ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010"

Transkript

1 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010

2 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: Et robust strømnett Strømnettet åpner for nye muligheter og verdiskaping i samfunnet. Vår infrastruktur er gull verdt. Men er nettet robust nok til å håndtere dagens og morgendagens behov? I web-versjonen av årsrapporten vår kan du lære mer om strømnettet gjennom vår interaktive animasjon. Her er noen smakebiter:» Lær hva som skjer hvis vi får feil på en av de to hovedledningene inn til Bergens-området en kald vinterdag.» Se hva som skjedde februar 2010 da vi oppdaget en alvorlig feil på ledningen Evanger - Dale - Arna.» Finn ut hvordan strømproduksjon og forbruk i Bergensområdet påvirker leveringssikkerheten. Enklere Et utradisjonelt og mindre trykkeformat (A5) medvirker også til å gjøre årsrapporten vår enda enklere å finne frem i og mer oversiktlig. Vi anbefaler deg likevel å besøke våre hjemmesider og lese hele årsrapporten. Gjestebok på web Vi har for første gang invitert gjesteskribenter til meningsytringer om energi- og klimautfordringene Vestlandet, Norge og verden står overfor. Høyreleder Erna Solberg, statssekretær Per Rune Henriksen og partner i THEMA Consulting Group, Håkon Taule, bidrar med interessante debattinnlegg. Klikk på Gjestebok, les innleggene og si din mening du også! Robuste nett kan også slutte å virke Er strømmen gått - benytt din mobiltelefon til å lese årsrapporten. Send SMS med kodeord årsrapport til , og du vil få tilbake en melding med lenke direkte til årets rapport. Virker ikke Internett - benytt vedlagte minnepinne. God lesning! Utgiver: BKK AS. Idé og design: BKK AS (Takk til Reaktor Design og Palografen for nyttig veiledning) Foto: Helge Hansen, David Zadig, BKK-arkiv. Trykk: Bording BKK AS, Kokstadvegen 37. Postboks 7050, 5020 Bergen. Telefon:

3 Oversikt Fakta om BKK side 3 Grønne muligheter, Kort om oss, Ny logo illustrerer fornyelse, Våre eiere Konsernstyret, Konsernledelsen, Her er vi Årsberetning side 17 Hovedpunkter, Virksomheten, Økonomiske resultater, Andre forhold Samfunnsansvar, Forretningsområder, Utsikter fremover Regnskap, BKK-konsern side 39 Resultatregnskap, Oppstilling av finansiell stilling, Oppstilling over endringer i egenkapital, Kontantstrømanalyse, Noter Regnskap, BKK AS side 127 Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse, Noter Egenerklæring VPHL side 167 Revisjonsberetning side 168 Notater side 170

4

5 Fakta om BKK Grønne muligheter side 5 «Klimaendringene krever en grønnere økonomi. Det kan skapes forretningsmuligheter som kan bringe grønn verdiskaping opp på et nivå med de største næringene i norsk økonomi.» Kort om oss side 7 «BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) ble stiftet 2. juni 1920 av Bergen og elleve omlandskommuner». Ny logo illustrerer fornyelse side 8 «Etter et grundig og solid arbeid, presenterte vi i februar 2011 vår nye logo og den nye visuelle profilen. Det er et symbol på dagens BKK, og det illustrerer fornyelse.» Våre eiere side 9 «Da BKK ble stiftet var det Bergen kommune og 11 omlandskommuner som gikk sammen om å danne det som skulle blir Vestlandets største kraftselskap. Siden den gang har nye eiere kommet til, og andre solgt seg ut.» Konsernstyret side 11 Konsernledelsen side 13 Her er vi side 14 «Fra Tafjord i nord til Karmøy i sør har vi investert i produksjon av fornybar energi. Gjennom samarbeid, allianser og eierskap i andre selskaper har BKK de siste årene bidratt til å øke kunnskapen om og bruken av fornybare energikilder.»

6 4 BKK Årsrapport 2010

7 BKK Årsrapport Grønne muligheter Klimaendringene krever en grønnere økonomi. Det kan skapes forretningsmuligheter som kan bringe grønn verdiskaping opp på et nivå med de største næringene i norsk økonomi. I en rapport om grønne forretningsmuligheter i Norge, utarbeidet av Econ Pöyry og THEMA Consulting Group, hevdes det at den grønne verdiskapingen i Norge i 2020 kan komme opp i 5 prosent av brutto nasjonalprodukt. Dette tilsvarer en andel av norsk verdiskaping på samme nivå som hele bygg- og anleggsnæringen. Det handler om å forsere overgangen til et mer energieffektivt samfunn basert på CO 2 -frie energibærere. Rapporten tar blant annet for seg områdene måle- og styringssystemer for energi, effektiv belysning, vindkraft, vannkraft, svingkraft til Europa, og infrastruktur for elbiler. Elsertifikater kan sikre fornybarmålene I beslutningen om å etablere et felles norsksvensk elsertifikatmarked fra 2012, ligger en kime til grønn verdiskaping. Samtidig har jeg stor tro på at sertifikatordningen kan medvirke til at fornybarmålene nås. Forslaget til en lov om elsertifikater har som mål å fremme utbyggingen av fornybar energi i Norge. Sertifikatene, av mange kalt grønne, skal utløse 13,2 terawattimer (TWh) ny fornybar energi i Norge innen Det tilsvarer om lag det doble av BKKs produksjon i dag og 10 prosent av landets totale vannkraftproduksjon. Systemet innebærer at produsenter av fornybar kraft får et elsertifikat av staten for hver produsert megawatt-time (MWh). Ved å selge elsertifikat får produsenten en ekstra inntekt. For BKK og andre kraftprodusenter betyr det at flere prosjekter blir lønnsomme. Ordningen er dermed et skikkelig incitament for investeringer i fornybar energiproduksjon. Jeg tror at ordningen i første omgang vil øke tempoet i utbyggingen av småkraft og vindkraft. Utbyggerne, leverandører, vertskommuner og lokalsamfunn vil høste gevinstene. Klimaet er også en vinner. Flaskehalser må fjernes Men det er to flaskehalser som først må fjernes. Den ene finnes i selve transportveien for strømmen. Og det er ikke bare ėn flaskehals, men mange. Disse må bort og kapasiteten i nettet må økes. I dag er nettet sprengt mange steder og det er ikke plass til nyprodusert fornybar energi. Jeg tror også at sertifikatordningen vil øke presset på å få bygget flere kabelforbindelser til utlandet. Den andre flaskehalsen finner vi hos konsesjonsmyndighetene. Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har i dag for liten saksbehandlerkapasitet. Konsesjonsbehandlingen for utbyggingsprosjekt for både vannkraftprosjekt og strømnett tar altfor lang tid. Jeg tror at sertifikatordningen vil føre til økt trykk på behandling av konsesjonssøknader, og at køene vil øke. Tilsvarende kan man forvente en økt pågang av ankesaker i OED. Behandlingstiden for konsesjonssøknader må ned. Ellers vil utbyggingstempoet bremses og Norge kommer på etterskudd med sine fornybarforpliktelser. Ikke kapasitet i nettet til småkraft Småkraftutbyggingen har allerede skapt nye grønne verdier, optimisme, verdiskaping og utvikling i mange lokalsamfunn på Vestlandet. Bare i Hordaland er det i dag registrert 116 småkraftverkprosjekt. I Hardanger, Voss og Samnanger er det planer om å bygge ut 260 megawatt med ny vannkraft. Det tilsvarer

8 6 BKK Årsrapport 2010 forbruket til husstander. Kraften har en årlig verdi på millioner kroner. Bare i Samnanger kommune, med sine innbyggere, er det et potensial på 47 megawatt småkraft. Flere småkraftprosjekter (6-7) kan imidlertid ikke bygges før kapasiteten i nettet er bedret. Nærmere 50 grunneiere er involvert i disse prosjektene. Elektrifisering av transportsektoren er også et godt eksempel på en satsing som kan medvirke til at fossil energi etter hvert kan fases ut og overtas av grønne, utslippsfrie energibærere. I følge rapporten Et nytt transportparadigme i emning, utgitt av Samferdselsdepartementet nylig, er elektrisk motorkraft den mest energieffektive måten å drive bevegelse på. Derfor vil elektrisiteten vinne frem - i kombinasjon med IKT-løsninger som optimaliserer og skaper synergier med andre løsninger, kan vi lese i rapporten. Rapporten sier ikke noe om når dette paradigmeskiftet vil skje, men levner ingen tvil om at det er strøm som i fremtiden skal overta etter fossil drivkraft i transportsektoren. Satsingen på bygging av en infrastruktur for elbiler er allerede så smått i gang. I vårt område ledet vi i 2010 arbeidet med etablering av 152 ladepunkter for elbiler sammen med kommunene, Hordaland fylkeskommune, private interessenter og Transnova. Vestlandsalliansen (Tafjord Kraft, Sogn og Fjordane Energi, Sunnfjord Energi, Sognekraft, BKK, Sunnhordland Kraftlag og Haugaland Kraft) regner 4 terawatt-timer (TWh) som et realistisk potensial for vindkraftproduksjon på Vestlandet i Selskapene i Vestlandsalliansen har dannet selskapene Vestavind Kraft og Vestavind Offshore. Vestavind Offshore har Norges eneste konsesjon for en offshore vindpark, Havsul I på Mørekysten, med en produksjonskapasitet tilsvarende årlig strømforbruk i husstander. Norges unike offshore olje- og gasskompetanse gir oss et fortrinn i utbyggingen av vindmøller til havs. Vindkraftsatsingen legger grunnlag for mange nye arbeidsplasser. Bygging av 100 nye offshore vindmøller i Norge per år forventes å gi 1000 nye industriarbeidsplasser. Jeg tror den siste tids engasjerende debatt om strømforsyning og behovet for økt kapasitet i nettet har vekket mange. Stadig flere ser verdiene og mulighetene som et robust strømnett kan utløse. Men skal de grønne mulighetene realiseres, må det gjøres noe med den usynlige køen på transportveiene for elektrisiteten. En ny gullalder Vindkraft utgjør et stort potensial for lokal og regional verdiskaping en ny gullalder etter oljeeventyret. De regionale energiverkene i Atle Neteland konsernsjef

9 BKK Årsrapport Kort om oss BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) ble stiftet 2. juni 1920 av Bergen og elleve omlandskommuner.» Eier og drifter landets nest største distribusjonsnett med nettkunder.» Eier og drifter 31 vannkraftverk med en årlig middelproduksjon på 6,7 TWh.» Bygger og drifter fjernvarmenett i Bergen.» Tilbyr boligalarm, bredbånd, kabel-tv og bredbåndstelefoni.» Selger rådgivings- og entreprenørtjenester i bedriftsmarkedet. BKK har over 1100 ansatte, og hovedkontoret er på Kokstad i Bergen. Vår visjon er Vi gir morgendagen nye muligheter. BKK skal lede an i utviklingen av ny klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et ledende og fremtidsrettet energi- og infrastrukturselskap som skal ha en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen. Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag: Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig. BKK AS Konsernsjef Staber: Forretningsutvikling og Strategi, Kommunikasjon, Økonomi,, Organisasjon Forretningsområde ENERGI BKK Produksjon AS Forretningsområde INFRASTRUKTUR BKK Nett AS Forretningsområde KUNDE BKK Marked AS BKK Varme AS BKK Elsikkerhet AS Kundetjenester AS BKK Fiber AS BKK Energimåling AS Antall ansatte Omsetning (mill. kr) Driftsresultat (mill. kr) BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Nett AS BKK Elsikkerhet AS ,7 BKK Fiber AS BKK Marked AS Kundetjenester AS BKK Energimåling AS BKK Fiber ble fisjonert ut fra BKK Marked AS BKK Varme eies av BKK (51%) og BIR (49%). BKK Elsikkerhet eies 90 prosent av BKK Nett og 10 prosent av Etrygg AS

10 8 BKK Årsrapport 2010 Ny logo illustrerer fornyelse Etter et grundig og solid arbeid, presenterte vi i februar 2011 vår nye logo og den nye visuelle profilen. Det er et symbol på dagens BKK, og det illustrerer fornyelse. BKK er i stadig utvikling, og vi trenger å vise dagens fremtidsrettede BKK. Den gjenspeiler visjonen godt. Logoen viser at vi er et konsern i endring, at vi følger med i tiden og ser fremover. For snart to år siden lanserte vi visjonen vår - Vi gir morgendagen nye muligheter. Målet vårt er å være et fremtidsrettet energi- og infrastrukturkonsern og en ledende drivkraft på Vestlandet. I forbindelse med ny visjon og det øvrige strategiske arbeidet vårt, så vi også på hva det visuelle uttrykket kan bety for konsernet. Med vår visjon og våre mål, fant vi behov for å fornye oss, modernisere våre symboler. I den nye logoen gjenkjenner vi noe av det solide og sterke fra den gamle logoen, samtidig som den bedre signaliserer vårt ambisjonsnivå for fremtiden. Vi vil vise omverdenen at vi ønsker å fornye oss, at BKK er en attraktiv arbeidsplass - et godt sted å jobbe. Verden er i forandring. Og det vi driver med her i BKK er på mange måter noe av det mest verdifulle for samfunnet rundt oss. Også kjernevirksomheten vår er mer fremtidsrettet enn noen gang. Det gjør at vi må gripe morgendagens muligheter. Logoskiftet er et av mange virkemidler.

11 BKK Årsrapport Våre eiere Da BKK ble stiftet var det Bergen kommune og 11 omlandskommuner som gikk sammen om å danne det som skulle blir Vestlandets største kraftselskap. Siden den gang har nye eiere kommet til, og andre solgt seg ut. Andre kommuner Bergen kommune Statkraft Statkraft Industrial Holding AS 49,90 % Bergen kommune 37,75 % Askøy kommune 2,48 % Lindås kommune 1,95 % Fjell kommune 1,89 % Sund kommune 1,02 % Kvam herad 0,90 % Meland kommune 0,76 % Radøy kommune 0,74 % Voss kommune 0,62 % Øygarden kommune 0,52 % Austrheim kommune 0,43 % Vaksdal kommune 0,37 % Gulen kommune 0,27 % Høyanger kommune 0,12 % Fedje kommune 0,12 % Masfjorden kommune 0,10 % Granvin herad 0,05 %

12 10 BKK Årsrapport 2010 Fra venstre: Henning Villanger, Beate Hamre Deck, Per Erik Nordbø, Morten Bildøy, Martin Smith-Sivertsen, Svein Raa Davidsen, Trude Kremner, Eli Skrøvset, Torill Selsvold Nyborg, Steinar Bysveen, Anne Gine Hestetun, Atle Neteland og Hermann Saue.

13 BKK Årsrapport Konsernstyret Styreleder Martin Smith-Sivertsen Bergen kommune (H) Styremedlem siden Disponent i eiendoms- og holdingselskapet A/S Smith- Sivertsen. Utdannet jurist. Styreleder i Citybox AS. Styremedlem i Stiftelsen Kulturhuset USF, Bergen Kunsthall, Bergens Skog- og Træplantningsselskap. (10 av 10 møter) Nestleder Steinar Bysveen * Statkraft Styremedlem siden desember Utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Konserndirektør i Statkraft- Produksjon og Industrielt eierskap. Styreleder i Skagerak Energi AS og Norsk Regnesentral, styremedlem i Agder Energi. Anne Gine Hestetun Bergen kommune (Ap) Administrerende direktør i Stor-Bergen Boligbyggelag fra 1. april 2008, styremedlem siden Utdannet ingeniør. Styreleder i ABO Plan & Arkitektur AS, styremedlem i Festpillene i Bergen, Grieghallen AS, Bybanen AS, Bergen Group ASA, Vestkanten AS, Folketrygdfondet og Bergen Næringsråd. (10 av 10 møter) Hermann Saue landkommunene Styremedlem siden Forretningsfører/ daglig leder i Stiftelsen Sosialbygget, Voss. Utdannet innen handel, forsvaret og forsikring. Styreleder i Voss Parkering AS, Vossegata LL, Voss Rehabiliteringsenter AS og Bulken-Evanger Elveeigarlag. Overformynder i Voss kommune. (10 av 10 møter) Torill Selsvold Nyborg Hordaland fylkeskommune (KrF) Fylkesordfører i Hordaland, styremedlem siden Utdannet sykepleier og cand.polit. Styremedlem i Helse Vest og Regionalt forskningsfond Vestlandet, leder av representantskapet i Festspillene i Bergen og Hordaland Olje og Gass. (9 av 10 møter) Beate Hamre Deck Statkraft Tidligere HR Direktør i Statkraft, styremedlem siden Utdannet siviløkonom. (9 av 10 møter) Eli Skrøvset Statkraft Styremedlem siden juni Utdannet siviløkonom. Styremedlem i BKK, SNPower, Energy Future Invest, Småkraft, Statkraft Energi, Statkraft Development og Secora. (10 av 10 møter) Henning Villanger Statkraft Styremedlem siden Økonomiansvarlig i Statkraft Industrial Holding AS. Utdannet siviløkonom. (10 av 10 møter) Svein Raa Davidsen arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Konserntillitsvalgt i BKK, styremedlem siden Utdannet montør, ansatt siden Medlem av forbundsstyret, landsstyret og distriktsstyret i EL & IT-forbundet. Medlem av LOs representantskap og Forhandlingsutvalget i EnergiNorge. (10 av 10 møter) Morten Bildøy arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Hovedtillitsvalgt BKK Nett, styremedlem siden Utdannet montør, ansatt siden Medlem av landsstyret og distriktsstyret i El & IT-forbundet. (10 av 10 møter) Trude Kremner arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Organisasjonskonsulent i BKK AS. Tillitsvalgt i BKK AS for El & IT forbundet. Styremedlem siden Utdannet innen organisasjonsfag. Ansatt siden (9 av 10 møter) Per Erik Nordbø * arbeidstakerrepresentant ( TEKNA ) TEKNA tillitsvalgt i BKK, styremedlem siden Ansatt i BKK Fiber. Utdannet hovedfag Informatikk, ansatt siden (6 av 6 møter) Styremøter 2010 Det ble avholdt 10 styremøter i BKK AS i 2010, av disse var tre ekstraordinært innkalt. Varamedlem som møtte en gang: Terje Hop *) Steinar Bysveen kom inn for Stein Dale (begge Statkraft) på generalforsamlingen 9. desember **) Mona Skår gikk ut og Per Erik Nordbø kom inn i styret fra og med styremøtet 17. juni.

14 12 BKK Årsrapport 2010 Fra venstre: Tonny Nundal, Atle Neteland, Lise Reinertsen, Wenche Teigland, Birger C. Schønberg, Thor André Berg, Bjarne Skaar, Jostein Søfteland og Birthe Iren Grotle.

15 BKK Årsrapport Konsernledelsen Atle Neteland konsernsjef Atle Neteland (f. 1951) er utdannet sivilingeniør og har ledet BKK siden Han var tidligere administrerende direktør i Akershus Energiverk. Neteland er styremedlem i Tafjord kraft, Sunnfjord Energi, Sognekraft, Ventelo, Mongstad vekst og Sunnhordland Kraftlag. Birger C. Schønberg konserndirektør Økonomi Birger C. Schønberg (f. 1951) er konsernsjefens stedfortreder og har arbeidet i BKK siden Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har en mastergrad i administrativ science fra USA. Schønberg har tidligere vært økonomisjef ved Haukeland sykehus. Han er styremedlem i Sogn og Fjordane Energi og styreleder i BKK Pensjonskasse. Jostein Søfteland konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland (f. 1951) begynte i BKK i Han er utdannet jurist og har tidligere vært administrasjonssjef i Statens vegvesen Hordaland, avdelingssjef for Kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland og avdelingsdirektør og kommunaldirektør i Bergen kommune. Han er nestleder i styret i BKK pensjonskasse og medlem av forhandlingsutvalget i EnergiNorge. Wenche Teigland konserndirektør Energi Wenche Teigland (f. 1966) begynte i BKK i Hun er utdannet sivilingeniør og har tidligere arbeidet i Gasnor, ABB Offshore Systems, Aker Engineering og Solbos AS. Teigland er styremedlem i EnergiNorge, og styreleder i Vestavind Offshore og BKK Varme. Thor André Berg konserndirektør Infrastruktur (fra oktober 2010) Thor André Berg (f. 1966) er utdannet sivilingeniør og har arbeidet i BKK siden Han er i tillegg bedriftsøkonom og har en mastergrad i strategisk ledelse. Han har hatt flere styreverv, blant annet i Sognekraft og Fjordkraft. Tonny Nundal konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal (f. 1957), begynte i BKK i Han er cand. mag. med utdannelse fra lærerhøyskole og distriktshøyskole, samt diverse lederutviklingsprogram. Nundal har nærmere 25 års erfaring fra ledende stillinger i aviser og digitale medier. Han har også bred styreerfaring fra ulike mediebedrifter og kom fra stillingen som sjefsredaktør og administrerende direktør i Haugesunds Avis. Lise Reinertsen konserndirektør Forretningsutvikling og Strategi Lise Reinertsen (f. 1964) begynte i BKK i Hun har utdanning fra Sjøkrigsskolen og etterutdanning i ledelse og logistikk. Hun har tidligere arbeidet med økonomi, logistikk og omstilling i Forsvaret. Reinertsen er styremedlem i Sarsia Seed, Eiendomsmegler Vest og Connect Vest og BKK Produksjon, og er varamedlem i en rekke andre selskapsstyrer. Birthe Iren Grotle konserndirektør Kunde Birthe Iren Grotle (f. 1965) begynte i BKK sommeren Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tidligere arbeidet i Deloitte Consulting, Coop Norge Bergen, Coop Hordaland og Bridgehead Vest. Bjarne Skaar utviklingsdirektør, forretningsområde Kunde Bjarne Skaar (f. 1955) har arbeidet i BKK siden 2001 og har utdannelse innen elektronikk, marked og økonomi. Han har tidligere hatt lederstillinger i Kinnevik-konsernet og Telenor, og er nå ansvarlig for BKKs telecomengasjement innen allianser samt oppfølging av eierpostene i Vestlandsalliansen. Skaar er styremedlem i Ventelo Marked AS og Enivest AS, nestleder i styret i BKK Marked AS, Kundetjenester AS og BKK Energimåling AS samt styreleder i BKK Fiber AS.

16 14 BKK Årsrapport 2010 Her er vi Fra Tafjord i nord til Karmøy i sør har vi investert i produksjon av fornybar energi. Gjennom samarbeid, allianser og eierskap i andre selskaper har BKK de siste årene bidratt til å øke kunnskapen om og bruken av fornybare energikilder. Nepal Himal Power Limited (HPL) er eid av Statkraft Norfund Power Invest, BKK og Butwal Power Company Limited. HPL eier kraftverket Khimti I (60MW), som har vært i drift siden Kraftverket har en konsesjonstid på 50 år, deretter går kraftverket vederlagsfritt over til myndighetene. Sammen med den norske regjering har HPL de siste årene bidratt med over USD 8 mill. til lokalsamfunnet i form av drift av skole, helseklinikk og ambulansetjeneste, irrigasjonsanlegg i jordbruket, veganlegg og ikke minst elektrifisering. Mozambique, Sør-Afrika, Zambia, Guatemala, Costa Rica, Panama SN Power AfriCA AS (SNPA) er eid av SN Power Invest, Norfund, BKK og TrønderEnergi. Visjon er å være en ledende kraftprodusent i Afrika og Mellom Amerika, bidra til økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling. SNPA arbeider med utvikling, rehabilitering, og oppkjøp av miljøvennlig fornybar energi på kommersielle vilkår i Afrika og Mellom-Amerika, med et hovedfokus på vannkraft. Grønland BKK har avtale med Grønlands Energiforsyning om en drifts- og vedlikeholdsplan av Buksefjorden kraftverk og kraftledningen fra kraftverket til hovedstaden Nuuk. Grønland Norge Nepal Guatemala, Costa Rica, Panama Mozambique, Sør-Afrika, Zambia Over: Våre utenlandsaktiviteter. Til høyre: BKKs eierinteresser i Norge.

17 BKK Årsrapport Tafjord kraft 43,12% Sogn og Fjordane Energi AS 38,54% Kjøsnesfjorden kraftverk AS 20% Sunnfjord Energi AS 37,45% Sognekraft AS 44,44% Fjordkraft AS 48,85% Småkraft AS 20% Vestavind Offshore AS 45% SN Power AfriCA AS 18,32% Sunnhordland kraftlag AS 33,44% Gasnor AS 20%

18

19 Årsberetning Hovedpunkter side 18 «Resultatet for 2010 ble vesentlig dårligere enn Dette skyldes i første rekke lite nedbør som har gitt lav produksjon og høye priser som har gitt tap i prissikringen.» Virksomheten side 19 «Kraftselskapet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft.» Økonomiske resultater side 20 Regnskapsprinsipper, Fortsatt drift, Årsresultat, Avkastning, Driftsinntekter Driftskostnader, Driftsresultat, Resultatandeler tilknyttede selskaper Finansposter, Skatter, Kontantstrøm og kapitalforhold, Disponering av årets resultat Andre forhold side 24 Risiko og internkontroll, Markedsutvikling, FoU, Eierstyring og selskapsledelse Samfunnsansvar side 28 Etiske retningslinjer, Klima- og miljøpåvirkning, Organisasjon, Attraktiv arbeidsgiver, Likestilling og diskriminering, Helse, miljø og sikkerhet, Omdømme Forretningsområder side 32 Forretningsområde Energi, Forretningsområde Nett (Infrastruktur) Forretningsområde Kunde Utsikter fremover side 36 «Ved inngangen til 2011 var ressurssituasjonen preget av det høye forbruket og det lave tilsiget i løpet av Dette hadde tappet kraftig på magasinene og noen tørre måneder på slutten av 2010 førte også til lavere snømagasin enn normalt.»

20 18 BKK Årsrapport 2010 Hovedpunkter Resultatet for 2010 ble vesentlig dårligere enn Dette skyldes i første rekke lite nedbør som har gitt lav produksjon og høye priser som har gitt tap i prissikringen. Tapet på kraftkontrakter var på 458 mill. kroner i 2010 mot en gevinst på 434 mill. kroner i Reduksjonen ble delvis motvirket av en økning i netto produksjonsverdi av vannkraft på 166 mill. kroner. Vannkraftproduksjonen i 2010 var hele GWh (26 prosent) lavere enn året før. Områdeprisene har økt med 19,1 euro/mwh til 52,8 euro/mwh i 2010, en økning på 57 prosent fra året før. I tillegg ble urealiserte verdiendringer på kraft-, valuta og rentekontrakter redusert med 433 mill. kroner inkludert tilknyttede selskaper. I forhold til 2009 er endringene som følger: Energiinntekter mill. kroner, går ned med 23 prosent Overføringsinntekter mill. kroner, øker med 12 prosent Telekom inntekter 310 mill. kroner, er tilnærmet uendret Andre inntekter 257 mill. kroner, går ned med 9 prosent Driftsresultat mill. kroner, går ned med 16 prosent

21 BKK Årsrapport Virksomheten Kraftselskapet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten bredbånd, boligalarm, varmepumper, fjernvarme og fellesmåling av energi. Vår visjon er Vi gir morgendagen nye muligheter. BKK skal lede an i utviklingen av ny klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et ledende og fremtidsrettet energi- og infrastrukturselskap som skal ha en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen i tiden som kommer. Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag: Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig. Hovedkontoret ligger i Bergen.

22 20 BKK Årsrapport 2010 Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for tilsvarende periode i 2009 vises i parentes. Regnskapsprinsipper Det er ikke foretatt endringer i konsernets regnskapsprinsipper i Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsresultat Resultat før skatt ble mill. kroner (1 981 mill. kroner). Nedgangen fra året før skyldes i hovedsak lavere energisalg og negativ endring i urealiserte verdiendringer i kraft, rente og valutakontrakter på 433 mill. kroner inkludert tilknyttede selskaper. Skattekostnaden er redusert med 206 mill. kroner i Resultat etter skatt i 2010 ble 596 mill. kroner (1 113 mill. kroner). IFRS-effekter er -223 mill. kroner (309 mill. kroner). Resultat før skatt i mill. kroner NGAAP Avkastning BKK-konsernets avkastning er redusert i forhold til 2009, og ligger noe under den langsiktige målsetningen for konsernet. Den reduserte avkastningen skyldes hovedsakelig tap på prissikring. Utviklingen påvirkes også av generelle markedsforhold, som utdypes nærmere under avsnittet om markedsutvikling. Tall i % Avkastning på anvendt kapital 6,2 11,5 9 Totalkapitalrentablitet 4,8 7,8 6,4 Egenkapitalrentablitet 8,8 15,2 10,2 Driftsinntekter BKK-konsernet hadde i 2010 en omsetning på mill. kroner (4 164 mill. kroner). Energiinntektene er redusert med 562 mill. kroner fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak tap på sikringsporteføljen for kraftkontrakter på 458 mill. kroner i 2010 mot en gevinst på 434 mill. kroner året før. Brutto driftsinntekter i mill. kroner NGAAP Netto produksjonsverdi av vannkraft (ekskl. konsesjonskraft) har økt med 166 mill. kroner i forhold til året før. Områdepris for Bergen i 2010 var 52,8 euro/mwh (33,7 euro/mwh). Vannkraftproduksjonen var GWh lavere enn i Salg av fjernvarme øker med 57 mill. kroner på grunn av flere nye kunder i Bergen sentrum og dermed økt volum. I tillegg førte en betydelig kaldere vinter til økt energiforbruk.

23 BKK Årsrapport Høyere inntektsramme førte til 142 mill. kroner i økte inntekter fra kraftoverføring, blant annet som følge av økt nettleie til sentralnettet og kompensasjoner for kostnader i tidligere år. Salg av telekomtjenester er tilnærmet uendret. Andre driftsinntekter reduseres med 25 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av reduksjon i eksternt salg hos entreprenørvirksomheten i BKK Nett. Netto driftsinntekter ble mill. kroner (3 038 mill. kroner), inkludert positiv verdiendring på urealiserte kraftkontrakter med 227 mill. kroner. Netto driftsinntekter i mill. kroner NGAAP Driftskostnader Driftskostnadene i 2010 ble mill. kroner (1 750 mill. kroner). Aktiverte egne investeringsarbeider er redusert med 59 mill. kroner fra året før, og dette skyldes mindre investeringsaktivitet med bruk av intern arbeidskraft. Lønns- og pensjonskostnader viser en reduksjon på 218 mill. kroner, hvorav en resultatført planendring av pensjoner som følge av revidert folketrygd utgjør 180 mill. kroner. Se også omtale under avsnittet kontantstrøm og kapitalforhold. Av-/ nedskrivninger er redusert med 119 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig ekstraordinære avskrivninger på anleggsmidler i 2009, som også gir lavere grunnlag for ordinære nedskrivninger i Andre driftskostnader er gått ned med 42 mill. kroner som følge av en reduksjon i kunderelaterte kostnader og innleide tjenester. Driftsresultat Driftsresultat (EBIT) i mill. kroner NGAAP Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble mill. kroner, mens driftsresultatet ble mill. kroner (1 288 mill. kroner). Nedgangen fra året før skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra energisalg. Driftsresultatet (NGAAP) gikk ned med 584 mill. kroner for kraftproduksjonen og opp med 188 mill. kroner for nettvirksomheten. Driftsresultatet for bredbåndsvirksomheten øker med 193 mill. kroner, som følge av nedskrivninger og avsetninger i 2009 og restruktureringstiltak i 2010 i BKK Marked AS og BKK Fiber AS. Underliggende drift i bredbåndsvirksomheten viser i 2010 en bedring i driftsresultat på 45 mill. kroner i forhold til året før, ikke hensyntatt endring i pensjonskostnader. Fjernvarmevirksomheten øker med 29 mill. kroner, mens fellesmåling er tilnærmet uendret. Driftsresultat (EBIT) eksklusive urealiserte verdiendringer i mill. kroner NGAAP

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

årsberetning regnskap Årsresultat Resultat før skatt i mill. kr

årsberetning regnskap Årsresultat Resultat før skatt i mill. kr 74 regnskap årsberetning \\\ Årsberetning Hovedpunkter: Året 29 viser stabile resultater i konsernets underliggende drift. Som følge av store urealiserte verdiendringer ble resultat etter skatt vesentlig

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Regnskap for BKK-konsern og BKK AS

Regnskap for BKK-konsern og BKK AS Regnskap for BKK-konsern og BKK AS ÅRSRESULTAT KONSERN Klarte ikke å generere graf ÅRSRESULTAT BKK AS Klarte ikke å generere graf Konsernregnskap for 2010 er i samsvar med International Financial Reporting

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland BKK ledelsesmodell og satsing på kvinner Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland Om BKK En av landets største kraftprodusenter, og landets nest største nettselskap Leverer også bredbånd,

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler)

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering BKK Årsrapport 2012 1 2012 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 240 4 230 3 717 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 2 325 3 015 1 622 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 1

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid Tredje kvartal Naturen i arbeid STATKRAFT TREDJE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på 1.940 mill. kr før skatt i årets tre første kvartaler. Det er 1.012 mill. kr mindre enn etter

Detaljer

BKK Årsrapport 2011 1

BKK Årsrapport 2011 1 BKK Årsrapport 2011 1 2011 2010 2009 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 230 3 717 4 164 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 3 015 1 622 1 947 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 2

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR Q2 KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 1. HALVÅR E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

Bygger for fremtiden

Bygger for fremtiden BKK Årsrapport 2014 1 Bygger for fremtiden BKK er inne i en investeringsbølge og de kommende årene vil vi ferdigstille store energi- og infrastrukturprosjekter som blir viktige for BKK, for Vestlandet

Detaljer

Andre kvartal 2002. Naturen i arbeid

Andre kvartal 2002. Naturen i arbeid Andre kvartal Naturen i arbeid STATKRAFT ANDRE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på 1.771 mill. kr før skatt i første halvår. Det er 560 mill. kr mindre enn i første halvår i fjor.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2012 og foreløpig regnskap 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer