NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19"

Transkript

1 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19 Nilsson, Per / Non serviam : philosophical essays on arts of living 10 h:ström - Text & Kultur 2015, ISBN , 171 s. 241 x 147 mm. hft. kr. 355,00 / 284,00 This is a book on performing philosophy; a self-fashioning more part of a practical discipline than a theoretical one. Admittedly, academic philosophy is typically regarded as theoretical, providing universal and generic statements. But there is, and always has been, a strand of philosophy more focused on the self of the philosopher as an individual fashioning him- or herself. This is philosophy bordering on art and poetry, philosophy open for exchange. It s personal. But I wouldn t be much of a philosopher if I accepted personal inclinations without reflecting on their presuppositions. My endeavor is to formulate conditions for ars vivendi, the art of living, and the trick is to formulate them in a non-dogmatic fashion. This is why I find the aestheticist form of philosophy appealing it is the least general version of ars vivendi, that ancient philosophical discipline attributed to Socrates. Per Nilsson is a Philosopher and Senior Lecturer at the Academy of Fine Arts at Umeå University in Sweden. Apart from academic essay writing, he has a long experience of research cooperation with artists from different fields, from visual art and architecture to choreography and performance. Gerd Aurell (illuminations) is a Visual Artist working mainly with drawing, performance and installation. She works as a Lecturer in Aesthetics at the Academy of Fine Arts at Umeå University in Sweden. She has exhibited widely in Sweden and around the world. Solheim, Kirsti / Demensguiden : holdninger og handlinger i demensomsorgen (3.utg.) 13 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 352 s. 247 x 174 mm. hft. kr. 613,00 / 490,40 Boken er ment å være en oppslagsbok for pleie- og omsorgspersonell i møte med aldersdemente pasienter, uansett boform. Del 1 gjennomgår en rekke hovedtemaer, del 2 er inndelt alfabetisk etter aktuelle behov og problemstillinger, og del 3 inneholder vedlegg. Har litteraturlister og stikkordregister. Boken er totalt revidert, men har beholdt sitt grunnpreg; den er fortsatt en førstehjelpsbok til bruk i møte med personer med demens. Hovedbudskapet i boken er at helsearbeidere må ha kjennskap til hvem personen med demens er, kunnskap om hva demens er og ikke minst kunne kartlegge kognitiv svikt og ressurser for å gi individuelt tilpasset behandling, pleie og omsorg. Omgivelsenes behandleratferd står sentralt. Boken retter seg primært mot praksisfeltet, helsefagstudenter både i grunn- og videreutdanninger, men pårørende vil også ha nytte av boken. Grimmert, Espen / Slik bruker du sosiale medier på jobben 30 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 170 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 502,00 / 401,60 Denne boken er et nyttig oppslagsverk for alle som bruker sosiale medier i jobbsammenheng. De store sosiale mediene Facebook, LinkedIn og Twitter er grundig dekket. Forfatteren veileder deg også i rett bruk av Instagram, Google+, YouTube og SlideShare. For alle sosiale medier gis det konkrete råd som vil gjøre deg til en mer effektiv ansatt og en bedre ambassadør for virksomheten. De som vedlikeholder nettverket sitt via LinkedIn, som kommuniserer med kunder og kollegaer via Facebook, eller som er usikre på hvordan de bør benytte Twitter, vil ha glede av boken. Hos banker, reisebyråer og universiteter hvor stadig mer kommunikasjon går via sosiale medier, vil boken være nyttig for ansatte som raskt trenger nye kunnskaper og ferdigheter. Den er også svært aktuell for ansatte i et advokatfirma eller hos en eiendomsmegler, på et treningssenter eller tannlegekontor, dvs. virksomheter hvor den vi blir behandlet av, er svært viktig for vår oppfatning av tjenesten, og hvor disse «behandlerne» kan gjøre virksomheten langt mer synlig og attraktiv online via sosiale medier. For gründere og små virksomheter vil boken kunne bidra til å sikre en rimelig og effektiv markedsføring av bedriften. Espen Grimmert har vært markedssjef i NHO, markedsdirektør i Scandinavia Online, sjef for søkemotoren Kvasir og markedsdirektør i Aftenposten. Nå er han startegidirektør i iprospect hvor han rådgir en rekke av Norges største virksomheter i rett bruk av sosiale medier. I 2015 ble han kåret til Norges beste sosiale medier-rådgiver.

2 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 2 AF 19 Skjold, Dag Ove / Beyond borders. the internationalisation of Statkraft Universitetsforlaget 2015, ISBN , 272 s. 268 x 225 mm. ib. kr. 596,00 / 476,80 For 120 years Statkraft has developed and managed Norwegian hydropower resources. Over the past 25 years, the company has increased its international footprint, and is today Europe s largest producer of renewable energy. The ambition to grow beyond the Norwegian borders has evolved gradually, one step at a time. Every point in the journey is covered in this book. From the early energy export in the 1990 s to full-scale projects across three continents - the emergence of Statkraft as an increasingly international company has been inevitable. Once an exclusively Norwegian business, Statkraft now has operations in more than 20 countries in Europe, Asia, Africa and Latin America, and just over one-third of the company s 3700 or so employees work outside of Norway. «Beyond borders» tells the story of Statkraft s process of internationalisation from the time when the first plans to export electricity to the continent were made, around 1990, to the company s broader international operations today, 25 years later. This book is also published in Norwegian, under the title «Mot nye horisonter». Skjold, Dag Ove / Mot nye horisonter : Statkrafts internasjonale historie Universitetsforlaget 2015, ISBN , 247 s. 268 x 225 mm. ib. kr. 596,00 / 476,80 I 120 år har Statkraft utviklet og forvaltet Norges vannkraftressurser. Gjennom de siste 25 årene har selskapet økt sin internasjonale tilstedeværelse, og er i dag en av Europas største produsenter av fornybar energi. «Mot nye horisonter» beskriver en viktig periode i Statkrafts utvikling og i norsk historie. Boken dokumenterer Statkrafts reise fra et nasjonalt til et internasjonalt energiselskap. Den dekker en periode preget av intense diskusjoner rundt strategiske veivalg, visjonære individer, men også store utfordringer relatert til skiftende markedsforhold, nye forretningskulturer og andre kulturelle barrierer. Fra å være en ren norsk virksomhet, har Statkraft idag virksomhet i godt over 20 land i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika, og vel en tredjedel av selskapets omkring 3700 ansatte arbeider utenfor Norge. Ambisjonen om å nå utenfor den norske horisonten har utviklet seg gradvis, et skritt av gangen. Alle milepæler, fra tidlig energieksport på 1990-tallet til fullskala prosjekter på tvers av tre kontinenter, er beskrevet i denne boken. «Mot nye horisonter» forteller historien om Statkrafts internasjonalisering fra de første planer om eksport av kraft til kontinentet ble lagt omkring 1990, til det bredere internasjonale engasjementet som selskapet driver i dag, 25 år senere. Boken er også utgitt på engelsk, med tittelen «Beyond borders». Greenall, Anjo Klungervik / Cultural mélange in aesthetic practices 30.1 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 210 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 414,00 / 331,20 This book discusses cultural mélange in a variety of different textual and non-textual aesthetic practices within literature, theatre, and music. The process of globalization has left no corner of the world untouched. Although many studies use postcolonial theory to understand its large-scale effects, the contributors to this book show how such theory can be drawn on for productive use also in other contexts, such as the Scandinavian. In doing so, they also rework the well-worn concept of hybridity to one of cultural mélange, creating a lens by which to take a broader view of the phenomenon: from Africa to Poland, from France to Norway, various forms of globalization processes have accelerated an interpenetration of cultures which takes place on a number of widely different cultural arenas. Cultural and linguistic mixes are explored in a wide variety of areas, including shotgun theatre, travel literature, rap music, children s literature, and, last but not least, Leonard Cohen s songs. Often translation either in a metaphorical or a non-metaphorical sense is seen to play an essential part, and the processes of mixing and blending are rarely seen as something anyone is passively giving in to. There is always a strong sense of agency, even in merely responding. As such, this volume makes an important contribution to the sense of cultural mélange as a creative process that opens up to multiple forms of participation and positive change.

3 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 3 AF 19 Jacobsen, Dag Ingvar / Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring 30.1 i samfunnsvitenskapelig metode (3.utg.) Cappelen Damm Akademisk 2015, ISBN , 432 s. 247 x 178 mm. ib. kr. 644,00 / 515,00 Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom fasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg. Boka egner seg dermed godt til ferske bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang. Hvordan gjennomføre undersøkelser? har siden utgivelsen av førsteutgaven i 2000 blitt en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Løvik, Kjell / Krisehåndtering online : sosiale medier i krisekommunikasjon og beredskapsarbeid 30.1 Cappelen Damm Akademisk 2015, ISBN , 181 s. 238 x 168 mm. hft. kr. 399,00 / 319,20 Sosiale medier kan være svært krevende å håndtere under en krise. De må overvåkes hele tiden, og endringene skjer lynraskt. Bilder og tekst kan ligge på nett før utrykningsbilene har kommet ut av garasjen. Før snakket vi om «The Golden Hour» - tiden en virksomhet hadde til å områ seg på før den måtte fronte en hendelse i mediene og overfor publikum. Nå snakker vi mer om «The Golden Minute». De sosiale mediene kan sette oss på sidelinjen om vi ikke er forberedt, men de kan også være et viktig hjelpemiddel for å nå ut med raske budskap, som når mange, uavhengig av tradisjonelle medier. Boka henvender seg til deg som har ansvar for krisehåndtering og kommunikasjon i virksomheten, men også til ledere og stabsmedlemmer som skal lede og håndtere en hendelse. Krisehåndtering online vil også gi et godt grunnlag for alle som tar utdanning innenfor krisekommunikasjon, beredskapsledelse og samfunnssikkerhet. Boka kan brukes både som pensum, hjelpemiddel og oppslagsbok. Arntzen, Marion / Så falt brikkene på plass Fagbokforlaget 2015, ISBN , 208 s. 216 x 147 mm. hft. kr. 428,00 / 342,00 Hensikten med Så falt brikkene på plass er å formidle kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for på den måten å bidra til større åpenhet og medmenneskelighet hos oss alle. Det skjer gjennom svært personlige livshistorier. Enkelte forteller om den vanskelige tiden på barneskolen, andre forteller hvordan det er å bli mor og senere i livet å bli mann. De forteller om sorg og kjærlighet, hvordan det oppleves egentlig å være gutt når jentekroppen kommer i puberteten med bryster og menstruasjon.. Kanskje tror du at det ikke kan være så vanskelig å være gutt født som jente. Det er jo bare å kle seg maskulint? De modige menneskene du kan lese om i denne boken, kan fortelle at det skal langt mer til før brikkene faller på plass og man kan bli trygg i sin egentlige kjønnsidentitet - trygg i eget uttrykk. Marion Arntzen etablerte Stensveen Ressurssenter, et privat lavterskeltilbud for transpersoner, i I 2009 utviklet et TV-produksjonsselskap i samarbeid med Arntzen TV-serien «Jentene på Toten», som bygget på historiene til mennesker fra nettverket til Stensveens Ressurssenter. Disse historiene ble tatt et skritt videre i boken Mann er da kvinne og i læreboken De usynlige kjønn. Mathiesen, Thomas / Overvåkingsstaten : Europas overvåking av sine borgere - og av andre 32 Novus 2015, ISBN , 69 s. 205 x 145 mm. hft. kr. 332,00 / 265,60 Thomas Mathiesen ble født i Han er 82 år nå, professor emeritus i rettssosiologi, og arbeider fremdeles ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han ble utdannet som sosiolog i USA og Norge, tok doktorgraden i Oslo på en avhandling om en norsk fengselsanstalt (The Defences of the Weak, 1965), ble professor i 1972 og har en lang rekke bøker, artikler og æresbevisninger bak seg. Bl.a. er han æresdoktor ved Lunds universitet i Sverige. Syv av hans bøker er utgitt på engelsk, bl.a «Towards a Surveillant Society» (2013) og «The Politics of Abolition Revisited» (1974/2015). Han var medstifter av KROM Norsk forening for kriminalreform i 1968, der han fremdeles er aktiv som deltaker. Mathiesens fagområder er bl.a. statens overvåking av borgerne, og statens kriminalpolitikk. Denne boken lander i skjæringspunktet mellom disse hovedområdene: Dels tar den for seg de mange store overvåkingssystemene som finnes i Europa, og dels vektlegger den hvordan tidens moderne terrorisme må møtes med helt andre midler enn overvåking og krig.

4 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 4 AF 19 Reisel, Liza / Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet 32 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 240 s. 241 x 167 mm. hft. kr. 408,00 / 326,40 Hvorfor er arbeidsmarkedet i «likestillingslandet» Norge kjønnsdelt? Hvilken rolle spiller kjønn, klasse og etnisitet for utdannings- og yrkesvalg? Hvorfor er det fortsatt relevant å skille mellom tradisjonelle og utradisjonelle utdannings og yrkesvalg? I denne boka gis et mangfoldig og oppdatert bilde av det som gjerne er blitt kalt det norske likestillingsparadokset, det vil si den tilsynelatende motstridende sammenhengen mellom en «likestillingsorientert» velferdsstat og et særlig kjønnsdelt arbeidsmarked. Blant annet undersøkes det hvordan det kan ha seg at de kjønnsbestemte strukturene holder stand og hvordan disse strukturenehenger sammen med etnisk bakgrunn og klasse. Hvorfor velger for eksempel jenter og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn mindre «tradisjonelt» enn dem med etnisk majoritetsbakgrunn? Bokas analyser skiller seg fra tidligere studier på ett viktig punkt. Mye tyder på at kjønnsdelingen på det norske arbeidsmarkedet blir mindre. Stadig flere kvinner velger utradisjonelt. Boka gir nyttig kunnskap om noen av prosessene som leder unge kvinner ogmenn inn på bestemte veier i utdanning og arbeid. Den er skrevet for arbeidslivets aktører, studenter, forskere og andre som ønsker oppdatert kunnskap om arbeidsmarkedets strukturer, og dessuten for dem som vil lære mer om kjønn, etnisitet, klasse og utdannings- og yrkesvalg. Boka er redigert av sosiologene Liza Reisel og Mari Teigen. De øvrige bidragene i boka er skrevet av sosiologerog økonomer. Hirdman, Anja (red.) / Mediers känsla för kön : feministisk medieforskningi 32.5 Nordicom 2015, ISBN , 223 s. 242 x 165 mm. hb. kr. 464,00 / 371,20 Medier kan ses som ett av de viktigaste områdena för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare. I denna antologi undersöks hur vi skapar och formar det vi i dagligt tal kallar kön. Paulsen, Roland / Vi bara lyder : en berättelse om Arbetsförmedlingen 33 Bokförlaget Atlas 2015, ISBN , 192 s. 185 x 130 mm. ib. kr. 281,00 / 224,80 Roland Paulsen skriver in sig på Arbetsförmedlingen och hamnar snabbt i gräl med sin handläggare om åtgärdernas meningslöshet. När han återvänder är det för att genomföra en sociologisk studie om funktionell dumhet. Snart sitter han, som en i gänget, med en kopp kallnat kaffe på arbetsförmedlingskontoret i en mellanstor svensk stad. Vad han gör där är det ingen som riktigt vet. Han lyssnar till samtalen som förs i mötesrum, på handläggarkonferenser och jobbcoachträffar. Vi bara lyder är en intelligent, humoristisk och radikal genomlysning av Sveriges minst omtyckta myndighet. Det är också en undersökning av byråkratiska ekorrhjul, och vad som får tjänstemän att nitiskt följa absurda regelverk de själva inte tror på. Resultatet är en personlig uppgörelse med hela idén om lönearbetets nödvändighet. Aubert, Christian J. / Alkoholloven : lov av 2 juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. : kommentarutgave 34 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 170 s. 248 x 175 mm. ib. kr. 477,00 / 381,60 Boken gir en gjennomgang av alkoholloven og alkoholforskriften. Boken er oppdatert med nyeste lovgivning og rettspraksis og med praktiske eksempler. Målgruppen er saksbehandlere i kommunen, advokater og innehavere av bevillinger.

5 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 5 AF 19 Berg, Borgar Høgetveit / Avtalt prosess : voldgift i praksis 34 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 408 s. 248 x 177 mm. ib. kr. 1194,00 / 955,20 «Avtalt prosess - voldgift i praksis» inneholder 27 artikler som spenner over store deler av dette rettsfeltet hvor avtaleretten og prosessretten smelter sammen. Samtidig beveger noen av artiklene seg i randsonen for voldgift, mot tilgrensende prosessuelle og materielle emner. Innholdet i artiklene varierer fra oversiktsbilder over enkelte emner til dypdykk i konkrete problemstillinger. Redaktørene og forfatterne har lagt vekt på en praktisk fremstilling av reglene, og henvender seg til alle som arbeider med voldgift i praksis. Variasjonen i tekstene gjør at boken også vil være nyttig for studenter og andre som ønsker å få et innblikk i reglene om voldgift og hvordan voldgift fungerer som tvisteløsningsmetode i praksis. Engelschiøn, Sverre / Pasientjournalloven og helseregisterloven : kommentarutgave 34 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 260 s. 245 x 177 mm. ib. kr. 803,00 / 642,40 Pasientjournalloven og helseregisterloven trådte i kraft 1. januar Lovene erstatter helseregisterloven av 2001.Pasientjournalloven gjelder bruk av helseopplysninger for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp. Det følger av loven at de opplysninger som er nødvendige for å gi pasientene best mulig helsehjelp, skal være tilgjengelige for helsepersonell. Samtidig skal sikre at opplysningene kun er tilgjengelige for dem som har behov for det. Helseregisterloven gjelder helseregistre som brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Loven gir regler om etablering av helseregistre. Begge lovene har regler som skal sikre personvernet ved behandlingen av helseopplysningene. Det stilles krav om blant annet samtykke eller lovhjemmel for å behandle opplysningene, informasjonssikkerhet, tilgangsstyring, internkontroll, logg og innsynsrett for de registrerte. Haugen, Finn / Strafferett : håndbok (4.utg.) 34 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 893 s. 245 x 180 mm. ib. kr ,00 / 1.240,00 Strafferett - håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer. Hensikten med boka er å imøtekomme et behov for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren - enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer - og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet. Også andre grupper med tilknytning til eller med interesse for strafferett vil ha nytte av boka som oppslagsverk. Dette kan være studenter, rettsreportere og diverse offentlige instanser. Denne 4. utgaven er ajourført per april 2015, men slik at forventet lovtekst ved ikrafttredelse av straffeloven 2005 er innarbeidet. Boka vil også gi veiledning til straffeloven 1902 og har et omfattende lovspeil for å binde sammen straffeloven 2005 og straffeloven Havre, Merete / Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet : en balansetest 34 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 388 s. 233 x 158 mm. ib. kr. 1073,00 / 858,40 Forfatteren slår fast at det gjelder et proporsjonalitetskrav etter EMK art. 5, nr. 3, en begrensing som hittil ikke er fanget opp i norsk praksis. For å bringe norsk praksis i samsvar med praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, må straffeprosesslovens 170a anvendes på samme måte. Forfatterens siktemål er å gi avveiingen en struktur, slik at vurderingen blir mer rettssikker. Forfatteren redegjør for de generelle og spesielle fengslingsvilkårene i bokens annen del, mens hun i bokens tredje del redegjør for den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som skal foretas. Hun viser her hvilke momenter som er relevante og hvilken vekt disse skal tillegges når man skal ta stilling til om en siktet kan varetektsfengsles eller må løslates i påvente av hovedforhandlingen. Boken inneholder rikholdig praksis fra Den Europeiske menneskerettsdomstolen, samt ankeutvalgets kjennelser fra 1999 og frem til i dag. Boken er viktig for alle som jobber med straffeprosess; politi, påtalemyndighet, forsvarere og dommere. Også studenter vil ha nytte av boken. Proporsjonalitetsprinsippet gjelder ved alle menneskerettslige inngrepssituasjoner og ved alle frihetsberøvelser - også de administrative. Andre som jobber med tvang, i barnevern, psykisk helsevern og utlendingssaker, vil derfor også ha glede av de generelle kapitlene i boken.

6 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 6 AF 19 Leijonhufvud, Madeleine / Svensk sexualbrottslag : ett framåtsyftande tillbakablick 34 Norstedts Juridik 2015, ISBN , 114 s. 216 x 148 mm. hft. kr. 475,00 / 380,00 Detta är en berättelse om lag och rättstillämpning om sexualbrott i Sverige under det senaste dryga halvseklet. I fokus står allvarliga sexuella övergrepp på vuxna vilket i svensk sexuallagstiftning inbegriper åringar, som ju är barn enligt FN:s barnkonvention. Madeleine Leijonhufvud skildrar här, lättillgängligt och i långa stycken dramatiskt, förändrade synsätt, ändrade premisser för sex i och med p-piller och aborträtt, juridikens och politikens sviktande förmåga att följa med, kvardröjande idéer om skuld och skam fram till den tröskel vi i dag står vid: att i lag slå fast allas, också utlevande kvinnors rätt att välja när, hur och med vem man vill ha sex. Argumenten som använts mot vart och ett av stegen mot ett sådant rättsläge är i backspegeln ofta förvånande, ibland dråpliga hur kunde man resonera så? Men fortfarande svarar lagstiftningen inte mot kraven på att sex ska förutsätta samtycke, frivillighet och ömsesidighet, och att det annars ska vara ett brott. Boken dokumenterar en viktig utveckling i svensk straffrätt på ett område som på ett speciellt sätt berör oss alla och som har stor politisk sprängkraft. Berättelsen vänder sig därför, förutom till jurister och politiker, också till en vidare krets läsare. Sunde, Jørn Øyrehagen / Høgsteretts historie : at dømme i sidste Instans 34 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 652 s. 238 x 180 mm. ib. kr ,00 / 977,60 Fredag 28. juni 1974 vart Det sjuande allmenne dommarmøtet i Tromsø opna. Det heile byrja slik det skulle - fredeleg og danna. Siste føredragshaldar den fyrste dagen av dommarmøtet var professor dr. juris Carsten Smith, som føreleste om «Domstolene og rettsutviklingen». Etter føredraget var Det sjuande allmenne dommarmøtet ikkje lenger fredeleg, og bare delvis danna. For Smith ville at domstolane generelt, og Høgsterett spesielt, ikkje bare skulle løysa konfliktar, men òg leia an i rettsutviklinga med djerve avgjerder som forandrar samfunnet. Dette var ein radikal idé i I dag er det i stor grad ein realitet. Kva har skjedd? Høgsteretts historie er ei endringshistorie. Det er historia om ein domstol som lenge stritta imot endring, men som særleg etter Berlinmuren sitt fall vart riven med av samfunnsutviklinga og av ivrige einskildpersonar som staka ut ein ny kurs for den fremste representanten for den tredje statsmakta i Noreg. I dag er Høgsterett kanskje meir ei statsmakt enn nokosinne i si 200. år lange historie. For domstolen har ein nesten uavgrensa kompetanse, er ein nesten rein prejudikatsdomstol, er premissleverandør for den juridiske metoden, kan påverka tilsetjinga av nye høgsterettsdommarar, og er ein dialogpartnar i det transnasjonale rettsregimet. Dette er historia om korleis det vart slik. Østenstad, Bjørn Henning / Kompetanse og plikt til gjenopptak 34 av trygdesaker til gunst for den private part Fagbokforlaget 2015, ISBN , 198 s. 246 x 175 mm. ib. kr. 363,00 / 290,40 Alle kan gjere feil, også Trygderetten og trygdeforvaltninga (NAV). Boka drøftar kva som skal til for å få vurdert ei sak på nytt (få gjenopptatt saka), når det blir hevda at det er gjort feil til ugunst for den private part. I praksis ved Trygderetten har det utvikla seg enkelte vilkår for gjenopptak. Forfattaren vurderer det slik at delar av denne praksisen er uheimla. Ikkje minst gjeld det når ein opererer med ein uforsvarlegterskel ved påståtte feil i lovtolkinga, som også er meint å binde dei allmenne domstolane til ikkje å gå djupare i prøvinga. Høgsterett har eigentleg aldri gått inn i desse spørsmåla, og i praksis ved lagmannsrettane spriker det sterkt. Trygderetten si line kan også vere problematisk i lys av vernet trygderettar har som eigedom etter EMK P 1-1. I Arbeids- og sosialdepartementet sitt Høyringsnotat om revisjon av trygderettslova frå 2014 blir det gjort framlegg om ei lovfesting av dei vilkår som i dag blir praktisert. Den uklarleik om forståinga av desse som blir dokumentert i boka, blir likevel ikkje sett, langt mindre omtalt. Boka set tematikken inn i ein breiare forvaltningsrettsleg og menneskerettsleg kontekst, og ho bør vere av interesse for domstolar, forvaltningsorgan, advokatar, lovgjevarar og andre som kjem i nærkontakt med trygderettslege spørsmål.

7 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 7 AF 19 Langeliud, Torfinn / Bot og betring? : fengselsundervisninga si historie i Noreg Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 444 s. 239 x 168 mm. hft. kr. 583,00 / 466,40 Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine. Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga; Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring; Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv; Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette. Bot og betring? er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet. Hagen, Rune Blix / Ved porten til helvete : trolldomsprosessene i Finnmark Cappelen Damm 2015, ISBN , 307 s. 212 x 138 mm. ib. kr. 476,00 / 380,80 Hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet var en av Europas verste og mest brutale menneskeforfølgelser. Nordområdene var porten til Satans rike og et eneste stort drivhus for hekseri og gudsbespottelse, lød anklagen. Over 90 mennesker ble dømt til døden som trollfolk. Her er deres historier samlet for første gang. Hekseprosessene var rettssaker der særlig kvinner ble beskyldt, forfulgt og dømt for «djevelske» former for magi. Det særegne ved prosessene i Finnmark lå i omfanget, brutaliteten, innholdet av.djevellære i tilståelsene samt det samiske innslaget. Denne historien viser oss i hvilken grad hekseprosessene.skiller seg ut.i forhold til tilsvarende former for menneskeforfølgelse i Norge og andre europeiske land. Rønning, Rolf / Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap (4.utg.) 35 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 352 s. 247 x 175 mm. ib. kr. 650,00 / 520,00 Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås. Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylkeskommunaltog kommunalt nivå. Denne 4. utgaven er ajourført med de nyeste endringer i politikk og forvaltning. Boka har blant annet nyskrevne kapitler om makt og om innovasjon i offentlig sektor. Rolf Rønning og Jon Helge Lesjø er professorer ved Høgskolen i Lillehammer. Rønning har 35 års erfaring fra undervisning i stats- og kommunalkunnskap og har skrevet flere bøker om samfunnsfaglige emner. Lesjø har forsket på offentlig politikk og kommunesektorens utvikling og har lang erfaring fra undervisning i politikk og planlegging. Asbjørnsen, Dag / Bachelorboka : slik lykkes du som student (3.utg.) 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 192 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 298,00 / 238,40 Som fersk student har man en masse spørsmål. «Bachelorboka» gir svar og tips du ikke kan greie deg uten. Den forklarer forskjellen på en studiekonsulent og en programkonsulent og hva de kan gjøre for deg. Boka inneholder uunnværlig stoff om studieteknikk og eksamen. Her finner du også råd om hvordan du klager på karakterer, hvordan du skifter fastlege og hva som er lurt når du skal studere i utlandet. «Bachelorboka» kom første gang ut i 2009 og ble en umiddelbar suksess. Denne nye utgaven er oppdatert på all informasjon og har i tillegg utvidet kapitlet om studieteknikk. «Bachelorboka» er nyttig for alle. Studiene blir ikke de samme uten.

8 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 8 AF 19 Budal, Ingvil Brügger / Språk i skolen : grammatikk, retorikk, didaktikk 37 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 317 s. 240 x 190 mm. hft. kr. 558,00 / 446,40 Denne boka presenterer språklæra for både grunnskulelærarstudenten med norsk som fag og for norsklæraren. Banda til Kunnskapsløftet er tydelege, fagkunnskapen er brei, og vinklinga er didaktisk. Colnerud, Gunnel / Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik (4.uppl.) 37 Liber AB 2015, ISBN , 196 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 452,00 / 361,60 Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur gemensamma och användbara dessa är för vardagsarbetet. Boken diskuterar hinder och möjligheter för lärarprofessionens utveckling. Foros, Per Bjørn / Angsten for oppdragelse (2.utg.) 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 288 s. 233 x 159 mm. hft. kr. 417,00 / 333,60 Vi lever i en tid som stiller høye krav til oss som skal oppdra og utdanne barn og ungdom. Men er vi beredt til å være voksne? Vi har blitt utydelige i våre holdninger og forlegne i våre voksenroller, hevder forfatterne av denne boken. Boka går inn i relasjonene mellom foreldre og barn, lærer og elev og diskuterer hvordan vi kan klargjøre rollene og fornye autoriteten uten at den gjensidige tilliten forsvinner. Det avgjørende er at vi som foreldre og lærere vil oppdra og gå inn i aktive dannelsesprosesser, og at denne viljen går fram av alt vi gjør. Og oppdragelsen må skje med et større perspektiv enn det enkelte barn og den lille familien. Vi må løfte blikket fra det nære og private og ta inn samfunnstilstanden med tilspissede kulturkonflikter, forvitring av fellesskapsverdier, alarmerende miljøproblemer og voksende sosiale og økonomiske forskjeller. Det er tid for en ny besluttsomhet og et nytt innhold i oppdragelsen og dannelsen. Langfeldt, Gjerdt (red.) / Skolens kvalitet skapes lokalt : presentasjon av funn 37 fra forskningsprosjektet Lærende regioner Fagbokforlaget 2015, ISBN , 291 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 540,00 / 432,00 Denne boka gir svar på to spørsmål: Den undersøker for det første hvorfor elever fra Sogn og Fjordane presterer uforholdsmessig bra på nasjonale prøver. For det andre kartlegger den hva skoler og kommuner i resten av Norge kan lære for selv å skape bedre kvalitet i sine skoler. Det første spørsmålet er besvart ved at det gjennom lang tid er utviklet en kulturell tradisjon i Sogn og Fjordane som disponerer for at skolegang fremtrer som viktig. Dette blir i boka dels kalt «hierarkisk egalitarisme» der skole er knyttet til et likhetsorientert samfunn, et samfunn der nynorsken også er uttrykk for likeverd. Dels er denne kulturelle tradisjonen også preget av det som i boka er kalt en «folkeleg lærdomskultur», og som har sitt uttrykk i at et fylke som har mindre enn 4 % av landets befolkning, i årtier har levert mer enn 10 % av alle landets lærere. Skolers kvalitet skyldes dels systeminterne forhold ved skolen. Sentralt her er lærerkompetanse og hvordan kommunikasjonen i undervisningen bygges opp. Dels skapes kvalitet også ved hvordan skolen forholder seg til sine omgivelser, og de systemeksterne vilkår som nærmiljøet representerer. Studiene er gjennomført av forskere fra en rekke ulike fagfelt filologer, økonomer, organisasjonsteoretikere, statsvitere og pedagoger. Gjert Langfeldt er professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

9 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 9 AF 19 Lykknes, Annette / Akademi og industri : kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom 100 år 37 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 537 s. 284 x 216 mm. ib. kr. 753,00 / 602,40 Akademi og industri forteller historien om kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom hundre år. Siden etablering av Kjemiavdelingen ved Norges tekniske høgskole (NTH) i 1910 har målet vært at kjemikerne i Trondheim skal drive vitenskap til gavn for landets industri. I dag består NTNUs fagmiljøer i kjemi av instituttene for kjemi, kjemisk prosessteknologi, materialteknologi og bioteknologi. På det meste eksisterte det hele elleve kjemiinstitutter ved NTNUs forgjengere: NTH og Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT)/Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH). Boka studerer fagmiljøene i en kjemifaglig, samfunnsmessig, kulturell og industrihistorisk sammenheng, fra etablering gjennom vekst, krise og to verdenskriger til ekspansjon, lærerutdanning, oljealder, den instrumentelle revolusjon, studenteksplosjon, kvinnenes inntog og sammenslåing. Sigmundsson, Hermundur (red.) / Idrettspedagogikk (2.utg.) 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 248 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 499,00 / 399,20 Kroppsøvingsfaget kan være med på å legge forholdene til rette for en bærekraftig utvikling for god helse og gode levevaner. Fysisk aktivitet og kroppsøving er et uttalt satsingsområde i skolen. Denne andre utgaven er en oppdatert innføringsbok i idrettspedagogikk og i kroppsøvingsfaget. Forfatterne presenterer nyere forskning og læringsteorier basert på aktivitets- og virksomhetsbegrepet. Sentrale temaer i boka er virksomhetsteori, betydningen av en aktiv livsstil, motivasjon, idrett og selvbilde samt pedagogiske utfordringer knyttet til fysisk aktivitet i skolen. Boka har i tillegg en praktisk-pedagogisk tilnærming der individuelle idretter, lagidretter, dans og friluftsliv blir belyst. Boka er unik fordi den sammenfatter så vidt mange sentrale temaer i idrettspedagogikk i én og samme bok. Nytt i denne utgaven er et kapittel om uteskole. Redaktører for boka er Hermundur Sigmundsson, professor, og Jan Erik Ingebrigtsen, førsteamanuensis, ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Svendsrud, Arne / Karriereveiledning : i et karrierelæringsperspektiv 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 246 s. 242 x 169 mm. hft. kr. 477,00 / 381,60 Denne boka gir en oversikt over karriereveiledningens historie, fra test- og ekspertregimet, som preget forrige århundre, og fram til dagens læringsorienterte karriereveiledning.«mitt mål med denne boken er at karriereveiledere tar i bruk karriereveiledningsfeltets ekspertkunnskap om temaer og teorier, men med hjelp av mer åpne og demokratiske metoder.» Slik presenterer forfatteren sin målsetting med boka. Han tar oss med på en reise gjennom karriereveiledningens historie og viser hvordan og hvorfor konstruktivistisk karriereveiledning står så sterkt som den gjør i dag. På veien diskuterer han interesser, verdier, personlighet, intervjuing og ulike karriereveiledningsverktøy, alt det karriereveilederen må kunne for at veisøkeren skal lære av og om sin egen karriere. Det er dette som er karrierelæring. Boka er skrevet for studenter innenfor veiledning og karriereveiledning, for skoleveiledere og for lærere som underviser i utdanningsvalg. Den er også svært nyttig for karriereveiledere og andre som jobber med karriere- og yrkesvalg. Børhaug, Kjetil (red.) / Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken Fagbokforlaget 2015, ISBN , 219 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 414,00 / 331,20 Boka er meint som ei hjelp til å utvikle norsk samfunnsfagsdidaktikk. Det vert peika på at behovet for ny kunnskap og rettleiing er stort både når det gjeld kva samfunnsfaget skal innehalde, og korleis ein skal arbeide med det. Vi har derfor samla fagdidaktiske tekstar som tar opp ulike utfordringar og problem i faget. Bidraga gir innsikt i praksis og drøftar vegval og moglege løysingar. Kjetil Børhaug er professor ved Universitetet i Bergen, Åshild Samnøy er førstelektor ved NLA Høgskolen Bergen, og Odd-Ragnar Hunnes er dosent ved Høgskulen i Volda.

10 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 10 AF 19 Christensen, Hanne (red.) / Samtalens didaktiske muligheter Gyldendal Norsk Forlag 2015, ISBN , 224 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 447,00 / 357,60 En samtale i skolen skal være gjensidig og støttende, slik at elevene involveres og engasjeres. I denne boka legger forfatterne vekt på at samtalene skal ha en tydelig faglig hensikt. Gjennom ulike innfallsvinkler utforsker forfatterne hvordan samtalen kan bidra til at elevenes forståelse utvides til sammenhengende tankebaner og nye spørsmålsstillinger. Forfatterne utforsker vilkårene for samtalen og sammenhenger mellom innhold og form. De understreker lærerens rolle som bidragsyter og tilrettelegger for samtalene. Hvordan og i hvor stor grad læreren skal bruke samtalene til å styre mot spesifikke læringsmål, og hvor mye man skal la elevene undersøke selv, blir diskutert. Samtalens didaktiske muligheter er en flerfaglig antologi med bidrag fra høgskoleansatte fra ulike fagfelt: matematikk, norsk, engelsk, musikk, IKT og pedagogikk. Målet er at disse forskningsbaserte bidragene fremmer diskusjoner og at lærerstudenter, lærere og forskere blir mer bevisst ulike aspekter og muligheter den didaktiske samtalen har. Ohlsson, Anders / Utomhuspedagogik : utveckling och lärande i naturen Gothia Fortbildning 2015, ISBN , 151 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 389,00 / 311,20 Utomhuspedagogik är den första boken i en serie böcker riktade till förskolans verksamhet. Boken är praktisk och konkret och riktar sig till de pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med barnen utomhus. Boken ger förslag på hur man kan arbeta pedagogiskt och uppfylla läroplanens mål utomhus på gården, vid vattendraget, på ängen eller i skogen. Författaren kopplar förskolans uppdrag till olika teorier, forskning och beprövad erfarenhet om utevistelse och utomhuspedagogik. Høihilder, Eli Kari / Praksisboka for lærerutdanningen Gyldendal Norsk Forlag 2015, ISBN , 168 s. 241 x 167 mm. hft. kr. 388,00 / 310,40 Boka belyser kompetanseområder og kriterier for praksisopplæringen ut fra i intensjonen om en praksisnær og integrert lærerutdanning. Formålet med boka er å gi et godt og håndgripelig grunnlag for lærerstudenter for analyse og refleksjon i praksis, og for kommunikasjon mellom praksisfeltet og utdanningen. Forfatterne har også fokus på skolenes muligheter og utfordringer i tilknytning til praksisopplæringen. Målgruppen er studenter, forskere, praksislærere og andre som arbeider med alle typer lærerutdanning. Emilsen, Kari (red.) / Likestilling og likeverd i barnehagen Fagbokforlaget 2015, ISBN , 285 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 439,00 / 351,20 Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning. Boken gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd i barnehagen. Den trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager. Boken henvender seg til ansatte, studenter i barnehageutdanningen og foreldre. Bidragsyterne har bred erfaring fra høyskole, kompetansesenter og praksisfelt. Kari Emilsen arbeider som førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hammer, Anita (red.) / Drama og skapende prosesser i barnehagelærerutdanningen Fagbokforlaget 2015, ISBN , 214 s. 240 x 172 mm. hft. kr. 454,00 / 363,20 Kunst, kultur og kreativitet er et eget kunnskapsområde nedfelt i de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. I denne boken presenteres leseren for viktig kunnskap innenfor området. Her beskrives viktigheten av samspill mellom barn og mellom barn og voksne i arbeid med ulike formuttrykk som omfatter både lek og iscenesettelse. Kjernebegreper i dramafaget, som improvisasjon og fiksjon, fortelling, dramaforløp, dramaturgi, interaktivitet, performance, lekverden og lekpedagogiske arbeidsmåter, estetisk læring og estetiske læreprosesser blir beskrevet og forklart i forhold til kunstnerisk praksis, og fra ulike perspektiver. Forfatterne utdyper hvordan kunst og kultur stimulerer barns ulike opplevelser og uttrykksformer og fremmer barns læring og danning.

11 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 11 AF 19 Pedersen, Kristin / Ut fra egne forutsetninger : inkluderende pedagogikk i barnehagen Fagbokforlaget 2015, ISBN , 173 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 363,00 / 290,40 Ut fra egne forutsetninger handler om hvordan man kan skape et inkluderende og mangfoldig fellesskap med plass til alle barn, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, der ingen utestenges, mobbes eller diskrimineres. Søkelyset rettes mot det som skal til for å kunne gi hvert barn et mest mulig tilpasset og likeverdig tilbud i barnehagen. Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og andre barnehageansatte. Den kan også være aktuell for øvrige faggrupper som arbeider med pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger i barnehage- og småskolefeltet.. Kristin Pedersen har utdanning som førskolelærer og spesialpedagog, med embetseksamen i spesialpedagogikk. Hun er høgskolelektor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Tholin, Kristin Rydjord / Profesjonsetikk for barnehagelærere Fagbokforlaget 2015, ISBN , 152 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 389,00 / 311,20 Barnehagelæreryrket er preget av tett samvær og samhandling med barn og andre voksne. Det berører etiske verdier og valg. Profesjonsetikk for barnehagelærere tar utgangspunkt i barnehagelovens verdigrunnlag og arbeid med etiske utfordringer i barnehagen. Boken inneholder relevant teori og nyere forskning på området og beskriver metoder for arbeid med etiske dilemmaer i barnehagen. Boken henvender seg til barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen. Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Lognvik Eldbjørg / Publikum på alle kantar : ei stemmehandbok Fagbokforlaget 2015, ISBN , 240 s. 178 x 144 mm. hft. kr. 414,00 / 331,20 Er du ein person som treng å bruke stemma i arbeidet ditt, eller som har lyst til å få ei bedre stemme og bli tryggare i formidling generelt? Kanskje du skal lære bort muntlige ferdigheiter til elevar? Her har du ei lettlest bok med gode råd og tips til korleis du kan utvikle, trene og ta vare på eiga og andre si stemme. Eldbjørg Lognvik er logoped og har mange års erfaring som stemmepedagog ved Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen. Ho har halde kurs og rettleia i stemmebruk innanfor film og teater, og innanfor private og offentlege verksemder. Haugland, Bente Storm Mowatt / Familier i motbakke : på vei mot bedre støtte til barn som pårørende 38 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 305 s. 241 x 170 mm. hft. kr. 566,00 / 452,80 Når sykdom eller rusavhengighet rammer familier, kan motbakkene virke tunge og uoverkommelige. Denne boken handler om hva som kan være god støtte når bakken er brattest. Helsearbeidere har lovpålagt plikt til å se til at barns behov blir ivaretatt når foreldre har alvorlig sykdom eller rusavhengighet. I Familier i motbakke beskrives en rekke hjelpe- og støttetiltak fra lavterskeltiltak til samordning av tjenester, behandling og nettverksarbeid. Det er forskernettverket i BarnsBeste som står bak boken. Den har bidrag fra barn som har vokst opp med alvorlig syke eller rusavhengige foreldre, og fra klinikere og forskere. Boken er ment å skulle inspirere til videre utvikling og evaluering av tiltak for å støtte foreldre og barn i familier med sykdom eller rusavhengighet Arnborg, Gunnar / Stigar och vägskäl : kultur i närmiljö 39 Carlsson 2015, ISBN , 317 s. 245 x 170 mm. ib. kr. 399,00 / 319,20 Det har kanske aldrig skrivits en sådan memoarbok som mindre handlat om skribenten själv, och mer om kringvärlden: de andra människorna, sederna, arbetet, det sociala livet. I denna bildrika, traditionsrika, faktarika och kulturrika bok möter läsaren ett då och ett nu, i hård verklighet men med återspegling i många dikter. Språk, skola, slitsamt arbete, religiositet/gudsfruktan, hantverk och hemslöjd, hästar, kor, hundar läsaren blickar ner i en värld som fanns och som det fortfarande finns spår av. I det lilla speglas det stora. Gunnar Arnborg, bosatt i Gråbo i Västergötland, är legendarisk folkhögskolelärare, hedersdoktor och författare till en rad älskade och uppmärksammade böcker om bondekultur och odlingslandskap, som Blommor i bondebygd, Eneboken, Mulens marker, Stenmuren och Folk och potatis.

12 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 12 AF 19 Jenseth, Sissel / Norges beste sykkelturer 45.3 Gyldendal Norsk Forlag 2015, ISBN , 272 s. 273 x 205 mm. ib. kr. 475,00 / 380,00 De 45 turene bringer deg fra fjell til fjord, gjennom setertrakter og over de vide vidder, langs innbydende kystlandskap og med mulighet for utallige øyhopp. Dette er en bok for barnefamilier, for unge og eldre som vil erobre landskapet og gjerne kombinere syklingen med toppturer, kajakkpadling og båtturer etc. Denne boka viser det beste Norge har å by sykkelturisten. Den inneholder forslag til dagsturer, helgeutflukter og ukesturer, og flere turer kan settes sammen til en lengre etappe. En rekke kart og bilder viser deg hvor og hvordan. La deg inspirere, pakk sykkelvesken og legg i vei for å se Norge fra sykkelsetet. Voll, Bjørn Ivar A. / Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim : en praktisk guide til vandringen 45.3 Kolofon 2015, ISBN , 227 s. 221 x 131 mm. hft. kr. 475,00 / 380,00 Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim er en av Norges vakreste langvandringer. Nordmenn har en lang og kjær turtradisjon, særlig i fjellet, og stadig flere har fått øynene opp for den enestående opplevelsen det også er å vandre gjennom historie og kulturlandskap. For oss har pilegrimsvandring i Norge gitt innsikt i de store variasjonene dette landet har å tilby i form av landskap, historie og kultur. I møte med steder, severdigheter, tradisjoner og mennesker langs leden, har historien og kulturarven blitt levende og aktuell. På pilegrimsvandring har vi overnattet på gårdstun, i stabbur, fjøs og hytter. Vi har slik kommet tett på dagliglivet til folk langs leden og blitt møtt med stor gjestfrihet. Blant medvandrere har vi også opplevd å være del av et unikt fellesskap som strekker seg på tvers av bakgrunn, alder og motivasjon for vandringen. Pilegrimsleden - en praktisk guide til vandringen er skrevet for den moderne pilegrim, enten din vandring er motivert av religion, natur, kultur, sport eller opplevelse. Boken forteller deg alt du trenger å vite, både før du legger ut på tur og underveis. Innings, Karin / Gotland : vandringsturer och utflykter 45.8 Gotland Vildmarksbiblioteket 2015, ISBN , 172 s. 191 x 130 mm. hft. kr. 299,00 / 239,20 Dette er en bog fyldt med information om vandreture og udflugtsmål på Gotland. Flotte billeder og informative kort inspirerer til at udforske nye, spændende steder. For hvert sted er der forslag til mindst en rundvandring med angivelse af længde og sværhedsgrad. Bogen fortæller også om serveringer og overnatningsmuligheder. Faktabokse informerer om naturen og kulturen på de forskellige lokaliteter. Desuden er der beskrivelser af et antal markerede natur- og kulturstier. Fælles for de fleste af vandreturene er nærheden til havet. Du vil opleve smukke rauk-områder, lange sandstrande og dramatisk natur ved den stejle kystklint. Inde i landet er der orkidérige kær, vandfyldte kalkbrud og mægtige oldtidsborge. Gotland er en velbesøgt ø i højsæsonen, men mange turister holder sig indenfor begrænsede områder tæt ved parkeringspladserne. Men takket være bogens forslag til vandreture kan du bevæge dig uden for turistruterne og få en storslået naturoplevelse næsten helt for dig selv. I bogen finder du mange smukke steder, som ikke er særlig kendte, og hvor det er let at finde sit eget smultronställe med udsigt over havet. Myhre, Arne / Klima, energi og miljø (2.utg.) 50.1 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 350 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 605,00 / 484,00 Debatten om klimakvoter og andre viktige klimaspørsmål opptar mange, og preger politikk og medier. I denne boken får leseren solid faglig innsikt i ulike sider ved klimaproblemet. Forsterket drivhuseffekt, troposfærisk ozon, sur nedbør, det globale sirkulasjonsmønsteret og variasjon i solaktivitet, drivhusgasser og havstrømmer er noen av temaene som blir grundig behandlet. Energibruken vår står sentralt i klimaproblemet, og boken omhandler derfor fornybare energikilder og effektiv energibruk. Innholdet i «Klima, energi og miljø» er gradert etter vanskelighet. Dette gjør boken godt egnet både for studenter uten fordypning i naturfag fra videregående skole og for de med tyngre naturfaglig bakgrunn. Boken passer dessuten for videreutdanning og kurs i klima- og miljøproblematikk, og vil være verdifull for enhver som er opptatt av klimaspørsmål.

13 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 13 AF 19 Dovland, Olav G. / Matematikk for økonomistudenter (2.utg.) 51 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 574 s. 260 x 212 mm. hft. kr. 804,00 / 643,20 Forfatterne viser på en pedagogisk måte hvordan økonomiske problemstillinger kan forstås og løses med matematiske metoder og verktøy. Studenten blir motivert til å lære seg viktige ferdigheter og oppnå bedre forståelse av matematikk, samtidig som relevansen for økonomifaget kommer klart fram gjennom hele boken. Læreboken er tilpasset metodekurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, men kan også brukes i matematikkurs ved andre økonomiutdanninger. Olav Nygaard er professor i matematikk ved Universitetet i Agder og har undervist økonomistudenter i en årrekke. Petter Pettersen er universitetslektor ved Handelshøgskolen i Bodø. Kaufmann, Geir / Psykologi i organisasjon og ledelse (5.utg.) Fagbokforlaget 2015, ISBN , 540 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 765,00 / 612,00 Denne boken gir en bred og grundig innføring i organisasjons- og ledelsespsykologi. Forfatternes utgangspunkt er å gi en grundig innføring i fagpsykologiske prinsipper av stor betydning for å forstå oss selv og andre bedre når vi utfolder og utvikler oss i arbeidslivet. Slik setter den leseren i stand til å forstå og håndtere praktiske problemer i arbeidslivet på en selvstendig måte. I denne femte utgaven har forfatterne forsterket de anerkjente faglige og pedagogiske grepene som har gjort boken til den mest brukte innføringsteksten i organisasjonsatferd i Skandinavia. Forfatterne har i denne utgaven videreutviklet og oppdatert innholdet i boken, slik at den nå gir et representativt bilde av kunnskapstilstanden på feltet slik det fremstår i dag. Boken er forskningsbasert, og teoretiske kunnskaper blir koplet til og illustrert gjennom viktige praktiske problemstillinger som motivering av medarbeidere, mellommenneskelig samspill og teamarbeid, arbeidsmiljø, jobbtilfredshet, jobb- og lederstress, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, varsling av klanderverdige forhold i organisasjonen, metoder til å fremme problemløsningsog beslutningskvalitet, organisasjonsendringer, god og dårlig ledelse, kvinner og ledelse o.l. Boken er skrevet for studenter i økonomiske og administrative fagområder, men med sin brede tilnærming passer den for studier som har organisasjonspsykologi på planen. Den vil også passe for andre interesserte som ønsker en innføring i emnet. Lundvik, Gyllensten Amanda / Basal kroppskännedom : den levda kroppen 61 Studentlitteratur 2015, ISBN , 163 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 389,00 / 311,20 Livsstilssjukdomarna har tilltagit, oro för framtiden ger ökade existentiella problem och vilsenhet i tillvaron, både hos ungdomar och äldre. Den psykiska ohälsan med diagnoser som depression och ångest har ökat lavinartat. Basal Kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk behandlingsmetod som har som målsättning att tillsammans med brukaren/patienten hitta det friska och starka inom varje individ istället för att fokusera enbart på symptom och problem. Mötet mellan brukaren/patienten och behandlare är lika viktigt som övningarna i sig, då relationen kan öka motivationen och medverka till en förändring som leder till bättre hälsa. I BK är relationen till sig själv, andra och omvärlden viktiga faktorer som påverkas negativt när man inte mår bra. Det är då lätt att tappa kontakten med sig själv och kroppen. BK-metoden utmärks av mycket enkla rörelser som görs under medveten närvaro (mindfulness) för att öka medvetenheten om sig själv i vardagen och stärka de egna hälsoresurserna. Boken tar sin utgångspunkt i en fallbeskrivning av Anna, en stressad kvinna med smärtor och ångest. De teorier som ligger till grund för BK utvecklas och beskrivs. Slutligen visar boken på en del grundläggande övningar ur övningskonceptet. Författarna vänder sig, förutom till fysioterapeuter, även till studenter inom vårdsektorn och övrig intresserad vårdpersonal. Till målgruppen hör även alla som är intresserade av sin egen utveckling och frågor som berör förmågan att komma i kontakt med sig själv genom sin egen kropp där alla dimensioner i människan belyses: den fysiska, fysiologiska, psykologiska och existentiella.

14 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 14 AF 19 Grøholt, Berit / Lærebok i barnepsykiatri (5.utg.) Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 444 s. 266 x 199 mm. ib. kr. 691,00 / 552,80 Forfatterne gir en oversikt over internasjonale utviklingstrekk, men referer også nasjonale tilpasninger i kliniske rutiner, organiseringen av helsetjenesten og lovverket. Hovedvekten er lagt på beskrivelsen av de kliniske tilstandene. Forekomst, årsaksforhold, klinisk bilde med forløp, diagnostisering og behandling gjennomgås for hver tilstand. Samtidig har boka egne kapitler som gir oversikt over nettopp utredningsmetoder og behandlingsmetoder, i første- og andrelinjetjenesten, både psykoterapeutisk og medikamentelt. Allmenne risikofaktorer og spesielt sårbare grupper av barn er viet egne kapitler, for eksempel barn utsatt for omsorgssvikt eller overgrep, barn som er flyktninger, barn som mobber eller blir mobbet. Siste del av boka gir en oversikt de ulike tjenestetilbudene til barn og unge med psykiske vansker. Forfatterne henvender seg først og fremst til studenter i grunn- og videreutdanninger innenfor helsefag, pedagogikk, sosialfagene, medisin og psykologi. Guldbrandsen, Tove (red.) / Intensivsykepleie (3.utg.) 61.7 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 992 s. 247 x 184 mm. ib. kr. 1470,00 / 1176,00 Denne tredje reviderte utgaven av Intensivsykepleie er faglig oppdatert ut fra det nyeste innen forskning og kunnskap, og synliggjør slik også kravene til kompetanse i intensivsykepleierens ulike funksjons- og ansvarsområder. Søkelyset er på voksne pasienter som er akutt og/eller kritisk syke, og på hvordan intensivsykepleieren kan ivareta de grunnleggende og også mer spesielle behovene som disse pasientene kan ha. Målet er å styrke intensivsykepleierens kompetanse og bidra til faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Boken er organisert i fire deler. Del 1 gir en innføring i funksjons- og ansvarsområder og hvem som er intensivsykepleierens pasientgrupper. Del 2 tar for seg akutt og kritisk syke pasienters generelle problemer og behov, og aktuelle vurderinger og intervensjoner blir beskrevet. Del 3 gir en innføring i metoder for monitorering, observasjon og kliniske vurderinger av pasientens vitale funksjoner. Del 4 tar for seg intensivsykepleie spesielt rettet mot ulike pasientgrupper. Kapitlene i del 2 og 4 har en kunnskapsdel som beskriver aktuelle patofysiologiske tilstander og konsekvenser for pasienten. Del 4 er strukturert ut fra intensivsykepleierens intervensjoner for å ivareta pasientens grunnleggende behov i en akutt og kritisk situasjon. Boken er primært skrevet for studenter som tar videreutdanning eller master i intensivsykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for sykepleiere som arbeider i akuttmottak, intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger og postoperative avdelinger. Løken, Torleiv / Bakterieinfeksjonar hos produksjonsdyr 63 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 128 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 384,00 / 307,20 Boka Bakterieinfeksjonar hos produksjonsdyr er utarbeidd først og fremst som ei lærebok for norske veterinærstudentar, særleg i den kliniske delen av studiet. Det var stort behov for ei oppdatert lærebok på området med norsk språk og bygd på norske tilhøve. Boka kan òg vera nyttig for dyreeigarar, dyrepleiarar og andre som arbeider med dyrehelse. To norske kompendium i bakterieinfeksjonar av Magne Aas Hansen med tilsvarande formål vart sist reviderte i Boka har først ei innleiing og ein generell omtale av bakterieinfeksjonar. Deretter vert dei einskilde bakteriane kort omtalte med opplysningar om sjukdom dei kan indusera. Boka omfattar både gram-positive og gram-negative bakteriar i alfabetisk rekkefølgje. Boka inneheld eit stikkordregister og tabellar over aktuelle bakterieinfeksjonar hos høvesvis storfe, gris og småfe. Forfattaren Torleiv Løken var fram til 2013 professor ved Norges veterinærhøgskole i indremedisin hos produksjonsdyr. Han hadde ansvar for undervising, som inkluderte infeksjonar og klinisk arbeid. Løken vart uteksaminert ved denne skolen i Han arbeidde som distriktsveterinær i om lag ti år, deretter i forsking og diagnostikk ved Statens veterinære forsøksgard, Sandnes (seinare avdeling ved Norges veterinærhøgskole) og ved Veterinærinstituttet i Oslo, før han gjekk til professorstillinga i Forfattaren Trine L Abee-Lund er førsteamanuensis i bakteriologi ved NMBU Veterinærhøgskolen (tidlegare Norges veterinærhøgskole). Ho har undervist i bakteriologi og infeksjonslære for veterinærstudentar og dyrepleiarstudentar frå L Abée-Lund vart uteksaminert ved Norges veterinærhøgskole i 1996 og tok doktorgrad same stad i 2002.

15 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 15 AF 19 Möller, Lotte / Smultron 63.5 Bokförlaget Arena 2015, ISBN , 200 s. 233 x 200 mm. ib. kr. 346,00 / 276,80 Säg smultron och du får ett leende till svar. Men hur mycket vet vi om smultron mer än att de är doftande röda och smakar sommarlov, fågelsång och solsken? Mångfaldigt prisbelönta Lotte Möller har färdats längs smultronets revor i tid och rum och gjort en mängd märkliga upptäckter. Till exempel att bäret som i dag står för barndom och oskuld en gång i tiden symboliserade falskhet och förräderi. Och att det inte var tillrådligt att äta eftersom paddor kunde ha förgiftat det. Fast Linné åt ändå smultron, upp till två och en halv liter om dagen, utan att må illa. Tvärtom blev han tack vare dem av med sin svåra gikt. Smultron har också haft en erotisk innebörd. Plocka smultron under snön var en populär pantlek på 1800-talet som gick ut på att den som förlorat fick låta sig kyssas under ett utspänt lakan. Allt man kan vilja veta om smultron i trädgården, i formgivningen, i botaniken, i sylt, desserter och brännvin, i Amerika, i dikten, i måleriet och i Shakespeares Othello avhandlas i denna spännande och vackert illustrerade bok som också bjuder på författarens godaste smultrondesserter. Lotte Möller är kulturjournalist och författare, känd för en stor trädgårdsintresserad läsekrets med nyskapande böcker som Trädgårdens natur, Maryhill en trädgård i Lund, Tre mästare tre trädgårdar samt inte minst Citron, den Augustnominerade boken om citronens historia och betydelse för europeisk kultur. Pedersen, Ann-Jorid / Opplevelsesbasert verdiskaping 65 Cappelen Damm Akademisk 2015, ISBN , 220 s. 240 x 172 mm. hft. kr. 399,00 / 319,20 Når kundeopplevelsen blir den sentrale konkurransefaktoren, er det ikke nok å spørre hvilket problem vi kan løse for kundene. Vi må først og fremst spørre hvordan vi ønsker at kundene våre skal føle seg. Mens forbrukerne forventer stadig bedre kundeopplevelser fra både kommersielle aktører og fra samfunnets offentlige tjenesteytere, strever de våkne virksomhetene med å bli mer sømløse og dynamiske, mer kreative, inkluderende og involverende og mer orientert rundt viktige verdispørsmål i kundenes liv. Slik blir jakten på den optimale kundeopplevelsen også en ny og viktig driver i samfunnsutviklingen. Opplevelsesøkonomien reiser spørsmål om identitet, mening og hva som betyr noe for det enkelte menneske over tid. Den bygger på tanken om varige verdier, om fortellinger som skal leve lenge etter en leveranse og ikke minst om den personlige endringen et menneske kan oppnå gjennom en meningsfull opplevelse. Å legge til rette for optimale kundeopplevelser, får dermed konsekvenser på alle nivåer i en virksomhet. Opplevelsesbasert verdiskaping diskuterer hvordan og hvorfor kundeopplevelsen er i ferd med å bli samfunnets viktigste konkurransefaktor og hvordan ulike virksomheter kan finne sin plass i det nye konkurransebildet. Boka har et tydelig blikk på opplevelsesnæringen, men ser også til en rekke andre bransjer underveis. Lauri, Tomas (ed.) / Dorte Mandrup Arkitekter 71 Arvinius+Orfeus 2015, ISBN , 224 s. 250 x 250 mm. ib. kr. 499,00 / 399,20 The Danish architect Dorte Mandrup is one of the most aesthetic originals as well as one of the most socially committed such of her generation. Down to the very smallest detail, her buildings communicate both with the users as well as the public space around them. Dorte Mandrup never builds without taking a stand. Nor is she ever dull. Her special relationship to reality is evident in everything from the boldest play with rooms and forms to the delicate restoration of a Danish classic such as Arne Jacobsen s Munkegård School. Edited by Tomas Lauri, this monograph features contributions from Hans Iberlings, Christian Bundegaard and Ken Martinussen with beautifully illustrated presentation of the firm s most acclaimed and daring projects.

16 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 16 AF 19 Skrubbe, Jessica Sjöholm / Nell Walden & Der Sturm 72 Carlsson 2015, ISBN , 250 s. 227 x 222 mm. ib. kr. 428,00 / 342,40 Der Sturm hette ett Berlinbaserat galleri och en konsttidskrift i 1900-talets början som sedermera blev ett välkänt begrepp som en av den tidiga modernismens rörelser. Der Sturms verksamhet kom att växa och utvidgas med internationella utställningsturnéer, höstsalonger och eget tryckeri. Grundaren till verksamheten var Herwart Walden, idag erkänd för sin pionjärinsats för den tyska expressionismen och italienska futurismen. Vid sin sida hade han en svensk kvinna: Nell Walden, född Roslund och uppvuxen i Landskrona. Sällan nämns hennes namn i litteraturen om Der Sturms verksamhet, men ny forskning visar på den centrala roll hon spelat som organisatör, förläggare, nätverksbyggare, skribent, utställningsproducent, ekonom och inte minst konstsamlare. I samband med utställningen med samma namn, ger Mjellby Konstmuseum ut boken Nell Walden och Der Sturm i samarbete med bland andra konstvetaren Jessica Sjöholm Skrubbe och den nederländska konstnären Maaike van Rijn. Syftet med utställningen och boken är att lyfta fram berättelsen om Nell Walden och rollen hon hade i Der Sturm. En viktig pusselbit är rekonstruktionen av Waldens omfattande konstsamling. Den visar på det stora nätverk Der Sturm byggde upp, och vilka konstnärer som Nell Walden ansåg viktiga och inspirerande. I utställningen återfinns internationella namn som Gabrielle Münter, Alexander Archipenko, Marc Chagall, Isaac Grünewald, Jacoba van Heemskerck, Sigrid Hjertén, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Pablo Picasso med flera. Parallellt med det administrativa arbetet utvecklade Nell Walden också ett eget konstnärskap. Hennes konst tog sig tidigt uttryck i form av helt abstrakta, expressiva målningar och lekfulla collage, men Nell Walden kom också att formge miljöer, möbler, smycken, glas och keramik. Utställningen Nell Walden och Der Sturm pågår 14 maj-4 oktober 2015 på Mjellby konstmuseum i Halmstad. Boken är ett samarbete mellan Mjellby Konstmuseum, Øregaard Museum, Landskrona Museum och Carlsson Bokförlag. Wanselius, Bengt / Fotografen Zorn Max Ström 2015, ISBN , 168 s. 292 x 213 mm. ib. kr. 399,00 / 319,20 I den här boken kliver Anders Zorn fram som en av sin tids mest nyskapande fotografer. Denna okända sida hos en av Sveriges mest älskade konstnärer skapar en helt ny insikt hans konstnärskap, samtidigt som man får intima interiörer från hans privatliv. Zorn använde ofta kameran som skissblock och ibland nästan som en dagbok, och han visar en fantastisk känsla för fotografi som hantverk. Bilderna finns i Zornmuseets samlingar där Staffan Lamm och Bengt Wanselius har gått igenom samtliga bevarade fotografier och gjort ett utsökt urval som presenteras i denna storslagna bok. Boken utkommer även i en engelsk utgåva: Anders Zorn as a Photographer. Staffan Lamm är regissör, manusförfattare och producent. Han har ett flertal dokumentär- och kortfilmer bakom sig. Han är dessutom släkt med Emma Zorn, Anders hustru. Bengt Wanselius är fotograf och prisbelönt bildredaktör. Han har bland annat skapat storslagna bildbiografer över Tove Jansson, August Strindberg och Ingmar Bergman för den sistnämnda tilldelades han Augustpriset. Johan Cederlund är chef för Zornmuseet och en av Sveriges främsta experter på Anders Zorn. Gladsø, Svein / Dramaturgi : forestillinger om teater (2.utg.) 77 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 272 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 499,00 / 399,20 Dramaturgi er i dag noe mer enn bare læren om dramaets oppbygning. Begrepet omfatter også det teoretiske og praktiske arbeidet med teatrets struktur og virkemidler. Denne boka gir oversikt over feltet, og munner ut i praktisk rettede strategier for teaterarbeid. Våre forestillinger om teater har utviklet seg i takt med ulike tiders syn på teatret og teatrets oppgaver. Teoriene og forestillingene har vandret mellom moralske betraktninger, rene kunstneriske manifester og mer vitenskapelig funderte teorier. «Dramaturgi» handler om både det teoretiske og det praktiske arbeidet med teatrets strukturer og virkemidler. Med utgangpunkt i sentrale elementer som fiksjon, tid, rom, kropp og tekst, gir forfatterne innspill til en dramaturgisk refleksjon over det konkrete teaterarbeidet. Denne utgaven er grundig revidert og inneholder blant annet oppdaterte eksempler og en ny del om interaktiv dramaturgi. Boken er godt egnet for studenter innen drama, teater og historiefortellingsfag, og for estetiske fag innen lærerutdanningen. Den vil i tillegg være av interesse for alle som ønsker mer kunnskap om dramaturgi og teaterarbeid.

17 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 17 AF 19 Edström, Olle / Duke Ellington : och jazz i Sverige 78 Carlsson 2015, ISBN , 396 s. 247 x 175 mm. ib. kr. 389,00 / 311,20 Duke Ellington ( ) är en av jazzens odödliga karaktärer och uppfinnare. Han slog igenom på 1920-talet och kom snabbt att bli en av de mest betydande jazzmusikerna i världen, aktuell från början till slut. Inte minst till Sverige hade Ellington en långvarig relation alltifrån 1939 och fram till slutet av karriären. Boken fångar hela Ellingtons skiftande musikaliska bana, med särskilt fokus på Sverige. Duke Ellington blev invald i Musikaliska Akademien i Stockholm och samarbetade med många ledande svenska musiker och artister. Mest känt är förmodligen Ellingtons samarbete med Alice Babs som innefattade flera skivinspelningar och turnéer i Sverige och USA. Detta blir samtidigt en jazzens historia med födelse, uppgång, kulmen, begynnande nedgång och efterspel. Det är en brett anlagd musikhistorisk framställning med stöd i recensioner, själva musiken, reportage, radioprogram etc. Här finns även musikhistoriska utblickar till samhället i övrigt. Olle Edström är musiker, författare och professor i musikvetenskap. Hagen, Erik Bjerck / Hvordan lese Ibsen? : samtalen om hans dramatikk Universitetsforlaget 2015, ISBN , 186 s. 221 x 149 mm. hft. kr. 357,00 / 285,60 Ingen norsk forfatter har blitt lest så mye og så grundig som Henrik Ibsen. Når og hvordan har han blitt lest best? Denne boken diskuterer hvordan lesningene av Ibsen har endret seg over tid og vurderer hvem som har sagt de mest fornuftige tingene om ham. De fem skuespillene Ibsen skrev fra «Et dukkehjem» (1879) til «Rosmersholm» (1886) leses og analyseres i tett dialog med samtidskritikken, teaterkritikken, litteraturhistorieskrivingen og etter hvert Ibsen-forskningen. Boken blir derfor også en undersøkelse av hovedlinjer og hovedkonflikter i forskning og kritikk gjennom drøye 100 år. Erik Bjerck Hagen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og litteraturkritiker. Widhe, Olle / Dö din hund! : krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år 81.7 Ellerströms förlag 2015, ISBN , 366 s. 217 x 163 mm. ib. kr. 345,00 / 276,00 Hur vi vuxna ser på barns lek speglar våra föreställningar om vad barndomen är eller borde vara. Men värderingen av leken säger också något om vuxenvärldens förväntningar på framtiden. I den här boken tar Olle Widhe fasta på denna insikt och närmar sig skildringen av barns lek i svensk barnboksutgivning mellan den franska revolutionen och Berlinmurens fall. Under dessa 200 år kom barndomen och dess lekar inte bara att betraktas som en betydelsefull del i människans liv, utan också som ett led i förverkligandet av det moderna samhället. Särskilt uppmärksammas krigsleken eftersom den bildar en bestämd linje i svensk barnboksutgivning som på olika sätt berör frågan om mänsklig samvaro. Dö din hund! visar hur barndomens lekar kopplas samman med vuxenvärldens krig och med drömmen om ett bättre samhälle. Men eftersom det främst var pojkar som förväntades läsa om dessa lekar är den samtidigt en berättelse om pojkskapets historiskt föränderliga innebörd om hur pojken i olika tider skulle formas till en duglig samhällsmedborgare genom bokläsning. Dö din hund! behandlar författare som Olof Fryxell, Zacharias Topelius, Ossian Elgström, Astrid Lindgren, Stina Hammar, Max Lundgren och Hans Erik Engqvist och lämnar ett ange läget bidrag till vår förståelse av lekens och läsningens kulturhistoria. Hansen, Erik Fosnes (red.) / Amor Roma : en lyrisk reisefører til Roma og Italia 85 Cappelen Damm 2015, ISBN , 180 s. 185 x 118 mm. hft. kr. 237,00 / 189,60 Erik Fosnes Hansen var i 1989 begeistret redaktør for denne samlingen dikt, skrevet av skandinaver, om Roma og Italia. Nå mer enn tjuefem år senere er samlingen fremdeles en enestående lyrisk reisefører for dem som besøker byen. Amor Roma har lenge.vært en sjelden skatt man har kunnet slumpe til å finne på et antikvariat, nå er den endelig tilgjengelig igjen.i en vakker liten utgave som er enkel å ta med seg i vesken når man utforsker Roma til fots.

18 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 18 AF 19 Horst, Jørn Lier / Blindgang : en William Wisting krim 85 Gyldendal 2015, ISBN , 384 s. 213 x 139 mm. ib. kr. 481,00 / 384,80 Sammen med sin ettårige datter Maja flytter alenemoren Sofie Lund inn i huset hun har arvet etter morfaren. Morfaren var en vanskelig og beryktet mann, og Sofie har betalt noen for å vaske og tømme huset for alt han etterlot seg. Det eneste som står igjen, er en låst safe boltet til gulvet i kjelleren. Det ligger noe i safen, noe som skal overraske ikke bare Sofie Lund, men alle på politihuset i Larvik. Et funn som skal sette fart i en sak som har plaget førstebetjent William Wisting lenge, og som har gjort ham til gjenstand for kritikk både internt og i mediene. Nå øyner Wisting en åpning, en mulig vei å gå. Men da må han gå på tvers av alle lojalitetsbånd og undergrave tilliten til etaten han selv er en del av. Håkanson, Nils / Järnskallen 87 Albert Bonniers förlag 2015, ISBN , 526 s. 218 x 147 mm. ib. kr. 363,00 / 290,40 I hungerkravallernas Stockholm våren 1917 rör sig en maskerad man som kallar sig herr Agnefit. Ett mord har begåtts på en officer med förbindelser i den svenska makteliten, och herr Agnefit samlar en grupp udda existenser för att lösa mordet. I gruppen ingår en labil före detta tsaragent med en böjelse för sexualvåld, en svärmisk studentska med stora talanger för jiu jitsu, en alkoholiserad medelålders kvinna som tål hur mycket stryk som helst, en före detta uppvisningsbrottare, en lettisk bankrånare och en dansk kälkborgare med en unik begåvning för att orsaka förödelse. Herr Agnefit är dock mycket förtegen om varför han vill att mordet ska lösas, och snart börjar gruppens medlemmar ana oråd. Järnskallen är en brett upplagd äventyrsroman vars förvecklingar spänner från samhällets högsta toppar till ett svunnet Stockholms undre värld, där två rivaliserande gäng är inbegripna i ett blodigt krig. Sejersted, Jørgen Magnus (red.) / Historikeren Ludvig Holberg 90.7 Spartacus Forlag 2015, ISBN , 441 s. 210 x 135 mm. hft. kr. 449,00 / 359,20 Ludvig Holberg var en stor dramatiker og humorist, men han var mer enn det. Ved siden av teaterstykker som Jeppe på bjerget, Erasmus Montanus og Den Stundesløse står en lang rekke essays og ikke minst et omfattende historisk forfatterskap. Holberg la selv stor vekt på de historiske verkene, som kom i flere opplag og oversettelser. De avspeiler en brytningstid, den tidlige opplysningstid i Skandinavia, og de gir innblikk i tidens kulturelle og samfunnsmessige verdikamp. Historikeren Ludvig Holberg er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Bergen og København, og antologien består av bidrag fra norske, svenske og danske forskere. På hver sin måte nærmer de seg Holbergs historieverker og diskuterer Holbergs syn på historien, den nære og den mer fjerne, hele tiden med hans kjerneverdier toleranse og ytringsfrihet i mente Elenius, Lars (ed.) / The Barents region : a trransnational 95 history of subarctic Northern Europe Pax 2015, ISBN , 518 s. 249 x 182 mm. ib. kr. 450,00 / 360,00 The Barents region comprises the northernmost parts of Norway, Sweden, Finland and Russia. It was established in 1993 as a result of the disintegration of the Soviet Union, and it is also the first macroregion to move beyond the Cold War s Iron Curtain. This book provides a research-based history of the Barents Region from It is suitable as a course book in history for students at university level, but also for social sciences and for others interested in the comparative transnational history of northern Russia and northern Scandinavia.Six million people live in the Barents Region. The authors tell the history of the regional development in four nation states, bridging the gap between Russia and the Nordic countries in terms of ethnicity, religion, cultural content, political systems, economies and different stages of modernisation. The account starts with the history of independent ethnic groups in a common area. From the ninth century we can see tendencies towards an integration of the northernmost areas of Europe into larger political structures, culminating in early state formations such as the merchant republic of Novgorod and the kingdoms of Norway and Sweden. The focus is on comparative transnational aspects of history through stages of rivalry and co-operation. It is also the history of the many minorities and nationalities moving cross borders of different kinds.

19 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 19 AF 19 Hemstad, Ruth / Propagandakrig : kampen om Norge i Norden og Europa Novus 2015, ISBN , 561 s. 220 x 160 mm. hft. kr. 540,00 / 432,00 I årene rundt 1814 var det en propagandakrig om Norge. Det var en krig med ord, med hundrevis av pamfletter og proklamasjoner som våpen, som foregikk parallelt med den diplomatiske og militære kampen om Norge. Opinionskrigen ble ført fra svensk, dansk og norsk side, både i og utenfor Norden. Den er en viktig, men hittil ganske ukjent del av historien om I denne boken blir propagandakrigen om Norge fra 1812 til 1814 i Norge, Norden og Europa for første gang systematisk undersøkt. Det er gjort ved å følge de mange ulike bidragene, fra skrift til skrift, genre til genre, land til land, fra argument til motargument. Dokumentene og skriftene er satt inn i en bredere kontekst, både politisk og bibliografisk, for å forstå hva som skjer i, mellom og gjennom skriftene. I en avsluttende bibliografisk del er rundt 500 skrifter listet opp og ordnet i forhold til hverandre. Både Carl Johan, Frederik 6 og Christian Frederik brukte i stor grad propagandaskrifter for å få det norske folk i tale i 1813 og I tillegg ble propaganda tatt i bruk i den utenrikspolitiske virksomheten. Det europeiske perspektivet bidrar til å kaste nytt lys over de svenske løftene om en konstitusjon for Norge, fremmet i en rekke av skriftene, og konsekvent avvist fra dansk og norsk side. Den norske retoriske kampen mot svenske slavelenker må også ses i en internasjonal kontekst. Det var en kamp med blekk mer enn det var en kamp med blod i slaget om Norge rundt Denne boken skriver den omfattende propagandakrigen om Norge inn som en integrert del av den politiske 1814-historien. Lundgren, Lena / Böcker bibliotek bildning : Valfrid 99.4 Palmgren Munch-Petersen Palmgren Munch-Petersens liv och verk Stockholmia förlag 2015, ISBN , 371 s. 230 x 200 mm. ib. kr. 318,00 / 254,40 Valfrid Palmgren ( ) var en imponerande person: folkbildare, bibliotekspionjär, språkvetare och feminist. Hon var den första kvinnan som anställdes på Kungliga biblioteket och, tillsammans med Gertrud Månsson, den första kvinnan i Stockholms stadsfullmäktige. Hon startade det första svenska barnbiblioteket och var den första kvinnliga lektorn vid Köpenhamns universitet. Valfrid Palmgren var en drivande person i frågor om bland annat folkbibliotek öppna för alla och särskilda bibliotek för barn och ungdomar. År 1911 gifte hon sig med den danske ingenjören Jon Munch-Petersen och flyttade till Köpenhamn. Författarna skildrar Valfrid Palmgrens innehållsrika liv och ger samtidigt en bild av dåtidens Sverige och i synnerhet av kvinnornas villkor och möjligheter. Lena Lundgren har varit barnbibliotekarie och utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm. Mats Myrstener är biblioteksforskare och bibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Kerstin E. Wallin har forskat i pedagogikhistoria och folkbildning. Bagerrius, Henric (red.) / Politik och passion : svenska kungliga äktenskap under 600 år Natur & Kultur 2015, ISBN , 331 s. 234 x 160 mm. ib. kr. 314,00 / 251,20 Vasaprinsessan Sofia påtvingades en make som behandlade henne så illa att hennes hetlevrade bröder slutligen jagade honom ur landet. Den fanatiskt sörjande Maria Eleonora, änka efter Gustav II Adolf, kämpade med riksrådet om kontrollen över sin makes lik. Gustav III kände en sådan aversion mot sin drottning att hans ovilja att ha samlag med henne höll på att urarta i en konstitutionell kris. Att kungliga äktenskap i alla tider har varit grundade på politik är välkänt. Men som den här boken visar har också passion, i en eller annan form, alltid spelat en viktig roll. I sju nedslag i den svenska monarkins historia får vi här följa hur dynamiken mellan politik och passion yttrat sig. Tillsammans utgör nedslagen en gripande berättelse om hur kön och sexualitet, klass och etnicitet, lycka och olycka, furste och undersåte ständigt har omtolkats i historien. Henric Bagerius och Louise Berglund, antologins redaktörer, är universitetslektorer i historia vid Örebro universitet.

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Kompetansemål for produksjonen: FETT

Kompetansemål for produksjonen: FETT Kompetansemål for produksjonen: FETT - Norsk, samfunnsfag, medier og kommunikasjon, språk, samfunn og økonomi, helse og sosialfag, musikk-dans-drama Målgruppe: Videregående opplæring 1. 2. og 3. trinn.

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

norli juridisk Nyheter Magnus Matningsdal Straffeloven Alminnelige bestemmelser, kommentarutgave ISBN 9788215015309 Universitetsforlaget 2015 kr 1499,

norli juridisk Nyheter Magnus Matningsdal Straffeloven Alminnelige bestemmelser, kommentarutgave ISBN 9788215015309 Universitetsforlaget 2015 kr 1499, norli juridisk Nyheter Magnus Matningsdal Straffeloven Alminnelige bestemmelser, kommentarutgave Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. Loven

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Kirsti L. Engelien Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Stasjonær teknologi i dag: bærbar teknologi Flickr: dani0010 & sokunf Digitale læringsomgivelser? Erfaringsbasert & forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid.

Forslag til for- og etterarbeid. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. For at elevene skal få maksimalt utbytte av forestillingen er det viktig å informere om hva de skal se og oppleve. Dette er en teaterforestilling. Vi befinner

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Status og oversikt over det norske strategiarbeidet i UH-lova. 17.10.2011 Johan Myking LLE/UiB

Status og oversikt over det norske strategiarbeidet i UH-lova. 17.10.2011 Johan Myking LLE/UiB Status og oversikt over det norske strategiarbeidet i UH-lova 17.10.2011 Johan Myking LLE/UiB Den nasjonale språkpolitikken i lovs form 2009 1-7 i universitets- og høgskulelova: Universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker:

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Lindboe Barnevernloven Kr. 199,00 Øvreeide Samtaler med barn Kr. 349,00 Hærem mfl Barnevernets undersøkelse Kr. 269,00

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Profesjonsskriving på nynorsk

Profesjonsskriving på nynorsk Profesjonsskriving på nynorsk Ei utprøving ved Høgskolen i Østfold NOLES 1. februar 2012 Benthe Kolberg Jansson Norsk, Pel og grunnleggande ferdigheiter St. meld. Nr. 11 (2008-2009): Læreren. Rollen og

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne.

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne. Vurderingskriterier for aktivitørfaget Planleggingsdel Bestått meget Bestått Ikke bestått - Innsamling av info -Dagsplan - Mål og observasjonsmuligheter av bruker og aktivitet - Motivasjon av brukere -

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer