Årgang 76 Nr nr Klar - ferdig - gå!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no"

Transkript

1 Årgang 76 Nr nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå!

2 Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig idrettstilbud og skape et godt oppvekstmiljø. støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig idrettstilbud og skape et godt oppvekstmiljø. To solide samarbeidspartnere er på plass for Fana IL. Sparebanken Vest og felles utstyrsleverandør MX sport Lagunen. To solide samarbeidspartnere er på plass for Fana IL. Sparebanken Vest og felles utstyrsleverandør MX sport Lagunen. MX Sport - Laguneparken as MX Sport - Laguneparken as

3 FANAvARDeN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD NR Denne gang kan du lese om: Redaksjonsutvalg/adresser s 3 Leder s 4 Friidrett s 5 Basis/AAF s 6-7 Turn s 8 Orientering s 9 Håndball s Treningstider s Skøyter s 14 Skiskyting s 15 Fotball s 16 Alpint s 17 Hyttevakter s 18 Gratulerer s 19 Minneord s 21 Info s 23 Bildet på forsiden viser 50 barn 6-9 år som starter i terrengløp på Totland tirsdag 21. sept. i regi av langrenn/ skiskyting. Det var over 150 deltakere i løpet. ReDAKSJONSUTvALG: TLF. e-post adr.: Redaktør Audny Totland / Redaksjon Håkon Mogstad / Redaksjon else Lerche Raadal / Økonomi Tor Sandmoe / Nr. 4/2010 kommer ut i uke Deadline for innlevering av stoff er 20. nov Bankkto Fanavarden: FANA IDRETTSLAG tlf Odinsvei 39, 5221 Nesttun Hovedlaget Navn Mobil E-post Leder Bjørn Thømt Grupper Alpin - leder Lars Tveit Friidrett - leder Anita Bolstad Raa Håndball - leder Harald Fiksdal Langrenn/skiskyting - leder Steinar Barmen Orientering - leder Jan Erik Clausen Skøyter - leder Jarle Henriksen Sykkel - leder Georg Reidarsen Turn - leder Vibeke Haugen Idrettsmerkeutvalg Grete Nygaard Gubbelaget Mary S. Sunde Adm. Fana IL Odinsv Daglig leder Hans R Dankertsen Adm.sekr. og markedskoordinator Cathrine Stenersen AAF prosjektet Endre Raa Fana Fotball - leder Tor Gjøstein Fana Fotball, Administrasjon Odinsv Daglig leder Ketil Brekke Administrasjon Therese Schneider Administrasjon Tore Seim Fanahytten Harald Eriksen Nesttunhallen Arild Takvam Klubbhuset NIP administrasjonen

4 Flex Reklame AS Nedre Nøttveit Rådal Bergen Bergen LAGeTS LeDeR FANAvARDeN 4 Nok en gang vel overstått sommerferie til dere alle. Jeg håper alle de aktive har fått benyt tet sommertiden opti malt til både konkurran ser, trening og avkob ling. Ja, vi har gjen nom sommeren sett svært mange flotte idrettsprestasjoner. Noen nærmer seg igjen en avslutning på sesongen, mens andre lader opp til en ny sesong. Alle dere andre håper jeg har fått en god avkobling og opplading av batteriene. Fana IL har valgt å sette seg en ambisiøs visjon som forplikter. Vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og sosiale plan. vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. Som fundament for å utvikle Fana IL har vi et strategidokument(organisasjonsstrategi) som forteller oss hvor vi skal og hvilke ressurser som er nødvendige for å lykkes. Men for å nå våre mål må vi fokusere på hvordan vi kommer dit vi vil. Her er Merkevaren et strategisk og kritisk verktøy. Merkevaren FANA IL Grasrotandelen En Merkevare er en persons oppfatning, en magefølelse for et produkt, en tjeneste eller en organisasjon. Fanas merkeverdi vil således vise til medlemmenes, de ansattes og andre interessenters respons på ord, handlinger, kommunikasjon og tjenester fremskaffet av vårt merke. I snart 90 år har Fana Idrettslag vært med på å gi flere generasjoner positive opplevelser idrettslig og sosialt i vår store bydel. Innenfor vinteridretter som alpin, langrenn, skiskyting og skøyter har vi flotte og initiativrike miljøer, tross våre klimatiske forhold. Turn gir mange barn grunnleggende mestringsopplevelse. Håndballgruppen lærer de unge samhandling med og uten ball. Sykkel, orientering og friidrett er tradisjonsrike idretter som bruker veier og terreng til enten mosjon for de mange eller for å skape gode resultater og positiv oppmerksomhet til vår bydel. Hvorfor er merkevarebygging så aktuelt. Her vil jeg nevne; 1. Vi har for mange valg og liten tid 2. De fleste tilbud har lignende kvaliteter og karakteristika 3. Vi har en tendens til å basere våre beslutninger på tillit For å kunne skape et attraktivt idrettslag samt utvikle oss på det sportslige og sosiale plan er det således vesentlig at vi knytter og bygger inn bestemte og unike assosiasjoner til Fana IL. Evner vi det, vil vi bli et foretrukket idrettslag. For å bygge merkevaren Fana IL er det viktig med fokus, fokus og fokus på blant annet følgende elementer (ikke i prioritert rekkefølge); Et allsidig og variert idrettstilbud En tilstrekkelig og kompetent organisasjon, herunder trenere, lagledere ansatte og tillitsvalgte Tilgjengelighet og kvalitet i service og kundebehandlingen Åpen, tydelig og tidsriktig informasjonsbehandling Fokus på gode og solide holdninger Felles og gjenkjennelig uniformering i alle grupper Grasrotandelen Visjon Visjon Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av w.fanail.no idrettstilbudet i Fana. 5% 5 Stiftet 3. mars 1920 av innsatsen til Fana IL. Fana IL oppfordrer pfo ordrer nå medlemmer, mmer, foreldre, supportere pportereog og alle andre i nærmiljøet til å registrere spillkortet sitt i Norsk Tipping ping til å støtte Fana a IL som dermed får midler til sitt arbeid for de unge håpefulle i nærmiljøet. 5 % av det du spiller for, blir gitt til støtte for Fana IL uten at det blir noen reduksjon i innsats eller premie for den som spiller. For å registrere at du vil støtte Fana IL, må du knytte Fana IL til spillekortet ditt. Det gjør du enklest ved å oppgi Fana a IL sitt organisasjonsnummer onsnummer til kommisjonæren. Stiftet 3. mars 1920 Miljø/kultur eksemplifisert gjennom blant annet å reise sammen og spise sammen Enhetlig profil på materiell som for eksempel brev, fakturaer, søknader, Powerpoint presentasjoner med mer Attraktive samarbeidspakker med en klart definert betjeningsstrategi som også fokuserer på hvordan vi i Fana IL kan gi våre samarbeidspartnere en ekstraordinær og unik merverdi Fokuserer vi kontinuerlig disse elementer parallelt med at vi målbevisst innarbeider våre kjerneverdier Glede, Fellesskap, Trygghet og Handlekraft vil vi gjøre oss til et attraktivt Idrettslag med solid og stor medlemsmasse, et godt og trygt miljø, gode idrettsprestasjoner og langsiktige og solide samarbeidspartnere! Bjørn Thømt dre i nærmiljøet til år registrere spillkor rtet sitt i eid for de unge håpefulle i nærmiljøet. 5 % av Kjerneverdier reduksjon FANA i innsats IL eller fremtidens premie for den fritid som Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Forutset- ningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. er et. I snart 90 år har 5% 5 Fana Idrettslag vært Trygghet Stiftet w.fanail.no 3. mars 1920 med på å gi flere generasjoner positive opplevelser av innsatsen Handlekraft idrettslig og sosialt til Fana IL. i vår store bydel. Fana IL oppfordrer pfo ordrer nå medlemmer, mmer, foreldre, supportere pportereog og alle andre i nærmiljøet til år registrere spillkortet sitt i Norsk Tipping ping til å støtte Fana a IL som dermed får midler til sitt arbeid for de unge håpefulle i nærmiljøet. 5 % av Innenfor vinter- det du spiller for, blir gitt til støtte for Fana IL uten at det blir noen reduksjon i innsats eller premie for den som idretter som alpin, spiller. For å registrere at du vil støtte Fana IL, må du knytte Fana IL til spillekortet ditt. Det gjør du enklest ved å langrenn, skiskyting oppgi Fana a IL sitt organisasjonsnummer onsnummer til kommisjonæren. og skøyter har vi flotte og initiativ- Fana IL sitt org.nr. er: rike miljøer, tross våre klimatiske forhold. ningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. er et. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Forutset- Turn gir mange barn grunnleggende Spillerkortet mestringsopplev- Vinn - vinn! Spillerkortet else. t til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Gras- Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet rotandelen. Du må altså spille registrert for å kunne gi ditt. Du blir heller ikke belastet et noe for å være grasrotgiver. rotgiver. inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen nen Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk eller foreningen Håndballgruppen ngen du ønsker. Når du har funnet frem til den Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du du ønsker lærer å støtte, de unge blir sam- dette registrert på deg som spiller. selv har plukket ut. Premien din blir like stor - uansett om Dermed handling sikrer du med at mottakeren og din blir støttet hver gang du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. du spiller uten - selvfølgelig ball. uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder er på alle spillene e til Norsk Tipping, bortsett fraflax og Extra. Støtt vårt frivillige arbeid i vårt nærmiljø! Sykkel, orientering og friidrett er tra- Les disjonsrike alt om idretter Grasrotandelen ro på som bruker veier og terreng til enten mosjon for de Klipp ut! mange eller for å skape gode resultater og positiv Grasrotandelen Spillerkortet til Fana IL Vinn - vinn! oppmerksomhet til Spillerkortet t til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Gras- Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet vår bydel. ditt. Du blir heller ikke belastet et noe for å være grasrotgiver. rotgiver. Ta denne med deg til din kommisjonær. Vis Fana ILs org.nr. Du blir da registrert og 5% av din innsats går til vårt idrettsarbeid. rotandelen. Du må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen nen Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk eller foreningen ngen du ønsker. Når du har funnet frem til den Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du du ønsker å støtte, blir dette registrert på deg som spiller. selv har plukket ut. Premien din blir like stor - uansett om Prioriterte Dermed sikrer du at mottakeren Prioriterte din blir støttet hver gang oppgaver Anlegg du benytter deg oppgaver. Grasrotandelen eller ikke. g.nr. er: tt or du spiller - selvfølgelig uten at det går på bekostning Prioriterte oppgaver. innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder er på ll emien alle spillene din men e til Norsk k Tipping, bortsett fraflax og Extra. Marked/Økonomi Støtt vårt frivillige arbeid i vårt nærmiljø! Tusen takk for ditt bidrag! Les alt om Grasrotandelen ro på Organisasjon Anlegg Anlegg Rekruttering Klipp ut! Marked/Økonomi Grasrotandelen til Fana IL Marked/Økonomi Sportslig Ta denne med deg til din kommisjonær. Vis Fana ILs org.nr. Organisasjon Du blir da registrert og 5% av din innsats går til vårt idrettsarbeid. Organisasjon Kommunikasjon Fana IL sitt org.nr. er: Rekruttering over innsatsen eller premien din men kommer i tillegg til Rekruttering Tusen takk for ditt bidrag! Sportslig Et produkt fra Kommunikasjon Sportslig Stiftet 3. mars 1920 Fana IL sitt org.nr. er: Fana IL sitt org.nr. er: over innsatsen eller premien din men kommer i tillegg til Samarbeidspartnere Glede Fellesskap Laguneparken Prioriterte oppgaver Støtt Fana Fotball med din Gra Fana F når du leverer spillinnsa oppmerksom på; Grasro vil møte deg uansett om via norsk-tipping.no, på e Vi håper du da velger Fan

5 FANAvARDeN FRIIDReTT Medlemsrush for friidrettsgruppen å konkurrere, mens andre hevder seg helt i norgestoppen i sine klasser. På treningene lar de seg inspirere og lærer av hverandre. Fornøyd: Nina, Sofie, Mathilde, Marie-Louise og Ragnhild Høstens trening er startet opp på Fana Stadion for nye og gamle medlemmer. Nesten 180 utøvere har nå fått melding fra vår medlemsansvarlig om at de har fått plass i en av vår grupper. Dessverre er pågangen så stor at vi også har ventelister for flere av gruppene. Viktig å merke seg er at alle som ønsker å begynne med friidrett, må fylle inn skjemaet på under Bli medlem for å bli registrert inn i køen på riktig sted. I løpet av syv dager, vil man få tilbakemelding om når vedkommende kan begynne eller om man vil stå på venteliste. Vi har følgende treningsgrupper i år: Rekrutt (7 9 år) Basis 1 (10 12 år) Basis 2 (13 14 år) Teknikk (15 19 år) Alle høstens treninger foregår på Fana Stadion. Vil du vite mer om hvem trenerne er, er disse presentert på friidrettens nettsider under menyen HVEM. Klubbrekorder Vi kan nevne at seks utøvere ble tatt ut til NCC lekene for år som ble arrangert august. Dette er Elina Drivenes, Eline Myking, Serine Ottesen Mikkelsen, Kristian W. Jensen, Jakob Kjellstad og Henrik Almenningen. Der får de møte de beste fra de andre regionene på Vestlandet. Videre har ungdomsutøverne Evelinn Hovi Eeg, Eline Bruce, Helene Strømblad Hansen, Thomas Langhelle Trefall og Adrian Kvinge deltatt i junior NM, som ble arrangert på Askøy 3 5. august. Disse skal også delta på Ungdomsmesterskapet (NM år) i Molde, 3. 4.september. Også Sara Berrefjord, Elisabeth Gjelsvik, Martin C Smith og Eivind Gamst skal delta i Molde. Totalt 10 utøvere fra Fana IL. Det er hittil i år satt åtte klubbrekorder både på gutte og jentesiden, så det er tydelig at det jobbes bra! Helene Strømblad Hansen (J18) har satt junior kretsrekord på 2000m hinder med 7.19,61. Helene Elisabeth Gjelsvik (J16) er den jenten som har oppnådd beste resultat etter Tyrvingtabellen hittil i år med 989 poeng for 5,42m i lengde. På guttesiden er Erlend Bolstad Raa (G10) best med 1070 poeng for 1,35 i høyde. Resultater Nesten 70 utøvere i ulike aldersgrupper har hittil i år stilt opp på ulike stevner for Fana IL. Vi ser at utøverne synes det er gøy å være med på stevner, forbedre egne rekorder og konkurrere mot andre! Mange personlige rekorder har det blitt i år, og alle resultatene blir fortløpende lagt ut på våre nettsider. Følg med her J I Fana IL har vi noen utøvere som liker bedre å trene enn Ivrige stevnedeltakere: Andrea, Serine, Anna, Eline, Thyra, Sigrun Elisabeth, Mikkel, Erlend, Markus, Nina Poengtyv: Elisabeth Gjelsvik har 981 poeng på Tyrvingtabellen. Poengtyv: Erlend Bolstad Raa har 1070 på Tyrvingtabellen. 5

6 BASIS/AAF Basisen må være AAF står for «allsidig aktivitet i Fana». Hovedinnholdet der er treningsøkter med akselerasjon/hurtighet, spenst og bevegelighet. Det driver jeg på Fana Stadion. Vi er allerede i gang med treningen der. Basistreningen har Sindre Byrkjeland drevet i Nesttunhallen, sier Endre Raa, ansvarlig for AAF prosjektet i klubben. Tekst og foto: Else Lerche Raadal Hovedinnholdet i det Sindre holder på med er trening av stabilitet i kjernemuskulaturen i mage/rygg og koordinasjon/balanse. Sindre er nå reist for å ivareta sine studier. Vi håper å ha en etterfølger raskt på plass. Det er jeg som koordinerer begge disse treningene, fortsetter Endre. Da idrettsskolen i Fana ble avviklet i 2005 var det et sterkt ønske om å videreføre allsidighet og tiltak på tvers av våre ni grupper. AAF/basistrening er på en måte et svar på dette. Tiltaket skal være med på å forebygge frafall blant barn og unge i Fana IL. - Hva betyr dette i praksis for våre utøvere? AAF og basistrening skal sikre at våre utøvere får en allsidig trening, samtidig som de trener spesielt i sin idrett. Det er særlig håndball, alpint, langrenn, skiskyting, skøyter og fotball som har benyttet seg av tilbudet til nå, men alle gruppene er velkomne til å bruke AAF og basistreningen. Gruppene må ta kontakt og jeg vil finne frem til praktiske løsninger for treningstid sammen med dem. - Ser vi noen resultater av disse treningsøktene så langt? Det vi har fått høre av de som har benyttet oss er at det virker inspirerende for hovedtreneren, det gir variasjon i treningen både for gruppetrener og de aktive og det sies å være skadeforebyggende. - Bedre spenst Variasjon i treningen for oss fotballgutta gir motivasjon, inspirasjon og resultater. Og så er det gøy, sier (fra venstre) Didrik, Eirik og Ivar. 6

7 FANAvARDeN BASIS/AAF på plass! - Jeg vet at du er sterkt opptatt av faglig oppfølging av trenerne. Du satte i gang Sportsforum i fjor. Hvilke tanker har du om det i år? Etter ønske fra gruppene satte vi i gang tre felles treningskvelder med gode tema og foredragsholdere, nettopp for å skape fellesskap og erfaringsutveksling gruppene imellom. Dessverre var det få som møtte opp. Vi vet at det kan ha mange grunner, men vi vet også at behovet er der fortsatt. I tillegg har vi mange foreldre som gjerne vil være trenere, men de ønsker både inspirasjon og muligheter for opplæring og erfaringsutveksling dersom de skal ta trenerjobben. Dette kan vi gi gjennom Sportsforum. Vi ønsker å legge til rette for slike samlinger også i år. Kom gjerne med innspill til tema for slike kvelder. I tillegg håper vi at gruppene vil sende sine trenere til treffene når innkallingen kommer. Kontaktinfo Endre Raa: mobil: ) og hurtighet Det merkes godt at vi er med på Endre sin trening. Der trener vi aktivt både spenst, hurtighet og kondisjon. Vi merker at dette kommer direkte til nytte i fotballkampene. Jeg kjenner meg mer spenstig og hurtig i kampene, og også utholdenheten er blitt bedre, sier Ivar Ytrebø. Fotballaget han spiller på (G16) er et av de lagene som flittig har benyttet seg av treningen på Fana Stadion med Endre Raa. Det er derfor interessant å få vite hva de selv mener om AAF opplegget i denne sammenhengen. - Hva er den store forskjellen på vanlig trening og AAFtreningen? Vi har veldig høy intensitet hele tiden, og så trener vi ikke med ball. Det er også godt med variasjon i treningen. Det gir inspirasjon i seg selv, sier Eirik Haugen Tveit. Også spensttrening i trappene på Fana Stadion gjør godt for oss gutta, tilføyer Didrik Barman Røberg. Alle tre ler litt og vil ha med at de har hoppet høyde og lengde og brukte hekkene. - Hva tror dere om AAF treningens betydning i forhold til skadeforebygging? Det virker absolutt forebyggende, sier alle tre i kor. Lysketøyningene setter vi spesielt stor pris på. I tillegg er det godt å ikke være på kunstgress. Også får vi ta av fotballskoene, vi bruker kun joggesko i disse øktene. Til sammen er alt dette forebyggende, sier de tre. Vi mener også at laget vårt har hatt færre skader den siste tiden, tilføyer Ivar. - Kommer denne treningen i tillegg eller går den inn i den vanlige treningen? Den går absolutt inn i den vanlige treningen. Den legges inn i faste perioder i terminene og løfter treningen som helhet, og vi skal fortsette også neste sesong, sier trioen med entusiasme i stemmene. 7

8 TURN FANAvARDeN vm i sportsdrill - Fanas Tia Aksnes ble nr 26 Etter årets NM i sportsdrill i Ålesund ble det klart at jeg var den eneste utøveren fra Bergen som skulle delta i VM på hjemmebane i Vestlandshallen. Det var litt skrem mende å bli omtalt i avisen som «Bergens eneste håp» og at jeg skulle «forsvare Bergens ære alene», men bestemte meg for heller å se på dette som et positivt press og moti vasjon til å trene mye og gjøre det bra i VM. Jeg fikk mye oppmerksomhet i media som et resultat av å være «Bergens eneste håp» og dette var uvant, men veldig gøy! Etter en tre ning hadde både NRK, Fana posten og BT lagt igjen be skje der på telefonen min, noe jeg synes var veldig stas! Mine forhåpninger til VM var å ha en god gjen nomkjø_ring og gjøre en god figur, jeg tenkte ikke så mye på plassering. På trening og musikktest under den siste opp kjøringen følte jeg at det gikk veldig bra, og jeg var veldig klar til konkurransen. Onsdag kveld var det åpningsseremoni og jeg skulle si utøver-eden på engelsk. Det gikk greit! Torsdag startet konkurransen med obligatoriske øvelser for junior og kortprogram for senior. Dessverre gjorde jeg noen feil i kortprogrammet og var ikke særlig fornøyd. Jeg lå som nr 33 av 45 utøvere i seniorklassen og ble seedet i den nederste gruppen for kjøring av individuelt program. Fredag var det tid for det individuelle programmet som teller 75 % av den totale poengsummen. Jeg var veldig nervøs og kvalm om morgenen da jeg kom til hallen. Jeg visste at det skulle komme mange kjente for å se på meg. Men under oppvarmingen ble jeg veldig rolig, bestemte meg for å ta presset av alle som så på som en motivasjon til å gjøre det bra. Før det var min tur utpå gulvet kjente jeg at jeg fikk den rette følelsen - nervøs, men samtidig klar og fokusert. Da jeg gikk utpå gulvet var det veldig mye heiing fra alle de norske! Litt nervepirrende! Og så mistet jeg åpningstrikset! Det var stressende, men samtidig ble jeg veldig fokusert og bestemt på å gjøre resten av programmet feilfritt. Og det klarte jeg heldigvis! Mye applaus, og da kom det noen gledestårer. Utrolig deilig følelse å være fornøyd, det er egentlig kjempebra å kjøre med kun ett mist. Etterpå snakket Flott oppvisning av Tia under Verdensmesterskapet. jeg med en tidligere verdensmester fra USA, og hun sa at å miste den første staven «sometimes can be your best friend» siden det får deg til å bli så bestemt på ikke å miste flere staver. Jeg fikk karakterer fra 4.1 til 5.5, som til da var det høyeste en deltaker fra Norge hadde fått i et VM. Da kom det enda flere gledestårer! (NB - De to andre seniorene fra Ålesund fikk bedre karakterer etterpå.) Resultatene viste at jeg endte på 26. plass av 45, og hadde klatret 7 plasser etter kortprogram. Det var jeg veldig fornøyd med! All ros til arrangørene som laget et flott VM i sportsdrill i Bergen! Det var spesielt å ha verdens beste drillere her i byen vår. Snittalderen for deltakerne i seniorklassen var 24 år, jeg er 19, så jeg er veldig motivert til å fortsette treningen og prøve å gjøre det enda bedre i fremtidige mesterskap. Derfor har jeg reist sammen med drillvenninne Camilla Evjen til USA (California) for å trene og satse videre på idretten. Håper det blir et lærerikt og kjekt opphold. Tia Caroline Aksnes

9 FANAvARDeN ORIeNTeRING Orienteringsfest i Trøndelag I midten av august var alle verdens o løpere samlet i Trøndelag. Med VM i orientering i Trondheim og Hovedløpet og o landsleiren på Stjørdal, var rammen for en fantastisk uke lagt. Tekst: Håkon Mogstad VM i orientering ble arrangert i Norge for første gang siden 1997, den gang gikk arrangementet i Grimstad. I tillegg til de spennende konkurransene som delvis ble TV overført, var det også publikumsløp for bredden. Mange av Fana løperne valgte å kombinere det å løpe først og være tilskuer etterpå. Når været i tillegg viste seg fra sin beste side, ble dette en super uke for alle som hadde plottet inn Trondheim den uken. Men minst like viktig var det som skjedde noen mil lenger nord. Hovedløpet er det uoffisielle norgesmesterskapet for ungdom mellom år. I tillegg ble det arrangert en egen leir for noen av landets 13 åringer. Fana hadde med både Jakob Eikner og Ingunn Rognsvåg her, og Jakob gikk helt til topps under siste dags jaktstart, en kjempefin inspirasjon for en av våre unge lovende. O-festival: Topp for de yngste! Tekst: Else Lerche Raadal Lørdag og søndag arrangertes barnefestivalen for barn mellom 4 10 år. Der var det muligheter for stemplingsløp, rebusløp, hesteskokasting, ansiktsmaling og kunstmaling blant mye mer. Søndag var det spennende lagkonkurranse for H/D 12. Klubbene stiller med lag på 3 5 personer og løperne har en felles brikke. Laget blir skygget av en voksen. Løpet skal gjennomføres på 60 minutter. Hver post de har besøkt gir poeng og bruker de mer enn 60 minutter trekkes de i poeng. Mye latter og full innsats i hele løypen av flotte kommende O løpere. Det var stor intensitet og fargeglade resultater på kunstmalerarenaen! På Hovedløpet var det ikke overraskende Vibekke Rykkje og Mads Claussen som gjorde det best av våre. Langdistansen var godkjent for begge, men på sprinten var Mads helt fremme og luktet på tetplassering. På ett tidspunkt ledet han, men bommer koster dyrt på sprinten, og han endte til slutt på 11. plass. Minst like viktig som selve løpene er den sosiale biten med trening og muligheten for å treffe nye venner. Våre ungdommer går nå snart inn i en lang treningsperiode, og er veldig motivert for å forberede seg godt mot neste sesong. Fanas yngste deltaker, Frida Raadal Simonsen (til høyre) sammen med sine to kusiner, likte godt ansiktsmalingen og alle de andre aktivitetene. En sterk og humørfylt gjeng. Fra venstre ser vi Ørjan Rykkje, Jakob Eikner og Mads Claussen Mads Claussen gjorde en god figur på sprinten på årets Hovedløp og ble til slutt nr 11. Her stempler han på siste post på langdistansen. velkommen TIL KLUBBMeSTeRSKAP PÅ TOTLAND LØRDAG 23.OKTOBeR KL FIRe LØYPeR: 4km, 3km, 2km og nybegynerløype (1,5km) 9

10 HÅNDBALL FANAvARDeN Historisk vm sølv til Maren og emilie I juli/august ble VM for J18 spilt i den Dominikanske Republikk. Fana spillerne Maren Roll Lied og Emilie Christensen fikk en fantastisk opplevelse både på og utenfor banen. Sportslig markerte jentene seg veldig bra, og spesielt Maren stod for flere helt avgjørende bidrag i både kvartfinalen mot de regjerende europamesterne Danmark og i semifinalen mot Frankrike. I finalen ble et veldig godt svensk lag dessverre for sterke, men VM sølv er en fantastisk god prestasjon. Maren scoret 12 mål og Emilie 3 mål i VM. Vi gratulerer Maren og Emilie med de historiske sølvmedaljene. Det er de første Fana spillerne som tar VM medalje i håndball. Norges J18 lag som tok sølv i VM. Emilie Christensen (t.v) og Maren Roll Lied (t.h) spilte på norges sølvlag under VMi den Dominikanske Republikk. 10

11 FANAvARDeN HÅNDBALL Imponerende resultater i sesongoppkjøringen Etter den flotte 3.plassen i debutsesongen i 2.divisjon har damelaget virkelig fulgt opp i oppkjøringen. Det har blitt seire i både Åpningscupen og i Quality Cup på Sola. Bjørn Risti har kommet inn som ny hovedtrener for damelaget, og det er tydelig å se at han har kommet godt i gang med arbeidet. Det lyser entusiasme, vinnervilje og glede av jentene, og vi kan anbefale alle og følge hjemmekampene utover sesongen. I en rundspørring før sesongen holder de fleste trenerne Fana som en av opprykkskandidatene, så dette kommer til å bli en utrolig spennende sesong. Følg damelaget via hjemmesiden i høst, og opplev store håndballopplevelser i Slåtthaughallen. Glade håndballjenter går fra seier til seier. Amalie på nasjonal J95 samling I august var Amalie Elven en av de uttatte på den nasjonale kartleggingssamlingen for de fremste talentene født i Samlingen gikk i Drammen over 4 dager, og det var et tett program for spillerne med fysiske tester og mye spennende økter. Dette var en stor inspirasjon for Amalie, og en ekstra motivasjon til å fortsette det gode treningsarbeidet. Amalie Elven klar for scoring! Allsidighetsprosjektet Flere av gruppene i håndballen har de siste årene gjennomført noe vi kaller for et allsidighetsprosjekt der hensikten er å la barna få prøve andre aktiviteter og idretter slik at det blir variasjon i treningen, økt mestringstro, økt motivasjon og idrettsglede. I høst skal jenter 99 gruppen gjennomføre et slikt prosjekt, og vi anbefaler flere å se nærmere på dette. Her ser dere jentene med trenerne Knut og Tone på Livarden etter en strålende tur i det flotte turområdet fra Fanahytten. Erik K. Halvorsen Håndballjentene på toppen av Livarden. 11

12 TReNINGSTIDeR FANAvARDeN Opplysninger om treningstider i gruppen. Opplysninger om treningstider i gruppen. Alpint lpint Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt Alle Fana stadion (til 17/10) Tirsdag pe Treningssted 10 år og eldre Fana stadion (til 17/10) Dag Tidspunkt Torsdag Fana stadion (til 17/10) Alle Nordal Grieg vg. skole Tirsdag Tirsdag re Fana stadion (til 17/10) 10 år og eldre Ulsmåg skole Torsdag Torsdag Nordal Grieg vg. skole Kontaktpersoner er: Lars Tveit mobil eller Paula Mjelde mobil Tirsdag re Ulsmåg skole Torsdag ner er: Lars Tveit mobil eller Paula Mjelde mobil iidrett Friidrett Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt Rekrutt (7 9 år) Fana stadion Mandag e Treningssted Basis 1 (10 12 år) Fana stadion Dag Tidspunkt Mandag år) 2 år) Fana stadion Fana stadion Fana stadion (med Basis 2) Mandag Onsdag Rå skole (spenst og styrke) Mandag torsdag Fana stadion (med Basis 2) Basis 2 (13 15 år) Fana stadion Onsdag Rå skole (spenst og styrke) Fana stadion torsdag Mandag Onsdag år) Fana stadion Rå skole (spenst og styrke) Mandag torsdag Fana stadion Kontakt: Onsdag Rå skole (spenst og styrke) torsdag na Fotball Fotball har mange lag både for jenter og gutter og har det meste av treningene på Nesttun Idrettsplass. Kontakt Fana Fotball adm.: Tlf mange lag både for jenter og gutter og har det meste av treningene på Nesttun. Kontakt Fana Fotball adm.: Tlf Håndball åndball Opplysninger om treningstider i gruppen Alpint Fotball Fana Fotball Håndball Trening for alle grupper i håndball er i Slåtthaughallen. Kontakt: alle grupper i håndball er i Slåtthaughallen. Orientering Orientering Kontakt: rientering Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 13 og eldre Søråshøgda skole Tirsdag pe Treningssted Alle Ulsmåg Dag skole Tidspunkt Torsdag Søråshøgda Kontakt: skole Tirsdag Ulsmåg skole Torsdag Alle som er medlem i Fana IL kan være med på aktiviteter i alle gruppene. Alle som er medlem i Fana IL kan være med på aktiviteter i alle gruppene.

13 FANAvARDeN TReNINGSTIDeR Langrenn/skiskyting Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 8 10 år Fana stadion Tirsdag år Fana stadion (Rulleski ) Tirsdag år Fana stadion (Løping ) Torsdag år + Fana stadion (Løping) Tirsdag år + Fana stadion (Rulleski) Torsdag Birkebeinergruppe Fana stadion (Løp) Tirsdag Birkebeinergruppe Kaland (Rulleski) Lørdag Birkebeinergruppe/ Myrdal/Totland Livarden Søndag 10.30/11.00 Før høstferien er fremmøte Hordnesskogen parkering og ikke Fana stadion. Langrenn/skiskyting har Geilosamling november Kontakt: Skiskyting (skytetrening) Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt Skiskyting, egentr. Fana Skytterlag, Stavollen Tirsdag Skiskyting, 13 år + Fana Skytterlag, Stavollen Onsdag Skiskyting, 12 år Fana Skytterlag, Stavollen Onsdag Skiskyting Hålandsdalen Egen plan Kontakt skiskyting: Børt Helge Carlsen, mobil Skøyter Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 8-12 Slåtthaug Tirsdag og torsdag Slåtthaug Tirsdag, torsdag Lørdag, søndag Junior og senior Slåtthaug Tirsdag, torsdag Lørdag, søndag Banen er også åpen for uorganisert istrening lørdager og søndager for yngste gruppe. Kontakt: Sykkel Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 10 til 16 år Årstad VGS Tirsdag Kontakt: Erik Stenseth Tlf: E post: Turn Turn har mange forkjellige partier på mange skoler. RG, sportsdrill, turnpartier for både nybegynner på sportsdrill, turnpartier både nybegynner og konkurranse. Gymlek for førskolebarn. og konkurranse. Gymlek for førskolebarn. Se Se Kontakt: Kontakt: 13

14 SKØYTeR FANAvARDeN 17 løpere på sommeris Tekst: Cecilie Thømt Fana sine skøyteløpere på sommeris. Tradisjonen tro var en stor gruppe fra skøytegruppen på treningssamling på Hamar de to første ukene av august. I løpet av samlingen deltok totalt 17 løpere, samt flere trenere/ledere og foreldre. Skøytegruppen bodde også i år på Bellevue. I denne perioden var det is i Vikingskipet. Foruten om mange økter på is innendørs, var blant annet sykkel, løping, styrketrening, fotball og annen barmarkstrening på programmet. Sverre Lunde Pedersen trener med Forbundsgruppen, mens Håvard Holmefjord Lorentzen var på talentsamling den første uken av oppholdet. Sistnevnte hospiterte også på flere treninger sammen med Sverre og de andre i Forbundsgruppen. Samlingen ble for en del løpere avsluttet med sommerløpet. Resultatene fra løpet og den øvrige progresjonen på trening, viser at løperne er godt i rute foran en hard og spennende sesong Cassandra Skavhellen deltok på Statnett samlingen, som samlet 51 skøyteløpere i alderen år fra hele landet. Løperne bodde på Toneheim folkehøyskole. I tillegg til istrening ble det tid til både mye barmarkstrening, bading og ikke minst mye moro. Selv om det er mye trening er det sosiale aspektet viktigst på en slik samling. Løperne blir kjent med mange nye og finner venner som driver med det samme og som de møter igjen på samlinger og konkurranser i løpet av høsten og vinteren.. Forberedelser til en ny sesong En ny vinter og skøytesesong nærmer seg med stormskritt og skøytegruppen i Fana har for lengst startet oppkjøringen til en ny og spennende sesong. Allerede like etter påske begynte forberedelsene til det som er i vente til vinteren. Våren og sommeren har bydd på mye sykling, rulleskøyter, sprint og spenst trening og styrke. Gruppen har også hatt en del lengre sykkelturer og dager med rulleskøyter på Kollsnes. Treningsleiren på Hamar la et viktig grunnlag for det som venter utover høsten og vinteren først med treningssamling på is i Bjugn i medio september, før gruppen tar turen til den nye hallen i Stavanger for istrening i høstferien. Det blir gunstig for Fanas lovende skøyteløpere å få en innendørs hall såpass nærme. Det betyr at det er mulig å komme på is flere helger i forkant av sesongen. 14

15 FANAvARDeN SKISKYTING Samlinger med skiskytterstjerner For at kunnskap frå dei sentrale Young Star samlingane skal bli formidla vidare har Norges skiskyttarforbund i år tildelt friske midlar til regionale Young Star samlingar for alle 15 og 16 åringar. Over 20 utøvarar frå Sogn og Fjordane og Hordaland deltok på samling i Vik juni og i Hålandsdalen august. Espen Nes og Øystein Hellenes Grov deltok frå Fana. Tekst: Aud Hellesnes våpeninnstilling Parallelt var det Trenar 2 kurs, delt i skytedel og fysisk del, med ca 15 deltakarar. Frå Fana Børt Helge Carlsen, Asbjørn Nes, John Fredrik Hatling og Aud Hellenes. For oss frå Fana var det spesielt artig å treffe Rune Totland, tidlegare Riple skiskyttarlag, som har starta opp skiskyttargruppe i Volda. I Vik starta samlinga med å stille inn våpenet til den enkelte utøvar då mange har vokse i løpet av sesongen. For fleire var det første instruksjon i ståande skyting. Krevande, men nyttig med tanke på overgangen til junior om 1 2 år. Trenarar og utøvarar som hadde vore på sentral samling 14 dagar før stod saman med tre unge vaksne utøvare frå regionen for gjennomføring av opplegget. Poirees ledertrøye I Hålandsdalen var det eit sterkt team med Liv Grete Poiree, Raphael Poiree, Ann Elen Skjelbreid og Egil Gjelland som stod for treninga. Dei har masse kunnskap, erfaring og historiar frå eigne karrierar som dei er dyktige til å formidle vidare til unge utøvarar. Liv Grete skal delta i Mesternes mester i haust og hadde tydeleg behov for intensiv trening då ho først tok med gutane, deretter jentene på bakkeintervall. På avslutninga var det ein ekstra motivasjon i at vinnaren av delkonkurransane fekk bruke den gule ledartrøya til Raphael frå verdscupen. Ernæringsfysiolog Julie Kirketeig frå Sunn jenteidrett heldt eit tankevekkande foredrag om kosthald og idrett. Gjennom å bu tett og ha trening og alle måltid felles vart utøvarane og trenarane godt kjende på tvers av kretsar og klubbar. Aud Hellesnes Aud Hellesnes og Jan Fredrik Hatling på trenerkurs i skiskyting. Øystein Hellesnes Grov på liggende skyting. Fornøyde deltakere på skiskyttersamling i Vik. 15

16 FOTBALL FANAvARDeN Tekst: Ketil Brekke NORWAY CUP 2010 Fana IL Fotball reiste til årets Norway Cup med hele 11 lag (alle i 11 er fotball), dvs ca 200 spillere + ledere/trenere på syv guttelag og fire jentelag. Syv av lagene bodde på klubbens «faste» skole; Karlsrud ungd.skole like ved Ekebersletta, mens fire av lagene var installert på hotell i Nydalen. Hele åtte av Fana-lagene tok seg videre fra gruppespillet til sluttspillet (A- eller B-sluttspill). I sluttspillkampene var mange av våre lag litt uheldig med trekningen og møtte veldig gode lag, og når flere ikke heller hadde helt «dagen». resulterte det etter hvert at mange av Fana-lagene ble sendt ut av turneringen. Laget som kom lengst i årets turnering var Fana Jenter1 (15/16 år), som etter å ha tatt seg til B-sluttspill i en meget sterk pulje (med bl.a Nordstrand og Bryne) vant 4-2 på straffekonkurranse i en spennende 8-dels finale mot Askøy. Videre ble det 3-0 seier i kvartfinalen mot Fusa på en gjennomvåt gressbane hvor det høljet ned... I semifinalen ventet Kopervik som ble slått 1-0 og i finalen var det jenter fra Mosjøen som var motstandere. Finalen ble en jevn affære hvor ingen av lagene klarte å score innen ekstraomgangene var ferdige (selv om Fana burde ha avgjort på noen 100% sjanser). I den påfølgende straffekonkurransen trakk jentene fra Mosjøen det lengste strået, men Fanajentene var veldig godt fornøyd med å ha tatt seg helt til finale og jublet da sølvpokalen ble utdelt. SØLVJENTENE: fra venstre: Guro Hildershavn, Anna Haugland, Synne Løvold, Camilla Eide, Camilla Hefre Lie, Elise H. Johannessen, Ingrid Blytt Hammarstrøm, Ingvild Sandven, Silje Angeltveit, Ingrid Myklebost, Ane Rye Frisvold, Maren Olsen Stavang, Elise Amundsen Raa, Vår Bjånesøy, Sandra B. Smøraas og Sofie Broch (Celine Ramm var reist før finalen) Fotballskolen med suksess Også i år var det samlet flere hundre barn på Nesttun Idrettsplass i f.m. TINE-fotballskole. Det var fotballskole både uken etter skolen sluttet i juni og uken før skolen startet i august. Med unntak av første dag på den første uken (da det tordnet, lynte og bøttet ned med regn) var vi stort sett heldig med været. Instruktørene hentes fra våre egne flotte ungdommer som gjør en kjempejobb for at dette skal fungere og for at barna skal få gode opplevelser i tillegg til å kanskje bli litt bedre fotballspillere. Oppstartstrening nye fotballspillere Høsten er tid for å få nye fotballspillere til klubben. Det var derfor mange førsteklassinger som møtte frem da det ble arrangert oppstartstrening på Nesttun idrettsplass i slutten av august. Ca. 15 jenter og 60 gutter møtte forventningsfullt opp til sin første trening. Det var stor entusiasme blant barna og det var tydelig at en del av dem hadde spilt mye fotball allerede. Mange foreldre fulgte også spent med på sine håpefulle. Alle Fotballskolen fikk utlevert egen sekk med ball og drikkeflaske, noe de satte stor pris på. Etter treningene var det informasjonsmøter i klubbhuset, der foreldrene fikk vite mer om klubben og hva det innebærer å være en del av denne. Så da er det bare å se frem til mange positive og gode opplevelser i trening, kamp, turer ++ i mange år fremover for både store og små. 16

17 FANAvARDeN ALPINT Strålende forhold på Fonna 8. mai startet alpinistene sesongen 2011 med samlinger på Folgefonn Sommarskisenter. Gjennom hele mai og juni fikk vi strålende forhold med gode snøforhold. I løpet av mai og juni gjennomførte alpinistene 21 gode skidager. Sesongen på fonna ble allikevel kort i år på grunn av manglende snømengder. Normalt er det mulig å stå på ski både i august og september. Samlingene på fonna skaper et glimrende utgangspunkt for sportslig utvikling for løperne. Strålende vær på samlingene og strålende skiføre har bidratt til et godt grunnlag for alpinistene i år. Utbyttet fra treningene har vært veldig bra og løperne har utviklet sine ferdigheter på ski. Hovedtrener, Anders Neteland, er veldig fornøyd med utbyttet og gjennomføringen av det sportslige opplegget. Men ikke minst er dette en periode der alpinistene har det veldig sosialt siden samlingene som regel strekker seg over 3 til 4 dager. Vi leier et hus på Espeland i Jondal med 18 sengeplasser. Der har vi felles aktiviteter om ettermiddagen etter flotte økter på ski om dagen. Felles barmarkstrening og sosiale aktiviteter er viktige ingredienser for godt samhold og sunne holdninger. Tekst: Lars Tveit Alpinistene klar for utforkjøring. Fremover skal en del av alpinistene i høstferien til Hintertux i Østerrike. For de som ikke skal til Hintertux er det vurdert å gjennomføre en samling på Juvass i samarbeid med Voss alpin. Glade alpinister koser seg på Folgefonn Sommerskisenter. Alpint noe for deg? Fana Alpin ønsker flere rekrutter! Alpingruppen i Fana IL er største alpinklubb i Bergen og vi har barn i alle aldre fra 6 år og eldre. Vi har et meget godt miljø både for de aktive og foreldre. For alle som ønsker å høre mer om Fana Alpin oppfordrer vi til å ta kontakt for en introduksjon til alpin miljøet og hvor fantastisk vi har det på ski. Kontaktpersoner er: Lars Tveit mobil eller Paula Mjelde mobil

18 ANNONSe FANAvARDEN Hyttevakter Fanahytten 2010/2011 Hyttevakter Fanahytten 2010/2011 Hytten er stengt 26/ og 2/ Hytten er stengt 26/ og 2/ GRUPPE VAKT VAKT VAKT Ski, Alpint 19/ /9-10 3/10-10 SKI, Langrenn 10/ / /10-10 Skøyter 31/ / /11-10 Fotball 21/ / /12-10 Orientering 12/ / /1-11 Håndball 16/ / /1-11 Sykkel 6/ / /2-11 Friidrett 27/2-11 6/ /3-11 Turn 20/ /3-11 3/4-11 Vi setter vår ære i å ha åpen hytte gjennom sesongen. Vi setter vår ære i å ha åpen hytte gjennom sesongen. Harald Eriksen, hyttesjef Dersom dato for vakt ikke passer, må dere bytte med annen gruppe. Dersom dato for vakt ikke passer, må dere bytte med annen Tlf gruppe. Alle bytter må meldes til hyttesjefen. Alle GOD bytter VAKT må meldes til hyttesjefen. Harald Eriksen, hyttesjef Tlf GOD VAKT 5221 Nefagården Byggmester Bernt Dyngeland A/S Ulsmågveien 29, 5224 Nesttun Tlf Mob E.mail: Ingen kjenner Fana som oss! størst og eldst i Fana God lokal kjennskap Rimelige priser Statsautorisert eiendomsmegler Egen advokat 18 Fana Sparebank Eiendom AS - Østre Nesttunvei 3, 5221 Nesttun - Telefon Telefax E-post: - internett:

19 FANAvARDeN GRATULeReR 90 år og fortsatt engasjert Fana IL`s eldste æresmedlem, Ruth Nilsen, fylte 90 år 18. juli i år. Altså er hun og Fana IL samme årgang. Ruth sier at hun har hatt en herlig tid i Fana IL helt siden hun og mannen, Nils, begynte i Fana IL tidlig på 1950 tallet. Nils var ansatt hos Nefa på Nesttun og solgte maling, verktøy og sportsutstyr til mange Fanafolk. Sønnen, Tor Henning, ble født i Etter hvert var han aktiv i både friidrett, langrenn og orientering. Det var helt naturlig for Ruth å være med som kakemor, hjelper og støttespiller. Ruth har aldri drevet idrett selv, men var alltid i kulissene. Hun tok dommerkurs i friidrett og var den første kvinnelige dommer i Fana IL. I 1957 startet hun Turnsakens Vel sammen med mange andre damer. Ruth var formann der til det ble lagt ned tidlig på 2000 tallet. Bakgrunnen for Turnsakens Vel var å skaffe penger til utstyr og reiser for Fana IL sine gode turnere. Mange av oss husker de årlige Thefestene som Turnsakens Vel arrangerte der det ble solgt treårer og med uttrekking av flotte gevinster. Det var ikke lite penger som ble delt ut fra Turnsakens Vel både til turnere, Fanahytten og andre grupper. Det var morsomt å gi, for de ble så takknemlig, sier Ruth. Ruth og sønnen Tor Henning var med på 90 års festen til Fana IL 15. mars i år. Hun er fortsatt levende opptatt av det som skjer i klubben. Vi gratulerer Ruth hjerteligst med de 90 år. Red. Jeg takker Fana IL og Gubbelaget så mye for oppmerksomheten ved min 90 års dag den 18.juli 2010 Hilsen Ruth Nilsen Ny "kost" i Fana IL Cathrine Stenersen er nylig ansatt som adm. sekretær og markedskoordinator i Fana IL. Cathrine sier at hun bare etter vel en måned i jobben stortrives. Hun er imponert over hvor godt idrettslaget drives og det enorme engasjementet blant store og små. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og lykke til! Cathrine kan treffes på tlf og fanail.no 19

20 ANNONSESIDE FANAvARDeN FANAvARDEN STØTT våre ANNONSØReR De STØTTeR OSS Ull-Rik as Besøk ullvareprodusenten på Nesttun og på Stasjonsveien 2, 5221 nesttun Tlf.: , fax: , e-post: kjøkkensenter Sigdal KjøKKenSenTer Kanalveien Bergen Romantisk Klassisk Kreativ Kunnskap Skreddersydd Smakfullt UlSmågvn nesttun Telefon: Speil på mål Hurtig levering/montering fra eget sliperi. Kontakt oss i midtunlia 73. Tlf , fax HOLE GLASS Kontakt: Arild Takvam tlf DET KOMPLETTE GULV FRA 5212 Søfteland Telefon: Telefax: Osveien Nesttun Tlf.: Åpningstider: Man-Lør: 07:00-23:00 T i p S profiler din gruppe i din lokalavis! vis bredden i fana idrettslag Ta kontakt med fanaposten S P O R T vakthavende journalist Tlf

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Foreldremøte Oktober 2013

Foreldremøte Oktober 2013 Stiftet 3. Mars 1920 Foreldremøte Oktober 2013 Vår visjon: Fana IL fremtidens fritid! Våre kjerneverdier: Glede Felleskap Trygghet - Handlekraft Treningstilbud/Gruppeinndeling Kommunikasjon Strategi Oppmann

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Program 9 12. mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Velkommen til Norgescup, Junior NM Fellesstart og NM MIX Stafett 2017. Det er en glede å ønske utøvere, ledsagere og publikum velkommen til nok et nasjonalt

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Samarbeid i Sund Fotballen mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Sentrale spørsmål Presentasjon av Sportslig utvalg Presentasjon av Trener team Hva vil vi? Hvor vil vi?? Målsetninger?? Hvordan

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Årgang 76 Nr.4-2010 nr. 410. God Jul! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.4-2010 nr. 410. God Jul! www.fanail.no Årgang 76 Nr.4-2010 nr. 410 m e d l e m s b l a d f o r f a n a i d r e t t s l a g God Jul! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Trening og treningsprinsipper. Kristian Hoel Kongsberg, 13. november 2016

Trening og treningsprinsipper. Kristian Hoel Kongsberg, 13. november 2016 Trening og treningsprinsipper Kristian Hoel Kongsberg, 13. november 2016 Generell utvikling i fotball - Spillet går raskere - Spillerne er bedre trent - Mer penger i fotballen / viktigere å vinne - Større

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Gneist bragder 2013 KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Kristoffer Blücher (G14) Lengde u/t Emil Engelsen Holm (G16)

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2016 - SØNDAG Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2016 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no 91798676 Kasserer/ Odd Hovi odd.hovi@hebb.no 99387495 «kiosk Einar Teslo

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into Presentasjon Møteplassen 2016 Arve Hatløy Dimna IL Into Litt om meg: Namn: Arve Hatløy Sportsleg leiar i Dimna IL Har vore trenar sidan 1987 Hovudtrenar for gruppa 14 år og eldre Trenar for elitegruppa

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Mål / hensikt / div Et tilbud til de som vil litt mer, topp og bredde Skrim Ungdom 13 + gruppen er for utøvere fra 13 års klassen til og med eldre junior Alle treninger

Detaljer

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi!

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi! Bjugn/Ørland skøyteklubb Her er vi! Heftets formål Klubbens verdier og retningslinjer Bjugn/ Ørland skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for mennesker

Detaljer

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 Vi har igjen gleden av å invitere til G&G`s Girlpower sommerhockeycamp. Dette er tredje året campen arrangeres i Schjongshallen på Hønefoss. I år vil vi starte søndag

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015:

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Forberedelser: Forberedelsene til årets hovedlandsrenn startet i juni 2013 med booking av overnatting. I år ble mesterskapet arrangert over 1 uke, men

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer