Humminbird - Markedslederen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Humminbird - Markedslederen"

Transkript

1

2 Humminbird - Markedslederen Humminbird har i lang tid vært markedsleder på grunn av kvalitet og design til gunstige priser. Humminbirdinstrumentene er robuste, vanntette, og tåler derfor krevende norske omgivelser. Menyene er på norsk og lette å forstå. Mange vil kjenne igjen oppbyggingen av menyene fra PC-verdenen. I norske farvann er det mangfoldig bunntopografi og utfordrende vannforhold som stiller strenge krav til ekkoloddet. Derfor tester produsenten nye instrumenter i Norge som en del av utviklingsprosessen. Humminbirdinstrumentene har derfor særdeles gode mottakere som takler våre forhold spesielt bra. 900 Fiskesystem Matrix Fiskesystem 500 serien HUMMINBIRD

3 Innholdsfortegnelse Om Humminbird... side Fiskesystem... side 14 Matrix Fiskesystem... side serien... side 26 PiranhaMax serien... side 29 SmartCast... side 31 Navionics Gold... side 34 Tekniske data... side 36 Tilbehør... side 38 PiranhaMax serien SmartCast HUMMINBIRD

4 OM HUMMINBIRD Hva er et Humminbird ekkolodd? Ekkoloddet består primært av 2 hovedkomponenter: Instrument: LCD display, mikroprosessor og sender/mottaker krets i kabinett på brakett. Svinger: Element i vann som koples til instrumentet med en kabel. Et Humminbird er konstruert for å tåle en støyt: 100% vanntett Motstandsdyktig for støt og slag Materialer som tåler UV-lys Markedslederen Humminbird: Få og enkle knapper Lett å lære Lett å montere Brukervennlig Humminbird hurtigbrakett Humminbird er alene om sin unike hurtigbrakett: Du er i gang på 3 sekunder. Klikk instrumentet på hurtigbraketten, trykk en knapp og resten går automatisk. Trekk apparatet av braketten og lås det ned når du skal forlate båten. Skjermen er bevegelig i alle retninger. Du kan benytte en skjerm til flere posisjoner i båten HUMMINBIRD

5 OM HUMMINBIRD Hvordan fungerer ekkoloddet? Loddet sender pulserende signaler i en dråpeformet kjegle nedover. Signalene returneres fra bunnen og objekter. Ekkoene skrives til skjermen. Hver gang et ekko mottas skyves det gamle til venstre over skjermen. Når ekkoene vises side om side vises en lett forståelig graf som viser forholdene under båten. Ekkoloddfrekvenser Lydbølgene sendes på forskjellige frekvenser avhengig av hvilket lodd du har: - Very High Frequencies (455kHz) gir høy oppløsning, men har kortere rekkevidde. - High Frequencies (200kHz) blir ofte brukt på ekkolodd til fritidsbruk for å skape en god balanse mellom rekkevidde og oppløsning. - Low Frequencies (50-83kHz) blir brukt til å gi lengre rekkevidde, da med lavere oppløsning. Humminbird bruker flere frekvensområder for å gi maksimal ytelse og brukerglede Typiske avlesninger på skjermen: Dybde Vanntemperatur Øverste dybdeskala Dybdeskalalinjer Barometer Sanntidssonar Bunnkontur / graf Hurtigmeny for gjeldende skjermbilde Lettfattelig hovedmeny Fart Nederste dybdeskala * Norske modeller viser meter, celsius og knop HUMMINBIRD

6 OM HUMMINBIRD Hvor godt virker ekkoloddet? Uansett hvilket merke ekkolodd du kjøper, har loddet en del utfordringer. Kavitasjon Kavitasjon er prosessen som frembringer luftbobler i vannet rundt båten. Både propell og skrog skaper slike bobler. Forskjellige skrogdetaljer, som gjennomføringer og steg, skaper små luftbobler som kan sees som en hvitaktig stripe i vannet ved og bak båten. Det er viktig at stripene med luftbobler ikke passerer svingerflaten og blokkerer for signalet. Resultatet av kavitasjon er støy på skjermen, og du mister derfor viktig informasjon. Radiostøy I en båt kan det være utstyr som sender ut lavfrekvent radiostøy: - Tenningssystem - Dynamoer - Pumper eller annet elektrisk utstyr Dette vil skape støy som helt eller delvis jammer ekkoloddsignalet. I tillegg kan det hende at ditt lodd blir forstyrret av andre båters støy og ekkolodd. Ekkolodd som opererer på lavere frekvenser er mer mottakelig for støy. Humminbird har utviklet aktive digitale filtre som bidrar til å fjerne støyen slik at dataene kommer frem. Eksempel på radiostøy Saltvann / ferskvann Ekkolodd må lages for å virke under svært forskjellige forhold. Signaltapet i ferskvann kan være svært mye mindre enn i saltvann. Saltvann absorberer mer lyd på grunn av mineralinnholdet. I tillegg har saltvann ofte mer alger, plankton og andre mikroorganismer som sprer lydbølgene. HUMMINBIRD

7 OM HUMMINBIRD Våren 2004 mistet et amerikansk selskap en fjernstyrt ubåt i forbindelse med en marineøvelse utenfor norskekysten. Hendelsen fikk bred dekning i media. Ubåten var fylt med sonarer og skulle blant annet lage kart over bunnen samt måle temperatur og sikt. Den 29. april lastet mannskapet rundt 10 kg bly i miniubåten og satte den ut. Det virket flott. Så dro de inn til et øvingsområdet nærmere land, og satte den ut igjen. Men før de rakk å starte kontrollprogrammet, sank fartøyet umiddelbart til 17 meters dybde, fordi ferskvannsinnholdet var annerledes. Sjefen om bord uttalte i følge nettavisen: Det er helt ekstreme forhold på norskekysten. Saltvannsgraden varierer fra null til 50 prosent her inne i fjordene. Vi har aldri opplevd maken. Han sa også at det måtte bli opp til den amerikanske marinen selv å vurdere om miniubåten skulle bygges til også å passe norske forhold, eller om man skulle slå seg til ro med at den ikke kan brukes her. Dette viser oss at norskekysten kan være spesielt utfordrende. Norske brukere har gjennom tiår erfart at Humminbird fungerer godt under vanskelige forhold. Bunnforhold Myk bunn består av varierende kombinasjoner av eksempelvis gjørme, sand og vegetasjon med luftbobler. Dette absorberer mye akustisk energi, og påvirker derfor også hvor dypt ekkoloddet ser. Stein og leire reflekterer godt, og øker derfor rekkevidden. Bratte skråninger kan også gi vesentlig redusert refleksjon. Vanntemperatur I norske farvann er det i tillegg til saltnivåskikt, også ulike temperaturskikt. Slike vannskikt kan virke svekkende på signalet. Det positive med temperaturskikt er imidlertid at plankton i en del tilfeller stoppes opp av dem. Mindre fisk beiter i slike soner, og større fisk følger derfor etter. Derfor er det nyttig å se etter temperatursoner (horisontale striper på skjermen) når du skal bruke ekkoloddet aktivt for å fiske. Ser du en slik sone, vil du ha god sjanse for at også fiskeekko dukker opp på skjermen. Noen fiskearter trives også bedre under noen temperaturomgivelser, og søker derfor dit. HUMMINBIRD

8 OM HUMMINBIRD Å montere svinger Hekkmonterte svingere Montering på akterspeilet er den vanligste måten å feste svingeren på. Dette fordrer at båten har propellen bak akterspeilet (for eksempel utenbordsmotor), slik at ikke turbulens og bobler fra propellen passerer svingerflaten. I tillegg må akterspeilet være relativt flatt. Montasjen er utformet slik at den gir maksimal beskyttelse hvis svingeren skulle treffe noe i vannet. Skru fast svingeren på akterspeilet med vedlagte skruer slik monteringsanvisningen tilsier. På grunn av propellrotasjon, er det som regel best å montere svingeren på høyre side. Gjennomgående svingere Disse produseres i bronse for båter i tremateriale, og plast for andre skrogmaterialer. Montasjen brukes primært på båter med tykt eller dobbelt skrog. I tillegg brukes den gjerne hvis en ønsker å få svingerflaten lavere enn luftbobler langs skroget. Bor et 20 mm hull i skroget på en egnet plass slik monteringsanvisningen tilsier. Er skroget skrått, må en nytte en vinkelkappet foringsblokk (2-delt mot innside og utside av skroget) slik at svingerflaten kan vendes vinkelrett mot bunnen. Innvendige svingere Glassfibermaterialet som brukes i såkalte plastbåter har tilnærmet samme tetthet som vann, og ekkoloddstrålene vil derfor passere gjennom skroget uten alt for redusert effekt. Dette fordrer at skroget er homogent, det vil si, uten for mange mikroskopiske luftlommer. Har man et tykt skrog vil faren for at det er totalt sett er for mye luft mellom fibrene større, med signaltap som resultat. Dobbeltskrog samt skrog av annet materiale enn glassfiber er ikke egnet for innvendig montasje. Finn korrekt plass ved å legge svingeren i en pose med vann ned til skroget. Koble svingeren til loddet (gjerne på en kjent dybde) og se at det fungerer. Lim den innvendige svingeren på med det vedlagte limet eller annet to-komponent epoxylim (Araldit). Unngå luftbobler i blandingen. Sørg for at den skrå flaten danner riktig vinkel mot skroget slik at overdelen blir tilnærmet i vater. La svingeren herde med litt press i noen timer. Portable løsninger Hekksvingere kan utstyres med sugekoppfeste slik at man kan bruke portable ekkoloddløsninger og flytte hele systemet fra båt til båt. HUMMINBIRD

9 OM HUMMINBIRD Svingerstråler Loddet sender pulserende signaler i en dråpeformet kjegle nedover. Strålene måles i vinkel på et db nedpunkt i forhold til utsendingsretning. Rett ned = 0 db. Forskjellige fabrikanter bruker forskjellige måleangivelser. På lite følsomme mottakere og mottakere med dårlig selektivitet, oppgis dybdedata ved lav strålevinkel/lav db. Humminbird har følsomme mottakere, og kan faktisk derfor oppgi måledata på 10 db. Produsenten må vurdere bruk av bred og smal stråle. Brede stråler dekker et større område, men har begrenset detaljrikdom fordi ekkoene kommer tilbake fra et bredere område. Smale stråler dekker et mindre område, men gir betydelig flere detaljer. På stort sett alle Humminbird ekkolodd brukes begge for å kombinere de positive egenskapene. Dual Beam Bruk av tostråle gir bred rekkevidde, men likevel godt detaljnivå kHz smalstråle i senter viser bunn og fisk kHz viser kun fisk. Humminbird DualBeamPLUS Humminbird bruker i de aller fleste tilfeller DualBeamPLUS, som består av to svingerstråler og avansert datatolkning for å kombinere resultatene fra begge strålene kHz smalstråle i senter viser fremdeles bunn og fisk, mens her viser 60 83kHz både fisk og bunn. Ekkoene blandes på skjermen, men kan også vises individuelt. Ulikt andre systemer bruker Humminbird begge frekvenser samtidig. Mange andre systemer krever valg av enten/ eller. Denne eksklusive teknologien gir store fleksibilitet ved bruk av Humminbird produkter uten den høyere kostnad som man må beregne ved bruk av systemer det er naturlig å sammenlikne med. Du oppnår større dybde med god rekkevidde uten den støypåvirkning som er typiske for eksempelvis 50 khz systemer. HUMMINBIRD

10 Humminbird QuadraBeam Kryssing av en kløft Skråning QuadraBeam bruker totalt 4 stråler. 2 stråler ekstra til hver side gir deg endra bedre oversikt. Disse er på 45 fra senter og ut til hver side med en frekvens på 455kHz. Disse strålene viser fisk, objekter og bunn ned til ca 50 m. Total dekning blir med andre ord 90 i dette området. Kjernestrålene virker som DualBeamPLUS, og sørger for at loddet også har god dybdekapasitet. Ved bruk av delt skjerm vises både bunn og sidestråler samtidig. WideSide WideSide svingeren sender en 20 graders vertikal stråle mot bunnen, samt en 20 graders stråle til hver side fra overflaten og ned. Du får med andre ord vite hvor dypt det er, og om det er fisk nær overflaten eller på grunna. WideSide er en svinger som kan benyttes på QuadraBeam modeller. Ved bruk av koplingsboks vil du enkelt bytte mellom svingerne ved hjelp av en bryter. HUMMINBIRD

11 Humminbird 3D Teknologi Humminbird 3D bruker målinger fra 6 stråler for å skape en side til side profil av dybdekonturen. Når man kombinerer dette med historiske data, vil man få en tredimensjonal profil av bunnen. Seks stk kHz stråler danner en samlet vinkel på 53 ned til ca 70 meter. Den måler faktisk også dybden mellom strålene slik at totalt 11 dybdemålinger gir et enda mer detaljert bilde av bunnen. 2D graf kan oppnås ved bruk av to senterstråler med 455kHz for dybde opp mot ca 110 meter. 2D graf kan også operere med to senterstråler I 83kHz modus. Da kan man oppnå dybde ned mot 300 meter. Fordeler med 3D: 3D Sonar er perfekt for å se ujevnheter som eksempelvis større gjenstander og vrak 3D Sonar påviser fisk i nøyaktig retning fra båt og bunnstruktur 3D gir skyggevirkninger som gir et virkelighetsnært bilde 3D gir den beste kvalitative vidvinkelen av bunnkonturen HUMMINBIRD

12 Humminbird sideskanner teknologi Humminbird sideskanner bruker to stråler til hver side for å belyse bunnkontur, struktur og fisk slik at det blir produsert et fotolignende bilde. Sidestrålene er ekstremt smale og detekterer bunnen i tynne skiver. Dette gir ekstremt høy oppløsning. Sidestrålene ser ut til 75m, med en dybdebegrensning ned til 25m. Den vertikale tostrålen bruker både kHz og 74 50kHz slik at man i dette område kan lese av dybder ned mot 700m. Båten sett for-/ bakfra Flater som reflekterer mest signal fremstilles lyst. Svakere refleksjoner fremstilles mørkere. Resultatet er et nærmest fotografisk bilde av bunnen. Kløft Stein Agn Fisk Tre Stokk Sandbank SPESIFIKASJONER HUMMINBIRD

13 Fordeler med sideskanner Sideskanneren gir deg et tilnærmet fotografisk bilde av bunnen i opp/ned perspektiv på dybder grunnere enn 25m. Gjenstander på bunnen og i vannet (moringer, nedsunket fortøyning/blåser, tømmer, etc) presenteres i lettfattelig grafikk med 160 dekning i åpent farvann. Skjermbildet under til venstre viser variasjonen på bunnen av en demning, med nedsunket tømmer og rester av vegetasjon. Skjermbildet oppe til høyre viser en vik med tømmerpålene på en brygge til venstre. Legg merke til vegetasjonen ved munningen. Til høyre kan man se bunnen ved et elveutløp og undervannsrør. Skjermbilder 200 khz og 83 khz blandet Zoom og Fisk ID Stillbilde med markørdybde 200 khz og 83 khz i splittet skjerm Stillbilde med GPS data 200 khz og 83 khz blandet Zoom og Fisk ID Fisk ID, 200 khz og 83 khz splittet skjerm Fisk ID og sanntidssonar til høyre HUMMINBIRD

14 900 FISKESYSTEM 900 Fiskesystem Humminbird kommer i år med en helt ny og grensesprengende serie ekkolodd og kombinasjonsinstrumenter med nye og avanserte funksjoner. Med 900-serien kan du oppleve sideskanning, 3D visning og dybdevisning ned mot 700 meter i flotte farger under alle lysforhold. For å dele skjermen slik at avanserte funksjoner vises samtidig, er det utviklet en 7 Widescreen 16:9 skjerm. Skjermene har utrolig oppløsning, og dette skaper en hittil ukjent detaljrikdom i bildet. Humminbird 931cx DF Dobbeltfrekvent widescreen fiskesystem Hovedfunksjoner 7 Widescreen 16:9 display for kompromissløs deling av skjerm for visning av bunnstruktur, zoom og store tall Solskinnskjerm med utrolige 480V x 854H piksler farge TFT Dobbeltfrekvent 50/200kHz sender med bred dekningsvinkel og pålitelig yteevne fra grunt til dypt vann Høy yteevne med 1 kw utgangseffekt og dobbeltelement svinger Doble kanaler og doble mikroprosessorer for høyere yteevne ved dobbeltfrekvent operasjon Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Vanntemperaturgraf (ved bruk av giver for vanntemperatur) Vanntemperatur alarm ved kryssing av temperatur soner MMC kortleser for enkel oppdatering av brukerfunksjoner Justerbar deling av skjerm for bunn zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Umiddelbar skjermoppdatering ved endring av innstillinger Automatisk eller manuell styring av dybdeskala Avansert, men likevel brukervennlig Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Opptil 780m (930m) 700m Skjermtype: Display: 7 diagonal 16:9 farve TFT, 480V x 854H oppløsning Utgangseffekt: 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (Peak to Peak) Frekvens: 200kHz & 50kHz Strålebredde: 200kHz: 20-10db, 50kHz: 74-10db Skilleevne: 6 cm Spenningstoleranse: VDC Montering: Brakett eller innfelt Mål: Innfelt: 275 mm W x 153mm H x 83mm D (min) Brakettmontert: 275mm W x 173mm H x 127mm D Kommunikasjon: NMEA 0183 Ut: dybde, temp, Lat/Lon, COG, tid/dato ved bruk av GPS GPS FUNKSJONER* (*GPS må være tilkoplet) Mulighet for tilkopling av GPS for å merke interessante funn, holde nøyaktig posisjon, eller navigere tradisjonelt Finne nøyaktig posisjon på alle funn på hvilket som helst sted på skjermen Presis navigasjonsgrid og veipunktnavigasjon gir deg full kontroll Sporplott og 3D motorvei navigasjon 3000 veipunkter, 50 spor med 20,000 punkter hver, og 50 ruter HUMMINBIRD

15 900 FISKESYSTEM Humminbird 937cx DF Kombinasjonsinstrument Dobbeltfrekvent Widescreen fiskesystem med kartplotter Kartplotter med 12 kanals GPS WAAS og dobbeltfrekvent ekkolodd i en å samme komprimerte enhet 7 Widescreen 16:9 display for kompromissløs deling av skjerm for visning av kart, bunnstruktur, zoom og store tall Solskinnskjerm med utrolige 480V x 854H piksler farge TFT Avansert, men likevel brukervennlig Basekart for Europa Bruker detaljerte sømløse sjøkart fra Navionics Gold MMC/SD Dobbeltfrekvent 50/200kHz sender med bred dekningsvinkel og pålitelig yteevne fra grunt til dypt vann Høy yteevne med 1 kw utgangseffekt og dobbeltelement svinger Doble kanaler og doble mikroprosessorer for høyere yteevne ved dobbeltfrekvent operasjon Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Vanntemperaturgraf (ved bruk av giver for vanntemperatur) Vanntemperatur alarm ved kryssing av temperatur soner MMC kortleser for enkel oppdatering av brukerfunksjoner Justerbar deling av skjerm for bunn zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Umiddelbar skjermoppdatering ved endring av innstillinger Automatisk eller manuell styring av dybdeskala Avansert og brukervennlig Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd. GPS FUNKSJONER* (*GPS må være tilkoplet) Fyll skjermen helt med ønsket skjermbilde, eller splitt den opp slik at mer info kan sees samtidig Tidevannstabell og havneinfo ved bruk av Navionics Gold Merke interessante funn, holde nøyaktig posisjon, eller navigere tradisjonelt Finne nøyaktig posisjon på alle funn på hvilket som helst sted på skjermen Presis navigasjonsgrid og veipunktnavigasjon gir deg full kontroll SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: 780m Opptil (930m) 700m Display: Skjermtype: 7 diagonal 16:9 farve TFT, 480V x 854H oppløsning Utgangseffekt: 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (Peak to Peak) Frekvens: 200kHz & 50kHz Strålebredde: 200kHz: 20-10db, 50kHz: 74-10db Skilleevne: 6 cm Spenningstoleranse: VDC Montering: Brakett eller innfelt Mål: Innfelt: 275 mm W x 153mm H x 83mm D (min) Brakettmontert: 275mm W x 173mm H x 127mm D Kommunikasjon: NMEA 0183 Ut: dybde, temp, Lat/Lon, COG, tid/dato ved bruk av GPS HUMMINBIRD

16 900 FISKESYSTEM Humminbird 947cx 3D Kombinasjonsinstrument Widescreen 3-dimensjonalt fiskesystem med kartplotter Hovedfunksjoner Avansert 3D visning med full rotasjonsmulighet av bildet, som gir svært detaljert visning av fisk og bunnstruktur 3D teknologien måler dybder ved 11 punkter over en 53 vinkel 53 kontinuerlig dekning av bunnen i 3D eller 83 i tradisjonelt 2D format Kartplotter med 12 kanals GPS WAAS og 3D ekkolodd i en å samme komprimerte enhet 7 Widescreen 16:9 display for kompromissløs deling av skjerm for visning av kart, bunnstruktur, zoom og store tall Tre kanaler og doble mikroprosessorer for høyere yteevne Solskinnskjerm med utrolige 480V x 854H piksler farge TFT Avansert, men likevel brukervennlig Basekart for Europa Bruker detaljerte sømløse sjøkart fra Navionics Gold MMC/SD Vanntemperaturgraf (ved bruk av giver for vanntemperatur) Vanntemperatur alarm ved kryssing av temperatur soner MMC kortleser for enkel oppdatering av brukerfunksjoner Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Dybdekapasitet: 780m (930m) Opptil 300m i 2D Modus, 75m i 3D modus Utgangseffekt: Display: diagonal Watt (RMS), 16:9 farve 8000 TFT, Watt 480V (Peak x 854H to Peak) oppløsning Frekvenser: Utgangseffekt: 455kHz 1000 Watt & 83kHz (RMS), 8000 Watt (Peak to Peak) Strålebredde: Frekvens: 455kHz: 200kHz 53 & -10db 50kHzwith 6 Beams; 83kHz 74-10db Skjermtype: Strålebredde: 7 200kHz: diagonal 20 16:9-10db, farve 50kHz: TFT, 480V 74-10db x 854H oppløsning Skilleevne: 6 cm Spenningstoleranse: VDC Montering: Brakett eller innfelt Mål: Innfelt: 275 mm W x 153mm H x 83mm D (min) Brakettmontert: 275mm W x 173mm H x 127mm D Kommunikasjon: NMEA 0183 Ut: dybde, temp, Lat/Lon, COG, tid/dato ved tid/dato bruk ved av GPS bruk av GPS GPS FUNKSJONER* (*GPS må være tilkoplet) Mulighet Merke interessante for tilkopling funn, av holde GPS for nøyaktig å merke posisjon, interessante funn, eller navigere holde nøyaktig tradisjonelt posisjon, eller navigere tradisjonelt Fyll skjermen helt med ønsket skjermbilde, eller Finne splitt nøyaktig den opp slik posisjon at mer på info alle kan funn sees på samtidig hvilket som helst Presis sted navigasjonsgrid på skjermenog veipunktnavigasjon gir deg Presis full kontroll navigasjonsgrid og veipunktnavigasjon gir deg full Tidevannstabell kontroll og havneinfo ved bruk av Sporplott Navionics og Gold 3D motorvei navigasjon 3000 veipunkter, 50 spor med 20,000 punkter hver, og 50 ruter HUMMINBIRD

17 900 FISKESYSTEM Humminbird 981cx SI Widescreen sidescanner fiskesystem Hovedfunksjoner Sidescanner viser bunn og strukturer med bildelignende detaljnivå 7 Widescreen 16:9 display for kompromissløs deling av skjerm for visning av kart, bunnstruktur, zoom og store tall Solskinnskjerm med utrolige 480V x 854H piksler farge TFT Dobbeltfrekvent 50/200kHz sender med bred dekningsvinkel og pålitelig yteevne fra grunt til dypt vann Høy yteevne med 1 kw utgangseffekt og dobbeltelement svinger med innebygd sidescannerkapasitet Tre kanaler og doble mikroprosessorer for høyere yteevne Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd. Avansert, men likevel brukervennlig Basekart for Europa Vanntemperaturgraf (ved bruk av giver for vanntemperatur) Vanntemperatur alarm ved kryssing av temperatur soner MMC kortleser for enkel oppdatering av brukerfunksjoner GPS FUNKSJONER* (*GPS må være tilkoplet) Fyll Merke skjermen interessante helt med funn, ønsket holde skjermbilde, nøyaktig posisjon, eller splitt eller navigere den opp tradisjonelt slik at mer info kan sees samtidig Tidevannstabell Fyll skjermen helt og med havneinfo ønsket ved skjermbilde, bruk av eller Navionics splitt den Gold opp slik at mer info kan sees samtidig Merke Presis navigasjonsgrid interessante funn, og holde veipunktnavigasjon nøyaktig posisjon, gir deg eller navigere full kontroll tradisjonelt Finne 3000 veipunkter, nøyaktig posisjon 50 spor på med alle 20,000 funn på punkter hvilket hver, som helst og 50 sted ruterpå skjermen Presis navigasjonsgrid og veipunktnavigasjon gir deg full kontroll SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: 780m Opptil (930m) 700m i 2D Modus, 25m i sidescanner modus Display: Skjermtype: 7 diagonal 16:9 farve TFT, 480V x 854H oppløsning Utgangseffekt: 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (Peak to Peak) Frekvens: Frekvenser: 200kHz 455kHz, 200kHz & 50kHz& 50kHz Strålebredde: 200kHz: 455kHz: db; -10db, 200kHz: 50kHz: db; 50kHz: 74-10db Skilleevne: 6 cm Spenningstoleranse: VDC Montering: Brakett eller innfelt Mål: Innfelt: 275 mm W x 153mm H x 83mm D (min) Brakettmontert: 275mm W x 173mm H x 127mm D Kommunikasjon: NMEA 0183 Ut: dybde, temp, Lat/Lon, COG, tid/dato tid/dato ved bruk ved av GPS bruk av GPS HUMMINBIRD

18 900 FISKESYSTEM Humminbird 987cx SI Kombinasjonsinstrument Widescreen sidescanner fiskesystem med kartplotter Hovedfunksjoner Kartplotter med 12 kanals GPS WAAS og trippelfrekvent ekkolodd i en å samme komprimerte enhet Sidescanner viser bunn og strukturer med bildelignende detaljnivå 7 Widescreen 16:9 display for kompromissløs deling av skjerm for visning av kart, bunnstruktur, zoom og store tall Dobbeltfrekvent 50/200kHz sender med bred dekningsvinkel og pålitelig yteevne fra grunt til dypt vann Høy yteevne med 1 kw utgangseffekt og dobbeltelement svinger med innebygd sidescannerkapasitet Tre kanaler og doble mikroprosessorer for høyere yteevne Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd Solskinnskjerm med utrolige 480V x 854H piksler farge TFT Avansert, men likevel brukervennlig Basekart for Europa Bruker detaljerte sømløse sjøkart fra Navionics Gold MMC/SD Vanntemperaturgraf (ved bruk av giver for vanntemperatur) Vanntemperatur alarm ved kryssing av temperatur soner MMC kortleser for enkel oppdatering av brukerfunksjoner SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Utgangseffekt: Frekvenser: Strålebredde: Skjermtype: Skilleevne: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Kommunikasjon: Opptil 700m i 2D Modus, 25m i sidescanner modus 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (Peak to Peak) 455kHz, 200kHz & 50kHz 455kHz: db; 200kHz: 20-10db; 50kHz: 74-10db 7 diagonal 16:9 farve TFT, 480V x 854H oppløsning 6 cm VDC Brakett eller innfelt Innfelt: 275 mm W x 153mm H x 83mm D (min) Brakettmontert: 275mm W x 173mm H x 127mm D NMEA 0183 Ut: dybde, temp, Lat/Lon, COG, tid/dato ved bruk av GPS GPS FUNKSJONER* (*GPS må være tilkoplet) Fyll skjermen helt med ønsket skjermbilde, eller splitt den opp slik at mer info kan sees samtidig Tidevannstabell og havneinfo ved bruk av Navionics Gold Merke interessante funn, holde nøyaktig posisjon, eller navigere tradisjonelt Finne nøyaktig posisjon på hvilket som helst sted på skjermen Presis navigasjonsgrid og veipunktnavigasjon gir full kontroll Sporplott og 3D motorvei navigasjon 3000 veipunkter, 50 spor med 20,000 punkter hver, og 50 ruter HUMMINBIRD

19 MATRIX FISKESYSTEM Matrix Fiskesystem Humminbird har videreutviklet sitt avanserte fiskesystem Matrix med grensesprengende teknologi som gir deg helt nye og avanserte funksjoner. Både skjermer og mottakere er forbedret, og de svært følsomme mottakere skiller ut falske ekko og påviser temperaturskikt og vannlag. Humminbird har beholdt sine patenterte braketter som gjør det meget enkelt å ta med seg instrumentet hjem. Variabel skjermhastighet gir nødvendig ro i bildet. Bildet kan også fryses slik at detaljer kan granskes nøye. Med et svært avansert tilbehørsprogram kan du oppnå muligheter som hever Matrix over terskelen fra ekkolodd til fiskesystem. Vi er stolte av å introdusere deg for Humminbird Matrix familien. På de nye og særdeles gode skjermene kan du kople til GPS, Værsensor og/eller SmartCast Link. Dette tilbehøret kjøpes separat til svært gunstige priser. Humminbird GPS er en prisgunstig GPS sensor som tar inn EGNOS signaler for økt nøyaktighet. Du kan lagre opptil 750 punkter med navn og symboler og 10 spor med inntil 2000 punkter hver. GPS informasjon får du opp på skjermen med eller uten ekkoloddinformasjon. Du kan lage ditt eget punktkart over ditt lokale farvann med dine beste fiskeplasser. Hvis du har en GPS fra før, kan du kople denne til ditt Matrix lodd på samme måte som Humminbirds GPS. Kabelen kan fåes med løse ledninger, eller med plugger som passer til Garmin og Magellan håndholdte GPS. Humminbird Værsensor er et automatisk barometer som logger den seneste utvikling i trykket. Sensoren lagrer informasjon og utviklingen vises på skjermen (12 timers syklus). Du blir dermed varslet om nye lavtrykk eller høytrykk. Du kan dermed forutsi været og fiskeforholdene ut fra dette. Humminbird SmartCast Link med Humminbird SmartCast kastedupp fungerer ved at du kaster en smart dupp med avansert ekkoloddteknologi og innebygd batteri fra båten. Duppen slår seg på ved kontakt med vann og logger bunn og fisk ned til 30 meter. Den sender så et radiosignal til SmartCast Link i en radius på ca 30 meter. SmartCast Link sender informasjonen videre til ekkoloddinstrumentet. Ekkoloddbildet fra duppen vises på skjermen, enten som fullt eller splitt bilde. Du kan kjøpe PC kabel til ditt instrument. I denne pakken ligger også strømkabel som kan koples til 9 volts brannvarsler batteri. Hvis du logger deg på Humminbirds hjemmesider og registrerer ditt instrument kan du laste ned gratis programvare for rute, spor og veipunktsbehandling. Du kan oppdatere til den seneste programvaren for å holde deg oppdatert med de nyeste funksjonene, eller skreddersy oppstartsmeldingen på skjermen med for eksempel ditt navn og adresse. HUMMINBIRD

20 MATRIX FISKESYSTEM Matrix 12x fiskesystem Første trinn på fiskesystem stigen. God oppløsning på skjermen. Hovedfunksjoner: 5 LCD med 240V x 240H punkter og invers gråskala for skarpere bilde av fisk og struktur Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd. Alt tilbehør er såkalt Plug and play Ved tilkopling av GPS kan du bruke skjermen som sporplotter og markere punkter Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Umiddelbar skjermoppdatering viser deg effekten av endret innstilling for hele skjermbildet Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Oppsett for ferskvann og saltvann Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny Vanntett konstruksjon SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Ved bruk av GPS: Opptil 250m 240V x 240H, 12 nivå gråskala høykontrast FSTN LCD 250 Watt (RMS), 2000 Watt (Peak to Peak) 200kHz 20-10db 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D 750 veipunkter, 10 spor med 2,000 punkter i hver HUMMINBIRD

21 MATRIX FISKESYSTEM Matrix 17x fiskesystem Bred dekning og meget god oppløsning på skjermen Hovedfunksjoner: 5 LCD med 320V x 320H punkter og invers gråskala for skarpere bilde av fisk og struktur Dual Beam PLUS kombinerer en 60 stråle for bredere bunndekning og 20 smalstråle for bedre visning av struktur Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd. Alt tilbehør er såkalt Plug and play Ved tilkopling av GPS kan du bruke skjermen som sporplotter og markere punkter Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Umiddelbar skjermoppdatering viser deg effekten av endret innstilling for hele skjermbildet Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Oppsett for ferskvann og saltvann Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny Vanntett konstruksjon SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering Mål: Ved bruk av GPS: Opptil 300m 320V x 320H, 12 nivå gråskala høykontrast FSTN LCD 300 Watt (RMS), 2400 Watt (Peak to Peak) 200kHz & 83 khz 20 & 60-10db 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D 750 veipunkter, 10 spor med 2,000 punkter i hver HUMMINBIRD

22 MATRIX FISKESYSTEM Matrix 27x fiskesystem Bred dekning av bunnen - Beste skjermoppløsning Hovedfunksjoner: 5 LCD med 640V x 320H punkter UltraBlack og invers gråskala for skarpere bilde av fisk og struktur Dual Beam PLUS kombinerer en 60 stråle for bredere bunndekning og 20 smalstråle for bedre visning av struktur Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd. Alt tilbehør er såkalt Plug and play Ved tilkopling av GPS kan du bruke skjermen som sporplotter og markere punkter Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Umiddelbar skjermoppdatering viser deg effekten av endret innstilling for hele skjermbildet Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Oppsett for ferskvann og saltvann Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Ved bruk av GPS: Opptil 500m 640V x 320H, 12 nivå gråskala høykontrast FSTN LCD 500 Watt (RMS), 4000 Watt (Peak to Peak) 200kHz & 83 khz 20 & 60-10db 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D 750 veipunkter, 10 spor med 2,000 punkter i hver HUMMINBIRD

23 MATRIX FISKESYSTEM Matrix 37x fiskesystem Bredeste dekning av bunnen - Beste skjermoppløsning Hovedfunksjoner Eksklusiv QuadraBeam sender med 4 stråler og dekker hele 90 av bunnen under båten 5 LCD med 640V x 320H punkter UltraBlack og invers gråskala for skarpere bilde av fisk og struktur Dual Beam PLUS kombinerer en 60 stråle for bredere bunndekning og 20 smalstråle for bedre visning av struktur Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd. Alt tilbehør er såkalt Plug and play Ved tilkopling av GPS kan du bruke skjermen som sporplotter og markere punkter Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Umiddelbar skjermoppdatering viser deg effekten av endret innstilling for hele skjermbildet Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Oppsett for ferskvann og saltvann Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny Vanntett konstruksjon SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering Mål: Ved bruk av GPS: Opptil 500m 640V x 320H, 12 nivå gråskala høykontrast FSTN LCD 500 Watt (RMS), 4000 Watt (Peak to Peak) 200kHz & 83 khz & 455kHz 20, 60, 2 x 45-10db; 90 total dekning 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D 750 veipunkter, 10 spor med 2,000 punkter i hver HUMMINBIRD

24 MATRIX FISKESYSTEM Matrix 47x 3D fiskesystem Utforsk forholdene under båten i tre dimensjoner Hovedfunksjoner: Avansert 3D visning av bunnen med skyggelagt kontur og full rotasjonsmulighet gir et meget detaljert bilde av struktur og fisk 3D teknologien måler dybder på 11 punkter over en 53 vinkel for å gi et høyoppløst bilde 53 kontinuerlig dekning av bunnen i 3D eller 83 i tradisjonelt 2D format 5 LCD med 640V x 320H punkter UltraBlack og invers gråskala for skarpere bilde av fisk og struktur Dual Beam PLUS kombinerer en 60 stråle for bredere bunndekning og 20 smalstråle for bedre visning av struktur Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med valgfrie tilleggsenheter: GPS, værsensor og trådløst ekkolodd. Alt tilbehør er såkalt Plug and play Ved tilkopling av GPS kan du bruke skjermen som sporplotter og markere punkter Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Umiddelbar skjermoppdatering viser deg effekten av endret innstilling for hele skjermbildet Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Oppsett for ferskvann og saltvann Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny Vanntett konstruksjon SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Ved bruk av GPS: Opptil 300m i 2D, 75m i 3D modus 640V x 320H, 12 nivå gråskala høykontrast FSTN LCD 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (Peak to Peak) 83 khz & 455kHz 6 x -10db; 53 total dekning 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D 750 veipunkter, 10 spor med 2,000 punkter i hver HUMMINBIRD

25 MATRIX FISKESYSTEM Matrix 87cx kombinasjonsinstrument Solskinnskjerm, Dual BeamPLUS fiskesystem med GPS og kartplotter Hovedfunksjoner: Kartplotter med 12 kanals GPS WAAS og dobbeltfrekvent ekkolodd i en å samme komprimerte enhet Solskinnskjerm med 320V x 240H piksler farge TFT Bruker detaljerte sømløse sjøkart fra Navionics Gold MMC/SD Basekart for Europa Dual Beam PLUS kombinerer en 60 stråle for bredere bunndekning og 20 smalstråle for bedre visning av struktur Kan benytte QuadraBeam med 4 stråler som dekker 90 av bunnen under båten, samt WideSide givere for enda mer avansert funksjonalitet Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm Mulighet for å oppgradere og utvide systemet med værsensor og trådløst ekkolodd. Alt tilbehør er såkalt Plug and play Ved tilkopling av GPS kan du bruke skjermen som sporplotter og markere punkter Frys skjerm funksjon for detaljert inspeksjon og tolkning av bildet Umiddelbar skjermoppdatering viser deg effekten av endret innstilling for hele skjermbildet Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Oppsett for ferskvann og saltvann Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Ved bruk av GPS: Opptil 500m 320V x 240H, 5 diagonal farge TFT 500 Watt (RMS), 4000 Watt (Peak to Peak) 200kHz & 83 khz 20 & 60-10db 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D WAAS, 750 veipunkter, 20 ruter, 10 spor med 2000 punkter i hver HUMMINBIRD

26 500 SERIEN 500 Serien Humminbird har videreutviklet sine ekkolodd med teknologi som gir deg bedre funksjoner. 30 års erfaring med produksjon av ekkolodd sørger for at Humminbird gir deg full valuta for pengene. Både skjermer og mottakere er ledende på markedet. De svært følsomme mottakerne skiller ut falske ekko og påviser temperaturskikt og vannlag. Humminbird har beholdt sine patenterte braketter som gjør det meget enkelt å ta med seg instrumentet hjem. Variabel skjermhastighet gir nødvendig ro i bildet. Nytt av året er også fargeloddet med solskinsskjerm. Fishfinder 525x Rimelig ekkolodd med stor skjerm Hovedfunksjoner: 5 LCD med 240V x 240H punkter og invers gråskala for skarpere bilde av fisk og struktur Umiddelbar skjermoppdatering viser deg effekten av endret innstilling for hele skjermbildet Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny Vanntett konstruksjon SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Opptil 250m 240V x 240H, 12 nivå gråskala høykontrast FSTN LCD 250 Watt (RMS), 2000 Watt (Peak to Peak) 200kHz 20-10db 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D HUMMINBIRD

27 500 SERIEN FishFinder 535x Stor skjerm med meget god skjermoppløsning Hovedfunskjoner: 5 LCD med 320V x 320H punkter og invers gråskala for skarpere bilde av fisk og struktur Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm. Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny Vanntett konstruksjon FishFinder 535x portabel Samme funksjoner og spesifikasjoner som Fishfinder 535x Installert i en støtsikker koffert med batterirom for 2 x 6 volts lanternebatterier eller batteriadapter (ekstrautstyr) Svinger for feste til akterspeilet med sugekopp følger med SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Opptil 250m 320V x 320H, 12 nivå gråskala høykontrast FSTN LCD 250 Watt (RMS), 2000 Watt (Peak to Peak) 200kHz 20-10db 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D HUMMINBIRD

28 500 SERIEN FishFinder 585cx Ekkolodd med farge solskinnsskjerm til fornuftig pris Hovedfunksjoner: Solskinnskjerm i farge TFT med 5 diagonal display med 320V x 240H punkters oppløsning Med opptil 40 oppdateringer i sekundet får du en sanntidssonar med målseparasjon på inntil 6 cm Sonar Echo Enhancement gjør mottakeren så følsom at du under gitte forhold faktisk kan se fiskeredskapen Viser fiskesymboler i tre størrelser med dybde, eller de faktiske ekko rådata Avansert hurtigbrakett, justerbar i alle retninger. Ingen løse ledninger. Zoom for å skille fisk fra bunnstruktur Du slipper å lete i hovedmenyen, X-Press Meny gir deg de mest relevante menyvalg for det skjermbildet du bruker i øyeblikket Justerbar bakgrunnsbelysning Norsk meny Vanntett konstruksjon SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Målseparasjon: Spenningstoleranse: Montering: Mål: Opptil 300 m 320V x 240H, 256 fargers TFT 300 Watt (RMS), 2400 Watt (Peak to Peak) 200kHz 20-10db 6 cm VDC Hurtigbrakett eller innfelt På brakett: 178mm H x 185mm B x 102mm D Skjerm: 150mm H x 185mm B x 45mm D HUMMINBIRD

29 PIRANHAMAX SERIEN PiranhaMAX serien Humminbird har videreutviklet sine minste ekkolodd med bedre skjermer, og mottakere som øker rekkevidden. PiranhaMAX er vanntette, kompakte og rimelige ekkolodd for nybegynneren eller konfirmanten. Det portable systemet er helt unikt og blir benyttet både i båt og på isfiske. Det får lett plass i ryggsekken. Trykk en knapp og fisk, helt enkelt! PiranhaMax 15x Mye for pengene Hovedfunksjoner: 3,8 diagonal LCD med 160V x 132H punkter 4-nivå gråskala gir et godt bilde av fisk og bu nnstruktur Dobbeltfrekvent sender med 60 og 20 stråler gir god bunndefinisjon over et store område Fish ID+ viser fisk i bredstrålen med omriss, og fisk i kjernestrålen som fylt figur Enkel menystyring med kun en knapp og piler Store digitale tall Bakgrunnsbelysning Kompakt, robust og vanntett PiranhaMax 15x Portabel Samme funksjoner og spesifikasjoner som PiranhaMAX 15x Praktisk bærekasse med håndtak og friksjonsbunn Bruker 8 x standard 1,5v AA batterier som gir ca 50 timers drift Svinger for feste til akterspeilet med sugekopp følger med, kabel skjules i bunnen Robust og vanntett SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Display: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Spenningstoleranse: Montasje: Mål: Opptil 185m 3,8 diagonal LCD med 160V x 132H punkter høykontrast FSTN LCD 100 Watt (RMS), 800 Watt (Peak to Peak) 200 & 83 khz 20 & 60-10db VDC Brakett, skjerm tas av ved å løsne en skrue og kople fra kabel 112mm B x 156mm H x 83mm D HUMMINBIRD

30 PIRANHAMAX SERIEN PiranhaMax 30x Portabel Maksimal bruksnytte, kombinerer Smartcast/PiranhaMax teknologien. Hovedfunksjoner: Kombinerer PiranhaMax med SmartCast trådløs teknologi 4 diagonal LCD med 160V x 132H punkter hø ykontrast FSTN LCD 4-nivå gråskala gir et godt bilde av fisk og bunnstruktur Enkel menystyring med kun en knapp og piler gir deg kontroll over Fisk ID, dybdeskala, fisk alarm, kontrast, skjermhastighet og sensitivitet Store digitale tall Praktisk bærekasse med håndtak og friksjonsbunn Bruker 8 x standard 1,5v AA batterier som gir ca 50 timers drift Svinger for feste til akterspeilet med sugekopp følger med, kabel skjules i bunnen Bakgrunnsbelysning Kompakt, robust og vanntett Vanntemperatur Lys i dupp (programmerbart) og skjerm for nattfiske Radiorekkevidde opp til 30 m Vanntett dupp med internt batteri med ca 500 timers levetid Wet Switch øker levetiden til duppen ved at den slår seg på ved kontakt med vann, og slår seg av automatisk når den ikke er i kontakt med vann Duppen er programmerbar til å brukes i enten radiokanal A eller B, så flere kan fiske i nærheten av hverandre samtidig. Eventuelt kan du ha 2 dupper ute, og bytte mellom mottakerkanaler på displayet SPESIFIKASJONER med ordinær svinger i PiranhaMAX modus: Dybdekapasitet: Utgangseffekt: Frekvens: Strålebredde: Spenningstoleranse: Dybdekapasitet: Ekkoloddfrekvens: Strålebredde: Radiorekkevidde: Opptil 185m 100 Watt (RMS), 800 Watt (Peak to Peak) 200 khz 20-10db VDC SPESIFIKASJONER med dupp i SmartCast modus: 30m 115kHz 90-10db 30m HUMMINBIRD

31 SMARTCAST Humminbird SmartCast trådløse ekkolodd SmartCast produktene er enestående på markedet. Systemet veier så å si ingen ting, og kan til og med monteres på armen eller på fiskestanga. Utstyret har vært testet av seriøse norske fiskere, og har får meget god tilbakemelding. Humminbird SmartCast fungerer ved at du kaster en smart kastedupp med avansert ekkoloddteknologi og innebygd batteri med fiskestang ut i vannet. Duppen slår seg på ved kontakt med vann og logger bunn og fisk ned til ca 30 meter. Den sender så et radiosignal til ekkoloddinstrumentet hos brukeren i en radius på ca 30 meter. Ekkoloddbildet fra duppen vises på skjermen. SmartCast RF15e Stort display, god radiorekkevidde og bakgrunnsbelysning. Hovedfunksjoner: Vanntemperaturavlesning fra dupp Lys i dupp (programmerbart) og skjerm for nattfiske Radiorekkevidde opp til 30 m Viser dybder ned til 30 meter i 90 graders vinkel Stort FSTN display med 160V x 132H punkter Vanntett dupp med internt batteri med ca 500 timers levetid Enkel menystyring med kun en knapp og piler gir deg kontroll over Fisk ID, dybdeskala, fisk alarm, kontrast, skjermhastighet og sensitivitet Kompakt, lett og vanntett display Bruker 8 x standard 1,5v AA batterier som gir ca 50 timers drift Wet Switch øker levetiden til duppen ved at den slår seg på ved kontakt med vann, og slår seg av automatisk når den ikke er I kontakt med vann Duppen er programmerbar til å brukes i enten radiokanal A eller B, så flere kan fiske i nærheten av hverandre samtidig. Eventuelt kan du ha 2 dupper ute, og bytte mellom mottakerkanaler på displayet SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Skjermtype: Ekkoloddfrekvens: Strålebredde: Radiorekkevidde: 30m 3,8 diagonal FSTN LCD med 160 V x 132 H 115kHz 90-10db 30m HUMMINBIRD

32 SMARTCAST SMARTCAST RF25e Trådløst ekkolodd med klokke montert på stanga Hovedfunksjoner: Kompakt og vanntett display, lett synlig montert på stanga Radiorekkevidde opp til 50 m Viser dybder ned til 30 meter i 90 graders vinkel Passer til stangdiameter fra 8,9 mm til 12,7 mm målt ved håndtak Display bruker utskiftbart 2450CR batteri Vanlig klokke med tid og dato Vanntemperaturavlesning fra dupp Lys i dupp (programmerbart) og skjerm (pulserende) for nattfiske Vanntett dupp med internt batteri med ca 500 timers levetid Enkel menystyring med kun en knapp og piler gir deg kontroll over Fisk ID, dybdeskala, fisk alarm og sensitivitet Wet Switch øker levetiden til duppen ved at den slår seg på ved kontakt med vann, og slår seg av automatisk når den ikke er I kontakt med vann Duppen er programmerbar til å brukes i enten radiokanal A eller B, så flere kan fiske i nærheten av hverandre samtidig. Eventuelt kan du ha 2 dupper ute, og bytte mellom mottakerkanaler på displayet SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Display: Ekkoloddfrekvens: Strålebredde: Radiorekkevidde: 30m 48 V x 32 H STN LCD 115kHz 90-10db Opptil 50m HUMMINBIRD

33 SMARTCAST SMARTCAST RF 35e Trådløst ekkolodd med klokke montert på håndleddet. Hovedfunksjoner: Vanlig klokke med tid og dato Kompakt og vanntett display, bæres som armbåndsur Radiorekkevidde opp til 25 m Viser dybder ned til 30 meter i 90 graders vinkel Passer til stangdiameter fra 8,9 mm til 12,7 mm målt ved håndtak Display bruker utskiftbart 2450CR batteri Vanntemperaturavlesning fra dupp Lys i dupp (programmerbart) og skjerm (pulserende) for nattfiske Vanntett dupp med internt batteri med ca 500 timers levetid Enkel menystyring med kun en knapp og piler gir deg kontroll over Fisk ID, dybdeskala, fisk alarm og sensitivitet Wet Switch øker levetiden til duppen ved at den slår seg på ved kontakt med vann, og slår seg av automatisk når den ikke er I kontakt med vann Duppen er programmerbar til å brukes i enten radiokanal A eller B, så flere kan fiske i nærheten av hverandre samtidig. Eventuelt kan du ha 2 dupper ute, og bytte mellom mottakerkanaler på displayet SPESIFIKASJONER Dybdekapasitet: Display: Ekkoloddfrekvens: Strålebredde: Radiorekkevidde: 30m 48 V x 32 H STN LCD 115kHz 90-10db 25m HUMMINBIRD

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Komme i gang PAGES: Åpner en meny for valg av skjermbilder ZOOM knapper: zoom inn eller ut i kartet; trykk og hold

Detaljer

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual 10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD DF612 Brukermanual Versjon:28082012 Innholdsfortegnelse Spesifikasjoner... 4 Ytelser... 4 Miljø... 4 Hovedfunksjoner... 5 Tastatur... 5 Tastaturfunksjoner... 6 På/av bryter...

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Elite-3x. Installation & Operation. manual Norsk betjeningsveiledning

Elite-3x. Installation & Operation. manual Norsk betjeningsveiledning Elite-3x Installation & Operation manual Norsk betjeningsveiledning Innledning Elite-3x knappetastatur LYS/STRØM: kontrollerer styrken på skjermens baklys, og slår apparatet på/av PILTASTER: kontrollerer

Detaljer

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO SEIWA BBFF - MKII Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer Biskop Jens Nilssønsgate 5 0659 OSLO Tekniske spesifikasjoner BBFF - MKII Her er de tekniske spesifikasjonene til Seiwa black-box

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. FishEasy 320C

BRUKERVEILEDNING. FishEasy 320C BRUKERVEILEDNING FishEasy 320C Innholdsfortegnelse Spesifikasjer----------------------------------------- 3 Les dette først--------------------------------------- 3 Installasjon av svinger-----------------------------

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Ekkolodd & sonarer for fiskeri

Ekkolodd & sonarer for fiskeri Ekkolodd & sonarer for fiskeri Versjon 002 Introduksjon Table of Contents SKIPPER ble etablert som et merkenavn av SIMRAD i 1973. I 1984 ble SKIPPER et selvstendig selskap og begynte å endre fra å være

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1026 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20010308 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

FS117 7 fiskeriekkolodd med 50 og 200 khz

FS117 7 fiskeriekkolodd med 50 og 200 khz FS117 7 fiskeriekkolodd med 50 og 200 khz Bruker & installasjonsmanual www.sounder.com.cn Versjon 28082012 Innholdsfortegnelse Fiskeriekkolodd... 2 Skjerm... 3 Tastatur... 4 Av/på... 4 Baklys... 4 Meny...

Detaljer

navigasjon og fiske 2014

navigasjon og fiske 2014 navigasjon og fiske 2014 ionseries multi-function displays simply. clearly. better. IONSERIEN IONSERIES ION! Et nytt valg for navigasjon på sjøen, og det er et bedre et! Med Cross Touch håndterer du instrumentene

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Garmin s serie av håndholdte GPS er er markedets enkleste, mest avanserte

Garmin s serie av håndholdte GPS er er markedets enkleste, mest avanserte Garmin s serie av håndholdte GPS er er markedets enkleste, mest avanserte og mest multifunksjonelle navigatorer. Med vanntette og robuste kabinetter er disse kompakte enhetene beregnet for å bli med på

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/på-knappen Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. System-kontroll beskrivelse

Detaljer

Ekkolodd VI VISER DEG VEIEN

Ekkolodd VI VISER DEG VEIEN 38 www.garmin.no Ekkolodd Enten du leter etter fisk eller simpelthen ønsker å ha kontroll på dybdeforholdene under båten, gir Garmin s Fishfinderserie en ekstra dimensjon til turen på sjøen. Kraftig utgangseffekt,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: Seacharter og FishElite kartplottere/ekkolodd NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...4 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...5 INSTALLASJON...5

Detaljer

ekkolodd Alt om Sportsfiskerens sjette sans:

ekkolodd Alt om Sportsfiskerens sjette sans: ekkolodd Sportsfiskerens sjette sans: Tekst /foto: Jens Bursell Alt om U ansett om du driver med innsjøfiske, havfiske eller trolling, vil du få langt mer ut av fisket ved bruk av ekkolodd. Ikke bare kan

Detaljer

HDS Gen3 Hurtigguide betjening

HDS Gen3 Hurtigguide betjening HDS Gen3 Hurtigguide betjening NO Oversikt 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nr. Knappetastatur Beskrivelse 1 Trykkfølsom skjerm 2 Hjem-skjerm Aktiverer hjem-skjermen 3 Markør knapp 4 Zoom ut/zoom inn knapper 5

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Håndkletørkere www.wimpel.no

Håndkletørkere www.wimpel.no Leverandør av lys og var me Tørker og varmer Håndkletørkere www.wimpel.no Tørker og varmer - ELEKTRISK LINEAR Den elegante elektriske håndkletørkeren Linear finnes i to størrelser: 300W og 600W. Håndkletørkeren

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Øvingsoppgaver 2010 GPS mottakeren i bruk Betjene mottageren

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x HOOK-X-serien Brukerhåndbok NORSK HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x lowrance.com Copyright 2015 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Navico kan finne det nødvendig

Detaljer

Brukermanual for SEIWA kartplotter/ekkolodd m.m.:

Brukermanual for SEIWA kartplotter/ekkolodd m.m.: Brukermanual for SEIWA kartplotter/ekkolodd m.m.: SW501i, SW501e, SW501ci, SW501ce SW701i, SW701e, SW701ci, SW701ce SW1101 SEIWA GPS Forord Gratulerer, Du er nå den heldige eier av et SEIWA instrument.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert.

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. Oppstart av DPS900 på borerigg En kort gjennomgang av oppstartsprosedyrer for DPS900. Utstyr: 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. 2 stk. Trimble Zephyr Rugged antenner Montering skjer

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

68 www.garmin.no. Tilbehør Priser

68 www.garmin.no. Tilbehør Priser 68 www.garmin.no Tilbehør Priser Veil. prisliste for tilbehør til Garmin marineprodukter Gjelder fra 20. januar 2009. Vi tar forbehold om trykkfeil eller prisendringer. Kartplottere/kombiinstrumenter TILBEHØR

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Brukerveiledning Magna-Trak 100 Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Magna Trak 100 og 102 Innhold Side Introduksjon 2 Bruk 2 Beskrivelse 3 Generell bruk og beskrivelse 3 Avvist sone ("erased") 4

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 *988-11739-001* TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 4.5 av programvaren til NSS evo2, og disse funksjonene står ikke beskrevet i

Detaljer

Cobra radarvarsler ESD-9100

Cobra radarvarsler ESD-9100 Cobra radarvarsler ESD-9100 Tilbehør - Feste til frontrute - Festeanordninger - Strømledning Oversikt over komponenter Se tegning i original bruksanvisning side A2. 1. På/av-knapp for volum 2. Muteknapp

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Whites BullsEye TRX. Norsk bruksanvisning. Metallsøker AS, Holmestrand

Whites BullsEye TRX. Norsk bruksanvisning. Metallsøker AS, Holmestrand Whites BullsEye TRX Norsk bruksanvisning Metallsøker AS, Holmestrand www.metallsoker.no Gratulerer med å velge Whites BullsEye TRX pinpointer. TRX er ulik alle andre prober på markedet. Ved å bruke det

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Brukermanual SmartPocket testsett VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Innhold 1. Generelt... 3 1.1. Sikkerhet... 3 1.2. Kraftforsyning... 3 1.3. Vedlikehold... 3 2. Lyskilde... 3 2.1. Oversikt...

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

9 Brukergrensesnitt (Ny design)

9 Brukergrensesnitt (Ny design) 9 Brukergrensesnitt (Ny design) Når du er ferdig med å lage prosjektet, laste det opp til Sensiokontrolleren og til internett, vil du kunne prøve ut brukergrensesnittet i Sensio xsetup. Du kan også styre

Detaljer

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Headset gjør deg effektiv og fri Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Jabra GN 9300 serien Trådløse headset også for PC basert IP-telefoni Trådløse Jabra GN 9350 med hodebøyle. Nakkebøyle og

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Etter at du har logget deg inn på din mygarmin side vil du se dette skjermbildet:

Etter at du har logget deg inn på din mygarmin side vil du se dette skjermbildet: Bestille oppdaterings CD/DVD. For å bestille oppdatering av veikart eller sjøkart må du logge deg inn på din mygarmin konto. Du må da ha lagd en mygarmin konto og registrert produktet du vil oppdatere.

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor bruksanvisninger For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon Den basale kroppstemperaturen (BBT)

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

HOOK-3x. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-3x

HOOK-3x. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-3x HOOK-3x Brukerhåndbok NORSK HOOK-3x lowrance.com Copyright 2015 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Navico kan finne det nødvendig å endre våre

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er.

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse Bluetooth -hodetelefoner Lyd med høy oppløsning Hodetelefoner Deluxe-puter med mykt skum NFC M2BTBK/00 Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Enten du er

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer