DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS TIL LØNNSOM OG MILJØ- VENNLIG IT-DRIFT Grønn profi l Øk effektiviteten i datasentrene, spar verden for CO 2 -utslipp Innovasjon Reduser energiforbruket med nye løsninger Kommunikasjon Oppnå bedre lønnsomhet og fl eksibilitet med UC SENSITIVE DATA PÅ AVVEIER Ha gode rutiner for hva du gjør med kassert datautstyr, råder Guro Kjørsvik Husby i Elretur AS. TENKER PÅ LOMMEBOKEN SPARER MILJØET Grønn energikjempe: Da Hafslunds IT-direktør Egil Brækken ryddet datarommet, forvant 80 servere. Det tjener både miljøet og selskapet på. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? Bestill boligalarm i dag på tlf mb mb Best i bransjen 1080

2 2 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER På begynnelsen av 1970-tallet opplevde vi oljekrisen. Ett av resultatene var nye målestandarder som avgjorde vårt bilvalg: mil pr. liter, eller CO 2 pr. mil. Grønn IT åpner for lavkarbonsamfunnet VI ANBEFALER SIDE 12 Erik Vennemoe Styreleder og Sales- & Solution Manager, NTC Services Fordelen med å utnytte serverkapasiteten maksimalt er at du kan minske investeringskostnadene knyttet til selve serverparken. I dag er vi midt oppi klimakrisen, og vi tror at det innen få år vil være nye måleparametre ute i markedet CO 2 eller kwh pr. produkt eller tjeneste (som for eksempel pr. banktransaksjon). Bedrifter så vel som privatpersoner, vil benytte seg av disse parametrene i valg av varer og tjenester. Allerede idag måler for eksempel kosmetikkgiganten L Oreal sine utslipp i CO 2 pr. produsert enhet. Bruk IKT som klimaverktøy IT er et verktøy som er særdeles godt egnet til å måle for-! bruk og utslipp, til å samle inn og presentere måledata. IT er også et verktøy som effektivt kan bedre energieffektiviteten i verdikjeden enten det er ved produksjon, distribusjon eller administrasjon. Grønn IT handler om å sikre en så energieffektiv verdikjede som mulig. Er man et datasenter, vil Grønn IT dreie seg om å sikre optimal utnyttelse av IT-ressursene. Er man en transportbedrift, vil det innebære å bruke den energieffektive IT-en i eget eller andres datasenter til å optimalisere transporten ved hjelp av for eksempel intelligente systemer for logistikk og transportstyring. Man kan også bruke IT til å endre på produktets sammensetning, slik at det ikke lenger må produseres og distribueres fysisk. Ta for eksempel e-bøker: En amerikansk undersøkelse tyder på at dersom man leser mer enn 20 bøker på én e-bok, er det mer miljøvennlig enn å kjøpe de fysiske bøkene. Også mennesker kan forflyttes virtuelt ved hjelp av videokonferanse og løsninger for hjemmekontor. Det disse løsningene har felles, er at produktets material- og energiintensitet reduseres det blir altså færre klimagassutslipp samtidig som brukeren gjerne opplever en økning av verdien av produktet. EU anbefaler grønn IT Rapporter (som smart2020.org) indikerer at smart bruk av IKT til å redusere og effektivisere transport, energidistribusjon og bruk av lys og varme i bygningsmassen, kan kutte klimagassutslippene i verden med 20 prosent. IKT er altså et potent klimaverktøy. EU publiserte i oktober en anbefaling om å ta i bruk IKT for å lette overgangen til en energieffektiv IT er også et verktøy som effektivt kan bedre energieffektiviteten i verdikjeden enten det er ved produksjon, distribusjon eller administrasjon. Benedicte Fasmer Waaler Prosjektleder Grønn IT, IKT-Norge lavkarbonøkonomi ( Recommendation on mobilising information and communications technologies to facilitate the transition to an energy-efficient low-carbon economy, 9. oktober 2009), som gikk ut på at IKT kan hjelpe oss til å endre på vårt energikonsum. I EU drøftes også grønn IT som miljøriktig næringsutvikling. Bruk kraften Også i Norge ser vi på grønn! IT som god næringsutvikling. Det er nok ikke tilfeldig at Tandberg som har utviklet geniale videokonferanseløsninger og nå er i ferd med å bli kjøpt opp av Cisco er norsk. Vi bor i et land med store avstander: De vil vi gjerne redusere. Vi er av samme årsaker svært gode på intelligente transportløsninger. IKT Norge jobber i dag for å markedsføre Norge som egnet vertsland for grønne datasentre av internasjonalt format. Vi har kompetansen og den grønne kraften. Internett er en grønn innovasjonsarena, og vi har bare sett begynnelsen på utviklingen. I fremtiden vil vi se flere slike produkter og langt flere smarte løsninger basert på IKT. Ta miljøansvar s. 5 1.Ikomms datasenter er ett av verdens mest miljøvennlige. Og det er lønnsomt! Kutt kostnader s Derfør bør du investere i grønn IT. Ekspertene gir deg svarene. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! GRØNN IT, 1. UTGAVE, DESEMBER 2009 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Erik Hagby Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. mportal Miljøstyringsportalen mportal er basert på miljøstyringssystemet ISO Grafisk navigering sikrer brukervennlighet og synliggjøring av miljøaspekter, delmål og krav i relasjon til dine aktiviteter, prosesser eller avdelinger. I tillegg medfølger en enkel implementeringsguide og fportal, systemet for registrering og behandling av avvik og forbedringsforslag. rportal Miljø/klimaregnskap rportal gir komplett funksjonalitet for miljø og klimaregnskap for små og store virksomheter. rportal inneholder funksjoner for enkel datainnsamling, mål planlegging og kalkulering, samt e-postvarsling til ansvarlige. Med rportal genereres ferdige rapporter med fleksibel tilpassing av grafer og rapporter. rportal genererer klimarapporter i henhold til ISO Enklere styring God styring krever gode verktøy. EMS Konsult har siden 2005 tilbudt rådgivning og programvareløsninger innen fagområdende kvalitet, miljø og HMS. Våre portaler er bygget i Microsoft Sharepoint og passer for både små og store virksomheter. Portalene kan leveres med norsk eller engelsk språk.

3 Hvorfor bruker norske IT-sjefer inntil 30% mer i investeringskostnad på datasvitsjer som forbruker % mer strøm? Kanskje på tide at IT-sjefen får strømregningen for IT-utstyret? Strømforbruk i watt Strømforbruk i watt Vi kan vise deg praktiske regnestykker som viser hvor mye det faktisk er mulig å spare ved å velge moderne teknologi i bedriftens IKT infrastruktur. Bare innen kommunale og statlige etater, er det mulig med besparelser i mangemillionerklassen samtidig som man unngår utslipp av mange tusen tonn CO2 årlig Stackable LAN switches Chassis based LAN-switches Alcatel-Lucent Konkurrent Service routers IP telephone Alcatel-Lucent Konkurrent Kilde: Alcatel-Lucents og den anonymiserte leverandørens datablad. Vi lager gjerne et regnestykke for deg også...

4 4 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS GRØNN IT REDUSER KOSTNADER KUTTER DINE KOSTNADER Spørsmål: Hvorfor velge grønn IT? Svar: Du kan redusere dine kostnader samtidig som du sparer verden for CO 2 -utslipp. Ifølge analytiker Simon Mingay ved Gartner Research påvirker datasentere miljøet på flere ulike måter. Energiforbruk er den ledende faktoren, etterfulgt av vannbruk (som benyttes til avkjøling) samt e-avfall. Spørsmålet som i stadig oftere stilles, er: Hvor energieffektive er datasentrene? Datasentere er veldig energiintensive, og de har historisk sett vært lite effektive. Energi har i lang tid vært tilgjengelig i ubegrensede mengder og til relativt lav kostnad. Få har dermed brydd seg om utslipp av drivhusgasser. Alt dette er nå i ferd med å endre seg, sier han. Øk effektiviteten Datasentere vokser raskt og begrenses som oftest i omfang på grunn av tilgangen til elektrisitet, enten fordi el-infrastrukturen i bygget ikke strekker til, eller fordi det lokale strømnettet rett og slett ikke har nok kapasitet. Å bygge nye datasentre er veldig dyrt. Mingay mener derfor at det er mer lønnsomt å fokusere på å øke Simon Mingay Research VP Egham, United Kingdom effektiviteten i de eksisterende datasentrene. Han tror at strømkostnadene kommer til å stige vesentlig mer enn inflasjonen i de fleste land iløpet av de neste fem årene. Selvfølgelig er alt avhengig av hva som kommer ut av København-avtalen. De fleste virksomheter vil iløpet av de neste tre årene måtte betale for sine karbonutslipp i industriland verden over, sier han. Videre understreker han at store konserner og virksomheter samtidig ønsker å bli oppfattet som engasjerte i arbeidet med å redusere utslipp av drivhusgasser. IT er nødt til å spille en viktig rolle i dette arbeidet. Av grunner som kapasitet, kostnader og omdømmerisiko, er datasentrene derfor nå under sterkt press for å forbedre energieffektiviteten vesentlig. Dette kan heldigvis gjennomføres med enkle grep i en bransje som historisk sett, har vært preget av ineffektiv drift, sier Mingay. Reduser kostnadene For å skape grønnere datasentre foreslår Mingay at vi konsoliderer, virtualiserer (kjører flere virtuelle servere på én fysisk server, hvilket øker utnyttelsesgraden med prosent), kjøper energieffektive servere, øker effektiviteten til kjølesystemene gjennom bedre romutforming og bedre teknologi som frikjøling, bruker variable viftehastigheter, innfører bedre overvåkning, endrer energistatusen til utstyr dynamisk etter hvert som arbeidsmengden endres (redusere klokkefrekvensen til mikroprosessoren ved små arbeidsoppgaver eller skru kapasiteten helt av når det ikke er nødvendig) og forbedrer kapasitetsstyringen. Dette er alle gode forslag, sier han. Det er flere fordeler ved å benytte miljøvennlige datasentre. Først og fremst vil vi oppnå signifikante kostnadsreduksjoner. Det er enkelt å redusere energikostnadene til datasentrene med prosent ved å implementere noen enkle best practice -grep. Du oppnår fordelen ved redusert risiko for tap av omdømme og lavere kostnader knyttet til utslipp av drivhusgasser. SILJE RØNNE DATASENTER I VERDENSKLASSE Ikomm har bygget et tav verdens mest miljøvennlige datasentere. De benytter åtte energibrønner for kjøling av serverne, og overskuddsvaremen brukes til å varme opp deler av lokalet på m 2. FOTO: IVAR RUSTEN/IKOMM Ekspertise på drift og installasjon for små og mellomstore bedrifter Det utvikles stadig nye produkter på markedet for programvare, maskinvare og sikkerhetsløsninger. Vi kan med vår erfaring fi nne den rette løsningen for din bedrift. Ved hjelp av den nyeste teknologien på markedet kan vi drifte både servere, nettverk og klienter hos alle våre kunder fra våre lokaler. Med denne driftsmodellen kan vi holde kostnadene nede og effektiviteten oppe. Trenger du hjelp til å til å fi nne en fornuftig løsning til din bedrift så ta kontakt med oss. Dette opplever våre driftskunder: Høy oppetid og effektivt problemløsning. God service og tilgjengelighet Tilpassede driftsløsninger Fornuftige priser Jensen Consulting AS Tvetenveien Oslo Tlf:

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER 09 5 Vi har redusert energikostnadene med 50 prosent EKSEMPELET IT-bransjen blir ofte kalt en versting når det kommer til energisløsing. Nå beviser Ikomm at grønn IT gir både økonomisk og miljøvennlige gevinster. I 2007 tok Ikomm et strategisk valg, og satset på miljø og grønn IT. Hele organisasjonen ble motivert til å bli sertifisert av Miljøfyrtårn, som det første IT selskap i Norge. Denne prosessen omfatter alt fra måten de jobber på, omtanke for energibruk til måten de resirkulerer elektronisk og annet avfall. Har fått flere kunder Ivar Rusten, produkt- og partneransvarlig i Ikomm AS, forteller at de er veldig fornøyd med det nye datasenteret og selskapets satsning på grønn IT. Tidligere var miljø og energiforbruk noe de ikke prioriterte og visste særlig mye om. Vi har redusert våre energikostnader med 50 prosent, det er vi svært glade for. Selvfølgelig er dette mer kostbart enn et tradisjonelt anlegg, men vi regner med at det har tjent seg inn på seks-syv år, sier han Rusten forteller at de har fått flere nye kunder etter at de har begynt å ta ansvar for miljøet. Kundene ser positivt på at vi tar grønn IT på alvor og at de ved å benytte seg av disse løsningene, er med på å redusere det totale energiforbruket. Datasenteret benytter åtte energibrønner for kjøling av servere, samtidig skal overskuddsvarmen brukes til å varme opp deler av lokalet: Et bygg på m 2, som i dag huser 50 ulike bedrifter. Vi henter kjølevann fra dype brønner utenfor Fakkelgården, slik at vi slipper å bruke energikrevende kjølemaskiner. Nå er det kun sirkulasjonspumpa som trenger energi, og den klarer seg med 500 watt, sier Rusten. Bruk energi effektivt Utfordringen med større datasentraler er stort forbruk av energi til kjøling av datautstyret. Tradisjonelt er dette gjort med luftkjøling enten med DX-systemer eller bruk av kjølevannsmaskiner. Kjøleløsningen til Ikomm sørger for effektiv kjøling av serverne hele året med en konstant temperatur i kjølevannet som sirkulerer i energibrønnene. På vinterstid benyttes varmepumpe som er integrert med kjølesystemet som produserer varme til lokalene. Totalt sett er effektivitet i energibruken meget høy i denne løsningen da det er lite energi som går tapt. Effektivitet måles i PUE (Power Usage Effectiveness) som er forholdet mellom totalforbruk og last på servere. I vanlige datasentra er dette forholdet på ca to til to og en halv. Ikomm har gjennom fire måneder målinger på under 1.1 avslutter han. SILJE RØNNE MILJØSERTIFISERING Bli et miljøfyrtårn driv lønnsomt Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som kan hjelpe private og offentlige virksomheter til å drive mer lønnsomt og miljøvennlig. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore bedrifter i privat og offentlig sektor. Deres tiltak er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Slik blir du sertifisert Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med en konsulent frem til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet. Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i tre år. SILJE RØNNE Har du full kontroll på serverene dine? Vi gjør det enkelt tfor deg. Vi sparte kroner over natten ved å ta i bruk Hyper-V, som fulgte gratis med Microsoft Windows Server Nå har selskapet flyttet all virtualisering over på Microsoft-teknologi og Hyper-V. Vi valgte System Center for å få enklere administrasjon av servere og ha bedre kontroll på alle PC-ene e i nettverket. Henrik Floryd, IT-Manager Otrum Vil du vite mer om Virtualisering? Ring eller send oss en mail

6 6 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Grønne datarom koster deg mindre Spørsmål: Hvordan blir et datasenter grønnere og mer effektivt? Svar: Analyser godt og våg å prøve nye løsninger. Miljøbevissthet og fokus på energisparing har nådd kontorlivet for fullt. Redusert energiforbruk er viktig i alle ledd, også på datarommet hos sluttbrukeren. IT-bransjen tar klimagrep, ifølge Anders Nohre-Walldén, produktansvarlig energi og miljø i IBM. Estimert CO 2 -utslipp fra ITsektoren utgjør 2 3 prosent av det totale utslippet (produksjon, bruk og avhending). Bransjen i Norge har gjennom blant annet Grønn IT vist at de tar samfunnsansvar for å begrense sine utslipp. Produsenter jobber med å redusere utslippene fra produksjonslinjen, som å redusere vannforbruket i fabrikkene, sier Nohre-Walldén. TAR KLIMAGREP. Redusert energiforbruk er viktig i alle ledd, også på datarommet hos sluttbrukeren. IT-bransjen tar nå klimagrep, sier Anders Nohre-Walldén, produktansvarlig energi og miljø i IBM FOTO: KOHLERPHOTO/ISTOCK Gjør termisk analyse Datamaskiner, som alt annet elektronisk utstyr, gir fra seg varme. Er maskinparken stor nok, blir varmen fort en utfordring. Når det gjelder selve bruken av IT, er det mest å hente ved å redusere energiforbruket i datasenteret. Ved en termisk analyse tas det et bilde av datarommet som viser hvordan varmen fordeler seg i rommet. Hensikten er å unngå unødvendig energibruk. Jeg vet om en bedrift som gjennom en termisk analyse reduserte energiforbruket med 10 prosent. Utgiftene til analysen var spart inn på seks måneder, sier Nohre-Walldén. Ny teknologi er ikke bare grønnere, men kan også bidra til kostnadskutt. Dette forutsetter at alle er innstilt på omstillingene. Både infrastruktur og vaner må legges om. Det er imidlertid en del mentale sperrer man må kvitte seg med. Folk har som regel ikke lyst til å dele datamaskinen sin med andre. Men for å oppnå større grad PROFIL Anders Nohre-Walldén Stilling: P rogramansvarlig for IBMs energi- og miljøsatsing, samt markedsansvarlig for IBM Server- og lagringsavdeling. Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU. Master grad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Aktuell: De siste tre årene har han jobbet med energi- og miljøløsninger hos IBM. Han foreleser i energi og miljø for kunder og utdanningsinstitusjoner. av effektivitet er det viktig for driftsentrene å konsolidere (det vil si å sette flere ting sammen) og virtualisere. Ved virtualisering er det enklere å flytte ressurser etter behov, og systemet blir mer effektivt. Dette gjør at prosesser som tidligere tok dager, nå tar timer. Du reduserer fysiske enheter, som koblinger og kabler, og dermed 2TIPS TA KLIMAGREP, SPAR ENERGI ting som kan gå galt, sier Nohre- Walldén. Kutt i administrasjon Sentralisering gjør at antall maskiner kan reduseres, noe som igjen gjør administrasjonen mer effektiv. Tidligere var IT preget av en-til-en-tankegang. I den spede IT-begynnelsen hadde man stormaskiner som brukere logget seg på. Dette ble etter hvert avløst av en desentralisering. Nettverkene hadde rett og slett ikke kapasitet nok til å ta unna alle brukerne. Ulempen med en desentralisering og en-til-en-tankegang er at det er vanskeligere å administrere. Oppgraderinger tar f.eks. lang tid, i og med at en og en maskin må oppgraderes av gangen, sier Nohre- Walldén. Større datamengder kan håndteres i dag enn tidligere. Det er billigere å administrere lokalt. Infrastrukturen vi har hatt de siste årene er ikke den mest effektive. Dann deg et helhetsbilde Som i alle andre investeringer, er et godt utbytte avhengig av grundige forberedelser. Man må danne seg et helhetsbilde, hvis prosessen skal lykkes. Selv små datasentre kan være inneffektive. Man må huske på at man ikke kan bli bedre uten å vite hva man skal bli bedre på. Man må finne ut hva forbruk er og hvordan dette kan forbedres. Å etablere en baselinje på IT-relatert energiforbruk, er første steg. Da kan man legge en plan for hvordan dette kan forbedres, sier Nohre-Walldén. ALV H. GUSTAVSEN IT-TRENDER! Gartner Inc er verdens ledende informasjonsteknologiske rådgivningsfirma. De har sett inn i krystallkulen, og forestiller seg hvordan fremtiden vil være. Her er et utdrag: Gjør verden grønnere IT kan gjøre verden grønnere. IT bidrar til færre fysiske dokumenter, færre fysiske møter og dermed redusert reising. IT kan også bidra med analytiske verktøy som reduserer energiforbruket. Mer virtualisering Vi kommer til å se mer av virtualisering de neste årene. Live migration er et eksempel på at virtualisering er aktuelt og ikke minst effektivt. Live migration er å flytte en virtuell maskin fra en fysisk server til en annen uten nedetid. Flash vil dominere Flash-minne er ikke noe nytt, men flash vil ikke uventet bli mer dominerende. Flash er mye raskere enn en roterende disk og er dessverre betydelig dyrere, men denne forskjellen minsker. Flash har mange fortrinn når det kommer til varme, ytelse og ikke minst hvor mye plass det tar. Vi blir mer mobile Ved utgangen av 2010 vil 1,2 milliarder mennesker bruke mobile enheter. Det finnes allerede tusenvis av applikasjoner for plattformer som iphone, og mange flere vil komme. Det samme gjelder nye operativsystemer. Disse vil være fleksible nok til å kjøres på vanlige datamaskiner og miniatyrsystemer.

7 Skaper verdi gjennom miljøengasjement Fujitsu reduserer IT-miljøbelastning og bruker IT til å løse miljøproblemer. Fujitsu forplikter seg til å innarbeide miljømessig innovasjon i alle ledd i verdikjeden, fra forskning og utvikling til gjenvinning. Fujitsu er den første IT-leverandøren med en komplett serie miljøvennlige produkter for datasenteret, kontoret og hjemmet. Fujitsus langsiktige miljømessige visjon «Alt grønt!» Alt grønt. Fujitsu gjør hver aktivitet grønn for å bidra til et bærekraftig miljø for framtidige generasjoner. År Mål om å redusere karbonutslipp i Japan alene med 30 millioner tonn per år År Mål om å redusere karbonutslipp med totalt 7 millioner tonn Les mer om Fujitsus globale miljøpolitikk på

8 8 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS VIRTUALISER SERVERNE SPØRSMÅL & SVAR Stig Nerland Produktansvarlig server, Microsoft Dette bør du vite om virtualisering av servere Spørsmål:Hvordan kan du unngå unødvendig og kostbar ressursbruk? Svar: Virtualisering av server -parken sparer energi og reduserer nedetiden. I PRAKSIS Virtualisering handler om å utnytte allerede eksisterende datakraft. Per i dag er det ikke uvanlig at en fysisk server kjører på kun 20 til 30 prosent av full kapasitet. Dette er unødvendig bruk av ressurser og strøm. Virtualisering betyr å kopiere fysiske instanser og legge disse inn i et abstrakt virtuelt miljø som kjøres på ett fysisk medium. Man tar abstrakte kopier av ti fysiske servere, og legger kopiene på toppen av en reell fysisk server. En konsekvens av dette er at de serverne som ellers kjører på lav kapasitet på en fysisk maskin, får utnyttet 100 prosent av ressursene sine. Spar plass og strøm Henrik Floryd er IT-manager i OT- RUM. Dette er et firma som tilbyr interaktive fjernsynsløsninger, spesielt for vertskapsindustrien. Virtualisering gjorde IT-hverdagen enklere, rimeligere og mer effektiv i OTRUM. Da vi bestemte oss for å virtualisere, hadde vi fem gamle Windows 2000-servere vi ikke kunne flytte. Ikke kunne vi legge til nye tjenester eller bytte hardware. Vi FAKTA Vi sparer tid og det er mer lettvint å administrere; det er som hvilken som helst annen maskin. Henrik Floryd IT-manager i Otrum så heller ikke poenget i å bruke penger på å oppgradere så gammelt utstyr. Virtualisering virket mye smartere, Floryd. Unødvendig mange maskiner kostet oss selvsagt penger. Vi har vel spart mellom femti og hundre tusen bare i lisenskostnader ved å kjøre flere klienter sammen. I tillegg sparer vi på plass og selvsagt strøm. Dette er betydelige beløp, sier han. Reduser nedetiden Virtualisering passet et firma som Spar både tid og penger med virtualisering Ved å virtualisere, har OTRUM oppnådd flere store fordeler For det første trenger selskapet færre fysiske maskiner, noe som betyr mindre vedlikehold, men også færre lisenser til programvare. Det er heller ingen problem lenger å fl ytte klienter mellom fysiske steder, og skulle det oppstå problemer, sikrer virtualiseringen at det er null nedetid. Å fl ytte applikasjoner og programmer er like enkelt som på en maskin som baserer seg på en én-til-én-tilnærming, bortsett fra at sjansen for at noe går alvorlig galt er redusert. Nedetid finnes heller ikke mer. For det andre kommer rene fasiliterende faktorer som det enkle faktum at det er færre fysiske maskiner å holde styr på. Det sparer man penger på. Dette betyr mindre strømutgifter og ikke minst mindre vedlikehold at eksisterende maskinpark. Summen av dette betyr at OTRUM har en enklere, mer dynamisk og effektiv IT-hverdag. GÅ FOR DET VIRTUELLE Utnytt serverkapasiteten 100 % ved å virtualisere serverne. I tillegg er det tidsbesparende og enkelt å administrere. FOTO: ISTOCK OTRUM med sine mange filialer. Selv mindre organisasjoner har muligheter for besparelser gjennom redusert forbruk. Stig Nerland, produktansvarlig server i Mircosoft: Virtualisering passer for alle bedrifter. Selv om du har få servere, kan du fint bruke virtualisering som en backup eller safeguard for at dine data ikke blir tapt, samt at det blir enklere og raskere å få tilbake data dersom noe skulle skje med infrastrukturen. Ikke behøver investeringene ved virtualisering å være spesielt kostbare, heller. Man trenger en server som er tilpasset virtualisering. Virtualisering er et relativt nytt begrep for store deler av markedet. Selv om det har eksistert lenge, er det først og fremst kun de aller største bedrifter som har dratt nytte av dette. Nå har tilgjengelighet og kostnad på dette falt, så derav blir det enklere å virtualisere, sier Nerland. Virkningene av virtualiseringen har i alle fall være tydelige for OT- RUM. Fordelene er mange med virtualisering. Vi sparer tid og det er mer lettvint å administrere; det er som hvilken som helst annen maskin. Dessuten er det ingen nedetid nå. Vi bruker mindre hardware siden den vi har utnyttes 100 prosent, og dette bidrar selvsagt til inntjening, sier Henrik Floryd. ALV H. GUSTAVSEN Hva er virtualisering? Virtualisering handler om! å utnytte datakraft som allerede eksisterer. En typisk fysisk server kjører i dag på mellom 20 30% av sin kapasitet. Dette er unødvendig bruk av ressurser og strøm. Virtualisering handler om å kopiere fysiske instanser og legge disse inn i et abstrakt virtuelt miljø som kjøres på ett fysisk medium. Med andre ord, man tar de serverne som ellers kjører på lav kapasitet og bruker en fysisk server som da kan får 100% utnyttelse av sine ressurser. Hva kreves av ressurser for å virtualisere? Om dette er enkelt og effektivt, hvorfor gjør ikke alle det?! Man trenger en server som er tilpasset virtualisering. En grunn til at ikke så mange har tatt det i bruk ennå, spesielt små og mellomstore bedrifter, er at det tidligere krevde kompetanse som de fleste ikke hadde, mens det nå kjører på en kjent plattform med kjent brukergrensesnitt. Dermed blir det lettere å ta det i bruk for de fleste IT-administratorer. Økt fleksibilitet har blitt nevnt som en positiv effekt? Hvordan blir systemene mer fleksible?! Med virtualisering har det blitt enklere å flytte data, enklere å få opp igjen data som er nede og ikke minst er man ikke avhengig av fysisk hardware for å gjøre endringer. Trenger man flere servere så slipper du leveringstid, de opprettes ved behov og man bruker normalt sett ikke mer enn 5-10 minutter før serveren er klar. Hvilket råd vil du gi til en bedrift som lurer på om de skal virtualisere sitt IT-miljø?! For bedrifter som ønsker å virtualisere er det først og fremst viktig at man tar en grundig analyse av IT-infrastrukturen. Hvor mange servere eksisterer, og hva ønsker man å oppnå? Virtualisering er et strategisk valg som vil føre til en rekke fordeler bedrifter som tar ibruk virtualisering bør gjøre dette langsiktig ved å nøye vurdere dagens IT-behov, samt evaluere hvordan bedriftens IT-infrastruktur vil se ut om fem år. Dersom bedriften har store vekstplaner vil en virtualisert plattform være ideelt, da den i mye større grad tillater enklere og mer dynamisk vekst.

9 Katastrofesikreren Hvor lenge tåler din bedrift å leve uten tilgang til forretningskritiske data? En dag? En uke? En måned? Spørsmålet er stilt av Eirik Pedersen, og er rettet mot alle som eier eller driver en privat eller offentlig virksomhet. Pedersen er salgs- og markedsdirektør i Proact, en ledende leverandør av systemer, programvare og tjenester innen behandling, lagring og sikring av virksomhetskritisk informasjon. Nesten all den informasjon og alle de forretningshemmelighetene som tidligere lå i arkivskap og permer, befinner seg i dag i datarommet. Og informasjonsvolumet øker raskere enn de fleste kan forestille seg. Når vi skriver 2010 vil verdens samlede informasjonsmengde ha seksdoblet seg, ifølge IDC. Fra 2006! Informasjon er selve livsnerven i dagens virksomheter, uansett om vi snakker om et sykehus, en bank, et konsulentfirma, eller en offentlig virksomhet. Det stilles stadig høyere krav til tilgjengelighet for å beholde konkurranseevnen, holde tidsfrister eller gi livsviktig hjelp til de som trenger det. De færreste tåler å være uten viktig informasjon i særlig lang tid, sier Pedersen. Grønn lagring Selv om datamengdene vokser og behovet for å sikre disse øker, er det faktisk mulig å fysisk redusere mengden med data. Det finnes i dag mange moderne teknikker og programvareløsninger som kan komprimere, effektivisere, virtualisere og ta vekk duplikater slik at mengden med fysisk data blir kraftig redusert og ikke minst har en stor grønn gevinst! tapet. Tidligere i år spurte Proact en rekke norske it-sjefer om hvor stor del av den digitale informasjonen på bedriftens lagringssystemer, de anser som virksomhetskritisk. Én av fem it-sjefer svarte at minst 80 prosent av datamengden er helt vesentlig for deres bedrift. Her skal du ikke miste så mye som en harddisk før konsekvensene kan bli svært store, påpeker Pedersen. Han legger til at én av fire it-sjefer ifølge samme undersøkelse, ikke har noen anelse om hvor mye av bedriftens informasjon som er virksomhetskritisk eller hvor godt den er sikret. Det er mange som lever etter prinsippet Det du ikke vet, har du ikke vondt av. Dersom du ikke vet hva slags informasjon som ligger lagret i din bedrift, har du dårlige forutsetninger for å beskytte den, sier han. Falsk trygghet Til tross for at de fleste it-sjefer nok vil svare ja dersom de får spørsmål om de har katastrofesikringen på plass, så er det likevel ikke sikkert at denne sikkerheten vil virke når det virkelig gjelder. Vår erfaring er at relativt få har testet om katastrofesikringen faktisk fungerer, og at mange derfor lever i falsk trygghet. Når vi går igjennom støttesystemene til bedrifter, finner vi nesten alltid små og store feil som kan føre til at det kan ta både dager og uker ekstra før forretningskritiske data igjen er tilgjengelig, sier Pedersen. Relativt få har testet om katastrofesikringen faktisk fungerer. Vi kan sørge for at du har en garanti for at dine forretningskritiske data alltid er tilgjengelig, sier Eirik Pedersen, salg- og markedsdirektør i Proact. Overlever ikke informasjonstap Konkurs er nettopp det som kan skje med bedrifter som står uten tilfredsstillende sikring, dersom tilgjengeligheten skulle forsvinne på grunn av for eksempel brann, sabotasje, tyveri, menneskelig feil, strømbrudd, diskkrasj, ødelagte datafiler, virus- og hackerangrep eller oversvømmelse. Veien til oppbud kan bli kort. Hele 43 prosent av bedrifter som har mistet store mengder forretningskritisk informasjon dør, ifølge en amerikansk undersøkelse. Bare 6 prosent lever tre år etter informasjons- 15 år som spesialist i Norge Proact er spesialist på program- og maskinvare samt tjenester som effektiviserer kunders it-løsninger innenfor områdene datalagring, sikkerhetskopiering/tilbakeføring, katastrofesikring, arkivering og effektivisering av dataoverføring via nettet. Vi har arbeidet som spesialister her til lands i 15 år, og er ubeskjedne nok til å mene at vi er best på dette i Norge. Med 70 ansatte spredt på 5 steder i Norge, kan vi tilby våre løsninger og tjenester nesten uansett hvor i landet kunden befinner seg, sier Pedersen. Selskapet er i dag en av landets ledende leverandører av løsninger til store forbrukere av digital lagring. Proact har levert, installert, integrert og supporterer betydelige deler av den lagringskapasitet selskaper som Telenor og Statoil/Hydro (nå Statoil) disponerer. Departementenes servicesenter (DSS) har bygget sin datalagringsløsning med maskin- og programvare levert av Proact. I dag har Proact en markedsandel på 18 prosent (IDC 2008) på avansert lagring i Norge. Selskapet har hatt vekst i omsetningen hvert eneste kvartal i nesten fem år. Proact har også høyest mulig akkreditering/sertifisering fra sentrale løsningsleverandører som NetApp, Symantec, Data- Domain, Hitachi og Riverbed. Proact IT Norge AS Maridalsveien 323, Postboks 84 Tåsen, 0801 Oslo Telefon: E-post:

10 10 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Er det en stor jobb å legge om til en grønnere IT-profil? Svar: Grønne omstillinger kan skje smertefritt og være kostnadsbesparende. Det er iallfall Egil Brækken og Hafslunds erfaringer. Rydd på gutterommet, skån miljøet og lommeboka LEDER TIL LEDER OSLO Katastrofefilmer som 2012 tar for seg hvordan planeten vår går under. Dette er Hollywoods måte å bearbeide miljøutfordringene vi står overfor på. På serverrommet kan man også bearbeide miljøutfordringene, dog på mindre drastisk vis. Egil Brækken er IT-direktør i Hafslund. Hafslund har de to siste årene satset på grønn IT, og da spesielt på hvordan det er mulig å både skåne miljøet og samtidig spare penger. Å ha økt fokus på miljø, er noe vi synes er positivt å jobbe med, men vi hadde flere hensyn enn bare de miljømessige. Effektivisering og kostnadskutt kan også veves inn i dette bildet. Men, alle må bidra med sitt, og for et energikonsern som Hafslund er det spesielt viktig å redusere forbruket. Er samfunnsansvar et nøkkelord i denne sammenheng? Ja, det er det. Rydd på gutterommet Grønn IT er et tankesett som må implementeres i forskjellige ledd i organisasjonen. En grønnere IT-profil krever omstillinger i alle ledd, og en del holdninger må endres. Det største vi har gjort er å sanere serverrommet, eller rydde på gutterommet, om du vil. Vi hadde mye å rydde, og har redusert antall servere med 80. Dette er en betydelig mengde. Gjennom sanering og noe virtualisering er disse serverne blitt overflødige. Men grønnere IT er ikke noe som bare skjer i kulissene. Vi har også innført en grønnere printprofil, som blant annet består av at ansatte fysisk må reise seg og gå bort til printeren for å få skrevet ut dokumenter. Vi unngår også fargeprint, som er ti ganger dyrere enn svart-hvitt, og oppfordrer folk til å printe på begge sider. Når det kommer til printing, går miljø og kostnadskutt hånd i hånd. Dessuten blir det betydelig mindre rot på kontoret. Egil Brækken har minimalt med tro på at IT-hverdagen blir grønnere bare man kjøper nytt og bedre utstyr. I hans øyne er det viktigere å kunne bruke det du har lengre istedenfor å kjøpe nytt. Det blir litt som med biler. Selv om det finnes miljøvennlige biler, må disse produseres. Kjøper du ny og grønnere bil, er du ikke nødvendigvis mer miljøvennlig. PROFIL Egil Brækken Alder: 40 år. Stilling: Direktør IKT, Hafslund. Utdannelse: Siv.ing. Karrière: Egil Brækken har tidligere jobbet i ITserviceselskapet TietoEnator, konsulentselskapet TerraMar og MARINTEK ved SINTEF i Trondheim. For å holde oss til bilmetaforer, hvor villige er folk til å kjøre kollektivt og dele på utstyr? Deling av utstyr som i cloud computing, kan være utfordrende for komplekse organisasjoner som Hafslund. Imidlertid kan man relativt enkelt starte med å kjøpe enkelte tjenester som e-post og bygge videre etter hvert som teknologi modnes og virtualisering av applikasjoner går sin gang. Gjør enkel, grønn prosess Grønn IT er blitt beskrevet som IKTbransjens miljødugnad for et bedre klima. Grønn IT fokuserer på produksjon av utstyr, bruk og drift, og ikke minst på hva som skjer med komponentene den dagen de kasseres. Det er to år siden vi begynte å rydde på serverrommet. Vi har ikke opplevd noen spesielle vansker i den forbindelsen, men så må det sies at for vårt vedkommende har det vært mye free ride også. Det var mye vi enkelt kunne kutte ut. Som alltid er det mye som dukker opp når man rydder. I dette tilfellet var det flere positive bieffekter som kom ut av ryddesjauen. Det øyeblikket du fjerner en server, går strømforbruket ned. For det første bruker ikke serveren strøm og for det andre trenger den ikke kjøling. I Norge har strøm tradisjonelt vært rimelig, så strømsparing på dette nivået har nok ikke vært prioritert blant IT-sjefer. Hos oss har det forretningsmessige alltid hatt forrang i denne prosessen. Vi har utsatt tiltak fordi det ikke har passet. Hvor lenge snakker vi da? Blir ikke dette fort en sovepute? Ikke så lenge i det hele tatt. Vi snakker én uke, slettes ikke et halvt år. Si fra når det ikke fungerer Klimautfordringene er kollektive utfordringer. Spørsmål om energisparing er åpenbart mer presserende for energiselskaper som Hafslund. Derfor er Egil Brækken glad for at folk forstår og tilpasser seg grønne IT-tiltak. I omstillingsprosesserer er det viktig å stryke folk med hårene, men alle skjønner hvorfor vi ønsker et grønnere fokus. Alt har ikke gått helt smertefritt, men vi lever godt med at folk sier fra om hva som ikke fungerer, sier Egil Brækken. ALV H. GUSTAVSEN Effektiv produksjonsplanleggingng Med ProPlanner har vi lettet innkjøpsrutinene, fått mindre overtidsbruk, redusert lager og kapital binding og samtidig opprettholdt og forbedret ledetider og leveringspresisjon ut til kunde. Heidi Mello, Nevion ProPlanner er en bransjeløsning for produksjonsbedrifter og basert på det anerkjente forretnings systemet Microsoft Dynamics NAV. ProPlanner gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp, lager og produksjon og rask tilgang til sentrale opplysninger. Dette gjør at man får bedre lagerstyring og frigjør både kapital og tid. Tlf

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER TIPS Egil Brækkens innspill som kan gjøre det enklere å komme i gang med en grønnere IT-hverdag: GRØNT ENERGI-KONSERN Det er ikke bare serverrommet som har blitt ryddet: Når det kommer til printing, går miljø og kostnadskutt hånd i hånd, og dessuten blir det betydelig mindre rot på kontoret., sier Egil Brekken, IT-direktør i Hafslund. FOTO: HAFSLUND Ha en printprofil 1 Et enkelt, grønt og kostandseffektivt grep er å legge seg til den gode vanene det er å skrive ut grønt. Dette betyr at man skriver ut tosidig og ikke bruker farger, men kanskje viktigst er at man fysisk må reise seg for å få en utskrift. Ikke bare sparer dette papir og papirkostander, det forhindrer også rot på kontoret Andre enkle grep er å huske på å skru av skjermen om kvelden og kanskje innføre sentralstyrt hvilemodus. Rydd på serverrommet 2 Virtualisering er et grep for å redusere antall servere. Strakstiltak på dette området betinger at du selv tar deg av driften og ikke har satt den bort. I så fall bør du kontakte leverandøren din for å finne ut hva som kan gjøres grønnere. Frikjøling og utbedring av utettheter i serverrom er fysiske tiltak. Dessuten bør man undersøke om alt av servere behøver å stå på. Sett tydelige krav 3 Grønn IT ga Hafsund den dytten de trengte for å sette i gang ryddetiltak som var nødvendig, også uavhengig av miljøfokuset. Det er viktig å sette i gang så tidlig som mulig, for utfordringene blir ikke mindre jo lenger du venter. Det er også viktig å ha tydelige krav ved innkjøp som sikrer en grønn profil. Tokyo. Sydney. Lunsj. Paris. København. Hjemme. Velkommen til TelePresence. Du kan være hvor som helst i verden med et enkelt tastetrykk. Ekte opplevelser i sanntid. Du får gjort mer på kortere tid. Og du går ikke glipp av det som teller mest. Se helheten på: Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Lang dag Oslo, Norge. Image courtesy of the human network.

12 12 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT IT står i dag for 2 prosent av verdens klimabelasting, noe som tilsvarer like mye som flyindustrien. Ved å investere i mer energieffektive løsninger og design av bedriftens datarom, kan du gjøre driften mer miljøvennlig, samtidig som du oppnår store kutt i kostnadene knyttet til bedriftens energiforbruk. HUSK PÅ Grønn IT handler om å redusere energiforbruket. Dette fører både til mindre utslipp og lavere kostnader for bedriften. Her er noen tall om IT og miljø: Kutt kostnader med energieffektive løsninger Ny teknologi gjør det mulig for bedrifter å komprimere og virtualisere servere, slik at du får plass til større mengder data pr. server og pr. m 2. Du kan da utnytte kapasiteten og arealene som du har til rådighet, mye bedre. Tidligere hadde man typisk en kapasitet på 2-3 kw pr. server-rack, idag er det mulig å få til 10 ganger så mye. Økt densitet i rackene resulterer i mer konsentrert varme. Dette oppfattes ofte som et problem, men er faktisk ikke det: Teknologien for å løse dette har vært tilgjengelig i flere år. Dessverre bygges fremdeles mange datarom etter fortidens krav, slik at man umiddelbart går inn i kjøleproblematikk når anleggene tas ibruk. Erik Vennemoe Styreleder og Sales- & Solution Manager i NTC Services AS Varmen og energien som avgis fra serverrackene, bør lagres og brukes i andre deler av bedriftens lokaler, for eksempel til oppvarming. Utnytt serverne maksimalt Fordelen med å utnytte serverkapasiteten maksimalt er at du kan minske investeringskostnadene knyttet til selve server-parken og øvrig hardware. Samtidig får du en miljøgevinst, dersom du utnytter varmeutslippet fra rackene i form av gjenbruk til oppvarming. For å bevare riktig temperatur i datarommet er du avhengig av å ha riktig system for nedkjøling, og et rom som er designet slik at du utnytter kjølesystemet maksimalt. Server-rackene må plasseres på en slik måte at man får et tydelig skille mellom rommets kalde og varme soner. Det er også viktig at man plasserer kjølere i nærheten av serverens eksosutløp/varmekilden. Mest effekt får du ved å plassere kjølerens inntak nærmest varmekilden, for eksempel ved å sette kjøleren i rackraden eller som dør bakpå racket. Kjølerene vil bli mer energi- effektive jo varmere luft de får tilført. Dersom du ikke plasserer kjøleren riktig, vil du være nødt til å øke kjølemengden i rommet for å kompensere for manglende effektivitet, eller redusere mengden datautstyr for å sikre at temperaturen i rommet er riktig for utstyret som krever kjøling. Dette er energikrevende og øker bedriftens kostnader. Bygg energieffektivt Når det gjelder bedriftens datarom, er det altfor få som benytter seg av riktig kompetanse for å designe og bygge disse, slik at de blir mest mulig energieffektive. Mange setter bort planlegging og design av datarommet til entreprenøren eller snekkeren som skal gjennomføre selve byggingen. Ved å bruke en konsulent, eller ved å rådføre seg med bedriftens IT-avdeling, vil du kunne utnytte deres kompetanse, slik at du bygger et datarom som tilfredsstiller bedriftens nå-situasjon. Samtidig ivaretar du kravene til skalerbarhet, slik at du kan utvikle og tilpasse rommet når bedriftens behov endres. Mange bedrifter kjøler ned rommet altfor mye. Noen fordi romutformingen er for dårlig, andre fordi de ikke har tatt hensyn til de kravene som økt tetthet i rackene gir. Dette er en unødig kostnad og utstyret har ikke godt av det. Et stabilt miljø på rundt 24 grader i kaldsonen, med en luftfuktighet på prosent for å eliminere problemer med statisk elektrisitet, kombinert med god jording av utstyret, gir mindre behov for service og lavere driftskostnader. ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Gjør driften mer mijøvennlig ved å investere i riktig design av serverrommet og kutt i energikostnadene. FOTO: FELIXR/ISTOCK Gjenbruk energien Datarom forbruker store mengder energi og avgir store mengder varme. Altfor få gjenbruker denne energien. Varmen og energien som avgis fra server-rackene, bør lagres og brukes i andre deler av bedriftens lokaler, for eksempel til oppvarming. Dette vil føre med seg noen investeringskostnader, men etter få år vil denne investeringen være tjent inn, og på sikt kan dette bli en veldig lønnsom investering. Det offentlige er dessverre altfor lite flinke til å støtte opp om slike tiltak. Bedrifter som i dag har et datarom hvor de opplever hot spots, store energiutgifter og andre utfordringer, bør vurdere en helsesjekk av eksisterende rom for å se hvilke tiltak som kan iverksettes. Denne helsesjekken kan bestå av en befaring, med påfølgende workshop på et overordnet plan, som kan resultere i enten enkle tiltak eller en mer dyptgående analyse med en omfattende rapport og konklusjoner. Et moderne datarom bør ta hensyn til enklere sikkerhetsmessige tiltak som innbrudd, brann og vann, være redundant på de områder der det kreves, ha mulighet til skalering og ikke minst ha en miljøprofil (lavest mulig PUE). Det kan dagens teknologi faktisk kan gi. Like ille som fly 2 % av de globale CO 2 -utslippene skyldes IT. Dette er samme mengde som de samlede utslippene fra flytrafikken. Dersom man tar med produskjon, transport, bruk og annvending av IT-utstyr, viser en del beregninger at IT kan stå for opp til 10 % av klimautslippene. Du sprer Google-gass Ett Google-søk slipper ut syv gram CO 2. Med 200 millioner søk daglig tilsvarer dette tonn CO 2 årlig. Spam spyr ut C0 2 Søppel-e-poster er også en miljøsynder. Utslippene knyttet til disse e-postene er på ca. 17 millioner tonn CO 2 pr. år. Grunnen til dette er at søppel-eposter som sendes ut (ca milliarder e-poster hvert år) får PC-er og servere til å jobbe hardere. Dermed forbruker de også mer strøm. Energibruken vil øke Hvis man ser globalt på kostnadene, kan man se at pr. US dollar som er investert i hardware, brukes det 50 US cents på energi. Dette tallet forventes å øke med 54 % iløpet av de neste fire årene. KILDE: KNUT ERLEND HAUS, AVDELINGSLEDER, DRIFT HOS ERGOGROUP AS Grønn IKT-vekst I Noreg har vi mange nedlagde og tomme industrihallar, gruver og fjellhallar, vi har rein og billig energi, kaldt klima, stabilt politisk og økonomisk regime og god infrastruktur. Kan grøne datasenter i Noreg både medverke til å hjelpe miljøet og samstundes verte ei framtidig vekstnæring? Vi ønskjer i alle fall å bidra til ei slik utvikling. Tidligere fornying- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys til Computerworld, oktober 2009 FOTO: STIG MARLON WESTON/SV

13 Det finnes ingen fasitløsninger mht. kjøling av datarom, UPS-rom og serverrack! Ulike tilpassninger er nødvendig ut i fra dagens og fremtidige behov med fokus på: Fleksibilitet Driftssikkerhet Lavest mulig livsløpskostnader Dette gir GRØNN IT. Bruken av bladeservere, lagringsutstyr, kommunikasjonsutstyr og annen elektronikk med større produksjonskapasitet, større energibehov og tilhørende høyere varmeavgivelse, akselerer! Tidligere kjølebehov 0,5 2 kw/m2, NÅ: kw/rack! Vi har markedets beste og bredeste produktsortiment mht. kjøling av datarom og serverrack: Tradisjonelle dataromskjølere, InRow-kjølere, tilleggskjøling, innbygging av kald/varm sone, lukket rack-kjøling med mer. Kontakt oss på telefon eller les mer på og NTC Services AS NTC Services AS leverer små, mellomstore og store datarom med markedets grønneste miljøprofi l. Vår ekspertise, i kombinasjon med løsninger og maskinvare fra et utvalg av kompetansepartnere som Dell, ABK og APC by Schneider, gjør at vi både kan ivareta de høyeste krav til teknologi og ytelse samtidig som vi leverer markedets mest energieffektive løsninger. I vår verden er høy ytelse synonymt med totalløsninger som ivaretar miljøet. Noen tips for ditt datarom: Bruk modulær, intelligent og skalérbar strøm- og kjølearkitektur Bruk effektive og intelligente UPSer og strømsystemer for å unngå unødig varmetap og energiforbruk InRow kjøling nærmest varmekilden gir best effekt og krever mindre strøm Vurdér mulighet for gjenvinning av overskuddsvarme fra datarommet Virtualisér serverne, - konsolidér applikasjonene på færre høy-ytelse servere Kjør atskilte kalde og varme rader for å unngå blanding av varm og kald luft Utnytt plassen, komprimér datarommet maksimalt, teknologien fi nnes for å unngå hotspots NTC Services AS tilbyr: Totalleveranse av datarom inkl. UPS, infrastruktur, kjøling (DX, isvann, energibrønn, mm.) Brannslukking, nødstrømsaggregat, brann-, vann- og strålesikre rom Helsesjekk, workshop og assessment for eksisterende datarom Konsulent- og rådgivningstjenester Installasjon, kabling, service og prosjektstyring Våre viktigste samarbeidspartnere: NTC Services AS - Bleikerveien 15 - Postboks Asker - Tel: E-post:

14 14 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Øk lønnsomheten og 4TIPS BLI MER FLEKSIBEL ha det mer gøy med UC Snorre Kjesbu Divisjonsdirektør i Tandberg Spørsmål: Kan din bedrift tjene på å innføre Unifi ed Communications-løsninger? Svar: Ved å knytte sammen tale-, video-, data- og mobilitetsprogrammer kan de ansatte frigjøre seg fra den stasjonære PC-en. Virksomheten blir mer fl eksibel og lønnsom. Vinnerbedrifter arbeider kontinuerlig med kostnadskutt, og de søker hele tiden etter nye måter å jobbe smartere og mer effektivt på. Ved bruk av Unified Communications har flere virksomheter spart penger, samtidig som disse løsningene har bidratt til å øke produktiviteten og gjort det lettere å kombinere jobb med familie og fritid. Del kunnskap Annika Vangstad, kommunikasjonsansvarlig i EnterCard, forteller at de valgte å satse på UC ettersom de er et nordisk foretak med kontorer i fire byer: Oslo, Trondheim, København og Stockholm. For at vi skal kunne dele kunnskap og holde møter sammen med kolleger uten å måtte reise, er denne formen for kommunikasjon utrolig viktig for oss. Vi ønsker å skape en forretningskultur der vi samarbeider gjennom de ulike funksjonene og landene. Dette hadde vært så å si umulig dersom vi ikke hadde hatt tilgang til vårt videokonferansesystem, sier hun. Spar tid For Vangstad er tidsbesparingen viktig. Hun foretrekker å være på kontoret når møtene kun varer fra én til to timer. Under en videokonferanse kan hun dele presentasjoner og jobb i et felles dokument, der alle tar del i VALGTE UC. Fokus på kunnskapsdeling og samarbeid mellom kontorene i forskjellige land satte premissene. Denne formen for kommunikasjon er utrolig viktig for oss, sier kommunikasjonssjef i EnterCard, Annika Vangstad. FOTO: ENTERCARD den samme informasjonen på skjermen, et system som fungerer godt. Ved bruk av denne løsningen har de minsket sine reisekostnader og økt effektiviteten markant. Fremfor alt sparer vi mye tid, TIPS Søk informasjon Lær deg litt om samordnet 1 kommunikasjon og gjør deg noen tanker rundt hva konseptet kan gjøre for din virksomhet før du tar i bruk denne tjenesten. Invester i raskt nett Du behøver et bra datanettverk som støtter syste- 2 met og sikrer kvaliteten på kommunikasjonen. Med det mener jeg et system med høy hastighet. Se på brukervennligheten Det er viktig at systemet legges opp slik at det er enkelt å 3 bruke for alle ansatte og at det ikke krever mye IT-support. Kjøp alt-i-ett Kjøp alt av utstyr på ett sted og 4 benytt deg av én UC-leverandør. Velg et system som er et åpent program. Det kan integreres med andre bransjeledende programmer og har et bredt utvalg av sluttpunkter, slik at ansatte kan samarbeide i sanntid ved hjelp av de verktøyene og programmene de foretrekker. Vurder dine behov Se på hva din virksomhet 5 trenger av kommunikasjonsløsninger for å jobbe effektivt. Det er ikke nødvendig med mange ekstra tjenester som dere ikke benytter. Noen ganger kan behovene variere fra én avdeling til en annen, så tilpass deretter. men vi får også bedre resultat på våre prosjekter ved at rett person kan delta i møtene og bidra med sin unike ekspertise, sier hun fornøyd. Deres utfordring i dag er å finne ledige videomøterom der de kan koble opp alle personene som behøver å delta i de ulike møtene. Kommunikasjonsansvarlig forteller at noen ganger finnes det kun plass på to av tre kontorer. I slike tilfeller må de benytte seg av personlige videokonferanser ved eget skrivebord. Vi behøver helt enkelt flere apparater, selv om vi kjøper inn flere hvert eneste år. Vi bruker Outlook når vi booker rom, og ofte er det minst to ukers planlegging som kreves før et videomøte, sier Vangstad. Ha det gøy! Deretter understreker hun hvor viktig det er å kunne kommunisere slik at man får et personlig ansikt på alle kollegene. Kroppsspråk er uhorvelig viktig for å få frem hva du ønsker å kommunisere til andre. Telefonmøtene er ikke like effektive; videomøter kan heller aldri slå kvaliteten på et personlig møte. Derfor velger vi å treffes personlig dersom vi skal ha en langvarig workshop eller ta noen viktige beslutninger der vi må diskutere mye, sier hun. De ansatte i EnterCard er svært fornøyd med systemet, ettersom flere av medarbeiderne har små barn og ikke alltid kan reise. Da har disse andre muligheter til å kunne delta på viktige møter uten å fysisk være til stede. Medarbeiderne synes også at det er gøy å kunne samarbeide med sine kolleger rundt om i den nordiske organisasjonen. Vi blir kjent med hverandres kultur og vi kan ha det gøy og le sammen, avslutter hun. SILJE RØNNE VIDEKONFERANSER Slik sparer du tid og kostnader Ved hjelp av videokonferanser kan selskapet ditt spare tid, ta raskere beslutninger og kutte sine reisekostnader. Videokonferanse er en teknologi som gjør at mennesker kan møtes og ha toveis kommunikasjon, selv om de sitter på forskjellige steder. Et viktig kriterium for oss har vært at vi skal kunne avbryte hverandre i samtalen. Kommunikasjonen skal være like naturlig som når du befinner deg i samme rom. Teknologien i dag gjør dette mulig, sier Snorre Kjesbu, divisjonsdirektør i Tandberg. En vanlig arbeidsdag for ham består i å møte sine kolleger som sitter i India, USA eller Alta på video. Sparte 111 millioner Bruk av videokonferanse reduserer behovet for forretningsreiser, hvilket fører til besparelser i reisekostnadene. For eksempel har dette gjort at TrygVesta sparte 111 millioner kroner de siste syv årene. Målt i utslipp har de spart klimaet for ca. 535 tonn CO2 årlig. Brukere av videokonferanser opplever at de tar raskere beslutninger, fordi det er enklere å møtes. Tidligere reiste ekspertene i Statoil rundt i verden til lokasjonene, mens det nå er slik at lokasjonene heller ringer ekspertene opp på videokonferanse, sier han. Våre samarbeidspartnere: UCIT er norsk partner til tyske Swyx Solutions AG. Gjennom UCIT kan norske bedrifter få tilgang til et av markedets mest spennende produkter for Unifi ed Communication. UCIT tilbyr Unified Communication på en måte som gjør den spesielt tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter. Unifi ed Communication fra UCIT leveres som en ren tjeneste hvor hussentral og tilkobling til det offentlige telenettet driftes av UCIT og partnere. Det er også mulig å kjøpe programvaren og installere den på bedriftens egne servere.

15 Hvor mange PC er, skjermer, projektorer, disker, mobil - telefoner og 3G-abonnement har virksomheten? Hvor befinner verdiene seg nå? Hvem disponerer hva? Hva hadde Petter som sluttet i forrige uke? Hvilke maskiner er leaset og fra hvem? Når må de sies opp for å unngå automatisk fornyelse? Hvilke avtaler løper i Bergen? Hva er restforpliktelsene? Hvilke avtaler har Geir i Moss inngått? Forsikringsselskapene krever serienummer på tapte maskiner for å utbetale erstatning... kan du oppgi disse? 9 av 10 virksomheter betaler mye penger for... INGENTING! Manglende kontroll og over sikt over eiendeler og avtaler gir kostnader for hver dag som går, både i svinn og verditap. Det dreier seg om store beløp men er utgifter som enkelt kan unngås: Med inventar- og avtaleregisteret oversikt 3.0 får og beholder du full kontroll over avtaler og eiendeler uten anstrengelser. Systemet sørger automatisk for at hver enkelt ansatt alltid holder databasen oppdatert. Du vet alltid nøyaktig hvilket utstyr alle i virksomheten dispo nerer og du kjenner rest verdien på alle forpliktelser. Dette betyr at du lett sørger for full utnyttelse av utstyrsparken og unngår overinvesteringer og unødvendige kjøp. Ved brann eller innbrudd, har du straks en komplett utstyrsliste med serienummere, alder og innkjøpspris klar til forsikringsselskapet. Mange betaler i årevis fordi de har glemt å si opp leasingavtaler på maskiner som forlengst er kastet... Oversikt 3.0 AVTALE-RADARVARSLER sier automatisk fra når avtaler bør sies opp. OversIKT 3.0 er lisensbasert, med en beskjeden månedsavgift og fri bruk. Ta kontroll NÅ - så jobber tiden for deg, i stedet for at du hver dag kommer lenger på etterskudd! Ring i dag!

16 16 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Per Sivertsen Team Leader Enterprise Content Management, Capgemini Norway Per Essenberg Daglig leder, Office Team Anders J. Eiken Markedsdirektør, Fujitsu Norge Spørsmål 1: Hvorfor skal bedrifter investere i grønn IT? Spørsmål 2: Hvilke muligheter og fordeler gir miljøsertifisering? De fleste organisasjoner jobber kontinuerlig for å kutte kostnader, men uten å tenke på at de kostnadskuttene de foretar, også har miljørelaterte fordeler. Ved å sette fokus på disse tar organisasjonen et sosialt ansvar for miljøet, samt at de også får fokus på kostnadskutt. Det tilfredsstiller på sin side aksjeeiere og organisasjonens ledelse. Reduserte kostnader pga. øket fokus på miljørelaterte elementer, slik som strøm og avfall. Ansatte vil være stolte over miljøsertifiseringen. Dessuten gir mer miljøfokus i arbeidslivet mer fokus privat. Flere e organisasjoner setter miljøkrav ved tilbudsprosesser og innkjøp. Den absolutt viktigste grunnen er at vi alle må bidra og hjelpe til med å verne om vår fremtid. Grønn IT består fremfor alt av to ulike effekter de positive og negative. Gjennom å velge produkter med fokus på grønn IT klarer vi å redusere de negative effektene og samtidig øke de positive effektene grønn IT gir. Grønn IT har en positiv effekt for alle innblandede parter, og det finnes mange gode eksempler på hvordan vi kan få miljø- og energigevinster gjennom å effektivisere prosesser. Det være seg å samkjøre flere servere på samme hardware eller å hente energi fra havvann til krevende datasentre verden rundt. Med en miljøsertifisering beviser bedriften at den tar miljø på alvor, og at det er godt forankret i bedriftens toppledelse. For hver miljøsertifiserte bedrift skapes det ofte mange flere miljøsertifiserte bedrifter: De som allerede har en sertifisering, operer oftest med krav om at deres underleverandører skal ha et høyt fokus på sitt miljøarbeid og aller helst være miljøsertifisert selv. Som miljøsertifisert bedrift har man store konkurransemes- sige fordeler når man selger sine tjenes- ter til andre miljøsertifiserte bedrifter. Å være sertifisert og ha et rammeverk for sitt miljøarbeide, gir som regel en positiv effekt på økonomien også. Bedrifter i dag må rett og slett bidra til fellesskapet for å redusere miljøutslipp. Når IT står for om lag 2 prosent av verdens energiforbruk, har vi i denne bransjen en meget viktig jobb å gjøre. Men å satse på grønne løsninger gir samtidig store fordeler. Nye teknologier, produkter og løsninger tilbyr høyere ytelse samtidig som de bruker mindre strøm og har bedre kjøleteknologier. Resultatet for bedrifter er mer effektive og ikke minst mer kostnadseffektive ktive systemer. Kutt dine KOSTNADER med grønt fokus En miljøsertifisering setter er standarder for produkter som har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. Dette gir bedrifter og forbrukere anledning til å velge godkjente miljøvennlige produkter som oppfyller strenge miljø- og kvalitetskrav. Samtidig innebærer miljømerking at det utøves et press på leverandører for å tilby produkter som fører til konkret redusert miljøbelastning. Spørsmål 3: Hvordan ser fremtidens grønne IT ut? Hvilke spennende produkter og løsninger kan vi vente oss i den nærmeste fremtid? Web 2.0-teknologien har fremskaffet utvidede muligheter til samhandlingsløsninger som begrenser behovet for reise til møter. Cloud computing gir muligheter for sentraliserte datasentre, noe som reduserer behovet for maskinvare. Det letter også tilgjengeligheten til grønn IT -relaterte applikasjoner (dokumenthåndtering, samhandlingsløsninger). Markedet har kommet igang med virtualisering og konsolidering, som kanskje har vært det folk forbinder mest med grønn IT. Vi har fortsatt en lang vei å gå, fremfor alt innen SMB-segmentet, og med tanke på å ta ibruk cloud computing og tynnklienter. I de trange økonomiske tidene som vi har vært igjennom, har mange bedrifter hatt sterkt fokus på å kutte reisekostnader, og istedenfor brukt ny, moderne teknologi for å gjennomføre sine møter, slik som videokonferanseutstyr og effektiv software for å dele bilde, lyd og presentasjoner. Det som blir spennende å se er nye produkter med innovativ software for bedre samhandling og intelligent strømsparing. Vi ser mange grønne muligheter når antall maskiner reduseres gjennom virtuelle miljøer og Cloud computing, og vi går i denne retningen innenfor mange sektorer i dag. På datasentre ser vi i tillegg store energibesparelser i fremtiden gjennom mer effektiv kjøling av utstyr og forbedret design av selve datarommet. På PC-siden er nullwattsteknologien et godt eksempel. Her kan funksjoner opprett- holdes i standby-mo- dus uten å bruke noe strøm. Vi bistår med både Miljøfyrtårn og ISO over hele landet. Effektiv prosjektgjennomføring gjennom vår nettbaserte Sharepoint-løsning. Ønsker du en presentasjon/tilbud, ta kontakt med Jarle Aune på / Sepas Nord AS - Telefon: E-post: - Hjemmeside:

17 Vi hjelper deg. Våre kunder har satt pris på stabilitet og kontinuitet i over 30 år. Vi har fokus på SMB-markedet og tilbyr: Forutsigbare kostnader Kundetilpasninger Fleksibilitet og frihet Drift av spesialløsninger Drift av applikasjoner fra SAP, Microsoft og Visma Backup og katastrofeberedskap I tillegg forhandler vi løsninger fra Visma og Microsoft, og utvikler egne forretningsløsninger. Din samarbeidspartner innen forretningskritisk IT - når kontinuitet er viktig! Tlf Ta kontakt med Trond Karlsen eller send en e-post til LØNNSOM OG EFFEKTIV GRØNN IT OfficeTeam knytter sammen grønn IT, større lønnsomhet og effektive løsninger for sine kunder med service i fokus! OfficeTeam AS er totalleverandør av IT-produkter og tjenester, og den naturlige partneren for SMB-virksomheter som ønsker målbare, lønnsomme og effektive IT-løsninger. OfficeTeam leverer IT-tjenester som er forutsigbare og til faste priser av sertifiserte konsulenter, med markedets beste service. OfficeTeam er kåret til Microsoft SMB Partner 2009! OfficeTeam AS, Langkaia 1 B, 6. etg Postboks 1419, Vika 0115 OSLO Telefon: e-post: Preferred Partner GOLD

18 18 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Hvordan kommer data på avveier når du kaster gamle PC-er og ikke minst: Hvorfor kommer data på avveier? Kastet, men like sensitivt Det tenkes mye på sikkerhet når man benytter seg av PCer i dag. Vanlige brukere må forholde seg til brannmurer, sikkerhetskoder og virusprogrammer. Dette er nødvendige tiltak: Vi er alle innforstått med at de må være på plass for å sikre dataene som vi jobber med og har liggende på servere og PC-ene, som vi benytter. Hva så når du bytter ut den gamle PC-en med en ny og lekker, lett og designmessig flott sak? Det er ingen tvil om at mange glemmer å tenke sikkerhet når det kommer til siste kapittel av den gamle PCens liv. Når gammelt datautstyr kastes, kommer det inn under kategorien EE-avfall, og skal dermed leveres tilbake til en forhandler, eller til en kommunal mottaksstasjon. Deretter fraktes avfallet til et behandlingsanlegg for EE-avfall, der PCene demonteres og miljøsaneres før de går videre til gjenvinning. Plasten, metallene, kretskortene osv. blir alle utnyttet på nytt, enten i form av materialgjenvinning eller energigjenvinning. Bruk godkjent sletteverktøy Vi vet at det stjeles mye EE-avfall før det kommer inn til våre behandlingsanlegg. Tyveri fra oppsamlingsbur utenfor forhandlere og innbrudd og tyveri fra kommunale mottaksstasjoner skjer daglig. Blant annet forsvinner gamle PC-er. I returbransjen for EE-avfall vet vi at det eksporteres avfall ulovlig ut av Norge, og sett i sammenheng med blant annet økende ID-tyverier bør ingen idag levere fra seg en gammel PC uten å være sikker på at all informasjon er slettet nye PC-er ble solgt i Norge i fjor. Men hva gjøres med alle som kasseres? Få er klar over at det er nesten umulig å fjerne all informasjon på en harddisk med den struktur og oppbygging som dagens operativsystemer har. Slettekommandoer på PC-en din fjerner ikke informasjon som er lagret på datamaskinen. De endrer bare struktur, hvilket betyr at dataene er fullt mulig å rekonstruere med lett tilgjengelig programvare. Derfor er det også tvingende nødvendig å benytte seg av godkjente sletteverktøy. Det er Norges Nasjonale sikkerhetsmyndighet som godkjenner slike sletteverktøy. Bruk dem! Ikke bruk kirkegården! Noen steder ivaretas sikkerheten noe annerledes og selv om det ikke er å anbefale, er historien fra Skiensområdet om den løsningsorienterte IT-sjefen som skjulte utrangerte PCer under kister på kirkegården, kanskje den mest fantastiske. DATASIKKERHET Slettekommandoer på PC-en din fjerner ikke informasjon som er lagret på datamaskinen. De endrer bare struktur... Guro Kjørsvik Husby Markeds- og informasjonssjef, Elretur AS Han hadde inngått en avtale med graveren om å begrave harddisker i gravene før kisten kom på plass. Presten var nok ikke klar over alle harddiskene som lå i sikkerhet i vigslet jord, og etter at metoden kom frem i lyset, sikres ikke data på denne måten i Skiensområdet lenger! Innfør rutiner for sletting Større bedrifter har gjerne gode systemer når det gjelder sletting av gammelt PC-utstyr. Gjennom Elreturs kontakt med private og offentlige virksomheter, er våre erfaringer at praksis i forhold til datasikkerhet er meget varierende. Mange små og mellomstore ore bedrifter mangler rutiner når PC-en skal avhendes hvor skal de kastes, samt sikkerhetsrutiner før de kastes. Ofte gis gamle datamaskiner bort til organiat det er rutiner på plass for sletting. Konsekvensene av manglende rutiner for avhending og sasjoner eller ansatte uten sletting av gamle PC-er kan jo i slike tilfeller bli at bedriftssensitiv informasjon lekker ut, eller at personvernet til ansatte ikke retas på skikkelig vis. iva- Tenk derfor sikkerhet til siste slutt. Data fra din PC er tilgjengelig, selv etter at du har kastet den hvis du ikke har slettet riktig først! 5 HUSBYS BESTE TIPS Bestem deg for hva du skal gjøre Ta stilling til hvordan du ønsker å utrangere maskinen 1 gjenbruk eller gjenvinning? Vurder gjenbruk Vurder om det er behov/ønske for å gjenbruke lag- 2 ringsmediene; dette påvirker valg av slettemetode. Slett all data Hvis du overlater maskinen til andre, så sørg for å få 3 vite hvordan data skal slettes. Sørg for skikkelig dokumentasjon Skaff dokumentasjon på at 4 data virkelig blir slettet. Innfør sikkerhetspolicy En bedrift eller virksomhet 5 bør etablere en enhetlig sikkerhetspolicy som inkluderer rutiner for sletting av data. Normalt vil PC-er, hjemme-pcer, kopimaskin, printere, telefaks, PDA, telefon, mobiltelefon og digitalkamera innehol- de virksomhetens egne data. Trenger du hjelp til sikker sletting av sensitiv informasjon? Vi i Alternativ Data utfører sikker sletting av data med IBAS sletteverktøy. Sletteverktøyene og våre lokaler er godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Alle ansatte er sikkerhetsklarert. Kontakt oss så henter vi utstyret og gjør jobben for deg! Tlf:

19 Videokonferanse en fornuftig investering 2010 forventes å bli året hvor vi ser et sterkt voksende videokonferansemarked, hvor mange fler bedrifter anskaffer videokonferanseløsninger av flere grunner. De viktigste og mest åpenbare grunnene er: < reduserer reisetid for den ansatte og kostnader for bedriften < bedre utnyttelse av ressurser < miljøvennlig adferd < økt produktivitet gjennom bedret kommunikasjon < beslutninger tas raskere < krav fra samarbeidspartnere om videokonferanse I dette markedet med sterk konkurranse, har FotoPhono valgt å satse på enkle løsninger som passer både små og store bedrifter. Komplett videokonferanseløsning for bedrifter med inntil 4 lokasjoner. Priseksempel: 3.400, pr. mnd. pr. lokasjon. Denne løsningen fra FotoPhono knytter bedriftens avdelinger sammen ved hjelp av HD videokonferanse teknologi fra Tandberg. < komplett HD videokonferanseløsning med datadeling < flerkonferanse samtidig mellom alle avdelingene < flerkonferanse med eksterne parter < kan benytte eksisterende internettlinje for kommunikasjon < ingen kostnader ved bruk Vil du vite mer? Ta kontakt med oss! Oslo Bergen Drammen Gjøvik Trondheim Stavanger AUDIO VISUAL SPECIALIST Premier Partner Grønn IT er en del av vår hverdag gjør det til en del av din!

20 Gi deg selv og familien din boligalarm til jul Grunnpakken Kr. 1,- 364 kr. mnd Med brann- og innbruddsalarm blir du varslet i en tidlig fase dersom uhellet skulle skje - ikke vent til det er for sent! Bestill brann- og innbruddsalarm tilknyttet alarmsentral. Ring oss i dag på tlf sectoralarm.no mb 1020 mb Flest fornøyde kunder i bransjen

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva kan vi gjøre for deg? Vi har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder! Hva kan vi gjøre for deg? Et utvalg kundereferanser Samarbeid er viktig Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk

Detaljer

SKY OG FJORDANE. En rapport om grønne datasentre i Norge. IKT-Norges Grønn IT-prosjekt 19.06.09

SKY OG FJORDANE. En rapport om grønne datasentre i Norge. IKT-Norges Grønn IT-prosjekt 19.06.09 SKY OG FJORDANE En rapport om grønne datasentre i Norge IKT-Norges Grønn IT-prosjekt 19.06.09 Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder for Grønn IT i IKT-Norge Erich Must Wessel, MakeITGreen (definisjon

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FremTIDenS kommunikasjon 7. UTGAVE - SEPTEMBER 2008 RUTINER FOR DATALAGRING: FELLESMAIL VS. LEVENDE BILDER: FIBEROPTISKE NETT: Jakten på de forsvunne dokumenter

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1 MAGASINET 1 NYTT SAMARBEIDE GJØR VIDEOKONFERANSE LØSNINGER ENKELT FOR ALLE SIDE 20-21 MARS 2014 2014 blir et år preget av endringer SIDe 2 Drømmeskole her ville jeg vært elev! SIDe 16-17 FORVENTET MYE

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

PROACT 20 ÅR. - Les historien om Proact fra Computerworld

PROACT 20 ÅR. - Les historien om Proact fra Computerworld Norges viktigste avis innen datasenter, backup, lagring, virtualisering og skytjenester Proact Nr. 1029/2014 www.proact.no Nutanix fremtidens datasenter allerede i dag Ligger ditt datasenter i skyen, i

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE Island Gjør forretningsreisen til et sant eventyr DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Reiseadministrasjon Spar tid og kostnader ved bruk av teknikk Dødtid på reisen Få mest ut av reisen ved

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer