ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010"

Transkript

1 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010

2 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: Et robust strømnett Strømnettet åpner for nye muligheter og verdiskaping i samfunnet. Vår infrastruktur er gull verdt. Men er nettet robust nok til å håndtere dagens og morgendagens behov? I web-versjonen av årsrapporten vår kan du lære mer om strømnettet gjennom vår interaktive animasjon. Her er noen smakebiter:» Lær hva som skjer hvis vi får feil på en av de to hovedledningene inn til Bergens-området en kald vinterdag.» Se hva som skjedde februar 2010 da vi oppdaget en alvorlig feil på ledningen Evanger - Dale - Arna.» Finn ut hvordan strømproduksjon og forbruk i Bergensområdet påvirker leveringssikkerheten. Enklere Et utradisjonelt og mindre trykkeformat (A5) medvirker også til å gjøre årsrapporten vår enda enklere å finne frem i og mer oversiktlig. Vi anbefaler deg likevel å besøke våre hjemmesider og lese hele årsrapporten. Gjestebok på web Vi har for første gang invitert gjesteskribenter til meningsytringer om energi- og klimautfordringene Vestlandet, Norge og verden står overfor. Høyreleder Erna Solberg, statssekretær Per Rune Henriksen og partner i THEMA Consulting Group, Håkon Taule, bidrar med interessante debattinnlegg. Klikk på Gjestebok, les innleggene og si din mening du også! Robuste nett kan også slutte å virke Er strømmen gått - benytt din mobiltelefon til å lese årsrapporten. Send SMS med kodeord årsrapport til , og du vil få tilbake en melding med lenke direkte til årets rapport. Virker ikke Internett - benytt vedlagte minnepinne. God lesning! Utgiver: BKK AS. Idé og design: BKK AS (Takk til Reaktor Design og Palografen for nyttig veiledning) Foto: Helge Hansen, David Zadig, BKK-arkiv. Trykk: Bording BKK AS, Kokstadvegen 37. Postboks 7050, 5020 Bergen. Telefon:

3 Oversikt Fakta om BKK side 3 Grønne muligheter, Kort om oss, Ny logo illustrerer fornyelse, Våre eiere Konsernstyret, Konsernledelsen, Her er vi Årsberetning side 17 Hovedpunkter, Virksomheten, Økonomiske resultater, Andre forhold Samfunnsansvar, Forretningsområder, Utsikter fremover Regnskap, BKK-konsern side 39 Resultatregnskap, Oppstilling av finansiell stilling, Oppstilling over endringer i egenkapital, Kontantstrømanalyse, Noter Regnskap, BKK AS side 127 Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse, Noter Egenerklæring VPHL side 167 Revisjonsberetning side 168 Notater side 170

4

5 Fakta om BKK Grønne muligheter side 5 «Klimaendringene krever en grønnere økonomi. Det kan skapes forretningsmuligheter som kan bringe grønn verdiskaping opp på et nivå med de største næringene i norsk økonomi.» Kort om oss side 7 «BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) ble stiftet 2. juni 1920 av Bergen og elleve omlandskommuner». Ny logo illustrerer fornyelse side 8 «Etter et grundig og solid arbeid, presenterte vi i februar 2011 vår nye logo og den nye visuelle profilen. Det er et symbol på dagens BKK, og det illustrerer fornyelse.» Våre eiere side 9 «Da BKK ble stiftet var det Bergen kommune og 11 omlandskommuner som gikk sammen om å danne det som skulle blir Vestlandets største kraftselskap. Siden den gang har nye eiere kommet til, og andre solgt seg ut.» Konsernstyret side 11 Konsernledelsen side 13 Her er vi side 14 «Fra Tafjord i nord til Karmøy i sør har vi investert i produksjon av fornybar energi. Gjennom samarbeid, allianser og eierskap i andre selskaper har BKK de siste årene bidratt til å øke kunnskapen om og bruken av fornybare energikilder.»

6 4 BKK Årsrapport 2010

7 BKK Årsrapport Grønne muligheter Klimaendringene krever en grønnere økonomi. Det kan skapes forretningsmuligheter som kan bringe grønn verdiskaping opp på et nivå med de største næringene i norsk økonomi. I en rapport om grønne forretningsmuligheter i Norge, utarbeidet av Econ Pöyry og THEMA Consulting Group, hevdes det at den grønne verdiskapingen i Norge i 2020 kan komme opp i 5 prosent av brutto nasjonalprodukt. Dette tilsvarer en andel av norsk verdiskaping på samme nivå som hele bygg- og anleggsnæringen. Det handler om å forsere overgangen til et mer energieffektivt samfunn basert på CO 2 -frie energibærere. Rapporten tar blant annet for seg områdene måle- og styringssystemer for energi, effektiv belysning, vindkraft, vannkraft, svingkraft til Europa, og infrastruktur for elbiler. Elsertifikater kan sikre fornybarmålene I beslutningen om å etablere et felles norsksvensk elsertifikatmarked fra 2012, ligger en kime til grønn verdiskaping. Samtidig har jeg stor tro på at sertifikatordningen kan medvirke til at fornybarmålene nås. Forslaget til en lov om elsertifikater har som mål å fremme utbyggingen av fornybar energi i Norge. Sertifikatene, av mange kalt grønne, skal utløse 13,2 terawattimer (TWh) ny fornybar energi i Norge innen Det tilsvarer om lag det doble av BKKs produksjon i dag og 10 prosent av landets totale vannkraftproduksjon. Systemet innebærer at produsenter av fornybar kraft får et elsertifikat av staten for hver produsert megawatt-time (MWh). Ved å selge elsertifikat får produsenten en ekstra inntekt. For BKK og andre kraftprodusenter betyr det at flere prosjekter blir lønnsomme. Ordningen er dermed et skikkelig incitament for investeringer i fornybar energiproduksjon. Jeg tror at ordningen i første omgang vil øke tempoet i utbyggingen av småkraft og vindkraft. Utbyggerne, leverandører, vertskommuner og lokalsamfunn vil høste gevinstene. Klimaet er også en vinner. Flaskehalser må fjernes Men det er to flaskehalser som først må fjernes. Den ene finnes i selve transportveien for strømmen. Og det er ikke bare ėn flaskehals, men mange. Disse må bort og kapasiteten i nettet må økes. I dag er nettet sprengt mange steder og det er ikke plass til nyprodusert fornybar energi. Jeg tror også at sertifikatordningen vil øke presset på å få bygget flere kabelforbindelser til utlandet. Den andre flaskehalsen finner vi hos konsesjonsmyndighetene. Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har i dag for liten saksbehandlerkapasitet. Konsesjonsbehandlingen for utbyggingsprosjekt for både vannkraftprosjekt og strømnett tar altfor lang tid. Jeg tror at sertifikatordningen vil føre til økt trykk på behandling av konsesjonssøknader, og at køene vil øke. Tilsvarende kan man forvente en økt pågang av ankesaker i OED. Behandlingstiden for konsesjonssøknader må ned. Ellers vil utbyggingstempoet bremses og Norge kommer på etterskudd med sine fornybarforpliktelser. Ikke kapasitet i nettet til småkraft Småkraftutbyggingen har allerede skapt nye grønne verdier, optimisme, verdiskaping og utvikling i mange lokalsamfunn på Vestlandet. Bare i Hordaland er det i dag registrert 116 småkraftverkprosjekt. I Hardanger, Voss og Samnanger er det planer om å bygge ut 260 megawatt med ny vannkraft. Det tilsvarer

8 6 BKK Årsrapport 2010 forbruket til husstander. Kraften har en årlig verdi på millioner kroner. Bare i Samnanger kommune, med sine innbyggere, er det et potensial på 47 megawatt småkraft. Flere småkraftprosjekter (6-7) kan imidlertid ikke bygges før kapasiteten i nettet er bedret. Nærmere 50 grunneiere er involvert i disse prosjektene. Elektrifisering av transportsektoren er også et godt eksempel på en satsing som kan medvirke til at fossil energi etter hvert kan fases ut og overtas av grønne, utslippsfrie energibærere. I følge rapporten Et nytt transportparadigme i emning, utgitt av Samferdselsdepartementet nylig, er elektrisk motorkraft den mest energieffektive måten å drive bevegelse på. Derfor vil elektrisiteten vinne frem - i kombinasjon med IKT-løsninger som optimaliserer og skaper synergier med andre løsninger, kan vi lese i rapporten. Rapporten sier ikke noe om når dette paradigmeskiftet vil skje, men levner ingen tvil om at det er strøm som i fremtiden skal overta etter fossil drivkraft i transportsektoren. Satsingen på bygging av en infrastruktur for elbiler er allerede så smått i gang. I vårt område ledet vi i 2010 arbeidet med etablering av 152 ladepunkter for elbiler sammen med kommunene, Hordaland fylkeskommune, private interessenter og Transnova. Vestlandsalliansen (Tafjord Kraft, Sogn og Fjordane Energi, Sunnfjord Energi, Sognekraft, BKK, Sunnhordland Kraftlag og Haugaland Kraft) regner 4 terawatt-timer (TWh) som et realistisk potensial for vindkraftproduksjon på Vestlandet i Selskapene i Vestlandsalliansen har dannet selskapene Vestavind Kraft og Vestavind Offshore. Vestavind Offshore har Norges eneste konsesjon for en offshore vindpark, Havsul I på Mørekysten, med en produksjonskapasitet tilsvarende årlig strømforbruk i husstander. Norges unike offshore olje- og gasskompetanse gir oss et fortrinn i utbyggingen av vindmøller til havs. Vindkraftsatsingen legger grunnlag for mange nye arbeidsplasser. Bygging av 100 nye offshore vindmøller i Norge per år forventes å gi 1000 nye industriarbeidsplasser. Jeg tror den siste tids engasjerende debatt om strømforsyning og behovet for økt kapasitet i nettet har vekket mange. Stadig flere ser verdiene og mulighetene som et robust strømnett kan utløse. Men skal de grønne mulighetene realiseres, må det gjøres noe med den usynlige køen på transportveiene for elektrisiteten. En ny gullalder Vindkraft utgjør et stort potensial for lokal og regional verdiskaping en ny gullalder etter oljeeventyret. De regionale energiverkene i Atle Neteland konsernsjef

9 BKK Årsrapport Kort om oss BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) ble stiftet 2. juni 1920 av Bergen og elleve omlandskommuner.» Eier og drifter landets nest største distribusjonsnett med nettkunder.» Eier og drifter 31 vannkraftverk med en årlig middelproduksjon på 6,7 TWh.» Bygger og drifter fjernvarmenett i Bergen.» Tilbyr boligalarm, bredbånd, kabel-tv og bredbåndstelefoni.» Selger rådgivings- og entreprenørtjenester i bedriftsmarkedet. BKK har over 1100 ansatte, og hovedkontoret er på Kokstad i Bergen. Vår visjon er Vi gir morgendagen nye muligheter. BKK skal lede an i utviklingen av ny klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et ledende og fremtidsrettet energi- og infrastrukturselskap som skal ha en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen. Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag: Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig. BKK AS Konsernsjef Staber: Forretningsutvikling og Strategi, Kommunikasjon, Økonomi,, Organisasjon Forretningsområde ENERGI BKK Produksjon AS Forretningsområde INFRASTRUKTUR BKK Nett AS Forretningsområde KUNDE BKK Marked AS BKK Varme AS BKK Elsikkerhet AS Kundetjenester AS BKK Fiber AS BKK Energimåling AS Antall ansatte Omsetning (mill. kr) Driftsresultat (mill. kr) BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Nett AS BKK Elsikkerhet AS ,7 BKK Fiber AS BKK Marked AS Kundetjenester AS BKK Energimåling AS BKK Fiber ble fisjonert ut fra BKK Marked AS BKK Varme eies av BKK (51%) og BIR (49%). BKK Elsikkerhet eies 90 prosent av BKK Nett og 10 prosent av Etrygg AS

10 8 BKK Årsrapport 2010 Ny logo illustrerer fornyelse Etter et grundig og solid arbeid, presenterte vi i februar 2011 vår nye logo og den nye visuelle profilen. Det er et symbol på dagens BKK, og det illustrerer fornyelse. BKK er i stadig utvikling, og vi trenger å vise dagens fremtidsrettede BKK. Den gjenspeiler visjonen godt. Logoen viser at vi er et konsern i endring, at vi følger med i tiden og ser fremover. For snart to år siden lanserte vi visjonen vår - Vi gir morgendagen nye muligheter. Målet vårt er å være et fremtidsrettet energi- og infrastrukturkonsern og en ledende drivkraft på Vestlandet. I forbindelse med ny visjon og det øvrige strategiske arbeidet vårt, så vi også på hva det visuelle uttrykket kan bety for konsernet. Med vår visjon og våre mål, fant vi behov for å fornye oss, modernisere våre symboler. I den nye logoen gjenkjenner vi noe av det solide og sterke fra den gamle logoen, samtidig som den bedre signaliserer vårt ambisjonsnivå for fremtiden. Vi vil vise omverdenen at vi ønsker å fornye oss, at BKK er en attraktiv arbeidsplass - et godt sted å jobbe. Verden er i forandring. Og det vi driver med her i BKK er på mange måter noe av det mest verdifulle for samfunnet rundt oss. Også kjernevirksomheten vår er mer fremtidsrettet enn noen gang. Det gjør at vi må gripe morgendagens muligheter. Logoskiftet er et av mange virkemidler.

11 BKK Årsrapport Våre eiere Da BKK ble stiftet var det Bergen kommune og 11 omlandskommuner som gikk sammen om å danne det som skulle blir Vestlandets største kraftselskap. Siden den gang har nye eiere kommet til, og andre solgt seg ut. Andre kommuner Bergen kommune Statkraft Statkraft Industrial Holding AS 49,90 % Bergen kommune 37,75 % Askøy kommune 2,48 % Lindås kommune 1,95 % Fjell kommune 1,89 % Sund kommune 1,02 % Kvam herad 0,90 % Meland kommune 0,76 % Radøy kommune 0,74 % Voss kommune 0,62 % Øygarden kommune 0,52 % Austrheim kommune 0,43 % Vaksdal kommune 0,37 % Gulen kommune 0,27 % Høyanger kommune 0,12 % Fedje kommune 0,12 % Masfjorden kommune 0,10 % Granvin herad 0,05 %

12 10 BKK Årsrapport 2010 Fra venstre: Henning Villanger, Beate Hamre Deck, Per Erik Nordbø, Morten Bildøy, Martin Smith-Sivertsen, Svein Raa Davidsen, Trude Kremner, Eli Skrøvset, Torill Selsvold Nyborg, Steinar Bysveen, Anne Gine Hestetun, Atle Neteland og Hermann Saue.

13 BKK Årsrapport Konsernstyret Styreleder Martin Smith-Sivertsen Bergen kommune (H) Styremedlem siden Disponent i eiendoms- og holdingselskapet A/S Smith- Sivertsen. Utdannet jurist. Styreleder i Citybox AS. Styremedlem i Stiftelsen Kulturhuset USF, Bergen Kunsthall, Bergens Skog- og Træplantningsselskap. (10 av 10 møter) Nestleder Steinar Bysveen * Statkraft Styremedlem siden desember Utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Konserndirektør i Statkraft- Produksjon og Industrielt eierskap. Styreleder i Skagerak Energi AS og Norsk Regnesentral, styremedlem i Agder Energi. Anne Gine Hestetun Bergen kommune (Ap) Administrerende direktør i Stor-Bergen Boligbyggelag fra 1. april 2008, styremedlem siden Utdannet ingeniør. Styreleder i ABO Plan & Arkitektur AS, styremedlem i Festpillene i Bergen, Grieghallen AS, Bybanen AS, Bergen Group ASA, Vestkanten AS, Folketrygdfondet og Bergen Næringsråd. (10 av 10 møter) Hermann Saue landkommunene Styremedlem siden Forretningsfører/ daglig leder i Stiftelsen Sosialbygget, Voss. Utdannet innen handel, forsvaret og forsikring. Styreleder i Voss Parkering AS, Vossegata LL, Voss Rehabiliteringsenter AS og Bulken-Evanger Elveeigarlag. Overformynder i Voss kommune. (10 av 10 møter) Torill Selsvold Nyborg Hordaland fylkeskommune (KrF) Fylkesordfører i Hordaland, styremedlem siden Utdannet sykepleier og cand.polit. Styremedlem i Helse Vest og Regionalt forskningsfond Vestlandet, leder av representantskapet i Festspillene i Bergen og Hordaland Olje og Gass. (9 av 10 møter) Beate Hamre Deck Statkraft Tidligere HR Direktør i Statkraft, styremedlem siden Utdannet siviløkonom. (9 av 10 møter) Eli Skrøvset Statkraft Styremedlem siden juni Utdannet siviløkonom. Styremedlem i BKK, SNPower, Energy Future Invest, Småkraft, Statkraft Energi, Statkraft Development og Secora. (10 av 10 møter) Henning Villanger Statkraft Styremedlem siden Økonomiansvarlig i Statkraft Industrial Holding AS. Utdannet siviløkonom. (10 av 10 møter) Svein Raa Davidsen arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Konserntillitsvalgt i BKK, styremedlem siden Utdannet montør, ansatt siden Medlem av forbundsstyret, landsstyret og distriktsstyret i EL & IT-forbundet. Medlem av LOs representantskap og Forhandlingsutvalget i EnergiNorge. (10 av 10 møter) Morten Bildøy arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Hovedtillitsvalgt BKK Nett, styremedlem siden Utdannet montør, ansatt siden Medlem av landsstyret og distriktsstyret i El & IT-forbundet. (10 av 10 møter) Trude Kremner arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Organisasjonskonsulent i BKK AS. Tillitsvalgt i BKK AS for El & IT forbundet. Styremedlem siden Utdannet innen organisasjonsfag. Ansatt siden (9 av 10 møter) Per Erik Nordbø * arbeidstakerrepresentant ( TEKNA ) TEKNA tillitsvalgt i BKK, styremedlem siden Ansatt i BKK Fiber. Utdannet hovedfag Informatikk, ansatt siden (6 av 6 møter) Styremøter 2010 Det ble avholdt 10 styremøter i BKK AS i 2010, av disse var tre ekstraordinært innkalt. Varamedlem som møtte en gang: Terje Hop *) Steinar Bysveen kom inn for Stein Dale (begge Statkraft) på generalforsamlingen 9. desember **) Mona Skår gikk ut og Per Erik Nordbø kom inn i styret fra og med styremøtet 17. juni.

14 12 BKK Årsrapport 2010 Fra venstre: Tonny Nundal, Atle Neteland, Lise Reinertsen, Wenche Teigland, Birger C. Schønberg, Thor André Berg, Bjarne Skaar, Jostein Søfteland og Birthe Iren Grotle.

15 BKK Årsrapport Konsernledelsen Atle Neteland konsernsjef Atle Neteland (f. 1951) er utdannet sivilingeniør og har ledet BKK siden Han var tidligere administrerende direktør i Akershus Energiverk. Neteland er styremedlem i Tafjord kraft, Sunnfjord Energi, Sognekraft, Ventelo, Mongstad vekst og Sunnhordland Kraftlag. Birger C. Schønberg konserndirektør Økonomi Birger C. Schønberg (f. 1951) er konsernsjefens stedfortreder og har arbeidet i BKK siden Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har en mastergrad i administrativ science fra USA. Schønberg har tidligere vært økonomisjef ved Haukeland sykehus. Han er styremedlem i Sogn og Fjordane Energi og styreleder i BKK Pensjonskasse. Jostein Søfteland konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland (f. 1951) begynte i BKK i Han er utdannet jurist og har tidligere vært administrasjonssjef i Statens vegvesen Hordaland, avdelingssjef for Kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland og avdelingsdirektør og kommunaldirektør i Bergen kommune. Han er nestleder i styret i BKK pensjonskasse og medlem av forhandlingsutvalget i EnergiNorge. Wenche Teigland konserndirektør Energi Wenche Teigland (f. 1966) begynte i BKK i Hun er utdannet sivilingeniør og har tidligere arbeidet i Gasnor, ABB Offshore Systems, Aker Engineering og Solbos AS. Teigland er styremedlem i EnergiNorge, og styreleder i Vestavind Offshore og BKK Varme. Thor André Berg konserndirektør Infrastruktur (fra oktober 2010) Thor André Berg (f. 1966) er utdannet sivilingeniør og har arbeidet i BKK siden Han er i tillegg bedriftsøkonom og har en mastergrad i strategisk ledelse. Han har hatt flere styreverv, blant annet i Sognekraft og Fjordkraft. Tonny Nundal konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal (f. 1957), begynte i BKK i Han er cand. mag. med utdannelse fra lærerhøyskole og distriktshøyskole, samt diverse lederutviklingsprogram. Nundal har nærmere 25 års erfaring fra ledende stillinger i aviser og digitale medier. Han har også bred styreerfaring fra ulike mediebedrifter og kom fra stillingen som sjefsredaktør og administrerende direktør i Haugesunds Avis. Lise Reinertsen konserndirektør Forretningsutvikling og Strategi Lise Reinertsen (f. 1964) begynte i BKK i Hun har utdanning fra Sjøkrigsskolen og etterutdanning i ledelse og logistikk. Hun har tidligere arbeidet med økonomi, logistikk og omstilling i Forsvaret. Reinertsen er styremedlem i Sarsia Seed, Eiendomsmegler Vest og Connect Vest og BKK Produksjon, og er varamedlem i en rekke andre selskapsstyrer. Birthe Iren Grotle konserndirektør Kunde Birthe Iren Grotle (f. 1965) begynte i BKK sommeren Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tidligere arbeidet i Deloitte Consulting, Coop Norge Bergen, Coop Hordaland og Bridgehead Vest. Bjarne Skaar utviklingsdirektør, forretningsområde Kunde Bjarne Skaar (f. 1955) har arbeidet i BKK siden 2001 og har utdannelse innen elektronikk, marked og økonomi. Han har tidligere hatt lederstillinger i Kinnevik-konsernet og Telenor, og er nå ansvarlig for BKKs telecomengasjement innen allianser samt oppfølging av eierpostene i Vestlandsalliansen. Skaar er styremedlem i Ventelo Marked AS og Enivest AS, nestleder i styret i BKK Marked AS, Kundetjenester AS og BKK Energimåling AS samt styreleder i BKK Fiber AS.

16 14 BKK Årsrapport 2010 Her er vi Fra Tafjord i nord til Karmøy i sør har vi investert i produksjon av fornybar energi. Gjennom samarbeid, allianser og eierskap i andre selskaper har BKK de siste årene bidratt til å øke kunnskapen om og bruken av fornybare energikilder. Nepal Himal Power Limited (HPL) er eid av Statkraft Norfund Power Invest, BKK og Butwal Power Company Limited. HPL eier kraftverket Khimti I (60MW), som har vært i drift siden Kraftverket har en konsesjonstid på 50 år, deretter går kraftverket vederlagsfritt over til myndighetene. Sammen med den norske regjering har HPL de siste årene bidratt med over USD 8 mill. til lokalsamfunnet i form av drift av skole, helseklinikk og ambulansetjeneste, irrigasjonsanlegg i jordbruket, veganlegg og ikke minst elektrifisering. Mozambique, Sør-Afrika, Zambia, Guatemala, Costa Rica, Panama SN Power AfriCA AS (SNPA) er eid av SN Power Invest, Norfund, BKK og TrønderEnergi. Visjon er å være en ledende kraftprodusent i Afrika og Mellom Amerika, bidra til økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling. SNPA arbeider med utvikling, rehabilitering, og oppkjøp av miljøvennlig fornybar energi på kommersielle vilkår i Afrika og Mellom-Amerika, med et hovedfokus på vannkraft. Grønland BKK har avtale med Grønlands Energiforsyning om en drifts- og vedlikeholdsplan av Buksefjorden kraftverk og kraftledningen fra kraftverket til hovedstaden Nuuk. Grønland Norge Nepal Guatemala, Costa Rica, Panama Mozambique, Sør-Afrika, Zambia Over: Våre utenlandsaktiviteter. Til høyre: BKKs eierinteresser i Norge.

17 BKK Årsrapport Tafjord kraft 43,12% Sogn og Fjordane Energi AS 38,54% Kjøsnesfjorden kraftverk AS 20% Sunnfjord Energi AS 37,45% Sognekraft AS 44,44% Fjordkraft AS 48,85% Småkraft AS 20% Vestavind Offshore AS 45% SN Power AfriCA AS 18,32% Sunnhordland kraftlag AS 33,44% Gasnor AS 20%

18

19 Årsberetning Hovedpunkter side 18 «Resultatet for 2010 ble vesentlig dårligere enn Dette skyldes i første rekke lite nedbør som har gitt lav produksjon og høye priser som har gitt tap i prissikringen.» Virksomheten side 19 «Kraftselskapet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft.» Økonomiske resultater side 20 Regnskapsprinsipper, Fortsatt drift, Årsresultat, Avkastning, Driftsinntekter Driftskostnader, Driftsresultat, Resultatandeler tilknyttede selskaper Finansposter, Skatter, Kontantstrøm og kapitalforhold, Disponering av årets resultat Andre forhold side 24 Risiko og internkontroll, Markedsutvikling, FoU, Eierstyring og selskapsledelse Samfunnsansvar side 28 Etiske retningslinjer, Klima- og miljøpåvirkning, Organisasjon, Attraktiv arbeidsgiver, Likestilling og diskriminering, Helse, miljø og sikkerhet, Omdømme Forretningsområder side 32 Forretningsområde Energi, Forretningsområde Nett (Infrastruktur) Forretningsområde Kunde Utsikter fremover side 36 «Ved inngangen til 2011 var ressurssituasjonen preget av det høye forbruket og det lave tilsiget i løpet av Dette hadde tappet kraftig på magasinene og noen tørre måneder på slutten av 2010 førte også til lavere snømagasin enn normalt.»

20 18 BKK Årsrapport 2010 Hovedpunkter Resultatet for 2010 ble vesentlig dårligere enn Dette skyldes i første rekke lite nedbør som har gitt lav produksjon og høye priser som har gitt tap i prissikringen. Tapet på kraftkontrakter var på 458 mill. kroner i 2010 mot en gevinst på 434 mill. kroner i Reduksjonen ble delvis motvirket av en økning i netto produksjonsverdi av vannkraft på 166 mill. kroner. Vannkraftproduksjonen i 2010 var hele GWh (26 prosent) lavere enn året før. Områdeprisene har økt med 19,1 euro/mwh til 52,8 euro/mwh i 2010, en økning på 57 prosent fra året før. I tillegg ble urealiserte verdiendringer på kraft-, valuta og rentekontrakter redusert med 433 mill. kroner inkludert tilknyttede selskaper. I forhold til 2009 er endringene som følger: Energiinntekter mill. kroner, går ned med 23 prosent Overføringsinntekter mill. kroner, øker med 12 prosent Telekom inntekter 310 mill. kroner, er tilnærmet uendret Andre inntekter 257 mill. kroner, går ned med 9 prosent Driftsresultat mill. kroner, går ned med 16 prosent

21 BKK Årsrapport Virksomheten Kraftselskapet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten bredbånd, boligalarm, varmepumper, fjernvarme og fellesmåling av energi. Vår visjon er Vi gir morgendagen nye muligheter. BKK skal lede an i utviklingen av ny klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et ledende og fremtidsrettet energi- og infrastrukturselskap som skal ha en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen i tiden som kommer. Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag: Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig. Hovedkontoret ligger i Bergen.

22 20 BKK Årsrapport 2010 Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for tilsvarende periode i 2009 vises i parentes. Regnskapsprinsipper Det er ikke foretatt endringer i konsernets regnskapsprinsipper i Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsresultat Resultat før skatt ble mill. kroner (1 981 mill. kroner). Nedgangen fra året før skyldes i hovedsak lavere energisalg og negativ endring i urealiserte verdiendringer i kraft, rente og valutakontrakter på 433 mill. kroner inkludert tilknyttede selskaper. Skattekostnaden er redusert med 206 mill. kroner i Resultat etter skatt i 2010 ble 596 mill. kroner (1 113 mill. kroner). IFRS-effekter er -223 mill. kroner (309 mill. kroner). Resultat før skatt i mill. kroner NGAAP Avkastning BKK-konsernets avkastning er redusert i forhold til 2009, og ligger noe under den langsiktige målsetningen for konsernet. Den reduserte avkastningen skyldes hovedsakelig tap på prissikring. Utviklingen påvirkes også av generelle markedsforhold, som utdypes nærmere under avsnittet om markedsutvikling. Tall i % Avkastning på anvendt kapital 6,2 11,5 9 Totalkapitalrentablitet 4,8 7,8 6,4 Egenkapitalrentablitet 8,8 15,2 10,2 Driftsinntekter BKK-konsernet hadde i 2010 en omsetning på mill. kroner (4 164 mill. kroner). Energiinntektene er redusert med 562 mill. kroner fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak tap på sikringsporteføljen for kraftkontrakter på 458 mill. kroner i 2010 mot en gevinst på 434 mill. kroner året før. Brutto driftsinntekter i mill. kroner NGAAP Netto produksjonsverdi av vannkraft (ekskl. konsesjonskraft) har økt med 166 mill. kroner i forhold til året før. Områdepris for Bergen i 2010 var 52,8 euro/mwh (33,7 euro/mwh). Vannkraftproduksjonen var GWh lavere enn i Salg av fjernvarme øker med 57 mill. kroner på grunn av flere nye kunder i Bergen sentrum og dermed økt volum. I tillegg førte en betydelig kaldere vinter til økt energiforbruk.

23 BKK Årsrapport Høyere inntektsramme førte til 142 mill. kroner i økte inntekter fra kraftoverføring, blant annet som følge av økt nettleie til sentralnettet og kompensasjoner for kostnader i tidligere år. Salg av telekomtjenester er tilnærmet uendret. Andre driftsinntekter reduseres med 25 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av reduksjon i eksternt salg hos entreprenørvirksomheten i BKK Nett. Netto driftsinntekter ble mill. kroner (3 038 mill. kroner), inkludert positiv verdiendring på urealiserte kraftkontrakter med 227 mill. kroner. Netto driftsinntekter i mill. kroner NGAAP Driftskostnader Driftskostnadene i 2010 ble mill. kroner (1 750 mill. kroner). Aktiverte egne investeringsarbeider er redusert med 59 mill. kroner fra året før, og dette skyldes mindre investeringsaktivitet med bruk av intern arbeidskraft. Lønns- og pensjonskostnader viser en reduksjon på 218 mill. kroner, hvorav en resultatført planendring av pensjoner som følge av revidert folketrygd utgjør 180 mill. kroner. Se også omtale under avsnittet kontantstrøm og kapitalforhold. Av-/ nedskrivninger er redusert med 119 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig ekstraordinære avskrivninger på anleggsmidler i 2009, som også gir lavere grunnlag for ordinære nedskrivninger i Andre driftskostnader er gått ned med 42 mill. kroner som følge av en reduksjon i kunderelaterte kostnader og innleide tjenester. Driftsresultat Driftsresultat (EBIT) i mill. kroner NGAAP Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble mill. kroner, mens driftsresultatet ble mill. kroner (1 288 mill. kroner). Nedgangen fra året før skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra energisalg. Driftsresultatet (NGAAP) gikk ned med 584 mill. kroner for kraftproduksjonen og opp med 188 mill. kroner for nettvirksomheten. Driftsresultatet for bredbåndsvirksomheten øker med 193 mill. kroner, som følge av nedskrivninger og avsetninger i 2009 og restruktureringstiltak i 2010 i BKK Marked AS og BKK Fiber AS. Underliggende drift i bredbåndsvirksomheten viser i 2010 en bedring i driftsresultat på 45 mill. kroner i forhold til året før, ikke hensyntatt endring i pensjonskostnader. Fjernvarmevirksomheten øker med 29 mill. kroner, mens fellesmåling er tilnærmet uendret. Driftsresultat (EBIT) eksklusive urealiserte verdiendringer i mill. kroner NGAAP

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer