om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland"

Transkript

1 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: Telefon: Adresse: Helgeroaveien 196, 3294 Stavern Organisasjonsnummer: MVA

2 Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygge- og anleggsektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene. VVP har spesielt fokus på informasjonslogistikken, kompetansen, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen. 32 MEDLEMMER samlet omsetning 2014 kr ÅRSKAVALKADE 2014/15 PRODUSERT for VVPs GENERALFORSAMLING 2015 VVPs medlemsmøte på Sem Gjestegård

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold... Avsnitt.. Side MEDLEMMER STYRET VALGSTYRET MEDLEMSKONTINGENT og SERVICEAVGIFT Fra VISJON til AKSJON PRIORITETENE REPRESENTASJONER / AKTIVITETER FAGRÅDET FOR VÅTROM - FFV NORSK VANN VVPs VA-forum RÅDET for VANNSKADEKONTORET VANNFORSK BA-nettverket SINTEF standardiseringsprosjekt om produkter i drikkevannssystemet BRANSJEKAMPANJEN "8 BUD" BRANSJEKAMPANJEN INFORMASJONSLOGISTIKKEN i VA- og VVS bransjen DiBK og Forum for tilsyn med byggevarer FL-VVS 2001 salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen buldingsmart PRODOK messe... Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk messe... VVS dagene Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt KPK - KOMPETANSEGIVENDE PERFEKSJONERINGSKURS VA/VVS møteplass 2014 Rørentreprenørene + NRF + VVP VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER VVPs nettside VVPs statistikker for og med VVP medlemmer VVPs medlemsmøter VVPs medlemsmøter om KONKURRANSELOVEN og KONKURRANSEREGLENE informasjon om VVP medlemmene informasjon om VVP medlemmene informasjon om VVP medlemmene Notater Les mer om bransjeprosjektet «skikkelig rørlegger» på side 10 Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 3 av 25

4 1. MEDLEMMER Armaturjonsson AS IMI Hydronic Engineering Purus Joti AS AVK Norge AS KJ-MA System AS Raufoss Water & Gas AS CTC Ferrofil AS Kruge AS Roth Nordic AS Danfoss AS LK Systems AS Uponor AS Furnes Jernstøperi Lyngson AS Uponor Infra AS Geberit AS Norsk Wavin AS Vaillant Group Norge Georg Fischer AS Oras Armatur AS Villeroy & Boch Norge AS Honeywell Norge AS Ostnor AS (FM Mattsson / Mora) Ulefoss AS Intra AS Pipelife Norge AS Wilo Norge AS Isoterm AS Porsgrund Bad AS (IFØ) Xylem Water Solutions Norge AS 2. STYRET Siden generalforsamlingen 27.mai 2014 på Fossekallen - Lysaker, har styret bestått av: I 2014 er det gjennomført 6 styremøter 3. VALGSTYRET Siden generalforsamlingen 27.mai 2014 på Fossekallen - Lysaker, har valgstyret bestått av: Formann: Thore Sydtangen, CTC Ferrofil AS Medlemmer: Tor Brønn, Uponor AS Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi AS 4. MEDLEMSKONTINGENT og SERVICEAVGIFT Det er Generalforsamlingen som beslutter om Medlemskontingent og Serviceavgift Medlemskontingent 2014: kr ,-. Serviceavgift 2014: Gruppe 1 omsetning under NOK 20 mio kr ,- Gruppe 2 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning over NOK 100 mio kr ,- Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 4 av 25

5 5. FRA VISJON TIL AKSJON 6. PRIORITETENE Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 5 av 25

6 7. REPRESENTASJONER / AKTIVITETER Listen over opplysninger om de enkelte aktivitetene er ikke uttømmende Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 6 av 25

7 8) FAGRÅDET FOR VÅTROM - FFV Foto: Bjarne Haugland 9) NORSK VANN Styremedlem: adm.dir Kjell Bernt Kalland - Armaturjonsson AS Personlig varemedlem: Markedssjef Lars Filip Kolbu - Glava Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN ligger tilgjengelig for abonnenter på internett. VVPs representant Bjarne Haugland Direktør Cato Karlsen Som tilknyttet organisasjon til Norsk Vann holder VVP seg oppdatert om viktige saker og innspill som berører vannbransjen. Norsk Vann er en ikke kommersiell bransjeorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i Norge. Organisasjonen bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre bransjen optimale rammevilkår og legge til rette for en kostnadseffektiv kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann er kommunenes (VA-verkenes) ledende og samlende interesseorganisasjon. Foto: Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, (t.v) er glad for økt oppmerksomhet blant politikerne for vannbransjens utfordringer. Her i samtale med Vigdis Berg fra Isoterm under messen Arctic Entrepreneur på Gardermoen. en - Bergen Foto: Odd Borgestrand 10) VVPs VA-forum Leder Bjarne Haugland VVPs VA-forum er et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. VA-forum samarbeider blant annet med Norsk Vann, BA-nettverket med fler. I 2014 har det vært spesielt fokus på messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2016, etablering av VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER FOR FORSKNING, U T V I K L I N G, U T P R Ø V I N G O G O P P L Æ R I N G I F R A M T I D S R E T T E T LEDNINGSTEKNOLOGI samt INFORMASJONSLOGISTIKK med bedre samspill og dataflyt. VVPs VA-forum i Bjørvika Konferansesenter Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 7 av 25

8 11) RÅDET for VANNSKADEKONTORET Rådsmedlem Bjarne Haugland Vannskadekontoret er et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Mye nyttig og verdifullt om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Vannskadekontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje «Rådet for Vannskadekontoret» 12) VANNFORSK vannforsk.no Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsinfrastrukturen er i dag estimert til 500 mrd. kroner. Sektoren leverer drikke-vann gjennom km hovedvannledninger vannverk, sikrer rene vassdrag og fjorder gjennom 2600 avløpsanlegg, km hovedavløpsledning er og overvannsledninger, og ved behandling av tonn avløpsslam pr. år. Sektoren favner 6000 ansatte og har en årlig omsetning på 10 mrd. kroner nasjonalt. Kjetil Furberg Sekretær i VAnnforsk VVPs representant Bjarne Haugland VAnnforsk driftes av Norsk Vann og arbeider for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vann og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden, herunder: - Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer - Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i vannog avløpssektoren - Formidle informasjon og gi veiledning om mulige finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU. - Være en drivkraft i arbeidet med å styrke finansieringsmulighetene for VA- forskningen Gjennom dette stimuleres det til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. Hovedfokus er å knytte kontakter mellom forskjellige sektorer, fagområder og aktører innen bransjen, slik at brukernes behov kan møtes av produsenter og leverandører i en FoU-kontekst med forskningsinstitusjoner som medspillere. Verdiskapning i form av bedre og riktige produkter ut fra brukernes behov, vil være viktig i disse prosessene. VAnnforsk har medlemmer fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. Således representerer VAnnforsk hele VA-sektoren, inkludert FoU-miljøet. Internasjonalt er tilgang til rent vann i tilstrekkelig mengder og gode sanitære løsninger en hovedutfordring fremover. FoU-aktiviteten innen vann- og avløpssektoren har over lengre tid ikke vært tilstrekkelig til å møte sektorens behov. Dette er synlig på flere måter, og en av disse er få søknader fra VAbransjen til Forskningsrådets ulike programmer. Medlemmer av VAnnforsk Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 8 av 25

9 13) BA-nettverket VVPs kontaktperson Bjarne Haugland Inger Hokstad Kunnskapsmegler og nettverksbygger. For bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen. Ta kontakt for opplysninger om medlemskap. BA-Nettverket Lommedalsveien 182, 1353 Bærums Verk Telefon BA-Nettverket Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter har hovedfokus på samferdsel og infrastruktur-prosjekter, dvs. «utomhus», men er opptatt av godt samspill og god dataflyt også innen bygg og mellom bygg og anlegg. BA-Nettverket arrangerer Nettverkstreff for å spre kunnskap og entusiasme, som også bedrer samarbeidsklimaet i bransjen. Vi har fokus på 3D-modeller/BIM, korrekt geografisk posisjon, samt at bestillinger, krav og muligheter i software henger sammen, og utvikles i takt. Alle Nettverkstreff er små biter av en helhet, og alt henger sammen. BA-Nettverket ledes av Inger Hokstad AS som også holder tak i ting som «faller mellom alle stoler», og sørger for at utviklingen holder stø kurs forover til felles beste. Tema-foldere fra BA-Nettverket ) SINTEF standardiseringsprosjekt om produkter i drikkevannssystemet VVPs representant i prosjektet Bjarne Haugland Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector (MaID) Commitment to Nordic Innovation Project no.: P Duration: Et Nordisk prosjekt med midler fra Nordisk Innovasjonsfond og SINTEF som prosjektleder. Hensikten er å forbedre krav, dokumentasjon og prøvemetoder for materialer og produkter i drikkevannssystemet. Dette skal føre til et tryggere vanndistribusjonsnett mht vannlekkasjer og helse. Bakgrunnen er virvaret i testmetoder, uklare ansvarsforhold på myndighets-siden og påtrykk fra europeiske godkjenningsordninger som ikke tar hensyn til Nordiske vannkvaliteter. Eksempel på aktiviteter Describe how the drinking water directive is implemented in Nordic Countries. Making a similar survey on safety/durability requirements (e.g. mechanical failure, water leakage). description of toxicological aspects concerned with exiting methods (e.g. NKB, rig test etc.). Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 9 av 25

10 15) BRANSJEKAMPANJEN "8 BUD" (det planlegges ny utgave i 2016) Det er to årsaker til dette. For det første har det norske lov-verket fått skjerpede bestemmelser om korrupsjon og utilbørlig påvirkning. Oppslag i media har satt sterk fokus på dette og bør følgelig iakttas i enda sterkere grad i bransjen enn tidligere, for derved å ikke ødelegge bransjens omdømme. Det er et ønske å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme - følgelig vil man skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som det er nedfelt fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling vedrørende annonsering og markedsføring. Brosjyren kan lastes ned fra organisasjonenes nettsider, eller den kan fåes tilsendt som trykksak. Bjarne Haugland støtter og veileder medlemmene i praktiseringen. 19. juni 2008 signerte de tre formennene i Rørentreprenørene, NRF og VVP et sett med etiske retningslinjer for VA- og VVS bransjen Samtidig ble brosjyren "8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen" lansert. Samarbeidet skal sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. De tre aktørene har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring. 16) BRANSJEKAMPANJEN Bjarne Haugland er VVPs representant i styringsgruppen og arbeidsutvalget. Samarbeidet med NRF og Rørentreprenørene (NRL) om forbrukerportalen fortsetter med uforminsket styrke i Video er en formidlingsform i vekst. Vi ser av statistikken at våre Slik gjør du - filmer tas godt imot av publikum. I 2014 er det produsert ytterligere «filmsnutter». Denne gang med utgangspunkt i et eldre baderom med fokus på områdene hvor forbruker bør være oppmerksom. Nettsidene ble redesignet i Sidene scorer godt etter Googles kriterier, men siden disse stadig endres er det viktig hele tiden å tilpasse seg disse. Det betyr at oppsettet for nettsiden hele tiden må justere. Annonsering og redaksjonell oppmerksomhet er to elementer i prosjektet som styres av Rørentreprenørene (NRL) alene. Prosjektets hovedoppgave er å fronte rørleggeren som ekspert innenfor sitt område, både når det gjelder valg av løsninger og ved valg av produkter. Dette er gjort ved å initiere saker hvor rørleggerens kompetanse kommer til syne. Vi formidler rørleggerens kompetanse og løsninger på hverdagslige problemstillinger. Dette har gitt mer plass i mediebildet og Rørentreprenørene (NRL) og Skikkelig rørlegger oppfattes som en troverdig kilde. Du oppfordres til å komme med innspill og kommentarer. last ned mobil «APP» Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 10 av 25

11 17) INFORMASJONSLOGISTIKKEN i VA- og VVS bransjen VVPs kontaktperson Bjarne Haugland Medlemmer av: Byggtjeneste Utviklingsforum - BU Bjarne Haugland / Markedsjef Lars Filip Kolbu - Glava AS For å utvikle og sikre en effektiv elektronisk samhandling og formidling av vareinformasjon til alle aktørene i byggenæringen samarbeider VVP blant annet med Norsk Byggtjeneste - NOBB og Norske Rørgrossisters Forening - NRF. Beskrivelse av VVS-databasen i NOBB VA- og VVS databasen i NOBB er etablert med utgangspunkt i brukerkrav fra vareeiere og data- mottakere samt eksisterende infrastruktur og funksjonalitet i Norsk byggevarebase (NOBB) med mulighet for webservices for å overføre data til andre aktuelle databaser. Forsvarsbygg, Statsbygg og flere entreprenører tar i bruk BygningsInformasjons Modell (BIM) som er utviklet i building- SMART, og det blir etter hvert et krav at alle aktører i byggeprosessen skal bruke de samme åpne standarder i den digitale BIM. Det vil igjen stille krav til at produktinformasjon kan leveres digitalt i den åpne standarden ISO , også kalt IFD. VVPs fokus Fortsatt sterkt fokus på innleggelse og kvalitetsikring av produktinformasjonen med tilhørende dokumenter (egenskaper, produktfoto, miljøfoto, FDV, HMS, med mer) i NRF-databasen eller i NOBB med overføring til blant annet NRFs varedatabase. VVP følger arbeidet med etableringen av «Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen». Merkingskonseptet omfatter både produktinformasjon og transportinformasjon. Det etableres blant annet et arbeidsutvalg i VVP som skal utrede eventuelle konsekvenser ved innføring av slik standard. Faksimile: NRFs utkast til «Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen». IFD SIGNon er et prosjekt hvor Norsk Byggtjeneste NOBB, Norske Rørgrossisters Forening NRF og Elektroforeningen EFO samarbeider om en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for en bruker å gå inn i alle databasene gjennom et felles brukergrensesnitt/api. Prosjektet priset til et sted mellom 15 og 20 millioner kroner, hvor en stor del av dette dekkes gjennom et betydelig tilskudd fra Innovasjon Norge. Flytskjema er ikke utfyllende, men gir et noenlunde inntrykk av den komplekse informasjonsflyten Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 11 av 25

12 18) DiBK og Forum for tilsyn med byggevarer DiBK varsler flere tilsyn med moduler Moduler og elementer til bygg skal gås etter i sømmene i tilsynskampanjer i år. Vi vil vi ta for oss dokumentasjonen for denne typen produkter, opplyser DiBK. VVPs representant Bjarne Haugland Målet med forumet Tettere samarbeid mellom DiBK og bransjeorganisasjonene Innspill fra bransjeorganisasjonene - Diskusjon med DiBK om hva som er hensiktsmessig og gjennomførbart Går begge veier. Bransjeorganisasjonene jobber med medlemmene sine for å sikre at de har god dokumentasjon/informasjon, slik at DibK kan fokusere på useriøse aktører Fokusområdet for 2015 Strategi for kommunalt tilsyn (samt forbedre det) Tettere samarbeid med tollvesenet Markedsanalyse (med tanke på fremtidig tilsyn) Tilsyn EN Radonmembran Baderomsmoduler Ikke-bærende fugemasser Fokus på å følge opp bekymringsmeldinger DIBK «forum for produkttilsyn» «Bransjeorganisasjonene og deres medlemmer vet hva som foregår på markedet. Dette er nyttig kunnskap for oss i tilsynsarbeidet», sier seniorrådgiver Mathieu Veulemans i Direktoratet for byggkvalitet. Informasjonsflyt mellom direktoratet og bransjeorganisasjonene vil dermed sikres. I tillegg skal forumet være en arena der bekymringer og utfordringer skal kunne vurderes og diskuteres åpent. Meningen er å ha fokus på løsninger. Forumet vil ha som mål VA/VVS møteplass 2014 () å finne frem til hensiktsmessige løsninger på utfordringer som både direktoratet og bransjeorganisasjonene møter. Forumet består av representanter fra VA- og VVS-produsentene VVP, Betongforeningen, Byggevareindustrien, Glass- og fasadeforeningen, Norsk Stålforbund, Norsk Trevare, Treindustrien, Virke og Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet ser positivt på at bransjeorganisasjonene bidrar i forumet. Over tid vil vi få god nytte av forumet, sier Janneke Solem, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. 19) FL-VVS 2001 Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen Kontaktperson VVP Bjarne Haugland Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening - NRF Rørentreprenørene (tidligere NRL) VA- og VVS produsentene - VVP UNDER REVISJON i 2015 Disse leveringsbetingelsene gjelder ved omsetning mellom produsenter /importører, grossister og installatører av VVS- og VA-materiell, med mindre annet er avtalt mellom partene. Et utvalg jobber med revisjon av FL-VVS Målet er å være klar til VA/VVS møteplass Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 12 av 25

13 20) buldingsmart VVPs representant Bjarne Haugland buildingsmart er en internasjonal dugnad for å digitalisere byggenæringen på åpne formater. Åpne formater gir aktører i byggenæringen mulighet til utveksle komplekse modeller og informasjon med hverandre uavhengig av programvare. buildingsmart skal være fagnøytral og representere alle fag i byggenæringen. Medlemmene er bedrifter og organisasjoner som ser verdien av moderne teknologi og metode, som økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet. Foreningen skal være en uavhengig og konkurransenøytral interesseorganisasjon som skal: Drive informasjonsvirksomhet mot næringen og offentlige virksomheter og forvaltning. Gjennom buildingsmart International og dens undergrupper samt Standard Norge, bidra til å utvikle og vedlikeholde buildingsmart standardene. Bidra til at det blir etablert nasjonale arenaer for informasjonsutveksling og innovasjon i bruk av buildingsmart standardene. Bistå medlemmer som ønsker å ta i bruk buildingsmart teknologi. Bidra til at det blir utviklet og satt i drift felleskomponenter som er nødvendig for en buildingsmart basert IKT arkitektur. buildingsmart Datamodell er et filformat, kalt IFC (Industry Foundation Classes), som gjør at aktørene i byggenæringens verdikjede kan utveksle komplekse modeller med hverandre, uavhengig av programvaren som brukes. buildingsmart Datamodell muliggjør, sammen med buildingsmart Dataordbok og buildingsmart Prosess bruken av åpenbim (Bygnings Informasjons Model). åpenbim gir aktørene mulighet til å benytte og utveksle 3Dmodeller med essensiell informasjon, entydige beskrivelser av bygningsobjekter og støtteprosesser som kvalitetssikrer prosjekter. 21) PRODOK (prosjektet er under avvikling, men matrisene kan fortsatt lastes ned) VVPs representant Bjarne Haugland Bidragsytere I PRODOK ble det utarbeidet matriser som viser minimumskrav til dokumentasjon for bruk i Norge. Matrisene baserte seg på gjeldende standarder, retningslinjer for Europeiske Tekniske Godkjenninger og gjeldende forskrifter. Kravene er brutt ned på egenskapsnivå. For de byggevarene hvor det er aktuelt skilles det også mellom ulike bruksområder. Matrisene er informative, veiledende dokumenter. Prosedyre for godkjenning SINTEF Certification og Standard Norge utviklet og vedlikeholdt PRODOK matrisene. Fordelingen avhenger av om det foreligger harmonisert produktstandard(er) eller ikke. VVP sammen med NRF og Rørentreprenørene har bidratt med finansieringen av matrisene som er laget for VVS- bransjen. Matrisene publiseres på SINTEF Certifications (åpne nettsider) Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 13 av 25

14 22) messer... Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Bjarne Haugland representerer VVPs VA-forum Arrangør for messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk er KS og Norsk Kommunalteknisk Forening, Messen ble arrangert for 20. gang mai 2013, i Telenor Arena på Fornebu. Arrangør har besluttet at neste messe arrangeres i Telenor Arena på Fornebu april VVPs VA-forum beklager at det ikke har latt seg gjøre å finne annen lokalisering for Miljø & Teknikk April 2015: VVP medlemmene står fast ved beslutningen om ikke å delta på messen Miljø & Teknikk/ Kommunalteknikk i Fra kåringen av NORGES BESTE DRIKKEVANN regi: NORSK VANN VVPs VA-forum sender følgende mail til Kommunalteknikk fredag 4. juli 2014 «Til messestyret for Miljø & Teknikk 2016 v/direktør Torbjørn Vinje Viser til messestyrets beslutning om å legge Miljø & Teknikk 2016 til Telenor Arena. Vi i VVP verken kan eller vil avholde Kommunalteknikk fra å arrangere messen Miljø & Teknikk 2016 på Telenor Arena, men for å unngå at messestyret går videre med planleggingen på sviktende grunnlag ønsker vi derimot å bekjentgjøre VVP medlemmenes valg på et så tidlig tidspunkt som overhode mulig. Gjennom hele prosessen, og senest i møtet den 12.5 på Thon Hotel Opera, er det gitt klare signaler om at et slikt stedsvalg med stor sannsynlighet ville medføre et stort frafall av utstillere. Vi vil med dette bekjentgjøre at samtlige VVP medlemmer har besluttet at det ikke blir aktuelt å delta på Miljø & Teknikk 2016 på Telenor Arena og at vi som en konsekvens av dette finner det naturlig å trekke oss fra deltagelse i messeforumet. Fra møtet på Thon Hotel Opera 12. mai 2014 Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi kun har tatt stilling til eventuell deltagelse på Telenor Arena og at det ikke på noen måte må oppfattes som en kollektiv påmelding dersom man av ulike grunner velger FOTO: VVP et annet sted for messen. Skulle det skje at stedsvalget omgjøres vil vi revurdere deltagelse i messeforum og positivt bidra, så langt vi har mulighet, til å skape den beste messen noensinne. Vi beklager på det sterkeste at det så langt ikke har latt seg gjøre å finne en løsning som i større grad også ivaretar utstillernes interesser.» Sitat slutt Beslutningen om ikke å delta har vært gjenstand for en meget grundig behandling i VVPs VA-forum. Pr er status at stedsvalget er Telenor Arena. I mail datert orienterer arrangør om følgende tiltak iverksatt for å imøtekomme kritikk mot Telenor Arena (noe forkortet gjengivelse nedenfor). Innspillet behandles i VVPs VA-forum Telenor Arena har tatt kraftige grep for å bli en mer profesjonell messe-arrangør. De skal inne-værende år investere MNOK 50 i følgende forbedringstiltak: Omgjøring av kortsiden mot øst med direkte adgang/inngang til hallen fra plan 1 gjennom inngang E slipper da å gå opp i plan 2 for så å gå ned i utstillingene igjen. 50 nye toaletter og garderober i forbindelse med ny inngang til hallen. Ny restaurant i plan 2 på langsiden mot syd med mer direkte tilgang fra utstillingene. BSterk og profesjonell organisasjon som skal serve messearrangører. Tiltak for bedre ventilasjon Større fleksibilitet i hallen mht utstillere. Arrangør har tatt grep: Setter opp kontinuerlig Shuttlelbusser mellom hotellene i Oslo og Telenor Arena Skjerpet kravene til Kompass Fairs mht logistikk/spedisjon (bedre slottider for inn og utrigg, 4 kjøreporter for de fire sonene i hallen mm) Sikret svært god parkeringskapasitet Registreringssystem som tilfredsstiller alle krav til forhåndsregistrering og enkel innregistrering på TA, sikker kontroll inn og ut av hallen og rask tilgang på oversikt over unike og totalt antall besøkende pr dag. MILJØ & TEKNIKK 2013 TELENOR ARENA Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 14 av 25

15 23) messer... VVS dagene 2014 neste messe arrangeres 19. til 21. okt VVS-dagene er «elsket og hatet». Diskusjonene om antall dager, åpningstidene, åpen publikumsmesse eller lukket fagmesse dukker opp - like sikkert som «amen i kjerka». VVPs engasjement skal bidra til at alle deltagere får størst mulig utbytte - utstillere såvel som de besøkende VVPs representant i Hovedkomiteen Bjarne Haugland Fagmessen VVS-dagene befestet sin posisjon som den største og viktigste arenaen for leverandører, produsenter og fagfolk i VVS-bransjen. Her ble det presentert det siste innen teknologi og utvikling for bransjen med hovedvekt på energi, miljø, effektivisering og innovasjon. Over 9894 (onsdag: 1951 / torsdag: 3781 / fredag: 4162) gikk ned den røde løperen til VVSdagene 2014 (9600 i 2012) og hele 218 utstillere deltok på messen, mot 212 i Planleggingen av VVS-dagene 2016 er allerede i gang. Claudia Thiele-Seldenrijk fra ISIFLO bidro sterkt til trivselen under VVS-dagene Foto: UT PÅ TUR: I forkant av VVS-dagene 2014 dro daglig leder i VVS-foreningen, Thor-Jostein Egeland og kommunikasjons- og pressesjef for VVS-dagene, Jan Erik Røine rundt i Norge med en spesialdesignet campingvogn, på leting etter selve kjernen i den norske vvs-bransjen menneskene. Her har de manøvrert ekvipasjen inn i skogen til VVPs «hovedkontor» i Stavern. 24) Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt VVPs representant: Bjarne Haugland TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL OG ANNEN SAMFUNNS-VIKTIG INFRASTRUKTUR FOKUS FOR PROSJEKTET: Mange graveskader på ledninger i grunnen som skyldes manglende eller dårlige georeferering. Utviklingen går i retning av at flere og flere tekniske installasjoner ønskes plassert i grunnen Det stilles strengere krav til tilgjengelighet for å kunne ivareta løpende drift og utbedringsbehov. Økende grad av gjensidig avhengighet mellom myndighetene og aktørene krever annen type og et tettere tverr-sektorielt samarbeid enn det som har vært vanlig frem til i dag. Det mangler et koordinert og standardisert nasjonalt opplegg for registrering, forvaltning, samordning og utveksling av data om ledninger og annen infrastruktur i grunnen tilgjengelighet for å kunne ivareta løpende drift og utbedringsbehov. En viktig forutsetning for økt verdiskapning i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er tilgang til relevant grunnlagsdata fra alle sektorer i alle beslutnings- og utførelsesprosesser. Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 15 av 25

16 25) KPK - KOMPETANSEGIVENDE PERFEKSJONERINGSKURS VVPs representant: Bjarne Haugland Stadig flere byggherrer og totalentreprenører forlanger sertifikater / dokumentasjon på at fagarbeideren behersker installasjonen av de produktene og systemene som inngår i leveransen. Eksempler kan være rør i rør, pressfittings, ulike varmebærere komponenter, våtromskomponenter, energikilder, spesielt HMS-utstyr etc. I et tett samarbeid mellom VVP og Rørentreprenørene (NRL) er det utviklet et konsept for korte perfeksjoneringskurs relatert til vedkommende leverandørs produkter. Opplæringen skal være både teoretisk og praktisk, og den skal avsluttes med en prøve. Rørenteprenørene og VVP utarbeider læreplanen sammen med leverandøren og oppretter en avtale for gjennomføringen. Bestått prøve gir et kurs- eller kompetansebevis som undertegnes av vedkom- men de leverandør, VVP og Rørenteprenørene. På bakgrunn av dette kan leverandøren etter eget ønske utferdige et lomme-sertifikat Rørenteprenørene oppretter et register for dem som har fått kompetansebeviset. Registeret legges på Rørenteprenørene s hjemmesider med tilgang til de som måtte ha behov for å sjekke vedkommendes kompetanse. Registeret vil være fritt for sensitive opplysninger og skal være lett søkbart. Senere vil registeret bli en del av prosjektet for gjennomgående kompetanseregistrering. For ytterligere informasjon, kontakt: Rørenteprenørene v/tekn.dir. Ole Larmerud. KPK sertifiserte produsenter... VVP deltar på åpning av ny fabrikk Furnes Jernstøperi Norsk Vann og VVP på besøk hos Isoterm Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 16 av 25

17 26) VA/VVS møteplass 2014 Rørentreprenørene, NRF og VVP VVPs representant: Bjarne Haugland Rørentreprenørene (NRL), VA og VVS produsentene (VVP) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF) inviterte til topplederne i verdikjeden til VA-VVS møteplass. Slik skrev fagpressen om VA/VVS-møte-plass 2014 "Under det nylig avholdte VA/VVS Møteplass kom det frem en rekke synspunkter på hvordan bransjen må utvikle seg for å møte fremtidens krav og konkurranse. VVPs daglige leder, Bjarne Haugland hadde en interessant tilnærming til en rekke relevante problemstillinger og stilte mange reflekterte spørsmål i sin innledning og velkomsttale.» Paneldebatten VA/VVS møteplass 2014 Neste VA/VVS-møteplass er berammet til September 2015 på Voksenåsen hotell i Oslo - et firestjerners hotell og konferansesenter på toppen av Holmenkollen.. Det jobbes nå med å sette sammen et interessant program.... neste VA/VVS-møteplass: sept på Voksenåsen hotell VA/VVS møteplass ) VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER Foto: Odd Borgestrand VVPs representant i styringsgruppen: Bjarne Haugland En styringsgruppe utreder et forprosjekt for videre arbeid med etablering av vannbransjens nasjonale kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i framtidsrettet ledningsteknologi ble oppnevnt på møte den 3. september 2014 ifm. Sigurd Grande Oslo VAV, Live Johannessen, Godt Vann Drammensregionen GVD, Øystein Johnsen fra NMBU, Finn Jenssen RIN, Yngve Wold, Norsk Vann, Odd Østgård fra Brødrene Dahl og Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentene VVP. Norsk Vanns årskonferanse i Hamar. Formålet med forprosjekt er at målsetting, lokalisering og innhold, samt organisering og økonomi for kompetansesenteret blir utredet på forprosjektnivå. Målet er at forprosjektet skal gi svar på om det er grunnlag for å arbeide videre med prosjektet og i tilfelle hvordan. Møte i Styringsgruppen på NMBU Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 17 av 25

18 28) VVPs nettside oppdateres jevnlig om aktuelle arrangement og ledige stillinger GRATIS annonsering av stillingsannonser for VVP medlemmer 29) VVPs statistikker for og med VVP medlemmer Omsetningsstatistikk månedlig Statistikken gjennomføres pr måned basert på total VA- og VVS omsetning og andel omsatt til NRF-grossistene. Månedlig gulvvarme statistikk Lønnsstatistikk årlig Lønns statistikk utarbeides etter behov, for og med VVP medlemmer. Det er kun de som selv rapporterer egne tall som mottar VVPs lønnsstatistikk. ) VANNBRANSJENS INNOVASJONS-KONFERANSE 2014 Foto: Bård Haug - Vannklyngen Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 18 av 25

19 30) VVPs medlemsmøter 2014 Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 19 av 25

20 30) fortsettelse VVPs medlemsmøter 2014 Årskavalkade VA- og VVS produsentene - VVP Side 20 av 25

om VVP om VVPs VA-TOUR

om VVP om VVPs VA-TOUR Driftsassistanseseminar Hamar 17.1.2017 om VVP om VVPs VA-TOUR HVA HOLDER VI PÅ MED? Daglig leder Bjarne Haugland VA og VVS produsentene - VVP 1 VVPs VA-TOUR VANNSKADER INFORMASJONSLOGISTIKK OMDØMME ETIKK

Detaljer

om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP www.vavvs.no Daglig leder Bjarne Haugland

om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP www.vavvs.no Daglig leder Bjarne Haugland BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP VA- og VVS produsentene VVP www.vavvs.no Daglig leder Bjarne Haugland E-post vvp@vavvs.no Telefon: 958 48 966 Adresse: Helgeroaveien 196,

Detaljer

Årskavalkade BRANSJEORGANISASJON for VA og VVS produsentene i Norge. VA- og VVS produsentene VVP. Daglig leder Bjarne Haugland

Årskavalkade BRANSJEORGANISASJON for VA og VVS produsentene i Norge. VA- og VVS produsentene VVP.  Daglig leder Bjarne Haugland BRANSJEORGANISASJON for VA og VVS produsentene i Norge Årskavalkade 2016 VA- og VVS produsentene VVP www.vavvs.no Daglig leder Bjarne Haugland E-post vvp@vavvs.no Telefon: 958 48 966 Adresse: Helgeroveien

Detaljer

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP 8bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP I forbindelse med samarbeidet om VVS-bransjens

Detaljer

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen 8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen De tre aktørene i VA-og VVS-bransjen har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

B-Link. Halvard Gavelstad

B-Link. Halvard Gavelstad B-Link Halvard Gavelstad B-Link AS Kommersielt selskap eid av byggenæringen gjennom NRF, EFO og Norsk Byggtjeneste AS med 1/3 hver Kommunikasjonsplattform som kobler hele verdikjeden til bransjedatabasene:

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon Informasjonsmøte, 24. april 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, 1 Hva er grunnsteinen som skal PRODOK levere? Hvordan skal PRODOK

Detaljer

buildingsmart konferansen 2016 Ann-Kristin Schram CMO

buildingsmart konferansen 2016 Ann-Kristin Schram CMO buildingsmart konferansen 2016 Ann-Kristin Schram CMO Byggtjeneste - Informasjon til byggenæringen - : Største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon : Setter standarden for

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden :

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden : Annonse for 15 år siden : Audi A6, 2002 1,9TDI, km 155, grønn med sort/grå int. Tlf 93044665. Haster Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter Hva er IFD? IFD står for International Framework

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Ide, mål og løsning. Fra egenskap til handelsvare. Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn

Ide, mål og løsning. Fra egenskap til handelsvare. Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn Fra egenskap til handelsvare Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn Ide, mål og løsning buildingsmart Norge ønsket en felles portal mot byggenæringens varedatabaser Prosjektet skulle del-finansieres av Innovasjon

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Framtidens boligstandard i dag

Framtidens boligstandard i dag Framtidens boligstandard i dag multikomfort.no ultikomfort VERDIØKER ALLE LEDD For liten og stor FAGANN OG FAILIE ultikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. ultikomfort

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. IInfrastrukturprosjektet

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. IInfrastrukturprosjektet FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert IInfrastrukturprosjektet Felles nettverkssamling, ENERGI I BYGG - STASJONÆR ENERGI Framtidens byer 18.okt 2011 i Bergen v / Knud Mohn Norges største

Detaljer

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Halvard Gavelstad Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Bygg Reis Deg Den første messen ble arrangert på Akershus Festning i 1954. 221 utstillere og 60 000 besøkende. Allerede den gang

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Designsluk. For det moderne baderommet. www.purusline.no

Designsluk. For det moderne baderommet. www.purusline.no Designsluk For det moderne baderommet www.purusline.no Du skal trives på baderommet Derfor finnes Purus Line, en gulvrenne som oppfyller dine krav til design, med funksjon og sikkerhet fra våre tradisjonelle

Detaljer

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET VELKOMMEN TIL OPPSTARTMØTE I FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING! INITIATIVGRUPPEN MILJØVERNDEPARTEMENTET, MAGNAR DANIELSEN BA-NETTVERKET, INGER HOKSTAD STATENS VEGVESEN, LIV NORDBY KARTVERKET, OLAF ØSTENSEN

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

Ledningsfornyelse i norske kommuner

Ledningsfornyelse i norske kommuner Hallingtreff 2016 Ledningsfornyelse i norske kommuner 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Holder kommunene høyt nok tempo? Nei, ikke på landsbasis 2 Status nasjonalt (KOSTRA 2014) 43.800 km komm. vannledninger

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Read more at Isiflo.com FDV DOKUMENTASJON. ISIFLO Sprint program og teknisk informasjon. 2. Edition 2011 isiflo.com

Read more at Isiflo.com FDV DOKUMENTASJON. ISIFLO Sprint program og teknisk informasjon. 2. Edition 2011 isiflo.com FV OKUMENTSJON 2. Edition 11 ISIFLO Sprint program og teknisk informasjon Read more at Isiflo.com WHERE QULITY COUNTS - CHOOSE YOUR PRTNER WISELY Sterk Sikker Rask Enkel Kappe Klemring O-ring Push back

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Rent vann til folk og fjord

Rent vann til folk og fjord Rent vann til folk og fjord Kommunikasjonsstrategi 16.01.2007 Gunnar.Angeltveit@CCN.AS Plan for denne økta Navn Visjon Verdigrunnlag Prinsipper for kommunikasjon Prioriterte målgrupper og budskap Valg

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015 Program og påmelding www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! September 2015 Vi har gleden av å invitere deg til BD s fagseminar 25. 27. november

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef PROSJEKTTITTEL Prosjektbeskrivelse SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 3b, 0373 OSLO Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Oppsummering av PRODOK prosjektet Teknologi for et bedre samfunn

Oppsummering av PRODOK prosjektet Teknologi for et bedre samfunn Oppsummering av PRODOK prosjektet 17.11.2010 Bakgrunn Startet etter initiativ fra Skanska høsten 2007 Erkjennelse av at produktdokumentasjon ikke er enkelt, verken for store eller små aktører: Hva skal

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Forenkler VVS-hverdagen

Forenkler VVS-hverdagen Page 1 of 5 Hjem Forenkler VVS-hverdagen Illustrasjonsbilde Når en rørlegger nå handler hos Ahlsell, Brødrene Dahl eller Heidenreich, vil produktdokumentasjon automatisk leveres i et byggeprosjekt, registrert

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering Norsk Vann Satsingsområde rekruttering innen VA-sektoren 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder rekruttering innen VA-sektoren Presentasjon av prosjektleder Rekruttering en stor utfordring for VA-bransjen

Detaljer

KOMPLETT BRANNSIKKERHET

KOMPLETT BRANNSIKKERHET NORGES STERKESTE KOMPLETT BRANNSIKKERHET Produkter Systemer Kompetanse Logistikk www.dahl.no 2 3 Det brenner i gjennomsnitt 74 ganger i Norge hver dag. Tre branner hver time. 20 minutter mellom hver brann.

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge

Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge Hallingtreff 2017 Arnhild Krogh, Norsk Vann Aktuelle innsatsområder: Litt om kompetansebehov i bransjen Norsk Vanns kursvirksomhet ADK-ordningen, VA-miljøblad

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Velkommen til BA-Nettverket Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Agenda før lunsj 10.00 Velkommen, kaffe og prat 10.30 En kort presentasjon av Powel, Håkon Veland 10.45 Samarbeidsform og forslag til organisering.

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

MEDLEMSAVTALE

MEDLEMSAVTALE MEDLEMSAVTALE 2017 www.smartconstruction.no/bli-medlem/ MEDLEMSAVTALE 1 Om Smart Construction Cluster SA - sammen for lønnsom digitalisering Smart Construction Cluster SA, heretter SCC, er en medlemsstyrt

Detaljer

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN UNDERSØKELSE OKTOBER 2013 - Bruk av virkemiddelapparatet - Kommersialisering av innovasjon - Hva hindrer og fremmer innovasjon MIDDELTHUNSGT 27 0307 OSLO BAKGRUNN Det er

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

NS 3420 SOM VERKTØY INNENFOR DIGITALISERING AV BYGGENÆRINGEN. Merete Fadler, TEKNISKE INSTALLASJONER I BYGGVERK AKUSTIKK OG VIBRASJONER

NS 3420 SOM VERKTØY INNENFOR DIGITALISERING AV BYGGENÆRINGEN. Merete Fadler, TEKNISKE INSTALLASJONER I BYGGVERK AKUSTIKK OG VIBRASJONER Merete Fadler, 2017-11- 02 BYGGEVIRKSOMHET DIGITAL BYGGEPROSESS AKUSTIKK OG VIBRASJONER TEKNISKE INSTALLASJONER I BYGGVERK MILJØRIKTIG BYGGVERK NS 3420 TERMINOLOGI TREKONSTRUKSJONER BETONGKONSTRUKSJO NER

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Digitalt Veikart for BAE-næringen

Digitalt Veikart for BAE-næringen Digitalt Veikart for BAE-næringen Jøns Sjøgren, Markedssjef Boligprodusentenes Forening 23. mai 2017 - Standard Morgen: Digitalisering og tjenesteutvikling Utfordringer og muligheter Digitaliseringen redefinerer

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

MultiPex rørsystem. QuickStop ½ og ¾. Hvorfor bruke Roth MultiPex? QuickStop ½ - mini. Roth QuickStop splittkabel

MultiPex rørsystem. QuickStop ½ og ¾. Hvorfor bruke Roth MultiPex? QuickStop ½ - mini. Roth QuickStop splittkabel Overvåker og beskytter bygg mot vannskader Roth QuickStop fås i ½ eller ¾ og består av: stk ½ eller ¾ magnetventil i messing stk sentral med m sensorledning stk trådløs sensor med m sensorledning Ved registrering

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

HydroHeater. HW HydroHeater. NYHET! Varmt vann på hjul. Kapasitet: 0-100 0 C Opptil 6000 liter varmt vann i timen

HydroHeater. HW HydroHeater. NYHET! Varmt vann på hjul. Kapasitet: 0-100 0 C Opptil 6000 liter varmt vann i timen HydroHeater HW HydroHeater NYHET! Varmt vann på hjul Kapasitet: 103 kw 0-100 0 C Opptil 6000 liter varmt vann i timen HW HydroHeater Mobil enhet for rask levering av varmt vann Mobil energikilde på 103

Detaljer

GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017

GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017 GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017 Geomatikkbedriftene Geomatikkbedriftene skal arbeide for Å fremme næringens innflytelse og anseelse Å spre kunnskap om næringen Å bedre næringens

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Kristiansand 12.okt 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Video smartere samhandling

Detaljer

Status og utfordringer i vannbransjen. Elin Riise

Status og utfordringer i vannbransjen. Elin Riise Status og utfordringer i vannbransjen Elin Riise Internasjonalt fokus på vannkrise og bærekraft International Decade for Action 2018 28 «Water for Sustainable Development» Norsk finansieringsbehov frem

Detaljer