Utslippene fra oljefyring stuper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslippene fra oljefyring stuper"

Transkript

1 Resultater 2014

2 Utslippene fra oljefyring stuper I året som har gått har vi sett mange positive signaler, både hos det offentlige og det private. Vi har sett en vilje til å endre på gamle vaner og et ønske om å bli bedre i tiden framover. Med klimautfordringene som vår tids største trussel og utfordring, er det godt å se at salget av fyringsolje på landsbasis har gått ned med hele 28 prosent fra 2013 til Oljefri har aldri hatt en større rekkevidde enn det siste året og vi har heller ikke opplevd en større dugnadsinnsats i det norske folk enn hva vi ser nå. Denne utfasingen er en liten del av det store bildet, men alle de små skrittene i riktig retning fører oss stadig nærmere et mer klimavennlig samfunn. Oljefri jobber tett med alle involverte i denne utslippskampen; privatpersoner, kommuner, næringsliv og politikere. For å nå målet om et samfunn helt uten oljefyring innen 2020, må vi alle fortsette å jobbe sammen. Fra politisk hold ser vi at Enova har fått innvilget et større mandat for utfasing av oljefyring og den nye regjeringen har økt fyringsoljeavgiften. Statsbygg skal framskyve planene om utfasingen av oljefyring til 2016 og flere kommuner har nå skjerpet inn forurensningsforskriften angående nedgravde oljetanker. Dette sender viktige signaler om at oljefyringens tid er forbi. I året som kommer ønsker vi å løfte de miljøvennlige alternativene og gjøre det lettere for private husholdninger å bytte ut oljefyren. Vi vil fortsette arbeidet med å sette fokus på forurensningsfaren ved nedgravde oljetanker og vi ønsker å gjøre Oljefri enda mer synlig i alle deler av landet. Vi har også startet dialogen med mange nye kommuner og samarbeidspartnere, som vi håper vil styrke Oljefris arbeid fram mot

3 Takk for samarbeidet Innhold Oljefyring hører fortiden til...2 Takk for samarbeidet...3 Oljefri.no...4 Aktiviteter...8 Media...12 Medieoppslag...15 Samarbeidspartnere Tilbyderdekning...17 Naturvernforbundet takker for det viktige samarbeidet i 2014 hvor vi sammen har satt fokus på både globale og lokale miljøutfordringer. Ved å spare energi og kutte ut fossile energikilder er vi på riktig vei. Vi kan se tilbake på et spennende år for Oljefri: Vi har etablert to nye kampanjeområder, i Vestfold og på Nord-Jæren, i tillegg til å ha lansert Oljefri i Arendal kommune. 16 kommuner har mottatt vårt Oljefri-diplom for utfasing av oljefyring i egne bygg. En fargerik oljetank gikk på vandring fra Randaberg, via Sandnes, og helt til Stavanger. Dette var både til inspirasjon og forundring når vi markerte Nord-Jæren sitt nye samarbeid med Oljefri. Flere eneboliger har blitt oljefri gjennom året og deres historier har vært publisert både hos oss og i andre medier rundt om i landet. Oljefri har også hatt en rekke nasjonale oppslag på TV og på trykk, noe som viser at vårt samarbeid har satt oljefyringsproblematikken på agendaen. Vi har mye å være stolt av og mange partnere å takke for samarbeidet. Det gir en inspirasjon og et viktig driv for å fortsette arbeidet vårt inn i det nye året. Takk for innsatsen! Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. 3

4 OM UNDERSØKELSEN Oljefri.no Hvor nyttig er oljefri.no? Til sammen 80 % oppgir at oljefri. no er nyttig (60%) og svært nyttig (20%). 15 % oppgir at de synes oljefri.no er lite nyttig (13%) eller unyttig (2%). Bare 5 % vet ikke. Dette er jevnt med tidlige år, men årets undersøkelse har flere respondenter og flere brukere. Ved spørsmål om hvor nyttig det er å kunne sende forespørsel til kvalitetssikrede tilbydere svarer 78 % at dette er nyttig (48%) eller svært nyttig (30 %). 60% 13% Hva synes du om nettsiden oljefri.no? 48% 30% Jeg har ikke blitt oljefri enda, men blir det snart. Oljefri gjennomfører brukerundersøkelse årlig. Undersøkelsen er anonym og frivillig og ble sendt på epost til alle 593 som har sendt inn forespørsel til Oljefris tilbydere i løpet av året (31. mai mai 2014). 17 prosent av disse besvarte undersøkelsen. Hvor mange blir oljefri? Oljefri oppnår resultater ved å legge til rette for at flere erstatter oljefyring. Årets undersøkelse viser blant annet at 47 % av respondentene har blitt oljefri. Av disse har 17 % bare fjernet oljetanken. I tillegg har 4 % redusert energiforbruket ved å investere i forbybar oppvarmingsløsning. 31% Jeg kommer ikke til å bli oljefri. 17% 16% 14% Det er viktig å merke seg at det å bli oljefri krever betydelige investeringer hos den enkelte. Vi gir brukerne kort tid til å gjennomføre tiltak før vi gjennomfører spørreundersøkelsen. Dette gjenspeiles i resultatene. 14% Jeg hadde ikke oljefyr, men har installert fornybar oppvarmingsløsning gjennom oljefri.no. Jeg vet ikke. Jeg har blitt oljefri og har valgt en av tilbyderne i oljefri.no. Svært nyttig Nyttig Lite nyttig Unyttig Vet ikke Hva synes du om muligheten for å sende forespørsel til kvalitetssikrede tilbydere via oljefri.no? Jeg har blitt oljefri, men har bare fjernet oljetanken. Jeg har blitt oljefri, men har valgt tilbyder utenfor oljefri.no. Har du blitt oljefri eller installert fornybar oppvarming i boligen? 4

5 Oljefri.no - trafikk og forespørsler Antall medieoppslag, informasjonsmøter, kampanjeaktiviteter, tilbydere og samarbeidspartnere viser at prosjektet vokser og når ut til flere, og at man på den måten kan anta at flere boligeiere blir påvirket til å starte prosessen med å bli oljefri. Dette heftet presenterer i hovedsak denne typen indikatorer, fordi samlet det sett gir et godt bilde av prosjektets arbeid og resultater. Nettsiden oljefri.no gir derimot et par direkte målbare indikatorer som tydelig viser at stadig flere bruker oljefri.no som verktøy for å finne informasjon om overgangen fra fossil til fornybar varme og til å sende inn forespørsler til Oljefris kvalitetssikrede tilbydere. Etter flere år med jevn stigning i antall innsendte forespørsler ble 2014 et markant bedre år med nesten dobling (96%) fra 445 i 2013 til 871 i Antall besøk på siden fortsetter også å stige, og i år ble besøk passert for første gang. Salg av fyringsolje Statistikk over salg av fyringsolje er en indirekte indikator på effekten av Oljefri, og sier mye om retning og fart på utfasing av oljefyring som Mill. liter solgt oppvarmingsløsning i landets boliger og bygg. De siste årene viser en markant nedgang i salget av fyringsolje. SSB fører månedlige rapporter Totalt Fyringsolje Parafin over omsetningen av petroleumsprodukter, og har egne kategorier for fyringsolje og parafin. I 2014 har salget av fyringsoljer gått ned med 27 prosent sammenlignet med Dette er en massiv reduksjon i utslippene, når de fleste andre utslippssektorene har fortsatt å øke, eller i beste fall flate ut. Ser vi på en litt større tidshorisont, har salget av fossile fyringsoljer gått ned med hele 56 prosent siden På fire år er utslippene fra oljefyring halvert SOSIALE MEDIER Oljefri sin har egen facebook-side med 1876 følgere (+16% fra 2013). 309 følger Oljefri på Twitter (+98% fra 2013) Besøkstall på nettsiden oljefri.no Oljefris forespørsler Sosiale medier brukes aktivt for å informere om nyheter, aktiviteter og arrangementer. 5

6 Tilbydere Fornybare oppvarmingsløsninger Helt fra prosjektets oppstart i 2008 har Oljefri samarbeidet med tilbydere av fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. Alle våre tilbydere har gått gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess der bedriftenes økonomi, faglige kvalifikasjoner og rutiner for oppfølging av kunder blir vurdert før de formelt kan godkjennes som tilbydere i Oljefri. Kriteriene for opptak er strenge og godkjenningsprosessen omfattende, for å redusere mest mulig risiko for brukerne av oljefri. no. Det er viktig for Oljefri å synliggjøre tilbyderbedriftene som det er brukt mye ressurser på å kvalitetssikre. I forbindelse med omleggingen til nye nettsider har nå alle Oljefris tilbydere en egen tilbyderside på oljefri.no med informasjon om den enkelte bedrift. I 2014 har Oljefri styrket sin dekning av tilbydere på landsbasis. Ildstedet og Norsk Gjenvinning Industri er kommet til som nasjonale tilbydere av henholdsvis rentbrennende vedovner og rens og fjerning av oljetanker, samtidig som 13 nye lokale tilbydere er blitt en del av Oljefri i året som gikk. Til sammen omfatter Oljefris tilbyderkonsept nå 46 bedrifter fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 6

7 Rens og fjerning av oljetank Energirådgivningstjenester 7

8 Utbredelse TRØNDELAG TRONDHEIM TILBYDERDEKNING HORDALAND BERGEN ASKØY LINDÅS RADØY God Middels Lav 8 ROGALAND STAVANGER SANDNES RANDABERG TIME KLEPP HÅ SØRLANDET KRISTIANSAND ARENDAL ØSTLANDET ASKER NØTTERØY Ingen Kampanjeområde Kilde: Kartverket

9 Aktiviteter KAMPANJEOMRÅDER I 2014 har Oljefri fått to nye kampanjeområder: Nord-Jæren og Vestfold. Oljefri driver nå kampanjer tilknyttet de største byene i landet: NORD-JÆREN Stavanger, Sandnes og Randaberg. VESTFOLD Nøtterøy HORDALAND Bergen, Askøy, Radøy og Lindås. SØRLANDET Kristiansand kommune, Grimstad kommune, Arendal kommune og kommunene i knutepunkt Sørlandet. OSLO/AKERSHUS Aktiviteter i Asker kommune SØR-TRØNDELAG Trondheim kommune Lanseringer Når Oljefri lanseres i et nytt område starter vi samarbeidet i regionen med en markering. Ofte gjennomføres det utadrettede aktiviteter i det åpne byrommet som gir positivt fokus til temaet i lokalsamfunnet. RANDABERG En gammel oljetank på turné ble avduket i Randaberg, med åpningstale. Det ble servert Oljefrikake og et musikkverk for oljetank ble urfremført. SANDNES På Sandnes ble tanken dekorert av barnehagebarn, og publikum fikk både tale og Oljefri-kake. STAVANGER I Stavanger fremførte perkusjonist Eddie Andresen den utvidede versjonen av Oljetankmusikkverket, og i tillegg til Oljefri-kake ble det tale og appell ved ordfører Christine Sagen Helgø og Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark. Den dekorerte tanken ble deretter utstilt på Mostun natursenter frem til Verdens miljødag 5. juni. På miljødagen ga Oljefri Nord- Jæren informasjon om fjerning av nedgravd oljetank, fornybare oppvarmingsløsninger og utfylling av skjemaet på oljefri.no. NØTTERØY På Nøtterøy ble Oljefri lansert med informasjonsmøte og et politisk vedtak om å stramme inn forurensingsforkriften for nedgravde oljetanker. ARENDAL I Arendal ble Oljefri lansert i sentrum 15. november med korpsmusikk der rytmeseksjonen besto blant annet av en oljetank. I tillegg ble det holdt tale av Arendals ordfører Einar Halvorsen og Naturvernforbundets Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. FRA LANSERINGEN I ARENDAL. Kampanjeansvarlig Marte Rostvåg Ulltveit-Moe lanserer Oljefri i Arendal. Froland Skolekorps deltok på lanseringen av Oljefri i Arendal ved å spille på en gammel oljetank. Foto: Lars Verket. 9

10 Brev til oljefyreiere Informasjonsmøter I samarbeid med kommunene sender vi informasjon til eiere av oljefyrte anlegg og ildsteder eller oljetanker i kommunen. Målet er å gi informasjon om problemene med oljefyring, det varslede forbudet og invitere til aktiviteter. NORD-JÆREN Utsending av 2500 brev med invitasjon til informasjonsmøter og brosjyre om hvordan man fjerner oljetank og skifter oppvarmingsløsning. En viktig del av Oljefris informasjonsarbeid handler om å holde åpne informasjonsmøter om overgang fra oljefyring til fornybar varme. På informasjonsmøtene får innbyggere informasjon om blant annet fornybare oppvarmingsløsninger, regelverk knyttet til nedgravde oljetanker, og gjeldende støtteordninger. I 2014 deltok til sammen 815 personer på Oljefris informasjonsmøter. BERGEN Informasjonsmøte 1. april i Bergen Rådhus. 35 deltakere. Bydelsmøte 26. september i Åsane kulturhus. 70 deltakere. ASKØY Informasjonsmøte 26. mai på Askøy Rådhus. 60 deltakere. STAVANGER Informasjonsmøte 7.mai på Jåttå Videregående skole. 90 deltakere. SANDNES Informasjonsmøte 6.mai på Vågen Videregående skole. 160 deltakere. RANDABERG Informasjonsmøte 8. mai på Randaberg bibliotek. 60 deltakere. ARENDAL Informasjonsmøte 18. november i Arendal rådhus. 200 deltakere. NØTTERØY Prøveinformasjonsmøte 5. mars som del av møteserien Naturlig onsdag. 30 deltakere. Informasjonsmøte 4. november i Nøtterøy Rådhus. 110 deltakere. BERGEN Utsending av 1400 brev med invitasjon til informasjonsmøte og aktiviteter sammen med brosjyre om hvordan man fjerner oljetank og skifter oppvarmingsløsning. ARENDAL Utsending av 1500 brev med informasjon om kampanjen og invitasjon til informasjonsmøte. NØTTERØY Utsending av 900 brev med informasjon om oljetankregister og informasjonsmøte. INFORMASJONSMØTE. 60 personer deltok på informasjonsmøte på Askøy 26. mai. INFORMASJONSMØTE. 160 personer møtte opp på informasjonsmøte om Oljefri i Sandnes 6. mai

11 Foredrag og fagseminarer FRA LANSERINGEN I STAVANGER I APRIL Fra venstre: Daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland Erik Thoring, ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø, musiker og komponist Eddie Andresen, trompetist Adrian Barstad Andresen, kampanjeansvarlig for Oljefri Nord-Jæren Cathrine Th. Tellnes, miljøvernsjef i Stavanger kommune Olav Stav og generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark. Stands Oljefri har stands på gater og torg for å vise frem de fornybare varmeløsningene og problematikken rundt oljefyring. Stands brukes også for å synliggjøre tematikken og prosjektet på relevante fagarenaer. BERGEN Stand på Forskningsdagene 20. september med mobilt solfangeranlegg. Stand på Naturvernforbundets 100-årsfeiring 18. oktober. Oljefri ble presentert både for Kong Harald og for Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. KRISTIANSAND Oljefristand på Klimafestivalen 24. august på Grønt Senter. ASKER Førjulsstand 13. desember om miljøvennlig oppvarming og energisparing. STAVANGER Oljetankstand på Mostun 5. juni natursenter i forbindelse med Verdens miljødag. For å øke kompetansen om klimaarbeid lokalt, forbud mot oljefyring, regelverk knyttet til nedgravde oljetanker, energieffektivisering og fornybare energiløsninger holder Oljefri innlegg på aktuelle møteplasser. Oljefri står også bak arrangementer alene eller i samarbeid med andre aktører - for å øke kompetansen om overgang til fornybar energi og energieffektivisering. ARENDAL Foredrag om Oljefri og energisparing 16. september på Arendalskonferansen «Kommunene og det grønne skiftet». STAVANGER Foredrag om Oljefri 6. november på Tekna Klimas arrangement «CO2 = tapte penger? Klimatiltak som monner» BERGEN Frokostmøte om Solenergi 24. september i samarbeid med Husbanken, Bergen kommune, Høgskolen i Bergen og Solenergiforeningen i Bergen. Kveldsmøte 4. juni i møteserien Naturlig onsdag - «Bygg med vett» om naturlige bygningsmaterialer. Klimanettverksmøte 3. april i samarbeid med Hordaland fylkeskommune om nedgravde oljetanker og regelverk på Hotell Augustin. OSLO Innlegg om fremtidig forbud mot oljefyring og nedgravde oljetanker 24. november på Norges Eiendomsmeglerforbunds høstkonferanse. Befaringer For å vise frem de gode eksemplene og bidra til økt engasjement og kunnskapsnivå inviterer Oljefri til befaringer hos bolig- og byggeiere som har gjennomført energismarte tiltak. HORDALAND Befaring hos Sjur Rørlien på Voss 30. mars. Han har bygget energismart passivhus på Voss med solfangere og vedovn med vannkappe. Befaring hos Arne Nakling i Bergen 7. april. Han er Bergens første plusskunde med solfangere, solceller, bergvarmepumpe og vedovn med vannkappe. Befaring hos Rune Solheimslid i Åsane 2. oktober. Han har erstattet sin oljefyr med luft-vannvarmepumpe. 11

12 12 Kartlegging For Oljefri handler kartlegging om å få best mulig oversikt over omfanget av oljefyrte ildsteder og anlegg og nedgravde oljetanker. I 2014 har vi jobbet på ulike måter for å få best mulig oversikt over omfanget, og samtidig gjøre det enklere for andre kommuner å skaffe seg oversikt selv: VESTFOLD Kartlegging av oljefyringsomfanget i Vestfolds 14 kommuner. Det Andre aktiviteter SAMARBEID MED LOS LOS er landets fjerde største strømleverandør. Gjennom et strategisk samarbeid med EnergiNorge har Oljefri samarbeidet med LOS om en informasjonskampanje om utfasing av oljefyring. Målgruppen for dette samarbeidet har vært LOS kundemasse. Dette er en helt ny og viktig målgruppe for Oljefri. Kampanjen har hatt som mål å gjøre det lettere for LOS sine kunder å erstatte oljefyring med fornybar energi gjennom å tilby informasjon ble systematisk innhentet eksisterende data fra ulike aktører i fylket, for så å sammenfatte en presentasjon av tilstanden i Vestfold. Funnene i rapporten underbygde antagelsene om at flere av Vestfolds kommuner har et stort omfang av oljefyring. Aktørene bak dataene presiserer også at det mest sannsynlig er store mørketall over hele Vestfold fylke. NORD-JÆREN Vinteren 2014 ble det utarbeidet en kartleggingsrapport over oljefyring i kommunene på LOS sine nettsider og annet materiell. I tillegg har Oljefri og LOS gjort flere felles utspill i media. BOLIGKJØPERKAMPANJE Boligkjøpere er en ny og viktig målgruppe for Oljefri. I samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), NITO Takst, Norges Takseringsforbund og Enova har vi utviklet felles materiell om overgang fra fossil til fornybar oppvarming for boligkjøpere. Dette skal distribueres til medlemmer i NEF. Takstmenn og meglere får også et mer utfyllende faktahefte. I tillegg til dette har vi jobbet med Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Kartleggingsrapporten var basert på Feiervesenets tankregistre, spørreskjema til de tre kommunene og kommunenes miljø- og klimaplaner. HORDALAND I samarbeid med Hordaland fylkeskommune er det utviklet en mal for hvordan kommunene kan etablere et oljetankeregister og kartlegge omfanget av oljefyring. SOGN OG FJORDANE Arbeid for å kartlegge omfanget av oljefyring i regionen er påbegynt. å øke kompetansen hos meglere og takstmenn gjennom innlegg på Høstkonferansen til NEF, og planlegger å fortsette samarbeidet i Vi har også gjort felles utspill i media. ENERGIMERKING Gjennom kurset «Energieffektive og fuktsikre bygninger» har 120 studenter ved Høgskolen i Bergen energimerket 35 boliger i Bergen i samarbeid med Oljefri, og fått relevant, praktisk erfaring gjennom studieløpet sitt. Samarbeidet vil bli videreført i Oljefri-diplom 100% OLJEFRI. Stian Røssland Berger fra Oslo kommune mottar Oljefri-diplom av Ellen Munden Palgaard. Gjennom Oljefri-diplomet ønsker Oljefri å hedre de kommunene som har gjort en innsats for å kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning, samt hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet. Noen aktører har faset ut oljefyring helt. De har blitt helt oljefri og mottar den gjeveste utmerkelsen: 100 % oljefri. Andre har faset ut oljefyring som 100 % OLJEFRI KOMMUNE Lillesand kommune Hol kommune Søgne kommune Oslo kommune Ål kommune Hemsedal kommune Nedre Eiker kommune Krødsherad kommune Sigdal kommune grunnlast, men har noe topplast igjen. De mottar Oljefri-diplom for å ha blitt minst 80 % oljefri, både som en takk for innsatsen og en inspirasjon til å fortsette arbeidet med å bli 100 % oljefri. I 2014 har 16 kommuner mottatt Oljefri-diplom. 80 % OLJEFRI KOMMUNE Andebu kommune Nore og Ulvdal kommune Rollag kommune Flesberg kommune Gol kommune Asker kommune Trondheim kommune

13 Media Lokale og nasjonale medier er viktige aktører for å synliggjøre viktigheten av utskiftning av oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybar varme og fjerne oljetanken. I 2014 har Oljefri fått hele 59 saker på trykk, nett, radio eller TV det meste på et år siden prosjektets oppstart i Kombinasjonen av Naturvernforbundets uavhengige og ikke-kommersielle ståsted og de lokale kampanjeaktivitetene i kommuner rundt om i landet gjør Oljefri-saker aktuelle og relevante. har truffet prosjektets målgruppe svært godt, spesielt innslaget på TV2 nyhetene i mars om «miljøbomber under huset» og saken «krever tiltak mot tanker» som ble publisert i nærmere 50 lokalaviser gjennom nyhetsbyrået ANB. Deter også verdt å trekke fram innslaget på NRK Søndagsrevyen i slutten av november som handlet om Oljefris samarbeid med eiendomsmeglerbransjen om å få fokus på oljefyringsanlegg i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Boligkjøpere er en viktig målgruppe for prosjektet, som vi for første gang har truffet bredt gjennom dette innslaget. Det siste året har vi kommet også et langt skritt nærmere nasjonal dekning av tilbydere, samt at prosjektet er blitt etablert med lokale kampanjer i to nye regioner: Nord-Jæren og Vestfold. Dette har bidratt til at vi har kunnet kommunisere Oljefris budskap oftere nasjonalt, noe som har hatt en klart positiv effekt for synligheten av Oljefri, og dermed økt aktivitet på nettsiden oljefri.no. I året som har gått har vi lyktes spesielt godt å få fram forurensingsfaren rundt nedgravde oljetanker. En del av disse sakene TV2 NYHETENE 2. MARS TV2 følger fjerningen av oljetanken til huseier Pål Rønnevig i Kristiansand. Naturvernforbundet uttaler at det må bli slutt med oljefyring, og at regjeringen må innføre tiltak for å fjerne tankene. 13

14 SØNDAGSREVYEN 23. NOVEMBER Naturvernforbundet henvender seg til ny gruppe - eiendomsmeglerne - for å spre informasjon om støttetiltakene som finnes for å fjerne oljetanker. DISTRIKTSNYHETER ROGALAND 29. APRIL Kommunene på Nord-Jæren hjelper huseiere med å bli kvitt gamle oljetanker. 14

15 15

16 Medieoppslag 2014 AVIS/MAGASIN/NETT Budstikka 13.2: Flere fjerner oljefyr Fædrelandsvennen 4.3: Ditt ansvar å forhindre forurensing Tønsbergs blad 5.3: Prosjekt Oljefri presenteres på biblioteket i kveld TV2.no 22.3: Har miljøbomber under huset Bygg.no 27.3: Ildstedet gjør et miljøløft Budstikka 2.4: Stor miljøfare: nedgravde oljetanker nedgravd i Asker og Bærum Boligmani 2.4: Parafin ulovlig fra 2020 Fyr med ved! Budstikka 4.4: Tikkende miljøbomber Byggfakta.no 4.4: Dette er varmepumpevinnerne Lillesands-Posten 8.4: Fyrer ikke med olje Nationen 11.4: Miljøløft for ren norsk oppvarming Sandefjords Blad 16.4: Oljefri heder Bygdebladet 30.4: Oljetank på turné Bygdebladet 1.5: Kampanje for oljefri oppvarming Sandfjords Blad 2.5: Oljefritt i Andebu kommune Bygdebladet 8.5: Oljejippo Budstikkanett 20.5: Fikk pris av Naturvernforbundet Lillesands-posten 20.5: Investerte i bergvarme DNB Eiendomsmarkedet 21.5: Har du en gammel oljetank nedgravd i hagen? Romerikes blad 27.5: Krever tiltak mot tanker Bygdeposten 5.6: På fylkesturné med elbil Hallingdølen 5.6: Fekk klimaskryt Lierposten 5.6: Naturvern på turné Nordhordland 7.6: Infomøte om oljefyring Strilen 10.6: Infomøte om oljetankar Røyken og Hurums Avis 10.6: Markerte miljøet i 100 år Eikernytt 20.6: Nedre Eiker ble oljefri og fikk diplom Bygdeposten 21.6: Ordførere fikk Oljefri-diplom Eikerbladet 24.6: Mottok oljefridiplom NRK Østlandssendingen 7.7: En solskinnshistorie fra Lillestrøm Bergensavisen 14.7: Dyre, tikkende bomber Bergensavisen 15.7: Anbefaler ikke å lukke øynene Askøyværingen 8.8: Har fjernet 46 av 652 oljetanker Fædrelandsvennen 27.8: Sørlendingene halverte nesten fyringsoljeforbruket Vi i villa 10.9: Oljelekkasje kan koste deg huset VVSForum 16.9: Utfasing av fossil energibruk i bygg Bergens Tidende 24.9: Solenergi i Bergen en spøk? Trønder-Avisa 24.9: Regner med å spare Verdalingen 26.9: Naturvernforbundet engasjerer seg i luktsak Boligmesseavisa 2.10: Salget av fyringsolje stuper på Sørlandet Åsane Tidende 14.10: Kastet ut oljefyren Jarlsberg 7.10: Utfasing av oljefyren Agdernæring 10.10: Felles innsats mot oljefyr Arendals Tidende 13.11: Et oljefritt Arendal Agderposten 16.11: Vil gjøre byen oljefri Agderposten 17.11: Slo løs på tanken NRK Trøndelag 12.12: Trondheim får miljøheder Budstikka 31.12: Asker kuttet fyringsolje og fikk pris RADIO NRK Vestfoldsendinga 4.3: Oljefri i Vestfold Radio Sør 14.5: På høy tid Radio Sør 10.9: Energilosen Ut med oljefyren NRK Dagsnytt 23.11: Eiendomsmeglere og oljefyr TV TV2 22.3: Har miljøbomber under huset NRK Distriktsnyheter Rogaland 29.4: Oljetank på turné TV Vest 06.05: Oljefri-kampanje og informasjonsmøte på Nord-Jæren TV2 Nyhetene 30.8: Salget av fyringsolje stuper NRK Søndagsrevyen 23.11: Eiendomsmeglere og oljefyr 16

17 Samarbeidspartnere Oljefris samarbeidspartnere bidrar til å gjøre gjennomføring av Oljefri mulig. Gjennom egen virksomhet og viktig støtte bidrar de til å løse klimautfordringene. Dette har vært Oljefris samarbeidspartnere i 2014: Oljefri har også et godt samarbeid med flere bransjeorganisasjoner, som bidrar i prosjektet med sin faglige kompetanse og bransjeerfaring. - Feiermesternes Landsforening (FLF) - Norsk Bioenergiforening (Nobio) - Norsk Fjernvarme - Norsk Forening for Farlig avfall (NFFA) - Norsk Solenergiforening - Norsk Varme - Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) - Rørentreprenørene Norge 17

18 Oljefri innen 2020! Oljefri er et prosjekt som drives av Naturvernforbundet i samarbeid med kommuner, fylker, Klima- og miljødepartementet, regionalt næringsliv og lokale tilbydere. Det overordnede målet for prosjektet er å fase ut oljefyring som oppvarmingsløsning innen Målet skal nås gjennom å gjøre det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte sitt oljefyrte anlegg eller ildsted med et fornybart alternativ. Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med rundt medlemmer og over 100 fylkes- og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet jobber for å sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrensen i naturen. KONTAKTPERSONER I OLJEFRI Prosjektkoordinator Prosjektutvikler Informasjonsansvarlig Kampanjeansvarlig Kampanjeansvarlig Kampanjeansvarlig Martin Leander M. Brandtzæg Peter Heimstad Silje Østerbø Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Kristin Hildre Rørvik Cathrine Tellnes 18

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Åshild Lappegard Hauge Kari Sørnes Åsne Lund Godbolt Torhildur Kristjansdottir Åse Lekang Sørensen Eyvind Fredriksen SINTEF NOTAT 10 Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme SINTEF Notat Åshild Lappegard

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

nr. 5 2009 www.kulde.biz

nr. 5 2009 www.kulde.biz nr. 5 2009 www.kulde.biz KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 redaktøren har ordet - Politisk skandale - Energieffektivisering er vårt viktigste miljøtiltak 8

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover kraftfullt2011 Hafslund / kraft til å forandre 13 effektive måter å spare strøm på Grønn Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover familie Enkle tiltak som

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer