Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER"

Transkript

1 Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER

2

3 MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over hvilke praktiske konsekvenser den nye avgiftsreformen vil få for små og mellomstore virksomheter, og særskilt belyse hvilke krav som stilles til virksomhetens regnskapssystem.

4

5 INNHOLD Hovedtrekkene i merverdiavgiftsreformen Hva er merverdiavgift? 6 Nye regler og satser 6 Hva innebærer merverdiavgiftsreformen for små og mellomstore virksomheter? Avgiftssystemet 7 Investeringsavgift 9 Økonomiske konsekvenser av merverdireformen 9 Hvilket ansvar har avgiftspliktige virksomheter? 1. Registrere virksomheten i merverdiavgiftsmanntallet Forberede kundene Føre fullstendig avgiftsregnskap Rapportere avgiftsregnskapet Betale staten innkrevd merverdiavgift 10 Nye krav til virksomhetens regnskapssystem Kompetanse 11 Rutiner 11 Regnskapssystemet 11 Avgiftsoppgave 12 Salgsdokumentasjon 12 Nyttige linker 14 5

6 Hovedtrekkene i merverdiavgiftsreformen Den 1. juli 2001 trer det nye regelverket for merverdiavgift i kraft. Dette er den største avgiftsomleggingen siden merverdiavgiften ble innført i Alle næringsdrivende vil da i utgangspunktet være merverdiavgiftspliktige. Bakgrunnen for reformen er at forskjellsbehandlingen av varer og tjenester har gjort regelverket komplisert og ressurskrevende å administrere, både for næringsdrivende og avgiftsmyndighetene. Forskjellen i avgiftsplikt mellom varer og tjenester har også ført til konkurransevridninger, samt at regelverket i Norge heller ikke har vært i samsvar med regelverket i andre land som har et merverdiavgiftssystem. Regjeringen har også begrunnet forslaget med at en avgiftsplikt for flere tjenester er viktig for å sikre statens fremtidige inntekter. (Kilde: selger avgiftspliktige varer eller tjenester legger merverdiavgiften oppå sin egen godtgjørelse. Virksomhetene betaler staten differansen mellom merverdiavgiften på sin egen salgsgodtgjørelse og merverdiavgiften på innkjøp. Merverdiavgiften er på denne måten en avgift som belastes forbrukerne. Nye regler og satser Det nye regelverket for merverdiavgiften trer i kraft 1. juli 2001, men en viktig forandring har allerede funnet sted. Fra og med 1. januar 2001 ble den generelle merverdisatsen hevet fra 23 til 24 prosent. Fra og med 1. juli skjer det en rekke endringer i selve systemet og i satsene. Da innføres merverdiavgift på tjenester, og det vil gjelde for alle virksomheter, enten det er en enmannsbedrift, aksjeselskap eller ansvarlig selskap. Satsen for matvarer/næringsmidler blir redusert til 12 prosent. Hva er merverdiavgift? Merverdiavgift er en forbrukerskatt som er innebygd i prisen som forbrukeren betaler for en vare, og fra 1. juli også for en tjeneste. Innkrevingen skjer ved at virksomheter som Denne artikkelen vil ikke gi et fullstendig bilde av alle endringene, men vil forsøke å gi en oversikt over hvilke nye krav små og mellomstore virksomheter må forholde seg til som følge av avgiftsreformen. 6

7 Hva innebærer merverdiavgiftsreformen for små og mellomstore virksomheter? Når de nye merverdiavgiftsreglene trer i kraft 1.juli, må alle virksomheter som er avgiftspliktige kreve utgående merverdiavgift og betale inngående merverdiavgift. Inngående merverdiavgift Selvstendig næringsdrivende og andre virksomheter betaler merverdiavgift på alle innkjøp. Utenfor avgiftssystemet Virksomheter som er utenfor avgiftssystemet selger varer og tjenester som ikke er avgiftsbelagt. Virksomheten må ikke beregne utgående merverdiavgift på varer og tjenester de selger. Virksomheter i denne kategorien får heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift på varer de kjøper inn. Utgående merverdiavgift Selvstendig næringsdrivende og andre virksomheter legger 24 prosent merverdiavgift på avgiftspliktige varer og tjenester de selger. Avgiftssystemet Virksomheten betaler differansen mellom utgående og inngående merverdiavgift til staten. Virksomheten må derfor finne ut om inntektene kommer fra avgiftspliktige varer og tjenester. De fleste virksomheter faller inn under en av to kategorier: Innenfor avgiftssystemet Virksomheter som er innenfor avgiftssystemet selger varer og tjenester som er avgiftsbelagt. Virksomheten må da beregne utgående merverdiavgift på alt de selger, og trekke fra inngående merverdiavgift på det som blir kjøpt inn til bedriften. De fleste virksomheter befinner seg i denne kategorien, og må dermed føre avgiftsregnskap. Unntak Dersom den avgiftspliktige omsetningen er under kroner skal ikke virksomheten registreres i merverdiavgiftsmanntallet, og står dermed utenfor merverdiavgiftssystemet. Noen virksomheter får 0-sats. Det vil si at de ikke beregner utgående merverdiavgift på sine varer og tjenester, men likevel får fradrag for inngående avgifter. Andre virksomheter vil befinne seg i et grenseland hvor noe av omsetningen faller innenfor merverdiavgiftsloven og noe utenfor. Disse virksomhetene skal legge til merverdiavgift på den delen av salget som det skal svares avgift av. Mange av innkjøpene en virksomhet foretar vil ha direkte sammenheng med den enkelte vare- eller tjenestetypen som selges i neste runde. Det kan for eksempel være innkjøp av varer for videre salg, deler til bestemte produkter eller verktøy til en bestemt serviceoppgave. Inngående merverdiavgift som på denne måten knytter seg direkte til avgiftspliktig omsetning, er i sin helhet fradragsberettiget. Men man kan ikke trekke fra inngående merverdiavgift som knytter seg til omsetning utenfor mva-området. 7

8 Eksempler på tjenester som blir avgiftsbelagt Posttjenester (porto) Advokattjenester Eiendomsmegling Rådgivings- og konsulenttjenester Inkasso og kredittopplysning Regnskapstjenester Revisjonstjenester Oppdragsforskning Vakt og sikkerhet Etterforskning Kjøreskoler EDB-tjenester Kringkasting med unntak av NRK Eksempler på tjenester som får 0-sats Luftfart El-biler Frakt av kjøretøy Aviser Eksempler på tjenester som ikke blir avgiftsbelagt Kollektivtrafikk Persontransport Reisebyråer Overnatting Alpinanlegg Fornøyelsesparker Sirkus Lotterier Bank Forsikring Finansielle tjenester Helsetjenester Helsestudioer Utdanning Kultur Grunnforskning Hvis du er i tvil om virksomheten er avgiftspliktig eller ønsker en fullstendig oversikt over hvilke tjenester som er avgiftspliktige, kan du henvende deg til ditt lokale fylkesskattekontor. Se også 8

9 Investeringsavgift Investeringsavgiften ble opprinnelig vedtatt opphevet fra 1. januar 2002, men virketiden er nå forlenget frem til 1. april Virksomheter som blir avgiftspliktige som følge av merverdiavgiftsreformen må dermed også beregne og innbetale investeringsavgift frem til 1. april Det skal beregnes investeringsavgift ved anskaffelse av varer til bruk som driftsmidler og arbeid på driftsmidler. Anskaffelse av tjenester som vil bli avgiftspliktige etter 1. juli vil derfor som regel ikke medføre plikt til å beregne investeringsavgift. Investeringsavgiften beregnes av anskaffelsesprisen etter at merverdiavgift er fratrukket. Satsen er per 1. april 2001 syv prosent. Det betyr at virksomheter ikke kan trekke fra hele den inngående merverdiavgiften ved anskaffelser av driftsmidler, men bare 17 prosent (fradrag for 24 prosent merverdiavgift med tillegg for syv prosent i investeringsavgift). Økonomiske konsekvenser av merverdireformen Merverdiavgiften er en avgift som belastes forbrukerne. Avgiftspliktige virksomheters oppgave er å innkreve avgiften og betale den til staten. At en tjeneste pålegges 24 prosent merverdiavgift betyr ikke at prisen økes med 24 prosent. Prisøkningen vil ligge mellom prosent, anhengig av hvor mye virksomheten kan trekke fra i inngående merverdiavgift. Dermed kommer prisøkningen til å variere fra bransje til bransje. Prisøkningen blir størst i arbeidsintensive virksomheter som bruker lite materiell fordi disse kan trekke minst fra i inngående merverdiavgift. For virksomheter med hovedsakelig lønnsutgifter kan prisstigningen komme på over 20 prosent. Motsatt får bransjer med mer materiellforbruk lavere prisøkning, fordi de kan trekke mer fra i inngående avgift. Fordi investeringsavgiften først blir opphevet 1. april 2002, bør avgiftspliktige næringsdrivende vurdere å utsette større anskaffelser som krever investeringsavgift til etter 1. april For mer informasjon om hvilke konsekvenser reformen vil få for spesifikke bransjer, besøk for eksempel nettsidene til Ernst & Young; Noen virksomheter kan få økonomiske fordeler som følge av fradragsretten, og andre virksomheter som ikke blir avgiftspliktige kan bli berørt av prisøkning på en rekke tjenester de benytter seg av. Likevel er det forbrukerne som kommer til å merke de største økonomiske konsekvensene av avgiftsreformen. For virksomheter som blir avgiftspliktige 1. juli er de største konsekvensene at det settes større krav til de ansattes kunnskaper om merverdiavgift, og ikke minst til virksomhetens regnskapssystem. 9

10 Hvilket ansvar har avgiftspliktige virksomheter? 1. Registrere virksomheten i merverdiavgiftsmanntallet Hvis virksomheten omsetter avgiftspliktige varer og tjenester for mer enn kroner i året må den registreres i merverdiavgiftsmanntallet. Nyetablerte virksomheter kan melde fra til merverdiavgiftsmanntallet samtidig med registreringen i Enhetsregisteret. Virksomheter som blir avgiftspliktige fra 1. juli kan nøye seg med å fylle ut Del 2 av Samordnet registermelding. Besøk nettsidene til Brønnøysundregistrene, for mer informasjon om registrering i manntallet. 2. Forberede kundene Hvis virksomheten blir avgiftspliktig, er det viktig å forberede kundene nå, ved å fortelle at prisene er eksklusive merverdiavgift, og at virksomheten blir mva-pliktig fra 1. juli. salgsdokument. Når virksomheten er registrert i mva-manntallet, kan man føre dette avgiftsbeløpet til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene. 4. Rapportere avgiftsregnskapet Alle bransjer utenom primærnæringene skal sende inn oppgave over sin omsetning og betale inn skyldig avgift seks ganger i året (seks terminer). Omsetningsoppgaven er forhåndsutfylt med navn, adresse og organisasjonsnummer og består av en oppgavedel og en betalingsdel. Alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsmanntallet får tilsendt omsetningsoppgave i god tid før utløpet av hver termin. Oppgaven må være kommet frem til fylkesskattekontoret, og skyldig avgift må være innbetalt innen en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Omsetningsoppgave skal også sendes inn selv om det ikke har vært noen omsetning i terminen. 3. Føre fullstendig avgiftsregnskap Alle avgiftspliktige virksomheter må føre fullstendig regnskap over utgående og inngående avgifter. Utgående avgift skal beregnes ved omsetning både til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Ved salg mellom næringsdrivende skal avgiften spesifiseres i et 5. Betale staten innkrevd merverdiavgift Beløpet som skal innbetales til staten er summen av merverdiavgift beregnet ved salg (utgående avgift) tillagt beregnet investeringsavgift, og fratrukket merverdiavgift betalt ved kjøp (inngående avgift). 10

11 Reformen stiller nye krav til virksomhetens regnskapssystem Reformen stiller nye krav til de ansattes kompetanse og virksomhetens rutiner for bilagsføring og periodisering, men ikke minst må regnskapssystemet kunne håndtere differensierte satser og gjøre det enkelt å føre riktig avgiftsregnskap. Kompetanse Det er viktig at leverandøren av regnskapssystemet kan tilby brukerstøtte og kurs som kan hjelpe virksomheten med å takle overgangen til å bli mva-pliktig uten å måtte bruke for mye tid og ressurser internt. Mamut har stor kompetanse på områder som sikrer brukerne at regnskapssystemet til enhver tid vil være tilpasset de siste endringene i regelverket. Systemet er svært brukervennlig, og har mange veivisere og automatiske feilsøk som gjør det lett å komme raskt i gang med mva-regnskapet. Mamut tilbyr døgnåpen brukerstøtte på Internett på Supportavdelingen har kunnskapsrike kundekonsulenter, og selskapet tilbyr grunnleggende og videregående kurs i regnskapssystemet for brukere som trenger mer hjelp til å håndtere avgiftsregnskap. Det er imidlertid viktig å ta kontakt med revisor eller fylkesskattekontoret dersom virksomheten har behov for inngående veiledning. også foretas avstemming mellom regnskapets konti og tallene i omsetningsoppgaven innen utløpet av avgiftsterminen. Reformen innebærer at virksomhetens regnskapssystem må kunne håndtere flere mva-satser, foreløpig 0, 12 og 24 prosent i tillegg til 7 prosent investeringsavgift. Flere avgiftssatser kan gjøre det vanskeligere å avstemme og dermed vil det være behov for flere rapporter, som for eksempel avstemmingsrapporter og feilsøkingsrapporter. Det stilles også nye krav til salgsdokumentasjonen, for eksempel faktura. Rutiner Bedriften må også ha gode rutiner for bilagsføring og periodisering. Som mva-pliktig er det viktig å kostnadsføre og inntektsføre i riktig periode. Det er seks mva-terminer i året; termin en gjelder omsetningen for januar og februar, termin to gjelder omsetningen for mars og april og så videre. Regnskapssystemet Regnskapssystemet må være tilpasset de nye reglene, ha automatiske innstillinger som hjelper bruker å fylle ut påkrevd informasjon og innebygde feilsøkingsfunksjoner som gjør det lett å identifisere eventuelle feil i avgiftsoppgaven. I følge merverdiavgiftsloven må virksomheten oppgi hvilke av firmaets utgifter som har gått til det avgiftpliktige arbeidet, og hvilke utgifter som har gått til det avgiftsfrie arbeidet. Virksomheten må føre egne konti eller hjelpebøker for de poster som oppgis på omsetningsoppgaven. Det må 11

12 Avgiftsoppgave Alt går automatisk ved bokføring av merverdiavgift i Mamuts regnskapssystemer. All mva-behandling tas hånd om av programmet. Dette skjer ved konti som er innstilt med avgiftskoder. Disse avgiftskodene brukes til å bestemme den avgiftsmessige behandlingen av de ulike posteringene i selskapet. Når en termin som også er en avgiftstermin avsluttes, vil systemet automatisk generere en merverdiavgiftsoppgave. En veiviser hjelper brukeren gjennom prosedyren frem til godkjenning av avgiftsoppgaven. Dermed sparer brukeren tid, og det blir enkelt å fylle ut avgiftsoppgaven korrekt. I noen tilfeller vil det likevel kunne oppstå situasjoner hvor avgiftsoppgaven ikke er klar for innsending til fylkesskattekontoret. Da er det viktig å ha et regnskapssystem som har innebygde kontrollfunksjoner som gjør det lett å finne feilkilden. I Mamuts regnskapssystemer finnes det ulike rapporter som kan hjelpe bruker med kontroll eller avstemming; for eksempel detaljert avgiftsoppgave og avgiftsoppgave avstemming. En detaljert avgiftsoppgave gir mulighet til å få ut alle bilagslinjer. Dermed kan bruker være sikker på at avgiftsoppgaven er fylt ut riktig og det er lett å sjekke for eventuelle feil. Avgiftsoppgave avstemming sjekker mulige feilkilder. En slik feilkilde er for eksempel bilag hvor konto for utgående merverdiavgift ikke er 24 prosent av grunnlaget. Dette oppstår hvis man manuelt overstyrer beløpet som systemet setter ved bilagregistrering. Avgiftsoppgave avstemming sjekker en rekke slike typiske feilkilder, og sparer dermed brukeren for mye arbeid. Salgsdokumentasjon Når virksomheten er mva-pliktig stilles det visse krav til hvilken informasjon salgsdokumentasjonen må inneholde. All salgsdokumentasjon skal for eksempel inneholde salgssum med og uten mva, og mva-sats skal oppgis i tillegg til firmainformasjon som adresse og organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret skal være etterfulgt av bokstavene MVA. Salgsdokumentasjon skal være løpende nummerert på forhåndstrykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer slik at fullstendig registrerte/utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte. Med systemer fra Mamut er brukeren sikret at all salgsdokumentasjon blir fylt ut med påkrevd informasjon. Fakturaer blir for eksempel forhåndsutfylt med riktig informasjon som salgssum med og uten merverdiavgift. 12

13 Godt rustet for reformen med regnskapssystem fra Mamut Det er viktig at virksomheten har klarhet i om omsetningen blir mva-pliktig, enten i sin helhet eller deler av den. Denne artikkelen har kun gitt eksempler på avgiftspliktige og avgiftsfrie tjenester; virksomheter som er usikre på hvilken kategori de tilhører, bør kontakte revisor eller sitt lokale fylkesskattekontor. Virksomheter som blir avgiftspliktige som følge av reformen må melde seg inn i merverdiavgiftsmanntallet. Det er også viktig å begynne å forberede kundene på at virksomhetens tjenester blir avgiftspliktige fra 1. juli. Ikke minst er det viktig å sikre seg at virksomheten har et regnskapssystem som kan håndtere de nye satsene og som gjør det enkelt å føre avgiftsregnskap, slik at virksomheten må bruke minst mulig tid og ressurser på å håndtere overgangen til en avgiftspliktig hverdag. Med de prisbelønte regnskapssystemene fra Mamut er virksomheten godt rustet til å møte de nye kravene som kommer som følge av merverdiavgiftsreformen. Mamut Business Software er markedets mest solgte økonomisystemer for små og mellomstore virksomheter, og sikrer effektiv håndtering av nye avgiftsregler i komplette og profesjonelle løsninger. Se for mer informasjon. Mamut har mottatt en rekke priser, sertifiseringer og utmerkelser for sine produkter Nominert TV2 Hjelper deg

14 Nyttige linker Mer informasjon om regnskapssystemer fra Mamut: Informasjon om kurs fra Mamut: Mamut brukerstøtte: Informasjon fra skatteetaten: Informasjon fra Den Norske Revisorforening: Merverdi- og investeringsavgift i regnskapet gis ut av Den Norske Revisorforening som et hjelpemiddel for avgiftspliktige virksomheter. Heftet kan bestilles på Materialet i denne artikkelen er utgitt med tanke på å gi generell informasjon og eksempler, og behandler ikke uttømmende alle forhold. Ansvar for direkte eller indirekte tap som eventuelt oppstår fraskrives. Det tas videre forbehold om feil og endringer. 14

15

16 Mamut ASA, Pilestredet 75c Boks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo Tlf Fax Mamut er Norges ledende leverandør av økonomi-, CRM og Internettløsninger til små og mellomstore virksomheter. Selskapet tilbyr komplette systemer til markedets beste forhold mellom pris og ytelse. Over brukere anvender daglig selskapets løsninger. Mamut har mottatt en rekke priser for sitt produktspekter, og er representert over hele Europa. Nærmere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på Copyright 2001 Mamut. Alle rettigheter. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. M.004.WPE.N

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret Veiledning Veiledning til blankett for registrering i Merverdiavgiftsregisteret Altinn levér omsetnings oppgaven på Internett Alle

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen Fagdag vgs 22.10.2013 Siv T. Hansen Momskoder i momssett 11, momskompensasjon MOMS- MVA- TEKST - SETT 11 KODE AVGIFTSKODE 110 INGEN MVA KOMP UTGIFTER 111 25 % MVA-KOMP. DRIFT 112 15 % MVA-KOMP. DRIFT 113

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy - høring.

Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy - høring. Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 30. mars 2007 Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy - høring. Vi viser

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Manual for oppsett og oppgjør av leverandører.

Manual for oppsett og oppgjør av leverandører. Manual for oppsett og oppgjør av leverandører. Tema Generelt om leverandørsystemet 1 MVA og formidlingstjenester 2 Oppsett av leverandører 3 Knytte leverandør til produkt: Overnatting og aktiviteter Varesalg

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

MOMS- IKKE MOMS? 2012

MOMS- IKKE MOMS? 2012 E-bok 015 MOMS- IKKE MOMS? 2012 Otto Risanger Otto Risanger MOMS - IKKE MOMS? R!SANGERS E-BOK 015 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf: 22 33 39 27 post@risanger.no

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Reform for konkurranseutsetting

Reform for konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 15/14 Reform for konkurranseutsetting Om "nøytral merverdiavgift" i staten 1. Bakgrunn 2. Hvem betaler MVA og hvem betaler ikke? 3.

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken.

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. Tilleggsoppgaver kapittel 4 Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. 2.9. Kvittering bankkort Kjøpt papir til skriveren kr 260

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva Merverdiavgift moms mva 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

MERVERDIAVGIFT FOR GOLFKLUBBER

MERVERDIAVGIFT FOR GOLFKLUBBER MERVERDIAVGIFT FOR GOLFKLUBBER Norges Golfforbund 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 4 2 HVA ER MERVERDIAVGIFT? 4 3 NÅR HAR EN GOLFKLUBB PLIKT TIL Å BEREGNE MERVERDIAVGIFT? 4 AVGIFTSPLIKTIGE VARER OG TJENESTER

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015. Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015. Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Detaljer

Funksjoner for Norge. Microsoft Corporation. Publisert: November 2006

Funksjoner for Norge. Microsoft Corporation. Publisert: November 2006 Funksjoner for Norge Microsoft Corporation Publisert: November 2006 Microsoft Dynamics består av en serie integrerte, skalerbare løsninger for forretningsstyring som gjør at du og andre kan foreta forretningsbeslutninger

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 Agenda 1. Innledning ved Tove Tveråmo 2. Bakgrunn og historikk v/tore Hoem 3. Konsekvenser av den nye rettsoppfatningen v/tore Hoem 4. Praktiske

Detaljer

KONTROLL OG OVERSIKT I 2009 KOMPLETT ØKONOMISYSTEM BEST I TEST ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 800 65 www.mamut.no/kampanjetilbud

KONTROLL OG OVERSIKT I 2009 KOMPLETT ØKONOMISYSTEM BEST I TEST ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 800 65 www.mamut.no/kampanjetilbud FLERE ENN 400 000 KUNDER FORENKLER HVERDAGEN MED MAMUT UTFORDRENDE TIDER? Få kontroll og oversikt med komplett løsning. Les mer på side 10. BEST I TEST ØKONOMISYSTEM Regnskap Tilbud/Ordre/Faktura Kontaktoppfølging

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 05.03.12 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22.

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22. HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY Finansdepartementet 22. desember 2006 1 HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS...1 OMREGISTRERINGSAVGIFT

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid

Retningslinjer for samarbeid Retningslinjer for samarbeid mellom Skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner Utgitt av Skattedirektoratet Boks 63 Etterstad 0603 Oslo Oktober 2006 Opplag 4.000 Design www.blaadesign.no Trykk Jan

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) Tilråding fra Finansdepartementet av 29. september 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Informasjonsoppslag i kommuneregnskap Sticos Oppslag Kommune

Informasjonsoppslag i kommuneregnskap Sticos Oppslag Kommune Informasjonsoppslag i kommuneregnskap Sticos Oppslag Kommune 1. juni 2015 NKK-samling på Island Rådmenn/økonomisjef spør/formidler ofte følgende: Hvilken Kost/Nytte-verdi får vi? Hvordan få ansatte, og

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer