D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning"

Transkript

1 D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning

2 Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt... 5 Oversikt over basestasjon... 5 Oversikt over hodesett... 6 Oversikt over knapper... 7 Oversikt over visninger... 8 Bygge opp og koble til basestasjon... 9 Bygge opp basestasjonen... 9 Koble basestasjonen til strømnettet... 9 Koble basestasjonen til en fasttelefon...10 Koble basestasjonen til en ekstra elektronisk hodesettstyring (EHS)...12 Koble basestasjonen til en PC...13 Lade hodesettet før bruk første gang...13 Tilpasse hodesettet individuelt Bruke hodesett med ørebøyle...14 Bruke hodesett med hodebøyle...15 Konfigurere hodesettsystem Tilpasse hodesettsystemet med DIP-bryterne...16 Tilpasse lydsignalet ved hjelp av ringetonen...18 Stille inn overføringens lydstyrke...19 Stille inn ringelydens lydstyrke...19 Stille inn automatisk lydoverføring "Auto Audio"...20 Ringe med hodesettet Stille inn lydstyrke...21 Ta bort konferanselyden...22 Hvis du forlater DECT-rekkevidden...22 Ringe med hodesett via fasttelefon...23 Ringe med hodesett via PC...25 Foreta telefonkonferanse...27 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet...29 Koble ut hodesettsystem som ikke brukes over lengre tid...31 Dele arbeidsplass Rengjøre og pleie hodesettsystemet Skifte ut øreputene...34 Skifte ut batteri i hodesettet...35 Hvis det oppstår feil Tekniske spesifikasjoner Produsenterklæringer D 10 series 1

3 Viktige sikkerhetsanvisninger Viktige sikkerhetsanvisninger Les nøye gjennom hele denne bruksveiledningen før du tar produktet i bruk. Hvis andre skal bruke produktet, leverer du det alltid sammen med bruksveiledningen. Bruk aldri produktet hvis det viser tegn på skader. Unngå helseskader og ulykker Beskytt hørselen ved å unngå høy lydstyrke over lengre tid. Produktet genererer permanente magnetfelter. Hold derfor alltid en avstand på minst ti cm mellom ørekopp og pacemaker hhv. implantert defibrillator (ICD). Hold produkt-, emballerings- og tilbehørsdeler unna barn og husdyr for å unngå ulykker og fare for kvelning. Bruk ikke produktet dersom omgivelsene krever din fulle og hele oppmerksomhet (f.eks. i trafikken). Unngå produktskader og feil Påse at produktet alltid er tørt, og utsett det aldri for ekstremt lave eller ekstremt høye temperaturer (hårtørker, varmeelement, solstråler osv.). Dette for å unngå rustdannelse og deformeringer. Bruk kun tilbehøret/ekstrautstyret som anbefales av Sennheiser eller som følger med. Rengjør produktet kun med en tørr og myk klut. Trekk nettdelen ut av stikkontakten for å koble produktet helt fra nettet. Kortslutt aldri produktets kontakter. Påse at ingen gjenstander av metall (f.eks. binders, hårnåler, ørepynt) kommer i berøring med grensesnittene og kontaktene. Med basestasjonen eller ladeapparatet CH 10 skal kun hodesett i D 10- serien lades. Korrekt bruk / ansvarsforhold Hodesettsystemet er konstruert for å føre telefonsamtaler og for lydinngang og lydutgang i forbindelse med en PC (VoIP) og/eller telefon for profesjonell bruk på kontorer eller callsentre. Det betraktes som ikke korrekt bruk hvis produktet benyttes på andre måter enn det som er beskrevet i denne veiledningen. Sennheiser overtar ingen form for ansvar ved misbruk eller ikke forskriftsmessig bruk av produktet eller tilleggsutstyret/tilbehørsdelene. All risiko ligger hos brukeren. Sennheiser er ikke ansvarlig for skader på USB-enheter som ikke er i overensstemmelse med USB-spesifikasjonene. Sennheiser er ikke ansvarlig for skader som oppstår etter brutt forbindelse fordi batteriene er tomme eller for gamle eller hvis DECT-rekkevidden overskrides. D 10 series 2

4 Viktige sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsinstrukser for litiumpolymerbatterier ADVARSEL Ved misbruk eller ikke forskriftsmessig bruk av litiumpolymerbatteriene er det i ekstreme tilfeller fare for følgende: Eksplosjon Brannutvikling Varmeutvikling Røyk- og gassutvikling Batterier skal lades ved omgivelsestemperaturer på 10 C til 40 C. Lever defekte produkter inklusive batterier til et egnet innsamlingssted eller til din fagforhandler. Bruk kun batterier og passende ladeutstyr som anbefales av Sennheiser. Batteriene skal aldri varmes opp over 70 C. Unngå direkte solstråler og kast batteriene aldri på flammer. Batteriene skal lades regelmessig også selv om de ikke brukes over lengre tid (ca. hver tredje måned). Enheter som mates fra batterier skal kobles ut etter bruk. 3 D 10 series

5 Leveranseomfang Leveranseomfang Basestasjoner i serien D 10 som er merket med ML er optimalisert for Microsoft Lync. Basestasjoner med komponenter D 10 BS USB D 10 BS USB ML D 10 BS Phone til PC til PC, optimalisert for Microsoft Lync til fasttelefon D 10 BS USB D 10 BS USB ML A USB Safety Guide Quick Guide OR D 10 BS Phone B Phone EU/UK/US/AU Safety Guide Quick Guide Avhengig av produkttype inneholder leveransen en basestasjon og/eller et hodesett med tilhørende komponenter. Hodesett med komponenter D 10 HS monaural, med forskjellige bærevarianter D 10 HS A &B Quick Guide D 10 series 4

6 Produktoversikt Produktoversikt Oversikt over basestasjon Oversikt over forsiden Magnetholder med ladekontakter Lysdiode Forbindelse Lysdiode Innkommende anrop Lysdiode Batteri Holder hodesett Oversikt over bakside Phone-versjon Mic. Volume Settings Mode A B C Mic. Volume Settings Mode A B C Extra Settings D 10 Phone Handset Lifter Long Range Wideband Standard Auto Link OFF Fast DHSG Link MSH Short Range Auto Link ON Narrowband Limiter Lydstyrkeknapp mikrofon Set-knapp DIP 1 til 6 Bryter ABC Bøssing USB PC Bøssing DC IN Bøssing Phone Bøssing Håndsett Bøssing ACC Klistremerke DIP-bryter: Underside holder 5 D 10 series

7 Produktoversikt Oversikt over bakside USB-versjon Ring Volume Settings Ring Volume Settings Extra Settings D 10 USB Ringtone OFF Ringtone Long Range Wideband Standard Auto Link OFF Ringtone Short Range Auto Link ON Narrowband Limiter Lydstyrkeknapp ringelyd Set-knapp DIP 1 til 6 Høyttalere Bøssing USB PC Bøssing DC IN Klistremerke DIP-bryter: Underside holder Oversikt over hodesett 0 A Hodebøyle 2 Hodesettholder 3 Øreputer 4 Mikrofon 5 Lysdiode Hodesett 6 Knapp Forbindelse 7 Knapp Audio: Lydstyrke +/, stumkobling 8 Ørebøyle, justerbar 9 Ladekontakter 0 Batterirom A Øretelefon D 10 series 6

8 Produktoversikt 8 7 Oversikt over knapper Handling Funksjoner Side Trykkknappen Opprette/bryte forbindelse mellom 23 Forbindelse 7 hodesett og basestasjon Ta imot / avslutte anrop 23/25 Trykkknappen Forbindelse 7 og hold den inne i fem sekunder Slå hodesettet av/på 31 Trykk knappen Audio 8 oppover/ nedover Trykk knappen Audio 8 Trykk knappen Forbindelse7 og knappen Audio 8 og hold dem inne i fem sekunder Stille inn ringetonens og 21 lydsignalenes lydstyrke eller lydstyrke for gjengivelse Ta bort konferanselyden / 22 aktivere konferanselyden Endre lydstyrkereguleringens retning 21 Spesiell pairing-modus (GAP) 32 7 D 10 series

9 Produktoversikt Oversikt over visninger Oversikt over visninger på basestasjonen Lysdiode Forbindelse lyser blått lyser rødt blinker rødt AV Lysdiode Anrop blinker Forklaring aktiv forbindelse med hodesettet ingen forbindelse med hodesettet Hodesettets konferanselyd deaktivert Beredskapsmodus, hodesett innen basestasjonens rekkevidde, men ingen audioforbindelse Forklaring Innkommende anrop. Lysdiode Batteri (hvit = lyser) Forklaring Lysdiodesegment 1 blinker Batteriet nesten tomt Lysdiodesegment 1-4 lyser Batteriet er ladet Oversikt over visninger på hodesettet Lysdiode Hodesett Forklaring 1 lyser blått Hodesettet lades i basestasjonen blinker langsomt blått aktiv forbindelse med basestasjonen blinker rødt tre ganger Batteriet nesten tomt AV Beredskapsmodus eller hodesett utkoblet Hodesettbatteriet helt oppladet blinker blått/rødt Endre spesiell paringsmodus / tilordning av knappen AUDIO Registrering av et ytterligere hodesett på basestasjonen/telefonkonferanse D 10 series 8

10 Bygge opp og koble til basestasjon Bygge opp og koble til basestasjon D 10 USB D 10 Phone Bygge opp basestasjonen Skyv holderen inn i basestasjonens utsparing. Sett opp basestasjonen med en avstand på minst 15 cm fra fasttelefonen. Koble basestasjonen til strømnettet 1 Koble nettdelens plugg til den gult markerte bøssingen DC IN. Plugg nettdelen i en stikkontakt. 2 Lysdioden Forbindelse lyser rødt. 1 2 koble basestasjonen fra strømnettet Trekk nettdelen ut av stikkontakten dersom produktet ikke skal brukes i en lengre periode. 9 D 10 series

11 Bygge opp og koble til basestasjon Koble basestasjonen til en fasttelefon Kontroller hvilken tilkoblingstype som er egnet for telefonen. Følg instruksene i respektive kapittel. Tilkoblingstype Side I Tilkobling til en fasttelefon uten hodesettbøssing 10 II Tilkobling til en fasttelefon med hodesettbøssing 11 III Tilkobling til en ekstra mekanisk fjernmottaker 11 I Koble basestasjonen til en fasttelefon uten hodesettbøssing 1 Fjern håndsettkabelen fra fasttelefonen og plugg den inn i den grått markerte bøssingen Håndsett på basestasjonen. 2 Plugg telefonkabelen inn i håndsettkabelens bøssing og i den grønt markerte bøssingen Phone på basestasjonen. 3 Trykk DIP-bryterne 1 og 2 til vist posisjon med en spiss gjenstand (f.eks. penn) Mic. Volume Settings Mode A B C Mic. Volume Settings Mode A B C D 10 series 10

12 Bygge opp og koble til basestasjon II Koble basestasjonen til en fasttelefon med hodesettbøssing 1 Plugg telefonkabelen inn i fasttelefonens hodesettbøssing og i den grønt markerte bøssingen Phone på basestasjonen. 2 Trykk DIP-bryterne 1 og 2 til vist posisjon med en spiss gjenstand (f.eks. penn) Mic. Volume Settings Mode A B C III Koble basestasjonen til en ekstra mekanisk fjernmottaker Som ekstra tilbehør kan den mekaniske fjernmottakeren Sennheiser HSL 10 bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Med mottakeren kan du ta imot anrop selv om du ikke er i rommet. Koble til basestasjonen som beskrevet i kapittel I eller II. Koble fjernmottakeren til bøssingen ACC. Koble fjernmottakeren til fasttelefonen. Du finner nærmere informasjon i bruksveiledningen til HSL Mic. Volume Settings Mode A B C 11 D 10 series

13 Bygge opp og koble til basestasjon Koble basestasjonen til en ekstra elektronisk hodesettstyring (EHS) Som ekstra tilbehør kan forbindelsesledninger for EHS-standarder samt adapterkabler for produsentavhengige standarder bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Tilhørende, korte veiledninger følger med sammen med kablene og finnes også på produktsiden på Internett: I dette kapitlet beskrives som eksempel hvordan man med en Siemens- og en Alcatel-adapterkabel kobler basestasjonen til en elektronisk hodesettstyring. 1 Koble fasttelefonen til basestasjonen. 2 Trykk DIP-bryteren med en spiss gjenstand (f.eks. penn) til vist posisjon. Siemens, Agfeo, Aastra, Auerswald osv Mic. Volume Settings Mode A B C Alcatel Mic. Volume Settings Mode A B C En oversikt over tilgjengelige forbindelses- og adapterkabler finner du på Internett under se produktsiden til D 10-serien, og hos din Sennheiser-samarbeidspartner. D 10 series 12

14 Bygge opp og koble til basestasjon Koble basestasjonen til en PC Koble USB-kabelen med den oransje markerte bøssingen PC til basestasjonen og en USB-bøssing på PC-en. Ditt operativsystem registrerer USB-audioenheten Sennheiser D 10 og installerer alle nødvendige drivere Ring Volume Settings Sennheiser PC-programvare Med den gratis Sennheiser PC-programvaren får du enda større glede av dine Sennheiser-produkter. Sennheiser-Updater gjør det blant annet enkelt å oppdatere produktprogramvaren. Du finner mer informasjon under Lade hodesettet før bruk første gang Lad batteriet uavbrutt i minst 20 minutter før første gangs bruk. En komplett ladeprosedyre varer i ca. 60 minutter (se side 29). Ved første ladeforløp kan det ta opptil fem minutter før lysdioden Hodesett lyser blått. 13 D 10 series

15 Tilpasse hodesettet individuelt Tilpasse hodesettet individuelt Bruke hodesett med ørebøyle 1 Stikk ørebøylen inn i tilhørende feste. 2 Bøy ørebøylen på forhånd til en passende form. 3 Legg ørebøylen rundt øret. 4 Form den fleksible ørebøylen slik at hodesettet sitter godt og behagelig Left Right 4 D 10 series 14

16 Tilpasse hodesettet individuelt Bruke hodesett med hodebøyle 1 Løsne hodebøylen ved å trekke den forsiktig opp og av. 2 Legg hodesettet inn i hodebøylens holder. 3 Vri mikrofonarmen og still inn hodesettet slik at øreputen ligger behagelig mot høyre eller venstre øre Left Right 15 D 10 series

17 Konfigurere hodesettsystem Konfigurere hodesettsystem Tilpasse hodesettsystemet med DIP-bryterne Flytt DIP-bryteren til ønsket posisjon med en spiss gjenstand. 2 Konfigurere fjernmottaker DIP-bryter 1 og 2 Posisjon Funksjon Manuell drift Betjene håndsettet manuelt eller med fjernmottaker (Sennheiser HSL 10). Elektronisk fjernmottaker med DHSG-standard Anropsstyring via hodesettsystemet. Raskere forbindelsesoppbygging, se Fast Link. Elektronisk fjernmottaker med MSH-standard Anropsstyring via hodesettsystemet. Fast Link for DHSG-standard og fjernmottaker HSL 10 Anbefales for alle som ringer mye. Kortere batterilevetid. Rask forbindelsesoppbygging uten forsinkelse som følge av holdt forbindelse. Stille inn basestasjonens ringelyder DIP-bryter 1 og 2 Posisjon Funksjon Ringelyd deaktivert Ringelyd 1 aktivert Ringelyd 2 aktivert Ringelyd 3 aktivert D 10 series 16

18 Konfigurere hodesettsystem Stille inn radiosignalrekkevidde DIP-bryter 3 Hvis det er mange DECT-systemer på liten plass, kan det oppstå signalforstyrrelser. Endre i slike tilfeller radiosignalrekkevidden. Posisjon Funksjon Standard radiosignalrekkevidde Redusert radiosignalrekkevidde Unngå overlagring med andre DECT-systemer Rekkevidde ca. 10 m i bygninger Opprette forbindelse mellom hodesett og basestasjon automatisk (Auto Link) DIP-bryter 4 Auto Link Posisjon Funksjon Manuell forbindelsesoppbygging Når du tar hodesettet ut av basestasjonen, må du opprette en forbindelse mellom hodesett og basestasjon manuelt. Automatisk forbindelsesoppbygging Auto Link Når du tar hodesettet ut av basestasjonen, opprettes det automatisk en forbindelse mellom hodesett og basestasjon. Koble om mellom wide- og narrowband DIP-bryter 5 Posisjon Funksjon Wideband-lydoverføring Automatisk frekvenstilpasning av wideband- og narrowband-anrop. Wideband støttes av blant annet Skype og gir høy talekvalitet. Batterilevetid: 8 timer Narrowband-lydoverføring Batterilevetid: 12 timer Stille inn lydstyrkebegrensning DIP-bryter 6 Posisjon Funksjon Standardbegrensning Begrenset lydstyrke (landsspesifikk) AU-versjon: I henhold til direktiv AS/ACIF G616:2006 EU- og US-versjon: I henhold til direktiv 2003/10/EF 17 D 10 series

19 Konfigurere hodesettsystem Tilpasse lydsignalet ved hjelp av ringetonen 1 Sett på hodesettet. 2 Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått. 3 Ta av håndsettet. Du hører en ringetone. 4 Velg den posisjonen A, B eller C der du hører en klar og tydelig ringetone i hodesettet Mic. Volume Settings Mode A B C D 10 series 18

20 C Konfigurere hodesettsystem Stille inn overføringens lydstyrke Stille inn telefonoverføringens lydstyrke Innstilling av lydstyrkeknappen til posisjon 4 er egnet for de fleste fasttelefoner og gir stemmen din en passende, god lydstyrke. Ring en person som kan hjelpe deg med å stille inn mikrofonens ømfintlighet slik at den blir optimal. Med lydstyrkeknappen Mikrofon stiller du inn mikrofonens ømfintlighet slik at din samtalepartner hører deg med passende lydstyrke. 3 6 Mic. Volume Settings Mode A B Stille inn USB-overføringens lydstyrke Enkelte softphones tilpasser mikrofonens ømfintlighet automatisk. Aktiver denne funksjonen for å oppnå optimal utnyttelse av mikrofonen eller still inn mikrofonens ømfintlighet på operativsystemet slik at din samtalepartner hører deg med passende lydstyrke (se operativsystemets hjelpefunksjon). Stille inn ringelydens lydstyrke Stille inn lydstyrken på hodesettets ringelyd og signallyder & Kontroller at hodesettet er i beredskapsmodus (lysdiodeforbindelsen på basestasjonen lyser ikke). Trykk eventuelt på knappen Forbindelse på hodesettet. Flytt knappen Audio som vist på bildet for å stille inn lydstyrken. Hvis minimum eller maksimum lydstyrke er nådd, hører du et dobbelt lydsignal. Stille inn lydstyrken til basestasjonens ringelyd Vri lydstyrkeknappen for å øke eller redusere ringelydens lydstyrke. Ring Volume Ring Volume Settings 19 D 10 series

21 Konfigurere hodesettsystem Stille inn automatisk lydoverføring "Auto Audio" Med funksjonen "Auto Audio" overføres lydsignaler, f.eks. fra Windows Media Player eller itunes, automatisk til hodesettet når en USBforbindelse er etablert. Når noen ringer deg eller en forbindelse til Skype eller HeadSetup opprettes, stanses overføringen av audiosignaler, og du hører for eksempel ringelyden. Ved levering er funksjonen "Auto Audio" aktivert. Deaktivere "Auto Audio": Trykk på set-knappen med en spiss gjenstand i ca. fem sekunder. Lysdioden Forbindelse blinker rødt gjentatte ganger i rask rekkefølge. Aktivere "Auto Audio": Trykk på set-knappen med en spiss gjenstand i ca. fem sekunder. Lysdioden Forbindelse blinker blått gjentatte ganger i rask rekkefølge. 5s D 10 series 20

22 Ringe med hodesettet Ringe med hodesettet Stille inn lydstyrke ADVARSEL Fare for hørselsskader! Høy lydstyrke som virker på ørene over lengre tid kan føre til permanente hørselsskader. Still inn på lav lydstyrke før du setter på hodesettet. Ikke utsett deg for permanent høye lydstyrker. Stille inn lydstyrke for gjengivelse Lydsignalet kan tilpasses ved hjelp av ringetonen eller under en telefonsamtale. Kontroller at hodesettet og basestasjonen er koblet til hverandre (lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått). Trykk eventuelt på knappen Forbindelse på hodesettet. Flytt knappen Audio som vist på bildet for å stille inn lydstyrken. Hvis minimum eller maksimum lydstyrke er nådd, hører du et dobbelt lydsignal. Endre retning på lydstyrkeknappene Finn ut ved hjelp av knappen Audio i hvilken retning "Redusere lydstyrken" er innstilt. Hold knappen Forbindelse og knappen Audio inne samtidig i fem sekunder. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Trykk knappen Audio i retning "Redusere lydstyrken" helt til lysdioden Hodesett slukner. Tilordningen av knappen Audio er endret, og hodesettet skifter til beredskapsmodus. 5 s 5 s 21 D 10 series

23 Ringe med hodesettet Ta bort konferanselyden Trykk på knappen Audio. Mikrofonens lydløsfunksjon aktiveres. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen blinker rødt så lenge konferanselyden er fjernet. Aktivere konferanselyd Trykk på knappen Audio. I hodesettet hører du et lydsignal. Konferanselyden aktiveres igjen, lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått. Hvis du forlater DECT-rekkevidden 55 m I vanlige kontorbygg er rekkevidden mellom hodesettet og basestasjonen maks. 55 m. Hvis lydkvaliteten blir dårligere under en samtale eller forbindelsen blir brutt, hører du en synkende lydsignalrekke i hodesettet. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser rødt. Beveg deg inn i basestasjonens radiosignalrekkevidde i løpet av 60 sekunder. I hodesettet hører du en ringelyd. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å fortsette samtalen. Hvis din softphone støtter anropsstyringen, avsluttes den aktuelle samtalen automatisk 60 sekunder etter at du har forlatt radiosignalrekkevidden. D 10 series 22

24 Ringe med hodesettet Ringe med hodesett via fasttelefon Opprette/bryte forbindelse For å ta imot, foreta eller avslutte samtaler må du alltid opprette en forbindelse mellom hodesettet og basestasjonen. Du kan i den sammenheng velge mellom manuell og automatisk forbindelsesoppbygging (se "Auto-Link" på side 17): Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Forbindelsen opprettes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått og lysdioden Hodesett blinker langsomt blått. ELLER Forbindelsen brytes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen og lysdioden Hodesett slukner. Hodesettet er i beredskapsmodus. connected disconnected connected disconnected Hvis du bruker en fjernmottaker med MSH-standard kan du kun avslutte forbindelsen mellom hodesett og basestasjon hvis du legger hodesettet i basestasjonen. Ringe uten anropsstyring Ta imot anrop: Du hører fasttelefonens ringelyd. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Ta av håndsettet eller trykk på knappen for å ta imot anrop på fasttelefonen. Foreta anrop: Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å opprette forbindelse mellom basestasjonen og hodesettet. Løft av håndsettet og velg ønsket nummer. Telefonforbindelsen opprettes. Avslutte anrop: Legg på håndsettet eller trykk på knappen for å avslutte anrop på fasttelefonen. 23 D 10 series

25 Ringe med hodesettet Ringe med anropsstyring (EHS, HSL 10) Ta imot anrop: I hodesettet hører du en ringetone. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å ta imot anropet. Fjernmottakeren løfter av håndsettet. Foreta anrop: Velg ønsket nummer. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å opprette forbindelse mellom basestasjonen og hodesettet. Telefonforbindelsen opprettes automatisk. Avslutte anrop: Trykk på knappen Forbindelse. Hvis din samtalepartner legger på, er telefonen og hodesettet automatisk mottaksklare igjen. For de som ringer mye og som bruker en elektronisk fjernmottaker med DHSG-standard, anbefaler Sennheiser å aktivere funksjonen "Fast Link". Forbindelsesoppbyggingen aktiveres da raskere (se side 16): Posisjon Funksjon Fast Link (kun i forbindelse med DHSG-standard) Anbefales for alle som ringer mye. Kortere batterilevetid. Rask forbindelsesoppbygging uten forsinkelse som følge av holdt forbindelse. Koble om samtale mellom hodesett og fasttelefon På hodesettet trykker du knappen Forbindelse for å skifte mellom hodesettet og fasttelefonen under en samtale. På fasttelefoner med fjernmottaker er en slik omkobling kun mulig på telefonen. D 10 series 24

26 Ringe med hodesettet Ringe med hodesett via PC Opprette/bryte forbindelse For å ta imot, foreta eller avslutte samtaler må du alltid opprette en forbindelse mellom hodesettet og basestasjonen. Du kan i den sammenheng velge mellom manuell og automatisk forbindelsesoppbygging (se "Auto-Link" på side 17): Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Forbindelsen opprettes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått og lysdioden Hodesett blinker langsomt blått. ELLER Forbindelsen brytes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen og lysdioden Hodesett slukner. Hodesettet er i beredskapsmodus. connected disconnected connected disconnected Styre telefonsamtaler via softphone Ta imot anrop: Softphone signaliserer et innkommende anrop. Du hører ringelyden på basestasjonen og i hodesettet. Klikk på "Ta imot anrop". Foreta anrop: Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å opprette forbindelse mellom basestasjonen og hodesettet. Hvis funksjonen Auto Audio er aktivert, er dette trinnet ikke nødvendig (se side 20). Start anropet med softphone. Avslutte anrop: Avslutt anropet med softphone. 25 D 10 series

27 Ringe med hodesettet Styre telefonsamtaler via hodesett Softphone Microsoft Lync støtter denne funksjonen automatisk. Hvis du benytter en annen softphone, ser du på vår nettside om og eventuelt hvilken gratis Sennheiser programvare du trenger i tillegg. Installer i så fall programvaren for å styre telefonsamtaler direkte via hodesettet. Ta imot anrop: Softphone signaliserer et innkommende anrop. I hodesettet hører du en ringelyd. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å ta imot anropet. Foreta anrop: Foreta anropet med softphone. Lydsignalet overføres automatisk til hodesettet. Avslutte anrop: Trykk på knappen Forbindelse. Hvis din samtalepartner legger på, er din softphone og hodesettet automatisk mottaksklare igjen. D 10 series 26

28 Ringe med hodesettet Foreta telefonkonferanse MASTER GUEST 1 GUEST 3 GUEST 2 Med hodesettsystemet kan opptil fire hodesett i D 10-serien delta i en telefonkonferanse. Forbindelsesoppbyggingen og samtalens slutt styres fra det hodesettet som ble registrert først (master). Opprette forbindelse mellom MASTERhodesettet og basestasjonen Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser ikke (hodesett ikke tilkoblet) eller lyser rødt (ingen hodesett registrert). Legg masterhodesettet i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en forbindelse med basestasjonen er opprettet. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger. Ta ut hodesettet og trykk på knappen Forbindelse for å opprette forbindelse mellom hodesettet og basestasjonen. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått. New MASTER or 3x 27 D 10 series

29 Ringe med hodesettet Føye DELTAKERhodesett til telefonkonferansen Hold Audio-knappen inne mens du legger deltakerhodesettet inn i masterhodesettets basestasjon. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en forbindelse med basestasjonen er opprettet. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger. Ta deltakerhodesettet ut av basestasjonen. I masterhodesettet hører du et lydsignal. Trykk på knappen Forbindelse på masterhodesettet i løpet av 15 sekunder for å føye deltakerhodesettet til telefonkonferansen. Gjenta fremgangsmåten for å føye flere deltakerhodesett til telefonkonferansen. GUEST & insert the headset into the charging cradle. or Press & hold the mute button... Accept the Guest headset. 3x MASTER Ring samtalepartneren. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen blinker blått. Easy paring Melde DELTAKERhodesett av telefonkonferansen Trykk på knappen Forbindelse på deltakerhodesettet. Deltakerhodesettet meldes av telefonkonferansen. "Easy pairing" For deretter å kunne bruke deltakerhodesettene sammen med andre basestasjoner, legger du dem på ønsket basestasjon. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en forbindelse er opprettet. 3x on Avslutte telefonkonferanse Legg masterhodesettet inn i basestasjonens holder for å avslutte telefonkonferansen og avregistrere alle deltakerhodesett. D 10 series 28

30 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet Ladetilstanden blir optimal hvis hodesettet oppbevares i basestasjonen. Ladeautomatikken forhindrer overlading av batteriet. Legg hodesettet i magnetholderen i basestasjonen. Lysdioden Hodesett lyser blått, og batteriet lades. Lysdioden Batteri på basestasjonen viser ladestatusen: Lysdiodesegment (hvit = lyser) nødvendig ladetid tilsvarer en taletid på Wideband Narrowband ca. 10 min ca. 2 timer ca. 3 timer ca. 20 min ca. 4 timer ca. 6 timer ca. 40 min ca. 6 timer ca. 9 timer ca. 60 min ca. 8 timer ca. 12 timer Like før batteriet er tomt, lyser kun ett lysdiodesegment (svakt). Lysdioden Hodesett blinker rødt og du hører et tredobbelt lydsignal. Hodesettet kobler ut etter noen minutter. Hvis hodesettet befinner seg utenfor basestasjonens rekkevidde for mottak, deaktiveres det etter 30 minutter for å skåne batteriet. 29 D 10 series

31 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet med ekstra hodesett-ladeapparat CH 10 Som ekstra tilbehør kan hodesett-ladeapparatet CH 10 bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Med CH 10 kan flere hodesett lades, for eksempel for bruk av samme basestasjon ved forskjellige arbeidsskift. Du finner nærmere informasjon i bruksveiledningen til CH 10. Lade flere hodesett samtidig Som ekstra tilbehør kan USB-ladestasjonen MCH 7 bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Med den kan du lade opptil syv hodesett samtidig i forbindelse med CH 10 USB. MCH 7 CH 10 USB Du finner nærmere informasjon i bruksveiledningen til MCH 7. D 10 series 30

32 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Koble ut hodesettsystem som ikke brukes over lengre tid Hodesettsystemet (1) eller hodesettet (2) kan kobles ut dersom de ikke skal brukes over en lengre periode, f.eks. i forbindelse med ferier. Koble ut hodesettsystemet 1 Koble basestasjonen fra strømnettet. Basestasjonen kobler ut umiddelbart. Hodesettet kobler dermed ut ca. 30 minutter senere. 2 Hold knappen Forbindelse inne i fem sekunder for å koble ut hodesettet umiddelbart. Lysdioden Hodesett blinker rødt tre ganger, hodesettet er helt utkoblet. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser rødt etter kort tid, lysdioden Batteri på basestasjonen slukner s 3x Koble inn og koble til hodesettsystemet Plugg nettdelen i en stikkontakt. Basestasjonen er innkoblet. Legg hodesettet i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger før den til slutt lyser blått kontinuerlig. Basestasjonen og hodesettet er koblet til hverandre. 31 D 10 series

33 Dele arbeidsplass Dele arbeidsplass Hodesettene og basestasjonene i D 10-serien er innbyrdes kompatible. I de tilfellene der arbeidsplassen deles, kan samme basestasjon brukes for forskjellige hodesett. Hodesettet som sist ble koblet til basestasjonen, kan brukes direkte. Legg hodesettet som skal brukes, i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en registrering på basestasjonen er foretatt. Lysdioden blinker deretter blått tre ganger før den slukner. Det tilkoblede hodesettet kan nå brukes. Hvis lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser rødt eller ikke lyser, er forbindelsen ikke opprettet. Gjenta fremgangsmåten. 3x Bruke hodesettet med en basestasjon fra en annen produsent (DECT-GAP-telefon) 5 s Plasser hodesettet maks. 1 m fra den eksterne basestasjonen. Hold knappen Forbindelse og knappen Audio inne på hodesettet samtidig i fem sekunder. Hodesettet skifter til en spesiell paringsmodus og lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Sett også den eksterne basestasjonen i en spesiell paringsmodus (se bruksveiledningen som følger med den eksterne basestasjonen). Hodesettets standardkode er "0000". Hodesettet oppretter forbindelse med den eksterne basestasjonen. Lysdioden Hodesett slukner når forbindelsen er opprettet. Hvis forbindelsen ikke kan opprettes i løpet av 60 sekunder, skifter hodesettet tilbake til beredskapsmodus. Koble hodesettet på nytt til en basestasjon i D 10-serien Hold knappen Forbindelse og knappen Audio inne på hodesettet samtidig i fem sekunder. Hodesettet skifter til en spesiell paringsmodus og lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Legg hodesettet i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger før den til slutt lyser blått kontinuerlig. Basestasjonen og hodesettet er koblet til hverandre. D 10 series 32

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer