Bli sertifisert! Fiskerier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli sertifisert! Fiskerier"

Transkript

1 DET BESTE MILJØVALGET INNEN SJØMAT Bli sertifisert! Fiskerier En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils sertifiseringsprosess for fiskerier

2 Contents 1 Introduksjon 3 Hva blir man vurdert ut fra 4 Oversikt over vurderingsprosessen 5 Hvilke fiskerier kvalifiserer 6 Hva blir vurdert? 7 Hvor mye koster det? 8 Hvor kan man få hjelp til finansiering 9 Hvor langt tid tar vurderingen? 10 Roller og ansvar ved vurdering 11 Forberedelser 17 Vurderingsprosessen: steg for steg 25 Krav etter sertifisering 26 Høste godene 27 Ordlist Cover: Det portugisiske snurpenotfiskeriet ble tildelt MSCsertifisering som et bærekraftig og veldrevet fiskeri i januar, Dette er det første portugisiske fiskeriet som sertifiseres. Fiskeriet står, med en fangst på over MT sardiner hvert år, for 95 prosent av Portugals totale sardinproduksjon. Vitor José Ramos / MSC

3 1 Bli sertifisert! Fiskerier Introduksjon En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils sertifiseringsprosess for fiskerier. WAFIC Det Vest-Australske langustfiskeriet var det første som ble sertifisert, I mars Utfordringen Over hele verden er havene hardt presset på grunn av menneskelig og miljømessig påvirkning, og behovet øker for å sikre matressursene i havet. Vi må også beskytte levebrødet til menneskene, og bevare miljøet i havet for framtida. I pressen florerer det med negative artikler om dårlig forvaltning og overfiske, men mange fiskerier drives bærekraftig og har gode forvaltningsmetoder og redusert miljøpåvirkning. Enkelte fiskerier har vært bærekraftige i mange tiår. Likevel trenger disse hjelpemidler til å bevise dette, overfor et marked som stadig oftere krever bekreftelse fra tredjepart når det gjelder påstander om bærekraftig drift. Marine Stewardship Council (MSC) bidrar til å anerkjenne bærekraftige fiskerier, og gir dem et konkurransefortrinn i markedet, ved å forsikre kjøpere om at fisken kommer fra godt forvaltede og bærekraftige kilder. MSC MSC er en uavhengig og global ideell organisasjon. Vårt mål er å bruke miljømerking og sertifiseringsprogrammet for fiskerier til å bidra til sunne verdenshav, ved å anerkjenne og belønne bærekraftig drift av fiskerier, påvirke valgene folk tar når de kjøper sjømat, og samarbeide med våre partnere for å gjøre sjømatmarkedet bærekraftig. MSC-programmet er åpent for alle villfangstfiskerier, og vi fremmer likeverdig tilgang for fiskerier i U-land.

4 Bli sertifisert! Fiskerier 2 Introduksjon fortsettelse Merket MSC bruker et produktmerke, det blå MSCmiljømerket, for å belønne fiskerier som tar miljøansvar. Logoen er allerede på plass på tusenvis av sjømatprodukter verden rundt. Forbrukerne, som blir stadig mer bevisste på overfiske og de miljømessige konsekvensene av det, kan velge sporbare produkter som er uavhengig vurdert og sertifisert som økologisk bærekraftige. Dette forsikrer forbrukeren om at produktet ikke har bidratt til overfiske. Et troverdig sertifiseringsprogram I MSC-programmet sertifiseres fiskerier som bærekraftige og godt forvaltede hvis de oppfyller MSCs miljøstandard for bærekraftig fiske. Standarden ble utviklet som en følge av en internasjonal konsultasjon med interessenter mellom 1997 og Denne konsultasjonen omfattet åtte regionale arbeidsgrupper og to ekspertredaksjonsmøter, og omfattet over 300 organisasjoner og individer fra alle deler av verden. For å opprettholde sin upartiskhet driver MSC et «tredjeparts»-sertifiseringsprogram. Det vil si at vurderingen foretas av en uavhengig organisasjon, og oppfyller standarder satt av eksperter i samarbeid med interessenter. Dette er det høyeste sikkerhetsnivået, og medfører at utfallet er uten skjevhet. Understøttet av profesjonelle referansepunkter for å fremme solide prosesser, tilbyr vi verdens eneste program for sjømatsertifisering og miljømerking som er i samsvar med følgende internasjonale normer: Reglene fra FNs FAO vedrørende ansvarlig fiske (The Code of Conduct for Responsible Fishing) Retningslinjene fra FNs FAO vedrørende miljømerking av fisk og fiskeriprodukter fra havfiske (Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries) Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (ISEAL) Verdens handelsorganisasjons regler om tekniske handelsbarrierer (Technical Barriers to Trade Agreement). Fordeler av MSC-sertifisering MSC-sertifisering gir mange fordeler for fiskerier, deriblant en sikring av arbeidsplasser. MSC-programmet anerkjenner og belønner god forvaltning og bærekraftig praksis. I mange tilfeller forbedres også markedstilgangen og prisene. Mange detaljister og næringsmiddelbedrifter krever nå forsikringer om at produktene kommer fra en bærekraftig kilde. MSC-sertifisering viser at man ønsker å satse bærekraftig. Om denne veiledningen Noe av det viktigste vi har lært fra fiskerier som er sertifisert, er at god forståelse av hva som kreves, og grundige forberedelser før full vurdering, vil redusere tidsbruken og kostnadene knyttet til vurderingen. MSC-fiskerienes klienter, sertifiseringsbyrået og MSC har alle samlet betraktelige erfaringer gjennom mange prosesser med uavhengige fiskerisertifiseringer og nysertifiseringer. Denne erfaringen er samlet for å gi veiledning og hjelp til hvordan man best kan administrere MSCs fiskerivurderingsprosess. Denne veiledningen kan bidra til å sørge for at fiskeriets vurdering er rasjonell og effektiv, og dermed gir best mulig sjanse for et positivt utfall. Hvis dere har noen spørsmål før dere går i gang, kan dere kontakte det regionale MSCkontoret for å få råd. Kontaktinformasjon finner dere på Hvis jeg skulle gitt ett råd til fiskerier som vil gå inn I MSC-prosessen, så er det å organisere seg og sørge for å ha en dyktig prosjektleder som kan lede an. David Carter, Adm. Dir. Austral Fisheries, Australia. Fiskeriklient for australsk makrell-isfisk, sertifisert 31. mars MSC har over ti år med framgang og erfaring å dra veksel på for å sikre at sertifiseringsprogrammet er solid og verdifullt for fiskeriene og leveringskjeden.

5 3 Bli sertifisert! Fiskerier Hva blir man vurdert ut fra? Fiskerisertifisering er en frivillig vurdering for å fastslå om fiskeriet oppfyller eller overgår MSCs prinsipper og kriterier for bærekraftig fiskeri (kjent som MSCs miljøstandard for bærekraftig fiskeri, eller bare «standarden»). MSC / A Battese Fiskeriet på indisk oljesardin ble vurdert ved hjelp av risikobasert rammeverk, som tillater adgang i MSC-programmet for fiskerier med begrenset informasjon tilgjengelig. Hvis fiskeriet sertifiseres, kan produktene merkes med MSCs miljømerke på markedet, etter at hvert ledd i verdikjeden har vært gjennom en sporbarhetsrevisjon i forhold til MSCs Chain of Custody-standard. Tre kjerneprinsipper utgjør MSCs fiskeristandard: Prinsipp 1: Bærekraftig fiskebestand Fiskeaktiviteten må være på et nivå som er bærekraftig for fiskebestanden. Ethvert sertifisert fiskeri må drives slik at fisket kan fortsette på ubestemt tid, og ikke driver rovdrift på ressursene. Prinsipp 2: Reduksjon av miljøpåvirkning Fiskevirksomheten bør administreres for å opprettholde struktur, produktivitet, funksjon og allsidighet i økosystemet fiskeriet er avhengig av. Prinsipp 3: Effektiv forvaltning Fiskeriet må følge alle lokale, nasjonale og internasjonale lover. Det må også ha et administrasjonssystem som håndterer endringer i omstendigheter, og opprettholder bærekraften. De tre prinsippene underbygges av 23 mer detaljerte kriterier. I MSCs program vurderes alle fiskerier i forhold til disse prinsippene. Handlingene de ulike fiskeriene utfører for å vise at de oppfyller de tre prinsippene varierer fra tilfelle til tilfelle, med tanke på de unike omstendighetene i hvert fiskeri.

6 Bli sertifisert! Fiskerier 4 Oversikt over vurderingsprosessen Sertifiseringen i henhold til MSCs miljøstandard består av flere trinn og utføres av en uavhengig organisasjon som kalles et sertifiseringsbyrå. Når sertifiseringsbyrået er utnevnt, kan vurderingsprosessen begynne. Forhåndsvurdering: En konfidensiell rapport fra sertifiseringsbyrået forteller fiskeriet om det er klart for full vurdering, og kan også gi veiledning i forhold til hvordan man kan bli klar for full vurdering. Forberedelser: Vi anbefaler at fiskerier forbereder seg på full vurdering gjennom kommunikasjon med kolleger, byråer og kjøpere, søknad om tilskudd, utnevnelse av en prosjektleder eller ledergruppe, og ved å ta kontakt med interessenter for å oppfordre til deltakelse i vurderingsprosessen. Full vurdering: Dette er en sjutrinns prosess som avgjør hvorvidt fiskeriet oppfyller MSCstandarden. Prosessen ledes av det utnevnte sertifiseringsbyrået og ekspertteamet derfra. Den består av å konsultere interessenter, gjennomgang av prestasjonsindikatorer, gradering av fiskeriet, identifikasjon av hvordan fiskeriet kan forbedre prestasjonen (om nødvendig), fagfellevurdering og en endelig vurdering av hvorvidt fiskeriet oppfyller MSCstandarden. Dette er en intensiv prosess som krever høyt informasjonsnivå fra fiskeriet og andre. Ettervurdering: Fiskerier må arrangere revisjonen av fiskeriet, og bør planlegge hvordan de ønsker å gjøre det meste ut av sertifiseringen ved hjelp av MSCs Chain of Custody-standard for sporing av sjømat. Hvem utfører vurderingen? Kun akkrediterte sertifiseringsbyråer kan sertifisere fiskerier etter MSCs miljøstandard. Alle akkrediterte sertifiseringsbyråer er oppført på MSCs nettside (www.msc.org/ get-certified/find-a-certifier). Nettsiden viser også sertifiseringsbyråer som har søkt om akkreditering. Disse søkerne utfører forhåndsvurdering som en del av akkrediteringsprosessen. Sertifiseringsbyråene akkrediteres av en annen, uavhengig organisasjon som heter Accreditation Services International (ASI). ASI overvåker kontinuerlig akkrediterte sertifiseringsbyråer. Mer informasjon om ASIs rolle finner man på side 10 i denne veiledningen, eller på: www. accreditation-services.com. Hvordan blir fiskerier vurdert? De formelle dokumentene som følger vurderingsprosessen, kalles MSC Fisheries Certification Requirements og Guidance to the MSC Certification Requirements. Mer informasjon om sertifiseringskravene er tilgjengelig på Åpenhet og konsultasjon er viktige deler av prosessen, og bidrar til mer støtte for vurderingen. Disse prosedyrene omfatter blant annet: formell konsultasjon med interessenter, slik at interesserte parter kan legge fram sitt syn ved viktige stadier i vurderingen offentliggjøring av informasjon om fiskeriet, inkludert prestasjonstiltak Identifikasjon av forhold som kan styrke prestasjonen på svakere områder fagfellevurdering gjennomgang av interessenter eller «offentligheten» en formell protestprosedyre. Full details of each step in the assessment process can be found on pages of this guide.

7 5 Bli sertifisert! Fiskerier Hvilke fiskerier kvalifiserer? MSC fremmer adgang til sin fiskerisertifisering for alle fiskerier, uavhengig av størrelse, skala, økologi, geografi og/eller teknologi. En rekke fiskerier har søkt om sertifisering, alt fra veldig små fiskerier, til veldig store. MSCs granskningsprosess brukes til å sertifisere fiske av ville arter fra ferskvann og saltvann, og omfatter ikke oppdrettsfisk. Kompensasjonsutsetting og liknende tiltak kan likevel vurderes i enkelte tilfeller. Utvidede fiskerier MSC anerkjenner at mange fiskerier kan involvere andre former for menneskelig innblanding enn innhøsting, f.eks. klekkerier som setter ut yngel eller fanger skalldyrlarver, som avles opp til de når salgbar størrelse. Dette kalles utvidede fiskerier. Før en vurdering kan begynne, må sertifiseringsbyrået klargjøre med MSC om fiskeriet omfattes av MSC-programmet. Mer informasjon om utvidede fiskerier og kvalifisering finner du på MSCs nettside: eligible-fisheries. Eksempler på fiskerier som er i programmet per i dag enkeltarter flere arter trål line håndrakede teiner ferskvann marine kystnære offshore demersale pelagiske utvidede Fiskerier med begrenset data Mange fiskerier har ikke adgang til detaljerte forskningsdata som vanligvis evalueres i forhold til MSC-standarden i fiskerivurderinger. Dette gjelder spesielt fiskerier som driver i mindre skala, og fiskerier i U-land. Hvis datatilgangen er begrenset, kan sertifiseringsbyråer bruke MSCs risikobaserte rammeverk (RBF), som er bygd inn i MSCs sertifiseringskrav. RBF lar sertifiseringsbyråer bruke et strukturert risikovurderingsrammeverk, for å fastslå om et databegrenset fiskeri drives bærekraftig og samtidig sørge for at MSC-programmet, og alle fordeler knyttet til det, er tilgjengelig for alle fiskerier. Mer informasjon om RBF finner du på MSCs hjemmeside: standards/methodologies/fam/msc-risk-basedframework.

8 Bli sertifisert! Fiskerier 6 Hva blir vurdert? Før vurderingen kan igangsettes, må fiskeriet være nøye definert, og organisasjonen eller organisasjonene som er ansvarlig for vurderingen være identifisert. Sertifiseringsenhet Sertifiseringsenheten beskriver hva som blir vurdert. Dette må fastslås fra starten av vurderingen av fiskeriklienten, med hjelp fra sertifiseringsbyrået. Det betyr at man må få klart for seg hvilken del av fiskeriet som skal vurderes, og hva som ikke skal vurderes. Det kan være hele fiskeriet, en mindre gruppe fartøy i fiskeriet, eller spesielle fiskeredskaper eller metoder. Når dette er definert, skal bare fisk fra den særskilte enheten kunne benytte MSCs miljømerke i markedet. De viktigste spørsmålene man må stille seg selv, er: hvilke arter og fartøy skal vurderes? hva og hvem skal sertifiseres dersom sertifiseringen er vellykket? hvilke arter skal kunne påføres MSCs miljømerke i markedet? Sertifiseringsenheten kan ikke forandres delvis gjennom vurderingen uten at det medfører store forsinkelser. Det vil si at man ikke kan legge til arter, for eksempel bifangst eller biprodukter, til et sertifikat ved slutten av en vellykket vurdering. Det er viktig at alt dette er på plass i starten av prosessen. Fiskeriklienten En «fiskeriklient» er et individ, en organisasjon eller en gruppe organisasjoner som leverer en formell søknad om sertifisering av et fiskeri. Tidligere fiskeriklienter har vært offentlige etater, fiskeriorganisasjoner, lokale forvaltningsmyndigheter og sammenslutninger der fiskeindustriforeninger, miljøorganisasjoner og samfunnsgrupper samarbeider for å oppnå sertifisering. Forholdet fiskeriklienten har til fiskeriet, og hvor stor kontroll fiskeriet har over sine aktiviteter, er viktigere enn typen organisasjon. Det er viktig å forstå at fiskerivurderingen og sertifiseringsprosessen er grundig og vitenskapelig solid, og derfor krever tid og ressursbruk. Fiskeriklienten er ansvarlig for kostnadene ved vurderingen, og bør derfor ha juridisk status (for eksempel en organisasjon som kan signere kontrakt på vegne av sine medlemmer). Den bør også legge klart frem hvem som er involvert, eller representert, i fiskerivurderingen. I tillegg til å samarbeide med sertifiseringsbyrået og bidra med informasjon gjennom hele vurderingsprosessen, er fiskeriklienten også ansvarlig for å innføre eventuelle vilkår som pålegges fiskeriet hvis (eller når) fiskerisertifikatet utstedes. Dersom slike vilkår ikke etterkommes, kan det føre til suspensjon eller tilbakekalling av sertifikatet. Fiskeriklienten bør derfor ha gode administrasjonsegenskaper, og være trygg på at enhver påkrevd handling kan administreres og innføres.

9 7 Bli sertifisert! Fiskerier Hvor mye koster det? Forhandling om og betaling av fiskerivurdering og sertifiseringskostnader er klientens ansvar. Disse honorarene betales til sertifiseringsbyrået. Kommunikasjon med fiskeriarbeiderne gjennom hele vurderingen vil føre til støtte og forståelse for sertifiseringen og andre forhold knyttet til den. Tom Seaman, Fishing News International På side gir vi råd om hvordan man velger sertifiseringsbyrået, inkludert en anbefaling om at du bør innhente mer enn ett anbud. MSC mottar ingen betaling for vurdering eller sertifisering. MSC mottar kun betaling når organisasjoner velger å bruke MSCs miljømerke på sine produkter. Honorarer fra sertifiseringsbyråer holdes som regel konfidensielle mellom klienten og sertifiseringsbyrået, og fastsettes fra sak til sak, avhengig av hvert stadium i fiskerivurderingsprosessen. Dette er de viktigste stadiene i fiskerivurderingen og sertifiseringsprosessen, der kostnader påløper: forhåndsvurdering full vurdering revisjoner Kostnaden av fiskerivurdering varierer, og avhenger av hvor fiskeriets kompleksitet, hvor tilgjengelig informasjon er og på hvilket nivå interessenten er involvert. Anekdotisk informasjon antyder at dagens kostnad for sertifisering kan variere mellom USD og USD For komplekse vurderinger med flere sertifiseringsenheter kan det også være mer. Ved å vurdere fiskeriet og være godt forberedt, kan kostnaden og tiden det tar å vurdere fiskeriet reduseres. Som fiskeriklient vil du kanskje trenge Chain of Custody-sertifisering (vanligvis foredlingsbedrifter) eller en Ecolabel License Agreement (vanligvis foretak som ønsker å bruke MSCs miljømerke på sertifiserte produkter). Du kan lese mer om Chain of Custodysertifisering og miljømerke-lisensiering på:

10 Bli sertifisert! Fiskerier 8 Hvor kan man få hjelp til finansiering? MSC får iblant spørsmål om å finansiere en fiskerivurdering. Beklageligvis kan vi ikke gjøre dette, MSC vil da ikke lenger bli ansett som en uavhengig og upartisk standard for bærekraft. Isteden finnes det en rekke ulike finansieringsmuligheter for fiskerier som ønsker sertifisering. Noen eksempler på slike: The Sustainable Fisheries Fund (USA) gir tilskudd til fiskerier over hele verden, særlig for å betale for arbeid i forbindelse med MSCsertifisering. Les mer på Sustainable Fisheries Funds hjemmeside: org WWF kan bidra med midler for fiskerier som driver i liten skala. Mer om dette finner du på WWFs hjemmeside: we_do/how_we_work/conservation/marine/ sustainable_fishing/sustainable_seafood/ fisheries_certification/ i USA har California Department of Food & Agriculture Specialty Crops Grant Program finansiert California Salmon Council andre klienter, særlig i U-land, har søkt om midler fra utviklingsorganisasjoner offentlige myndigheter kan også være en nyttig støttespiller. Enkelte etater har egne finansierings- eller tilskuddsordninger for miljøprosjekter, eller kan være villig til å sponse vurderingen. For eksempel gir Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) (UK) tilskudd til fiskerier slik at de kan søke sertifisering. Disse midlene er kun tilgjengelig for fiskerier i Storbritannia. Kontakt DEFRA for ytterligere informasjon. Andre nasjonale og regionale etater kan også tilby finansiering Sea Change Investment Fund har som mål å bruke markedskraft til å oppmuntre til bærekraftig fiske. Dette fondet får støtte fra Packard Foundation, og ble lansert i mars Tilskudd fra Sea Change Investment Fund er tilgjengelig for selskaper som øker tilgjengeligheten av bærekraftig sjømat på markedet. Mer informasjon på: www. seachangefund.com fiskeriklienter kan ha tilgang til midler fra en rekke kilder, for eksempel fiskeriorganisasjoner, handelsorganisasjoner og regionale utviklingsorganisasjoner. I enkelte land kan man få banklån eller lån fra institusjoner som har spesialisert seg på mikrofinansiering. noen klienter har søkt midler fra kommersielle organisasjoner som er interessert i å fremme bærekraftig sjømat Har du spørsmål om finansiering, kan du ta kontakt med ditt regionale MSC-kontor, der våre ansatte kan gi deg råd om hvordan du kan gå fram. Mer informasjon på: offices-staff.

11 9 Bli sertifisert! Fiskerier Hvor lang tid tar vurderingen? Forberedelser og god prosjektledelse er viktig for å få en smidig, tids- og kostnadseffektiv vurdering. Saskia Van Osnabrugge Sertifseringsbyrået og vurderingsteamet besøker fiskeriet en eller flere ganger som del av vurderingsprosessen. Informasjonen i denne veiledningen vil bidra til å redusere vurderingstiden og gjøre de rette forberedelsene før du legger ut på vurderingsprosessen. Tiden brukt på tidligere vurderinger har variert veldig. Gjennomsnittet er rundt 18 måneder, men lengden på prosessen avhenger til en viss grad av forberedelsene, og fiskeriets art og kompleksitet. Innsats og samarbeidsvilje fra de som sitter på viktig informasjon om fiskeriet, er en nøkkelfaktor som påvirker lengden på prosessen. Ressursene som er tilgjengelige for sertifiseringsbyrået, så vel som arbeidsmengden teammedlemmene har på annet hold, kan ha stor betydning for hvor lang tid sertifiseringsprosessen tar. Tidsperspektivet bør tas opp med de sertifiseringsbyråene som vurderes. Tidligere klienter anbefaler at du stiller mange spørsmål til mulige sertifiseringsbyråer, særlig om deres erfaringer med varigheten på fullvurderingsfasen, og bruker kontrakten til å forhandle fram en kortvarig prosess.

12 Bli sertifisert! Fiskerier 10 Roller og ansvar ved vurdering Marine Stewardship Council i samarbeid med interessenter, har MSC satt standarden fiskeriet blir vurdert opp mot fastsetter MSC Certification Requirements fastsetter Guidance to the MSC Certification Requirements gir råd til sertifiseringsbyråer, klienter og interessenter om vurderingsprosessen og krav. Accreditation Services International akkrediterer uavhengige tredjeparts sertifiseringsbyråer som utfører MSC-vurderinger overvåker at sertifiseringsbyråer følger MSC-standarden og sertifiseringskravene første klageinstans når det gjelder sertifiseringsbyråer. Sertifiseringsbyrået akkreditert av ASI for å utføre fiskeri- og/eller Chain of Custody-vurderinger ansvarlig for fiskerivurderingsteamet utsteder fiskerisertifikatet utfører overvåkingsrevisjon og evalueringer, så lenge fiskerisertifikatet er gyldig. Fiskeriklient må være en juridisk enhet som kan inngå lovlige kontrakter sørger for at vurderingsteamet har ubegrenset adgang til data og informasjon om fiskeriet Gir vurderingsteamet all fordelaktig og ufordelaktig informasjon som er relevant for fiskeriet sørger for at sertifiseringsbyråer er oppmerksom på interessenter som bør kontaktes og bli involvert i vurderingen. Interessenter informerer vurderingsteamet om eventuelle temaer og problemer de har i forhold til fiskeriets gjennomføring eller prestasjon, dersom disse er relatert til MSC-standarden gir velbegrunnete og håndfaste argumenter for deres syn, inkludert referanser til objektivt bevis som kan bistå vurderingsteamet interessenten kan fungere som representant for sine oppdragsgivere og representere deres interesser og syn. Fiskerivurderingsteam vurderer fiskerier i forhold til MSCstandarden, og i samsvar med MSC Certification Requirements og Guidance to the MSC Certification Requirements bruker informasjon fra klienten, administrasjonsbyråer og interessentgrupper til å vurdere fiskeriets prestasjoner plikter ikke å gjøre nye undersøkelser for å ta en avgjørelse. Vurderingsteamet bruker eksisterende informasjon og rapporter for å foreta en forsiktighetsvurdering.

13 11 Bli sertifisert! Fiskerier Forberedelser administrasjon av forhåndsvurdering og full vurdering forberedelse av informasjon tilrettelegging for involvering av interessenter valg av sertifiseringsbyrå samsvar med MSCs krav innhente anbud og samtaler med sertifiseringsbyrået valuta for pengene ta avgjørelsen hvilket sertifiseringsbyrå? bruk av samme sertifiseringsbyrået for alle aspekter av vurderings- og sertifiseringsprosessen definere kontrakten

14 Bli sertifisert! Fiskerier 12 Forberedelser Det er verdt å tenke gjennom hvordan man kan få vurderingsprosessen til å gå smidig, før man inngår formelle avtaler eller kontrakter med et sertifiseringsbyrå. Dette vil redusere tidsbruken og kostnaden for sertifiseringen. S Fischer Vi har lagt merke til at visse metoder har fungert godt for tidligere fiskeriklienter. Her er noen ideer man kan vurdere: Administrasjon av forhåndsvurdering og full vurdering Vurderingsprosessen og administrasjonen av aktiviteter etter utstedelse av sertifikat krever at man er oppmerksom på både detaljer og tidsplaner. Det kan være nyttig å utnevne en person som skal bistå og overvåke vurderingsprosessen, og samtidig være kontaktperson for sertifiseringsbyråets vurderingsteam. Sertifiseringsbyrået er ansvarlig for vurderingen av fiskeriet, men noen i din organisasjon bør ha ansvaret for å sørge for at du møter dine forpliktelser som klient, for eksempel levering av påkrevd informasjon eller at ting gjøres til avtalt tid. En liten gruppe som sørger for at bade vurderingsprosessen og kravene etter sertifisering administreres på en betimelig og effektiv måte, kan også være nyttig. Denne gruppen kan bestå av representanter fra industrien (fiskere og foredlere), fiskeriforvaltningen og/eller forskningsinstitusjoner og/eller relevante interessenter. Eventuelt kan den bare være en prosjektgruppe innad i din egen organisasjon. Å hente informasjonen før vurderingen vil spare tid og penger. Her besøker sertifiseringsbyrået (til venstre) og vurderingsteamet en av fiskebåtene på EURONOR-seifiske i Boulogne Sur Mer. Til høyre forklarer fiskeriklienten detaljene i fisket.

15 13 Bli sertifisert! Fiskerier Forberedelse av informasjon Fiskerivurderingen er basert på ekspertanalyser av informasjon. Denne informasjonen kan være så mangt, fra intervjuer til detaljerte forskningsrapporter. Uten denne informasjonen kan ikke sertifiseringsbyråets vurderingsteam gjøre en grundig evaluering av fiskeriet. En vanlig årsak til forsinkelser i tidligere vurderinger, har vært problemer med å innhente viktig informasjon. Forsinkelser har oppstått fordi informasjonen ikke ble gjort tilgjengelig, eller fordi informasjonen ble lagt fram i en form som var tidskrevende å tolke for vurderingsteamet. Fra starten av vurderingsprosessen er det viktig at: sertifiseringsbyrået gjør det klart hvilken informasjon som er nødvendig mangler i informasjonsmateriellet identifiseres og tas opp all informasjon gjøres tilgjengelig for vurderingsteamet i god tid for første vurderingsbesøk. Hvem er interessenter? MSC-programmet er avhengig av innspill og engasjement fra alle individer eller organisasjoner som er interessert i, eller påvirket av, fiskerivurderingen. Disse individene og gruppene kalles interessenter. De omfatter: offentlige forvaltningsmyndigheter miljø-/bevaringsorganisasjoner andre fiskere/fiskesektorer industrigrupper samfunnsgrupper kommersiell/foredlingssektor forskere Deres støtte vil bidra til at sertifiseringsprosessen går glatt, og kan bidra til å redusere forsinkelser og potensielt unngå innvendinger mot sertifisering. A Stakeholder s Guide to the Marine Stewardship Council forklarer denne prosessen nærmere. Du kan få et eksemplar fra ditt locale MSC-kontor, eller laste det ned fra Tilrettelegging for involvering av interessenter MSC-programmet avhenger ikke bare av skriftlig informasjon, men også av innspill og engasjement fra alle relevante interessentgrupper. MSC og det uavhengige sertifiseringsbyrået legger ned stor innsats for å sørge for at prosessen er inkluderende og åpen for innsyn. Det er ekstremt viktig at du, som klient, bruker tid på å samle støtte fra interessenter og agenter (eller fiskeindustrien, dersom agenten er klienten). Dette bidrar til å skape støtte for fiskerivurderingen, og overensstemmelse i forhold til fiskeriets status. MSC gir sertifiseringsbyrået veiledning om hvordan man konsulterer interessenter i vurderingsprosessen, og MSCs forventninger til denne prosessen. For å minimere kostnadene for din organisasjon, og spare tid, er det viktig at du gir sertifiseringsbyrået så mye informasjon som mulig angående relevante interessentgrupper. Vi anbefaler at du kontakter følgende interessentgrupper for å diskutere vurderingen: offentlige forvaltningsmyndigheter (hvis ikke klientorganisasjonen) De fleste fiskerier administreres i forhold til lover utstedt av myndighetene. Støtte og samarbeid fra relevante myndigheter og beslutningstakere er derfor viktig for vurderingen, særlig hvis endringer som skal forbedre administrasjonen krever samarbeid med offentlige myndigheter og industri. Offentlige etater har som regel også mye av informasjonen sertifiseringsbyrået trenger for å gå i gang med vurderingen. miljø-/bevaringsorganisasjoner grupper som jobber for bevaring av miljøet, kan være veldig innflytelsesrike allierte som kan hjelpe deg med å bedre profilen og ryktet ditt fiskeri har, særlig med tanke på publikums oppfatning. Hvis du kan opparbeide tillit hos bevaringsgrupper, vil det kunne gjøre vurderingen smidigere og komme fiskeriet til gode. Det er lurt å involvere disse gruppene fra starten av vurderingen.

16 Bli sertifisert! Fiskerier 14 Forberedelser fortsettelse Tom Seaman, Fishing News International industrigrupper sertifisering gir åpenbare konkurransefordeler, men det kan være bedre å samarbeide med andre fiskere enn å stenge dem ute. Fordelene med at mange grupper i fiskeriet blir med på vurderingen er blant annet delte kostnader, økt kapasitet og potensielt at man kan sikre markeder med spesifikke mengde- eller kvalitetsspesifikasjoner. Hvis fiskerier ønsker å slutte seg til klientgruppen etter sertifiseringen, må man forvente at de gir et rettmessig og rimelig bidrag til kostnadene i ettertid. Slike henvendelser bør tas imot med glede av klientene som tok initiativ til sertifiseringen. andre samfunns- og fiskesektorer sportsfiskere, urfolk og selvbergingsfiskere kan også høste av fiskebestanden som skal vurderes, eller fiskeområdene kan være viktige for lokalsamfunnet. Hvis man sørger for at representanter for disse gruppene får en god forståelse for prosessen, og deltar i vurderingen, vil det bidra til å øke støtten og sørge for at fiskeriet som helhet kan nyte godt av eventuelle endringer i forvaltningen. kommersiell/foredlingssektor bruken av MSCs miljømerke krever at selskaper i foredlingssektoren etablerer en verifiserbar verdikjedesporing fra det sertifiserte fiskeriet. Chain of Custody-sertifisering gir sjømatkjøpere en visshet om at et MSC-merket produkt kommer fra et fiskeri som er sertifisert i forhold til MSCs miljøstandard. Informer kundene om at du ønsker å bli sertifisert, slik at de kan se nærmere på muligheten for å søke Chain of Custody-sertifisering og bruke MSCs miljømerke på produkter fra ditt fiskeri, og vise sitt engasjement for bærekraftighet. Valg av sertifiseringsbyrå Sertifiseringsprosessen handler like mye om administrasjon av prosessen som om resultatene av fiskerivurderingen. For å få best utbytte av vurderingen er det viktig at du tar deg tid til å undersøke flere sertifiseringsbyråer, og velge en som kan tilby deg den beste tjenesten og prisen i forhold til behovet. Samsvar med MSCs krav Sertifiseringsbyråer er akkreditert av ASI for å utføre MSC-fiskerisertifiseringer. Det vil si at ASI har gransket deres evne til å vurdere og sertifisere fiskerier, ved hjelp av MSCs standarder og sertifiseringskrav. For å sertifisere fiskerier må man være akkreditert av ASI. Alle sertifiseringsbyråer blir jevnlig gransket, for å sikre at de følger MSCs krav. En liste over sertifiseringsbyråer som kan utføre MSCs fiskerisertifisering, finner du på: get-certified/find-a-certifier/fisheriesassessments. Listen omfatter også sertifiseringsbyråer som er i gang med prosessen for å bli fullt akkreditert til å utføre MSC-vurderinger. Disse sertifiseringsbyråene har tillatelse til å vurdere fiskerier, men blir nøye overvåket og evaluert av ASI gjennom hele prosessen. De blir ikke formelt akkreditert før den første vurderingen er fullført, deretter kan de utstede sertifikater. Merk: MSC tar ikke betalt for vurderinger eller sertifiseringer, og har ikke overoppsyn over kontrakten mellom klienten og det utvalgte sertifiseringsbyrået. Vurderingsteamet møtes for å diskutere KDSFF-fiskeriet, som fisker snøkrabbe- og flathodeflyndre. Dette fiskeriet var det første i Japan som ble sertifisert.

Bli sertifisert! Chain of Custody

Bli sertifisert! Chain of Custody DET BESTE MILJØVALGET INNEN SJØMAT Bli sertifisert! Chain of Custody En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils Chain of Custody sertifiseringsprosess Innhold 1 Innledning Hva er MSCs miljømerke?

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer