Utslippene fra oljefyring stuper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslippene fra oljefyring stuper"

Transkript

1 Resultater 2014

2 Utslippene fra oljefyring stuper I året som har gått har vi sett mange positive signaler, både hos det offentlige og det private. Vi har sett en vilje til å endre på gamle vaner og et ønske om å bli bedre i tiden framover. Med klimautfordringene som vår tids største trussel og utfordring, er det godt å se at salget av fyringsolje på landsbasis har gått ned med hele 28 prosent fra 2013 til Oljefri har aldri hatt en større rekkevidde enn det siste året og vi har heller ikke opplevd en større dugnadsinnsats i det norske folk enn hva vi ser nå. Denne utfasingen er en liten del av det store bildet, men alle de små skrittene i riktig retning fører oss stadig nærmere et mer klimavennlig samfunn. Oljefri jobber tett med alle involverte i denne utslippskampen; privatpersoner, kommuner, næringsliv og politikere. For å nå målet om et samfunn helt uten oljefyring innen 2020, må vi alle fortsette å jobbe sammen. Fra politisk hold ser vi at Enova har fått innvilget et større mandat for utfasing av oljefyring og den nye regjeringen har økt fyringsoljeavgiften. Statsbygg skal framskyve planene om utfasingen av oljefyring til 2016 og flere kommuner har nå skjerpet inn forurensningsforskriften angående nedgravde oljetanker. Dette sender viktige signaler om at oljefyringens tid er forbi. I året som kommer ønsker vi å løfte de miljøvennlige alternativene og gjøre det lettere for private husholdninger å bytte ut oljefyren. Vi vil fortsette arbeidet med å sette fokus på forurensningsfaren ved nedgravde oljetanker og vi ønsker å gjøre Oljefri enda mer synlig i alle deler av landet. Vi har også startet dialogen med mange nye kommuner og samarbeidspartnere, som vi håper vil styrke Oljefris arbeid fram mot

3 Takk for samarbeidet Innhold Oljefyring hører fortiden til...2 Takk for samarbeidet...3 Oljefri.no...4 Aktiviteter...8 Media...12 Medieoppslag...15 Samarbeidspartnere Tilbyderdekning...17 Naturvernforbundet takker for det viktige samarbeidet i 2014 hvor vi sammen har satt fokus på både globale og lokale miljøutfordringer. Ved å spare energi og kutte ut fossile energikilder er vi på riktig vei. Vi kan se tilbake på et spennende år for Oljefri: Vi har etablert to nye kampanjeområder, i Vestfold og på Nord-Jæren, i tillegg til å ha lansert Oljefri i Arendal kommune. 16 kommuner har mottatt vårt Oljefri-diplom for utfasing av oljefyring i egne bygg. En fargerik oljetank gikk på vandring fra Randaberg, via Sandnes, og helt til Stavanger. Dette var både til inspirasjon og forundring når vi markerte Nord-Jæren sitt nye samarbeid med Oljefri. Flere eneboliger har blitt oljefri gjennom året og deres historier har vært publisert både hos oss og i andre medier rundt om i landet. Oljefri har også hatt en rekke nasjonale oppslag på TV og på trykk, noe som viser at vårt samarbeid har satt oljefyringsproblematikken på agendaen. Vi har mye å være stolt av og mange partnere å takke for samarbeidet. Det gir en inspirasjon og et viktig driv for å fortsette arbeidet vårt inn i det nye året. Takk for innsatsen! Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. 3

4 OM UNDERSØKELSEN Oljefri.no Hvor nyttig er oljefri.no? Til sammen 80 % oppgir at oljefri. no er nyttig (60%) og svært nyttig (20%). 15 % oppgir at de synes oljefri.no er lite nyttig (13%) eller unyttig (2%). Bare 5 % vet ikke. Dette er jevnt med tidlige år, men årets undersøkelse har flere respondenter og flere brukere. Ved spørsmål om hvor nyttig det er å kunne sende forespørsel til kvalitetssikrede tilbydere svarer 78 % at dette er nyttig (48%) eller svært nyttig (30 %). 60% 13% Hva synes du om nettsiden oljefri.no? 48% 30% Jeg har ikke blitt oljefri enda, men blir det snart. Oljefri gjennomfører brukerundersøkelse årlig. Undersøkelsen er anonym og frivillig og ble sendt på epost til alle 593 som har sendt inn forespørsel til Oljefris tilbydere i løpet av året (31. mai mai 2014). 17 prosent av disse besvarte undersøkelsen. Hvor mange blir oljefri? Oljefri oppnår resultater ved å legge til rette for at flere erstatter oljefyring. Årets undersøkelse viser blant annet at 47 % av respondentene har blitt oljefri. Av disse har 17 % bare fjernet oljetanken. I tillegg har 4 % redusert energiforbruket ved å investere i forbybar oppvarmingsløsning. 31% Jeg kommer ikke til å bli oljefri. 17% 16% 14% Det er viktig å merke seg at det å bli oljefri krever betydelige investeringer hos den enkelte. Vi gir brukerne kort tid til å gjennomføre tiltak før vi gjennomfører spørreundersøkelsen. Dette gjenspeiles i resultatene. 14% Jeg hadde ikke oljefyr, men har installert fornybar oppvarmingsløsning gjennom oljefri.no. Jeg vet ikke. Jeg har blitt oljefri og har valgt en av tilbyderne i oljefri.no. Svært nyttig Nyttig Lite nyttig Unyttig Vet ikke Hva synes du om muligheten for å sende forespørsel til kvalitetssikrede tilbydere via oljefri.no? Jeg har blitt oljefri, men har bare fjernet oljetanken. Jeg har blitt oljefri, men har valgt tilbyder utenfor oljefri.no. Har du blitt oljefri eller installert fornybar oppvarming i boligen? 4

5 Oljefri.no - trafikk og forespørsler Antall medieoppslag, informasjonsmøter, kampanjeaktiviteter, tilbydere og samarbeidspartnere viser at prosjektet vokser og når ut til flere, og at man på den måten kan anta at flere boligeiere blir påvirket til å starte prosessen med å bli oljefri. Dette heftet presenterer i hovedsak denne typen indikatorer, fordi samlet det sett gir et godt bilde av prosjektets arbeid og resultater. Nettsiden oljefri.no gir derimot et par direkte målbare indikatorer som tydelig viser at stadig flere bruker oljefri.no som verktøy for å finne informasjon om overgangen fra fossil til fornybar varme og til å sende inn forespørsler til Oljefris kvalitetssikrede tilbydere. Etter flere år med jevn stigning i antall innsendte forespørsler ble 2014 et markant bedre år med nesten dobling (96%) fra 445 i 2013 til 871 i Antall besøk på siden fortsetter også å stige, og i år ble besøk passert for første gang. Salg av fyringsolje Statistikk over salg av fyringsolje er en indirekte indikator på effekten av Oljefri, og sier mye om retning og fart på utfasing av oljefyring som Mill. liter solgt oppvarmingsløsning i landets boliger og bygg. De siste årene viser en markant nedgang i salget av fyringsolje. SSB fører månedlige rapporter Totalt Fyringsolje Parafin over omsetningen av petroleumsprodukter, og har egne kategorier for fyringsolje og parafin. I 2014 har salget av fyringsoljer gått ned med 27 prosent sammenlignet med Dette er en massiv reduksjon i utslippene, når de fleste andre utslippssektorene har fortsatt å øke, eller i beste fall flate ut. Ser vi på en litt større tidshorisont, har salget av fossile fyringsoljer gått ned med hele 56 prosent siden På fire år er utslippene fra oljefyring halvert SOSIALE MEDIER Oljefri sin har egen facebook-side med 1876 følgere (+16% fra 2013). 309 følger Oljefri på Twitter (+98% fra 2013) Besøkstall på nettsiden oljefri.no Oljefris forespørsler Sosiale medier brukes aktivt for å informere om nyheter, aktiviteter og arrangementer. 5

6 Tilbydere Fornybare oppvarmingsløsninger Helt fra prosjektets oppstart i 2008 har Oljefri samarbeidet med tilbydere av fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. Alle våre tilbydere har gått gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess der bedriftenes økonomi, faglige kvalifikasjoner og rutiner for oppfølging av kunder blir vurdert før de formelt kan godkjennes som tilbydere i Oljefri. Kriteriene for opptak er strenge og godkjenningsprosessen omfattende, for å redusere mest mulig risiko for brukerne av oljefri. no. Det er viktig for Oljefri å synliggjøre tilbyderbedriftene som det er brukt mye ressurser på å kvalitetssikre. I forbindelse med omleggingen til nye nettsider har nå alle Oljefris tilbydere en egen tilbyderside på oljefri.no med informasjon om den enkelte bedrift. I 2014 har Oljefri styrket sin dekning av tilbydere på landsbasis. Ildstedet og Norsk Gjenvinning Industri er kommet til som nasjonale tilbydere av henholdsvis rentbrennende vedovner og rens og fjerning av oljetanker, samtidig som 13 nye lokale tilbydere er blitt en del av Oljefri i året som gikk. Til sammen omfatter Oljefris tilbyderkonsept nå 46 bedrifter fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 6

7 Rens og fjerning av oljetank Energirådgivningstjenester 7

8 Utbredelse TRØNDELAG TRONDHEIM TILBYDERDEKNING HORDALAND BERGEN ASKØY LINDÅS RADØY God Middels Lav 8 ROGALAND STAVANGER SANDNES RANDABERG TIME KLEPP HÅ SØRLANDET KRISTIANSAND ARENDAL ØSTLANDET ASKER NØTTERØY Ingen Kampanjeområde Kilde: Kartverket

9 Aktiviteter KAMPANJEOMRÅDER I 2014 har Oljefri fått to nye kampanjeområder: Nord-Jæren og Vestfold. Oljefri driver nå kampanjer tilknyttet de største byene i landet: NORD-JÆREN Stavanger, Sandnes og Randaberg. VESTFOLD Nøtterøy HORDALAND Bergen, Askøy, Radøy og Lindås. SØRLANDET Kristiansand kommune, Grimstad kommune, Arendal kommune og kommunene i knutepunkt Sørlandet. OSLO/AKERSHUS Aktiviteter i Asker kommune SØR-TRØNDELAG Trondheim kommune Lanseringer Når Oljefri lanseres i et nytt område starter vi samarbeidet i regionen med en markering. Ofte gjennomføres det utadrettede aktiviteter i det åpne byrommet som gir positivt fokus til temaet i lokalsamfunnet. RANDABERG En gammel oljetank på turné ble avduket i Randaberg, med åpningstale. Det ble servert Oljefrikake og et musikkverk for oljetank ble urfremført. SANDNES På Sandnes ble tanken dekorert av barnehagebarn, og publikum fikk både tale og Oljefri-kake. STAVANGER I Stavanger fremførte perkusjonist Eddie Andresen den utvidede versjonen av Oljetankmusikkverket, og i tillegg til Oljefri-kake ble det tale og appell ved ordfører Christine Sagen Helgø og Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark. Den dekorerte tanken ble deretter utstilt på Mostun natursenter frem til Verdens miljødag 5. juni. På miljødagen ga Oljefri Nord- Jæren informasjon om fjerning av nedgravd oljetank, fornybare oppvarmingsløsninger og utfylling av skjemaet på oljefri.no. NØTTERØY På Nøtterøy ble Oljefri lansert med informasjonsmøte og et politisk vedtak om å stramme inn forurensingsforkriften for nedgravde oljetanker. ARENDAL I Arendal ble Oljefri lansert i sentrum 15. november med korpsmusikk der rytmeseksjonen besto blant annet av en oljetank. I tillegg ble det holdt tale av Arendals ordfører Einar Halvorsen og Naturvernforbundets Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. FRA LANSERINGEN I ARENDAL. Kampanjeansvarlig Marte Rostvåg Ulltveit-Moe lanserer Oljefri i Arendal. Froland Skolekorps deltok på lanseringen av Oljefri i Arendal ved å spille på en gammel oljetank. Foto: Lars Verket. 9

10 Brev til oljefyreiere Informasjonsmøter I samarbeid med kommunene sender vi informasjon til eiere av oljefyrte anlegg og ildsteder eller oljetanker i kommunen. Målet er å gi informasjon om problemene med oljefyring, det varslede forbudet og invitere til aktiviteter. NORD-JÆREN Utsending av 2500 brev med invitasjon til informasjonsmøter og brosjyre om hvordan man fjerner oljetank og skifter oppvarmingsløsning. En viktig del av Oljefris informasjonsarbeid handler om å holde åpne informasjonsmøter om overgang fra oljefyring til fornybar varme. På informasjonsmøtene får innbyggere informasjon om blant annet fornybare oppvarmingsløsninger, regelverk knyttet til nedgravde oljetanker, og gjeldende støtteordninger. I 2014 deltok til sammen 815 personer på Oljefris informasjonsmøter. BERGEN Informasjonsmøte 1. april i Bergen Rådhus. 35 deltakere. Bydelsmøte 26. september i Åsane kulturhus. 70 deltakere. ASKØY Informasjonsmøte 26. mai på Askøy Rådhus. 60 deltakere. STAVANGER Informasjonsmøte 7.mai på Jåttå Videregående skole. 90 deltakere. SANDNES Informasjonsmøte 6.mai på Vågen Videregående skole. 160 deltakere. RANDABERG Informasjonsmøte 8. mai på Randaberg bibliotek. 60 deltakere. ARENDAL Informasjonsmøte 18. november i Arendal rådhus. 200 deltakere. NØTTERØY Prøveinformasjonsmøte 5. mars som del av møteserien Naturlig onsdag. 30 deltakere. Informasjonsmøte 4. november i Nøtterøy Rådhus. 110 deltakere. BERGEN Utsending av 1400 brev med invitasjon til informasjonsmøte og aktiviteter sammen med brosjyre om hvordan man fjerner oljetank og skifter oppvarmingsløsning. ARENDAL Utsending av 1500 brev med informasjon om kampanjen og invitasjon til informasjonsmøte. NØTTERØY Utsending av 900 brev med informasjon om oljetankregister og informasjonsmøte. INFORMASJONSMØTE. 60 personer deltok på informasjonsmøte på Askøy 26. mai. INFORMASJONSMØTE. 160 personer møtte opp på informasjonsmøte om Oljefri i Sandnes 6. mai

11 Foredrag og fagseminarer FRA LANSERINGEN I STAVANGER I APRIL Fra venstre: Daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland Erik Thoring, ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø, musiker og komponist Eddie Andresen, trompetist Adrian Barstad Andresen, kampanjeansvarlig for Oljefri Nord-Jæren Cathrine Th. Tellnes, miljøvernsjef i Stavanger kommune Olav Stav og generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark. Stands Oljefri har stands på gater og torg for å vise frem de fornybare varmeløsningene og problematikken rundt oljefyring. Stands brukes også for å synliggjøre tematikken og prosjektet på relevante fagarenaer. BERGEN Stand på Forskningsdagene 20. september med mobilt solfangeranlegg. Stand på Naturvernforbundets 100-årsfeiring 18. oktober. Oljefri ble presentert både for Kong Harald og for Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. KRISTIANSAND Oljefristand på Klimafestivalen 24. august på Grønt Senter. ASKER Førjulsstand 13. desember om miljøvennlig oppvarming og energisparing. STAVANGER Oljetankstand på Mostun 5. juni natursenter i forbindelse med Verdens miljødag. For å øke kompetansen om klimaarbeid lokalt, forbud mot oljefyring, regelverk knyttet til nedgravde oljetanker, energieffektivisering og fornybare energiløsninger holder Oljefri innlegg på aktuelle møteplasser. Oljefri står også bak arrangementer alene eller i samarbeid med andre aktører - for å øke kompetansen om overgang til fornybar energi og energieffektivisering. ARENDAL Foredrag om Oljefri og energisparing 16. september på Arendalskonferansen «Kommunene og det grønne skiftet». STAVANGER Foredrag om Oljefri 6. november på Tekna Klimas arrangement «CO2 = tapte penger? Klimatiltak som monner» BERGEN Frokostmøte om Solenergi 24. september i samarbeid med Husbanken, Bergen kommune, Høgskolen i Bergen og Solenergiforeningen i Bergen. Kveldsmøte 4. juni i møteserien Naturlig onsdag - «Bygg med vett» om naturlige bygningsmaterialer. Klimanettverksmøte 3. april i samarbeid med Hordaland fylkeskommune om nedgravde oljetanker og regelverk på Hotell Augustin. OSLO Innlegg om fremtidig forbud mot oljefyring og nedgravde oljetanker 24. november på Norges Eiendomsmeglerforbunds høstkonferanse. Befaringer For å vise frem de gode eksemplene og bidra til økt engasjement og kunnskapsnivå inviterer Oljefri til befaringer hos bolig- og byggeiere som har gjennomført energismarte tiltak. HORDALAND Befaring hos Sjur Rørlien på Voss 30. mars. Han har bygget energismart passivhus på Voss med solfangere og vedovn med vannkappe. Befaring hos Arne Nakling i Bergen 7. april. Han er Bergens første plusskunde med solfangere, solceller, bergvarmepumpe og vedovn med vannkappe. Befaring hos Rune Solheimslid i Åsane 2. oktober. Han har erstattet sin oljefyr med luft-vannvarmepumpe. 11

12 12 Kartlegging For Oljefri handler kartlegging om å få best mulig oversikt over omfanget av oljefyrte ildsteder og anlegg og nedgravde oljetanker. I 2014 har vi jobbet på ulike måter for å få best mulig oversikt over omfanget, og samtidig gjøre det enklere for andre kommuner å skaffe seg oversikt selv: VESTFOLD Kartlegging av oljefyringsomfanget i Vestfolds 14 kommuner. Det Andre aktiviteter SAMARBEID MED LOS LOS er landets fjerde største strømleverandør. Gjennom et strategisk samarbeid med EnergiNorge har Oljefri samarbeidet med LOS om en informasjonskampanje om utfasing av oljefyring. Målgruppen for dette samarbeidet har vært LOS kundemasse. Dette er en helt ny og viktig målgruppe for Oljefri. Kampanjen har hatt som mål å gjøre det lettere for LOS sine kunder å erstatte oljefyring med fornybar energi gjennom å tilby informasjon ble systematisk innhentet eksisterende data fra ulike aktører i fylket, for så å sammenfatte en presentasjon av tilstanden i Vestfold. Funnene i rapporten underbygde antagelsene om at flere av Vestfolds kommuner har et stort omfang av oljefyring. Aktørene bak dataene presiserer også at det mest sannsynlig er store mørketall over hele Vestfold fylke. NORD-JÆREN Vinteren 2014 ble det utarbeidet en kartleggingsrapport over oljefyring i kommunene på LOS sine nettsider og annet materiell. I tillegg har Oljefri og LOS gjort flere felles utspill i media. BOLIGKJØPERKAMPANJE Boligkjøpere er en ny og viktig målgruppe for Oljefri. I samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), NITO Takst, Norges Takseringsforbund og Enova har vi utviklet felles materiell om overgang fra fossil til fornybar oppvarming for boligkjøpere. Dette skal distribueres til medlemmer i NEF. Takstmenn og meglere får også et mer utfyllende faktahefte. I tillegg til dette har vi jobbet med Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Kartleggingsrapporten var basert på Feiervesenets tankregistre, spørreskjema til de tre kommunene og kommunenes miljø- og klimaplaner. HORDALAND I samarbeid med Hordaland fylkeskommune er det utviklet en mal for hvordan kommunene kan etablere et oljetankeregister og kartlegge omfanget av oljefyring. SOGN OG FJORDANE Arbeid for å kartlegge omfanget av oljefyring i regionen er påbegynt. å øke kompetansen hos meglere og takstmenn gjennom innlegg på Høstkonferansen til NEF, og planlegger å fortsette samarbeidet i Vi har også gjort felles utspill i media. ENERGIMERKING Gjennom kurset «Energieffektive og fuktsikre bygninger» har 120 studenter ved Høgskolen i Bergen energimerket 35 boliger i Bergen i samarbeid med Oljefri, og fått relevant, praktisk erfaring gjennom studieløpet sitt. Samarbeidet vil bli videreført i Oljefri-diplom 100% OLJEFRI. Stian Røssland Berger fra Oslo kommune mottar Oljefri-diplom av Ellen Munden Palgaard. Gjennom Oljefri-diplomet ønsker Oljefri å hedre de kommunene som har gjort en innsats for å kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning, samt hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet. Noen aktører har faset ut oljefyring helt. De har blitt helt oljefri og mottar den gjeveste utmerkelsen: 100 % oljefri. Andre har faset ut oljefyring som 100 % OLJEFRI KOMMUNE Lillesand kommune Hol kommune Søgne kommune Oslo kommune Ål kommune Hemsedal kommune Nedre Eiker kommune Krødsherad kommune Sigdal kommune grunnlast, men har noe topplast igjen. De mottar Oljefri-diplom for å ha blitt minst 80 % oljefri, både som en takk for innsatsen og en inspirasjon til å fortsette arbeidet med å bli 100 % oljefri. I 2014 har 16 kommuner mottatt Oljefri-diplom. 80 % OLJEFRI KOMMUNE Andebu kommune Nore og Ulvdal kommune Rollag kommune Flesberg kommune Gol kommune Asker kommune Trondheim kommune

13 Media Lokale og nasjonale medier er viktige aktører for å synliggjøre viktigheten av utskiftning av oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybar varme og fjerne oljetanken. I 2014 har Oljefri fått hele 59 saker på trykk, nett, radio eller TV det meste på et år siden prosjektets oppstart i Kombinasjonen av Naturvernforbundets uavhengige og ikke-kommersielle ståsted og de lokale kampanjeaktivitetene i kommuner rundt om i landet gjør Oljefri-saker aktuelle og relevante. har truffet prosjektets målgruppe svært godt, spesielt innslaget på TV2 nyhetene i mars om «miljøbomber under huset» og saken «krever tiltak mot tanker» som ble publisert i nærmere 50 lokalaviser gjennom nyhetsbyrået ANB. Deter også verdt å trekke fram innslaget på NRK Søndagsrevyen i slutten av november som handlet om Oljefris samarbeid med eiendomsmeglerbransjen om å få fokus på oljefyringsanlegg i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Boligkjøpere er en viktig målgruppe for prosjektet, som vi for første gang har truffet bredt gjennom dette innslaget. Det siste året har vi kommet også et langt skritt nærmere nasjonal dekning av tilbydere, samt at prosjektet er blitt etablert med lokale kampanjer i to nye regioner: Nord-Jæren og Vestfold. Dette har bidratt til at vi har kunnet kommunisere Oljefris budskap oftere nasjonalt, noe som har hatt en klart positiv effekt for synligheten av Oljefri, og dermed økt aktivitet på nettsiden oljefri.no. I året som har gått har vi lyktes spesielt godt å få fram forurensingsfaren rundt nedgravde oljetanker. En del av disse sakene TV2 NYHETENE 2. MARS TV2 følger fjerningen av oljetanken til huseier Pål Rønnevig i Kristiansand. Naturvernforbundet uttaler at det må bli slutt med oljefyring, og at regjeringen må innføre tiltak for å fjerne tankene. 13

14 SØNDAGSREVYEN 23. NOVEMBER Naturvernforbundet henvender seg til ny gruppe - eiendomsmeglerne - for å spre informasjon om støttetiltakene som finnes for å fjerne oljetanker. DISTRIKTSNYHETER ROGALAND 29. APRIL Kommunene på Nord-Jæren hjelper huseiere med å bli kvitt gamle oljetanker. 14

15 15

16 Medieoppslag 2014 AVIS/MAGASIN/NETT Budstikka 13.2: Flere fjerner oljefyr Fædrelandsvennen 4.3: Ditt ansvar å forhindre forurensing Tønsbergs blad 5.3: Prosjekt Oljefri presenteres på biblioteket i kveld TV2.no 22.3: Har miljøbomber under huset Bygg.no 27.3: Ildstedet gjør et miljøløft Budstikka 2.4: Stor miljøfare: nedgravde oljetanker nedgravd i Asker og Bærum Boligmani 2.4: Parafin ulovlig fra 2020 Fyr med ved! Budstikka 4.4: Tikkende miljøbomber Byggfakta.no 4.4: Dette er varmepumpevinnerne Lillesands-Posten 8.4: Fyrer ikke med olje Nationen 11.4: Miljøløft for ren norsk oppvarming Sandefjords Blad 16.4: Oljefri heder Bygdebladet 30.4: Oljetank på turné Bygdebladet 1.5: Kampanje for oljefri oppvarming Sandfjords Blad 2.5: Oljefritt i Andebu kommune Bygdebladet 8.5: Oljejippo Budstikkanett 20.5: Fikk pris av Naturvernforbundet Lillesands-posten 20.5: Investerte i bergvarme DNB Eiendomsmarkedet 21.5: Har du en gammel oljetank nedgravd i hagen? Romerikes blad 27.5: Krever tiltak mot tanker Bygdeposten 5.6: På fylkesturné med elbil Hallingdølen 5.6: Fekk klimaskryt Lierposten 5.6: Naturvern på turné Nordhordland 7.6: Infomøte om oljefyring Strilen 10.6: Infomøte om oljetankar Røyken og Hurums Avis 10.6: Markerte miljøet i 100 år Eikernytt 20.6: Nedre Eiker ble oljefri og fikk diplom Bygdeposten 21.6: Ordførere fikk Oljefri-diplom Eikerbladet 24.6: Mottok oljefridiplom NRK Østlandssendingen 7.7: En solskinnshistorie fra Lillestrøm Bergensavisen 14.7: Dyre, tikkende bomber Bergensavisen 15.7: Anbefaler ikke å lukke øynene Askøyværingen 8.8: Har fjernet 46 av 652 oljetanker Fædrelandsvennen 27.8: Sørlendingene halverte nesten fyringsoljeforbruket Vi i villa 10.9: Oljelekkasje kan koste deg huset VVSForum 16.9: Utfasing av fossil energibruk i bygg Bergens Tidende 24.9: Solenergi i Bergen en spøk? Trønder-Avisa 24.9: Regner med å spare Verdalingen 26.9: Naturvernforbundet engasjerer seg i luktsak Boligmesseavisa 2.10: Salget av fyringsolje stuper på Sørlandet Åsane Tidende 14.10: Kastet ut oljefyren Jarlsberg 7.10: Utfasing av oljefyren Agdernæring 10.10: Felles innsats mot oljefyr Arendals Tidende 13.11: Et oljefritt Arendal Agderposten 16.11: Vil gjøre byen oljefri Agderposten 17.11: Slo løs på tanken NRK Trøndelag 12.12: Trondheim får miljøheder Budstikka 31.12: Asker kuttet fyringsolje og fikk pris RADIO NRK Vestfoldsendinga 4.3: Oljefri i Vestfold Radio Sør 14.5: På høy tid Radio Sør 10.9: Energilosen Ut med oljefyren NRK Dagsnytt 23.11: Eiendomsmeglere og oljefyr TV TV2 22.3: Har miljøbomber under huset NRK Distriktsnyheter Rogaland 29.4: Oljetank på turné TV Vest 06.05: Oljefri-kampanje og informasjonsmøte på Nord-Jæren TV2 Nyhetene 30.8: Salget av fyringsolje stuper NRK Søndagsrevyen 23.11: Eiendomsmeglere og oljefyr 16

17 Samarbeidspartnere Oljefris samarbeidspartnere bidrar til å gjøre gjennomføring av Oljefri mulig. Gjennom egen virksomhet og viktig støtte bidrar de til å løse klimautfordringene. Dette har vært Oljefris samarbeidspartnere i 2014: Oljefri har også et godt samarbeid med flere bransjeorganisasjoner, som bidrar i prosjektet med sin faglige kompetanse og bransjeerfaring. - Feiermesternes Landsforening (FLF) - Norsk Bioenergiforening (Nobio) - Norsk Fjernvarme - Norsk Forening for Farlig avfall (NFFA) - Norsk Solenergiforening - Norsk Varme - Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) - Rørentreprenørene Norge 17

18 Oljefri innen 2020! Oljefri er et prosjekt som drives av Naturvernforbundet i samarbeid med kommuner, fylker, Klima- og miljødepartementet, regionalt næringsliv og lokale tilbydere. Det overordnede målet for prosjektet er å fase ut oljefyring som oppvarmingsløsning innen Målet skal nås gjennom å gjøre det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte sitt oljefyrte anlegg eller ildsted med et fornybart alternativ. Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med rundt medlemmer og over 100 fylkes- og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet jobber for å sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrensen i naturen. KONTAKTPERSONER I OLJEFRI Prosjektkoordinator Prosjektutvikler Informasjonsansvarlig Kampanjeansvarlig Kampanjeansvarlig Kampanjeansvarlig Martin Leander M. Brandtzæg Peter Heimstad Silje Østerbø Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Kristin Hildre Rørvik Cathrine Tellnes 18

Oljefri resultater 2011

Oljefri resultater 2011 Oljefri resultater 2011 Nettside: Besøk og brukere På oljefri.no finner bolig- og byggeiere konkret, relevant og troverdig informasjon om alternativer til oljefyring og energisparing. De kan også sende

Detaljer

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Energi og klimaseminar 14. november 2010 Nils Tore Skogland daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Hordaland Stiftet i 1918

Detaljer

Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader. Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber

Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader. Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber Norsk Gjenvinning Industri AS: Totalløsninger for fyringsoljetanker Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader www.norskgjenvinning.no

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND

PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND MÅLSETTING: Oljefri.no skal bidra til at klimagassutslippene fra oljefyring i Hordaland reduseres med 90 prosent innen 2014 og være pådriver for lavere klimagassutslipp

Detaljer

Oljefyring i Vestfold. Foranalyse av oljefyringsomfanget i Vestfolds kommuner

Oljefyring i Vestfold. Foranalyse av oljefyringsomfanget i Vestfolds kommuner Oljefyring i Vestfold Foranalyse av oljefyringsomfanget i Vestfolds kommuner Bakgrunn Klimaforliket på Stortinget (juni 2012) varsler utfasing av oljefyring i alle offentlige bygg innen 2018 og et forbud

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGI FOR ENERGIEFFEKTIVE OG KLIMANØYTRALE BYGG I OSLO

INNSPILL TIL STRATEGI FOR ENERGIEFFEKTIVE OG KLIMANØYTRALE BYGG I OSLO 7. oktober 2012 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Rådhuset 0037 Oslo INNSPILL TIL STRATEGI FOR ENERGIEFFEKTIVE OG KLIMANØYTRALE BYGG I OSLO Innledning Naturvernforbundet vil først takke for et godt

Detaljer

oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no

oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no Internettbaserte miljøløsninger for konkrete resultater og deltakelse: oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no Fremtidens byer i Kristiansand 19. november 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder - Naturvernforbundet

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

Statusrapport om oljefyring i Time, Klepp og Hå

Statusrapport om oljefyring i Time, Klepp og Hå Statusrapport om oljefyring i Time, Klepp og Hå Rensing av oljetank, Rogaland 2014. Foto: Cathrine Th. Tellnes. Oktober 2015 1 2 INNHOLD 1. Innledning s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Metode for rapporten s.

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Statusrapport om oljefyring i fire kommuner på Nord-Jæren

Statusrapport om oljefyring i fire kommuner på Nord-Jæren Statusrapport om oljefyring i fire kommuner på Nord-Jæren Fra rivingen av Uldals Handelskole på Lagårdsveien i forbindelse med bygging av nytt politihus. Foto: John Johnsen, Feiervesenet, ca. 1995. Mars

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE (FOSSIL OLJE) TIL OPPVARMING AV BYGNINGER FRA 2020

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE (FOSSIL OLJE) TIL OPPVARMING AV BYGNINGER FRA 2020 10. januar 2017 Deres ref.: 16/1760 Klima- og miljødepartementet HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE (FOSSIL OLJE) TIL OPPVARMING AV BYGNINGER FRA 2020 Overordnede bemerkninger

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

EVALUERING AV OLJEFRI.NO I 2008: OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL FORBEDRING I LEVERANDØRSAMARBEIDET

EVALUERING AV OLJEFRI.NO I 2008: OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL FORBEDRING I LEVERANDØRSAMARBEIDET EVALUERING AV OLJEFRI.NO I 2008: OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL FORBEDRING I LEVERANDØRSAMARBEIDET Tallene over klimagassutslipp fra statistisk sentralbyrå for 2007 viser at bruken av fossile energikilder

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361 0 716 495 2 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008

Detaljer

Resultater2012. Knutepunkt-Sørlandet kommunene VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Resultater2012. Knutepunkt-Sørlandet kommunene VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Resultater2012 Knutepunkt-Sørlandet kommunene VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Visjon og bakgrunn I 2012 har vi opplevd mange nye værrekorder; flest tropiske stormer, mer regn og mer tørke. Vi ser alvorlige klimaendringer

Detaljer

Rapport til Husbanken for prosjektet Beboerdrevet energioppgradering. Prosjektets formål. Målgruppe. Forskjellige typer aktivitet

Rapport til Husbanken for prosjektet Beboerdrevet energioppgradering. Prosjektets formål. Målgruppe. Forskjellige typer aktivitet Rapport til Husbanken for prosjektet Beboerdrevet energioppgradering Saksnummer 536.22/14 Dato: 30.11.2015 Prosjektets formål Prosjektet skal redusere klimafotavtrykket pr innbygger på Landås, samt vise

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke?

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Klima- og energiplaner Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Hva sier loven? Plan- og bygningsloven 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

Høringssvar fra Fredrikstad kommune vedrørende forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje

Høringssvar fra Fredrikstad kommune vedrørende forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 Fredrikstad KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO Høringssvar fra Fredrikstad kommune vedrørende forslag til forskrift om forbud mot fyring

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02636-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2016 103/16 Vedr. høring av forslag om forbud

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Møte 17.02.10 Nasjonale og regionale premisser og prosjektplaner Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra:

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen BYGG FOR FRAMTIDA Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012 (Foredragsholder, tittel, sted, tid) Seniorrådgiver Solveig Aaen 1 Miljøhandlingsplanen er: den tredje i

Detaljer

Et samlet storting vedtok i Klimaforliket at bruk av fossil olje i husholdninger og som grunnlast i næringsbygg vil bli forbudt i 2020: [1]

Et samlet storting vedtok i Klimaforliket at bruk av fossil olje i husholdninger og som grunnlast i næringsbygg vil bli forbudt i 2020: [1] BAKGRUNN Et samlet storting vedtok i Klimaforliket at bruk av fossil olje i husholdninger og som grunnlast i næringsbygg vil bli forbudt i 2020: [1] det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje

Detaljer

Hvorfor kjøpe lisens på Energiportalen? energiportalen.no

Hvorfor kjøpe lisens på Energiportalen? energiportalen.no Hvorfor kjøpe lisens på Energiportalen? energiportalen.no " I Østfold har de fleste av våre kommuner benyttet Energiportalen i flere år nå, som en viktig del av vårt klimaarbeid mot husholdningene. Tyra

Detaljer

Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet

Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet Klimaforum 25. februar 2011 Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Hordaland Formål

Detaljer

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVA MÅ VI FORHOLDE OSS TIL? DET GRØNNE SKIFTET (ÅRETS ORD I 2015) «De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar

Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar 14.01.10 Utfordringer og muligheter innen bygg og anlegg Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra: Hvor

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad Norges energidager 16-17. oktober 2008 Holmenkollen Park Hotel Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier v/ordfører Thorvald Hillestad 1 Klima og energisatsing O SLO BU SKERUD

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Sak 444 Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo kommune - Byrådsak 243 av 13.12.2007

Sak 444 Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo kommune - Byrådsak 243 av 13.12.2007 [200702469] Sak 444 Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo kommune - Byrådsak 243 av 13.12.2007 Sendt til byrådet. FORSLAG: Forslag fremsatt i komiteen: Bystyret

Detaljer

Enova - støtteordninger

Enova - støtteordninger Enova - støtteordninger Kommunene og det grønne skiftet. Arendalskonferansens fordypningsseminar, 14-15. september 2014 Christian Hemmingsen, Markedssjef Yrkesbygg - Enova SF Et energieffektivt og fornybart

Detaljer

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Total Adresseavisen 61 086 60 165 63 981 3 839 Aftenposten Junior 21 817 21 817 1 430 Aftenposten,

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender Ved Anja Bakken Riise @AnjaBRii politisk rådgiver Framtiden i våre hender Viderefører Hvordan arbeidet komme fra Klimavalg2013 i gang? Over 100 organisasjoner; miljøorganisasjoner, fagforeninger, ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Definisjon på nedgravd oljetank

Definisjon på nedgravd oljetank KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG ENGASJERT Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og der en eventuell lekkasje vil gå i grunnen. Forskrift

Detaljer

Bærekraft-undervisning Oljefri og energismart i Hordaland Klimafestival 2016

Bærekraft-undervisning Oljefri og energismart i Hordaland Klimafestival 2016 Byrådssak 1247/17 Tildeling av tilskudd til klima og miljøtiltak 217 PEVI ESARK-1252-21725843-1 Hva saken gjelder: I juni 27 vedtok bystyret etablering av et klimafond. Nytt klima-, miljø- og energifond

Detaljer

Olje og -energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Grimstad, 14.07.2015

Olje og -energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Grimstad, 14.07.2015 Olje og -energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Grimstad, 14.07.2015 Innspill til ny fireårig avtale mellom OED og Enova Fra 2017 skal det inngås en ny fireårig avtale mellom Olje- og energidepartementet

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

NYHETSBREV. STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN Februar 2010

NYHETSBREV. STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN Februar 2010 NYHETSBREV STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN Februar 2010 15 på topp pr 26. februar 2010 Per 26. februar 2010 var det 2172 godkjente sertifiseringer på landsbasis. Totalt: 1. Oslo 525 (1) 2. Trondheim 142 (2) 3.

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet. Resultater2013

Knutepunkt Sørlandet. Resultater2013 Knutepunkt Sørlandet Resultater2013 Oljefyring hører fortiden til I løpet av året som har gått har Naturvernforbundet klart å mobilisere enda flere nordmenn til å bli oljefri. Denne utfasingen er en liten

Detaljer

Solvarme i kombinasjonssystemer

Solvarme i kombinasjonssystemer Solvarme i kombinasjonssystemer Gasskonferansen 2015 Oslo 24.mars 2015 Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening www.solenergi.no Solvarme i kombinasjonssystemer Presentasjon: Kort om Norsk solenergiforening

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Energi og bygg Asker kommune. Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder

Energi og bygg Asker kommune. Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder Energi og bygg Asker kommune Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder Kommuneplan Asker Grønne Asker Arealfordeling: Totalt Marka m.m. Landbruk, friomr. Byggesone Ferskvann 100 km2 33 km2 35 km2 27 km2 5 km2

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Oslos klimastrategi mot 2030 hvor står vi? Harald Gundersen - Klimaetaten Kveldsmøte for Tekna, 15. november 2017

Oslos klimastrategi mot 2030 hvor står vi? Harald Gundersen - Klimaetaten Kveldsmøte for Tekna, 15. november 2017 Oslos klimastrategi mot 2030 hvor står vi? Harald Gundersen - Klimaetaten Kveldsmøte for Tekna, 15. november 2017 Agenda 1. Hva er klimautfordringen? 2. Oslos klimastrategi for 2020 og 2030 3. Klimabudsjettet

Detaljer

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Innspill til Energiutvalget Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Om Norsk solenergiforening - En ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider

Detaljer

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Om energimerkeordningen for bygninger Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerking

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

OPPFØLGING AV ARBEIDET MED ENERGIEFFEKTIVISERING OG FORBUD MOT FYRING MED FOSSIL OLJE

OPPFØLGING AV ARBEIDET MED ENERGIEFFEKTIVISERING OG FORBUD MOT FYRING MED FOSSIL OLJE 21. september 2012 Til Miljøverndepartementet Olje- og energidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Enova SF OPPFØLGING AV ARBEIDET MED ENERGIEFFEKTIVISERING OG FORBUD MOT FYRING MED FOSSIL OLJE

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken. Hva gjør du? Oljetank i lufta. Foto: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken. Hva gjør du? Oljetank i lufta. Foto: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. Dersom du har en oljetank på eiendommen din, har du ansvar for at den er i forsvarlig stand. Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken. Hva gjør du? Oljetank i lufta. Foto: Marte Rostvåg

Detaljer

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Klimasatsing i byer og tettsteder Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Disposisjon Viktige budskap fra klimameldingen Miljøsatsingen i statsbudsjettet Livskraftige kommuner Grønne energikommuner

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014 '15/1 ABC Nyheter.no (www.abcnyheter.no)* 190* Adressa Mobil (Adresseavisen mobil) 72 84 90 Adresseavisen (adressa.no) 187 173 167 Aftenposten mobil 343 356 382 Aftenposten.no 812 806 778 Agderposten (agderposten.no)

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2006 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2016

NJs lønnsstatistikk for 2016 NJs lønnsstatistikk for 2016 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2016.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 2 ºC EUs og Norges mål krever > 50-85 % reduksjon

Detaljer