Metadata i Aschehoug Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metadata i Aschehoug Undervisning"

Transkript

1 Metadata i Aschehoug Undervisning H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Vilkår for bruk av dokumentet: Aschehoug forlag gir fri rett til å fremstille eksemplarer av, samt videredistribuere dette dokumentet så lenge det gjengis i sin helhet og denne rettighetsklasulen beholdes. All annen bruk er kun tillatt etter avtale med forlaget.

2 Innledning Brodd-notatet springer ut av et internt prosjekt (kjent som objektidentifiseringsprosjektet) satt i gang med henblikk på å etablere tilstrekkelige metadata i Inspera Platform i forbindelse med Aschehoug Utdannings nettsatsing. Vi, det vil si Aschehoug og Inspera, var kommet til at vi måtte ha mer spesifiserte og omfattende metadata slik at vi lett kunne finne innholdsobjekter i databasen for gjenbruk. For å styrke den interne kompetansen engasjerte vi Siv Hunstad fra Stiftelsen Brodd (http://www.brodd.no). Selv om det konkrete utgangspunktet var gjennomføringen av English Networks (16 engelsknettsteder) i Inspera Platform, lå det i oppdraget til Brodd at merkingen skulle være generaliserbar og skalerbar slik at den både kan anvendes i andre systemer og kunne håndtere et stort antall innholdsobjekter. I alle fall at de kunne tjene som et faglig solid utgangspunkt for videreutvikling. Etter at Brodd hadde levert sin skisse og etter omfattende diskusjoner i prosjektgruppen, utarbeidet Hanne Christensen og Anne Wangberg Hansen i Aschehoug Videregående en konkretisering som i stor grad innebar utvikling av et vokabular for de forskjellige feltene. Siden omfanget på dette tidspunktet var begrenset til English Networks, var det naturlig å ikke definere feltverdier utover det som var nødvendig. Dokumentet Innholdskatagorisering og metamerking kan derfor leses som en eksempeltekst til Broddnotatet. Deretter ble det nye metadatalaget implementert i Inspera Platform med mulighet for å legge til forhåndsdefinerte verdier. De to foreliggende notatene som Aschehoug gjør tilgjengelig for interessegruppen er i utgangspunktet interne arbeidsdokumenter og må leses i lys av dette. Sjansen for at sider ved dette ikke nødvendigvis er like gjennomsiktig for utenforstående, er stor. Jeg stiller meg derfor til disposisjon for spørsmål. Oslo, 12/ Christian A. Calmeyer Aschehoug Undervisning Metadata i Aschehoug Undervisning 2

3 INDEKSERINGSKRITERIER FOR "ENGLISH NETWORKS" Arbeidsdokument til møte uke ) Grunnregel er at dokumenter kan få flere koder fra hver gruppe. Eksempel: for klassifisering etter dokumenttype skal hvert dokument ha kode fra alle tre gruppene, men default verdier lages for å minske arbeidsmengden. 2) Det er et behov for å kunne få frem ingresser uten at selve dokumentet hentes frem. For å imøtekomme dette behovet kan ingress plasseres som del av manifestasjonen, i tittelgruppen. Se side 3. 3) Ferdighet er nå plassert som subtre under målgruppe. 4) Notatet viser søke- og oppslagsmuligheter som skal tilrettelegges for nettstedet English Networks og også andre av Aschehougs nettressurser. I størst mulig grad skal infomasjonen plukkes opp underveis, som del av produksjonsprosessen, gjerne automatisk eller semiautomatisk, slik at arbeid med indeksering reduseres. Metadata i Aschehoug Undervisning 3

4 Tittel Ansvar Emne Målgruppe Relasjoner Nivå og tilpasning Dokumenttype Formatering Språk og tegn <?xml version="1.0" encoding="iso "?><!doctypr document SYSTEM "I:Interaktiv\Videregaande prosjekt\visions\ produksjon\xml\dtd\documemnt.dtd"><docu ment><metadata><title/><logicaltitle/><de scription/> Metadata i Aschehoug Undervisning 4

5 TITTEL Tittel er en gruppe kriterier som indekserer tittelinformasjon. Gruppen består av Verk, Uttrykk og Manifestasjon. Relasjonen mellom disse er hierarkisk, som følger. Verk: Verk er grunnformen for et dokument, og representerer et nytt resultat av en faglig og/eller kunstnerisk prosesss. Brukes for å samle de ulike uttrykkene verket har fått. Slik kommer tekstutgaver og lydopptak, bokmål og nynorsk utgaver av samme verk under "samme hatt". Verk inneholder en samlende tittel med annen, nødvendig informasjon som er felles for de ulike uttrykkene. Inneholder feltene: 1) <Originalens tittel> 2)<Originalens undertittel> 3)<Originalens øvrig tittelinformasjon>. Alle tre felt skal være av variabel lengde, og være søkbare på felt og ha fritekst søk på ord. Uttrykk: Uttrykk er den intellektuelle eller kunstneriske formen et verk får når det blir realisert og får en publiserbar form. For eksempel vil tekstutgaven og lydutgaven være av samme verk, men ha forskjellig uttrykk. Tilsvarende samles ulike språkutgaver og oversettelser seg som ulike uttrykk under samme verk. Tittelinformasjon spesifikt for det enkelte uttrykk indekseres her. Inneholder feltene: 1) <Dokumentets tittel> 2)<Dokumentets undertittel> 3)<Dokumentets øvrig tittelinformasjon>. Alle tre felt skal være av variabel lengde, og være søkbare på felt og ha fritekst søk på ord. Et uttrykk kan ha flere manifestasjoner. Manifestasjon: En manifestasjon gir informasjon om og peker til den fysiske konkretiseringen av et verks uttrykk. I vår sammenheng vil fysisk konkretisering normalt være de dokumentfiler som er lagret i Ascehougs database. Men en lydutgave av en roman kan både lagres som en lydfil i databasen og utgis som lydbok. Lydboka er ikke lagret i databasen, men tilhørende manifestasjonen kan gi nødvendig informasjon om den. En dokumentfil kan bare representeres av en manifestasjon. Tilsvarende kan en dokumentproduksjon bare representeres av en manifestasjon. Inneholder feltene: 1)<Tittelinformasjon relevant for manifestasjonen. Variabel lengde. > 2)<Peker til dokumentet i databasen(eventuell adresse i hjelpetabell for adressering.) >3) <Navn/adresse/lenke til eksterne dokumentfiler for produksjon av et opplag på papir, CD eller annet.4)<kommentar. Variabel lengde.> 5)<Ingress for dokumentet/manifestasjonen. Variabel lengde.> Uttrykk må alltid ha et overordnet verk. Dokumentfiler lenkes kun til manifestasjoner, ikke direkte til verk eller uttrykk. Det vises til felles eksempel for Tittel og Ansvar på side 5. Metadata i Aschehoug Undervisning 5

6 ANSVAR Ansvar er informasjon om de som er ansvarlig, og har skapt eller bidradd til realisering av dokumenter. Det er fornuftig å splitte ansvar i to grupper: Person og Korporasjon. Korporasjon er grupper av personer, institusjoner, organisasjoner eller bedrifter som ansvarshavende. Strukturen er hierarkisk. Strukturen blir som følger: Ansvar Person Korporasjon Persons rolle Korporasjons rolle Persons rettighet Korporasjons rettighet Person: Person er enkeltpersoner som ansvarshavende for noe. En person har normalt en forekomst i databasen. Inneholder feltene 1)<Etternavn> 2)<Fornavn> 3)<Fødselsdato> 4)<Kommentar>. Alle felt unntatt fødselsdato har variabel lengde. Personsrolle: Persons rolle viser hvilken oppgave personen har hatt i forbindelse med utarbeidelsen av dokumenter. En person kan ha samme rolle i forhold til flere dokument. Det skal defineres ett sett av aktuelle roller. Ved registrering velges aktuell rolle fra "dropdown" liste eller tilsvarende teknikk. Persons rettigheter: Person og persons rolle gir personen rettigheter i forbindelse med utarbeidelse og bruk av et dokument. Inneholder feltene: 1)<Avtaletype> 2)<Referanse/lenke til avtaledokument> 3)<Peker til aktuelt "telleapparat" dersom betaling pr visning blir aktuelt. Korporasjon Korporasjon er en organisasjon, bedrift, eller institusjon som er ansvarshavende for noe. En korporasjon har normalt en forekomst i databasen. Inneholder feltene 1)<Korporasjons navn - overordnet nivå> 2)<Korporasjons navn - neste nivå> Felt 2 kan gjentas for å få nødvendige nivå.> 3)<Sted> 4)<Kommentar>. Alle felt har variabel lengde. Metadata i Aschehoug Undervisning 6

7 Korporasjonsrolle: Korporasjons rolle viser hvilken oppgave personen har hatt i forbindelse med utarbeidelsen av dokumenter. En korporasjon kan ha samme rolle i forhold til flere dokument. Det skal defineres ett sett av aktuelle roller. Ved registrering velges aktuell rolle fra "dropdown" liste eller tilsvarende teknikk. Rolleliste for person og korporasjon skal være mest mulig identiske. Korporasjons rettigheter: Korporasjon og korporasjons rolle gir korporasjon rettigheter i forbindelse med utarbeidelse og bruk av et dokument. Inneholder feltene: 1)<Avtaletype> 2)<Referanse/lenke til avtaledokument> 3)<Peker til aktuelt "telleapparat" dersom betaling pr visning blir aktuelt. Person eller Korporasjon kan gjennom rolle/rettighet knyttes opp mot mange dokumenter. Ideelt sett burde korporasjon/rolle/rettighet knyttes opp mot verk/uttrykk/manifestasjon, og gjennom manifestasjon til fysisk dokument. Her er det imidlertid satt opp med direkte knytning mot dokument. Merk, en person eller korporasjon kan medvirke til utarbeidelsen av et uttrykk, uten å ha vært med på verket. Typisk eksempel er en musiker som spiller en sonate som en annen har komponert. Eventuelt kan en person bidradd til å få på plass en manifestasjon, uten å ha medvirket til uttrykk eller verk. Eksempel er en lydtekniker som bearbeider lydopptak av en av Churchills berømte taler for inkorporering av dette som eksempel i "English Networks". For redaksjonen er det nok nyttig å ta vare på denne informasjonen der relevant. <Dikt>(verk) forfatter <Bjørnboe><Jens>(ansvar) oppleser <Utvalgte dikt>(uttrykk) <Jens Bjørneboe leser egne dikt> <> <Manifestasjon><Utgitt på nytt i forbindelse med Steinerskolens jubileum 2002> <Peker til dokumentfil i databasen> <Navn/lenke på lydfil til CDproduksjon.>< Navn/lenke på fil for trykking av CD-overflate. > <Navn/lenke på fil for trykking av CD-cover.> Metadata i Aschehoug Undervisning 7

8 EMNE Emne inneholder emneklassifikasjon for dokumentene. Det er satt opp 4 typer emneklassifikasjon. Hver av disse representerer et tre med klassifikasjonskriterier. Kun de to første kommer til å bli brukt i "English Networks". Strukturen blir som følger: Emne Frie emneord Deweykoder Sjanger Automatisk genererte emneord Frie emneord: Emneord valgt av redaksjonen, slik som i Samfun.net I regstreringsprosessen tilgang til alfabetisk liste over allerede brukte ord, dermed kan ord gjenbrukes i den grad mulig. Emneord vil også bli tilgjengelig for elever og lærere. Det må lages to sett emneord for English Networks: Norsk og engelsk. Inneholder feltene: 1)<emneord> Deweykoder: Tallkoder og tilhørende emnebegrep registreres. I regstreringsprosessen tilgang til systematisk liste over allerede brukte koder, dermed kan koder og emnebegrep gjenbrukes i den grad mulig. Ikke bruk for spesifik koding. Dewey vil ihvertfall i utgangspunktet være et verktøy for redaksjonen, og ikke tilgjengelig for sluttbrukerne. Inneholder feltene. 1) <Dewey kode> 2) <emneord til Dewey> Sjanger: Sjangerbegrep, slik Aschehoug bruker det ellers i sin produksjon- og salgsprosess. Brukes der det er relevant. Alfabetisk liste over begrep tilgjengelig for redaksjonen. Eksempel. Krim - Spenning - Sport - Mat og vin etc. Inneholder feltene: 1) <sjangerbegrep> Automatisk genererte emneord: Automatisk genererte emneord lages gjennom analyse av tekster og beskrivelser av tekster og andre dokumenter. Kan utviklres til mer avansert autmatisk indeksering av dokumenter. Metoder under utvikling. Tas ikke i bruk nå. Metadata i Aschehoug Undervisning 8

9 MÅLGRUPPE Målgruppe gir klassifikasjon i forhold til aktuelle kundegrupper. Skoleverket er i denne sammenheng viktigst. For "English Networks" er det videregående skole. Strukturen er som følger: Målgruppe Barnehage Grunnskole Videregående skole Læreplanmål Ferdighet Fag etter videregående skole Barnehage(Foreløpig lite aktuell for bruk) < 3 år 3-5 år > 5 år Grunnskole/Basis/Grunnutdanning(videre inndeling etter klassetrinn ) Små Mellom Ungdom Videregående skole Studieretning Kurs Trinn Skolefag Læreplanmål settes opp som egen trestruktur, og som kan lenkes inn mot f.eks. riktig plass i strukturen i videregående skole. Ferdighet settes opp som eget kriterium. Kan brukes på flere opplæringsnivå. Fag etter videregående skole(faglig spesialisering, ulike nivå, praksis og teoretisk) Høgskole/universitet Fagutdanning Livslang læring Bedriftsintern opplæring Etc. Alle subtrærne bygges opp hierarkisk. Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 9

10 RELASJONER Relasjoner etablerer lenking mellom dokumenter. Slike lenker kan etableres på ulike måter. Viktig å få en metode som er enkel i bruk, sikker mot feilregistrering, og enkel å vedlikeholde. Det må defineres faste typer av relasjoner. Fordel om disse kan settes opp slik at informasjonen i disse relasjonene kan overføres til en fremtidig topic map modell når det er aktuelt. Aktuelle er: For dokumenter som er sammensatt av flere deler: del av inneholder tilhører eier For dokumenter som krever en applikasjon(applikasjon kan være et spill) brukes av brukes til Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 10

11 DOKUMENTTYPER Klassifisering av dokumenttyper er viktig for å få til god tilpasning i forhold til brukere av "English Networks" Strukturen blir som følger: Dokumenttyper Fysiske form Dokumentstruktur Brukt som Fysisk form: text( er tekst image(er bilde) audio(er lyd) video(er levende bilder) application(er programvare) raw data(er data for programvare) model(er sammensatt objekt eller struktur) url Her brukes det en standard liste. Url kan defineres som å være en model, men for imøtekomme behovet for vedlikehold av lenker, defineres det som egen type. Nytt spørsmål - er det behov for å skille mellom interne nettressurser og eksterne nettressurser? Dokumentstruktur: Her settes liste over alle grunnstrukterer for dokumenter opp. Viser logisk form på dokumentet. Viktig med lettforståelige og pregnante navnebegrep for hver grunnstruktur, slik at det er lett for redaksjonen å velge. Teknisk form/oppbygging av dokumentet. Brukt som: I hovedsak pedagogisk vinkling. Få frem alle ulike typer oppgaver og øvelser m.m. Gir mulighet for å få frem at en novelle brukes som øvelse eller inngår i en øvelse. Forventet tidsforbruk for oppgaven/øvelsen må registreres her. Registrert tidsforbruk gjelder fullføring av hele oppgaven. Se også under Formatering. Normalt vil et dokument ha en fysisk form og en dokumentstruktur. Dokumentet kan imidlertid ha mer enn en brukt som indeksering. Eksempel: Novellen kan English Networks brukes som leseøvelse og til øvelse i oversettelse. Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 11

12 FORMATERING Indeksering på aktuelle formater for visning i ulike former. Viktig å få med tjenestekvalitet i forhold til visning på dårlige datalinjer, slik at redusert format velges for visning. Et dokument kan være knyttet til flere visningsformater. Er det aktuelt å bruke visningsformat for å differensiere mellom basisspørsmål og tilleggspørsmål i samme oppgave? Tilpasnings til elevens kunnskaps- og ferdighetsnivå. Det kan være aktuelt å knytte forventet tidsforbruk til formatregistreringen istedet for til dokumenttype - brukt som. Inneholder feltene: <Betingelse> <Formatbetegnelse> <Lenke til format beskrivelsen> <Eventuelt forventet tidsforbruk> Metadata i Aschehoug Undervisning 12

13 NIVÅ OG TILPASNING I første omgang er denne klassifikajonen enkel, bokstavelig talt. Men kan bygges ut for å få klassifikasjon i forhold til spesielle behov eller brukergrupper. Strukturen blir som følger: Nivå og tilpasning Nivå Tilpasning Enkel Mellom Vanskelig Nivå brukes for å differensiere arbeidsoppgaver i forhold til vanskelighetsgrad. Tilpasning kan bygges ut med tilsvarende struktur for eks: synshemmet hørselshemmet annet Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 13

14 SPRÅK OG TEGN Det er behov for å klassifisere dokumenter i forhold til språk. Det kan også bli/være aktuelt å klassifisere i forhold til tegnsett brukt i dokumentene. Muli at dette også må sees på i sammenheng med formatene, at det blir et avhengighetsforhold her. Språk og tegn Språk Tegn Norsk Nynorsk Engelsk Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 14

15 1 Innholdskategorisering og metamerking 1.1 Tittel Verk (benyttes kun dersom oppgaven er knyttet til en bok) Forhåndsdefinert: It s My Business Targets At Work US felleskapitler At Work UK - felleskapitler At Work US - Medier og kommunikasjon At Work US - Byggfag, tekniske byggfag og trearbeidsfag At Work US - Elektrofag At Work US - Formgivingsfag At Work US - Helse- og sosialfag At Work US - Hotell- og næringsmiddelfag og naturbruk At Work US - Mekaniske fag At Work UK - Medier og kommunikasjon At Work UK - Byggfag, tekniske byggfag og trearbeidsfag At Work UK - Elektrofag At Work UK - Formgivingsfag At Work UK - Helse- og sosialfag At Work UK - Hotell- og næringsmiddelfag og naturbruk At Work UK - Mekaniske fag Uttrykk Tittel på innholdselement/dokument, for eksempel: Our Electronic World, The Definite Article Activity Ansvar/Roller Person Etternavn Fornavn Rolle - rettighetshavere - forhåndsdefinerte verdier: Forfatter Oversetter Fotograf Illustratør Animatør Oppleser Sanger Musiker Programmerer Komponist Metadata i Aschehoug Undervisning 15

16 Medarbeidere - forhåndsdefinerte verdier: Redaktør Billedredaktør Redaksjonssekretær Prosjektleder Rettigheter/Avtale forhåndsdefinerte verdier: Royalty Engangshonorar enerett/førsterett/gjenbruksrett Tidsavgrensing/utløpsdato Territorialavgrensing Kommentar frifelt (for eksempel kommentar til avtale) Korporasjon Navn Rolle forhåndsdefinerte verdier: Primærutgiver Sekundærutgiver Teknisk leverandør Bildebyrå Rettighetsagentur (TONO, BONO, LINO) Rettigheter/Avtale forhåndsdefinerte verdier (må sjekkes): Fri bruk av forlaget Begrenset bruk av forlaget Abonnement Engangshonorar fri bruk Engangshonorar begrenset bruk Kommentar frifelt (for eksempel kommentar til avtale) 1.3 Emne Frie emneord/søkeord På norsk og evt. annet språk (for EN både norsk og engelsk) Hjelp fra kumulativ liste? Vesentlig! Forhåndsdefinert emneliste/kategorier (for eksempel Dewey) Forslag: følge hovedtabell for Dewey Sjanger Forhåndsdefinert foreløpig bare en: Læremiddel 1.4 Målgruppe Skoletrinn/årstrinn Forhåndsdefinert: Videregående skole Metadata i Aschehoug Undervisning 16

17 1.4.2 Studieretning Forhåndsdefinert: Salg og service Allmenne, økonomiske og administrative fag Musikk, dans, drama Idrettsfag Media og kommunikasjon Byggfag Elektrofag Formgivningsfag Helse- og sosialfag Hotell- og næringsmiddelfag Kjemi- og prosessfag Mekaniske fag Naturbruk Tekniske byggfag Trearbeidsfag Trinn/nivå/år Forhåndsdefinert: Grunnkurs (GK) VKI AF VKI YF VKII Fag Nivå 1 - forhåndsdefinert: Engelsk Tysk osv. Evt. Nivå 2 (kurstype). Forhåndsdefinert: 2 engelsk 1 2 engelsk 2 3 engelsk A 3 engelsk B tysk B tysk C Læreplanmål Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): Mål 1 Forståelse av muntlig engelsk Mål 2 Forståelse av skriftlig engelsk Mål 3 Bruk av muntlig engelsk Mål 4 Bruk av skriftlig engelsk Mål 5 Den engelskspråklige verden Mål 5a The US Mål 5b The UK Mål 6 Engelsk knyttet til den enkelte studieretningen Metadata i Aschehoug Undervisning 17

18 1.4.6 Ferdigheter Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): Listening Reading Speaking Writing Fagspesifikke tema Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): History Geography Social, Health and Welfare Issues Ethical Issues Economic and Industrial Issues Political Systems and Issues Immigration and Ethnic Groups Ecology and the Environment International Relations and World Affairs Education, Work and Employment Culture and Art Travel and Tourism Technology Famous people; authors, inventors etc. The US The UK The English-speaking World Aktiviteter/oppgavetyper Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): Grammatikkoppgave Grammatikkforklaring Vokabularliste generelle emner Vokabularøvelse generelle emner Muntlige dialoger Språkbruksoppgave muntlig Skriflige sjangre eksempler Skriftlige sjangre - sjekklister Språkbruksoppgave skriftlig Rollespill Nettverksoppgave (Net Work) Tekstrelatert oppgave (Text Related) Web evaluering (Web Evaluation) Quiz Kartoppgave (Map Activity) Skriftlig aktivitet (Writing Activity) Teksttilknyttet vokabularoppgave (Vocabulary Activity) Metadata i Aschehoug Undervisning 18

19 1.5 Relasjoner (Inspera) For dokument som er sammensatt av flere deler: del av, inneholder, tilhører, eier osv. For dokument som krever en applikasjon: brukes av, brukes til. Merkes ved publisering/bruk. Ikke aktuelt å spesifisere. 1.6 Dokumenttyper Fysisk form = Teknisk filtype = MIME Trenger ikke spesifiseres. Ligger i filformat/type Dokumentsstruktur Logisk form/struktur på dokument innspill fra Inspera. Innholdstype? Forslag: Test Dokument Bilde Video Lyd Flash animasjon Oppgavetype (brukt som) Evt. generelle kategorier på tvers av fag. Må defineres av flere redaksjoner. (For eksempel: merke prosjektoppgaver på tvers av fag) 1.7 Formatering Innspill fra Inspera. Ikke aktuell. 1.8 Nivå og Tilpasning Nivå Forhåndsdefinert: Lett/Easy Middels/Intermediate Krevende/Demanding Lyd Lydoppgaver merkes spesielt. Metadata i Aschehoug Undervisning 19

20 2 Merking av innhold i forhold til søk/sluttbruker 2.1 Frie emneord/søkeord (legges inn under 1.3.1) Defineres for hvert innholdselement på engelsk (ikke forhåndsdefinert) 2.2 Læreplanmål (legges inn under 1.4.5) Mål 1 Forståelse av muntlig engelsk Mål 2 Forståelse av skriftlig engelsk Mål 3 Bruk av muntlig engelsk Mål 4 Bruk av skriftlig engelsk Mål 5 Den engelskspråklige verden Mål 5a The US Mål 5b The UK Mål 6 Engelsk knyttet til den enkelte studieretningen 2.3 Skills (legges inn under 1.4.6) Listening Reading Speaking Writing 2.4 Topics (legges inn under 1.4.7) History Geography Social, Health and Welfare Issues Ethical Issues Economic and Industrial Issues Political Systems and Issues Immigration and Ethnic Groups Ecology and the Environment International Relations and World Affairs Education, Work and Employment Culture and Art Travel and Tourism Technology Famous people; authors, inventors etc. The US The UK The English-speaking World 2.5 Activities (legges inn under 1.4.8) Skills and Activities Grammar Activity Grammar Explanation Vocabulary List General Topics Metadata i Aschehoug Undervisning 20

21 Vocabulary Activity General Topics Dialogues Spoken Communicatin - Activities Written Communication Examples Written Communication - Checklists Written Communication - Activities Roleplay Themes Net Work Activity Text Related Activity Web Evaluation Activity Quiz Map Activity Writing Activity Text Related Vocabulary Activity 2.6 Special Labels (legges inn under 1.8.2) Sound Level Easy Intermediate Demanding Metadata i Aschehoug Undervisning 21

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra:

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Snr SNR_NUDB VARCHAR 8 Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

regjeringen.no Mette Haga Nielsen og Per Biørn Amundsen Departementenes servicesenter

regjeringen.no Mette Haga Nielsen og Per Biørn Amundsen Departementenes servicesenter regjeringen.no Mette Haga Nielsen og Per Biørn Amundsen Departementenes servicesenter Mål for presentasjonen Gi litt bakgrunnsinformasjon om regjeringen.no prosjektet, konseptet og løsningen Fortelle kort

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

Opplæringsplan i bibliotekbruk

Opplæringsplan i bibliotekbruk Opplæringsplan i bibliotekbruk Arne-Harald Steilbu Vertskommuneprosjektet 2014 Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommuneprosjektet 2014 Side 1 112111 Forord Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Detaljer

Eksamensbesvarelser i REA3015 Informasjonsteknologi 2

Eksamensbesvarelser i REA3015 Informasjonsteknologi 2 Eksamensbesvarelser i REA3015 Informasjonsteknologi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

1) tydeliggjøres kunnskapsmål, Månedene august./september er i regelen periodeplan 1, oktober er periodeplan 2 osv. på periodeplaner.

1) tydeliggjøres kunnskapsmål, Månedene august./september er i regelen periodeplan 1, oktober er periodeplan 2 osv. på periodeplaner. Lese og læringsstrategi-skjemaer 169 Årsplan Fag: Norsk, vg1 Lærer: 3 Lærestoff/læremidler 4 Arbeidsmåter/organisering av Tidsplanen justeres i april/mai. Mål spesifiseres. Lærestoff som brukes hele året:

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Ola Berge og Vibeke Kløvstad, ITU www.slideshare.net/olaberge/ Dagsorden Målsetningen med kvalitetskriteriene Bakgrunn for arbeidet Hva mener vi med «kvalitet»?

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Direktoratets ansvar Direktoratet har nasjonalt ansvar for statlig innsats på læremiddelområdet gjennom å medvirke til at det blir utviklet

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016 KOMPETANSEMÅL PERIODE ARB.METODER DIGITALT VERKTØY Down under Identifisere noen språklige likheter og Bruke grunnleggende regler og mønstre Uttrykke egen mening om ulike emner Beherske et ordforråd som

Detaljer

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge, med vekt på bakgrunnen, utformingen og resultatene av Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: The body Trinn: 1.trinn Tidsramme:4 undervisningstimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S.

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S. Fag: IKT, Emne 2 Navn: Janne Susort Innlevering: 12. februar Oppgave: Bruke informasjonsteoretisk programanalyse (ITP) og MAKVIS analyse til å vurdere det pedagogiske programmet Matemania. Side 1av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Det er en egen del i boka som heter «Everyday Practice». Det er emner som går igjen, og som elevene må øve på gjennom hele året.

Det er en egen del i boka som heter «Everyday Practice». Det er emner som går igjen, og som elevene må øve på gjennom hele året. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/16 Læreverk: Quest, Aschehougs engelskverk for barnetrinnet. Det er viktig at elevene øver seg litt hver dag på leseleksa i engelsk.

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

Tar deg med videre. Hva er nytt? Om komponentene Kapittelkronologi i tekstboka Arbeidsbok med eksempler på oppgaver Nettsted

Tar deg med videre. Hva er nytt? Om komponentene Kapittelkronologi i tekstboka Arbeidsbok med eksempler på oppgaver Nettsted Tar deg med videre Tar deg med videre Hva er nytt? Om komponentene Kapittelkronologi i tekstboka Arbeidsbok med eksempler på oppgaver Nettsted Hva er nytt? Ny layout Mer enn halvparten av tekster, foto

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Bare en av tre elever fortsetter med utdanning Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Våren 2000 var det til sammen litt over 60 000 elever som gikk ut av videregående skole med studiekompetanse

Detaljer

K. Jonny Einarsen, Anne B. Skara og Camilla Strand

K. Jonny Einarsen, Anne B. Skara og Camilla Strand 98/35 Notater 1998 K. Jonny Einarsen, Anne B. Skara og Camilla Strand Faktaark for FylkesKOSTRAutdanning. 1. tertial 1998. fylkeskommune Nøkkeltall med indikatorer for Prioriteringer Dekningsgrad Produktivitet

Detaljer

For å gjøre det enklere for eleven å finne hjelp, kan man knytte oppgavene opp mot lenker til eksisterende nettressurser.

For å gjøre det enklere for eleven å finne hjelp, kan man knytte oppgavene opp mot lenker til eksisterende nettressurser. Er du lat? Dataprogrammerere er late av natur. I stedet for å gjøre jobben, prøver de å lage programmer som gjør jobben for dem. Jeg er dataprogrammerer. Og for et par år siden tok jeg pedagogikk, så nå

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

1) Brei gjennomgang av nettportal-produktet sett fra sluttbrukerståsted

1) Brei gjennomgang av nettportal-produktet sett fra sluttbrukerståsted Møtereferat Oppdatert: 2006-11-01 Møte i Arbeidsgruppe for BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr 2006-10-18 Referent: Liv Inger Lamøy Dato for referat: 2006-10-30 Til stede: Fra arbeidsgruppa: Else Norheim (HiØ),

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon RAS - AMF Teknisk dokumentasjon Dokumentasjon av RAS koder og AMF koder for Direktoratet for arbeidstilsynet Version 1.0 Terje Sagen MD KITH As Sukkerhuset N-7489 Trondheim, Norway firmapost@kith.no Dokumentet

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Repetisjon fra 5.trinn - Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. - Innlede, holde i gang

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS...

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS... INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKLE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STDIERETNING, GRNNKRS...4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE OG STDIERETNING...5

Detaljer

Ungdom og bruk av tobakk

Ungdom og bruk av tobakk Nye tall om ungdom Ungdom og bruk av tobakk Tormod Øia T emaet for denne artikkelen er ungdoms bruk av tobakk nærmere bestemt røyk og snus. Kort: Hvor mange ungdommer røyker og bruker snus, og i hvilken

Detaljer

Om å lære tysk med Los geht s

Om å lære tysk med Los geht s Om å lære tysk med Los geht s Intensjonen bak Los geht s Variasjon er nødvendig for å møte samtlige elever i en tyskklasse. En god variasjon bidrar til å holde interessen ved like, og den gjør at man som

Detaljer

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov ORIGO Robert Engels ORIGO teknisk prosjektleder ORIGO* - radioarkiv, arkivering og gjenbruk Formål

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Steinkjer, 13. april 2016

Steinkjer, 13. april 2016 Hanne Almås Steinkjer, 13. april 2016 Hei. Ipad til S. har kommet!! Hva gjør vi videre, rent konkret? Bruk av nettbrett/ipad Kan være et godt pedagogisk hjelpemiddel Mange kjenner til og kan bruke nettbrett

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Kom i gang med SKILLS Ressursbank! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med SKILLS Ressursbank! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gang med SKILLS Ressursbank! Vi veileder deg steg for steg! SKILLS ressursbanker - en kort innføring SKILLS Ressursbank inneholder ressurser knyttet til læreverket SKILLS. Ressursbank Elev Ressursbanken

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 9. trinn Audun Bjerke Vestre

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 9. trinn Audun Bjerke Vestre Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 9. trinn Lærer: Audun Bjerke Vestre Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Bibliotekmøtet 2008 Verden i biblioteket biblioteket i verden, arr. 33: Katalogisering: nye regler, nye formater, nye planer MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Status, planer, konsekvenser for bibliotekene

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Kom i gang med SKILLS Ressursbank! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med SKILLS Ressursbank! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gang med SKILLS Ressursbank! Vi veileder deg steg for steg! SKILLS ressursbanker - en kort innføring SKILLS Ressursbank inneholder ressurser knyttet til læreverket SKILLS. Ressursbank Elev Ressursbanken

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006053 Innsendt 05.05.2015 16:18:39 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnr

Detaljer

Referat fra møte 14/1-11

Referat fra møte 14/1-11 Referat fra møte 14/1-11 Tid og sted: 14. januar 2011, kl. 10:00-15:30 på Nasjonalbiblioteket Tilstede: Sigrun Ask, Berit Reiersen, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Ellen Hjortsæter(vikar

Detaljer

Kurskategori 3: Utvikling av IKT- systemer. høsten

Kurskategori 3: Utvikling av IKT- systemer. høsten Kurskategori 3: Utvikling av IKT- systemer høsten Gjennom kurs i denne kategorien skal studentene opparbeide kunnskaper om og ferdigheter i å lage nettsteder, utvikle programvare og tilrettelegge for nettbasert

Detaljer