Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel."

Transkript

1 Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data? Hvordan vaske dataene? Formater datasettet som tabell og sett inn pivot Hva er vårt totale innkjøpsvolum? Leverandøranalyse (ABC-analyse) - hvem kjøper vi fra? Porteføljeanalyse - hva kjøper vi? Forbruksmønster

2 1. Hvordan få tilgang til data? Om du ikke selv har tilgang til data, kan du ta kontakt med regnskapsavdelingen i din virksomhet, og foreta en spørring fra regnskapssystemet. Ofte kan kontrollere eller andre i tilsvarende funksjoner også ha denne kunnskapen. Datasettet for dette veiledningshefte, bør inneholde informasjon fra leverandørreskontro og hovedbok i excel-format. Det er viktig at de som skal kjøre ut rapportene vet hvordan regnskapet føres i organisasjonen og kan bistå i eventuelle oppklaringer i forbindelse med vasking av data. Filen bør inneholde informasjon fortrinnsvis hva 1.januar til 31.desember, med mest mulig av følgende kolonner eller tilsvarende: Konto Konto tekst Leverandør Leverandør tekst Organisasjonsnr Periode Prosjekt Prosjekt tekst Koststed Koststed tekst Saksnr. Saksnr. Tekst Kap/ post Ansatt Fakturanr Bilagsnr Bilagsdato Tekst Beløp Betalingsdato Normalt vil det ikke være nødvendig å lage noen spesialrapport men bare kjøre en av standard rapportene som ligger i regnskapssystemet. Det er viktig at rapportene som kjøres er tabellrapporter og ikke i et format som er ment for utskrift på papir med topp, bunntekst og kolonneoverskrifter for hver side dette kan ikke brukes. Formatet bør være en flat databasefil i kolonneseparert tekstfil (*.CSV) eller tilsvarende, som overføres til excel format. 2

3 2. Hvordan vaske dataene? Hvorfor dataene må vaskes? Hvordan gå frem? Når dere begynner å jobbe med dataene kan dere oppleve at noen av dataene ikke er relevante. Vi anbefaler å opprette en ny kolonne for å markere disse. Det kan gjøres på følgende måte: - Opprette en kolonne med navnet slettet - Sette x i den raden med informasjon dere ikke ønsker å ha med i analysene. - Deretter opprette en ny kolonne for å gi en begrunnelse. I kolonnen begrunnelse skriver dere kort hvorfor dataene i raden ikke skal være med. På denne måten beholder dere original dataene, samtidig som dere har mulighet til å ta noe av dataene ut fra analysene. Når du har funnet en konto du ønsker å slette, kan du sortere på denne for å sørge for at alle registreringer blir tatt ut. Det kan gjøres på følgende måte: - Klikk på kolonnenavnet «konto (t)» - Kryss ut den kontoen du ønsker å slette 3

4 - Da får du opp alle registreringene for den utvalgte kontoen, og du kan gå til høyre i arket og sette x under kolonnen «slettet». - Marker den første ruten nederst i hjørnet og dobbeltklikk. Da plasseres x i alle rutene nedenfor som er sortert ut. Etter hvert når dere får mer kunnskap om hvordan virksomheten fører regnskap) kan dere ta ut spørringer kun på kontoer dere vet er relevante for innkjøp. Vaskejobben vil da bli mye mindre. Eksempler på data som kan slettes Sorter tabellen etter konto og gå igjennom kontoteksten og informasjonen de andre kolonnene gir. Sett X i kolonnen slettet på rader som inneholder informasjon som ikke er relevant for anskaffelser. For Difi valgte vi å slette kontoene: Overheadkostnader (228) Overheadinntekter (296) Prosjektlønnsref.(253) Prosjektstøtte (254) Tilskudd kompetanseutvikling (255) Refusjon konferanser (258) Stipend (259) 3. Formater datasettet som tabell og sett inn pivot Fordi vi skal benytte datasettet flere ganger, anbefaler vi å formatere datasettet som «tabell» og gi det et navn, slik at det enkelt kan hentes opp senere i nye arkfaner, uten å forkludre analyser som allerede er gjort. 4

5 Fremgangsmåte: - Marker datasettet som skal formateres ved å sette markøren i A1 om det er der datasettet starter, trykk så kontroll (ctrl) og shift, samtidig som du trykker pil ned for deretter pil til høyre - Trykk på «formater som tabell». - Velg formatstil eller ny tabellstil og velg fonter og farger selv. - Kryss av for at tabellen har overskrifter - Trykk «ok» Gå til utforming og sjekk tabellnavn. Vi anbefaler å opprette et navn på tabellen, for eksempel «Tabell1». Ved å navngi tabellen, kan du enkelt hente opp datasettet for nye analyser i nye faneark. Du har nå formatert dataene som en tabell. Oppdatering av tabell ved endringer i datasettet Pivottabeller oppdateres ikke automatisk. Dersom du har behov for å gjøre endringer i det opprinnelige datasettet, vil ikke pivottabellen oppdateres automatisk. Det betyr at du må aktivt oppdatere pivottabellen, slik at den får med seg endringene. Det kan gjøres på to måter: - Du kan stå i pivottabellen du ønsker å oppdatere og høyreklikke, for deretter klikke på «oppdater». - Alternativt kan du finne knappen «oppdater» i menyfeltet og klikke på den her: 5

6 Sett inn Pivottabell En pivottabell er en oppstilling av flere dataverdier i et regneark. Bruk av pivottabell gjør det mulig å sette sammen flere data slik at vi ser verdiene på en oversiktlig måte i en krysstabell. Du kan finne enkel intro til Pivot på You Tube og det finnes mange kurs på området. Her viser vi likevel en måte å gjøre det på. Vi foreslår følgende fremgangsmåte: - Velg et nytt ark. - Trykk på «sett inn». - Velg Pivottabell. Nå skal du hente opp «tabell 1» som du formaterte tidligere. - Det gjør du ved å skrive inn «tabell1[#alt]» i det hvite feltet for tabell/område. - Velg eksisterende regneark og sjekk at det står ark2. - Trykk ok. Du får nå opp datasettet i en feltliste til høyre i arket. I det øverste feltet kjenner du igjen navnene på kolonnene. Heretter omtaler vi disse som «felt». 6

7 Pivottabellen har fire felt som kan brukes til å ta ut rapporter. Disse er: Kolonneetiketter: Her setter du feltene som skal listes opp bortover i kolonne. Radetiketter : Her setter du de feltene som skal listes opp nedover i rader. Rapportfilter: Her setter du det feltet som skal filtrere datasettet. Verdier: Her setter du det feltet som du ønsker skal fremkomme som sum, antall etc. For å få opp en tabell, må du dra felt (kollonnenavnene) ned til de fire feltene. Rekkefølgen på feltene vil bestemme hvordan tabellen vil se ut. 7

8 4. Hva er vårt totale innkjøpsvolum? For å få et riktig totalt innkjøpstall er det viktig at dere har vasket dataene godt. Når alt som ikke er relevante innkjøpsdata er markert med X under kolonnen»slettet» kan dere ta ut en analyse for å se hva det totale innkjøpsvolumet til virksomheten er. Fremgangsmåten for dette er: - sette inn en pivottabell - legge slettet inn som rapportfilter (da filtrerer vi ut data som ikke er relevant) - legge «beløp» inn som verdi - stå i tabellen og klikk på pil ikonet til «slettet» - kryss av for «tom» og «ok». Nå vil ikke dataene du har valgt å slette komme inn i analysen: 8

9 Nå får du ut en enkel oversikt over totalt innkjøpsvolum: 5. Leverandøranalyse (ABC-analyse) - hvem kjøper vi fra? Hvem er våre største leverandører? Hvor mange kjøper vi fra? Behold pivottabellen som viser totalt innkjøpsvolum og legg inn en ny pivottabell ca 5 rader under (samme prosess som over, der du henter opp tabell 1). Så gjør du følgende: - Legg slettet inn som rapportfilter - Legg leverandør (T) inn under radetiketter og - Legg beløp inn som verdier: I den øverste raden av denne pivottabellen står det nå slettet. 9

10 - Trykk på pil ikonet og trykk tom og «OK». Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. For å sortere leverandørene etter høyest forbruk gjør dere følgende: - Trykk på pil ikonet ved siden av radetiketter og velg flere sorteringsalternativer - Trykk på synkende (Å-A) etter: sum av beløp. Hvis dere ønsker at tallene som står under beløp skal vises som regnskapstall, gjør dere følgende: - Høyreklikker øverst på kolonnen tallene står i og velger «formater celler». - Trykk på «tall» og velg formatet «regnskap». - Legg inn 0 under desimaler og ingen under symbol. - Trykk «OK». Antall fakturaer per leverandør I et effektivitetsperspektiv er det interessant å vite hvor mange fakturaer som behandles per leverandør. Det kan være et mål i seg selv å redusere antall fakturaer dersom beløpene viser seg å være veldig små. For å få frem antall fakturaer hos de ulike leverandørene gjør dere følgende: - I pivottabellen som viser leverandørene sortert etter størrelse (som vist over) legger dere inn fakturanr under verdier. - Trykk så på fakturanr under verdier, så på «innstillinger» for verdifelt og endre til «antall» som vist under: 10

11 11

12 Hvor stor prosent utgjør leverandøren av totalt innkjøpsvolum? For å finne hvor stor prosent leverandøren utgjør av totalt innkjøpsvolum, setter vi inn en formel basert på innkjøpsvolum av den enkelte leverandør delt på totalt innkjøpsvolum (enkel prosentregning). Dette gjør vi på følgende måte: - I kolonne D ved siden av den øverste leverandøren legger dere inn formelen =B11/A$4 (feltet hvor det står verdien på beløp til leverandøren (ikke nødvendigvis B11) og feltet hvor totalt volum står). - Det er nødvendig å formatere cellene til prosent. Derfor høyreklikk øverst i kolonne D, velg «formater celler» tall og velg «prosent». - Vi anbefaler å velge 2 som antall desimaler og trykk «OK». - Kopier formelen nedover kolonne D (dobbeltklikk i høyre hjørne nederst i ruten) - Navngi kolonnen med noe sånt som «andel av totalt forbruk» Akkumulert forbruk For å finne akkumulert forbruk kan dere benytte kolonne E til å legge inn en ny formel. Dette gjør dere på følgende måte: - I kolonne E ved siden av den øverste leverandøren legger dere inn formelen =D11 (feltet hvor verdien på prosent andelen den største leverandøren utgjør). I feltet nedenfor E12 legger dere inn formelen =E11+D12 (feltet hvor verdien på prosent andelen den største leverandøren utgjør + leverandøren under). - Kopier formlene nedover kolonne E (dobbeltklikk i høyre hjørne nederst i ruten). - Navngi kolonnen med noe sånt som «akkumulert» Klassifisere leverandørene i A, B og C For å gjøre et bevisst valg på hvordan man følger opp leverandørene eller sette inn tiltak der potensialet er størst, kan det være hensiktsmessig å klassifisere leverandørene i A, B eller C. Hvem dere klassifiserer som A, B eller C er avhengig av økonomisk størrelse. Men i tillegg bør det også vurderes hvorvidt den økonomiske størrelsen er basert på lav eller høy uttaksfrekvens, leveringstid fra leverandør og kanskje vurdere egenskaper i markedet som kan påvirke viktigheten av å følge opp leverandøren nærmere. I kolonne F setter dere overskriften ABC. I denne kolonnen legger dere inn en A, B eller C etter hvordan dere klassifiserer leverandøren: Det kan være nyttig å klassifisere leverandørene ut fra hvor mye de utgjør av totalt innkjøpsvolum. Det kan påvirke hvordan vi ønsker å følge opp de ulike leverandørene. På bakgrunn av ABC-teori vil vi sjekke hvor stor andel av leverandørene som utgjør 80 % av det totale innkjøpsvolumet. Det gjør vi på følgende måte: - gå nederst i pivottabellen og noter radnr hvor navnet på den nederste leverandøren står 12

13 - gå øverst i pivoten og noter radnr hvor navnet på den øverste leverandøren står - trekk dette radnr fra radnr til den nederste leverandøren. Dette tallet sier hvor mange leverandører virksomheten deres har. - Gå så til kolonne E/ akkumulert og tell hvor mange leverandører som står med tall fra 0-80%. I Difi har vi ca 751 leverandører og ca 40 leverandører som står for 80 % av totalt innkjøpsvolum. - De 40 leverandørene utgjør ca 5% av våre leverandører: (40/751)*100= ca 5%. - Det betyr med andre ord at rundt 5 % av våre leverandører står for 80 % av vårt totale innkjøpsvolum. Bruk av diagram for å fremstille A, B og C leverandører En ting er å telle opp antall A, B og C leverandører. I presentasjonsøyemed kan det være hensiktsmessig å fremstille leverandørene i et diagram. Da vil man kunne få et raskt overblikk. Det kan gjøres på følgende måte: - Når dere har klassifisert alle leverandørene i A, B og C, kan dere markere dataene i kolonne D, E g F og formatere disse som en tabell. - Gi navn på tabellen, i dette tilfelle «tabell 2». - Stå i nytt felt, for eksempel felt «H1» og trykk «sett inn» pivottabell pivotdiagram. - Sett inn «tabell2[#alt]» og trykk «OK». - Gå i menylinjen og finn «endre diagramtype», trykk på denne og velg «sektor» og trykk» OK». - Sett ABC inn i to felt: Både under «aksefelt» (kategorier) og under «verdier». - Pass på at den viser verdien «antall» av ABC. Dere vil nå få opp et kakediagram som viser hvor mange A, B og C leverandører dere har. Diagrammet kan for eksempel være utgangspunkt for en diskusjon om hvor mye tid og ressurser man bruker på de ulike gruppene, sammenlignet med hvor mye de utgjør av innkjøpsvolumet. Gjennomsnittlig fakturaverdi For å se gjennomsnittlig verdi på fakturaene kan du gjøre følgende: 13

14 - legg inn formelen =B11/C11 i feltet G5 (feltet som viser sum av beløpet til den største leverandøren / antall av fakturanr til den største leverandøren). - Kopier denne formelen nedover hele G kolonnen ved å dobbeltklikke nederst i høyre hjørne av ruten. 14

15 6. Porteføljeanalyse - hva kjøper vi? Åpne et nytt ark og sett inn en ny pivottabell basert på det opprinnelige datasettet. Har du fulgt oppskriften i dette dokumentet, kan du hente opp tabell 1 ved å gjøre følgende: - Trykk «sett inn» - pivottabell - «tabell1[#alt]» - legg slettet inn under rapportfilter - legg «konto (T)» under radetiketter - legg «beløp» under verdier: I den øverste raden av denne pivottabellen står det nå slettet. Som tidligere vist sørger dere for at de ikke relevante verdiene blir med; - ved å trykke på pil ikonet og trykk tom og «OK». Sorter kontoene for å få frem dem som gir høyest forbruk: - stå i tabellen - trykk på pil ikonet ved siden av radetiketter og velg flere sorteringsalternativer. - trykk på synkende (Å-A) etter «sum av beløp» - formater tallene til regnskap; høyreklikke øverst i kolonnen med tallene, trykk på fanen «tall» og velg formatet «regnskap» - legg inn 0 under desimaler og «ingen» under symbol - trykk «ok» Kontoene dere har høyst forbruk på vil nå legge seg øverst i pivottabellen. Hva kjøper vi grafisk tabell Hvis dere ønsker en mer visuell fremstilling av hva virksomheten kjøper inn, kan dere sette inn et pivotdiagram fremfor pivottabell. Enten i samme ark eller i et nytt ark. Hvis dere benytter nytt ark, så husk følgende øvelser som over: - Sett slettet under rapportfilter 15

16 - Sett «konto (T)» under aksefelt (kategori) - Sett «sum» av beløp under verdier. - trykk tom som verdi på «slettet» og «OK». Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. - trykk på pil ikonet ved siden av radetiketter og velg flere sorteringsalternativer - trykk på synkende (Å-A) etter: sum av beløp. Kontoene dere har høyst forbruk på vil nå legge seg øverst i pivottabellen. Hvis dere ønsker at tallene som står under beløp skal vises som regnskapstall, venstreklikker dere øverst på kolonnen tallene står i og velger «formater celler». Velg så tall regnskap. Legg inn 0 under desimaler og ingen under symbol. Trykk «OK». Dere skal nå få frem et diagram i dette arket. Dette diagrammet kan kopieres inn i presentasjoner. Totalt Totalt Kategorisering Det kan være hensiktsmessig å samle kontoene i noen overordnede kategorier. I tilknytning til strategisk arbeid kan det være hensiktsmessig å vurdere innkjøpene etter innkjøpets økonomiske betydning og forsyningsrisiko, og vurdere oppfølgingen av kategoriene forskjellig (Kraljics metode). Det finnes ingen standard måte å kategorisere statlige kontoer, mens det for kommunen er standardisert gjennom KOSTRA: 16

17 I statlige virksomheter må det gjøres en egen vurdering av hvilke kategorier som kan være hensiktsmessige. Når det er gjort, kan man opprette nye overordnede kategorier i excel på følgende måte: - Legg til en kolonne dere kaller «kategori» og legg inn navn for kategoriene dere har valgt for hver konto. - Når dere har gitt hver konto et kategorinavn kopierer dere beløpet som brukes på kontoen i kolonne D: Dette gjøres ved å legge inn formelen =B4 (feltet hvor beløpet til den øverste kontoen står). - Kopierer formelen nedover hele kolonnen. - Formater kolonne C og D til tabell; marker all data som ligger i kolonne C og D>trykk «formater som tabell» og velg fonter og farger selv. - Gi det tabellnavn 3, dersom ikke programmet gjør det selv. Lag pivotdiagram over kategoriene - Stå i et nytt felt, for eksempel felt G1 og sett inn pivottabell pivotdiagram. - Sett inn «tabell3[#alt]» og trykk OK. - Trykk på endre diagramtype, velg sektor og trykk OK. - Sett kategori inn under aksefelt (kategorier) i pivotdiagrammet og beløp under verdier. - Dere vil nå få opp et kakediagram som viser fordelingen av kategorier basert på beløp. Totalt Eiendom IKT Konsulent Personal Reise Telefon (tom) 17

18 Kraljics matrise I 1983 ble Kraljics matrise lansert (gjennom Peter Kraljics artikkel «Purchasing must become Supply Management» i Harvard Business Review) for å vise hvordan man kan betrakte innkjøpsporteføljen. Ut fra dette perspektivet kan man dele inn porteføljen i 4 kategorier ut fra økonomisk viktighet og forhold i markedet: I excel kan vi bearbeide dataene våre og gruppere porteføljen ut fra Kraljics matrise: - Legg til en kolonne dere kaller Kraljic. - Gjør vurderingen om kontoen utgjør et volumprodukt, strategisk produkt, ikke-kritiske produkt eller flaskehalsprodukt. Det er mulig å bruke Excel til grafisk fremstilling av Kraljicsmatrise, men dette er ganske avansert og tidskrevende. Det kan derfor være like enkelt å plassere kontonavnene manuelt i powerpoint. Det kan gjøres ut fra å finne prosentandel av totalt innkjøpsvolum for de ulike kontoene: - I kolonnen ved siden av summene, mitt tilfelle E, ved siden av den øverste kontoen legger dere inn formelen =B4/ (feltet hvor det står verdien på beløp til kontoen (ikke nødvendigvis B11) og totalt innkjøpsvolum). - Lås formelen ved å trykke F4 - Kopier så denne formelen nedover kolonne F. - Formater celler ved å høyreklikke øverst i kolonne B; velg formater celler tall prosent. - Velg 2 som antall desimaler og trykk OK. Dette tallet viser hvor stor prosent kontoen utgjør av totalt innkjøpsvolum. I powerpoint kan det se slik ut når dere har lagt inn noen av kontoene i Kraljicsmatrisen: 18

19 7. Forbruksmønster Når kjøper vi inn? Hvor mye kjøper de ulike avdelingene for? Når kjøper vi? Bilagsdato, betalingsdato eller periode kan gir en indikasjon på når virksomheten kjøper inn. I excel oppretter du nytt faneark og setter inn ny pivottabell ved å hente opp den du har brukt tidligere, hvor du har renset datasettet. - Legg slettet som rapportfilter: - Legg bilagsdato, betalingsdato eller periode inn som radetiketter: - Legg beløp som verdi. 19

20 - I den øverste raden står det nå slettet. - Trykk på pil ikonet og trykk tom og OK. Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. - Høyreklikk på en dato i pivottabellen og velg grupper. - Velg år, kvartaler og måneder og trykk «OK». - Alternativt lag pivotdiagram med de samme variablene: Kv1 Kv2 Kv3 Kv Hvem kjøper? Koststed og prosjekt er kontonavn som gir informasjon om hvem som kjøper inn. I excel får du en oversikt ved å gjøre følgende: - Sett slettet inn som rapportfilter - Sett koststed (T) og prosjekt (T) inn under radetiketter - Sett beløp inn som verdi. - I den øverste raden står det nå slettet. - Trykk på pil ikonet og trykk tom og OK. Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. 20

21 Avtaler Har vi skriftlige avtaler på det vi kjøper inn? Ligger vi innenfor beløpsrammen for avtalene? Hva er lojaliteten til avtalene? Mange registrerer ikke avtalene opp mot regnskapssystemet og da må disse analysene gjøres manuelt noe som er veldig tidkrevende. Hvis dere har en kobling mot avtalene i regnskapssystemet, er det enklere å ta ut analyser på leverandørlojalitet. I Difi registereres saksnr i regnskapssystemet. Kjøp uten avtale blir registrert med saksnr For å få en oversikt over kjøp som ikke er tilknyttet et saksnummer (registrert med saksnr. 9999) kan vi gjøre følgende i excel: - legge saksnr som rapportfilter - legge leverandør (T) og konto (T) som radetiketter - legge beløp som verdi. - Filtrere saksnr med «9999», slik at vi ser alle kjøp uten saksnummer 21

22 22

Innkjøpsanalyse. Mona Stormo Andersen Christine Kihl. 13.Juni 2013

Innkjøpsanalyse. Mona Stormo Andersen Christine Kihl. 13.Juni 2013 Innkjøpsanalyse Mona Stormo Andersen Christine Kihl 13.Juni 2013 Hva skal vi gjennom? Introduksjon i innkjøpsanalyse Ulike analyser Datakilder Spørring til regnskap Vasking av data Hvordan gjøre analyser

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Excel som kontrollverktøy. publisering av litteraturliste

Excel som kontrollverktøy. publisering av litteraturliste Veiledning i bruk av Excel som kontrollverktøy knyttet til publisering av litteraturliste i Mi Side Sist oppdatert 19. november 2013 Innholdsfortegnelse Grunnlagsinformasjon... 2 Hvordan laste opp litteraturliste...

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller Excel Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 12 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali EXCEL FORMLER Summer Gjennomsnitt Tellenumre Maks Min Hvis Er de som må sitte ABSOLUTT REFERANSE Vil være med i eksamen Dvs. referansen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Formellinje. Nytt ark

Formellinje. Nytt ark 1 Bli kjent med regnearket Et regnearkdokument er bygd opp som ei arbeidsbok med flere ark. Du gir arbeidsboka navn når du lagrer filen. Du kan legge til flere ark og du kan gi arkene navn som sier noe

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

FORELESING KVELD 10. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 10. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 10 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? DIAGRAM Grafisk fremstilling av to eller flere størrelser Merke

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co Side 1

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co  Side 1 Repetisjon fra kapittel 2: Summere mange tall, funksjonen SUMMER() Regnearket inneholder en mengde innebygde funksjoner. Vi skal her se på en av de funksjonene vi oftest bruker. Funksjonen SUMMER() legger

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister

Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister BRUKERVEILEDNING: Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister Rapportene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) gir oversikt over personer som er i målgruppene for introduksjonsprogram og norskopplæring

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE Øystein Gjertsen Innhold Tips og triks - Amesto Analyze Amestodagen 2015... 1 Hva er forskjellen på Oppdater prosedyrer/oppdater spørringer og Oppdater linker... 1 Oppdater

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 Hurtigtaster Funksjonstaster, kombinasjoner og verktøylinjen Hurtigtaster funksjonstastene F1 Hjelp F7 Finn/søk F2 Merk

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister

Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister BRUKERVEILEDNING: Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister Rapportene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) gir oversikt over personer som er i målgruppene for introduksjonsprogram og norskopplæring

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel Du kan dele regneark

Detaljer

GlitreTid versjon 6.1, endringar

GlitreTid versjon 6.1, endringar GlitreTid versjon 6.1, endringar Innhold Registrering av løparar... 2 Ny løpar... 3 Importer.gtp... 4 Importer.xls(x)... 5 Format på Excel-fil... 5 Arkfaner:... 6 Løparnummer... 6 Klassar... 6 Distanse...

Detaljer

Formål: Velge hva som skal kopieres, formel/verdi/format/etc Metode: Kopier som vanlig, lim inn utvalg

Formål: Velge hva som skal kopieres, formel/verdi/format/etc Metode: Kopier som vanlig, lim inn utvalg Videregående Excel Avansert Formatering Betinget formatering: Formål: følge med sentrale verdier i en regnearkmodell. Celler i merket område blir formatert avhengig av hvilken verdi den inneholder. For

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av krav i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnskrav i Excel. REGISTRERING AV KRAV Du finner forhandlingsmodulen under

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Min Økonomi Brukerveiledning

Min Økonomi Brukerveiledning Min Økonomi Brukerveiledning Gir deg full kontroll og oversikt over din Økonomi 1 Innholdsoversikt 1. Tilgang til Min Økonomi...3 2. Opprette regnskap...3 3. Opprette regler for kategorisering (med automatisk

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Hvordan bruke Tru-test lesestav

Hvordan bruke Tru-test lesestav Hvordan bruke Tru-test lesestav Hvordan lage en varselfil med hjelp av Sauekontrollen og Excel Eksempel: Varselfil med lammedato og antall lam/ foster En varslingsfil skal kun innholde to kolonner. En

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Hvordan å hente adresselister fra FS til Corporater Surveyor

Hvordan å hente adresselister fra FS til Corporater Surveyor Hvordan å hente adresselister fra FS til Corporater Surveyor 1. Bestem deg for hvilket emne eller delemne du vil lage adresseliste for (som eksempel brukes delemnet SVEXPHIL-8, som er de av EXPHIL-studentene

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Inntektsføring av HELFO-refusjon (0117)

Inntektsføring av HELFO-refusjon (0117) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Så snart endelig BKM-oppgjør

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler ID 19950 Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler Endringskontroll Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 22.10.12 Hele Konvertere til ny mal Bakgrunn/referanser I DIPS kan

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter Brukerdokumentasjon Dynamiske Rapporter Restricted Edition Rapporteringsmodul for utvalgte maritech programmer Side 2 Contents Beskrivelse av konsept... 3 Ta ut en rapport... 3 Oppdaterte rapporter...

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Stolpediagragram og histogram med regneark

Stolpediagragram og histogram med regneark Stolpediagragram og histogram med regneark I underkapittel 4C i læreboka for Matematikk 2P forklarer vi hvordan du går fram når du skal tegne stolpediagram og histogram. Her viser vi hvordan du kan bruke

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Bli kjent med regnearket... 2 Rader, kolonner, celler... 2 Organisering av regnearkmodellen... 3 Regning i regneark... 4 Formler... 4 Vise formler, utskrift... 7 Utskrift av regnearket... 7 Kopiere

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Hva er regneark?... 4 Bli kjent med regnearket... 5 Rader, kolonner, celler... 5 Organisering av regnearkmodellen... 6 Regning i regneark... 7 Formler... 7 Vise formler, utskrift... 11 Utskrift

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i 2 linjer/nivåer, hvor du i

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av tilbud i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnstilbud i Excel. REGISTRERING AV TILBUD Du finner forhandlingsmodulen

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer