D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning"

Transkript

1 D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning

2 Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt... 5 Oversikt over basestasjon... 5 Oversikt over hodesett... 6 Oversikt over knapper... 7 Oversikt over visninger... 8 Bygge opp og koble til basestasjon... 9 Bygge opp basestasjonen... 9 Koble basestasjonen til strømnettet... 9 Koble basestasjonen til en fasttelefon...10 Koble basestasjonen til en ekstra elektronisk hodesettstyring (EHS)...12 Koble basestasjonen til en PC...13 Lade hodesettet før bruk første gang...13 Tilpasse hodesettet individuelt Bruke hodesett med ørebøyle...14 Bruke hodesett med hodebøyle...15 Konfigurere hodesettsystem Tilpasse hodesettsystemet med DIP-bryterne...16 Tilpasse lydsignalet ved hjelp av ringetonen...18 Stille inn overføringens lydstyrke...19 Stille inn ringelydens lydstyrke...19 Stille inn automatisk lydoverføring "Auto Audio"...20 Ringe med hodesettet Stille inn lydstyrke...21 Ta bort konferanselyden...22 Hvis du forlater DECT-rekkevidden...22 Ringe med hodesett via fasttelefon...23 Ringe med hodesett via PC...25 Foreta telefonkonferanse...27 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet...29 Koble ut hodesettsystem som ikke brukes over lengre tid...31 Dele arbeidsplass Rengjøre og pleie hodesettsystemet Skifte ut øreputene...34 Skifte ut batteri i hodesettet...35 Hvis det oppstår feil Tekniske spesifikasjoner Produsenterklæringer D 10 series 1

3 Viktige sikkerhetsanvisninger Viktige sikkerhetsanvisninger Les nøye gjennom hele denne bruksveiledningen før du tar produktet i bruk. Hvis andre skal bruke produktet, leverer du det alltid sammen med bruksveiledningen. Bruk aldri produktet hvis det viser tegn på skader. Unngå helseskader og ulykker Beskytt hørselen ved å unngå høy lydstyrke over lengre tid. Produktet genererer permanente magnetfelter. Hold derfor alltid en avstand på minst ti cm mellom ørekopp og pacemaker hhv. implantert defibrillator (ICD). Hold produkt-, emballerings- og tilbehørsdeler unna barn og husdyr for å unngå ulykker og fare for kvelning. Bruk ikke produktet dersom omgivelsene krever din fulle og hele oppmerksomhet (f.eks. i trafikken). Unngå produktskader og feil Påse at produktet alltid er tørt, og utsett det aldri for ekstremt lave eller ekstremt høye temperaturer (hårtørker, varmeelement, solstråler osv.). Dette for å unngå rustdannelse og deformeringer. Bruk kun tilbehøret/ekstrautstyret som anbefales av Sennheiser eller som følger med. Rengjør produktet kun med en tørr og myk klut. Trekk nettdelen ut av stikkontakten for å koble produktet helt fra nettet. Kortslutt aldri produktets kontakter. Påse at ingen gjenstander av metall (f.eks. binders, hårnåler, ørepynt) kommer i berøring med grensesnittene og kontaktene. Med basestasjonen eller ladeapparatet CH 10 skal kun hodesett i D 10- serien lades. Korrekt bruk / ansvarsforhold Hodesettsystemet er konstruert for å føre telefonsamtaler og for lydinngang og lydutgang i forbindelse med en PC (VoIP) og/eller telefon for profesjonell bruk på kontorer eller callsentre. Det betraktes som ikke korrekt bruk hvis produktet benyttes på andre måter enn det som er beskrevet i denne veiledningen. Sennheiser overtar ingen form for ansvar ved misbruk eller ikke forskriftsmessig bruk av produktet eller tilleggsutstyret/tilbehørsdelene. All risiko ligger hos brukeren. Sennheiser er ikke ansvarlig for skader på USB-enheter som ikke er i overensstemmelse med USB-spesifikasjonene. Sennheiser er ikke ansvarlig for skader som oppstår etter brutt forbindelse fordi batteriene er tomme eller for gamle eller hvis DECT-rekkevidden overskrides. D 10 series 2

4 Viktige sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsinstrukser for litiumpolymerbatterier ADVARSEL Ved misbruk eller ikke forskriftsmessig bruk av litiumpolymerbatteriene er det i ekstreme tilfeller fare for følgende: Eksplosjon Brannutvikling Varmeutvikling Røyk- og gassutvikling Batterier skal lades ved omgivelsestemperaturer på 10 C til 40 C. Lever defekte produkter inklusive batterier til et egnet innsamlingssted eller til din fagforhandler. Bruk kun batterier og passende ladeutstyr som anbefales av Sennheiser. Batteriene skal aldri varmes opp over 70 C. Unngå direkte solstråler og kast batteriene aldri på flammer. Batteriene skal lades regelmessig også selv om de ikke brukes over lengre tid (ca. hver tredje måned). Enheter som mates fra batterier skal kobles ut etter bruk. 3 D 10 series

5 Leveranseomfang Leveranseomfang Basestasjoner i serien D 10 som er merket med ML er optimalisert for Microsoft Lync. Basestasjoner med komponenter D 10 BS USB D 10 BS USB ML D 10 BS Phone til PC til PC, optimalisert for Microsoft Lync til fasttelefon D 10 BS USB D 10 BS USB ML A USB Safety Guide Quick Guide OR D 10 BS Phone B Phone EU/UK/US/AU Safety Guide Quick Guide Avhengig av produkttype inneholder leveransen en basestasjon og/eller et hodesett med tilhørende komponenter. Hodesett med komponenter D 10 HS monaural, med forskjellige bærevarianter D 10 HS A &B Quick Guide D 10 series 4

6 Produktoversikt Produktoversikt Oversikt over basestasjon Oversikt over forsiden Magnetholder med ladekontakter Lysdiode Forbindelse Lysdiode Innkommende anrop Lysdiode Batteri Holder hodesett Oversikt over bakside Phone-versjon Mic. Volume Settings Mode A B C Mic. Volume Settings Mode A B C Extra Settings D 10 Phone Handset Lifter Long Range Wideband Standard Auto Link OFF Fast DHSG Link MSH Short Range Auto Link ON Narrowband Limiter Lydstyrkeknapp mikrofon Set-knapp DIP 1 til 6 Bryter ABC Bøssing USB PC Bøssing DC IN Bøssing Phone Bøssing Håndsett Bøssing ACC Klistremerke DIP-bryter: Underside holder 5 D 10 series

7 Produktoversikt Oversikt over bakside USB-versjon Ring Volume Settings Ring Volume Settings Extra Settings D 10 USB Ringtone OFF Ringtone Long Range Wideband Standard Auto Link OFF Ringtone Short Range Auto Link ON Narrowband Limiter Lydstyrkeknapp ringelyd Set-knapp DIP 1 til 6 Høyttalere Bøssing USB PC Bøssing DC IN Klistremerke DIP-bryter: Underside holder Oversikt over hodesett 0 A Hodebøyle 2 Hodesettholder 3 Øreputer 4 Mikrofon 5 Lysdiode Hodesett 6 Knapp Forbindelse 7 Knapp Audio: Lydstyrke +/, stumkobling 8 Ørebøyle, justerbar 9 Ladekontakter 0 Batterirom A Øretelefon D 10 series 6

8 Produktoversikt 8 7 Oversikt over knapper Handling Funksjoner Side Trykkknappen Opprette/bryte forbindelse mellom 23 Forbindelse 7 hodesett og basestasjon Ta imot / avslutte anrop 23/25 Trykkknappen Forbindelse 7 og hold den inne i fem sekunder Slå hodesettet av/på 31 Trykk knappen Audio 8 oppover/ nedover Trykk knappen Audio 8 Trykk knappen Forbindelse7 og knappen Audio 8 og hold dem inne i fem sekunder Stille inn ringetonens og 21 lydsignalenes lydstyrke eller lydstyrke for gjengivelse Ta bort konferanselyden / 22 aktivere konferanselyden Endre lydstyrkereguleringens retning 21 Spesiell pairing-modus (GAP) 32 7 D 10 series

9 Produktoversikt Oversikt over visninger Oversikt over visninger på basestasjonen Lysdiode Forbindelse lyser blått lyser rødt blinker rødt AV Lysdiode Anrop blinker Forklaring aktiv forbindelse med hodesettet ingen forbindelse med hodesettet Hodesettets konferanselyd deaktivert Beredskapsmodus, hodesett innen basestasjonens rekkevidde, men ingen audioforbindelse Forklaring Innkommende anrop. Lysdiode Batteri (hvit = lyser) Forklaring Lysdiodesegment 1 blinker Batteriet nesten tomt Lysdiodesegment 1-4 lyser Batteriet er ladet Oversikt over visninger på hodesettet Lysdiode Hodesett Forklaring 1 lyser blått Hodesettet lades i basestasjonen blinker langsomt blått aktiv forbindelse med basestasjonen blinker rødt tre ganger Batteriet nesten tomt AV Beredskapsmodus eller hodesett utkoblet Hodesettbatteriet helt oppladet blinker blått/rødt Endre spesiell paringsmodus / tilordning av knappen AUDIO Registrering av et ytterligere hodesett på basestasjonen/telefonkonferanse D 10 series 8

10 Bygge opp og koble til basestasjon Bygge opp og koble til basestasjon D 10 USB D 10 Phone Bygge opp basestasjonen Skyv holderen inn i basestasjonens utsparing. Sett opp basestasjonen med en avstand på minst 15 cm fra fasttelefonen. Koble basestasjonen til strømnettet 1 Koble nettdelens plugg til den gult markerte bøssingen DC IN. Plugg nettdelen i en stikkontakt. 2 Lysdioden Forbindelse lyser rødt. 1 2 koble basestasjonen fra strømnettet Trekk nettdelen ut av stikkontakten dersom produktet ikke skal brukes i en lengre periode. 9 D 10 series

11 Bygge opp og koble til basestasjon Koble basestasjonen til en fasttelefon Kontroller hvilken tilkoblingstype som er egnet for telefonen. Følg instruksene i respektive kapittel. Tilkoblingstype Side I Tilkobling til en fasttelefon uten hodesettbøssing 10 II Tilkobling til en fasttelefon med hodesettbøssing 11 III Tilkobling til en ekstra mekanisk fjernmottaker 11 I Koble basestasjonen til en fasttelefon uten hodesettbøssing 1 Fjern håndsettkabelen fra fasttelefonen og plugg den inn i den grått markerte bøssingen Håndsett på basestasjonen. 2 Plugg telefonkabelen inn i håndsettkabelens bøssing og i den grønt markerte bøssingen Phone på basestasjonen. 3 Trykk DIP-bryterne 1 og 2 til vist posisjon med en spiss gjenstand (f.eks. penn) Mic. Volume Settings Mode A B C Mic. Volume Settings Mode A B C D 10 series 10

12 Bygge opp og koble til basestasjon II Koble basestasjonen til en fasttelefon med hodesettbøssing 1 Plugg telefonkabelen inn i fasttelefonens hodesettbøssing og i den grønt markerte bøssingen Phone på basestasjonen. 2 Trykk DIP-bryterne 1 og 2 til vist posisjon med en spiss gjenstand (f.eks. penn) Mic. Volume Settings Mode A B C III Koble basestasjonen til en ekstra mekanisk fjernmottaker Som ekstra tilbehør kan den mekaniske fjernmottakeren Sennheiser HSL 10 bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Med mottakeren kan du ta imot anrop selv om du ikke er i rommet. Koble til basestasjonen som beskrevet i kapittel I eller II. Koble fjernmottakeren til bøssingen ACC. Koble fjernmottakeren til fasttelefonen. Du finner nærmere informasjon i bruksveiledningen til HSL Mic. Volume Settings Mode A B C 11 D 10 series

13 Bygge opp og koble til basestasjon Koble basestasjonen til en ekstra elektronisk hodesettstyring (EHS) Som ekstra tilbehør kan forbindelsesledninger for EHS-standarder samt adapterkabler for produsentavhengige standarder bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Tilhørende, korte veiledninger følger med sammen med kablene og finnes også på produktsiden på Internett: I dette kapitlet beskrives som eksempel hvordan man med en Siemens- og en Alcatel-adapterkabel kobler basestasjonen til en elektronisk hodesettstyring. 1 Koble fasttelefonen til basestasjonen. 2 Trykk DIP-bryteren med en spiss gjenstand (f.eks. penn) til vist posisjon. Siemens, Agfeo, Aastra, Auerswald osv Mic. Volume Settings Mode A B C Alcatel Mic. Volume Settings Mode A B C En oversikt over tilgjengelige forbindelses- og adapterkabler finner du på Internett under se produktsiden til D 10-serien, og hos din Sennheiser-samarbeidspartner. D 10 series 12

14 Bygge opp og koble til basestasjon Koble basestasjonen til en PC Koble USB-kabelen med den oransje markerte bøssingen PC til basestasjonen og en USB-bøssing på PC-en. Ditt operativsystem registrerer USB-audioenheten Sennheiser D 10 og installerer alle nødvendige drivere Ring Volume Settings Sennheiser PC-programvare Med den gratis Sennheiser PC-programvaren får du enda større glede av dine Sennheiser-produkter. Sennheiser-Updater gjør det blant annet enkelt å oppdatere produktprogramvaren. Du finner mer informasjon under Lade hodesettet før bruk første gang Lad batteriet uavbrutt i minst 20 minutter før første gangs bruk. En komplett ladeprosedyre varer i ca. 60 minutter (se side 29). Ved første ladeforløp kan det ta opptil fem minutter før lysdioden Hodesett lyser blått. 13 D 10 series

15 Tilpasse hodesettet individuelt Tilpasse hodesettet individuelt Bruke hodesett med ørebøyle 1 Stikk ørebøylen inn i tilhørende feste. 2 Bøy ørebøylen på forhånd til en passende form. 3 Legg ørebøylen rundt øret. 4 Form den fleksible ørebøylen slik at hodesettet sitter godt og behagelig Left Right 4 D 10 series 14

16 Tilpasse hodesettet individuelt Bruke hodesett med hodebøyle 1 Løsne hodebøylen ved å trekke den forsiktig opp og av. 2 Legg hodesettet inn i hodebøylens holder. 3 Vri mikrofonarmen og still inn hodesettet slik at øreputen ligger behagelig mot høyre eller venstre øre Left Right 15 D 10 series

17 Konfigurere hodesettsystem Konfigurere hodesettsystem Tilpasse hodesettsystemet med DIP-bryterne Flytt DIP-bryteren til ønsket posisjon med en spiss gjenstand. 2 Konfigurere fjernmottaker DIP-bryter 1 og 2 Posisjon Funksjon Manuell drift Betjene håndsettet manuelt eller med fjernmottaker (Sennheiser HSL 10). Elektronisk fjernmottaker med DHSG-standard Anropsstyring via hodesettsystemet. Raskere forbindelsesoppbygging, se Fast Link. Elektronisk fjernmottaker med MSH-standard Anropsstyring via hodesettsystemet. Fast Link for DHSG-standard og fjernmottaker HSL 10 Anbefales for alle som ringer mye. Kortere batterilevetid. Rask forbindelsesoppbygging uten forsinkelse som følge av holdt forbindelse. Stille inn basestasjonens ringelyder DIP-bryter 1 og 2 Posisjon Funksjon Ringelyd deaktivert Ringelyd 1 aktivert Ringelyd 2 aktivert Ringelyd 3 aktivert D 10 series 16

18 Konfigurere hodesettsystem Stille inn radiosignalrekkevidde DIP-bryter 3 Hvis det er mange DECT-systemer på liten plass, kan det oppstå signalforstyrrelser. Endre i slike tilfeller radiosignalrekkevidden. Posisjon Funksjon Standard radiosignalrekkevidde Redusert radiosignalrekkevidde Unngå overlagring med andre DECT-systemer Rekkevidde ca. 10 m i bygninger Opprette forbindelse mellom hodesett og basestasjon automatisk (Auto Link) DIP-bryter 4 Auto Link Posisjon Funksjon Manuell forbindelsesoppbygging Når du tar hodesettet ut av basestasjonen, må du opprette en forbindelse mellom hodesett og basestasjon manuelt. Automatisk forbindelsesoppbygging Auto Link Når du tar hodesettet ut av basestasjonen, opprettes det automatisk en forbindelse mellom hodesett og basestasjon. Koble om mellom wide- og narrowband DIP-bryter 5 Posisjon Funksjon Wideband-lydoverføring Automatisk frekvenstilpasning av wideband- og narrowband-anrop. Wideband støttes av blant annet Skype og gir høy talekvalitet. Batterilevetid: 8 timer Narrowband-lydoverføring Batterilevetid: 12 timer Stille inn lydstyrkebegrensning DIP-bryter 6 Posisjon Funksjon Standardbegrensning Begrenset lydstyrke (landsspesifikk) AU-versjon: I henhold til direktiv AS/ACIF G616:2006 EU- og US-versjon: I henhold til direktiv 2003/10/EF 17 D 10 series

19 Konfigurere hodesettsystem Tilpasse lydsignalet ved hjelp av ringetonen 1 Sett på hodesettet. 2 Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått. 3 Ta av håndsettet. Du hører en ringetone. 4 Velg den posisjonen A, B eller C der du hører en klar og tydelig ringetone i hodesettet Mic. Volume Settings Mode A B C D 10 series 18

20 C Konfigurere hodesettsystem Stille inn overføringens lydstyrke Stille inn telefonoverføringens lydstyrke Innstilling av lydstyrkeknappen til posisjon 4 er egnet for de fleste fasttelefoner og gir stemmen din en passende, god lydstyrke. Ring en person som kan hjelpe deg med å stille inn mikrofonens ømfintlighet slik at den blir optimal. Med lydstyrkeknappen Mikrofon stiller du inn mikrofonens ømfintlighet slik at din samtalepartner hører deg med passende lydstyrke. 3 6 Mic. Volume Settings Mode A B Stille inn USB-overføringens lydstyrke Enkelte softphones tilpasser mikrofonens ømfintlighet automatisk. Aktiver denne funksjonen for å oppnå optimal utnyttelse av mikrofonen eller still inn mikrofonens ømfintlighet på operativsystemet slik at din samtalepartner hører deg med passende lydstyrke (se operativsystemets hjelpefunksjon). Stille inn ringelydens lydstyrke Stille inn lydstyrken på hodesettets ringelyd og signallyder & Kontroller at hodesettet er i beredskapsmodus (lysdiodeforbindelsen på basestasjonen lyser ikke). Trykk eventuelt på knappen Forbindelse på hodesettet. Flytt knappen Audio som vist på bildet for å stille inn lydstyrken. Hvis minimum eller maksimum lydstyrke er nådd, hører du et dobbelt lydsignal. Stille inn lydstyrken til basestasjonens ringelyd Vri lydstyrkeknappen for å øke eller redusere ringelydens lydstyrke. Ring Volume Ring Volume Settings 19 D 10 series

21 Konfigurere hodesettsystem Stille inn automatisk lydoverføring "Auto Audio" Med funksjonen "Auto Audio" overføres lydsignaler, f.eks. fra Windows Media Player eller itunes, automatisk til hodesettet når en USBforbindelse er etablert. Når noen ringer deg eller en forbindelse til Skype eller HeadSetup opprettes, stanses overføringen av audiosignaler, og du hører for eksempel ringelyden. Ved levering er funksjonen "Auto Audio" aktivert. Deaktivere "Auto Audio": Trykk på set-knappen med en spiss gjenstand i ca. fem sekunder. Lysdioden Forbindelse blinker rødt gjentatte ganger i rask rekkefølge. Aktivere "Auto Audio": Trykk på set-knappen med en spiss gjenstand i ca. fem sekunder. Lysdioden Forbindelse blinker blått gjentatte ganger i rask rekkefølge. 5s D 10 series 20

22 Ringe med hodesettet Ringe med hodesettet Stille inn lydstyrke ADVARSEL Fare for hørselsskader! Høy lydstyrke som virker på ørene over lengre tid kan føre til permanente hørselsskader. Still inn på lav lydstyrke før du setter på hodesettet. Ikke utsett deg for permanent høye lydstyrker. Stille inn lydstyrke for gjengivelse Lydsignalet kan tilpasses ved hjelp av ringetonen eller under en telefonsamtale. Kontroller at hodesettet og basestasjonen er koblet til hverandre (lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått). Trykk eventuelt på knappen Forbindelse på hodesettet. Flytt knappen Audio som vist på bildet for å stille inn lydstyrken. Hvis minimum eller maksimum lydstyrke er nådd, hører du et dobbelt lydsignal. Endre retning på lydstyrkeknappene Finn ut ved hjelp av knappen Audio i hvilken retning "Redusere lydstyrken" er innstilt. Hold knappen Forbindelse og knappen Audio inne samtidig i fem sekunder. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Trykk knappen Audio i retning "Redusere lydstyrken" helt til lysdioden Hodesett slukner. Tilordningen av knappen Audio er endret, og hodesettet skifter til beredskapsmodus. 5 s 5 s 21 D 10 series

23 Ringe med hodesettet Ta bort konferanselyden Trykk på knappen Audio. Mikrofonens lydløsfunksjon aktiveres. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen blinker rødt så lenge konferanselyden er fjernet. Aktivere konferanselyd Trykk på knappen Audio. I hodesettet hører du et lydsignal. Konferanselyden aktiveres igjen, lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått. Hvis du forlater DECT-rekkevidden 55 m I vanlige kontorbygg er rekkevidden mellom hodesettet og basestasjonen maks. 55 m. Hvis lydkvaliteten blir dårligere under en samtale eller forbindelsen blir brutt, hører du en synkende lydsignalrekke i hodesettet. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser rødt. Beveg deg inn i basestasjonens radiosignalrekkevidde i løpet av 60 sekunder. I hodesettet hører du en ringelyd. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å fortsette samtalen. Hvis din softphone støtter anropsstyringen, avsluttes den aktuelle samtalen automatisk 60 sekunder etter at du har forlatt radiosignalrekkevidden. D 10 series 22

24 Ringe med hodesettet Ringe med hodesett via fasttelefon Opprette/bryte forbindelse For å ta imot, foreta eller avslutte samtaler må du alltid opprette en forbindelse mellom hodesettet og basestasjonen. Du kan i den sammenheng velge mellom manuell og automatisk forbindelsesoppbygging (se "Auto-Link" på side 17): Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Forbindelsen opprettes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått og lysdioden Hodesett blinker langsomt blått. ELLER Forbindelsen brytes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen og lysdioden Hodesett slukner. Hodesettet er i beredskapsmodus. connected disconnected connected disconnected Hvis du bruker en fjernmottaker med MSH-standard kan du kun avslutte forbindelsen mellom hodesett og basestasjon hvis du legger hodesettet i basestasjonen. Ringe uten anropsstyring Ta imot anrop: Du hører fasttelefonens ringelyd. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Ta av håndsettet eller trykk på knappen for å ta imot anrop på fasttelefonen. Foreta anrop: Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å opprette forbindelse mellom basestasjonen og hodesettet. Løft av håndsettet og velg ønsket nummer. Telefonforbindelsen opprettes. Avslutte anrop: Legg på håndsettet eller trykk på knappen for å avslutte anrop på fasttelefonen. 23 D 10 series

25 Ringe med hodesettet Ringe med anropsstyring (EHS, HSL 10) Ta imot anrop: I hodesettet hører du en ringetone. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å ta imot anropet. Fjernmottakeren løfter av håndsettet. Foreta anrop: Velg ønsket nummer. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å opprette forbindelse mellom basestasjonen og hodesettet. Telefonforbindelsen opprettes automatisk. Avslutte anrop: Trykk på knappen Forbindelse. Hvis din samtalepartner legger på, er telefonen og hodesettet automatisk mottaksklare igjen. For de som ringer mye og som bruker en elektronisk fjernmottaker med DHSG-standard, anbefaler Sennheiser å aktivere funksjonen "Fast Link". Forbindelsesoppbyggingen aktiveres da raskere (se side 16): Posisjon Funksjon Fast Link (kun i forbindelse med DHSG-standard) Anbefales for alle som ringer mye. Kortere batterilevetid. Rask forbindelsesoppbygging uten forsinkelse som følge av holdt forbindelse. Koble om samtale mellom hodesett og fasttelefon På hodesettet trykker du knappen Forbindelse for å skifte mellom hodesettet og fasttelefonen under en samtale. På fasttelefoner med fjernmottaker er en slik omkobling kun mulig på telefonen. D 10 series 24

26 Ringe med hodesettet Ringe med hodesett via PC Opprette/bryte forbindelse For å ta imot, foreta eller avslutte samtaler må du alltid opprette en forbindelse mellom hodesettet og basestasjonen. Du kan i den sammenheng velge mellom manuell og automatisk forbindelsesoppbygging (se "Auto-Link" på side 17): Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet. Forbindelsen opprettes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått og lysdioden Hodesett blinker langsomt blått. ELLER Forbindelsen brytes. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen og lysdioden Hodesett slukner. Hodesettet er i beredskapsmodus. connected disconnected connected disconnected Styre telefonsamtaler via softphone Ta imot anrop: Softphone signaliserer et innkommende anrop. Du hører ringelyden på basestasjonen og i hodesettet. Klikk på "Ta imot anrop". Foreta anrop: Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å opprette forbindelse mellom basestasjonen og hodesettet. Hvis funksjonen Auto Audio er aktivert, er dette trinnet ikke nødvendig (se side 20). Start anropet med softphone. Avslutte anrop: Avslutt anropet med softphone. 25 D 10 series

27 Ringe med hodesettet Styre telefonsamtaler via hodesett Softphone Microsoft Lync støtter denne funksjonen automatisk. Hvis du benytter en annen softphone, ser du på vår nettside om og eventuelt hvilken gratis Sennheiser programvare du trenger i tillegg. Installer i så fall programvaren for å styre telefonsamtaler direkte via hodesettet. Ta imot anrop: Softphone signaliserer et innkommende anrop. I hodesettet hører du en ringelyd. Trykk på knappen Forbindelse på hodesettet for å ta imot anropet. Foreta anrop: Foreta anropet med softphone. Lydsignalet overføres automatisk til hodesettet. Avslutte anrop: Trykk på knappen Forbindelse. Hvis din samtalepartner legger på, er din softphone og hodesettet automatisk mottaksklare igjen. D 10 series 26

28 Ringe med hodesettet Foreta telefonkonferanse MASTER GUEST 1 GUEST 3 GUEST 2 Med hodesettsystemet kan opptil fire hodesett i D 10-serien delta i en telefonkonferanse. Forbindelsesoppbyggingen og samtalens slutt styres fra det hodesettet som ble registrert først (master). Opprette forbindelse mellom MASTERhodesettet og basestasjonen Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser ikke (hodesett ikke tilkoblet) eller lyser rødt (ingen hodesett registrert). Legg masterhodesettet i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en forbindelse med basestasjonen er opprettet. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger. Ta ut hodesettet og trykk på knappen Forbindelse for å opprette forbindelse mellom hodesettet og basestasjonen. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser blått. New MASTER or 3x 27 D 10 series

29 Ringe med hodesettet Føye DELTAKERhodesett til telefonkonferansen Hold Audio-knappen inne mens du legger deltakerhodesettet inn i masterhodesettets basestasjon. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en forbindelse med basestasjonen er opprettet. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger. Ta deltakerhodesettet ut av basestasjonen. I masterhodesettet hører du et lydsignal. Trykk på knappen Forbindelse på masterhodesettet i løpet av 15 sekunder for å føye deltakerhodesettet til telefonkonferansen. Gjenta fremgangsmåten for å føye flere deltakerhodesett til telefonkonferansen. GUEST & insert the headset into the charging cradle. or Press & hold the mute button... Accept the Guest headset. 3x MASTER Ring samtalepartneren. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen blinker blått. Easy paring Melde DELTAKERhodesett av telefonkonferansen Trykk på knappen Forbindelse på deltakerhodesettet. Deltakerhodesettet meldes av telefonkonferansen. "Easy pairing" For deretter å kunne bruke deltakerhodesettene sammen med andre basestasjoner, legger du dem på ønsket basestasjon. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en forbindelse er opprettet. 3x on Avslutte telefonkonferanse Legg masterhodesettet inn i basestasjonens holder for å avslutte telefonkonferansen og avregistrere alle deltakerhodesett. D 10 series 28

30 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet Ladetilstanden blir optimal hvis hodesettet oppbevares i basestasjonen. Ladeautomatikken forhindrer overlading av batteriet. Legg hodesettet i magnetholderen i basestasjonen. Lysdioden Hodesett lyser blått, og batteriet lades. Lysdioden Batteri på basestasjonen viser ladestatusen: Lysdiodesegment (hvit = lyser) nødvendig ladetid tilsvarer en taletid på Wideband Narrowband ca. 10 min ca. 2 timer ca. 3 timer ca. 20 min ca. 4 timer ca. 6 timer ca. 40 min ca. 6 timer ca. 9 timer ca. 60 min ca. 8 timer ca. 12 timer Like før batteriet er tomt, lyser kun ett lysdiodesegment (svakt). Lysdioden Hodesett blinker rødt og du hører et tredobbelt lydsignal. Hodesettet kobler ut etter noen minutter. Hvis hodesettet befinner seg utenfor basestasjonens rekkevidde for mottak, deaktiveres det etter 30 minutter for å skåne batteriet. 29 D 10 series

31 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Lade hodesettet med ekstra hodesett-ladeapparat CH 10 Som ekstra tilbehør kan hodesett-ladeapparatet CH 10 bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Med CH 10 kan flere hodesett lades, for eksempel for bruk av samme basestasjon ved forskjellige arbeidsskift. Du finner nærmere informasjon i bruksveiledningen til CH 10. Lade flere hodesett samtidig Som ekstra tilbehør kan USB-ladestasjonen MCH 7 bestilles hos din Sennheiser-forhandler. Med den kan du lade opptil syv hodesett samtidig i forbindelse med CH 10 USB. MCH 7 CH 10 USB Du finner nærmere informasjon i bruksveiledningen til MCH 7. D 10 series 30

32 Lade hodesettet og oppbevare hodesettsystemet Koble ut hodesettsystem som ikke brukes over lengre tid Hodesettsystemet (1) eller hodesettet (2) kan kobles ut dersom de ikke skal brukes over en lengre periode, f.eks. i forbindelse med ferier. Koble ut hodesettsystemet 1 Koble basestasjonen fra strømnettet. Basestasjonen kobler ut umiddelbart. Hodesettet kobler dermed ut ca. 30 minutter senere. 2 Hold knappen Forbindelse inne i fem sekunder for å koble ut hodesettet umiddelbart. Lysdioden Hodesett blinker rødt tre ganger, hodesettet er helt utkoblet. Lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser rødt etter kort tid, lysdioden Batteri på basestasjonen slukner s 3x Koble inn og koble til hodesettsystemet Plugg nettdelen i en stikkontakt. Basestasjonen er innkoblet. Legg hodesettet i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger før den til slutt lyser blått kontinuerlig. Basestasjonen og hodesettet er koblet til hverandre. 31 D 10 series

33 Dele arbeidsplass Dele arbeidsplass Hodesettene og basestasjonene i D 10-serien er innbyrdes kompatible. I de tilfellene der arbeidsplassen deles, kan samme basestasjon brukes for forskjellige hodesett. Hodesettet som sist ble koblet til basestasjonen, kan brukes direkte. Legg hodesettet som skal brukes, i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt til en registrering på basestasjonen er foretatt. Lysdioden blinker deretter blått tre ganger før den slukner. Det tilkoblede hodesettet kan nå brukes. Hvis lysdioden Forbindelse på basestasjonen lyser rødt eller ikke lyser, er forbindelsen ikke opprettet. Gjenta fremgangsmåten. 3x Bruke hodesettet med en basestasjon fra en annen produsent (DECT-GAP-telefon) 5 s Plasser hodesettet maks. 1 m fra den eksterne basestasjonen. Hold knappen Forbindelse og knappen Audio inne på hodesettet samtidig i fem sekunder. Hodesettet skifter til en spesiell paringsmodus og lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Sett også den eksterne basestasjonen i en spesiell paringsmodus (se bruksveiledningen som følger med den eksterne basestasjonen). Hodesettets standardkode er "0000". Hodesettet oppretter forbindelse med den eksterne basestasjonen. Lysdioden Hodesett slukner når forbindelsen er opprettet. Hvis forbindelsen ikke kan opprettes i løpet av 60 sekunder, skifter hodesettet tilbake til beredskapsmodus. Koble hodesettet på nytt til en basestasjon i D 10-serien Hold knappen Forbindelse og knappen Audio inne på hodesettet samtidig i fem sekunder. Hodesettet skifter til en spesiell paringsmodus og lysdioden Hodesett blinker skiftevis blått og rødt. Legg hodesettet i basestasjonen. Lysdioden Hodesett blinker blått tre ganger før den til slutt lyser blått kontinuerlig. Basestasjonen og hodesettet er koblet til hverandre. D 10 series 32

DECT. Comfort. call. SetupGuide. DW Series Setup Guide

DECT. Comfort. call. SetupGuide. DW Series Setup Guide Comfort DECT call SetupGuide DW Series Setup Guide Innhold Setup Guide Innhold Setup Guide Viktige sikkerhetsinstrukser... 2 Leveranseomfang og oversikt over DW-serien... 3 Basestasjoner med komponenter...

Detaljer

Comfort. UserGuide. call DECT. DW Series Bruksanvisning

Comfort. UserGuide. call DECT. DW Series Bruksanvisning Comfort DECT call UserGuide DW Series Bruksanvisning Innhold User Guide Innhold User Guide Viktige sikkerhetsinstrukser... 2 Leveranseomfang og oversikt over DW-serien... 4 Basestasjoner med komponenter...

Detaljer

ADN-W CASE. Transport & Charging Case. Bruksanvisning. Bedienungsanleitung

ADN-W CASE. Transport & Charging Case. Bruksanvisning. Bedienungsanleitung DN-W CSE Transport & Charging Case Bruksanvisning Bedienungsanleitung Innhold Innhold For din sikkerhet... Transport- og ladekoffert DN-W CSE... Leveranseomfang... Produktoversikt transport- og ladekoffert

Detaljer

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning EMOTION W880 DECT Hodesett med USB Brukerveiledning 1 ON-indikator - hodesett 2 ON/OFF-bryter (samtaleknapp) - hodesett 3 Power-indikator 4 Lade-indikator 5 Ibruk-indikator 6 Batterinivå-indikator 7 Telefon

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

InfraLight åpent system

InfraLight åpent system IR-anlegg InfraLight åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight åpent system InfraLight komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett m/halsslynge

Detaljer

ADN-W AM. Antenna Module. Bruksanvisning

ADN-W AM. Antenna Module. Bruksanvisning ADN-W AM Antenna Module Bruksanvisning For din sikkerhet Innhold For din sikkerhet... 1 Antennemodul ADN-W AM... 1 Leveranseomfang... 2 Komponenter som kreves for drift... 3 Produktoversikt ADN-W AM...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon

UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon Varenr. 1582 Artikkelnr. UNO-0 HMS-nr.: 234183 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2488A1 Dato: 2017.07.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

IR-anlegg InfraLight DIR

IR-anlegg InfraLight DIR IR-anlegg InfraLight DIR direkte system Bruker- og vedlikeholdsveiledning IR-anlegg InfraLight DIR InfraLight DIR sender til DIR bøyle- og LR HMS art. nr.: 135146 Best. nr.: 1104970 halsslyngemottaker

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

RadioLight FM åpent system

RadioLight FM åpent system RadioLight FM åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning RadioLight FM åpent system RadioLight FM komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020215 Best. nr.: 1104730 RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker Varenr. 1477 Artikkelnr. UNO HMS-nr.: 217359 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2336A1 Dato: 2016.06.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 UNO 3

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Mobiltelefonsender MOBIL10

Mobiltelefonsender MOBIL10 Mobiltelefonsender MOBIL10 Varenr. 1512 HMS-nr.: 233427 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2299A2 Dato: 2017.05.15 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.:

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.: IR-anlegg InfraLight Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight InfraLight komplett sender og bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett sender og halsslyngemottaker HMS

Detaljer

Mobiltelefonsender MOBIL10

Mobiltelefonsender MOBIL10 Mobiltelefonsender MOBIL10 Varenr. 1512 HMS-nr.: 233427 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2299A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 50 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

D E. Mottaker I: Statuslampe Lyser kontinuerlig: strøm Blinker: musetilgang J: Tilkoplingsknapp. K: USB til PS/2-konverterer

D E. Mottaker I: Statuslampe Lyser kontinuerlig: strøm Blinker: musetilgang J: Tilkoplingsknapp. K: USB til PS/2-konverterer Produktinformasjon A B C F D E G H I J K Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser E: Fremoverknapp nettleser F:

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Voyager PRO UC v2 BT300-M

Voyager PRO UC v2 BT300-M TM Voyager PRO UC v2 Bluetooth-hodesett BT300-M Bluetooth-USB-adapter BRUKERHÅNDBOK Innhold Velkommen 3 Voyager Pro UC neste generasjons teknologi. 3 Systemkrav 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Receiver DE10 3 Funksjoner - Receiver

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips NC1 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Hørselsvern

Detaljer

BT7700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet ditt og få støtte på.

BT7700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet ditt og få støtte på. BT7700 Brukerhåndbok Bærbar høyttaler Registrer produktet ditt og få støtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 1 Sikkerhet 1 nad 1 2 Bluetooth-høyttaleren 2 Innledning 2 Innholdet i esken 3 Oversikt

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083 Trådløst stereohodesett 2.0 Brukerhåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på Bærbar høyttaler BT6700 Brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktig 1 Sikkerhet 1 Merknad 1 2 Bluetooth-høyttaleren 2 Innledning 2 Innholdet

Detaljer

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer