Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Sikkerhetsinformasjon Forskrifter Lasersikkerhet Ozonutslipp Akustisk støy (bare for europeiske brukere).

3 Advarselssymboler Plassbehov Forholdsregler ved drift Forberedelse før bruk Maskinkonfigurasjon Slå strømmen av og på Automatisk tilbakestilling til standardinnstillinger: Automatisk tilbakestilling

4 Bruke maskinen når energisparingslampen lyser Vise skjermbilde for bruksanvisning: Hjelp-modus Regulere responstiden på berøringstastene: Panellås Styre skriveren fra nettleseren: Remote Panel bizhub PRO C6500eP Innholdsfortegnelse-1 Innholdsfortegnelse-2 bizhub PRO C6500eP 1 Innledning/Sikkerhetsinformasjon Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 1 Innledning/Sikkerhetsinformasjon Takk for at du valgte denne maskinen. Denne bruksanvisningen beskriver bruken av de ulike funksjonene i maskinen, hvilke forholdsregler man må ta når det gjelder bruken samt problemløsing. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk, slik at du kan håndtere den på en sikker og effektiv måte. Etter at du har lest bruksanvisningen, bør du oppbevare den i den spesiallagde holderen, slik at den er lett tilgjengelig dersom du lurer på noe eller det oppstår problemer under drift. Figurene i denne bruksanvisningen kan se noe annerledes ut enn det faktiske utstyret. Denne bruksanvisningen er et utdrag av den komplette bruksanvisningen. Den komplette bruksanvisningen beskriver alle produktfunksjonene detaljert. Den komplette bruksanvisningen er tilgjengelig på Internett. Besøk og se etter "manuals" i support-delen. VAREMERKER: - KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA-logoen og The essentials of imaging er registrerte varemerker eller varemerker for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. - bizhub PRO er et registrert varemerke for KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. - Microsoft, MS, Windows og MS-DOS er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. - IBM er et registrert varemerke for IBM Corporation. - Macintosh og PowerMac er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Computer, Inc. i USA og/eller andre land. - Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript og PostScript Logo er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems, Inc. - RC4 er et registrert varemerke eller varemerker for RSA Security Inc. i USA og/eller andre land. - Andre firmanavn og produktnavn som brukes i denne bruksanvisningen er registrerte varemerker eller varemerker som eies av de respektive selskapene. Copyright 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. Copyright 2007 GoAhead Software, Inc. Med enerett. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon UNNTAK - Ingen deler av denne bruksanvisningen kan brukes eller kopieres uten tillatelse. - Produsent og salgsselskap er ikke ansvarlig for påvirkning forårsaket ved bruk av utskriftssystemet og denne bruksanvisningen. - Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. 1-4 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Energisparing Auto lavt forbruk Denne funksjonen sparer energi ved å senke den innstilte temperaturen på fikseringsenheten. I standardinnstillingen aktiveres Auto lavt forbrukfunksjonen 15 minutter etter at siste utskrift er ferdig. Maskinen vil fortsatt være klar for utskrift selv om funksjonen aktiveres. Tidsintervallet for funksjonen kan settes til 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter eller 240 minutter. Denne funksjonen kan deaktiveres i brukerinnstillingen eller maskinadministratorinnstillingen. Auto avstenging Denne funksjonen gir ytterligere energisparing ved at strømtilførselen slås delvis av, slik at energiforbruket reduseres til 7,9 W eller mindre. I standardinnstillingen etterfølges funksjonen Auto avstenging av funksjonen Auto lavt forbruk, som aktiveres når det er gått 90 minutter etter avsluttet utskrift. Maskinen vil fortsatt være klar for utskrift selv om denne funksjonen er aktivert. Tidsintervallet for Auto avstenging-funksjonen kan settes til 1 minutt, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter eller 240 minutter. Vi anbefaler at du benytter funksjonene Auto lavt forbruk og Auto avstenging. Denne funksjonen kan deaktiveres i brukerinnstillingen eller maskinadministratorinnstillingen. bizhub PRO C6500eP Lisens Informasjon om innebygd programvare Innledning/Sikkerhetsinformasjon Programvarene som er installert i dette produktet, består av forskjellige uavhengige programvaremoduler og -komponenter. Hver programvaremodul eller -komponent er kopibeskyttet av forfatteren, dvs. at vi har opphavsrett til det vi har skrevet, og hver forfatter har også opphavsrett til resten. Dette produktet bruker gratis programvare som en del av programvarekomponentene. Følgende er informasjon om lisensavtalen for sluttbrukere som følger med programvarekomponentene i dette produktet. Bruke TimeSys Linux Som operativsystem bruker denne maskinen TimeSys Linux 4. 0, som distribueres av TimeSys Corporation i USA. For detaljer om operativsystemet, ta kontakt direkte med TimeSys Corporation eller salgsrepresentanten deres. Om lisensen for hver programvarekomponent Lisensen GPL, LGPL eller OpenSSL gis til noen av programvarekomponentene som er inkludert i dette produktet. En stor takk til programvareforfatterne og dem som har vært involvert i datahåndtering og andre aktiviteter som er knyttet til programvarene. Som nevnt ovenfor garanterer GPL/LGPL (eller er til og med ansvarlig for) at brukerne kan motta kildekoden når de måtte ønske. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår. Når det gjelder våre programvarekomponenter, håper vi at du forstår at vi ikke kan gi tilgang til kildekoden fordi programmene trenger ikke å åpnes. Her er en kopi av originalteksten til lisensen for GPL, LGPL og OpenSSL, som er gitt for programvarekomponentene i dette produktet. 1-6 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (Versjon 2, juni 1991) Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Alle har lov til å kopiere og distribuere umodifiserte kopier av dette lisensdokumentet, men det

5 er forbudt å endre det. 1 Forord De fleste programvarelisenser er laget for å ta vekk din frihet til å dele og endre programvaren. GNU General Public Licence vil, som en kontrast til dette, garantere din frihet til å dele og endre fri programvare og gjøre det sikkert at programvaren er fri for alle dens brukere.

6 Denne GNU General Public Licence gjelder for mesteparten av Free Software Foundations programvare og for alle andre programmer som er laget av folk som vil bruke den. (Noen andre typer Free Software Foundation-programvare dekkes i stedet av GNU Lesser General Public License.) Du kan legge den til dine programmer også. Når en snakker om fri programvare, refererer en til frihet, ikke pris. Våre lisenser er laget for å forsikre at du har frihet til å distribuere kopier av fri programvare (og ta deg betalt for tjenesten om du ønsker), som du mottar kildekoden til eller kan få hvis du vil ha den, slik at du kan endre programvaren eller bruke deler av den i nye, frie programmer, og at du vet at du kan gjøre dette. For å beskytte dine rettigheter, må det være regler som forbyr noen å nekte deg disse rettighetene eller be deg om å gi dem fra deg. Disse reglene betyr en del ansvar for deg hvis du distribuerer kopier av programvaren, eller endrer den. For eksempel, hvis du distribuerer kopier av et slikt program, enten gratis eller for penger, må du gi mottakeren alle de rettighetene du har. Du må være sikker på at de også mottar eller kan få kildekoden. Og du må vise dem disse reglene, slik at de vet hvilke rettigheter de har. Vi beskytter rettighetene dine i to steg: (1) Gir deg opphavsrett til programvaren, og (2) tilbyr deg denne lisensen som gir deg lovlig tillatelse til å kopiere, distribuere og/eller endre programvaren. Også, for hver forfatters beskyttelse og vår, vil vi forsikre oss om at alle forstår at det ikke er noen garanti for denne frie programvaren. Dersom programvaren er endret av noen andre og gitt videre, ønsker vi at mottakeren skal vite at det vedkommende har fått, ikke er originalen, slik at problemer introdusert av andre ikke vil reflektere den originale forfatterens anseelse. Til slutt, ethvert fritt program er konstant truet av programvarepatenter. Vi ønsker å unngå faren med at redistributører av frie programmer individuelt tar patenter, noe som gjør at programvaren blir eiendom. For å unngå dette bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon har vi gjort det klart at enhver patent må være lisensert for alles fri bruk eller ikke lisensert i det hele tatt. De presise lovene og reglene for kopiering, distribusjon og modifisering vises nedenfor. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE LOVER OG REGLER FOR KOPIERING, DISTRIBUSJON OG MODIFISERING 0. Lisensen gjelder for ethvert program eller annet verk som inneholder en notis fra opphavsrettholderen som sier at lisensen kan bli distribuert under betingelsene for denne General Public Licence. "Programmet" under refererer til et slikt program eller verk, og et "verk basert på programmet" betyr enten Programmet eller hvilket som helst underliggende verk under copyrightloven: det vil si et verk som inneholder Programmet eller en del av det, enten umodifisert eller med modifikasjoner og/eller oversatt til et annet språk. (Heretter er oversettelse inkludert uten begrensninger innenfor uttrykket "modifikasjon"). Hver lisenstaker benevnes som "du". Aktiviteter annet en kopiering, distribuering og modifisering er ikke dekket av denne Lisensen; de er utenfor dette. Det er ikke noen restriksjoner på å kjøre et program, og utskrift fra programmet er dekket kun dersom innholdet utgjør et verk basert på Programmet (uavhengig av om det har blitt laget av det kjørende Programmet). Om dette er tilfelle, avhenger av hva Programmet gjør. 1. Du kan kopiere og distribuere umodifiserte kopier av Programmets kildekode som du mottar det, i hvilket som helst medium, gitt at du lett synlig og korrekt ved hver kopi legger en riktig opphavsrettnotis og informasjon om garanti; at du beholder alle notisene som refererer til denne Lisensen og at det ikke finnes noen som helst form for garanti; og gi alle andre mottakere av Programmet en kopi av denne Lisensen sammen med Programmet. Du kan ta betalt for å fysisk overføre en kopi, og du kan, hvis du vil, tilby garantibeskyttelse mot avgift. 2. Du kan modifisere din kopi eller dine kopier a det inneholder, pluss alle tilhørende grensesnittsdefinisjonsfiler pluss skriptene som brukes til å kontrollere kompilering og installasjon av det kjørbare programmet. Som et spesielt unntak trenger ikke kildekoden som blir distribuert å inkludere noe som vanligvis er distribuert (i enten kildeform eller binær form) med viktige komponenter (kompilator, kjerne og så videre) av operativsystemet til det systemet som det kjørbare programmet kjører på, med mindre denne komponenten i seg selv følger med det kjørbare programmet. Dersom distribusjonen av maskinkoden eller objektkoden er laget for å tilby tilgang til å kopiere fra en bestemt plass, vil det å tilby tilsvarende tilgang til å kopiere kildekode fra den samme plassen telle som distribusjon av kildekoden, selv om tredjeparter ikke er påbudt å kopiere kildekoden i tillegg til objektkoden. 4. Du kan ikke kopiere, modifisere, underlisensiere, eller distribuere Programmet på andre måter enn slik som er uttrykt i denne Lisensen. Ethvert forsøk på å kopiere, modifisere, underlisensiere eller distribuere Programmet er ugyldig og du vil automatisk bli fratatt dine rettigheter under denne Lisensen. Men parter som ikke har mottatt kopier eller rettigheter fra deg under denne Lisensen vil ikke få sine rettigheter fratatt så lenge slike parter fortsatt følger reglene. 5. Du er ikke påkrevd å akseptere denne Lisensen, siden du ikke har signert den. Men ingenting annet gir deg rett til å modifisere eller distribuere Programmet eller programmer som stammer fra det. Disse handlingene er forbudt ved lov dersom du ikke aksepterer denne Lisensen. Derfor, ved å modifisere eller distribuere Programmet (eller ethvert verk basert på Programmet), indikerer du at du aksepterer denne Lisensen til å gjøre det, og alle dets regler og retningslinjer for å kopiere eller modifisere Programmet eller verk basert på det. 6. Hver gang du redistribuerer Programmet (eller et arbeid basert på Programmet), vil mottakeren automatisk motta en lisens fra den originale forfatteren til å kopiere, distribuere eller modifisere Programmet etter disse reglene. Du kan ikke innføre videre restriksjoner av noen slag på mottakerens utøvelse av rettighetene som her gis. Du er ikke ansvarlig for å kreve at tredjeparter aksepterer denne Lisensen bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 7. Dersom du, som en konsekvens av en dom fra retten eller en patent som begrenser dine rettigheter eller enhver annen grunn (ikke begrenset til patentsaker), tvinges (enten av en dommer, en avtale eller annet) til å gå imot reglene til denne Lisensen, er dette ingen fritakelse fra reglene i denne Lisensen.

7 Dersom du ikke kan distribuere slik at dine plikter under denne Lisensen og enhver annen relevant plikt oppfylles, vil du som en konsekvens ikke kunne distribuere Programmet i det hele tatt. For eksempel, dersom en patentlisens ikke tillater fri redistribusjon av Programmet for alle som mottar kopiere direkte eller indirekte gjennom deg, da er den eneste måten du kan tilfredsstille den og denne Lisensen å totalt frastå fra distribuering av Programmet. Dersom deler av denne seksjonen blir ansett for å være ugyldig eller urettskraftig, skal øvrige deler av seksjonen gjelde og seksjonen som en helhet gjelder i andre situasjoner. Formålet med seksjonen er ikke å oppfordre til overtredelse av patenter eller andre eiendomsrettskrav eller bestridelse av slike krav. Seksjonens formål er ene og alene å beskytte integriteten til det gratis programvaredistribusjonssystemet som brukes av offentlige lisensutøvere. Mange har kommet med generøse bidrag i det store spekteret av programvare distribuert gjennom systemet i avhengighet av konsistent gjennomføring av systemet, det er opp til forfatteren/donoren å bestemme om vedkommende er villig til å distribuere programvare gjennom et annet system, og en som har en lisens kan ikke ta den avgjørelsen. Denne seksjonen er ment for å gjøre det klart hva som er ment å være en konsekvens av resten av denne Lisensen. 8. Dersom distribusjonen og/eller bruken av Programmet har restriksjoner i bestemte land av patenter eller av opphavsrett, kan den originale opphavsrettinnehaveren som plasserer Programmet under denne lisensen legge til geografiske distribusjonsbegrensninger, slik at distribusjon er tillatt bare i eller mellom land som ikke er ekskludert. I slike tilfeller, blir denne Lisensen del av begrensningen slik som skrevet i brødteksten i denne Lisensen. 9. Free Software Foundation kan utgi reviderte og/eller nye versjoner av General Public Licence-dokumentet fra tid til annen. Slike nye versjoner vil ligne den nåværende versjonen, men kan være ulik når det gjelder å imøtekomme nye problemer. Hver versjon gis et eget versjonnummer. Dersom Programmet spesifiserer et versjonnummer av denne Lisensen som gjelder for det og "enhver senere versjon" ("any later version"), har du valget mellom å følge reglene for enten den versjonen eller enhver senere versjon publisert av Free Software Foundation. Dersom Programmet ikke spesifiserer et bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon versjonnummer av denne Lisensen, kan du velge enhver versjon noen gang utgitt av Free Software Foundation. 10. Dersom du vil legge til deler av Programmet i alle gratis programmer hvis distribusjonsregler er forskjellige, må du skrive til forfatteren og spørre om tillatelse. For programvare som er copyright for Free Software Foundation, må du skrive til Free Software Foundation, de gjør noen ganger unntak for dette. Vår avgjørelse vil bli veiledet av de to målene om å beholde den frie statusen til alt som stammer fra vår frie programvare og å fremme deling og gjenbruk av programvare generelt sett. INGEN GARANTI 11. FORDI DETTE PROGRAMMET ER LISENSIERT GRATIS, ER DET INGEN GARANTI FOR PROGRAMMET, SÅ LANGT LOVEN TILLATER. UNNTATT NÅR DET ER UTTRYKT ANNERLEDES SKRIFTLIG, TILBYR OPPHAVSRETTINNEHAVEREN OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER AV UTGIVING FOR DET BESTEMTE FORMÅLET. HELE RISIKOEN I FORHOLD TIL KVALITETEN OG UTFØRINGEN AV PROGRAMMET LIGGER HOS DEG. SKULLE PROGRAMMET VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, MÅ DU SELV BETALE ALLE KOSTNADENE FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING. 12. I INGEN SITUASJON, MED MINDRE LOVPÅLAGT ELLER AVTALT SKRIFTLIG, VIL EN OPPHAVSRETTINNEHAVER ELLER EN ANNEN PART SOM KAN MODIFISERE OG/ELLER OMDISTRIBUERE PROGRAMMET SOM TILLATT OVER, VÆRE ANSVARLIG FOR DINE SKADER, INKLUDERT ENHVER GENERELL, SPESIELL ELLER VIKTIG SKADE ELLER FØLGESKADE SOM KOMMER AV BRUK ELLER AT DET IKKE ER MULIG Å BRUKE PROGRAMMET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER DATA SOM BLIR LAGET UNØYAKTIG ELLER TAP FORÅRSAKET AV DEG ELLER TREDJEPARTER ELLER AT PROGRAMMET FEILER I Å FUNGERE MED ANDRE PROGRAMMER). SELV OM SLIKE INNEHAVERE ELLER ANDRE PARTER HAR BLITT FORTALT OM SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SLUTT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER 1-12 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (Versjon 2.1, februar 1999) Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Alle har lov til å kopiere og distribuere umodifiserte kopier av dette lisensdokumentet, men å endre det er forbudt. [Dette er den første utgitte versjonen av Lesser GPL. Den teller også som etterfølgeren til GNU Library Public License, versjon 2, dermed versjonnummer 2.1.] Forord De fleste programvarelisenser er laget for å ta vekk din frihet til å dele og endre programvaren. GNU General Public Licence vil som en kontrast til dette garantere din frihet til å dele og endre fri programvare og gjøre det sikkert at programvaren er fri for alle dets brukere. Denne lisensen, Lesser General Public License, gjelder noen spesielt tilordnede programvarepakker som regel biblioteker hos Free Software Foundation og andre forfattere som vil bruke den. Du kan også bruke den, men vi foreslår at du vurderer nøye om denne lisensen eller den vanlige General Public License er et bedre valg i et gitt tilfelle, basert på forklaringene nedenfor. Når vi snakker om fri programvare, mener vi frihet til bruk, ikke pris. Våre General Public-lisenser er laget for å forsikre at du har frihet til å distribuere kopier av fri programvare (og ta deg betalt for tjenesten om du ønsker) som du mottar kildekoden til eller kan få hvis du vil ha den, slik at du kan endre programvaren eller bruke deler av den i nye, frie programmer og at du vet at du kan gjøre dette. For å beskytte dine rettigheter, må det være regler som forbyr noen å nekte deg disse rettighetene eller be deg om å gi dem fra deg. Disse reglene betyr en del ansvar for deg hvis du distribuerer kopier av biblioteket, eller endrer det. For eksempel, hvis du distribuerer kopier av biblioteket, enten gratis eller for penger, må du gi mottakeren alle de rettighetene du har. Du må være sikker på at de også mottar eller kan få kildekoden. Hvis du kobler annen kode til biblioteket, må du gjøre fullstendige objektfiler tilgjengelig for mottakerne, slik at de kobler disse til biblioteket på nytt etter å ha gjort endringer i biblioteket og kompilert det på nytt.

8 Og du må vise dem disse reglene, slik at de vet hvilke rettigheter de har. Vi beskytter rettighetene dine i to trinn: (1) vi gir deg opphavsrett til programvaren, og (2) tilbyr deg denne lisensen som gir deg tillatelse til å kopiere, distribuere og/eller endre biblioteket. For å beskytte hver distributør, vil vi gjøre det helt klart at det ikke er noen garanti på et fritt bibliotek. Hvis biblioteket modifiseres av noen andre og videresendes, skal mottakerne vite at det de har fått ikke er den originale bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon versjonen, slik at den opprinnelige forfatterens renommé ikke påvirkes av problemer som kan ha blitt lagt til av andre. Endelig utgjør programvarepatenter en stadig trussel for ethvert fritt programs eksistens. Vi vil sikre at et firma ikke kan begrense brukerne av et fritt program ved å skaffe en restriktiv lisens fra en patentinnehaver. Vi insisterer derfor på at enhver patentlisens som skaffes for en versjon av biblioteket må samsvare med den ubegrensede bruksfriheten som angis i denne lisensen. Det meste av GNU-programvare, inkludert noen biblioteker, dekkes av den vanlige GNU General Public License. Denne lisensen, GNU Lesser General Public License, gjelder visse tilordnede biblioteker, og er ganske forskjellig fra den vanlige General Public License. Vi bruker denne lisensen til visse biblioteker for å tillate å koble disse bibliotekene til programmer som ikke er fritt tilgjengelig. Når et program er koblet til et bibliotek, enten statisk eller ved bruk av et delt bibliotek, er kombinasjonen av dem juridisk sett et kombinert verk, avledet fra det opprinnelige biblioteket. Den vanlige General Public License tillater derfor slike koblinger kun hvis hele kombinasjonen passer til kriteriene for frihet. Lesser General Public License tillater mer avslappede kriterier for kobling av annen kode til biblioteket. Vi kaller denne lisensen "Lesser" General Public License fordi den gjør mindre for å beskytte brukerens frihet enn den vanlige General Public License. Den gir også utviklere av fri programvare færre fordeler i forhold til konkurrerende programmer som ikke er fritt tilgjengelige. Disse ulempene er grunnen til at vi bruker den vanlige General Public License for mange biblioteker. Lesser-lisensen gir imidlertid fordeler i visse, spesielle tilfeller. En sjelden gang kan det for eksempel være et særlig behov for å fremme størst mulig bruk av et bestemt bibliotek, slik at det blir en de facto standard. For å oppnå dette må programmer som ikke er fri få tilgang til biblioteket. Et hyppigere tilfelle er at et fritt bibliotek gjør samme jobb som utbredte biblioteker som ikke er fri. I dette tilfellet er det lite å vinne på å begrense det frie biblioteket til bare å gjelde fri programvare, så vi bruker Lesser General Public License. I andre tilfeller gjør tillatelser til å bruke et bestemt bibliotek i programmer som ikke er fri, et større antall mennesker i stand til å bruke en stor mengde fri programvare. For eksempel vil tillatelse til å bruke GNU C Library i programvare som ikke er fri gjøre at mange kan bruke hele GNU-operativsystemet, i tillegg til varianten GNU/Linuxoperativsystemet. Selv om Less General Public License er mindre beskyttende for brukerens frihet, sikrer den at brukeren av et program som er koblet til Biblioteket, har friheten til å kjøre det programmet ved å bruke en modifisert versjon av Biblioteket bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 De presise lovene og reglene for kopiering, distribusjon og modifisering vises nedenfor. Vær oppmerksom på forskjellen mellom et "verk som er basert på biblioteket" og et "verk som bruker biblioteket". Førstnevnte inneholder kode som er avledet fra biblioteket, mens sistnevnte må kombineres med biblioteket for å kunne kjøres. GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE LOVER OG REGLER FOR KOPIERING, DISTRIBUSJON OG MODIFISERING 0. Lisensen gjelder for ethvert programvarebibliotek som inneholder en notis lagt inn av opphavsrettholderen som sier at det kan bli distribuert under betingelsene for Lesser General Public Licence (også kalt "Lisensen". Hver lisens omtales som "deg". Et "bibliotek" betyr en samling funksjoner og/eller data som er forberedt slik at de enkelt kan kobles til applikasjonsprogrammer (som benytter noen av disse funksjonene og dataene) til å opprette kjørbare filer. "Bibliotek", nedenfor, viser til alle programvarebiblioteker eller arbeider som er blitt distribuert under disse vilkårene. Et "arbeid basert på Biblioteket" betyr enten Biblioteket eller ethvert avledet arbeid under opphavsrettlovgivning. det betyr, et verk som inneholder Biblioteket eller en del av det, enten umodifisert eller med modifikasjoner og/eller oversatt til et annet språk. (Heretter inkluderes oversettelse uten begrensninger i begrepet "endring".) "Kildekode" til et arbeid betyr den foretrukne formen av arbeidet for å gjøre endringer i det. For et bibliotek betyr komplett kildekode all kildekode for alle moduler det inneholder, pluss alle tilknyttede grensesnittdefinisjonsfiler, pluss skriptene som brukes til å kontollere kompilering og installasjon av biblioteket. Andre aktiviteter enn kopiering, distribusjon og endring dekkes ikke av denne lisensen; de omfattes ikke her. Det å kjøre et program ved å bruke Biblioteket har ingen begrensninger, og utdata fra et slikt program dekkes bare hvis dets innhold danner et arbeid basert på Biblioteket (uavhengig av bruken av Biblioteket i et verktøy for å skrive det). Om det stemmer eller ikke avhenger av hva Biblioteket gjør og hva programmet som bruker Biblioteket gjør. 1. Du kan kopiere og distribuere umodifiserte kopier av Bibliotekets komplette kildekode så lenge du mottar det, i hvilket som helst medium, gitt at du lett synlig og korrekt ved hver kopi legger en riktig opphavsrettnotis og informasjon om at det ikke finnes garanti. Du må beholde alle notisene som refererer til denne Lisensen og at det ikke finnes noen som helst form for garanti; og du må distribuere en kopi av denne Lisensen ved Biblioteket. Du kan ta betalt for å fysisk overføre en kopi, og du kan, hvis du vil, tilby garantibeskyttelse mot avgift. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 2. Du kan endre din kopi eller dine kopier av Biblioteket eller hvilken som helst del av det, som dermed danner et verk basert på Biblioteket, og kopiere og distribuere slike endringer eller arbeider under vilkårene i Del 1 ovenfor, gitt at du også oppfyller disse kriteriene: a) Det modifiserte arbeidet må i seg selv være et programvarebibliotek.

9 b) Du må sørge for at filene som er endret har med tydelige notiser som stadfester at du endret filene og datoen for alle endringer. c) Du må sørge for at hele arbeidet blir lisensiert gratis til alle tredjeparter under vilkårene i denne Lisensen. d) Hvis en funksjon i det endrede Biblioteket viser til en funksjon eller en datatabell som forsynes av en applikasjon som bruker funksjonen, bortsett fra et argument som overføres når funksjonen brukes, må du bruke skjønn for å sikre at selv om applikasjonen ikke forsyner en slik funksjon eller tabell, så brukes funksjonen fortsatt, og utfører den delen av sin hensikt så lenge den er meningsfull. (For eksempel har en funksjon i et bibliotek som beregner kvadratrøtter en hensikt som er definert helt uavhengig av applikasjonen. Derfor krever underseksjon 2d at alle funksjoner som forsynes av applikasjoner eller tabeller som brukes av denne funksjonen, skal være valgfrie. hvis applikasjonen ikke forsyner den, må kvadratrotfunksjonen fortsatt beregne kvadratrøtter.) Disse kravene gjelder for hele det endrede arbeidet. Dersom identifiserbare seksjoner av det verket ikke er fra Biblioteket, og kan bli fornuftig ansett som uavhengig og et separat verk i seg selv, gjelder ikke denne Lisensen og dens betingelser disse seksjonene når du distribuerer dem som separate verk. Men når du distribuerer den samme seksjonen som del av et helt verk som er basert på Biblioteket, må hele distribusjonen være i henhold til betingelsene i denne Lisensen, hvis rettigheter for andre lisenser gjelder det hele, og følgende til hver og en del uavhengig av hvem som skrev den. Følgelig er det ikke meningen i denne seksjonen å kreve rettigheter eller bestride dine rettigheter til verk laget bare av deg; isteden er meningen å utøve retten til å kontrollere distribusjonen av utspringere eller samlebare verk basert på Biblioteket. I tillegg vil ikke små uviktige biter av et annet verk som ikke er basert på Biblioteket med Biblioteket (eller et verk basert på Biblioteket) på et lagringsmedium bringe det andre verket under denne lisensen bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 3. Du kan velge å benytte vilkårene i den vanlige GNU General Public License i steden for denne lisensen i en gitt kopi av Biblioteket. For å gjøre dette må du endre alle notiser som viser til denne Lisensen, slik at de refererer til den vanlige GNU General Public License, versjon 2, og ikke denne Lisensen. (Hvis en nyere versjon enn versjon 2 av den vanlige GNU General Public License har kommet, kan du spesifisere den versjonen i stedet hvis du vil.) Ikke foreta andre endringer i disse notisene. Nå denne endringen er gjort i en gitt kopi, er den uomstøtelig for den kopien, slik at den vanlige GNU General Public License gjelder alle påfølgende kopier og avledete arbeider som er laget fra den kopien. Dette alternativet er nyttig når du ønsker å kopiere en del av bibliotekkoden inn i et program som ikke er et bibliotek. 4. Du kan kopiere og distribuere Biblioteket (eller en del eller en avledning av det, under seksjon 2) i objektkode eller i kjørbar form under vilkårene i seksjon 1 og 2 ovenfor, gitt at du legger ved den fullstendige, tilhørende og maskinlesbare kildekoden, som må distribueres under vilkårene i seksjon 1 o 2 ovenfor på et middels nivå for programvareutveksling. Hvis distribusjonen av objektkode gjøres ved å tilby tilgang til å kopiere fra et gitt sted, så vil det å tilby tilsvarende tilgang til å kopiere kildekode fra samme sted tilfredsstiller kravet til å distribuere kildekoden, selv om tredjeparter ikke nødvendigvis må kopiere kildekoden sammen med objektkoden. 5. Et program som ikke inneholder noen avledninger av noen del av Biblioteket, men som er laget for å fungere sammen med Biblioteket ved å kompileres eller koblet til den, kalles et "arbeid som bruker Biblioteket". Et slikt arbeid er, isolert sett, ikke et avledet verk fra Biblioteket, og faller derfor utenfor definisjonsområdet i denne lisensen. Men å koble "arbeid som bruker Biblioteket" med Biblioteket danner en kjørbar fil som er en avledning fra Biblioteket (fordi den inneholder en del av Biblioteket), og ikke et "arbeid som bruker biblioteket". Den kjørbare filen dekkes derfor av denne lisensen. Seksjon 6 stadfester vilkår for distribusjon av slike kjørbare filer. Når et "arbeid som bruker Biblioteket" bruker materiale fra en overskriftsfil som er en del av Biblioteket selv om kildekoden ikke er det. Om dette stemmer er særlig viktig hvis arbeidet kan kobles uten Biblioteket, eller om arbeidet i seg selv er et bibliotek. Terskelen for når dette er tilfelle er ikke entydig definert i loven. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Hvis en slik objektfil kun bruker numeriske parametere, datastrukturutforming og sikrede ressurser og små makroer og små automatiserte funksjoner (ti linjer eller mindre i lengde), er bruken av objektfilen ubegrenset, uansett om det er et lovlig utledet arbeid eller ikke. (Kjørbare filer som inneholder denne objektkoden pluss deler av Biblioteket faller fortsatt inn under seksjon 6.) Ellers, hvis arbeidet er en avledning fra Biblioteket, kan du distribuere objektkoden for arbeidet under vilkårene i seksjon 6. Alle kjørbare filer som inneholder det arbeidet faller inn under seksjon 6, enten de kobles direkte til selve Biblioteket eller ikke. 6. Som et unntak til seksjonene ovenfor, kan du også kombinere eller koble til et "arbeid som benytter Biblioteket" sammen med Biblioteket for å produsere et arbeid som inneholder deler av Biblioteket, og distribuere arbeidet under dine valgfrie vilkår, gitt at vilkårene tillater at kunden kan endre arbeidet til eget bruk og reversere konstruksjonen for å feilsøke slike endringer. Du må gi tydelig beskjed sammen med hver kopi av arbeidet at Biblioteket brukes i det, og at Biblioteket og bruken av det dekkes av denne lisensen. Du må tilby en kopi av denne lisensen. Hvis arbeidet viser notiser om opphavsrett under oppstart, må du inkludere en melding om opphavsrett for Biblioteket sammen med dem, i tillegg til en referanse som kobler brukeren til kopien av denne lisensen. Du må også gjøre en av disse tingene: a) legge ved fullstendig, maskinlesbar kildekode for Biblioteket uansett hvilke endringer som ble brukt i arbeidet (som må distribueres under seksjon 1 og 2 ovenfor), og hvis arbeidet er en kjørbar fil som er koblet til Biblioteket, med det fullstendige, maskinlesbare "arbeidet som bruker Biblioteket", som objektkode og/eller kildekode, slik at brukeren kan endre biblioteket og deretter koble til igjen for å opprette en endret kjørbar fil som inneholder det endrede Biblioteket.

10 (Det er underforstått at brukeren som endrer innholdet i definisjonsfiler i Biblioteket ikke nødvendigvis vil kunne rekompilere applikasjonen for å bruke de endrede definisjonene.) b) Bruk en passende, delt bibliotekmekanisme for tilkobling til Biblioteket. En passende mekanisme er en som (1) bruker en kopi av biblioteket som allerede ligger på brukerens datasystem når det kjøres, snarere enn å kopiere bibliotekfunksjoner inn i den kjørbare filen, og (2) vil fungere ordentlig med en endret versjon av biblioteket hvis brukeren installerer et, så lenge den endrede versjonen er grensesnitt-kompatibel med versjonen som arbeidet ble laget med bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 c) Legg ved et skriftlig tilbud med arbeidet som er gyldig i minst tre år, for å gi den samme brukeren materialene som er spesifisert i delseksjon 6a ovenfor, til en betaling som ikke skal være høyere enn kostnadene ved å utføre distribusjonen. d) Hvis distribusjonen av arbeidet gjøres ved å tilby tilgang til å kopiere fra et bestemt sted, tilby tilsvarende tilgang til å kopiere materialene som er angitt ovenfor fra samme sted. e) Verifiser at brukeren allerede har mottatt en kopi av dette materialet eller at du allerede har sendt en kopi til denne brukeren. For en kjørbar fil må den påkrevde formen av "arbeid som bruker Biblioteket" omfatte alle data og hjelpeprogrammer som trengs for å reprodusere den kjørbare filen fra det. Men, som et spesielt unntak, trenger ikke materiellet som distribueres å omfatte noe som vanligvis distribueres (enten som kildekode eller i binær form) med hovedkomponentene (kompilator, kjerne, osv.) i operativsystemet som de kjørbare filene kjøres på, med mindre selve komponenten følger med den kjørbare filen. Det kan skje at dette kravet står i strid med lisensbegrensningene til andre biblioteker som ikke vanligvis følger med operativsystemet. En slik strid betyr at du ikke kan bruke både dem og Biblioteket sammen i en kjørbar fil som du distribuerer. 7. Du kan plassere bibliotekfunksjoner som er et arbeid basert på Biblioteket side ved side i et enkelt bibliotek sammen med andre bibliotekfunksjoner som ikke dekkes av denne lisensen, og distribuere et slikt kombinert bibliotek, gitt at den enkelte distribusjonen av arbeidet er basert på Biblioteket og at andre bibliotekfunksjoner ellers tillates, og gitt at du gjør disse to tingene: a) legger ved en kopi av det samme arbeidet basert på Biblioteket til det kombinerte biblioteket, ikke kombinert med noen andre bibliotekfunksjoner. Dette må distribueres under vilkårene i seksjonene ovenfor. b) gir klar beskjed, sammen med det kombinerte biblioteket, at deler av arbeidet er basert på Biblioteket, og forklarer hvor man kan finne den tilhørende, ikke-kombinerte formen av det samme arbeidet. 8. Du kan ikke kopiere, endre, underlisensiere, koble til eller distribuere Biblioteket på andre måter enn slik som er uttrykt i denne Lisensen. Ethvert forsøk på å kopiere, modifisere, underlisensiere, koble til eller distribuere Biblioteket er ugyldig og du vil automatisk få fratatt dine rettigheter under denne Lisensen. Men parter som ikke har mottatt kopier eller rettigheter fra deg under denne Lisensen vil ikke få sine rettigheter fratatt så lenge slike parter fortsatt følger reglene. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 9. Du er ikke påkrevd å akseptere denne Lisensen, siden du ikke har signert den. Men ingenting annet gir deg rett til å modifisere eller distribuere Biblioteket eller biblioteker som stammer fra det. Disse handlingene er forbudt ved lov dersom du ikke aksepterer denne Lisensen. Derfor, ved å modifisere eller distribuere Biblioteket (eller ethvert arbeid basert på Biblioteket), indikerer du at du aksepterer denne Lisensen til å gjøre det, og alle dets regler og retningslinjer for å kopiere eller modifisere Biblioteket eller verk basert på det. 10. Hver gang du redistribuerer Biblioteket (eller et arbeid basert på Biblioteket), vil mottakeren automatisk motta en lisens fra den originale forfatteren til å kopiere, distribuere eller endre Biblioteket etter disse reglene. Du kan ikke innføre noen videre restriksjoner på mottakerens utøvelse av rettighetene som her gis. Du er ikke ansvarlig for tvinge tredjeparter til å akseptere denne Lisensen. 11. Dersom du, som en konsekvens av en dom fra retten eller en patent som begrenser dine rettigheter eller enhver annen grunn (ikke begrenset til patentsaker), tvinges (enten av en dommer, en avtale eller annet) til å gå imot reglene til denne Lisensen, er dette ingen fritakelse fra reglene i denne Lisensen. Dersom du ikke kan distribuere for så å tilfredsstille sammenhengende dine obligasjoner under denne Lisensen og enhver relevant obligasjon, vil du som en konsekvens ikke kunne distribuere Biblioteket i det hele tatt. For eksempel, dersom en patent lisens ikke tillater fri redistribusjon av Biblioteket av alle som mottar kopiere direkte eller indirekte gjennom deg, da er den eneste måten du kan tilfredsstille den og denne Lisensen å totalt frastå fra distribuering av Biblioteket. Dersom noen del av denne seksjonen blir holdt ugyldig eller anses som ikke-påtvingbar, er balansen av denne seksjonen er ment til å gjelde og seksjonen som en helhet er ment å gjelde i andre situasjoner. Det er ikke meningen i denne seksjonen å få deg til å oppgi patenter eller andre eiendomsretter eller få deg til å ugyldiggjøre dem; denne seksjonen har som intensjon å beskytte integriteten av det frie programvaredistribusjonssystemet, som er implementert av offentlige lisensutøvere. Mange har kommet med generøse bidrag i det store spekteret av programvare distribuert gjennom systemet i avhengighet av konsistent gjennomføring av systemet, det er opp til forfatteren/donoren å bestemme om vedkommende er villig til å distribuere programvare gjennom et annet system, og en som har en lisens kan ikke ta den avgjørelsen. Denne seksjonen er ment for å gjøre det klart hva som er ment å være en konsekvens av resten av denne Lisensen bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Dersom distribusjonen og/eller bruk av Biblioteket har restriksjoner i bestemte land eller patenter eller av opphavsrett, kan den originale opphavsrettinnehaveren som plasserer Biblioteket under denne lisensen legge til geografiske distribusjonsbegrensninger, slik at distribusjon er tillatt bare i eller mellom land som ikke er ekskludert.

11 I slike tilfeller, blir denne Lisensen del av begrensningen slik som skrevet i brødteksten i denne Lisensen. 13. Free Software Foundation kan utgi reviderte og/eller nye versjoner av Lesser General Public License fra tid til annen. Slike nye versjoner vil likne denne versjonen, men kan være forskjellig mht. detaljer for å imøtegå nye problemer. Hver versjon gis et unikt versjonnummer. Dersom Biblioteket spesifiserer et versjonnummer av denne Lisensen som gjelder for lisensen og "enhver senere versjon" ("any later version"), har du valget mellom å følge reglene for den versjonen eller enhver senere versjon publisert av Free Software Foundation. Dersom Biblioteket ikke spesifiserer et versjonnummer av denne Lisensen, kan du velge enhver versjon noen gang utgitt av Free Software Foundation. 14. Dersom du vil legge til deler av Biblioteket i alle gratis programmer hvis distribusjonsregler er forskjellige, må du skrive til forfatteren og spørre om tillatelse. For programvare som er copyright for Free Software Foundation, må du skrive til Free Software Foundation, de gjør noen ganger unntak for dette. Vår avgjørelse vil bli veiledet av de to målene om å beholde den frie statusen til alt som stammer fra vår frie programvare og å fremme deling og gjenbruk av programvare generelt sett. INGEN GARANTI 15. FORDI DETTE BIBLIOTEKET ER LISENSERT GRATIS, ER DET INGEN GARANTI FOR BIBLIOTEKET, SÅ LANGT LOVEN TILLATER. UNNTATT NÅR DET ER UTTRYKT ANNERLEDES SKRIFTLIG, TILBYR OPPHAVSRETTINNEHAVEREN OG/ELLER ANDRE PARTER BIBLIOTEKET "SOM DET ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER AV UTGIVING FOR DET BESTEMTE FORMÅLET. HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITETEN OG UTFØRINGEN AV BIBLIOTEKET LIGGER HOS DEG. SKULLE BIBLIOTEKET VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, MÅ DU SELV BETALE ALLE KOSTNADENE FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARERING ELLER KORRIGERING. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 16. I INGEN SITUASJON PÅKREVD AV LOV ELLER AVTALT I SKRIFTLIG FORM VIL EN OPPHAVSRETTINNEHAVER, ELLER EN ANNEN PART SOM KAN MODIFISERE OG/ELLER OMDISTRIBUERE BIBLIOTEKET SOM TILLATT OVER, VÆRE ANSVARLIG FOR DINE SKADER, INKLUDERT ENHVER GENERELL, SPESIELL ELLER VIKTIG SKADE ELLER FØLGESKADE SOM KOMMER AV BRUK ELLER AT DET IKKE ER MULIG Å BRUKE BIBLIOTEKET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER DATA SOM BLIR LAGET UNØYAKTIG ELLER TAP FORÅRSAKET AV DEG ELLER TREDJEPARTER ELLER AT BIBLIOTEKET FEILER I Å FUNGERE SAMMEN MED ANDRE BIBLIOTEKER), SELV OM SLIKE INNEHAVERE ELLER ANDRE PARTIER HAR BLITT FORTALT OM SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SLUTT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER 1-22 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 Slik innfører du disse vilkårene i dine nye biblioteker Hvis du utvikler et nytt bibliotek, og du vil at det skal brukes av flest mulig, anbefaler vi at du gjør det til gratis programvare som alle kan redistribuere og endre. Du kan gjøre dette ved å tillate redistribusjon under disse vilkårene (eller, alternativt, under vilkårene i den vanlige General Public License). For å benytte disse vilkårene må du legge ved følgende notiser i biblioteket. Det et tryggest å legge dem ved i begynnelsen av hver kildefil for å formidle garantiunntaket på mest effektiv måte, og hver fil bør minst ha med "copyright"-linjen og en peker til der den komplette notisen finnes. <en linje som oppgir bibliotekets navn og et inntrykk av hva det gjør.> Copyright (C) <år> <forfatterens navn> Biblioteket er gratis programvare; du kan redistribuere det og/eller endre det under vilkårene i GNU Lesser General Public License som utgis av Free Software Foundation, enten versjon 2.1 av Lisensen, eller (om du vil) en senere versjon. Dette biblioteket distribueres med håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI, og også uten den indirekte garantien for SALG eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se GNU Lesser General Public License for flere detaljer. Du bør ha mottatt en kopi av GNU Lesser General Public License sammen med dette biblioteket. Hvis ikke, skriv til Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Legg også ved informasjon om hvordan vi kan kontakte deg via elektronisk post og papirpost. Du bør også få arbeidsgiveren din (hvis du jobber som programmerer) eller skolen din, hvis relevant, til å skrive under på en "ansvarsfraskrivelse av opphavsrett" for biblioteket, om nødvendig. Her er et eksempel, endre navnene: Yoyodyne, Inc., fraskriver seg herved all interesse angående opphavsrett for biblioteket 'Frob' (et bibliotek for å skru på knotter) skrevet av James Random Hacker. <signaturen til Ty Coon>, 1. april 1990 Ty Coon, president av vise Det er alt som trengs! bizhub PRO C6500eP Lisensspørsmål Innledning/Sikkerhetsinformasjon OpenSSL-verktøykassen beholdes under en dobbelt lisens, dvs. at både vilkårene til OpenSSL-lisensen og den originale SSLeay-lisensen gjelder for verktøykassen. Du finner de faktiske lisenstekstene nedenfor. Begge lisensene er faktisk BSD-aktige Open Source-lisenser. Hvis du har noen lisensspørsmål relatert til OpenSSL, tar du kontakt på OpenSSL-erklæring OpenSSL-lisens Copyright The OpenSSL Project. Med enerett. Redistribusjon og bruk i kildekodeform og binær form, med eller uten endringer, tillates, gitt at følgende betingelser er oppfylt: 1. Alt markedsføringsmateriell som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må vise følgende bekreftelse: "Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av OpenSSL Project til bruk i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl. org/)" 4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" kan ikke brukes til å bifalle eller promotere produkter som er utledet fra denne programvaren uten skriftlig tillatelse i forkant. Hvis du vil be om skriftlig tillatelse, kan du kontakte 5. Produkter som er utledet fra dette produktet kan ikke kalles "OpenSSL" ei heller kan "OpenSSL" vises i navnene deres uten skriftlig tillatelse i forkant fra OpenSSL Project. 6. Redistribusjoner i enhver form må inneholde følgende bekreftelse: "Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av OpenSSL Project til bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" DENNE PROGRAMVAREN TILBYS AV THE OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER", OG DET GIS AVKALL PÅ ALLE EKSPLISITTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

12 OpenSSL PROSJEKTET ELLER DETS BIDRAGSYTERE SKAL IKKE, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FREMSKAFFING AV ALTERNATIVE GODER ELLER TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKT ELLER FORRETNINGSAVBRYTELSE) UANSETT HVORDAN DE 1-24 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 ER FORÅRSAKET OG UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, ENTEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET MED MER) SOM PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE OPPSTÅR VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER OPPLYST OM FAREN FOR SLIK SKADE PÅ FORHÅND. Dette produktet inneholder kryptografi-programvare skrevet av Eric Young Dette produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson Original SSLeay-lisens Copyright Eric Young Med enerett. Denne pakken er en SSL-implementering skrevet av Eric Young Implementasjonen ble skrevet for å samsvare med Netscapes SSL. tosidig-funksjonen (1-2) er kompatibel med denne funksjonen. avstenging Slår av strømmen til maskinen når du trykker på [Energisparing] på kontrollpanelet. Neg.-/Positive revers. Reverserer bildet fra svart-på-hvitt til hvitt-på-svart eller omvendt. Utskrift fra etterbehandleren FS-607 med arkmater PI-502 Omslagsarkmating Offline etterbehandlingsmodus Utskrift fra maskinen når etterbehandleren FS-503 er installert Funksjonene for ikke-sortering, kollatering, ikke-kollatering og stifting ved bruk av primærskuffen Kollatert og ikke-kollatert ved bruk av den sekundære skuffen Velger et mottakerbrett og en utskriftsfunksjon i skjermbildet Utskriftsprogram. Utskrift fra maskinen når etterbehandleren FS-607 er installert Funksjonene for ikke-sortering, kollatering, ikke-kollatering og stifting ved bruk av primærskuffen Kollatert og ikke-kollatert ved bruk av den sekundære skuffen Velger et mottakerbrett og en utskriftsfunksjon i skjermbildet Utskriftsprogram. Utskrift for maskin med høykapasitetsstableren LS-501 installert Funksjonene for ikke-sortering, kollatering og ikke-kollatering ved bruk av stableren Funksjonene for kollatert og ikke-kollatert ved bruk av stablerens sekundære skuff Velger et mottakerbrett og en utskriftsfunksjon i skjermbildet Utskriftsprogram. Utskrift for FS-503 etterbehandler med falseenheten FD-501 installert. Hull Falsing (Z-fals, trifalsing inn, trifalsing ut, dobbel parallell, port, falsing) Omslagsarkmating 1-28 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Utskrift for maskin med ryggstifteren SD-501 installert Stift og fals, beskjæring Falsing (flere halv-falsing, multi trifals) Marger 1 Oppretter eller fjerner en innbindingsmarg i øverste, nederste, høyre og venstre kanter (forskyvning fra 0~250 mm, i intervaller på 1 mm); reduserer bildet for å hindre bildetap (reduksjon og forskyvning fra 0~250 mm, i intervaller på 1 mm). Energisparing Slår automatisk av all strømtilførsel, unntatt den nominelle, etter at maskinen har vært inaktiv i en angitt periode, for å oppnå optimal effektivitet. Strømmen kommer tilbake etter en kort oppvarmingsperiode når du trykker på [Energisparing] på kontrollpanelet. Stempel Trykker vannmerke, vanlige stempler, dato/klokkeslett, sidenummer og nummerering på utskriftsarkene for å forbedre utseendet på og nytten av utskriftene. Stifting Velger stifteposisjon og antall stifter. Uketidsur Kan stilles i henhold til behovet i hvert arbeidsmiljø. Slår strømmen til hovedenheten på/av daglig eller ukentlig under lunsj, i ferier samt aktiverer tidsavbruddsmodus som gjør det mulig med midlertidig bruk av maskinen også når maskinen er i daglig, ukentlig eller ferie av-modus. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Forklaring av konvensjonene i bruksanvisningen Følgende indikatorer brukes på varseletikettene eller i denne bruksanvisningen for å angi alvorlighetsgraden for sikkerhetsadvarslene. Sikkerhetsinformasjon 6 FARE! Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre død eller alvorlige personskader. % Vær oppmerksom på eventuelle farer for å unngå personskader. 7 ADVARSEL! Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. % Les alle advarsler for å unngå personskader og for å oppnå sikker bruk av maskinen. 7 FORSIKTIG! Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre personskader eller materielle skader. % Les alle forsiktighetsregler for å unngå personskader og for å oppnå sikker bruk av maskinen. Handlingsforløp 1 2 Tallet 1 formatert på denne måten angir første trinn i en rekke av handlinger. Etterfølgende tall formatert på denne måten, angir etterfølgende trinn i en rekke av handlinger. En illustrasjon satt inn her viser hvilke operasjoner som må utføres.? Tekst formatert på denne måten gir ytterligere hjelp. % Tekst formatert på denne måten beskriver den handlingen som sikrer at det ønskede resultat oppnås bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Tips 1 2 Merk Tekst som er uthevet slik, inneholder nyttig informasjon og tips for å sikre riktig bruk av maskinen. 2 Påminnelse Tekst som er uthevet slik, inneholder nyttig informasjon man bør huske på.! Detalj Tekst som er uthevet slik, inneholder referanser til ytterligere informasjon. Særlige tekstmarkeringer [Stopp]-tasten Navnet på tastene på kontrollpanelet er skrevet som vist ovenfor. MASKININNSTILLING Tekst på skjermbilder er skrevet som vist ovenfor. bizhub PRO C6500eP Gjelder kun for EU-land Symbolet betyr: Ikke avhend dette produktet sammen med husholdningsavfall. Innledning/Sikkerhetsinformasjon Følg de retningslinjene som gjelder for ditt lokalmiljø, eller kontakt en av våre forhandlere for å få informasjon om riktig avhending av elektrisk og elektronisk utstyr som ikke kan brukes lenger. Resirkulering av produktet bidrar til å bevare naturressursene og forhindre potensielt negative konsekvenser for miljø og mennesker som følge av feil avhending bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 1.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 6 Sikkerhetsinformasjon Dette avsnittet inneholder detaljert veiledning om bruk og vedlikehold av maskinen. For å oppnå optimal bruk av denne maskinen, må alle som bruker den lese avsnittet nøye og følge veiledningen i bruksanvisningen. Les denne delen før du kobler maskinen til strømmen. Den inneholder viktig informasjon knyttet til brukersikkerhet og forebygging av utstyrsproblemer. Oppbevar denne bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted i nærheten av maskinen. Kontroller at du følger alle forholdsreglene i alle delene i denne bruksanvisningen. 2 Merk Det kan være noen deler av innholdet i denne delen ikke stemmer overens med det kjøpte produktet. Advarselssymboler Følgende indikatorer brukes på varseletikettene eller i denne bruksanvisningen til å kategorisere nivået av sikkerhetsadvarsler. 7 ADVARSEL! Hvis advarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig skade eller død. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. 7 FORSIKTIG! Hvis forholdsreglene ignoreres, kan det føre til personskade eller skade på utstyr. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. bizhub PRO C6500eP Symbolenes betydning Symbol Betydning En trekant angir en fare som du bør ta forholdsregler mot. Innledning/Sikkerhetsinformasjon Eksempel Betydning Dette symbolet advarer mot mulige forbrenninger. En skrå linje angir en ulovlig handling. Dette symbolet advarer mot demontering av enheten. En svart sirkel angir en nødvendig handling. Dette symbolet angir at du må koble enheten fra strømnettet. Demontering og modifisering 7 ADVARSEL! Hvis advarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig skade eller død. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. ADVARSEL Ikke forsøk å fjerne deksler og paneler som er fast montert på produktet. Noen produkter inneholder en høyspenningsdel eller en laserkilde som kan forårsake elektrisk støt eller blindhet. Dette produktet må ikke modifiseres. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Dersom produktet inneholder laserteknologi, kan laserstrålen forårsake blindhet. Symbol 1-34 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Strømledning 1 7 ADVARSEL! Hvis advarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig skade eller død. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. ADVARSEL Bruk bare strømledningen som følger med i forpakningen. Hvis det ikke følger med en strømledning, må du kun bruke strømkabelen og støpselet som er spesifisert i INSTRUKSJONER FOR STRØMLEDNING. Hvis du ikke bruker denne ledningen, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Bruk strømledningen som følger med i forpakningen kun til denne maskinen, og bruk den ALDRI sammen med andre produkter. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke riv, skrap, plasser tunge gjenstander på, varm opp, vri, bøy, trekk eller ødelegg strømkabelen. Bruk av en skadet strømledning (blottlagte eller ødelagte ledningstråder o.l.), kan føre til brann eller funksjonssvikt. I slike tilfeller må du slå AV hovedstrømbryteren, trekke ut støpselet fra kontakten og kontakte en autorisert servicerepresentant. Symbol bizhub PRO C6500eP Spenningstilførsel Innledning/Sikkerhetsinformasjon 7 ADVARSEL! Hvis advarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig skade eller død. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. ADVARSEL Bruk bare den spesifiserte nettspenningen. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Symbol Koble strømkontakten direkte til en stikkontakt som har samme konfigurasjon som pluggen. Bruk av en adapter fører til at produktet kobles til mangelfull strømtilførsel (spenning, gjeldende kapasitet, jording), og kan føre til brann eller elektrisk støt. Hvis en passende stikkontakt ikke er tilgjengelig, skal kunden be en kvalifisert elektriker om installasjon. Ikke bruk en grenuttakadapter eller skjøteledning. Hvis du bruker en adapter eller skjøteledning, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Kontakt din servicerepresentant hvis det må brukes skjøteledning. Ta kontakt med en autorisert servicerepresentant før du kobler til annet utstyr på samme stikkontakt. Overbelastning kan føre til brann. 7 FORSIKTIG! Hvis forholdsreglene ignoreres, kan det føre til personskade eller skade på utstyr. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. FORSIKTIG Uttaket må være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Hvis ikke, kan du ikke trekke ut kontakten hvis det oppstår et nødstilfelle. Symbol 1-36 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Strømkontakt 1 7 ADVARSEL! Hvis advarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig skade eller død. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. ADVARSEL Trekk ikke strømkabelen inn/ut av stikkontakten når du er våt på hendene, Dette kan gi elektrisk støt. Symbol Pass alltid på at strømkabelen sitter ordentlig på plass. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. 7 FORSIKTIG! Hvis forholdsreglene ignoreres, kan det føre til personskade eller skade på utstyr. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. FORSIKTIG Ikke dra i strømledningen når du tar ut kontakten. Hvis du trekker i strømkabelen, kan det oppstå skader på ledningen, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Trekk ut støpselet fra stikkontakten minst én gang i året og rengjør området mellom polstiftene. Støv som samler seg mellom stiftene kan forårsake brann. Symbol bizhub PRO C6500eP Jording Innledning/Sikkerhetsinformasjon 7 ADVARSEL! Hvis advarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig skade eller død. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. ADVARSEL Koble strømkabelen til en jordet stikkontakt. Symbol Installasjon 7 ADVARSEL! Hvis advarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig skade eller død. % Følg alle sikkerhetsadvarsler. ADVARSEL Ikke sett blomstervaser eller andre beholdere som inneholder vann, binders eller andre små metallgjenstander på dette produktet. Vann eller metallgjenstander som mistes inni produktet, kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt.

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

MyFord Mobile Vilkår og betingelser

MyFord Mobile Vilkår og betingelser MyFord Mobile Vilkår og betingelser MyFord Mobile er et program (eller en app) og et nettsted som er kompatibelt med smarttelefoner. Det er ment å utvide kjøretøytilgang og turplanleggingsaktiviteter til

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer