Bli sertifisert! Fiskerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli sertifisert! Fiskerier"

Transkript

1 DET BESTE MILJØVALGET INNEN SJØMAT Bli sertifisert! Fiskerier En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils sertifiseringsprosess for fiskerier

2 Contents 1 Introduksjon 3 Hva blir man vurdert ut fra 4 Oversikt over vurderingsprosessen 5 Hvilke fiskerier kvalifiserer 6 Hva blir vurdert? 7 Hvor mye koster det? 8 Hvor kan man få hjelp til finansiering 9 Hvor langt tid tar vurderingen? 10 Roller og ansvar ved vurdering 11 Forberedelser 17 Vurderingsprosessen: steg for steg 25 Krav etter sertifisering 26 Høste godene 27 Ordlist Cover: Det portugisiske snurpenotfiskeriet ble tildelt MSCsertifisering som et bærekraftig og veldrevet fiskeri i januar, Dette er det første portugisiske fiskeriet som sertifiseres. Fiskeriet står, med en fangst på over MT sardiner hvert år, for 95 prosent av Portugals totale sardinproduksjon. Vitor José Ramos / MSC

3 1 Bli sertifisert! Fiskerier Introduksjon En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils sertifiseringsprosess for fiskerier. WAFIC Det Vest-Australske langustfiskeriet var det første som ble sertifisert, I mars Utfordringen Over hele verden er havene hardt presset på grunn av menneskelig og miljømessig påvirkning, og behovet øker for å sikre matressursene i havet. Vi må også beskytte levebrødet til menneskene, og bevare miljøet i havet for framtida. I pressen florerer det med negative artikler om dårlig forvaltning og overfiske, men mange fiskerier drives bærekraftig og har gode forvaltningsmetoder og redusert miljøpåvirkning. Enkelte fiskerier har vært bærekraftige i mange tiår. Likevel trenger disse hjelpemidler til å bevise dette, overfor et marked som stadig oftere krever bekreftelse fra tredjepart når det gjelder påstander om bærekraftig drift. Marine Stewardship Council (MSC) bidrar til å anerkjenne bærekraftige fiskerier, og gir dem et konkurransefortrinn i markedet, ved å forsikre kjøpere om at fisken kommer fra godt forvaltede og bærekraftige kilder. MSC MSC er en uavhengig og global ideell organisasjon. Vårt mål er å bruke miljømerking og sertifiseringsprogrammet for fiskerier til å bidra til sunne verdenshav, ved å anerkjenne og belønne bærekraftig drift av fiskerier, påvirke valgene folk tar når de kjøper sjømat, og samarbeide med våre partnere for å gjøre sjømatmarkedet bærekraftig. MSC-programmet er åpent for alle villfangstfiskerier, og vi fremmer likeverdig tilgang for fiskerier i U-land.

4 Bli sertifisert! Fiskerier 2 Introduksjon fortsettelse Merket MSC bruker et produktmerke, det blå MSCmiljømerket, for å belønne fiskerier som tar miljøansvar. Logoen er allerede på plass på tusenvis av sjømatprodukter verden rundt. Forbrukerne, som blir stadig mer bevisste på overfiske og de miljømessige konsekvensene av det, kan velge sporbare produkter som er uavhengig vurdert og sertifisert som økologisk bærekraftige. Dette forsikrer forbrukeren om at produktet ikke har bidratt til overfiske. Et troverdig sertifiseringsprogram I MSC-programmet sertifiseres fiskerier som bærekraftige og godt forvaltede hvis de oppfyller MSCs miljøstandard for bærekraftig fiske. Standarden ble utviklet som en følge av en internasjonal konsultasjon med interessenter mellom 1997 og Denne konsultasjonen omfattet åtte regionale arbeidsgrupper og to ekspertredaksjonsmøter, og omfattet over 300 organisasjoner og individer fra alle deler av verden. For å opprettholde sin upartiskhet driver MSC et «tredjeparts»-sertifiseringsprogram. Det vil si at vurderingen foretas av en uavhengig organisasjon, og oppfyller standarder satt av eksperter i samarbeid med interessenter. Dette er det høyeste sikkerhetsnivået, og medfører at utfallet er uten skjevhet. Understøttet av profesjonelle referansepunkter for å fremme solide prosesser, tilbyr vi verdens eneste program for sjømatsertifisering og miljømerking som er i samsvar med følgende internasjonale normer: Reglene fra FNs FAO vedrørende ansvarlig fiske (The Code of Conduct for Responsible Fishing) Retningslinjene fra FNs FAO vedrørende miljømerking av fisk og fiskeriprodukter fra havfiske (Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries) Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (ISEAL) Verdens handelsorganisasjons regler om tekniske handelsbarrierer (Technical Barriers to Trade Agreement). Fordeler av MSC-sertifisering MSC-sertifisering gir mange fordeler for fiskerier, deriblant en sikring av arbeidsplasser. MSC-programmet anerkjenner og belønner god forvaltning og bærekraftig praksis. I mange tilfeller forbedres også markedstilgangen og prisene. Mange detaljister og næringsmiddelbedrifter krever nå forsikringer om at produktene kommer fra en bærekraftig kilde. MSC-sertifisering viser at man ønsker å satse bærekraftig. Om denne veiledningen Noe av det viktigste vi har lært fra fiskerier som er sertifisert, er at god forståelse av hva som kreves, og grundige forberedelser før full vurdering, vil redusere tidsbruken og kostnadene knyttet til vurderingen. MSC-fiskerienes klienter, sertifiseringsbyrået og MSC har alle samlet betraktelige erfaringer gjennom mange prosesser med uavhengige fiskerisertifiseringer og nysertifiseringer. Denne erfaringen er samlet for å gi veiledning og hjelp til hvordan man best kan administrere MSCs fiskerivurderingsprosess. Denne veiledningen kan bidra til å sørge for at fiskeriets vurdering er rasjonell og effektiv, og dermed gir best mulig sjanse for et positivt utfall. Hvis dere har noen spørsmål før dere går i gang, kan dere kontakte det regionale MSCkontoret for å få råd. Kontaktinformasjon finner dere på Hvis jeg skulle gitt ett råd til fiskerier som vil gå inn I MSC-prosessen, så er det å organisere seg og sørge for å ha en dyktig prosjektleder som kan lede an. David Carter, Adm. Dir. Austral Fisheries, Australia. Fiskeriklient for australsk makrell-isfisk, sertifisert 31. mars MSC har over ti år med framgang og erfaring å dra veksel på for å sikre at sertifiseringsprogrammet er solid og verdifullt for fiskeriene og leveringskjeden.

5 3 Bli sertifisert! Fiskerier Hva blir man vurdert ut fra? Fiskerisertifisering er en frivillig vurdering for å fastslå om fiskeriet oppfyller eller overgår MSCs prinsipper og kriterier for bærekraftig fiskeri (kjent som MSCs miljøstandard for bærekraftig fiskeri, eller bare «standarden»). MSC / A Battese Fiskeriet på indisk oljesardin ble vurdert ved hjelp av risikobasert rammeverk, som tillater adgang i MSC-programmet for fiskerier med begrenset informasjon tilgjengelig. Hvis fiskeriet sertifiseres, kan produktene merkes med MSCs miljømerke på markedet, etter at hvert ledd i verdikjeden har vært gjennom en sporbarhetsrevisjon i forhold til MSCs Chain of Custody-standard. Tre kjerneprinsipper utgjør MSCs fiskeristandard: Prinsipp 1: Bærekraftig fiskebestand Fiskeaktiviteten må være på et nivå som er bærekraftig for fiskebestanden. Ethvert sertifisert fiskeri må drives slik at fisket kan fortsette på ubestemt tid, og ikke driver rovdrift på ressursene. Prinsipp 2: Reduksjon av miljøpåvirkning Fiskevirksomheten bør administreres for å opprettholde struktur, produktivitet, funksjon og allsidighet i økosystemet fiskeriet er avhengig av. Prinsipp 3: Effektiv forvaltning Fiskeriet må følge alle lokale, nasjonale og internasjonale lover. Det må også ha et administrasjonssystem som håndterer endringer i omstendigheter, og opprettholder bærekraften. De tre prinsippene underbygges av 23 mer detaljerte kriterier. I MSCs program vurderes alle fiskerier i forhold til disse prinsippene. Handlingene de ulike fiskeriene utfører for å vise at de oppfyller de tre prinsippene varierer fra tilfelle til tilfelle, med tanke på de unike omstendighetene i hvert fiskeri.

6 Bli sertifisert! Fiskerier 4 Oversikt over vurderingsprosessen Sertifiseringen i henhold til MSCs miljøstandard består av flere trinn og utføres av en uavhengig organisasjon som kalles et sertifiseringsbyrå. Når sertifiseringsbyrået er utnevnt, kan vurderingsprosessen begynne. Forhåndsvurdering: En konfidensiell rapport fra sertifiseringsbyrået forteller fiskeriet om det er klart for full vurdering, og kan også gi veiledning i forhold til hvordan man kan bli klar for full vurdering. Forberedelser: Vi anbefaler at fiskerier forbereder seg på full vurdering gjennom kommunikasjon med kolleger, byråer og kjøpere, søknad om tilskudd, utnevnelse av en prosjektleder eller ledergruppe, og ved å ta kontakt med interessenter for å oppfordre til deltakelse i vurderingsprosessen. Full vurdering: Dette er en sjutrinns prosess som avgjør hvorvidt fiskeriet oppfyller MSCstandarden. Prosessen ledes av det utnevnte sertifiseringsbyrået og ekspertteamet derfra. Den består av å konsultere interessenter, gjennomgang av prestasjonsindikatorer, gradering av fiskeriet, identifikasjon av hvordan fiskeriet kan forbedre prestasjonen (om nødvendig), fagfellevurdering og en endelig vurdering av hvorvidt fiskeriet oppfyller MSCstandarden. Dette er en intensiv prosess som krever høyt informasjonsnivå fra fiskeriet og andre. Ettervurdering: Fiskerier må arrangere revisjonen av fiskeriet, og bør planlegge hvordan de ønsker å gjøre det meste ut av sertifiseringen ved hjelp av MSCs Chain of Custody-standard for sporing av sjømat. Hvem utfører vurderingen? Kun akkrediterte sertifiseringsbyråer kan sertifisere fiskerier etter MSCs miljøstandard. Alle akkrediterte sertifiseringsbyråer er oppført på MSCs nettside (www.msc.org/ get-certified/find-a-certifier). Nettsiden viser også sertifiseringsbyråer som har søkt om akkreditering. Disse søkerne utfører forhåndsvurdering som en del av akkrediteringsprosessen. Sertifiseringsbyråene akkrediteres av en annen, uavhengig organisasjon som heter Accreditation Services International (ASI). ASI overvåker kontinuerlig akkrediterte sertifiseringsbyråer. Mer informasjon om ASIs rolle finner man på side 10 i denne veiledningen, eller på: www. accreditation-services.com. Hvordan blir fiskerier vurdert? De formelle dokumentene som følger vurderingsprosessen, kalles MSC Fisheries Certification Requirements og Guidance to the MSC Certification Requirements. Mer informasjon om sertifiseringskravene er tilgjengelig på Åpenhet og konsultasjon er viktige deler av prosessen, og bidrar til mer støtte for vurderingen. Disse prosedyrene omfatter blant annet: formell konsultasjon med interessenter, slik at interesserte parter kan legge fram sitt syn ved viktige stadier i vurderingen offentliggjøring av informasjon om fiskeriet, inkludert prestasjonstiltak Identifikasjon av forhold som kan styrke prestasjonen på svakere områder fagfellevurdering gjennomgang av interessenter eller «offentligheten» en formell protestprosedyre. Full details of each step in the assessment process can be found on pages of this guide.

7 5 Bli sertifisert! Fiskerier Hvilke fiskerier kvalifiserer? MSC fremmer adgang til sin fiskerisertifisering for alle fiskerier, uavhengig av størrelse, skala, økologi, geografi og/eller teknologi. En rekke fiskerier har søkt om sertifisering, alt fra veldig små fiskerier, til veldig store. MSCs granskningsprosess brukes til å sertifisere fiske av ville arter fra ferskvann og saltvann, og omfatter ikke oppdrettsfisk. Kompensasjonsutsetting og liknende tiltak kan likevel vurderes i enkelte tilfeller. Utvidede fiskerier MSC anerkjenner at mange fiskerier kan involvere andre former for menneskelig innblanding enn innhøsting, f.eks. klekkerier som setter ut yngel eller fanger skalldyrlarver, som avles opp til de når salgbar størrelse. Dette kalles utvidede fiskerier. Før en vurdering kan begynne, må sertifiseringsbyrået klargjøre med MSC om fiskeriet omfattes av MSC-programmet. Mer informasjon om utvidede fiskerier og kvalifisering finner du på MSCs nettside: eligible-fisheries. Eksempler på fiskerier som er i programmet per i dag enkeltarter flere arter trål line håndrakede teiner ferskvann marine kystnære offshore demersale pelagiske utvidede Fiskerier med begrenset data Mange fiskerier har ikke adgang til detaljerte forskningsdata som vanligvis evalueres i forhold til MSC-standarden i fiskerivurderinger. Dette gjelder spesielt fiskerier som driver i mindre skala, og fiskerier i U-land. Hvis datatilgangen er begrenset, kan sertifiseringsbyråer bruke MSCs risikobaserte rammeverk (RBF), som er bygd inn i MSCs sertifiseringskrav. RBF lar sertifiseringsbyråer bruke et strukturert risikovurderingsrammeverk, for å fastslå om et databegrenset fiskeri drives bærekraftig og samtidig sørge for at MSC-programmet, og alle fordeler knyttet til det, er tilgjengelig for alle fiskerier. Mer informasjon om RBF finner du på MSCs hjemmeside: standards/methodologies/fam/msc-risk-basedframework.

8 Bli sertifisert! Fiskerier 6 Hva blir vurdert? Før vurderingen kan igangsettes, må fiskeriet være nøye definert, og organisasjonen eller organisasjonene som er ansvarlig for vurderingen være identifisert. Sertifiseringsenhet Sertifiseringsenheten beskriver hva som blir vurdert. Dette må fastslås fra starten av vurderingen av fiskeriklienten, med hjelp fra sertifiseringsbyrået. Det betyr at man må få klart for seg hvilken del av fiskeriet som skal vurderes, og hva som ikke skal vurderes. Det kan være hele fiskeriet, en mindre gruppe fartøy i fiskeriet, eller spesielle fiskeredskaper eller metoder. Når dette er definert, skal bare fisk fra den særskilte enheten kunne benytte MSCs miljømerke i markedet. De viktigste spørsmålene man må stille seg selv, er: hvilke arter og fartøy skal vurderes? hva og hvem skal sertifiseres dersom sertifiseringen er vellykket? hvilke arter skal kunne påføres MSCs miljømerke i markedet? Sertifiseringsenheten kan ikke forandres delvis gjennom vurderingen uten at det medfører store forsinkelser. Det vil si at man ikke kan legge til arter, for eksempel bifangst eller biprodukter, til et sertifikat ved slutten av en vellykket vurdering. Det er viktig at alt dette er på plass i starten av prosessen. Fiskeriklienten En «fiskeriklient» er et individ, en organisasjon eller en gruppe organisasjoner som leverer en formell søknad om sertifisering av et fiskeri. Tidligere fiskeriklienter har vært offentlige etater, fiskeriorganisasjoner, lokale forvaltningsmyndigheter og sammenslutninger der fiskeindustriforeninger, miljøorganisasjoner og samfunnsgrupper samarbeider for å oppnå sertifisering. Forholdet fiskeriklienten har til fiskeriet, og hvor stor kontroll fiskeriet har over sine aktiviteter, er viktigere enn typen organisasjon. Det er viktig å forstå at fiskerivurderingen og sertifiseringsprosessen er grundig og vitenskapelig solid, og derfor krever tid og ressursbruk. Fiskeriklienten er ansvarlig for kostnadene ved vurderingen, og bør derfor ha juridisk status (for eksempel en organisasjon som kan signere kontrakt på vegne av sine medlemmer). Den bør også legge klart frem hvem som er involvert, eller representert, i fiskerivurderingen. I tillegg til å samarbeide med sertifiseringsbyrået og bidra med informasjon gjennom hele vurderingsprosessen, er fiskeriklienten også ansvarlig for å innføre eventuelle vilkår som pålegges fiskeriet hvis (eller når) fiskerisertifikatet utstedes. Dersom slike vilkår ikke etterkommes, kan det føre til suspensjon eller tilbakekalling av sertifikatet. Fiskeriklienten bør derfor ha gode administrasjonsegenskaper, og være trygg på at enhver påkrevd handling kan administreres og innføres.

9 7 Bli sertifisert! Fiskerier Hvor mye koster det? Forhandling om og betaling av fiskerivurdering og sertifiseringskostnader er klientens ansvar. Disse honorarene betales til sertifiseringsbyrået. Kommunikasjon med fiskeriarbeiderne gjennom hele vurderingen vil føre til støtte og forståelse for sertifiseringen og andre forhold knyttet til den. Tom Seaman, Fishing News International På side gir vi råd om hvordan man velger sertifiseringsbyrået, inkludert en anbefaling om at du bør innhente mer enn ett anbud. MSC mottar ingen betaling for vurdering eller sertifisering. MSC mottar kun betaling når organisasjoner velger å bruke MSCs miljømerke på sine produkter. Honorarer fra sertifiseringsbyråer holdes som regel konfidensielle mellom klienten og sertifiseringsbyrået, og fastsettes fra sak til sak, avhengig av hvert stadium i fiskerivurderingsprosessen. Dette er de viktigste stadiene i fiskerivurderingen og sertifiseringsprosessen, der kostnader påløper: forhåndsvurdering full vurdering revisjoner Kostnaden av fiskerivurdering varierer, og avhenger av hvor fiskeriets kompleksitet, hvor tilgjengelig informasjon er og på hvilket nivå interessenten er involvert. Anekdotisk informasjon antyder at dagens kostnad for sertifisering kan variere mellom USD og USD For komplekse vurderinger med flere sertifiseringsenheter kan det også være mer. Ved å vurdere fiskeriet og være godt forberedt, kan kostnaden og tiden det tar å vurdere fiskeriet reduseres. Som fiskeriklient vil du kanskje trenge Chain of Custody-sertifisering (vanligvis foredlingsbedrifter) eller en Ecolabel License Agreement (vanligvis foretak som ønsker å bruke MSCs miljømerke på sertifiserte produkter). Du kan lese mer om Chain of Custodysertifisering og miljømerke-lisensiering på:

10 Bli sertifisert! Fiskerier 8 Hvor kan man få hjelp til finansiering? MSC får iblant spørsmål om å finansiere en fiskerivurdering. Beklageligvis kan vi ikke gjøre dette, MSC vil da ikke lenger bli ansett som en uavhengig og upartisk standard for bærekraft. Isteden finnes det en rekke ulike finansieringsmuligheter for fiskerier som ønsker sertifisering. Noen eksempler på slike: The Sustainable Fisheries Fund (USA) gir tilskudd til fiskerier over hele verden, særlig for å betale for arbeid i forbindelse med MSCsertifisering. Les mer på Sustainable Fisheries Funds hjemmeside: org WWF kan bidra med midler for fiskerier som driver i liten skala. Mer om dette finner du på WWFs hjemmeside: we_do/how_we_work/conservation/marine/ sustainable_fishing/sustainable_seafood/ fisheries_certification/ i USA har California Department of Food & Agriculture Specialty Crops Grant Program finansiert California Salmon Council andre klienter, særlig i U-land, har søkt om midler fra utviklingsorganisasjoner offentlige myndigheter kan også være en nyttig støttespiller. Enkelte etater har egne finansierings- eller tilskuddsordninger for miljøprosjekter, eller kan være villig til å sponse vurderingen. For eksempel gir Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) (UK) tilskudd til fiskerier slik at de kan søke sertifisering. Disse midlene er kun tilgjengelig for fiskerier i Storbritannia. Kontakt DEFRA for ytterligere informasjon. Andre nasjonale og regionale etater kan også tilby finansiering Sea Change Investment Fund har som mål å bruke markedskraft til å oppmuntre til bærekraftig fiske. Dette fondet får støtte fra Packard Foundation, og ble lansert i mars Tilskudd fra Sea Change Investment Fund er tilgjengelig for selskaper som øker tilgjengeligheten av bærekraftig sjømat på markedet. Mer informasjon på: www. seachangefund.com fiskeriklienter kan ha tilgang til midler fra en rekke kilder, for eksempel fiskeriorganisasjoner, handelsorganisasjoner og regionale utviklingsorganisasjoner. I enkelte land kan man få banklån eller lån fra institusjoner som har spesialisert seg på mikrofinansiering. noen klienter har søkt midler fra kommersielle organisasjoner som er interessert i å fremme bærekraftig sjømat Har du spørsmål om finansiering, kan du ta kontakt med ditt regionale MSC-kontor, der våre ansatte kan gi deg råd om hvordan du kan gå fram. Mer informasjon på: offices-staff.

11 9 Bli sertifisert! Fiskerier Hvor lang tid tar vurderingen? Forberedelser og god prosjektledelse er viktig for å få en smidig, tids- og kostnadseffektiv vurdering. Saskia Van Osnabrugge Sertifseringsbyrået og vurderingsteamet besøker fiskeriet en eller flere ganger som del av vurderingsprosessen. Informasjonen i denne veiledningen vil bidra til å redusere vurderingstiden og gjøre de rette forberedelsene før du legger ut på vurderingsprosessen. Tiden brukt på tidligere vurderinger har variert veldig. Gjennomsnittet er rundt 18 måneder, men lengden på prosessen avhenger til en viss grad av forberedelsene, og fiskeriets art og kompleksitet. Innsats og samarbeidsvilje fra de som sitter på viktig informasjon om fiskeriet, er en nøkkelfaktor som påvirker lengden på prosessen. Ressursene som er tilgjengelige for sertifiseringsbyrået, så vel som arbeidsmengden teammedlemmene har på annet hold, kan ha stor betydning for hvor lang tid sertifiseringsprosessen tar. Tidsperspektivet bør tas opp med de sertifiseringsbyråene som vurderes. Tidligere klienter anbefaler at du stiller mange spørsmål til mulige sertifiseringsbyråer, særlig om deres erfaringer med varigheten på fullvurderingsfasen, og bruker kontrakten til å forhandle fram en kortvarig prosess.

12 Bli sertifisert! Fiskerier 10 Roller og ansvar ved vurdering Marine Stewardship Council i samarbeid med interessenter, har MSC satt standarden fiskeriet blir vurdert opp mot fastsetter MSC Certification Requirements fastsetter Guidance to the MSC Certification Requirements gir råd til sertifiseringsbyråer, klienter og interessenter om vurderingsprosessen og krav. Accreditation Services International akkrediterer uavhengige tredjeparts sertifiseringsbyråer som utfører MSC-vurderinger overvåker at sertifiseringsbyråer følger MSC-standarden og sertifiseringskravene første klageinstans når det gjelder sertifiseringsbyråer. Sertifiseringsbyrået akkreditert av ASI for å utføre fiskeri- og/eller Chain of Custody-vurderinger ansvarlig for fiskerivurderingsteamet utsteder fiskerisertifikatet utfører overvåkingsrevisjon og evalueringer, så lenge fiskerisertifikatet er gyldig. Fiskeriklient må være en juridisk enhet som kan inngå lovlige kontrakter sørger for at vurderingsteamet har ubegrenset adgang til data og informasjon om fiskeriet Gir vurderingsteamet all fordelaktig og ufordelaktig informasjon som er relevant for fiskeriet sørger for at sertifiseringsbyråer er oppmerksom på interessenter som bør kontaktes og bli involvert i vurderingen. Interessenter informerer vurderingsteamet om eventuelle temaer og problemer de har i forhold til fiskeriets gjennomføring eller prestasjon, dersom disse er relatert til MSC-standarden gir velbegrunnete og håndfaste argumenter for deres syn, inkludert referanser til objektivt bevis som kan bistå vurderingsteamet interessenten kan fungere som representant for sine oppdragsgivere og representere deres interesser og syn. Fiskerivurderingsteam vurderer fiskerier i forhold til MSCstandarden, og i samsvar med MSC Certification Requirements og Guidance to the MSC Certification Requirements bruker informasjon fra klienten, administrasjonsbyråer og interessentgrupper til å vurdere fiskeriets prestasjoner plikter ikke å gjøre nye undersøkelser for å ta en avgjørelse. Vurderingsteamet bruker eksisterende informasjon og rapporter for å foreta en forsiktighetsvurdering.

13 11 Bli sertifisert! Fiskerier Forberedelser administrasjon av forhåndsvurdering og full vurdering forberedelse av informasjon tilrettelegging for involvering av interessenter valg av sertifiseringsbyrå samsvar med MSCs krav innhente anbud og samtaler med sertifiseringsbyrået valuta for pengene ta avgjørelsen hvilket sertifiseringsbyrå? bruk av samme sertifiseringsbyrået for alle aspekter av vurderings- og sertifiseringsprosessen definere kontrakten

14 Bli sertifisert! Fiskerier 12 Forberedelser Det er verdt å tenke gjennom hvordan man kan få vurderingsprosessen til å gå smidig, før man inngår formelle avtaler eller kontrakter med et sertifiseringsbyrå. Dette vil redusere tidsbruken og kostnaden for sertifiseringen. S Fischer Vi har lagt merke til at visse metoder har fungert godt for tidligere fiskeriklienter. Her er noen ideer man kan vurdere: Administrasjon av forhåndsvurdering og full vurdering Vurderingsprosessen og administrasjonen av aktiviteter etter utstedelse av sertifikat krever at man er oppmerksom på både detaljer og tidsplaner. Det kan være nyttig å utnevne en person som skal bistå og overvåke vurderingsprosessen, og samtidig være kontaktperson for sertifiseringsbyråets vurderingsteam. Sertifiseringsbyrået er ansvarlig for vurderingen av fiskeriet, men noen i din organisasjon bør ha ansvaret for å sørge for at du møter dine forpliktelser som klient, for eksempel levering av påkrevd informasjon eller at ting gjøres til avtalt tid. En liten gruppe som sørger for at bade vurderingsprosessen og kravene etter sertifisering administreres på en betimelig og effektiv måte, kan også være nyttig. Denne gruppen kan bestå av representanter fra industrien (fiskere og foredlere), fiskeriforvaltningen og/eller forskningsinstitusjoner og/eller relevante interessenter. Eventuelt kan den bare være en prosjektgruppe innad i din egen organisasjon. Å hente informasjonen før vurderingen vil spare tid og penger. Her besøker sertifiseringsbyrået (til venstre) og vurderingsteamet en av fiskebåtene på EURONOR-seifiske i Boulogne Sur Mer. Til høyre forklarer fiskeriklienten detaljene i fisket.

15 13 Bli sertifisert! Fiskerier Forberedelse av informasjon Fiskerivurderingen er basert på ekspertanalyser av informasjon. Denne informasjonen kan være så mangt, fra intervjuer til detaljerte forskningsrapporter. Uten denne informasjonen kan ikke sertifiseringsbyråets vurderingsteam gjøre en grundig evaluering av fiskeriet. En vanlig årsak til forsinkelser i tidligere vurderinger, har vært problemer med å innhente viktig informasjon. Forsinkelser har oppstått fordi informasjonen ikke ble gjort tilgjengelig, eller fordi informasjonen ble lagt fram i en form som var tidskrevende å tolke for vurderingsteamet. Fra starten av vurderingsprosessen er det viktig at: sertifiseringsbyrået gjør det klart hvilken informasjon som er nødvendig mangler i informasjonsmateriellet identifiseres og tas opp all informasjon gjøres tilgjengelig for vurderingsteamet i god tid for første vurderingsbesøk. Hvem er interessenter? MSC-programmet er avhengig av innspill og engasjement fra alle individer eller organisasjoner som er interessert i, eller påvirket av, fiskerivurderingen. Disse individene og gruppene kalles interessenter. De omfatter: offentlige forvaltningsmyndigheter miljø-/bevaringsorganisasjoner andre fiskere/fiskesektorer industrigrupper samfunnsgrupper kommersiell/foredlingssektor forskere Deres støtte vil bidra til at sertifiseringsprosessen går glatt, og kan bidra til å redusere forsinkelser og potensielt unngå innvendinger mot sertifisering. A Stakeholder s Guide to the Marine Stewardship Council forklarer denne prosessen nærmere. Du kan få et eksemplar fra ditt locale MSC-kontor, eller laste det ned fra Tilrettelegging for involvering av interessenter MSC-programmet avhenger ikke bare av skriftlig informasjon, men også av innspill og engasjement fra alle relevante interessentgrupper. MSC og det uavhengige sertifiseringsbyrået legger ned stor innsats for å sørge for at prosessen er inkluderende og åpen for innsyn. Det er ekstremt viktig at du, som klient, bruker tid på å samle støtte fra interessenter og agenter (eller fiskeindustrien, dersom agenten er klienten). Dette bidrar til å skape støtte for fiskerivurderingen, og overensstemmelse i forhold til fiskeriets status. MSC gir sertifiseringsbyrået veiledning om hvordan man konsulterer interessenter i vurderingsprosessen, og MSCs forventninger til denne prosessen. For å minimere kostnadene for din organisasjon, og spare tid, er det viktig at du gir sertifiseringsbyrået så mye informasjon som mulig angående relevante interessentgrupper. Vi anbefaler at du kontakter følgende interessentgrupper for å diskutere vurderingen: offentlige forvaltningsmyndigheter (hvis ikke klientorganisasjonen) De fleste fiskerier administreres i forhold til lover utstedt av myndighetene. Støtte og samarbeid fra relevante myndigheter og beslutningstakere er derfor viktig for vurderingen, særlig hvis endringer som skal forbedre administrasjonen krever samarbeid med offentlige myndigheter og industri. Offentlige etater har som regel også mye av informasjonen sertifiseringsbyrået trenger for å gå i gang med vurderingen. miljø-/bevaringsorganisasjoner grupper som jobber for bevaring av miljøet, kan være veldig innflytelsesrike allierte som kan hjelpe deg med å bedre profilen og ryktet ditt fiskeri har, særlig med tanke på publikums oppfatning. Hvis du kan opparbeide tillit hos bevaringsgrupper, vil det kunne gjøre vurderingen smidigere og komme fiskeriet til gode. Det er lurt å involvere disse gruppene fra starten av vurderingen.

16 Bli sertifisert! Fiskerier 14 Forberedelser fortsettelse Tom Seaman, Fishing News International industrigrupper sertifisering gir åpenbare konkurransefordeler, men det kan være bedre å samarbeide med andre fiskere enn å stenge dem ute. Fordelene med at mange grupper i fiskeriet blir med på vurderingen er blant annet delte kostnader, økt kapasitet og potensielt at man kan sikre markeder med spesifikke mengde- eller kvalitetsspesifikasjoner. Hvis fiskerier ønsker å slutte seg til klientgruppen etter sertifiseringen, må man forvente at de gir et rettmessig og rimelig bidrag til kostnadene i ettertid. Slike henvendelser bør tas imot med glede av klientene som tok initiativ til sertifiseringen. andre samfunns- og fiskesektorer sportsfiskere, urfolk og selvbergingsfiskere kan også høste av fiskebestanden som skal vurderes, eller fiskeområdene kan være viktige for lokalsamfunnet. Hvis man sørger for at representanter for disse gruppene får en god forståelse for prosessen, og deltar i vurderingen, vil det bidra til å øke støtten og sørge for at fiskeriet som helhet kan nyte godt av eventuelle endringer i forvaltningen. kommersiell/foredlingssektor bruken av MSCs miljømerke krever at selskaper i foredlingssektoren etablerer en verifiserbar verdikjedesporing fra det sertifiserte fiskeriet. Chain of Custody-sertifisering gir sjømatkjøpere en visshet om at et MSC-merket produkt kommer fra et fiskeri som er sertifisert i forhold til MSCs miljøstandard. Informer kundene om at du ønsker å bli sertifisert, slik at de kan se nærmere på muligheten for å søke Chain of Custody-sertifisering og bruke MSCs miljømerke på produkter fra ditt fiskeri, og vise sitt engasjement for bærekraftighet. Valg av sertifiseringsbyrå Sertifiseringsprosessen handler like mye om administrasjon av prosessen som om resultatene av fiskerivurderingen. For å få best utbytte av vurderingen er det viktig at du tar deg tid til å undersøke flere sertifiseringsbyråer, og velge en som kan tilby deg den beste tjenesten og prisen i forhold til behovet. Samsvar med MSCs krav Sertifiseringsbyråer er akkreditert av ASI for å utføre MSC-fiskerisertifiseringer. Det vil si at ASI har gransket deres evne til å vurdere og sertifisere fiskerier, ved hjelp av MSCs standarder og sertifiseringskrav. For å sertifisere fiskerier må man være akkreditert av ASI. Alle sertifiseringsbyråer blir jevnlig gransket, for å sikre at de følger MSCs krav. En liste over sertifiseringsbyråer som kan utføre MSCs fiskerisertifisering, finner du på: get-certified/find-a-certifier/fisheriesassessments. Listen omfatter også sertifiseringsbyråer som er i gang med prosessen for å bli fullt akkreditert til å utføre MSC-vurderinger. Disse sertifiseringsbyråene har tillatelse til å vurdere fiskerier, men blir nøye overvåket og evaluert av ASI gjennom hele prosessen. De blir ikke formelt akkreditert før den første vurderingen er fullført, deretter kan de utstede sertifikater. Merk: MSC tar ikke betalt for vurderinger eller sertifiseringer, og har ikke overoppsyn over kontrakten mellom klienten og det utvalgte sertifiseringsbyrået. Vurderingsteamet møtes for å diskutere KDSFF-fiskeriet, som fisker snøkrabbe- og flathodeflyndre. Dette fiskeriet var det første i Japan som ble sertifisert.

17 15 Bli sertifisert! Fiskerier Innhent anbud og samtaler med sertifiseringsbyrået Det finnes ikke noen fast pris på fiskerivurdering. Derfor oppfordres du til å innhente anbud fra flere sertifiseringsbyråer, før du tar en avgjørelse og inngår kontrakt. Det er også lurt å kontakte sertifiseringsbyråene som legger inn anbud, og se nærmere på logikken bak hvert anbud. Det er viktig at sertifiseringsbyrået tar med alle elementer av vurderingsfasen i anbudet, og tar med et anslag for hvor lang tid hvert trinn i vurderingen vil ta. Det er du selv som sitter med den største kjennskapen om fiskeriets kompleksitet, må derfor sørge for at du er fornøyd med hvordan disse aspektene er omtalt i anbudet. Du kan også ta opp med sertifiseringsbyrået hvilke ulike faktorer som kan føre til endringer i kostnader underveis i prosessen. Side i denne veiledningen gir en kort oversikt over hovedtrinnene som bør være med i anbudet for fiskerivurderingsprosessen. Guidance to the MSC Certification Requirements gir flere detaljer om de viktigste trinnene i vurderingen. En annen viktig informasjonskilde er andre fiskeriklienter, både sertifiserte fiskerier og de som, i likhet med deg, gjennomgår vurdering. De kan gi et oppriktig inntrykk av vurderingsprosessen, samt tilbakemeldinger angående individuelle sertifiseringsbyråer. På MSCs nettside finner du kontaktinformasjon til hver eneste fiskeriklient, vi anbefaler at du kontakter dem for å lære av deres erfaringer. Valuta for pengene Du, som klient, har det endelige ansvaret for å sørge for at sertifiseringsbyrået gir deg valuta for pengene, og at sertifiseringsbyrået er i stand til å yte tjenesten. Det er viktig å huske at det billigste anbudet kanskje ikke er det beste. Vær spesielt oppmerksom på ting som tyder på at sertifiseringsbyrået har god og detaljert kjennskap til fiskeriet, og er oppmerksom på kompleksiteten. Det er også god praksis å spørre om sertifiseringsbyråets andre forpliktelser og tilgjengelighet, for å forsikre deg om at ditt fiskeri får den oppmerksomheten det trenger. Ta avgjørelsen hvilket sertifiseringsbyrå? Det er flere faktorer du må vurdere når du skal velge sertifiseringsbyrå. Følgende sjekkliste med spørsmål til sertifiseringsbyrået kan komme godt med: kan de vise til effektiv prosjekt- og kontraktadministrasjon? viser de god kunnskap om og forståelse for ditt fiskeri, og dets kompleksitet i forhold til MSC-standarden? kan de vise til effektiv samhandling med interessenter? kan de tilby kontrakter med tidsrammer som passer deg? er den foreslåtte tidsplanen for fullføring av vurderingen realistisk, og hvilke uforutsette omstendigheter tar de høyde for? har de gode referanser fra tidligere klienter? har sertifiseringsbyrået uavklarte klagesaker hos ASI? Bruk av samme sertifiseringsbyrået for alle aspekter av vurderings- og sertifiseringsprosessen Som klient er du ikke forpliktet til å bruke det samme sertifiseringsbyrået til forhåndsvurdering, full vurdering eller revisjoner etter sertifiseringen. Det gir imidlertid visse fordeler å bruke samme sertifiseringsbyrået, dette fordi kunnskap om fiskeriet er viktig for å utføre vurderinger på en grundig og effektiv måte. Det er viktig å vurdere hvor mye ekstraarbeid et nytt sertifiseringsbyrå kanskje må legge ned for å komme à jour med vurderingen. Det kan også være betydelige kostnader knyttet til bytte av sertifiseringsbyrå. Som klient bør du sørge for at ethvert anbud fra nye sertifiseringsbyråer inneholder alle kostnader i forbindelse med overtakelse av utfallet av et annet sertifiseringsbyråets arbeid. Det kan også være kontraktsrelaterte problemer i forhold til intellektuelle eiendeler, som må ordnes mellom deg og ditt opprinnelige sertifiseringsbyrå før et nytt kan overta.

18 Bli sertifisert! Fiskerier 16 Definere kontrakten Når du har valgt sertifiseringsbyrået, må du skrive kontrakt med dem for hele vurderingen. MSCs sertifiseringskrav spesifiserer at kontrakten mellom sertifiseringsbyrået og klient tar spesifikke forbehold, deriblant behovet for å oppklare rettigheter og ansvar, og et tidsperspektiv for vurderingen. Formen og annet innhold i kontrakten er imidlertid ikke spesifisert av MSC, og dette er konfidensielt mellom deg og sertifiseringsbyrået. Du vil kanskje at sertifiseringsbyrået skal inkludere forhåndsvurdering, full vurdering og overvåking og revisjon etter sertifisering, i en og samme avtale. Eventuelt vil du kanskje ha hver enkelt del atskilt. Dette er opp til deg, og avhenger av din situasjon. Du bør også ta med hensyn til rollene til eventuelle tredjeparter, for eksempel andre industriorganisasjoner, foredlere eller kjøpere, og særlig deres interesser i forhold til timing og progresjon i vurderingen. Du bør også vurdere eventuelle aspekter knyttet til HMS mens vurderingsteamet besøker anlegget. Du vil kanskje at kontrakten skal spesifisere når du forventer at sertifiseringsbyrået skal levere ulike dokumenter for gjennomsyn (f. eks. Preliminary Draft Report), og tidsrammer for de ulike stadiene i vurderingsprosessen, slik at du unngår misforståelser og unødvendige forsinkelser i vurderingen. I likhet med de fleste andre kontrakter med tjenesteytere, kan du og sertifiseringsbyrået bli enige om å knytte betalingen til leveranser i form av fullførte prosjektsteg. Det bør likeledes framgå av kontrakten hvilke forpliktelser du selv har når det gjelder å hjelpe sertifiseringsbyrået med å fullføre vurderingsprosjektet. Selv om sertifiseringsbyrået yter en tjeneste, er sertifiseringsbyrået en uavhengig enhet forpliktet til å vurdere fiskeriet i forhold til MSCs miljøstandard for bærekraftig fiske. Sertifiseringsbyråets rolle er ikke å tjene dine interesser ved å få fiskeriet sertifisert, men å gi en uavhengig, objektiv, vitenskapelig beviselig vurdering. Du bør administrere samhandlingen aktivt som en forretningsforbindelse. Grunnlaget for en solid vurdering legges ved å finne den rette sertifisøren til vurderingen, og forsikre seg om at sertifisøren kan oppfylle dine behov. MSC / N Steins

19 17 Bli sertifisert! Fiskerier Vurderingsprosessen: steg for steg Forhåndsvurdering Steg 1: kunngjøre full vurdering og etablere vurderingsteamet Steg 2: definere vurderingstreet Steg 3: samle informasjon, møte interessenter og poengsette fiskeriet Steg 4: gjennomgang av klient og fagfeller Steg 5: offentlig gjennomgang av utkastet Steg 6: endelig rapport og avgjørelse Steg 7: offentlig sertifiseringsrapport og innhenting av sertifikat

20 Bli sertifisert! Fiskerier 18 Vurderingsprosessen: steg for steg MSC har etablert sertifiseringskravene for å bidra til at alle ASI-akkrediterte sertifiseringsbyråer (og sertifiseringsbyråer i ferd med å bli akkreditert av ASI) følger konsekvente vurderingsprosedyrer. NESFC Sertifiseringskravene beskriver de påkrevde stegene og prosedyrene som utgjør en fiskerivurdering. Forhåndsvurderingen og sju nøkkelsteg beskrives i dette avsnittet. Sertifiseringskravene beskriver hvordan MSCs miljøstandard skal tolkes ved vurdering av fiskerier i forhold til MSC-sertifisering. Forhåndsvurdering Dette er den første fasen, som vil vise om du bør gå videre med en full vurdering i nærmeste framtid. Sertifiseringsbyrået leverer en forhåndsvurderingsrapport, som viser eventuelle hindringer eller problemer som kan være i veien for sertifisering, og som kanskje må håndteres før du går videre til full vurdering. Det er viktig at du bruker denne rapporten til å dra dine egne konklusjoner for hvor enkelt eller vanskelig det blir for fiskeriet å oppfylle MSCs krav. NESFCs havabborfiskeri er et landbasert fiskeri i Storbritannia. Sertifiseringen omfatter kravene om å begrense fiskeløyver i vintersesongen, og månedlige fangstrapporter.

Norge i førersetet på miljøsertifisering

Norge i førersetet på miljøsertifisering Norge i førersetet på miljøsertifisering Nina Jensen WWF- Norge FHL generalforsamling Trondheim 25. mars 2010 WWFs grunnleggende prinsipper Verdensomspennende og politisk uavhengig Bruke best tilgjengelig

Detaljer

morgendagens krav? WWF- Norge Nina Jensen Midt-Norsk Fiskerikonferanse Kristiansund 8. juni 2008

morgendagens krav? WWF- Norge Nina Jensen Midt-Norsk Fiskerikonferanse Kristiansund 8. juni 2008 Miljømerking motebegrep eller morgendagens krav? WWF- Norge Nina Jensen Midt-Norsk Fiskerikonferanse Kristiansund 8. juni 2008 WWF (World Wide Fund for Nature) Verdens naturfond WWF er en global, politisk

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Bli sertifisert! Chain of Custody

Bli sertifisert! Chain of Custody DET BESTE MILJØVALGET INNEN SJØMAT Bli sertifisert! Chain of Custody En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils Chain of Custody sertifiseringsprosess Innhold 1 Innledning Hva er MSCs miljømerke?

Detaljer

Bli sertifisert! Chain of Custody

Bli sertifisert! Chain of Custody SERTIFISERT BÆREKRAFTIG SJØMAT MSC www.msc.org Bli sertifisert! Chain of Custody BLI SERTIFISERT! TM En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils Chain of Custody sertifiseringsprosess. Hovedgrunnen

Detaljer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering PEFC

Detaljer

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem PEFCN N ST 1002:2013 PEFC Norge standard PEFC N ST 1002:2013 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem Ny standard august 2013. Erstatter PEFC Norway ST 1002:2009 Rules

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

NS-EN ISO/IEC 17021-1

NS-EN ISO/IEC 17021-1 Guri Kjørven, 2015-12-02 NS-EN ISO/IEC 17021-1 SAMSVARSVURDERING - KRAV TIL ORGANER SOM TILBYR REVISJON OG SERTIFISERING AV LEDELSESSYSTEMER - DEL 1: KRAV Historikk ISO/IEC 17021:2006 Erstattet Guides

Detaljer

PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Mars:2014- Aquaculture Council Stewardship

Mars:2014- Aquaculture Council Stewardship Mars:2014- Aquaculture Council Stewardship Hva er Aquaculture Council Stewardship? Aquaculture Stewardship Council ble stiftet som en uavhengig, not-for-profit organisasjon for å få på plass et system

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Havet som spiskammer bærekraftige valg

Havet som spiskammer bærekraftige valg Erling Svensen / WWF-Canon Høstseminar 2012, NFE & NSE Havet som spiskammer bærekraftige valg Fredrik Myhre rådgiver, fiskeri & havmiljø WWF-Norway 30.11.2012 Robuste løsninger tilspisset KORT OM WWF +100

Detaljer

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014 Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering Lars Andresen, WWF-Norge 9. Januar 2014 Agenda Om WWF Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger

Detaljer

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Training module on 2Fish project: Inclusion of secondary service professions within fishery to the normal VET system Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Kurs tittel: Kurs Type: Kvalifiserings

Detaljer

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Hovedbudskap Mange organisasjoner produserer dokumenter som kan forbedre livet til personer med

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Greenpeace poengberegning for fisk - og skalldyrpolicy Hvert spørsmål er forutsatt med et antall valg. Velg det svaret du synes passer best

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

ASC her ligger lista for eliteoppdretteren i 2020. Lars Andresen, WWF 3 desember 2013

ASC her ligger lista for eliteoppdretteren i 2020. Lars Andresen, WWF 3 desember 2013 ASC her ligger lista for eliteoppdretteren i 2020 Lars Andresen, WWF 3 desember 2013 Agenda Om WWF Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger

Detaljer

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet

Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet Viderutdanningstilbud nytt kull i 2015!

Detaljer

Salmon Aquaculture Dialogue og standarder for mer bærekraftig havbruk- heft eller mulighet?

Salmon Aquaculture Dialogue og standarder for mer bærekraftig havbruk- heft eller mulighet? Salmon Aquaculture Dialogue og standarder for mer bærekraftig havbruk- heft eller mulighet? Petter Arnesen Vice President Feed & Environment Marine Harvest ASA Techmar 2010 2 Ikke samsvar mellom persepsjon

Detaljer

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Vi viser til Deres anmodning om å gi innspill til Fiskeri og Kystdepartementets brev

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

EU Innstillingsnotat. Energy Performance Contracting (EPC) EPC markedet i Europa. www.eesi2020.eu

EU Innstillingsnotat. Energy Performance Contracting (EPC) EPC markedet i Europa. www.eesi2020.eu EU Innstillingsnotat Energy Performance Contracting (EPC) EPC markedet i Europa www.eesi2020.eu 2 Sammendrag I dette notatet presenteres anbefalinger for å overkomme noen av barrierene for å bedre energieffektivitet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Sertifisering av IT-sikkerhet

Sertifisering av IT-sikkerhet Sertifisering av IT-sikkerhet Hensikten med sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet CCRA: Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Det periodiske system basert på hvilket land som oppdaget

Detaljer

ISO standard for vurderingssprosesser

ISO standard for vurderingssprosesser Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske ISO standard for vurderingssprosesser Norsk Standards Frokostmøte 07.05.2013 v/sverre L. Nielsen Seniorrådgiver Norsk Psykologforening Norsk

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET www.debio.no Debio sertifiserer økologisk og bærekraftig produksjon i Norge. Vi er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og sikrer at varer merket med et av våre merker

Detaljer

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig?

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Hva er sertifisering? «Alle» kan i prinsippet foreta sertifisering «En sertifisering refererer

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Lev i samsvar med dine personlige verdier. Wellness Utviklings Aktivitet. Hva er personlige verdier? Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv

Lev i samsvar med dine personlige verdier. Wellness Utviklings Aktivitet. Hva er personlige verdier? Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Wellness Utviklings Aktivitet Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Bedre tilfredshet med livet - på jobb - i familien - i fritid og sosiale sammenheng Flere positive stemninger

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33247856.aspx Ekstern anbuds ID M258007/MAY178189

Detaljer

Hva kan du forvente av EVS?

Hva kan du forvente av EVS? Hva kan du forvente av EVS? Aktiv Ungdom INFOPAKKE Del 1 Mai 2011 (Oversatt juni 2011) Innledning Dette dokumentet er tiltenkt volontører og organisasjoner involvert i Europeisk Volontørtjeneste (EVS).

Detaljer

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Skogsertifisering hvorfor og hvordan Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Levende Skog standarder for et bærekraftig

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

«Purse Seine Catch Control»

«Purse Seine Catch Control» «Purse Seine Catch Control» Innovative løsninger for forbedret bærekraft og effektivitet i dagens notfiske Oslo, 4. November, 2014 Agenda Problemene Løsningene Kommersielt potensial Aktivitetene og fremdriftsplan

Detaljer

Tilbudsfrist 19.04.2014 12:00. Endret dato 13.03.2014 09:31

Tilbudsfrist 19.04.2014 12:00. Endret dato 13.03.2014 09:31 Uniformer Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43730362.aspx Ekstern anbuds ID 2014-098233 Saksnummer K-00163 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN

TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN Torsk på vei mot utryddelse Torskebestanden i Atlanterhavet har vært under et enormt press i årtier. Det best kjente tilfellet av en kollaps av en torskebestand er

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

STATUTTER FOR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ W NORWEGII - FORENING FOR VENNER AV DEN POLSKE SKOLEN I NORGE

STATUTTER FOR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ W NORWEGII - FORENING FOR VENNER AV DEN POLSKE SKOLEN I NORGE STATUTTER FOR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ W NORWEGII - FORENING FOR VENNER AV DEN POLSKE SKOLEN I NORGE KAPITTEL I Generelle bestemmelser 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

OPQ. Teamprestasjoner Utvelgelserapport. Navn Sample Candidate. Dato 31. desember 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Teamprestasjoner Utvelgelserapport. Navn Sample Candidate. Dato 31. desember 2013. www.ceb.shl.com OPQ Teamprestasjoner Utvelgelserapport Navn Sample Candidate Dato 31. desember 2013 www.ceb.shl.com Innledning Sample Candidate har nylig fullført OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire), som er

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Klagcnemnda for offentlige anskaffelser

Klagcnemnda for offentlige anskaffelser Klagcnemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en begrenset konkurranse medforhandling for avtale om revisjon av regnskap ogforvaltningsrevisjon av tre kommuner. Klage nemndafant at innkiagede

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

Regler for tildeling av Diplom for Sertifisert Sikkerhets- og Miljø - ingeniør.

Regler for tildeling av Diplom for Sertifisert Sikkerhets- og Miljø - ingeniør. Regler for tildeling av Diplom for Sertifisert Sikkerhets- og Miljø - ingeniør. Vedtatt på TSF sin Ekstraordinære årsmøte 9/4-2008 1. Tittelen Sertifisert Sikkerhets- og Miljø-ingeniør gies personer som

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF WWFs formål WWF arbeider for å Verne mangfoldet av arter og økosystemer Sikre bærekraftig bruk av fornybare

Detaljer

Forslag til indikatorer for vurdering som fremmer inkludering

Forslag til indikatorer for vurdering som fremmer inkludering Forslag til indikatorer for vurdering som fremmer inkludering Innledning Vurdering som fremmer inkludering er en vurderingsmetode i ordinære miljøer, der retningslinjer og praksis skal utformes slik at

Detaljer

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Norge: Omfattende undersøkelser innen kollektivtransporten Av forsker (sosiolog) Trine Hagen Transportøkonomisk institutt Avdeling

Detaljer

Forslag til indikatorer for vurdering som fremmer inkludering

Forslag til indikatorer for vurdering som fremmer inkludering VURDERING I INKLUDERENDE MILJØER NO Forslag til indikatorer for vurdering som fremmer inkludering Innledning Vurdering som fremmer inkludering er en vurderingsmetode i ordinære miljøer, der retningslinjer

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer