Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 16 X IR-sender med 64 kanaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 16 X IR-sender med 64 kanaler"

Transkript

1 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 16 X IR-sender med 64 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf Fax Foretaksnr MVA

2 Revisjonsoversikt Når det gjøres endringer i dokumentasjonen vil denne bli datert og gitt en kort beskrivelse. Oversikten nedenfor lister opp dette. Revisjonsoversikt: Dato Navn Kort beskrivelse av endring Bent-Håvard Sollid. Første versjon Bent-Håvard Sollid. Samsvarserklæring oppdatert med nye direktiver. Lagt inn WEEE ikon. Endret revisjonsoversikt til ny type. Innhold Teknisk dokumentasjon KT 16 X 1 Bruksanvisning Teknisk dokumentasjon Definisjoner Periodisk ettersyn og vedlikehold Programmering Hva kan programmeres Oppbygging av "ProgrammeringsOrd PO1, Brukerkode og kanalgruppe PO2, Valg av format PO3, Låsekode PO4, låsekode format PO5, Forsinket tastetrykk Fingerguide Batteri og lader Innstilling av batteritype Innstilling av ladespenning Resirkulering Vedlegg til teknisk dokumentasjon Produktinformasjon Deler og tilbehør Pris Tekniske data PO-kart CE merking KT16X Side 2.

3 1 Bruksanvisning Det benyttes et standard skjema som fylles ut med navn og utstyr for hver bruker. Malen for dette er vedlegg til dette dokumentet og denne er utformet med et utvalg av mye brukte funksjoner. Ved tilpasning til hver enkelt bruker fjernes de funksjoner som ikke er i bruk, og andre flyttes til taster som passer til hver enkelt bruker. Produktet er enkelt i bruk og krever ingen utfyllende brukerveiledning utover denne. 2 Teknisk dokumentasjon IR-senderen er bygd inn i en plastboks bestående av 2 deler som er skrudd og limt sammen. Med unntak av batteribytte er det ingen form for vedlikehold, inspeksjon eller reparasjon som skal utføres hvor boksen må demonteres. 2.1 Definisjoner Kanal: Det ligger en kode for hver kanal i IR-signalet. Hver tast har sin kanal, slik at mottageren kan se hvilken tast som er trykket. Det finnes 16 kanaler og på KT 16 X. Brukerkode: Det ligger en kode for hver bruker i IR-signalet. Hver bruker har sin brukerkode, slik at mottageren kan se hvem som er sender IR-signaler. Det finnes 32 brukerkoder og på KT 16 X kan en ved hjelp av programmering velge hvilken brukerkode som skal sendes fra senderen. Format: IR-signalets utseende. Formatet bestemmer hvordan kodene i IR-signalet ser ut. PO, Programmerings-Ord: Utseende for data som legges inn ved programmering av KT 16 X. 2.2 Periodisk ettersyn og vedlikehold IR-senderen KT 16 X er konstruert for å virke uten noen form for fast vedlikehold. De oppgaver som skal utføres tas ved behov og dette består av bytte av batteri samt renhold. Se kapittel 1 for å utføre disse punktene. 2.3 Programmering KT 16 X programmeres via tastaturet ved hjelp av tallkoder bestående av "0" og "1". Programmeringen følger generelt følgende prosedyre: 1. Gå inn i "programmerings modus" Trykk "1", 2 og "3" samtidig (den røde lysdioden skal ikke lyse). Senderen kvitterer med tikkelyd. 2. Velg den siden (1, 2, 3 eller 4) som du ønsker å programmere. Gjør siden aktiv ved å trykke "PS"-tasten. Lysene viser hvilken side som er valgt. 3. Skriv "programmeringsordene", PO for hver aktuell kommando. PO`ene er "ord" som skrives med tastene "0" og "1" i en bestemt rekkefølge. Hvert "PO" er beskrevet i de følgende kapittler. Helt bakerst i denne veiledningen finner du eksempel på et PO-kart som kan være praktisk å fylle ut og oppbevare sammen men resten av dokumentasjonen for anlegget som senderen hører til. Et PO kan gjelde for en og en side. Et PO kan gjelde for alle sider. 4. Gå ut av programmeringsmodus ved å trykke "0" i 10 sek. KT16X Side 3.

4 Det er ingen begrensning for hvor mange ganger senderen kan programmeres. Du kan når som helst gjøre endringer og programmere på nytt. Programmeringen slettes ikke ved strømbrudd eller dårlig batteri, men under programmering må man alltid anvende et batteri med god spenning Hva kan programmeres Følgende kan programmeres 1. Bruker kode (adresse) for Ny Assistent og Assistent, Kanalgruppe for Gewa Infra-Link. 2. Valg av format: Ny Assistent, Assistent, Gewa InfraLink, Siemens DeltaFern, Handimat. 3. Låskode 4. Låskode format 5. Forsinkelse på tastatur. Hver av de ovenfor angitte parameter programmeres ved å skrive "Programord", PO, bestående av 0 og 1. Under programmering følges stort sett følgende prosedyrer: 1. Bruk tastene "0" og "1". Ta deg nødvendig tid og trykk 0,5-1 sek på hver tast. Etter hvert trykk kvitterer KT 16 X med et blink i de 2 venstre lysdiodene og et kort pip. 2. Etter siste bit av et PO, kvitterer KT 16 X med tre blink i diodene til venstre. Dette viser at PO er lagret. 3. Du kan avbryte programmeringen ved å trykke "0" i tre sekunder. Det gis ingen kvittering etter dette, men den delen av PO som er skrevet inn er nå slettet og du kan begynne på nytt. 4. Dersom du trykker "0" i mer enn 10 sekunder går du helt ut av programmering. Følgende timeout s gjelder under programmering: Fra programmeringen starter til du begynner å skrive et PO må det ikke gå mer enn 60 sekunder. Du kan ikke ta lenger pause enn 15 sekunder. mellom hver bit i et PO. Hvis det går lengre tid, går KT 16 X automatisk ut av programmerings modus Oppbygging av "ProgrammeringsOrd Hvert PO beskrives i de følgende delkapitler. Når du skal i gang med programmering anbefaler vi at du setter opp et PO-kart og bruker det. Eksempel på PO-kart finnes bakerst i denne veiledningen PO1, Brukerkode og kanalgruppe Brukerkode gjelder Ny Assistent og Assistent mens Kanalgruppe gjelder Gewa InfraLink I Ny Assistent og Assistent brukes brukerkoden som en kode som sendes sammen med kanal fra sender til mottaker. Brukerkoden er skjult og kan ikke avleses i KT 16 X. Det finnes 32 brukerkoder og 16 kanaler. Hensikten med brukerkode er å gi hvert system en kode slik at brukere med ellers like anlegg ikke skal kunne betjene hverandres utstyr. I Gewa InfraLink brukes KANALGRUPPE for å velge mellom 4 grupper à 16 kanaler som kan legges på hver side. Dersom man ikke skal anvende Gewa InfraLink må de to "Y"-bitene i PO1 likevel skrives inn, men de gir ingen mening i praktisk bruk. KT16X Side 4.

5 PO1 består av 10 bit og har følgende form: X X X X X Y Y De 5 X -ene angir brukerkode. De 2 Y -ene angir brukerkode for Gewa. Gewa kanalgruppe Brukerkode X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 Y 1 Y Merk: 1. Velg ikke brukerkode 0 ( ) i formatet Assistent. 2. Velg brukerkode 1 ( ) i fellesanlegg sammen med formatet Assistent. Eksempel: Assistent brukerkode = 9, Gewa kanalgruppe = KT16X Side 5.

6 2.3.4 PO2, Valg av format Dette innebærer å bestemme hvilken signaltype man vil sende og i hvilken rekkefølge. Velg alltid Ny Assistent (NA) som format hvis ikke noe annet er spesielt begrunnet. PO2, valg av format avgjør hvilken signaltype (modulasjon av IR-signalene) man vil sende og i hvilken rekkefølge. Valget gjelder for en og en side. Ved å kunne velge format kan man med en og samme sender styre mottakere fra ulike produsenter (blandet anlegg). Flere format kan sendes etter hverandre på samme "kanal og fra samme side. KT 16 X sender de ulike format i den rekkefølge som er beskrevet i POeksemplet nedenfor fra venstre mot høyre. Det formatet som sendes sist (formatet lengst til høyre i tabellen) vil bli sendt kontinuerlig så lenge knappen på senderen holdes nede. Et format gjøres aktivt ved å sette det tilhørende bit lik "1" og passivt ved å sette det tilhørende bit lik "0". PO2 består av 11 bit og har følgende form: H NA1 A NA G NA D 0 H Handimat. 16 kanaler. NA1 Ny Assistent felles. 16 kanaler, brukerkode 1. A Assistent.16 kanaler, 30 mulige brukerkoder. NA Ny Assistent. 16 kanaler, 30 mulige brukerkoder. G Gewa InfraLink. D DeltaFern fra Siemens. 4 kanaler. Merk: 1. NA, Ny Assistent står oppført to steder i PO2. Dermed kan man velge å sende dette formatet som en kort puls foran et annet eller som et kontinuerlig signal til slutt. 2. D-format består av 4 kanaler fra 1 til Formatet sendes kun fra tastene 4-7. Formatet påvirker ingen av de andre tastene. 4. Siste bit i PO2 er reservert for mulig fremtidig format. Bitet skal alltid settes til 0 5. Dersom alle formater gjøres passive på en side slettes hele siden. Den kanda ikke velges ved hjelp av "PS" tasten. Dette gjelder ikke første side. Eksempel: Følgende format ønskes sendt: Handimat + Gewa InfraLink. Dessuten skal Ny Assistent sendes så lenge tasten holdes nede: PO3, Låsekode Dette bestemmer hva en ønsker å sende ut som låsekode på tasten merket L dersom denne er aktivert. Låsekoden er en spesialkode uten brukerkode og kanalkode som benyttes i tilfeller der det er behov for økt sikkerhet. Formatene kan sende inntil 4096 forskjellige låsekoder. Den kan ha to forskjellige formater: A format Assistent. U format Ny Assistent, Gewa Infralink 10 eller 12 bit. Dette PO er siderelatert og må programmeres på hver side. Det kan være ulikt fra side til side. KT16X Side 6.

7 PO3 består av 13 bit og har følgende form: 0 X X X X X X X X X X X X Koden er bygd opp av 4 siffer som representeres ved hjelp av 3 bit i hvert siffer. Hvert siffer har en verdi fra 0-7. Tabellen under viser verdiene for hvert siffer Eksempel: Assistent Låsekoden kan ikke leses ut fra senderen, skriv den derfor ned og oppbevar den på et sikkert sted PO4, låsekode format Låsekoden er i utgangspunktet deaktivert. Den vil bli aktivert dersom en låsekode er programmert inn og at et format for denne er valgt. Dette PO er sideavhengig det vil si det må programmeres for hver side dersom låsekoden skal brukes og det kan være ulikt fra side. I utgangspunktet er låsekoden deaktivert på alle sider. Det betyr at den virker kun når den er programmert med et et innhold og programmert til et bestemt format. Det er to formater å velge mellom: A Assistent og U Gewa Infralink/Ny Assistent. Formatene aktiveres ved å trykke inn 0 på angitt format, og deaktivert ved å trykke inn 1. Dersom begge formatene er deaktivert så vil senderen ikke sende noen låsekode selv om det er programmert inn en låsekode som PO3. PO 4 er oppbygd slik: A U 0 0 Eksempel: Låsekoden skal sendes ut som Assistent låsekode A U PO5, Forsinket tastetrykk. Denne funksjonen legger en forsinkelse på tastaturet, slik at det ikke reagerer på ufrivillige raske trykk. Forsinkelsen kan programmeres i 4 trinn til 0 sekunder, 0,1 sekunder, 0,2 sekunder eller 0,4 sekunder. Dette parameter er ikke sideavhengig. PO5 består av 9 bit og har følgende form: F1 F F1 og F2 angir forsinkelse på tastetrykkene. Følgende kombinasjoner og tilhørende tider gjelder: Tid F 1 F 2 Ingen forsinkelse 0 0 0,1 sekunder 0 1 KT16X Side 7.

8 0,2 sekunder 1 0 0,4 sekunder 1 1 Eksempel: En forsinkelse på 0,2 sekunder ønskes F1 F Fingerguide Det er montert en fingerguide på Picomed KT 16 X. Denne vil kunne hjelpe brukere til å treffe riktig tast dersom det er problemer med dette uten fingerguide. Fingerguiden kan fjernes ved å løfte den rett opp fra tastaturet. Vær OBS på at dette må utføres forsiktig slik at festetappene ikke brekker eller skades. 2.5 Batteri og lader Picomed KT 16 X kan brukes enten med et standard 9V batteri eller tilsvarende oppladbart. Det er to alternative ladespenninger dersom en bruker oppladbart batteri og disse er fra Volt og fra Volt. Senderen har en 4-polig tilkoblingsplugg i bakkant. Pinnene har følgende funksjon nummerert fra venstre når senderen ligger med tastatursiden ned: VDC. 2. Ekstern utgang for fremtidig bruk. 3. 0V (minus). 4. RS232 program inngang Innstilling av batteritype Innstillingen gjøres ved hjelp av strap nummer 2 fra høyre nederst i boksen når den ligger med tastatursiden ned. Når strapen er på kan det brukes oppladbart batteri. Når strapen er av må det brukes vanlig batteri. Dersom lader blir tilkoblet og det er innstilt til vanlig batteri så vil batteriet ikke ta skade Innstilling av ladespenning Innstillingen gjøres ved hjelp av strap nummer 1 fra høyre nederst i boksen når den ligger med tastatursiden ned. Strap av er for ladespenning VDC. Strap på er for ladespenning VDC. Merk; Når strapen er av kan man også lade med spenninger helt ned i 12 VDC, men det vil ta vesentlig lenger tid. KT16X Side 8.

9 2.6 Resirkulering Følgende skal gjøres på KT 16 X IR-sender ved resirkulering. Ved behov for arkivering, ta kopi av denne siden, fyll ut serienummer og kryss av for hvert punkt som utføres, sett dato og signatur foran avkrysningsboks: Serienummer: Se over senderen at den ikke er utsatt for fysiske skader, brudd og sprekker. Rengjør. Sjekk at den fungerer som den skal 1. Programmer KT 16 X IR-sender slik at formater og brukerkoder som er eller har vært benyttet hos siste bruker ikke kan misbrukes. Se eget kapittel for programmering av IR-sender. Det anbefales følgende innstillinger: Brukerkode 0. Kanalgruppe (Gewa) lik 0. Låskode lik 0. Valg format til Ny Assistent på side 0. Deaktiver alle formater på sidene 1, 2 og 3 (bare side 0 er aktiv). Utfør på alle 4 sider. Forsinket tastetrykk til ingen forsinkelse. Ta ut batteri, nytt settes i når IR-senderen tas i bruk igjen (se kapittel 1 for batteribytte). 2.7 Vedlegg til teknisk dokumentasjon Følgende er lagt ved som egne vedlegg til dette dokumentet 2 : Bruksanvisning (omtalt i kapittel 1). Elektrisk skjema. Komponentliste. Komponentplassering. Feilsøking på KT 16 X IR-sender. 3 Produktinformasjon Picomed KT 16 X IR-sender har mulighet for å bruke inntil 64 kanaler. Senderen kan sende 5 ulike IR-format. Disse kan sendes enkeltvis eller som sekvenser. Senderen har 18 taster merket med 1-9, A-F, L og PS. Den har 4 lysdioder i fronten som sender ikke-synlig infrarødt lys og det er fire røde lysdioder på tastaturet som gir informasjon omo sidevalg, programmering og sending av IR. KT 6 er enkel å programmere for å tilpasse den til bruk mot ulike fjernstyringssystemer. Følgende formater kan sendes: Ny Assistent. Delta fern (Siemens). Handimat. Assistent. Gewa InfraLink. 1 For funksjonstest må en ha en mottager tilgjengelig. Både mottager og IR-senderen KT 16 X må programmeres med samme innhold. Sjekk deretter at mottageren mottar IR og at den reagerer som forutsatt på dette signalet. 2 Picomed KT1 6 er et av flere produkter i en serie. Det er flere dokumenter som er felles for denne og andre produkter i samme serie. KT16X Side 9.

10 KT 16 X har et tastatur som er lett å betjene og det krever liten trykkraft. Med en fingerguide blir fjernkontrollen enklere i bruk selv om brukeren har vanskelig for å treffe en tast. Tastenes reaksjonstid kan programmeres. 3.1 Deler og tilbehør Senderen er bygd opp av et printkort plassert inne i en plastboks som er skrudd sammen. Trykknappene er dekket av en folie med nummerering og logo. Over folien kan det ved behov monteres en fingerguide. Senderen bruker et alkalisk batteri på 9 volt. Det kan ikke brukes oppladbart batteri. Følgende deler kan bestilles: Benevnelse Picomed delenummer Picomed KT 16 X infrarød fjernkontroll KT16X Boks og tastatur for KT 16 X KT16B Fingerguide for KT 16 X KT16F 9 V alkalisk batteri B9V 3.2 Pris Det henvises til egen prisliste for informasjon om priser for KT 16 X IR-sender og tilbehør. 3.3 Tekniske data Type InfraRød fjernkontroll, Picomed KT 16 X Betjening Fra tastatur. Antall kanaler 64 samt 4 låskoder. Batteri Panasonic Alkaline 9V, 6LR61, 6AM6EU, eller tilsvarende, alternativt oppladbare batterier. Strømforbruk Maksimalt 20 µa i hvile, maksimalt 100 ma ved sending. Ladestrøm 10 ma. Temperatur -25 til +40 C. Mål L x B x H: 137 x 65 x 24 mm. Vekt 160 g inkludert batteri. Materiale Plast. Tilkoblinger 4-pol Phoenix med følgende: Lading VDC. Lading 0 V. RS232 for fremtidig bruk. Ekstern utgang for fremtidig bruk. Innstillinger Batteritype. Ladespenning. Programmerbare parametere Brukerkode for Ny Assistent og Assistent. Kanal Kanalgruppe for GEWA. Sendeformat for Ny Assistent og Assistent. GEWA InfraLink. Assistent låsekode. Gewa/Ny Assistent låsekode. Siemens DeltaFern. Forsinket tastetrykk. Tastestørrelse Ø = 15 mm uten fingerguide. Ø = 14 mm med fingerguide. KT16X Side 10.

11 4 PO-kart Brukerkode og kanalgruppe Format Låsekode. 0 Låsekode format Tidsforsinkelse på tastatur CE merking Produktet er i henhold til gjeldende EØS/EU direktiver med tilhørende Norske forskrifter og harmoniserte standarder CE-merket. Utstyret defineres som ordinært utstyr for kontinuerlig bruk. Den tilhørende samsvarserklæringen viser klassifisering, er i engelsk utførelse og kopi følger i slutten av dette dokumentet. KT16X Side 11.

12 FEILSØKING på KT16x IR-sendere SYMPTOM TILTAK I TILTAK II TILTAK III Senderen er helt død Skift batteri. Bruk bare alkalisk batteri. Evt. lade batteri hvis senderen har oppladbart batteri Senderen virker dårlig Batteriet er svakt eller feil type. Skift til alkalisk batteri. Evt. lade batteri hvis senderen har oppladbart batteri Senderen piper når man trykker på den Batteriet er nesten tomt. Skift batteri. Evt. lade batteri hvis senderen har oppladbart batteri Senderen virker bare i korte intervall på alle eller noen kanaler Feilprogrammert. Se brukerveiledningen Senderen virker bare på enkelte kanaler Feilprogrammert. Se brukerveiledningen Senderen virker bare på enkelte kanaler Feil på tastaturet Senderen virker ikke, men det lyser/blinker i høyre lysdiode når man forsøker å sende Senderen er programmert feil eller er innstilt på feil "side" i forhold til utstyret man forsøker å betjene. Se brukerveiledningen KT16X Side 12.

13

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for PT 15 Senior Opplærbar IR-sender med 15 taster

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for PT 15 Senior Opplærbar IR-sender med 15 taster Omgivelseskontroll Dokumentasjon for PT 15 Senior Opplærbar IR-sender med 15 taster Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor Omgivelseskontroll Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor PICOMED ES 2 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico4 opplærbare IR-sender med 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico4 opplærbare IR-sender med 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Pico4 opplærbare IR-sender med 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico1 og Pico2 opplærbare IR-sendere

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico1 og Pico2 opplærbare IR-sendere Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Pico1 og Pico2 opplærbare IR-sendere Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico4 Opplærbar IR-sender med 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico4 Opplærbar IR-sender med 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Pico4 Opplærbar IR-sender med 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for 2CIR, 4CIR og PMIR opplærbare IR-mottakere

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for 2CIR, 4CIR og PMIR opplærbare IR-mottakere Omgivelseskontroll Dokumentasjon for 2CIR, 4CIR og PMIR opplærbare IR-mottakere Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for James - Opplærbar IR-sender med 24 taster

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for James - Opplærbar IR-sender med 24 taster Omgivelseskontroll Dokumentasjon for James - Opplærbar IR-sender med 24 taster Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA

Detaljer

1. Operation Kompatible signalformat Handimat (H) Butterfly / Ny Assistent Gammel Assistent (A)...

1. Operation Kompatible signalformat Handimat (H) Butterfly / Ny Assistent Gammel Assistent (A)... 1. Operation... 2 1.1 Kompatible signalformat... 2 1.1.1. Handimat (H)... 2 1.1.2. Butterfly / Ny Assistent... 3 1.1.3. Gammel Assistent (A)... 3 1.1.4. Infra-link (Gewa)... 3 1.1.5. Delta Fern (Siemens)...

Detaljer

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio)

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 24.09.13 Finn Hagane

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Programmeringsanvisning

Programmeringsanvisning Programmeringsanvisning IR sender PSKT-5 PSKT-5 IR sender fabrikkinnstillinger er: Knapp 1 (venstre hjørne oppe): Delta Fern code nr 1 Knapp 2 (høyre hjørne oppe): Gewa lock-code nr: 1111 0011 0001 Knapp

Detaljer

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning. Control Medi Easy. Control Medi Easy Art.nr.: 202524

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning. Control Medi Easy. Control Medi Easy Art.nr.: 202524 Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Control Medi Easy Control Medi Easy Art.nr.: 202524 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for opplærbare IR-mottakere 2CIR, 4CIR og PMIR 2CIR MB og 4CIR MB

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for opplærbare IR-mottakere 2CIR, 4CIR og PMIR 2CIR MB og 4CIR MB Omgivelseskontroll Dokumentasjon for opplærbare IR-mottakere 2CIR, 4CIR og PMIR 2CIR MB og 4CIR MB Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr

Detaljer

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.:

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.: Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone 2 serien med høyttalende apparater: Picolo 2 dørtelefon PicoPhone 2 analog telefon PicoCombi 2

Omgivelseskontroll PicoPhone 2 serien med høyttalende apparater: Picolo 2 dørtelefon PicoPhone 2 analog telefon PicoCombi 2 Omgivelseskontroll PicoPhone 2 serien med høyttalende apparater: Picolo 2 dørtelefon PicoPhone 2 analog telefon PicoCombi 2 dørtelefon og analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoCombi - høyttalende dørtelefon og analog telefon

Omgivelseskontroll PicoCombi - høyttalende dørtelefon og analog telefon Omgivelseskontroll PicoCombi - høyttalende dørtelefon og analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Keo opplærbar IR-sender Programvareversjon 2

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Keo opplærbar IR-sender Programvareversjon 2 Omgivelseskontroll Dokumentasjon Keo opplærbar IR-sender Programvareversjon 2 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf+ 47 371199500 Faks + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender IR-5SO IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.: 2204069 IR-SENDER IR-5SO... 1 FUNKSJON... 2 FUNKSJONSOMKOPLER... 2

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Keo opplærbar IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Keo opplærbar IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon Keo opplærbar IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf+ 47 371199500 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO Brukerveiledning IR-sender 17SO IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO...1 Funksjon... 2 Funksjonsomkopler...2 Kanaler/nivå...3 Innstilling av kode... 4 Sette i batterier... 4

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico1 og Pico2 Mk II

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico1 og Pico2 Mk II Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico1 og Pico2 Mk II Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 Brukerveiledning ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 ALERTpager består av en senderenhet og en mottager. 2 Innholdsfortegnelse 1. Om ALERTpager... 4 2. Dette medfølger i esken... 4 3. Mottager... 5

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P163xxA Sensormottaker, radioutgang P163xxB Sensormottaker, kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P163xxA Sensormottaker, radioutgang P163xxB Sensormottaker, kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P163xxA Sensormottaker, radioutgang P163xxB Sensormottaker, kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail:

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Dokumentasjon - P161 Dørsensor

Dokumentasjon - P161 Dørsensor Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P161 Dørsensor Dato Navn Kort beskrivelse av endring 21.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 13.03.13 Bent-Håvard Sollid Lagt til funksjon for blå «nøkkel», kap 3.2.

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Control Medi Standard

Control Medi Standard Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Control Medi Standard Control Medi Standard Art.nr.: 206906 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning. Control Medi Multi. Control Medi Multi Art.nr.: 212237

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning. Control Medi Multi. Control Medi Multi Art.nr.: 212237 Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Control Medi Multi Control Medi Multi Art.nr.: 212237 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Omgivelseskontroll. Bruksanvisning Pico-lcd opplærbare IR-sendere Med 4-16 kanaler

Omgivelseskontroll. Bruksanvisning Pico-lcd opplærbare IR-sendere Med 4-16 kanaler Omgivelseskontroll Bruksanvisning Pico-lcd opplærbare IR-sendere Med 4-16 kanaler Brokelandsheia, N-4993 Sundebru, Ph +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Hobbyking Multi-Remote Switch (MRS) Hvordan sette opp og bruke Multi-Remote Switch (MRS)

Hobbyking Multi-Remote Switch (MRS) Hvordan sette opp og bruke Multi-Remote Switch (MRS) Hobbyking Multi-Remote Switch (MRS) Multi-Remote Switch er essensielt for alle R / C-modeller, bil / båt / helikopter eller fly. Du skal ikke bekymre deg hvis du ikke har en profesjonell sender for å styre

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1 Bruksanvisning Emit Start Display ESD1 (c) Emit as, 18.12..2007, rev 1b Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. Halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192 OSLO E-mail: emit@emit.no

Detaljer