Årgang 76 Nr nr Klar - ferdig - gå!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no"

Transkript

1 Årgang 76 Nr nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå!

2 Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig idrettstilbud og skape et godt oppvekstmiljø. støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig idrettstilbud og skape et godt oppvekstmiljø. To solide samarbeidspartnere er på plass for Fana IL. Sparebanken Vest og felles utstyrsleverandør MX sport Lagunen. To solide samarbeidspartnere er på plass for Fana IL. Sparebanken Vest og felles utstyrsleverandør MX sport Lagunen. MX Sport - Laguneparken as MX Sport - Laguneparken as

3 FANAvARDeN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD NR Denne gang kan du lese om: Redaksjonsutvalg/adresser s 3 Leder s 4 Friidrett s 5 Basis/AAF s 6-7 Turn s 8 Orientering s 9 Håndball s Treningstider s Skøyter s 14 Skiskyting s 15 Fotball s 16 Alpint s 17 Hyttevakter s 18 Gratulerer s 19 Minneord s 21 Info s 23 Bildet på forsiden viser 50 barn 6-9 år som starter i terrengløp på Totland tirsdag 21. sept. i regi av langrenn/ skiskyting. Det var over 150 deltakere i løpet. ReDAKSJONSUTvALG: TLF. e-post adr.: Redaktør Audny Totland / Redaksjon Håkon Mogstad / Redaksjon else Lerche Raadal / Økonomi Tor Sandmoe / Nr. 4/2010 kommer ut i uke Deadline for innlevering av stoff er 20. nov Bankkto Fanavarden: FANA IDRETTSLAG tlf Odinsvei 39, 5221 Nesttun Hovedlaget Navn Mobil E-post Leder Bjørn Thømt Grupper Alpin - leder Lars Tveit Friidrett - leder Anita Bolstad Raa Håndball - leder Harald Fiksdal Langrenn/skiskyting - leder Steinar Barmen Orientering - leder Jan Erik Clausen Skøyter - leder Jarle Henriksen Sykkel - leder Georg Reidarsen Turn - leder Vibeke Haugen Idrettsmerkeutvalg Grete Nygaard Gubbelaget Mary S. Sunde Adm. Fana IL Odinsv Daglig leder Hans R Dankertsen Adm.sekr. og markedskoordinator Cathrine Stenersen AAF prosjektet Endre Raa Fana Fotball - leder Tor Gjøstein Fana Fotball, Administrasjon Odinsv Daglig leder Ketil Brekke Administrasjon Therese Schneider Administrasjon Tore Seim Fanahytten Harald Eriksen Nesttunhallen Arild Takvam Klubbhuset NIP administrasjonen

4 Flex Reklame AS Nedre Nøttveit Rådal Bergen Bergen LAGeTS LeDeR FANAvARDeN 4 Nok en gang vel overstått sommerferie til dere alle. Jeg håper alle de aktive har fått benyt tet sommertiden opti malt til både konkurran ser, trening og avkob ling. Ja, vi har gjen nom sommeren sett svært mange flotte idrettsprestasjoner. Noen nærmer seg igjen en avslutning på sesongen, mens andre lader opp til en ny sesong. Alle dere andre håper jeg har fått en god avkobling og opplading av batteriene. Fana IL har valgt å sette seg en ambisiøs visjon som forplikter. Vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og sosiale plan. vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. Som fundament for å utvikle Fana IL har vi et strategidokument(organisasjonsstrategi) som forteller oss hvor vi skal og hvilke ressurser som er nødvendige for å lykkes. Men for å nå våre mål må vi fokusere på hvordan vi kommer dit vi vil. Her er Merkevaren et strategisk og kritisk verktøy. Merkevaren FANA IL Grasrotandelen En Merkevare er en persons oppfatning, en magefølelse for et produkt, en tjeneste eller en organisasjon. Fanas merkeverdi vil således vise til medlemmenes, de ansattes og andre interessenters respons på ord, handlinger, kommunikasjon og tjenester fremskaffet av vårt merke. I snart 90 år har Fana Idrettslag vært med på å gi flere generasjoner positive opplevelser idrettslig og sosialt i vår store bydel. Innenfor vinteridretter som alpin, langrenn, skiskyting og skøyter har vi flotte og initiativrike miljøer, tross våre klimatiske forhold. Turn gir mange barn grunnleggende mestringsopplevelse. Håndballgruppen lærer de unge samhandling med og uten ball. Sykkel, orientering og friidrett er tradisjonsrike idretter som bruker veier og terreng til enten mosjon for de mange eller for å skape gode resultater og positiv oppmerksomhet til vår bydel. Hvorfor er merkevarebygging så aktuelt. Her vil jeg nevne; 1. Vi har for mange valg og liten tid 2. De fleste tilbud har lignende kvaliteter og karakteristika 3. Vi har en tendens til å basere våre beslutninger på tillit For å kunne skape et attraktivt idrettslag samt utvikle oss på det sportslige og sosiale plan er det således vesentlig at vi knytter og bygger inn bestemte og unike assosiasjoner til Fana IL. Evner vi det, vil vi bli et foretrukket idrettslag. For å bygge merkevaren Fana IL er det viktig med fokus, fokus og fokus på blant annet følgende elementer (ikke i prioritert rekkefølge); Et allsidig og variert idrettstilbud En tilstrekkelig og kompetent organisasjon, herunder trenere, lagledere ansatte og tillitsvalgte Tilgjengelighet og kvalitet i service og kundebehandlingen Åpen, tydelig og tidsriktig informasjonsbehandling Fokus på gode og solide holdninger Felles og gjenkjennelig uniformering i alle grupper Grasrotandelen Visjon Visjon Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av w.fanail.no idrettstilbudet i Fana. 5% 5 Stiftet 3. mars 1920 av innsatsen til Fana IL. Fana IL oppfordrer pfo ordrer nå medlemmer, mmer, foreldre, supportere pportereog og alle andre i nærmiljøet til å registrere spillkortet sitt i Norsk Tipping ping til å støtte Fana a IL som dermed får midler til sitt arbeid for de unge håpefulle i nærmiljøet. 5 % av det du spiller for, blir gitt til støtte for Fana IL uten at det blir noen reduksjon i innsats eller premie for den som spiller. For å registrere at du vil støtte Fana IL, må du knytte Fana IL til spillekortet ditt. Det gjør du enklest ved å oppgi Fana a IL sitt organisasjonsnummer onsnummer til kommisjonæren. Stiftet 3. mars 1920 Miljø/kultur eksemplifisert gjennom blant annet å reise sammen og spise sammen Enhetlig profil på materiell som for eksempel brev, fakturaer, søknader, Powerpoint presentasjoner med mer Attraktive samarbeidspakker med en klart definert betjeningsstrategi som også fokuserer på hvordan vi i Fana IL kan gi våre samarbeidspartnere en ekstraordinær og unik merverdi Fokuserer vi kontinuerlig disse elementer parallelt med at vi målbevisst innarbeider våre kjerneverdier Glede, Fellesskap, Trygghet og Handlekraft vil vi gjøre oss til et attraktivt Idrettslag med solid og stor medlemsmasse, et godt og trygt miljø, gode idrettsprestasjoner og langsiktige og solide samarbeidspartnere! Bjørn Thømt dre i nærmiljøet til år registrere spillkor rtet sitt i eid for de unge håpefulle i nærmiljøet. 5 % av Kjerneverdier reduksjon FANA i innsats IL eller fremtidens premie for den fritid som Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Forutset- ningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. er et. I snart 90 år har 5% 5 Fana Idrettslag vært Trygghet Stiftet w.fanail.no 3. mars 1920 med på å gi flere generasjoner positive opplevelser av innsatsen Handlekraft idrettslig og sosialt til Fana IL. i vår store bydel. Fana IL oppfordrer pfo ordrer nå medlemmer, mmer, foreldre, supportere pportereog og alle andre i nærmiljøet til år registrere spillkortet sitt i Norsk Tipping ping til å støtte Fana a IL som dermed får midler til sitt arbeid for de unge håpefulle i nærmiljøet. 5 % av Innenfor vinter- det du spiller for, blir gitt til støtte for Fana IL uten at det blir noen reduksjon i innsats eller premie for den som idretter som alpin, spiller. For å registrere at du vil støtte Fana IL, må du knytte Fana IL til spillekortet ditt. Det gjør du enklest ved å langrenn, skiskyting oppgi Fana a IL sitt organisasjonsnummer onsnummer til kommisjonæren. og skøyter har vi flotte og initiativ- Fana IL sitt org.nr. er: rike miljøer, tross våre klimatiske forhold. ningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. er et. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Forutset- Turn gir mange barn grunnleggende Spillerkortet mestringsopplev- Vinn - vinn! Spillerkortet else. t til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Gras- Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet rotandelen. Du må altså spille registrert for å kunne gi ditt. Du blir heller ikke belastet et noe for å være grasrotgiver. rotgiver. inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen nen Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk eller foreningen Håndballgruppen ngen du ønsker. Når du har funnet frem til den Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du du ønsker lærer å støtte, de unge blir sam- dette registrert på deg som spiller. selv har plukket ut. Premien din blir like stor - uansett om Dermed handling sikrer du med at mottakeren og din blir støttet hver gang du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. du spiller uten - selvfølgelig ball. uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder er på alle spillene e til Norsk Tipping, bortsett fraflax og Extra. Støtt vårt frivillige arbeid i vårt nærmiljø! Sykkel, orientering og friidrett er tra- Les disjonsrike alt om idretter Grasrotandelen ro på som bruker veier og terreng til enten mosjon for de Klipp ut! mange eller for å skape gode resultater og positiv Grasrotandelen Spillerkortet til Fana IL Vinn - vinn! oppmerksomhet til Spillerkortet t til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Gras- Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet vår bydel. ditt. Du blir heller ikke belastet et noe for å være grasrotgiver. rotgiver. Ta denne med deg til din kommisjonær. Vis Fana ILs org.nr. Du blir da registrert og 5% av din innsats går til vårt idrettsarbeid. rotandelen. Du må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen nen Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk eller foreningen ngen du ønsker. Når du har funnet frem til den Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du du ønsker å støtte, blir dette registrert på deg som spiller. selv har plukket ut. Premien din blir like stor - uansett om Prioriterte Dermed sikrer du at mottakeren Prioriterte din blir støttet hver gang oppgaver Anlegg du benytter deg oppgaver. Grasrotandelen eller ikke. g.nr. er: tt or du spiller - selvfølgelig uten at det går på bekostning Prioriterte oppgaver. innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder er på ll emien alle spillene din men e til Norsk k Tipping, bortsett fraflax og Extra. Marked/Økonomi Støtt vårt frivillige arbeid i vårt nærmiljø! Tusen takk for ditt bidrag! Les alt om Grasrotandelen ro på Organisasjon Anlegg Anlegg Rekruttering Klipp ut! Marked/Økonomi Grasrotandelen til Fana IL Marked/Økonomi Sportslig Ta denne med deg til din kommisjonær. Vis Fana ILs org.nr. Organisasjon Du blir da registrert og 5% av din innsats går til vårt idrettsarbeid. Organisasjon Kommunikasjon Fana IL sitt org.nr. er: Rekruttering over innsatsen eller premien din men kommer i tillegg til Rekruttering Tusen takk for ditt bidrag! Sportslig Et produkt fra Kommunikasjon Sportslig Stiftet 3. mars 1920 Fana IL sitt org.nr. er: Fana IL sitt org.nr. er: over innsatsen eller premien din men kommer i tillegg til Samarbeidspartnere Glede Fellesskap Laguneparken Prioriterte oppgaver Støtt Fana Fotball med din Gra Fana F når du leverer spillinnsa oppmerksom på; Grasro vil møte deg uansett om via norsk-tipping.no, på e Vi håper du da velger Fan

5 FANAvARDeN FRIIDReTT Medlemsrush for friidrettsgruppen å konkurrere, mens andre hevder seg helt i norgestoppen i sine klasser. På treningene lar de seg inspirere og lærer av hverandre. Fornøyd: Nina, Sofie, Mathilde, Marie-Louise og Ragnhild Høstens trening er startet opp på Fana Stadion for nye og gamle medlemmer. Nesten 180 utøvere har nå fått melding fra vår medlemsansvarlig om at de har fått plass i en av vår grupper. Dessverre er pågangen så stor at vi også har ventelister for flere av gruppene. Viktig å merke seg er at alle som ønsker å begynne med friidrett, må fylle inn skjemaet på under Bli medlem for å bli registrert inn i køen på riktig sted. I løpet av syv dager, vil man få tilbakemelding om når vedkommende kan begynne eller om man vil stå på venteliste. Vi har følgende treningsgrupper i år: Rekrutt (7 9 år) Basis 1 (10 12 år) Basis 2 (13 14 år) Teknikk (15 19 år) Alle høstens treninger foregår på Fana Stadion. Vil du vite mer om hvem trenerne er, er disse presentert på friidrettens nettsider under menyen HVEM. Klubbrekorder Vi kan nevne at seks utøvere ble tatt ut til NCC lekene for år som ble arrangert august. Dette er Elina Drivenes, Eline Myking, Serine Ottesen Mikkelsen, Kristian W. Jensen, Jakob Kjellstad og Henrik Almenningen. Der får de møte de beste fra de andre regionene på Vestlandet. Videre har ungdomsutøverne Evelinn Hovi Eeg, Eline Bruce, Helene Strømblad Hansen, Thomas Langhelle Trefall og Adrian Kvinge deltatt i junior NM, som ble arrangert på Askøy 3 5. august. Disse skal også delta på Ungdomsmesterskapet (NM år) i Molde, 3. 4.september. Også Sara Berrefjord, Elisabeth Gjelsvik, Martin C Smith og Eivind Gamst skal delta i Molde. Totalt 10 utøvere fra Fana IL. Det er hittil i år satt åtte klubbrekorder både på gutte og jentesiden, så det er tydelig at det jobbes bra! Helene Strømblad Hansen (J18) har satt junior kretsrekord på 2000m hinder med 7.19,61. Helene Elisabeth Gjelsvik (J16) er den jenten som har oppnådd beste resultat etter Tyrvingtabellen hittil i år med 989 poeng for 5,42m i lengde. På guttesiden er Erlend Bolstad Raa (G10) best med 1070 poeng for 1,35 i høyde. Resultater Nesten 70 utøvere i ulike aldersgrupper har hittil i år stilt opp på ulike stevner for Fana IL. Vi ser at utøverne synes det er gøy å være med på stevner, forbedre egne rekorder og konkurrere mot andre! Mange personlige rekorder har det blitt i år, og alle resultatene blir fortløpende lagt ut på våre nettsider. Følg med her J I Fana IL har vi noen utøvere som liker bedre å trene enn Ivrige stevnedeltakere: Andrea, Serine, Anna, Eline, Thyra, Sigrun Elisabeth, Mikkel, Erlend, Markus, Nina Poengtyv: Elisabeth Gjelsvik har 981 poeng på Tyrvingtabellen. Poengtyv: Erlend Bolstad Raa har 1070 på Tyrvingtabellen. 5

6 BASIS/AAF Basisen må være AAF står for «allsidig aktivitet i Fana». Hovedinnholdet der er treningsøkter med akselerasjon/hurtighet, spenst og bevegelighet. Det driver jeg på Fana Stadion. Vi er allerede i gang med treningen der. Basistreningen har Sindre Byrkjeland drevet i Nesttunhallen, sier Endre Raa, ansvarlig for AAF prosjektet i klubben. Tekst og foto: Else Lerche Raadal Hovedinnholdet i det Sindre holder på med er trening av stabilitet i kjernemuskulaturen i mage/rygg og koordinasjon/balanse. Sindre er nå reist for å ivareta sine studier. Vi håper å ha en etterfølger raskt på plass. Det er jeg som koordinerer begge disse treningene, fortsetter Endre. Da idrettsskolen i Fana ble avviklet i 2005 var det et sterkt ønske om å videreføre allsidighet og tiltak på tvers av våre ni grupper. AAF/basistrening er på en måte et svar på dette. Tiltaket skal være med på å forebygge frafall blant barn og unge i Fana IL. - Hva betyr dette i praksis for våre utøvere? AAF og basistrening skal sikre at våre utøvere får en allsidig trening, samtidig som de trener spesielt i sin idrett. Det er særlig håndball, alpint, langrenn, skiskyting, skøyter og fotball som har benyttet seg av tilbudet til nå, men alle gruppene er velkomne til å bruke AAF og basistreningen. Gruppene må ta kontakt og jeg vil finne frem til praktiske løsninger for treningstid sammen med dem. - Ser vi noen resultater av disse treningsøktene så langt? Det vi har fått høre av de som har benyttet oss er at det virker inspirerende for hovedtreneren, det gir variasjon i treningen både for gruppetrener og de aktive og det sies å være skadeforebyggende. - Bedre spenst Variasjon i treningen for oss fotballgutta gir motivasjon, inspirasjon og resultater. Og så er det gøy, sier (fra venstre) Didrik, Eirik og Ivar. 6

7 FANAvARDeN BASIS/AAF på plass! - Jeg vet at du er sterkt opptatt av faglig oppfølging av trenerne. Du satte i gang Sportsforum i fjor. Hvilke tanker har du om det i år? Etter ønske fra gruppene satte vi i gang tre felles treningskvelder med gode tema og foredragsholdere, nettopp for å skape fellesskap og erfaringsutveksling gruppene imellom. Dessverre var det få som møtte opp. Vi vet at det kan ha mange grunner, men vi vet også at behovet er der fortsatt. I tillegg har vi mange foreldre som gjerne vil være trenere, men de ønsker både inspirasjon og muligheter for opplæring og erfaringsutveksling dersom de skal ta trenerjobben. Dette kan vi gi gjennom Sportsforum. Vi ønsker å legge til rette for slike samlinger også i år. Kom gjerne med innspill til tema for slike kvelder. I tillegg håper vi at gruppene vil sende sine trenere til treffene når innkallingen kommer. Kontaktinfo Endre Raa: mobil: ) og hurtighet Det merkes godt at vi er med på Endre sin trening. Der trener vi aktivt både spenst, hurtighet og kondisjon. Vi merker at dette kommer direkte til nytte i fotballkampene. Jeg kjenner meg mer spenstig og hurtig i kampene, og også utholdenheten er blitt bedre, sier Ivar Ytrebø. Fotballaget han spiller på (G16) er et av de lagene som flittig har benyttet seg av treningen på Fana Stadion med Endre Raa. Det er derfor interessant å få vite hva de selv mener om AAF opplegget i denne sammenhengen. - Hva er den store forskjellen på vanlig trening og AAFtreningen? Vi har veldig høy intensitet hele tiden, og så trener vi ikke med ball. Det er også godt med variasjon i treningen. Det gir inspirasjon i seg selv, sier Eirik Haugen Tveit. Også spensttrening i trappene på Fana Stadion gjør godt for oss gutta, tilføyer Didrik Barman Røberg. Alle tre ler litt og vil ha med at de har hoppet høyde og lengde og brukte hekkene. - Hva tror dere om AAF treningens betydning i forhold til skadeforebygging? Det virker absolutt forebyggende, sier alle tre i kor. Lysketøyningene setter vi spesielt stor pris på. I tillegg er det godt å ikke være på kunstgress. Også får vi ta av fotballskoene, vi bruker kun joggesko i disse øktene. Til sammen er alt dette forebyggende, sier de tre. Vi mener også at laget vårt har hatt færre skader den siste tiden, tilføyer Ivar. - Kommer denne treningen i tillegg eller går den inn i den vanlige treningen? Den går absolutt inn i den vanlige treningen. Den legges inn i faste perioder i terminene og løfter treningen som helhet, og vi skal fortsette også neste sesong, sier trioen med entusiasme i stemmene. 7

8 TURN FANAvARDeN vm i sportsdrill - Fanas Tia Aksnes ble nr 26 Etter årets NM i sportsdrill i Ålesund ble det klart at jeg var den eneste utøveren fra Bergen som skulle delta i VM på hjemmebane i Vestlandshallen. Det var litt skrem mende å bli omtalt i avisen som «Bergens eneste håp» og at jeg skulle «forsvare Bergens ære alene», men bestemte meg for heller å se på dette som et positivt press og moti vasjon til å trene mye og gjøre det bra i VM. Jeg fikk mye oppmerksomhet i media som et resultat av å være «Bergens eneste håp» og dette var uvant, men veldig gøy! Etter en tre ning hadde både NRK, Fana posten og BT lagt igjen be skje der på telefonen min, noe jeg synes var veldig stas! Mine forhåpninger til VM var å ha en god gjen nomkjø_ring og gjøre en god figur, jeg tenkte ikke så mye på plassering. På trening og musikktest under den siste opp kjøringen følte jeg at det gikk veldig bra, og jeg var veldig klar til konkurransen. Onsdag kveld var det åpningsseremoni og jeg skulle si utøver-eden på engelsk. Det gikk greit! Torsdag startet konkurransen med obligatoriske øvelser for junior og kortprogram for senior. Dessverre gjorde jeg noen feil i kortprogrammet og var ikke særlig fornøyd. Jeg lå som nr 33 av 45 utøvere i seniorklassen og ble seedet i den nederste gruppen for kjøring av individuelt program. Fredag var det tid for det individuelle programmet som teller 75 % av den totale poengsummen. Jeg var veldig nervøs og kvalm om morgenen da jeg kom til hallen. Jeg visste at det skulle komme mange kjente for å se på meg. Men under oppvarmingen ble jeg veldig rolig, bestemte meg for å ta presset av alle som så på som en motivasjon til å gjøre det bra. Før det var min tur utpå gulvet kjente jeg at jeg fikk den rette følelsen - nervøs, men samtidig klar og fokusert. Da jeg gikk utpå gulvet var det veldig mye heiing fra alle de norske! Litt nervepirrende! Og så mistet jeg åpningstrikset! Det var stressende, men samtidig ble jeg veldig fokusert og bestemt på å gjøre resten av programmet feilfritt. Og det klarte jeg heldigvis! Mye applaus, og da kom det noen gledestårer. Utrolig deilig følelse å være fornøyd, det er egentlig kjempebra å kjøre med kun ett mist. Etterpå snakket Flott oppvisning av Tia under Verdensmesterskapet. jeg med en tidligere verdensmester fra USA, og hun sa at å miste den første staven «sometimes can be your best friend» siden det får deg til å bli så bestemt på ikke å miste flere staver. Jeg fikk karakterer fra 4.1 til 5.5, som til da var det høyeste en deltaker fra Norge hadde fått i et VM. Da kom det enda flere gledestårer! (NB - De to andre seniorene fra Ålesund fikk bedre karakterer etterpå.) Resultatene viste at jeg endte på 26. plass av 45, og hadde klatret 7 plasser etter kortprogram. Det var jeg veldig fornøyd med! All ros til arrangørene som laget et flott VM i sportsdrill i Bergen! Det var spesielt å ha verdens beste drillere her i byen vår. Snittalderen for deltakerne i seniorklassen var 24 år, jeg er 19, så jeg er veldig motivert til å fortsette treningen og prøve å gjøre det enda bedre i fremtidige mesterskap. Derfor har jeg reist sammen med drillvenninne Camilla Evjen til USA (California) for å trene og satse videre på idretten. Håper det blir et lærerikt og kjekt opphold. Tia Caroline Aksnes

9 FANAvARDeN ORIeNTeRING Orienteringsfest i Trøndelag I midten av august var alle verdens o løpere samlet i Trøndelag. Med VM i orientering i Trondheim og Hovedløpet og o landsleiren på Stjørdal, var rammen for en fantastisk uke lagt. Tekst: Håkon Mogstad VM i orientering ble arrangert i Norge for første gang siden 1997, den gang gikk arrangementet i Grimstad. I tillegg til de spennende konkurransene som delvis ble TV overført, var det også publikumsløp for bredden. Mange av Fana løperne valgte å kombinere det å løpe først og være tilskuer etterpå. Når været i tillegg viste seg fra sin beste side, ble dette en super uke for alle som hadde plottet inn Trondheim den uken. Men minst like viktig var det som skjedde noen mil lenger nord. Hovedløpet er det uoffisielle norgesmesterskapet for ungdom mellom år. I tillegg ble det arrangert en egen leir for noen av landets 13 åringer. Fana hadde med både Jakob Eikner og Ingunn Rognsvåg her, og Jakob gikk helt til topps under siste dags jaktstart, en kjempefin inspirasjon for en av våre unge lovende. O-festival: Topp for de yngste! Tekst: Else Lerche Raadal Lørdag og søndag arrangertes barnefestivalen for barn mellom 4 10 år. Der var det muligheter for stemplingsløp, rebusløp, hesteskokasting, ansiktsmaling og kunstmaling blant mye mer. Søndag var det spennende lagkonkurranse for H/D 12. Klubbene stiller med lag på 3 5 personer og løperne har en felles brikke. Laget blir skygget av en voksen. Løpet skal gjennomføres på 60 minutter. Hver post de har besøkt gir poeng og bruker de mer enn 60 minutter trekkes de i poeng. Mye latter og full innsats i hele løypen av flotte kommende O løpere. Det var stor intensitet og fargeglade resultater på kunstmalerarenaen! På Hovedløpet var det ikke overraskende Vibekke Rykkje og Mads Claussen som gjorde det best av våre. Langdistansen var godkjent for begge, men på sprinten var Mads helt fremme og luktet på tetplassering. På ett tidspunkt ledet han, men bommer koster dyrt på sprinten, og han endte til slutt på 11. plass. Minst like viktig som selve løpene er den sosiale biten med trening og muligheten for å treffe nye venner. Våre ungdommer går nå snart inn i en lang treningsperiode, og er veldig motivert for å forberede seg godt mot neste sesong. Fanas yngste deltaker, Frida Raadal Simonsen (til høyre) sammen med sine to kusiner, likte godt ansiktsmalingen og alle de andre aktivitetene. En sterk og humørfylt gjeng. Fra venstre ser vi Ørjan Rykkje, Jakob Eikner og Mads Claussen Mads Claussen gjorde en god figur på sprinten på årets Hovedløp og ble til slutt nr 11. Her stempler han på siste post på langdistansen. velkommen TIL KLUBBMeSTeRSKAP PÅ TOTLAND LØRDAG 23.OKTOBeR KL FIRe LØYPeR: 4km, 3km, 2km og nybegynerløype (1,5km) 9

10 HÅNDBALL FANAvARDeN Historisk vm sølv til Maren og emilie I juli/august ble VM for J18 spilt i den Dominikanske Republikk. Fana spillerne Maren Roll Lied og Emilie Christensen fikk en fantastisk opplevelse både på og utenfor banen. Sportslig markerte jentene seg veldig bra, og spesielt Maren stod for flere helt avgjørende bidrag i både kvartfinalen mot de regjerende europamesterne Danmark og i semifinalen mot Frankrike. I finalen ble et veldig godt svensk lag dessverre for sterke, men VM sølv er en fantastisk god prestasjon. Maren scoret 12 mål og Emilie 3 mål i VM. Vi gratulerer Maren og Emilie med de historiske sølvmedaljene. Det er de første Fana spillerne som tar VM medalje i håndball. Norges J18 lag som tok sølv i VM. Emilie Christensen (t.v) og Maren Roll Lied (t.h) spilte på norges sølvlag under VMi den Dominikanske Republikk. 10

11 FANAvARDeN HÅNDBALL Imponerende resultater i sesongoppkjøringen Etter den flotte 3.plassen i debutsesongen i 2.divisjon har damelaget virkelig fulgt opp i oppkjøringen. Det har blitt seire i både Åpningscupen og i Quality Cup på Sola. Bjørn Risti har kommet inn som ny hovedtrener for damelaget, og det er tydelig å se at han har kommet godt i gang med arbeidet. Det lyser entusiasme, vinnervilje og glede av jentene, og vi kan anbefale alle og følge hjemmekampene utover sesongen. I en rundspørring før sesongen holder de fleste trenerne Fana som en av opprykkskandidatene, så dette kommer til å bli en utrolig spennende sesong. Følg damelaget via hjemmesiden i høst, og opplev store håndballopplevelser i Slåtthaughallen. Glade håndballjenter går fra seier til seier. Amalie på nasjonal J95 samling I august var Amalie Elven en av de uttatte på den nasjonale kartleggingssamlingen for de fremste talentene født i Samlingen gikk i Drammen over 4 dager, og det var et tett program for spillerne med fysiske tester og mye spennende økter. Dette var en stor inspirasjon for Amalie, og en ekstra motivasjon til å fortsette det gode treningsarbeidet. Amalie Elven klar for scoring! Allsidighetsprosjektet Flere av gruppene i håndballen har de siste årene gjennomført noe vi kaller for et allsidighetsprosjekt der hensikten er å la barna få prøve andre aktiviteter og idretter slik at det blir variasjon i treningen, økt mestringstro, økt motivasjon og idrettsglede. I høst skal jenter 99 gruppen gjennomføre et slikt prosjekt, og vi anbefaler flere å se nærmere på dette. Her ser dere jentene med trenerne Knut og Tone på Livarden etter en strålende tur i det flotte turområdet fra Fanahytten. Erik K. Halvorsen Håndballjentene på toppen av Livarden. 11

12 TReNINGSTIDeR FANAvARDeN Opplysninger om treningstider i gruppen. Opplysninger om treningstider i gruppen. Alpint lpint Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt Alle Fana stadion (til 17/10) Tirsdag pe Treningssted 10 år og eldre Fana stadion (til 17/10) Dag Tidspunkt Torsdag Fana stadion (til 17/10) Alle Nordal Grieg vg. skole Tirsdag Tirsdag re Fana stadion (til 17/10) 10 år og eldre Ulsmåg skole Torsdag Torsdag Nordal Grieg vg. skole Kontaktpersoner er: Lars Tveit mobil eller Paula Mjelde mobil Tirsdag re Ulsmåg skole Torsdag ner er: Lars Tveit mobil eller Paula Mjelde mobil iidrett Friidrett Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt Rekrutt (7 9 år) Fana stadion Mandag e Treningssted Basis 1 (10 12 år) Fana stadion Dag Tidspunkt Mandag år) 2 år) Fana stadion Fana stadion Fana stadion (med Basis 2) Mandag Onsdag Rå skole (spenst og styrke) Mandag torsdag Fana stadion (med Basis 2) Basis 2 (13 15 år) Fana stadion Onsdag Rå skole (spenst og styrke) Fana stadion torsdag Mandag Onsdag år) Fana stadion Rå skole (spenst og styrke) Mandag torsdag Fana stadion Kontakt: Onsdag Rå skole (spenst og styrke) torsdag na Fotball Fotball har mange lag både for jenter og gutter og har det meste av treningene på Nesttun Idrettsplass. Kontakt Fana Fotball adm.: Tlf mange lag både for jenter og gutter og har det meste av treningene på Nesttun. Kontakt Fana Fotball adm.: Tlf Håndball åndball Opplysninger om treningstider i gruppen Alpint Fotball Fana Fotball Håndball Trening for alle grupper i håndball er i Slåtthaughallen. Kontakt: alle grupper i håndball er i Slåtthaughallen. Orientering Orientering Kontakt: rientering Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 13 og eldre Søråshøgda skole Tirsdag pe Treningssted Alle Ulsmåg Dag skole Tidspunkt Torsdag Søråshøgda Kontakt: skole Tirsdag Ulsmåg skole Torsdag Alle som er medlem i Fana IL kan være med på aktiviteter i alle gruppene. Alle som er medlem i Fana IL kan være med på aktiviteter i alle gruppene.

13 FANAvARDeN TReNINGSTIDeR Langrenn/skiskyting Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 8 10 år Fana stadion Tirsdag år Fana stadion (Rulleski ) Tirsdag år Fana stadion (Løping ) Torsdag år + Fana stadion (Løping) Tirsdag år + Fana stadion (Rulleski) Torsdag Birkebeinergruppe Fana stadion (Løp) Tirsdag Birkebeinergruppe Kaland (Rulleski) Lørdag Birkebeinergruppe/ Myrdal/Totland Livarden Søndag 10.30/11.00 Før høstferien er fremmøte Hordnesskogen parkering og ikke Fana stadion. Langrenn/skiskyting har Geilosamling november Kontakt: Skiskyting (skytetrening) Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt Skiskyting, egentr. Fana Skytterlag, Stavollen Tirsdag Skiskyting, 13 år + Fana Skytterlag, Stavollen Onsdag Skiskyting, 12 år Fana Skytterlag, Stavollen Onsdag Skiskyting Hålandsdalen Egen plan Kontakt skiskyting: Børt Helge Carlsen, mobil Skøyter Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 8-12 Slåtthaug Tirsdag og torsdag Slåtthaug Tirsdag, torsdag Lørdag, søndag Junior og senior Slåtthaug Tirsdag, torsdag Lørdag, søndag Banen er også åpen for uorganisert istrening lørdager og søndager for yngste gruppe. Kontakt: Sykkel Alder/gruppe Treningssted Dag Tidspunkt 10 til 16 år Årstad VGS Tirsdag Kontakt: Erik Stenseth Tlf: E post: Turn Turn har mange forkjellige partier på mange skoler. RG, sportsdrill, turnpartier for både nybegynner på sportsdrill, turnpartier både nybegynner og konkurranse. Gymlek for førskolebarn. og konkurranse. Gymlek for førskolebarn. Se Se Kontakt: Kontakt: 13

14 SKØYTeR FANAvARDeN 17 løpere på sommeris Tekst: Cecilie Thømt Fana sine skøyteløpere på sommeris. Tradisjonen tro var en stor gruppe fra skøytegruppen på treningssamling på Hamar de to første ukene av august. I løpet av samlingen deltok totalt 17 løpere, samt flere trenere/ledere og foreldre. Skøytegruppen bodde også i år på Bellevue. I denne perioden var det is i Vikingskipet. Foruten om mange økter på is innendørs, var blant annet sykkel, løping, styrketrening, fotball og annen barmarkstrening på programmet. Sverre Lunde Pedersen trener med Forbundsgruppen, mens Håvard Holmefjord Lorentzen var på talentsamling den første uken av oppholdet. Sistnevnte hospiterte også på flere treninger sammen med Sverre og de andre i Forbundsgruppen. Samlingen ble for en del løpere avsluttet med sommerløpet. Resultatene fra løpet og den øvrige progresjonen på trening, viser at løperne er godt i rute foran en hard og spennende sesong Cassandra Skavhellen deltok på Statnett samlingen, som samlet 51 skøyteløpere i alderen år fra hele landet. Løperne bodde på Toneheim folkehøyskole. I tillegg til istrening ble det tid til både mye barmarkstrening, bading og ikke minst mye moro. Selv om det er mye trening er det sosiale aspektet viktigst på en slik samling. Løperne blir kjent med mange nye og finner venner som driver med det samme og som de møter igjen på samlinger og konkurranser i løpet av høsten og vinteren.. Forberedelser til en ny sesong En ny vinter og skøytesesong nærmer seg med stormskritt og skøytegruppen i Fana har for lengst startet oppkjøringen til en ny og spennende sesong. Allerede like etter påske begynte forberedelsene til det som er i vente til vinteren. Våren og sommeren har bydd på mye sykling, rulleskøyter, sprint og spenst trening og styrke. Gruppen har også hatt en del lengre sykkelturer og dager med rulleskøyter på Kollsnes. Treningsleiren på Hamar la et viktig grunnlag for det som venter utover høsten og vinteren først med treningssamling på is i Bjugn i medio september, før gruppen tar turen til den nye hallen i Stavanger for istrening i høstferien. Det blir gunstig for Fanas lovende skøyteløpere å få en innendørs hall såpass nærme. Det betyr at det er mulig å komme på is flere helger i forkant av sesongen. 14

15 FANAvARDeN SKISKYTING Samlinger med skiskytterstjerner For at kunnskap frå dei sentrale Young Star samlingane skal bli formidla vidare har Norges skiskyttarforbund i år tildelt friske midlar til regionale Young Star samlingar for alle 15 og 16 åringar. Over 20 utøvarar frå Sogn og Fjordane og Hordaland deltok på samling i Vik juni og i Hålandsdalen august. Espen Nes og Øystein Hellenes Grov deltok frå Fana. Tekst: Aud Hellesnes våpeninnstilling Parallelt var det Trenar 2 kurs, delt i skytedel og fysisk del, med ca 15 deltakarar. Frå Fana Børt Helge Carlsen, Asbjørn Nes, John Fredrik Hatling og Aud Hellenes. For oss frå Fana var det spesielt artig å treffe Rune Totland, tidlegare Riple skiskyttarlag, som har starta opp skiskyttargruppe i Volda. I Vik starta samlinga med å stille inn våpenet til den enkelte utøvar då mange har vokse i løpet av sesongen. For fleire var det første instruksjon i ståande skyting. Krevande, men nyttig med tanke på overgangen til junior om 1 2 år. Trenarar og utøvarar som hadde vore på sentral samling 14 dagar før stod saman med tre unge vaksne utøvare frå regionen for gjennomføring av opplegget. Poirees ledertrøye I Hålandsdalen var det eit sterkt team med Liv Grete Poiree, Raphael Poiree, Ann Elen Skjelbreid og Egil Gjelland som stod for treninga. Dei har masse kunnskap, erfaring og historiar frå eigne karrierar som dei er dyktige til å formidle vidare til unge utøvarar. Liv Grete skal delta i Mesternes mester i haust og hadde tydeleg behov for intensiv trening då ho først tok med gutane, deretter jentene på bakkeintervall. På avslutninga var det ein ekstra motivasjon i at vinnaren av delkonkurransane fekk bruke den gule ledartrøya til Raphael frå verdscupen. Ernæringsfysiolog Julie Kirketeig frå Sunn jenteidrett heldt eit tankevekkande foredrag om kosthald og idrett. Gjennom å bu tett og ha trening og alle måltid felles vart utøvarane og trenarane godt kjende på tvers av kretsar og klubbar. Aud Hellesnes Aud Hellesnes og Jan Fredrik Hatling på trenerkurs i skiskyting. Øystein Hellesnes Grov på liggende skyting. Fornøyde deltakere på skiskyttersamling i Vik. 15

16 FOTBALL FANAvARDeN Tekst: Ketil Brekke NORWAY CUP 2010 Fana IL Fotball reiste til årets Norway Cup med hele 11 lag (alle i 11 er fotball), dvs ca 200 spillere + ledere/trenere på syv guttelag og fire jentelag. Syv av lagene bodde på klubbens «faste» skole; Karlsrud ungd.skole like ved Ekebersletta, mens fire av lagene var installert på hotell i Nydalen. Hele åtte av Fana-lagene tok seg videre fra gruppespillet til sluttspillet (A- eller B-sluttspill). I sluttspillkampene var mange av våre lag litt uheldig med trekningen og møtte veldig gode lag, og når flere ikke heller hadde helt «dagen». resulterte det etter hvert at mange av Fana-lagene ble sendt ut av turneringen. Laget som kom lengst i årets turnering var Fana Jenter1 (15/16 år), som etter å ha tatt seg til B-sluttspill i en meget sterk pulje (med bl.a Nordstrand og Bryne) vant 4-2 på straffekonkurranse i en spennende 8-dels finale mot Askøy. Videre ble det 3-0 seier i kvartfinalen mot Fusa på en gjennomvåt gressbane hvor det høljet ned... I semifinalen ventet Kopervik som ble slått 1-0 og i finalen var det jenter fra Mosjøen som var motstandere. Finalen ble en jevn affære hvor ingen av lagene klarte å score innen ekstraomgangene var ferdige (selv om Fana burde ha avgjort på noen 100% sjanser). I den påfølgende straffekonkurransen trakk jentene fra Mosjøen det lengste strået, men Fanajentene var veldig godt fornøyd med å ha tatt seg helt til finale og jublet da sølvpokalen ble utdelt. SØLVJENTENE: fra venstre: Guro Hildershavn, Anna Haugland, Synne Løvold, Camilla Eide, Camilla Hefre Lie, Elise H. Johannessen, Ingrid Blytt Hammarstrøm, Ingvild Sandven, Silje Angeltveit, Ingrid Myklebost, Ane Rye Frisvold, Maren Olsen Stavang, Elise Amundsen Raa, Vår Bjånesøy, Sandra B. Smøraas og Sofie Broch (Celine Ramm var reist før finalen) Fotballskolen med suksess Også i år var det samlet flere hundre barn på Nesttun Idrettsplass i f.m. TINE-fotballskole. Det var fotballskole både uken etter skolen sluttet i juni og uken før skolen startet i august. Med unntak av første dag på den første uken (da det tordnet, lynte og bøttet ned med regn) var vi stort sett heldig med været. Instruktørene hentes fra våre egne flotte ungdommer som gjør en kjempejobb for at dette skal fungere og for at barna skal få gode opplevelser i tillegg til å kanskje bli litt bedre fotballspillere. Oppstartstrening nye fotballspillere Høsten er tid for å få nye fotballspillere til klubben. Det var derfor mange førsteklassinger som møtte frem da det ble arrangert oppstartstrening på Nesttun idrettsplass i slutten av august. Ca. 15 jenter og 60 gutter møtte forventningsfullt opp til sin første trening. Det var stor entusiasme blant barna og det var tydelig at en del av dem hadde spilt mye fotball allerede. Mange foreldre fulgte også spent med på sine håpefulle. Alle Fotballskolen fikk utlevert egen sekk med ball og drikkeflaske, noe de satte stor pris på. Etter treningene var det informasjonsmøter i klubbhuset, der foreldrene fikk vite mer om klubben og hva det innebærer å være en del av denne. Så da er det bare å se frem til mange positive og gode opplevelser i trening, kamp, turer ++ i mange år fremover for både store og små. 16

17 FANAvARDeN ALPINT Strålende forhold på Fonna 8. mai startet alpinistene sesongen 2011 med samlinger på Folgefonn Sommarskisenter. Gjennom hele mai og juni fikk vi strålende forhold med gode snøforhold. I løpet av mai og juni gjennomførte alpinistene 21 gode skidager. Sesongen på fonna ble allikevel kort i år på grunn av manglende snømengder. Normalt er det mulig å stå på ski både i august og september. Samlingene på fonna skaper et glimrende utgangspunkt for sportslig utvikling for løperne. Strålende vær på samlingene og strålende skiføre har bidratt til et godt grunnlag for alpinistene i år. Utbyttet fra treningene har vært veldig bra og løperne har utviklet sine ferdigheter på ski. Hovedtrener, Anders Neteland, er veldig fornøyd med utbyttet og gjennomføringen av det sportslige opplegget. Men ikke minst er dette en periode der alpinistene har det veldig sosialt siden samlingene som regel strekker seg over 3 til 4 dager. Vi leier et hus på Espeland i Jondal med 18 sengeplasser. Der har vi felles aktiviteter om ettermiddagen etter flotte økter på ski om dagen. Felles barmarkstrening og sosiale aktiviteter er viktige ingredienser for godt samhold og sunne holdninger. Tekst: Lars Tveit Alpinistene klar for utforkjøring. Fremover skal en del av alpinistene i høstferien til Hintertux i Østerrike. For de som ikke skal til Hintertux er det vurdert å gjennomføre en samling på Juvass i samarbeid med Voss alpin. Glade alpinister koser seg på Folgefonn Sommerskisenter. Alpint noe for deg? Fana Alpin ønsker flere rekrutter! Alpingruppen i Fana IL er største alpinklubb i Bergen og vi har barn i alle aldre fra 6 år og eldre. Vi har et meget godt miljø både for de aktive og foreldre. For alle som ønsker å høre mer om Fana Alpin oppfordrer vi til å ta kontakt for en introduksjon til alpin miljøet og hvor fantastisk vi har det på ski. Kontaktpersoner er: Lars Tveit mobil eller Paula Mjelde mobil

18 ANNONSe FANAvARDEN Hyttevakter Fanahytten 2010/2011 Hyttevakter Fanahytten 2010/2011 Hytten er stengt 26/ og 2/ Hytten er stengt 26/ og 2/ GRUPPE VAKT VAKT VAKT Ski, Alpint 19/ /9-10 3/10-10 SKI, Langrenn 10/ / /10-10 Skøyter 31/ / /11-10 Fotball 21/ / /12-10 Orientering 12/ / /1-11 Håndball 16/ / /1-11 Sykkel 6/ / /2-11 Friidrett 27/2-11 6/ /3-11 Turn 20/ /3-11 3/4-11 Vi setter vår ære i å ha åpen hytte gjennom sesongen. Vi setter vår ære i å ha åpen hytte gjennom sesongen. Harald Eriksen, hyttesjef Dersom dato for vakt ikke passer, må dere bytte med annen gruppe. Dersom dato for vakt ikke passer, må dere bytte med annen Tlf gruppe. Alle bytter må meldes til hyttesjefen. Alle GOD bytter VAKT må meldes til hyttesjefen. Harald Eriksen, hyttesjef Tlf GOD VAKT 5221 Nefagården Byggmester Bernt Dyngeland A/S Ulsmågveien 29, 5224 Nesttun Tlf Mob E.mail: Ingen kjenner Fana som oss! størst og eldst i Fana God lokal kjennskap Rimelige priser Statsautorisert eiendomsmegler Egen advokat 18 Fana Sparebank Eiendom AS - Østre Nesttunvei 3, 5221 Nesttun - Telefon Telefax E-post: - internett:

19 FANAvARDeN GRATULeReR 90 år og fortsatt engasjert Fana IL`s eldste æresmedlem, Ruth Nilsen, fylte 90 år 18. juli i år. Altså er hun og Fana IL samme årgang. Ruth sier at hun har hatt en herlig tid i Fana IL helt siden hun og mannen, Nils, begynte i Fana IL tidlig på 1950 tallet. Nils var ansatt hos Nefa på Nesttun og solgte maling, verktøy og sportsutstyr til mange Fanafolk. Sønnen, Tor Henning, ble født i Etter hvert var han aktiv i både friidrett, langrenn og orientering. Det var helt naturlig for Ruth å være med som kakemor, hjelper og støttespiller. Ruth har aldri drevet idrett selv, men var alltid i kulissene. Hun tok dommerkurs i friidrett og var den første kvinnelige dommer i Fana IL. I 1957 startet hun Turnsakens Vel sammen med mange andre damer. Ruth var formann der til det ble lagt ned tidlig på 2000 tallet. Bakgrunnen for Turnsakens Vel var å skaffe penger til utstyr og reiser for Fana IL sine gode turnere. Mange av oss husker de årlige Thefestene som Turnsakens Vel arrangerte der det ble solgt treårer og med uttrekking av flotte gevinster. Det var ikke lite penger som ble delt ut fra Turnsakens Vel både til turnere, Fanahytten og andre grupper. Det var morsomt å gi, for de ble så takknemlig, sier Ruth. Ruth og sønnen Tor Henning var med på 90 års festen til Fana IL 15. mars i år. Hun er fortsatt levende opptatt av det som skjer i klubben. Vi gratulerer Ruth hjerteligst med de 90 år. Red. Jeg takker Fana IL og Gubbelaget så mye for oppmerksomheten ved min 90 års dag den 18.juli 2010 Hilsen Ruth Nilsen Ny "kost" i Fana IL Cathrine Stenersen er nylig ansatt som adm. sekretær og markedskoordinator i Fana IL. Cathrine sier at hun bare etter vel en måned i jobben stortrives. Hun er imponert over hvor godt idrettslaget drives og det enorme engasjementet blant store og små. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og lykke til! Cathrine kan treffes på tlf og fanail.no 19

20 ANNONSESIDE FANAvARDeN FANAvARDEN STØTT våre ANNONSØReR De STØTTeR OSS Ull-Rik as Besøk ullvareprodusenten på Nesttun og på Stasjonsveien 2, 5221 nesttun Tlf.: , fax: , e-post: kjøkkensenter Sigdal KjøKKenSenTer Kanalveien Bergen Romantisk Klassisk Kreativ Kunnskap Skreddersydd Smakfullt UlSmågvn nesttun Telefon: Speil på mål Hurtig levering/montering fra eget sliperi. Kontakt oss i midtunlia 73. Tlf , fax HOLE GLASS Kontakt: Arild Takvam tlf DET KOMPLETTE GULV FRA 5212 Søfteland Telefon: Telefax: Osveien Nesttun Tlf.: Åpningstider: Man-Lør: 07:00-23:00 T i p S profiler din gruppe i din lokalavis! vis bredden i fana idrettslag Ta kontakt med fanaposten S P O R T vakthavende journalist Tlf

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen 5 4 1 leder Året 2014 går mot slutten og IL Heming lever i beste velgående med full aktivitet i alle avdelinger. Vi nærmer oss 5.500 medlemmer og har også denne høsten dessverre vært nødt til å sette

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013. Byåsen IL i borgertoget - side 15. Friidrett - side 9. Orientering - Side 20-21. Håndball - Side 2-6

Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013. Byåsen IL i borgertoget - side 15. Friidrett - side 9. Orientering - Side 20-21. Håndball - Side 2-6 !!! Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013 Byåsen IL i borgertoget - side 15 Håndball - Side 2-6 Friidrett - side 9 Orientering - Side 20-21 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

RÅ SUSHI MAJORSTUEN. Hemings 100-årsjubileum skal ikke gå stille for seg! 3 leder. Essendrops gate Skippergata 6 (ved Colosseum 16 Kino)

RÅ SUSHI MAJORSTUEN. Hemings 100-årsjubileum skal ikke gå stille for seg! 3 leder. Essendrops gate Skippergata 6 (ved Colosseum 16 Kino) 1 orientering 1 4 3 leder RÅ SUSHI MAJORSTUEN 25. januar begynte Heming på sitt nittiniende år. I 2016 skal vi feire et durabelig jubileum, og planleggingen er godt i gang allerede. Vi planlegger en feiring

Detaljer

+ 8 6. +(/(1( 2/$)6(1 612:%2$5' (9(17,1*,(5.2//(1 0$56./

+ 8 6. +(/(1( 2/$)6(1 612:%2$5' (9(17,1*,(5.2//(1 0$56./ KIL posten UTGAVE Nr.1 2009 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Utgiver: Kolbotn idrettslag Sofiemyr stadion, pb. 134, 1417 Sofiemyr Besøksadresse : Kongev. 30 Telefon:

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen.

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen. JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2014 U14: Bv: Andre Otterstad, Sebastian Hestsveen, Anders Schumacher, Aram Yazdanparast, Bastian Jeppsson. Fv: Alexander Olofsson, Eskil Kvam, Ulrik Øverby Angel.

Detaljer

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen HALDEN Skiklubb 2009 www.haldensk.no FREDRIKSTEN UTVIKLING Hurra, vi vant! VOLVO RENAULT ROVER MITSUBISHI www.jensen-scheele.no VESTGÅRDVEIEN 1 1789 BERG I ØSTFOLD TLF. 69 21 35 00 Høiås-dagen Fredag 1.

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20 !!! Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013 63 Grader Nord - side 22 Fotball - Side 6-8 Trondheimsløpet - Side 20 Orientering - Side 10-12 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer