UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V."

Transkript

1 OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN Ajourført pr fylkestinget i april

2 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale organ med folkevalde medlemer i valperioden : I tillegg kjem statlege utval og andre organ der lov eller vedtekt fastset at fylkestinget skal velje medlemer eller representantar til utvalet/organet. Vidare omfattar heftet styre/råd/utval der fylkestinget etter lov eller vedtekt skal kome med framlegg til medlemer. INNHALD: Nr. Utval: Side: Oversyn over fylkeskommunale organ: 1. Fylkestinget 5 2. Fylkesutvalet 8 3. Kontrollutvalet 9 Hovudutval: 4. Kultur- og folkehelseutvalet Regional- og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Klagenemnda Klagenemnd i ferien (når klagenemnda ikkje kan møte) 15 Andre fylkeskommunale utval m.v. 10. Fylkesvalstyret Eldrerådet Rådet for likestilling av funksjonshemma Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Fylkestrafikktryggingsutvalet Likestillingsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Miljøutvalet Landstinget og fylkesmøte i KS representantar Vestlandsrådet representantar frå Møre og Romsdal Samarbeidsrådet for Møre og Romsdal og trøndelagsfylka Styret for regionalt forskingsfond Midt-Norge Arbeidsgruppe for det rusførebyggjande arbeidet i Møre og Roms Fagskolestyret i Møre og Romsdal 27 2

3 Statlege utval: 25. Skatteklagenemnda Skatt Midt Norge Skatteutvalet for Skatt Midt-Norge Distriktsprogramråd for Norsk Rikskringkasting Innovasjon Norge - regionstyre Skjønnsmenn Styret for verneområdet for Trollheimen Dovrefjell nasjonalparkstyre Interkommunalt nasjonalparkstyre for verneområde i Reinheimen, Tafjordfjella og Romsdalen Regional rovviltnemnd Nasjonal rassikringsgruppe Kontaktperson for kystskogbruket Kanditatar til styret i Helse Midt-Norge RHF Kandidatar til helseføretaka i Helse Sør-Øst Kandidatar til styre i helseføretaka i Helse Midt-Norge RHF 39 Bankorgan - representantar til forstandarskapet: 39. Sparebank1 Nordvest Sparebanken Møre Sparebanken Midt-Norge 42 Kraftlag - representantar til årsmøte/generalforsamling og styre: 42. Svorka Energiverk A/S 42 Verna verksemder - representantar til årsmøte/generalforsamling og styre: 43. Astero AS Trollheim Vekst AS Brisk Kompetansesenter AS Varde AS Furene AS 45 Diverse organ: repr. til styre og generalforsamling: 48. Muritunet AS Møre og Romsdal Reiseliv Styret i Møreforsking AS Landssamanslutninga av Nynorskkommunar LNK Representant frå fylkestinget til Ungdomens fylkesting Michael Width Endresens fond MMU Internasjonalt maritimt utdanningssenter AS Styret for Runde Miljøsenter AS Styret for Norsk Tindesenter Eiendom AS Styret for Tingvoll Økopark Eigedom AS Representant i vassregionutvalet i Møre og Romsdal Styret for interkom. verneområdestyre for Geiranger-Herdalen og Kallskaret naturreservat Braatthallen AS 48 Samferdsel: 61. Styret for Atlanterhavstunnelen AS Styret for Fastlandsfinans AS Styret for Imarfinans AS Planutval for Kristiansund, Molde og Ålesund lufthamnar Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Noreg Jernbaneforum Dovrebanen Nord 50 3

4 Kultur: 67. Styret for Teatret Vårt Styret for Operaen i Kristiansund Molde Internasjonale Jazz Festival Styret for Møre og Romsdal Kunstnersenter Styret for Nynorsk kultursentrum Stiftelsen Falstadsenteret Styret i folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal Atlanterhavsparken/Ålesund Akvarium Stiftelsen Kulturkvartalet 53 Museumsregionane: 76. Region Sunnmøre Region Romsdal Region Nordmøre 54 Tannhelse: 79. Tannhelse sitt kompetansesenter for Midt-Norge 54 Diverse utval 80. Apokjeden AS 54 Molde Kunnskapspark AS Ålesund Kunnskapspark AS Eiksundsambandet AS Fjord Norge AS Norsk Fjordsenter AS Naturgass Møre AS Skodjebrua AS Sykkylvsbrua Samspleis AS Sunnmøre Veginvest AS Kommunekraft Rådet for norsk pasientskadeerstatning 4

5 OVERSYN OVER FYLKESKOMMUNALE ORGAN: Oversynet viser heimelsgrunnlaget og eventuelt spesielle oppnemningsreglar for dei nemnder og utval som fylkestinget skal velje/oppnemne. Oversynet viser dessutan samansetjinga av dei ulike utvala. Val til styre, råd og utval skjer etter saksbehandlingsreglane i kommunelova av nr 107 (koml) kap. 6. Etter 35 nr 4 skal val skje som forholdsval dersom minst ein medlem krev det og elles som avtaleval etter koml 38a. Val av leiar og nestleiar til folkevalde organ skal skje som fleirtalsval. Val av enkeltrepresentantar til organ utanfor fylkeskommunen kan skje ved fleirtalsval. Representasjonen må fylle krava til kjønnsmessig fordeling, jf koml 37 nr 3 (forholdsval) og 38 a nr 3 (avtaleval). 1. FYLKESTINGET Valt ved Dato: Funksjonstid: Fylkestingsvalet DET NORSKE ARBEIDERPARTI 1. Jon Sverre Aasen 6146 ÅHEIM 2. Toril Melheim Strand Nauste 6470 ERESFJORD 3. Bjarne Storfold Elde Siktepunktet KRISTIANSUND 4. Eva M. Vinje Aurdal Samundsplassen ÅLESUND 5. Line Hoem Storskarven KRISTIANSUND 6. Håvard J. Kongshaug Fagerengbog 6530 AVERØY 7. Hege Merethe Gagnat Amtmann Leths gate MOLDE 8. Petter Bjørdal Krøvelen 6150 ØRSTA 9. Lilly Gunn Nyheim 6640 KVANNE 10. Bjørn Inge Ruset Linge 6210 VALLDAL 11. Hanne Notøy Oshaugen ULSTEINVIK 12. Rolf Kårvand Grøavegen GRØA 1. Marit C. Thorstensen Indrevikvei INNFJORDEN 2. Trygve Holm Bulengane LANGEVÅG 3. Sidsel Pauline Rykhus Sollivn MOLDE 4. Sindre Nakken Ringgata 15 D 6005 ÅLESUND 5. Mellvin A. Steinsvoll Frisvoll 6470 ERESFJORD 6. Audhild Mork Julsundet MOLDE 7. Trond Seth Fjellbu BRATTVÅG 8. Egil Nedal Nystuv KVANNE 9. Åse Margrete Breivik Breivik 6480 AUKRA 10. Roar Dyb-Sandnes Dyb 6055 GODØYA 11. Ingrid Helene Viseth 6610 ØKSENDAL 12. Svein R. Johannessen Jomarka ÅLESUND 13. Jonny Meland Håsenv SUNNDALSØRA 14. Sissel Stokke Blindheimsv. 22 A 6012 ÅLESUND 15. Stig Andre Heggem Peter Solemdalsveg MOLDE 5

6 FREMSKRITTSPARTIET 1. Frank Sve Svemorka 6200 STRANDA 2. Åge Austheim Knut Siemsgate KRISTIANSUND 3. Margareth Hoff Berg Skolevegen 23 D 6411 MOLDE 4. Geir Stenseth Østre Breivik ÅLESUND 5. Cine Finstad Austnes Austnes 6290 HARAMSØY 6. Steve Runar Kalvøy Kleivabakken FREI 7. Knut Flølo Vik 6393 TOMREFJORD 8. Hans Olav Myklebust Elvebakken 6170 VARTDAL 1. Ina Giske Stor-Pe Teigen GISKE 2. Arve Hans Otterlei Hostad 6444 FARSTAD 3. Thorbjørn Fylling 6240 ØRSKOG 4. Terje Vadset Vangvegen 6260 SKODJE 5. Wenche Volle 6174 BARSTADVIK 6. Erik Tørrissen P A Musæus veg ÅLESUND 7. Rolf Bergmann Kagholvegen 6230 SYKKYLVEN 8. Jan S. E. Johansen Kakhammarvegen AVERØY 9. Ronny H. Blomvik Åregjerdet LANGEVÅG 10. Torill Avnsnes Portveien AVERØY 11. Grethe K. Hansen P A Musæus veg ÅLESUND HØYRE 1. Anne Dyb Liaaen Store-Nørve 3 D 6009 ÅLESUND 2. Torgeir Dahl Parkveien MOLDE 3. Toril Røsand Ricardtrøa AVERØY 4. Ole Bjørn Sandøy Eikrem AUKRA 5. Kirsti Hammerø Øver Myklebust EGGESBØNES 6. Per Magne Waagen Sortdalsveien TINGVOLL 7. Knut A. Oskarson Larsgårdsalleèn ÅLESUND 8. Ewa Hildre Storgata HARAM 9. Knut Garshol Dyre Halses gt KRISTIANSUND 10. Charles Tøsse Øvrebust 6250 STORDAL 11. Randi Bergundhaugen Hellandhaugen 6390 VESTNES 1. Tore Brevik Pestua gård 6686 VALSØYBOTN 2. Dag Vaagen Gurskebotn 6082 GURSKEN 3. Vetle Wang Soleim Dyrnes 6570 SMØLA 4. Marit N. Hopshaug Hopen 6570 SMØLA 5. Jarle S. Strømmegjerde Gylsvegen STRAUMGJERDE 6. Tove Merete R. Istad Myrteigen ÅNDALSNES 7. Torbjørn Sagen Vinkelveien KRISTIANSUND 8. Ann Britt V Fannemel Steingardsveien VOLDA 9. Ingve Drågen Assuransevegen BUD 10. Rita Ormbostad Myratunet 6690 AURE 11. Geir Ove Vegsund Leirvågdalen EIDSNES 12. Benedicte Hurlen Store-Nørve 7 D 6009 ÅLESUND 13. Stian L. Scheide Sungodt 6065 ULSTEINVIK 14. Anders Rise Gjerdevegen HAREID 6

7 KRISTELIG FOLKEPARTI 1. Steinar Reiten Rånesvegen 6530 AVERØY 2. Knut Støbakk Synes 6040 VIGRA 3. Randi W. Frisvoll Grytestranda 6265 VATNE 4. Torgunn J. Nerland Arnes v. 8 B 6429 MOLDE 1. Arild J. Iversen Smiebakken VOLDA 2. Marian B. Hansø Mindebakken KRISTIANSUND 3. Simon M. Grimstad Djupmyra ÅLESUND 4. Aud Perdy Mork Sporsheim 6480 AUKRA 5. Jan Kåre Aurdal Aurdalsvegen SYKKYLVEN 6. Tore Johan Øvstebø Vestre Vegsundrabben ÅLESUND 7. Aud Toril Gagnat 6637 FLEMMA SENTERPARTIET 1. Oddbjørn Vatne 6265 VATNE 2. Kristin Marie Sørheim 6629 TORJULVÅGEN 3. Bergsvein Brøske 6642 STANGVIK 4. Kjersti Løge Bolsøyvegen MOLDE 1. Marit Nerås Krogsæter Krogsæter 6265 VATNE 2. Olav Myklebust 6082 GURSKEN 3. Ann Kristin Sørvik Vardevegen AVERØY 4. Geir Inge Lien 6392 VIKEBUKT 5. Ola Perry Saure 6190 BJØRKE 6. Jan Ove Tryggestad 6218 HELLESYLT 7. Ingunn Golmen Tømmervåg 6590 TUSNA SOSIALISTISK VENSTREPARTI Medlem: 1. Ingrid Opedal Krikebøv VOLDA 1. Bjørn Jacobsen Glomstuvegen 2 F 6412 MOLDE 2. Line Karlsvik Harpskaret FREI 3. Olav Hauge Ramshaugen AUKRA 4. Guro S. Hollingsholm Nedre Julsvang 24 A 6445 MALMEFJORDEN SUNNMØRSLISTA/TVERRPOLITISK LISTE FOR SUNNMØRE 1. Randi K. Asbjørnsen STAVNESVEGEN ÅLESUND 2. Torleiv Rogne 6293 LONGVA 3. Bjarne Kvalsvik 6098 NERLANDSØY 7

8 1. Magne Anton Sunde KRISTIANGARDEN IDSNES 2. Inger J. Tafjord 6215 EIDSDAL 3. Iren Bodil Aambø STRANDGATA ØRSTA 4. Nadarajah Gunapalan 6240 ØRSKOG 5. Marco Dimmen 6080 GURSKØY 6. Therese Hovland GREBSTADHAGEN SYKKYLVEN VENSTRE 1. Iver Nordseth Veiholmen 6570 SMØLA 2. Gunn Berit Gjerde Gjerdevegen HAREID 3. Frøydis Austigard Steinskaret 9 b 6416 MOLDE 4. Kirsti Dale Øwregata ÅLESUND 1. Britt Giske Andersen Halvardsrema GISKE 2. Helge Hamre Sundalen 6110 VOLDA 3. Ingebjørg Eide Slettavegen EIDE 4. Steffen Falkevik Øwregata 6004 ÅLESUND 5. Ragnhild Helseth Lars Guttormsensgate KRISTIANSUND 6. Trond Hansen Riise Gottfriedsgt SUNNDAL 7. Jim Erik Johansen Dale 6440 ELNESVÅGEN 2. FYLKESUTVALET Heimel: Koml 8, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98 og T-13/02. Fylkesutvalet er eit lovpålagt fylkeskommunalt organ og skal etter vedtak i sak T- 13/02 ha 13 medlemer med varamedlemer. Medlemer og varamedlemer skal veljast av og blant fylkestinget sine medlemer. Fylkesordførar og fylkesvaraordførar skal veljast blant medlemene av fylkesutvalet. Fylkesutvalet er samansett slik: DET NORSKE ARBEIDERPARTI / FREMSKRITTSPARTIET / HØYRE / /SUNNMØRSLISTA/TVERRPOLITISK LISTE FOR SUNNMØRE / SENTERPARTIET / KRISTELIG FOLKEPARTI / VENSTRE 1. Jon Aasen, Vanylven (Ap) 2. Gunn Berit Gjerde, Hareid (V) 3. Toril Melheim Strand, Nesset (Ap) 4. Iver Nordseth, Smøla (V) 5. Randi K. Asbjørnsen, Ålesund (Sml) 6. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 7. Toril Røsand, Averøy (H) 8. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 9. Torgeir Dahl, Molde (H) 10. Frank Sve, Stranda (Frp) 11. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) 12. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 13. Steinar Reiten, Averøy (Krf) 8

9 For nr. 1-6: 1. Bjarne Elde, Kristiansund (Ap) 2. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 3. Frøydis Austigard, Molde (V) 4. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 5. Line Hoem, Kristiansund (Ap) 6. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 7. Kirsti Dale, Ålesund (V) 8. Håvard J. Kongshaug, Averøy (Ap) For nr. 7-9: 1. Ole Bjørn Sandøy, Aukra (H) 2. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 3. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 4. Ewa Hildre, Haram (H) For nr : 1. Åge Austheim, Kristiansund (Frp) 2. Geir Stenseth, Ålesund (Frp) 3. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 4. Steve Runar Kalvøy, Kristiansund (Frp) 5. Knut Flølo, Vestnes(Frp) For nr. 12: 1. Kristin Marie Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Kjersti Løge, Molde (Sp) 3. Bergsvein Brøske, surnadal (Sp) For nr. 13: 1. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Knut Støbakk, Giske (Krf) 3. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) 3. KONTROLLUTVALET Heimel: Koml 77, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-30/95, T-35/98 og T-13/02. Kontrollutvalet er eit lovpålagt fylkeskommunalt organ og skal ha minst tre medlemer med varamedlemer. Fylkestinget skal velje medlemer og varamedlemer. Fylkestinget skal også velje leiar og nestleiar blant medlemene. Minst ein av medlemene i utvalet skal vere medlem i fylkestinget. Utelukka frå val er fylkesordførar, fylkesvaraordførar, medlem og varamedlem av fylkesutvalet, medlem og varamedlem av anna fylkeskommunal nemnd med rett til å fatte vedtak og tilsette i fylkeskommunen. Kontrollutvalet er samansett slik: 1. Knut Anders Oskarson, Ålesund (H) 2. Ann Kristin Sørvik, Averøy (Sp) 3. Trond Hansen Riise, Sunndal (V) 4. Per Helge Nordstrand, Sula (Sml) 9

10 5. Rolf Bergmann, Sykkylven (Frp) For nr. 1: 1. Veslemøy Hungnes, Molde (H) 2. Jarle S Strømmegjerde, Sykkylven (H) 3. Ann Britt Våge Fannemel, Volda (H) For nr. 2-4: 1. Mellvin Steinsvoll, Nesset (Ap) 2. Borghild Dreyer, Fræna (V) 3. Olav Hauge, Aukra (Sv) 4. Margareth R Gjøsund, Giske (Sml) 5. Ingrid Viseth, Sunndal (Ap) For nr. 5: 1. Aud Toril Gagnat, Gjemnes (Krf) 2. Steinar Berge, Kristiansund (Frp) 3. Helga Leirmo Johansen, Sykkylven (Frp) Leiar: Knut Anders Oskarson Nestleiar: Ann Kristin Sørvik 4. KULTUR- OG FOLKEHELSEUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98, T-13/02 og T-50/10. Kulturutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. Utvalet er samansett slik: 1. Kristin M. Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 3. Frøydis Austigard, Molde (V) 4. Bjørn Jacobsen, Molde (Sv) 5. Rolf Kårvand, Sunndal (Ap) 6. Marit N. Krogsæter, Haram (Sp) 7. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 8. Ewa Hildre, Haram (H) 9. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) 10. Hans Olav Myklebust, Ørsta (Frp) 11. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) For nr. 1 og 6: 1. Olav Myklebust, Sande (Sp) 2. Edmund Morewood, Nesset (Sp) 3. Heidi Løklingholm, Aukra (Sp) 4. Liv Norunn Langeland Runde, Ålesund (Sp) 10

11 For nr. 2: 1. Therese Hovland, Sykkylven (Sml) 2. Iren Aambø, Ørsta (Sml) 3. Marco Dimmen, Sande (Sml) For nr. 3: 1. Ragnhild Helseth, Kristiansund (V) 2. Tove N. Rokstad, Smøla (V) 3. Frits Inge Godø, Midsund (V) For nr. 4: 1. Guro Sæter Hollingsholm, Fræna (Sv) 2. Skafti Helgason, Vestnes (Sv) 3. Arnfinn Ugelstad, Eide (Sv) For nr Line Hoem, Kristiansund (Ap) 2. Sindre Nakken, Ålesund (Ap) 3. Åse M Breivik, Aukra (Ap) For nr. 7-8: 1. Knut Garshol, Kristiansund (H) 2. Toril Røsand, Averøy (H) 3. Tore Brevik, Halsa (H) 4. Marit Neerland Hopshaug, Smøla (H) For nr. 9-10: 1. Terje Vadseth, Skodje (Frp) 2. Ina Giske, Giske (Frp) 3. Ronny Blomvik, Sula (Frp) 4. Fredmøy Wollen, Stranda (Frp) For nr. 11: 1. Tore Johan Øvstebø, Ålesund (Krf) 2. Kjersti Røyset Topphol, Hareid (Krf) 3. Arnstein Misund, Midsund (Krf) Leiar: Kristin M. Sørheim Nestleiar: Torleiv Rogne 5. REGIONAL- OG NÆRINGSUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-38/92, T-24/95, T-42/98, T-13/02 og T-50/10. Nærings- og miljøutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. Utvalet er samansett slik: 1. Randi K. Asbjørnsen, Ålesund (Sml) 2. Hanne Notøy, Ulstein (Ap) 3. Bjørn Inge Ruset, Norddal (Ap) 11

12 4. Kirsti Dale, Ålesund (V) 5. Bergsvein Brøske, Surnadal (Sp) 6. Line Karlsvik, Kristiansund (Sv) 7. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 8. Toril Røsand, Averøy (H) 9. Geir Stenseth, Ålesund (Frp) 10. Knut Flølo, Vestnes( Frp) 11. Knut Støbakk, Giske (Krf) For nr. 1: 1. Magne Sunde, Sula (Sml) 2. Martin Brænne, Volda (Sml) 3. Therese Stave Hovland, Sykkylven (Sml) For nr. 2 og 3: 1. Sidsel P. Rykhus, Molde (Ap) 2. Toril Melheim Strand, Nesset (Ap) 3. Trygve Holm, Sula (Ap) 4. Stig Andre Heggem, Molde (Ap) For nr. 4: 1. Britt Giske Andersen, Giske (V) 2. Jim E. Johansen, Fræna (V) 3. Gunn R. Fossland, Aure (V) For nr. 5: 1. Tove Henøen, Fræna (Sp) 2. Ingunn Golmen, Aure (Sp) 3. Ola Perry Saure, Ørsta (Sp) For nr. 6: 1. Morten Feiring, Ulstein (Sv) 2. Inga Ishild Hareide, Hareid (Sv) 3. Yvonne Vold, Rauma (Sv) For nr. 7 og 8: 1. Charles Tøsse, Stordal (H) 2. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 3. Randi Bergundhaugen, Vestnes (H) 4. Tove Merete R. Istad, Rauma (H) For nr. 9 og 10: 1. Jan Steinar E. Johansen, Averøy (Frp) 2. Grethe Karin Hansen, Ålesund (Frp) 3. Ronny Blomvik, Sula (Frp) 4. Torill Avnsnes, Averøy (Frp) For nr Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Arild Johannes Iversen, Volda (Krf) 3. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) Leiar: Randi K. Asbjørnsen Nestleiar: Hanne Notøy 12

13 6. SAMFERDSELSUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98, T-13/02. Samferdselsutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. Utvalet er samansett slik: 1. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 2. Iver Nordseth, Smøla (V) 3. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 4. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) 5. Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 6. Hege M. Gagnat, Molde (Ap) 7. Charles Tøsse, Stordal (H) 8. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 9. Frank Sve, Standa (Frp) 10. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 11. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Frp) For nr. 1: 1. Kristin M Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Bergsvein Brøske, Surnadal (Sp) 3. Kjersti Løge, Molde (Sp) For nr. 2: 1. Helge Hamre, Volda (V) 2. Kari Grindvik, Skodje (V) 3. Heidi Høgset, Gjemnes (V) For nr. 3: 1. Magne Sunde, Sula (Sml) 2. Inger Johanne Tafjord, Norddal (Sml) 3. Iren Aambø, Ørsta (Sml) For nr. 4-6: 1. Trygve Holm, Sula (Ap) 2. Audhild Mork, Aukra (Ap) 3. Trond Seth, Haram (Ap) 4. Sissel Stokke, Ålesund (Ap) 5. Jonny Meland, Sunndal (Ap) For nr. 7 og 8: 1. Dag Vaagen, Sande (H) 2. Ewa Hildre, Haram (H) 3. Marit Neerland Hopshaug, Smøla (H) 13

14 For nr. 9 og 10: 1. Thorbjørn Fylling, Ørskog (Frp) 2. Wenche Volle, Ørsta (Frp) 3. Steve Kalvøy, Kristiansund (Frp) 4. Anita Ostnes, Skodje (Frp) For nr. 11: 1. Jan Helgøy, Vanylven (Krf) 2. Marit Valde Singelstad, Rauma (Krf) 3. Arnstein Misund, Midsund (Krf) (i perioda 1.mars august 2015): Leiar: Oddbjørn Vatne Nestleiar: Iver Nordseth 7. UTDANNINGSUTVALET. Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-38/90, T-24/95, T-42/98 og T-13/02. Utdanningsutvalet har 11 medlemer med gruppevise varamedlemer valt av fylkestinget for den kommunale valperioden. Leiar og nestleiar skal veljast av fylkestinget. Utvalet er samansett slik: 1. Bjarne S Elde, Kristiansund (Ap) 2. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 3. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 4. Hans Kjetil Knutsen, Ålesund (Sml) 5. Torgeir Dahl, Molde (H) 6. Ole Bjørn Sandøy, Aukra (H) 7. Kjersti Løge, Molde (Sp) 8. Åge Austheim, Kristiansund (Frp) 9. Ina Giske, Giske (Frp) 10. Gunn Berit Gjerde, Hareid (V) 11. Steinar Reiten, Averøy (Krf) For nr. 1-4: 1. Marit C Thorstensen, Rauma (Ap) 2. Martin Brænne, Volda (Sml) 3. Marte Skrede Hide, Herøy (Sv) 4. Egil Nedal, Surnadal (Ap) 5. Stein Øyvind Magnell, Stranda (Sv) 6. Iren Aambø, Ørsta (Sml) For nr. 5-7: 1. Geir Inge Lien, Vestnes(Sp) 2. Ewa Hildre, Haram (H) 3. Jan Ove Tryggestad, Stranda (Sp) 4. Vetle Wang Soleim, Smøla (H) 5. Marit Nerås Krogsæter, Haram (Sp) For nr. 8-9: 1. Arve Hans Otterlei, Fræna (Frp) 2. Torill Avnsnes, Averøy (Frp) 14

15 3. Erik Tørrisen, Ålesund (Frp) 4. Rita Høgseth, Kristiansund (Frp) For nr. 10: 1. Steffen Falkevik, Ålesund (V) 2. Bente Aure, Ålesund (V) 3. Ingebjørg Eide, Eide (V) For nr. 11: 1. Marian Brennesvik Hansø, Kristiansund (Krf) 2. Simon Molvær Grimstad, Ålesund (Krf) 3. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) For nr. 11 (i perioda 1.mars august 2015): 1. Simon Molvær Grimstad, Ålesund (Krf) 2. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) 3. Tore Johan Øvstebø, Ålesund (Krf) Leiar: Bjarne S Elde Nestleiar: Ingrid Opedal 8. KLAGENEMND Heimel: Forvaltningslova 28, 2. ledd. Fylkestinget gjorde i sak T-65/92 vedtak om at fylkesutvalet skal vere klageorgan for klager på fylkeskommunale enkeltvedtak. For opplysningar om samansetjing av klagenemnda, sjå pkt KLAGENEMND I FERIEN (NÅR KLAGENEMNDA IKKJE KAN MØTE) Heimel: Forvaltningslova 28, andre ledd, jf sak T-65/92 og T-32/94. Fylkestinget gjorde i sak T-32/94 vedtak om å opprette ei klagenemnd som, om nødvendig held møte i ferieperiodar når det ikkje er mogleg å samle klagenemnda. For inneverande valperiode er følgjande medlemer valde: Gunn Berit Gjerde (V) Toril Melheim Strand (AP) Torgeir Dahl (H) Varamedlem: Oddbjørn Vatne (Sp) Randi K Asbjørnsen (Sml) Anne Dyb Liaaen (H) Andre fylkeskommunale utval: 10. FYLKESVALSTYRE, LEIAR OG NESTLEIAR FOR FYLKESVALSTYRET Heimel: Lov om valg til storting, fylkesting og kommunestyre av 28. juni I kvart fylke skal det vere eit fylkesvalstyre som blir valt av fylkestinget sjølv som eit fast utval i medhald av kommunelova 10. Fylkestinget skal velje leiar og nestleiar. 15

16 1. Jon Aasen, Vanylven (Ap) 2. Gunn Berit Gjerde Hareid (V) 3. Toril Melheim Strand, Nesset (Ap) 4. Iver Nordseth, Smøla (V) 5. Randi K. Asbjørnsen, Ålesund (Sml) 6. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 7. Toril Røsand, Averøy (H) 8. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 9. Torgeir Dahl, Molde (H) 10. Frank Sve, Stranda (Frp) 11. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) 12. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 13. Steinar Reiten, Averøy (Krf) For nr. 1-6: 1. Bjarne Elde, Kristiansund (Ap) 2. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 3. Frøydis Austigard, Molde (V) 4. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 5. Line Hoem, Kristiansund (Ap) 6. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 7. Kirsti Dale, Ålesund (V) 8. Håvard J. Kongshaug, Averøy (Ap) For nr. 7-9: 1. Ole Bjørn Sandøy, Aukra (H) 2. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 3. Per Magne Waagen, Tingvoll (H) 4. Ewa Hildre, Haram (H) For nr : 1. Åge Austheim, Kristiansund (Frp) 2. Geir Stenseth, Ålesund (Frp) 3. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 4. Steve Runar Kalvøy, Kristiansund (Frp) 5. Knut Flølo, Vestnes (Frp) For nr. 12: 1. Kristin Marie Sørheim, Tingvoll (Sp) 2. Kjersti Løge, Molde (Sp) 3. Bergsvein Brøske, Surnadal (Sp) For nr. 13: 1. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Knut Støbakk, Giske (Krf) 3. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) Leiar: Jon Aasen Nestleiar: Gunn Berit Gjerde 16

17 11. ELDRERÅDET Heimel: Lov av 8. november 1991 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 5, fylkesutvalsvedtak i sak U-169/92, fylkestingsvedtak i sakene T-10/92, T-85/93, T-48/95, T-53/99 og T-12/08. Eldrerådet er eit lovpålagt rådgjevande organ som etter fylkestingsvedtak skal ha 7 medlemer. 5 av medlemene skal vere alderspensjonistar busett i fylket og skal fortrinnsvis veljast etter framlegg frå fylkesomfattande organisasjonar. For desse 5 skal det veljast 5 varamedlemer i rekkje. For kvar av dei 2 andre blir det valt 3 personlege varamedlemer. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar mellom pensjonistane. Eldrerådet er samansett slik: Alderpensjonister 1. Målfrid Mogstad, Ålesund 2. Johannes J. Vaag, Surnadal 3. Jakob Strand, Sande 4. Kristine Grøtta, Rauma 5. Aslaug Solberg, Molde Frå fylkestinget: 6. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 7. Hans Arve Otterlei, Fræna (Frp) Alderspensjonister: 1. Jan Silseth, Sunndalsøra 2. Norunn Heggebakk Steinnes, Skodje 3. Jon Skarvøy, Eide 4. Ingerid Gjørtz, Sunndal 5. Tor Larsen, Kristiansund Frå fylkestinget: For nr 6 1. Reidun K Tjervåg, Ørskog (Sml) 2. Astrid Aarø Engen, Vanylven (Sv) 3. Sissel Stokke, Ålesund (Ap) For nr 7 1. Jonas Falch, Stordal (Frp) 2. Fredmøy Wollen, Stranda (Frp) 3. Grethe Karin Hansen, Ålesund (Frp) Leiar: Målfrid Mogstad Nestleiar: Johannes J Vaag 17

18 12. RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMA Heimel: Fylkestingsvedtak i sak T-22/88, T-53/99, T-31/03, T-58/09 og T-69/09. Fylkesrådet er eit rådgjevande organ for fylkesmannen, fylkeskommunale organ og kommunane i saker som vedkjem funksjonshemma. Det skal medverke til at sentrale politiske målsetjingar blir ivaretekne. - 3 brukarrepresentantar, 2 oppnemnde etter forslag frå FFO og 1 etter framlegg frå Norsk Handicapforbund. 1 av vararepresentantane skal representere Norsk Forbund for Utviklingshemmede - 4 politikarar frå fylkestinget som representerer hovudutvala, der minst ein av medlemene er medlem av fylkesutvalet - 1 repr. frå kommunane oppnemnt av KS - 1 repr. frå NAV, oppnemnt av NAV Møre og Romsdal, med tale- og forslagsrett. Medlemene i rådet har personleg oppnemnde varamedlemer. Ved endringar i valperioden kan forslagsstillar oppnemne nye representantar. 1. Torleiv Rogne, Haram (Uavh) 2. Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 3. Tore Brevik Halsa(H) 4. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) 5. Leif Elde, Giske (Norges Handikapforbund) 6. Asbjørn Gausdal, Ulstein (FFO) 7. Kari Wiik, Ålesund (FFO) 8. Monica Molvær, Ålesund (KS) 9. Erik Husby, Molde (NAV) For nr Ingebjørg Eide, Eide (V) 2. Olav Myklebust, Sande (Sp) 3. Magne Sunde, Sula (Sml) For nr Astrid Aarø Engen, Vanylven (Sv) 2. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) 3. Hanne Notøy, Ulstein (Ap) For nr Toril Røsand, Averøy (H) 2. Marit Neerland Hopshaug, Smøla (H) 3. Dag Vaagen, Sande (H) For nr Knut Støbakk, Giske (Krf) 2. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) 3. Steinar Reiten, Averøy (Krf) For nr Eilin Reinaas, Molde 2. Alvhild Kvamme Iversen, Sande 3. Per Einar Honstad, Kristiansund For nr Steinar Waksvik, Kristiansund 2. Per Gisle Enge, Vestnes 3. Magnus Mæhle, Sunndal For nr Theodora Baldvinsdottir, Molde 2. Nina Marie Breivik Bendal, Herøy 3. Anne Solli, Ålesund For nr Aud Sissel Suoranta, Vestnes For nr Leiar: Lilly Gunn Nyheim Nestleiar: Aud Perdy Mork 18

19 13. PLANNEMND FOR BYGGJEPROSJEKT Heimel: Retningslinjer for byggje- og eigedomsverksemda, sak T-38/90 A, sak U-72/92 A, T-35/92 og vedtak i sak U-176/92 A. Følgjande er valde for inneverande periode: 1. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) 2. Steve Runar Kalvøy, Kristiansund (Frp) 3. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) For nr. 1: 1. Steinar Reiten, Averøy (Krf) 2. Ina Giske, Giske (Frp) 3. Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) For nr. 2: 1. Kjersti Løge, Molde (Sp) 2. Kirsti Dale, Ålesund (V) 3. Bjarne S Elde, Kristiansund (Ap) For nr. 3: 1. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 2. Ingrid Opedal, Volda (Sv) 3. Magne Sunde, Sula (Sml) Leiar: Anne Dyb Liaaen 14. PLANNEMND FOR SAMFERDSELSUTBYGGING Heimel: Vedtak i fylkestinget T-50/10, T-85/10 og reglement for nemnda fastsett av fylkestinget i sak T-20/11. Plannemnda skal ha 5 medlemer, derav leiar i samferdselsutvalet og leiar i fylket sitt trafikktryggleiksutval (FTU). Dei andre skal veljast fritt blant medlemene i fylkestinget. Kvar medlem skal ha 3 personlege varamedlemer i rekkefølgje. Leiar av samferdselsutvalet skal også leie møta i plannemnda for samferdselsutbygging. Leiar for FTU er nestleiar. Følgjande er valde for perioden : 1. Oddbjørn Vatne, Haram (SP) 2. Iver Nordseth, Smøla (V) 3. Hege Merethe Gagnat, Molde (Ap) 4. Charles Tøsse, Stordal (H) 5. Frank Sve, Stranda (Frp) For nr. 1-3: 1. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 2. Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 3. Kristin M Sørheim, Tingvoll (Sp) 19

20 4. Britt Giske Andersen, Giske (V) 5. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) For nr. 4: 1. Kirsti Hammerø, Herøy (H) 2. Ewa Hildre, Haram (H) For nr. 5: 1. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) 2. Thorbjørn Fylling, Ørskog (Frp) 3. Wench Volle, Ørsta (Frp) Leiar: Oddbjørn Vatne Nestleiar: Iver Nordseth 15. FYLKESTRAFIKKTRYGGINGSUTVALET (FTU) Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-29/80, fylkesutvalsvedtak i sak U-49/06. Sjå endringar i fylkestingssak T-50/10 og T-20/11. Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) er eit underutval under samferdselsutvalet og skal stå for koordineringa av trafikktryggingsarbeidet i fylket. Trafikktryggingsutvalet skal ha 5 medlemer. Minst tre av medlemene bør vere frå samferdselsutvalet. Dei andre skal veljast fritt blant medlemene i fylkestinget. Kvar medlem skal ha 3 personlege varamedlemer i rekkefølgje. Leiaren i samferdselsutvalet skal vere nestleiar i FTU. Utvalet er for perioden samansett slik: 1. Iver Nordseth, Smøla (V) 2. Oddbjørn Vatne, Haram (Sp) 3. Inger Johanne Tafjord, Norddal (Sml) 4. Frank Sve, Stranda (Frp) 5. Randi Walderhaug Frisvoll, Haram (Krf) For nr Elin Tafjord Skoge, Norddal (Sv) 2. Helge Hamre, Volda (V) 3. Eldar Høydal, Sykkylven (Sv) For nr Lilly Gunn Nyheim, Surnadal (Ap) 2. Kjersti Løge, Molde (Sp) 3. Petter Bjørdal, Ørsta (Ap) For nr Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 2. Magne Sunde, Sula (Sml) 3. Hege Gagnat, Molde (Ap) For nr Cine Finstad Austnes, Haram (Frp) 2. Thorbjørn Fylling, Ørskog (Frp) 3. Wenche Volle, Ørsta (Frp) For nr Kirsti Hammerø, Herøy (H) 2. Knut Støbakk, Giske (Krf) 3. Torgunn Johanne Nerland, Molde (Krf) Leiar: Iver Nordseth Nestleiar: Oddbjørn Vatne 20

21 16. LIKESTILLINGSUTVALET Heimel: Koml 10, fylkestingsvedtak i sak T-47/93 og T-50/10. Tidlegare reglar for utvalet: Likestillingsutvalet er eit rådgjevande organ for fylkesutvalet, og skal ha ein medlem med personleg varamedlem frå kvart av hovudutvala, samt yrkesopplæringsnemnda. Utvalet har dermed 5 medlemer. Hovudutvala skal foreslå to medlemer kvar, om mogleg ein av kvart kjønn. Vedtaket i sak T-47/93 fastset at oppnemning skal gjerast av fylkesutvalet etter framlegg frå hovudutvala. Etter koml 10 må endeleg oppnemning skje i fylkestinget. I sak T-50/10 vedtok fylkestinget følgjande endring: Samansetjinga blir endra til at partia utnemner sine representantar uavhengig av funksjon. Utvalet er i perioden slik samansett: 1. Eva Vinje Aurdal, Ålesund (Ap) 2. Bjarne Kvalsvik, Herøy (Uavh) 3. Håvard J Kongshaug, Averøy (Ap) 4. Randi Bergundhaugen, Vestnes (H) 5. Margareth Hoff Berg, Molde (Frp) For nr. 1: 1. Ingebjørg Eide, Eide (V) 2. Lela Samvik, Tingvoll (Sp) 3. Johnny Meland, Sunndal (Ap) For nr. 2: 1. Inger Johanne Tafjord, Stranda (Sml) 2. Manuel Navarro, Sykkylven (Sv) 3. Nadarajah Gunapalan, Ørskog (Sml) For nr. 3: 1. Egil Nedal, Surnadal (Ap) 2. Sindre Nakken, Ålesund (Ap) 3. Marit C Thorstensen, Rauma (Ap) For nr. 4: 1. Aud Perdy Mork, Aukra (Krf) 2. Tore Brevik, Halsa (H) 3. Anne Dyb Liaaen, Ålesund (H) For nr. 5: 1. Per Hanekamhaug, Molde (Frp) 2. Eva Tynes, Ålesund (Frp) 3. Hans Olav Myklebust, Ørsta (Frp) Leiar: Nestleiar: Eva Vinje Aurdal Bjarne Kvalsvik 21

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

GODKJENTE LÆREBEDRIFTER I MØRE OG ROMSDAL PR 04.01.2012

GODKJENTE LÆREBEDRIFTER I MØRE OG ROMSDAL PR 04.01.2012 FAGNAVN GODKJENT LÆREBEDRIFT POSTSTED TLF.NR E-POSTADRESSE Aktivitørfaget AUKRA KOMMUNE AUKRA 71171500 post@aukra.kommune.no Aktivitørfaget EIDE KOMMUNE EIDE 71299100 Aktivitørfaget FRÆNA KOMMUNE ELNESVÅGEN

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

RESULTATLISTE 06.08.2011

RESULTATLISTE 06.08.2011 K17-19 (Påmeldt: 2 - Startet: 2 - Fullført: 2 - Premier: 0) 1 Eline Solheim 1022 1 Fredrikke PETTERSEN Lyngstad O. Il 1647 K20-24 (Påmeldt: 7 - Startet: 7 - Fullført: 6 - Premier: 0) 1 Berit Gjelten CK

Detaljer

Deltakarliste. Etternamn Stilling. Kommune. Fornamn

Deltakarliste. Etternamn Stilling. Kommune. Fornamn Ann-Mari Abelvik Rådgjevar i adm Ørskog og Skodje Morten Abusdal Rektor Lærdal Line Adolfsen Rådgjevar oppvekst Stranda Jørgen Alisøy Lærar Fjaler Roy Asle Andreassen Høgskolelektor Volda Kjell Arnestad

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

GODKJENTE LÆREBEDRIFTER I MØRE OG ROMSDAL 2014

GODKJENTE LÆREBEDRIFTER I MØRE OG ROMSDAL 2014 FAG BEDRIFT STED TELEFON EPOSTADRESSE Aktivitør FRÆNA KOMMUNE Elnesvågen 71268100 postmottak@frana.kommune.no Aktivitør GLOMSTUA OMSORGSSENTER Molde 71111800 corinna.stene.molde.kommune.no Aktivitør NORDDAL

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

LISTE OVERSIGNATURER*

LISTE OVERSIGNATURER* Vedlegg 2, Brev til helseminister vedrørende forslag til ny fastlegeforskrift: LISTE OVERSIGNATURER* Akershus Aase Brit Hertzenberg Fæhn, fastlege, Solli Klinikk, Ullensaker Aasmund Ørbeck-Nilssen, fastlege,

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Bli med på årets viktigaste gåtur

Bli med på årets viktigaste gåtur NA Næravisa Bokhandelen vil fortsatt være i sitt gamle lokale, med hyller fulle av bøker og ansatte på jobb. Det er bare det at kundene ikke får komme inn å handle bøkene sine der. Leder side 2 Spreke

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Curriculum Vitae (cv)

Curriculum Vitae (cv) Curriculum Vitae (cv) Kandidatar til fylkestingsvalet 2011 Nominasjonsnemnda i Senterpartiet Innleiing. I dette hefte finn vi cv ar for dei fleste som er føreslegne i samband med 1. runde av nominasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer