Kommunen skviser næringslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunen skviser næringslivet"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en fersk undersøkelse utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen. I juni i år økte eiendomsskatten i byen med 25 prosent. side 4-5 Sloss mot useriøse aktører SIDE Stadion skaper liv i sentrum SIDE 8-11

2 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2009 leder KO MM U NE N S K V I S E R NÆRINGSLIVET Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en fersk undersøkelse utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen. I juni i år økte eiendomsskatten i byen med 25 prosent. SIDE 4-5 Sloss mot useriøse aktører SIDE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Utgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen Ansvarlig redaktør: Grete Kristoffersen Redaksjon og Grafisk produksjon: KRYSSPRESS Pegasus Publisering as Forsidefoto/montasje: Marius Fiskum Trykk: Norbye & Konsepta AS Opplag: Stadion skaper liv i sentrum S I D E Annonsekontakt: Telefon Kontakt: Postboks 464, 9255 Tromsø Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Telefaks: Næringsvennlige rammebetingelser til jul I forrige Markant jublet vi over at Tromsø vokser i antall innbyggere og at vi oppfattes som attraktiv for investorer og utbyggere. I et slikt bilde er det paradoksalt at privat sektor sakker akterut når det gjelder sysselsettingsvekst, sammenlignet med offentlig sektor. Dette er forhold som opptar Næringsforeningen når vi analyserer hvilke rammebetingelser som bidrar til å skape et vekstkraftig samfunn med konkurransedyktig næringsliv og fornøyde innbyggere. Hvilke forhold bidrar positivt og hvilke faktorer hemmer næringsutvikling? Våre medlemmer driver sin virksomhet i en underskuddskommune, som må kreve inn stadig mer penger til inndekning av lovpålagte tjenester, full barnehagedekning, et rikt kulturtilbud og en lang rekke andre tilbud. I utgangspunktet bør både privatpersoner og bedrifter betale vår skatt med tilnærmet glede innhold - så lenge vi ser en klar velferds- og nyttesammenheng. Nå er det imidlertid lenge siden næringslivet oppfattet at kommunens skatteog avgiftsnivå bidrar positivt i en kost-nytte betraktning. Næringslivet får rett og slett for lite igjen for de stadig tyngre kostnadene det pålegges. Med sommerens økning i eiendomsskatten på 1,1 promille troner Tromsø helt i toppsjiktet i beskatning av næringseiendommer. Denne uka sa formannskapet nei til nok en økning på 0,5 promille, men saken skal opp i kommunestyret også. Uavhengig av den siste halvprosenten er altså Tromsø dyrest av de vi finner det relevant å sammenligne oss med. Når vi også ligger høyt på avgifter til vann/ avløp og renovasjon, sier det seg selv at vi må rope et varsku på vegne av næringslivet. Dersom Tromsø hadde hevdet seg positivt i den nylig gjennomførte kåringen av den mest næringsvennlige kommunen i Troms, AKTUELT Næringslivet skvises En undersøkelse foretatt av Næringsforeningen i Tromsøregionen viser at en bedrift i Tromsø betaler over dobbelt så mye i skatt og avgift til kommunen enn en tilsvarende bedrift må gjøre i Oslo. SIDE 4-5 Egen hjemmebane For å lykkes bedre med lobbyarbeid og med å trekke kapital nordover bør Tromsø og Nord- Norge opprette en egen profesjonell «hjemmebane» i Oslo, mener Per-Mathias Høgmo. SIDE 6-7 Sentrum - hva nå? Mange er bekymret for utviklingen av sentrum i Tromsø. Markant har blant annet sett på hva som skjedde i Molde etter at et fotballstadion fikk sentrums beste tomt. SIDE 8-13 Det er både trist og uforståelig at en kommune som Tromsø verken har økonomisk evne eller politisk vilje til å prioritere flere interne fagressurser til aktiv tilrettelegging for næring. hadde vi nok vurdert situasjonen annerledes og nyansert budskapet. Nordreisa og Gratangen fortjener masse ros fordi de spiller på lag med næringslivet, og forstår verdien av å legge til rette i form av både åpne dører og arealer. Kommunalt næringsarbeid er ikke en lovpålagt oppgave og salderes gjerne i den kommunale budsjettkampen. Det er både trist og uforståelig at en kommune som Tromsø verken har økonomisk evne eller politisk vilje til å prioritere flere interne fagressurser til aktiv tilrettelegging for næring. En dedikert, kompetent, aktiv og serviceinnstilt næringsinstans på høyt nivå, kan rettferdiggjøres gjennom økt verdiskaping og høyere skatteinngang. Det er det vi i næringslivet virkelig ønsker oss til jul i år! Hjerneføde Annonser er som husleie i hjernen på kjøperne, og når man ikke betaler, får man ingen effekt, mener Runar Framnes ved Handelshøyskolen BI. SIDE Fenger på Facebook Stadig flere bruker Facebook som markedsføringskanal, men en må vokte seg for ikke å bli oppfattet som spam, mener Håvard Stangnes, som har lang erfaring med markedsføring gjennom sosiale medier. SIDE Normalår tross krise Bilbransjen selger i år like mange biler som i et normalår. Frykten for finanskrise har hatt større effekt på bil- og boligkjøperne i Tromsø enn selve finanskrisen. SIDE I den pågående diskusjonen om sentrumsutvikling er det mange spennende forslag som fremsettes for både indre- og ytrefileten av byen. I dette Markant viser vi til den positive utviklingen som har preget Molde etter at Aker Stadion ble lokalisert midt i sentrumskjernen. Det å sette opp en arkitektonisk perle av en storstue i Tromsø sentrum, virker kanskje i overkant sprekt sett i forhold til arealbehov og tilgjengelighet. Tankesprellet kan likevel forsvares ut fra et ønske om å tilby et mangfold av opplevelser innen miljøvennlig gangavstand. En parallell er det planlagte Nordområdemuseet hvor lokaliseringsstriden straks bør legges til side for å sikre realisering gjennom statsbudsjettet. Et samlokalisert Nordområdemuseum bør legges til sentrum ut fra flere hensyn, hvorav tilgang til publikum i alle aldre bør være viktigst. I sentrum sikres blant annet nærhet til de vel som er innom Biblioteket hvert år. Slike sentrumsnære publikumsmagneter vil absolutt kle en moderne, miljøvennlig og ikke minst nordområdesatsende by som Tromsø ønsker å være. Det kan listes opp mange ønsker fra næringslivet i år. Vi som jobber i Næringsforeningen ønsker mest av alt en fredelig jul og et optimistisk 2010 for alle våre medlemmer! Grete Kristoffersen direktør TEMA Råtten byggebransje De ærlige håndverkerne skvises hardt av de som opererer med litt mer lempfeldig tolkning av lover og regler, og spår sin egen død om få år om ikke bransjen snart kontrolleres bedre. Forbrukerne må også stille klare kvalitetskrav og sikre dette i kontrakt, ellers risikerer de å få elendig utført arbeid til skyhøy pris. SIDE MEDLEMSNYTT Analyserer næringslivet På oppdrag fra Næringsforeningen skal Norut, Jupiter og Bedriftskompetanse lage et analyseverktøy for utviklingen i næringslivet. SIDE Krever mer areal Næringsforeningen krever mer næringsareal i Ramfjord, og kommunen lover svar på nyåret. Side 8-13 Side SIDE

3 aktuelt Tromsø er mer enn dobbelt så dyr som Oslo Sommerens økning i eiendomsskatten på drøye 25 prosent svekker konkurransekraften til Tromsø-bedrifter. Eiendomsskatten for næringsdrivende er allerede på et historisk høyt nivå. Grete Kristoffersen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Næringsdrivende i Tromsø kommune rykker ifra næringsdrivende i andre kommuner når det kommer til kommunalt skatte- og avgiftstrykk. KOMMUNALE AVGIFTER 2009 NÆRING Tromsøs nivå i 2010 kr ,31 TROMSØ KR ,- STAVANGER KR ,- Næringsdrivende i Tromsø må betale nærmere tre ganger så mye i kommunale skatter og avgifter som næringsdrivende i Oslo. Forklaring: Stipulert eiendomsskatt og kommunale avgifter for en bedrift med gjennomsnittlig forbruk, 50 ansatte i en eiendomsmasse på kvadratmeter verdt 15 millioner kroner. Vannforbruket er beregnet til 1855 kubikkmeter per år. n Ord: Thomas Schanche n Illustrasjon: Paul Bardal OSLO KR ,- BERGEN KR ,- Drøye 25 prosent økning i eiendomsskatten fra 2009 til 2010 for næringsdrivende kan ikke kalles annet enn dramatisk. I media kunne det virke som om økt eiendomsskatt var avlyst da formannskapet i november avviste rådmannens forslag om en ytterligere økning av eiendomsskatten på 0,5 promille, gjeldende fra og med Men økningen i eiendomsskatten fra 4,3 til 5,4 promille (25 prosent) ble vedtatt i juni. Og den står. Sommerens økning i eiendomsskatten på drøye 25 prosent svekker konkurransekraften til Tromsø-bedrifter ytterligere. Sammenliknet med en tilsvarende bedrift i Oslo, viser vårt eksempel at Tromsø-bedriften betaler over dobbelt så mye skatt og avgift til kommunen, forklarer direktøren i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Grete Kristoffersen. Hun kommenterer skatte- og avgiftsnivået i Tromsø kommune slik: TRONDHEIM KR ,- BODØ KR ,- KOMMUNALE AVGIFTER 2009 PRIVAT Tromsøs nivå i 2010 kr ,75 TROMSØ KR ,- STAVANGER KR 7.754,- Dette viser at Tromsø kommune er en kommune for offentlig sysselsetting med lite fokus på tilrettelegging for privat utvikling og næringsliv. Avgiftsnivå Renovasjon og vann og avløp avgiftsberegnes etter kostmetoden. Det vil si at de reelle kostnadene for tjenestene blir reflektert gjennom giroen som kommer i posten. I de siste årene har Vann og avløp gjort store investeringer i blant annet renseanlegg, som har økt de kommunale avgiftene. Investeringene har i all hovedsak vært lovpålagte. Men når investeringstakten i fremtiden går ned, vil dette også føre til en reduksjon i avgiftene. Det samme kan neppe sies om eiendomsskatten. Også privat økning Eiendomsskatten er ikke øremerket til noe spesielt formål, og havner i det store «sluket». Erfaringen viser at dersom et skattenivå har blitt innført, er det lite sannsynlig at nivået vil synke, mener Kristoffersen. OSLO KR 5.236,- BERGEN KR ,- TRONDHEIM KR ,- BODØ KR ,- Etter den voldsomme økningen i eiendomsskatten, er byrden fra kommunale skatter og avgifter i Tromsø blant landets tyngste for privatpersoner. Forklaring: Stipulert eiendomsskatt og kommunale avgifter for en husholdning med gjennomsnittlig forbruk, i en eiendomsmasse på 100 kvadratmeter til en verdi av 2 millioner kroner. Vannforbruket er beregnet til 185,5 kubikkmeter per år. Alle som eier eller leier en bolig i Tromsø kommune blir rammet av en nærmere 50 prosents økning av den private eiendomsskatten, fra 2,3 til 3,4 promille av boligverdien hvert år. Selv om tromsøværinger i 2010 vil hevde seg helt i norgestoppen når det gjelder kommunalt skatte- og avgiftstrykk, er det skattetrykket til de næringsdrivende som utpeker seg mest i negativ forstand. Eiendomsskatten for næringsdrivende er allerede på et historisk høyt nivå. Ikke bare for de som betaler eiendomsskatt for egne eiendommer direkte. Næringsdrivende som er leietakere må også forberede seg på ytterligere økninger i husleia som følge av at huseiers utgifter øker. Viktig for næringslivet Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Kommunestyret, Elisabeth Steen, er ikke overasket over tallene som blir presentert. Oslo har ikke eiendomsskatt, så vi vil naturlig nok komme dyrere ut enn dem. Dessuten har renovasjonen og vann og avløp gjort miljøinnvesteringer som andre kommuner ikke har tatt. Disse kommunene vil måtte øke avgiftene når investeringene kommer, uttaler gruppelederen. Elisabeth Steen ønsker et større fokus på hva man får igjen for skatte- og avgiftskronene. Tromsø kommune var tidlig EIENDOMSSKATT 2009 NÆRING TROMSØ KR ,- TROMSØ KR ,- STAVANGER KR ,- STAVANGER KR ,- OSLO KR 0,- RENOVASJON 2009 NÆRING TROMSØ KR ,- STAVANGER KR ,- OSLO KR ,- VANN OG AVLØP 2009 NÆRING OSLO KR ,- BERGEN KR ,- BERGEN KR ,- BERGEN KR ,- TRONDHEIM KR ,- TRONDHEIM KR ,- TRONDHEIM KR ,- BODØ KR ,- BODØ KR ,- BODØ KR ,- Kilder: Stavanger.kommune.no, Bergen. kommune.no, bt.no, trondheim.kommune. no, Oslo.kommune.no, tromso.kommune. no, samtale Økonomisjef Geir Pedersen TØK, hammerfest.kommune.no, bodo.kommune. no, Samtale økonomiavd. Bodø Kommune. ute med full barnehagedekning. Slike kommunale tjenester er viktige for næringslivet, kommenterer Elisabeth Steen. 4 5

4 aktuelt Ønsker nordnorsk kontor i Oslo Per-Mathias Høgmo ønsker seg et nordnorsk kontor i hovedstaden. Vi trenger å komme nærmere makta og pengene, mener han. n Ord: Skjalg Andreassen n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen TIL-treneren ser for seg et kontor med gode møteromsfasiliteter og servicefunksjoner bemannet med dyktige lobbyister som kan bidra til å skape resultater; å bringe makt og kapital nordover. Jeg mener man bør vurdere etableringen av et slikt kontor som et virkemiddel for å oppnå dette. Tromsø og Nord-Norge kan i stor grad selv bestemme hvorvidt vi skal være en utkant uten innflytelse. Tilstedeværelse og kontinuitet er i mine øyne de beste tiltakene for å motvirke sånt. Hvis vi skal fortsette å reise til Oslo hver for oss, og leie møterom på ulike hoteller og starte på scratch hver eneste gang, så gjør vi det vanskelig for oss selv. Har vi derimot et fast møtested, støttet av erfarne medarbeidere med kompetanse innenfor lobbyvirksomhet, skaper vi oss et fortrinn, og vi kan oppleve å spille på «hjemmebane» også borte, mener han. I sin tid i fotballforbundet var han med på den samme diskusjonen, om hvordan Norge skulle nærmere seg beslutningstakerne i Brussel. Den gang ble også et eget kontor diskutert. Han synes det er rart at ikke Tromsø og Nord-Norge har vurdert det samme i den norske hovedstaden. Store gevinster Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp) har i 12 år tatt i mot lobbyister. Han har tidligere uttrykt seg kritisk til Nord-Norges innsats for å påvirke og informere rikspolitikere, og den kritikken står han fast ved. Jeg mener både Nord-Norge og Tromsø-miljøet er for passive i lobbyarbeidet. Jeg tror det hadde vært enorme gevinster å hente om de store miljøene i Tromsø hadde koordinert sitt arbeid inn mot de to viktigste årlige begivenhetene i Stortinget; statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, sier han. Han er positiv til Høgmos tanker, selv om han ikke nødvendigvis støtter ideen om å etablere et eget kontor. Jeg er i tvil om etableringen av et kontor eller et sekretariat er veien å gå. Men det er hevet over tvil at den nordnorske lobbyvirksomheten trenger å bli profesjonalisert og systematisert, mener han. Bedriftene mest passiv Lobbyvirksomhet er av mange uglesett og betraktet som et problem for demokratiet, men Korsberg har den motsatte innfallsvinkelen: Jeg har ikke opplevd lobbyister med skjult agenda eller at det ikke er full åpenhet om formål og hensikt. Og da mener jeg denne virksomheten er viktig for demokratiet. Det er viktig at Stortinget får informasjon fra andre steder enn bare regjeringsdokumenter, mener han. Korsberg mener det er nokså enkelt å skissere hvem som er flinkest til å drive lobby overfor Stortinget. Det offentlige er flinkest og mest aktiv; fylker og kommuner. Deretter kommer de store bedriftene med offentlig eierskap kraftselskapene, for eksempel. Så kommer organisasjonene. Og så kommer bedriftene. Og Tromsømiljøet peker seg ut ved å være elendig på dette? Nei, det er ikke riktig å si, for det finnes gode eksempler også ikke minst den jobben Harald Overvaag over mange år gjorde for Universitetet. Men arbeidet fra Tromsøs side er for lite systematisk, det går i rykk og napp og miljøet er for lite samstemt, mener han, og trekker frem det planlagte Nordområdemuseet som et grelt eksempel. Det aller meste jeg har av informasjon om dette prosjektet, har jeg fra media. Og jeg sitter altså i den stortingskomiteen som skal behandle denne saken. Det er rett og slett oppsiktsvekkende at jeg ikke er blitt kontaktet. Jeg formelig verker etter å sende en milliard til Tromsø, men miljøet i Tromsø er ikke samstemt nok til at vi vet hva vi sender penger til, sier han. «Vi bruker veldig mye tid i Oslo» Konsernsjef Oddbjørn Schei i Troms Kraft konstaterer at verken kommunikasjon eller teknologi har redusert avstanden mellom Tromsø og Oslo. Man ser verden ulikt i Oslo enn vi gjør i Tromsø. Det vet jeg, fordi jeg selv har bodd lenge i Oslo. Avstanden til hovedstaden er fortsatt veldig lang, og i Troms Kraft bruker vi mye tid i hovedstaden, sier han. Han understreker at dette ikke begrenser seg til budsjettbehandlinger, eller at virksomheten handler om å forhandle om subsidier. Vår virksomhet for myndighetspleie er helårlig, og handler om næringspolitikk, konsesjonsbehandlinger og industriell utvikling. Vi holder kontakt både med Stortinget, ulike departementer og med NVE (Norges vassdragsog energidirektorat) for å nevne noen, sier han. Flere bruker begrepet «tromsømiljøet»; hvilke andre aktører enn dere inngår i dette begrepet? I utgangspunktet samarbeider vi med alle, både offentlig og privat virksomhet, i og utenfor vår egen bransje. Men vårt perspektiv er i all hovedsak et landsdelsperspektiv og ikke bare et Tromsøperspektiv. Betrakter du ideen om et nordnorsk kontor i Oslo som god? Jeg har ikke reflektert grundig over dette, men vil ikke avvise en slik tanke. Vil Troms Kraft kunne være med å etablere eller finansiere et slikt kontor? Det vil jeg heller ikke avvise. Men initiativet må i så fall komme fra noen andre. Vi kommer ikke til å være førende i en slik prosess, sier han. 6 7

5 Aker Stadion løfter Molde n Aker Stadion ble gitt som gave til byen av Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten. n Kjell Kosberg er arkitekten bak byggverket, som sto ferdig i 1998 og ble nominert til FIABCIs Prix d Excellence i 1999 og vant den norske Cityprisen samme år. n Anlegget til 212 millioner kroner inneholder forretningslokaler, kafeteria og restaurant, og ble innviet 18. april n Antall sitteplasser: Er dette Tromsøs nye attraksjon? Molde by har opplevd et løft de siste 10 årene. Næringslivet gir stadion i sentrum en god del av æren for dette. n Ord: Thomas Schanche n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Det er ofte fornuftig å lytte til drosjesjåfører når man vil lære om folkedypets betraktninger i fremmede byer. Vår sjåfør i Molde var ikke i tvil om Aker Stadions posisjon blant den jevne moldenser. Stadion har løftet byen og selvfølelsen i befolkningen. Men vår mann bak rattet påpekte at det hadde vært stor skepsis til å bygge en stor fotballstadion ved vannkanten i byens sentrum. Det flommet over av leserinnlegg i avisene om at stadion ville bli for dominerende, og at den ville stjele den flotte utsikten vi har til havet og fjellene omkring. Men stadion er nedsenket og dominerer ikke mer enn byggene rundt. Kritikken er helt forstummet, kommenterer vår sjåfør. Vår sjåfør har opplevd at folks bevegelsesmønster har endret seg etter at stadion ble bygget Tidligere var det helt dødt i sentrum på kveldene. Med stadion og de fine promenadene rundt stadion og mot sentrum, har folk begynt å legge kveldsturene hit. Løftet blikk Ved siden av Aker Stadion ferdigstilles det nå et stort badeanlegg med konferanse- og konsertanlegg i overetasjen. Konferansedelen drives av Rica Seilet Hotell som ligger vegg i vegg, som også huser Bjørnson Kulturhus. Hotellet har med sin spenstige utforming allerede blitt et landemerke. Daglig leder i Molde Næringsforum, Britt Flo, bet seg merke i Jo Nesbøs analyse av moldensere før og etter åpningen av Aker Stadion, når han i 2002 sto for åpningen av hotellet. Da jeg kom til Molde for 10 år siden, så folk ned i grusen når jeg hilste på dem. Etter byggingen av stadion ser folk meg inn i øynene, kommenterte den observante Molde-supporteren. Britt Flo forklarer at byen har gått gjennom en transformasjon de siste 10 årene. Mange positive endringer kan trekkes frem, men stadion var en katalysator. Merkevare Egentlig er Molde ( innbyggere) lillebroren til Ålesund ( innbyggere) i Møre og Romsdal. Men på grunn av fotballklubben og stadion tror mange det forholder seg motsatt. Men uten rike lokalpatriotiske onkler hadde prosjektet neppe blitt gjennomført. Aker Stadion var en fantastisk gave fra Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten, til Molde by. Byggingen av stadion var en milepæl og bygget har blitt et landemerke som vi er veldig stolte av, forteller lederen for Moldes Næringsforum. Flo forklarer at dette har gitt ringvirkninger for hele regionen. Molde FK er regionens viktigste identitetsbygger. Vi hadde vært fattige uten. Klubben har fått med seg befolkningen i hele omlandet, selv de som egentlig ikke er interessert i fotball, legger hun til. Molde har de siste årene registrert en forsiktig, men eskalerende befolkningsutvikling. Hun mener stadionutbygging har en liten del av æren for dette. Stadion var startskuddet for et felles løft fra kommunen og næringslivet. Det er mange konkrete prosjekt som har vært viktige, men det å fullføre visjoner som byggingen av et stadionanlegg, har vært sentralt. Sentrum Leder i Molde Sentrumsforening, Hilde Nerland, opplever som så mange andre sentrumsforeninger konkurranse fra store kjøpesenter utenfor sentrum. Men mens Ålesund er nærmest dødt på grunn av kjøpesentrene, holder sentrumsbutikkene i Molde fortsatt stand. Hun gir stadion litt av æren for dette. Stadionfasilitetene har gjort det mer attraktivt for folk utenbys fra å kjøpe årskort til kampene. Siden stadion ligger i sentrum, får vi profilert sentrumsbutikkene på en fin måte. Butikkene er veldig flinke til å pynte butikkvinduene på kampdagene, legger Nerland til. Nerland tror også kulturhuset Bjørnson på Rica Hotell Seilet og badelandet vegg i vegg med stadion vil gi positive ringvirkninger for sentrumsbutikkene. Brukerne av stadion, kulturhuset og badelandet er neppe de samme menneskene. Slik blir tilstrømmingen og profileringen av sentrum enda bedre. Vi tar selvfølgelig mange grep og gjennomfører ulike prosjekter for styrke sentrumsbutikkene, påpeker Nerland. Men aktiviteten i og rundt Aker Stadion er veldig viktig for oss. Denne montasjen gir en pekepinn på hvordan det hadde sett ut dersom Telenor Arena ble plassert i Mack-tomta. Kilde: finn.no Kan dette bli Tromsøs storstue? Helt topp! mener Ingebrigt Steen Jenssen. Svært usannsynlig, sier Christian Ringnes. n Ord: Espen Andreassen n Illustrasjon: Rune Stoltz Bertinussen Tenk tanken: en bygning som forener både de store og de små anledningene i Tromsø. Et sted a la Stabæks Telenor Arena, men som kan bli enda mer innholdsrikt. Og hva er bedre enn å legge den et steinkast fra de øvrige tilbudene i sentrum, midt mellom Polaria og Nerstranda Senter, med strandpromenade rundt. Et Mack Arena kan også inneholde kjøpesenter, opplevelser, konferanser og hotell. Med et nytt badeland like ved. Kort sagt et innhold som trekker familier til sentrum fra fjern og nær, kanskje spesielt når Tromsø IL kjemper om seriegull For å illustrere tankeleken har vi satt inn arealbehovet til en stadion i Mack-tomta. Dette kan bli helt topp! Det som kan bli utfordringen er parkering og tilrettelagt adkomst. Dersom det kommer på plass så kan noe slikt bli helt utmerket, mener Mr. Stabæk, Ingebrigt Steen Jenssen. Investor i prosjektet, Christian Ringnes, ser imidlertid flere svakheter med beliggenheten. Svært usannsynlig Ifølge Ringnes er det imidlertid flere grunner til at det ikke vil Christian Ringnes. Ingebrigt Steen Jenssen. være realistisk med en slik plassering av en ny fotballstadion. Så vidt han vet har et slikt forslag ikke vært brakt på banen i prosessen med utarbeiding av Mack-kvartalet. Det er sikkert mulig å få til i teorien, men dette er nok svært usannsynlig, først og fremst av økonomiske, men også av estetiske og praktiske grunner, sier Ringnes til Markant. Hovedlinjene for prosjektet er ifølge investoren allerede bestemt. Innholdet er ikke fastlagt i detalj, men hovedelementene blir mest sannsynlig et kulturkvartal, et kjøpe- og opplevelsessenter, et hotell og noen kontorer på eiendommen. Dette vil passe godt i forhold til eiendommens beliggenhet, arrondering og eksisterende bygningsmasse, forteller Ringnes. Behovet for storstue Dersom man skal være et lag som jevnt og trutt er blant de beste, så må man ha en arena 8 9

6 som evner å generere inntekter både under og etter fotballsesongen. TIL må ha inntekter og en ny arena for å etablere seg i toppen, forteller Ingebrigt Steen Jenssen. Stabæk greide å endre pengestrømmen sin drastisk etter at de tok flyttingen fra gamle Nadderud til Telenor Arena. Plutselig hadde de et stadion som kunne gi et tilbud til sponsorene. De hadde et stadion som kunne brukes til mer enn å spille fotball. Vi tjente mer penger på to europacupkamper i år enn vi gjorde på hele Tippeligaen i fjor, forteller han. Taket nødvendig Det ble hevet en del fotballøyenbryn i landet da det kom ut at Telenor Arena skulle ha fast tak. Ifølge Ingebrigt Steen Jensen var dette en nødvendighet for at stadionet skulle få andre bruksområder. Hvis vi gjorde det om igjen ville vi heller brukt mindre penger på ting som det i ettertid skulle vise seg ikke var verdt det. Vi har for eksempel ganske dyre investeringer i lydanlegg, storskjerm og tilrettelegging for TV. Vi kunne gjort dette mye billigere, men likevel fullgodt. Vi vurderte aldri å Ifølge styreleder i Alfheim Stadion, Knut Wilhelmsen (bildet), er det mye mer enn bare et fotballstadion som planlegges. Det snakkes i tillegg om kongressenter, næringsarealer, badeland og breddeidrett. Men hvor denne storstuen skal ligge er fremdeles et åpent spørsmål. Vi jobber med utredningen. Vi har ulike alternativer for lokalitet, men kan ikke gå ut med noen dokumentasjon ennå, sier Wilhelmsen. Sentrum mener han under alle omstendigheter blir for dyrt. ta av taket, forteller han. Taket åpner for muligheten til å ha konferanser, konserter og andre store arrangementer. Vi har for eksempel hatt bilrally inne på stadion. Det skal bli hesteshow, finale i X-Factor og internasjonal Grand Prix-finale. Det har blitt en sann storstue. Dersom Tromsø hadde noe slikt kunne det vært dere som arrangerte Grand Prix. Alt bedre enn stadion For investorer som Ringnes er ikke fotballstadioner det som genererer mest profitt. Investeringer i idrett er noe som gjøres av ideelle årsaker, ikke med tanke på fortjeneste. Norske fotballstadioner og større idrettsanlegg forøvrig har det til felles at de nesten uten unntak har innebåret store kostnader og lite inntekter for byggherrene, oftest med massiv refinansiering eller konkurs som resultat. Og det til tross for at tomten i de fleste tilfelle har vært helt gratis, hvilket så absolutt ikke er tilfelle for Mack-tomta. De fleste andre anvendelser vil nok generere mye større inntekter for sentrumsområdet enn et fotballstadion, mener han. Vurderer alle muligheter Alle muligheter vurderes i denne tidlige fasen av stadionplanleggingen. Langnes og Tromsdalen seiler opp som aktuelle tomtealternativer, men sentrum beskrives som helt uaktuelt. Isteden er Langnes et av forslagene som diskuteres. Markant kjenner også til at arealer i Tromsdalen skal være attraktive for denne typen satsing. Kan TIL risikere å få hjemmebanen sin i Tromsdalen? Dersom det blir det beste alternativet og dersom klubben ønsker å bruke anlegget, så ja. Wilhelmsen understreker at prosjektet er i en svært tidlig fase. Det er ennå langt frem til det tas en avgjørelse. Først må forstudien ferdigstilles, så må saken videre til styringsgruppa og kommunen. Vi har konferert med mer enn hundre forskjellige mennesker på alle tenkelige nivå. Vi ønsker å få flest mulig innspill i denne prosessen, sier Wilhelmsen. Skal fornyes: Meierikvartalet i Tromsø. Er fornyet: Carl Johan-kvartalet. Fornying pågår: Tempogården. Sentrum mangler strategi Tromsø sentrum trenger ikke en storstue. Med en helhetlig strategi kan sentrum bli en storstue i seg selv, mener forretningsutvikler Yngve Lyngh. Lyngh har vært involvert i flere store fornyingsprosjekter i Tromsø sentrum de siste årene. Blant dem finner vi Carl Johankvartalet, Tempogården og den kommende ansiktsløftningen til Meierikvartalet. I løpet av årene i bransjen mener han å se hva som mangler i Tromsø sentrum og hvorfor handelsstanden lekker til de andre bydelene og utover kommunegrensen. Tromsø sentrum mangler en helhetlig strategi, slår Lyngh fast. Opplevelser og nisjer Ifølge forretningsutvikleren i Team2 står sentrum foran sin største utfordring når det skal satses stort på Langnes. Da må sentrum ta grep. En strategi må utarbeides av flere parter; gårdeiere, forretningsdrivere, kommunen og befolkningen. Det må bli åpne høringer, folkemøter og temamøter. Man må invitere inn de som jobber med kultur, idrett og de som skal legge infrastrukturen, slik som for eksempel Remiks og Tromsø Vann og Avløp. Det må kjøres en prosess på hvordan sentrum bør bli, forteller Det må kjøres en prosess på hvordan sentrum bør bli, forteller forretningsutvikler i Team2, Yngve Lyngh. Lyngh, som mener sentrum må satse på opplevelser og nisjer som ikke er tilgjengelig i de andre bydelene. Prostneset er for eksempel en av de få plassene i sentrum der det kan legges til rette for åpne konserter. Deler av plassen, gjerne kombinert med tak, kunne gitt mulighet for mange arrangement, sier Lyngh. Ulike vilkår På grunn av plassmangel har de andre bydelene et stort fortrinn når det gjelder parkering. Dette er ifølge Lyngh et problem som kan løses. Jeg mener det burde være like vilkår for bydelene. Dersom det er parkeringsavgift i sentrum burde det være det samme på Langnes, påpeker han. Skyggelagt torg Enkelte områder av sentrum kan tjene stort på en revitalisering. Spesielt Stortorget som en gang var hjertet av byen. En av utfordringene med Stortorget er at det er for lite sol, sier Lyngh og mener Strandtorget har tatt over rollen Stortorget hadde som bysentrum. Han mener området rundt torget i det lengste burde bygges med tanke på å slippe lyset til på best mulig måte. Dette gjelder også de omdiskuterte planene for Domus-bygget. Jeg har påpekt at Coop burde tenke dristigere og heller bygge utover i sjøen. Å beholde utsikten mot brua og Ishavskatedralen er svært viktig, sier han. Lyngh ser for seg et vitalt sentrumsområde med mange båter, fri sikt til solnedgangen og sentrum for øvrig. Et knutepunkt. Få sola tilbake til torget og utvid med en jetee. Få liv i fiskemarkedet og få åpnet flere fiskerestauranter. Da får vi et område som endelig kan sette Tromsø på kartet som sjøby

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

Betaler dobbel kraftpris. Mobiliserer næringslivet. Tjener på samarbeid. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen september 2008

Betaler dobbel kraftpris. Mobiliserer næringslivet. Tjener på samarbeid. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen september 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen september 2008 Mobiliserer næringslivet SIDE 10-11 Tjener på samarbeid SIDE 14 Betaler dobbel kraftpris Det hender næringslivet i Nord-Norge betaler nesten

Detaljer

seiler ForBI Foreslår gratis buss Veitasenteret øker mest Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008

seiler ForBI Foreslår gratis buss Veitasenteret øker mest Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008 seiler ForBI Tromsø Havn har en kaiavgift som er 78 prosent høyere enn Narvik, og 30 prosent dyrere enn Trondheim. I tillegg er reglene på kaia rigide,

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen april 2010 TRENGER flyplass- HJELP Mens enhver småflyplass har dedikerte forkjempere, tar Tromsø flyplassen og dens størrelse for gitt. Nå nedgraderes Tromsø lufthavn.

Detaljer

MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN Fremtidens

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen OKTOBER 2007 Mer matbutikker å mette Til tross for at vi har 40 dagligvarebutikker i Tromsø, mener Kiwi-kjeden det kan være plass til åtte nye. Tromsøværingen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Trondheims milliardbedrifter

Trondheims milliardbedrifter 4 08 tema: Trondheims milliardbedrifter i Inger Johanne Solhaug om Nidar Torkild Reinertsen om Reinertsen AS Berit Rian om ny jobb i NiT Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer