om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland"

Transkript

1 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: Telefon: Adresse: Helgeroaveien 196, 3294 Stavern Organisasjonsnummer: MVA

2 Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygge- og anleggsektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene. VVP har spesielt fokus på informasjonslogistikken, kompetansen, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen. 32 MEDLEMMER samlet omsetning 2014 kr ÅRSKAVALKADE 2014/15 PRODUSERT for VVPs GENERALFORSAMLING 2015 VVPs medlemsmøte på Sem Gjestegård

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold... Avsnitt.. Side MEDLEMMER STYRET VALGSTYRET MEDLEMSKONTINGENT og SERVICEAVGIFT Fra VISJON til AKSJON PRIORITETENE REPRESENTASJONER / AKTIVITETER FAGRÅDET FOR VÅTROM - FFV NORSK VANN VVPs VA-forum RÅDET for VANNSKADEKONTORET VANNFORSK BA-nettverket SINTEF standardiseringsprosjekt om produkter i drikkevannssystemet BRANSJEKAMPANJEN "8 BUD" BRANSJEKAMPANJEN INFORMASJONSLOGISTIKKEN i VA- og VVS bransjen DiBK og Forum for tilsyn med byggevarer FL-VVS 2001 salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen buldingsmart PRODOK messe... Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk messe... VVS dagene Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt KPK - KOMPETANSEGIVENDE PERFEKSJONERINGSKURS VA/VVS møteplass 2014 Rørentreprenørene + NRF + VVP VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER VVPs nettside VVPs statistikker for og med VVP medlemmer VVPs medlemsmøter VVPs medlemsmøter om KONKURRANSELOVEN og KONKURRANSEREGLENE informasjon om VVP medlemmene informasjon om VVP medlemmene informasjon om VVP medlemmene Notater Les mer om bransjeprosjektet «skikkelig rørlegger» på side 10 Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 3 av 25

4 1. MEDLEMMER Armaturjonsson AS IMI Hydronic Engineering Purus Joti AS AVK Norge AS KJ-MA System AS Raufoss Water & Gas AS CTC Ferrofil AS Kruge AS Roth Nordic AS Danfoss AS LK Systems AS Uponor AS Furnes Jernstøperi Lyngson AS Uponor Infra AS Geberit AS Norsk Wavin AS Vaillant Group Norge Georg Fischer AS Oras Armatur AS Villeroy & Boch Norge AS Honeywell Norge AS Ostnor AS (FM Mattsson / Mora) Ulefoss AS Intra AS Pipelife Norge AS Wilo Norge AS Isoterm AS Porsgrund Bad AS (IFØ) Xylem Water Solutions Norge AS 2. STYRET Siden generalforsamlingen 27.mai 2014 på Fossekallen - Lysaker, har styret bestått av: I 2014 er det gjennomført 6 styremøter 3. VALGSTYRET Siden generalforsamlingen 27.mai 2014 på Fossekallen - Lysaker, har valgstyret bestått av: Formann: Thore Sydtangen, CTC Ferrofil AS Medlemmer: Tor Brønn, Uponor AS Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi AS 4. MEDLEMSKONTINGENT og SERVICEAVGIFT Det er Generalforsamlingen som beslutter om Medlemskontingent og Serviceavgift Medlemskontingent 2014: kr ,-. Serviceavgift 2014: Gruppe 1 omsetning under NOK 20 mio kr ,- Gruppe 2 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning over NOK 100 mio kr ,- Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 4 av 25

5 5. FRA VISJON TIL AKSJON 6. PRIORITETENE Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 5 av 25

6 7. REPRESENTASJONER / AKTIVITETER Listen over opplysninger om de enkelte aktivitetene er ikke uttømmende Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 6 av 25

7 8) FAGRÅDET FOR VÅTROM - FFV Foto: Bjarne Haugland 9) NORSK VANN Styremedlem: adm.dir Kjell Bernt Kalland - Armaturjonsson AS Personlig varemedlem: Markedssjef Lars Filip Kolbu - Glava Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN ligger tilgjengelig for abonnenter på internett. VVPs representant Bjarne Haugland Direktør Cato Karlsen Som tilknyttet organisasjon til Norsk Vann holder VVP seg oppdatert om viktige saker og innspill som berører vannbransjen. Norsk Vann er en ikke kommersiell bransjeorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i Norge. Organisasjonen bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre bransjen optimale rammevilkår og legge til rette for en kostnadseffektiv kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann er kommunenes (VA-verkenes) ledende og samlende interesseorganisasjon. Foto: Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, (t.v) er glad for økt oppmerksomhet blant politikerne for vannbransjens utfordringer. Her i samtale med Vigdis Berg fra Isoterm under messen Arctic Entrepreneur på Gardermoen. en - Bergen Foto: Odd Borgestrand 10) VVPs VA-forum Leder Bjarne Haugland VVPs VA-forum er et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. VA-forum samarbeider blant annet med Norsk Vann, BA-nettverket med fler. I 2014 har det vært spesielt fokus på messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2016, etablering av VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER FOR FORSKNING, U T V I K L I N G, U T P R Ø V I N G O G O P P L Æ R I N G I F R A M T I D S R E T T E T LEDNINGSTEKNOLOGI samt INFORMASJONSLOGISTIKK med bedre samspill og dataflyt. VVPs VA-forum i Bjørvika Konferansesenter Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 7 av 25

8 11) RÅDET for VANNSKADEKONTORET Rådsmedlem Bjarne Haugland Vannskadekontoret er et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Mye nyttig og verdifullt om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Vannskadekontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje «Rådet for Vannskadekontoret» 12) VANNFORSK vannforsk.no Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsinfrastrukturen er i dag estimert til 500 mrd. kroner. Sektoren leverer drikke-vann gjennom km hovedvannledninger vannverk, sikrer rene vassdrag og fjorder gjennom 2600 avløpsanlegg, km hovedavløpsledning er og overvannsledninger, og ved behandling av tonn avløpsslam pr. år. Sektoren favner 6000 ansatte og har en årlig omsetning på 10 mrd. kroner nasjonalt. Kjetil Furberg Sekretær i VAnnforsk VVPs representant Bjarne Haugland VAnnforsk driftes av Norsk Vann og arbeider for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vann og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden, herunder: - Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer - Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i vannog avløpssektoren - Formidle informasjon og gi veiledning om mulige finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU. - Være en drivkraft i arbeidet med å styrke finansieringsmulighetene for VA- forskningen Gjennom dette stimuleres det til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. Hovedfokus er å knytte kontakter mellom forskjellige sektorer, fagområder og aktører innen bransjen, slik at brukernes behov kan møtes av produsenter og leverandører i en FoU-kontekst med forskningsinstitusjoner som medspillere. Verdiskapning i form av bedre og riktige produkter ut fra brukernes behov, vil være viktig i disse prosessene. VAnnforsk har medlemmer fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. Således representerer VAnnforsk hele VA-sektoren, inkludert FoU-miljøet. Internasjonalt er tilgang til rent vann i tilstrekkelig mengder og gode sanitære løsninger en hovedutfordring fremover. FoU-aktiviteten innen vann- og avløpssektoren har over lengre tid ikke vært tilstrekkelig til å møte sektorens behov. Dette er synlig på flere måter, og en av disse er få søknader fra VAbransjen til Forskningsrådets ulike programmer. Medlemmer av VAnnforsk Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 8 av 25

9 13) BA-nettverket VVPs kontaktperson Bjarne Haugland Inger Hokstad Kunnskapsmegler og nettverksbygger. For bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen. Ta kontakt for opplysninger om medlemskap. BA-Nettverket Lommedalsveien 182, 1353 Bærums Verk Telefon BA-Nettverket Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter har hovedfokus på samferdsel og infrastruktur-prosjekter, dvs. «utomhus», men er opptatt av godt samspill og god dataflyt også innen bygg og mellom bygg og anlegg. BA-Nettverket arrangerer Nettverkstreff for å spre kunnskap og entusiasme, som også bedrer samarbeidsklimaet i bransjen. Vi har fokus på 3D-modeller/BIM, korrekt geografisk posisjon, samt at bestillinger, krav og muligheter i software henger sammen, og utvikles i takt. Alle Nettverkstreff er små biter av en helhet, og alt henger sammen. BA-Nettverket ledes av Inger Hokstad AS som også holder tak i ting som «faller mellom alle stoler», og sørger for at utviklingen holder stø kurs forover til felles beste. Tema-foldere fra BA-Nettverket ) SINTEF standardiseringsprosjekt om produkter i drikkevannssystemet VVPs representant i prosjektet Bjarne Haugland Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector (MaID) Commitment to Nordic Innovation Project no.: P Duration: Et Nordisk prosjekt med midler fra Nordisk Innovasjonsfond og SINTEF som prosjektleder. Hensikten er å forbedre krav, dokumentasjon og prøvemetoder for materialer og produkter i drikkevannssystemet. Dette skal føre til et tryggere vanndistribusjonsnett mht vannlekkasjer og helse. Bakgrunnen er virvaret i testmetoder, uklare ansvarsforhold på myndighets-siden og påtrykk fra europeiske godkjenningsordninger som ikke tar hensyn til Nordiske vannkvaliteter. Eksempel på aktiviteter Describe how the drinking water directive is implemented in Nordic Countries. Making a similar survey on safety/durability requirements (e.g. mechanical failure, water leakage). description of toxicological aspects concerned with exiting methods (e.g. NKB, rig test etc.). Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 9 av 25

10 15) BRANSJEKAMPANJEN "8 BUD" (det planlegges ny utgave i 2016) Det er to årsaker til dette. For det første har det norske lov-verket fått skjerpede bestemmelser om korrupsjon og utilbørlig påvirkning. Oppslag i media har satt sterk fokus på dette og bør følgelig iakttas i enda sterkere grad i bransjen enn tidligere, for derved å ikke ødelegge bransjens omdømme. Det er et ønske å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme - følgelig vil man skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som det er nedfelt fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling vedrørende annonsering og markedsføring. Brosjyren kan lastes ned fra organisasjonenes nettsider, eller den kan fåes tilsendt som trykksak. Bjarne Haugland støtter og veileder medlemmene i praktiseringen. 19. juni 2008 signerte de tre formennene i Rørentreprenørene, NRF og VVP et sett med etiske retningslinjer for VA- og VVS bransjen Samtidig ble brosjyren "8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen" lansert. Samarbeidet skal sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. De tre aktørene har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring. 16) BRANSJEKAMPANJEN Bjarne Haugland er VVPs representant i styringsgruppen og arbeidsutvalget. Samarbeidet med NRF og Rørentreprenørene (NRL) om forbrukerportalen fortsetter med uforminsket styrke i Video er en formidlingsform i vekst. Vi ser av statistikken at våre Slik gjør du - filmer tas godt imot av publikum. I 2014 er det produsert ytterligere «filmsnutter». Denne gang med utgangspunkt i et eldre baderom med fokus på områdene hvor forbruker bør være oppmerksom. Nettsidene ble redesignet i Sidene scorer godt etter Googles kriterier, men siden disse stadig endres er det viktig hele tiden å tilpasse seg disse. Det betyr at oppsettet for nettsiden hele tiden må justere. Annonsering og redaksjonell oppmerksomhet er to elementer i prosjektet som styres av Rørentreprenørene (NRL) alene. Prosjektets hovedoppgave er å fronte rørleggeren som ekspert innenfor sitt område, både når det gjelder valg av løsninger og ved valg av produkter. Dette er gjort ved å initiere saker hvor rørleggerens kompetanse kommer til syne. Vi formidler rørleggerens kompetanse og løsninger på hverdagslige problemstillinger. Dette har gitt mer plass i mediebildet og Rørentreprenørene (NRL) og Skikkelig rørlegger oppfattes som en troverdig kilde. Du oppfordres til å komme med innspill og kommentarer. last ned mobil «APP» Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 10 av 25

11 17) INFORMASJONSLOGISTIKKEN i VA- og VVS bransjen VVPs kontaktperson Bjarne Haugland Medlemmer av: Byggtjeneste Utviklingsforum - BU Bjarne Haugland / Markedsjef Lars Filip Kolbu - Glava AS For å utvikle og sikre en effektiv elektronisk samhandling og formidling av vareinformasjon til alle aktørene i byggenæringen samarbeider VVP blant annet med Norsk Byggtjeneste - NOBB og Norske Rørgrossisters Forening - NRF. Beskrivelse av VVS-databasen i NOBB VA- og VVS databasen i NOBB er etablert med utgangspunkt i brukerkrav fra vareeiere og data- mottakere samt eksisterende infrastruktur og funksjonalitet i Norsk byggevarebase (NOBB) med mulighet for webservices for å overføre data til andre aktuelle databaser. Forsvarsbygg, Statsbygg og flere entreprenører tar i bruk BygningsInformasjons Modell (BIM) som er utviklet i building- SMART, og det blir etter hvert et krav at alle aktører i byggeprosessen skal bruke de samme åpne standarder i den digitale BIM. Det vil igjen stille krav til at produktinformasjon kan leveres digitalt i den åpne standarden ISO , også kalt IFD. VVPs fokus Fortsatt sterkt fokus på innleggelse og kvalitetsikring av produktinformasjonen med tilhørende dokumenter (egenskaper, produktfoto, miljøfoto, FDV, HMS, med mer) i NRF-databasen eller i NOBB med overføring til blant annet NRFs varedatabase. VVP følger arbeidet med etableringen av «Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen». Merkingskonseptet omfatter både produktinformasjon og transportinformasjon. Det etableres blant annet et arbeidsutvalg i VVP som skal utrede eventuelle konsekvenser ved innføring av slik standard. Faksimile: NRFs utkast til «Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen». IFD SIGNon er et prosjekt hvor Norsk Byggtjeneste NOBB, Norske Rørgrossisters Forening NRF og Elektroforeningen EFO samarbeider om en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for en bruker å gå inn i alle databasene gjennom et felles brukergrensesnitt/api. Prosjektet priset til et sted mellom 15 og 20 millioner kroner, hvor en stor del av dette dekkes gjennom et betydelig tilskudd fra Innovasjon Norge. Flytskjema er ikke utfyllende, men gir et noenlunde inntrykk av den komplekse informasjonsflyten Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 11 av 25

12 18) DiBK og Forum for tilsyn med byggevarer DiBK varsler flere tilsyn med moduler Moduler og elementer til bygg skal gås etter i sømmene i tilsynskampanjer i år. Vi vil vi ta for oss dokumentasjonen for denne typen produkter, opplyser DiBK. VVPs representant Bjarne Haugland Målet med forumet Tettere samarbeid mellom DiBK og bransjeorganisasjonene Innspill fra bransjeorganisasjonene - Diskusjon med DiBK om hva som er hensiktsmessig og gjennomførbart Går begge veier. Bransjeorganisasjonene jobber med medlemmene sine for å sikre at de har god dokumentasjon/informasjon, slik at DibK kan fokusere på useriøse aktører Fokusområdet for 2015 Strategi for kommunalt tilsyn (samt forbedre det) Tettere samarbeid med tollvesenet Markedsanalyse (med tanke på fremtidig tilsyn) Tilsyn EN Radonmembran Baderomsmoduler Ikke-bærende fugemasser Fokus på å følge opp bekymringsmeldinger DIBK «forum for produkttilsyn» «Bransjeorganisasjonene og deres medlemmer vet hva som foregår på markedet. Dette er nyttig kunnskap for oss i tilsynsarbeidet», sier seniorrådgiver Mathieu Veulemans i Direktoratet for byggkvalitet. Informasjonsflyt mellom direktoratet og bransjeorganisasjonene vil dermed sikres. I tillegg skal forumet være en arena der bekymringer og utfordringer skal kunne vurderes og diskuteres åpent. Meningen er å ha fokus på løsninger. Forumet vil ha som mål VA/VVS møteplass 2014 () å finne frem til hensiktsmessige løsninger på utfordringer som både direktoratet og bransjeorganisasjonene møter. Forumet består av representanter fra VA- og VVS-produsentene VVP, Betongforeningen, Byggevareindustrien, Glass- og fasadeforeningen, Norsk Stålforbund, Norsk Trevare, Treindustrien, Virke og Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet ser positivt på at bransjeorganisasjonene bidrar i forumet. Over tid vil vi få god nytte av forumet, sier Janneke Solem, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. 19) FL-VVS 2001 Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen Kontaktperson VVP Bjarne Haugland Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening - NRF Rørentreprenørene (tidligere NRL) VA- og VVS produsentene - VVP UNDER REVISJON i 2015 Disse leveringsbetingelsene gjelder ved omsetning mellom produsenter /importører, grossister og installatører av VVS- og VA-materiell, med mindre annet er avtalt mellom partene. Et utvalg jobber med revisjon av FL-VVS Målet er å være klar til VA/VVS møteplass Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 12 av 25

13 20) buldingsmart VVPs representant Bjarne Haugland buildingsmart er en internasjonal dugnad for å digitalisere byggenæringen på åpne formater. Åpne formater gir aktører i byggenæringen mulighet til utveksle komplekse modeller og informasjon med hverandre uavhengig av programvare. buildingsmart skal være fagnøytral og representere alle fag i byggenæringen. Medlemmene er bedrifter og organisasjoner som ser verdien av moderne teknologi og metode, som økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet. Foreningen skal være en uavhengig og konkurransenøytral interesseorganisasjon som skal: Drive informasjonsvirksomhet mot næringen og offentlige virksomheter og forvaltning. Gjennom buildingsmart International og dens undergrupper samt Standard Norge, bidra til å utvikle og vedlikeholde buildingsmart standardene. Bidra til at det blir etablert nasjonale arenaer for informasjonsutveksling og innovasjon i bruk av buildingsmart standardene. Bistå medlemmer som ønsker å ta i bruk buildingsmart teknologi. Bidra til at det blir utviklet og satt i drift felleskomponenter som er nødvendig for en buildingsmart basert IKT arkitektur. buildingsmart Datamodell er et filformat, kalt IFC (Industry Foundation Classes), som gjør at aktørene i byggenæringens verdikjede kan utveksle komplekse modeller med hverandre, uavhengig av programvaren som brukes. buildingsmart Datamodell muliggjør, sammen med buildingsmart Dataordbok og buildingsmart Prosess bruken av åpenbim (Bygnings Informasjons Model). åpenbim gir aktørene mulighet til å benytte og utveksle 3Dmodeller med essensiell informasjon, entydige beskrivelser av bygningsobjekter og støtteprosesser som kvalitetssikrer prosjekter. 21) PRODOK (prosjektet er under avvikling, men matrisene kan fortsatt lastes ned) VVPs representant Bjarne Haugland Bidragsytere I PRODOK ble det utarbeidet matriser som viser minimumskrav til dokumentasjon for bruk i Norge. Matrisene baserte seg på gjeldende standarder, retningslinjer for Europeiske Tekniske Godkjenninger og gjeldende forskrifter. Kravene er brutt ned på egenskapsnivå. For de byggevarene hvor det er aktuelt skilles det også mellom ulike bruksområder. Matrisene er informative, veiledende dokumenter. Prosedyre for godkjenning SINTEF Certification og Standard Norge utviklet og vedlikeholdt PRODOK matrisene. Fordelingen avhenger av om det foreligger harmonisert produktstandard(er) eller ikke. VVP sammen med NRF og Rørentreprenørene har bidratt med finansieringen av matrisene som er laget for VVS- bransjen. Matrisene publiseres på SINTEF Certifications (åpne nettsider) Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 13 av 25

14 22) messer... Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Bjarne Haugland representerer VVPs VA-forum Arrangør for messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk er KS og Norsk Kommunalteknisk Forening, Messen ble arrangert for 20. gang mai 2013, i Telenor Arena på Fornebu. Arrangør har besluttet at neste messe arrangeres i Telenor Arena på Fornebu april VVPs VA-forum beklager at det ikke har latt seg gjøre å finne annen lokalisering for Miljø & Teknikk April 2015: VVP medlemmene står fast ved beslutningen om ikke å delta på messen Miljø & Teknikk/ Kommunalteknikk i Fra kåringen av NORGES BESTE DRIKKEVANN regi: NORSK VANN VVPs VA-forum sender følgende mail til Kommunalteknikk fredag 4. juli 2014 «Til messestyret for Miljø & Teknikk 2016 v/direktør Torbjørn Vinje Viser til messestyrets beslutning om å legge Miljø & Teknikk 2016 til Telenor Arena. Vi i VVP verken kan eller vil avholde Kommunalteknikk fra å arrangere messen Miljø & Teknikk 2016 på Telenor Arena, men for å unngå at messestyret går videre med planleggingen på sviktende grunnlag ønsker vi derimot å bekjentgjøre VVP medlemmenes valg på et så tidlig tidspunkt som overhode mulig. Gjennom hele prosessen, og senest i møtet den 12.5 på Thon Hotel Opera, er det gitt klare signaler om at et slikt stedsvalg med stor sannsynlighet ville medføre et stort frafall av utstillere. Vi vil med dette bekjentgjøre at samtlige VVP medlemmer har besluttet at det ikke blir aktuelt å delta på Miljø & Teknikk 2016 på Telenor Arena og at vi som en konsekvens av dette finner det naturlig å trekke oss fra deltagelse i messeforumet. Fra møtet på Thon Hotel Opera 12. mai 2014 Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi kun har tatt stilling til eventuell deltagelse på Telenor Arena og at det ikke på noen måte må oppfattes som en kollektiv påmelding dersom man av ulike grunner velger FOTO: VVP et annet sted for messen. Skulle det skje at stedsvalget omgjøres vil vi revurdere deltagelse i messeforum og positivt bidra, så langt vi har mulighet, til å skape den beste messen noensinne. Vi beklager på det sterkeste at det så langt ikke har latt seg gjøre å finne en løsning som i større grad også ivaretar utstillernes interesser.» Sitat slutt Beslutningen om ikke å delta har vært gjenstand for en meget grundig behandling i VVPs VA-forum. Pr er status at stedsvalget er Telenor Arena. I mail datert orienterer arrangør om følgende tiltak iverksatt for å imøtekomme kritikk mot Telenor Arena (noe forkortet gjengivelse nedenfor). Innspillet behandles i VVPs VA-forum Telenor Arena har tatt kraftige grep for å bli en mer profesjonell messe-arrangør. De skal inne-værende år investere MNOK 50 i følgende forbedringstiltak: Omgjøring av kortsiden mot øst med direkte adgang/inngang til hallen fra plan 1 gjennom inngang E slipper da å gå opp i plan 2 for så å gå ned i utstillingene igjen. 50 nye toaletter og garderober i forbindelse med ny inngang til hallen. Ny restaurant i plan 2 på langsiden mot syd med mer direkte tilgang fra utstillingene. BSterk og profesjonell organisasjon som skal serve messearrangører. Tiltak for bedre ventilasjon Større fleksibilitet i hallen mht utstillere. Arrangør har tatt grep: Setter opp kontinuerlig Shuttlelbusser mellom hotellene i Oslo og Telenor Arena Skjerpet kravene til Kompass Fairs mht logistikk/spedisjon (bedre slottider for inn og utrigg, 4 kjøreporter for de fire sonene i hallen mm) Sikret svært god parkeringskapasitet Registreringssystem som tilfredsstiller alle krav til forhåndsregistrering og enkel innregistrering på TA, sikker kontroll inn og ut av hallen og rask tilgang på oversikt over unike og totalt antall besøkende pr dag. MILJØ & TEKNIKK 2013 TELENOR ARENA Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 14 av 25

15 23) messer... VVS dagene 2014 neste messe arrangeres 19. til 21. okt VVS-dagene er «elsket og hatet». Diskusjonene om antall dager, åpningstidene, åpen publikumsmesse eller lukket fagmesse dukker opp - like sikkert som «amen i kjerka». VVPs engasjement skal bidra til at alle deltagere får størst mulig utbytte - utstillere såvel som de besøkende VVPs representant i Hovedkomiteen Bjarne Haugland Fagmessen VVS-dagene befestet sin posisjon som den største og viktigste arenaen for leverandører, produsenter og fagfolk i VVS-bransjen. Her ble det presentert det siste innen teknologi og utvikling for bransjen med hovedvekt på energi, miljø, effektivisering og innovasjon. Over 9894 (onsdag: 1951 / torsdag: 3781 / fredag: 4162) gikk ned den røde løperen til VVSdagene 2014 (9600 i 2012) og hele 218 utstillere deltok på messen, mot 212 i Planleggingen av VVS-dagene 2016 er allerede i gang. Claudia Thiele-Seldenrijk fra ISIFLO bidro sterkt til trivselen under VVS-dagene Foto: UT PÅ TUR: I forkant av VVS-dagene 2014 dro daglig leder i VVS-foreningen, Thor-Jostein Egeland og kommunikasjons- og pressesjef for VVS-dagene, Jan Erik Røine rundt i Norge med en spesialdesignet campingvogn, på leting etter selve kjernen i den norske vvs-bransjen menneskene. Her har de manøvrert ekvipasjen inn i skogen til VVPs «hovedkontor» i Stavern. 24) Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt VVPs representant: Bjarne Haugland TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL OG ANNEN SAMFUNNS-VIKTIG INFRASTRUKTUR FOKUS FOR PROSJEKTET: Mange graveskader på ledninger i grunnen som skyldes manglende eller dårlige georeferering. Utviklingen går i retning av at flere og flere tekniske installasjoner ønskes plassert i grunnen Det stilles strengere krav til tilgjengelighet for å kunne ivareta løpende drift og utbedringsbehov. Økende grad av gjensidig avhengighet mellom myndighetene og aktørene krever annen type og et tettere tverr-sektorielt samarbeid enn det som har vært vanlig frem til i dag. Det mangler et koordinert og standardisert nasjonalt opplegg for registrering, forvaltning, samordning og utveksling av data om ledninger og annen infrastruktur i grunnen tilgjengelighet for å kunne ivareta løpende drift og utbedringsbehov. En viktig forutsetning for økt verdiskapning i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er tilgang til relevant grunnlagsdata fra alle sektorer i alle beslutnings- og utførelsesprosesser. Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 15 av 25

16 25) KPK - KOMPETANSEGIVENDE PERFEKSJONERINGSKURS VVPs representant: Bjarne Haugland Stadig flere byggherrer og totalentreprenører forlanger sertifikater / dokumentasjon på at fagarbeideren behersker installasjonen av de produktene og systemene som inngår i leveransen. Eksempler kan være rør i rør, pressfittings, ulike varmebærere komponenter, våtromskomponenter, energikilder, spesielt HMS-utstyr etc. I et tett samarbeid mellom VVP og Rørentreprenørene (NRL) er det utviklet et konsept for korte perfeksjoneringskurs relatert til vedkommende leverandørs produkter. Opplæringen skal være både teoretisk og praktisk, og den skal avsluttes med en prøve. Rørenteprenørene og VVP utarbeider læreplanen sammen med leverandøren og oppretter en avtale for gjennomføringen. Bestått prøve gir et kurs- eller kompetansebevis som undertegnes av vedkom- men de leverandør, VVP og Rørenteprenørene. På bakgrunn av dette kan leverandøren etter eget ønske utferdige et lomme-sertifikat Rørenteprenørene oppretter et register for dem som har fått kompetansebeviset. Registeret legges på Rørenteprenørene s hjemmesider med tilgang til de som måtte ha behov for å sjekke vedkommendes kompetanse. Registeret vil være fritt for sensitive opplysninger og skal være lett søkbart. Senere vil registeret bli en del av prosjektet for gjennomgående kompetanseregistrering. For ytterligere informasjon, kontakt: Rørenteprenørene v/tekn.dir. Ole Larmerud. KPK sertifiserte produsenter... VVP deltar på åpning av ny fabrikk Furnes Jernstøperi Norsk Vann og VVP på besøk hos Isoterm Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 16 av 25

17 26) VA/VVS møteplass 2014 Rørentreprenørene, NRF og VVP VVPs representant: Bjarne Haugland Rørentreprenørene (NRL), VA og VVS produsentene (VVP) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF) inviterte til topplederne i verdikjeden til VA-VVS møteplass. Slik skrev fagpressen om VA/VVS-møte-plass 2014 "Under det nylig avholdte VA/VVS Møteplass kom det frem en rekke synspunkter på hvordan bransjen må utvikle seg for å møte fremtidens krav og konkurranse. VVPs daglige leder, Bjarne Haugland hadde en interessant tilnærming til en rekke relevante problemstillinger og stilte mange reflekterte spørsmål i sin innledning og velkomsttale.» Paneldebatten VA/VVS møteplass 2014 Neste VA/VVS-møteplass er berammet til September 2015 på Voksenåsen hotell i Oslo - et firestjerners hotell og konferansesenter på toppen av Holmenkollen.. Det jobbes nå med å sette sammen et interessant program.... neste VA/VVS-møteplass: sept på Voksenåsen hotell VA/VVS møteplass ) VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER Foto: Odd Borgestrand VVPs representant i styringsgruppen: Bjarne Haugland En styringsgruppe utreder et forprosjekt for videre arbeid med etablering av vannbransjens nasjonale kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i framtidsrettet ledningsteknologi ble oppnevnt på møte den 3. september 2014 ifm. Sigurd Grande Oslo VAV, Live Johannessen, Godt Vann Drammensregionen GVD, Øystein Johnsen fra NMBU, Finn Jenssen RIN, Yngve Wold, Norsk Vann, Odd Østgård fra Brødrene Dahl og Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentene VVP. Norsk Vanns årskonferanse i Hamar. Formålet med forprosjekt er at målsetting, lokalisering og innhold, samt organisering og økonomi for kompetansesenteret blir utredet på forprosjektnivå. Målet er at forprosjektet skal gi svar på om det er grunnlag for å arbeide videre med prosjektet og i tilfelle hvordan. Møte i Styringsgruppen på NMBU Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 17 av 25

18 28) VVPs nettside oppdateres jevnlig om aktuelle arrangement og ledige stillinger GRATIS annonsering av stillingsannonser for VVP medlemmer 29) VVPs statistikker for og med VVP medlemmer Omsetningsstatistikk månedlig Statistikken gjennomføres pr måned basert på total VA- og VVS omsetning og andel omsatt til NRF-grossistene. Månedlig gulvvarme statistikk Lønnsstatistikk årlig Lønns statistikk utarbeides etter behov, for og med VVP medlemmer. Det er kun de som selv rapporterer egne tall som mottar VVPs lønnsstatistikk. ) VANNBRANSJENS INNOVASJONS-KONFERANSE 2014 Foto: Bård Haug - Vannklyngen Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 18 av 25

19 30) VVPs medlemsmøter 2014 Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 19 av 25

20 30) fortsettelse VVPs medlemsmøter 2014 Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 20 av 25

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Kostnader ved installasjon av vannbåren varme.

Kostnader ved installasjon av vannbåren varme. Side 1 av 92 Kostnader ved installasjon av vannbåren varme. Sammenlikning av Norge og Sverige. ENDELIG VERSJON 12/2009 Prognosesenteret AS Oppdragsgiver: Enova AS Av: Prognosesenteret AS Utførende konsulenter:

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer