Knutepunkt Finn Haugan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knutepunkt 2012. Finn Haugan"

Transkript

1 Knutepunkt 2012 Finn Haugan

2 SpareBank 1 SMN, regionens viktigste finansinstitusjon Oversikt 52 kontor i Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Norges nest største sparebank med 120 milliarder i forvaltningskapital og 180,000 privatkunder 35-40% markedsandel En del av SpareBank 1 alliansen; Norges nest største finansgruppering Historie NOK mill ,2 % 14,6 % 12,8 % 13,0 % 11,7 % 0,31 % 0,16 % 0,03 % 0,05 % Etablert i 1823 Sparebankene Midt Norge etablert i 1985 Børsnotert siden 1994 Etablerte SpareBank 1 alliansen i 1996 I Romsdal fra 2004 etter oppkjøp av Romsdals Fellesbank Kjøpte BN Bank i 2008 I Ålesund i 2009 gjennom overtagelse av tidligere Kredittbanken Sogn & Fjordane siden Q2 11 Q2 12-0,02 % Q2 11 Q2 12 Etablering i Sogn og Fjordane i

3 Selskapet er Norges mest lønnsomme og solide eiendomsmegler Årsoverskudd 2011: Egenkapitalandel 2011: 60 % 22 %

4 Nybygg, 60 % markedsandel Spesialister Nybyggsalg Inspirasjonssenter Rådgiver nybyggaktører Tomtesøk og akkvisisjon Bruktbolig, 40 % markedsandel Spesialister Fast eiendom Spesialister Borettslag Kontroll på 100 % interessenter Næringsbygg, salg/ utleie Spesialister Salg næring Spesialister Utleie næring Rådgiver næringsaktører Næringssøk og kjøpsmegling Analyse Dedikert kapasitet EM1 Markedsrapport Tomter Markedsleder Markedsavdeling Eget reklamebyrå Kun boligfokus Trykk, web, events Norges mest lønnsomme meglerforetak (2011) for våre: Kunder: Valgt av 4 av 10 kunder (tilsvarende neste 5 meglere) Eiere: Mest lønnsom (21% res.grad) og solid (60% EK-andel) Ansatte: Lønnsleder og Norges beste arbeidsplasser, GPTW Fritid Spesialister LeadSenter Profesjonelt callsenter 100 % boliginteressenter (30`/år) Bruktbolig, nybolig og bank 28 meglerkontorer samlokalisert med bank Nord-/ og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Samlokalisert med eierbank på alle kontorer Meglere, tilretteleggere og finansieringsrådgivere Kåret til Norges beste arbeidsplasser, GPTW, 2012 Fag og kompetanse Dedikerte fagavdelinger for alle forretninsområder EM1 skole for alle ansatte, inkludert Traineeutdanning

5 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 200 ansatte på 29 kontorer i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Eid av og samlokalisert med Sparebank1- bankene SMN (88%), SNV (7%) og SSS (5%) Omsatte i boliger, herav over nyboliger. I tillegg kommer utleie og salg av næringseiendom Jobber tett med lokale eiendomsbesittere, investorer og utbyggere for å realisere gode nyboligprosjekter, som treffer behovene, ønskene og kjøpsevnen, og skaper dynamikk i de lokale markedene

6 EiendomsMegler 1 Midt Norge har 40 % markedsandel på bruktbolig og 60 % markedsandel på nybolig i Midt-Norge Markedsandel bruktbolig per megler i Midt-Norge per august ,0 % 38,3 % 30,0 % 20,0 % 10,8 % 10,2 % 10,0 % 7,4 % 6,1 % 0,0 % EM1 MN Heimdal Eiendomsmegling DNB Eiendom Notar Nylander & Partners AS

7 Markedsandeler på eiendomsmegling i Midt-Norge august 2012, de fem største aktørene Markedsandel bruktbolig per megler i Midt-Norge i august ,9 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 10,7 % 9,5 % 7,3 % 6,4 % 0,0 % EM1 MN Heimdal Eiendomsmegling DNB Eiendom Nylander & Partners AS Notar

8 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er en av Norges beste arbeidsplasser, og nasjonal vinner av Årets klatrer 2012

9 EeiendomsMegler 1 har inspirert morbanken SMN til å iverksette det mest omfattende endrings- og forbedringsprogrammet som er lansert siden Hvordan skal vi komme dit? Hva skal kjennetegne SpareBank 1 SMN i 2015? Hva kjennetegner oss i dag og må vi ta tak i for å skape ønsket endring? Potensial i forhold til bl.a.: Preferanse SMB Samhandling Produktivitet Kostnader I 2015 Best på kundeopplevelser Sterkere markedsposisjon i byene Prestasjonskultur og høy rådgivningskompetanse Økt kostnadseffektivitet Økt produktdekning Høyere kundetilfredshet Engasjerte medarbeidere Ming-kurs reflekterer underliggende verdier

10 Vi startet med å forenkle. Vi avvikler divisjoner. Maks tre ledd mellom øverste leder og kundeansvarlig banksjef. Reduserer ledelseskapasiteten fra 116 til 50 ledere. Konsernsjef Juridisk Risk Prestasjonsutv./HR og direktebank Konsern Finans Produkter og prosesser Kontorer/ markedsområder Konsernkunder, kreditt, markets HR Direktebanken/kundesenter Digitale kanaler Strategi Finans Økonomi og regnskap Investorkontakt Investeringer TS Konseptutvikling Produktutvikling Servicesenter Lean - prosessf orbedring PM- og SMB-kunder Totalt kunde, marked og resultatansvar for kontorkanal Konsernkunder Markets Kreditt Spesialengasjement

11 Og vi endrer vel vitende at SpareBank 1 SMN og de øvrige SpareBank 1 bankene var de mest lønnsomme bankene i Norden både i 2010 og 2011 og målt over en fem års periode. Og det ser meget bra ut for H 2011 Gjennomsnitt H ,0 % 16,3 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 16,7 % 13,0 % 16,3 % 11,9 % 15,8 % 7,3 % 8,8 % 13,9 % 11,4 % 7,2 % 15,4 % 14,0 % 13,6 % 12,1 % 11,8 % 12,0 % 15,3 % 10,7 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 3,4 % 2,0 % 0,0 % 11

12 Vi jobber hardt med å få aksjemarkedet til verdsette de gode prestasjonene. 12 Kilde: SpareBank 1 Markets Data per

13

14 Status BN Bank

15

16

17

18 DnB, Fokus, Sparebanken Vest mfl melder at de stopper (mer eller mindre) utlån til næringsformål (DnB melder at de ikke vil finansiere næringseiendom). Bankene sloss om lukrative boliglån og gjør seg lekker overfor innskytere. Den Europeiske finanssektoren er i dyp krise og har formidable behov for tilførsel av Egenkapital. EU sysler med omfattende endringer i reguleringen av bank- og finansnæringen og I Norge rasler Finanstilsynet med sablene og varsler førtidig innføring av nye regulatoriske krav i Norge. På gårsdagens Næringsdriv varslet Finansministeren at han ville gjøre det som sto i hans makt for å unngå tilstander lik de vi opplevde under bankkrisen i Hva skjer egentlig?

19 Verden og finanskrisen Mange land opplevde den sterkeste nedgangen i økonomien i moderne tid Dårlig politikk Mangelfulle reguleringer Svakt tilsyn Dårlig bankdrift Skattebetalerne fikk regningen

20 Norge og finanskrisen Norge klarte seg godt gjennom finanskrisen God politikk Velfungerende reguleringer Et godt og helhetlig tilsyn Gunstig næringsstruktur God drift i en solid finansnæring inanskriseutvalget: Flaks, forsiktighet og dyktighet

21 Rammebetingelser i støpeskjeen Skjebnetid for finansnæringen med mange viktige regelverksprosesser Nye internasjonale kapitalkrav bank CRD IV/Basel III Nye internasjonale kapitalkrav forsikring Solvens II Norsk tilpasning til nye internasjonale regler Arbeidet med et robust pensjonssystem Oppfølging av finanskriseutvalgets utredning

22 Bankvesenet i Europa må oppkapitaliseres i betydelig omfang. Utfordringene for norskeide banker er langt mindre. Noter: 1) Sum across the 38 banks included in the stress tests conducted by the European banking authority 2) 125 European industrial companies across 9 sectors Source: Bloomberg, FactSet and Arctic Securities research 23 Oktober 2011

23 Nye kapitalkrav. Bankene skal bli uomtvistelig solid. Både kreditorer og eiere skal få bedre beskyttelse. Bankene skal tåle kriser som kan komme. Nye regulatoriske kapitalkrav får konsekvenser. Min 9% ren kjernekapital er innført. Nå varsler om ytterligere tilstramming. Og bl.a. DnB svarer med å stoppe utlån bl.a. til nærinseiendom. Hvorfor? Gjennom førsteklasses risikostyring gis bankene etter hvert mulighet til selv å definere kapitalbehovet gjennom å legge risikovekter bl.a. på utlån. I dag medfører dette konkurransevridning og gjør det i tillegg meget fordelaktig å yte lån til boligformål pga lave risikovekter. Svenske banker har mer fordelaktige risikovekter enn norske. De trenger derfor mindre egenkapital DnB har lavere risikovekter på næringslån enn SpareBank 1 og varsler 0-vekst på utlån til næringslivet for å unngå emisjon. SpareBank 1 har nylig gjennomført emisjoner. SpareBank 1 er i prosess for å får risikovektene ned mot DnB nivå og forventes å være på plass i Dette gjør at vi ikke behøver å varsle nyemisjon. Ulike beregningsmetoder for kapitalkrav kan medføre konkurrensevridning mellom nordiske banker (pr ) 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 14,7 % 14,7 % Ren kjernekapitaldekning Basel II med overgangsregler 11,6% 10,8 % 8,9% 3) 8,9 % 9,2% 8,3 % 3) 13,7 % 11,2 % 15,7 % 10,2 % Ren kjernekapitaldekning Basel II 11,8% 9,8 % 11,2 % 9,5 % 9,4 % 9,2 % 15,6 % 8,0 %

24 Risikovekter for et utvalg nordiske banker for foretakslån. 100,0 % 94,6 % 93,8 % 90,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 61,0 % 55,6 % 52,7 % 50,0 % 44,7 % 40,0 % 36,6 % 32,8 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % * Tallene er oppdatert pr på bakgrunn av manglende informasjon vedrørende EAD, beregningsgrunnlag og bankenes risikoveide eiendeler i kvartalsrapporten pr. Q

25 Risikovekter for boliglån Risikovekt interne modeller: Boliglån Standard Basel I Standard Basel II 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 16,8 % 10,0 % 12,0 % 11,0 % 9,9 % 12,4 % 11,4 % 10,5 % 7,3 % 5,4 % 0,0 % * Tallene er oppdatert pr på bakgrunn av manglende informasjon vedrørende EAD, beregningsgrunnlag og bankenes risikoveide eiendeler i kvartalsrapporten pr. Q

26 Fundingmarkedet er utfordrende Nordiske banker har generelt lykkes med å hente inn kapital og er godt forberedt for å møte BASEL II kravene. Nye likviditetskrav krever at bankene nå må holde langt mer likviditet enn tidligere - gir økte fundingkostnader. Utfordrende fundingmarked (utvikling i CDS priser for 5 års senior obligasjoner. Basispunkter) Fundingmarkedet er utfordrende og vil sannsynligvis bli det også framover. SpareBank 1 opplever i dag ingen konkurranseulempe i f.t. andre norske eller svenske konkurrenter. Sannsynligvis fordi vi ikke har internasjonal risiko på vår balanse Tre sentrale fundingkilder OMF Senior gjeldsfinansiering Ordinære innskudd og egenkapital Her skaper myndighetene ny usikkerhet.

27 Konsekvens Usikkerhet fører til lavere prising av bankaksjer enn den underliggende verdiskaping skulle tilsi Usikkerhet fører til at bankene legger restriksjoner på utlån til næringslivet med høye risikovekter og konsentrerer seg om utlån til bolig. Noe som ansees uønsket av Finanstilsyn og Finansdepartement Norske myndigheter snakker ned norske banker gjennom å fokusere på risiko for boligboble (kfr Moody s) Norske banker er verdens mest kredittverdige. Norske bankers lave aksjeprising er i ferd med å oppdages (New York og Boston-miljøene er stor investorer i norske EK bevis og bankaksjer, og interessen synes å øke) Gode konjunkturer begrenser risikoen for tap i overskuelig fremtid (I dag har vi nesten ikke tap eller mislighold) Restriktiv utlånspolitikk og fortsatt høye priser på funding vil bringe bankmarginene ytterligere oppover. I dag er spreaden for stor mellom bankfinansiering og obligasjonsfinansiering. Lønnsomheten i bankene vil øke. Hva gjør SpareBank 1 SMN? Hva gjør BN Bank?

28 Obligasjonsfinansiering Et satsingsområde for SpareBank 1 Markets SpareBank 1 SMN Markets

29 Trender i europeisk finansiering: Mer obligasjoner! Kilde: Fitch

30 Obligasjonsmarkedet: Et marked i sterk vekst! (Utestående i Norge: NOK 1783 milliarder) Fra bank til obligasjoner Stat OMF Kommuner Banker Industri Ansvarlige lån Fondsobligasjoner

31 Obligasjonsmarkedet er standardisert og gjennomregulert Investorene - Storebrand, KLP, DNB, Nordea - Alfred Berg, Odin, Skagen - Bankene - Folketrygdfondet - Pensjonskassene - Privatpersoner - Utenlandske fond og pensjonskasser - - Verdipapirforeta k - rådgivning - tilrettelegging - plassering Låntagerne - Norsk stat - Norske banker - Kommuner - Kraftselskaper - Eiendomsselskaper - Industribedrifter - Oljerelaterte bedrifter - - -

32 Emisjoner (NOK mill) Emisjoner (antall) Obligasjonsmarkedet og eiendomsfinansiering Obligasjoner som finansieringskilde for eiendom: Emisjonsvolum Antall emisjoner

33 Hvilke eiendomsaktører har vært aktive i obligasjoner i 2012? NOK millioner Mosking Bolig AS 700 Niam Fund V Kjøpesenter I Holding AS BWG Homes ASA 300 Selvaag Gruppen AS 300 Olav Thon 990 Entra Eiendom AS Thon Holding AS 750 Skøyen Næringsbygg AS 550 Fredensborg AS 150 Steen & Strøm AS 725 Fram Eiendom AS 650

34 Prisbildet for eiendomsaktører i obligasjonsmarkedet Margin over NIBOR Indikativ prising NOK millioner 3 år 5 år Mosking Bolig AS 700 1,80 % 2,20 % Niam Fund V Kjøpesenter I Holding AS (KPI) ,60 % 2,00 % BWG Homes ASA (usikret) 300 3,90 % 4,80 % Selvaag Gruppen AS (usikret) 300 4,16 % 4,99 % Olav Thon 990 1,20 % 1,50 % Entra Eiendom AS (negativ pant) ,16 % 1,47 % Thon Holding AS 750 1,37 % 1,60 % Skøyen Næringsbygg AS 550 1,71 % 2,20 % Fredensborg AS (usikret) 150 4,65 % 4,95 % Steen & Strøm AS 725 1,35 % 1,70 % Fram Eiendom AS 650 1,50 % 2,00 % Sparebank 1 SMN 1,00 % 1,40 % Variasjonene er drevet av: Selskapets kredittverdighet Sikkerhetspakke Lånetype (KPI-regulering, ordinær obligasjon etc)

35 Sparebank 1 Markets et viktig satsingsområde for SpareBank 1. Og vi skal være blant topp tre! Jan-April Andel Mai-Oktober Andel 1 DNB ,51 % 1 DNB ,84 % 2 SEB ,53 % 2 Nordea ,68 % 3 Nordea ,45 % 3 SEB ,96 % 4 Swedbank ,96 % 4 SpareBank 1 Markets ,14 % 5 Pareto ,85 % 5 Swedbank ,10 % 6 Danske/Fokus ,67 % 6 Danske/Fokus ,05 % 7 Handelsbanken ,15 % 7 ABG Sundal Collier ,04 % 8 SpareBank 1 Markets ,15 % 8 Handelsbanken ,90 % 9 Arctic ,10 % 9 Pareto ,58 % 10 Norne Securities ,21 % 10 Norne Securities ,39 % 11 ABG Sundal Collier ,98 % 11 Fondsfinans 560 0,61 % 12 RS Platou ,95 % 12 RS Platou 432 0,47 % 13 Fondsfinans 283 0,25 % 13 Terra Markets 222 0,24 % 14 Terra Markets 266 0,24 % 14 Arctic - 0,00 %

36 Bankmarkedet i dring. I dag.. Mobil betaling! Selvbetjening! Ny teknologi! Mobilbank! Den digitale kunden 34 % Lokalt hovedkontor! En kontaktperson! Lokalkjennskap! Bankkontor! Nettbank! Kundeorientering! Serviceinnstilling! Rask respons! Forbrukertester! God rådgivning! Alle produkt! Betingelser! Den lokale kunden 31 % Den funksjonelle kunden 35 % Kilde: Samvalgsundersøkelsen 2012: Hva er viktig ved valg av hovedbank? Kunder i det norske bankmarkedet.

37 Bankmarkedet framover Den digitale kunden Mobil betaling! Selvbetjening! Ny teknologi! Mobilbank! Forbrukertester! God rådgivning! Alle produkt! Betingelser! Lokalt hovedkontor! En kontaktperson! Lokalkjennskap! Bankkontor! Nettbank! Kundeorientering! Serviceinnstilling! Rask respons! Den lokale kunden Den funksjonelle kunden Kilde: Samvalgsundersøkelsen 2012: Hva er viktig ved valg av hovedbank? Kunder i det norske bankmarkedet.

38 Vi møter den digitale utfordring med å bli enda mer lokal

39 og sørger for å være helt i front når det gjelder utvikling av tjenester på mobile flater. Første med mobilbank for bedrifter

40 Oppistu SMN bygger sitt eget kurs og møtested. Eget bruk og leie ut ledig kapasitet på det åpne markedet.

41 Byggingen er igangsatt

42

43 Kapasitet 50 rom 86 sengeplasser Kurs - konferanse - selskap pers

44 Ferdigstilles høsten 2013 Velkommen!

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for Datterselskaper SpareBank 1 Gruppen Direkte investeringer Eierandeler ODIN SMN Finans Skadeforsikring Oslo/Akershus

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010 Virksomheten 2010 1 av 17 Redegjørelse fra konsernsjefen 2010 ble et godt år for SpareBank 1 SMN med overskudd etter skatt som for første gang passerte én milliard kroner. Vi er i det nye året bedre rustet

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2014... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Visjon...

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer