Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!"

Transkript

1 Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1

2 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet av hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. MinID Nytt i årets opptak er at alle søkjarar med norsk personnummer må vere registrerte brukarar på minid.difi.no for å kunne søkje gjennom Samordna opptak. Les meir om MinID på side 4. Søkjarar utan norsk personnummer kan søkje utan å registrere seg på MinID. evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Når du loggar deg inn med MinID, får du tilgjenge til alle dei gyldige vitnemåla dine i NVB. Vitnemåla blir òg tilgjengelege for dei som skal saksbehandle søknaden din, så du ikkje treng å sende inn papirkopi. Sjå side 4 og samordnaopptak.no/info/vitnemaal SMS Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan søkjarar m.a. få varsling om fristar i opptaket. Sjå samordnaopptak.no/info/mer/sms/ Samordna opptak 2010 Utgjevar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig Andvord Grafisk AS Opplag Redaktør Øyvind Gjengaar Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tek atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2010 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. Sjå samordnaopptak.no/info/sami Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. See samordnaopptak.no/info/english/ International students who want to study in Norway, can find information here: studyinnorway.no Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2010 Ver merksam på at studium kan bli trekt frå opptaket etter at Søkerhandboka 2010 er trykt. Det kan også skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. Sjå samordnaopptak.no/info/mer/endringer Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2010 inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar og på lærestadene sine nettsider kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. SO administrerer søknadsregistreringa og sender ut omslagsark. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gjeve på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studieønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. Hvordan søker jeg? MinID... 4 Søknadsfrister... 5 Nettsøknad... 6 Omslagsark... 7 Fullmakt... 7 Opptak Diverse frister... 8 Restetorget... 9 Reservering av studieplass til Studieløp og gradsstruktur Lærarutdanninga Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Realkompetanse Betinga opptak Dispensasjon Utenlandsk videregående utdanning Hvordan rangeres søkerne? Kvotar Poengutrekning Regelendringar frå 2011/ Annet Dokumentasjon Klage på saksbehandling Helsekrav til maritimt setrifikat Norskeksamen i lærarutdanninga Krav om politiattest Krav til medisinsk testing Opptak til ingeniørutdanning Kontaktopplysninger Stikkordliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BDH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskolen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høgskolen (NLA) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

3 Alle må bruke MinID Søknadsfrister I årets opptak er det obligatorisk for alle søkere med norsk fødselsnummer å bruke elektronisk identitet fra MinID for å registrere søknad. Husk at du må skaffe deg PIN-koder fra MinID i god tid før søknadsfristens utløp! MinID er en offentlig løsning for å identifisere og autentisere personer som bruker offentlige nettjenester. Med MinID kan du få tilgang til mange ulike offentlige tjenester ved hjelp av samme PIN-koder og passord. Løsningen har samtidig høy sikkerhet. Du kan opprette MinID ved å besøke nettstedet minid.difi.no og følge instruksjonene der. Har du spørsmål som nettsiden ikke kan gi svar på, kan du kontakte MinID på , mandag-fredag kl Du kan ikke bestille MinID fra Samordna opptak. Det tar 1-5 dager fra du bestiller MinID til du får PIN-koder tilsendt til den adressen du er registrert med i folkeregisteret. Vær derfor ute i god tid før søknadsfristene i opptaket med å bestille MinID. Dersom du allerede har PIN-koder fra MinID, kan du bruke disse. Bruk av MinID er også obligatorisk dersom du senere skal søke om lån/stipend fra Lånekassen. Første gang du logger deg inn via MinID må du bruke en av PIN-kodene på PIN-kodekortet du har fått tilsendt i posten. Senere kan du eventuelt bruke passord du har opprettet hos MinID til å få PIN-kode tilsendt på SMS. Sjekk minid.difi.no for mer informasjon om dette. Dersom du glemmer eller mister passordet du har hos MinID, må du henvende deg til MinID for å få veiledning om hvordan du skal skaffe deg nytt. Elektroniske vitnemål Når du registrerer deg med søknad hos SO ved hjelp av MinID, kan du sjekke om du har vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) under arkfanen Dokumentasjon på nettsøknaden din. Samordna opptak overfører dette til din saksbehandlende institusjon, som legger dette til grunn for poengberegning av søknaden din. Du slipper da å sende inn papirkopi av denne dokumentasjonen. Har du flere vitnemål, eller også velger å sende inn andre vitnemål som papirkopi, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Hvis nytt vitnemål kommer inn i NVB senere, men innen ettersendingsfristen 1. juli, sender vi deg en e-post om dette. Den nye dokumentasjonen blir lagt til grunn for behandlingen av søknaden din hvis det lønner seg. Bekreftede kopier Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv). Attestering fra bank/postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Attestering fra butikker, privatpersoner o.l. godkjennes ikke. Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser 4 SO kan ikke garantere at nye vitnemål utstedt av din skole blir overført til NVB, derfor må du ha beredskap for å sende inn papirkopi innen de gjeldende fristene. Annen dokumentasjon Det er bare elektroniske vitnemål som overføres til saksbehandlende institusjon. Annen dokumentasjon (for videregående opplæring, folkehøgskole, militærtjeneste, høyere utdanning o.a.) må du sende inn som bekreftede papirkopier i omslagsarket til din saksbehandlende institusjon. Dette vil gå fram av brevsendingen du får av oss, se side 7. Det er ditt eget ansvar at du gjør all dokumentasjon tilgjengelig for saksbehandleren din. Omslagsark Hvis elektronisk vitnemål i NVB er den eneste dokumentasjonen du ønsker skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, behøver du ikke sende inn omslagsark. Søkere uten norsk fødselsnummer vil finne en link på nettsøknaden for å registrere søknad. Reservert studieplass fra i fjor Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte plassen så lenge du følger prosedyrene med å søke innen 15. april, sende inn omslagsark og svare innen fristen. Du skal ikke krysse av for tidlig opptak på søknaden. For den reserverte studieplassen er det nok at du i omslagsarket legger ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Har du reservert studieplass på allmennlærer, kan du selv velge hvilken grunnskolelærerutdanning ved samme lærested du ønsker tilbud på. Du kan da føre opp bare én grunnskolelærerutdanning ved dette lærestedet, men kan føre opp grunnskolelærerutdanninger ved andre læresteder som høyere prioriteter. originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På sidene finner du en oversikt over godkjent dokumentasjon. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere omslagsarket. RETT KOPI: Lillevik videregående skole Ola Nordmann, Lillevik 10. januar mars for søkere med 15. april dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering IB (International Baccalaureate) videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 84 realkompetanse, se side 83 søknad til Politihøgskolen alle andre søknad til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø søkere Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. På omslagsarket du får tilsendt vil det bare stå de studieønskene som er registrert før omslagsarket blir sendt ut. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak. For å søke om tidlig opptak må du være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederst i spalten). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier må flytte med familie pga. jobb, barnehageplass eller skolebytte har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området) Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 91. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med omslagsarket (se side 7). Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 20. mai, og du må svare innen 26. juli om du tar imot den tildelte plassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studieplassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du kan ikke krysse av for særskilt vurdering hvis du skal søke om dispensasjon (se side 83). Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du tilsendt ett gult omslagsark som skal til Samordna opptak, samt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested du har søkt, se side 7. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 84. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 83. 5

4 Nettsøknad Omslagsark Har du norsk fødselsnummer, må du gå til samordnaopptak.no for å logge deg inn med MinID, se side 4. Har du ikke norsk fødselsnummer, må du gå til samordnaopptak.no og nettsøknad. Der finner du en lenke for å registrere deg som søker uten MinID. 1. Registrering Legg inn person- og kontaktopplysninger. Det er viktig at du legger inn gyldig e-postadresse. Denne bruker SO til å sende deg en påminnelse hvis søknaden din ikke er riktig utfylt og til å sende deg kvittering når søknaden er registrert. Nye opptaksbrev blir også varslet på e-post. Omslagsarket er et brettet A3-ark som blir tilsendt alle søkere i posten. På første side finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Folkeregisteret eller namsmann om endringen. Har du feilstavet navnet ditt i registreringen, må du ta kontakt med Samordna opptak. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nettsøknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Ved innsending må postene på side 2, 3 og 4 fylles ut, og nødvendig dokumentasjon (vitnemål, attester o.a.) legges inni omslagsarket. Husk å signere på side 4. Du kan lese om dokumentasjonskravene på side Har du spørsmål om utfylling av omslagsarket, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2010 kan ettersendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, bør du ta vare på ettersendingsslippen. Slippen kan også skrives ut fra nettsøknaden din. Omslagsarkene sendes ut puljevis og baserer seg på studieønsker som er registrert når omslagsarket sendes ut. Din nyeste kvittering viser hvilke studier du har på søknaden din. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT må melde fra innen 19. mars. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn omslagsarket innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. 2. Bakgrunn Her skal du legge inn opptaksgrunnlaget ditt. Har du elektronisk vitnemål eller kompetansebevis i den nasjonale vitnemålsdatabasen, vil dette være synlig her, og vil bli lagt til grunn for behandlingen av søknaden din. 3. Studieønsker Velg inntil 10 studieønsker. Når du klikker på aktuelle studiekoder i lærestedstabellene, legger studiet seg automatisk på din nettsøknad. Du kan også taste inn de sekssifrede studiekodene som du finner f.o.m. side 39. Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark: For ordinær søknadsbehandling. Blått omslagsark: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 5), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering (gjelder ikke medisinstudiet). I omslagsarkene skal du legge ved egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule omslagsarket. Fiolett omslagsark: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 83), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt, med unntak av Politihøgskolen og medisinstudiet. Grønt omslagsark: For Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller realkompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke motta blått eller lilla omslagsark. 4. Sluttkvittering En gul kvittering viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen kan også sendes til din e-postadresse etter at du har lagt inn søknaden. Kontroller at kvitteringen er riktig. Den kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du alltid ny kvittering på søknaden. Det er den nyeste kvitteringen som viser din gyldige søknad. 6 Informasjonskort Søkernummer: Nettadresse: samordnaopptak.no Brukernavn: Søkernr.+fødselsdato+fødselsnr. Passord: ABC1D6ER INFOKORT Med omslagsarket følger et lite informasjonskort som du må ta vare på. Kortet inneholder alle opplysninger du trenger for å sjekke status på søknaden, endre adresse og telefon, omprioritere og svare på evt. tilbud. Søkernummeret må oppgis ved alle henvendelser til Samordna opptak eller saksbehandlende institusjon. Fullmakt Har du ikke anledning til å undertegne og sende inn omslagsarket selv, kan du skrive et fullmaktsbrev til din saksbehandlende institusjon. Fullmakten må inneholde ditt eget navn og fødselsnummer, samt navnet fullmakten skal gjelde for. Fullmaktsbrevet må signeres og dateres, og sendes inn sammen med omslagsarket (ikke som telefaks eller vedlegg til e-post). 7

5 Frister Ettersending 1. juli Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2010 skal sendes til samme adresse som du sendte omslagsarket. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende vitnemålet. Til Politihøgskolen og til luftfartsstudiet ved UiT kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. 15. juli Adresseendring Hvis du har krysset av for å få resultatet av hovedopptaket i posten, må du sørge for at du har registrert riktig postadresse. Adresseendring må registreres på nettsøknaden din innen 15. juli. Vi registrerer ikke hybeladresser etter studiestart. Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. Fra 20. juli kan du få informasjon om disse studieplassene på SOs nettsider samordnaopptak.no. Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass, kan du fra og med 20. juli registrere inntil 10 nye studieønsker på nettsøknaden din. Her kan du også reaktivere studieønsker som har falt bort fordi du i hovedopptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Nye søkere kan opprette ny søknad fra samme dato. Merk at det bare er studier på Restetorget som kan søkes på denne måten. Når du har registrert studieønskene dine, vil nettsøknaden din bli oppdatert. Du vil få en e-post fra Samordna opptak der det 29. juli framgår hvor du skal sende inn dokumentasjon for å bli kvalifisert og eventuelt få tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. For å få informasjon om studiets innhold, opptakskrav, forhold ved lærestedet m.m. må du kontakte det/de aktuelle lærestedet/-ene direkte, Samordna opptak gir ikke slik informasjon. Svarfristen i restetorgopptaket er kort. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. 5. august Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. Nasjonalt suppleringsopptak Lokale etterfyllingsopptak Hovedopptak 20. juli 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Svarfrist 26. juli 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato, uansett grunn. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få elektronisk beskjed i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Evt. endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk den tidligere tildelte studieplassen. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svar skal registreres på nettsøknaden. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I lokale etterfyllingsopptak legges svar ut bare til søkere som får nytt tilbud. Du kan sjekke eventuelt ventelisteopprykk på nettsøknaden din. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Har du krysset av for at du ønsker papirsvar, får du også kopi av svaret i posten. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar frem til svarfristen 26. juli. Reservering av studieplass til 2011 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget eller som betinget opptak, kan du ikke reservere den. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 8 9

6 Studieløp og gradsstruktur Liste over fagområde og studium Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innanfor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/ cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå informasjon om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Lærarutdanninga Frå og med opptaket i 2010 er det ikkje lenger tilbod om allmennlærarutdanning, men ei grunnskolelærarutdanning som er delt i to retningar: Grunnskolelærar for trinn har obligatorisk 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk, normalt fire undervisningsfag totalt, der eitt fag må vere på 60 studiepoeng. Grunnskolelærar for trinn har ingen obligatoriske undervisningsfag, men normalt tre undervisningsfag som alle må vere på 60 studiepoeng. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innanfor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Grunnskolelærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innanfor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Felles for begge retningane er 60 obligatoriske studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap. I lærestadtabellane vil du sjå at nokre lærestader har eigne studieønske for ulike faginnretningar, mens andre har grunnskolelærar 1-7 og 5-10 som einaste studieønske. Ved desse siste lærestadene vil studentane få tilbod om fag ved studiestart. Har du spørsmål om innhald og studieprogresjon i den nye lærarutdanninga, vil du finne informasjon på lærestadene sine nettsider eller ved å ta direkte kontakt med lærestadene du har tenkt å søkje til. Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert lønsplassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhaldslista side 3 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, HiO B 54 x215 Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 48 x209 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 72 x184 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 72 x184 Arbeids- og velferdsforvaltning, UiA B 70 x201 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 74 x185 Bachelor of Arts; Nordic Perspectives, HBO B 43 x204 Bedriftsøkonomi, HSF Å 55 x216 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 62 x224 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger, deltid, HiHm Å 48 x209 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 48 x209 Bedriftsøkonomi, årsstudium, HBO Å 43 x204 Eiendomsmegling, HBO B 43 x204 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 63 x225 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 63 x225 Havbruksdrift og ledelse, HBO B 43 x204 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 74 x185 Hotelledelse, UiS B 76 x217 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 x202 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 58 x220 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 66 x194 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 58 x220 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 63 x225 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 51 x211 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 57 x219 Jus, HiM Å 51 x211 Jus og administrasjon, HiM B 51 x211 Juss, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Krisehåndtering, deltid, Rena, HiHm Å 48 x209 Kulturprosjektledelse, HiL B 50 x210 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 50 x210 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 78 x186 Markedsføring og internasjonalisering, Rena, HiHm B 48 x209 Mediemanagement, HiG B 46 x207 Mediemanagement, årsstudium, HiG Å 46 x207 Music Management, Rena, HiHm B 48 x209 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 74 x185 Organisasjon og ledelse, HBO B 43 x204 Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium, Å=Årsstudium Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på påfølgjande side(r). Fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På samordnaopptak.no/studier kan du søkje både på fagområde og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Organisasjon og ledelse, HiL B 50 x210 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm B 48 x209 Planlegging og administrasjon, HVO B 61 x223 Politikk og forvaltning, HiO Å 54 x215 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 50 x210 Produsentstudiet, HiH Å 47 x208 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Reiseliv og opplevelsesproduksjon, HiH B 47 x208 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 50 x210 Reiselivsledelse, HiL B 50 x210 Reiselivsledelse, HSF B 55 x216 Reiselivsledelse, UiS B 76 x217 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 66 x194 Service Management, Rena, HiHm B 48 x209 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 48 x209 Shipping og logistikk, HiÅ B 63 x225 Shipping og økonomi, HiÅ Å 63 x225 Siviløkonom, HBO M 43 x204 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM B 51 x211 Siviløkonomutdanningen, NHH M 65 x191 Sosiologi, UiS B 76 x217 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 51 x211 Velferdsfag, HiO B 54 x215, HiB B 42 x203, HiL B 50 x210, HiM B 51 x211, HiN B 51 x212, HiST B 57 x219, HiÅ B 63 x225, HSF B 55 x216, HVE B 59 x222, UiS B 76 x217, UiT B 78 x186, UMB B 69 x192 - siviløkonom, UiA M 70 x201, Bø, HiT B 58 x220, Grimstad, UiA B 70 x201, Halden, HiØ B 62 x224, Haugesund, HSH B 56 x218, Hønefoss, HiBu B 44 x

7 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side, Hønefoss., HiBu Å 44 x205, Kongsberg, HiBu Å 44 x205, Kongsberg, HiBu B 44 x205, Kr.sand, UiA B 70 x201, Rena, HiHm B 48 x209, Steinkjer, HiNT B 53 x214, årsstudium, HiL Å 50 x210, 2 år, Bø, HiT K 58 x220 /revisjon, HiO B 54 x215 Økonomi og ledelse, HBO B 43 x204 Økonomi og ledelse, HiG B 46 x207 Økonomi og ledelse, HiH B 47 x208 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 63 x225 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 44 x205 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 44 x205 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 43 x204 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiG Å 46 x207 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 54 x215 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 54 x215 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 66 x194 Emnestudier humaniora, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Midtøstenstudier med arabisk, UiO B 74 x185 Animasjon Animasjon, Hamar, HiHm B 48 x209 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 48 x209 Antropologi Sosialantropologi, UiB B 72 x184 Sosialantropologi, UiO B 74 x185 Sosialantropologi, UiT B 78 x186 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Arkeologi Antikk kultur og klassiske språk, UiO B 74 x185 Arkeologi, NTNU B 66 x194 Arkeologi, UiB B 72 x184 Arkeologi, UiO B 74 x185 Arkeologi, UiT B 78 x186 Kulturminneforvaltning, NTNU B 66 x194 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 x189 Arkitekt, NTNU M 66 x194 By- og regionplanlegging, UMB M 69 x192 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 69 x192 Landskapsarkitektur, UMB M 69 x192 Landskapsingeniør, UMB B 69 x192 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 55 x216 Asiatiske språk/kunnskap Japansk med Japanstudier, UiO B 74 x185 Kinesisk med Kinastudier, UiO B 74 x185 Midtøstenstudier med arabisk, UiO B 74 x185 Midtøstenstudier med hebraisk, UiO B 74 x185 Sør-Asia områdestudier, UiO B 74 x185 Sør-Asiastudier med hindi, UiO B 74 x185 Sør-Asiastudier med sanskrit, UiO B 74 x185 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 74 x185 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 57 x219 Audioteknologi Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Automatisering Ingeniør, automatisering, HiB B 42 x203 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 78 x186 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 55 x216 Ingeniør, elektro-automasjon, HVE B 59 x222 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 58 x220 2-årig ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ K 63 x225 Barnevernspedagog Barnevern, HBO B 43 x204 Barnevern, HiF B 45 x206 Barnevern, HiL B 50 x210 Barnevern, UiS B 76 x217 Barnevern, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT B 58 x220 Barnevern, samlinger, HiF B 45 x206 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 47 x208 Barnevernspedagogutdanning, HiO B 54 x215 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 57 x219 Barnevernspedagogutdanning, HSF B 55 x216 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 54 x215 Sosialt arbeid, barnevernspedagog, HVO B 61 x223 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO B 54 x215 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 74 x185 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 54 x215 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 x215 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 78 x186 Biletkunst Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 62 x224 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 56 x218 Kunsthistorie, HiL Å 50 x210 Kunstvitenskap, UiT B 78 x186 Tegning - bilde, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Bioingeniør Bioingeniør, HiÅ B 63 x225 Bioingeniør, UiA B 70 x201 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 x203 Bioingeniørutdanning, HiO B 54 x215 Bioingeniørutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniørutdanning, UiT B 78 x186 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Biologi Agronomi, Blæstad (Hamar), HiHm B 48 x209 Akvakultur, UMB B 69 x192 Animal Science, HBO B 43 x204 Bachelor of Arts; Nordic Perspectives, HBO B 43 x204 Biologi, HBO B 43 x204 Biologi, NTNU B 66 x194 Biologi, UiA B 70 x201 Biologi, UiB B 72 x184 Biologi, UiO B 74 x185 Biologi, UiT B 78 x186 Biologi, UMB B 69 x192 Biologi og kjemi, HBO Å 43 x204 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Biologi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Biomedisin, UiT B 78 x186 Bioteknologi, UMB B 69 x192 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 48 x209 Fiskehelse, UiT M 78 x186 Fiskerifag, UiT B 78 x186 Forurensing og miljø, Bø, HiT B 58 x220 Havbruksbiologi, UiB B 72 x184 Hestefag, UMB B 69 x192 Husdyrvitenskap, UMB B 69 x192 Idrettsvitenskap, NIH B 65 x150 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Marine- og biologiske fag, HiÅ B 63 Medisinsk og marint årsstudium, HiÅ Å 63 x225 Medisinske fag, UiT Å 78 x186 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 74 x185 Naturfag, HSF Å 55 x216 Plantevitenskap, UMB B 69 x192 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Økologi og naturforvaltning, UMB B 69 x192 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 58 x220 Bioteknologi Biologisk kjemi, UiS B 76 x217 Bioteknologi, UiT B 78 x186 Bioteknologi, UMB B 69 x192 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 48 x209 Bioteknologi, master, NTNU M 66 x194 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 66 x194 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 54 x215 Ingeniør, kjemi, HiST B 57 x219 Kjemi og bioteknologi, UMB M 69 x192 Marine- og biologiske fag, HiÅ B 63 Matvitenskap, UMB B 69 x192 Molekylær bioteknologi, UiT M 78 x186 Molekylærbiologi, UiB B 72 x184 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 74 x185 Nanoteknologi, UiB B 72 x184 Bygg Bygg, UiS B 76 x217 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 66 x194 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 69 x192 Ingeniør, Allmenn Bygg, HiN B 51 x212 Ingeniør, Allmenn Bygg, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, bygg, HiB B 42 x203 Ingeniør, bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, bygg, HiST B 57 x219 Ingeniør, bygg, HiT B 58 x220 Ingeniør, bygg, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 x212 2-årig ingeniør, bygg, HiÅ K 63 x225 Datateknikk Anvendt datateknologi, HiO B 54 x215 Data, UiS B 76 x217 Data/IT, HiN M 51 x212 Datasikkerhet, UiT B 78 x186 Datateknikk, NTNU M 66 x194 Datateknologi, UiB B 72 x184 Datavitenskap, UiB B 72 x184 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 46 x207 Elektronikk og datateknologi, UiO B 74 x185 Informasjonsbehandling, årsstudium, HBO Å 43 x204 Informasjonssikkerhet, HiG B 46 x207 Informasjonsteknologi, HiB B 42 x203 Informasjonsteknologi, HiO B 54 x215 Informasjonsteknologi, UiS M 76 x217 Informasjonsteknologi, Bachelor, Mo i Rana, HiNe B 52 x213 Informasjonsteknologi, Mo i Rana, HiNe Å 52 x213 Informatikk, HBO B 43 x204 Informatikk, UiT B 78 x186 Informatikk, UiT M 78 x186 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 x219 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 74 x185 Ingeniør, data, HiB B 42 x203 Ingeniør, data, HiG B 46 x207 Ingeniør, data, HiO B 54 x215 Ingeniør, data, HiST B 57 x219 Ingeniør, data, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 62 x224 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, datateknikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 66 x194 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 44 x205 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 66 x194 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medieproduksjon, HiG B 46 x207 Medieteknologi, HiG B 46 x207 Programvareutvikling, HiG B 46 x207 Spillprogrammering, HiG B 46 x207 Design Animasjon, Hamar, HiHm B 48 x209 Bygg, UiS B 76 x217 Byutvikling og urban design, UiS M 76 x217 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiO Å 54 x215 Digital mediedesign, Notodden, HiT Å 58 x220 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Form og design, Notodden, HiT Å 58 x220 Industridesign, AHO M 39 x189 Industriell design, NTNU M 66 x194 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 74 x185 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, produktdesign, HVE B 59 x222 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ B 63 x225 Ingeniørdesign, HiN M 51 x212 Kunst og design, HiO B 54 x215 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiO Å 54 x

8 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Kunst og design, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kunst og håndverk, HBO Å 43 x204 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 70 x201 Landmåling og eiendomsdesign, HiB B 42 x203 Landskapsarkitektur, UMB M 69 x192 Leire 1- Kunst og design, Notodden, HiT Å 58 x220 Media, IKT og design, HVO B 61 x223 Mediedesign, HiG B 46 x207 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 70 x201 Produktdesign, HiAk B 41 x202 Teknologidesign og -ledelse, HiG B 46 x207 Teknologidesign, årsstudium, HiG Å 46 x207 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 48 x209 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 44 x205 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 48 x209 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 58 x220 Drama/teater Drama, HiB Å 42 x203 Drama, HVO Å 61 x223 Drama, UiS Å 76 x217 Drama og teater, NTNU B 66 x194 Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 54 x215 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiO Å 54 x215 Drama, årsstudium, UiA Å 70 x201 Drama/teater, HVO B 61 x223 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 56 x218 Faglærerutdanning i drama, UiA B 70 x201 Førskolelærer, estetisk linje, HVE B 59 x222 Litteratur, film og teater, UiA B 70 x201 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 70 x201 Teater for barn og unge, HVE Å 59 x222 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 68 x193 Elektro Dataanalyse og sensorteknologi, UiT M 78 x186 Elektro, UiS B 76 x217 Elektronikk, NTNU M 66 x194 Elektroteknikk, HiN M 51 x212 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 x203 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 78 x186 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, elektro, HiG B 46 x207 Ingeniør, elektro, HiO B 54 x215 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 55 x216 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, elektro-automasjon, HVE B 59 x222 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, elektronikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, elektronikk Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, elkraft, HiT B 58 x220 Ingeniør, Elkraftteknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 x203 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniør, første studieår, Elektro, nettbasert, HiN Å 51 x212 Ingeniør, Industriell elektronikk, HiN B 51 x212 Satelitteknologi, HiN M 51 x212 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 x202 2-årig ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ K 63 x225 Engelsk Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 76 x217 Engelsk, HBO Å 43 x204 Engelsk, HiF Å 45 x206 Engelsk, HSF Å 55 x216 Engelsk, HVE Å 59 x222 Engelsk, HVO Å 61 x223 Engelsk, NTNU B 66 x194 Engelsk, UiA B 70 x201 Engelsk, UiB B 72 x184 Engelsk, UiT Å 78 x186 Engelsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk, Halden, HiØ Å 62 x224 Engelsk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Engelsk samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Engelsk språk og litteratur, UiS B 76 x217 Engelsk, Stord, HSH Å 56 x218 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Engelsk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Engelsk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Engelsk, årsstudium, UiS Å 76 x217 Engelsk årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiO Y 54 x215 Internasjonal kommunikasjon, Halden, HiØ B 62 x224 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 66 x194 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 70 x201 Språk, HBO B 43 x204 Språk- og kulturfag, Hamar, HiHm B 48 x209 USA-studier, UiB B 72 x184 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 42 x203 Ergoterapeututdanning, HiO B 54 x215 Ergoterapeututdanning, HiST B 57 x219 Ergoterapeututdanning, UiT B 78 x186 Ergoterapeututdanning, Rogaland, DHS B 40 x251 Ernæring Ernæring, UiO B 74 x185 Ernæring, mat og kultur, UiA B 70 x201 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Folkehelsearbeid, HiB B 42 x203 Folkehelsearbeid, UiA B 70 x201 Human ernæring, UiB B 72 x184 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk B 41 x202 Mat og helse, HiB Å 42 x203 Mat og helse, HVE Å 59 x222 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 x209 Matkultur og helse, HVO Å 61 x223 Matteknologi, HiST B 57 x219 Matvitenskap, UMB B 69 x192 Samfunnsernæring, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 x202 Europeiske språk/kunnskap Engelsk, NTNU B 66 x194 Engelsk, UiB B 72 x184 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Europastudier, UiB B 72 x184 Europastudier (EU), UiO B 74 x185 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, spansk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 66 x194 Europeiske og amerikanske studier:språk, litt, omr, UiO B 74 x185 Fransk, NTNU B 66 x194 Fransk, UiB B 72 x184 Fransk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Gresk, UiB B 72 x184 Italiensk, UiB B 72 x184 Russisk, UiB B 72 x184 Spansk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Tysk, UiB B 72 x184 Tysk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 72 x184 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 58 x220 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 43 x204 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 x220 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 58 x220 Faglærerutd. for tospråklige lærere,nett&samlinger, HiHm B 48 x209 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 56 x218 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 54 x215 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 x209 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 x214 Faglærerutdanning i drama, UiA B 70 x201 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm B 48 x209 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 56 x218 Faglærerutdanning, idrett, HiB B 42 x203 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Idrettsvitenskap, NIH B 65 x150 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 x214 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i realfag, UMB M 69 x192 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 66 x194 Farmasi Farmasi, UiB M 72 x184 Farmasi, UiO M 74 x185 Farmasi, UiT M 78 x186 Farmasiutdanning, HiO B 54 x215 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Film Animasjon, HVO B 61 x223 Dokumentarfilmproduksjon, HiL B 50 x210 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 50 x210 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 50 x210 Film- og tv-produksjon, UiB B 72 x184 Filmvitenskap, NTNU B 66 x194 Fjernsyns- og multimedieproduksjon, UiS B 76 x217 Flerkameraproduksjon, HiL B 50 x210 Litteratur, film og teater, UiA B 70 x201 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 70 x201 Medieproduksjon, NTNU B 66 x194 Medievitenskap, UiB B 72 x184 Filosofi Antikke studier, UiB B 72 x184 Filosofi, NTNU B 66 x194 Filosofi, UiT B 78 x186 Filosofi og idéhistorie, UiB B 72 x184 Filosofi og idéhistorie, UiO B 74 x185 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Filosofi, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Historie, HVO Å 61 x223 Historie, deltid, HVO Å 61 x223 Historiske fag, Bø, HiT B 58 x220 Kognitiv vitenskap, UiB B 72 x184 Kristendom/RLE, MF Å 40 x190 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 78 x186 Fiskeri Akvakultur, UMB B 69 x192 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 x204 Fiskehelse, UiB M 72 x184 Fiskehelse, UiT M 78 x186 Fiskerifag, UiT B 78 x186 Havbruksbiologi, UiB B 72 x184 Havbruksdrift og ledelse, HBO B 43 x204 Veterinærstudiet, NVH M 68 x193 Flygerutdanning Luftfartsfag, UiT B 78 x186 Fotografi Fotojournalistikk, HiO B 54 x215 Fransk Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 66 x194 Fransk, NTNU B 66 x194 Fransk, UiB B 72 x184 Fransk, Halden, HiØ Å 62 x224 Fransk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Fransk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Fransk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 66 x194 Friluftsliv Faglærerutdanning, idrett, HiB B 42 x203 Friluftsliv, HiF Å 45 x206 Friluftsliv, HSF B 55 x216 Friluftsliv, HVO Å 61 x223 Friluftsliv, NIH Å 65 x150 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 x209 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 58 x

9 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 58 x220 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 x214 Friluftsliv og idrett, HiF B 45 x206 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 70 x201 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 x253 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 x218 Idrett, HSF Å 55 x216 Idrett, HVO Å 61 x223 Idrett, UiA B 70 x201 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 x209 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 54 x215 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 55 x216 Idrett og friluftsliv, HVO B 61 x223 Idrett og kroppsøving, HSF B 55 x216 Idrett, årsstudium, UiA Å 70 x201 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 x209 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 x209 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 56 x218 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 x214 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 62 x224 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Natur og friluftsliv, Bø, HiT B 58 x220 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Naturfag, HVE Å 59 x222 Fysikk Elektronikk og datateknologi, UiO B 74 x185 Energi- og miljøfysikk, UMB B 69 x192 Frie realfag, UMB Å 69 x192 Fysikk, NTNU B 66 x194 Fysikk, UiB B 72 x184 Fysikk, UiT B 78 x186 Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 74 x185 Fysikk og matematikk, NTNU M 66 x194 Fysikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 72 x184 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Matematikk og fysikk, UiA B 70 x201 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 69 x192 Nanoteknologi, UiB B 72 x184 Radiografutdanning, UiT B 78 x186 Romfysikk, UiT M 78 x186 Teknisk realfag, UiS B 76 x217 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, HiB B 42 x203 Fysioterapeututdanning, HiO B 54 x215 Fysioterapeututdanning, HiST B 57 x219 Fysioterapeututdanning, UiT B 78 x186 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 54 x215 Førskolelærar Førskolelærer, HiNe Y 52 x213 Førskolelærer, deltid, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, deltid, HVE B 59 x222 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 58 x220 Førskolelærer, deltid (Lofoten), HiNe B 52 x213 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, estetisk linje, HVE B 59 x222 Førskolelærer, generell, HVE B 59 x222 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, kulturarv, barnekult, svensk/norsk, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 x253 Førskolelærerutd., Grimstad, UiA B 70 x201 Førskolelærerutd., Kr.sand., UiA B 70 x201 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 x218 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSH B 56 x218 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert, HBO B 43 x204 Førskolelærerutdanning, DMMH B 40 x253 Førskolelærerutdanning, HBO B 43 x204 Førskolelærerutdanning, HiB B 42 x203 Førskolelærerutdanning, HiF B 45 x206 Førskolelærerutdanning, HiO B 54 x215 Førskolelærerutdanning, HSF B 55 x216 Førskolelærerutdanning, NLA B 65 x254 Førskolelærerutdanning, UiS B 76 x217 Førskolelærerutdanning, UiT B 78 x186 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, deltid, HiO B 54 x215 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden, HiØ B 62 x224 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 52 x213 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, Halden, HiØ B 62 x224 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm B 48 x209 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT B 53 x214 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm B 48 x209 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, samlinger, HiF B 45 x206 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT B 78 x186 Førskulelærarutdanning, HVO B 61 x223 Samisk førskolelærerutdanning, SA/SH B 68 x231 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 74 x185 Geografi, NTNU B 66 x194 Geografi, UiB B 72 x184 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 x214 Geografi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Geomatikk, HiG B 46 x207 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 69 x192 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 x192 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 66 x194 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 72 x184 Samfunnsfag, HVE Å 59 x222 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 62 x224 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 56 x218 Samfunnsfag, årsstudium, UiA Å 70 x201 Samfunnsgeografi, UiO B 74 x185 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 61 x223 Utviklingsstudier, UiB B 72 x184 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 72 x184 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT B 58 x220 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 74 x185 Geologi, NTNU B 66 x194 Geologi, UiT B 78 x186 Geologi og geofare, HSF B 55 x216 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 72 x184 Geovitenskap, retning geologi, UiB B 72 x184 Miljø og naturressurser, UMB B 69 x192 Naturfag, HSF Å 55 x216 Petroleumsfag, NTNU M 66 x194 Petroleumsgeologi, UiS B 76 x217 Tekniske geofag, NTNU M 66 x194 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 58 x220 Grunnskolelærar Drama, HiB Å 42 x203 Grunnskolelrutda trinn, språkf, Finns/Barduf, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn, HiNe Y 52 x213 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn, fleksibel, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, nett & samlinger, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn, nett Notodden, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, Notodden, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, Notodden, desentra., HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn, HiNe Y 52 x213 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer 5-10 trinn, fleksibe, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn med kunst/håndverk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med matematikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med norsk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med realfag, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, Dr., HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn med språkfag, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærerutd trinn, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med matematikk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med norsk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutdanning trinn trainee, HVE Y 59 x222 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HVE Y 59 x222 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 56 x218 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 76 x217 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiT M 78 x186 Grunnskolelærerutdanning trinn, Grimstad, UiA Y 70 x201 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 62 x224 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kristiansand, UiA Y 70 x201 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 x214 Grunnskolelærerutdanning trinn, språkfag, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HVE Y 59 x222 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 56 x218 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 76 x217 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiT M 78 x186 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 62 x224 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 x214 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Grunnskulelærarutdanning trinn, deltid, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Mat og helse, HiB Å 42 x203 Religion og etikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Samisk grunnskolelærer 1-7, SA/SH Y 68 x231 Handel Eiendomsmegling, HBO B 43 x204 Eiendomsmegling, HSF B 55 x216 Eiendomsmegling, Bø, HiT B 58 x220 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 x204 Handel, service og logistikk, HiH B 47 x208 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 63 x225 Skipsfart og logistikk, HVE B 59 x222, HiN B 51 x212 Økonomi og ledelse, HBO B 43 x204 Handverk Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 58 x220 Kunst og handverk, HVO B 61 x223 Kunst og handverk, HVO Å 61 x223 Kunst og håndtverk, UiS Å 76 x217 Kunst og håndverk, HVE Å 59 x222 Kunst og håndverk, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 62 x224 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 56 x218 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 70 x201 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 x202 Helse Audiografutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniør, UiA B 70 x201 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 x203 Bioingeniørutdanning, HiO B 54 x215 Bioingeniørutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ergoterapeututdanning, HiB B 42 x203 Ergoterapeututdanning, HiST B 57 x219 Farmasi, UiB M 72 x184 Farmasiutdanning, HiO B 54 x215 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 x209 Folkehelse og helsefremmende arbeid, UiB B 72 x184 Folkehelsearbeid, UiA B 70 x201 Fysioterapeututdanning, HiB B 42 x203 Fysioterapeututdanning, HiO B 54 x215 Fysioterapeututdanning, HiST B 57 x219 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 54 x215 Human ernæring, UiB B 72 x184 Idrett, HSF Å 55 x216 Idrett, HVE Å 59 x222 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 x209 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 55 x216 Idrett og friluftsliv, HVO B 61 x223 Idrett og kroppsøving, HSF B 55 x216 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse, HiAk B 41 x202 Mat og helse, HVE Å 59 x222 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 x209 Matkultur og helse, HVO Å 61 x223 Medisin, NTNU 66 x

10 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Medisin, UiB 72 x184 Medisin, UiT 78 x186 Medisin, start høst, UiO 74 x185 Medisin, start vår, UiO 74 x185 Medisinske fag, UiT Å 78 x186 Odontologi, UiB M 72 x184 Radiograf, Drammen, HiBu B 44 x205 Radiografutdanning, HiB B 42 x203 Radiografutdanning, HiG B 46 x207 Radiografutdanning, HiO B 54 x215 Radiografutdanning, HiST B 57 x219 Samfunnsernæring, HiAk B 41 x202 Sosialt arbeid, HiB B 42 x203 Sykepleier, Drammen, HiBu B 44 x205 Sykepleierutdanning, BDH B 39 x250 Sykepleierutdanning, HD B 63 x232 Sykepleierutdanning, HDH B 41 x252 Sykepleierutdanning, HiAk B 41 x202 Sykepleierutdanning, HiB B 42 x203 Sykepleierutdanning, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, HiH B 47 x208 Sykepleierutdanning, HiM B 51 x211 Sykepleierutdanning, HiN B 51 x212 Sykepleierutdanning, HiST B 57 x219 Sykepleierutdanning, HiT B 58 x220 Sykepleierutdanning, HVE B 59 x222 Sykepleierutdanning, HiÅ B 63 x222 Sykepleierutdanning, UiS B 76 x217 Sykepleierutdanning, Bodø, HBO B 43 x204 Sykepleierutdanning, deltid, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, HiH B 47 x208 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT B 58 x220 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm B 48 x209 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 x201 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSH B 56 x218 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm B 48 x209 Sykepleierutdanning, Kr.sand, UiA B 70 x201 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 53 x214 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, HBO B 43 x204 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Sykepleierutdanning, Oslo, DHS B 40 x251 Sykepleierutdanning, Stord, HSH B 56 x218 Tannpleie, UiB B 72 x184 Tannpleie, Elverum, HiHm B 48 x209 Vernepleierutdanning, HiAk B 41 x202 Vernepleierutdanning, HiB B 42 x203 Vernepleierutdanning, HiH B 47 x208 Vernepleierutdanning, HiL B 50 x210 Vernepleierutdanning, HiM B 51 x211 Vernepleierutdanning, HiST B 57 x219 Vernepleierutdanning, HiT B 58 x220 Vernepleierutdanning, HSF B 55 x216 Vernepleierutdanning, deltid, HiAk B 41 x202 Vernepleierutdanning, deltid - Stokmarknes, HiH B 47 x208 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Vernepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 x201 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Veterinærstudiet, NVH M 68 x193 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 66 x194 Historie Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 76 x217 Antikke studier, UiB B 72 x184 Antikkens kultur, UiT Å 78 x186 Arkeologi, NTNU B 66 x194 Arkeologi, UiB B 72 x184 Europastudier, UiB B 72 x184 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Filosofi, NTNU B 66 x194 Filosofi og idéhistorie, UiB B 72 x184 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Historie, HBO B 43 x204 Historie, HSF B 55 x216 Historie, HVE B 59 x222 Historie, HVO Å 61 x223 Historie, NTNU B 66 x194 Historie, UiA B 70 x201 Historie, UiB B 72 x184 Historie, UiO B 74 x185 Historie, UiS B 76 x217 Historie, UiT B 78 x186 Historie, deltid, HVO Å 61 x223 Historie, kultur og samfunn, HVO B 61 x223 Historie, årsenhet, UiO Å 74 x185 Historie, årsstudium, HBO Å 43 x204 Historie, årsstudium, HVE Å 59 x222 Historie, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Historie, årsstudium, UiA Å 70 x201 Historie, årsstudium, UiB Å 72 x184 Historie, årsstudium, UiS Å 76 x217 Historie, årsstudium, UiT Å 78 x186 Historie, årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Historiske fag, Bø, HiT B 58 x220 Internasjonale studier, HiL B 50 x210 Kjønnsstudier, UiB B 72 x184 Kulturminneforvaltning, NTNU B 66 x194 Kunsthistorie, HiL Å 50 x210 Kunsthistorie, UiB B 72 x184 Kunsthistorie, UiS Å 76 x217 Latin, NTNU Å 66 x194 Lektorutdanning i historie, NTNU M 66 x194 Midtøstenkunnskap, UiB B 72 x184 Religionsvitenskap, NTNU B 66 x194 Russlandsstudier, UiT B 78 x186 Samfunnsfag, HSF Å 55 x216 Samfunnsfag, HVE Å 59 x222 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 62 x224 Samfunnsfag, Hamar, HiHm Å 48 x209 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 56 x218 Samtidshistorie, HiL B 50 x210 Samtidshistorie og internasjonale studier, HiL Å 50 x210 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 61 x223 USA-studier, UiB B 72 x184 Hotellfag Hotelladministrasjon, HiF B 45 x206 Hotelledelse, UiS B 76 x217 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 x202 Reiseliv, HSF Å 55 x216 Reiseliv, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA B 70 x201 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mat og helse, HiB Å 42 x203 Mat og helse, HVE Å 59 x222 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 x209 Matkultur og helse, HVO Å 61 x223 Idehistorie Filosofi og idéhistorie, UiO B 74 x185 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Idrett Bevegelses- og idrettsvitenskap, NTNU B 66 x194 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 43 x204 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 x220 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 x209 Faglærerutdanning, idrett, HiB B 42 x203 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 x209 Folkehelsearbeid, HiB B 42 x203 Folkehelsearbeid, UiA B 70 x201 Friluftsliv, HSF B 55 x216 Friluftsliv, HVO Å 61 x223 Friluftsliv, NIH Å 65 x150 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 x209 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 58 x220 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 x214 Friluftsliv og idrett, HiF B 45 x206 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 70 x201 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, deltid, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Idrett, HBO B 43 x204 Idrett, HiL B 50 x210 Idrett, HiM Å 51 x211 Idrett, HSF Å 55 x216 Idrett, HVE Å 59 x222 Idrett, HVO Å 61 x223 Idrett, UiA B 70 x201 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 x209 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 54 x215 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 55 x216 Idrett, Levanger, HiNT Å 53 x214 Idrett og friluftsliv, HVO B 61 x223 Idrett og kroppsøving, HSF B 55 x216 Idrett og samfunn, NIH Å 65 x150 Idrett, årsstudium, HBO Å 43 x204 Idrett, årsstudium, HiF Å 45 x206 Idrett, årsstudium, HiL Å 50 x210 Idrett, årsstudium, UiA Å 70 x201 Idrett årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 x209 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 x209 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 56 x218 Idrett/kroppsøving, årsstudium, HiF Å 45 x206 Idrettsvitenskap, NIH B 65 x150 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 58 x220 Kristendom og idrett, NLA B 65 x254 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 x214 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 62 x224 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 x214 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Kroppsøving/idrett, UiS B 76 x217 Kroppsøving/idrett, årsstudium, UiS Å 76 x217 Samfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Sosiologi, årsstudium, HiL Å 50 x210 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 51 x211 IKT/IT Business og IT, HBO B 43 x204 Datateknologi, UiB B 72 x184 Digital kompetanse, HVO Å 61 x223 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 46 x207 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Geomatikk, HiG B 46 x207 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 x192 IKT i læring, HVE Å 59 x222 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 72 x184 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 70 x201 Informasjonsbehandling, HiM Å 51 x211 Informasjonsbehandling, årsstudium, HBO Å 43 x204 Informasjonssikkerhet, HiG B 46 x207 Informasjonssystemer, HVE Å 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVE B 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 62 x224 Informasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Informatikk, HBO B 43 x204 Informatikk, Bø, HiT B 58 x220 Informatikk, Halden, HiØ B 62 x224 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 x219 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 57 x219 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 74 x185 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 74 x185 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 62 x224 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 x220 Ingeniør, data, HiG B 46 x207 Ingeniør, data, HiST B 57 x219 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 66 x194 IT og informasjonssystemer, UiA B 70 x201 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 44 x205 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 70 x201 IT og logistikk, HiM B 51 x211 IT-basert bedriftsutvikling, HiM B 51 x211 Kognitiv vitenskap, UiB B 72 x184 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medieproduksjon, HiG B 46 x207 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medieteknologi, HiG B 46 x207 Programvareutvikling, HiG B 46 x207 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Spillprogrammering, HiG B 46 x207 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 48 x

11 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Informasjon Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO B 54 x215 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 74 x185 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 54 x215 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 x215 Digital medieproduksjon, Halden, HiØ B 62 x224 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 78 x186 Informasjonssystemer, HVE Å 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVE B 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 62 x224 Informasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 74 x185 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 57 x219 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 70 x201 Journalistikk, HBO B 43 x204 Journalistikk, HiO B 54 x215 Kommunikasjon, UiA B 70 x201 Kommunikasjon og medier, MHG B 64 x257 Kommunikasjon, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mediedesign, HiG B 46 x207 Mediefag, Rena, HiHm Å 48 x209 Mediefag, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mediekunnskap, HVO Å 61 x223 Medieproduksjon, NTNU B 66 x194 Medier og kommunikasjon, HiO B 54 x215 Medievitenskap, UiB B 72 x184 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 72 x184 Nye medier, UiB B 72 x184 PR, kommunikasjon og media, HVO B 61 x223 Språk og informasjon, UiB B 72 x184, HiN B 51 x212 Informatikk Anvendt datateknologi, HiO B 54 x215 Business og IT, HBO B 43 x204 Datasikkerhet, UiT B 78 x186 Datateknologi, UiB B 72 x184 Datavitenskap, UiB B 72 x184 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 74 x185 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 46 x207 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Elektronikk og datateknologi, UiO B 74 x185 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 69 x192 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 x192 IKT i læring, HVE Å 59 x222 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 72 x184 Informasjonsbehandling, HiM Å 51 x211 Informasjonsbehandling, årsstudium, HBO Å 43 x204 Informasjonssikkerhet, HiG B 46 x207 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 58 x220 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVE B 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 62 x224 Informasjonsteknologi, HiB B 42 x203 Informasjonsteknologi, HiO B 54 x215 Informasjonsteknologi, UiS M 76 x217 Informasjonsteknologi, Bachelor, Mo i Rana, HiNe B 52 x213 Informasjonsteknologi, Mo i Rana, HiNe Å 52 x213 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Informatikk, HBO B 43 x204 Informatikk, NTNU B 66 x194 Informatikk, UiT B 78 x186 Informatikk, UiT M 78 x186 Informatikk, Bø, HiT B 58 x220 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 74 x185 Informatikk, Halden, HiØ B 62 x224 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 x219 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 57 x219 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 74 x185 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 74 x185 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anvend, UiO B 74 x185 Informatikk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 62 x224 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 x220 Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 72 x184 Ingeniør, data, HiO B 54 x215 Ingeniør, data, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 62 x224 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, datateknikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 58 x220 IT og informasjonssystemer, UiA B 70 x201 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 44 x205 IT og logistikk, HiM B 51 x211 IT-basert bedriftsutvikling, HiM B 51 x211 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 57 x219 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 46 x207 Programvareutvikling, HiG B 46 x207 Realfag, årsenhet, UiO Å 74 x185 Ingeniør Bygg, UiS B 76 x217 Byutvikling og urban design, UiS M 76 x217 Data, UiS B 76 x217 Data/IT, HiN M 51 x212 Elektro, UiS B 76 x217 Elektroteknikk, HiN M 51 x212 Energiteknologi, HiF B 45 x206 Fornybar energi, HSF B 55 x216 Industriell teknologi, HiN M 51 x212 Industriell økonomi, UiS M 76 x217 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 70 x201 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 70 x201 Informasjonsteknologi, UiS M 76 x217 Ingeniør, Allmenn Bygg, HiN B 51 x212 Ingeniør, Allmenn Bygg, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 x203 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 54 x215 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, bygg, HiB B 42 x203 Ingeniør, bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, bygg, HiST B 57 x219 Ingeniør, bygg, HiT B 58 x220 Ingeniør, bygg, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, data, HiB B 42 x203 Ingeniør, data, HiG B 46 x207 Ingeniør, data, HiO B 54 x215 Ingeniør, data, HiST B 57 x219 Ingeniør, data, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 62 x224 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, datateknikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, elektro, HiG B 46 x207 Ingeniør, elektro, HiO B 54 x215 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 55 x216 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, elektro-automasjon, HVE B 59 x222 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, elektronikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, elektronikk Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, elkraft, HiT B 58 x220 Ingeniør, Elkraftteknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, energi og miljø i bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 x203 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniør, første studieår, Elektro, nettbasert, HiN Å 51 x212 Ingeniør, gass- og energiteknologi, HiT B 58 x220 Ingeniør, HMS, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, Industriell elektronikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, Industriteknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 58 x220 Ingeniør, kjemi, HiB B 42 x203 Ingeniør, kjemi, HiST B 57 x219 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, kommunikasjonssystemer, HiB B 42 x203 Ingeniør, logistikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, marinteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, maskin, HiO B 54 x215 Ingeniør, maskin, HiST B 57 x219 Ingeniør, maskin, HiT B 58 x220 Ingeniør, maskin - industriell design, HiG B 46 x207 Ingeniør, maskin - Lean Manufacturing, HiG B 46 x207 Ingeniør, maskin, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, maskin, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, maskin, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, maskin, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, maskinteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, materialteknikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi, HVE B 59 x222 Ingeniør, produksjonsteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, produktdesign, HVE B 59 x222 Ingeniør, Prosessteknologi, HiN B 51 x212 Ingeniør, Prosessteknologi, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, Satelitteknologi, HiN B 51 x212 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, UiT B 78 x186 Ingeniør, undervannsteknologi, HiB B 42 x203 Ingeniørdesign, HiN M 51 x212 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 x212 Kjemi og miljø, UiS B 76 x217 Konstruksjoner og materialer, UiS M 76 x217 Maskin, UiS B 76 x217 Offshoreteknologi, UiS M 76 x217 Petroleumsgeologi, UiS B 76 x217 Petroleumsteknologi, UiS B 76 x217 Petroleumsteknologi, master, UiS M 76 x217 Satelitteknologi, HiN M 51 x212 Teknisk realfag, UiS B 76 x217 2-årig ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ K 63 x225 2-årig ingeniør, bygg, HiÅ K 63 x225 2-årig ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ K 63 x225 2-årig ingeniør, skipsdesign, HiÅ K 63 x225 Innovasjon Bedriftsøkonomi, årsstudium, HBO Å 43 x204 Eiendomsmegling, HBO B 43 x204 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 x209 Industriell design, NTNU M 66 x194 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena, HiHm Å 48 x209 Innovasjon og entreprenørskap, Bø, HiT B 58 x220 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 63 x225 Siviløkonom, HBO M 43 x204 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 43 x204 Italiensk Italiensk, UiB B 72 x184 Journalist Fotojournalistikk, HiO B 54 x215 Journalistikk, HBO B 43 x204 Journalistikk, HiO B 54 x215 Journalistikk, HVO B 61 x223 Journalistikk, UiB B 72 x184 Journalistikk, UiS B 76 x217 Journalistikk, avis- og nettavislinje, MHG B 64 x257 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje, MHG B 64 x257 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje, MHG Å 64 x257 Juridiske fag Administrasjon og ledelse, HiO B 54 x215 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 74 x185 Eiendomsfag, UMB M 69 x192 Eiendomsmegling, HSF B 55 x216 Jus, HiL B 50 x210 Jus, HiM Å 51 x211 Jus, HSF Å 55 x216 Jus og administrasjon, HiM B 51 x211 Jus, årsstudium, HiL Å 50 x210 Juss, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Politikk og forvaltning, HiO Å 54 x215 Rettsvitenskap, UiB M 72 x184 Rettsvitenskap, UiT M 78 x186 Rettsvitenskap (jus), start høst, UiO M 74 x185 Rettsvitenskap (jus), start vår, UiO M 74 x185 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 54 x215 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 54 x

12 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Kateket Menighetspedagogikk, NLA B 65 x254 Kjemi Biologi og kjemi, HBO Å 43 x204 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Biologisk kjemi, UiS B 76 x217 Bioteknologi, UiT B 78 x186 Farmasi, UiB M 72 x184 Farmasi, UiT M 78 x186 Grunnstudium, HBO Å 43 x204 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 66 x194 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 54 x215 Ingeniør, gass- og energiteknologi, HiT B 58 x220 Ingeniør, kjemi, HiB B 42 x203 Ingeniør, kjemi, HiST B 57 x219 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Kjemi, NTNU B 66 x194 Kjemi, UiB B 72 x184 Kjemi, UiO B 74 x185 Kjemi, UiT B 78 x186 Kjemi, UMB B 69 x192 Kjemi og bioteknologi, UMB M 69 x192 Kjemi og miljø, UiS B 76 x217 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Medisinsk og marint årsstudium, HiÅ Å 63 x225 Molekylærbiologi, UiB B 72 x184 Nanoteknologi, UiB B 72 x184 Kommunikasjon Digital kompetanse, HVO Å 61 x223 Flerkameraproduksjon, HiL B 50 x210 Ingeniør, elektronikk Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, kommunikasjonssystemer, HiB B 42 x203 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb., MHS Å 64 x256 Interkulturell forståelse, vekt på Norge, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia, NLA Å 65 x254 Interkulturell kommunikasjon, MHG B 64 x257 Interkulturell kommunikasjon, MHG Å 64 x257 Internasjonal kommunikasjon, Halden, HiØ B 62 x224 Journalistikk, HVO B 61 x223 Journalistikk, avis- og nettavislinje, MHG B 64 x257 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje, MHG B 64 x257 Kommunikasjon, UiA B 70 x201 Kommunikasjon og medier, MHG B 64 x257 Kommunikasjon, årsstudium, UiA Å 70 x201 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 66 x194 Krisehåndtering, deltid, Rena, HiHm Å 48 x209 Kultur og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Media, IKT og design, HVO B 61 x223 Mediefag, Rena, HiHm Å 48 x209 Mediefag, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje, MHG Å 64 x257 Mediekunnskap, HVO Å 61 x223 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medievitenskap, UiO B 74 x185 Multimedieteknologi, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Musikkproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm B 48 x209 PR, kommunikasjon og media, HVO B 61 x223 Religion og interkulturell kommunikasjon, MHS B 64 x256 Retorikk, UiB B 72 x184 Samfunnsendring og kommunikasjon, UiA B 70 x201 Service Management, Rena, HiHm B 48 x209 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 48 x209 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Språk og informasjon, UiB B 72 x184 Språk og interkulturell kommunikasjon, UiB B 72 x184 Språklig kommunikasjon, NTNU B 66 x194 Tegnspråk for hørende, HiST Å 57 x219 Tegnspråk og tolking, HiST B 57 x219 Ungdomskunnskap, HVE Å 59 x222 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 44 x205 Kostøkonom Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk B 41 x202 Kriminologi Jus, HSF Å 55 x216 Kriminologi, UiO B 74 x185 Sosialt arbeid, HSF B 55 x216 Kristendom Kristendom og idrett, NLA B 65 x254 Kristendom, religion og livssyn, ATH B 39 x255 Kristendom, religion og livssyn, ATH Å 39 x255 Kristendom, årsenhet, UiO Å 74 x185 Kristendom/RLE, MF Å 40 x190 Kristendomsk. med religions-og livssynsk., NTNU Å 66 x194 Kristendomskunnskap, NLA B 65 x254 Kristendomskunnskap/RLE, MHS Å 64 x256 KRL, FMH Å 41 x258 Lektor- og adjunktprogram, MF M 40 x190 Menighetspedagogikk, NLA B 65 x254 Praktisk teologi, ATH B 39 x255 Psykologi med religion og helse, ATH B 39 x255 Religion, etikk og kultur, UiA B 70 x201 Religion, kultur og samfunn, MF B 40 x190 Religion, livssyn og etikk (RLE), HVO Å 61 x223 Religion og etikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Religion og samfunn, UiO B 74 x185 Religionsstudier, UiS Å 76 x217 Teologi, ATH B 39 x255 Teologi, MF B 40 x190 Teologi, MHS B 64 x256 Teologi, profesjonsstudium, MHS Y 64 x256 Teologi og kristendom, UiO B 74 x185 Teologi og misjon, FMH B 41 x258 Teologi, profesjonsstudium, UiO 74 x185 Ungdom, kultur og tro, MF B 40 x190 Årsstudium i KRL, NLA Å 65 x254 Kultur Antikkens kultur, NTNU B 66 x194 Antikkens kultur, UiT Å 78 x186 Arkeologi, NTNU B 66 x194 Arkeologi, UiO B 74 x185 Digital kultur, UiB B 72 x184 Dokumentarfilmproduksjon, HiL B 50 x210 Engelsk, UiA B 70 x201 Engelsk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Ernæring, mat og kultur, UiA B 70 x201 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 x214 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 50 x210 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 50 x210 Fransk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Førskolelærer, kulturarv, barnekult, svensk/norsk, DMMH B 40 x253 Historie, HBO B 43 x204 Historie, HSF B 55 x216 Historie, HVE B 59 x222 Historie, HVO Å 61 x223 Historie, UiA B 70 x201 Historie, UiB B 72 x184 Historie, UiO B 74 x185 Historie, UiS B 76 x217 Historie, deltid, HVO Å 61 x223 Historie, kultur og samfunn, HVO B 61 x223 Historie, årsenhet, UiO Å 74 x185 Historie, årsstudium, HVE Å 59 x222 Historie, årsstudium, UiA Å 70 x201 Historiske fag, Bø, HiT B 58 x220 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb., MHS Å 64 x256 Interkulturell forståelse, vekt på Norge, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia, NLA Å 65 x254 Internasjonal forståelse og samarbeid, HVE Å 59 x222 Internasjonale studier, HiL B 50 x210 Kjønnsstudier, UiB B 72 x184 Klassisk språk og litteratur, NTNU B 66 x194 Kultur og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig, HiT K 58 x220 Kultur-arrangering, formidling og forvaltning, Bø, HiT B 58 x220 Kulturminneforvaltning, NTNU B 66 x194 Kulturprosjektledelse, HiL B 50 x210 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 50 x210 Kulturvitenskap, UiB B 72 x184 Kunst- og kulturstudier, UiS B 76 x217 Kunstfag med fordypning i musikk, UiA B 70 x201 Kunsthistorie, UiB B 72 x184 Latin, NTNU Å 66 x194 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag, UiO M 74 x185 Mediekunnskap, HVE Å 59 x222 Medier og kommunikasjon, HiO B 54 x215 Midtøstenstudier med persisk, UiO B 74 x185 Musikk, HVE Å 59 x222 Musikk, HVO Å 61 x223 Musikk, HVO B 61 x223 Musikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Musikk, årsstudium, Hamar, HiHm Å 48 x209 Musikkproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Musikkvitenskap, NTNU B 66 x194 Opplevelsesbasert reiseliv, UiA B 70 x201 Religion, livssyn og etikk, HVE Å 59 x222 Religion og kultur, NLA B 65 x254 Religionshistorie og kulturhistorie, UiO B 74 x185 Russlandsstudier, UiT B 78 x186 Samfunn, språk og kultur, Halden, HiØ B 62 x224 Samfunnsendring og kommunikasjon, UiA B 70 x201 Samfunnsfag, HSF Å 55 x216 Samfunnsfag, MHS Å 64 x256 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiT B 78 x186 Samtidshistorie og internasjonale studier, HiL Å 50 x210 Samtidskunst, HVE Å 59 x222 Sosiologi, HVE B 59 x222 Sosiologi, årsstudium, HVE Å 59 x222 Språk og kulturfag, HVE B 59 x222 Sør-Asia områdestudier, UiO B 74 x185 Sør-Asiastudier med hindi, UiO B 74 x185 Sør-Asiastudier med sanskrit, UiO B 74 x185 Teatervitenskap, UiB B 72 x184 Tverrkulturell kommunikasjon, årsstudium, MF Å 40 x190 Tysk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Ungdom, kultur og tro, MF B 40 x190 Kunstfag Animasjon, HVO B 61 x223 Animasjon, Hamar, HiHm B 48 x209 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiO Å 54 x215 Digital mediedesign, Notodden, HiT Å 58 x220 Drama, HiB Å 42 x203 Drama, HVO Å 61 x223 Drama og teater, NTNU B 66 x194 Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 54 x215 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiO Å 54 x215 Drama, årsstudium, UiA Å 70 x201 Drama/teater, HVO B 61 x223 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 58 x220 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 58 x220 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 54 x215 Faglærerutdanning i drama, UiA B 70 x201 Folkekunst, Rauland, HiT B 58 x220 Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 58 x220 Folkemusikk, Rauland, HiT B 58 x220 Folkemusikk årsstudium, Rauland, HiT Å 58 x220 Form og design, Notodden, HiT Å 58 x220 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, estetisk linje, HVE B 59 x222 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 x203 Grunnskolelærer trinn med kunst/håndverk, HiB Y 42 x203 Kunst og design, HiO B 54 x215 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kunst og design, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kunst og handverk, HVO B 61 x223 Kunst og handverk, HVO Å 61 x223 Kunst og håndtverk, UiS Å 76 x217 Kunst og håndverk, HBO Å 43 x204 Kunst og håndverk, HVE Å 59 x222 Kunst og håndverk, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 62 x224 Kunst og håndverk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 56 x218 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Kunst- og kulturstudier, UiS B 76 x217 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 70 x201 Kunstfag med fordypning i musikk, UiA B 70 x201 Kunsthistorie, NTNU B 66 x194 Kunsthistorie, UiO B 74 x185 Kunsthistorie, UiS Å 76 x217 Kunsthistorie, årsenhet, UiO Å 74 x185 Kunsthistorie, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Kunstvitenskap, UiT B 78 x186 Leire 1- Kunst og design, Notodden, HiT Å 58 x220 Musikk, ATH B 39 x255 Musikk, FMH Å 41 x258 Musikk, HVO Å 61 x223 Musikk, HVO B 61 x223 Musikk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Musikk, årsstudium, ATH Å 39 x

13 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Musikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Produktdesign, HiAk B 41 x202 Samtidskunst, HVE Å 59 x222 Teatervitenskap, UiB B 72 x184 Tegning - bilde, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 48 x209 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 58 x220 Kunsthistorie Antikk kultur og klassiske språk, UiO B 74 x185 Estetiske studier, UiO B 74 x185 Kunst og handverk, HVO B 61 x223 Kunst og handverk, HVO Å 61 x223 Kunst og håndverk, HBO Å 43 x204 Kunst og håndverk, HVE Å 59 x222 Kunst- og kulturstudier, UiS B 76 x217 Kunsthistorie, HiL Å 50 x210 Kunsthistorie, NTNU B 66 x194 Kunsthistorie, UiB B 72 x184 Kunsthistorie, UiO B 74 x185 Kunsthistorie, UiS Å 76 x217 Kunsthistorie, årsenhet, UiO Å 74 x185 Kunsthistorie, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Kunsthistorie, årsstudium, UiB Å 72 x184 Kunstvitenskap, UiT B 78 x186 Kybernetikk Informasjonsteknologi, UiS M 76 x217 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 78 x186 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, Prosessteknologi, HiN B 51 x212 Teknisk kybernetikk, NTNU M 66 x194 Køyrelærar Trafikklærerutdanning, Stjørdal, HiNT K 53 x214 Landbruk Agronomi, Blæstad (Hamar), HiHm B 48 x209 Hestefag, UMB B 69 x192 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium, HiNT Å 53 x214 Husdyrvitenskap, UMB B 69 x192 Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar), HiHm B 48 x209 Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar), HiHm Å 48 x209 Plantevitenskap, UMB B 69 x192 Skogbruk, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Skogfag, UMB B 69 x192 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Utmarksforvaltning, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Økologisk landbruk, årsstud, nett & saml, deltid, HiHm Å 48 x209 Lektorutdanning Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 76 x217 Lektor- og adjunktprogram, MF M 40 x190 Lektorprogrammet, fremmedspråk, UiO M 74 x185 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag, UiO M 74 x185 Lektorprogrammet, nordisk, UiO M 74 x185 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning i historie, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning i realfag, UiT M 78 x186 Lektorutdanning i realfag, UMB M 69 x192 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag, UiT M 78 x186 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning språkfag/nordisk, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning språkfag/tysk, NTNU M 66 x194 Matematikkdidaktikk, UiA M 70 x201 Likestilling Emnestudier humaniora, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Kjønnsstudier, UiB B 72 x184 Tverrfaglige kjønnsstudier, UiO B 74 x185 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet, UiO Å 74 x185 Lingvistikk Lingvistikk, NTNU B 66 x194 Lingvistikk, UiO B 74 x185 Retorikk, UiB B 72 x184 Språk og litteratur, HVO B 61 x223 Språkvitenskap, UiB B 72 x184 Litteratur Allmenn litteraturvitenskap, NTNU B 66 x194 Allmenn litteraturvitenskap, UiO B 74 x185 Allmenn litteraturvitenskap, UiO Å 74 x185 Allmenn litteraturvitenskap, UiT Å 78 x186 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 78 x186 Engelsk, HSF Å 55 x216 Engelsk, HVE Å 59 x222 Engelsk, HVO Å 61 x223 Engelsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk språk og litteratur, UiS B 76 x217 Engelsk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Europeiske og amerikanske studier:språk, litt, omr, UiO B 74 x185 Klassisk språk og litteratur, NTNU B 66 x194 Litteratur, film og teater, UiA B 70 x201 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 70 x201 Litteratur og språk, Bø, HiT B 58 x220 Litteraturvitenskap, UiB B 72 x184 Nordisk språk og litteratur, UiA B 70 x201 Nordisk språk og litteratur, UiS B 76 x217 Nordisk språk og litteratur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, årsenhe, UiO Å 74 x185 Nordiske studier, UiO B 74 x185 Norsk, HVE Å 59 x222 Norsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Norsk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Norsk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Norsk (nordisk), HVO Å 61 x223 Norsk (nordisk), deltid, HVO Å 61 x223 Spansk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Språk og kulturfag, HVE B 59 x222 Språk og litteratur, HVO B 61 x223 Språk og litteratur, UiT B 78 x186 Livssyn Filosofi og idéhistorie, UiO B 74 x185 Kristendom/RLE, MF Å 40 x190 Kristendomsk. med religions-og livssynsk., NTNU Å 66 x194 KRL, FMH Å 41 x258 Menighetspedagogikk, NLA B 65 x254 Praktisk teologi, ATH B 39 x255 Religion, etikk og kultur, UiA B 70 x201 Religion, kultur og samfunn, MF B 40 x190 Religion, livssyn og etikk, Halden, HiØ Å 62 x224 Religion, livssyn og etikk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Religion og etikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Religionshistorie og kulturhistorie, UiO B 74 x185 Religionsstudier, UiS Å 76 x217 Religionsvitenskap, UiB B 72 x184 Religionsvitenskap, årsstudium, UiB Å 72 x184 Ungdom, kultur og tro, MF B 40 x190 Logistikk Handel, service og logistikk, HiH B 47 x208 Ingeniør, logistikk, HiST B 57 x219 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 51 x211 IT og logistikk, HiM B 51 x211 IT-basert bedriftsutvikling, HiM B 51 x211 Logistikk og Supply Chain Management, HiM B 51 x211 Petroleumslogistikk, Kristiansund, HiM B 51 x211 Shipping og logistikk, HiÅ B 63 x225 Skipsfart og logistikk, HVE B 59 x222 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, HiAk B 41 x202, HiB B 42 x203, HiM B 51 x211, HiN B 51 x212 Marinteknikk Ingeniør, marinteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, Nautikk, UiT B 78 x186 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ B 63 x225 Marin teknikk, NTNU M 66 x194 Maritim teknisk driftsledelse, HVE B 59 x222 2-årig ingeniør, skipsdesign, HiÅ K 63 x225 Maritime fag og nautikk Ingeniør, Nautikk, UiT B 78 x186 Marin teknikk, NTNU M 66 x194 Maritim teknisk driftsledelse, HVE B 59 x222 Maritim utdanning, nautikk, HiÅ B 63 x225 Maritim utdanning, nautikk, Haugesund, HSH B 56 x218 Nautikk, HVE B 59 x222 Marknadsføring Eiendomsmegling, Bø, HiT B 58 x220 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 x204 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 63 x225 Handel, service og logistikk, HiH B 47 x208 Internasjonal markedsføring, Bø, HiT B 58 x220 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 78 x186 Markedsføring og internasjonalisering, Rena, HiHm B 48 x209 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, HiL B 50 x210 Produsentstudiet, HiH Å 47 x208 Service Management, Rena, HiHm B 48 x209, HiL B 50 x210, HiÅ B 63 x225, Hønefoss., HiBu Å 44 x205, årsstudium, HiL Å 50 x210 Økonomi og ledelse, HiH B 47 x208 Maskinteknikk Industriell teknologi, HiN M 51 x212 Ingeniør, Allmenn Bygg, HiN B 51 x212 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniør, Industriteknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, maskin, HiO B 54 x215 Ingeniør, maskin, HiST B 57 x219 Ingeniør, maskin, HiT B 58 x220 Ingeniør, maskin - industriell design, HiG B 46 x207 Ingeniør, maskin - Lean Manufacturing, HiG B 46 x207 Ingeniør, maskin, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, maskin, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, maskin, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, maskin, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, maskinteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, produktdesign, HVE B 59 x222 Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar), HiHm B 48 x209 Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar), HiHm Å 48 x209 Maskin, UiS B 76 x217 Maskin-, prosess- og produktutvikling, UMB M 69 x192 Mat- og miljøteknologi, UMB M 69 x192 Produktutvikling og produksjon, NTNU M 66 x194 Teknologidesign og -ledelse, HiG B 46 x207 2-årig ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ K 63 x225 Matematikk Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 72 x184 Datasikkerhet, UiT B 78 x186 Datavitenskap, UiB B 72 x184 Frie realfag, UMB Å 69 x192 Fysikk og matematikk, NTNU M 66 x194 Fysikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Grunnskolelærer trinn med matematikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærerutd trinn med matematikk, HiO Y 54 x215 Industriell matematikk, UiT M 78 x186 Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anvend, UiO B 74 x185 Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 72 x184 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Matematikk, HVE Å 59 x222 Matematikk, UiS B 76 x217 Matematikk, UiT Å 78 x186 Matematikk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Matematikk, Halden, HiØ Å 62 x224 Matematikk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Matematikk i grunnskulen, HVO Å 61 x223 Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 74 x185 Matematikk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Matematikk og fysikk, UiA B 70 x201 Matematikk og statistikk, UiT B 78 x186 Matematikk og statistikk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Matematikk og økonomi, UiO B 74 x185 Matematikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Matematikk, årsstudium, UiS Å 76 x217 Matematikkdidaktikk, UiA M 70 x201 Matematisk finans, UiA B 70 x201 Matematiske fag, NTNU B 66 x194 Matematiske fag, UiB B 72 x184 Meteorologi og oseanografi, UiB B 72 x184 Realfag, årsenhet, UiO Å 74 x

14 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Materialteknikk Ingeniør, materialteknikk, HiST B 57 x219 Konstruksjoner og materialer, UiS M 76 x217 Maskin, UiS B 76 x217 Materialer, energi og nanoteknologi, UiO B 74 x185 Materialteknologi, NTNU M 66 x194 Mediefag Animasjon, HVO B 61 x223 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 54 x215 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 x215 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiO Å 54 x215 Digital mediedesign, Notodden, HiT Å 58 x220 Digital medieproduksjon, Halden, HiØ B 62 x224 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Dokumentarfilmproduksjon, HiL B 50 x210 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 50 x210 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 50 x210 Film- og tv-produksjon, UiB B 72 x184 Filmvitenskap, NTNU B 66 x194 Fjernsyns- og multimedieproduksjon, UiS B 76 x217 Flerkameraproduksjon, HiL B 50 x210 Fotojournalistikk, HiO B 54 x215 Journalistikk, HBO B 43 x204 Journalistikk, HiO B 54 x215 Journalistikk, HVO B 61 x223 Journalistikk, UiB B 72 x184 Journalistikk, UiS B 76 x217 Journalistikk, avis- og nettavislinje, MHG B 64 x257 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje, MHG B 64 x257 Kommunikasjon, UiA B 70 x201 Kommunikasjon og medier, MHG B 64 x257 Kommunikasjon, årsstudium, UiA Å 70 x201 Media, IKT og design, HVO B 61 x223 Mediedesign, HiG B 46 x207 Mediefag, Rena, HiHm Å 48 x209 Mediefag, årsstudium, HiF Å 45 x206 Mediefag, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje, MHG Å 64 x257 Mediekunnskap, HVE Å 59 x222 Mediekunnskap, HVO Å 61 x223 Mediemanagement, HiG B 46 x207 Mediemanagement, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medieproduksjon, HiF B 45 x206 Medieproduksjon, HiG B 46 x207 Medieproduksjon, NTNU B 66 x194 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medier og kommunikasjon, HiO B 54 x215 Medieteknologi, HiG B 46 x207 Medievitenskap, NTNU B 66 x194 Medievitenskap, UiB B 72 x184 Medievitenskap, UiO B 74 x185 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 72 x184 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 70 x201 Multimedieteknologi, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Nye medier, UiB B 72 x184 PR, kommunikasjon og media, HVO B 61 x223 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 50 x210 Retorikk, UiB B 72 x184 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 44 x205 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 48 x209 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 58 x220 Medisin Medisin, NTNU 66 x194 Medisin, UiB 72 x184 Medisin, UiT 78 x186 Medisin, start høst, UiO 74 x185 Medisin, start vår, UiO 74 x185 Medisinske fag, UiT Å 78 x186 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 53 x214 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Meteorologi Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 74 x185 Meteorologi og oseanografi, UiB B 72 x184 Midtausten språk/kunnskap Arabisk, UiB B 72 x184 Midtøstenkunnskap, UiB B 72 x184 Midtøstenstudier med arabisk, UiO B 74 x185 Midtøstenstudier med hebraisk, UiO B 74 x185 Midtøstenstudier med persisk, UiO B 74 x185 Mikroteknologi Ingeniør, mikro- og nanoteknologi, HVE B 59 x222 Miljøteknikk Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 66 x194 Energi og miljø, NTNU M 66 x194 Ingeniør, energi og miljø i bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Kjemi og miljø, UiS B 76 x217 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 69 x192 Vann- og miljøteknikk, UMB M 69 x192 Misjon Teologi og misjon, FMH B 41 x258 Musikk Estetiske studier, UiO B 74 x185 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 x214 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm B 48 x209 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 56 x218 Folkemusikk, Rauland, HiT B 58 x220 Folkemusikk årsstudium, Rauland, HiT Å 58 x220 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Kreativt musikkarbeid, samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Kunstfag med fordypning i musikk, UiA B 70 x201 Music Management, Rena, HiHm B 48 x209 Musikk, ATH B 39 x255 Musikk, FMH Å 41 x258 Musikk, HVE Å 59 x222 Musikk, HVO B 61 x223 Musikk, HVO Å 61 x223 Musikk, Halden, HiØ Å 62 x224 Musikk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Musikk, Stord, HSH Å 56 x218 Musikk, årsstudium, ATH Å 39 x255 Musikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Musikk, årsstudium, Hamar, HiHm Å 48 x209 Musikkproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Musikkteknologi, NTNU B 66 x194 Musikkterapi, UiB M 72 x184 Musikkvitenskap, NTNU B 66 x194 Musikkvitenskap, UiO B 74 x185 Natur og miljø Agronomi, Blæstad (Hamar), HiHm B 48 x209 Bioenergi, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Biologi, HBO B 43 x204 Biologi, UiA B 70 x201 Biologi, UiB B 72 x184 Biologi, UiO B 74 x185 Biologi, UiT B 78 x186 Biologi, UMB B 69 x192 Biologi og kjemi, HBO Å 43 x204 Biologi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Biomedisin, UiT B 78 x186 Fornybar energi, HSF B 55 x216 Fornybar energi, UMB B 69 x192 Forurensing og miljø, Bø, HiT B 58 x220 Friluftsliv, HSF B 55 x216 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 x209 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 58 x220 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 70 x201 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 x253 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 x214 Geografi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Geologi, NTNU B 66 x194 Geologi og geofare, HSF B 55 x216 Grønn næringsutvikling, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium, HiNT Å 53 x214 Husdyrvitenskap, UMB B 69 x192 Idrett, UiA B 70 x201 Idrett, årsstudium, UiA Å 70 x201 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, UMB B 69 x192 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Kjemi, UMB B 69 x192 Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar), HiHm B 48 x209 Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar), HiHm Å 48 x209 Landskapsingeniør, UMB B 69 x192 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 55 x216 Miljø og naturressurser, UMB B 69 x192 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig, UiB B 72 x184 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 72 x184 Natur og friluftsliv, Bø, HiT B 58 x220 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Naturfag, HSF Å 55 x216 Naturfag, HVE Å 59 x222 Naturfag, Halden, HiØ Å 62 x224 Naturfag i grunnskulen, HVO Å 61 x223 Naturfag, Levanger, HiNT Å 53 x214 Naturfag, samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Naturforvaltning, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Naturvitenskapelige fag, årsstudium, UiB Å 72 x184 Samfunnsøkonomi, UMB B 69 x192 Skogbruk, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Skogfag, UMB B 69 x192 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Utmarksforvaltning, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Vann- og miljøteknikk, UMB M 69 x192 Økologi og naturforvaltning, UMB B 69 x192 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 58 x220 Økologisk landbruk, årsstud, nett & saml, deltid, HiHm Å 48 x209 Norsk/nordisk Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 76 x217 Grunnskolelærer trinn med norsk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærerutd trinn med norsk, HiO Y 54 x215 Lektorprogrammet, nordisk, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning språkfag/nordisk, NTNU M 66 x194 Nordisk, NTNU B 66 x194 Nordisk, UiB B 72 x184 Nordisk, UiT Å 78 x186 Nordisk språk og litteratur, UiA B 70 x201 Nordisk språk og litteratur, UiS B 76 x217 Nordisk språk og litteratur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, årsenhe, UiO Å 74 x185 Nordisk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Nordisk, årsstudium, UiB Å 72 x184 Nordisk, årsstudium, UiS Å 76 x217 Nordiske studier, UiO B 74 x185 Norsk, HVE Å 59 x222 Norsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Norsk, Halden, HiØ Å 62 x224 Norsk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Norsk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Norsk (nordisk), HVO Å 61 x223 Norsk (nordisk), deltid, HVO Å 61 x223 Norsk som andrespråk, UiB Å 72 x184 Norsk som andrespråk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Norsk,årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Språk- og kulturfag, Hamar, HiHm B 48 x209 Næringsmiddelfag Fiskehelse, UiB M 72 x184 Human ernæring, UiB B 72 x184 Marine- og biologiske fag, HiÅ B 63 x184 Mat- og miljøteknologi, UMB M 69 x192 Matteknologi, HiST B 57 x219 Matvitenskap, UMB B 69 x192 Samfunnsernæring, HiAk B 41 x202 Odontologi Odontologi, UiB M 72 x184 Odontologi, UiT M 78 x186 Odontologi, start høst, UiO M 74 x185 Odontologi, start vår, UiO M 74 x185 Tannpleie, Elverum, HiHm B 48 x209 Omsetjing Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 70 x201 Språk og interkulturell kommunikasjon, UiB B 72 x184 Optiker Optometri, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Organisasjon Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 48 x209 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 72 x184 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 72 x184 Arbeids- og velferdsforvaltning, UiA B 70 x201 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 74 x185 Bedriftsøkonomi, HSF Å 55 x216 Idrett, HiM Å 51 x

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 66 x194 Jus, HiM Å 51 x211 Krisehåndtering, deltid, Rena, HiHm Å 48 x209 Kulturprosjektledelse, HiL B 50 x210 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 50 x210 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 74 x185 Organisasjon og ledelse, HiL B 50 x210 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm B 48 x209 Pedagogikk, UiO B 74 x185 Planlegging og administrasjon, HVO B 61 x223 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 50 x210 Psykologi, HiL B 50 x210 Psykologi, årsstudium, HiL Å 50 x210 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Samfunnsvitskap, HVO Å 61 x223 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 48 x209 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM B 51 x211 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 51 x211 Statsvitenskap, HiM Å 51 x211 Statsvitenskap, UiT B 78 x186 Statsvitenskap, årsstudium, UiA Å 70 x201 Velferdsfag, HiO B 54 x215, HSF B 55 x216, HVE B 59 x222, UMB B 69 x192, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Økonomi og ledelse, HiG B 46 x207 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiG Å 46 x207 Pedagogikk Barnevern, HBO B 43 x204 Barnevern, HiL B 50 x210 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 47 x208 Barnevernspedagogutdanning, HiO B 54 x215 Barnevernspedagogutdanning, HSF B 55 x216 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 54 x215 Digital kompetanse, HVO Å 61 x223 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 58 x220 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 43 x204 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 x220 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 58 x220 Faglærerutd. for tospråklige lærere,nett&samlinger, HiHm B 48 x209 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 56 x218 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 54 x215 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 x209 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm B 48 x209 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 56 x218 Folkehelsearbeid, HiB B 42 x203 Førskolelærer, deltid, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, deltid, HVE B 59 x222 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 58 x220 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, generell, HVE B 59 x222 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, kulturarv, barnekult, svensk/norsk, DMMH B 40 x253 Førskolelærerutd., Grimstad, UiA B 70 x201 Førskolelærerutd., Kr.sand., UiA B 70 x201 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 x218 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSH B 56 x218 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert, HBO B 43 x204 Førskolelærerutdanning, DMMH B 40 x253 Førskolelærerutdanning, HBO B 43 x204 Førskolelærerutdanning, HiB B 42 x203 Førskolelærerutdanning, HiO B 54 x215 Førskolelærerutdanning, HSF B 55 x216 Førskolelærerutdanning, NLA B 65 x254 Førskolelærerutdanning, UiT B 78 x186 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, deltid, HiO B 54 x215 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden, HiØ B 62 x224 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, Halden, HiØ B 62 x224 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm B 48 x209 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm B 48 x209 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT B 78 x186 Førskulelærarutdanning, HVO B 61 x223 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, nett & samlinger, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn med kunst/håndverk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med matematikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med norsk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med realfag, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, Dr., HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn med språkfag, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærerutd trinn, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med matematikk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med norsk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 56 x218 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 65 x254 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiT M 78 x186 Grunnskolelærerutdanning trinn, Grimstad, UiA Y 70 x201 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 62 x224 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kristiansand, UiA Y 70 x201 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 x214 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kr. sand, UiA Y 70 x201 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 56 x218 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiT M 78 x186 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 65 x254 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 62 x224 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 x214 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Grunnskulelærarutdanning trinn, deltid, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 54 x215 IKT i læring, HVE Å 59 x222 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiO Å 54 x215 Matematikk, HVE Å 59 x222 Matematikk i grunnskulen, HVO Å 61 x223 Mediekunnskap, HVE Å 59 x222 Musikk, HVE Å 59 x222 Pedagogikk, HiL B 50 x210 Pedagogikk, NLA B 65 x254 Pedagogikk, NTNU B 66 x194 Pedagogikk, UiA B 70 x201 Pedagogikk, UiB B 72 x184 Pedagogikk, UiO B 74 x185 Pedagogikk, UiT B 78 x186 Pedagogikk, deltid, HiL Å 50 x210 Pedagogikk, årsstudium, HiL Å 50 x210 Pedagogikk, årsstudium, NLA Å 65 x254 Pedagogikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Samisk førskolelærerutdanning, SA/SH B 68 x231 Sosialpedagogikk, deltid, Elverum, HiHm Å 48 x209 Sosialt arbeid, barnevernspedagog, HVO B 61 x223 Spesialpedagogikk, UiA B 70 x201 Ungdomskunnskap, HVE Å 59 x222 Petroleumsfag Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, materialteknikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, Prosess/gassteknologi, UiT B 78 x186 Ingeniør, Prosessteknologi, HiN B 51 x212 Offshoreteknologi, UiS M 76 x217 Petroleums- og prosessteknologi, UiB B 72 x184 Petroleumsfag, NTNU M 66 x194 Petroleumsgeologi, UiS B 76 x217 Petroleumslogistikk, Kristiansund, HiM B 51 x211 Petroleumsteknologi, UiS B 76 x217 Petroleumsteknologi, master, UiS M 76 x217 Teknisk realfag, UiS B 76 x217 Planleggjing By- og regionplanlegging, UMB M 69 x192 Eiendomsfag, UMB M 69 x192 Fornybar energi, UMB B 69 x192 Landskapsarkitektur, UMB M 69 x192 Landskapsingeniør, UMB B 69 x192 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 55 x216 Planlegging og administrasjon, HVO B 61 x223 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiT B 78 x186 Samfunnsvitskap, HVO Å 61 x223 Politi Politiutdanning, Bodø, PHS B 68 x233 Politiutdanning, Kongsvinger, PHS B 68 x233 Politiutdanning, Oslo, PHS B 68 x233 Politiutdanning, Stavern, PHS B 68 x233 Produksjonsteknikk Industriell teknologi, HiN M 51 x212 Industriell økonomi, UMB M 69 x192 Ingeniør, maskin - Lean Manufacturing, HiG B 46 x207 Ingeniør, produksjonsteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ B 63 x225 Produktdesign, HiAk B 41 x202 Produktutvikling og produksjon, NTNU M 66 x194 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 41 x202 Prosessteknikk Ingeniør, maskin, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, Prosess/gassteknologi, UiT B 78 x186 Ingeniør, Prosessteknologi, HiN B 51 x212 Ingeniør, Prosessteknologi, nettbasert, HiN B 51 x212 Maskin-, prosess- og produktutvikling, UMB M 69 x192 Mat- og miljøteknologi, UMB M 69 x192 Petroleums- og prosessteknologi, UiB B 72 x184 Psykologi Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 72 x184 Barnevern, HiL B 50 x210 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 47 x208 Barnevernspedagogutdanning, HSF B 55 x216 Generell psykologi, UiB B 72 x184 Introduksjonsstudium i psykologi, NTNU Å 66 x194 Kognitiv vitenskap, UiB B 72 x184 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse, HiAk B 41 x202 Pedagogikk, NLA B 65 x254 Pedagogikk, UiB B 72 x184 Pedagogikk, UiO B 74 x185 Psykologi, HiL B 50 x210 Psykologi, NTNU B 66 x194 Psykologi, UiO B 74 x185 Psykologi, UiT B 78 x186 Psykologi, årsstudium, ATH Å 39 x255 Psykologi med religion og helse, ATH B 39 x255 Psykologi profesjon, start høst, UiO 74 x185 Psykologi profesjon, start vår, UiO 74 x185 Psykologi, årsenhet, UiO Å 74 x185 Psykologi, årsstudium, HiL Å 50 x210 Psykologi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Psykologi, årsstudium, UiT Å 78 x186 Sosialt arbeid, HSF B 55 x216 Sosialt arbeid, barnevernspedagog, HVO B 61 x223 Vernepleierutdanning, HiAk B 41 x202 Vernepleierutdanning, deltid, HiAk B 41 x202 Radiograf Radiograf, Drammen, HiBu B 44 x205 Radiografutdanning, HiB B 42 x203 Radiografutdanning, HiG B 46 x207 Radiografutdanning, HiO B 54 x215 Radiografutdanning, HiST B 57 x219 Radiografutdanning, UiT B 78 x186 Realfag Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 72 x184 Akvakultur, UMB B 69 x192 Animal Science, HBO B 43 x204 Bioingeniør, UiA B 70 x201 Biologi, HBO B 43 x204 Biologi, UiA B 70 x201 Biologi, UiB B 72 x184 Biologi, UiO B 74 x185 Biologi, UiT B 78 x186 Biologi, UMB B 69 x192 Biologi og kjemi, HBO Å 43 x204 Biologi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Biologisk kjemi, UiS B 76 x217 Biomedisin, UiT B 78 x186 Bioteknologi, UiT B 78 x186 Bioteknologi, UMB B 69 x192 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 48 x209 Dataanalyse og sensorteknologi, UiT M 78 x186 Drama, årsstudium, UiA Å 70 x201 Energi og miljø i nord, UiT M 78 x

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Energi- og miljøfysikk, UMB B 69 x192 Fornybar energi, HSF B 55 x216 Frie realfag, UMB Å 69 x192 Fysikk, UiB B 72 x184 Fysikk, UiT B 78 x186 Fysikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 74 x185 Geologi, NTNU B 66 x194 Geologi, UiT B 78 x186 Geologi og geofare, HSF B 55 x216 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 72 x184 Geovitenskap, retning geologi, UiB B 72 x184 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnstudium, HBO Å 43 x204 Grunnstudium, UMB Å 69 x192 Havbruksbiologi, UiB B 72 x184 Industriell matematikk, UiT M 78 x186 Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anvend, UiO B 74 x185 Ingeniør, Prosess/gassteknologi, UiT B 78 x186 Ingeniørdesign, HiN M 51 x212 Kjemi, UiB B 72 x184 Kjemi, UiO B 74 x185 Kjemi, UiT B 78 x186 Kjemi, UMB B 69 x192 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning i realfag, UiT M 78 x186 Lektorutdanning i realfag, UMB M 69 x192 Matematikk, HVE Å 59 x222 Matematikk, UiS B 76 x217 Matematikk, UiT Å 78 x186 Matematikk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Matematikk, Halden, HiØ Å 62 x224 Matematikk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Matematikk i grunnskulen, HVO Å 61 x223 Matematikk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Matematikk og fysikk, UiA B 70 x201 Matematikk og statistikk, UiT B 78 x186 Matematikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Matematikk, årsstudium, UiS Å 76 x217 Matematikkdidaktikk, UiA M 70 x201 Matematisk finans, UiA B 70 x201 Matematiske fag, UiB B 72 x184 Materialer, energi og nanoteknologi, UiO B 74 x185 Meteorologi og oseanografi, UiB B 72 x184 Miljø og naturressurser, UMB B 69 x192 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig, UiB B 72 x184 Molekylær bioteknologi, UiT M 78 x186 Molekylærbiologi, UiB B 72 x184 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 74 x185 Naturfag, HVE Å 59 x222 Naturfag, Halden, HiØ Å 62 x224 Naturfag i grunnskulen, HVO Å 61 x223 Naturfag, Levanger, HiNT Å 53 x214 Naturvitenskapelige fag, årsstudium, UiB Å 72 x184 Plantevitenskap, UMB B 69 x192 Realfag, årsenhet, UiO Å 74 x185 Romfysikk, UiT M 78 x186 Teknisk realfag, UiS B 76 x217 Økologi og naturforvaltning, UMB B 69 x192 Reiseliv Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, HiL B 50 x210 Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Opplevelsesbasert reiseliv, UiA B 70 x201 Reiseliv, HSF Å 55 x216 Reiseliv, Bø, HiT B 58 x220 Reiseliv, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Reiseliv og opplevelsesproduksjon, HiH B 47 x208 Reiseliv og turisme, HiF B 45 x206 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 50 x210 Reiseliv, samlingsbasert, HiF Å 45 x206 Reiselivsledelse, HiL B 50 x210 Reiselivsledelse, HSF B 55 x216 Reiselivsledelse, UiS B 76 x217 Utmarksforvaltning, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Rekneskap Bedriftsøkonomi, HiM Å 51 x211 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 62 x224 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger, deltid, HiHm Å 48 x209 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 48 x209 Regnskap og revisjon, HBO B 43 x204 Regnskap og revisjon, UiS B 76 x217 Regnskapsførerfag, Rena, HiHm B 48 x209 Revisjon, HiM B 51 x211 Revisjon, UiA B 70 x201 Revisjon, Halden, HiØ B 62 x224 Revisjonsfag, Rena, HiHm B 48 x209, UiS B 76 x217 - siviløkonom, UiA M 70 x201, Grimstad, UiA B 70 x201, Halden, HiØ B 62 x224, Haugesund, HSH B 56 x218, Hønefoss, HiBu B 44 x205, Kongsberg, HiBu B 44 x205, Kongsberg, HiBu Å 44 x205, Kr.sand, UiA B 70 x201, Rena, HiHm B 48 x209 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 44 x205 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 44 x205 Religion Antikke studier, UiB B 72 x184 Interkulturell forståelse, ATH B 39 x255 Interkulturell forståelse, årsstudium, ATH Å 39 x255 Kristendom, religion og livssyn, ATH Å 39 x255 Kristendom, religion og livssyn, ATH B 39 x255 Kristendom, årsenhet, UiO Å 74 x185 Kristendomsk. med religions-og livssynsk., NTNU Å 66 x194 Kristendomskunnskap, NLA B 65 x254 Kristendomskunnskap/RLE, MHS Å 64 x256 KRL, FMH Å 41 x258 Midtøstenkunnskap, UiB B 72 x184 Psykologi, årsstudium, ATH Å 39 x255 Psykologi med religion og helse, ATH B 39 x255 Religion, etikk og kultur, UiA B 70 x201 Religion, kultur og samfunn, MF B 40 x190 Religion, livssyn og etikk, Halden, HiØ Å 62 x224 Religion, livssyn og etikk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Religion, livssyn og etikk (RLE), HVO Å 61 x223 Religion og interkulturell kommunikasjon, MHS B 64 x256 Religion og kultur, NLA B 65 x254 Religion og samfunn, UiO B 74 x185 Religionshistorie og kulturhistorie, UiO B 74 x185 Religionsstudier, UiS Å 76 x217 Religionsvitenskap, NTNU B 66 x194 Religionsvitenskap, UiB B 72 x184 Religionsvitenskap, UiT B 78 x186 Religionsvitenskap, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Religionsvitenskap, årsstudium, UiB Å 72 x184 Religionsvitenskap, årsstudium, UiT Å 78 x186 Teologi, ATH B 39 x255 Teologi, MF B 40 x190 Teologi, MHS B 64 x256 Teologi, profesjonsstudium, MHS Y 64 x256 Teologi og kristendom, UiO B 74 x185 Teologi, profesjonsstudium, UiO 74 x185 USA-studier, UiB B 72 x184 Årsstudium i KRL, NLA Å 65 x254 Reseptar Farmasiutdanning, HiO B 54 x215 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Revisjon Regnskap og revisjon, HBO B 43 x204 Regnskap og revisjon, UiS B 76 x217 Regnskapsførerfag, Rena, HiHm B 48 x209 Revisjon, HiH B 47 x208 Revisjon, HiM B 51 x211 Revisjon, UiA B 70 x201 Revisjon, Bø, HiT B 58 x220 Revisjon, Halden, HiØ B 62 x224 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Revisjonsfag, Rena, HiHm B 48 x209, HiST B 57 x219 /revisjon, HiO B 54 x215 RLE Kristendomskunnskap/RLE, MHS Å 64 x256 Religion, livssyn og etikk, HVE Å 59 x222 Religion, livssyn og etikk, Halden, HiØ Å 62 x224 Religion, livssyn og etikk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Religion, livssyn og etikk (RLE), HVO Å 61 x223 Religionsvitenskap, UiB B 72 x184 Religionsvitenskap, årsstudium, UiB Å 72 x184 Språk- og kulturfag, Hamar, HiHm B 48 x209 Romteknologi Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniør, første studieår, Elektro, nettbasert, HiN Å 51 x212 Ingeniør, Industriell elektronikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, Satelitteknologi, HiN B 51 x212 Romfysikk, UiT M 78 x186 Satelitteknologi, HiN M 51 x212 Russisk Russisk, UiB B 72 x184 Russlandsstudier, UiT B 78 x186 Samfunnskunnskap Arbeids- og velferdsforvaltning, UiA B 70 x201 Bachelor of Arts; Nordic Perspectives, HBO B 43 x204 By- og regionplanlegging, UMB M 69 x192 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 74 x185 Emnestudier samfunnsvitenskap, NTNU Å 66 x194 Europastudier (EU), UiO B 74 x185 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Fiskerifag, UiT B 78 x186 Fornybar energi, UMB B 69 x192 Geografi, NTNU B 66 x194 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 x214 Grunnstudium, UMB Å 69 x192 Historie, HBO B 43 x204 Historie, HSF B 55 x216 Historie, HVE B 59 x222 Historie, UiA B 70 x201 Historie, UiO B 74 x185 Historie, UiS B 76 x217 Historie, kultur og samfunn, HVO B 61 x223 Historie, årsenhet, UiO Å 74 x185 Historie, årsstudium, HVE Å 59 x222 Historie, årsstudium, UiA Å 70 x201 Historie, årsstudium, UiS Å 76 x217 Idrett, HiL B 50 x210 Idrett, HiM Å 51 x211 Idrett, årsstudium, HiL Å 50 x210 Internasjonal forståelse og samarbeid, HVE Å 59 x222 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, UMB B 69 x192 Internasjonale studier, HiL B 50 x210 Internasjonale studier, UiO B 74 x185 Jus, HiL B 50 x210 Jus, årsstudium, HiL Å 50 x210 Juss, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Kjønnsstudier, UiT Å 78 x186 Kriminologi, UiO B 74 x185 Kultur og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning i samfunnsfag, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag, UiT M 78 x186 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 72 x184 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 74 x185 Organisasjon og ledelse, HBO B 43 x204 Pedagogikk, HiL B 50 x210 Pedagogikk, NTNU B 66 x194 Pedagogikk, deltid, HiL Å 50 x210 Pedagogikk, årsstudium, HiL Å 50 x210 Pedagogikk, årsstudium, NLA Å 65 x254 Politikk og forvaltning, HiO Å 54 x215 Politisk økonomi, NTNU B 66 x194 Politisk økonomi, UiB B 72 x184 Psykologi, NTNU B 66 x194 Psykologi, UiO B 74 x185 Psykologi profesjon, start høst, UiO 74 x185 Psykologi profesjon, start vår, UiO 74 x185 Psykologi, årsenhet, UiO Å 74 x185 Samfunnsendring og kommunikasjon, UiA B 70 x201 Samfunnsfag, HSF Å 55 x216 Samfunnsfag, HVE Å 59 x222 Samfunnsfag, MF Å 40 x190 Samfunnsfag, MHS Å 64 x256 Samfunnsfag, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 62 x224 Samfunnsfag, Hamar, HiHm Å 48 x209 Samfunnsfag, Levanger, HiNT Å 53 x214 Samfunnsfag, samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 56 x218 Samfunnsfag, årsstudium, UiA Å 70 x

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Samfunnsgeografi, UiO B 74 x185 Samfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiT B 78 x186 Samfunnssikkerhet og miljø, UiT B 78 x186 Samfunnsvitskap, HVO Å 61 x223 Samfunnsøkonomi, NTNU B 66 x194 Samfunnsøkonomi, UiO B 74 x185 Samfunnsøkonomi, UiT B 78 x186 Samfunnsøkonomi, UMB B 69 x192 Samfunnsøkonomi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Samfunnsøkonomisk analyse, 5-årig, UiO M 74 x185 Sammenliknende politikk, UiB B 72 x184 Sammenliknende politikk, årsstudium, UiB Å 72 x184 Samtidshistorie, HiL B 50 x210 Samtidshistorie og internasjonale studier, HiL Å 50 x210 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 61 x223 Sosialantropologi, NTNU B 66 x194 Sosialantropologi, UiB B 72 x184 Sosialantropologi, UiO B 74 x185 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Sosiologi, HBO B 43 x204 Sosiologi, HiL B 50 x210 Sosiologi, HVE B 59 x222 Sosiologi, NTNU B 66 x194 Sosiologi, UiB B 72 x184 Sosiologi, UiO B 74 x185 Sosiologi, UiS B 76 x217 Sosiologi - ungdomssosiologi, HSF B 55 x216 Sosiologi, Steinkjer, HiNT Å 53 x214 Sosiologi, årsstudium, HBO Å 43 x204 Sosiologi, årsstudium, HiL Å 50 x210 Sosiologi, årsstudium, HVE Å 59 x222 Sosiologi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Sosiologi, årsstudium, UiS Å 76 x217 Statsvitenskap, HBO B 43 x204 Statsvitenskap, HiM Å 51 x211 Statsvitenskap, NTNU B 66 x194 Statsvitenskap, UiA B 70 x201 Statsvitenskap, UiO B 74 x185 Statsvitenskap, UiT B 78 x186 Statsvitenskap, Drammen, HiBu B 44 x205 Statsvitenskap, Halden, HiØ Å 62 x224 Statsvitenskap, årsstudium, HBO Å 43 x204 Statsvitenskap, årsstudium, UiA Å 70 x201 Tverrfaglige kjønnsstudier, UiO B 74 x185 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet, UiO Å 74 x185 Ungdomssosiologi, HSF Å 55 x216 Utviklingsstudier, UiA B 70 x201 Utviklingsstudier, UiO B 74 x185 Utviklingsstudiet, årsstudium, UiA Å 70 x201 Velferdsfag, HiO B 54 x215 Samisk Samisk førskolelærerutdanning, SA/SH B 68 x231 Samisk grunnskolelærer 1-7, SA/SH Y 68 x231 Sjukepleiar Sykepleier, Drammen, HiBu B 44 x205 Sykepleierutdanning, BDH B 39 x250 Sykepleierutdanning, HD B 63 x232 Sykepleierutdanning, HDH B 41 x252 Sykepleierutdanning, HiAk B 41 x202 Sykepleierutdanning, HiB B 42 x203 Sykepleierutdanning, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, HiH B 47 x208 Sykepleierutdanning, HiM B 51 x211 Sykepleierutdanning, HiN B 51 x212 Sykepleierutdanning, HiO B 54 x215 Sykepleierutdanning, HiST B 57 x219 Sykepleierutdanning, HiT B 58 x220 Sykepleierutdanning, HiÅ B 63 x225 Sykepleierutdanning, HVE B 59 x222 Sykepleierutdanning, LDH B 63 x230 Sykepleierutdanning, UiS B 76 x217 Sykepleierutdanning, UiT B 78 x186 Sykepleierutdanning, Bodø, HBO B 43 x204 Sykepleierutdanning, deltid, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, HiH B 47 x208 Sykepleierutdanning, deltid, HiNe B 52 x213 Sykepleierutdanning, deltid, HiO B 54 x215 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT B 58 x220 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm B 48 x209 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 x201 Sykepleierutdanning, Hammerfest, HiF B 45 x206 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSH B 56 x218 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm B 48 x209 Sykepleierutdanning, Kr.sand, UiA B 70 x201 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 53 x214 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, HBO B 43 x204 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Sykepleierutdanning, Oslo, DHS B 40 x251 Sykepleierutdanning, Stord, HSH B 56 x218 Skogbruk Bioenergi, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Skogbruk, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Skogfag, UMB B 69 x192 Sosialantropologi Interkulturell forståelse, ATH B 39 x255 Interkulturell forståelse, vekt på Norge, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, årsstudium, ATH Å 39 x255 Interkulturell kommunikasjon, MHG B 64 x257 Interkulturell kommunikasjon, MHG Å 64 x257 Internasjonal forståelse og samarbeid, HVE Å 59 x222 Latinamerikastudier, UiB B 72 x184 Religion og interkulturell kommunikasjon, MHS B 64 x256 Religion og kultur, NLA B 65 x254 Samfunnsfag, MHS Å 64 x256 Sosialantropologi, NTNU B 66 x194 Sosialantropologi, UiB B 72 x184 Sosialantropologi, UiO B 74 x185 Sosialantropologi, UiT B 78 x186 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Sosiologi - ungdomssosiologi, HSF B 55 x216 Ungdomssosiologi, HSF Å 55 x216 Utviklingsstudier, HiO B 54 x215 Utviklingsstudier, UiA B 70 x201 Utviklingsstudier, UiB B 72 x184 Utviklingsstudier, årsstudium, HiO Å 54 x215 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 72 x184 Utviklingsstudiet, årsstudium, UiA Å 70 x201 Sosiologi Emnestudier samfunnsvitenskap, NTNU Å 66 x194 Idrett, HiL B 50 x210 Idrett, årsstudium, HiL Å 50 x210 Sosiologi, HBO B 43 x204 Sosiologi, HiL B 50 x210 Sosiologi, HVE B 59 x222 Sosiologi, NTNU B 66 x194 Sosiologi, UiB B 72 x184 Sosiologi, UiO B 74 x185 Sosiologi, UiS B 76 x217 Sosiologi, UiT B 78 x186 Sosiologi - ungdomssosiologi, HSF B 55 x216 Sosiologi, Steinkjer, HiNT Å 53 x214 Sosiologi, årsstudium, HBO Å 43 x204 Sosiologi, årsstudium, HiL Å 50 x210 Sosiologi, årsstudium, HVE Å 59 x222 Sosiologi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Sosiologi, årsstudium, UiS Å 76 x217 Ungdomssosiologi, HSF Å 55 x216 Sosionom Sosialt arbeid, HBO B 43 x204 Sosialt arbeid, HiB B 42 x203 Sosialt arbeid, HiF B 45 x206 Sosialt arbeid, HiL B 50 x210 Sosialt arbeid, HiO B 54 x215 Sosialt arbeid, HSF B 55 x216 Sosialt arbeid, UiS B 76 x217 Sosialt arbeid, deltid, Oslo, DHS B 40 x251 Sosialt arbeid, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Sosialt arbeid, Oslo, DHS B 40 x251 Sosialt arbeid, samlinger, HiF B 45 x206 Sosialt arbeid, sosionom, HVO B 61 x223 Sosionomutdanning, HiST B 57 x219 Sosionomutdanning, UiA B 70 x201 Spansk Europastudier med fremmedspråk, spansk, NTNU B 66 x194 Latinamerikastudier, UiB B 72 x184 Spansk, UiO Å 74 x185 Spansk, Bø, HiT Å 58 x220 Spansk, Halden, HiØ Å 62 x224 Spansk språk og latinamerikastudier, UiB B 72 x184 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår, UiB Å 72 x184 Spansk, årsstudium, HBO Å 43 x204 Spansk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Spansk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Språk, HBO B 43 x204 Spesialpedagogikk Pedagogikk, NLA B 65 x254 Pedagogikk, UiT B 78 x186 Pedagogikk, årsstudium, NLA Å 65 x254 Spesialpedagogikk, UiA B 70 x201 Spesialpedagogikk, UiO B 74 x185 Språk Allmenn litteraturvitenskap, NTNU B 66 x194 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Antikk kultur og klassiske språk, UiO B 74 x185 Arabisk, UiB B 72 x184 Engelsk, HBO Å 43 x204 Engelsk, HiF Å 45 x206 Engelsk, HSF Å 55 x216 Engelsk, HVE Å 59 x222 Engelsk, HVO Å 61 x223 Engelsk, NTNU B 66 x194 Engelsk, UiA B 70 x201 Engelsk, UiB B 72 x184 Engelsk, UiT Å 78 x186 Engelsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk, Halden, HiØ Å 62 x224 Engelsk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Engelsk samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Engelsk språk og litteratur, UiS B 76 x217 Engelsk, Stord, HSH Å 56 x218 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Engelsk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Engelsk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Engelsk, årsstudium, UiS Å 76 x217 Engelsk årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Europeiske og amerikanske studier:språk, litt, omr, UiO B 74 x185 Fonetikk, NTNU B 66 x194 Fransk, NTNU B 66 x194 Fransk, UiB B 72 x184 Fransk, Halden, HiØ Å 62 x224 Fransk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Fransk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Fransk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Gresk, UiB B 72 x184 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Internasjonal kommunikasjon, Halden, HiØ B 62 x224 Italiensk, UiB B 72 x184 Japansk med Japanstudier, UiO B 74 x185 Kinesisk med Kinastudier, UiO B 74 x185 Latin, NTNU Å 66 x194 Latin, UiB B 72 x184 Lektorprogrammet, fremmedspråk, UiO M 74 x185 Lektorprogrammet, nordisk, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag, UiT M 78 x186 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning språkfag/nordisk, NTNU M 66 x194 Lektorutdanning språkfag/tysk, NTNU M 66 x194 Lingvistikk, NTNU B 66 x194 Lingvistikk, UiO B 74 x185 Litteratur og språk, Bø, HiT B 58 x220 Midtøstenstudier med hebraisk, UiO B 74 x185 Midtøstenstudier med persisk, UiO B 74 x185 Nordisk, NTNU B 66 x194 Nordisk, UiB B 72 x184 Nordisk, UiT Å 78 x

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Nordisk språk og litteratur, UiA B 70 x201 Nordisk språk og litteratur, UiS B 76 x217 Nordisk språk og litteratur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, årsenhe, UiO Å 74 x185 Nordisk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Nordisk, årsstudium, UiB Å 72 x184 Nordisk, årsstudium, UiS Å 76 x217 Nordiske studier, UiO B 74 x185 Norsk, HVE Å 59 x222 Norsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Norsk, Halden, HiØ Å 62 x224 Norsk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Norsk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Norsk (nordisk), HVO Å 61 x223 Norsk (nordisk), deltid, HVO Å 61 x223 Norsk som andrespråk, UiB Å 72 x184 Norsk som andrespråk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 70 x201 Reiseliv og opplevelsesproduksjon, HiH B 47 x208 Russisk, UiB B 72 x184 Samfunn, språk og kultur, Halden, HiØ B 62 x224 Spansk, HVE Å 59 x222 Spansk, UiO Å 74 x185 Spansk, Bø, HiT Å 58 x220 Spansk, Halden, HiØ Å 62 x224 Spansk språk og latinamerikastudier, UiB B 72 x184 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår, UiB Å 72 x184 Spansk, årsstudium, HBO Å 43 x204 Spansk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Spansk, rsstudium, UiA Å 70 x201 Språk, HBO B 43 x204 Språk og informasjon, UiB B 72 x184 Språk og kulturfag, HVE B 59 x222 Språk og litteratur, HVO B 61 x223 Språk og litteratur, UiT B 78 x186 Språk og økonomi, UiT B 78 x186 Språklig kommunikasjon, NTNU B 66 x194 Språkvitenskap, UiB B 72 x184 Sør-Asiastudier med hindi, UiO B 74 x185 Sør-Asiastudier med sanskrit, UiO B 74 x185 Tegnspråk for hørende, HiST Å 57 x219 Tegnspråk og tolking, HiB B 42 x203 Tysk, NTNU B 66 x194 Tysk, UiB B 72 x184 Tysk, UiS Å 76 x217 Tysk, Halden, HiØ Å 62 x224 Tysk, årsenhet, UiO Å 74 x185 Tysk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Tysk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Tysk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Statistikk Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO B 54 x215 Matematikk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Matematikk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 74 x185 Matematikk og statistikk, UiT B 78 x186 Matematikk og statistikk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Matematikk og økonomi, UiO B 74 x185 Matematiske fag, NTNU B 66 x194 Matematiske fag, UiB B 72 x184 Statsvitskap Administrasjon og ledelse, HiO B 54 x215 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 72 x184 Emnestudier samfunnsvitenskap, NTNU Å 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, spansk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 66 x194 Internasjonale studier, UiO B 74 x185 Jus og administrasjon, HiM B 51 x211 Latinamerikastudier, UiB B 72 x184 Organisasjon og ledelse, HBO B 43 x204 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 78 x186 Politisk økonomi, NTNU B 66 x194 Politisk økonomi, UiB B 72 x184 Samfunn, språk og kultur, Halden, HiØ B 62 x224 Samfunnsvitskap, HVO Å 61 x223 Sammenliknende politikk, UiB B 72 x184 Sammenliknende politikk, årsstudium, UiB Å 72 x184 Samtidshistorie, HiL B 50 x210 Sosiologi, Steinkjer, HiNT Å 53 x214 Statsvitenskap, HBO B 43 x204 Statsvitenskap, HiM Å 51 x211 Statsvitenskap, NTNU B 66 x194 Statsvitenskap, UiA B 70 x201 Statsvitenskap, UiO B 74 x185 Statsvitenskap, UiT B 78 x186 Statsvitenskap, Drammen, HiBu B 44 x205 Statsvitenskap, Halden, HiØ Å 62 x224 Statsvitenskap, årsstudium, HBO Å 43 x204 Statsvitenskap, årsstudium, UiA Å 70 x201 Tannpleiar Tannpleie, UiB B 72 x184 Tannpleie, UiO B 74 x185 Tannpleie, Elverum, HiHm B 48 x209 Tannpleierutdanning, UiT B 78 x186 Teatervitskap Drama, HVO Å 61 x223 Drama og teater, NTNU B 66 x194 Drama/teater, HVO B 61 x223 Estetiske studier, UiO B 74 x185 Teater for barn og unge, HVE Å 59 x222 Teatervitenskap, UiB B 72 x184 Teiknspråk Tegnspråk for hørende, HiST Å 57 x219 Tegnspråk og tolking, HiB B 42 x203 Tegnspråk og tolking, HiST B 57 x219 Tegnspråk og tolking, UiO B 74 x185 Tegnspråk, årsenhet, UiO Å 74 x185 Teknologi Anvendt datateknologi, HiO B 54 x215 Audiografutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniørutdanning, HiO B 54 x215 Bioingeniørutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniørutdanning, UiT B 78 x186 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 66 x194 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 69 x192 Dataanalyse og sensorteknologi, UiT M 78 x186 Data/IT, HiN M 51 x212 Datateknikk, NTNU M 66 x194 Elektronikk, NTNU M 66 x194 Elektroteknikk, HiN M 51 x212 Energi og miljø i nord, UiT M 78 x186 Fiskehelse, UiT M 78 x186 Fysikk, UiB B 72 x184 Fysikk og matematikk, NTNU M 66 x194 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium, HiG Å 46 x207 Geomatikk, HiG B 46 x207 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 69 x192 Industriell design, NTNU M 66 x194 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 66 x194 Industriell matematikk, UiT M 78 x186 Industriell teknologi, HiN M 51 x212 Industriell økonomi, UMB M 69 x192 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 70 x201 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 66 x194 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 72 x184 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 70 x201 Informasjonsteknologi, HiB B 42 x203 Informasjonsteknologi, HiO B 54 x215 Informasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Informatikk, UiT M 78 x186 Informatikk, UiT B 78 x186 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 74 x185 Ingeniør, Allmenn Bygg, HiN B 51 x212 Ingeniør, Allmenn Bygg, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, bygg, HiB B 42 x203 Ingeniør, bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, bygg, HiST B 57 x219 Ingeniør, bygg, HiT B 58 x220 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 x207 Ingeniør, data, HiB B 42 x203 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, elektro, HiG B 46 x207 Ingeniør, elektro, HiO B 54 x215 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, elektronikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, elkraft, HiT B 58 x220 Ingeniør, Elkraftteknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, energi og miljø i bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 x203 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniør, første studieår, Elektro, nettbasert, HiN Å 51 x212 Ingeniør, gass- og energiteknologi, HiT B 58 x220 Ingeniør, Industriell elektronikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, Industriteknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, kjemi, HiB B 42 x203 Ingeniør, kommunikasjonssystemer, HiB B 42 x203 Ingeniør, logistikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, marinteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, maskin, HiO B 54 x215 Ingeniør, maskin, HiST B 57 x219 Ingeniør, maskin, HiT B 58 x220 Ingeniør, maskin - industriell design, HiG B 46 x207 Ingeniør, maskin, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, maskin, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, maskin, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, maskinteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi, HVE B 59 x222 Ingeniør, Nautikk, UiT B 78 x186 Ingeniør, produksjonsteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, Prosessteknologi, HiN B 51 x212 Ingeniør, Prosessteknologi, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, Satelitteknologi, HiN B 51 x212 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, UiT B 78 x186 Ingeniør, undervannsteknologi, HiB B 42 x203 Ingeniørdesign, HiN M 51 x212 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 66 x194 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 x212 IT og informasjonssystemer, UiA B 70 x201 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 70 x201 Kjemi, UiB B 72 x184 Kjemi og bioteknologi, UMB M 69 x192 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 66 x194 Landmåling og eiendomsdesign, HiB B 42 x203 Landmåling, årsstudium, HiG Å 46 x207 Marin teknikk, NTNU M 66 x194 Maskin-, prosess- og produktutvikling, UMB M 69 x192 Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 74 x185 Materialer, energi og nanoteknologi, UiO B 74 x185 Materialteknologi, NTNU M 66 x194 Matteknologi, HiST B 57 x219 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 69 x192 Molekylær bioteknologi, UiT M 78 x186 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 70 x201 Musikkteknologi, NTNU B 66 x194 Naturvitenskapelige fag, årsstudium, UiB Å 72 x184 Nye medier, UiB B 72 x184 Offshoreteknologi, UiS M 76 x217 Petroleums- og prosessteknologi, UiB B 72 x184 Petroleumsfag, NTNU M 66 x194 Produktutvikling og produksjon, NTNU M 66 x194 Radiograf, Drammen, HiBu B 44 x205 Radiografutdanning, HiG B 46 x207 Radiografutdanning, HiO B 54 x215 Radiografutdanning, HiST B 57 x219 Radiografutdanning, UiT B 78 x186 Satelitteknologi, HiN M 51 x212 Spillprogrammering, HiG B 46 x207 Teknisk kybernetikk, NTNU M 66 x194 Tekniske geofag, NTNU M 66 x194 Teknologidesign og -ledelse, HiG B 46 x207 Vann- og miljøteknikk, UMB M 69 x192, HiN B 51 x212 Tekstil Folkekunst, Rauland, HiT B 58 x220 Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 58 x220 Kunst og design, HiO B 54 x215 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kunst og håndverk, Levanger, HiNT Å 53 x

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Teologi Kristendom og idrett, NLA B 65 x254 Kristendom, religion og livssyn, ATH Å 39 x255 Kristendom, religion og livssyn, ATH B 39 x255 Kristendom, årsenhet, UiO Å 74 x185 Kristendomskunnskap, NLA B 65 x254 Praktisk teologi, ATH B 39 x255 Psykologi, årsstudium, ATH Å 39 x255 Religion og samfunn, UiO B 74 x185 Teknologidesign, årsstudium, HiG Å 46 x207 Teologi, ATH B 39 x255 Teologi, MF B 40 x190 Teologi, MHS B 64 x256 Teologi, profesjonsstudium, MHS Y 64 x256 Teologi og kristendom, UiO B 74 x185 Teologi og misjon, FMH B 41 x258 Teologi, profesjonsstudium, MF B 40 x190 Teologi, profesjonsstudium, UiO 74 x185 Årsstudium i KRL, NLA Å 65 x254 Tolking Språk og interkulturell kommunikasjon, UiB B 72 x184 Tegnspråk og tolking, HiB B 42 x203 Tegnspråk og tolking, HiST B 57 x219 Tegnspråk og tolking, UiO B 74 x185 Tegnspråk, årsenhet, UiO Å 74 x185 Transport Logistikk og Supply Chain Management, HiM B 51 x211 Skipsfart og logistikk, HVE B 59 x222 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, HiAk B 41 x202 Tryggleik Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, HMS, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, UiT B 78 x186 Samfunnssikkerhet og miljø, UiT B 78 x186 Turisme Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, HiL B 50 x210 Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Opplevelsesbasert reiseliv, UiA B 70 x201 Reiseliv, HSF Å 55 x216 Reiseliv, Bø, HiT B 58 x220 Reiseliv, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 50 x210 Reiselivsledelse, HiL B 50 x210 Reiselivsledelse, HSF B 55 x216 Tysk Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 66 x194 Lektorutdanning språkfag/tysk, NTNU M 66 x194 Tysk, NTNU B 66 x194 Tysk, UiB B 72 x184 Tysk, UiS Å 76 x217 Tysk, Halden, HiØ Å 62 x224 Tysk, årsenhet, UiO Å 74 x185 Tysk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Tysk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Tysk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 U-Land Interkult. kommunikasjon og globalt samarb., MHS Å 64 x256 Interkulturell forståelse, ATH B 39 x255 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika, NLA Å 65 x254 Interkulturell forståelse, årsstudium, ATH Å 39 x255 Interkulturell kommunikasjon, MHG B 64 x257 Interkulturell kommunikasjon, MHG Å 64 x257 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, UMB B 69 x192 Tverrkulturell kommunikasjon, årsstudium, MF Å 40 x190 Utviklingsstudier, HiO B 54 x215 Utviklingsstudier, UiA B 70 x201 Utviklingsstudier, UiB B 72 x184 Utviklingsstudier, UiO B 74 x185 Utviklingsstudier, årsstudium, HiO Å 54 x215 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 72 x184 Utviklingsstudiet, årsstudium, UiA Å 70 x201 Vernepleiar Vernepleierutdanning, HiAk B 41 x202 Vernepleierutdanning, HiB B 42 x203 Vernepleierutdanning, HiH B 47 x208 Vernepleierutdanning, HiL B 50 x210 Vernepleierutdanning, HiM B 51 x211 Vernepleierutdanning, HiST B 57 x219 Vernepleierutdanning, HiT B 58 x220 Vernepleierutdanning, HSF B 55 x216 Vernepleierutdanning, deltid, HiAk B 41 x202 Vernepleierutdanning, deltid - Stokmarknes, HiH B 47 x208 Vernepleierutdanning deltid, Haugesund, DHS B 40 x251 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Vernepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 x201 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Vernepleierutdanning, Rogaland, DHS B 40 x251 Vesteuropa Europastudier, UiB B 72 x184 Europastudier (EU), UiO B 74 x185 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Veterinær Animal Science, HBO B 43 x204 Fiskehelse, UiB M 72 x184 Fiskehelse, UiT M 78 x186 Veterinærstudiet, NVH M 68 x193 Yrkesfaglærar Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk, NTNU B 66 x194 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 66 x194 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 66 x194 Økonomi Bedriftsøkonomi, HiF Å 45 x206 Bedriftsøkonomi, HiM Å 51 x211 Bedriftsøkonomi, HSF Å 55 x216 Bedriftsøkonomi, HVE Å 59 x222 Bedriftsøkonomi, UiT Å 78 x186 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 62 x224 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger, deltid, HiHm Å 48 x209 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn, HiT Å 58 x220 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 48 x209 Bedriftsøkonomi, årsstudium, HBO Å 43 x204 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Business og IT, HBO B 43 x204 Eiendomsfag, UMB M 69 x192 Eiendomsmegling, HSF B 55 x216 Eiendomsmegling, Bø, HiT B 58 x220 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 63 x225 Grunnstudium, UMB Å 69 x192 Grønn næringsutvikling, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 63 x225 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 74 x185 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 x202 Industriell økonomi, UiS M 76 x217 Industriell økonomi, UMB M 69 x192 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 70 x201 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 66 x194 Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 72 x184 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena, HiHm Å 48 x209 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 63 x225 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 51 x211 Internasjonale studier, UiO B 74 x185 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 57 x219 Jus, HSF Å 55 x216 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk B 41 x202 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 78 x186 Logistikk og Supply Chain Management, HiM B 51 x211 Markedsføring og internasjonalisering, Rena, HiHm B 48 x209 Matematikk og økonomi, UiO B 74 x185 Matematisk finans, UiA B 70 x201 Mediemanagement, HiG B 46 x207 Mediemanagement, årsstudium, HiG Å 46 x207 Music Management, Rena, HiHm B 48 x209 Petroleumslogistikk, Kristiansund, HiM B 51 x211 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 78 x186 Politisk økonomi, NTNU B 66 x194 Politisk økonomi, UiB B 72 x184 Produsentstudiet, HiH Å 47 x208 Regnskap og revisjon, HBO B 43 x204 Regnskap og revisjon, UiS B 76 x217 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Regnskapsførerfag, Rena, HiHm B 48 x209 Revisjon, HiH B 47 x208 Revisjon, HiM B 51 x211 Revisjon, UiA B 70 x201 Revisjon, Bø, HiT B 58 x220 Revisjon, Halden, HiØ B 62 x224 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Revisjonsfag, Rena, HiHm B 48 x209 Samfunnsøkonomi, NTNU B 66 x194 Samfunnsøkonomi, UiO B 74 x185 Samfunnsøkonomi, UiT B 78 x186 Samfunnsøkonomi, UMB B 69 x192 Samfunnsøkonomi, bachelor, UiB B 72 x184 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 66 x194 Samfunnsøkonomi, master, UiB M 72 x184 Samfunnsøkonomi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Samfunnsøkonomisk analyse, 5-årig, UiO M 74 x185 Shipping og logistikk, HiÅ B 63 x225 Shipping og økonomi, HiÅ Å 63 x225 Siviløkonom, HBO M 43 x204 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM B 51 x211 Siviløkonomutdanningen, NHH M 65 x191 Språk og økonomi, UiT B 78 x186, HiB B 42 x203, HiF B 45 x206, HiL B 50 x210, HiM B 51 x211, HiN B 51 x212, HiST B 57 x219, HiÅ B 63 x225, HSF B 55 x216, HVE B 59 x222, UiS B 76 x217, UiT B 78 x186, UMB B 69 x192 - siviløkonom, UiA M 70 x201, Bø, HiT B 58 x220, Grimstad, UiA B 70 x201, Halden, HiØ B 62 x224, Haugesund, HSH B 56 x218, Hønefoss, HiBu B 44 x205, Hønefoss., HiBu Å 44 x205, Kongsberg, HiBu B 44 x205, Kongsberg, HiBu Å 44 x205, Kr.sand, UiA B 70 x201, Rena, HiHm B 48 x209, Steinkjer, HiNT B 53 x214, årsstudium, HiL Å 50 x210, 2 år, Bø, HiT K 58 x220 /revisjon, HiO B 54 x215 Økonomi og ledelse, HBO B 43 x204 Økonomi og ledelse, HiG B 46 x207 Økonomi og ledelse, HiH B 47 x208 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 63 x225 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 44 x205 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 44 x205 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 43 x204 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiG Å 46 x207 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 54 x215 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 54 x215 Økonomisk administrativ ledelse, HiF Å 45 x

20 Lærestedene er sortert alfabetisk. Forklaring til lærestedstabellene I lærestedstabellene er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som passer best for det enkelte studiet. De samme tabellene finner du på samordnaopptak.no/studier hvor du også kan søke fram diverse utvalg av studier. Studiene er gruppert under utdanningsområder for hvert lærested, sortert alfabetisk. I fotnoter gis andre opplysninger som kan ha betydning ved søknad. Studienavn er så vidt mulig lik lærestedets offisielle navn på studiet, med visse tillempninger for å gjøre navnebruken enhetlig. Hvis undervisningsstedet skiller seg vesentlig fra adressen til lærestedets administrasjon, er undervisningssted oppgitt som del av studienavnet. Studiekode er den sekssifrede koden du fører opp på søknaden. De tre første sifrene er lærestedet, de tre neste er studiet. Kravkode gir de formelle opptakskravene til studiet. Forklaring av kravkodene finner du på sidene Type studium Vi har følgende studietyper: Bachelor 3-årig Master 5-årig Yrkesutdanning 4 til 6-årig Kandidat 2-årig Årsstudium 1-årig Avvik fra normal lengde er gitt under Innhold/merknad. Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i Noen læresteder fastsetter ikke dette endelig før etter at Søkerhandboka er gått i trykken. Tallene er derfor bare veiledende, men blir oppdatert på SOs nettsider. Poenggrenser 2009 viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak. Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass. Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i Hvis feltet er blankt, var det ikke noe opptak i denne kvoten i Hvis det står nytt, er studiet nyopprettet i 2010, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2009, eller opptaket til studiet er omorganisert siden Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i Innhold/merknad angir fordypninger og spesialiseringer, samt supplerende opplysninger angående varighet og type studium. Der det er gitt et faglig innhold kan studenten måtte velge mellom ulike fag. Grunnskolelærerutdanning Poenggrensene for grunnskolelærerutdanningene er de samme som poenggrensene til tilsvarende allmennlærerutdanninger i Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Fredrik Fransonsvei 4, 4635 KRISTIANSAND Telefon: Telefaks: Alle årsstudier kan bygges ut til bachelorgrad. Estetiske fag, kunst- og musikkfag Musikk GENS Bachelor 15 åpent åpent Studiet begynner med årsstudiet i Musikk. Musikk, årsstudium GENS Årsstudium 15 åpent åpent Historie, religion, idéfag Kristendom, religion og livssyn GENS Bachelor 20 åpent åpent Studiet begynner med årsstudiet i Kristendom, religion og livssyn. Kristendom, religion og livssyn GENS Årsstudium 40 åpent åpent Praktisk teologi GENS Bachelor 20 åpent åpent Studier med 160 studiepoeng innenfor fagområdene KRL og praktisk teologi. Teologi GENS Bachelor 20 åpent åpent Studiet begynner med årsstudiet i Kristendom, religion og livssyn. Interkulturell forståelse GENS Bachelor 15 åpent åpent Studiet begynner med årsstudiet i Interkulturell forståelse, og inneholder en 4 ukers studiereise. Interkulturell forståelse, årsstudium GENS Årsstudium 25 åpent åpent Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium 20 åpent åpent Psykologi med religion og helse GENS Bachelor 15 åpent åpent Studiet begynner med årsstudiet i Psykologi. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Postboks 6768 St. Olavs plass, Maridalsveien 29, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Arkitekt ARKA Master 65 Industridesign ARKI Master 25 Rangering på grunnlag av skoleoppgave og ordinære konkurransepoeng i forholdet 2 : 1. Hjemmeoppgavene legges ut på 1. april Betanien diakonale høgskole (BDH) Vestlundveien 19, 5145 FYLLINGSDALEN Telefon: Telefaks: Sykepleierutdanning GENS Bachelor I tjeneste for mennesker Det er knyttet særvilkår til tros- og verdigrunnlag. Tidligere krav om kristen bekjennelse er fjernet. Eget skjema vil bli tilsendt ved tilbud om opptak. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret /16 Opptak, fordelt på fakultet, nivå og studieprogram Fakultet for arkitektur og billedkunst Billedkunst - bachelorstudium 20 Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013 Avdeling for utdanning Arkivref.: /2651 Dato: 15.10. ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Fra: Udir/Avdeling for utdanning Opptakstallene høsten Universitetsdirektøren gir to ganger

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Forslag om endring i Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9, jf.

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer