STOKKES HAGE STOKKES HAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKES HAGE STOKKES HAGE"

Transkript

1 STOKKES HAGE

2 Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler: Morten Løvseth, megler

3 En plass med sjel. Navnet Stokkes Hage stammer fra familien Stokke som har eid og drevet et stort gartneri på denne tomten i flere generasjoner. Familien har levd og åndet for gartneriet døgnet rundt. Dette gartneriet var Stjørdal sentrum sin grønne lunge og fast handleplass for blomsterglade og kvalitetsbeviste Stjørdalinger i mange år. Stjørdalinger vet hvor de vil bo... 3

4 4 STOKKES HAGE

5 Bedre kan det nesten ikke bli 32 leiligheter med kort vei til det som teller i hverdagen - til skole og barnehager, til servicefasiliteter og alle rekreasjonsmuligheter. Til buss, fritidstilbud og byens kjøpesenter. I områdene rundt husene opparbeides en flott park med drivhus og gode oppholdsareal for både barn og voksne. Stokkes Hage blir et godt sted å bo. Illustrasjoner, endringer vil forekomme Flotte grøntarealer i friområdet. 5

6 Illustrasjoner, endringer vil forekomme 6

7 Illustrasjoner, endringer vil forekomme 7

8 Unike kvaliteter Stokkes Hage bygges etter retningslinjene I TEK10 om tilgjengelig boenhet. Dette betyr at både innerom og uteområder utformes slik at de kan benyttes av flest mulig. Når smale døråpninger og umerkede trapper hindrer framkommelighetene og øker faren for fallulykker, er det ikke vi som er utilstrekkelige. Det er planleggeren som ikke tar nok hensyn. Nå tenker vi annerledes. For at folk skal ha de samme mulighetene, bygges Stokkes Hage med fokus på tilgjengelighet. Tilgjengelighet betyr ikke spesialløsninger for funksjonshemmede, men løsninger som passer de fleste. Du kan bo i en tilgjengelig utformet bolig som barn, tenåring, voksen og pensjonist. Vi bygger boligene med god fremkommelighet for barnevogn og rullestol, for enkel adgang fra parkeringskjeller til leilighet, for nivåfrie overganger fra stue til terrasse og så videre. Tilgjengelighet gir bedre og mer funksjonelle løsninger for alle, og gir deg en enklere hverdag. Leilighetene bygges av Veidekke Eiendom, en solid utbygger med lang erfaring i å bygge gode boliger for alle. 8

9 Moderne leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer. Hver bolig får en p-plass i kjeller, bod og en privat terrasse eller balkong. Vi leverer tidsriktig kjøkkeninnredning fra Aran med muligheter for individuelle tilpasninger. Leilighetene blir tilkoblet fjernvarmenettet noe som gir lun oppvarming. Leilighetene får balansert ventilasjon. 9

10 10 STOKKES HAGE

11 Hus B sør. Illustrasjon. Illustrasjoner, endringer vil forekomme 11

12 Arc Arkitekter har vært engasjert av Veidekke med utviklingen av Stokkes Hage helt fra starten. Prosessen startet med en område- og detaljregulering for Gartnerikvartalet som ble vedtatt Dette har vært en lærerik og spennende prosess. Den 7,8 mål store og flotte eiendommen, som tidligere har vært brukt til gartneri, skulle endres til et attraktivt boligområde. I områdeplanen arbeidet vi med å legge føringer for plassering av boligbebyggelse og grøntarealer på en best mulig måte. Viktige mål for oppgaven har vært: Legge til rette for et stort, tydelig og avgrenset parkrom. Legge til rette for skjermede private og halvprivate utearealer som ikke kommer i konflikt med felles park. Legge til rette for et bebyggelsesmønster som ikke bryter for mye med dimensjoner i omkringliggende bebyggelse. Fortetting av området på en bymessig måte. Sørge for siktlinjer til parken og åsryggene i nord og øst. Flere alternative bebyggelsesstrukturer ble vurdert i forhold til disse målene. Stokkes Hage ligger i randsonen av Stjørdal sentrum og er del av Gartnerikvartalet. Gartnerikvartalet er definert av omkringliggende gater og veiter og er en del av kvartalsstrukturen i Stjørdal. Bebyggelsen innenfor kvartalet besto opprinnelig av åpen villabebyggelse, men tomter har blitt slått sammen og det har senere blitt tilført andre bygningstyper; fire- til seksmanns boliger og større leilighetsbygg. Vi har ønsket at prosjektet skulle forsterke den romlige definisjonen av gatene slik at området fikk en tydeligere kvartalsstruktur. For å oppnå dette valgte vi å legge fire etasjers bebyggelse mot Lindbergveita. Det ble valgt en dimensjon som var beslektet med eksisterende bebyggelse i nærområdet. Bygningslengden gir plass til fire leiligheter pr etasje. Øst/vest orienteringen gir gode solforhold på terrasser mot sør og åpner for både siktlinjer og forbindelseslinjer gjennom området. 12

13 Ved å legge bebyggelsen mot Lindbergveita ble det mulig å tilrettelegge for en nesten to mål stor park, en grønn lunge til felles bruk for alle beboerne. Parken knyttes til de private uteområdene mellom lamellbebyggelsen med gangveier og sammenbindende grøntareal. Parken er delt inn i soner tilpasset varierende aktiviteter; bærbusker, lek og ballspill, staude- og kjøkkenhage og sone med drivhus. Der det er mulig bevares hekker og trær fra den tidligere gartnerieiendommen. Stokkes Hage er tilrettelagt for gående og syklende. De kjørende har adkomst til parkeringskjeller fra Husbyvegen. Fra parkeringskjeller er det direkte adkomst via heis og trapp til hver enkelt leilighet. Den generelle etasjeplanen består av fire leiligheter; to større, lyse 3-roms endeleiligheter, en mindre og effektiv 3-roms, samt en 2-roms leilighet. Bygningstypene som er valgt gir en stor andel attraktive hjørneleiligheter. Disse får dagslys fra tre himmelretninger og har store inntrukne hjørnebalkonger mot sør/ vest og sør/øst. Fasadebredden på de mellomliggende et-roms leilighetene er 9 meter bred. Dette gir gode dagslysforhold i soveog oppholdsrommene. Hvert bygningsvolum har et trapperom med 4 leiligheter pr. etasje. Et begrenset antall leiligheter pr. trapp er med å legge til rette for et godt naboskap. Leilighetene i første etasje har direkte utgang fra stue og kjøkken til forhager. I sommerhalvåret kan aktiviteter flyttes ut i forhagen. Dette gir mulighet til å følge med på livet omkring boligen kombinert med opphold utendørs: hvile, kaffe og solskinn. Nabobebyggelsen til Stokkes hage består hovedsakelig av trehus, så vi har derfor valgt stående tre panel som fasadekledning på bygningene. Balkonger utføres i slanke stålkonstruksjoner med rekkverk i glass. Arc Arkitekter ønsker velkommen til Stokkes Hage. Arc Arkitekter AS Kjersti Hilde 13

14 14 STOKKES HAGE

15 Luftig eller rustikt? Fremhev den gamle sjarmen eller få det industrielt moderne. Det fine med å kjøpe ny bolig er at du får god tid til å tenke ut dine smarte løsninger for å oppnå personlig preg. Veidekke tilbyr et tilvalgsprogram slik at de som kjøper leilighet før byggestart kan få anledning til å påvirke sin egen bolig. 15

16 Illustrasjoner, endringer vil forekomme 16

17 Illustrasjoner, endringer vil forekomme Flytt rett inn i nye og moderne omgivelser. 17

18 Veidekke setter standarden for fremtidens boliger. Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Stadig flere mennesker har astma og/eller allergi, og særlig bekymringsfult er den økende forekomsten av disse sykdommene blant barn og unge. Standard for alle egne bygg i Veidekke Eiendom Vi er stolte over det vi har fått til sammen med NAAF. De nye retningslinjene går vesentlig lengre enn kravene som er satt fra myndighetene, sier Arne Giske, Konsernsjef i Veidekke ASA. Sykdomsforebyggende Å bygge boliger med et trygt og sunt inneklima er et viktig helsetiltak. Forskning viser at stadig flere får astma og allergi, og det er spesielt bekymringsfullt at sykdomsforekomsten er særlig økende blant barn og unge. Vi oppholder oss aller mest i egen bolig og dårlige miljøforhold inne bidrar til utvikling av sykdom og forsterker symptomer hos de som allerede har utviklet sykdom. Vi håper flere får øynene opp for hvor viktig inneklimaet er for helsen vår og at flere utbyggere følger Veidekkes eksempel for å bedre innemiljøet i nye boliger, sier NAAF, om samarbeidet. 18

19 Dette er noen av de nye og utvidede retningslinjene Veidekke Eiendom har utarbeidet sammen med NAAF: Spesialutviklede baderom erommene har tørkenisje med avtrekk. Nisjen gir lavere luftfuktighet og mindre risiko for vekst av mikroorganismer som sopp, midd og bakterier. God ventilasjon Boligene leveres med vedlikeholdsavtale på ventilasjonsanlegget som sikrer jevnlig skifte av filter, rengjøring og nødvendig vedlikehold. Alle boligene har balansert ventilasjon med filtrering av inneluften. Helsevennlige materialer Vi bruker materialer og produkter med minst mulig avgassing. Optimal oppvarmingsløsning Vi benytter fjernvarme som oppvarmingskilde der det er mulig. Ved elektrisk oppvarming velges lukkede panelovner som ikke brenner støv. Enkel rengjøring Boligene leveres med innkassing over innredning for å unngå at det samler seg støv på vanskelig tilgjengelige steder. Vi leverer også en veiledning for riktig renhold med minimal bruk av kjemikalier. Kontrollert produksjon Vi har ekstra fokus på at vi skal overlevere et rent og tørt bygg, og har utviklet gode rutiner for å ha kontroll på fukt og støv i byggeprosessen. Allergivennlig beplantning Vi unngår trær og planter på uteområder som kan gi allergiske reaksjoner som følge av pollen, sterk duft eller giftige bær. Råd og veiledning til kjøper Våre boligkjøpere får råd og tips om hvordan man kan sørge for et godt inneklima i boligen. 19

20 20 STOKKES HAGE

21 Illustrasjoner, endringer vil forekomme Store vindusflater gir optimale lysforhold. 21

22 A C Grusforsterket plen Plen Sykkel-p B Grusforsterket plen Sykkel-p Lek/opphold 0. Trapp Lek/opphold Tredekke Buskfelt Lek/opphold Plen Plen (eks) 2.00 Sykkel-p Sykkel-p +1 ) Drivhus Lek/opphold Balllek Plen Bærbusker 1.50 Sykkel-p Sykkel-p Hus B Plen Plen Eks. hekk vurderes bevart Eks. hekk vurderes bevart (eks) (eks) (eks) Eks. hekk vurderes bevart (eks) Staudebed/ kjøkkenhage Eks. trær vurderes bevart GRENSE RAMMESØKNAD Hus A 5.00 ks (e 40 STOKKES HAGE MESØKNAD 1

23 GRENSE RA Sykkel-p (eks) p kelsyk p kel- l-p ang alg Sv ke Syk Plen Lek/opphold Buskfelt Svalgang E Syk Opphold D Trapp (eks) Tråkkheller Lek/opphold Plen Sykkel-p "Torget" p kelsyk Lek/ opphold Sykkel-p STIGEBIL Grusforsterket plen OPPSTILLI NGSPLASS Sykkel-p Buskfelt Plen Nedkjøring p-kjeller (eks) (eks) Ju ga sy 01 - F - Stok Fag Type LO Tegn. nr: Oppdragsnr.: SK Oppdragsleder: Ramm Bygg Lan Veide Oppdragsgiver: Prosjekt: FORP Tek Rev. STOKKES HAGE 23

24 A Etasjeplan bygg A STOKKES HAGE A A 11.1 m² 11.1 m² 3.1 m² 3.1 m² 23.0 m² 23.0 m² 9.6 m² 6.8 m² 3.3 m² 7.0 m² 7.4 m² 12.8 m² 10.5 m² 6.8 m² 3.3 m² 12.8 m² 7.0 m² 7.4 m² 10.5 m² / 17.2 m² 8.6 m² Trapp/ 28.6 m² Entré 5.0 m² 5.1 m² 2.1 m² 5.3 m² Entré 5.3 m² 4.4 m² 5.1 m² Entré 5.0 m² 2.1 m² 5.3 m² Entré 5.3 m² 4.4 m² / 17.2 m² Trapp/ 28.6 m² 7.4 m² 7.4 m² postkasse postkasse 8.6 m² 21.5 m² 21.5 m² 10.5 m² 10.5 m² 10.1 m² 12.8 m² 12.8 m² 6.4 m² 6.4 m² 10.1 m² 3.1 m² 3.1 m² 24.0 m² 24.0 m² 12.6 m² 11.8 m² 11.8 m² 9.6 m² 5.0 m² 5.0 m² 12.6 m² 5.0 m² 5.0 m² A 1.4 A 1.3 A 1.2 A 1.1 SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA : 58.5 m2 SBRA : 82.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 A 1.4 P-ROM : 36.5 m2 A 1.3 P-ROM : 55.6 m2 A 1.2 P-ROM : 77.7 m2 A 1.1 SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA 3.9 : 58.5 m² m2 SBRA : 82.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 P-ROM 7.4 m² : 36.5 m2 P-ROM : 55.6 m2 P-ROM : 77.7 m2 3.1 m² 12.9 m² 3.9 m² 7.4 m² 15.3 m² 11.1 m² 3.1 m² 12.9 m² 8.0 m² 12.6 m² 11.1 m² 14.5 m² s Hage Bygg A - Plan s Hage Bygg A - Plan m² 23.0 m² 6.8 m² 6.8 m² 3.0 m² 3.0 m² 7.0 m² Trapp 21.2 m² 10.6 m² Trapp 21.2 m² 10.6 m² 5.1 m² 5.1 m² 17.2 m² 5.3 m² 5.3 m² 5.0 m² 5.0 m² 7.4 m² 4.5 m² 21.7 m² 2.1 m² 8.0 m² 14.5 m² 4.5 m² 2.1 m² 5.3 m² 21.7 m² 5.3 m² 12.6 m² 6.8 m² 6.8 m² 10.6 m² 15.3 m² 24.0 m² 24.0 m² arc arkitekter as nordregt trondheim t arc f 73 arkitekter as nordregt trondheim t f m² 9.6 m² 7.0 m² 17.2 m² 7.4 m² 5.0 m² 5.0 m² 10.6 m² 12.6 m² 12.6 m² m² 5.0 m² A 2.4 A 2.3 A 2.2 A 2.1 SBRA : 78.5m2 P-ROM : 74.3 m2 A 2.4 A 2.3 A 2.2 A 2.1 SBRA : 78.5m2 P-ROM : 74.3 m2 SBRA : 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 59.3m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA : 59.3m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA :90.4m2 P-ROM : 85.8 m2 SBRA :90.4m2 P-ROM : 85.8 m2

25 A STOKKES HAGE A A 9.6 m² 11.1 m² 11.1 m² 23.0 m² 23.0 m² 3.1 m² 3.1 m² 12.8 m² 12.8 m² 6.8 m² 6.8 m² 3.0 m² 3.0 m² 7.0 m² 7.0 m² 3.9 m² 7.4 m² 3.9 m² 7.4 m² 10.5 m² 10.5 m² 5.1 m² 5.1 m² 17.2 m² 17.2 m² 5.3 m² 5.3 m² Trapp 21.2 m² Trapp 21.2 m² 5.0 m² 5.0 m² 7.4 m² 7.4 m² 4.5 m² 4.5 m² 21.6 m² 21.6 m² 8.0 m² 8.0 m² 14.5 m² 14.5 m² 2.1 m² 5.3 m² 2.1 m² 5.3 m² 12.6 m² 12.6 m² 6.8 m² 6.8 m² 10.6 m² 10.6 m² 15.3 m² 15.3 m² 24.0 m² 24.0 m² 12.9 m² 9.6 m² 5.0 m² 5.0 m² 12.9 m² 5.0 m² 5.0 m² A 3.4 A 3.3 A 3.2 A 3.1 SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA : 59.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 A 3.4 P-ROM : 36.5 m2 A 3.3 P-ROM A 3.2 : 56.3 m2 P-ROM : 85.8 m2 A m² SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA : 59.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 P-ROM : 36.5 m2 P-ROM : 56.3 m2 P-ROM : 85.8 m m² 7.4 m² 3.1 m² 11.1 m² 15.3 m² 3.9 m² 8.0 m² 12.6 m² 11.1 m² es Hage Bygg A - Plan m² 12.6 m² es Hage Bygg A - Plan m² m² 23.2 m² 23.2 m² 3.1 m² 12.8 m² 3.3 m² 6.8 m² 3.3 m² 7.0 m² 10.5 m² 7.4 m² 6.8 m² 10.5 m² 5.1 m² 5.1 m² 17.2 m² Trapp 21.2 m² Trapp 5.0 m² 5.3 m² 5.0 m² 5.3 m² 7.4 m² 2.1 m² 14.3 m² 5.3 m² 4.4 m² 2.1 m² 4.4 m² 14.3 m² 21.6 m² 5.3 m² 21.6 m² m² m² 6.8 m² 6.8 m² 10.6 m² 12.6 m² 24.2 m² arc arkitekter as nordregt trondheim t arc f 73 arkitekter as nordregt trondheim t f m² 17.2 m² 5.0 m² 7.4 m² 5.0 m² 10.6 m² 9.6 m² 12.6 m² A 4.4 A m² 5.0 A 4.2 m² A 4.1 SBRA : 78.5 m2 SBRA : 40.2 m2 SBRA : 59.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 P-ROM : 36.5 m2 P-ROM : 56.3 m2 P-ROM : 85.8 m2 A 4.4 A 4.3 A 4.2 A 4.1 SBRA : 78.5 m2 P-ROM : 74.3 m2 SBRA : 40.2 m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 59.3 m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 85.8 m2 25

26 B Etasjeplan bygg B STOKKES HAGE B 12,2 m² 12,2 m² 8,1 m² 8,1 m² 10,8 m² 10,8 m² 14,6 m² 14,6 m² 20,4 m² 20,4 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² Felles 27,2 Felles m² 27,2 m² post post 5,2 m² 5,2 m² 8,4 m² 8,4 m² 5,0 m² 13,7 m² 13,7 m² 7,5 m² 7,5 m² 3,0 m² 3,0 m² 16,2 m² 16,2 m² 3,7 m² 3,7 m² 14,8 m² 14,8 m² 11,4 m² 11,4 m² 5,0 m² 7,1 m² 7,1 m² 15,2 m² 15,2 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² 20,6 m² 20,6 m² 11,5 m² 11,5 m² 7,7 m² 7,7 m² 10,1 m² 10,1 m² 7,4 m² 7,4 m² 10,2 m² 10,2 m² B 1.4 SBRA B 1.4 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.7 m2 B 1.3 B 1.2 SBRA B 1.3 : 41.9 m2 SBRA B 1.2 : 63.9 m2 P-rom SBRA : 41.9 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 41.9 m2 P-rom : 60.2 m2 B 1.1 SBRA B 1.1 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.3 m2 Felles 14,6 m² 27,2 m² Felles 15,1 m² 8,4 m² 12,2 m² 11,5 m² 5,2 m² 3,0 m² 3,8 m² 3,0 m² s Hage Hage Bygg Bygg B- B- Plan Plan ,1 m² 8,4 m² 10,8 m² 20,4 m² 7,5 m² 13,7 m² 3,0 m² 14,8 m² 16,2 m² 11,4 m² 20,9 m² 7,1 m² 7,7 m² 10,0 m² arc arkitekter as arc arkitekter as nordregt nordregt. trondheim t trondheim f t f ,4 m² 10,2 m² 26 B 2.4 B 2.3 B 2.2 B 2.1 SBRA : 77.5 m2 SBRA : 41.9 m2 SBRA : 63.9m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.7 m2 P-rom : 41.9 m2 P-rom : 60.2 m2 P-rom : 73.3 m2

27 B STOKKES HAGE B 12,2 m² 12,2 m² 8,1 m² 8,1 m² 10,8 m² 10,8 m² 20,4 m² 20,4 m² 14,6 m² 14,6 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² 5,0 m² 7,5 m² 7,5 m² Felles 27,2 Felles m² 27,2 m² 5,2 m² 5,2 m² 8,4 m² 8,4 m² 13,7 m² 13,7 m² 3,0 m² 3,0 m² 16,2 m² 16,2 m² 3,8 m² 3,8 m² 14,8 m² 14,8 m² Felles 8,4 Felles m² 8,4 m² 11,4 m² 11,4 m² 5,0 m² 7,1 m² 7,1 m² 15,1 m² 15,1 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² 20,9 m² 20,9 m² 11,5 m² 11,5 m² 7,7 m² 7,7 m² 10,0 m² 10,0 m² 7,4 m² 7,4 m² 10,3 m² 10,3 m² B 3.4 SBRA B 3.4 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.7 m2 B 3.3 SBRA B 3.3 : 41.9 m2 P-rom SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 B 3.2 SBRA B 3.2 : 63.9 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 60.2 m2 B 3.1 SBRA B 3.1 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.3 m2 14,6 m² 12,2 m² 3,0 m² es es Hage Hage Bygg Bygg B - Plan Plan ,1 m² 10,8 m² 8,4 m² 20,4 m² 13,7 m² 7,5 m² Felles 27,2 m² Felles 8,4 m² 5,2 m² 3,8 m² 3,0 m² 11,4 m² 15,1 m² 11,5 m² 3,0 m² 7,7 m² 14,8 m² 10,0 m² 20,9 m² 16,2 m² 7,1 m² arc arkitekter as arc arkitekter as nordregt nordregt. trondheim t trondheim f t f ,4 m² 10,2 m² B 4.4 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.7 m2 B 4.3 SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 B 4.2 SBRA : 63.9 m2 P-rom : 60.2 m2 B 4.1 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 27

28 Plantegninger. B Hovedtankene våre rundt plantegningene er at de skal utnytte potensialet og lysforholdene på tomta best mulig. Samtidig som store vinduer skape gode romfølelser, så er det også hensyntatt skjerming, slik at du i ro og mak kan nyte en kopp kaffe på verandaen. 12,2 m² 14,6 m² Felles 27,2 m² post 15,2 m² 11,5 m² 3,0 m² 5,2 m² 3,7 m² 11,4 m² 3,0 m² 8,1 m² 10,8 m² 20,4 m² 7,5 m² 8,4 m² 13,7 m² 3,0 m² 16,2 m² 14,8 m² 7,1 m² 20,6 m² 7,7 m² 10,1 m² 7,4 m² 10,2 m² B 1.4 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.7 m2 B 1.3 SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 B 1.2 SBRA : 63.9 m2 P-rom : 60.2 m2 B 1.1 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 BTA: Måleverdige arealer begrenset av ytterveggenes utside. BRA: Bruksarealet av boligens hoveddel. P-rom: F.eks oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre samt gang. s Hage Bygg B- Plan arc arkitekter as nordregt trondheim t f

29 Stokkes Hage Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B Stokkes 3.1/ B 4.1 Hage Terrasse Bygg A A 12,6 m² 1.1 dato Leilighet Antall rom SBRA P-ROM A 1.1 Plan BRA: 82,4 M2 K/F T P-ROM: 77,7 M2 LEIL. A1.1 STOKKES HAGE 3 82,4 m² Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er 77,7 m² oppgitt 1 i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Fasade Sør arealer i mindre grad. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Komfyr med ovn oppgitt i BRA ifft NS3940. Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. Vaskemaskin/Tørketrommel 15,2 m² OM VM/ TT V G Tørkenisje Ventilasjon Garderobe 3,0 m² dato m² 11,5 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik m² 10,2 m² SBRA NORD : 82.4 m2 P-ROM : 77.7 m2 3.1 m² 12.6 m² SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan m² PLAN 7,7 m² 10.5 m² 10,1 m² 6.4 m² 20,6 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg m² LEIL. A1.1 Antall rom SBRA P-ROM Plan 3 82,4 m² 73,6 m² 1 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN m² Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 82.4 m2 P-ROM : 77.7 m2 29

30 Stokkes Hage Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ Stokkes B 4.1 Hage Bygg A A 1.2 dato Leilighet Antall rom SBRA P-ROM A1.2Plan BRA: 58,5 STOKKES HAGE LEIL. Forbehold A1.2: 3 58,5 m² 55,6 m² Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er føringer, 1 oppgitt og i BRA synlige ifft NS3940. dragere for nødvendig bæring. Fasade Sør Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Komfyr med ovn oppgitt arealer i BRA i mindre ifft grad. NS3940. OM Oppvaskmaskin K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ 15,2 m² TT Vaskemaskin/Tørketrommel T Tørkenisje V Ventilasjon P-ROM: 55,6 M2 dato Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke 10,2 m² NORD SBRA : 58.5 m2 P-ROM : 55.6 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 01 PLAN G Garderobe 3,0 m² 11,5 m² 7,7 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Entré 4,4 m² 2,1 m² 5,3 m² 20,6 m² 10,1 m² 7,4 m² 10,1 m² 21,5 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. LEIL. A1.2 Antall rom 3 SBRA 58,5 m² P-ROM 55,6 m² Plan 1 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN SBRA : 58.5 m2 P-ROM : 55.6 m2

31 Bygg B dato B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ Terrasse B 4.1 Stokkes STOKKES HageHAGE Bygg A A1.3/ A2.3/ A3.3/ A4.3 10,2 m² dato LEIL. A1.3 Leilighet Antall rom 2 SBRA 40,2 m² P-ROM 36,5 m² A1.3 Plan - A2.3-1 A3.3 oppgitt i BRA - ifft A4.3 NS3940. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Fasade Sør arealer i mindre grad. Komfyr med ovn oppgitt 15,2 i BRA m² ifft NS3940. OM Oppvaskmaskin BRA: 40,2 M2 K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ TT Vaskemaskin/Tørketrommel P-ROM: 36,5 M2 T Tørkenisje Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke SBRA : NORD 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 01 til 03 PL STOKKES HAGE V G Ventilasjon Garderobe 3,0 m² 11,5 m² 7,7 m² 5,1 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Entré 5,3 m² 3,3 m² 20,6 m² 10,1 m² 7,0 m² / 17,2 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. LEIL. A1.3 Antall rom 2 SBRA 40,2 m² P-ROM 36,5 m² Plan 1 Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. 10,2 m² NB! Rekkverk i 2. og 3. etasje. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Forbehold for eventuelle endringer og avvik SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 31

32 erom 12,8 m² 6,8 m² VM/ TT T erom Stokkes Hage 7,4 m² Bygg B G 10,5 m² 11,5 m² dato Leilighet A1.4 - A2.4 - A3.4 - A4.4 7,7 m² B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 STOKKES HAGE BRA: 78,5 P-ROM: 74,3 M2 15,2 m² Stokkes Hage Bygg A A1.4/ A2.4/ A3.4/ A4.4 dato ,1 m² Fasade Sør 3,0 m² 11,5 m² m2 m2 Plan 01 til 03 7,7 m² LEIL. A1.4 Antall rom 3 SBRA 78,5 m² P-ROM 74,3 m² Plan 1 OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 11,1 m² 3,1 m² 12,8 m² 7,4 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,1 m² 10,5 m² 10,2 m² 20,6 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 46,8 etg. m² 23,0 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik NORD SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 10,2 m² 32 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Illustrasjon, endringer vil forekomme PLAN Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. SBRA : 9, m² m2 P-rom : 73.3 m2 NB! Rekkverk i 2. og 3. etasje. PLAN Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke SBRA : 78.5m2 P-ROM : 74.3 m2

33 Bygg B dato Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. STOKKES HAGE 12,6 m² Forbehold LEIL. : A2.1 Leilighet Antall rom 3 SBRA 90,4 m² P-ROM 85,8 m² A2.1 - A3.1 Plan - A4.12 BRA: 90,4 M2 P-ROM: 85,8M2 Balkong 12,6 m² dato føringer, og synlige dragere for nødvendig bæring. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Komfyr med ovn oppgitt 15,2 i BRA m² ifft NS3940. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet Fasade Sør er OM Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ TT T V B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon Stokkes Hage Bygg A A2.1/ A3.1/ A4.1 10,2 m² SBRA :90.4m2 NORD P-ROM : 85.8 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 02 til 03 PL TOKKES HAGE G Garderobe 3,0 m² 3,9 m² 11,5 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,7 m² 8,0 m² 12,6 m² 15,3 m² 14,5 m² 10,1 m² 20,6 m² 6,8 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. EIL. A2.1 24,0 m² ntall rom BRA -ROM lan 3 90,4 m² 85,8 m² 2 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. PLAN ,6 m² Illustrasjon, endringer vil forekomme Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er SBRA :90.4m2 P-ROM : 85.8 m2 33

34 Stokkes Hage Terrasse Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 STOKKES HAGE Stokkes Hage dato Bygg A A2.2/ A3.2/ A4.2 10,2 m² Forbehold LEIL. : A2.2 Leilighet Antall rom 3 SBRA 59,3 m² P-ROM 56,3 m² A2.2 - A3.2 - A4.2 BRA: 49,9 M2 T P-ROM: 46,0 M2 Det Arealer tas forbehold er beregnet om ut i mulig fra datategning nedforet og himling totalarealet pga er teknisk oppgitt i BRA ifft NS3940. Plan føringer, og 2 synlige dragere for nødvendig bæring. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet Fasade Sør er arealer i mindre grad. Komfyr med ovn oppgitt i BRA ifft NS3940. OM Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ 15,2 m² TT V Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon dato SBRA NORD : 59.3m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 02 til 03 PLAN G Garderobe STOKKES HAGE 3,0 m² 11,5 m² 7,7 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,5 m² 21,7 m² 2,1 m² 5,3 m² 20,6 m² 7,4 10,1 m² m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 10,6 m² NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. 10,2 m² LEIL. A2.2 Antall rom 3 SBRA 59,3 m² 56,3 m² Plan 2 P-ROM Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Forbehold for eventuelle endringer og avvik Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN Illustrasjon, endringer vil forekomme

35 Stokkes Hage 20,6 m² Bygg B B 1.1/ Stokkes B 2.1/ B 3.1/ Hage B 4.1 Bygg B dato Leilighet Forbehold LEIL. : B 1.1 Antall rom 3 SBRA 77,5 m² B1.1 - B P-ROM B 73,3.1 m² - B 4.1 BRA: 77,5 M2 P-ROM: 73,3 M2 STOKKES HAGE Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er 1 oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Komfyr med ovn oppgitt arealer i BRA i mindre ifft grad. NS3940. Oppvaskmaskin Kjøleskap/Frys 15,2 m² Plan Fasade Sør Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er OM Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke K/F arealer i mindre grad. VM/ TT T V G Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon Garderobe dato Terrasse B 1.1/ B 2.1/ 10,2 m² B 3.1/ B ,2 m² 10,2 m² 10,2 m² NORD SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN PLAN STOKKES HAGE 3,0 m² 11,5 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,0 m² 7,7 m² 10,1 m² 11,5 m² 7,7 m² LEIL. B 1.1 Antall rom 3 SBRA 77,5 m² P-ROM 73,3 m² Plan 1 20,6 m² 20,6 m² 10,1 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Illustrasjon, endringer vil forekomme 10,2 m² PLAN SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 35

36 Bygg B dato B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 G OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. Stokkes STOKKES Hage Terrasse HAGE Bygg B B 1.2/ B 2.2/ B 3.2/ B 4.2 dato ,2 m² LEIL. B 1.2 Leilighet Antall rom 3 SBRA 63,9 m² P-ROM 60,2 m² B1.2 - Plan B oppgitt B 13.2 i BRA ifft - NS3940. B 4.2 OM BRA: 63,9 M2 K/F VM/ TT P-ROM: 60,2 TM2 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Fasade Sør arealer Komfyr med ovn i mindre grad. oppgitt 15,2 i BRA m² ifft NS3940. Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Kjøleskap/Frysarealer i mindre grad. Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje SBRA : 63.9m2 NORD P-rom : 60.2 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN PL STOKKES HAGE V G Ventilasjon Garderobe 3,0 m² 11,5 m² 3,7 m² 7,7 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,0 m² 11,4 m² 20,6 m² 10,1 m² 14,8 m² 16,2 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 7,1 m² LEIL. B 1.2 Antall rom SBRA P-ROM Plan 3 63,9 m² 60,2 m² 1 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik SBRA : 77.5 m2 OBS! P-rom : 73.3 m2 Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. PLAN NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. 36 Illustrasjon, endringer SBRA : vil 63.9m2 forekomme P-rom : 60.2 m2

37 Bygg B dato B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 OBS! G Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. Stokkes STOKKES Hage HAGE Bygg B B 1.3/ B 2.3/ B 3.3/ B 4.3 Terrasse dato ,2 m² Forbehold LEIL. : B 1.3 Leilighet Antall rom 2 SBRA 41,9 m² P-ROM 41,9 m² B1.3 - Plan B oppgitt 2.3 i BRA - ifft B 1 NS B 4.3 K/F BRA: 41,9 M2 T P-ROM: 41,9 M2 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet Fasade Sører Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Komfyr arealer med ovn mindre grad. oppgitt i BRA ifft 15,2 NS3940. m² OM Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ TT V G Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon Garderobe 3,0 m² 11,5 m² SBRA : 41.9 NORDm2 P-rom : 41.9 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 5,2 m² PLAN PLAN 01-0 Forbehold for eventuelle endringer og avvik STOKKES HAGE 7,7 m² 10,1 m² 8,4 m² 20,6 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 13,7 m² LEIL. B 1.3 Antall rom 2 SBRA 41,9 m² P-ROM 41,9 m² Plan 1 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Forbehold for eventuelle endringer og avvik oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. 10,2 m² 7,5 m² SBRA : 77.5 m2 OBS! P-rom : 73.3 m2 Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. PLAN Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 37

En plass med sjel. Stokkes Hage, hus A og B. Grande Entreprenør AS. Morten Løvseth, megler 901 31 606 morten.lovseth@em1mn.no

En plass med sjel. Stokkes Hage, hus A og B. Grande Entreprenør AS. Morten Løvseth, megler 901 31 606 morten.lovseth@em1mn.no STOKKES HAGE 2 En plass med sjel. Navnet Stokkes Hage stammer fra familien Stokke som har eid og drevet et stort gartneri på denne tomten i flere generasjoner. Familien har levd og åndet for gartneriet

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

En plass med sjel. Nøkkelinfo:

En plass med sjel. Nøkkelinfo: STOKKES HAGE HUS C En plass med sjel Navnet Stokkes Hage stammer fra familien Stokke som har eid og drevet et stort gartneri på denne tomten i flere generasjoner. Familien har levd og åndet for gartneriet

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Austrått, Hovemarka leiligheter

Austrått, Hovemarka leiligheter Austrått, Hovemarka leiligheter Prisliste Dato: 24.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 3 3-A 76 m² 2 Solgt Leilighet Bygg 3 3-B 76 m² 2 kr 2 920 000 Leilighet Bygg 3 3-C 76 m² 2 Solgt Leilighet

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

Sandnes: Frøyerbakken

Sandnes: Frøyerbakken Sandnes: Frøyerbakken Prisliste Dato: 12.2.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig Frøyerbakken 11 198 m² 409 m² 3 127 m² kr 5 850 000 Enebolig Frøyerbakken 13 198 m² 460 m² 3 126 m² kr 5

Detaljer

PRISLISTE Bjorlandstunet

PRISLISTE Bjorlandstunet PRISLISTE Bjorlandstunet 22 rekkehus fordelt på Felt A (S1-S7, B (M1-M8) og C (L1-L7). Første byggetrinn: Felt C L1 L7 Bolig Areal ca Bra/p-rom Tomtestørrelse Tomteverdi Omk. totalt Pris Pris inkl omk.

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Austrått, Hovemarka Prisliste Dato: 22.8.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B4 Bolig 1 131 m² 267 m² 3 124 m² kr 4 265 000 Rekkehus B4 Bolig 2 157 m² 194 m² 3 147 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Harestadvika Prisliste Dato: 25.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet BB1 101 Skiftesvikveien 23 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 102 Skiftesvikveien 25 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 103 Skiftesvikveien

Detaljer

Sandnes: Hovemarka, leiligheter

Sandnes: Hovemarka, leiligheter Sandnes: Hovemarka, leiligheter Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 1 1-A 76 m² 2 kr 2 990 000 Leilighet Bygg 1 1-B 76 m² 2 kr 3 190 000 Leilighet Bygg 1 1-C 76 m² 2 kr

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 03.12.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 19 296 Solgt Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 12 196 Solgt Leilighet

Detaljer

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Bolig Tomt Ca. BRA m 2 Ca. P.rom m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status B15 Moldberget 31 289 m2 173 m2 169 m2 4 937 000,- 4.978.000,- B17 Moldberget

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

Hommersåk, Breivik BKS 1

Hommersåk, Breivik BKS 1 Hommersåk, Breivik BKS 1 Prisliste Dato: 16.11.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke BKS1 BKS1-1 102 m² 226 m² 3 96 m² Solgt Enebolig i rekke BKS1 BKS1-2 102 m² 185 m² 3 96

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Stokkavannet Platå Prisliste Dato: 05.6.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Enebolig 3 285 m² 527 m² 5 226.4 m² 50 m² kr 126 256 Solgt Enebolig 4 286 m² 439 m² 5 229.4 m² 50 m² kr 126

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet B8, 9 Rekkehus - med egen carport og balkonger på begge sidene Bolig nr. Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Tomt 27 123 kvm 114 kvm ca 204 kvm 4 825

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Grødem Allé BKS11 Prisliste Dato: 20.4.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus BKS11 Strandvågen 56 107 m² 182 m² 4 104 m² kr 31 931 Solgt Rekkehus BKS11 Strandvågen 58 107 m²

Detaljer

Litlaberget, Skadberg

Litlaberget, Skadberg Litlaberget, Skadberg Bolig nr. Adresse Litlabergvegen Ca. BRA Ca. primærrom kvm. Ca tomtestr. Salgspris Salpgspris + Omkostninger B10 1 32/1241 Nr. 39 159 151 kvm Ca. 313,1 kvm 6.250.000,- SOLGT B10 2

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Sandsgård B8 Prisliste Dato: 27.9.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig B8 Sandsgårdveien 37 187 m² 285 m² 3 kr 51 256 kr 5 590 000 Enebolig B8 Sandsgårdveien 35 187 m² 237 m² 3 kr

Detaljer

HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER

HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER Bygg Etasje Type H-Nr. BRA P-Rom Terrasse Innglasset BRA + Inngl. Antall Pris balkong balkong P-plasser BLOKK A Pris inkl omkostn. A U 3B U0101-A 95,7 91,5 23,5 95,7

Detaljer

HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER

HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER Bygg Etasje Type H-Nr. BRA P-Rom Terrasse Innglasset BRA + Inngl. Antall Pris balkong balkong P-plasser BLOKK A Pris inkl omkostn. A 1 4D H0102-A 56,6 52,9 10,1 66,7

Detaljer

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT ETASJE 5 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Status 5.04 61,5 58 9,5 kr 2 930 000 kr 2 938 156 Reservert 5.08 52 48,5 7,8 kr 2 370 000 kr

Detaljer

Sørbøhagane BK2 leiligheter

Sørbøhagane BK2 leiligheter Sørbøhagane BK2 leiligheter Prisliste Dato: 28.1.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet BK2 Leilighet 5, 1.etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt Leilighet BK2 Leilighet 6, 1 etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt

Detaljer

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C ETASJE 2 KVM BRA BALKONG/ SOV PRIS Totalsum innk. TERRASSE/ Omkostninger Status HAGESTUE** H0-201* 64 kvm 7,2 kvm 2 2 790 000,- 2 804 126,- Solgt H0-202*

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Status Omkostninger 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000 3.554.706 3.02 73,5 69,8 9,6 3.490.000

Detaljer

Skorpefjell B4: enebolig

Skorpefjell B4: enebolig Skorpefjell B4: enebolig Prisliste Dato: 09.8.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 27 250 m² 466 m² 4 234 m² kr 51 256 kr 6 890 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer.

Detaljer

Sandnes: Solaveien 36B og 36C

Sandnes: Solaveien 36B og 36C Sandnes: Solaveien 36B og 36C Prisliste Dato: 07.3.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig 36B 183 m² 346 m² 4 168 m² kr 6 590 000 Enebolig 36C 181 m² 380 m² 4 167 m² kr 6 590 000 Alle arealer

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien Prisliste Dato: 04.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 57 000 kr 5 890 000 Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 55 000 kr 5 790

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Prisliste Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Totale omk. A 2 H0203 3 69 65,2 8,9 1 plass 3.900.000 3240 5562 A 5 H0502 2 55,5 55,1 2,4* 1 plass 3.230.000 2609 4922 A 6 H0601

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 02.9.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 7 990 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 Reservert Alle

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

Grødem Gård leiligheter B10

Grødem Gård leiligheter B10 Grødem Gård leiligheter B10 Prisliste Dato: 14.9.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet B10 B10-1 61 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-2 62 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-3 62 m²

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER Leilighet U0 BRA areal 76 Soverom Terrasse 4 Pris 90 000,- Pris inkl. O mk. 98 056,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U04 74 9 500 000,- 507 976,- AH04

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt Sandved, Sandsgård Prisliste Dato: 08.10.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-2 188 m² 237 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-3

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hana, Åsveien Prisliste Dato: 09.10.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-A 124 m² 3 114 m² kr 25 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg1-B 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet

Detaljer

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk B

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk B Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk B ETASJE 2 KVM BRA BALKONG/ TERRASSE/ HAGESTUE** SOV PRIS Totalsum innk. Omkostninger H0-201* 59 kvm 7,2 kvm 1 2 490 000,- 2 509 106,- H0-202* 38 kvm -

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 20.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 8 290 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 kr NaN Alle arealer

Detaljer