Bygningsopplysninger i matrikkelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsopplysninger i matrikkelen"

Transkript

1 Bygningsopplysninger i matrikkelen Når, Hvordan og Hvorfor Ellen Grønlund Eiendomsutvikler / Tronrud Eiendom AS

2 Bygningsinformasjon i matrikkelen - Historikk Fra 1983 bygningsinformasjon i GAB Kommunene ansvarlig for innholdet SSB s behov for data - konjunkturindikator , Mabygg Alle bygg over 15 kvm registreres i GAB Fullstendig bygningsregister > SEFRAK og FREDDY Opplysninger overført fra RA til GAB Konvertert til matrikkelen 2007/2008 Matrikkelloven innført Bygningsopplysninger i matrikkelen 2

3 Matrikkelforskrift Bygning 3 Innhold i matrikkelen 1) Matrikkelen omfatter opplysninger om b) bygninger, herunder bygningsnummer, bygningstype, næringsgruppe, bebygd areal antall etasjer og deres bruksareal og bruttoareal, heis bygningsstatus, bygningshistoriske opplysninger vannforsyning, avløp energikilder og oppvarming kontaktpersons navn, postadresse og fødsels- eller organisasjonsnummer Bygningsopplysninger i matrikkelen 3

4 Matrikkelforskrift Bygning 3 Innhold i matrikkelen 1) Matrikkelen omfatter opplysninger om c) bruksenheter i bygning, herunder bruksenhetsnummer, bruksenhetstype, bruksareal antall rom, bad, wc, kjøkkentilgang Bygningsopplysninger i matrikkelen 4

5 Matrikkelforskrift Bygning 3 Innhold i matrikkelen 2) Matrikkelen skal også omfatte stedfesting av opplysningene med koordinater, arkivreferanser og opplysninger om sammenheng mellom matrikkelenheter, adresser og bygninger 3) Matrikkelen kan i egen tilleggsdel inneholde tilsvarende opplysninger om matrikkelenhet, adresse og bygning til bruk i kommunal planlegging, saksbehandling og administrasjon, herunder opplyninger om renovasjon, privat vannforsyning, avløpsrensing, septiktank, nedgravd brenselstank og bygningsmaterialer samt referanse til sak eller arkiv. 4) Matrikkelen kan i tillegg inneholde andre opplysninger om matrikkelenhet, adresse, bygning og bruksenhet som er nødvendig for ordning, drift og føring av matrikkelen.

6 Matrikkelforskrift Bygning 60 Føring av bygningsopplysninger (Viser til matrikkellova 25 første ledd): Matrikkelen skal i utgangspunktet beskrive hvordan bygningen faktisk er Matrikkelen kan ikke påberopes som rettsgyldig grunnlag for godkjenning fra kommunen. I utgangspunktet skal alle søknadspliktige tiltak som gjelder bygning rapporteres til matrikkelen. Kommunen skal samtidig med gitt tillatelse rapportere til matrikkelen ved: Rammetillatelse Igangsettingstillatelse Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest Bygningsopplysninger i matrikkelen 6

7 Hvorfor bygningsinformasjon i matrikkelen? Ett nasjonalt bygningsregister med basisopplysninger Kobling mellom eiendom, adresse, bygning og kart i ett samlet system Ajourhold Ajourhold av koblingene og data i ett system Bygningsopplysninger i matrikkelen 7

8 Bygningsopplysninger i matrikkelen 8

9 Bruk av bygningsinformasjon SSB Folke- og boligtellinger Byggstatistikk nybygg og bygningsmassen Boligstatistikk bl.a. bebodde og ubebodde boliger Bygnings- data som bakgrunnsvariable bl.a. levekårsstatistikk Landbrukseiendommer bebyggelse og bosetting Heis i bygning, - eie- leieforhold Kobling personer og boliger gir husholdninger Bygningsopplysninger i matrikkelen 9

10 Bygningsopplysninger i matrikkelen 10 Del 4 Hva brukes informasjonen til

11 Matrikkelen og bygning Eiendomsregistrering i Matrikkelen er en av samfunnets basisfunksjoner som har stor nytteverdi i flere sammenhenger. Veileder i praktisk takseringsarbeid KS Matrikkelen er grunnlaget for byggearealstatistikken, en viktig konjunkturindikator for Norge og en del av grunnlaget for beregning av BNP Bygningsopplysninger i matrikkelen 11

12 Byggeaktiviteten går ned Det ble registrert igangsatt bygging av 6791 boliger med i alt m 2 bruksareal til bolig i 1. kvartal 2012 (SSB) Bygningsopplysninger i matrikkelen 12

13 Bruk av bygningsinformasjon Kommunale avgifter og gebyr Renovasjon Bruksenheter Bygningstype Kommunal avgifter Avdekker gratispassasjerer Kvalitetsheving av registeret Bygningsopplysninger i matrikkelen 13

14 Bruk av bygningsinformasjon Kommunal eiendomsskatt Kvaliteten på opplysninger om bygninger i matrikkelen kan være mangelfull. Eiendomsskatt taksering i kommunen gir mulighet for kvalitetsheving Matrikkelloven 26 angir: Kommunen kan rette opplysninger i matrikkelen. Part som retting angår skal underrettes. Bygningsopplysninger i matrikkelen 14

15 Bruk av bygningsinformasjon Eiendomsmeglere Boligannonser Adresse Eiendom Areal på eiendom og bygning Ant. Rom Innvendige bygningsopplysninger Takstsammenheng Bygningsopplysninger i matrikkelen 15

16 Bruk av bygningsinformasjon Universell utforming (UU) Heis Indikatorer Bygningsopplysninger i matrikkelen 16

17 Definisjoner Bygning Kan anvendes separat, er oppført for et permanent formål, og er egnet eller beregnet til å beskytte mennesker, dyr eller ting. Bruksenhet Rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. Bygningsopplysninger i matrikkelen 17

18 Bruksenhet - bolig Bolig En bruksenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig og har egen adkomst. Leilighet En bolig som består av minst ett rom og kjøkken. Hybel Et rom med egen inngang beregnet som bolig med adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bolig. Bygningsopplysninger i matrikkelen 18

19 Bruksenhetstyper Bygningsopplysninger i matrikkelen 19

20 Bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen. Bruksenhetsnummeret består av en stor bokstav og 4 siffer. Bygningsopplysninger i matrikkelen 20

21 Bygningstype NS sifret kode som angir identifiserer bygget. Første siffer angir hovedkategori (f.eks. 1=bolig), mens de siste to spesifiserer ytterligere innefor hovedkategorien Eks: 131=rekkehus 121= tomannsbolig, vertikaldelt Kommunen er ansvarlig for å registrere bygningstype på nye bygg Bygningsopplysninger i matrikkelen 21

22 Næringsgruppe Angir hvilken næring bygget tilhører Bygg som brukes til flere formål skal ha kodes etter den næring som opptar største del av arealet. Føringsinstruksen kap Bygningsopplysninger i matrikkelen 22

23 Arealbegreper brukt i matrikkelen BYA Bebygd areal Bebygd areal er areal som bygningen eller bygningene opptar av terrenget (fotavtrykket) BRA Bruksareal Bruksareal er areal beregnet innvendig av bruksenheten og fellesdelers omsluttende vegger BTA Bruttoareal Bruttoareal er areal beregnet utvendig av bruksenhetens omsluttende vegger. (OPA Åpent areal) Åpent areal beregnes for bygningsdeler / konstruksjoner som delvis mangler vegger eller overbygning Bygningsopplysninger i matrikkelen 23

24 Måleverdighet Fri høyde minst 1,90 m i minst 0,60 m bredde Deler med skråtak regnes som målverdig 0,60 m utenfor høyden 1,90 m. Areal er målverdig uavhengig av om det er tilgjengelig. Definisjon av målverdighet gjelder alle innvendige arealtyper Bygningsopplysninger i matrikkelen 24

25 Bebygd areal - BYA BYA = fotavtrykk I matrikkelen registreres bebygd areal for det enkelte bygg. Utkragede bygningsdeler < 5 m over planert terreng medregnes Konstruksjoner og bygningsdeler mer enn 0,5 m over terreng Bygningsopplysninger i matrikkelen 25

26 Medregnes i BYA NS3940 TEK Matrikkel Areal som bygningen opptar av terrenget Åpent overbygget areal Utkraget bygningsdel < 5 m over terreng Konstruksjon mer enn 0,5 m over terreng Areal som bygningen opptar av terrenget Åpent overbygget areal Utkraget bygningsdel < 5 m over terreng Konstruksjon mer enn 0,5 m over terreng Nødvendig parkeringsareal Areal som bygningen opptar av terrenget Åpent overbygget areal Utkraget bygningsdel < 5 m over terreng Konstruksjon mer enn 0,5 m over terreng Bygningsopplysninger i matrikkelen 26

27 Bruksareal -BRA Bruksareal er alt areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger Bruksareal måles fra innside vegg eller annen begrensende bygningsdel Det gjøres ikke fratrekk for større piper og kanaler (jfr. NS 3940) Ved beregning av bruksareal er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdige pr. plan selv om de ikke har gulv En etasjes bruksareal deles i bruksareal til bolig og bruksareal til annet dersom begge formål finnes. Bygningsopplysninger i matrikkelen 27

28 Medregnes i BRA (bruksareal) NS3940 TEK Matrikkel Areal innenfor omsluttende vegger Bruksareal er summen av bruksareal for alle målverdige plan Areal innenfor omsluttende vegger Bruksareal er summen av bruksareal for alle målverdige plan Areal innenfor omsluttende vegger Bruksareal er summen av bruksareal for alle målverdige plan Åpent overbygget areal Åpent overbygget areal Nødvendig parkeringsareal Areal under utkraget bygningsdel (-1 m) Ekstra plan i rom med høyde 4,9 m eller mer. Bygningsopplysninger i matrikkelen 28

29 Bruttoareal - (BTA) Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan. Planene kan være helt eller delvis under terreng, plan over terreng, loft, terrasse, eller teknisk plan Bruttoareal for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utvendig kledning En etasjes bruttoareal deles i bruttoareal til bolig og bruttoareal til annet dersom begge formål finnes Bygningsopplysninger i matrikkelen 29

30 Beregning av bruttoareal (BTA) Bruttoareal for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utvendig kledning. Det er kun målverdig areal som medregnes. Ved skråtak beregnes derved ikke til omsluttende bygningsdel, men til målverdig høyde. Bygningsopplysninger i matrikkelen 30

31 Rapportering til matrikkelen Innen 5 dager Rammetillatelse Igangsettings- Igangsettings- tillatelse tillatelse Midlertidig brukstillatelse Midlertidig Brukstillatelse Ferdigattest Ett-trinns søknad Bygningsopplysninger i matrikkelen Matrikkelforskrift 60 31

32 Andel registrerert innen 5 dager Andel registreringer innenfor 5 dagers frist - 2. kvartal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Rogaland Hordalan d Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Nord- Nordland Troms Finnmark Svalbard Trøndelag Trøndelag Gj.snitt avvik 12,4 12,2 11,9 40,4 12,5 11,2 10,9 10,0 10,4 14,5 13,4 12,0 12,8 9,5 16,3 13,3 7,2 5,9 6,9 5,4 0,0 Antall reg Antall gamle Etter frist 43% 40% 47% 91% 25% 41% 40% 38% 44% 36% 39% 50% 60% 25% 43% 55% 35% 30% 32% 20% 70% Innen frist 57% 60% 53% 9% 75% 59% 60% 62% 56% 64% 61% 50% 40% 75% 57% 45% 65% 70% 68% 80% 30% Bygningsopplysninger i matrikkelen 32

33 Bruk av bygningsinformasjon Bygningsopplysninger i matrikkelen 33

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

bygningsopplysninger i matrikkelen?

bygningsopplysninger i matrikkelen? Hvorfor skal vi ha bygningsopplysninger i matrikkelen? Hvorfor skal vi ha bygningsopplysninger i i matrikkelen? - Lovpålagt - Matrikkelen er bl.a. landets offisielle bygningsregister med basisopplysninger

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen

Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen PMS Warm Gray 5 PMS 377 PMS 447 Nå må arealet av kirkene beregnes KA Kirkebyggforsikring

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 ØYSTEIN ENGEBRETSEN

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 ØYSTEIN ENGEBRETSEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 AV ØYSTEIN ENGEBRETSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN

Detaljer

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.:

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: Lienvegen 1 P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: 7115067 Kort om eiendommen Leilighetene er av god standard og har en meget sentral beliggenhet i hjerte av Geilo. 5 Leiligheter på 44m2

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleie av bolig, søknadsplikt og krav KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleieboliger 2 Bustadsmeldinga byggje bu - leve Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK0-krav Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant byggesaksbehandlerne i kommunene i oktober-november 0, på oppdrag for Direktoratet

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer