Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Østfold - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsbetingelser - lønnsavtale Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse - Tjenestebevis Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsbetingelser - Lønnsavtale Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Organisasjonsendring Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding på identifisering av behandlingssteder i NPR-melding - September-rapporteringen Sykehuset Østfold Kalnes Informasjon om behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet økonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Side 1 av 21

2 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak om avslag på klage over Norsk Pasientskadeerstatnings vedtak Erstatningssak NPE 2015/ Avskjermet Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Endringer i den generelle avtaleteksten - Anskaffelse av brune- og hvitevarer Anskaffelse av Brune- og hvitevarer 2015 Komplett bedrift avdeling for innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 051 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i sak N2016/5856 Erstatningssak NPE 2015/ Avskjermet Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Veiledning fra Arbeidstilsynet - Spørsmål Arbeidstilsynet - Korrespondanse og tilsyn Arbeidstilsynet HMS-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 tgående internt produsert, 16/ Samarbeidsmøte Arbeidstilsynet og Sykehuset Østfold Referat Arbeidstilsynet - Korrespondanse og tilsyn Arbeidstilsynet HMS-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Side 2 av 21

3 tgående internt produsert, 17/ Bekymringsmelding Askim kommune avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Avslag på søknad - Avskjermet Fredrikstad kommune avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 17/ Forespørsel om prosjektdeltagere - Regional anskaffelse av prøvetakningsutstyr for mikrobiologi Regionale anskaffelser - Laboratoriemedisin - Forespørsel om prosjektdeltagelse Helse Sør-Øst innkjøp avdeling for innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 tgående internt produsert, 17/ Invitasjon til Helse Sør-Øst - Deltagelse i styringsgruppen for innovasjonspartnerskapet "Nyskapende pasientforløp" Innovasjonspartnerskap i regi av Sykehuset Østfold Helse Sør-Øst innovasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 502 Inngående eksternt produsert, 17/ Orientering om nyhetssak i Fredrikstad blad - Sak i lagmannsretten Interne saksforberedelser - Avskjermet Advokatfirmaet Wikborg Rein DA klinikk for kvinne-barn Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 3 av 21

4 Inngående eksternt produsert, 17/ Intern saksbehandling - Avskjermet Interne saksforberedelser - Avskjermet Advokatfirmaet Wikborg Rein DA klinikk for kvinne-barn Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Test Søknad om utvidelse av akkrediteringsomfanget Norsk Akkreditering Senter for laboratoriemedisin Norsk akkreditering senter for laboratoriemedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 tgående internt produsert, 18/ DSB tilsynsrapport Referat Tilsynsrapport Direktoratet samfunnssikkerhet og beredskap DSB Sykehusbygg Cowi Bravida teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 tgående internt produsert, 18/ Svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer 2018 Moss Avis kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 tgående internt produsert, 18/ Lukking avvik - Samhandlingsavvik - Sarpsborg kommune (060/18) Samhandlingsavvik - Sarpsborg kommune (060/18) Sarpsborg kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430 Side 4 av 21

5 Inngående eksternt produsert, 18/ Referat fra dialogmøte NAV Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Hvaler Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Svar på søknad om dekning av utgifter ved Pasientreiser som krysser kommunegrense Pasientreise - Søknad - Avskjermet Avskjermet Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 18/ Svar på klage - Avskjermet Pasientombudssak - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 18/ Avslag på erstatningssøknad Erstatningssak NPE 2018/ Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Side 5 av 21

6 Inngående eksternt produsert, 18/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Råde Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ NAV har innvilget søknad om foreldrepenger NAV Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Referat fra dialogmøte NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Referat fra dialogmøte NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Ny klage på forsinket taxi - Avskjermet Pasientreiser - Avskjermet Råde kommune Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Side 6 av 21

7 Inngående eksternt produsert, 18/ Referat fra dialogmøte NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Arbeidsbetingelser - Lærekontrakt Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Arbeidsbetingelser - Lærekontrakt Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Referat fra dialogmøte NAV Rakkestad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Bestilling kapselapparat med videoopptaker - Medtronic Bestilling kapselapparat med videorekorder, Medtronic Medtronic AB medisinsk teknologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Side 7 av 21

8 tgående internt produsert, 18/ Bestilling Schiller Holter-EKG - Diacor Bestilling Schiller Holter-EKG, Diacor Diacor AS medisinsk teknologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av oppdaterte opplysninger Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet SpareBank 1 Forsikring AS ortopedisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Avslutning av tilsynssak - Brudd på spesialisthelsetjenesteloven 2-2 Tilsynssak - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon - Purring Innsyn i pasientjoural - Forsikringssak - Avskjermet Crawford & Company AS barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Høringsuttalelse - avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Høring - Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Helse- og omsorgsdepartementet juridisk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Side 8 av 21

9 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av uttalelse Erstatningssak NPE 2018/ Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 18/ REK sør-øst - Informasjon om vedtak Eltrombopag - TAPER Studien REK sør-øst forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 18/ Behandlingstedets uttalelse - Avskjermet Erstatningssak NPE 2018/ Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 18/ Svar på søknad om praksisplass Søknad om praksisplass IKT Østfold fylkeskommune IKT-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 18/ Påminnelse - Innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet SpareBank 1 Forsikring AS barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 9 av 21

10 Inngående eksternt produsert, 18/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar NAV Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Tilbakemelding på henvendelse til Lytteposten Pasienthenvendelse - Avskjermet Avskjermet avdeling akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 18/ Svar på innsigelse vedrørende utskrivningsklare pasienter - juli 2018 tskrivningsklare pasienter - Juli Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune regnskapsavdelingen (1) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 18/ Referat fra dialogmøte NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Avviksmelding - Tilbakemelding Samhandlingsavvik til Rygge kommune (247/18) Rygge kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 10 av 21

11 tgående internt produsert, 18/ Forespørsel om forlengelse av svarfrist - Tilsynssak Tilsynssak - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 tgående internt produsert, 18/ Svar på søknad om tilkallingsvakter Søknad om tilkallingsvakt Avskjermet psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 18/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Askim Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Referat fra dialogmøte NAV Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Tilbakemelding - Tiltak for å forebygge ulykker Lytteposten - Forslag om fjerning av fortau utenfor sykehuset Ansatt i Sykehuset Østfold eiendomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 11 av 21

12 Inngående eksternt produsert, 18/ Befaring på operasjonsavdeling Kalnes - Vurderinger og anbefalinger fra bedrifthelsetjenesten - BHT Stamina ønsket HMS-hendelse ved operasjonsavdelingen på Kalnes Stamina Helse HMS-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 422 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/05-2 Tilbakemelding til offentlig melder Halden kommune indremedisinsk akuttavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Positivt svar - Søknad om praksisplass Praksisplass - Tina Andresen Tina Andresen poliklinikkområde 3 - kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 18/ Tilbakemelding til melder Fredrikstad kommune klinikk for kvinne-barn Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 12 av 21

13 Inngående eksternt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Pasientombudssak - Avskjermet Pasient- og brukerombudet i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 18/ Kvittering fra Altinn - Melding om avvik Melding til Datatilsynet Altinn juridisk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 18/ Tilbakemelding på henvendelse til Lytteposten Henvendelse vedrørende pasient - Avskjermet Avskjermet avdeling akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 469 Inngående eksternt produsert, 18/ Innkalling til dialogmøte NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 13 av 21

14 Inngående eksternt produsert, 18/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Halden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innkalling til dialogmøte - Avskjermet NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Anmodning om opplysninger - Avskjermet Halden kommune avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 14 av 21

15 tgående internt produsert, 18/ Tilbakemelding på henvendelse til Sykehuset Østfold Pasienthenvendelse - Avskjermet Avskjermet indremedisinsk akuttavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 469 tgående internt produsert, 18/ Bekymringsmelding Moss kommune ambulanse seksjon Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ tlevering av opplysninger Barneverntjenesten i Bodø, Steigen, Værøy og Røst psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Bekymringsmelding Skiptvet kommune Offl 13 jf.pjl 15 klinikk for kvinne-barn Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Svar - Klage på utskrivelse og vurdering av utskrivelse Henvendelse fra pårørende - Avskjermet Avskjermet psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Side 15 av 21

16 tgående internt produsert, 18/ Avslag opprettholdes Klage på avslag - Avskjermet barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 18/ tlevering av opplysninger Barneverntjenesten for Kristiandsandsregionen psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Meldeskjema - Samhandlingsavvik til Fredrikstad kommune (281/18) Samhandlingsavvik til Fredrikstad (281/18) Fredrikstad kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 18/ Følgeskriv avvik - Samhandlingsavvik til Fredrikstad (281/18) Samhandlingsavvik til Fredrikstad (281/18) Fredrikstad kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Journalpost med fødselsnummer Henvendelse til Sykehuset Østfold - Offentlig journal av Hallvard Nygård dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 Side 16 av 21

17 Inngående eksternt produsert, 18/ Vedtak om gjennomføring av straff i sykehus Vedtak om gjennomføring av straff i sykehuset - Avskjermet Kriminalomsorgen Halden fengsel Offl 13 jf.pjl 15 kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 393 Inngående eksternt produsert, 18/ Avviksmelding til Sykehuset Østfold Samhandlingsavvik - Halden kommune Halden kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430 Inngående eksternt produsert, 18/ Anmodning om opplysninger - Avskjermet Bergen kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet Crawford & Company AS ortopedisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Opprettholder avslag - Oversender dokumentasjon Klage på avslag - Avskjermet barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 17 av 21

18 Inngående eksternt produsert, 18/ Klage på mangelfull helsehjelp Klage på mangelfull helsehjelp - Avskjermet Offl 13 jf.pjl 15 Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 18/ Pasienthenvendelse Pasienthenvendelse - Avskjermet Avskjermet Offl 13 jf.pjl 15 øre-nese-halsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet Advokatene i Lykkeberg DPS Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet Advokatene i Lykkeberg dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger pga sykdom NAV Skanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 18 av 21

19 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Sarpsborg kommune, Enhet Barnevern Offl 13 jf.pjl 15 barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Anmodning om legeerklæring Innsyn i pasientjournal - Politisak - Avskjermet Øst politidistrikt kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Melding om feilsendt innkalling til poliklinisk time - Avskjermet Henvendelse til Sykehuset Østfold - Feilsendt innkalling til poliklinisk time Avskjermet dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 499 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet Hobøl kommune klinikk for kvinne-barn Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Anmodning om opplysninger Oslo kommune - Bydel Gamle Oslo Offl 13 jf.pjl 15 DPS Halden-Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 19 av 21

20 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Politisak - Avskjermet Oslo universitetssykehus klinikk for kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet Protector forsikring ASA lungemedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Avvikmelding til Sykehuset Østfold Samhandlingsavvik - Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Offl 13 jf.pjl 15 samhandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 430 Inngående eksternt produsert, 18/ Anmodning om legeerklæring Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet NAV Eidsberg klinikk for kvinne-barn Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Anmodning om dialog med pasient Tilsynssak - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Side 20 av 21

21 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Tilsynssak - Avskjermet Offl 13 jf.pjl 15 Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 18/ Åpning av tilsynssak - Innhenting av opplysninger Tilsynssak - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet Norsk Pasientforening - Kontoret for pasienthjelp Offl 13 jf.pjl 15 dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Tilsynssak - Avskjermet Offl 13 jf.pjl 15 Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 18/ Oversendelse av klage Tvunget psykisk helsevern - Avskjermet psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 337 Side 21 av 21

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00098-8 Avtale om tilbakebetaling - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 06.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01876-6 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00352-10 Avtale om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Dok. dato: 14.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00900-16 Opphør av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02906-4 Ansiennitetsberegning Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 11.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/03179-4 Bekreftelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/03176-6 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 13.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00269-15

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/03876-15 Avklaring av ansettelsesforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06134-6 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 18.10.2017 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01725-5 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 11.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00483-9 Navnendring - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01147-8 Opphør av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00831-8 Bekreftelse - Sluttbekreftelse fra Sykehuspartner Sykehuspartner Dok. dato: 05.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01110-7 Opphør av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02795-17 Innhenting av dokumentasjon Erstatningssak NPE 2015/05196 - Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: 03.12.2018 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/07466-4 Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Andre - Avskjermet Gatejuristen psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02224-16 Registrering av cytologi-resultater og purring av manglende opplysninger Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Kreftregisteret Journaldato: Tilg. kode: senter

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/05195-12 Bekreftelse - Tjenestebevis Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 16.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02642-4 Bekreftelse - Sluttattest fra Sykehuspartner Personalmappe - Avskjermet Sykehuspartner Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02381-6 Pasienthenvendelse Pasienthenvendelse - Journaldato: Tilg. kode: 433 Inngående eksternt produsert, 15/04783-5 Søknad om nasjonale tjenester 2019 Nasjonale tjenester

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00044-3 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Våler Dok. dato: 05.02.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00273-7 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Halden

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02162-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 22.01.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02532-22 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 24.01.2018

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00014-13 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00117-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 23.08.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00207-14 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Dok. dato: 07.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00937-8 Politiattest Dok. dato: 12.07.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00732-4 Arbeidsavtale Tilkalling - Sykepleier Dok. dato: 17.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-5 Endringsskjema med signatur - Sykepleier

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00063-8 Opphør av arbeidsforhold - Vernepleier - 20% Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/00294-16 Arbeidsbetingelser - Journaldato: Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Mottaker: tgående internt produsert, 14/02315-9 IA-oppfølging - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet NAV Skanning HR-avdelingen Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Mottaker: tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00602-10 Oversendelse av personskadeskjema - E-post til advokat Advokatfirmaet Norman & Co ANS Journaldato: Tilg. kode: HR Dok. dato: 31.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/02172-7 IA-oppfølging - Søknad til NAV om å beholde sykepenger ved opphold utenfor Norge NAV Forvaltning Østfold Dok. dato: 01.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/03591-21 Kvalitetssikring og innhenting av meldte spontanaborter fra 16.uke og dødfødte fra 22. uke til Medisinsk fødselsregister Medisinsk Fødselsregister Folkehelseinstituttet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00241-14 Fylkesvei 118 - Kun ett åpent kjørefelt på Sarpsbrua 09-30. juli på grunn av vedlikehold Informasjon - Stengte veier og omkjøringer Statens vegvesen Region øst

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00859-4 Arbeidstaker slutter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 09.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01780-17 Endringsskjema med

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08265-3 tbetaling av tilskudd Helse Sør Øst og Innovasjon Norge Innovasjon Norge fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv 530 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/04755-19 Kontrollattest periodisk kontroll - AS 45560 Kjøretøy - periodisk kontroll - ambulanse Statens vegvesen - Hafslund trafikkstasjon ambulanse seksjon Fredrikstad

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00932-15 Avtale om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 04.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01430-4 Opphør

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/01577-8 Bekymringsmelding Trøgstad kommune Dok. dato: 06.11.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02987-12 Innkalling som vitne - Tvunget psykisk helsevern

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00341-16 IA-oppfølging - NAV Skanning Dok. dato: 30.11.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00556-7 Søknad og CV - Dok. dato: 01.12.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00946-19 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 15.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00998-12 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07129-4 Tilbakemelding til offentlig melder Oslo Kommune - Bydel Nordstrand akuttmottaket Kalnes Dok. dato: 28.08.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/03128-8 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.12.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/04218-9 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02472-3 Pensjonssøknad - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 03.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02806-5 Arbeidsbetingelser Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 21.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/04092-6 Endringsskjema med signatur -

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00134-3 Skademelding - Avskjermet HR Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00516-6 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Fredrikstad Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00900-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 12.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/05558-5 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00241-7 Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018 Informasjon - Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst ambulanse seksjon Fredrikstad Dok. dato: 26.01.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00484-3 IA-oppfølging - NAV Halden Dok. dato: 01.02.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01059-3 Endringsskjema - Dok. dato: 30.01.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02401-4 Navneendring - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/07212-17 Pasient-

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01969-6 Arbeidsbetingelser - Lønnskrav Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 04.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02231-12 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00229-10 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 22.03.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/01837-8 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Dok. dato: 09.03.2018

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02164-3 Opphør av arbeidsforhold - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/04502-5 Opphør av arbeidsforhold - Rådgiver - 100 % Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00165-7 Bekreftelse - Sluttbekreftelse fra Sykehuspartner Sykehuspartner Dok. dato: 07.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/02834-6 Bekreftelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02303-8 Orientering om godtakelse av dom på overføring til tvunget psykisk helsevern - Opprettholdelse Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00072-9 Arbeidsavtale Midlertidig - Studiesykepleier - 60% Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00340-10

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00622-2 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Dok. dato: 17.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01303-5 Søknad og CV - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/04826-8 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/05312-25 Bekreftelse - Tjenestebevis

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01217-7 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02955-2 Arbeidstaker slutter Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/08136-9 Bekymringsmelding Spydeberg kommune SMP Askim Dok. dato: 03.09.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02365-62 Innhenting av tilleggsopplysninger

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02776-5 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet DPS Fredrikstad Dok. dato: 28.09.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02776-6 Innhenting av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/03325-70 Bekreftelse på adresseendring - Klinikk for rologi Adresseendringer Lilleaker spesialistsenter dokumentasjonssenteret Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Sakarkiv 042

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07844-10 Oversendelse av dokumentasjon - Erstatningssak NPE 2014/01403 - Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/03657-2 Arbeidsavtale Tilkalling - Sekretær Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/03657-3 Arbeidsavtale Fast - Sekretær - 100% Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/06926-2 Bekymringsmelding Halden kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden Inngående eksternt produsert, 15/04783-3 Søknad om nye nasjonale tjenester 2018 Nasjonale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/04392-3 Navnendring - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Sykehuspartner Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: 28.03.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00467-13 IA-oppfølging - Søknad NAV om svangerskapspenger NAV Rygge tgående internt produsert, 14/00598-10 IA-oppfølging - Søknad om svangerskapspenger NAV - Avskjermet tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00541-3 Oversendelse av tjenestebevis Privatperson Personalmappe Dok. dato: 01.03.2017 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/03299-14 IA-oppfølging - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02980-2 Innhenting av opplysninger Journaldato: Tilg. kode: klinikk for kvinne-barn Inngående eksternt produsert, 16/05570-36 Hospital liaisontjenesten mellom Kalnes og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00229-11 Opphør av arbeidsforhold - Sekretær - 70 % Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 28.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00663-11 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07185-12 Vedtak i sak Erstatningssak NPE 2014/06446 - Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 432 Inngående eksternt produsert, 15/01-16 Spørsmål om opphold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00211-7 Endringsskjema med signatur - Barnevernspedagog - Stillingsøking - 100 % Dok. dato: 24.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00353-8

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06909-7 Invitasjon til møte om døgnbehandlingstilbud Medisinfri behandling psykisk helsevern i Etablering av medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern i

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02613-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/03587-7 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/00302-8 Bekreftelse - Dok. dato: 19.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01203-2 Arbeidsavtale - Dok. dato: 12.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07736-21 Prolongering av rammeavtale - Databriller - Sykehuset Østfold og Synsam Norge AS Anskaffelse av Databriller Synsam Norge AS avdeling for innkjøp og logistikk Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08174-24 Varsel om husleieregulering 010117 Leiekontrakt for deler av Tuneveien 20 - Høgskolen i Østfold Statsbygg Region Øst eiendomsavdelingen Dok. dato: 26.09.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00051-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00358-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 21.01.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/02804-2 IA-oppfølging - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Dok. dato: 11.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/05005-4 Arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/03016-4 Overvåking av genitale chlamydiainfeksjoner inkludert lymfogranuloma venerum - LGV i Norge, 2016 Meldeplikt - Klamydiadata - MSIS Folkehelseinstituttet senter for

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02254-3 Vitneinnkalling - Vitneinnkalling - Oslo statsadvokatembeter barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg Dok. dato: 15.04.2016 Arkivdel: Pasientarkiv 393

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/03524-27 IA-oppfølging - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Advokatene i Borgergaten, Advokat Erik Parmer kirurgisk avdeling Dok. dato: 17.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01616-6 Bekreftelse - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 22.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02131-2 Opphør av arbeidsforhold - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00399-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 30.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00696-3 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07899-12 Helseklage - Vedtak i saken Erstatningssak NPE 2014/07018 - Avskjermet Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: 28.03.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/04015-3 Klage - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet NAV Internasjonalt HR Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/07501-3 Opphør

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00169-5 Personaloppfølging - Avskjermet Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/02492-4 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Skanning Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00023-4 KLP korrespondanse og vedtak - Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Dok. dato: 13.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01431-10 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 03.08.2017 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/04440-8 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01500-3 Arbeidsbetingelser - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 12.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02104-15 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07662-4 Innsamling av informasjon om poliklinisk og ambulant virksomhet i det psykiske helsevernet og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB i 2015 Innsamling av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02281-10 Arbeidsavtale Tilkalling - Sykepleier Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 09.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/05474-3 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/03105-4 Arbeidsavtale Fast - Sykepleier - 21,83 % Dok. dato: 28.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/03355-3 Arbeidsavtale Midlertidig -

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06492-3 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 07.11.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/01328-15 Innstilling av kandidater - Nasjonalt topplederprogram kull 22 - våren 2018 Mottaker: Nasjonalt ledelsesutviklingsprogram Heidi Nergård HR-avdelingen Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07460-4 Tilbakemelding på mottatt melding Barnevernssak - Fredrikstad kommune seksjon døgn og dag, Åsebråten Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Pasientarkiv 402 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00026-9 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Skanning Dok. dato: 15.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00850-5 Bekreftelse - Avskjermet Privatperson

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00010-11 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/00024-5 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02175-8 Bekreftelse på mottatt Duodopapumpe - NC20146-197 Duodopa pumpe AbbVie AS nevrologisk avdeling Dok. dato: 15.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00010-20 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 19.05.2017 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01822-7 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/01267-8 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Dok. dato: 07.04.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01973-3 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/01824-5 Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Advokatfirmaet Planke psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00071-5 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 18.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00214-5 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 18.05.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01621-16 Retur av signert avtale om frikjøp - Prosjekt Regional EPJ i program for Regional klinisk løsning under Digital fornying - Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01136-9 Opphør av arbeidsforhold Seksjonsleder 100% Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.12.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01598-8 Forskningsmidler

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/02406-8 Arbeidsavtale Midlertidig - Kst. seksjonsleder - 100 % Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 27.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 18/02115-2 Bekymringsmelding Råde kommune Journaldato: Tilg. kode: barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad Dok. dato: 14.12.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Klasse:

Detaljer