:magasinet. Samhandling skapes gjennom planmessige organisatoriske tiltak og ved bruk av teknologiske fasilitatorer ut over GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":magasinet. Samhandling skapes gjennom planmessige organisatoriske tiltak og ved bruk av teknologiske fasilitatorer ut over GIS"

Transkript

1 23. årgang :: Mai 2011 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 16 ALLMA: Skogbruksplaner på ArcGIS Server plattform Mjøsen Skog, AT-skog og Allskog tilbyr sine kunder effektiv tilgang til geografiske data som bidrar til økt verdiskapning for skogbruket 4 GIS i portalen samhandling med GIS Samhandling skapes gjennom planmessige organisatoriske tiltak og ved bruk av teknologiske fasilitatorer ut over GIS 13 Telenor gir bedre svar med GIS Ved hjelp av GIS kan Telenor gi sine kunder detaljert informasjon om dekning og feilsituasjoner

2 Reis norge rundt på kryss og tvers i sommer! Vi gir deg full lønn, godt med utstyr, transport og overnatting Ønsket kompetanse: Turglad, sprek og nysgjerrig. Lommekjent i tur-norge eller ønske om å bli det! Hovedoppgaver: Gå spenstige turer i hele Norge, ta bilder underveis, lag en beskrivelse av turen/reiseruten, bruke GPS til å tracke turen, blogge underveis. Hva får du? - Penger til å klare deg i sommermånedene på tur - GPS med kamera og kart over hele Norge for å finne frem, ta bilder og tracke turer - Turklær og utstyr fra Sport1 for å kunne klare deg gjennom all slags vær - Gratis NSB-billett og bil fra AVIS for å kunne reise på kryss og tvers i landet vårt - Overnattinger på Tørvis hotell i Lusterfjorden, hvor mange av de spektakulære turene kan gjennomføres - Tilgang til lommekjent.no og våre iphone/androidapplikasjoner til fri bruk Slik søker du: eller finn oss på facebook.com/norgessprekestesommerjobb Spørsmål; ta gjerne kontakt med Tom Meier, eller på mobil

3 :leder Understanding Our World Årets internasjonale Esri brukerkonferanse går som vanlig av stabelen i San Diego fra juli. Dette har blitt et høydepunkt for mange innen GIS-familien som samler over deltagere fra alle verdens hjørner til en uke med deling av kunnskap, erfaringer og sosiale arrangement i en av USAs hyggeligste storbyer. Til tross for at konferansen går av stabelen midt i den tradisjonelle norske fellesferien, samler den hvert år også en stor kontingent norske deltakere. I skrivende stund har over 50 meldt seg på og det er fortsatt mulig bli med. I tillegg til å presentere GIS-teknologien og Esris strategiske retning gir konferansen muligheter til å høre og møte GIS-brukere fra hele verden og over et bredt spekter av fagfelt. Tema for årets konferanse er Understanding Our World. Med andre ord hvordan GIS kan benyttes til forstå det ofte sammensatte og komplekse bildet i den fysiske verden hvor vi lever. Temaet er ikke ulikt kjernen i Geodata visjon, Vi hjelper verden å se og forstå nåtidens utfordringer slik at vi kan bygge en tryggere fremtid. Denne visjonen er en sentral driver i Geodatas beredskapssatsning. Vi har over flere år jobbet mye med bruk av GIS i beredskap i ulike sammenhenger. Dette arbeidet har vi nå tatt et steg videre og samlet mye av erfaringene i produktet Safepoint360 som også er en av artiklene du kan lese mer om i dette nummeret. Det skjer mye i GIS-bransjen for tiden og vi er i en kontinuerlig og rivende utvikling. Dette nummeret inneholder en rekke artikler på tvers av ulike typer kunder og bransjer og viser derved hvor bredt inngrep GIS-teknologien etter hvert har fått i hverdagen hos mange virksomheter. Jeg håper det vil gi deg ideer, inspirasjon og spennende innspill også til hvordan din virksomhet kan utnytte mulighetene til å spre GIS-teknologi til et stadig bredere lag av brukere. God lesning! Geir Nyheter 4 GIS i portalen samhandling med GIS 6 Samfunnssikkerhet og beredskap med SafePoint SkiVM Bedre svar med GIS 14 Treffer kundene bedre 16 Effektiv tilgang til geografiske data bidrar til økt verdiskapning for skogbruket 18 ArcGIS i minerydding 22 KLIF har valgt Geodata AS som rammeavtalepartner på Esriteknologi for perioden GISdata-nytt 23 Lynraske bakgrunnskart servert fra Nettskyen 24 Automatiske leveranser av kartdata gjennom Infoland kommunenytt 26 Integrasjon mot KlimaGIS 26 Hjorteviltforvaltning i Hemne kommune KONFERANSER 28 Norsk Esri Brukerkonferanse Esri Internasjonal brukerkonferanse Esri Europeisk brukerkonferanse GIS-dagen 17. november 2011 FIRMANYTT 33 Powel og Geodata inngår strategisk samarbeid 34 Nye fjes hos Geodata kurs og undervisning 35 Velkommen til kurs hos Geodataskolen 36 Nye Site License avtaler 36 Undervisning i feltverktøy ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 37 Esri 6 th European Education Manager Summit hos Geodata AS Forsidebildet: Mjøsen skog Foto: Mjøsen skog bransjenytt 38 GIS-dagen hele året Midtsiden 19 Tegn et verdenskart

4 : nyheter Inge Anundskås, Geodata AS GIS i portalen samhandling med GIS I tidligere utgaver av Geodatamagasinet har vi snakket om hvordan ArcGIS Server bidrar til samhandling i virksomheten. Rett forvaltning av egne data, gode verktøy for å skape et riktig beslutningsgrunnlag og muligheten til enkel distribusjon av både data og analyser er en forutsetning for samhandling og som dermed treffer samtlige mønstre for GIS-implementasjon. Men samhandling er mer enn geografiske data, karttjenester og webapplikasjoner. Det handler også om å bryte barrieren mellom brukere, enheter, interessegrupper og mennesker. Samhandling skapes gjennom planmessige organisatoriske tiltak og ved bruk av teknologiske fasilitatorer ut over GIS. Arbeidsprosesser må samordnes og det må tilrettelegges for at data/informasjon kan flyte mellom ulike IT-systemer. Likeledes må det skapes en felles arena som legger til rette for deling av kunnskap, data og beste praksis. Denne artikkelen gjør intet dypdykk i de organisatoriske grepene som er nødvendige, men vil belyse noen elementer ved de tekniske aspektene ved samhandling. Webtjenester En webtjeneste er kort fortalt programvare som skaper samhandling mellom maskiner. I denne sammehengen kan vi tenke på webtjenester som måten vi omdefinerer mange og komplekse datasett og avansert funksjonalitet til håndfast informasjon og veldefinerte operasjoner. Webtjenestene, eller informasjonen/operasjonen de representerer, utgjør byggesteiner i arbeidsprosessene som understøtter våre forretningsbehov. Prinsippene bak webtjenester sikrer oss interoperabilitet, slik at ulike systemer fra forskjellige leverandører kan snakke sammen. Etableringen av en tjenesteplattform blir dermed en sentral forutsetning for å samordne arbeidsprosesser. Det spennende med GIS er utvalget og omfanget av hva som kan leveres som webtjenester, enten det er geografiske data, geokoding, romlige analyser, datakonvertering, søk, kartpresentasjon, 3D visualisering m.m. Portalteknologi Informasjonen, analysene og arbeidsprosessene må systematiseres, gjøres søkbare og enkelt tilgjengelige for at kunnskap skal flyte og samhandling fungere. Denne utfordringen er adressert av de fleste store programvareleverandører gjennom ulike samhandlingsplattformer og portalløsninger. Disse løsningene blir stadig mer strategisk viktige, både for leverandørene og brukerne av disse. De fleste større virksomheter har både anskaffet denne teknologien og har, eller er i ferd med å, utarbeide en tydelig strategi for implementasjon og bruk. Felles for slike portalløsninger er evnen til å håndtere ulike brukerroller/sikkerhet, verktøy for informasjon og fildeling, rammeverk for integrasjon mot andre systemer, webpublisering, arbeidsprosesser, muligheten for enkelt å tilrettelegge innhold for ulik bruk m.m.. De fleste sluttbrukere vil gjenkjenne disse løsningene som virksomhetens intranet eller virksomhetsportal. Visjonen bak disse løsningene er gjerne nettopp å skape et samhandlingsrom og en arena for kunnskapsutveksling. GIS i portalen For deg som er interessert i å tilrettelegge for kunnskapsdeling og samhandling med GIS er slike portaler interessante av flere grunner. Portalen gir tilgang til unike og verdifulle forretningsdata som i kombinasjon med geografiske data kan gi spennende muligheter. Geografiske data kombineres med data og informasjon lagret i portalen og :4

5 : nyheter sammen med spennende tjenester fra Skyen skapes et felles situasjonsbilde. Kraftige analysefunksjoner (geoprosessering), spørringer og temakartlegging avslører og visualiserer trender, mønstre og sammenhenger i informasjonen. Videre representerer en portal et felles inngangspunkt til mer informasjon, noe som spiller opp til at den skal benyttes av alle, på tvers av virksomheten. For deg åpnes et potensiale for å eksponere helt nye brukergrupper for kraften i et velbygget GIS gjennom et kjent og felles grensesnitt portalen. ArcGIS Mapping for SharePoint Som en åpen tjenesteplattform kan ArcGIS Server understøtte enhver kjent portalteknologi i markedet. For Microsoft SharePoint er det enda enklere å integrere GIS som en del av intranettet eller virksomhetsportalen. Ved hjelp av ArcGIS API for MS Silverlight har Esri utviklet komponenter som gir rik GIS-funksjonalitet til SharePoint. I hovedsak leveres funksjonaliteten som en webpart (tilsvarer en Portlet og betyr en programvarekomponent med brukergrensesnitt som kjører i en portal). Denne webparten kan best beskrives som en meget funksjonsrik webapplikasjon som i tillegg er svært konfigurerbar og som sømløst utgjør en del av SharePoint. Det i seg selv er et spennende aspekt, som gjør det mulig å enkelt rulle ut en tilpasset GIS-applikasjon gjennom et kjent brukergrensesnitt (SharePoint) og som treffer mange brukere. Tilpasninger kan gjøres helt uten å skrive kode, ved å sette webpart en i redigeringsmodus, eller ved videreutvikling i ArcGIS API for MS Silverlight. I redigeringsmodus kan funksjonalitet fjernes, legges til eller konfigureres gjennom et intuitivt brukergrensesnitt. Dermed bør ArcGIS Mapping for SharePoint være et interessant alternativ til frittstående webapplikasjoner med GIS-funksjonalitet. Styrken ved ArcGIS Mapping for SharePoint ligger imidlertid i muligheten til å kombinere GIS-data med virksomhetsdataene i portalen. SharePoint-lister (tabeller) kan enkelt geokodes ved hjelp av automatiserte arbeidsprosesser, slik at dataene kan vises og analyseres i kartet. Oppsummering GIS som teknologi er modent og tilpasset rollen som en av flere fasilitatorer for å skape samhandling. Gjennom å etablere en rik tjenesteplattform tilrettelegges det for informasjonstilgang, bedre beslutningsgrunnlag og kunnskapsdeling. En virksomhetsportal syr disse tjenestene sammen til samordnede arbeidsprosesser og skaper et felles situasjonsbilde av virksomhetens kollektive kunnskap (både geografisk og tabulær). Portalen og dens tjenester og arbeidsprosesser tilrettelegger for bruk på tvers av organisatoriske enheter. Det igjen gir grobunn for felles verdiskapning som ytterligere forsterker motivasjonen for videre samhandling. Referanse: :5

6 : nyheter Knut Fredrik Sæther, Geodata AS Samfunnssikkerhet og beredskap med SafePoint360 Samfunnssikkerhet har gjennom de siste årene fått økt oppmerksomhet og vi har alle gjennom media opplevd de siste års dramatiske hendelser både globalt og lokalt på nært hold. Gjennom lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling skal hensynet til samfunnssikkerhet ivaretas i all planlegging ( 3-1 (h)). Det er innført en generell plikt som pålegger kommunene å påse at risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) gjennomføres ved utarbeidelse av planer for utbygging ( 4-3). Som en konsekvens av dette har Direktoratet for Sivilt beredskap inngått en rammeavtale med firmaet OneVoice på leveranse av løsningen CIM. CIM er et verktøy for loggføring, beslutningsstøtte, planlegging, informasjon i kriser, mediehåndtering med mer. Alle landets kommuner og fylker har tilgang til denne løsningen som driftes av One- Voice. I beredskapssammenheng er GIS essensielt for å kunne besvare en rekke sentrale spørsmål. Alt som skjer, skjer et sted. GIS kan rask og effektivt gi svar på flere problemstillinger både i en analyse- og planleggingsfase og i en operativ fase under håndtering av en krise: Hvilke potensielle risikoer og farer finnes i et område? Hva slags område kan en hendelse berøre? Hvilke sårbare infrastruktur-, bygg-, naturområder og befolkning finnes i det potensielt berørte området? Hvor bør hvilke tiltak settes inn, i forkant for å redusere trusselen eller i etterkant av en reell hendelse? Hvilke ressurser bør vi utplassere på forhånd i nærheten av en potensiell fare for å minimere konsekvensen? Hvor finnes det ressurser ifm en reell hendelse? Hvordan ser situasjonen ut i området akkurat nå? Hvor er hendelse, infrastruktur, ressurser, mannskaper og befolkning i forhold til hverandre? Svarene på disse spørsmålene har alle en geografisk dimensjon som GIS kan bidra til å belyse. SafePoint360 en introduksjon På bakgrunn av dette har Geodata gjennom det siste året planlagt og utviklet beredskapsløsningen SafePoint360 som er tett integrert med CIM fra OneVoice. I det etterfølgende beskrives sentrale deler av denne løsningen. Safepoint360 hjelper verden å se og forstå nåtidens utfordringer, slik at vi kan bygge et tryggere samfunn samler all relevant stedsinformasjon og funksjonalitet i kartet. Et geografisk datavarehus for beredskap! Visualiserer situasjonsbildet både i en analyse- og planleggingsfase og under en krise gjennom et enkelt og intuitivt grensesnitt integrerer sømløst med CIM fra OneVoice. gir raskt nøyaktig og forståelig informasjon til ansvarlige, samarbeidende etater, media og publikum! retter seg mot alle virksomheter og organisasjoner med beredskapsansvar både i offentlig og privat sektor. Hva gjør Safepoint360? Samler all relevant stedsinformasjon og funksjonalitet i kartet. Et geografisk datavarehus og informasjonsmodell bygd for beredskap! Visualiserer situasjonsbildet både i en analyse- og planleggingsfase og under en krise gjennom et enkelt og intuitivt grensesnitt Gir raskt nøyaktig og forståelig informasjon til ansvarlige, samarbeidende etater, media og publikum gjennom bruk av kart som kommmunikasjonsmekanisme! :6

7 : nyheter Integrerer sømløst med CIM fra OneVoice. Retter seg mot alle virksomheter og organisasjoner med beredskapsansvar både i offentlig og privat sektor. Gevinster ved bruk av Safepoint360 Hever beredskapskvaliteten i kommuner, fylkeskommuner/fylkesmenn, direktorat, departementer og andre virksomheter med beredskapsansvar. Reduserer arbeidsmengde og kostnader i f m beredskapsarbeid betydelig. Forbedrer samhandling mellom beredskapsenheter og beredskapsnivåer (kommune fylke - nasjonal). Gir bedre og raskere beslutningsstøtte. Safepoint360 består av En brukerklient som er sømløst integrert med CIMs brukergrensesnitt med konfigurerbart innhold. En ROS og beredskapsdatabase som er installert og integrert med CIM installasjonen. En (ArcGIS)GIS server for behandling av geografiske data fra informasjon til avanserte analyser. Løsningen leveres som en driftstjeneste uten at kundene må installere maskin- eller programvare hos seg. For større virksomheter som har et eget GIS-driftsmiljø leveres Safepoint360 også som tradisjonell programvare. ArcGIS Server er påkrevd. Tjenester Raske oppdaterte bakgrunnskart og flyfoto. WMS, WFS, WCS fra nasjonale etater og kommuner. Sanntidsdata som AIS, trafikkinformasjon, værdata til sjøs og til lands e t c. Webklient Brukerinteraksjon Konfigurerbar Datavarehus+GIS-server Lagring og filtrering av viktige geografiske data som grunnlag for å analysere og visualisere. Dokumentere og visualisere planer, tiltak, ROS analyser etc. Tett integrert med CIM. Karttjenester og avanserte geografiske analyser (Safepoint360 Analytics). Safepoint360 er modulbasert Safepoint360 er modulbasert og kommer i tre utgaver. Modul / Versjon Safepoint360 Basic Safepoint360 Analytics Safepoint30 Live FieldFeed Funksjonalitet Navigasjon, kartbakgrunner, adresse- og stedsnavnsøk Utskrift til PDF Et vell av tilgjengelige Informasjonslag relevant for beredskap (flom, skred, e t c) Informasjonsmodell og datavarehus for ROS og beredskapsinformasjon Redigeringsverktøy for å dokumentere Ressurser, ROS og krise-situasjoner Synkronisering av Ressurser, ROS-hendelser og tilhørende egenskapsdata mellom CIM og Safepoint 360 Mer avanserte analysemodeller for beregning av berørte områder Rapporter: Demografi i berørte områder, sårbare bygg i berørte områder e t c Andre geografiske analyseverktøy: Kjøretidsområde, finn nærmeste ressurs, raskeste omkjøring e t c Felt-løsning rettet mot mannskap og publikum for å melde inn observasjoner i tilknytning til en hendelse fra web og smartphones Filter/rapporteringsløsning for å aggregere og navigere live observasjoner i et operasjonssenter :7

8 : nyheter Tabellen på siden foran viser et sammendrag av funksjonaliteten i de enkelte versjonene. Safepoint360 Live Field- Feed- modulen er fortsatt på konseptstadiet og er ikke tilgjengelig ennå. Tematiske informasjonslag Gjennom menyvalget Informasjonslag får brukeren tilgang til et rikt sett med informasjonskilder som er med på å gi forståelse av situasjonsbildet i et område, både i analyse- og planleggingsfasen så vel som i en operativ krisesituasjon. Denne informasjonen legges over bakgrunnskartet og kan fortløpende slås av eller på som kategori, underkategori eller som individuelle kartlag. Det er ingen begrensninger i antall nivåer eller undernivåer, kun hva systemadministrator har konfigurert opp. En standard Safepoint360-konfigurasjon av Informasjonslag inneholder over 100 forskjellige lag tilgjengelig gjennom Norge Digitalt samarbeidet. I tillegg er en rekke lag konfigurert basert på Safepoint 360 analyser og aggregerte situasjonsbilder. Integrasjon med CIM Safepoint360 integrerer med CIM på en rekke områder. Denne integrasjonen omfatter både navigasjon og utveksling av informasjon mellom de to systemene: Enkel tilgang til informasjon i henhold til DSBs anbefalte datastruktur. Dokumentasjon av situasjonsbilde per Ressurs, ROS-analyse og hendelse i CIM Ved å velge Kart -noden i CIMs navigasjonstre får man opp Safepoint360-bildet og kan begynne å dokumentere situasjonen på stedet ved å bruke Safepoint360s tegneverktøy. Safepoint360 lagrer området det er gjort dokumentasjon for slik at når man navigerer fra CIM neste gang vil Safepoint360 automatisk navigere til og zoome inn til det området det er dokumentert for. Eksempel på et aggregert situasjonsbilde i Safepoint360 for en detaljert ROS-analyse i CIM. :8

9 : nyheter Aggregering av situasjonsbilder for ROS og ressurser For hver enkelt detaljanalyse på hendelse eller ressurs man dokumenterer i kartet, kan man se et aggregert situasjonsbilde som viser summen av alle hendelser eller ressurser tilgjengelig i et område. Figuren nederst på forrige side viser et eksempel på et aggregert situasjonbilde i Safepoint360 for en detaljert ROS-analyse i CIM. Synkronisering av informasjon i CIM ressurser, CIM ROSanalyser og kart Når man redigerer ressursinformasjon eller utfører ROSanalyser i CIM kan man synkronisere både informasjonselementer og egenskaper på for eksempel ressursen eller hendelsen i CIM. Det sikrer at kart hele tiden er automatisk oppdatert. Et eksempel på dette er at risikonivåer som settes for en potensiell hendelse i ROS-analysen i CIM får oppdatert visningen av risikonivå også i Safepoint. Situasjonsbilde i CIMs informasjonstavler Safepoint360 integrerer det aktive situasjonsbildet for en hendelse i CIMs informasjonstavle som gjør at krisehåndteringsledelsen hele tiden har et oppdatert bilde av forholdene på stedet. Støtte for CIMs sikkerhetsmodell i Safepoint360 Safepoint360 integrer med CIMs sikkerhetsmodell som gjør at rettigheter m h t hvem som kan lese, skrive og slette data i CIM også blir overholdt når brukeren beveger seg over i Safepoint360. Dette gjør løsningen både enklere å sette opp og administrere over tid. Fleksibilitet i konfigurasjon og implementasjon Safepoint360 er bygd med basis i Esris GIS-plattform og utnytter alle aspekter av denne m h t fleksibilitet og konfigurerbarhet. Det gjør at vi kan tilpasse Safepoint360 til alle typer scenarier uten uker og måneder med utvikling. Ved å benytte styrken til geodatabasen, verktøy som Model- Builder for å skape avanserte analyser og den tjenesteorienterte arkitekturen til ArcGIS Server kan Safepoint360 utnytte allerede eksisterende kompetanse og ressurser i en virksomhet til å levere en skreddersydd og enkel brukeropplevelse til de som jobber med beredskap. Neste versjon Safepoint360 Basic kommer i en ny og utvidet versjon 1.1 denne våren hvor en tettere og mer sømløs integrasjon med CIM er hovedområdet. Safepoint360 Analytics er under utvikling og er planlagt å være tilgjengelig til sommeren. Det vises til Geodatamagasinets utgivelse, april 2010, som omhandlet beredskap og samfunnssikkerhet som hovedtema. Utgaven finnes som.pdf dokument på vår hjemmeside. For ønske om nærmere informasjon om SafePoint360, ta kontakt med Tore Jensen (e-post: tlf ) eller artikkelforfatter tlf ). :9

10 : nyheter Tore Jensen, Geodata AS SkiVM 2011 Tema for årets norske Esri brukerkonferanse var GIS for Alle. Under konferansens åpning ble dette eksemplifisert gjennom en tenkt bruk av ArcGIS-plattformen i planlegging og gjennomføring av SkiVM 2011 i Oslo. Forvaltning/Publisering Scenariet startet med innsamling, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av relevante data for prosjektet en klassisk dataforvaltningsrolle. Laserdata og flyfoto ble hentet fra Blom ASA og arena-kart fra Oslo kommune/skivm2011 AS. Laserdataene var spesielt interessante for bl a sikt- og solinnstrålingsanalyse. Laserdataene inneholdt refleksjonsverdier både fra overflaten og bakken og ga to 3D-modeller en tradisjonell terrengmodell av bakken og en modell av overflaten inklusive bygninger og vegetasjon. I og med at 3D-modellene skulle benyttes i analyser av 3. part (og ikke bare for visning) - ble modellene til slutt tilgjengeliggjort i form av den åpne OGC-standarden WCS (Web Coverage Service) gjennom ArcGIS Server. Arena-kartet (publikum-/campingområder, installasjoner og løypenett) var interessante både i analyse-/beslutningssammenheng og ikke minst for navigering på mobile enheter for funksjonærer og publikum. Skjermdump av detaljert lasermodell med og uten fjellskygge i ArcMap Da innholdet i arenakartet også skulle benyttes i analyser av 3. part ble denne informasjonen tilgjengeliggjort i form av den åpne OGC-standarden WFS (Web Feature Service) gjennom ArcGIS Server. Analyse/Planlegging For å gi publikum en best mulig opplevelse av arrangementet var det viktig å vise hvorfra skitraseene var synlige så en klassisk siktanalyse var ikke å komme utenom. For å gjøre en siktanalyse i ArcGIS kan man benytte tjenestene som tidligere var publisert i form av de åpne standardene WFS og WCS direkte. Lar man samtidig analysen ligge i ModelBuilder, har man dokumentert analysen for ettertiden og samtidig gjort det veldig enkelt å kjøre modellen gjentatte ganger med ulike parametre. 3D-modell av Holmenkollen arena, med hoppbakke, publikumsområder og løypenett visualisert i ArcGlobe I tillegg til synlighet til trase var det viktig å markedsføre områdene hvor publikum kunne stå med maksimal solinnstråling. Spatial Analyst-funksjonen Solar Radiation ga oss disse områdene. For Røde Kors kunne man tenke seg flere parametre som var viktige for plassering av deres stasjoner: Dekning for VHF-radio (som backup for det nye nødnettet) Nærhet til publikum/campingområder :10

11 : nyheter Nærhet til vei Nærhet til løypetrasseer Helningsgrad på terrenget Solinnstråling (for å unngå de kaldeste områdene) En egnethetsanalysen i ArcGIS resulterte i en rekke områder som tilfredsstilte alle kriteriene over og det var nå opp til beslutningstageren å bestemme hvilke av disse som skulle benyttes til RødeKors-stasjoner. Beslutningsstøtte/Felles situasjonsbilde I dette scenariet brukte vi ut av boksen funksjonalitet i den nye ArcGIS Mapping for Sharepoint (gratis for eksisterende ArcGIS Server kunder) for å lage en enkel og intuitiv applikasjon egnet for beslutningstagere. Mange tenker på Sharepoint fra Microsoft som en samhandlingsarena for dokumenter. Med ArcGIS Mapping for Sharepoint utvider man denne arenaen med interaktive kart. Kartene kan inneholde klassiske bakgrunnsinformasjon, analyseresultater og ikke minst mer avansert funksjonalitet, som redigering og analysekapasitet. I eksemplet ble det bl a vist redigering, finn nærmeste sykehus -analyser og tetthetsanalyser. Funksjonær/Publikum Tilgjengelighet til oppdatert informasjon på mobiltelefoner/ håndholdte enheter har nærmest blitt en selvfølgelighet. I dette scenariet hadde vi satt opp to applikasjoner, en for publikum og en for funksjonærer. Publikumsapplikasjonen inneholdt bakgrunnskart fra skyen og analyseresultatene m h t synlighet til trase og solinnstråling. I tillegg ble det vist hvordan slike lette applikasjoner kan inneholde avansert analysekapasitet, slik som å finne nærmeste Røde Kors-stasjon, nærmeste Inngang og ikke minst nærmeste toalett! ModelBuilder-modell for å finne synlige områder til trase Resultat av solinnstrålingsanalyse Resultat av synlighetsanalyse Resultat av egnethetsanalyse for RødeKors-stasjoner :11

12 : nyheter ArcGIS Mapping for Sharepoint med relevante tjenester for analyser og beslutningsstøtte Publikumsapplikasjon for mobiltelefon/håndholdte enheter Funksjonærapplikasjonen inneholdt også oppdaterte kart og analysekapasitet, men i tillegg var denne utstyrt med mulighet til å motta og sende oppdateringer fra felten. Det ble vist hvordan en enhet kunne motta arbeidsordre fra sentralen, og hvordan enheten kunne rapportere hendelser og status inn til ett felles situasjonsbilde som ble vist i ArcGIS Server for Sharepoint. Funksjonærapplikasjon for mobiltelefon/håndholdte enheter :12

13 : nyheter Eirik Øyestad, Släger kommunikasjon Bedre svar med GIS Ved hjelp av GIS kan Telenor gi sine kunder detaljert informasjon om dekning og feilsituasjoner, på tvers av teknologier og helt ned på hvert enkelt hus og hytte. Både interne arbeidsprosesser i kundeservice og kvaliteten på kundeinformasjonen er blitt bedre med det nye systemet. Telenor har tatt i bruk GIS-løsninger innenfor flere deler av virksomheten. Selskapets integrerte GIS betjener en rekke miljøer og behov i organisasjonen med skreddersydd informasjon og funksjonalitet, basert på en felles database. Et hovedsatsingsområde nå er bruk av kartløsninger i kundeservice, hvor GIS-løsningen fra Geodata blant annet gir kartbasert presentasjon av Telenors fast- og mobilnett. Dermed kan medarbeidere på kundeservice enkelt søke seg frem direkte i et kart eller taste inn enkeltadresser for å informere både privat- og bedriftskundene om feil og dekning der de er. Stikkord er forenkling av interne arbeidsprosesser og bedre service til kundene. GIS-løsningen gir oss et verktøy som samler og presenterer data på tvers av våre forretningsområder. Løsninger som tidligere krevde høy kompetanse er nå integrert på tvers av organisasjonen og de forskjellige teknologiene vi tilbyr og gjort tilgjengelig for blant annet medarbeidere på kundeservice. Her kan kundekonsulentene slå opp adresser eller zoome direkte i kart, og dermed se situasjonen i nettet og eventuelle feil på kundepunktet, sier Jan-Henrik Nilsen, GIS-ansvarlig i Telenor. Telenor NetGIS Mobile View Telenor en egen app som gir brukerne kartbasert dekningsinformasjon direkte på smarttelefoner. Det nye systemet brukes i vår kundeservice både for mobil- og fastnettet. Vi kan nå se utfall og feil i nettet både overordnet og ned på et svært detaljert nivå direkte i kartløsningen. Dermed kan vi gi raskere og bedre svar til Telenors nye ArcGIS-baserte GIS gjør at de kan yte bedre service, blant annet gjennom direkte varsling til storkunder om feil som berører tjenestene. Vi har hatt en prosess med å samle våre data i ett datavarehus, for deretter å skape en enhetlig og enkel presentasjon til sluttbruker ved hjelp av nettbasert GIS. I tillegg har vi vektlagt støtte for fremtidig teknologi og vår egen innovasjon, sier Nilsen. GIS understøtter Telenors analyse med å levere data til blant annet systemer for nettdokumentasjon, SMS-varsling, statistikker for mobilnettet og gravemeldingstjenesten. I tillegg leveres data til det mye brukte dekningskartet på Telenor.no, som gir oversikt over mobildekning og utbredelsen av tjenesten trådløs sone. Snart lanserer også Eks fra Telenors kundeservice :13

14 : nyheter kunder som lurer på hvorfor de ikke har dekning eller ikke får brukt mobiltelefonen. Verktøyet har gitt merkbare forbedringer for oss, sier Mona Mathiassen Dahlum, redaktør for informasjonssystemer i kundeservice privat, Telenor Norge. GIS-løsningen er nettbasert, og krever ingen klientinstallasjoner hos brukerne. Systemet samler data på tvers av Telenors forretningsområder Fastnett, Mobil og Canal Digital, og dekker både bakkenett og mobildekning. Systemet samler og visualiserer informasjon knyttet til to hovedområder: Dekning i mobilnettet og utfall i både fastog mobilnettet. Dersom en kunde har kjøpt seg hytte og lurer på mobildekningen kan Telenors kundeservice gi detaljert dekningsinformasjon, helt ned på den enkelte eiendommen. Når en kunde kontakter Telenors kundeservice i en feilsituasjon må kundekonsulenten tolke mye informasjon fra en rekke forskjellige systemer på kort tid. Enten det gjelder mobilt bredbånd, ADSL eller en av Telenors mobilstasjoner, er denne informasjonen integrert i ett system, med enkel presentasjon og gode søkemuligheter. - Vi har fått et bedre verktøy, og vi får bedre resultater av de oppslagene vi gjør. Det betyr at vi kan gi kundene bedre svar. Dersom kunden befinner seg i Odins gate 10 på Kolbotn, kan vi nå søke oss helt ned på den adressen og gi et konkret svar på dekning, mens vi tidligere måtte nøye oss med informasjon om den nærmeste basestasjonen i området, I fremtiden vil informasjon om utbyggingsplaner også integreres i systemet, slik at kunderådgiverne kan opplyse om Telenors eventuelle planer om å øke dekningen i et bestemt område. Eirik Øyestad, Släger kommunikasjon Treffer kundene bedre Bring hjelper bedrifter med å identifisere og treffe de rette kundene med sin markedsføring. Gjennom innovativ bruk av GIS-teknologi gir Bring småbedrifter gratis tilgang på verktøy for markedsføring som hittil har vært forbeholdt større virksomheter. Små og mellomstore bedrifter utgjør totalt 99 prosent av alle norske selskaper, og står for to tredeler av sysselsettingen. Etablering av egen bedrift er en drøm for mange, og Norge får stadig flere selskaper. I perioden 2003 til 2009 økte antallet selskaper i landet med , en vekst på 14 prosent. Særlig i etableringsfasen er en av hovedutfordringene for mange småbedrifter manglende ressurser til å markedsføre virksomheten og produktet på en kostnadseffektiv måte. Nøkkelen er kunnskap om hvilke kunder som er mest attraktive, hvor de befinner seg og hvordan man når dem med et budskap som treffer. Denne kunnskapen krever imidlertid kompetanse og har i stor grad vært forbeholdt bedrifter med tilgang på avanserte og kostbare analy- Bring er en av de største post- og logistikkaktørene i Norden og håndterer både nasjonale, nordiske og internasjonale oppgaver. Bring hjelper bedrifter med alt innen post, logistikk og kundekommunikasjon - det vil si å transportere, planlegge, levere, lagre eller kommunisere effektivt med sine kunder. Enten det er fra bedrift til bedrift eller bedrift til konsumenter. :14

15 : nyheter severktøy. Mange småbedrifter har derfor vært overlatt til eksperimentering og gjetting i planleggingen av sin markedsføring, en praksis som kan bli kostbar dersom resultatene uteblir. Nå har Bring lansert en egen nettbasert tjeneste som gir bedrifter mulighet til å gjøre langt mer bevisste og kvalifiserte valg knyttet til sin markedsføring gjennom uadressert reklame i postkassen. Dette er blant de mest kostnadseffektive måtene å nå kundene med et tilbud, forutsatt at man vet hvem de rette kundene er. Løsningen er basert på Geodatas GIS-løsning i kombinasjon med funksjonalitet for forretningsanalyse fra søsterselskapet Geoinsight, og er gratis tilgjengelig på Brings nettsider. Integrert med Brings landsdekkende distribusjonsnettverk utgjør verktøyet en komplett løsning for effektiv direktemarkedsføring gjennom uadressert post som kan bidra til en langt mer vellykket etablering og drift av småbedriften. Ved hjelp av vår løsning kan bedrifter i alle størrelser gå fra mer eller mindre kvalifisert synsing til å gjøre bevisste valg basert på en rekke kriterier. Resultatet er mer målrettet og effektiv markedsføring som gir bedre avkastning på bedriftens reklameinvestering, sier Live Marstein i Bring Mail. Løsningen er knyttet direkte opp mot bestilling, slik at bedriftene kan gå direkte fra analyse til distribusjon i samme løsning. Blant de store bedriftene som bruker Brings verktøy er Lefdal, en stor og profesjonell aktør som satser bevisst på direktemarkedsføring gjennom postkassen. I kombinasjon med Brings egen konsulenttjeneste kan bedrifter som Lefdal gjøre avanserte utvalg for å treffe bedre med Live Marstein hos Bring sin markedsføring. Dette innebærer blant annet muligheten til å distribuere reklame selektivt til målgrupper som befinner seg i et spesifisert geografisk dekningsområde, for eksempel innenfor en begrenset kjøreavstand fra en butikk, eller til en gruppe som er definert ut fra relevante demografiske kriterier. I tillegg til å segmentere på overordnet nivå etter kjønn, alder og livssituasjon, kan brukerne gjøre sin analyse ved hjelp av forhåndsdefinerte interessesegmenter, basert på data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved hjelp av SSB og Norsk Gallup sin Forbruker & Media base over nordmenns preferanser og holdninger er befolkningen delt inn i 10 grupper ut fra interesser og preferanser. Grupper som Urban Ung, Ola og Kari Tradisjonell og Barnefamilie Barnerik forteller hvordan bedriften kan kommunisere sine tilbud til de gruppene som har høyest interesse for akkurat deres produkter og tjenester. Utsendelsene kan avgrenses både på kommune- og fylkesnivå. Ved å kombinere egne data på kunder kan bedriften tilnærme seg fasiten på hvor reklamen skal distribueres. Ved å målrette distribusjonen på denne måten kan bedriftene både øke salget og kutte kostnader betraktelig. De vil i langt større grad treffe riktig mottaker med riktig tilbud, sier Live Marstein. Skjermbilde fra Brings nye web-verktøy for markedsføring hvor små og mellomstore bedrifter gratis kan gjøre utvalg basert på aktuelle behov. Dette verktøyet viser potensialet i GIS-teknologi for å utgjøre en forskjell for bedrifter i alle størrelser. Ved å kombinere rikholdige data om befolkningen med kartanalyse vil bedrifter kunne øke presisjonsnivået på sin markedsføring betraktelig, og dermed får flere salg til en lavere kostnad, sier kundeansvarlig Lars Olav Gaden i Geodata. :15

16 :nyheter Øyvind Røe, Geodata AS Effektiv tilgang til geografiske data bidrar til økt verdiskapning for skogbruket Mjøsen Skog har sammen med sine søsterorganisasjoner AT-Skog og Allskog investert betydelige summer i å bedre sin tilgang til geografiske data. Dette har vært en målrettet satsing som nå ser ut til å gi gevinster. Investeringene betaler seg i form av mer rasjonell drift, bedre presisjon i hva som skal prioriteres av investeringer, og hvor det skal hentes inntekter. Den største gevinsten håper de imidlertid å ta ut ved at kundene blir mer forvaltningsaktive og det er sterk tro på at lett tilgjengelig og god informasjon om egen skogeiendom vil motivere til større aktivitet. De samarbeidende skogeierandelslagene Mjøsen Skog, Allskog og AT-Skog står for omtrent 40 % av skogbruksaktiviteten i Norge. I 2009 besluttet de å gå til innkjøp av ArcGIS-server, og bygge en web-applikasjon rundt webklienten GeoCortex. Formålet var å distribuere skogbruksdata innad i egen organisasjon, til samarbeidende entreprenører og til skogeierne som både er kunder og andelseiere. Dessuten var det viktig å lage et system som kunne brukes til dokumentasjon. Skogbruk drives over store geografiske arealer. Ved siden av å ha kunnskap om data av økonomisk betydning, er det også helt avgjørende å ha kunnskap om miljøet og det biologiske mangfoldet. Det gjelder spesielt informasjon om sårbare arter, vernestatus, viktige livsmiljøer og naturtyper, kulturminner og friluftsliv. Systemet består av en geografisk database med innsamlede skogbruksdata. Data aksesseres av en kraftig ArcGIS- Server og presenteres gjennom web-klienten GeoCortex. I systemet er det lagt opp en rekke WMS-tjenester som tar opp data fra andre databaser. Løsningen har navnet ALLMA, oppkalt etter de første bokstavene i navnet til eierne. Store rasjonaliseringsgevinster i egen organisasjon Det er i egen organisasjon man først kan ta ut gevinster. Det er enklere å introdusere et system for 30 funksjonærer som jobber med skogforvaltning daglig, enn hos 4000 skogeiere som ofte har skogbruk som en bi-næring. Aktiv bruk av geografiske data har bidratt til at ansatte vet mer om ressurssituasjonen på hver enkelt eiendom. Dermed kan de gi bedre råd til sine kunder. Selve gjennomføringen av oppdragene blir også mer rasjonell. Alle arbeidsordrer består Allma Eiendom gir mulighet til å få skogbruksplan på web med plandata og alle nødvendige fakta om egen skog: Få oversikt over egen eiendom Ha en oppdatert skogbruksplan Gjøre gode prioriteringer Kommunisere med dine samarbeidspartnere Ha et godt dokumentasjonsverktøy Allskog, Mjøsen Skog og AT-Plan = Allma ALLMA er en forkortelse for ALLskog, Mjøsen og AT-plan. Disse tre skogandelslagene står bak utviklingen av Allma. Fundamentet i Allma er en moderne database for lagring og produksjon av skogbruksplandata (Allma Plan). Allma Eiendom tar data fra denne databasen, og er skogeiernes verktøy for optimal skogforvaltning. På samme lest er Allma Distrikt utviklet for andelslagenes distriktstjeneste. av georefererte kart som viser hogstavgrensing og hva man skal ta hensyn til ved hogster. 95 % av samtlige hogstmaskiner har i dag GPS i maskinen. De georeferte kartene blir derfor brukt til å manøvrere etter ved utføring av hogster. Et annet resultat av ALLMA-systemet er at antall miljøavvik :16

17 15. år. Tidligere var skogbruksplaner en ferskvare som var gode de første årene, for så å tape seg etter hvert som de ble eldre, skogen vokste og hogster ble utført. Med de nye ajourføringsrutinene i ALLMA, vil nå skogbruksplanene ofte bli bedre enn utgangspunktet fordi det legges til ny og verdifull informasjon etter hvert som tiltak blir utført. Moderne skogsavvirkning er sterkt redusert. Dette vil på sikt øke tiltroen til en næring som har sterkt miljøfokus, og som har pålagt seg selv meget strenge miljøkrav. Oppdaterte skogbruksplaner Det er en målsetting å holde data i alle skogbruksplaner hos kundene à jour til en hver tid. Skogbruksplaner utarbeides på den enkeltes eiendom i gjennomsnitt hvert 12.- Siden systemet er nytt, har man vært forsiktige med å introdusere systemet for skogeierne. Erfaringsmessig er det en del innkjøringsproblemer med et nytt system. Derfor benytter fram til nå bare 150 skogeiere ALLMA i Mjøsen Skog. Målsettingen er å ha 400 abonnenter innen utgangen av året. Det registreres at de som er aktive brukere av ALLMA får et nærmere forhold til sin skogbruksplan. Etter hvert oppdager man også at man kan bruke digitale data til å analysere seg fram til hvilke investeringer som bør gjøres eller bestand som bør avvirkes. Mange har uttrykt at dette er en motivasjonskilde for å bli mer forvaltningsaktive. Se hvordan ALLMA - skogbruksplan på web er bygd opp på Skjermbilde fra ALLMA med fleksible valgmuligheter om bestandsinformasjon :17

18 :nyheter Roy Svarliaunet, Geodata AS ArcGIS i minerydding Antipersonellminer og klasevåpen er vilkårlige våpen som skader og dreper sivile i hvert hjørne av verden, hver dag. De anerkjenner ikke våpenhvile, og de fortsetter å kreve ofre lenge etter at konflikter er opphørt. De inngir frykt i samfunn og er et dødelig hinder for utvikling. Vi har over flere år hatt artikler i Geodatamagasinet om Norsk Folkehjelps mineryddingsarbeid både i Afrika og Asia. To av våre tidligere ansatte Arleen Engeset og Tale Eirum hadde begge permisjonsperioder hvor de jobbet på mineryddingsprosjekt for Norsk Folkehjelp. Geodata/Esri donerte også for noen år siden ArcGIS-lisenser for arbeid i Sudan og vi har også skrevet om dette tidligere. Nå har Esri introdusert et nytt NGO program (Nonprofit Program Grants to Help NGOs) hvor de tar initiativ for å utstyre non-profit organisasjoner med den nyeste teknologien innen GIS for å styrke jobben som gjøres til beste for mennesker. Norsk Folkehjelp inngikk nylig en 3-års kontrakt med Geodata. Kontrakten gir Norsk folkehjelp tilgang til alt av ArcGIS programmer fra Esri, som skal brukes aktivt i minerydding rundt om i verden. Minerydding er en sentral del av Norsk Folkehjelps humanitære arbeid for menneskeverd og like rettigheter for alle. Geodata verdsetter høyt å bidra i dette arbeidet og ser frem mot et spennende samarbeid. Norsk Folkehjelp er en av de største organisasjonene i verden som jobber med humanitær minerydding. Dette er OM Esri Non-Profit NGO Organization Program er utformet for å gi naturvernorganisasjoner og humanitære ideelle organisasjoner over hele verden en rimelig måte å skaffe ArcGIS programvare og tjenester for organisert frivillig innsats. Andre typer ideelle organisasjoner kan også være kvalifisert for medlemskap i programmet. I Norge er Norsk Folkehjelp de første til å komme inn i programmet. Om NGO (WIKIPEDIA) Ikke-statlige organisasjoner (fra engelsk Non-governmental Organization; forkortelsen NGO forekommer også i norske publikasjoner) er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en statlig myndighet. Man benytter dette begrepet for å understreke deres uavhengighet, noe som ofte kan gjøre det lettere å få innpass i visse deler av verden. Internajsonalt betyr NGO at organisasjonen(e) har offisiell status i FN og dermed anledning til å sende delegater til internasjonale konferanser. Mange av dem samarbeider med De forente nasjoners organer. Verdensbanken definerer en NGO som en privat organisasjon som fremmer aktiviteter, som skal lindre fattiges lidelser, sette lys på de fattiges situasjon, beskytte miljøet, dekke grunnleggende sosiale oppgaver eller som jobber med samfunnsutviklingen. I Norge brukes gjerne betegnelsene «frivillige organisasjoner» eller «ideelle organisasjoner». Normalt anses NGO-er for å jobbe på et ikke-kommersielt grunnlag. Generelt, men ikke alltid, får disse ideelle organisasjoner en del av sine bidrag fra private kilder. Mange ikke-statlige organisasjoner velger å kalle seg Private Voluntary Organizations (private frivillige organisasjoner). :18

19 : nyheter et viktig arbeid, og det nye systemet fra Geodata skal gi oss en mer korrekt og presis håndtering av data i minebelastede områder. Reili Aamodt, IT-sjef i Norsk Folkehjelp. Tegn et verdenskart Se midtsiden Christoffer Kristiansen, Statens kartverk Det Internasjonale Kartografiske Selskapet ICA, har invitert alle sine medlemsland til en tegneutstilling for barn og ungdom, der temaet for kartet er Å leve i en globalisert verden «Globalisering» betyr at noe blir verdensomspennende og innebærer at nasjonale grenser får mindre betydning. Kontakten mellom mennesker og kulturer blir større; ideer, kunnskaper, varer og tjenester sprer seg lettere. Det kan omfatte økonomi, handel, kommunikasjoner, miljø og kultur. Verden blir mindre vi er nærmere hverandre. Barbara Petchenik Barbara Petcheniks Pris ble stiftet i 1993 som et minne om Barbara Petchenik, en kartograf som gjennom hele sitt liv arbeidet med kart for barn. Hun døde i Hensikten med prisen er å fremme barns kreative oppfatning av verden. Mineavdelingen i Norsk Folkehjelp bruker ArcGIS programvare i våre mine- og klasebombe ryddingsprogrammer verden over, det er et uvurderlig verktøy for oss i kartleggingen av mine- og klasebombeutsatte områder både før, under og etter våre ryddeoperasjoner. Avtalen med Geodata har gitt oss tilgang på den seneste versjonen av programvaren samt en sentral server hvor viktige kartdata vil bli lagret og bevart kontinuerlig. Sten Brand, Rådgiver- Mine Action Department, Norsk Folkehjelp. For mer informasjon se: fall10articles/nonprofit-program.html Deltagelse fra norske barn Under GeoForum konferansen før påske ble barn og ungdom invitert til å sende inn bidrag til en norsk finale. Det ble plukket ut seks kart som nå er videresendt for å delta på sluttfinalen som går under ICA-konferansen i beynnelsen av juli. Kåring av de beste kartene skjer ved en utvelgelse etter egne kriterier; bl.a. ett kart i hver av de tre aldersgruppene: Under 9 år, 9-12 år og år. Premiering De seks beste tegningene blir premiert med en Apple ipod nano. Vinnerbidragene på utstillingen blir vurdert brukt som prospektkort av UNICEF. ICA-konferansen arrangeres annethvert år. Neste gang blir i Dresden i Tyskland sommeren 2013 Invitasjon sendes til et utvalg av skoler etter noen kriterier som fordeler skolene jevnt over landet; byer - innland, kyst, offentlige skoler - steinerskoler, etc. Dessuten legges invitasjonen ut på GeoForums hjemmeside. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til ICA: En oversikt med bilder av tidligere tegninger fra utstillingene finnes på adressen: Geodatamagasinet vil også gi informasjon om konkurransen i Så vi oppfordrer magasinets lesere/kartografer: Gå hjem og krøk familiens små til å bli fremtidens mesterkartografer. :19

20 Tegn et verdenskart Disse seks tegningene ble plukket ut, og er videresendt for å delta på sluttfinalen som går under ICA-konferansen i beynnelsen av juli. Victoria Dontsova Møhlenpris skole 11 år Kristian Myhre Korsen Vanvikan skole 13 år

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver Analyse i ArcGIS Tore Jensen Teknisk rådgiver Innhold Betrakninger i forkant Analyseprosessen Automatisering av prosessen Presentasjon av resultat Betrakninger i forkant Hva er målet? Hvilke kriterier

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke.

geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke. egovernment omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT. geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke. Seksjonsleder Erland Røed Nasjonalt Geografisk InformasjonsSenter, Statens

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Litt historikk PlanDialog For innbyggerdialog i plansaker Integrasjon mellom GIS, planregister,

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1

GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1 GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1 VELKOMMEN TIL GIS-DAG! Det er en stor glede å kunne presentere et variert og innholdsrikt program for GISdagen fredag 20. januar 2012.

Detaljer

Samle inn eller samhandle om statistiske data?

Samle inn eller samhandle om statistiske data? 1 Samle inn eller samhandle om statistiske data? Statistisk sentralbyrå En institusjon som teller Fakta om SSB 932 ansatte per 30.06.2013 573 Oslo 359 Kongsvinger I tillegg Ca. 170 intervjuere (70 årsverk)

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. HVEM ER STATENS KARTVERK? MANGE FAGFELT INNEN EN ETAT. HVORFOR ETABLERE EN FORMIDLING? Kartverkets strategiplan 2010-2015: Formidling Kartverket

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk

Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk Innhold Forutsetninger, ønsker og mål Fase 1 tilgjengelig gjøring av eksisterende data Brukeropplevelse (Demo) Fase 2 registrering

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for konsernet

Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Svein Kåre Grønås Konserndirektør / CDO Markedstrender, bransjeglidning og flytende kundeforventninger kan oppsummeres i noen nøkkelområder MARKEDSTRENDER

Detaljer

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata Side 1 av 7 Publisert 25. februar 2014 Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Esri norsk brukerkonferanse ble gjennomført 5.-7.februar i Oslo. Konferansen samlet over 450 av de

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag CMS-løsning Saksnr.: INTER-030-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 2, utsendt 20.11.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi svar på innkomne spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 TILGANG TIL DOK-DATA PÅ ULIKE MÅTER Tilgang via WMS i GISLINE - Fra dataeier Mulig å abonnere på vektordata som Quadri/PostGIS eller annet

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Systemleverandører anno 2011

Systemleverandører anno 2011 Systemleverandører anno 2011 Er de klare for skyen? M.Sc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean BI Business School Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no

Detaljer

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser Ingunn Limstrand, sjefingeniør Miljødirektoratets rolle Skaffer og formidler miljøinformasjon Utfører og iverksetter forvaltningsmyndighet Styrer og

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

Vi involverer borgerne dine!

Vi involverer borgerne dine! Vi involverer borgerne dine! Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Trenger du relevant arbeidserfaring? Summer Internship

Trenger du relevant arbeidserfaring? Summer Internship Trenger du relevant arbeidserfaring? Summer Internship Ambita Summer Internship Ambita er markedsledende i Norge på formidling av eiendomsinformasjon. Ambita har et sterkt og anerkjent fagmiljø med 66

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en ny veg- og trafikkdatabase som kan tas i bruk våren 2005. Den er utviklet i regi av Statens vegvesen, men vil være et aktuelt

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Smart. Sikkert. skynett

Smart. Sikkert. skynett Smart Sikkert skynett For morgendagens bedrifter er SMART INFORMASJONSDELING forretningskritisk. Samtidig krever de et system som er SIKKERT SOM BANKEN. Smart og Sikkert i skyen BEDRIFTENS ANSATTE MAILER,

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2016 Endre Grøtnes, Difi endre.grotnes@difi.no Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer

Radiobjella. e-sporing. Informasjon fra Telespor v/ Egil M. Pettersen (daglig leder) Beitekonferansen 2012 11-12. februar Oppdal Skifer Hotell

Radiobjella. e-sporing. Informasjon fra Telespor v/ Egil M. Pettersen (daglig leder) Beitekonferansen 2012 11-12. februar Oppdal Skifer Hotell Radiobjella e-sporing Informasjon fra Telespor v/ Egil M. Pettersen (daglig leder) Beitekonferansen 2012 11-12. februar Oppdal Skifer Hotell Disposisjon Telespor AS 2011 Erfaring og status Radiobjella

Detaljer

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web?

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web? App for organisasjoner Hvorfor app og ikke bare web? Innhold App fra Winorg... 2 Hvorfor app og ikke bare web?... 2 Hva bør den inneholde?... 3 Hva skal til for at appen blir vellykket?... 5 Hvilke unike

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 28-10-2014 Sted: Breiseth hotell, Lillehammer Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås Bruk av GIS i beredskap Tor Olav Almås GIS i forebyggende arbeid - Bakgrunn Ivareta samfunnssikkerhet i arealplanlegging og saksbehandling Beredskap må være i fokus ved arealplanlegging Ved etablering

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database ANBUDSFORESPØRSEL RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database Varighet: 2 år med mulighet for forlengelse i 1 år Innledende informasjon. Trygderetten ønsker å inngå

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

2.0 Om Appyard. Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte.

2.0 Om Appyard. Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Mobile Beacon Apps 2.0 Om Appyard Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v4 25/9-2015

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v4 25/9-2015 Kravspesifikasjon, digitale skilter Terje Kvernes, AV-koordinator Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet August, 2015 1. Bakgrunn På det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet benyttes det i dag

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer

GIS-DAGEN 2007 i Rogaland!

GIS-DAGEN 2007 i Rogaland! GIS-dagen er et internasjonalt forum for brukere av geografiske informasjonssystemer (GIS). Formålet med dagen er å skape interesse for geografi og GIS som fagområder. Mer enn 80 land vil delta med lokale

Detaljer

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter MOBIL FORMIDLING teknologi og muligheter Behov for nye tekniske løsninger Erfaringene så langt Rammer - tid og penger Brukerbehov og ønsker som er avdekket Behov hos partnere og samarbeidspartnere Teknologisk

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Fri programvare og 3.parts hosting

Fri programvare og 3.parts hosting NITH 2.0 Internett og intranett Komponentsammensetting for fit-to-use Fri programvare og 3.parts hosting Cloud Computing Målsetning Målene var klare. Det var nødvendig med enklere informasjonsflyt mot

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen K-Nett Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon av Erik Mathiessen Om oppgavestiller NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no Få en bedre IT-hverdag i kommunen Effektiv samhandling, del 1 Bruk av Intranett til kommunikasjon av nyheter og kunngjøringer, samt til

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer