Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil"

Transkript

1 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil

2 Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi: sammenligninger 12 Typografi: teksteksempler med spesifikasjoner 13 Publikasjoner nivå: Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv nivå: Rapporter nivå: Brosjyrer nivå: Samarbeidsprosjekter 27 Layoutvariasjon 28 Kombinasjon farger og bilder 29 Informasjonsboks 30 Rygg 31 Materie: oppsett 32 Materie: elementer 33 Farger 14 Hoved- og støttefarger 15 Designelementer 16 Menneskefigur. 17 Livslinje. 18 Profilert materiell intern bruk 34 Brevark/brevmal/Konvolutter 35 Visittkort 36 Invitasjoner 37 Notatbok 39 Rollups 40 Foto 19 Fotouttrykk. 20 Bildeeksempler retningslinjer 21 Bildeeksempler mennesker 22 Publikasjoner intern bruk 41 Interne oppslag 42 Fortrykkede forsider (rapport) 43 Presentasjonsmateriell skjerm 44 Powerpoint 45 Powerpoint: delforsider 46 Powerpoint: tekstsider 47

3 3 Logo Logoen finnes i vertikal og horisontal versjon, hvor den horisontale i hovedsak skal brukes. Den finnes i språkvariantene norsk, engelsk og samisk.

4 Logo; horisontal 4

5 Logo; vertikal 5

6 Logo: engelsk 6

7 Logo: samisk 7

8 Logoplassering 8 Plassering av logo mot andre elementer krever bevisst bruk av luft rundt logoen. For å ha et variabelt måleinstrument, benytter vi bokstaven H i logoen. Det skal alltid være minst en H-høyde over den grønne delen av logosymbolet. Likeledes skal det være minimum én H-høyde fra logoens laveste punkt. Fra symbolets flate kant skal det være plass til minimum tre H-bredder med luft til venstre for logo. Til høyre for logo skal det være to H-bredder. Vertikal logo skal ha to H-bredder på hver side av navnet, én under og én over symbolet.

9 Typografi 9

10 Profilfont 10 Helsedirektoratets profilfont, Soho Gothic Pro kjøpes fra fontleverandør. Samarbeidende reklame- og designbyråer kjøper pakken som er vist under; Soho Gothic Pro Thin, Light, Regular, Medium, Bold, Extra Bold. Helsedirektoratet anskaffer lisens for et begrenset antall brukere internt. Soho Gothic Pro Light Soho Gothic Pro Medium Soho Gothic Pro Bold Soho Gothic Pro Thin abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#! Soho Gothic Pro Extra Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?=)(/&%$#!

11 Typografi: hierarki 11 Soho Gothic er det nye profilfonten. Den brukes i logo og som en del av det daglige skriftbildet sammen med brødskrift i byråprodusert profilerende materiell. Calibri er et lisensfritt skriftsnitt som erstatter Soho på en meget god måte i tilfeller hvor Soho ikke er tilgjengelig. Calibri brukes i enkelte titler, mellomtitler, ingresser og i bildetekster, og kan benyttes i Office-dokumenter som kontrast til Garamond. Skriftsnittet kan også brukes til brødtekst. Den nye typografien Soho Gothic fungerer i kombinasjon med den gamle profilfonten Cholla, som vil fortsette som støtteskrift i særskilte sammenhenger. Den vil ikke videreføres i daglig skriftbruk, som i publikasjoner, brev, mm., men vil i hovedsak benyttes i skilting og illustrative sammenhenger. Typografi for Byråproduksjon Typografi for Office/kontor Typografioversikt med bruksområder Eksempel på Soho Gothic Regular ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Eksempel på Soho Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Eksempel på Calibri ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Predefinerte tekstmaler kan utvikles for Office-dokumenter. Disse vil gi riktig skrift, farge og størrelse.

12 Overskrift / Overskrift Soho/Calibri Typografi: sammenligninger 12 I daglig bruk av typografi, hvor SOHO ikke foreligger, skal Calibri benyttes. Denne siden viser skriftsnittenes uttrykk satt opp mot hverandre. Flere likheter gjør Calibri til en god erstatter for SOHO. Størrelsesforhold er beskrevet på neste side. Ingress / Ingress Soho/Calibri Mellomtittel / Mellomtittel Soho/Calibri Brødtekst calibri

13 Typografi: teksteksempel med spesifikasjoner EKSEMPEL Overskrift Soho/Calibri 26 pkt Antall årsverk i somatisk spesialisthelsetjeneste er uendret fra 2009 til Antall legeårsverk økte med 166 eller 1,8 prosent og sykepleierårsverk økt med 320 eller 1,2 prosent. Det er personellgruppene annet behandlingspersonell og annet personell som har hatt en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,7 prosent. Ingress Soho/Calibri 11,5 pkt Om datagrunnlaget I denne første delen av utredningen ser vi på nåværende status på personellområdet. Personellbeholdningen, samt tilvekst og avgang er faktorer som påvirker kompetansebehovet. Personellsituasjonen i helsesektoren kan imidlertid ikke ses på isolert: Nøkkeltall over antall ansatte og årsverk for yrkesgruppen, fordelt på geografi (fylkesvis) Antall ansatte (årsverk) med spesialisering, fordelt på type spesialisering Alders- og kjønnsfordeling for hele gruppen og innen de ulike spesialiseringene Det finnes 29 grupper helsepersonell i Norge som jobber innenfor helse- og sosialsektoren. 1 Tabell 3.1 inkluderer alle personellgruppene og er oppdelt i 18 kategorier. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. Mellomtittel Soho medium/calibri bold 11 pkt Brødtekst Calibri 11 pkt 1 Helse- og sosialnæringen omfatter alle virksomheter innen helse- og sosialsektoren, med unntak av sosialtjenester uten botilbud som barnehager og skolefritidsordninger. I tallmaterialet fra SSB ligger også private virksomheter som utfører tjenester etter avtaler med kommuner og helseforetak. Her brukes tall for helse- og sosialsektoren, da vi ikke har fått tilsvarende detaljerte data når det gjelder helse- og omsorgssektoren sett under ett. Noter Soho/Calibri Regular 8 pkt

14 Farger 14

15 Farger 15 Profilens hovedfarger Støttefarger Mørk blågrønn Akvagrønn mot blå Akvagrønn mot turkis Eplegrønn Solgul Orange Varmrød Magentarød Lilla mot blå Varmgrå PMS 3035 C PMS 320 C PMS 3262 C PMS 376 C PMS 116 C PMS 151 C PMS 1795 C PMS 213 C PMS 2593 C PMS Warm Gray 7 C CMYK 100/0/9/65 CMYK 100/0/31/7 CMYK 71/0/33/0 CMYK 50/1/100/0 CMYK 0/17/98/0 CMYK 0/46/98/0 CMYK 0/90/90/0 CMYK 0/85/30/0 CMYK 58/85/0/0 CMYK 0/5/5/40 RGB 0/78/102 RGB 0/147/167 RGB 108/180/181 RGB 161/191/55 RGB 244/208/30 RGB 223/153/34 RGB 198/54/41 RGB 202/68/112 RGB 118/66/141 RGB 174/171/168

16 16 Designelementer Designelementer benyttes for å gi en helhetlig og tydelig profilering av Helsedirektoratet på de høyeste informasjonsnivåene. Den nye profilen har to designelementer: en menneskefigur og en livslinje. Sistnevnte finnes i tre varianter.

17 Designelement: menneskefigur 17 Menneskefiguren er hentet fra logosymbolet og symboliserer vitalitet, åpenhet Så fremt det er mulig, plasseres elementet i øvre venstre hjørne (se eksemplene til høyre) og i et nært utsnitt. Eksempel på bruk På farget bakgrunn Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976 På foto Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976

18 Designelement: livslinje 18 Livslinjen illustrerer livet, bevegelse, variasjon. Et godt element til bruk som mønster, frise, etc. Den kan bygges ut med ulike ordbilder. Finnes også i hvit. Eksempel på bruk På farget bakgrunn Rapport IS-1976 På foto Rapport IS-1976

19 19 Foto Foto brukes til illustrasjoner i materiell. Tegninger og illustrasjoner kan benyttes, men foto av mennesker foretrekkes. Det foreligger forslag til bilder med mennesker.

20 Fotouttrykk 20 Fotobruk kan understreke følelser, tema, grad av alvor, mm. Man kan velge å ha enkelte bilder som gjengangere for å styrke profiluttrykket. Det er her vist eksempler på bilder som har kvaliteter innenfor profilering, som f.eks. fargespill, komposisjon, abstraksjon, dekor.

21 Bildeeksempler - retningslinjer 21 På neste side følger ulike forslag til bilder som kan benyttes i Helsedirektoratets materiell. Det er åpent for å finne egne bilder, med hensyn til retningslinjer. Disse retningslinjene danner grunnlaget for motivene som er valgt ut i bildebanken og bidrar til å gi helhetlig inntrykk av Helsedirektoratet. Retningslinjer for å finne egne bilder: En eller flere av profilfargene bør komme frem i bildet (se eksempler til høyre). Eksempler på bilder med profilfarger integrert: Fargene i bildet bør være lyse og friske. Bildet bør oppleves som ryddig og harmonisk, dvs. at det ikke er overdetaljert og at det skjer for mye rundt det som er fokuset av motivet. Rolige bakgrunner er å foretrekke. Når det er mennesker i bildet, skal de avbildes i naturlige situasjoner, dvs. ikke se oppstilte ut. Et tips er å finne bilder hvor mennesker er i aktivitet eller i interaksjon med hverandre. Helsedirektoratet skal også gjenspeile befolkningen, og det oppfordres til å få fram mangfoldet hva angår mennesketype, kroppsbygning, etnisitet, o.l. Forsøk å unngå klisjeer og stockphoto/reklamefoto-uttrykk i valg av motiver (upersonlig, oppstilt, overretusjert). Unngå bilder med effekt som forsterker bevegelse (motion blur). Ved landskapsbilder skal bildene se ut som de kan være tatt i Norge, med mindre en annen destinasjon er relevant for temaet i trykksaken.

22 Bildeeksempler: mennesker 22

23 Publikasjoner 23

24 1. nivå: Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv 24 Kjennetegn: rene fargeflater i hovedprofilfargene og den akvagrønne støttefargen, eventuelt i kombinasjon med designelement (menneskefigur). Uttrykket kan mykes opp med bruk av bilde over hele bakgrunnen. Da skal man bruke bilder med farger som ligger tett opp mot de blå profilfargene. Bakgrunn: Farget felt i en av de tre angitte fargene Designelement i samme farge som i kategorifeltet (se nedenfor) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx Nasjonale faglige retningslinjer IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx Logo Logofelt: Hvit bakgrunn Typografi: tittel og undertittel Tittelfelt: Farget felt i en av de tre angitte fargene, evt. rastrert i 70%. Kategorifelt: Farget felt med i en av de tre angitte fargene (en annen enn bakgrunnsfargen) Veileder IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx Rundskriv IS-1976 Xxxxxxxxxxxxxxx

25 2. nivå: Rapporter 25 Kjennetegn: fri bruk og kombinasjon av profilfarger og profilelementer. På rapporter tillates vertikal flytting av tittelfeltet i forhold til bildemotiv (les mer om dette på side 29). Eksempler på oppsett Bakgrunn: ren fargeflate i en av profilfargene eller heldekkende foto Eventuelt designelement på foto eller helfarget bakgrunn. Kategorifelt i valgfri støttefarge Logo Logofelt: Hvit bakgrunn. Satt til 90 % transparenthet på fotografisk bakgrunn. 100 % på helfarget bakgrunn. Typografi: tittel og undertittel Tittelfelt: farget felt i valgfri støttefarge. Settes til 90 % transparent ved fotografisk bakgrunn. Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Bakgrunn: profilfarge eller foto fortsetter nedenfor tittelfeltet. Har man brukt et fotografi ovenfor tittelfeltet, kan feltet nedenfor alternativt fylles med en profilfarge (se eksempel 4 til høyre).

26 3. nivå: Brosjyrer 26 Kjennetegn: fri bruk av profilfarger og dekorelementer, friere logoplassering, andre formater. Typografi: tittel og undertittel. Tekst må ikke stå på urolig bakgrunn. Kvadrat (210 x 210 mm) Tittelfelt: Farget felt i valgfri profilfarge. Kan være heldekkende eller transparent. Kan også utelates slik at typografi står direkte på bakgrunn/bilde, dersom bakgrunnen er rolig og det er gode kontraster. Kan plasseres andre steder på siden avhengig av bakgrunnsbilde. Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Logo i farger/negativ/positiv avhengig av bakgrunnsmotiv/farge. Kan plasseres andre steder avhengig av bakgrunnsmotiv. Bakgrunn: heldekkende farge i valgfri profilfarge eller heldekkende foto eller bruk av dekorative elementer. Disse spesifikasjonene gjelder for alle formater (se noen eksempler under). Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft A4 (210 x 297 mm) A5 (148,5 x 210 mm) Lommeformat (99 x 210 mm) Eksempler på oppsett med ulik layout på brosjyrer i de anbefalte formatene. Logo står enten fritt i topp eller bunn på høyre side, eller plassert sammen med tittel på farget bånd. Dersom logo står fritt, må den stå på rolig bakgrunn.

27 4. nivå: Samarbeidsprosjekter 27 Kjennetegn: streng layoutmal, fotografi som bærende element, fargebruk basert på fotografi. Eksempler på oppsett: Heldekkende fotografi. Dersom bildet ikke er høyt nok til å dekke hele flaten, legges det nærmest den hvite linjen (se eksempel helt til høyre). Logoer til samarbeidspartnere på hvitt felt. Helsedirektoratet står til høyre. Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Typografi: tittel og undertittel. Helsedirektoratets profilfont benyttes. Tekstfelt: farget bakgrunn. Fargen for prosjektet skal ikke komme fra Helsedirektoratets profil og bør stå fint til forside-fotografiet, slik at materiellet skilles tydelig fra Helsedirektoratets øvrige materiell. Når det er mer enn 2 samarbeidspartnere, skal logorekken plasseres på baksiden/siste side av publikasjonen. Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft

28 Layoutvariasjon 28 Tittelfeltet (med kategorifelt og typografi) kan flyttes opp og ned på siden ut fra hva som fungerer best med valgt bakgrunnsbilde/designelement. Tre mulige plasseringer er definert med utgangspunkt i A4-forside. Nede (standard) Denne layouten velges med mindre det er grunn til å velge en annen. 18 cm 132 cm 22 cm

29 Kombinasjon farger og bilder 29 Når man skal fargesette informasjonsboksen på omslaget, tar man utgangspunkt i forsidebildet og fargene som ligger i det. Fargesterkt bilde: Fargen som stikker seg tydeligst ut er den røde fargen. Unngå å bruke rødt som hovedfarge på informasjonsboksen (4), for det vil ikke tilføre noe. Men dette må man vurdere utifra bildet i andre tilfeller kan det se bedre ut å velge denne fargen. Rødfargen kan brukes på kategorifeltet (1), men også her kan det være finest å finne en annen farge i bildet (2) for å få et friskest mulig uttrykk. Man kan også velge å bruke helt andre profilfarger enn de som er i bildet for å skape et enda større fargespekter og friskhet (3). Disse profilfargene må da passe sammen med fargene i bildet. Rapport IS-1976 Rapport IS Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Fargesvakt bilde: Når det ikke er noen farger som stikker seg ut, har man stor frihet til å velge farger. Da er det fint å benytte seg av muligheten til å gjøre noen spreke fargevalg. Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976 Rapport IS-1976

30 Informasjonsboks 30 Informasjonsboksen består av logo, kategorinavn (f.eks. «Rapport»), nummer og tittel. Målene på informasjonsboksen er gitt og skal ikke endres (se InDesign- og Word-maler). Man varierer skriftstørrelsen på rapporttittelen utifra hvor lang tittelen er og hva man syns ser bra ut størrelsesmessig når man betrakter helheten av omslaget. Hele tittelen må få plass innenfor det blå feltet, samtidig som det skal være tilstrekkelig med luft rundt teksten (avgrensninger er satt i malene). Er tittelen lang, brukes en mindre skriftstørrelse, og tilsvarende gjøres tittelen større dersom den er kort. På trykksaker i formater mindre enn A4, kan det være penest å bruke en mindre skriftstørrelse på rapporttittelen enn man ellers ville gjort. Kort tittel F.eks. «God helse Gode liv». Skriftstørrelse i eksempelet er 26 pt. Rapport IS-2015 God helse Gode liv Rapport IS-2015 God helse Gode liv En kort tittel skal ikke forstørres til å fylle hele feltet (eksempel ovenfor). Absolutt maksgrense: 30 pt. Lang tittel F.eks. «Nasjonalt meldingsløft Fra meldt behov til utbredelse av nye/endrede meldinger og nasjonale understøttende tjenester». Vist i 22 pt og 16 pt. Rapport IS-2015 Nasjonalt meldingsløft Fra meldt behov til utbredelse av nye/endrede meldinger og nasjonale understøttende tjenester Der det er naturlig, settes en del av tittelen som undertittel (se tekststiler i maler). Størrelsesforholdet mellom hovedtittel og undertittel skal bevares når man endrer størrelsen på en av de. Størrelsesforskjell: 6 pt. Minimumsgrense undertittel: 12 pt. Eksemplene er vist i 1:1

31 Rygg 31 Ryggen har tre faste tekstelementer: tittelen til trykksaken kategorinavn på type trykksak (f.eks. «Rapport») publikasjonsnummer Ryggdesignet vil variere noe med tykkelsen på trykksaken pga. plassen man har til rådighet. Noen elementer er faste. Smal Ryggbredde under 0,4 cm (her bør ryggstifting vurderes i stedet for limfrest rygg) Teksten utelukkes ved denne tykkelsen. Farger Ryggfargen tar utgangspunkt i fargene man har valgt å bruke på informasjonsboksen på forsiden av omslaget. Hovedfargen til ryggen hentes fra kategorifeltet, her i den lyseste blåfargen. Den fargede boksen nederst på ryggen skal ha samme farge som tittelfeltet, her vist i mørkeblått. Medium Ryggbredde 0,4 0,8 cm (ved smalere rygg enn 0,4 cm bør ryggstifting vurderes i stedet for limfrest rygg. Ved limfresing har man da ikke typografi på ryggen.) Teksten står i skriftstørrelse 9,5 pt. og skal ikke gjøres mindre. Hva skjedde i i 2011? Rapport IS-2015 Rapport IS-2015 Nasjonalt meldingsløft Fra meldt behov til utbredelse av nye/en understøttende tjenester Bred Fra 0,8 cm og oppover Logoen er med og brukes i den viste størrelsen. Den skal ikke gjøre større selv om trykksaken er vesentlig tykkere enn eksempelet som vises her. Tittelen midtstilles mellom logo og «Rapport» og står i skriftstørrelse 12 pt. Undertittel inkluderes i et lettere skriftsnitt (Soho Light) dersom plassen tillater det. Hva skjedde i 2011? Hva skjedde i 2011? Rapport IS-2015 Eksemplene viser rygg for rapporter i formatet 21x21 cm.

32 Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011 Samdata Spesialisthelsetjenesten Helse- og sosialnæringen omfatter alle virksomheter innen helse- og sosialsektoren, med unntak av sosialtjenester uten botilbud som barnehager og skolefritidsordninger. I tallmaterialet fra SSB ligger også private virksomheter som utfører tjenester etter avtaler med kommuner og helseforetak. Her brukes tall for helse- og sosialsektoren, da vi ikke har fått tilsvarende detaljerte data når det gjelder helse- og omsorgssektoren sett under ett. Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011 Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011 Materie: oppsett 32 Hvert kapittel kan ha en egen farge som kommer til syne på kapittelstartsidene og etiketten på de følgende tekstsidene. Denne fargen er også representert i innholdsfortegnelsen og bidrar til en tydelig kapittelinndeling som er lett å orientere seg i. Innholdsfortegnelse Kapittelstart InnhOLD 1.1 AnAlytisk Arbeid Sammendrag Medisinsk og teknologisk utvikling 65 Bakgrunn Utvikling innen medisin 65 Om utredningen Utviklingen innen legemidler 65 Mandatet Utviklingen innen medisinsk teknisk utstyr 66 Definisjoner og avgrensninger Medisinsk-teknologisk utvikling 66 Oppbygging av analysen 11 Organiseringen av arbeidet Telemedisin E-helse 70 Antall årsverk i somatisk spesialisthelsetjeneste er uendret fra 2009 til Antall Oppsummering og konsekvenser for kompetansebehov 71 legeårsverk økte med 166 eller 1,8 prosent og sykepleierårsverk økt med 320 eller 1,2 DEL 1 STATUSANALYSE 1.1 Statusanalyse Om datagrunnlaget Samhandlingsreformen to lover og en plan Innholdet i samhandlingsreformen Virkemidler i reformen Samhandlingsreformen og konsekvenser for kompetansebehov 76 DEL 1 STATUSANALYSE prosent. Det er personellgruppene annet behandlingspersonell og annet personell som har hatt en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,7 prosent. Antall disponible effektive senger i somatisk spesialisthelsetjeneste er redusert med 460 senger (3,9 prosent) fra 2009 til Dagens personellsituasjon Enkelte helsepersonellgrupper med spesialutdanning/spesialisering Tilfang av nyutdannede Arbeidsinnvandring Oppsummering av personellstatus Andre faktorer som påvirker kompetansebehovet Helsepolitiske satsningsområder Forhold internt i helsetjenesten Forhold utenfor helsetjenesten Om datagrunnlaget I denne første delen av utredningen ser vi på nåværende status på personellområdet. Nøkkeltall over antall ansatte og årsverk for yrkesgruppen, fordelt på geografi (fylkesvis) Antall ansatte (årsverk) med spesialisering, for- Personellbeholdningen, samt tilvekst og avgang delt på type spesialisering DEL 2 TRENDANALYSE 2.1 Trendanalyse Hvilke faktorer avgjør behovet for helsepersonell Demografisk utvikling Datagrunnlaget Befolkningsutvikling på nasjonalt nivå Endringer i forsørgerbyrde Oppsummering av demografisk utvikling Sykdomsutvikling Datagrunnlaget Konsekvensene av en eldre befolkning Sykdomsutviklingen i befolkningen generelt Endringer i andel minoriteter Oppsummering og konsekvenser for kompetansebehov 63 DEL 3 BEHOVSANALYSE 3.1 Analyse og konklusjoner for kompetansebehov Hvordan påvirkes kompetansebehovet i helsetjenesten? Nærmere om de medisinske kompetansebehovene framover Samhandlingsreformen og nye lover som premiss for kompetansebehov Kompetansebehov i primærhelsetjenesten Kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten Forholdet mellom spesialisert og generalisert kompetanse System- og ledelseskompetanse En god bruk av tilgjengelig kompetanse eksempler på jobbglidning 98 Vedlegg 101 er faktorer som påvirker kompetansebehovet. Personellsituasjonen i helsesektoren kan imidlertid ikke ses på isolert: Behovet for personell i en sektor påvirkes av personelldekning i tilgrensende sektorer. Derfor tar statusanalysen innledningsvis med data for både helse- og omsorgssektoren. Hoveddelen av framstillingen gjelder likevel helsesektoren, både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre tar kapittelet for seg helsepersonell med spesialutdanning eller spesialistkompetanse (se definisjon i avsnitt 2.2). Dette indikerer at kun de helsepersonellgruppene som har slik utdanning eller som vi har data for vil bli kommentert spesielt. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. Gjennom brev etterspurte vi følgende data fra Alders- og kjønnsfordeling for hele gruppen og innen de ulike spesialiseringene Antall norske vs. utenlandske utdannede, gjerne utviklingen de siste 10 år Fordeling på sektorer; primær-, spesialisthelsetjeneste og privat virksomhet Det finnes 29 grupper helsepersonell i Norge som jobber innenfor helse- og sosialsektoren. 1 Tabell 3.1 inkluderer alle personellgruppene og er oppdelt i 18 kategorier. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. yrkesorganisasjonene: Statusanalyse AnAlytiske trender DEL 2 TRENDANALYSE Antall årsverk i somatisk spesialisthelsetjeneste er uendret fra 2009 til Antall legeårsverk økte med 166 eller 1,8 prosent og sykepleierårsverk økt med 320 eller 1,2 prosent. Det er personellgruppene annet behandlingspersonell og annet personell som har hatt en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,7 prosent. Antall disponible effektive senger i somatisk spesialisthelsetjeneste er redusert med 460 senger (3,9 prosent) fra 2009 til Om datagrunnlaget I denne første delen av utredningen ser vi på nåværende status på personellområdet. Personellbeholdningen, samt tilvekst og avgang er faktorer som påvirker kompetansebehovet. Personellsituasjonen i helsesektoren kan imidlertid ikke ses på isolert: Behovet for personell i en sektor påvirkes av personelldekning i tilgrensende sektorer. Derfor tar statusanalysen innledningsvis med data for både helse- og omsorgssektoren. Hoveddelen av framstillingen gjelder likevel helsesektoren, både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre tar kapittelet for seg helsepersonell med spesialutdanning eller spesialistkompetanse (se definisjon i avsnitt 2.2). Dette indikerer at kun de helsepersonellgruppene som har slik utdanning eller som vi har data for vil bli kommentert spesielt. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. Gjennom brev etterspurte vi følgende data fra yrkesorganisasjonene: Nøkkeltall over antall ansatte og årsverk for yrkesgruppen, fordelt på geografi (fylkesvis) Antall ansatte (årsverk) med spesialisering, fordelt på type spesialisering Alders- og kjønnsfordeling for hele gruppen og innen de ulike spesialiseringene Antall norske vs. utenlandske utdannede, gjerne utviklingen de siste 10 år Fordeling på sektorer; primær-, spesialisthelsetjeneste og privat virksomhet Både på grunn av tidsfaktoren og manglende data, har ikke yrkesorganisasjonene hatt fra hver yrkesorganisasjon. Det må også tas et generelt forbehold om at medlemsregistrene ikke alltid stemmer overens med faktisk antall yrkesutøvere, da disse avhenger av at medlemmene rapporterer inn endringer om blant annet arbeidsforhold. Det har derfor ikke vært mulig i denne rapporten å gi et nøyaktig helhetsbilde av status vedrørende helsepersonell og status vedrørende spesialisert personell. I kapittelet gir vi et overordnet bilde av personellsituasjonen. Det er særlig tallmateriale som kan ha konsekvenser for kompetansebehovet som er særlig omtalt. For mer detaljert informasjon om hver yrkesgruppe vises det til tabelloversikter i vedlegg. Trendanalyse 7

33 Materie: elementer 33 Tabell (forminsket) Tabell 2.1 Antall sysselsatte og årsverk innenfor helse- og sosialnæringen etter utdanning, 2007, 2008 og sysselsatte Avtalte årsverk endring i årsverk Pers. uten helse og sos. faglig utd ,2 % Helsefagarbeidere Hjelpepleiere ,4 % Omsorgsarbeidere ,0 % Helsesekretærer ,9 % Øvrige med videregående opplæring ,2 % Sum pers. med viderg. opplæring ,9 % Sykepleiere ,8 % Faktaboks Boks 3.1 Tittel kommer her De samlede årsverkene utgjør som tabellen viser, opp mot Tabellen viser at den aller største gruppen er personell med høgskoleutdanning (37 % av årsverkene i 2009). Av disse utgjør sykepleierne den største gruppen (inkl. jordmødre, helsesøstre og andre spesialsykepleiere), med omtrent sysselsatte og årsverk eller ca 22 % av årsverkene. Helsefagarbeidere (inkl. omsorgsarbeidere og hjelpepleiere) utgjør sysselsatte ( årsverk) i 2009, noe som tilsvarer nesten 19 % av årsverkene. Det er verdt å merke seg at personell uten helse- og sosialfaglig utdanning utgjør nesten 29 % av årsverkene i Sykepleiere med spesialutdanning ,0 % Helsesøstre ,6 % Jordmødre ,3 % Sum sykepleiere ,2 % Fysioterapeuter ,7 % Ergoterapeuter ,4 % Sum ergoterapeuter og fysioterapauter ,1 % Barnevernspedagoger ,9 % Sosionomer ,0 % Vernepleiere ,3 % Sum barnevernsped, sosion og vernepl ,7 % Uthevet sitat «Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.» Linda Lai, 2004 Annet høgskoleutdannet personell ,7 % Sum høgskoleutdannet personell ,6 % Leger og legespesialister ,7 % Psykologer ,9 % Øvrig universitetsutdannet personell ,0 % Sum universitetutdannet personell ,0 % Sum sysselsatte/årsverk ,5 % Årlig vekst 1,9 % 1,1 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % 1,2 % Andel med helse- og sosialfaglig utdanning 65 % 66 % 67 % 70 % 71 % 71 % Kilde: Helsedirektoratet

34 2013

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster.

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster. Økt levealder - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster Caroline Moe Masteroppgave i samfunnsøkonomi Økonomisk institutt Universitetet

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer