Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil"

Transkript

1 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil

2 Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi: sammenligninger 12 Typografi: teksteksempler med spesifikasjoner 13 Publikasjoner nivå: Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv nivå: Rapporter nivå: Brosjyrer nivå: Samarbeidsprosjekter 27 Layoutvariasjon 28 Kombinasjon farger og bilder 29 Informasjonsboks 30 Rygg 31 Materie: oppsett 32 Materie: elementer 33 Farger 14 Hoved- og støttefarger 15 Designelementer 16 Menneskefigur. 17 Livslinje. 18 Profilert materiell intern bruk 34 Brevark/brevmal/Konvolutter 35 Visittkort 36 Invitasjoner 37 Notatbok 39 Rollups 40 Foto 19 Fotouttrykk. 20 Bildeeksempler retningslinjer 21 Bildeeksempler mennesker 22 Publikasjoner intern bruk 41 Interne oppslag 42 Fortrykkede forsider (rapport) 43 Presentasjonsmateriell skjerm 44 Powerpoint 45 Powerpoint: delforsider 46 Powerpoint: tekstsider 47

3 3 Logo Logoen finnes i vertikal og horisontal versjon, hvor den horisontale i hovedsak skal brukes. Den finnes i språkvariantene norsk, engelsk og samisk.

4 Logo; horisontal 4

5 Logo; vertikal 5

6 Logo: engelsk 6

7 Logo: samisk 7

8 Logoplassering 8 Plassering av logo mot andre elementer krever bevisst bruk av luft rundt logoen. For å ha et variabelt måleinstrument, benytter vi bokstaven H i logoen. Det skal alltid være minst en H-høyde over den grønne delen av logosymbolet. Likeledes skal det være minimum én H-høyde fra logoens laveste punkt. Fra symbolets flate kant skal det være plass til minimum tre H-bredder med luft til venstre for logo. Til høyre for logo skal det være to H-bredder. Vertikal logo skal ha to H-bredder på hver side av navnet, én under og én over symbolet.

9 Typografi 9

10 Profilfont 10 Helsedirektoratets profilfont, Soho Gothic Pro kjøpes fra fontleverandør. Samarbeidende reklame- og designbyråer kjøper pakken som er vist under; Soho Gothic Pro Thin, Light, Regular, Medium, Bold, Extra Bold. Helsedirektoratet anskaffer lisens for et begrenset antall brukere internt. Soho Gothic Pro Light Soho Gothic Pro Medium Soho Gothic Pro Bold Soho Gothic Pro Thin abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Extra Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#!

11 Typografi: hierarki 11 Soho Gothic er det nye profilfonten. Den brukes i logo og som en del av det daglige skriftbildet sammen med brødskrift i byråprodusert profilerende materiell. Calibri er et lisensfritt skriftsnitt som erstatter Soho på en meget god måte i tilfeller hvor Soho ikke er tilgjengelig. Calibri brukes i enkelte titler, mellomtitler, ingresser og i bildetekster, og kan benyttes i Office-dokumenter som kontrast til Garamond. Skriftsnittet kan også brukes til brødtekst. Den nye typografien Soho Gothic fungerer i kombinasjon med den gamle profilfonten Cholla, som vil fortsette som støtteskrift i særskilte sammenhenger. Den vil ikke videreføres i daglig skriftbruk, som i publikasjoner, brev, mm., men vil i hovedsak benyttes i skilting og illustrative sammenhenger. Typografi for Byråproduksjon Typografi for Office/kontor Typografioversikt med bruksområder Eksempel på Soho Gothic Regular ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Eksempel på Soho Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Eksempel på Calibri ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Predefinerte tekstmaler kan utvikles for Office-dokumenter. Disse vil gi riktig skrift, farge og størrelse.

12 Overskrift / Overskrift Soho/Calibri Typografi: sammenligninger 12 I daglig bruk av typografi, hvor SOHO ikke foreligger, skal Calibri benyttes. Denne siden viser skriftsnittenes uttrykk satt opp mot hverandre. Flere likheter gjør Calibri til en god erstatter for SOHO. Størrelsesforhold er beskrevet på neste side. Ingress / Ingress Soho/Calibri Mellomtittel / Mellomtittel Soho/Calibri Brødtekst calibri

13 Typografi: teksteksempel med spesifikasjoner EKSEMPEL Overskrift Soho/Calibri 26 pkt Antall årsverk i somatisk spesialisthelsetjeneste er uendret fra 2009 til Antall legeårsverk økte med 166 eller 1,8 prosent og sykepleierårsverk økt med 320 eller 1,2 prosent. Det er personellgruppene annet behandlingspersonell og annet personell som har hatt en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,7 prosent. Ingress Soho/Calibri 11,5 pkt Om datagrunnlaget I denne første delen av utredningen ser vi på nåværende status på personellområdet. Personellbeholdningen, samt tilvekst og avgang er faktorer som påvirker kompetansebehovet. Personellsituasjonen i helsesektoren kan imidlertid ikke ses på isolert: Nøkkeltall over antall ansatte og årsverk for yrkesgruppen, fordelt på geografi (fylkesvis) Antall ansatte (årsverk) med spesialisering, fordelt på type spesialisering Alders- og kjønnsfordeling for hele gruppen og innen de ulike spesialiseringene Det finnes 29 grupper helsepersonell i Norge som jobber innenfor helse- og sosialsektoren. 1 Tabell 3.1 inkluderer alle personellgruppene og er oppdelt i 18 kategorier. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. Mellomtittel Soho medium/calibri bold 11 pkt Brødtekst Calibri 11 pkt 1 Helse- og sosialnæringen omfatter alle virksomheter innen helse- og sosialsektoren, med unntak av sosialtjenester uten botilbud som barnehager og skolefritidsordninger. I tallmaterialet fra SSB ligger også private virksomheter som utfører tjenester etter avtaler med kommuner og helseforetak. Her brukes tall for helse- og sosialsektoren, da vi ikke har fått tilsvarende detaljerte data når det gjelder helse- og omsorgssektoren sett under ett. Noter Soho/Calibri Regular 8 pkt

14 Farger 14

15 Farger 15 Profilens hovedfarger Støttefarger Mørk blågrønn Akvagrønn mot blå Akvagrønn mot turkis Eplegrønn Solgul Orange Varmrød Magentarød Lilla mot blå Varmgrå PMS 3035 C PMS 320 C PMS 3262 C PMS 376 C PMS 116 C PMS 151 C PMS 1795 C PMS 213 C PMS 2593 C PMS Warm Gray 7 C CMYK 100/0/9/65 CMYK 100/0/31/7 CMYK 71/0/33/0 CMYK 50/1/100/0 CMYK 0/17/98/0 CMYK 0/46/98/0 CMYK 0/90/90/0 CMYK 0/85/30/0 CMYK 58/85/0/0 CMYK 0/5/5/40 RGB 0/78/102 RGB 0/147/167 RGB 108/180/181 RGB 161/191/55 RGB 244/208/30 RGB 223/153/34 RGB 198/54/41 RGB 202/68/112 RGB 118/66/141 RGB 174/171/168

16 16 Designelementer Designelementer benyttes for å gi en helhetlig og tydelig profilering av Helsedirektoratet på de høyeste informasjonsnivåene. Den nye profilen har to designelementer: en menneskefigur og en livslinje. Sistnevnte finnes i tre varianter.

17 Designelement: menneskefigur 17 Menneskefiguren er hentet fra logosymbolet og symboliserer vitalitet, åpenhet Så fremt det er mulig, plasseres elementet i øvre venstre hjørne (se eksemplene til høyre) og i et nært utsnitt. Eksempel på bruk På farget bakgrunn Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976 På foto Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976

18 Designelement: livslinje 18 Livslinjen illustrerer livet, bevegelse, variasjon. Et godt element til bruk som mønster, frise, etc. Den kan bygges ut med ulike ordbilder. Finnes også i hvit. Eksempel på bruk På farget bakgrunn Rapport IS-1976 På foto Rapport IS-1976

19 19 Foto Foto brukes til illustrasjoner i materiell. Tegninger og illustrasjoner kan benyttes, men foto av mennesker foretrekkes. Det foreligger forslag til bilder med mennesker.

20 Fotouttrykk 20 Fotobruk kan understreke følelser, tema, grad av alvor, mm. Man kan velge å ha enkelte bilder som gjengangere for å styrke profiluttrykket. Det er her vist eksempler på bilder som har kvaliteter innenfor profilering, som f.eks. fargespill, komposisjon, abstraksjon, dekor.

21 Bildeeksempler - retningslinjer 21 På neste side følger ulike forslag til bilder som kan benyttes i Helsedirektoratets materiell. Det er åpent for å finne egne bilder, med hensyn til retningslinjer. Disse retningslinjene danner grunnlaget for motivene som er valgt ut i bildebanken og bidrar til å gi helhetlig inntrykk av Helsedirektoratet. Retningslinjer for å finne egne bilder: En eller flere av profilfargene bør komme frem i bildet (se eksempler til høyre). Eksempler på bilder med profilfarger integrert: Fargene i bildet bør være lyse og friske. Bildet bør oppleves som ryddig og harmonisk, dvs. at det ikke er overdetaljert og at det skjer for mye rundt det som er fokuset av motivet. Rolige bakgrunner er å foretrekke. Når det er mennesker i bildet, skal de avbildes i naturlige situasjoner, dvs. ikke se oppstilte ut. Et tips er å finne bilder hvor mennesker er i aktivitet eller i interaksjon med hverandre. Helsedirektoratet skal også gjenspeile befolkningen, og det oppfordres til å få fram mangfoldet hva angår mennesketype, kroppsbygning, etnisitet, o.l. Forsøk å unngå klisjeer og stockphoto/reklamefoto-uttrykk i valg av motiver (upersonlig, oppstilt, overretusjert). Unngå bilder med effekt som forsterker bevegelse (motion blur). Ved landskapsbilder skal bildene se ut som de kan være tatt i Norge, med mindre en annen destinasjon er relevant for temaet i trykksaken.

22 Bildeeksempler: mennesker 22

23 Publikasjoner 23

24 1. nivå: Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv 24 Kjennetegn: rene fargeflater i hovedprofilfargene og den akvagrønne støttefargen, eventuelt i kombinasjon med designelement (menneskefigur). Uttrykket kan mykes opp med bruk av bilde over hele bakgrunnen. Da skal man bruke bilder med farger som ligger tett opp mot de blå profilfargene. Bakgrunn: Farget felt i en av de tre angitte fargene Designelement i samme farge som i kategorifeltet (se nedenfor) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx Logo Logofelt: Hvit bakgrunn Typografi: tittel og undertittel Tittelfelt: Farget felt i en av de tre angitte fargene, evt. rastrert i 70%. Kategorifelt: Farget felt med i en av de tre angitte fargene (en annen enn bakgrunnsfargen) Veileder IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx Rundskriv IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx

25 2. nivå: Rapporter 25 Kjennetegn: fri bruk og kombinasjon av profilfarger og profilelementer. På rapporter tillates vertikal flytting av tittelfeltet i forhold til bildemotiv (les mer om dette på side 29). Eksempler på oppsett Bakgrunn: ren fargeflate i en av profilfargene eller heldekkende foto Eventuelt designelement på foto eller helfarget bakgrunn. Kategorifelt i valgfri støttefarge Logo Logofelt: Hvit bakgrunn. Satt til 90 % transparenthet på fotografisk bakgrunn. 100 % på helfarget bakgrunn. Typografi: tittel og undertittel Tittelfelt: farget felt i valgfri støttefarge. Settes til 90 % transparent ved fotografisk bakgrunn. Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Bakgrunn: profilfarge eller foto fortsetter nedenfor tittelfeltet. Har man brukt et fotografi ovenfor tittelfeltet, kan feltet nedenfor alternativt fylles med en profilfarge (se eksempel 4 til høyre).

26 3. nivå: Brosjyrer 26 Kjennetegn: fri bruk av profilfarger og dekorelementer, friere logoplassering, andre formater. Typografi: tittel og undertittel. Tekst må ikke stå på urolig bakgrunn. Kvadrat (210 x 210 mm) Tittelfelt: Farget felt i valgfri profilfarge. Kan være heldekkende eller transparent. Kan også utelates slik at typografi står direkte på bakgrunn/bilde, dersom bakgrunnen er rolig og det er gode kontraster. Kan plasseres andre steder på siden avhengig av bakgrunnsbilde. Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Logo i farger/negativ/positiv avhengig av bakgrunnsmotiv/farge. Kan plasseres andre steder avhengig av bakgrunnsmotiv. Bakgrunn: heldekkende farge i valgfri profilfarge eller heldekkende foto eller bruk av dekorative elementer. Disse spesifikasjonene gjelder for alle formater (se noen eksempler under). Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft A4 (210 x 297 mm) A5 (148,5 x 210 mm) Lommeformat (99 x 210 mm) Eksempler på oppsett med ulik layout på brosjyrer i de anbefalte formatene. Logo står enten fritt i topp eller bunn på høyre side, eller plassert sammen med tittel på farget bånd. Dersom logo står fritt, må den stå på rolig bakgrunn.

27 4. nivå: Samarbeidsprosjekter 27 Kjennetegn: streng layoutmal, fotografi som bærende element, fargebruk basert på fotografi. Eksempler på oppsett: Heldekkende fotografi. Dersom bildet ikke er høyt nok til å dekke hele flaten, legges det nærmest den hvite linjen (se eksempel helt til høyre). Logoer til samarbeidspartnere på hvitt felt. Helsedirektoratet står til høyre. Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Typografi: tittel og undertittel. Helsedirektoratets profilfont benyttes. Tekstfelt: farget bakgrunn. Fargen for prosjektet skal ikke komme fra Helsedirektoratets profil og bør stå fint til forside-fotografiet, slik at materiellet skilles tydelig fra Helsedirektoratets øvrige materiell. Når det er mer enn 2 samarbeidspartnere, skal logorekken plasseres på baksiden/siste side av publikasjonen. Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft

28 Layoutvariasjon 28 Tittelfeltet (med kategorifelt og typografi) kan flyttes opp og ned på siden ut fra hva som fungerer best med valgt bakgrunnsbilde/designelement. Tre mulige plasseringer er definert med utgangspunkt i A4-forside. Nede (standard) Denne layouten velges med mindre det er grunn til å velge en annen. 18 cm 132 cm 22 cm

29 Kombinasjon farger og bilder 29 Når man skal fargesette informasjonsboksen på omslaget, tar man utgangspunkt i forsidebildet og fargene som ligger i det. Fargesterkt bilde: Fargen som stikker seg tydeligst ut er den røde fargen. Unngå å bruke rødt som hovedfarge på informasjonsboksen (4), for det vil ikke tilføre noe. Men dette må man vurdere utifra bildet i andre tilfeller kan det se bedre ut å velge denne fargen. Rødfargen kan brukes på kategorifeltet (1), men også her kan det være finest å finne en annen farge i bildet (2) for å få et friskest mulig uttrykk. Man kan også velge å bruke helt andre profilfarger enn de som er i bildet for å skape et enda større fargespekter og friskhet (3). Disse profilfargene må da passe sammen med fargene i bildet. Rapport IS-1976 Rapport IS Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Fargesvakt bilde: Når det ikke er noen farger som stikker seg ut, har man stor frihet til å velge farger. Da er det fint å benytte seg av muligheten til å gjøre noen spreke fargevalg. Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976

30 Informasjonsboks 30 Informasjonsboksen består av logo, kategorinavn (f.eks. «Rapport»), nummer og tittel. Målene på informasjonsboksen er gitt og skal ikke endres (se InDesign- og Word-maler). Man varierer skriftstørrelsen på rapporttittelen utifra hvor lang tittelen er og hva man syns ser bra ut størrelsesmessig når man betrakter helheten av omslaget. Hele tittelen må få plass innenfor det blå feltet, samtidig som det skal være tilstrekkelig med luft rundt teksten (avgrensninger er satt i malene). Er tittelen lang, brukes en mindre skriftstørrelse, og tilsvarende gjøres tittelen større dersom den er kort. På trykksaker i formater mindre enn A4, kan det være penest å bruke en mindre skriftstørrelse på rapporttittelen enn man ellers ville gjort. Kort tittel F.eks. «God helse Gode liv». Skriftstørrelse i eksempelet er 26 pt. Rapport IS-2015 God helse Gode liv Rapport IS-2015 God helse Gode liv En kort tittel skal ikke forstørres til å fylle hele feltet (eksempel ovenfor). Absolutt maksgrense: 30 pt. Lang tittel F.eks. «Nasjonalt meldingsløft Fra meldt behov til utbredelse av nye/endrede meldinger og nasjonale understøttende tjenester». Vist i 22 pt og 16 pt. Rapport IS-2015 Nasjonalt meldingsløft Fra meldt behov til utbredelse av nye/endrede meldinger og nasjonale understøttende tjenester Der det er naturlig, settes en del av tittelen som undertittel (se tekststiler i maler). Størrelsesforholdet mellom hovedtittel og undertittel skal bevares når man endrer størrelsen på en av de. Størrelsesforskjell: 6 pt. Minimumsgrense undertittel: 12 pt. Eksemplene er vist i 1:1

31 Rygg 31 Ryggen har tre faste tekstelementer: tittelen til trykksaken kategorinavn på type trykksak (f.eks. «Rapport») publikasjonsnummer Ryggdesignet vil variere noe med tykkelsen på trykksaken pga. plassen man har til rådighet. Noen elementer er faste. Smal Ryggbredde under 0,4 cm (her bør ryggstifting vurderes i stedet for limfrest rygg) Teksten utelukkes ved denne tykkelsen. Farger Ryggfargen tar utgangspunkt i fargene man har valgt å bruke på informasjonsboksen på forsiden av omslaget. Hovedfargen til ryggen hentes fra kategorifeltet, her i den lyseste blåfargen. Den fargede boksen nederst på ryggen skal ha samme farge som tittelfeltet, her vist i mørkeblått. Medium Ryggbredde 0,4 0,8 cm (ved smalere rygg enn 0,4 cm bør ryggstifting vurderes i stedet for limfrest rygg. Ved limfresing har man da ikke typografi på ryggen.) Teksten står i skriftstørrelse 9,5 pt. og skal ikke gjøres mindre. Hva skjedde i i 2011? Rapport IS-2015 Rapport IS-2015 Nasjonalt meldingsløft Fra meldt behov til utbredelse av nye/en understøttende tjenester Bred Fra 0,8 cm og oppover Logoen er med og brukes i den viste størrelsen. Den skal ikke gjøre større selv om trykksaken er vesentlig tykkere enn eksempelet som vises her. Tittelen midtstilles mellom logo og «Rapport» og står i skriftstørrelse 12 pt. Undertittel inkluderes i et lettere skriftsnitt (Soho Light) dersom plassen tillater det. Hva skjedde i 2011? Hva skjedde i 2011? Rapport IS-2015 Eksemplene viser rygg for rapporter i formatet 21x21 cm.

32 Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011 Samdata Spesialisthelsetjenesten Helse- og sosialnæringen omfatter alle virksomheter innen helse- og sosialsektoren, med unntak av sosialtjenester uten botilbud som barnehager og skolefritidsordninger. I tallmaterialet fra SSB ligger også private virksomheter som utfører tjenester etter avtaler med kommuner og helseforetak. Her brukes tall for helse- og sosialsektoren, da vi ikke har fått tilsvarende detaljerte data når det gjelder helse- og omsorgssektoren sett under ett. Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011 Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011 Materie: oppsett 32 Hvert kapittel kan ha en egen farge som kommer til syne på kapittelstartsidene og etiketten på de følgende tekstsidene. Denne fargen er også representert i innholdsfortegnelsen og bidrar til en tydelig kapittelinndeling som er lett å orientere seg i. Innholdsfortegnelse Kapittelstart InnhOLD 1.1 AnAlytisk Arbeid Sammendrag Medisinsk og teknologisk utvikling 65 Bakgrunn Utvikling innen medisin 65 Om utredningen Utviklingen innen legemidler 65 Mandatet Utviklingen innen medisinsk teknisk utstyr 66 Definisjoner og avgrensninger Medisinsk-teknologisk utvikling 66 Oppbygging av analysen 11 Organiseringen av arbeidet Telemedisin E-helse 70 Antall årsverk i somatisk spesialisthelsetjeneste er uendret fra 2009 til Antall Oppsummering og konsekvenser for kompetansebehov 71 legeårsverk økte med 166 eller 1,8 prosent og sykepleierårsverk økt med 320 eller 1,2 DEL 1 STATUSANALYSE 1.1 Statusanalyse Om datagrunnlaget Samhandlingsreformen to lover og en plan Innholdet i samhandlingsreformen Virkemidler i reformen Samhandlingsreformen og konsekvenser for kompetansebehov 76 DEL 1 STATUSANALYSE prosent. Det er personellgruppene annet behandlingspersonell og annet personell som har hatt en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,7 prosent. Antall disponible effektive senger i somatisk spesialisthelsetjeneste er redusert med 460 senger (3,9 prosent) fra 2009 til Dagens personellsituasjon Enkelte helsepersonellgrupper med spesialutdanning/spesialisering Tilfang av nyutdannede Arbeidsinnvandring Oppsummering av personellstatus Andre faktorer som påvirker kompetansebehovet Helsepolitiske satsningsområder Forhold internt i helsetjenesten Forhold utenfor helsetjenesten Om datagrunnlaget I denne første delen av utredningen ser vi på nåværende status på personellområdet. Nøkkeltall over antall ansatte og årsverk for yrkesgruppen, fordelt på geografi (fylkesvis) Antall ansatte (årsverk) med spesialisering, for- Personellbeholdningen, samt tilvekst og avgang delt på type spesialisering DEL 2 TRENDANALYSE 2.1 Trendanalyse Hvilke faktorer avgjør behovet for helsepersonell Demografisk utvikling Datagrunnlaget Befolkningsutvikling på nasjonalt nivå Endringer i forsørgerbyrde Oppsummering av demografisk utvikling Sykdomsutvikling Datagrunnlaget Konsekvensene av en eldre befolkning Sykdomsutviklingen i befolkningen generelt Endringer i andel minoriteter Oppsummering og konsekvenser for kompetansebehov 63 DEL 3 BEHOVSANALYSE 3.1 Analyse og konklusjoner for kompetansebehov Hvordan påvirkes kompetansebehovet i helsetjenesten? Nærmere om de medisinske kompetansebehovene framover Samhandlingsreformen og nye lover som premiss for kompetansebehov Kompetansebehov i primærhelsetjenesten Kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten Forholdet mellom spesialisert og generalisert kompetanse System- og ledelseskompetanse En god bruk av tilgjengelig kompetanse eksempler på jobbglidning 98 Vedlegg 101 er faktorer som påvirker kompetansebehovet. Personellsituasjonen i helsesektoren kan imidlertid ikke ses på isolert: Behovet for personell i en sektor påvirkes av personelldekning i tilgrensende sektorer. Derfor tar statusanalysen innledningsvis med data for både helse- og omsorgssektoren. Hoveddelen av framstillingen gjelder likevel helsesektoren, både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre tar kapittelet for seg helsepersonell med spesialutdanning eller spesialistkompetanse (se definisjon i avsnitt 2.2). Dette indikerer at kun de helsepersonellgruppene som har slik utdanning eller som vi har data for vil bli kommentert spesielt. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. Gjennom brev etterspurte vi følgende data fra Alders- og kjønnsfordeling for hele gruppen og innen de ulike spesialiseringene Antall norske vs. utenlandske utdannede, gjerne utviklingen de siste 10 år Fordeling på sektorer; primær-, spesialisthelsetjeneste og privat virksomhet Det finnes 29 grupper helsepersonell i Norge som jobber innenfor helse- og sosialsektoren. 1 Tabell 3.1 inkluderer alle personellgruppene og er oppdelt i 18 kategorier. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. yrkesorganisasjonene: Statusanalyse AnAlytiske trender DEL 2 TRENDANALYSE Antall årsverk i somatisk spesialisthelsetjeneste er uendret fra 2009 til Antall legeårsverk økte med 166 eller 1,8 prosent og sykepleierårsverk økt med 320 eller 1,2 prosent. Det er personellgruppene annet behandlingspersonell og annet personell som har hatt en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,7 prosent. Antall disponible effektive senger i somatisk spesialisthelsetjeneste er redusert med 460 senger (3,9 prosent) fra 2009 til Om datagrunnlaget I denne første delen av utredningen ser vi på nåværende status på personellområdet. Personellbeholdningen, samt tilvekst og avgang er faktorer som påvirker kompetansebehovet. Personellsituasjonen i helsesektoren kan imidlertid ikke ses på isolert: Behovet for personell i en sektor påvirkes av personelldekning i tilgrensende sektorer. Derfor tar statusanalysen innledningsvis med data for både helse- og omsorgssektoren. Hoveddelen av framstillingen gjelder likevel helsesektoren, både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre tar kapittelet for seg helsepersonell med spesialutdanning eller spesialistkompetanse (se definisjon i avsnitt 2.2). Dette indikerer at kun de helsepersonellgruppene som har slik utdanning eller som vi har data for vil bli kommentert spesielt. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. Gjennom brev etterspurte vi følgende data fra yrkesorganisasjonene: Nøkkeltall over antall ansatte og årsverk for yrkesgruppen, fordelt på geografi (fylkesvis) Antall ansatte (årsverk) med spesialisering, fordelt på type spesialisering Alders- og kjønnsfordeling for hele gruppen og innen de ulike spesialiseringene Antall norske vs. utenlandske utdannede, gjerne utviklingen de siste 10 år Fordeling på sektorer; primær-, spesialisthelsetjeneste og privat virksomhet Både på grunn av tidsfaktoren og manglende data, har ikke yrkesorganisasjonene hatt fra hver yrkesorganisasjon. Det må også tas et generelt forbehold om at medlemsregistrene ikke alltid stemmer overens med faktisk antall yrkesutøvere, da disse avhenger av at medlemmene rapporterer inn endringer om blant annet arbeidsforhold. Det har derfor ikke vært mulig i denne rapporten å gi et nøyaktig helhetsbilde av status vedrørende helsepersonell og status vedrørende spesialisert personell. I kapittelet gir vi et overordnet bilde av personellsituasjonen. Det er særlig tallmateriale som kan ha konsekvenser for kompetansebehovet som er særlig omtalt. For mer detaljert informasjon om hver yrkesgruppe vises det til tabelloversikter i vedlegg. Trendanalyse 7

33 Materie: elementer 33 Tabell (forminsket) Tabell 2.1 Antall sysselsatte og årsverk innenfor helse- og sosialnæringen etter utdanning, 2007, 2008 og sysselsatte Avtalte årsverk endring i årsverk Pers. uten helse og sos. faglig utd ,2 % Helsefagarbeidere Hjelpepleiere ,4 % Omsorgsarbeidere ,0 % Helsesekretærer ,9 % Øvrige med videregående opplæring ,2 % Sum pers. med viderg. opplæring ,9 % Sykepleiere ,8 % Faktaboks Boks 3.1 Tittel kommer her De samlede årsverkene utgjør som tabellen viser, opp mot Tabellen viser at den aller største gruppen er personell med høgskoleutdanning (37 % av årsverkene i 2009). Av disse utgjør sykepleierne den største gruppen (inkl. jordmødre, helsesøstre og andre spesialsykepleiere), med omtrent sysselsatte og årsverk eller ca 22 % av årsverkene. Helsefagarbeidere (inkl. omsorgsarbeidere og hjelpepleiere) utgjør sysselsatte ( årsverk) i 2009, noe som tilsvarer nesten 19 % av årsverkene. Det er verdt å merke seg at personell uten helse- og sosialfaglig utdanning utgjør nesten 29 % av årsverkene i Sykepleiere med spesialutdanning ,0 % Helsesøstre ,6 % Jordmødre ,3 % Sum sykepleiere ,2 % Fysioterapeuter ,7 % Ergoterapeuter ,4 % Sum ergoterapeuter og fysioterapauter ,1 % Barnevernspedagoger ,9 % Sosionomer ,0 % Vernepleiere ,3 % Sum barnevernsped, sosion og vernepl ,7 % Uthevet sitat «Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.» Linda Lai, 2004 Annet høgskoleutdannet personell ,7 % Sum høgskoleutdannet personell ,6 % Leger og legespesialister ,7 % Psykologer ,9 % Øvrig universitetsutdannet personell ,0 % Sum universitetutdannet personell ,0 % Sum sysselsatte/årsverk ,5 % Årlig vekst 1,9 % 1,1 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % 1,2 % Andel med helse- og sosialfaglig utdanning 65 % 66 % 67 % 70 % 71 % 71 % Kilde: Helsedirektoratet

34 2013

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

DESIGNMANUAL NASJONALBIBLIOTEKET Retningslinjer og inspirasjon

DESIGNMANUAL NASJONALBIBLIOTEKET Retningslinjer og inspirasjon DESIGNMANUAL NASJONALBIBLIOTEKET Retningslinjer og inspirasjon om profilen - INNLEDNING Manualen presenterer en fornyelse av Nasjonalbibliotekets designprofil. Designet baserer seg på videreføring av sterke

Detaljer

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen Profilmanual Om profilmanualen Profilmanualen er laget som en veiledning for alle som jobber med markedsmateriell for Ocean Bergen og skal sørge for at Ocean Bergen har en klar og tydelig visuell identitet.

Detaljer

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 Side 2 Logo Side 3 Logo språk- og fargeversjoner SPRÅK: BOKMÅL Blå logoversjon Dette er den foretrukne logoversjonen. Blå logoversjon

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester Visuell profil 1 Logo Logo skal være tilstede på alle kommunikasjonsflater. Wisum har tre logovarianter. Grønn, sort og hvit. For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo PROFILMANUAL Om profilmanualen Denne profilmanualen er laget i forbindelse med Vegetable Films og SSG Studio s lansering av en helt ny filmatisering av H.C. Andersens eventyr Prinsessen på erten. Dette

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Profilhånbok for Svendsen & Kalland kran

Profilhånbok for Svendsen & Kalland kran Profilhånbok for Svendsen & Kalland kran Innhold Den visuelle markedsprofilen Logo 3 Farger 7 Fonter 11 Implementeringer 13 Andre Trykksaker 37 Anleggsfirmaet er bygget opp av mange elementer. Profilhånboka

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde:

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Logo: Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Farger: Farvene er delt opp i en primærpalett som inneholder logoens farger og er de bærende fargene for profilen.

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

OM ELRETUR. Forord. Innholdsfortegnelse

OM ELRETUR. Forord. Innholdsfortegnelse profilhåndbok OM ELRETUR Forord Selskapets formål er å bidra til kostnadseffektive og konkurransenøytrale retur systemer for EE-avfall og alt som måtte stå i forbindelse med dette, i henhold til de til

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL Utviklet av HANDVERK [madebyhandverk.no] logo BRUK AV LOGO Logo brukes som en del av det grafiske, eksempelvis over eller ved siden av en overskrift. Se profil

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Profilmanual for Kirkevalget 2015

Profilmanual for Kirkevalget 2015 Profilmanual for Kirkevalget 2015 2 Om Kirkevalgets designprofil Kirkevalgets grmfske profi skal skape en tydelig avsenderidentitet for Kirkevalget. Den grmfske profika skal brukes på tvers av alle kanaler

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

popkult designmanual

popkult designmanual popkult designmanual Designmanual En designmanual er til for å sikre en gjennomført og helhetlig visuell profil. Gjennom gjenkjennelige elementer skapes det en sterk identitet slik at både ansatte og brukere

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon april 2017

Profilhåndbok. Versjon april 2017 Profilhåndbok. Versjon april 2017 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

studentradioen i trondheim

studentradioen i trondheim Logoen er en stilren men tøff logo. Og har et ungt og spennende utrykk. Fonten som er brukt i logoen er Boris Black Bloxx, dette er en gratisfont som er lastet ned fra dafont.com og vil ikke koste noe

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 DE VISUELLE RETNINGSLINJENE Det er ikke utarbeidet visuelle retningelinjer for digitale medier i NIFs designmanual (utover for Powerpoint). Vi har implementert de

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Seniorrådgiver Irene Sørås Avdeling sykehustjenester,

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

Merking av NRK-lisensprodukter: DVD, lydbok, CD, bok

Merking av NRK-lisensprodukter: DVD, lydbok, CD, bok Merking av NRK-lisensprodukter: DVD, lydbok, CD, bok Lisensstrategi NRK Aktivum utvikler lisensprodukter og større konsepter basert på NRKs løpende programproduksjon, merkevarer og konsepter. Vår oppgave

Detaljer

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Rapport IS-1966 Behovet for spesialisert kompetanse i Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten helsetjenesten En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 En status-, trend- og behovsanalyse

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

Visuell profil. Retningslinjer 2013 versjon 1.0

Visuell profil. Retningslinjer 2013 versjon 1.0 Visuell profil Retningslinjer 2013 versjon 1.0 Innhold Visuell utforming rutiner og prosess Visuell utforming 3 rutiner og prosess 3 Logo 4 Størrelse 4 Plassering 5 Logo 6 Farge 7 Logo 8 Generelle forbud

Detaljer

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker.

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. PROFILMANUAL FOR Formål Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. Ukritisk bruk og gjengiving av logoen kan skade NM Friidrett

Detaljer

Temaet for design-omleggingen var Refleksjon, med elementer som:

Temaet for design-omleggingen var Refleksjon, med elementer som: DESIGNMANUAL 2016 Designmanualen presenterer NSFs grafiske profil, og gir nyttige verktøy for at organisasjonen skal fremstå som en enhetlig og profesjonell aktør i all kommunikasjon. KONSEPT NSFs grafiske

Detaljer

En guide til NOAS nye grafiske profil logo, farger, typografi og eksempler. Visuell identitet

En guide til NOAS nye grafiske profil logo, farger, typografi og eksempler. Visuell identitet En guide til NOAS nye grafiske profil logo, farger, typografi og eksempler Visuell identitet NOAS visuell identitet symbolet 2 Symbolet NOAS nye symbol har en enkel grunnform bestående av en bue og en

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL Profilhåndbok Profilhåndbok Kjelsås IL Tinget i Kjelsås Idrettslag vedtok ny logo for klubben i februar 2004. I tillegg til hovedlogoen er det utviklet egne logoer for klubbens forskjellige grupper. Alle

Detaljer

INNHOLD ABOUT ABOUT 3

INNHOLD ABOUT ABOUT 3 PROFILMANUAL INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8 DOs 10 DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 ABOUT Barnas Bokfestival Bodø sin logo og grafiske profil er utarbeidet for å kommunisere med målgruppen

Detaljer

Konseptskisse Norges bygg- og eiendomsforening

Konseptskisse Norges bygg- og eiendomsforening Konseptskisse Norges bygg- og eiendomsforening Logo - Symbol - Fonter - Farger - Eksempler 6. september 2011 Innledning HELLI Visuell kommunikasjon har fått i oppdrag å lage et redesign og vitalisering

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Profilmanual. Design: Haltenbanken

Profilmanual. Design: Haltenbanken Profilmanual Design: Haltenbanken Innhold 3 4 8 11 12 13 14 16 17 19 Introduksjon Logo Typografi Farger Ikoner Bilder Visittkort PPT presentasjon forside Sosiale medier Mobil nettside Profilmanual 2 Introduksjon

Detaljer