Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter."

Transkript

1 Bæringen TORSDAG 24. SEPTEMBER 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 11 ÅRGANG 21 Kan bli bedre på mangfold Mangfold og toleranse er viktig for teknologisk og økonomisk vekst i moderne samfunn. Bærum er en svært attraktiv kommune, men kan bli enda bedre på mangfold, viser forskningsrapport. Inn i nye lokaler Leder Oddbjørn Vik for Bolig- og oppfølgingskontoret gleder seg til å ta imot brukerne i nye lokaler på Løkketangen. Side 4 ILLUSTRASJON AV: OLA A. HEGDAL - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter her i fremtiden, spør Abelia-sjef Paul Chaffey. Side 2 og 3 Utepuls i arbeidstiden Noen ansatte får høy puls ute i det fri. Side 9 Helgevikarer søkes Arkitektonisk særpreg - Godt med frukt Ungdomsskoleelevene er glade for at frukten er tilbake. Side 8 Side 6 og 7 Side 10 og 11 Annonseseksjon Side Seniorsentrene Side Fritidskalenderen Side

2 SIDE 2 Bæringen torsdag 24. september 2009 Fritak fra verv SANDVIKA: Terje M. Moe (Ap) har søkt fritak fra sitt verv som medlem i Viltnemnda. Som nytt medlem i nemnda har kommunestyret oppnevnt Vidar Bjørnestad (Ap). Det gikk frem i sist kommunestyremøte. POLITIKK OG SAMFUNN - Hva med feierordningen Blir erstattet SANDVIKA: Thomas Løvold (V) er flyttet fra Bærum kommune og blir erstattet av Sven Trygve Haabeth i sitt verv som varamedlem i Sektorutvalg barn og unge. Han ble enstemmig oppnevnt av kommunestyret. SANDVIKA: Et av spørsmålene som administrasjonen fikk i forbindelse med sist kommunestyre var om det har skjedd en oppfølging i kjølvannet av kritikken mot feierordningen i Bærum. FrPs Jan. G Breivik tok opp feieavtalen mellom Bærum kommune og Asker og Bærum brannvesen, og oppfølging av kommunerevisjonens rapport som avslørte store avvik. Adminstrasjonen ved økonomidirektør Christian Vegard Dahl kunne fortelle at rapporten er fulgt opp, og at Asker og Bærum brannvesen har styrket kvalitetskontrollen av tjenesten. Blant annet er det opprettet et datainnsyn, som åpner for kontroll og innsyn. Bærum kommune har også samarbeidet tett med Asker og Bærum brannvesen i denne saken. Avtalen med eksisterende feierfirma er forlenget til 31. desember i påvente av ny leverandør. Anbudsrunde ble avlyst på grunn av mangel på tilfang av leverandører, og anbudsinvitasjon til aktuelle firma vil sendes ut. Rundt piper i Bærum skal feies hvert andre år. Kommunerevisjonens rapport viste at inntil en fjerdedel av disse har fått mangelfull feiing. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Synne Storvik Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer onsdag 30. september 2009 Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 15. oktober, 5. november og 28. november Politiske møter Plan- og miljøutvalget: sept og 8. okt Formannskapet: og 14. okt Frivillighetsutvalget: okt Klagenevnden: okt Sektorutvalg bistand og omsorg: okt Sektorutvalg levekår: okt Utvalg for samarbeid: okt Møtene holdes enten i rådhuset eller i kommunegården. Kommunestyret starter Formannskapet starter Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt. BK Bedrifter legges ned SANDVIKA:Bærum kommunale bedrifter skal avvikles fra nyttår og de ulike avdelingene blir plassert inn i den bestående kommunestrukturen. Ingen av de 630 ansatte skal miste jobben som følge av omorganiseringen. Det er kommunens rådmann, Marit Langfeldt Ege som nå starter en prosess med full gjennomgang av måten de kommunale tjenestene er organisert og finansiert på. Flere av bedriftens oppgaver og ansatte vil bli overført til ordinær kommunal organisasjon. Bærum foretrukket MANGFOLD: Bærum er ett av landets mest attraktive lokalsamfunn for kreative og innovative innbyggerne. Men kommunen har kan bli enda bedre på å styrke mangfoldet, viser en nylig publisert forskningsrapport. PÅL HIVAND Tlf: BÆRUM: Den italienske samfunnsforskeren Irene Tinagli dokumenterer i rapporten Norway in the creative age at Bærum scorer svært høyt på faktorer som mange samfunnsforskere mener danner grunnlag for vekst. - I de siste 25 årene er våre liv dramatisk endret. Det økonomiske systemet endres fra å være basert på naturressurser til et system drevet av kunnskap, ideer, kreativitet og innovasjon. Talent Rapporten bygger på samfunnsforsker Richard Floridas teorier om faktorene for vellykkete og moderne samfunn er talent, teknologi og toleranse. Talent forteller om utdanningsgrad og andelen kreative yrker i lokalsamfunnene, mens teknologi handler om hvor stor del av den lokale arbeidsstokken som arbeider i teknologisk industri og antall registrerte patenter per innbygger. I begge kategorier scorer Bærum skyhøyt og ligger på topp. Nesten halvparten (46,5 prosent) av befolkningen i Bærum har høyere utdanning, og er slik sett den høyest utdannede lokalbefolkningen i landet. Den kreative massen utgjør 38 prosent av befolkningen. Toleranse Rapporten avdekker at mangfoldet i Bærum kan økes for å styrke faktoren som betegnes som toleranse Kommunen kjennetegnes av en høy andel vestlige innvandrere og en ikke spesielt høy andel ikke-vestlige innvandrere. Andel «bohemer» i befolkningen (mennesker med ulike og alternative livsførsler) i Bærum oppgis å være lavere enn for eksempel Karasjok. Kort fortalt; befolkningen i Bærum er i all hovedsak er kulturelt, økonomisk og etnisk homogen. - Forskning utført i USA, Kanada og flere europeiske land viser at steder med stor grad av sosial åpenhet og etnisk mangfold ofte tiltrekker seg og pleie talent og kreative innbyggere. Forskningsrapporten Norway in the creative age bygger på teoriene til samfunnsforsker Richard Florida. Med boken «The Rise of the Creative Class» (2002) startet Richard Florida en internasjonal debatt om betydningen av å satse på «de rette folkene» framfor «de rette bransjene». Oppfølgeren «The Flight of the Creative Class» (2005) videreførte og utdypet debatten ytterligere, og i mars 2008 kom nok en bok som allerede har skapt stor oppmerksomhet: «Who s Your City?». Fremtidens attraktive samfunn Floridas forskning tar utgangspunkt i studier av amerikanske og europeiske byer og regioner som vokser raskt. Hva skyldes veksten? Floridas teorier preger nå samfunnsplanleggingen stadig mer på begge sider av Atlanterhavet: de moderne og fremtidige bysamfunnene må legge til rette for de rette menneskene og yrkesgruppene - den kreative klassen. Bærum har et utmerket utgangspunkt, men har et uutnyttet potensial knyttet til det mangfoldige samfunnet. Rapporten er et samarbeid mellom NHOs bransjeorganisasjon for kunnskaps- og teknologibedriftene (Abelia) og Statens vegvesen. KAN STYRKE MANGFOLDET: Bærumssamfunnet rangeres som et av de beste i Norge når det gjelder kreativitet og innovasjon. Men på mangfold er scoren lavere. Innbyggerne har relativt lik bakgrunn, mens andelen av ikke-vestlige innvandrere ikke er spesielt stor. ILLUSTRASJON AV OLA A. HEGDAL

3 Bæringen torsdag 24. september 2009 POLITIKK OG SAMFUNN SIDE 3 Jarhuset videre til Kommunestyret Vel overstått valg JAR: Et revidert forslag til reguleringsplan for Jarveien 1, Jarhuset, ble i Formannskapet 9. september vedtatt oversendt til behandling i Kommunestyret. Forslagsstiller har gjort i forslaget på flere punkter, blant annet er arealene for både lokk, boliger og næringsbygg vesentlig redusert. Til tidligere forslag ble det varslet innsigelser både fra Fylkeskommunen og Riksantikvaren, noe som gjorde at Plan- og miljøutvalget ved 2. gangs behandling i januar 2009, etter anmodning fra forslagsstiller, vedtok å utsette saken. FOTO: ARKIVFOTO SANDVIKA: - Gjennomføringen av valget gikk veldig bra, sier valgstyrets sekretær Tone Halvorsen. Valgdeltakelsen var veldig høy i Bærum. Den ble på 83,56 prosent, nær åtte prosent mer enn landsgjennomsnittet på 75,7. Dette skyldes ikke minst alle tilbudene til forhåndsstemming. - Vi gjennomførte 130 hjemmebesøk, satte inn flere personer slik at alle fikk stemt, sier Halvorsen. Vi besøkt nær 40 institusjoner som Ila fengsel, sykehuset og samtlige sykehjem og bo- og behandlingssenter. Mer informasjon om valget: og av de aller beste Ligger i tet innenfor teknologi BÆRUM: Den italienske forskningsrapporten viser at Bærum kommune scorer blant de høyeste i landet innenfor teknologi. 27 prosent av befolkningen i kommunen er ansatt i teknologisk industri, slått av Horten (27,5 prosent) og Jondal (36,1 prosent). Oslo kommune er rangert som nr. 9, med 8,7 prosent av befolkningen sysselsatt i teknologisk industri. Bærum kommune har dessuten 43,9 registrerte patenter per innbygger, det høyeste antall patenter per innbygger i landet prosent av alle patenter i Norge registreres i eller rundt Bærum, når man tar med Asker og Oslo i regnestykket, sies det i forskningsrapporten. Ny veileder for tilgjengelighet Formannskapet vedtok at ny veileder for universell utforming skal inngå i fremtidig kommuneplan. - Det ikke er nødvendig med et detaljert formannskaps- og kommunestyrevedtak da kravet til universell utforming ivaretas av flere andre lover, sa leder Anne Gerd Steffensen i Plan- og miljøutvalget. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: Chaffey: - Bærum som nyskapende krever politisk vilje FREMTIDIG UTFORDRING: Abeliadirektør og bæringen Paul Chaffey tror ikke at Bærum automatisk vil være attraktiv for den kreative klassen i fremtiden. - Vi bør sørge for at de unge, sultne og mest kreative velger Bærum også framtiden. PÅL HIVAND Tlf: BÆRUM: Paul Chaffey og Abelia har innledet et samarbeid med samfunnsforsker Irene Tinagli. Målet er å avdekke hvor fremtidens vekstområder befinner seg og hva som kjennetegner dem. Det handler om å kartlegge hvor vekstfaktorene er spesielt godt representert: talent, teknologi og toleranse. Rapporten viser at Bærum har rikelig av dem alle. - For NHO og Abelia er det interessant å kartlegge det moderne samspillet mellom politikk og næringsliv, og slik sett bidra til å påvirke samfunnsplanleggingen i riktig retning, sier Chaffey. AKTIV POLITIKK: Direktør i NHOs Abelia Paul Chaffey ønsker aktiv politikk for å sikre Bærums plass i fremtiden som vekstsamfunn. FOTO: ABELIA Fra olje til fornybar energi Chaffey mener det er grunn å spørre hva som skjer med de teknologiske miljøene rundt Statoil og Aker på Fornebu når olje- og gasseventyret omsider tar slutt. - Er det store ingeniørmiljøet i kommunen omstillingsdyktig og tilstrekkelig kreativt til å skape ny vekst innen alternativ energi- og miljøteknologi. Hva gjør eventuelt kommunen for legge til rette for denne utviklingen som vi vet kommer? Han mener kommunen har mulighet for å legge til rette for en slik utvikling ved å stille miljøkrav til industri, næringsliv og leverandører. Det kan være med og sikre fremtiden til nødvendig kompetanse og kunnskap i de lokale teknologiske miljøene. Toleranse og mangfold Bærums suksess er også en av kommunens største utfordringer. Bo- og levekostnadene er i ferd med å bli så høye at familier med gjennomsnittlige eller lave inntekter etter hvert vil ha vanskeligheter med å bosette seg i kommunen. Det gjelder spesielt for arbeidstakere som ikke er i de høyeste lønnssjiktene, for eksempel i helse- og omsorgssektoren, opplæring, kunst og kultur. I praksis begrenser hvilke grupper som kan bo i Bærum. Chaffey ønsker å tilstrekkelig toleranse tolerante til å utnytte potensialet som ligger i det flerkulturelle samfunnet. - Selv er jeg mest opptatt av mangel på demokrati og likeverdig i et samfunn dersom vi holder store og viktige grupper utenfor. «Bærum er avslappet fordi næringslivet er stort og konsumet er høyt. Sånn sett blir utviklingen lett som den blir, av seg selv.» Styr! Chaffey understreker at det er lett å la seg begeistre av de økonomiske lokomotivene som teknologibedriftene på Lysaker og Fornebu representerer. Men han er usikker på om det er de samme miljøene som representerer nyskapning og innovasjon i fremtiden. - Vil de unge, sultne og risikovillige ha råd og rammer til å starte opp i Bærum? Spesielt er han opptatt av at Paul Chaffey moderne samfunn må være tolerante nok til å utnytte potensialet som ligger i det flerkulturelle samfunnet. - Bærum er avslappet fordi næringslivet er stort og konsumet er høyt. Sånn sett blir utviklingen lett som den blir, av seg selv. Men det er faktisk en rekke områder man kan drive aktiv og spennende politikk, understreker Chaffey. Bærum som nyskaper Han etterlyser nytenkning på områder som velferdstilbud, boligstruktur, samferdsel og kollektivtilbud. Og han tror bærumssamfunnet kan bidra til jernbaneløsninger, omsorgs- og velferdsløsninger og strategier for fjernarbeid innen flere yrker. - De folkevalgte må huske på at Bærum i stor grad baserer sin utvikling på omkringliggende kommuner. De samme kommunene kan snu utviklingen og selv utvikle seg til de attraktive regionene for mennesker og næringsliv. SANDVIKA: Formannskapet var dermed enig med Planog miljøutvalget i at rådmannens forslag om å stille krav til universell utforming også i større private boligprosjekter, ville medføre unødig arbeidsmengde i hver enkelt sak. Formannskapet vedtok imidlertid å inkludere rådmannens forslag om at veilederen skal følges opp gjennom en fast omtale i de årlige handlingsprogrammene og at rådmannen skal sørge for løpende ajourføring med hensyn til endringer i lover og regler. Til kommunestyret Formannskapet ga rådmannen videre i oppdrag å utrede om det skal stilles krav om at parkeringsplasser for bevegelseshemmede i flerleilighetsbygg organiseres som felleseie. Det skal også utredes tiltak som kan stimulere til omforming av aldre boligprosjekter. Tiltakene kan være å åpne for dispensasjon for overskridelse av utnyttelsesgraden ved utbedring i tråd med universell utforming, og å redusere saksbehandlingsgebyret for tiltak som øker tilgjengeligheten. Saken skal til videre behandling i kommunestyret. Tilgjengelighet Tilgjengelighet for alle har vært en målsetting for Bærum kommune i svært mange år, og allerede i 1999 ble det laget en Tilgjengelighetsstandard for Bærum kommune. Begrepet universell utforming er senere blitt retningsgivende for intensivering av innsatsen både nasjonalt og lokalt. Universell utforming defineres av Miljøverndepartementet som utforming og sammensetting av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. Nytt lovverk for likebehandling I 2003 økte sentrale myndigheter innsatsen for å bedre livskvaliteten til personer med nedsatte funksjonsevner, og 1. januar 2009 trådde den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Loven slår fast at direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. UNIVERSELL UTFORMING: Formannskapet har vedtatt at ny veileder til universell utforming skal inngå i fremtidig kommuneplan. Den nye rådhuset er et godt eksempel på nettopp det. FOTO: SYNNE STORVIK

4 SIDE 4 POLITIKK OG SAMFUNN Bæringen torsdag 24. september 2009 Flytter til Løkketangen NY ADRESSE: Førstkommende mandag må du bruke samme inngangsdør som til NAV Bærum, når du ønsker å besøke Boligog oppfølgingskontoret i Bærum kommune. SYNNE STORVIK Tekst & foto Tlf: SANDVIKA: 55 ansatte fra boligkontoret i Brambanigården og fra sosialtjenesten i Kommunegården flytter sammen inn i de nye lokalene på Løkketangen. Tjenestestedet får tre etasjer til disposisjon, og får NAV Bærum som sin nærmeste nabo. - God tilgjengelighet og brukermedvirkning - Vi har sittet spredt til nå, og vi ser frem til å være så tett på brukerne. Vi får samme publikumsinngang som NAV Bærum og egen ekspedisjonsskranke i 1. etasje. Skranken vil bli skiltet: Bolig- og oppfølgingskontoret, sier tjenesteleder Oddbjørn Vik. Bolig- og oppfølgingskontoret administrerer rundt 1650 kommunale utleieboliger og formidler tilskuddsordninger fra Husbanken. I tillegg gir de ansatte blant annet råd og veiledning innenfor gjeldsrådgivning, å finne bolig, startlån og bostøtte. Mange brukere og oppgaver Bolig- og oppfølgingskontoret tilbyr et spekter av tjenester til sine rundt brukere. Her kommer personer som trenger gjeldsrådgivning eller folk som har vanskeligheter med å få leie bolig på det åpne boligmarkedet på grunn av alder eller funksjonshemming. Tjenestestedet i samarbeid med UDI sørger også for boligtilbud til flyktninger som skal bosettes for første gang. De som søker seg inn i kvalifiseringsprogrammet og/eller trenger annen bistand i sin vanskelige livssituasjon vil også kunne få råd og veiledning. - Lokalene er tilrettelagt for brukerne våre, og vi ønsker å Nye Lysaker stasjon åpnet tirsdag 1. september. Stasjonen er ferdig bygget til et moderne knutepunkt med tilgjengelighet for alle, fire togspor, egen bussterminal, drosjeholdeplass og parkeringsplasser. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Den offisielle åpningen av nye Lysaker stasjon ble foretatt av statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsministerr Liv Signe Navarsete, sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger. ta imot dem og sørge for at de får personlig oppfølging og kontakt, sier tjenesteleder Oddbjørn Vik. Lysaker stasjon åpnet INN PÅ LØKKETANGEN: Førstekonsulent Ivan Bergquist, flyktningekonsulent Zahman Saleh, opplæringskonsulent Teresa Rehbinder og tjenesteleder Oddbjørn Vik ved Bolig og oppfølgingskontoret gleder seg til å flytte inn i nye lokaler på Løkketangen. Nå skal tjenestene samlokaliseres på ett og samme sted. Lysaker et sentrumsområde Nye Lysaker stasjon er blitt Norges tredje største jernbanestasjon. Innen en radius på 800 meter fra Lysaker stasjon ligger det hele arbeidsplasser. Stedet har de siste årene hatt en stor vekst og dette er en trend som ser ut til å fortsette. Med bakgrunn i denne utviklingen ble det bestemt at stasjonen skulle bygges på samme sted som den gamle. Dette valget førte til at stasjonen ble lagt i en kurve, noe som har vært en utfordring, skriver Jernbaneverket på sine nettsider. Mer enn bare en stasjon Lysaker stasjon er mye mer enn bare selve stasjonsarealene. Det er KONTAKTINFORMASJON: Adresse: Løkketangen 10 og 14, Sandvika. Telefon: Åpningstid: kl bygget 4,4 kilometer nytt spor, nye vei- og jernbanebroer, veiomlegginger og ikke minst også en bussterminal som gir en enklere overgang mellom buss og tog. Lysaker stasjon er den andre store milepælen i arbeidet med nytt dobbeltspor i Oslos vestkorridor. Første etappe var åpningen Sandvika Asker høsten Tredje etappe blir åpningen av det nye sporet fra Lysaker til Sandvika i MODERNE: Den nye stasjonen på Lysaker er blitt blitt Norges tredje største jernbanestasjon. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Nye veinavn på Fornebu SANDVIKA: To nye boligutbyggingsområder på Fornebu fikk veinavn da Sektorutvalg levekår hadde møte 8. september. Det første boligfeltet ligger nær sjøfuglreservatene i Storøykilen, og området skal ha navn knyttet til områdets dyreliv og spesielt fugleliv. Navnet ble Bjørnenga, fordi omtrent på dette utbyggingsfeltet lå i sin tid en eng som het Biørne Engen. Det andre boligfeltet ligger sør for Koksa rundkjøring og øst for gang/sykkelvei fra Nansenparken i retning Langodden. Her er det vedtatt at man skal ha navn knyttet til fortjente kvinner med tilknytning til Fornebu og Bærum. Veien skal hete Lilleruts vei, etter Ruth Bryn, en kvinne som bodde på Ytre Langodden og var aktiv i motstandsarbeidet under krigen. Lillerut var arkitekt, men er i dag mest kjent som seilskuteskipper på redningsskøyta Stavanger. Begge navnene ble vedtatt i Sektorutvalg levekårs møte 8. september. Nei til fradeling av tomt SANDVIKA: På landbrukseiendommen Bråtan gård, i Ringeriksveien 400 ved Avtjerna, er det søkt om fradeling av kårbolig med uthus på cirka to dekar tomt. Eiendommen ligger i et område der landbruk er dominerende interesse. Å få fradelt en tomt er dermed avhengig av å få dispensasjon fra kommuneplanen. Plan- og miljøutvalget behandlet saken i møte 27. august og avslo der dispensasjonssøknaden. Saken skal til videre behandling i formannskapet og kommunestyret. Nytt varamedlem SANDVIKA: Ragnhild Skjævestad flyttet til USA i juli og trer derfor ut av sine tillitsverv som varamedlem i sektorutvalgene Eierstyring og eiendom og Frivillighetsutvalget. Skjævestad blir erstattet av Zinaida Klepp, som overtar hennes verv. Klepp ble enstemmig valgt i siste kommunestyremøte. Snart alle faste ansatte på plass STABEKK: Nordraaksvei boog behandlingssenter kan se tilbake på ett års drift, og alle de 75 langtidsplassene er nå fylt opp. I oppstartfasen var det noe bemanning fra vikarbyråer, men i løpet av høsten skal alle stillingene være fylt opp av fast ansatte.

5 Bæringen torsdag 24. september 2009 POLITIKK OG SAMFUNN SIDE 5 Forebygger mobbing hver dag PÅ DAGSORDEN: På Blommenholm skole arbeider de mot mobbing hver eneste dag. Vi gjør faktisk noe kontinuerlig for å fange opp de elevene som ikke har det så bra, forteller rektor Magne Olsen. VIGDIS BJØRKØY Tlf: mobbing, det skal være forebyggende og avdekke mobbing og trakassering. Elevene har slike samtaler fra de går i første klasse og venner seg til å snakke. Et eksempel er at elevene på høyeste klassetrinn fortalte at de ble ertet for hvilket parti de holdt med. Det var aktuelt like før valget. Løsningen på problemet var at det er hemmelige valg i Norge. Så lett kan det gjøres. BLOMMENHOLM: Blommenholm er en forholdsvis liten skole med bare to paralleller på hvert klassetrinn. - Det gjør det lettere å holde oversikten. Miljøet skal prege livet på skolen, og vi har mange mottiltak mot mobbing. Disse tiltakene skal forebygge og avdekke. Det kan være at det er noe vi ikke får tak i, da må foreldrene komme til skolen og varsle fra, sier Olsen. Glede gjennom mestring Dette er Blommenholm skoles visjon, og går like mye på det psykososiale som det faglige området. Barna skal mestre lek, friminutt, å innrette seg etter regler. - Alle gruppene skal diskutere elevmiljøet en gang per uke. Et av temaene er. Hvordan har du det på skolen? Læreren skriver ned problemstillinger som kommer opp og drøfter med elevene hvordan de kan løse problemet, sier rektor. Dette er ikke et program mot Elevenes trivsel i bærumsskolen skårer høyt på en landsomfattende undersøkelse. Skolesjef Solvei Juel mener likevel det er viktig å ha kontinuerlig fokus på klassemiljø og mobbing. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: - Alle skoler i Bærum har planer for forebyggende arbeid mot mobbing, sier skolesjef Solveig Juel. Ingen skal stenges ute Skolen låner ut kjellerstua gratis til de som ønsker å lage et arrangement for mange barn. Det er et forholdsvis stort rom, og alle kan få plass. - Dette gjør vi for å hindre utvelgelse, det vil si at noen ikke får være med i bursdager og andre sammenhenger, sier Olsen. Det er ikke alle som har stor nok bolig til å huse hele klassen, eller alle jentene i klassen. Da er kjellerstua på skolen et godt alternativ. Å ha en stor venneflate er noe man er opptatt av på Blommenholm skole. Derfor har de dager der klassene blir delt opp i nye grupper, på denne måten får barna nye venner og flere venner. - Vi har ingen tidsbestemte aksjoner mot mobbing ved skole. Vi tror på det jevne, kontinuerlige arbeidet for å forebygge. Det kan imidlertid være forhold som eleven synes det er vanskelig å Hun føler seg sikker på at det hele tiden jobbes med det forebyggende arbeidet på en skikkelig måte rundt om på Bærums skoler. Det finnes ulike måter å tilnærme seg problemene rundt mobbing. - Alle skolene i Bærum har planer for det forebyggende arbeidet. De har også god kompetanse på å avdekke barn som ikke har det så greit, sier Juel. Oppdages det mobbing eller tilbøyeligheter til mobbing har skolene også en plan for hvordan en følger opp. Hun anbefaler foreldre å sette seg inn i snakke om. Og det er det som er så krevende med de virkelige, alvorlige mobbesakene. De er - Skoleplaner mot mobbing Hjelp til selvhjelp for kvinner GLADE ELEVER: Rektor Magne Olsen på trappen sammen med de fornøyde førsteklassingene Nicolai og Magnus. Opplæringsloven, som også sier noe om elevenes psykososiale miljø. Skape gode klassemiljø - Elevene har sin egen arbeidsmiljølov, forteller skolesjefen og henviser til kapittel 9a i opplæringsloven. Denne loven inneholder også krav til arbeid mot mobbing. Det psykososiale miljøet er viktig og lærerne er veldig flinke til å skape gode klassemiljø. Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel vanskelige å få tak på. Derfor er det forebyggende arbeidet så viktig, slik at vi slipper å komme og læringsresultater. Det er elevene selv som vet, og som bør si fra om forhold ved skolemiljøet som bør bli bedre, sier Juel. Gjennom kapittel 9a har alle elever fått en lovfestet rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Både elever og foreldre bør henvende seg skriftlig til skolen hvis de mener at skolen ikke ivaretar de rettighetene elevene har etter kapittel 9a. MER INFORMASJON Utdanningsdirektoratet: no under Lover og regelverk opp i en slik situasjon, sier rektor Magne Olsen. ELEVENES «ARBEIDSMILJØLOV» Lovparagrafen - 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø trådte i kraft 1. april De nye bestemmelsene slår fast at alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klageadgang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet. Når TV-aksjonen går av stabelen søndag 18. oktober står bøssebærerne i Bærum parate til å samle inn penger. Denne gangen går pengene til CARE en bistandsorganisasjon som fokuserer på kvinner og deres muligheter til et bedre liv. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Som alltid når det er TV-aksjon engasjerer bæringene seg. I år er det kvinner i fattige land, som får oppmerksomheten og pengene fra den landsomfattende TV-aksjonen. I u-land er det kvinner og jenter som rammes hardest av fattigdom, nød og diskriminering. Bistandsorganisasjonen Care mener at hjelp rettet mot kvinner er den mest effektive metoden å drive bistand på. Mikrofinans Metoden CARE bruker, er spareog lånegrupper. Dette er små, lokale sparebanker, eid og drevet av kvinnene selv. Kvinner bruker pengene på mat, helsetjenester og utdanning for hele familien. Kvinnerettet bistand er en investering i en bedre fremtid for kvinnen selv og menneskene rundt henne. På denne måten skal CARE være med på å forandre verden en kvinne av gangen. Nasjonal dugnad TV-aksjonen er verdens største dugnad og en tradisjon Norge kan være stolt av. Søndag 18. oktober skal hundre tusen bøssebærere banke på 1,8 millioner dører i hele landet til inntekt for CARE og verdens fattigste kvinner. I Bærum er det skolebarna som besøker alle husstander. Bøssebærere som møter opp i kommunegården vil få tildelt en rute i det offentlige rom og udekkede områder slik som for eksempel turområder, kultur- og idrettsengasjementer. EPIPHANIE OG KUA: Siden Epiphanie Uwimpaye (32) ble medlem av en spare- og lånegruppe i landsbyen Byimana i Rwanda har tilværelsen blitt betraktelig bedre. Årets TV-aksjon går til kvinner som Epiphanie, som får hjelp av bistandsorganisasjonen CARE. FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX/CARE.

6 SIDE 6 Bæringen torsdag 24. september Gå på Kulturarbeiderskolen POLITIKK OG SAMFUNN SANDVIKA: For andre året på rad arrangerer Pleie- og omsorg i Bærum kommune Kulturarbeiderskolen som er myntet på ansatte og andre, som ønsker å bidra på institusjoner for eldre. Målet er å stimulere det sosiale livet på institusjoner og boliger med service, slik at brukerne får en mer innholdsrik hverdag. - Vi har en variert og handlingsrettet timeplan som skal bidra til en bevisstgjøring om hvordan det sosiale livet på institusjonene med kultur, frivillighet og aktivitet kan stimuleres, sier frivillighetskonsulent Harald Waugh i Bærum kommune. Skolen er lagt opp som et tre dagers kurs, 14., 21. og 28. oktober, i lokalene til Solbakken bo- og behandlingssenter. Foredragsholdere kommer fra Bærum kommune, representanter fra det lokale næringsliv, frivillige organisasjoner og lokale kunstnere. For mer informasjon, kontakt frivillighetskonsulent: Tlf: GLEDE: Kirsten Fugleseth fra Musikk- og kulturskolen holder undervisning om kulturvertrollen på fjorårets kurs. BÆRUMS VERK: Mangel på kunnskap og feil tilberedning av sopp er de vanligste årsakene til soppforgiftning. Spis bare sopp du er helt sikker på, råder Natur- og idrettsforvaltningen i Bærum komune. Er du usikker, rådes du til å oppsøke soppkontrollen. Den lokale soppkontrollen finner sted hver søndag kl frem til 11. oktober på Bærums Verk (ved brua) og i Asker kulturhus. Helgejobb gir dr Gå på soppkontroll Radonkampanje i høst BÆRUM: Bærum kommune håper i løpet av høsten å kunne tilby Bærums innbyggere radonmålinger mot at kommunen får ta del i resultatene i arbeidet med å kartlegge radon i kommunen Se opp for hjortelusflua! SANDVIKA: I disse jakttider kan det være greit å se opp hjortelusflua. Hjortelusflua er en blodsugende parasitt på hjortedyr som rådyr, elg og hjort. Det finnes et stort antall lusfluer på verdensbasis, men kun åtte i Norge. Av disse går 5 på fugler, 1 på hest og 1 på sau i tillegg til hjortelusflua. Om høsten lander hjortelusflua ofte på mennesker, men stikker vanligvis ikke. Dersom den gjør det kan stikket klø i lang tid. Det er ikke lett å beskytte seg mot hjortelusflua. Myggmidler gir liten beskyttelse. Det beste er å plukke dem av seg så raskt som mulig etter at de har landet. Fra hår kan de med fordel kjemmes ut med kam. Formannskapet vedtok 15. september å gi kroner til TVaksjonen som i år går til hjelpeorganisasjonen CARE. GLAD I JOBBEN: Venninnene Maria Fondevik og Kristin Aanestad er glade for at de kan jobbe med mennesker. De tjener gode penger, og i mars 2010 skal de ut på drømmereisen til Asia. Gikk fra deltid til heltid Alle deltidsansatte sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Bærum kommune får tilbud om å begynne i heltidsstillinger. Per Robin Nilsen er en av dem. Han økte fra 50 til 100 prosent, og bestemte seg for å bli helsefagarbeider. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: BÆRUM: Samtidig kan fast ansatte ufaglærte som har jobbet i PÅ VEG: Per Robin Nilsen utdanner seg til helsefagarbeider, og mottar full lønn mens han går på skole. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN kommunen en stund, søke om å få ta utdanning i arbeidstiden med full lønn. Det følger en del krav, som at man forplikter seg til å jobbe i Bærum kommune eller man må kunne dele 100 prosentstillinger på flere arbeidsplasser. Et annet krav er man må ha jobbet tilsvarende tre og et halvt år i heltidsstilling med relevante arbeidsoppgaver. Prosjekt Arbeidskraft Nå håper vi at også flere faglærte vil øke sine stillingsprosenter. En utfordring er at flere som ikke snakker bra norsk vil utdanne seg, men de får problemer på grunn av språket. Vi tilbyr derfor også norskopplæring til disse. Fagutdannede, og også ufaglærte, som ønsker helgestillinger mangler vi aller mest av, sier Wenche Borge, prosjektleder for Arbeidskraft. Kokken som studerer helsefag Per Robin Nilsen (41) tar utdanning som helsefagarbeider på Rud videregående skole, og får fri en dag i uken for å studere, men hever samtidig 100 prosent lønn. Han vil etter endt skolegang gå opp i lønn. Han er utdannet kokk, men har siden høsten 1992 hatt mange ulike jobber i Bærum kommune. De siste årene har han jobbet som miljøarbeider i Arbeidslag Bærums verk, og etter endt studie skal han fortsette der. MER INFORMASJON: Wenche Borge, prosjektleder Arbeidskraft, med delprosjektet Fra deltid til heltid. E-post: kommune.no, tlf

7 POLITIKK OG SAMFUNN Bæringen torsdag 24. september 2009 SIDE 7 Nødutgang fra dobbeltsporet SANDVIKA: Et planforslag som omfatter nødutgang fra nytt dobbeltspor ved Njålveien/Kyrres vei, ble vedtatt i formannskapet 9. september. I reguleringsplanen for det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika er det regulert tre tverrslag som også skal fungere som nødutganger. Tverrslagene er plassert,med cirka 2000 meters avstand. Jernbanetilsynet krever imidlertid at avstanden mellom nødutgangene skal være maksimalt 1000 meter. Det skal derfor etableres tre nye nødutganger, plassert ved Engerjordet, Ballerud og Njålveien/ Kyrres vei. Nødutgangene skal stå ferdig før jernbanetunnelen åpnes i 2011 og er en forutsetning for at det nye dobbeltsporet skal kunne tas i bruk. Reguleringsplanen for nødutgang ved Njålveien/Kyrres vei skal til endelig behandling i kommunestyret. Uadressert reklame NEI TAKK - merker fra Bærum kommune SANDVIKA: Hvert år får norske husholdninger rundt 45 kilo hver i uadressert reklame. Det vil politikerne i Bærum gjøre noe med. Kommunestyret har bestemt at kommunen skal ha sitt eget klistremerke med Uadressert reklame, NEI TAKK. Dette kan alle innbyggere nå få gratis. Klistremerkene legges ut på bibliotekene i Bærum, Veiledningstorget i Kommunegården og i resepsjonen i Sandvika rådhus. I tillegg kan klistremerket også bestilles hos: Veiledningstorget på telefon: eller på e-post: eller hos Bæringen på: ømmereise Bli kvitt høstavfallet HELGEVAKTER SØKES: Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker? Nå rekrutterer Bærum kommune helge- og ekstravakter. Godt alternativ til det å jobbe i butikk, sier Maria Fondevik og Kristin Aanestad, som finansierer backpackerdrømmen til Asia med å jobbe i bolig. SYNNE STORVIK Tekst & foto Tlf: BÆRUMS VERK: Planen er klar for venninnene fra Bærums verk: Når siste lønning kommer i mars, er de klare for tre måneder på loffen i Asia. Pengene har de spart ved å jobbe i bolig for mennesker med utviklingshemming. - Jeg stortrives! Jeg liker å jobbe med mennesker og se at det jeg gjør, kan være med å gjøre dagen bedre for noen andre. Det er helt annerledes enn å stå i butikk, og jeg tjener bedre, sier Maria Fondevik. SØK JOBB: Det oppfordrer prosjektleder Wenche Borge i Bærum kommune. Sang for ny turvei RUD: Glad og fin sang fra omlag 70 barnehagebarn var med og gjorde den offisielle åpningen av turveistrekket Rud-Hauger til en flott begivenhet. 25. august var det klart for Interesse for andre mennesker - Vi er på jakt etter studenter eller andre som kunne tenke seg faste helgevakter i barnebolig, i boliger med utviklingshemmede eller på sykehjem. Utgangspunktet må være at du er interessert i å jobbe med mennesker som er litt annerledes, være sosial og utadvent og være ansvarsbevisst, sier leder Wenche Borge for Prosjekt arbeidskraft i Bærum kommune. Hun sier at faste helgevakter også kan være veien til en fast jobb i kommunen. - Alle med deltidsstilling kan tilbys fast jobb fram til 2011, som er prosjektperioden for Fra deltid til heltid. En ekstrajobb kan være veien inn. Har du 80 prosent fast tilsetting, kan du også søke om betalt studiepermisjon om du vil ta sykepleie eller vernepleie på deltid, sier Borge. - Variert jobb Venninnene er enige om at å jobbe med beboerne på Sleiverudlia er utrolig givende og variert. Arbeidsoppgavene er alt fra å være med på aktiviteter som kino og bibliotek til middagslaging og stell. - Jeg tror studenter må bli klar over at det går an å få jobb i bolig som ufaglært. Tror ikke det er så mange som er klar over det. Vi blir godt kjent med beboerne, og savner dem om vi ikke har jobbet Stor jubel for undergang HOSLE: Nå kan skolebarn og andre komme seg til marka uten å måtte krysse riksveien. Den offisielle åpningen av undergangen for turvei under Griniveien ved Hosletoppen fant sted i slutten av august.. Trafikksikkerhet, tilgjengelig til naturen og Haga golf, er nå sikret gjennom tunnelen. - Helt siden 60-tallet har man kjempet for en tunnelundergang under Griniveien, sa leder Rigmor Arnkværn i Furubakken vel. - Dette har kostet Bærum kommune 6 millioner kroner til ny tunnel, 200 meter med ny turvei og 500 meter med utbedring av turvei, sa han. Svein Finnanger fra Natur- og idrett i Bærum kommune. åpning av turveien mellom Rud-Hauger. Den offisielle åpningen ble foretatt av varaordfører Lisbeth Hammer Krog. Det ble også servert deilige plommer fra Haslum gård. på en stund, sier Fondevik. Hun drømmer om å bli sykepleier når de er tilbake fra den store reisen. - Maria kan gå fra ufaglært til å bli en ferdig klekket sykepleier med full betalt utdannelse fra kommunen, sier prosjektleder Wenche Borge. Hun oppfordrer alle som ønsker jobb å ta kontakt. Kunne du tenke deg helgejobb? Kontaktinformasjon: Prosjektleder Wenche Borge i Prosjekt arbeidskraft telefon eller e-post baerum.kommune.no. Du kan også søke jobb ved å gå inn på FAKTA Per 1. juni meldte 15 av 65 tjenestesteder inn behov for helge- og ekstravakter. En helgevakt får ordinær lønn samt helgetillegg. Jobber du på kvelden får du også kveldstillegg. Fra deltid til heltid er et prosjekt, der deltidsansatte har krav på heltidsjobb etter visse kriterier. HURRA: Skolebarn, naboer og spreke turgåere jublet da en undergang for turvei endelig stod ferdig under Griniveien ved Hosletoppen i slutten av august. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN HØSTOPPRYDDING: Irene Pedersen og Idar Olsen kommer til Isi avfallsanlegg for å kvitte seg med ting de ikke har bruk for. FOTO: HAAKON BRAATHU På tide å rydde loft og kjeller? Eller rydde i hagen? Isi avfallsanlegg har nå høstaksjon og har langåpent hver ukedag frem til 15. oktober. Da står det ekstra mannskap klart til å ta imot avfallet ditt. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Folk kaster mer enn noen gang. Resultatet er mer avfall som skal sorteres og gjenvinnes. - Det kommer inn mye elektronikk, møbler og inventar fra oppussing, sier Jorunn Hatlebakk, avdelingsingeniør i Forurensning og renovasjon. Det er høysesong for opprydning, selv om det merkes at våren er travlere enn høsten. Tar imot alt Under høstaksjonen er det satt inn ekstra mannskaper til å ta imot avfallet. - Isi tar imot alt, bortsett fra radioaktivt avfall og eksplosiver, sier Hatlebakk. Gamle raketter bør derfor leveres til brannvesenet. De ansatte på Isi prøver å sortere ut det fineste som kommer inn og levere det til Mølla miljøverksted, slik at det kan settes i stand og selges. Pakk hengeren fornuftig Det er viktig å pakke hengeren fornuftig, slik at folk bruker kortest mulig tid på avfallsstasjonen. Alt må nemlig sorteres, og den jobben bør gjøres hjemme. Det er for eksempel lurt med rene lass med hageavfall. Det er også lurest å komme på hverdagene. - Prøv å unngå lørdagene, sier Hatlebakk. Da er det kort åpningstid og erfaringsmessig veldig fullt. Alle vil inn samtidig og det blir lettere kaos. Hverdagene er roligere og man får jobbe i fred. Åpningstider: Varer fra: 15. september til 15. oktober Åpent alle hverdager fra Åpent lørdager fra Det er gratis å levere rene lass med farlig avfall, hageavfall og elektronikk, annet avfall og blandingslass koster 650 per tonn. Mer informasjon finner du på kommunens hjemmesider: www. baerum.kommune.no under Natur og miljø.

8 SIDE 8 POLITIKK OG SAMFUNN Bæringen torsdag 24. september Hurra nå er frukten tilbake JA TIL FRUKT: Ungdomsskolene i Bærum får nå skolefrukt- og grønt igjen. Veldig bra, sier 9. og 10. klasse ved Vøyenenga skole. SYNNE STORVIK Tekst & foto Tlf: SANDVIKA: - Vi har bestilt frukt og grønt, så vi regner med at det kommer i løpet av torsdagen, sa rektor ved Vøyenenga ungdomsskole, da Bæringen snakket med henne for to uker siden. I pose og sekk Det var før sommerferien at kommunestyret i Bærum bestemte at ungdomsskolene skulle få en ekstra engelsktime på bekostning av frukt- og grøntordningen. Selv om ordningen er lovpålagt, og skolene får øremerkede midler til dette valgte kommunestyrepolitikerne å prioritere ekstra undervisning. Men i første kommunestyremøte etter ferien snudde politikerne og gir nå elevene i pose og sekk. Et enstemmig kommunestyre gikk for et fellesforslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV om at nødvendige midler bevilges for å gjennomføre ordningen. I tillegg fremmet Bjørn Røtnes i Høyre et forslag om at ekstra undervisning i engelsk fastholdes, og gjennomføres som planlagt. - Kjempebra! - Det er kjempebra at vi nå får frukt og grønt igjen. Vi har gått rundt fire uker uten tilbudet, så nå gleder vi oss til det er på plass igjen, sier ungdomsskoleelevene ved Vøyenenga. Kommunestyret stemte enstemmig for at ordningen gjenopptas, og at elevene også får beholde ekstra undervisning i engelsk. Frukt- og grøntordningen ble innført på ungdomstrinnet fra og med høsten SOMMERTUR: Innvandrerforeldre kan ha behov for å lære om det norske samfunnet. De lærer mye av å bli med på sommerferieturer, sier Ikhlaque Chan. FOTO: PRIVAT Innvandrerbarn som lykkes i samfunnet NOE Å BITE I: Nå er frukt- og grønt kommet tilbake til ungdomstrinnet, noe denne gjengen er glade for. I tilfeldig rekkefølge: Nikolai, Michael, Liridon, Eline, Frida Marie, Angelica, Henrik, Sebastian og Habil. Melding om spyling av vannledninger SANDVIKA: Driftssentralen for vann og avløp i Bærum kommune melder om spyling av vannledninger i område: Billingstad, Tanum, Slependen, Jong og Gyssestad i perioden oktober. Arbeidet utføres på hverdager mellom kl og Lavt trykk, farget vann og partikler i vannet kan forekomme. - Det anbefales å ikke bruke vaskemaskin eller oppvaskmaskin mens spylingen pågår eller hvis kaldtvannet ikke er helt klart. Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper, heter det fra Driftssentralen. For spørsmål: Tlf SAMARBEIDER: Leder Ikhlaque Chan ved Dønski fritidshus er opptatt av at innvandrerforeldre engasjerer seg i barnas hverdag. Under oppvekstkonferansen 20. oktober holder han foredrag om Hvordan lærer man innvandrerforeldre å skape barn som lykkes i samfunnet? MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: Tekst og foto Holder foredrag om innvandrerforeldrens rolle i barneoppdragelsen DØNSKI: For å få til et samarbeid om barna, må vi tilby innvandrerforeldre noe annet enn bare prat. Vi tilbyr derfor aktiviteter til barn og foreldre, sier leder Ikhlaque Chan på Dønski fritidshus. Hvordan skal barna mestre to verdisett: ett hjemme og ett på skolen? Og hvordan kan de offentlige hjelperne tilby hjelp som blir mottatt, spør Chan. Barneoppdragelse er noe veldig privat, og mange innvandrerforeldre er redde for offentlig innblanding. Når vi gjør noe sammen med foreldrene, kan vi også snakke sammen, uten forpliktelser. Vi opplever at foreldrene har tillit til oss, sier han. På fritidshuset kan innvandrerforeninger låne lokaler, ha arrangementer, leksehjelp, film og den åpne barnehagen på området. Må lære om samfunnet I andre kulturer kan barneoppdragelsen fungere annerledes enn i Norge. Det kan være at i gaten der du bor, så kjenner alle deg, og du får korreksjon av mange voksne. I Norge kan det være annerledes, sier han. Mange innvandrerforeldrene har behov for opplæring i hvordan det norske samfunnet fungerer: om skole og fritid, og hva barna kan utsettes for. Dønski fritidshus arrangerer derfor turer i helger og ferier med både foreldre og barn. På disse turene blir det mange gode samtaler mellom Dønski fritidshus og foreldre og barn. Barn og voksne Mange innvandrere har for eksempel ikke den samme forståelse av hva sommerferie er. I Norge er det tradisjon for å reise, gjerne til svaberg, og bade og fiske krabber og ha fri. Dette må læres til innvandrere som kommer fra andre kulturer, sier han. Sommerferien en lang risikoperiode, hvis man ikke har gode tilbud, kan barn og ungdom utsettes for risiko. Det kan være de blir hengende på togstasjonen, men vi ønsker å lære foreldre og barn at andre aktiviteter er bedre. Når innvandrerforeldrene selv er med på noe, fungerer det alltid veldig bra for voksne og barn, sier han. Gikk inn for friområde SANDVIKA: Kommunestyret vedtok i sist møte å gå inn for reguleringsplanen, som gjør at tidligere innmark blir regulert til friområde på Jong Søndre. Planen sikrer grøntareal til allsidig bruk for tilstøtende skole, barnehager og nabolag.

9 Bæringen torsdag 24. september 2009 POLITIKK OG SAMFUNN SIDE 9 Miljøpark uten turveier Turveiene er tatt ut av planen for ny Isi Miljøpark. Fylkesmannen har behandlet klage på reguleringsplanen, som viser en turvei nord for Isi gård. Grunneieren på gården mener dette vil forstyrre storfedriften. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Orienteringssaken om Isi Miljøpark ble lagt frem for Plan- og miljøutvalget 28. august. Fylkesmannen ga grunneier på Isi gård medhold i klagen, der han påpekte at allmenn ferdsel nord for bebyggelsen på Isi gård vil være uakseptabel med hensyn til fortsatt storfedrift. Han mener at det finnes alternative traséer utenfor gården. Friluftsinteresser Friluftsinteressene krever at det etableres en turveiforbindelse langs foten av Eineåsen, dersom dagens turvei gjennom tunet på Isi gård ikke kan opprettholdes. Grunneier ønsker ikke ferdsel mellom gårdsbebyggelsen og Eineåsen, og viser til at hele området benyttes til beiteområder. Skal lete etter ny løsning I fylkesmannen vedtak står det at turveiforbindelser innenfor planområdet må underlegges ny vurdering. I tråd med fylkesmannens vedtak har alle turveier innenfor planområdet blitt fjernet fra planen. Plan-og miljøutvalget tok fylkesmannens vedtak til orientering. I samarbeid med grunneier pågår det nå et arbeid med å finne en løsning på turveiproblematikken ved Isi gård, og man håper å finne et alternativ som både grunneier og turfolket kan akseptere. - Bli en besøksvenn SANDVIKA: Bærum frivilligsentral arrangerer et kurs for tur- og besøksvenner onsdag den 7. og torsdag den 8. oktober. Kurset er et tilbud til de som allerede er besøksvenner, eller ønsker å begynne som besøksvenn. Kurset går over to kvelder er ment som en bevisstgjøring rund temaer som gjør seg gjeldende i møte med nye mennesker, noe som skal gjøre deltagerne bedre rustet til utøvelse av frivillig sosialt arbeid.. - Det å bli besøksvenn er en unik mulighet til treffe andre mennesker med ulik bakgrunn og forskjellige historier, sier Siw Hagelin fra Frivillighetssenteret. Det fellesskapet som frivilligheten kan tilby har stor betydning for mange mennesker, og det gir verdifull livserfaring og muligheter for å knytte nye hyggelige kontakter. Se annonse side 16 Høy puls i det grønne TRENING: Ansatte ved seks bo- og behandlignssentre i Bærum kommune får opp pulsen i arbeidstiden. - Jeg har som mål å bedre kondisjonen, det trengs. Og da må jeg jo stille opp så mye som mulig, sier hjelpepleier Tove Karlsen på Dønski bo- og behandlingssenter. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: DØNSKI: - Det er veldig flott å få trene i arbeidstiden. Vi kommer ut sammen, sier Nelly Bagroen ved vaskeriet på Dønski bo- og behandlingssenter. Hun har med seg alle kollegene fra vaskeriet på trening to dager i uken. Kollega Tove Karlsen erfarer at hennes voldsomme muskel- og skjelettplager blir mindre når hun trener. Gjør godt Utepuls er et tilbud til ansatte ved seks bo- og behandlingssentere i Bærum. Målet er å få opp pulsen og bedre formen og derigjennom redusere sykefraværet. - Jeg er slett ingen verdensmester i å få trent etter arbeidstid, så dette passer meg godt. Å sette av en halvtime til lett trening i nærmiljøet er gjennomførbart, og alle er med på sitt nivå, sier Tove Karlsen. Det er ingen hvem som helst de 14 fremmøtte har som trener. Tidligere kombinertløper Fred Børre Lundberg geleider damene på oppvarming og pulstreningen. - Dere har knekt koden. Det viktigste er å møte opp, resten er bare en lek, smiler Lundberg, og legger til at han er imponert over oppmøtet. Og lokker med stavgang på neste trening og akebrett når vinteren kommer. Nærvær på arbeidsplassen - Vi har stor tro på jevnlig lett trening som et motiverende og helsefremmende tiltak, som samtidig er sosialt og bedrer det kollegiale miljøet, sier livsstilskonsulent i Bærum kommune, Liv-Unni Reistad Fosse. Utepuls er ett av tilbudene i et nystartet tiltak som kalles Nærværsprosjektet i kommunen. Lokk over Bekkestua stasjon Kommunen skal nå inngå avtale om fundamentering av et mulig østre torg i tilknytning til ombyggingen av Bekkestua stasjon. VIGDIS BJØRKØY Tlf: BEKKESTUA: Rådmannen har fått fullmakt til å inngå avtale om fundameteringsarbeidet innenfor et beløp på 0,6 millioner kroner. Det ble vedtatt i formannskapet 15. september. Kommunalt engasjement? Østre torg vil ligge øst for Gamle Ringeriksvei. På grunn av sluttføringen av bebyggelsesplanen for området og av hensyn til fremdriften av Kolsåsbaneprosjektet er det nødvendig med en avklaring om kommunalt engasjement med kommunal finansiering av Lokk B, østre torg. Kommunestyret vedtok før sommeren reguleringsplan for Kolsåsbanen fra Tjernsrud til Bekkestua. Der er det innregulert lokk TRIVSEL MED PULS: Korte treningsøkter i arbeidstiden er ett av flere tiltak for å bedre både helsen og trivselen blant ansatte i Pleie og omsorg. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN over Kolsåsbanen på hver side av Gamle Ringeriksvei i Bekkestua sentrum. I tillegg er det muligheter for å bygge næringsbygg eller bolig der kommunens parkeringshus står nå. Skal ikke stoppe baneutbygging Rådmannen skriver i saksfremlegget at ideen om en slik torgdannelse er spennende og vil kunne tilføre Bekkestua et attraktivt nytt byrom. For at ikke torget skal forsinke utbyggingen av den nye Kolsåsbanen, mener rådmannen at det kan være interessant å legge til rette for senere etablering av torget uten å måtte grave opp banelegemet og derfor få enda lenger driftsstans på Kolsåsbanen. Privat utbygging på vestsiden Lokk A ligger vest for Gamle Ringeriksvei og inngår i Lefdalsenteret as sitt utbyggingsprosjekt. Dette skal bekostes av dem. Videre har det vært forhandlinger mellom Lefdalsenteret as og kommunen om kjøp av Frøytunveien 1 kommunens parkeringshus. Det har ikke lyktes å komme frem til en avtale om et slikt kjøp. ØSTRE TORG: Et torg på lokket over Bekkestua stasjon, er spennende skriver rådmannen. Det er imidlertid viktig at dette ikke forsinker arbeidet med den nye Kolsåsbanen. FOTO: SYNNE STORVIK

10 SIDE 10 Bæringen torsdag 24. september 2009 Kultur, humor og helse KULTUR Eldrerådet i Bærum har bestemt at kultur, humor og helse skal stå i sentrum under markeringen av feiringen av årets eldredag i Rådhuset den 15. oktober. INA E. SKARPODDE BÆRUM: Det var FNs generalforsamling som utpekte 1. oktober som den internasjonale eldredagen. I Bærum markeres blant annet dagen på Rådhuset den 15. oktober. Årets tema er Bedre livskvalitet for eldre. Lukten av tre og lyden av elektriske sager. Bæringen er innom snekkerverkstedet på Haslum seniorsenter. Dagens maskinansvarlig, Trygve Munkeberg, og nykommeren Eivind Bordewick tenker over den internasjonale eldredagen og stikkordene kultur, humor og helse. - Opprettholder helsen - Å få komme hit er ukens høydepunkt, sier Trygve Munkeberg. Å være en del av samholdet på senteret bidrar til å opprettholde helsen. Det merker i hvert fall kona mi. Eivind Bordewick mener trening er viktig for påfyll, nikker. Hans første dag på senteret har gitt mersmak. Her er det masse humor og en fin tone. Vi er gode kamerater, sier Trygve som synes det er flott at de eldre har fått en egen merkedag. Helge Ekern, treskjæreren, er ikke helt enig. - Det burde vært en hel uke. Vi gamle trenger jo litt tid, påpeker han muntert. Markering i hele Bærum Det blir teater, musikk og mye annet spennende på kommunens institusjoner for eldre den 1. oktober. I sentralhallen i kommunegården kan man få med seg utstillingen Kultur, frivillighet og aktivitet i pleie og omsorg. Program for Eldrerådets markering finner du på side 15. SKAPERGLEDE: På Haslum seniorsenter er julemesseproduksjonen i full gang. Fra venstre: Trygve Munkeberg, Eivind Bordewick og Helge Ekern. FOTO: INA E. SKARPODDE TV-medarbeider på ny kanal Bærum kommunale arbeidssentre rekrutterer TV-medarbeider til Tellus den nye riksdekkende kanalen for og med utviklingshemmede. Særpreget arkitektur RUNE HEIEN (TEKST OG FOTO) BÆRUM: Den nye TV-medarbeideren heter Steinar Wangen (38), og har vært ansatt ved Bærum arbeidssenter på Wøyen i flere år. Arbeidsområdet hans har vært kantinemedarbeider og vert ved Vinkelgården kurs og konferansesenter på Wøyen gård. - Jeg søkte på jobb som TVmedarbeider i Tellus på forsommeren i år, men min eneste yrkeserfaring er jo egentlig matlaging. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, og særlig på området diskriminering og muligheter for utviklingshemmede og funksjonshemmede å kunne få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, sier Wangen. Wangen sitter i talsmannsrådet for arbeidstakerne (utviklingshemmede), og har vært på skjermen flere ganger tidligere. Han har blant annet intervjuet likestillingsminister Anniken Huitfeldt (A), leder for Stortingets Arbeids- og sosialkomité, Karin Andersen (SV) og høyreordfører Georg Stub i Ski kommune i regi av BKAs egne videoproduksjoner. Den offisielle åpningen av kanalen skjedde i august. TV-selskapet for og med utviklingshemmede består av 25 arbeidstakere som mottar 75 prosent VTA lønnsmidler (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser) fra NAV, og minimum 25 prosent tilskudd fra arbeidstakernes bostedskommuner. LANDETS ELDSTE: Løkke bro i Sandvika er landets eldste støpejernsbro. Den ble støpt på Bærums Verk, og oppført over Sandvikselva i KULTURMINNER: - Arkitekturen er en viktig del av historien. Bevisste boligeiere og oppdragsgivere i Bærum har alltid ligget i forkant av nye stilskifter, derfor er arkitekturen i Bærum særpreget, sier seniorarkitekt Gro Magnesen i Bærum kommune. SYNNE STORVIK Tekst & foto Tlf: SANDVIKA: - Når folk hører om kulturminner, tenker de fort ærverdige bygninger. Men i arkitekturen som alt annet gjenspeiles et mangfold. Vi har i dag 3200 bygninger som registrert som kulturminner hos SEFRAK - register for kulturminner.. Det er bygninger eldre enn fra Jeg synes vi har en stor bredde i arkitekturen, som vi kan NY I RUTA: Steinar Wangen er kommunens nye TV-medarbeider. Han ble rekruttert til Tellus, den nye riksdekkende kanalen for og med utviklingshemmede. Tjenesteleder Jack Eklund støtter Wangen. BÆRUMS FØRSTE VILLA: Det sies at hovedbygningen på Søndre Høvik gård er Bærums første villa. Bygningen er i barokk stil, og er i dag fredet. PÅ RAD OG REKKE: Ved Engervannet i Sandvika blir elementer fra de gamle sveitserhusene fanget opp i den nye arkitekturen i bygningene til venstre.

11 Bæringen torsdag 24. september 2009 SIDE 11 Vandring på nye veifar FORNEBU: Kulturminnevandringen i oktober går på nye veifar i historiske omgivelser fra den gamle til den nye parken på Fornebulandet. Fornebu hovedgård, Kyststien, Nansenparken, Sjøflyhavna og Villa Hareløkken er høydepunkter langs ruten. På Sjøflyhavna, som åpnet nyrestaurert i sommer, blir det tid til forfriskninger. Få med deg denne spennende vandringen søndag 11. oktober kl. 11. Oppmøte er ved Radisson SAS Park Hotell i Fornebuparken 7. Omviser er kommunalsjef Øyvind Wee. KULTUR SJØFLYHAVNA er et av stedene som besøkes under kulturminnevandringen i oktober. FOTO: LIV FRØYSAA MOE i Bærum være stolte av, sier seniorarkitekt Gro Magnesen i Natur- og idrettsforvaltningen i Bærum kommune. Hun legger til at det også finnes flotte bygninger fra 1920 og frem til i dag, som ikke er registrert som kulturminner per dags dato. - Men vi ønsker å gjøre innbyggerne i Bærum bevisst og stolte av den arkitekturen som finnes, sier hun. Stort spenn i kulturminner Kommunedelplanen som nå ligger til offentlig høring frem til 28. september tar for seg kulturminner og kulturmiljøer i Bærum. Kommunen har 350 automatisk fredete kulturminner (det vil si eldre enn 1537) og 23 vedtaksfredete objekter. I tillegg er rundt 750 eiendommer helt eller delvis regulert til spesialområde bevaring. - Enkelte områder har mistet sitt kulturhistoriske særpreg. I Sandvika er det revet rundt 100 kulturminner i tiden , og flere av de gjenstående kulturminnene er truet av utbygging. Vi håper at huseiere blir mer bevisste på hva de besitter og være stolte av noe som er en del av Bærumsarkitekturen, sier Magnesen. Hun ser at det ligger både ufordringer og muligheter ved å eie bygninger som per definisjon regnes som et kulturminne. - Mange huseiere sitter på en viktig del av historien, som særpreger Bærum. Vi ønsker å registrere flere bygninger, og vi håper at folk ønsker å samarbeide. Vi ønsker at folk er stolte og ser verdien av det de eier, sier Magnesen. Det utredes også om kommunen kan etablere en støtteordning for eiere av kulturminner. - Gjennom planen ønsker vi å lage en ommunal tilskuddsordning etter gitte kriterier. I dag har vi få støtteordninger til restaurering av bygg, sier Magnesen. Kulturminner og kulturmiljøer på offentlig høring Bevisst satsing på arkitektur - Hva kjennetegner arkitekturen i Bærum? - Vi har spennende villa og boligarkitektur. Bærum har hatt mange ressurssterke mennesker, som alltid har ligget i forkant av stilskiftene. Det har ført til at vi har vært tidlig ute med både stilarter og boformer, som eksempelvis nye bokollektiv på tallet. I tillegg hadde vi en boligutstillingen Bygg for fremtiden på Sleiverud i 1987, sier Magnesen. Både nasjonalt og internasjonalt utmerker norsk arkitektur seg. Nylig ble Arkitektur nå presentert, som er regjeringens dokument om arkitekturpolitikk. - Det skjer mye spennende innen norsk arkitektur om dagen. Det er en bevisst satsing. Dagens arkitektur blir fremtidens kulturminner. Det gjelder å ta vare på det vi har og bruke byggene våre, sier Magnesen. DEFINISJONER Kulturminner er i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredete. Årets kulturminne Munchs pensjonatskole Munchs pensjonatskole ble kåret til årets kulturminne i Bærum i konkurranse med 16 kandidater. IDA HAUKELAND JANBU Det var på Kulturminnedagen søndag 13. september resultatet av kåringen ble kunngjort. Av de 16 kandidatene var det Munchs pensjonatskole som gikk av med seieren med 2434 stemmer, etter spennende kniving med Samvirkemuseet, som endte med 2140 stemmer. Rykkinnområdet ledet lenge, helt til Fornebu sjøflyhavn seilte frem mot slutten og inntok tredje plassen. Alle Månedens kulturminner var med som kandidater til kåringen, sammen med forslag fra publikum. Villa Fredheim Eiendommen, Gamle Drammensvei 196, var opprinnelig en del av Blommenholm gård. Den ble fradelt i 1874 og kalt Villa Fredheim. Her ble oppført en prestebolig, der en tidligere skysstasjon hadde ligget. Deler av de gamle bygningene ble innlemmet i de nye, og kan fortsatt sees i interiøret. Her bodde pastor Jacob Espolin Johnson med sin velstående og vakre kone Gina og deres åtte sønner. Gina anla den store hagen som en engelsk park. Den gang gikk hagen helt ned til sjøen. Den skal ha vært ualminnelig vakker og interessant, med mange spesielle og eksotiske planter og trær. Her står fortsatt et valnøttre som bærer frukt. Pensjonatskole Didrik Munch kjøpte stedet i 1912 og flyttet hit med sin pensjonatskole fra Hadeland. Stallen ble innredet til gymsal og fungerte etter hvert som kinosal om kvelden. Skolen fikk et godt rykte og hadde elever som skuespillerbrødrene Pål og Espen Skjønberg og tidligere teatersjef ved Nationaltheateret Arild Brinchmann. Under 2. verdenskrig hadde skolen dagelever fra nazistyrte Stabekk kommunale høiere almenskole. I 1944 ble skolen stengt av nazistene, men undervisningen fortsatte i private hjem til krigens slutt, da skolen ble nedlagt. Villa Fredheim er blitt pusset opp og istandsatt av familien, først på 1960-tallet og siden på 1990-tallet. Gymsalen er ombygd til atelier for kunstneren Kjell Munch. Kilder Bakken, Tor Chr. (red.), 2008: Budstikkas store asker og Bærum-leksikon Borgen, Per Otto, 2006: Asker og Bærum Leksikon Mohus, Arne, 1987: Stedsnavn i Bærum kommune Christine Munch GAMMEL OG NYTT: Norske Skog sine lokaler på Oksenøya er et levende bevis på at gammel og ny arkitektur kan stå i samsvar med hverandre. FAKTA Kommundelplanen for kulturminner og kulturmiljøer ligger ute til offentlig høring frem til 28. september. Innspill til planen kan sendes til Bærum kommune, 1304 Sandvika eller sende e-post til Kontaktpersoner i kommunen er: Tone Groseth: Gro Magnesen: VILLA FREDHEIM var Månedens kulturminne i februar. Mer informasjon om stedet finnes på Bærum kommunes nettsider.

12 SIDE 12 UNG Bæringen torsdag 24. september 2009 Ungdomstjenesten har et spenn av aktiviteter for barn og unge. Vi skal bidra til et godt oppvekstmiljø for unge mennesker i alderen år. Noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. Skole på fotballbanen kommune.no/ungdom tlf administrasjon: / HVA SKJER? SKATEKURS ARENA BEKKESTUA For 7-14 år i høstferien Kurs 1 mandag og tirsdag Kurs 2 torsdag og fredag Begge dager kl Mer informasjon: Påmelding: ALTERNATIV SKOLEHVER- DAG: - Her driver vi tverrfaglig undervisning, og alle fag kan knyttes opp mot fotball, smiler Lars Erik Larsen. En eller to dager i uken kan utvalgte elever fra ungdomsskolene i Bærum bruke skoledagen på fotballbanen på Nadderud stadion. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: NADDERUD: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og Stabæk fotball, og ledes av Larsen. To dager i uken er gressmatta læringsarena for ungdom fra 8. til 10. trinn. Tilbudet går til alle ungdomsskolene i Bærum, og læreren fra Hauger har ansvaret for 13 unge gutter som ikke synes ordinær skole er veldig morsomt. Målet er å utvide til fire dager i uken slik at flere kan tilbys dette opplegget. - Dagen starter med en teoriøkt med både matematikk, norsk, engelsk og ernæring bakt inn i fotballstoff, forklarer Larsen, som håper at å relatere teorien til noe de unge interesserer seg for vil skape motivasjon for mer læring. - De ser at det kreves struktur og rutiner for å lykkes i og med idrett. Elevene må også gjøre individuelle avtaler med skolen for å følge opp skolearbeidet. Rådgivers vurdering Forutsetningen for å bli med er at elevene spiller fotball aktivt på fritiden. De må ha basisferdigheter for at gruppen skal fungere. Det er rådgiverne ved de respektive skolene som vurderer kandidatene. - Tilbakemeldingene fra rådgiverne er positive, de mener at prosjektet utløser inspirasjon og læringsvilje, og ser god effekt i den ordinære skolehverdagen. Vi håper at dette prosjektet kan bli en modell for andre aktiviteter, slik at vi kan tilby denne løsningen også for de som driver med annet enn fotball, sier Larsen. Bra å være her Henrik fra 9. trinn på Vøyenenga skole synes opplegget er bra, særlig fordi han lærer mye om fotball. - Jeg er kanskje litt lei av vanlig skolearbeid, og da jeg fikk dette tilbudet fra skolen sa jeg ja takk. Også Nicolai fra 8. trinn på Hauger synes fotballen er bra, særlig fordi alle planene hans for fremtiden har med fotball å gjøre. - Jeg klarer ikke å sitte stille så lenge av gangen, og da er det mye bedre å være her en dag i uken enn å sitte og kjede seg på skolen. Jeg lærer nok uansett, det går fint, det. - Læreren min sa at jeg burde være med på dette fordi jeg liker fotball, sier Musab fra 8. trinn på Rykkinn skole, som har fotballskole to dager i uken. - Jeg ønsker meg litt mer action. Og så vil jeg bli flinkere i fotball, og her lærer vi også mye om hva fotball handler om. LAN Data døgnet rundt i høstferien på Helset fritidssenter. Se artikkel annet sted. Arena Bekkestua - multianlegg for sport og kultur Gml. Ringeriksvei 55, Hverdager 14-22, lørdager 11-18, søndager Gratis jenteskate med instruktør: torsdager kl Cirka Sirkus tirsdager. Capoeira: tirsdag og torsdag Internett, kafé, konserter og diverse arrangementer Høstferie: Mandag fredag 12-22, lørdag 11-18, søndag Bærumungdommens motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf Motor relaterte aktiviteter og skateparken Rud Rampland. Motorsenter for ungdom opp til 25 år. Der kan man mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 18 til 22, mekke sykkel, moped eller bil. Kyndig veiledning og utlån av utstyr. Kafé. Skating på Rud Rampland skjer på eget ansvar. Sikkerhetsutstyr anbefales. Høstferie: Vanlig åpningstider. Dønski Fritidshus Rudsveien 45, tlf / Internett, leksehjelp, playstation, film, musikk og diverse arrangementer: Mandag, tirsdag og torsdag 16-20, fredag og lørdag Friluftsgruppe, jentegruppe, fotballgrupper, asiatisk dans og diverse arrangementer/turer i ferier og på helligdager. Høstferie: Åpent hver dag, overnattingsturer og fjellturer. Påmelding til turer. Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf Etter skoletid: 5. klasse 18 år hverdager fra 13-16, Aktiviteter/ internett kafé: år: tirsdager kl og fredager kl Jentegruppe, guttegruppe, hip hop, DJ-kurs og gitarkurs. Juniorklubb: kl, torsdag Ledig bandøving med instruktør. Høstferie: Lan party. Lørdag 26. sept onsdag 30. sept. Rykkinn Fritidssenter Tyttebærstien 30, tlf Ettermiddagstilbud: klasse, hverdager kl Lekser, mat, lek og aktiviteter Aktiviteter/diskotek: 7. klasse 18 år, tirsdag kl og fredager kl Jentekveld, bandøving, arrangementer og utleie. Utendørs aktivitetspark med ballbinge, basket og skatemuligheter. Høstferie: Gratis tilbud. For 5., 6. og 7ende klasse, mandag til og med torsdag fra Tirsdag og fredag for ungdom fra 7. klasse til 18 år, klokken 18 til 22. Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf Bandøvning: hverdager kl , lørdager og søndager. Workshops i helger og ferier, med film, skuespill, musikk, foto og design. Scene, kunstutstillinger og musikkstudio. ALTERNATIVT: Henrik og Bjørn Tore fra Vøyenenga, Musab fra Rykkinn og Nicolai fra Hauger skole bytter ut klasserommet med gressmatta en dag i uken og stortrives. Lærer Lars Erik Larsen til høyre. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Østerås fritidssenter Eiksveien 104, tlf / Ettermiddagsåpent: hverdager for ungdom i 8 til 10. klasse. Kveldåpent: onsdag og fredag for ungdom i 8 til 10. klasse. Kult sted å treffe venner, band, spill, matlaging og film rom. Ledig bandøvings tid: Ta kontakt angående tid og tilgjengelig utstyr. Høstferie: Stengt

13 Bæringen torsdag 24. september 2009 ANNONSER SIDE 13 Bæringen annonseseksjon Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje STABEKK AKTIVITETSHUS Besøksadresse: Gml. Drammensvei 33, Stabekk - TLF Aktivitetshuset tilbyr varierte gruppeaktiviteter for voksne personer bosatt i Bærum, og som sliter med psykiske problemer i hverdagen. Her kan du komme innom for en kaffe og en prat, og kanskje melde deg på våre faste aktiviteter. OFFENTLIG ETTERSYN Følgende plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 24. september til 6.november 2009: Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Veolia Miljø på / (tidl ) UKE 40 DATO omr.6 Haslum-Valler september omr.7 Løkeberg-Bl.holm september omr.8 Tanum-Jong-Sandvika september omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker oktober omr.10 Høvik Verk oktober UKE 41 DATO omr.11 Jar oktober omr.12 Østerås-Eiksmarka oktober omr.13 Hosle oktober omr.14 Grav-Øvrevoll oktober omr.15 Fornebu-Snarøya oktober UKE 42 DATO omr.1 Emma Hjort-Skui oktober omr.2 Berger-Gommerud oktober omr.3 Hauger-Dønski-Evje oktober omr.4 Kolsås-Bærums Verk oktober omr.5 Lommedalen-Gullhaug oktober Kurs for treningskontakter Er du interessert i å lære litt mer om hvordan du skal motivere folk til å komme i gang med fysisk aktivitet? Da er treningskontaktkurset noe for deg! 60 personer som brenner for fysisk aktivitet søkes! Vi søker 60 personer som ønsker å bidra til litt mer fysisk aktivitet for brukerne av kommunenes støttekontaktordning. Vi vet alle at det for de aller fleste kan være vanskelig å komme i gang med fysisk aktivitet. For personer med behov for en støttekontakt er det enda vanskeligere. Akershus Idrettskrets har derfor sammen med Akershus fylkeskommunes ressursgruppe for fysisk aktivitet utviklet et kurs for treningskontakter. En treningskontakt er en del av kommunenes støttekontaktordning, og har ansvar for å følge opp personer i tiltak gjennom å motivere dem til fysisk aktivitet og deltakelse i lokalmiljøet. Treningskontakten får lønn gjennom kommunens støttekontaktordning. For å delta på kurset er det ikke noen krav om medlemskap i et idrettslag som har Aktiv på Dagtid, eller at idrettslaget skal starte opp med tiltaket. Men det er et ekstra pluss! Målgruppe for kurset Alle med interesse for fysisk aktivitet og friluftsliv. Ingen formelle forkunnskaper kreves. Pris Gratis. Det forventes at en deltar i støttekontaktordningen i sin kommune etterpå. Antall plasser på kursnr plasser pr. kurs, altså 60 plasser i alt. Første gang er 21. oktober. Påmelding til Akershus Idrettskrets via elektronisk kurskatalog (s ) UKEPROGRAM HØSTEN 2009 Mandag Kl : Treningsgruppe: Aktiv på dagtid Kl : Kafégruppe, vi lager mat sammen. Kl : Datatid, fri bruk av våre maskiner. Kl : ÅPEN KAFÉ m/middagsservering Tirsdag Kl : Strikkekafé, ta med egne ting eller få ideer her. Kl : Internettkafé, hva kan du ha nytte av internett til? Kl : Vedgruppe, vi fyller opp kommunens lagre i skogen. Kl : Felleslunsj Kl : Fotogruppe, bli med og lær mer. Kl : Kreativ gruppe (påmelding psykisk helse) Onsdag Kl : Kafégruppe, vi lager mat sammen. Kl : Datatid, fri bruk av våre maskiner. Kl : Turgruppe, hyggelig rusletur i marka. Kl : ÅPEN KAFÉ Torsdag Kl : Golfgruppe, også for nybegynnere. Kl : Felleslunsj Kl : Båtgruppe båtførerkurs, eller bare en båttur. Kl : En sunn hverdag, litt tur og litt matlaging. Kl : Ung-gruppe (18 25 år) Fredag Kl : Kafégruppe, vi lager mat sammen. Kl : Villmarksgruppe, litt lengre turer. Kl : ÅPEN KAFÉ Kl : Bridgegruppe, bli med og lær mer. Viktige datoer: (se egne oppslag på Huset) Torsdag 24.9: Tur til Losby gård Onsdag 14.10: Tur til Flannum (gapahuk) Torsdag 26.11: Tur til Strømstad Onsdag 9.12: Tur til Drøbak NB! På turdagene over er Huset normalt stengt. 1. og 2. oktober er Huset stengt pga. høstferie, 15. og 16. oktober er Huset stengt pga. seminar. Ledige plasser i kommunal barnehage Skogveien barnehage avdeling Skallum er en nyåpnet avdeling (3. august 2009) med plass til foreløpig 28 barn. Her er det fremdeles ledige plasser til barn i alle aldre. Det er pedagogisk leder på alle avdelinger. Barnehagen har lyse og romslige lokaler med god plass og fine områder. For ytterlige informasjon kan styrer Marianne Wersland kontakt på telefon: Høstaksjon 2009 på Isi avfallsanlegg fra 15. september til 15. oktober Åpningstider i perioden: Mandag til fredag 07:00-19:00 Lørdag 08:00-15:00 Søndag 13:00-16:00 (gjelder kun levering av kvist/hageavfall) Vi oppfordrer våre kunder til å benytte hverdagene da det erfaringsmessig er stor trafikk på lørdagene. Fra morgenen av er det også mindre trafikk. Se også PlanID Reguleringsplan og konsekvensutredning for Elias Smiths vei Saksbehandler: Synnøve Hench, tlf Planen legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens Internettsider Merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse innen GODKJENTE PLANER Kommunestyret har i møte vedtatt følgende plan: PlanID Reguleringsplan for Jong søndre friområde. Krav om erstatning eller straksinnløsning etter planog bygningslovens 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter Forvaltningslovens Kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Klagen sendes via Bærum kommune, 1304 Sandvika. Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen.

14 SIDE 14 ANNONSER Bæringen torsdag 24. september 2009 Innmelding av elever til første trinn skoleåret 2010/11 Hvem er elever på første trinn neste år? Barn som er født i 2004, har rett og plikt til å begynne på skolen i innmelding før 1. november Foreldrene vil få tilsendt en orientering fra sin skole om innmeldingen. Orienteringen inneholder opplysninger om at innmeldingen kan sendes over internett eller med brev til skolen. Skulle det være foreldre som ikke har mottatt orienteringen, bes de ta kontakt med skolen etter 15. oktober. Dersom foreldrene ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn den de har mottatt skjemaet fra, må det gis skrift lig uttrykk for dette på innmeldingsskjemaet. Sko lens kapasi tet vil avgjø re om det vil være mulig å oppfylle foreldrenes ønsker. Det er plass til alle ELEVER PÅ første TRINN i bærumsskolen Kommunen har nettoinnflytting av elever i enkelte områder av kommunen, og årskullenes størrelse varierer noe hvert år. Det har ført til at grensene mellom noen skoler er blitt flyttet. Skolene kan gi opplysninger om det. Tidlig på vinteren vil våre politiske myndigheter få en sak om opptaket av elever til første trinn skoleåret 2010/2011. Kommunen må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de har fått innmeldingsskjemaet fra. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte vil bli gitt i løpet av våren SKOLE BESØKSADRESSE TLF Blommenholm Halvorsensv. 2, 1338 Sandvika Bryn Bryn skolev. 7, 1348 Rykkinn Bærums Verk Skollerudv. 25, 1353 Bærums Verk Eikeli Nadderudv. 110, 1362 Hosle Eiksmarka Niels Leuchsv. 56, 1359 Eiksmarka Emma Hjorth Tokes vei 50, 1336 Sandvika Evje Brynsveien 88, 1346 Gjettum Grav Hosleveien 24, 1358 Jar Gullhaug Grindaberget 7, 1354 Bærums Verk Hammerbakken Åsbråtan 25, 1352 Kolsås Haslum Gl. Ringeriksv Bekkestua Hosle Bispev. 73, 1362 Hosle Høvik Gl. Drammensv Høvik SKOLE BESØKSADRESSE TLF Høvik Verk Fjordv. 76, 1363 Høvik Jar Storengv. 2/4, 1358 Jar Jong Jongssvingen 5, 1337 Sandvika Lesterud Grorudenga 1-11, 1350 Lommedalen Levre Levre skolev. 6, 1346 Gjettum Lommedalen Ringstabekkvn. 105, 1356 Bekkestua Lysaker Gl. Drammensv. 7, 1321 Stabekk Løkeberg Bærumsveien Haslum Rykkinn Valkyrievn. 25, 1349 Rykkinn Skui Ringeriksv 242, 134 Skui Snarøya Snarøyv. 90, 1367 Snarøya Stabekk Gl. Ringeriksv Bekkestua Tanum Tanumv. 69, 1341 Slependen Postadressen til en skole er: Bærum kommune, (skolens navn) skole, 1304 Sandvika Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen har åpningstid fra kl til fem dager i uken. Dette er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud. Foreldrene kan velge om de vil benytte seg av dette tilbudet i fem dager eller mindre. Påmelding til SFO er en foreløpig registrering. Fristen for endelig påmelding er 1.mai. Påmeldingen skjer via internett eller med brev til hjemmeskolen. Påmeldingsskjema/innbetalingsblankett finnes på kommunens internettsider. Skolefritidsordningen starter mandag den 2. august Den vil være åpen alle virkedager fram til og med 30. juni 2011 med unntak av tre planleggingsdager for personalet. Planleggingsdagene blir lagt i forbindelse med at barna har fri fra undervisningen. Vennlig hilsen Solveig Juel kommunalsjef TILBUD TIL FORELDRE, BARN OG UNGDOM Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som er i en akutt krise, presset situasjon, har barn under 12 eller der mor eller far er syk. Tilbudet gis etter skriftlig og/eller muntlig helsefaglig begrunnelse fra fastlege eller helsesøster. Akutthjelpen kan blant annet tilby pass av barn, tilberede enkle måltider og enkelt/nødvendig husarbeid. Egenbetaling. Kontakt: Bærum kommune (Akutthjelp i hjemmet) telefon eller mobil Faks E-post Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For med info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Bryr meg -tjeneste for barn og unge opp til 23 år Tilbud til barn og unge opp til 23 år. Se mer informasjon på Kontakt: eller telefon: Enestående tenåringsforeldre Tilbud til tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Temafellesskap. Sted: Frivilligsenteret i Løkkehaven, Elias Smiths vei 1, Sandvika. Tid: Kl mandag 2.10, 2.11 og Kontakt: Helsekontoret for barn og unge, telefon eller e-post kommune.no Familier i krise Tilbud til foreldre og andre foresatte med barn mellom 0 til 20 år, og som opplever at hverdagen er uhåndterlig. Råd og veiledning. Tilbudet er i regi av Helsekontoret for barn og unge i Bærum kommune. Gratis tilbud. Kontakt: Helsesøster Bodil Erdal på eller eller e-post no. Se også Foreldreveiledning til dere som har barn eller ungdom i alderen 0-23 år Er dere foreldre og synes hverdagen med barn eller ungdom byr på store utfordringer? Få hjelp av fagpersoner. Aktuelle tema: Fastlåste konflikter, vanskelig kommunikasjon, bekymring om rusbruk, overgang fra barn til ungdom m.m. Gratis tilbud. Kontakt: Helsekontoret for barn og unge,telefon eller på e-post kommune.no Grupper for enslige foreldre med barn i alderen 0-6 år Er du forelder som er alene eller mye alene om omsorgen for barn? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Har du barn i alderen 0-1 år, er du velkommen Til Røde Kors huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika Annen hver mandag, lik uke kl Har du barn i alderen 1-6 år, er du velkommen: Til Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, Sandvika Annen hver onsdag, ulik uke kl Det blir servert et enkelt målt. Tilbudet er gratis. Dette er et samarbeid mellom Røde Kors, Homestart og Helsekontoret for barn og unge. Send en sms eller ring før du kommer. Kontakt: Helsesøster Eli Kjesbu, telefon Støttekontakter søkes Natur og idrettsforvaltningen i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: ELDRE Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post vern.

15 Bæringen torsdag 24. september 2009 ANNONSER SIDE 15 Bolig- og oppfølgingskontoret flytter! Fra og med mandag 28. september 2009 er Bolig- og oppfølgingskontoret samlokalisert med NAV Bærum på Løkketangen i Sandvika. En egen publikumsskranke er åpen fra kl Besøksadresse: Løkketangen 10 og 14 Åpningstid: kl Telefon sentralbord: Telefaks: Postadresse: Bærum kommune Bolig- og oppfølgingskontoret, 1304 Sandvika Fredag vil boligkontoret i Brambanigården holde stengt for publikum, mens kontoret i Kommunegården vil ha åpent med redusert bemanning. Bjørnegård aktivitetssenter - et tilbud til deg med et psykisk helseproblem UKEPROGRAM, høsten 2009 MANDAG kl ; Tegne- & Malegruppe kl ; Friluftsgruppe TIRSDAG ONSDAG kl ; Svømmegruppe kl ; Håndarbeidsgruppe kl ; Tegnekurs 1 kl ; Avis-& nyhetsgruppe kl ; Håndarbeidsgruppe kl ; Tur-& Kulturgruppe kl ; Åpent hus m/enkel bevertning kl ; Tegnekurs 2 kl ; Styrketrening (Aktiv på Dagtid) TORSDAG kl ; Samtalegruppe kl ; Forming kl ; Kulturgruppe kl ; Malekurs kl ; Musikk-& bevegelsesgruppe FREDAG kl ; Håndarbeid/ formingsgruppe kl ; Kognitivt kurs kl ; Fredagskaffe m/ enkel lunsj Ta kontakt for mer informasjon. Adr: Ant. Walles vei 37 (2. etg), Sandvika. Tlf Bærum kommunes kulturpris og -utdanningsstipend 2009 Forslag til kandidater til kulturprisen og søknader om kulturstipend sendes Bærum kommune innen 1.oktober. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på: https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/ kultur/kulturadministrasjonen/ Bærum Velforbund Søknad om delvis dekning av merutgifter for veilys i private veier 2009 Til eiere av private veier med veilys Bærum kommunestyre har gjort vedtak om at kostnader for drift av veilys langs private veier i kommunen, skal dekkes av veieiere. Disse kan være boligsameier, huseierforeninger, gruppe med bruksrett til vei eller enkeltperson. Hafslund Nett har sendt tilbud til de samme om å overta driftsansvaret etter fastsatte takster. Det er den enkelte veieier som er ansvarlig for at slik kontrakt inngås. For delvis dekning av de merutgifter som ordningen medfører, er det også for 2009 tildelt midler. Fordelingen administreres av Bærum Velforbund. Delvis dekning av merutgifter Refusjon vil skje ut fra forholdet mellom de samlete, innkomne kravene og disponibel ramme. Søknaden må inneholde navn, adresse og kontonummer for ansvarlig veieier, beløp som er utgangspunkt for søknaden og veiens beliggenhet. Kopi av gyldig kontrakt med Hafslund Nett som viser driftskostnad og lampepunkter må legges ved første gangs søknad. For veiholdere som ble tildelt midler for 2008 er det tilstrekkelig å sende melding som bekrefter tidligere rapporterte opplysninger, ev. endringer, samt kvittering for betalte utgifter i Søknadsfrist er 1. november 2009 Søknad sendes til Bærum Velforbund, Postboks 36, 1318 Bekkestua. Har du spørsmål, kan du benytte e.mailadresse Bærum Eldreråd inviterer til markeringen av: Den Internasjonale Eldredagen Det er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det Kultur, humor og helse gir en meningsfull hverdag! Tema: Helse- Kommunens bidrag Meningsfylt hverdag Egen innsats og felleskapets bidrag Foredragsholder er varaordfører Lisbeth Hammer Krogh. Det blir musikalsk underholdning, allsang og enkel servering. Velkommen til Festsalen i Bærum Rådhus Torsdag 15. oktober kl Kaffe serveres fra kl Den Internasjonale Eldredagen markeres på selve dagen, den 1. oktober, rundt omkring på kommunenes seniorsentre og bo- og behandlingssentre. Tanum og Jong Seniorsenter. Fra oktober utvider vi daggruppetilbudet til også å gjelde mandager. D.v.s: Mandager fra kl Torsdager fra kl Vi ordner transport frem og tilbake. - Vi serverer frokost /»brunch» og middag. Vi ønsker deg velkommen til hyggelig samvær og muligheter for å delta i ulike aktiviteter! Ta kontakt med Bjørg Tryti. Tlf Møteplan for Forum 60+ de neste tirsdagene. Som vanlig i Røde- Korshuset kl Alle interesserte hjertelig velkommen. 29.sept. «Om Nasjonalforeningen for Folkehelsen» v/randi Kiil 6.okt. «Billedkunst og musikk» ved billedkunstner og visesanger Harald Dyrkorn 13.okt. «Om Bærum Symfoniorkester» ved styreleder Torleif Jacobsen Ser DU etter NY jobb? Klar for NYE oppgaver? Barn og unge Pleie og omsorg Helse og sosial Kultur Vi vil ha deg! Tekniske tjenester Administrasjon Plan og miljø ÅPENHET, RESPEKT OG MOT Finn ledige stillinger på:

16 SIDE 16 ANNONSER Bæringen torsdag 24. september 2009 Mer penger igjen til frivillighetstiltak i 2009 Ny søknadsfrist 1. november 2009 Rundt står fortsatt til fordeling til frivillighetstiltak - dvs. samarbeidstiltak mellom kommunale tjenestesteder og frivillig sektor. Er dere en frivillig organisasjon/enkeltperson og et kommunalt tjenested som ønsker å utvikle den frivillige innsatsen? Da har dere mulighet til å søke om tilskuddsmidler under forutsetning av at søknaden tydeliggjør hvem som er samarbeidspartene, og at midlene vil fremme frivillig aktivitet. Søknadsfrist er satt til , og søknadene vil bli behandlet på Frivilighetsutvalgets møte i begynnelsen av desember i år. Søknadsskjema og retningslinjer finner dere på kommunens frivillighetssider: frivillighet under fanen «frivillighetsmidler». Informasjonsmøte Har dere spørsmål, enten dere er et kommunalt tjenestested eller representerer frivillig sektor? har dere en god idè og trenger litt støtte for å komme igang? Da er dere velkommen til Informasjonsmøte i Kommunegården onsdag 21.oktober kl møterom 1.etg. Kontaktperson: Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens frivillighetskoordinator Kirsten Koht, telefon: eller baerum.kommune.no Sesong influensa / pneumokokk vaksinering av risikogrupper Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende risikogrupper tar influensavaksine hvert år samt pneumokokkvaksine for voksne hvert tiende år: Personer som er 65 år og eldre Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus (type 1 og type 2) Voksne og barn med kronisk nyresvikt Beboere på alders- og sykehjem (bo- og behandlingssentre) Vaksine kan fås hos fastlege eller ved Folkehelsekontoret i Sandvika. Budstikkagården, Rådmann Halmrasts vei 2, 2. etg (inngang fra gågaten). Influensavaksinering blir tilbudt ved Folkehelsekontoret i uke 41 og 42 Uke 41: Mandag: Torsdag: Fredag: Uke 42: Mandag: Onsdag: Torsdag: Alle dager fra kl Pris: Influensavaksinen: kr. 100,- Pneumokokkvaksinen: kr. 200,- Høstens datakurs for seniorer Seniornett Bærum inviterer igjen til sitt velrenommerte 24 timers data-grunnkurs, spesielt tilpasset seniorer. Over 300 har deltatt så langt, og vært svært fornøyde med resultatet! Kurset gir grunnleggende opplæring i bruk av tekstbehandling, e-post og internett, og krever ingen forkunnskaper. Det gjennomføres med profesjonell instruktør, mye øving på kurs-pcer, og omfattende bistand av frivillige veiledere fra Seniornett Bærum underveis. Kursdager er mandag, tirsdag, torsdag og fredag i uke 42 og 43, fra kl 09-12, på Sandvika vdg. skole (tidl. BI), med første kursdag mandag 12. og siste kursdag fredag 23. oktober. Kursavgiften er kr Det inkluderer et års medlemskap i Seniornett Bærum og gir fri tilgang til videre hjelp og veiledning. Samtidig har vi også 4t oppfølgingskurs i tekstbehandling (Word07), i e-post (Windows Mail) og i Internett, og 6t kurs i digital fotohåndtering for XP og for Vista maskiner. For påmelding eller mer informasjon, henvendelse til: tlf (telefonsvarer for Seniornett Bærum - vi ringer tilbake), e-post - eller skriv til Seniornett Bærum, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika. Seniornett Bærum er en ideell medlemsforening som arbeider for at seniorer skal kunne delta aktivt i datasamfunnet. Foreningen ble etablert som lokal avdeling av Seniornett Norge vinteren 2005/06, og har over 450 data-interesserte seniorer som medlemmer. Nye tilbud ved Lærings og mestringssenteret, sykehuset Asker og Bærum til personer med ME (myalgisk encefalopati) /CFS og deres pårørende Åpent ME- treff for personer med ME /CFS Lokalforeningen av Norges ME- forening vil arrangere åpent ME- treff første fredagen i måneden på Lærings og mestringssenteret. Det er et uformelt møte hvor man kan treffe andre i tilsvarende situasjon for samtale, erfaringsutveksling etc. Tid: 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. desember kl Sted: Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus Ingen påmelding. Temakvelder for pårørende til personer med ME Lærings og mestringssenteret skal i løpet av høsten 2009 arrangere tre kvelder for pårørende til personer med ME. Tid: 28. oktober kl for ektefelle / samboer 18. november kl for søsken / venner over 16 år 25. november kl for foreldre til barn / ungdom med ME Program: Dr. Barbara Baumgarten vil innlede alle kveldene med et faginnlegg. Deretter vil det være åpent for samtale, spørsmål og erfaringsutveksling. Sted: Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus Påmelding til Lærings og mestringssenteret ved Lill Hagen, tlf , e-post: Har du spørsmål om demens? Bærum kommune har tilbud til alle som har spørsmål om demens. Helsepersonell informerer om behandling og omsorg for demenssyke og gir råd til pårørende om hvordan du går frem for å få hjelp og støtte. Demenstelefon i Bærum, tlf Åpen mandag til fredag kl 9 15 Internettside E-post adresse. INGEN TIMEBESTILLING! KURS FOR TUR- OG BESØKSVENNER Bærum Frivilligsentral arrangerer kurs for nye tur- og besøksvenner, og for de som har vært det en stund. Kurset går over to kvelder, er gratis og uforpliktende for deg. Etter kurset bestemmer du selv om du ønsker å ta oppdrag. Program: Sted: Røde Kors- huset i Sandvika, Elias Smiths vei 1 Onsdag 7. oktober 2009, kl Velkommen Introduksjon og presentasjon av gruppen Innledning: Hva er en besøksvenn? Noen erfaringer fra to frivillige Holdninger og verdier i møte med våre medmennesker v/ Jorunn Dreksler, seksjonsleder Nasjonalforeningen for folkehelse Oppsummering og avslutning. Torsdag 8. oktober 2009, kl Innledning Diagnoser vi kan møte hos våre medmennesker v/ Nina Rognstad, sykepleier og frivillighetskonsulent, Bærum kommune Frivillighet i omsorgstjenesten v/ Harald Waugh, frivillighetskonsulent, Bærum Kommune Om å være frivillig på Frivilligsentralen v/ Siw Hagelin, leder for Bærum frivilligsentral Evaluering, avslutning og utdeling av kursbevis Det vil bli enkel servering i pausene. Påmelding til kurs sendes innen 1. oktober til: Bærum frivilligsentral: Tlf: eller e-post: Vel møtt! ADVOKATVAKTEN Gratis juridisk rådgivning Trenger du juridisk hjelp? Med inntil 30 minutters gratis konsultasjon kan medlemmer av Den Norske Advokatforening hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem, og gi enkle råd om dette. Hvordan få hjelp? Advokatvakten er til stede på torsdager fra kl til kl Sted: Røde Kors Huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika Kun personlig oppmøte, Advokatvakten tar ikke mot telefonhenvendelser Vi har kølappsystem, da det ved stort oppmøte kan oppstå ventetid. For mer informasjon, kontakt Bærum Frivilligsentral på telefon ANGST OG SELVHJELP Angstringen starter opp i Bærum, og vi inviterer til informasjonsmøte torsdag 15. oktober kl i Røde Kors Huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika - Presentasjon av Angstringen - Erfaringer fra å jobbe med egen angst - Visning av filmen Å eie smerten - Hva er selvhjelpsgrupper? Muligheter og begrensninger VELKOMMEN! For mer informasjon, ta kontakt med Bærum Frivilligsentral på tlf (9-15) SELVHJELPSGRUPPER Anonyme Alkoholikere Mandagsgruppa i Bærum Møter Hamang Terrasse 55, 1.etg Sandvika mandag kl Åpent møte siste mandag i mnd. Bærumsgruppa Møte Gartnerveien 8 (Sanitetshuset) Bekkestua torsdag kl Åpent møte første torsdag i mnd. Kontakttelefon: kl , hver dag. Hvis du ønsker å drikke er det din sak hvis du ønsker å slutte er det vår sak. AL-ANON Sandvika Al-Anon Møte Løkkeåsveien 2, Sandvika torsdag kl Er du berørt av en venn eller familiemedlems alkoholisme eller rusproblem? Kontakttelefon: /

17 Bæringen torsdag 24. september 2009 SIDE 17 Velkommen til seniorsentrene ANNONSER Kafeteria med salg av middag Fotterapi og frisør Trim og ulike aktivitetstilbud Daggrupper Diverse støtte- og samtalegrupper Transport til og fra senteret Seniorsentrenes forebyggende team arbeider med sosialrådgiving, oppsøkende virksomhet og vern for eldre. Sentrene er behjelpelig med kontakt med andre instanser i kommunen. Seniorsentrene er åpne for alle pensjonister over 60 år. Tirsdagsbussen går hver uke fra Rykkinn seniorsenter kl Fra Bekkestua seniorsenter og fra busstasjonen i Sandvika kl Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene for kommende tre uker. Følg også med på oppslagstavlen på det enkelte senter. Sommertid ved de kommunale sentrene: 21. mai september kl Informasjon om start av de forskjellige kurs og grupper finnes i det enkelte senter. Påmelding i serviceskranken. BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: kl Middag hver dag kl Månedens utstiller i september: Hanni Jacobsen Torsdag 1. oktober kl 12.00: Den internasjonale eldredagen markeres. Underholdning ved Bærum seniorkor. Torsdag 1. oktober kl : GUTTAS ettermiddag med adgang for jenter. Her møtes gutta som liker fart og spenning Kai Børre Andersen(Bølla) fra Bekkestua viser fi lm om og forteller om livet som Racing sjåfør. Mat og drikke tilpasset tøffe karer. Påmelding senest 25. sept. Fredag 2. oktober kl 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. Fredag 2. oktober kl : ALLMØTE: Tjenesteleder Helle Brit Oppedal: Seniorsenterets mål og virksomhet. Mandag 5. oktober kl 12.00: Kirkens time. Torsdag 8. oktober kl 11.00: Obs tiden! Mannekengoppvisning. Torsdag 8. oktober kl : Torsdagsdans med Johnny og Genek. Fredag 9. oktober kl 12.00: Ukeslutt: Jan Larsen: Musikkquiz. Onsdag 14. oktober kl 12.00: Gladjazztimen ved Ronald Granly. Torsdag 15. oktober kl 12.00: Siri Juster: Historien om min far, Leif Juster. Fredag 16. oktober kl 12.00: Ukeslutt: Henny Moan: Den uutgrunnelige Hamsun. EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafete riaen: kl Søndagskafé hver søndag kl Kveldsåpent én gang i måneden fra kl Senteret er brukerdrevet. Onsdag 30. september kl 12.30: Revygruppe fra Rykkinn med Flirekassen. Tirsdag 13. oktober kl 18.00: Kveldsåpent med servering. Påmelding med betaling innen fredag 9. oktober. Onsdag 14. oktober kl 12.30: Wolfgang Plagge: Musikk hva er det? HASLUM Nesvn. 5. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Søndagskafé 1. søndag i måneden kl Middag serveres mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag 24. september kl 15.00: Jazz på senteret med salg av mat fra kl Konsert kl med«swing Makers». Fredag 25. september kl 10.30: Lokalhistorie: Magnus Birkeland har lysbilde kåseri: «Ankomst Brønnøya». Onsdag 30. september kl 12.15: Kjell Graff kåserer: «Forsvarsvilje- Katnosabasen, Gutta på skauen». Torsdag 1. oktober kl 10.30: Markering av FNs internasjonale eldredag. Søndag 4. oktober kl 12.00: Søndagskafé. Mandag 5. oktober kl 10.00: Åpning av utstilling «Lån oss din hatt!». Mandag 5. oktober kl 16.15: Bridgekurs for nybegynnere og litt øvede. Påmelding senest 30. september. Onsdag 7. oktober kl 14.30: Fest for alle over 80 år. Personlig invitasjon. Påmelding senest 30. september. Fredag 9. oktober kl 10.30: Lokalhistorie. Onsdag 14. oktober kl 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 14. oktober kl 12.15: Kari Brustad Silihagen: «Kunstneren Harriet Backer». Mange grupper og kurs er åpne for nye deltakere selv om de har startet opp allerede. Ta kontakt med senteret. HENIE-ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafete riaen: kl Middag: Mandag fredag kl Torsdag 24. september kl 11.30: Quiz. Mandag 28. september kl 12.00: Ingrid Birkeland: Patrisianervilla i Kristiania i Tirsdag 29. september kl 17.00: Ettermiddagskaffe. Onsdag 30. september kl 13.30: Konsert med Gla sangerne. Torsdag 1. oktober kl 11.30: Kom og syng med oss Henie Onstad 33 år og markering av Eldredagen. Se oppslag på Senteret. Mandag 5. oktober kl 12.00: T. C. Bakken fra Asker og Bærums budstikke kåserer om det nye Bærumsatlaset med lysbilder. Onsdag 7. oktober kl 13.00: Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Påmelding. Onsdag 7. oktober kl 14.00: Hørselgruppe, påmelding. Onsdag 7. oktober kl 17.00: OBS ny dato for Filmaften. Torsdag 8. oktober kl 11.30: Quiz. Mandag 12. oktober kl 12.00: Per Egil Hegge: Russland en stormakt vender tilbake. Torsdag 15. oktober kl 11.30: Kom og syng med oss. KOLSÅS Brynsv Tlf Åpningstider: Mandag torsdag kl Åpningstider i kafeteriaen: Kl Middag serveres tirsdag, onsdag og torsdag kl Søndagskafé 1. søndag i måneden kl Mandag 28.september kl.11.30: Quiz - spørrekonkurranse. Torsdag 1.oktober kl.12.00: Den internasjonale eldredagen.høstbuffet. Torsdag 1.oktober kl.13.00:reidar Steffensen: Høstviser. Søndag 4.oktober kl.12.00: Søndagskafè. Mandag 5.oktober kl.11.30: Odnys strikkekafè. Onsdag 7.oktober kl.12.00: Lokalhistorie. Harald Kolstad: Kolsås. Bærums Akropolis. Torsdag 8.oktober kl.12.00: Rehabilitering vest. Ergoterapeut Gro Marie Lindahl: Aktivt liv i eget hjem. Mandag 12.oktober kl.11.00: Data-dager: Tirsdag 13.oktober kl.10.00: Nattravner gir råd og veiledning Onsdag 14.oktober kl.10.0: Om bruk av data og internett. Torsdag 15.oktober kl.15.30: Vinbodega. Påmelding. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VæRK Skolegata 10. Tlf Åpningstider: Mandag torsdag kl Åpningstider i kafeteriaen kl Varm lunsj hver mandag kl Middag serveres tirsdag og torsdag kl Påmelding. Fredagskafé kl Torsdag 1. oktober kl 11.00: Markering av Den internationale Eldredagen, med Teatergruppa v/rykkinn seniorsenter. Torsdag 8. oktober kl 11.30: Vi over 80 år. Allsang og underholdning ved Lommakvartetten. Personlig invitasjon. Torsdag 15. oktober kl 10.00: Prestens time ved Gunnar Næsheim. Torsdag 15. oktober kl 11.30: Kari Disen og Kåre Grøttum underholder. Torsdag 15. oktober kl 12.30: Lunchbufet, påmelding innen RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafete riaen: kl Middag serveres mandag torsdag kl Fredagslunsj kl Søndagskafé søndag i måneden ved brukerne. Fredag 25. september kl 11.30: Allsang med Lommakvartetten. Tirsdag 29. september kl 11.30: Tid for film. Onsdag 30. september kl 11.30: Lars S. Hauge: Uten kultur tørker sjela. Torsdag 1. oktober kl 11.30: Den internasjonale eldredagen. Fredag 2. oktober kl 11.30: Informasjon fra brukerrådet og administrasjonen. Quiz spørrelek. Tirsdag 6. oktober kl 17.00: Ettermiddagsdans med Johnny og Genek. Onsdag 7. oktober kl 11.30: Lars Hvardal: Hurtigruten i ord og bilder. Fredag 9. oktober kl 11.30: Genek og Johnny: Kafémusikk med swing og svisker. Onsdag 14. oktober kl 11.30: Edmund Jærvi: Musikalsk rebus. Onsdag 14. oktober kl 18.00: Dueslepp. Hyggekveld med mat og dans. Fredag 16. oktober kl 11.30: Erling Larsen og Jan Novak: Fra viser til opera. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl Kafeteria kl Senteret er brukerdrevet. Tirsdag 29. september kl 11.00: Mannekengoppvisning. Tirsdag 6. oktober kl 10.00: Åpen kafé. Torsdag 8. oktober kl 10.00: Arbeidsstua er åpen med medhjelpere til stede. Tirsdag 13. oktober kl 11.00: Dr. Hilde B Gudim tar opp et aktuelt tema. Tirsdag 20. oktober kl 11.00: Årets fårikålfest. Påmelding nå!! SNARØYA Snarøyvn Tlf Åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl Middag serveres onsdag kl Påmelding. Senteret drives av Snarøya sanitets forening. Mandag 28. september kl.11.30: Lunsjbord. Torsdag 8. oktober kl : Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Torsdag 8. oktober kl : Mamma Mia på Folketeatret. Fulltegnet. Mandag 12. oktober kl : Georg Chr. Kalleberg: Barndomserindringer fra krigsårene STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Middag hver dag kl Lørdagskafé hver lørdag kl Torsdag 24. september kl : Nettravner gir råd, hjelp og tips Torsdag 24. september kl 12.30: Fagkonsulent Connie Ursin informerer om kommunens internettsider. Fredag 25. september kl 11.30: Morten Røhrt; Støv -en Wergelandsforestilling. Fredag 2. oktober kl 11.30: Wenche Styff leser fra boken til Ricard Herrmann: Victoria I. En dronning for sin tid. Fredag 9. oktober kl 11.30: Anita Moholt: Høstens bøker. Tirsdag 13. oktober kl.13.00: Kirkeforum. Torsdag 15. oktober: Ryddedag. Sentret er stengt. Fredag 16. oktober kl 11.30: Sten Lundbo: Polen i nært samarbeid med Norge. Vår sosialrådgiver Grete Bentseng har trefftid mandag kl Vår ergoterapeut Ellen Pihl har trefftid første fredag i mnd. Kl Bestill gjerne tid i vår resepsjon på forhånd Vi har ledige timer hos fotterapeutene Torill Aardal og Liv Aga. Ring og bestill TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafete riaen: Kl Middag serveres mandag, tirsdag og torsdag kl Fredag serveres grøt kl Torsdag 24. september kl 14.30: Kulturkafè med middag og kl 16.00:Konsert Tirsdag 29. september kl 12.00: Jann Wisløff: Slektsgranskning Torsdag 1. oktober kl 12.00: Markering av den internasjonale eldredagen Søndag 4. oktober kl 13.00: Søndagskafè Tirsdag 6. oktober kl 12.00: Ingrid Danbolt Morken: Dikt jeg liker å lese. Torsdag 8. oktober kl 13.30: Årets fårikålmiddag. Påmelding. Tirsdag 13. oktober kl 12.00: Lief A. Lier: Kriminalitetsutviklingen - en fare for demokratiet? Onsdag 14. oktober kl 19.00: Teatertur: Høstsonaten en kjærlighetskrig. Påmelding. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafete riaen kl Middag serveres kl Lørdagskafé 1. lørdag i måneden kl Søndagskafé hver søndag kl Tirsdag 29. september kl 12.15: Allsang. Onsdag 30. september kl 12.00: Allmøte. Tjenesteleder Helle Brit Oppedal informerer om seniorsentrenes mål og kjernevirksomhet. Torsdag 1. oktober: kl :Markering av FNs internasjonale eldredag. Eldre spiller for eldre Kjente melodier fra før og til nå. Torsdag 1. oktober kl : Fårikålmiddag, påmelding senest 25. september. Torsdag 1. oktober kl : Torsdagsfi lm: Sensommer - en fi lm om tre generasjoner. Fredag 2. oktober kl 12.30: Spørrekonkurranse. Lørdag 3. oktober kl 15.00: Lørdagstreff. Ost og vin. Tirsdag 6. oktober kl 09.00: Frokosttreff for frivillige hjelpere. Tirsdag 6. oktober kl 12.15: Allsang. Tirsdag 6. oktober kl 19.00: Østeråsakademiet. Henrik Syse: Måtehold og materialisme. Onsdag 7. oktober kl.12.00: Mannekengoppvisning. Torsdag 8. oktober kl : Utstilling av hatter og skjerf. Fredag 9. oktober kl 12.30: Spørrekonkurranse. Tirsdag 13. oktober kl 12.15: Allsang. Onsdag 14.oktober kl 12.00: Psykolog Kim Edgar Karlsen: Hvordan unngå depresjon i hverdagen. Torsdag 15. oktober kl 14.00: Torsdagsfi lm. OBS: Tirsdag 20. oktober er senteret stengt.

18 SIDE 18 Bæringen torsdag 24. september 2009 Fritidskalenderen Annonsefrist Informasjon om arrangementer og andre kultur- og fritidstilbud til Fritidskalenderen må være oss i hende innen kl 10 onsdag to og en halv uke før utgivelse. E-post: baerum.kommune.no. Post: Bærum kommune, Bæringen, Informasjonsavdelingen, 1304 Sandvika. Neste Bæringen utgis torsdag 15. oktober. Frist til Fritidskalenderen er: onsdag 30. september kl 10. BILLETTER Bærum kulturhus tlf og KULTURARENA Bærum Kulturhus Claude Monets allé 27 Sandvika Teater Kinoveien 2 Lille Scene Rådmann Halmrasts vei 2 Musikkflekken Brambanis vei 2 BIBLIOTEK Bærum bibliotek ÅPNINGSTIDER: BÆRUM ANDRE SCENER: Kulturhuset Stabekk kino Gml Ringeriks vei 5 Kalkmølla Kulturstasjon Franzefossv. 18 Bekkestua bibliotek, tlf Mandag torsdag Fredag Lørdag Lesesalen: Mandag torsdag Fredag: Lørdag: Eventyrstund: torsdag kl 10.30** Eiksmarka bibliotek, tlf Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Eventyrstund: torsdag kl ** Høvik bibliotek, tlf Man og ons Tirs, tors- og fre Hver lørdag Eventyrstund: torsdag kl 11.15** Første gang denne høsten torsdag 10. september. Påmelding barnehagegrupper tlf Rykkinn bibliotek, tlf Man-, ons- og tors Tirs og fre Lørdag Eventyrstund: torsdag kl 11.00** Sandvika bibliotek, tlf Mandag torsdag Fredag Lørdag Biblioteket er ubetjent fra kl Det betyr at du kan bruke internett, lesesalen, lese aviser og låne materiale ved bruk av utlånsautomaten. Praktikanttreff tirsdager kl Biblioteket tilbyr seg å være en møteplass for praktikanter og deres barn. Bli kjent med hverandre, knytt kontakter og les for barna. **Eventyrstundene er beregnet på førskolebarn fra 3 år og varer ca 30 min. Barnehager må ringe for bestilling. BRIDGE Blommenholm bridgeklubb Hosletoppen skole tirsdager fra kl Kontakt: Hege Falster, tlf , bbkbridge.com/ Bærumspensjonistenes brigdeklubb Nye spillere bes ringe Bjørn Ljungmann, tlf FRITID Haslum seniorsenters bridgegruppe Nesveien 5 mandager kl Kontakt: Ragnvald Bugge, tlf Lommedalen seniorbridge Bridgegruppen ved Lommedalen og Bærums Verk Senter samles mandager kl i storsalen, Skolegata 10. Kontakt Tor Berntsen tlf Rykkinn seniorbridge Rykkinn seniorsenter torsdager kl på Rykkinn seniorsenter. Kontaktperson: Evelyn Løkke- Sørsensen tlf Snarøya seniorsenter Bridgegruppen spiller i Snarøyveien 147, duplicat bridge hver tirsdag kl Kontakt: Kjell Hallan, tlf Øvrevoll og Bekkestua bridgeklubb Lønnås bo- og behandlingssenter (Fredheimslia 44) annenhver mandag kl Kontakt: John Erikstad, tlf Skui seniorsenter Bridgegruppen spiller torsdager kl 10. Kontaktperson: Gunnar Bech, tlf DIVERSE Høydepunkter innen fransk kunst Foredragsserie over fem lørdager. Start 26. september. Andre lørdager: 17. og 31. oktober, 21. november og 5. desember. Påmelding til Bærum kunstforening, tlf , Spilldager Bekkestua bibliotek har kjøpt inn en bunke nye spill, og markerer høstferien med en spilluke. Uformelle turneringer i forskjellige brettspill og kortspill. Mandag torsdag 28. september 1. oktober kl Bærum revmatikerforening Kommunegården i Sandvika mandag 5. oktober kl Forfatter Solveig Bøhle og spesialist i klinisk psykologi, Gunnar Sørbotten samtaler om boka «Når kroppen husker det du vil glemme» av Solveig Bøhle. Emma Gjestehus Høyrabben 4, Sandvika, kommune.no, tlf: Overnatting i naturskjønne omgivelser. Resepsjonen er åpen mellom kl www. emmagjestehus.no FILM Kino1 Claude Monets allé 25 i Sandvika. Åpningstider: Mandag fredag fra kl Lørdag og søndag fra kl Billettbestilling: automatisk tlf , manuell tlf Babykino: Tirsdager kl Seniorkino: Tirsdager kl lmweb.no/sandvikakino/ FRILUFTSLIV Kulturminnevandring på Fornebu Søndag 11. oktober kl 11. På nye veifar i historiske omgivelser: Fornebu hovedgård, Kyststien, Nansenparken, Sjøfl yhavna, Villa Hareløkken og hotellet. Omviser: Øyvind Wee. Stavgang Frivillighetssentralen har hver mandag og torsdag fra kl 11 stavgangsgrupper på Kalvøya. Oppmøte ved broen på Kalvøya. Ingen påmelding. Flaggspretten Tur-orientering for alle aldersgrupper, www. fl aggspretten.no. Brunkollen turisthytte Serveringssted 3 4 km fra Fossumbanen, Griniveien, Skytterkollen og Burudvann. Ca. 6 7 km fra Øverland. Åpent lørdag og søndag kl Stabburet står åpent hele tiden med automater med varmdrikke-, sjokolade- og brusautomat, pluss en koselig sofa og mange bøker. Åpent hver tirsdag kl Da serveres varm suppe, hjemmebakt brød og dessert til turgåere. Fossum IF klubbhus Åpent søndag kl Furuholmen 2,5 km fra Vestmarksetra. Åpent lørdag og søndag kl Gupu To km fra Vestmarksetra. Lørdag og søndag kl Haslumseter kapell I skogen ved Brunkollen, 4 km fra Burudvann og Skytterkollen. Gudstjeneste kl www. haslumseter.no. Nygård Serveringssted ved Murenveien, fi re km fra Øverland gård/gml. Ringeriksvei. Åpent lørdag og søndag kl Mye informasjon om markahyttene og marka fi nnes på HELSE & VELVÆRE Emma Friskhus Jens Holes vei 8, 1336 Sandvika. baerum.kommune.no, tlf /52, faks Varmtvannsbasseng og gymsal. Utleie. Lørdager utleie for private arrangementer. Svømming for funksjonshemmede torsdager kl Tirsdag kl svømming i regi av Helios handicapidrettslag (kontakt Lars Bernhoft-Osa, tlf ). Emma Sansehus Jens Holes vei 5, Sandvika, tlf , baerum.kommune.no Opplevelsessenter for bestilte grupper. Ingen forhåndsbestilling onsdag kl og søndag kl Åpent for publikum kl Voksne kr 80, barn og funksjons hemmede kr 60. KONSERTER Livets dans Kalkmølla kulturstasjon torsdag 24. september kl Skuespiller Kristi Kinsarvik og pianist Ole Henrik Giørtz bringer oss inn i dikterverdenen til Inger Hagerup. Viktoria Mullova, fiolin Bærum kulturhus fredag 25. september kl Bach-spill i verdensklasse. PÅ TURNÉ FOR Å HUSKE- GLEMME I de drøye tyve årene som har gått siden vi alle var tøffe i pyjamas har delillos befestet sin posisjon blant de største innen norsk rock. Musikkflekken fredag 25. september kl 21. Aspheim Oldtimers Kulturhuset Stabekk kino søndag 27. september kl 18. Lady Moscow Musikkfl ekken 2. oktober kl 21. Lady Moscow er et resultat av følelse, integritet, hardt arbeid og selv-ironi. Bandmedlemmenes forskjellige musikalske bakgrunner og referanserammer, gjør at bandet har en bred musikalsk profi l, og bandet når derfor et stort og variert publikum. Kari Svendsen lørdagsmatiné Kulturhuset Stabekk kino lørdag 3. oktober kl 15. RAMMSUND SANDVIKA: Rammsund er et norsk hard rock/heavy metal-band som hovedsakelig spiller Rammsteins musikk med nynorsk tekst. Musikkflekken lørdag 26. september kl 21. Harrys gym og I was a king Musikkfl ekken lørdag 3. oktober kl 21. Harrys Gym er Anne Lise Frøkedal, Bjarne Stensli, Erlend Ringseth, Ole Myrvold. Bandet leverer dunkeldystre og bittersøtt danderte melodier og beats, innhyllet i omvrengte gitarer og Anne Lise Frøkedals unikt uforglemmelige og ubeskrivelig innsmigrende stemme. Barrio Tango med Morten Gunnar Larsen Kulturhuset Stabekk kino søndag 4. oktober kl 18. Fire saksofoner og ett piano. Mozart Grosse Messe Helgerud kirke onsdag 7. oktober kl Oslo Bach kor og Oslo symfoniorkester Solister: Ingrid Vetlesen, Marianne Andersen, Rolf Sostmann og Yngve Søberg. Dirigent: Iver Kleive. Billett: SMS til 2440 med kode antall billetter. CC Cowboys Musikkfl ekken onsdag 7. oktober kl 21. Nixon Musikkfl ekken fredag 9. oktober kl 21. Nixon slapp i 2008 debutplaten «überpop» (Nordic Records). Cumshots Musikkfl ekken lørdag 10. oktober kl 21. I september kommer The Cumshots med sitt lenge etterlengtede fjerdealbum «A Life Less Necessary». Med Kristopher Schau og Ole Petter Andreassen i spissen har de med det japanske bandet Electric Eel Shock. Fiolin og klaver Kalkmølla kulturstasjon torsdag 15. oktober kl Vebjørn Anvik på fl ygel og Geir Inge Lotsberg på fi olin. LOPPEMARKED Hosle skole Lørdag 10. oktober kl Auksjon kl 12. Loppelevering på skolen fredag 9. oktober fra kl 18. Arrangør: Hosle skolekorps. Bryn skole Lørdag 10. og søndag 11. oktober. Loppehenting (ikke ovner, data, hvitevarer) på torsdag 6. oktober. Ring mellom kl 17 og 22 til tlf , eller Kurante lopper kan også leveres på Bryn skole fredag 9. oktober etter kl 19. Loppe-henting kan også registreres på www. brynskolesmusikkorps.no Arrangør: Bryn Skoles Musikkorps Rykkinn skole, avd Gommerud Lørdag 17. oktober kl og søndag 18. oktober kl Auksjon begge dagene kl 13. Lopper tas imot. Se www. korpsetmitt.no MUSEER Lommedalsbanen Åpent søndager i september kl Friluftsmuseum med jernbanemateriell. Tilbud om tur med damp- eller diesellokomotiv med vogner. Adkomst med bil er innerst i Lommedalsveien, samt Kampeveien og Tolverudveien. Deretter følg skilting. www. lommedalsbanen.no Emma Hjorth museum Emma Hjorths hundreårige historie. Emma Hjorths vei 64, tlf , kommune.no. Åpent: Torsdager kl Andre dager etter avtale. Sommerstengt i uke

19 FRITID Bæringen torsdag 24. september 2009 SIDE september til 15. oktober Grinimuseet Jøssingveien, tlf / Søndager kl , gruppebesøk i ukedagene. For privat omvisning ring Linn Todnem tlf Ovnsmuseet på Bærums Verk Lørdag og søndag kl SENIORKULTUR Informasjonsskranke for seniorkultur Kommunegården, åpen mandag til fredag kl Tlf / 22. Påmelding til turer ved oppmøte i skranken eller direkte på e-post: Turkatalog fås i skranken i Kommunegården, på bibliotekene og seniorsentrene og på 26. september: Busstur til kunstnere i Østre Bærum i forbindelse med Kunst rett vest: Avreise Bekkestua bussterminal kl 12 og Sandvika bussterminal kl Besøk hos: Millie Behrens, Janine Magelssen, Sverre Hoel, Anna Marit Staurset og Reidun Aafl øy Hansen og Tone Hagen. 27. september: Busstur til kunstnere i Vestre Bærum i forbindelse med Kunst rett vest: Avreise Sandvika bussterminal kl 12 og Bekkestua bussterminal kl Besøk hos: Dorthe Søndergaard, Ingerid Krane, Alison Leggat, Julio Jose Fernandes da Silva, Mia Helgesen og Rus Mesic. 27. september 2. oktober: Spidsbergseter oktober: Madeira november: Valle Marina på Gran Canaria 29. november. 2. desember: Julemarked i Lübeck mars 2010: Belek i Tyrkia Internettcafé Henie Onstad seniorsenter. I høst skal det prøves ut et nytt opplegg for å gi nybegynnerne en enda bedre start. Kan du svært lite eller har vært borte fra data en tid, kan det være bra å ha egen veileder noen timer. Det holdes også kurs i tekstbehandling og bildebehandling. Kontakt: tlf Seniornett Bærum Veiledning i PC-bruk. Bekkestua bibliotek, mandager kl Røde-kors-huset i Sandvika, Elias Smiths vei 1, onsdager og torsdager kl Gamle og nye brukere ønskes velkommen. Tlf eller e-post Torsdag 24. september 2009: Bærum bibliotek og Seniornett Bærum inviterer alle seniorer til en temadag om internett og bruk av PC. Fellessamling på Bekkestua bibliotek kl 11. Fra kl 13 tilbys veiledning på Bekkestua bibliotek, Røde Korshuset i Sandvika og på Høvik, Eiksmarka, Rykkinn og Sandvika bibliotek. Alle tilbudene er gratis. Seniorbowling Bowlinghallen i Malmskriverveien i Sandvika hver mandag og torsdag kl Mer info: tlf eller Seniortrening i Gjønneshallen Trening for deg som er godt voksen eller bare ønsker en treningsform med nokså lav intensitet når det gjelder musikk og øvelser. Ring Friskis&Svettis på , eller bare møt opp i Gjønneshallen, Bekkestua. Hver tirsdag og torsdag kl Kulturkaféer i Kulturhuset Bærum kulturhus, Foajéscenen. Torsdager kl * Spadser- & Prateforeningen Fra Bekkestua bibliotek torsdager kl Gå tur i hyggelig lag og rolig tempo en times tid med turleder Inger Johanne Nossum. Arrangør: Støttegruppen for osteoporoserammede i Østre Bærum. Alle er velkommen med på tur. Ingen påmelding. Bærum seniorkor Øver på Bekkestua seniorsenter tirsdager kl Sangglade pensjonister er velkommen, gjerne fl ere mannsstemmer. Kontakt: Nic. O. Ruud tlf / tlf dirigent Kirsten Løes Narum, tlf Østerås eldrekor Øver fredag kl på Østerås seniorsenter. Du er hjertelig velkommen til å synge med oss. Kontaktpersoner: Arne Nyland tlf og Betty Skogen tlf Tanum og Jong kor Tanum og Jong eldresenter mandager kl Blandet kor ønsker nye medlemmer velkommen. Fra Beatles til Beethoven Musikkskolen på Sjøholmen hver onsdag formiddag. Seniormusikanter ønskes velkommen til samspill. Kontakt: Knut Frisch tlf Se også internett: budstikka.no/budstikkaporten/ korps/frabtilb/ Nadderud seniortrim Nadderudhallen tirsdag og torsdag kl Møt opp eller ring Aase Hjortdahl, tlf / Landslaget for offentlige pensjonister avdeling Bærum Bekkestua bibliotek første tirsdag i måneden kl Kulespillet petanque/boule Ekeberg seniorsenter mandag, onsdag og fredag kl Fem baner. Senteret har kuler. Møt opp eller ring John Einbu, tlf IKKE DØ SOPHIE! Karsten Alnæs kommer for å presentere sin nye historiske roman Ikke dø Sophie!. Boka er bygd på hendelsene knyttet til drapet på erkehertug Franz Ferdinand og hans hustru Sophie i Sarajevo i Bekkestua bibliotek lørdag 26. september kl 12 SVØMMEHALLER Nadderud svømmehall Tlf Normale tider for billettsalg: Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl Tirsdag kl Lørdag og søndag kl Bassenget stenger én time etter avsluttet billettsalg. Undervisningsbassenget disponeres av barneskolen tirsdager og fredager kl og onsdager kl Berger svømmehall Tlf Normale tider for billettsalg: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdager stenger billettsalget for barn kl 14.00, kun voksne etter kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndager stengt. Bassenget stenger en time etter avsluttet billettsalg. Hundsund bad Tlf Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl Onsdag kl Lørdag kl Søndag Billettsalget stopper en time før stengetid. TEATER/REVY/DANS Cirkus Cirkör Bærum kulturhus onsdag 9.- søndag 13. september kl Innside Out er et svimlende sirkusdrama for hele familien. Rykkinn-Dansen Rykkinn grendehus onsdag 21. oktober og onsdag 18. november. Juledans onsdag 16. desember. Alle er velkomne. Kommunerevyen Bærum kommunes revy med ansatte i hovedrollene. Sandvika teater torsdag 24. september kl 14 og 19. Billetter kjøpes på og i Bærum kulturhus. Christine Koht Bærum kulturhus tirsdag 6. oktober kl Trippeldans Bærum kulturhus lørdag 10. oktober kl 18 og søndag 11. oktober kl 14 og 18. For tredje gang har Bærums tre dansekompanier gått sammen og laget en meget severdig, semi-profesjonell og spennende danseforestilling for Bærums befolkning. De talentfulle danserne fra KGBkompaniet, Bajazz kompaniet og Happy Feet har jobbet med både lokale koreografer og med nasjonale kjente dansenavn. Zero Visibility Corp: «Tyven» Bærum kulturhus torsdag 15. oktober kl I forestillingen inviteres publikum inn i et mektig rom. Et vakkert rom er forandret, fordekt, ødelagt og sprengt - av tiden og naturens gang. Eller er det en fordreining av hva vi minnes, av våre handlinger drevet av motsetningen mellom kropp og intellekt, drifter og følelser? Norgespremiere! Dansere: Line Tørmoen og Pia Elton Hammer. UTSTILLINGER Aurora verksted Kirkeveien 50 på Høvik. www. aurora-verksted.no Unike klær, mest for damer, gaver og noe interiør. Malerier, trykk, keramikk og kort. Butikken er åpen: hverdager kl 9 16, lørdager kl Bærum kulturhus Claude Monets allé 27, Sandvika. Åpent: Hverdager kl , lørdager kl www. kulturbaerum.no. Foajéscenen og nedre foajé: Til 27. september: Anne Vistven. Figurative malerier med motiver av iscenesatte planter, og portretter av dyr og mennesker. Motivene befi nner seg isolert fra sin naturlige sammenheng, fremstilt i scener av lys/ mørke og i svart hvitt. 30. september 1. november: Lars Erik Svensson. Vernissage 30. september kl 18. Maleriene lages ved at fargene helles vått i vått på duken. Arbeidsprosessen pågår i knapt fi re timer. Dette er tidsrammen før fargene begynner å tørke. Bildene forestiller et system som bryter sammen. Bærum kunstforening Engervannsveien 31, Sandvika, Tlf Tirsdag fredag kl Lørdag og søndag kl september 11. oktober: Ola Steen, grafi kk, Anne Berit Nedland, skulptur Bærum kunsthåndverk Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika. Med medlemmer av Bærum kunsthåndverk. Nett: Tlf Mandag fredag kl 10 17, lørdag kl Egenart kunstglass Verksgaten 4B, Bærums Verk. Glassblåsing i åpent verksted. Kunstglass i galleriet. Mandag fredag kl 10 17, lørdag kl 10 16, søndag kl Emma kafé og galleri Emma Hjorth. 11. september 9. oktober: Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie. Man, ons, tors, fre kl 9 15 Tirs kl 9 19 Lørd stengt Sønd kl Søn 20. sept stengt Fire årstider Slependveien 58, Slependen Mandag torsdag kl 10 20, fredag lørdag kl 10 22, søndag kl med forbehold Galleri G på Bekkestua Gamle Drammensvei 116, Gamle Høvik bad, vis-à-vis Høvik barneskole. Åpent: Onsdag kl 17 19, lørdag søndag kl Galleri Glasskunst Lysaker brygge Galleri Godthaab Gml. Ringeriksvei 48, Bekkestua Tlf Mandag fredag kl lørdag søndag kl Galleri H11 Høvik kunstforening. Høvikveien 11. Tirsdag fredag kl 12 17, lørdag søndag kl Tlf Galleri kunst1 Sandviksveien 155, Sandvika. Ons fre kl Helgene 26./27.september og 3./4. oktober er det åpent fra kl Til 4. oktober: Terje Roalkvam, veggobjekter. 10. okt 31. okt: Beth Wyller og Jens Erland. Galleri Schrøder Professor Kohts vei 85 på Stabekk. Tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Lørdag: Keramisk kunsthåndverk. Galleri og åpent verksted. Galleri Odonata Gamle Snarøyvei 53, det gamle kontrolltårnet på Fornebu. Mandag onsdag kl 10 15, torsdag kl 10 21, fredag kl 10 15, og søndag kl www. odonata.no. Galleri Skallum Gamle Ringeriksvei 12, Stabekk. Åpent: Lørdag søndag kl 12 16, onsdag kl Tlf Til 30. september: Grethe Paulsen, Mangfold Galleri Tårnet Kjørbokollen 30, 6.etg., 1337 Sandvika Mandag fredag kl 12 16, lørdag kl 13 19, søndag kl Gråstua Elias Smithsvei 3, Sandvika. Kreativt utvalg av interiør, designklær, keramikk, bilder med mer. Butikken eies av Convis, Bærumog Emma Arbeidssenter. Hverdager kl 10 17, lørdag kl Henie Onstad kunstsenter Sonia Henies vei 31, Høvikodden. Tlf Tirsdag fredag kl Lørdag søndag kl Til 11. oktober: The Art og Tomorrow Today: fra Sonja Henie og Niels Onstads samling. Til 8. november: Høvikodden Live 09: To be Heard is to be Seen, stemmer undersøkes som medium og metafor innen musikk, lydpoesi, performance og billedkunst. Ulike kunstnere. Huset midt imellom Elias Smiths vei 5, Sandvika. I huset i Løkke haven fi nnes et atelier med hånd verksprodukter. Hverdager kl (torsdag kl 10 18), lørdag kl Kleivveien Atelièr Kleivvn. 5c, Bekkestua. Kunsthåndverker Johan-Fredrik Arntzen Verksgt. 9B, Bærums Verk. Galleri og verksted. Viser egne treskulpturer. Kunstværket Verksgata 14, Bærums Verk, tlf Tirsdag fredag kl 10 17, lørdag kl 10 16, søndag kl 12 16, mandag stengt. Mer på Til 30. september: Omar Andréen Lappe Makeriet Verksgata 1, Bærums Verk, tlf Mandag fredag Lørdag Søndag RammeGalleriet AS Claude Monets allé 24, Sandvika. Utstillinger med grafi kk og skulptur. Tlf

20 Kultur Koht i Bærum Bæringen torsdag 24. september november til 21. desember SANDVIKA: Christine Koht har turnert rundt omkring i Norge det siste halvannet året med showet Koht på scenen. Nå kommer hun tilbake Bærum kulturhus. Bærum kulturhus tirsdag 6. oktober kl Ein visefnugg FANGENSKAP: Installasjonen viser fangedrakten til de mannlige fangene på Grini. Kvinnene hadde på seg det de kom i. Lars Hvardal er omviser i Grini-museet. Et museum til ettertanke DYSTER FORTID: Besøker du Grini-museet får du noe å tenke på. Grusomheten hersket i fangeleiren på Grini under Andre verdenskrig. Nå utvides museet med en fangebrakke. kvinnefengselet ved Grini gård. Den tyske okkupasjonsmakten tok i bruk området som fangeleir, og de første Grini-fangene var et faktum. I løpet av krigen var mennesker innom som fanger i fangeleiren, hvorav cirka 2000 kvinner. gjerne imot gjenstander fra privatpersoner hvis de skulle ha noe liggende hjemme som har vært laget på Grini, sier Hvardal. SANDVIKA: Ein visefugg er rett og slett ei notisbok eller ein liten bunke med viseavskrifter. I Aasmund Nordstoga med Abildsø Spelemannslags Ein visefugg er det folkeviser, revyviser, rallarviser og viser med skillingsvisepreg. Bærum kulturhus lørdag 3. oktober kl Kunst rett Vest BÆRUM: Seniorkultur i Bærum arrangerer bussturer i forbindelse med atelierbesøk under Kunst rett vest i Bærum lørdag og søndag 26. og 27. september, se under SENIORKULTUR i Fritidskalenderen. Seniorsangfugler i 30 år BEKKESTUA: I tre tiår har Bærum Seniorkor holdt tonen. På eldredagen, torsdag 1. oktober, kan du se og høre dem på Bekkestua seniorsenter kl 12. Og helgen 17. og 18. oktober kl 14 begge dager, slår koret på stortromma og holder to jubileumskonserter i Stabekk kulturhus. Koret har et variert repertoar som spenner fra klassisk Mozart til kjente og kjære viser. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: Tekst og foto ILA: Vi håper å ta bruk i brakka for omvisning til våren. Vi skal opparbeide fangerom med interiør slik det var, og et stort rom til konferanser skal etableres. Utvendig skal brakken bli som den var under krigen, sier Lars Hvardal fra Grinimuseets venner. Han er guide i det gamle røde trehuset med bilder, gjenstander og installasjoner fra Grini fangeleir. Nå skal den 35 meter lange brakka som står på Kadettangen i Sandvika tilbake til Grini. Grunnmuren er allerede på plass Fangeleiren Den 14. juni 1941 ankom 150 mann det nye, men ikke helt ferdige, FAKTA FAKTA Det ble servert mye brød, og til middag varierte det i stor grad mellom fire typer supper: blomster-, middags, storm- og aftenssuppe. Et eksempel: 5158 menn og kvinner fikk i påsken, 3. april 1945, servert blomstersuppe etter følgende oppskrift (totalt 300 liter): 60 kg gulrøtter 25 kg poteter 25 kg pastinak 5 rødbeter 5 kg rugmel 1 kg malt kjøtt (!) 0,1 kg fett 174,9 kg vann Grini-museet Ila landsfengsel og sikringsanstalt Jøssingveien 31 Åpningstider: Søndag kl Omvisning for skoleklasser og andre alle dager kan bestilles på tlf eller e-post Angsten Felles for alle fangene var sulten og uvissheten. De opplevde en nagende frykt og angst for hvordan familien og venner hadde det etter egen arrestasjon. De fryktet deportasjon til konsentrasjonsleir i Tyskland og for nye avhør. En dag ble 18 ungdommer plutselig ropt opp og ført til Trandum for henretting, og under jødenatten drev tyske berusede fangevoktere straffeeksersis mot jødiske fanger. Arbeid Fangene måtte jobbe mye, men ble plassert til ulike typer arbeid. Mange yrker var representert og det ble opprettet mange verksteder. Det var skredder-, smie-, maler- og snekkerverksted og arkitektkontor. Det er utrolig hvor kreative folk er, og det er noe positivt i hva de fikk til. Vi tar veldig RØDT TREHUS: Grupper kan bestille omvisning i Grini museet som ligger i området foran Ila landsfengsel, som på bildet ses i bakgrunnen. NORGES MEST TORTURERTE: Lauritz Sand som deltok i hemmelig etterretningstjeneste, fikk nesten vært ledd i kroppen knust, men Gestapo greide ikke å få opplysninger fra ham, derfor står det på bysten: NEI! TRESKJÆRING: Mye ble laget på verkstedene, trefat, trefigurer, duker og mer. OPPSTILLING: På Grini under krigen.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/419 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk av to studenter som er i

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 124.

E-post: Godkjenning av referat nummer 124. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.125 Referat fra 22. februar 2000 Tilstede: Harald Kjeldsberg, John Harald Wangen,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper alle har hatt en fredelig og god julefeiring og er klare for hverdagen og et nytt halv-år i barnehagen! VIKTIGE DATOER I JANUAR : 4.1 EMILIE

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE MÅNEDSPLAN FOR ENDENE Godt nytt år til alle små og store, og takk for et godt samarbeid i året som gikk. Vi håper alle har hatt en fin juleferie og gleder seg til et nytt spennende år. Desember var en

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer