UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V."

Transkript

1 OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN Ajourført pr fylkestinget i april

2 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale organ med folkevalde medlemer i valperioden : I tillegg kjem statlege utval og andre organ der lov eller vedtekt fastset at fylkestinget skal velje medlemer eller representantar til utvalet/organet. Vidare omfattar heftet styre/råd/utval der fylkestinget etter lov eller vedtekt skal kome med framlegg til medlemer. INNHALD: Nr. Utval: Side: Oversyn over fylkeskommunale organ: 1. Fylkestinget 5 2. Fylkesutvalet 8 3. Kontrollutvalet 9 Hovudutval: 4. Kultur- og folkehelseutvalet Regional- og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Klagenemnda Klagenemnd i ferien (når klagenemnda ikkje kan møte) 15 Andre fylkeskommunale utval m.v. 10. Fylkesvalstyret Eldrerådet Rådet for likestilling av funksjonshemma Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Fylkestrafikktryggingsutvalet Likestillingsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Miljøutvalet Landstinget og fylkesmøte i KS representantar Vestlandsrådet representantar frå Møre og Romsdal Samarbeidsrådet for Møre og Romsdal og trøndelagsfylka Styret for regionalt forskingsfond Midt-Norge Arbeidsgruppe for det rusførebyggjande arbeidet i Møre og Roms Fagskolestyret i Møre og Romsdal 27 2

3 Statlege utval: 25. Skatteklagenemnda Skatt Midt Norge Skatteutvalet for Skatt Midt-Norge Distriktsprogramråd for Norsk Rikskringkasting Innovasjon Norge - regionstyre Skjønnsmenn Styret for verneområdet for Trollheimen Dovrefjell nasjonalparkstyre Interkommunalt nasjonalparkstyre for verneområde i Reinheimen, Tafjordfjella og Romsdalen Regional rovviltnemnd Nasjonal rassikringsgruppe Kontaktperson for kystskogbruket Kanditatar til styret i Helse Midt-Norge RHF Kandidatar til helseføretaka i Helse Sør-Øst Kandidatar til styre i helseføretaka i Helse Midt-Norge RHF 39 Bankorgan - representantar til forstandarskapet: 39. Sparebank1 Nordvest Sparebanken Møre Sparebanken Midt-Norge 42 Kraftlag - representantar til årsmøte/generalforsamling og styre: 42. Svorka Energiverk A/S 42 Verna verksemder - representantar til årsmøte/generalforsamling og styre: 43. Astero AS Trollheim Vekst AS Brisk Kompetansesenter AS Varde AS Furene AS 45 Diverse organ: repr. til styre og generalforsamling: 48. Muritunet AS Møre og Romsdal Reiseliv Styret i Møreforsking AS Landssamanslutninga av Nynorskkommunar LNK Representant frå fylkestinget til Ungdomens fylkesting Michael Width Endresens fond MMU Internasjonalt maritimt utdanningssenter AS Styret for Runde Miljøsenter AS Styret for Norsk Tindesenter Eiendom AS Styret for Tingvoll Økopark Eigedom AS Representant i vassregionutvalet i Møre og Romsdal Styret for interkom. verneområdestyre for Geiranger-Herdalen og Kallskaret naturreservat Braatthallen AS 48 Samferdsel: 61. Styret for Atlanterhavstunnelen AS Styret for Fastlandsfinans AS Styret for Imarfinans AS Planutval for Kristiansund, Molde og Ålesund lufthamnar Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Noreg Jernbaneforum Dovrebanen Nord 50 3

4 Kultur: 67. Styret for Teatret Vårt Styret for Operaen i Kristiansund Molde Internasjonale Jazz Festival Styret for Møre og Romsdal Kunstnersenter Styret for Nynorsk kultursentrum Stiftelsen Falstadsenteret Styret i folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal Atlanterhavsparken/Ålesund Akvarium Stiftelsen Kulturkvartalet 53 Museumsregionane: 76. Region Sunnmøre Region Romsdal Region Nordmøre 54 Tannhelse: 79. Tannhelse sitt kompetansesenter for Midt-Norge 54 Diverse utval 80. Apokjeden AS 54 Molde Kunnskapspark AS Ålesund Kunnskapspark AS Eiksundsambandet AS Fjord Norge AS Norsk Fjordsenter AS Naturgass Møre AS Skodjebrua AS Sykkylvsbrua Samspleis AS Sunnmøre Veginvest AS Kommunekraft Rådet for norsk pasientskadeerstatning 4

5 OVERSYN OVER FYLKESKOMMUNALE ORGAN: Oversynet viser heimelsgrunnlaget og eventuelt spesielle oppnemningsreglar for dei nemnder og utval som fylkestinget skal velje/oppnemne. Oversynet viser dessutan samansetjinga av dei ulike utvala. Val til styre, råd og utval skjer etter saksbehandlingsreglane i kommunelova av nr 107 (koml) kap. 6. Etter 35 nr 4 skal val skje som forholdsval dersom minst ein medlem krev det og elles som avtaleval etter koml 38a. Val av leiar og nestleiar til folkevalde organ skal skje som fleirtalsval. Val av enkeltrepresentantar til organ utanfor fylkeskommunen kan skje ved fleirtalsval. Representasjonen må fylle krava til kjønnsmessig fordeling, jf koml 37 nr 3 (forholdsval) og 38 a nr 3 (avtaleval). 1. FYLKESTINGET Valt ved Dato: Funksjonstid: Fylkestingsvalet DET NORSKE ARBEIDERPARTI 1. Jon Sverre Aasen 6146 ÅHEIM 2. Toril Melheim Strand Nauste 6470 ERESFJORD 3. Bjarne Storfold Elde Siktepunktet KRISTIANSUND 4. Eva M. Vinje Aurdal Samundsplassen ÅLESUND 5. Line Hoem Storskarven KRISTIANSUND 6. Håvard J. Kongshaug Fagerengbog 6530 AVERØY 7. Hege Merethe Gagnat Amtmann Leths gate MOLDE 8. Petter Bjørdal Krøvelen 6150 ØRSTA 9. Lilly Gunn Nyheim 6640 KVANNE 10. Bjørn Inge Ruset Linge 6210 VALLDAL 11. Hanne Notøy Oshaugen ULSTEINVIK 12. Rolf Kårvand Grøavegen GRØA 1. Marit C. Thorstensen Indrevikvei INNFJORDEN 2. Trygve Holm Bulengane LANGEVÅG 3. Sidsel Pauline Rykhus Sollivn MOLDE 4. Sindre Nakken Ringgata 15 D 6005 ÅLESUND 5. Mellvin A. Steinsvoll Frisvoll 6470 ERESFJORD 6. Audhild Mork Julsundet MOLDE 7. Trond Seth Fjellbu BRATTVÅG 8. Egil Nedal Nystuv KVANNE 9. Åse Margrete Breivik Breivik 6480 AUKRA 10. Roar Dyb-Sandnes Dyb 6055 GODØYA 11. Ingrid Helene Viseth 6610 ØKSENDAL 12. Svein R. Johannessen Jomarka ÅLESUND 13. Jonny Meland Håsenv SUNNDALSØRA 14. Sissel Stokke Blindheimsv. 22 A 6012 ÅLESUND 15. Stig Andre Heggem Peter Solemdalsveg MOLDE 5

6 FREMSKRITTSPARTIET 1. Frank Sve Svemorka 6200 STRANDA 2. Åge Austheim Knut Siemsgate KRISTIANSUND 3. Margareth Hoff Berg Skolevegen 23 D 6411 MOLDE 4. Geir Stenseth Østre Breivik ÅLESUND 5. Cine Finstad Austnes Austnes 6290 HARAMSØY 6. Steve Runar Kalvøy Kleivabakken FREI 7. Knut Flølo Vik 6393 TOMREFJORD 8. Hans Olav Myklebust Elvebakken 6170 VARTDAL 1. Ina Giske Stor-Pe Teigen GISKE 2. Arve Hans Otterlei Hostad 6444 FARSTAD 3. Thorbjørn Fylling 6240 ØRSKOG 4. Terje Vadset Vangvegen 6260 SKODJE 5. Wenche Volle 6174 BARSTADVIK 6. Erik Tørrissen P A Musæus veg ÅLESUND 7. Rolf Bergmann Kagholvegen 6230 SYKKYLVEN 8. Jan S. E. Johansen Kakhammarvegen AVERØY 9. Ronny H. Blomvik Åregjerdet LANGEVÅG 10. Torill Avnsnes Portveien AVERØY 11. Grethe K. Hansen P A Musæus veg ÅLESUND HØYRE 1. Anne Dyb Liaaen Store-Nørve 3 D 6009 ÅLESUND 2. Torgeir Dahl Parkveien MOLDE 3. Toril Røsand Ricardtrøa AVERØY 4. Ole Bjørn Sandøy Eikrem AUKRA 5. Kirsti Hammerø Øver Myklebust EGGESBØNES 6. Per Magne Waagen Sortdalsveien TINGVOLL 7. Knut A. Oskarson Larsgårdsalleèn ÅLESUND 8. Ewa Hildre Storgata HARAM 9. Knut Garshol Dyre Halses gt KRISTIANSUND 10. Charles Tøsse Øvrebust 6250 STORDAL 11. Randi Bergundhaugen Hellandhaugen 6390 VESTNES 1. Tore Brevik Pestua gård 6686 VALSØYBOTN 2. Dag Vaagen Gurskebotn 6082 GURSKEN 3. Vetle Wang Soleim Dyrnes 6570 SMØLA 4. Marit N. Hopshaug Hopen 6570 SMØLA 5. Jarle S. Strømmegjerde Gylsvegen STRAUMGJERDE 6. Tove Merete R. Istad Myrteigen ÅNDALSNES 7. Torbjørn Sagen Vinkelveien KRISTIANSUND 8. Ann Britt V Fannemel Steingardsveien VOLDA 9. Ingve Drågen Assuransevegen BUD 10. Rita Ormbostad Myratunet 6690 AURE 11. Geir Ove Vegsund Leirvågdalen EIDSNES 12. Benedicte Hurlen Store-Nørve 7 D 6009 ÅLESUND 13. Stian L. Scheide Sungodt 6065 ULSTEINVIK 14. Anders Rise Gjerdevegen HAREID 6

7 KRISTELIG FOLKEPARTI 1. Steinar Reiten Rånesvegen 6530 AVERØY 2. Knut Støbakk Synes 6040 VIGRA 3. Randi W. Frisvoll Grytestranda 6265 VATNE 4. Torgunn J. Nerland Arnes v. 8 B 6429 MOLDE 1. Arild J. Iversen Smiebakken VOLDA 2. Marian B. Hansø Mindebakken KRISTIANSUND 3. Simon M. Grimstad Djupmyra ÅLESUND 4. Aud Perdy Mork Sporsheim 6480 AUKRA 5. Jan Kåre Aurdal Aurdalsvegen SYKKYLVEN 6. Tore Johan Øvstebø Vestre Vegsundrabben ÅLESUND 7. Aud Toril Gagnat 6637 FLEMMA SENTERPARTIET 1. Oddbjørn Vatne 6265 VATNE 2. Kristin Marie Sørheim 6629 TORJULVÅGEN 3. Bergsvein Brøske 6642 STANGVIK 4. Kjersti Løge Bolsøyvegen MOLDE 1. Marit Nerås Krogsæter Krogsæter 6265 VATNE 2. Olav Myklebust 6082 GURSKEN 3. Ann Kristin Sørvik Vardevegen AVERØY 4. Geir Inge Lien 6392 VIKEBUKT 5. Ola Perry Saure 6190 BJØRKE 6. Jan Ove Tryggestad 6218 HELLESYLT 7. Ingunn Golmen Tømmervåg 6590 TUSNA SOSIALISTISK VENSTREPARTI Medlem: 1. Ingrid Opedal Krikebøv VOLDA 1. Bjørn Jacobsen Glomstuvegen 2 F 6412 MOLDE 2. Line Karlsvik Harpskaret FREI 3. Olav Hauge Ramshaugen AUKRA 4. Guro S. Hollingsholm Nedre Julsvang 24 A 6445 MALMEFJORDEN SUNNMØRSLISTA/TVERRPOLITISK LISTE FOR SUNNMØRE 1. Randi K. Asbjørnsen STAVNESVEGEN ÅLESUND 2. Torleiv Rogne 6293 LONGVA 3. Bjarne Kvalsvik 6098 NERLANDSØY 7

8 1. Magne Anton Sunde KRISTIANGARDEN IDSNES 2. Inger J. Tafjord 6215 EIDSDAL 3. Iren Bodil Aambø STRANDGATA ØRSTA 4. Nadarajah Gunapalan 6240 ØRSKOG 5. Marco Dimmen 6080 GURSKØY 6. Therese Hovland GREBSTADHAGEN SYKKYLVEN VENSTRE 1. Iver Nordseth Veiholmen 6570 SMØLA 2. Gunn Berit Gjerde Gjerdevegen HAREID 3. Frøydis Austigard Steinskaret 9 b 6416 MOLDE 4. Kirsti Dale Øwregata ÅLESUND 1. Britt Giske Andersen Halvardsrema GISKE 2. Helge Hamre Sundalen 6110 VOLDA 3. Ingebjørg Eide Slettavegen EIDE 4. Steffen Falkevik Øwregata 6004 ÅLESUND 5. Ragnhild Helseth Lars Guttormsensgate KRISTIANSUND 6. Trond Hansen Riise Gottfriedsgt SUNNDAL 7. Jim Erik Johansen Dale 6440 ELNESVÅGEN 2. FYLKESUTVALET Heimel: Koml 8, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98 og T-13/02. Fylkesutvalet er eit lovpålagt fylkeskommunalt organ og skal etter vedtak i sak T- 13/02 ha 13 medlemer med varamedlemer. Medlemer og varamedlemer skal veljast av og blant fylkestinget sine medlemer. Fylkesordførar og fylkesvaraordførar skal veljast blant medlemene av fylkesutvalet. Fylkesutvalet er samansett slik: DET NORSKE ARBEIDERPARTI / FREMSKRITTSPARTIET / HØYRE / /SUNNMØRSLISTA/TVERRPOLITISK LISTE FOR SUNNMØRE / SENTERPARTIET / KRISTELIG FOLKEPARTI / VENSTRE 1. Jon Aasen, Vanylven (Ap) 2. Gunn Berit Gjerde, Hareid (V) 3. Toril Melheim Strand, Nesset (Ap) 4. Iver Nordseth, Smøla (V) 5. Randi K. Asbjørnsen, Ålesund (Sml) 6. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 7. Toril Røsand, Averøy (H) 8. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 9. Torgeir Dahl, Molde (H) 10. Frank Sve, Stranda (Frp) 11. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) 12. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 13. Steinar Reiten, Averøy (Krf) 8

9 For nr. 1-6: 1. Bjarne Elde, Kristiansund (Ap) 2. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 3. Frøydis Austigard, Molde (V) 4. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 5. Line Hoem, Kristiansund (Ap) 6. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 7. Kirsti Dale, Ålesund (V) 8. Håvard J. Kongshaug, Averøy (Ap) For nr. 7-9: 1. Ole Bjørn Sandøy, Aukra (H) 2. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 3. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 4. Ewa Hildre, Haram (H) For nr : 1. Åge Austheim, Kristiansund (Frp) 2. Geir Stenseth, Ålesund (Frp) 3. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 4. Steve Runar Kalvøy, Kristiansund (Frp) 5. Knut Flølo, Vestnes(Frp) For nr. 12: 1. Kristin Marie Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Kjersti Løge, Molde (Sp) 3. Bergsvein Brøske, surnadal (Sp) For nr. 13: 1. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Knut Støbakk, Giske (Krf) 3. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) 3. KONTROLLUTVALET Heimel: Koml 77, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-30/95, T-35/98 og T-13/02. Kontrollutvalet er eit lovpålagt fylkeskommunalt organ og skal ha minst tre medlemer med varamedlemer. Fylkestinget skal velje medlemer og varamedlemer. Fylkestinget skal også velje leiar og nestleiar blant medlemene. Minst ein av medlemene i utvalet skal vere medlem i fylkestinget. Utelukka frå val er fylkesordførar, fylkesvaraordførar, medlem og varamedlem av fylkesutvalet, medlem og varamedlem av anna fylkeskommunal nemnd med rett til å fatte vedtak og tilsette i fylkeskommunen. Kontrollutvalet er samansett slik: 1. Knut Anders Oskarson, Ålesund (H) 2. Ann Kristin Sørvik, Averøy (Sp) 3. Trond Hansen Riise, Sunndal (V) 4. Per Helge Nordstrand, Sula (Sml) 9

10 5. Rolf Bergmann, Sykkylven (Frp) For nr. 1: 1. Veslemøy Hungnes, Molde (H) 2. Jarle S Strømmegjerde, Sykkylven (H) 3. Ann Britt Våge Fannemel, Volda (H) For nr. 2-4: 1. Mellvin Steinsvoll, Nesset (Ap) 2. Borghild Dreyer, Fræna (V) 3. Olav Hauge, Aukra (Sv) 4. Margareth R Gjøsund, Giske (Sml) 5. Ingrid Viseth, Sunndal (Ap) For nr. 5: 1. Aud Toril Gagnat, Gjemnes (Krf) 2. Steinar Berge, Kristiansund (Frp) 3. Helga Leirmo Johansen, Sykkylven (Frp) Leiar: Knut Anders Oskarson Nestleiar: Ann Kristin Sørvik 4. KULTUR- OG FOLKEHELSEUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98, T-13/02 og T-50/10. Kulturutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. Utvalet er samansett slik: 1. Kristin M. Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 3. Frøydis Austigard, Molde (V) 4. Bjørn Jacobsen, Molde (Sv) 5. Rolf Kårvand, Sunndal (Ap) 6. Marit N. Krogsæter, Haram (Sp) 7. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 8. Ewa Hildre, Haram (H) 9. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) 10. Hans Olav Myklebust, Ørsta (Frp) 11. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) For nr. 1 og 6: 1. Olav Myklebust, Sande (Sp) 2. Edmund Morewood, Nesset (Sp) 3. Heidi Løklingholm, Aukra (Sp) 4. Liv Norunn Langeland Runde, Ålesund (Sp) 10

11 For nr. 2: 1. Therese Hovland, Sykkylven (Sml) 2. Iren Aambø, Ørsta (Sml) 3. Marco Dimmen, Sande (Sml) For nr. 3: 1. Ragnhild Helseth, Kristiansund (V) 2. Tove N. Rokstad, Smøla (V) 3. Frits Inge Godø, Midsund (V) For nr. 4: 1. Guro Sæter Hollingsholm, Fræna (Sv) 2. Skafti Helgason, Vestnes (Sv) 3. Arnfinn Ugelstad, Eide (Sv) For nr Line Hoem, Kristiansund (Ap) 2. Sindre Nakken, Ålesund (Ap) 3. Åse M Breivik, Aukra (Ap) For nr. 7-8: 1. Knut Garshol, Kristiansund (H) 2. Toril Røsand, Averøy (H) 3. Tore Brevik, Halsa (H) 4. Marit Neerland Hopshaug, Smøla (H) For nr. 9-10: 1. Terje Vadseth, Skodje (Frp) 2. Ina Giske, Giske (Frp) 3. Ronny Blomvik, Sula (Frp) 4. Fredmøy Wollen, Stranda (Frp) For nr. 11: 1. Tore Johan Øvstebø, Ålesund (Krf) 2. Kjersti Røyset Topphol, Hareid (Krf) 3. Arnstein Misund, Midsund (Krf) Leiar: Kristin M. Sørheim Nestleiar: Torleiv Rogne 5. REGIONAL- OG NÆRINGSUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-38/92, T-24/95, T-42/98, T-13/02 og T-50/10. Nærings- og miljøutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. Utvalet er samansett slik: 1. Randi K. Asbjørnsen, Ålesund (Sml) 2. Hanne Notøy, Ulstein (Ap) 3. Bjørn Inge Ruset, Norddal (Ap) 11

12 4. Kirsti Dale, Ålesund (V) 5. Bergsvein Brøske, Surnadal (Sp) 6. Line Karlsvik, Kristiansund (Sv) 7. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 8. Toril Røsand, Averøy (H) 9. Geir Stenseth, Ålesund (Frp) 10. Knut Flølo, Vestnes( Frp) 11. Knut Støbakk, Giske (Krf) For nr. 1: 1. Magne Sunde, Sula (Sml) 2. Martin Brænne, Volda (Sml) 3. Therese Stave Hovland, Sykkylven (Sml) For nr. 2 og 3: 1. Sidsel P. Rykhus, Molde (Ap) 2. Toril Melheim Strand, Nesset (Ap) 3. Trygve Holm, Sula (Ap) 4. Stig Andre Heggem, Molde (Ap) For nr. 4: 1. Britt Giske Andersen, Giske (V) 2. Jim E. Johansen, Fræna (V) 3. Gunn R. Fossland, Aure (V) For nr. 5: 1. Tove Henøen, Fræna (Sp) 2. Ingunn Golmen, Aure (Sp) 3. Ola Perry Saure, Ørsta (Sp) For nr. 6: 1. Morten Feiring, Ulstein (Sv) 2. Inga Ishild Hareide, Hareid (Sv) 3. Yvonne Vold, Rauma (Sv) For nr. 7 og 8: 1. Charles Tøsse, Stordal (H) 2. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 3. Randi Bergundhaugen, Vestnes (H) 4. Tove Merete R. Istad, Rauma (H) For nr. 9 og 10: 1. Jan Steinar E. Johansen, Averøy (Frp) 2. Grethe Karin Hansen, Ålesund (Frp) 3. Ronny Blomvik, Sula (Frp) 4. Torill Avnsnes, Averøy (Frp) For nr Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Arild Johannes Iversen, Volda (Krf) 3. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) Leiar: Randi K. Asbjørnsen Nestleiar: Hanne Notøy 12

13 6. SAMFERDSELSUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98, T-13/02. Samferdselsutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. Utvalet er samansett slik: 1. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 2. Iver Nordseth, Smøla (V) 3. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 4. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) 5. Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 6. Hege M. Gagnat, Molde (Ap) 7. Charles Tøsse, Stordal (H) 8. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 9. Frank Sve, Standa (Frp) 10. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 11. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Frp) For nr. 1: 1. Kristin M Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Bergsvein Brøske, Surnadal (Sp) 3. Kjersti Løge, Molde (Sp) For nr. 2: 1. Helge Hamre, Volda (V) 2. Kari Grindvik, Skodje (V) 3. Heidi Høgset, Gjemnes (V) For nr. 3: 1. Magne Sunde, Sula (Sml) 2. Inger Johanne Tafjord, Norddal (Sml) 3. Iren Aambø, Ørsta (Sml) For nr. 4-6: 1. Trygve Holm, Sula (Ap) 2. Audhild Mork, Aukra (Ap) 3. Trond Seth, Haram (Ap) 4. Sissel Stokke, Ålesund (Ap) 5. Jonny Meland, Sunndal (Ap) For nr. 7 og 8: 1. Dag Vaagen, Sande (H) 2. Ewa Hildre, Haram (H) 3. Marit Neerland Hopshaug, Smøla (H) 13

14 For nr. 9 og 10: 1. Thorbjørn Fylling, Ørskog (Frp) 2. Wenche Volle, Ørsta (Frp) 3. Steve Kalvøy, Kristiansund (Frp) 4. Anita Ostnes, Skodje (Frp) For nr. 11: 1. Jan Helgøy, Vanylven (Krf) 2. Marit Valde Singelstad, Rauma (Krf) 3. Arnstein Misund, Midsund (Krf) (i perioda 1.mars august 2015): Leiar: Oddbjørn Vatne Nestleiar: Iver Nordseth 7. UTDANNINGSUTVALET. Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98 og T-13/02. Utdanningsutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Leiar og nestleiar skal veljast av fylkestinget. Utvalet er samansett slik: 1. Bjarne S Elde, Kristiansund (Ap) 2. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 3. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 4. Hans Kjetil Knutsen, Ålesund (Sml) 5. Torgeir Dahl, Molde (H) 6. Ole Bjørn Sandøy, Aukra (H) 7. Kjersti Løge, Molde (Sp) 8. Åge Austheim, Kristiansund (Frp) 9. Ina Giske, Giske (Frp) 10. Gunn Berit Gjerde, Hareid (V) 11. Steinar Reiten, Averøy (Krf) For nr. 1-4: 1. Marit C Thorstensen, Rauma (Ap) 2. Martin Brænne, Volda (Sml) 3. Marte Skrede Hide, Herøy (Sv) 4. Egil Nedal, Surnadal (Ap) 5. Stein Øyvind Magnell, Stranda (Sv) 6. Iren Aambø, Ørsta (Sml) For nr. 5-7: 1. Geir Inge Lien, Vestnes(Sp) 2. Ewa Hildre, Haram (H) 3. Jan Ove Tryggestad, Stranda (Sp) 4. Vetle Wang Soleim, Smøla (H) 5. Marit Nerås Krogsæter, Haram (Sp) For nr. 8-9: 1. Arve Hans Otterlei, Fræna (Frp) 2. Torill Avnsnes, Averøy (Frp) 14

15 3. Erik Tørrisen, Ålesund (Frp) 4. Rita Høgseth, Kristiansund (Frp) For nr. 10: 1. Steffen Falkevik, Ålesund (V) 2. Bente Aure, Ålesund (V) 3. Ingebjørg Eide, Eide (V) For nr. 11: 1. Marian Brennesvik Hansø, Kristiansund (Krf) 2. Simon Molvær Grimstad, Ålesund (Krf) 3. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) For nr. 11 (i perioda 1.mars august 2015): 1. Simon Molvær Grimstad, Ålesund (Krf) 2. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) 3. Tore Johan Øvstebø, Ålesund (Krf) Leiar: Bjarne S Elde Nestleiar: Ingrid Opedal 8. KLAGENEMND Heimel: Forvaltningslova 28, 2. ledd. Fylkestinget gjorde i sak T-65/92 vedtak om at fylkesutvalet skal vere klageorgan for klager på fylkeskommunale enkeltvedtak. For opplysningar om samansetjing av klagenemnda, sjå pkt KLAGENEMND I FERIEN (NÅR KLAGENEMNDA IKKJE KAN MØTE) Heimel: Forvaltningslova 28, andre ledd, jf sak T-65/92 og T-32/94. Fylkestinget gjorde i sak T-32/94 vedtak om å opprette ei klagenemnd som, om nødvendig held møte i ferieperiodar når det ikkje er mogleg å samle klagenemnda. For inneverande valperiode er følgjande medlemer valde: Gunn Berit Gjerde (V) Toril Melheim Strand (AP) Torgeir Dahl (H) Varamedlem: Oddbjørn Vatne (Sp) Randi K Asbjørnsen (Sml) Anne Dyb Liaaen (H) Andre fylkeskommunale utval: 10. FYLKESVALSTYRE, LEIAR OG NESTLEIAR FOR FYLKESVALSTYRET Heimel: Lov om valg til storting, fylkesting og kommunestyre av 28. juni I kvart fylke skal det vere eit fylkesvalstyre som blir valt av fylkestinget sjølv som eit fast utval i medhald av kommunelova 10. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. 15

16 1. Jon Aasen, Vanylven (Ap) 2. Gunn Berit Gjerde Hareid (V) 3. Toril Melheim Strand, Nesset (Ap) 4. Iver Nordseth, Smøla (V) 5. Randi K. Asbjørnsen, Ålesund (Sml) 6. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 7. Toril Røsand, Averøy (H) 8. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 9. Torgeir Dahl, Molde (H) 10. Frank Sve, Stranda (Frp) 11. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) 12. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 13. Steinar Reiten, Averøy (Krf) For nr. 1-6: 1. Bjarne Elde, Kristiansund (Ap) 2. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 3. Frøydis Austigard, Molde (V) 4. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 5. Line Hoem, Kristiansund (Ap) 6. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 7. Kirsti Dale, Ålesund (V) 8. Håvard J. Kongshaug, Averøy (Ap) For nr. 7-9: 1. Ole Bjørn Sandøy, Aukra (H) 2. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 3. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 4. Ewa Hildre, Haram (H) For nr : 1. Åge Austheim, Kristiansund (Frp) 2. Geir Stenseth, Ålesund (Frp) 3. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 4. Steve Runar Kalvøy, Kristiansund (Frp) 5. Knut Flølo, Vestnes (Frp) For nr. 12: 1. Kristin Marie Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Kjersti Løge, Molde (Sp) 3. Bergsvein Brøske, Surnadal (Sp) For nr. 13: 1. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Knut Støbakk, Giske (Krf) 3. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) Leiar: Jon Aasen Nestleiar: Gunn Berit Gjerde 16

17 11. ELDRERÅDET Heimel: Lov av 8. november 1991 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 5, fylkesutvalsvedtak i sak U-169/92, fylkestingsvedtak i sakene T-10/92, T-85/93, T-48/95, T-53/99 og T-12/08. Eldrerådet er eit lovpålagt rådgjevande organ som etter fylkestingsvedtak skal ha 7 medlemer. 5 av medlemene skal vere alderspensjonistar busett i fylket og skal fortrinnsvis veljast etter framlegg frå fylkesomfattande organisasjonar. For desse 5 skal det veljast 5 varamedlemer i rekkje. For kvar av dei 2 andre blir det valt 3 personlege varamedlemer. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar mellom pensjonistane. Eldrerådet er samansett slik: Alderpensjonister 1. Målfrid Mogstad, Ålesund 2. Johannes J. Vaag, Surnadal 3. Jakob Strand, Sande 4. Kristine Grøtta, Rauma 5. Aslaug Solberg, Molde Frå fylkestinget: 6. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 7. Hans Arve Otterlei, Fræna (Frp) Alderspensjonister: 1. Jan Silseth, Sunndalsøra 2. Norunn Heggebakk Steinnes, Skodje 3. Jon Skarvøy, Eide 4. Ingerid Gjørtz, Sunndal 5. Tor Larsen, Kristiansund Frå fylkestinget: For nr 6 1. Reidun K Tjervåg, Ørskog (Sml) 2. Astrid Aarø Engen, Vanylven (Sv) 3. Sissel Stokke, Ålesund (Ap) For nr 7 1. Jonas Falch, Stordal (Frp) 2. Fredmøy Wollen, Stranda (Frp) 3. Grethe Karin Hansen, Ålesund (Frp) Leiar: Målfrid Mogstad Nestleiar: Johannes J Vaag 17

18 12. RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMA Heimel: Fylkestingsvedtak i sak T-22/88, T-53/99, T-31/03, T-58/09 og T-69/09. Fylkesrådet er eit rådgjevande organ for fylkesmannen, fylkeskommunale organ og kommunane i saker som vedkjem funksjonshemma. Det skal medverke til at sentrale politiske målsetjingar blir ivaretekne. - 3 brukarrepresentantar, 2 oppnemnde etter forslag frå FFO og 1 etter framlegg frå Norsk Handicapforbund. 1 av vararepresentantane skal representere Norsk Forbund for Utviklingshemmede - 4 politikarar frå fylkestinget som representerer hovudutvala, der minst ein av medlemene er medlem av fylkesutvalet - 1 repr. frå kommunane oppnemnt av KS - 1 repr. frå NAV, oppnemnt av NAV Møre og Romsdal, med tale- og forslagsrett. Medlemene i rådet har personleg oppnemnde varamedlemer. Ved endringar i valperioden kan forslagsstillar oppnemne nye representantar. 1. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 2. Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 3. Tore Brevik Halsa(H) 4. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) 5. Leif Elde, Giske (Norges Handikapforbund) 6. Asbjørn Gausdal, Ulstein (FFO) 7. Kari Wiik, Ålesund (FFO) 8. Monica Molvær, Ålesund (KS) 9. Erik Husby, Molde (NAV) For nr Ingebjørg Eide, Eide (V) 2. Olav Myklebust, Sande (Sp) 3. Magne Sunde, Sula (Sml) For nr Astrid Aarø Engen, Vanylven (Sv) 2. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) 3. Hanne Notøy, Ulstein (Ap) For nr Toril Røsand, Averøy (H) 2. Marit Neerland Hopshaug, Smøla (H) 3. Dag Vaagen, Sande (H) For nr Knut Støbakk, Giske (Krf) 2. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) 3. Steinar Reiten, Averøy (Krf) For nr Eilin Reinaas, Molde 2. Alvhild Kvamme Iversen, Sande 3. Per Einar Honstad, Kristiansund For nr Steinar Waksvik, Kristiansund 2. Per Gisle Enge, Vestnes 3. Magnus Mæhle, Sunndal For nr Theodora Baldvinsdottir, Molde 2. Nina Marie Breivik Bendal, Herøy 3. Anne Solli, Ålesund For nr Aud Sissel Suoranta, Vestnes For nr Leiar: Lilly Gunn Nyheim Nestleiar: Aud Perdy Mork 18

19 13. PLANNEMND FOR BYGGJEPROSJEKT Heimel: Retningslinjer for byggje- og eigedomsverksemda, sak T-38/90 A, sak U-72/92 A, T-35/92 og vedtak i sak U-176/92 A. Følgjande er valde for inneverande periode: 1. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 2. Steve Runar Kalvøy, Kristiansund (Frp) 3. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) For nr. 1: 1. Steinar Reiten, Averøy (Krf) 2. Ina Giske, Giske (Frp) 3. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) For nr. 2: 1. Kjersti Løge, Molde (Sp) 2. Kirsti Dale, Ålesund (V) 3. Bjarne S Elde, Kristiansund (Ap) For nr. 3: 1. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 2. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 3. Magne Sunde, Sula (Sml) Leiar: Anne Dyb Liaaen 14. PLANNEMND FOR SAMFERDSELSUTBYGGING Heimel: Vedtak i fylkestinget T-50/10, T-85/10 og reglement for nemnda fastsett av fylkestinget i sak T-20/11. Plannemnda skal ha 5 medlemer, derav leiar i samferdselsutvalet og leiar i fylket sitt trafikktryggleiksutval (FTU). Dei andre skal veljast fritt blant medlemene i fylkestinget. Kvar medlem skal ha 3 personlege varamedlemer i rekkefølgje. Leiar av samferdselsutvalet skal også leie møta i plannemnda for samferdselsutbygging. Leiar for FTU er nestleiar. Følgjande er valde for perioden : 1. Oddbjørn Vatne, Haram (SP) 2. Iver Nordseth, Smøla (V) 3. Hege Merethe Gagnat, Molde (Ap) 4. Charles Tøsse, Stordal (H) 5. Frank Sve, Stranda (Frp) For nr. 1-3: 1. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 2. Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 3. Kristin M Sørheim, Tingvoll (Sp) 19

20 4. Britt Giske Andersen, Giske (V) 5. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) For nr. 4: 1. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 2. Ewa Hildre, Haram (H) For nr. 5: 1. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Thorbjørn Fylling, Ørskog (Frp) 3. Wench Volle, Ørsta (Frp) Leiar: Oddbjørn Vatne Nestleiar: Iver Nordseth 15. FYLKESTRAFIKKTRYGGINGSUTVALET (FTU) Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-29/80, fylkesutvalsvedtak i sak U-49/06. Sjå endringar i fylkestingssak T-50/10 og T-20/11. Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) er eit underutval under samferdselsutvalet og skal stå for koordineringa av trafikktryggingsarbeidet i fylket. Trafikktryggingsutvalet skal ha 5 medlemer. Minst tre av medlemene bør vere frå samferdselsutvalet. Dei andre skal veljast fritt blant medlemene i fylkestinget. Kvar medlem skal ha 3 personlege varamedlemer i rekkefølgje. Leiaren i samferdselsutvalet skal vere nestleiar i FTU. Utvalet er for perioden samansett slik: 1. Iver Nordseth, Smøla (V) 2. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 3. Inger Johanne Tafjord, Norddal (Sml) 4. Frank Sve, Stranda (Frp) 5. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) For nr Elin Tafjord Skoge, Norddal (Sv) 2. Helge Hamre, Volda (V) 3. Eldar Høydal, Sykkylven (Sv) For nr Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 2. Kjersti Løge, Molde (Sp) 3. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) For nr Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 2. Magne Sunde, Sula (Sml) 3. Hege Gagnat, Molde (Ap) For nr Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 2. Thorbjørn Fylling, Ørskog (Frp) 3. Wenche Volle, Ørsta (Frp) For nr Kirsti Hammerø, Herøy (H) 2. Knut Støbakk, Giske (Krf) 3. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) Leiar: Iver Nordseth Nestleiar: Oddbjørn Vatne 20

21 16. LIKESTILLINGSUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-47/93 og T-50/10. Tidlegare reglar for utvalet: Likestillingsutvalet er eit rådgjevande organ for fylkesutvalet, og skal ha ein medlem med personleg varamedlem frå kvart av hovudutvala, samt yrkesopplæringsnemnda. Utvalet har dermed 5 medlemer. Hovudutvala skal foreslå to medlemer kvar, om mogleg ein av kvart kjønn. Vedtaket i sak T-47/93 fastset at oppnemning skal gjerast av fylkesutvalet etter framlegg frå hovudutvala. Etter koml 10 må endeleg oppnemning skje i fylkestinget. I sak T-50/10 vedtok fylkestinget følgjande endring: Samansetjinga blir endra til at partia utnemner sine representantar uavhengig av funksjon. Utvalet er i perioden slik samansett: 1. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 2. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 3. Håvard J Kongshaug, Averøy (Ap) 4. Randi Bergundhaugen, Vestnes (H) 5. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) For nr. 1: 1. Ingebjørg Eide, Eide (V) 2. Lela Samvik, Tingvoll (Sp) 3. Johnny Meland, Sunndal (Ap) For nr. 2: 1. Inger Johanne Tafjord, Stranda (Sml) 2. Manuel Navarro, Sykkylven (Sv) 3. Nadarajah Gunapalan, Ørskog (Sml) For nr. 3: 1. Egil Nedal, Surnadal (Ap) 2. Sindre Nakken, Ålesund (Ap) 3. Marit C Thorstensen, Rauma (Ap) For nr. 4: 1. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) 2. Tore Brevik, Halsa (H) 3. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) For nr. 5: 1. Per Hanekamhaug, Molde (Frp) 2. Eva Tynes, Ålesund (Frp) 3. Hans Olav Myklebust, Ørsta (Frp) Leiar: Nestleiar: Eva Vinje Aurdal Bjarne Kvalsvik 21

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i desember 2013 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 02.10.2012 Fylkestinget 15.10.2012

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 02.10.2012 Fylkestinget 15.10.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.08.2012 48216/2012 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 02.10.2012 Fylkestinget 15.10.2012 Val av skjønnsmedlemer 2013-2016 Bakgrunn Etter

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

OVERSYN OVER STYRE, RÅD, UTVAL OG NEMNDER M.V. FOR VALPERIODEN 2015 2019

OVERSYN OVER STYRE, RÅD, UTVAL OG NEMNDER M.V. FOR VALPERIODEN 2015 2019 OVERSYN OVER STYRE, RÅD, UTVAL OG NEMNDER M.V. FOR VALPERIODEN 2015 2019 Ajourført 12.04.2016 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale organ med folkevalde medlemer i valperioden

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Avdelingsoppsett - jenter 7 år

Avdelingsoppsett - jenter 7 år Avdelingsoppsett - jenter 7 år Jenter 7 år Avd. 1 Guard Blå Stig Einar Kjølsøy 91519845 19 Hessa Tommy Hagen 99427112 24 Aksla 1 Johan Frisvold 34 MSIL Kenneth Vedlog 37 Aksla 2 Johan Frisvold Guard Rød

Detaljer

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Oppdatert: 25.07.2011 Arbeidsgiver Navn Telefon jobb Mobil E-post Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Østrem Trond 90033083 trond@atlanterhavsparken.no Aukra Kommune

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato Tid Skole Sted/Oppmøte Ordstyrar/Debattleiar Partier som stiller til debatt Onsdag 26. august

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Inge Ruset

Detaljer

Nesjestranda og Skaala 27/3, 12. Johnny G. Vågen, Nesjestranda og Skaala 25/14, 13. Eva Schøn, Aureosen 25/12, 14. Inge R. Fivelstad, Ålesund 25/12,

Nesjestranda og Skaala 27/3, 12. Johnny G. Vågen, Nesjestranda og Skaala 25/14, 13. Eva Schøn, Aureosen 25/12, 14. Inge R. Fivelstad, Ålesund 25/12, Mesterskap klasse 2-5 + V55: 1. Linda Skjeflo, Rauma 42/5, 2. Bo Nielsen, Kleive 40/5, 3. Kåre Grønning, Fosna 40/2, 4. Jacob Nørbech, Aspøy og Straumsnes 39/5, 5. Ottar Dalset, Rauma 39/3, 6. Jørn Ole

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca 1 Lag og organisasjoner: Idrett,, sport Kategori: Leder: Telefonnr: Ca antall medlem mer e-post adresse: Frivillighetsregisteret I L Idrett og Stine Grindstein 97 16 30 51 251 post@smolail.no Skytterlag

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Sølvi Dimmen Medlem SP Anders Egil Straume Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Sølvi Dimmen Medlem SP Anders Egil Straume Medlem KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 09.02.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Her er alle kandidatane som har fått melding om per 27.03.15, oppdatert

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Fylkestingsvalg 2015-19

Fylkestingsvalg 2015-19 Fylkestingsvalg 2015-19 Kjære velger! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Fremskrittspartiet vil i kommende periode arbeide for et godt og sterkt Møre og Romsdal fylke. Så lenge det er flertall for et tredje

Detaljer

Avdelingsoppsett - jenter 7 år

Avdelingsoppsett - jenter 7 år Avdelingsoppsett - jenter 7 år Jenter 7 år Avd. 1 Godøy Carina Nyvoll 97124650 19 Ravn 2 Tonje Koppen 34 Brattvåg Kristian Otterlei Fjørtoft 48206362 37 Blindheim Rød J6 Rune Johan Skodje Olsen 47313759

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag Uke Dato Møteplass Taler 1 3. 1. RJÅNES familiejulefest 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag 4. 1. ØVM kl. 1100 4. 1. MOLDE kl. 1100 Sakarias Ingolfsson 976 19 658 4. 1. ÅLESUND kl. 1100 Andreas Bakke

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Landsdelskretsstevne Grovfelt - Mørekretsen Landsdelskretsstevnet i felt. Medaljer og stjerner.

Landsdelskretsstevne Grovfelt - Mørekretsen Landsdelskretsstevnet i felt. Medaljer og stjerner. Landsdelskretsstevne Grovfelt - Mørekretsen Landsdelskretsstevnet i felt. Medaljer og stjerner. Stjerner frå 2004 Klasse 2-5: Navn Lag Medalje Stjerne Ahdell, Reidar Nesjestranda/Skaala 1980,81,83,85,86

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda

Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.03.2015 16254/2015 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 23.03.2015 Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda Bakgrunn Gjennom

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

Valgliste ved Fylkestingsvalget 2011 i Møre og Romsdal 12.09.2011 for Demokratene i Norge 1. Kasper Johan Birkeland, 1951, ÅLESUND Ellinor Nerbø,

Valgliste ved Fylkestingsvalget 2011 i Møre og Romsdal 12.09.2011 for Demokratene i Norge 1. Kasper Johan Birkeland, 1951, ÅLESUND Ellinor Nerbø, Valgliste ved Fylkestingsvalget 2011 i Møre og Romsdal 102011 for Demokratene i Norge 1. Kasper Johan Birkeland, 1951, ÅLESUND 10 11 12 13 14 15 Ellinor Nerbø, 1949, MOLDE Håvar Krane, 1975, KRISTIANSUND

Detaljer

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Fredag 1. februar 2013 kl 10.00 12.00 vart det halde møte i representantskapet for Sunnmøre regionråd på Ålesund rådhus. Til stades Frå representantskapet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FYLKESÅRSMØTET 2014 Rica Seilet Hotel, Molde 25.-26. januar

MØTEPROTOKOLL. FYLKESÅRSMØTET 2014 Rica Seilet Hotel, Molde 25.-26. januar MØTEPROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2014 Rica Seilet Hotel, Molde 25.-26. januar Lørdag 26. januar Møtet åpnet klokka 10:30 med en hilsen fra Molde kommune ved varaordfører Frøydis Austigard. Konstituering av

Detaljer

Turnéplan: Morten 11 år - V16

Turnéplan: Morten 11 år - V16 Man 11. jan. 2016 kl. 10:30 Helland skule Helland skule: trinn: 5 6, antall: 78 Skulevegen 2, 6390 VESTNES 71 18 85 50 Laila Langvatn laila.langvatn@vestnes.kommune.no 95937455 Man 11. jan. 2016 kl. 11:50

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Valgte medlemmer Fylkesårsmøtet 2013 ble avholdt i Kristiansund. Følgende valg ble gjort: Fylkesstyret Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Klasse Skole Lærer Elever Minutter Poeng Kommune 4. 5.klasse Sandsøy oppvekstsenter Jorunn Worren 6 3600 600,00 Sande 6. 7.

Klasse Skole Lærer Elever Minutter Poeng Kommune 4. 5.klasse Sandsøy oppvekstsenter Jorunn Worren 6 3600 600,00 Sande 6. 7. Klasse Skole Lærer Elever Minutter Poeng Kommune 4. 5.klasse Sandsøy oppvekstsenter Jorunn Worren 6 3600 600,00 Sande 6. 7. klasse Sandsøy oppvekstsenter Reidar Baade 6 3600 600,00 Sande 5. Kvamsøy oppvekstsenter

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Petter

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Politiske utval, råd, nemnder m.m. i Hareid kommune i valperioden 2015 2019.

Politiske utval, råd, nemnder m.m. i Hareid kommune i valperioden 2015 2019. HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Politiske utval, råd, nemnder m.m. i Hareid kommune i valperioden 2015 2019. Oversikt med saksnummer per enkeltsak Ajourført den 29.016 1 Innhald Kommunestyret

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. 1. Pengepremier 25-skudd kl. 2. Pengepremier 25-skudd kl. 3. Pengepremier 25-skudd kl. 4. Ålesund skyttarlag

Pengepremier 25-skudd kl. 1. Pengepremier 25-skudd kl. 2. Pengepremier 25-skudd kl. 3. Pengepremier 25-skudd kl. 4. Ålesund skyttarlag Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Victor Enrico Fauske Aalesund 215 60,-kr Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Kristoffer Vartdal Hovdebygda og Ørsta 245 60,-kr Pengepremier 25-skudd kl. 3 1. Øyvind L. Otterlei

Detaljer

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013 G 10 år 1 km klassisk 4 Noa Raaen Surnadal IL 12:02:00 5 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 12:02:30 6 Ola Nordvik Surnadal IL 12:03:00 7 Thomas Indergård Molde og Omegn IF - Ski 12:03:30 8 Edvin Romundstad

Detaljer

ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER

ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER 100 m : Ann Marit Kleive 12,37 O80789 Stjørdal Alice Ulla Berg 12,37 O10613 Trondheim/St, Hilde Røsvik 12,56 130200 Drammen(i) Elinn Devold Myklebust 12,73 O80204

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Navn Lag Medal Stjerne

Navn Lag Medal Stjerne Landsdelskretsstevnet i bane. Medaljer og stjerner. Oversikten er ført sammen med fylkesstevnet. For endel tilfeller har det således vært noe vanskelig å skille mellom disse to. Navn Lag Medal je Stjerne

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Turnéplan: Djupdykk blant mystiske vesen i Blåmyra H15

Turnéplan: Djupdykk blant mystiske vesen i Blåmyra H15 Ons 23. sep. 2015 kl. 09:00 Bergsøy skule Bergsøy skule: trinn: 3, antall: 44 6091 FOSNAVÅG 70 08 18 50 Britt Inger Hasfjord britt.inger.hasfjord@heroy.kommune.no 70081850, 92019980 Ons 23. sep. 2015 kl.

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Tore Brevik Medlem H Lilly Gunn Nyheim Leiar AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Tore Brevik Medlem H Lilly Gunn Nyheim Leiar AP Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord, Ørsta Rådhus Dato: 11.11.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv

Detaljer

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter.

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter. Kommunestyret Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ. Som hovudregel er all makt og mynde til kommunen lagt til kommunestyret. Kommunestyret har høve til å delegere mynde til andre folkevalde

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå Møtedato: 21.11.2005 Tid: 14.30-16.00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 10.11.05 Desse

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Eldrerådet Innkalling til møte i Eldrerådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 17.09.2013 Kl.13:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Regionkommune Sunnmøre - Sonderingsgruppa Dato/Sted Utsikten på Devoldfabrikken i Sula kommune, 7. januar 2016, kl 08:30 til 13:30

Regionkommune Sunnmøre - Sonderingsgruppa Dato/Sted Utsikten på Devoldfabrikken i Sula kommune, 7. januar 2016, kl 08:30 til 13:30 MØTEREFERAT Tema: Regionkommune Sunnmøre - Sonderingsgruppa Dato/Sted Utsikten på Devoldfabrikken i Sula kommune, 7. januar 2016, kl 08:30 til 13:30 Møteleder: Referent: Fremmøtte: Eva Vinje Aurdal, Ordførar/Leiar

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer