STOKKES HAGE STOKKES HAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKES HAGE STOKKES HAGE"

Transkript

1 STOKKES HAGE

2 Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler: Morten Løvseth, megler

3 En plass med sjel. Navnet Stokkes Hage stammer fra familien Stokke som har eid og drevet et stort gartneri på denne tomten i flere generasjoner. Familien har levd og åndet for gartneriet døgnet rundt. Dette gartneriet var Stjørdal sentrum sin grønne lunge og fast handleplass for blomsterglade og kvalitetsbeviste Stjørdalinger i mange år. Stjørdalinger vet hvor de vil bo... 3

4 4 STOKKES HAGE

5 Bedre kan det nesten ikke bli 32 leiligheter med kort vei til det som teller i hverdagen - til skole og barnehager, til servicefasiliteter og alle rekreasjonsmuligheter. Til buss, fritidstilbud og byens kjøpesenter. I områdene rundt husene opparbeides en flott park med drivhus og gode oppholdsareal for både barn og voksne. Stokkes Hage blir et godt sted å bo. Illustrasjoner, endringer vil forekomme Flotte grøntarealer i friområdet. 5

6 Illustrasjoner, endringer vil forekomme 6

7 Illustrasjoner, endringer vil forekomme 7

8 Unike kvaliteter Stokkes Hage bygges etter retningslinjene I TEK10 om tilgjengelig boenhet. Dette betyr at både innerom og uteområder utformes slik at de kan benyttes av flest mulig. Når smale døråpninger og umerkede trapper hindrer framkommelighetene og øker faren for fallulykker, er det ikke vi som er utilstrekkelige. Det er planleggeren som ikke tar nok hensyn. Nå tenker vi annerledes. For at folk skal ha de samme mulighetene, bygges Stokkes Hage med fokus på tilgjengelighet. Tilgjengelighet betyr ikke spesialløsninger for funksjonshemmede, men løsninger som passer de fleste. Du kan bo i en tilgjengelig utformet bolig som barn, tenåring, voksen og pensjonist. Vi bygger boligene med god fremkommelighet for barnevogn og rullestol, for enkel adgang fra parkeringskjeller til leilighet, for nivåfrie overganger fra stue til terrasse og så videre. Tilgjengelighet gir bedre og mer funksjonelle løsninger for alle, og gir deg en enklere hverdag. Leilighetene bygges av Veidekke Eiendom, en solid utbygger med lang erfaring i å bygge gode boliger for alle. 8

9 Moderne leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer. Hver bolig får en p-plass i kjeller, bod og en privat terrasse eller balkong. Vi leverer tidsriktig kjøkkeninnredning fra Aran med muligheter for individuelle tilpasninger. Leilighetene blir tilkoblet fjernvarmenettet noe som gir lun oppvarming. Leilighetene får balansert ventilasjon. 9

10 10 STOKKES HAGE

11 Hus B sør. Illustrasjon. Illustrasjoner, endringer vil forekomme 11

12 Arc Arkitekter har vært engasjert av Veidekke med utviklingen av Stokkes Hage helt fra starten. Prosessen startet med en område- og detaljregulering for Gartnerikvartalet som ble vedtatt Dette har vært en lærerik og spennende prosess. Den 7,8 mål store og flotte eiendommen, som tidligere har vært brukt til gartneri, skulle endres til et attraktivt boligområde. I områdeplanen arbeidet vi med å legge føringer for plassering av boligbebyggelse og grøntarealer på en best mulig måte. Viktige mål for oppgaven har vært: Legge til rette for et stort, tydelig og avgrenset parkrom. Legge til rette for skjermede private og halvprivate utearealer som ikke kommer i konflikt med felles park. Legge til rette for et bebyggelsesmønster som ikke bryter for mye med dimensjoner i omkringliggende bebyggelse. Fortetting av området på en bymessig måte. Sørge for siktlinjer til parken og åsryggene i nord og øst. Flere alternative bebyggelsesstrukturer ble vurdert i forhold til disse målene. Stokkes Hage ligger i randsonen av Stjørdal sentrum og er del av Gartnerikvartalet. Gartnerikvartalet er definert av omkringliggende gater og veiter og er en del av kvartalsstrukturen i Stjørdal. Bebyggelsen innenfor kvartalet besto opprinnelig av åpen villabebyggelse, men tomter har blitt slått sammen og det har senere blitt tilført andre bygningstyper; fire- til seksmanns boliger og større leilighetsbygg. Vi har ønsket at prosjektet skulle forsterke den romlige definisjonen av gatene slik at området fikk en tydeligere kvartalsstruktur. For å oppnå dette valgte vi å legge fire etasjers bebyggelse mot Lindbergveita. Det ble valgt en dimensjon som var beslektet med eksisterende bebyggelse i nærområdet. Bygningslengden gir plass til fire leiligheter pr etasje. Øst/vest orienteringen gir gode solforhold på terrasser mot sør og åpner for både siktlinjer og forbindelseslinjer gjennom området. 12

13 Ved å legge bebyggelsen mot Lindbergveita ble det mulig å tilrettelegge for en nesten to mål stor park, en grønn lunge til felles bruk for alle beboerne. Parken knyttes til de private uteområdene mellom lamellbebyggelsen med gangveier og sammenbindende grøntareal. Parken er delt inn i soner tilpasset varierende aktiviteter; bærbusker, lek og ballspill, staude- og kjøkkenhage og sone med drivhus. Der det er mulig bevares hekker og trær fra den tidligere gartnerieiendommen. Stokkes Hage er tilrettelagt for gående og syklende. De kjørende har adkomst til parkeringskjeller fra Husbyvegen. Fra parkeringskjeller er det direkte adkomst via heis og trapp til hver enkelt leilighet. Den generelle etasjeplanen består av fire leiligheter; to større, lyse 3-roms endeleiligheter, en mindre og effektiv 3-roms, samt en 2-roms leilighet. Bygningstypene som er valgt gir en stor andel attraktive hjørneleiligheter. Disse får dagslys fra tre himmelretninger og har store inntrukne hjørnebalkonger mot sør/ vest og sør/øst. Fasadebredden på de mellomliggende et-roms leilighetene er 9 meter bred. Dette gir gode dagslysforhold i soveog oppholdsrommene. Hvert bygningsvolum har et trapperom med 4 leiligheter pr. etasje. Et begrenset antall leiligheter pr. trapp er med å legge til rette for et godt naboskap. Leilighetene i første etasje har direkte utgang fra stue og kjøkken til forhager. I sommerhalvåret kan aktiviteter flyttes ut i forhagen. Dette gir mulighet til å følge med på livet omkring boligen kombinert med opphold utendørs: hvile, kaffe og solskinn. Nabobebyggelsen til Stokkes hage består hovedsakelig av trehus, så vi har derfor valgt stående tre panel som fasadekledning på bygningene. Balkonger utføres i slanke stålkonstruksjoner med rekkverk i glass. Arc Arkitekter ønsker velkommen til Stokkes Hage. Arc Arkitekter AS Kjersti Hilde 13

14 14 STOKKES HAGE

15 Luftig eller rustikt? Fremhev den gamle sjarmen eller få det industrielt moderne. Det fine med å kjøpe ny bolig er at du får god tid til å tenke ut dine smarte løsninger for å oppnå personlig preg. Veidekke tilbyr et tilvalgsprogram slik at de som kjøper leilighet før byggestart kan få anledning til å påvirke sin egen bolig. 15

16 Illustrasjoner, endringer vil forekomme 16

17 Illustrasjoner, endringer vil forekomme Flytt rett inn i nye og moderne omgivelser. 17

18 Veidekke setter standarden for fremtidens boliger. Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Stadig flere mennesker har astma og/eller allergi, og særlig bekymringsfult er den økende forekomsten av disse sykdommene blant barn og unge. Standard for alle egne bygg i Veidekke Eiendom Vi er stolte over det vi har fått til sammen med NAAF. De nye retningslinjene går vesentlig lengre enn kravene som er satt fra myndighetene, sier Arne Giske, Konsernsjef i Veidekke ASA. Sykdomsforebyggende Å bygge boliger med et trygt og sunt inneklima er et viktig helsetiltak. Forskning viser at stadig flere får astma og allergi, og det er spesielt bekymringsfullt at sykdomsforekomsten er særlig økende blant barn og unge. Vi oppholder oss aller mest i egen bolig og dårlige miljøforhold inne bidrar til utvikling av sykdom og forsterker symptomer hos de som allerede har utviklet sykdom. Vi håper flere får øynene opp for hvor viktig inneklimaet er for helsen vår og at flere utbyggere følger Veidekkes eksempel for å bedre innemiljøet i nye boliger, sier NAAF, om samarbeidet. 18

19 Dette er noen av de nye og utvidede retningslinjene Veidekke Eiendom har utarbeidet sammen med NAAF: Spesialutviklede baderom erommene har tørkenisje med avtrekk. Nisjen gir lavere luftfuktighet og mindre risiko for vekst av mikroorganismer som sopp, midd og bakterier. God ventilasjon Boligene leveres med vedlikeholdsavtale på ventilasjonsanlegget som sikrer jevnlig skifte av filter, rengjøring og nødvendig vedlikehold. Alle boligene har balansert ventilasjon med filtrering av inneluften. Helsevennlige materialer Vi bruker materialer og produkter med minst mulig avgassing. Optimal oppvarmingsløsning Vi benytter fjernvarme som oppvarmingskilde der det er mulig. Ved elektrisk oppvarming velges lukkede panelovner som ikke brenner støv. Enkel rengjøring Boligene leveres med innkassing over innredning for å unngå at det samler seg støv på vanskelig tilgjengelige steder. Vi leverer også en veiledning for riktig renhold med minimal bruk av kjemikalier. Kontrollert produksjon Vi har ekstra fokus på at vi skal overlevere et rent og tørt bygg, og har utviklet gode rutiner for å ha kontroll på fukt og støv i byggeprosessen. Allergivennlig beplantning Vi unngår trær og planter på uteområder som kan gi allergiske reaksjoner som følge av pollen, sterk duft eller giftige bær. Råd og veiledning til kjøper Våre boligkjøpere får råd og tips om hvordan man kan sørge for et godt inneklima i boligen. 19

20 20 STOKKES HAGE

21 Illustrasjoner, endringer vil forekomme Store vindusflater gir optimale lysforhold. 21

22 A C Grusforsterket plen Plen Sykkel-p B Grusforsterket plen Sykkel-p Lek/opphold 0. Trapp Lek/opphold Tredekke Buskfelt Lek/opphold Plen Plen (eks) 2.00 Sykkel-p Sykkel-p +1 ) Drivhus Lek/opphold Balllek Plen Bærbusker 1.50 Sykkel-p Sykkel-p Hus B Plen Plen Eks. hekk vurderes bevart Eks. hekk vurderes bevart (eks) (eks) (eks) Eks. hekk vurderes bevart (eks) Staudebed/ kjøkkenhage Eks. trær vurderes bevart GRENSE RAMMESØKNAD Hus A 5.00 ks (e 40 STOKKES HAGE MESØKNAD 1

23 GRENSE RA Sykkel-p (eks) p kelsyk p kel- l-p ang alg Sv ke Syk Plen Lek/opphold Buskfelt Svalgang E Syk Opphold D Trapp (eks) Tråkkheller Lek/opphold Plen Sykkel-p "Torget" p kelsyk Lek/ opphold Sykkel-p STIGEBIL Grusforsterket plen OPPSTILLI NGSPLASS Sykkel-p Buskfelt Plen Nedkjøring p-kjeller (eks) (eks) Ju ga sy 01 - F - Stok Fag Type LO Tegn. nr: Oppdragsnr.: SK Oppdragsleder: Ramm Bygg Lan Veide Oppdragsgiver: Prosjekt: FORP Tek Rev. STOKKES HAGE 23

24 A Etasjeplan bygg A STOKKES HAGE A A 11.1 m² 11.1 m² 3.1 m² 3.1 m² 23.0 m² 23.0 m² 9.6 m² 6.8 m² 3.3 m² 7.0 m² 7.4 m² 12.8 m² 10.5 m² 6.8 m² 3.3 m² 12.8 m² 7.0 m² 7.4 m² 10.5 m² / 17.2 m² 8.6 m² Trapp/ 28.6 m² Entré 5.0 m² 5.1 m² 2.1 m² 5.3 m² Entré 5.3 m² 4.4 m² 5.1 m² Entré 5.0 m² 2.1 m² 5.3 m² Entré 5.3 m² 4.4 m² / 17.2 m² Trapp/ 28.6 m² 7.4 m² 7.4 m² postkasse postkasse 8.6 m² 21.5 m² 21.5 m² 10.5 m² 10.5 m² 10.1 m² 12.8 m² 12.8 m² 6.4 m² 6.4 m² 10.1 m² 3.1 m² 3.1 m² 24.0 m² 24.0 m² 12.6 m² 11.8 m² 11.8 m² 9.6 m² 5.0 m² 5.0 m² 12.6 m² 5.0 m² 5.0 m² A 1.4 A 1.3 A 1.2 A 1.1 SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA : 58.5 m2 SBRA : 82.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 A 1.4 P-ROM : 36.5 m2 A 1.3 P-ROM : 55.6 m2 A 1.2 P-ROM : 77.7 m2 A 1.1 SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA 3.9 : 58.5 m² m2 SBRA : 82.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 P-ROM 7.4 m² : 36.5 m2 P-ROM : 55.6 m2 P-ROM : 77.7 m2 3.1 m² 12.9 m² 3.9 m² 7.4 m² 15.3 m² 11.1 m² 3.1 m² 12.9 m² 8.0 m² 12.6 m² 11.1 m² 14.5 m² s Hage Bygg A - Plan s Hage Bygg A - Plan m² 23.0 m² 6.8 m² 6.8 m² 3.0 m² 3.0 m² 7.0 m² Trapp 21.2 m² 10.6 m² Trapp 21.2 m² 10.6 m² 5.1 m² 5.1 m² 17.2 m² 5.3 m² 5.3 m² 5.0 m² 5.0 m² 7.4 m² 4.5 m² 21.7 m² 2.1 m² 8.0 m² 14.5 m² 4.5 m² 2.1 m² 5.3 m² 21.7 m² 5.3 m² 12.6 m² 6.8 m² 6.8 m² 10.6 m² 15.3 m² 24.0 m² 24.0 m² arc arkitekter as nordregt trondheim t arc f 73 arkitekter as nordregt trondheim t f m² 9.6 m² 7.0 m² 17.2 m² 7.4 m² 5.0 m² 5.0 m² 10.6 m² 12.6 m² 12.6 m² m² 5.0 m² A 2.4 A 2.3 A 2.2 A 2.1 SBRA : 78.5m2 P-ROM : 74.3 m2 A 2.4 A 2.3 A 2.2 A 2.1 SBRA : 78.5m2 P-ROM : 74.3 m2 SBRA : 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 59.3m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA : 59.3m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA :90.4m2 P-ROM : 85.8 m2 SBRA :90.4m2 P-ROM : 85.8 m2

25 A STOKKES HAGE A A 9.6 m² 11.1 m² 11.1 m² 23.0 m² 23.0 m² 3.1 m² 3.1 m² 12.8 m² 12.8 m² 6.8 m² 6.8 m² 3.0 m² 3.0 m² 7.0 m² 7.0 m² 3.9 m² 7.4 m² 3.9 m² 7.4 m² 10.5 m² 10.5 m² 5.1 m² 5.1 m² 17.2 m² 17.2 m² 5.3 m² 5.3 m² Trapp 21.2 m² Trapp 21.2 m² 5.0 m² 5.0 m² 7.4 m² 7.4 m² 4.5 m² 4.5 m² 21.6 m² 21.6 m² 8.0 m² 8.0 m² 14.5 m² 14.5 m² 2.1 m² 5.3 m² 2.1 m² 5.3 m² 12.6 m² 12.6 m² 6.8 m² 6.8 m² 10.6 m² 10.6 m² 15.3 m² 15.3 m² 24.0 m² 24.0 m² 12.9 m² 9.6 m² 5.0 m² 5.0 m² 12.9 m² 5.0 m² 5.0 m² A 3.4 A 3.3 A 3.2 A 3.1 SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA : 59.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 A 3.4 P-ROM : 36.5 m2 A 3.3 P-ROM A 3.2 : 56.3 m2 P-ROM : 85.8 m2 A m² SBRA : 78.5m2 SBRA : 40.2m2 SBRA : 59.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 P-ROM : 36.5 m2 P-ROM : 56.3 m2 P-ROM : 85.8 m m² 7.4 m² 3.1 m² 11.1 m² 15.3 m² 3.9 m² 8.0 m² 12.6 m² 11.1 m² es Hage Bygg A - Plan m² 12.6 m² es Hage Bygg A - Plan m² m² 23.2 m² 23.2 m² 3.1 m² 12.8 m² 3.3 m² 6.8 m² 3.3 m² 7.0 m² 10.5 m² 7.4 m² 6.8 m² 10.5 m² 5.1 m² 5.1 m² 17.2 m² Trapp 21.2 m² Trapp 5.0 m² 5.3 m² 5.0 m² 5.3 m² 7.4 m² 2.1 m² 14.3 m² 5.3 m² 4.4 m² 2.1 m² 4.4 m² 14.3 m² 21.6 m² 5.3 m² 21.6 m² m² m² 6.8 m² 6.8 m² 10.6 m² 12.6 m² 24.2 m² arc arkitekter as nordregt trondheim t arc f 73 arkitekter as nordregt trondheim t f m² 17.2 m² 5.0 m² 7.4 m² 5.0 m² 10.6 m² 9.6 m² 12.6 m² A 4.4 A m² 5.0 A 4.2 m² A 4.1 SBRA : 78.5 m2 SBRA : 40.2 m2 SBRA : 59.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 74.3 m2 P-ROM : 36.5 m2 P-ROM : 56.3 m2 P-ROM : 85.8 m2 A 4.4 A 4.3 A 4.2 A 4.1 SBRA : 78.5 m2 P-ROM : 74.3 m2 SBRA : 40.2 m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 59.3 m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA : 90.4 m2 P-ROM : 85.8 m2 25

26 B Etasjeplan bygg B STOKKES HAGE B 12,2 m² 12,2 m² 8,1 m² 8,1 m² 10,8 m² 10,8 m² 14,6 m² 14,6 m² 20,4 m² 20,4 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² Felles 27,2 Felles m² 27,2 m² post post 5,2 m² 5,2 m² 8,4 m² 8,4 m² 5,0 m² 13,7 m² 13,7 m² 7,5 m² 7,5 m² 3,0 m² 3,0 m² 16,2 m² 16,2 m² 3,7 m² 3,7 m² 14,8 m² 14,8 m² 11,4 m² 11,4 m² 5,0 m² 7,1 m² 7,1 m² 15,2 m² 15,2 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² 20,6 m² 20,6 m² 11,5 m² 11,5 m² 7,7 m² 7,7 m² 10,1 m² 10,1 m² 7,4 m² 7,4 m² 10,2 m² 10,2 m² B 1.4 SBRA B 1.4 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.7 m2 B 1.3 B 1.2 SBRA B 1.3 : 41.9 m2 SBRA B 1.2 : 63.9 m2 P-rom SBRA : 41.9 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 41.9 m2 P-rom : 60.2 m2 B 1.1 SBRA B 1.1 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.3 m2 Felles 14,6 m² 27,2 m² Felles 15,1 m² 8,4 m² 12,2 m² 11,5 m² 5,2 m² 3,0 m² 3,8 m² 3,0 m² s Hage Hage Bygg Bygg B- B- Plan Plan ,1 m² 8,4 m² 10,8 m² 20,4 m² 7,5 m² 13,7 m² 3,0 m² 14,8 m² 16,2 m² 11,4 m² 20,9 m² 7,1 m² 7,7 m² 10,0 m² arc arkitekter as arc arkitekter as nordregt nordregt. trondheim t trondheim f t f ,4 m² 10,2 m² 26 B 2.4 B 2.3 B 2.2 B 2.1 SBRA : 77.5 m2 SBRA : 41.9 m2 SBRA : 63.9m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.7 m2 P-rom : 41.9 m2 P-rom : 60.2 m2 P-rom : 73.3 m2

27 B STOKKES HAGE B 12,2 m² 12,2 m² 8,1 m² 8,1 m² 10,8 m² 10,8 m² 20,4 m² 20,4 m² 14,6 m² 14,6 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² 5,0 m² 7,5 m² 7,5 m² Felles 27,2 Felles m² 27,2 m² 5,2 m² 5,2 m² 8,4 m² 8,4 m² 13,7 m² 13,7 m² 3,0 m² 3,0 m² 16,2 m² 16,2 m² 3,8 m² 3,8 m² 14,8 m² 14,8 m² Felles 8,4 Felles m² 8,4 m² 11,4 m² 11,4 m² 5,0 m² 7,1 m² 7,1 m² 15,1 m² 15,1 m² 3,0 m² 3,0 m² 5,0 m² 20,9 m² 20,9 m² 11,5 m² 11,5 m² 7,7 m² 7,7 m² 10,0 m² 10,0 m² 7,4 m² 7,4 m² 10,3 m² 10,3 m² B 3.4 SBRA B 3.4 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.7 m2 B 3.3 SBRA B 3.3 : 41.9 m2 P-rom SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 B 3.2 SBRA B 3.2 : 63.9 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 60.2 m2 B 3.1 SBRA B 3.1 : 77.5 m2 P-rom SBRA : m2 P-rom : 73.3 m2 14,6 m² 12,2 m² 3,0 m² es es Hage Hage Bygg Bygg B - Plan Plan ,1 m² 10,8 m² 8,4 m² 20,4 m² 13,7 m² 7,5 m² Felles 27,2 m² Felles 8,4 m² 5,2 m² 3,8 m² 3,0 m² 11,4 m² 15,1 m² 11,5 m² 3,0 m² 7,7 m² 14,8 m² 10,0 m² 20,9 m² 16,2 m² 7,1 m² arc arkitekter as arc arkitekter as nordregt nordregt. trondheim t trondheim f t f ,4 m² 10,2 m² B 4.4 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.7 m2 B 4.3 SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 B 4.2 SBRA : 63.9 m2 P-rom : 60.2 m2 B 4.1 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 27

28 Plantegninger. B Hovedtankene våre rundt plantegningene er at de skal utnytte potensialet og lysforholdene på tomta best mulig. Samtidig som store vinduer skape gode romfølelser, så er det også hensyntatt skjerming, slik at du i ro og mak kan nyte en kopp kaffe på verandaen. 12,2 m² 14,6 m² Felles 27,2 m² post 15,2 m² 11,5 m² 3,0 m² 5,2 m² 3,7 m² 11,4 m² 3,0 m² 8,1 m² 10,8 m² 20,4 m² 7,5 m² 8,4 m² 13,7 m² 3,0 m² 16,2 m² 14,8 m² 7,1 m² 20,6 m² 7,7 m² 10,1 m² 7,4 m² 10,2 m² B 1.4 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.7 m2 B 1.3 SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 B 1.2 SBRA : 63.9 m2 P-rom : 60.2 m2 B 1.1 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 BTA: Måleverdige arealer begrenset av ytterveggenes utside. BRA: Bruksarealet av boligens hoveddel. P-rom: F.eks oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre samt gang. s Hage Bygg B- Plan arc arkitekter as nordregt trondheim t f

29 Stokkes Hage Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B Stokkes 3.1/ B 4.1 Hage Terrasse Bygg A A 12,6 m² 1.1 dato Leilighet Antall rom SBRA P-ROM A 1.1 Plan BRA: 82,4 M2 K/F T P-ROM: 77,7 M2 LEIL. A1.1 STOKKES HAGE 3 82,4 m² Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er 77,7 m² oppgitt 1 i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Fasade Sør arealer i mindre grad. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Komfyr med ovn oppgitt i BRA ifft NS3940. Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. Vaskemaskin/Tørketrommel 15,2 m² OM VM/ TT V G Tørkenisje Ventilasjon Garderobe 3,0 m² dato m² 11,5 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik m² 10,2 m² SBRA NORD : 82.4 m2 P-ROM : 77.7 m2 3.1 m² 12.6 m² SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan m² PLAN 7,7 m² 10.5 m² 10,1 m² 6.4 m² 20,6 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg m² LEIL. A1.1 Antall rom SBRA P-ROM Plan 3 82,4 m² 73,6 m² 1 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN m² Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 82.4 m2 P-ROM : 77.7 m2 29

30 Stokkes Hage Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ Stokkes B 4.1 Hage Bygg A A 1.2 dato Leilighet Antall rom SBRA P-ROM A1.2Plan BRA: 58,5 STOKKES HAGE LEIL. Forbehold A1.2: 3 58,5 m² 55,6 m² Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er føringer, 1 oppgitt og i BRA synlige ifft NS3940. dragere for nødvendig bæring. Fasade Sør Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Komfyr med ovn oppgitt arealer i BRA i mindre ifft grad. NS3940. OM Oppvaskmaskin K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ 15,2 m² TT Vaskemaskin/Tørketrommel T Tørkenisje V Ventilasjon P-ROM: 55,6 M2 dato Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke 10,2 m² NORD SBRA : 58.5 m2 P-ROM : 55.6 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 01 PLAN G Garderobe 3,0 m² 11,5 m² 7,7 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Entré 4,4 m² 2,1 m² 5,3 m² 20,6 m² 10,1 m² 7,4 m² 10,1 m² 21,5 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. LEIL. A1.2 Antall rom 3 SBRA 58,5 m² P-ROM 55,6 m² Plan 1 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN SBRA : 58.5 m2 P-ROM : 55.6 m2

31 Bygg B dato B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ Terrasse B 4.1 Stokkes STOKKES HageHAGE Bygg A A1.3/ A2.3/ A3.3/ A4.3 10,2 m² dato LEIL. A1.3 Leilighet Antall rom 2 SBRA 40,2 m² P-ROM 36,5 m² A1.3 Plan - A2.3-1 A3.3 oppgitt i BRA - ifft A4.3 NS3940. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Fasade Sør arealer i mindre grad. Komfyr med ovn oppgitt 15,2 i BRA m² ifft NS3940. OM Oppvaskmaskin BRA: 40,2 M2 K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ TT Vaskemaskin/Tørketrommel P-ROM: 36,5 M2 T Tørkenisje Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke SBRA : NORD 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 01 til 03 PL STOKKES HAGE V G Ventilasjon Garderobe 3,0 m² 11,5 m² 7,7 m² 5,1 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Entré 5,3 m² 3,3 m² 20,6 m² 10,1 m² 7,0 m² / 17,2 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. LEIL. A1.3 Antall rom 2 SBRA 40,2 m² P-ROM 36,5 m² Plan 1 Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. 10,2 m² NB! Rekkverk i 2. og 3. etasje. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Forbehold for eventuelle endringer og avvik SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 40.2m2 P-ROM : 36.5 m2 31

32 erom 12,8 m² 6,8 m² VM/ TT T erom Stokkes Hage 7,4 m² Bygg B G 10,5 m² 11,5 m² dato Leilighet A1.4 - A2.4 - A3.4 - A4.4 7,7 m² B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 STOKKES HAGE BRA: 78,5 P-ROM: 74,3 M2 15,2 m² Stokkes Hage Bygg A A1.4/ A2.4/ A3.4/ A4.4 dato ,1 m² Fasade Sør 3,0 m² 11,5 m² m2 m2 Plan 01 til 03 7,7 m² LEIL. A1.4 Antall rom 3 SBRA 78,5 m² P-ROM 74,3 m² Plan 1 OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 11,1 m² 3,1 m² 12,8 m² 7,4 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,1 m² 10,5 m² 10,2 m² 20,6 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 46,8 etg. m² 23,0 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik NORD SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 10,2 m² 32 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Illustrasjon, endringer vil forekomme PLAN Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. SBRA : 9, m² m2 P-rom : 73.3 m2 NB! Rekkverk i 2. og 3. etasje. PLAN Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke SBRA : 78.5m2 P-ROM : 74.3 m2

33 Bygg B dato Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. STOKKES HAGE 12,6 m² Forbehold LEIL. : A2.1 Leilighet Antall rom 3 SBRA 90,4 m² P-ROM 85,8 m² A2.1 - A3.1 Plan - A4.12 BRA: 90,4 M2 P-ROM: 85,8M2 Balkong 12,6 m² dato føringer, og synlige dragere for nødvendig bæring. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Komfyr med ovn oppgitt 15,2 i BRA m² ifft NS3940. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet Fasade Sør er OM Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ TT T V B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon Stokkes Hage Bygg A A2.1/ A3.1/ A4.1 10,2 m² SBRA :90.4m2 NORD P-ROM : 85.8 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 02 til 03 PL TOKKES HAGE G Garderobe 3,0 m² 3,9 m² 11,5 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,7 m² 8,0 m² 12,6 m² 15,3 m² 14,5 m² 10,1 m² 20,6 m² 6,8 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. EIL. A2.1 24,0 m² ntall rom BRA -ROM lan 3 90,4 m² 85,8 m² 2 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Rekkeverk rundt balkong plasseres i 2/ 3/ 4. etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. PLAN ,6 m² Illustrasjon, endringer vil forekomme Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er SBRA :90.4m2 P-ROM : 85.8 m2 33

34 Stokkes Hage Terrasse Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 STOKKES HAGE Stokkes Hage dato Bygg A A2.2/ A3.2/ A4.2 10,2 m² Forbehold LEIL. : A2.2 Leilighet Antall rom 3 SBRA 59,3 m² P-ROM 56,3 m² A2.2 - A3.2 - A4.2 BRA: 49,9 M2 T P-ROM: 46,0 M2 Det Arealer tas forbehold er beregnet om ut i mulig fra datategning nedforet og himling totalarealet pga er teknisk oppgitt i BRA ifft NS3940. Plan føringer, og 2 synlige dragere for nødvendig bæring. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet Fasade Sør er arealer i mindre grad. Komfyr med ovn oppgitt i BRA ifft NS3940. OM Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke K/F Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ 15,2 m² TT V Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon dato SBRA NORD : 59.3m2 P-ROM : 56.3 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Plan 02 til 03 PLAN G Garderobe STOKKES HAGE 3,0 m² 11,5 m² 7,7 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,5 m² 21,7 m² 2,1 m² 5,3 m² 20,6 m² 7,4 10,1 m² m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 10,6 m² NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. 10,2 m² LEIL. A2.2 Antall rom 3 SBRA 59,3 m² 56,3 m² Plan 2 P-ROM Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Forbehold for eventuelle endringer og avvik Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN Illustrasjon, endringer vil forekomme

35 Stokkes Hage 20,6 m² Bygg B B 1.1/ Stokkes B 2.1/ B 3.1/ Hage B 4.1 Bygg B dato Leilighet Forbehold LEIL. : B 1.1 Antall rom 3 SBRA 77,5 m² B1.1 - B P-ROM B 73,3.1 m² - B 4.1 BRA: 77,5 M2 P-ROM: 73,3 M2 STOKKES HAGE Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er 1 oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Komfyr med ovn oppgitt arealer i BRA i mindre ifft grad. NS3940. Oppvaskmaskin Kjøleskap/Frys 15,2 m² Plan Fasade Sør Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er OM Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke K/F arealer i mindre grad. VM/ TT T V G Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon Garderobe dato Terrasse B 1.1/ B 2.1/ 10,2 m² B 3.1/ B ,2 m² 10,2 m² 10,2 m² NORD SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN PLAN STOKKES HAGE 3,0 m² 11,5 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,0 m² 7,7 m² 10,1 m² 11,5 m² 7,7 m² LEIL. B 1.1 Antall rom 3 SBRA 77,5 m² P-ROM 73,3 m² Plan 1 20,6 m² 20,6 m² 10,1 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 Illustrasjon, endringer vil forekomme 10,2 m² PLAN SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 35

36 Bygg B dato B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 G OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. Stokkes STOKKES Hage Terrasse HAGE Bygg B B 1.2/ B 2.2/ B 3.2/ B 4.2 dato ,2 m² LEIL. B 1.2 Leilighet Antall rom 3 SBRA 63,9 m² P-ROM 60,2 m² B1.2 - Plan B oppgitt B 13.2 i BRA ifft - NS3940. B 4.2 OM BRA: 63,9 M2 K/F VM/ TT P-ROM: 60,2 TM2 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Fasade Sør arealer Komfyr med ovn i mindre grad. oppgitt 15,2 i BRA m² ifft NS3940. Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Kjøleskap/Frysarealer i mindre grad. Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje SBRA : 63.9m2 NORD P-rom : 60.2 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 PLAN PL STOKKES HAGE V G Ventilasjon Garderobe 3,0 m² 11,5 m² 3,7 m² 7,7 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik ,0 m² 11,4 m² 20,6 m² 10,1 m² 14,8 m² 16,2 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 7,1 m² LEIL. B 1.2 Antall rom SBRA P-ROM Plan 3 63,9 m² 60,2 m² 1 10,2 m² Forbehold for eventuelle endringer og avvik SBRA : 77.5 m2 OBS! P-rom : 73.3 m2 Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. PLAN NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. 36 Illustrasjon, endringer SBRA : vil 63.9m2 forekomme P-rom : 60.2 m2

37 Bygg B dato B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1 OBS! G Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. Stokkes STOKKES Hage HAGE Bygg B B 1.3/ B 2.3/ B 3.3/ B 4.3 Terrasse dato ,2 m² Forbehold LEIL. : B 1.3 Leilighet Antall rom 2 SBRA 41,9 m² P-ROM 41,9 m² B1.3 - Plan B oppgitt 2.3 i BRA - ifft B 1 NS B 4.3 K/F BRA: 41,9 M2 T P-ROM: 41,9 M2 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet Fasade Sører Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Komfyr arealer med ovn mindre grad. oppgitt i BRA ifft 15,2 NS3940. m² OM Oppvaskmaskin Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke Kjøleskap/Frys arealer i mindre grad. VM/ TT V G Vaskemaskin/Tørketrommel Tørkenisje Ventilasjon Garderobe 3,0 m² 11,5 m² SBRA : 41.9 NORDm2 P-rom : 41.9 m2 SBRA : 77.5 m2 P-rom : 73.3 m2 5,2 m² PLAN PLAN 01-0 Forbehold for eventuelle endringer og avvik STOKKES HAGE 7,7 m² 10,1 m² 8,4 m² 20,6 m² OBS! Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. 13,7 m² LEIL. B 1.3 Antall rom 2 SBRA 41,9 m² P-ROM 41,9 m² Plan 1 Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er Forbehold for eventuelle endringer og avvik oppgitt i BRA ifft NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. 10,2 m² 7,5 m² SBRA : 77.5 m2 OBS! P-rom : 73.3 m2 Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg. NB! Rekkverk i 2., 3. og 4. etasje. PLAN Illustrasjon, endringer vil forekomme SBRA : 41.9 m2 P-rom : 41.9 m2 37

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon BYGGTRINN 4 Nedre Humlehaugen 60 SLVIRLILIGHTR Illustrasjon 60 lyse og solrike selveierleiligheter, extra-konseptet med rom for alle 53-116 kvm BRA. 3 4 5 Nedre Humlehaugen Nedre Humlehaugen blir et flott

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer