Metadata i Aschehoug Undervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metadata i Aschehoug Undervisning"

Transkript

1 Metadata i Aschehoug Undervisning H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Vilkår for bruk av dokumentet: Aschehoug forlag gir fri rett til å fremstille eksemplarer av, samt videredistribuere dette dokumentet så lenge det gjengis i sin helhet og denne rettighetsklasulen beholdes. All annen bruk er kun tillatt etter avtale med forlaget.

2 Innledning Brodd-notatet springer ut av et internt prosjekt (kjent som objektidentifiseringsprosjektet) satt i gang med henblikk på å etablere tilstrekkelige metadata i Inspera Platform i forbindelse med Aschehoug Utdannings nettsatsing. Vi, det vil si Aschehoug og Inspera, var kommet til at vi måtte ha mer spesifiserte og omfattende metadata slik at vi lett kunne finne innholdsobjekter i databasen for gjenbruk. For å styrke den interne kompetansen engasjerte vi Siv Hunstad fra Stiftelsen Brodd (http://www.brodd.no). Selv om det konkrete utgangspunktet var gjennomføringen av English Networks (16 engelsknettsteder) i Inspera Platform, lå det i oppdraget til Brodd at merkingen skulle være generaliserbar og skalerbar slik at den både kan anvendes i andre systemer og kunne håndtere et stort antall innholdsobjekter. I alle fall at de kunne tjene som et faglig solid utgangspunkt for videreutvikling. Etter at Brodd hadde levert sin skisse og etter omfattende diskusjoner i prosjektgruppen, utarbeidet Hanne Christensen og Anne Wangberg Hansen i Aschehoug Videregående en konkretisering som i stor grad innebar utvikling av et vokabular for de forskjellige feltene. Siden omfanget på dette tidspunktet var begrenset til English Networks, var det naturlig å ikke definere feltverdier utover det som var nødvendig. Dokumentet Innholdskatagorisering og metamerking kan derfor leses som en eksempeltekst til Broddnotatet. Deretter ble det nye metadatalaget implementert i Inspera Platform med mulighet for å legge til forhåndsdefinerte verdier. De to foreliggende notatene som Aschehoug gjør tilgjengelig for interessegruppen er i utgangspunktet interne arbeidsdokumenter og må leses i lys av dette. Sjansen for at sider ved dette ikke nødvendigvis er like gjennomsiktig for utenforstående, er stor. Jeg stiller meg derfor til disposisjon for spørsmål. Oslo, 12/ Christian A. Calmeyer Aschehoug Undervisning Metadata i Aschehoug Undervisning 2

3 INDEKSERINGSKRITERIER FOR "ENGLISH NETWORKS" Arbeidsdokument til møte uke ) Grunnregel er at dokumenter kan få flere koder fra hver gruppe. Eksempel: for klassifisering etter dokumenttype skal hvert dokument ha kode fra alle tre gruppene, men default verdier lages for å minske arbeidsmengden. 2) Det er et behov for å kunne få frem ingresser uten at selve dokumentet hentes frem. For å imøtekomme dette behovet kan ingress plasseres som del av manifestasjonen, i tittelgruppen. Se side 3. 3) Ferdighet er nå plassert som subtre under målgruppe. 4) Notatet viser søke- og oppslagsmuligheter som skal tilrettelegges for nettstedet English Networks og også andre av Aschehougs nettressurser. I størst mulig grad skal infomasjonen plukkes opp underveis, som del av produksjonsprosessen, gjerne automatisk eller semiautomatisk, slik at arbeid med indeksering reduseres. Metadata i Aschehoug Undervisning 3

4 Tittel Ansvar Emne Målgruppe Relasjoner Nivå og tilpasning Dokumenttype Formatering Språk og tegn <?xml version="1.0" encoding="iso "?><!doctypr document SYSTEM "I:Interaktiv\Videregaande prosjekt\visions\ produksjon\xml\dtd\documemnt.dtd"><docu ment><metadata><title/><logicaltitle/><de scription/> Metadata i Aschehoug Undervisning 4

5 TITTEL Tittel er en gruppe kriterier som indekserer tittelinformasjon. Gruppen består av Verk, Uttrykk og Manifestasjon. Relasjonen mellom disse er hierarkisk, som følger. Verk: Verk er grunnformen for et dokument, og representerer et nytt resultat av en faglig og/eller kunstnerisk prosesss. Brukes for å samle de ulike uttrykkene verket har fått. Slik kommer tekstutgaver og lydopptak, bokmål og nynorsk utgaver av samme verk under "samme hatt". Verk inneholder en samlende tittel med annen, nødvendig informasjon som er felles for de ulike uttrykkene. Inneholder feltene: 1) <Originalens tittel> 2)<Originalens undertittel> 3)<Originalens øvrig tittelinformasjon>. Alle tre felt skal være av variabel lengde, og være søkbare på felt og ha fritekst søk på ord. Uttrykk: Uttrykk er den intellektuelle eller kunstneriske formen et verk får når det blir realisert og får en publiserbar form. For eksempel vil tekstutgaven og lydutgaven være av samme verk, men ha forskjellig uttrykk. Tilsvarende samles ulike språkutgaver og oversettelser seg som ulike uttrykk under samme verk. Tittelinformasjon spesifikt for det enkelte uttrykk indekseres her. Inneholder feltene: 1) <Dokumentets tittel> 2)<Dokumentets undertittel> 3)<Dokumentets øvrig tittelinformasjon>. Alle tre felt skal være av variabel lengde, og være søkbare på felt og ha fritekst søk på ord. Et uttrykk kan ha flere manifestasjoner. Manifestasjon: En manifestasjon gir informasjon om og peker til den fysiske konkretiseringen av et verks uttrykk. I vår sammenheng vil fysisk konkretisering normalt være de dokumentfiler som er lagret i Ascehougs database. Men en lydutgave av en roman kan både lagres som en lydfil i databasen og utgis som lydbok. Lydboka er ikke lagret i databasen, men tilhørende manifestasjonen kan gi nødvendig informasjon om den. En dokumentfil kan bare representeres av en manifestasjon. Tilsvarende kan en dokumentproduksjon bare representeres av en manifestasjon. Inneholder feltene: 1)<Tittelinformasjon relevant for manifestasjonen. Variabel lengde. > 2)<Peker til dokumentet i databasen(eventuell adresse i hjelpetabell for adressering.) >3) <Navn/adresse/lenke til eksterne dokumentfiler for produksjon av et opplag på papir, CD eller annet.4)<kommentar. Variabel lengde.> 5)<Ingress for dokumentet/manifestasjonen. Variabel lengde.> Uttrykk må alltid ha et overordnet verk. Dokumentfiler lenkes kun til manifestasjoner, ikke direkte til verk eller uttrykk. Det vises til felles eksempel for Tittel og Ansvar på side 5. Metadata i Aschehoug Undervisning 5

6 ANSVAR Ansvar er informasjon om de som er ansvarlig, og har skapt eller bidradd til realisering av dokumenter. Det er fornuftig å splitte ansvar i to grupper: Person og Korporasjon. Korporasjon er grupper av personer, institusjoner, organisasjoner eller bedrifter som ansvarshavende. Strukturen er hierarkisk. Strukturen blir som følger: Ansvar Person Korporasjon Persons rolle Korporasjons rolle Persons rettighet Korporasjons rettighet Person: Person er enkeltpersoner som ansvarshavende for noe. En person har normalt en forekomst i databasen. Inneholder feltene 1)<Etternavn> 2)<Fornavn> 3)<Fødselsdato> 4)<Kommentar>. Alle felt unntatt fødselsdato har variabel lengde. Personsrolle: Persons rolle viser hvilken oppgave personen har hatt i forbindelse med utarbeidelsen av dokumenter. En person kan ha samme rolle i forhold til flere dokument. Det skal defineres ett sett av aktuelle roller. Ved registrering velges aktuell rolle fra "dropdown" liste eller tilsvarende teknikk. Persons rettigheter: Person og persons rolle gir personen rettigheter i forbindelse med utarbeidelse og bruk av et dokument. Inneholder feltene: 1)<Avtaletype> 2)<Referanse/lenke til avtaledokument> 3)<Peker til aktuelt "telleapparat" dersom betaling pr visning blir aktuelt. Korporasjon Korporasjon er en organisasjon, bedrift, eller institusjon som er ansvarshavende for noe. En korporasjon har normalt en forekomst i databasen. Inneholder feltene 1)<Korporasjons navn - overordnet nivå> 2)<Korporasjons navn - neste nivå> Felt 2 kan gjentas for å få nødvendige nivå.> 3)<Sted> 4)<Kommentar>. Alle felt har variabel lengde. Metadata i Aschehoug Undervisning 6

7 Korporasjonsrolle: Korporasjons rolle viser hvilken oppgave personen har hatt i forbindelse med utarbeidelsen av dokumenter. En korporasjon kan ha samme rolle i forhold til flere dokument. Det skal defineres ett sett av aktuelle roller. Ved registrering velges aktuell rolle fra "dropdown" liste eller tilsvarende teknikk. Rolleliste for person og korporasjon skal være mest mulig identiske. Korporasjons rettigheter: Korporasjon og korporasjons rolle gir korporasjon rettigheter i forbindelse med utarbeidelse og bruk av et dokument. Inneholder feltene: 1)<Avtaletype> 2)<Referanse/lenke til avtaledokument> 3)<Peker til aktuelt "telleapparat" dersom betaling pr visning blir aktuelt. Person eller Korporasjon kan gjennom rolle/rettighet knyttes opp mot mange dokumenter. Ideelt sett burde korporasjon/rolle/rettighet knyttes opp mot verk/uttrykk/manifestasjon, og gjennom manifestasjon til fysisk dokument. Her er det imidlertid satt opp med direkte knytning mot dokument. Merk, en person eller korporasjon kan medvirke til utarbeidelsen av et uttrykk, uten å ha vært med på verket. Typisk eksempel er en musiker som spiller en sonate som en annen har komponert. Eventuelt kan en person bidradd til å få på plass en manifestasjon, uten å ha medvirket til uttrykk eller verk. Eksempel er en lydtekniker som bearbeider lydopptak av en av Churchills berømte taler for inkorporering av dette som eksempel i "English Networks". For redaksjonen er det nok nyttig å ta vare på denne informasjonen der relevant. <Dikt>(verk) forfatter <Bjørnboe><Jens>(ansvar) oppleser <Utvalgte dikt>(uttrykk) <Jens Bjørneboe leser egne dikt> <> <Manifestasjon><Utgitt på nytt i forbindelse med Steinerskolens jubileum 2002> <Peker til dokumentfil i databasen> <Navn/lenke på lydfil til CDproduksjon.>< Navn/lenke på fil for trykking av CD-overflate. > <Navn/lenke på fil for trykking av CD-cover.> Metadata i Aschehoug Undervisning 7

8 EMNE Emne inneholder emneklassifikasjon for dokumentene. Det er satt opp 4 typer emneklassifikasjon. Hver av disse representerer et tre med klassifikasjonskriterier. Kun de to første kommer til å bli brukt i "English Networks". Strukturen blir som følger: Emne Frie emneord Deweykoder Sjanger Automatisk genererte emneord Frie emneord: Emneord valgt av redaksjonen, slik som i Samfun.net I regstreringsprosessen tilgang til alfabetisk liste over allerede brukte ord, dermed kan ord gjenbrukes i den grad mulig. Emneord vil også bli tilgjengelig for elever og lærere. Det må lages to sett emneord for English Networks: Norsk og engelsk. Inneholder feltene: 1)<emneord> Deweykoder: Tallkoder og tilhørende emnebegrep registreres. I regstreringsprosessen tilgang til systematisk liste over allerede brukte koder, dermed kan koder og emnebegrep gjenbrukes i den grad mulig. Ikke bruk for spesifik koding. Dewey vil ihvertfall i utgangspunktet være et verktøy for redaksjonen, og ikke tilgjengelig for sluttbrukerne. Inneholder feltene. 1) <Dewey kode> 2) <emneord til Dewey> Sjanger: Sjangerbegrep, slik Aschehoug bruker det ellers i sin produksjon- og salgsprosess. Brukes der det er relevant. Alfabetisk liste over begrep tilgjengelig for redaksjonen. Eksempel. Krim - Spenning - Sport - Mat og vin etc. Inneholder feltene: 1) <sjangerbegrep> Automatisk genererte emneord: Automatisk genererte emneord lages gjennom analyse av tekster og beskrivelser av tekster og andre dokumenter. Kan utviklres til mer avansert autmatisk indeksering av dokumenter. Metoder under utvikling. Tas ikke i bruk nå. Metadata i Aschehoug Undervisning 8

9 MÅLGRUPPE Målgruppe gir klassifikasjon i forhold til aktuelle kundegrupper. Skoleverket er i denne sammenheng viktigst. For "English Networks" er det videregående skole. Strukturen er som følger: Målgruppe Barnehage Grunnskole Videregående skole Læreplanmål Ferdighet Fag etter videregående skole Barnehage(Foreløpig lite aktuell for bruk) < 3 år 3-5 år > 5 år Grunnskole/Basis/Grunnutdanning(videre inndeling etter klassetrinn ) Små Mellom Ungdom Videregående skole Studieretning Kurs Trinn Skolefag Læreplanmål settes opp som egen trestruktur, og som kan lenkes inn mot f.eks. riktig plass i strukturen i videregående skole. Ferdighet settes opp som eget kriterium. Kan brukes på flere opplæringsnivå. Fag etter videregående skole(faglig spesialisering, ulike nivå, praksis og teoretisk) Høgskole/universitet Fagutdanning Livslang læring Bedriftsintern opplæring Etc. Alle subtrærne bygges opp hierarkisk. Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 9

10 RELASJONER Relasjoner etablerer lenking mellom dokumenter. Slike lenker kan etableres på ulike måter. Viktig å få en metode som er enkel i bruk, sikker mot feilregistrering, og enkel å vedlikeholde. Det må defineres faste typer av relasjoner. Fordel om disse kan settes opp slik at informasjonen i disse relasjonene kan overføres til en fremtidig topic map modell når det er aktuelt. Aktuelle er: For dokumenter som er sammensatt av flere deler: del av inneholder tilhører eier For dokumenter som krever en applikasjon(applikasjon kan være et spill) brukes av brukes til Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 10

11 DOKUMENTTYPER Klassifisering av dokumenttyper er viktig for å få til god tilpasning i forhold til brukere av "English Networks" Strukturen blir som følger: Dokumenttyper Fysiske form Dokumentstruktur Brukt som Fysisk form: text( er tekst image(er bilde) audio(er lyd) video(er levende bilder) application(er programvare) raw data(er data for programvare) model(er sammensatt objekt eller struktur) url Her brukes det en standard liste. Url kan defineres som å være en model, men for imøtekomme behovet for vedlikehold av lenker, defineres det som egen type. Nytt spørsmål - er det behov for å skille mellom interne nettressurser og eksterne nettressurser? Dokumentstruktur: Her settes liste over alle grunnstrukterer for dokumenter opp. Viser logisk form på dokumentet. Viktig med lettforståelige og pregnante navnebegrep for hver grunnstruktur, slik at det er lett for redaksjonen å velge. Teknisk form/oppbygging av dokumentet. Brukt som: I hovedsak pedagogisk vinkling. Få frem alle ulike typer oppgaver og øvelser m.m. Gir mulighet for å få frem at en novelle brukes som øvelse eller inngår i en øvelse. Forventet tidsforbruk for oppgaven/øvelsen må registreres her. Registrert tidsforbruk gjelder fullføring av hele oppgaven. Se også under Formatering. Normalt vil et dokument ha en fysisk form og en dokumentstruktur. Dokumentet kan imidlertid ha mer enn en brukt som indeksering. Eksempel: Novellen kan English Networks brukes som leseøvelse og til øvelse i oversettelse. Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 11

12 FORMATERING Indeksering på aktuelle formater for visning i ulike former. Viktig å få med tjenestekvalitet i forhold til visning på dårlige datalinjer, slik at redusert format velges for visning. Et dokument kan være knyttet til flere visningsformater. Er det aktuelt å bruke visningsformat for å differensiere mellom basisspørsmål og tilleggspørsmål i samme oppgave? Tilpasnings til elevens kunnskaps- og ferdighetsnivå. Det kan være aktuelt å knytte forventet tidsforbruk til formatregistreringen istedet for til dokumenttype - brukt som. Inneholder feltene: <Betingelse> <Formatbetegnelse> <Lenke til format beskrivelsen> <Eventuelt forventet tidsforbruk> Metadata i Aschehoug Undervisning 12

13 NIVÅ OG TILPASNING I første omgang er denne klassifikajonen enkel, bokstavelig talt. Men kan bygges ut for å få klassifikasjon i forhold til spesielle behov eller brukergrupper. Strukturen blir som følger: Nivå og tilpasning Nivå Tilpasning Enkel Mellom Vanskelig Nivå brukes for å differensiere arbeidsoppgaver i forhold til vanskelighetsgrad. Tilpasning kan bygges ut med tilsvarende struktur for eks: synshemmet hørselshemmet annet Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 13

14 SPRÅK OG TEGN Det er behov for å klassifisere dokumenter i forhold til språk. Det kan også bli/være aktuelt å klassifisere i forhold til tegnsett brukt i dokumentene. Muli at dette også må sees på i sammenheng med formatene, at det blir et avhengighetsforhold her. Språk og tegn Språk Tegn Norsk Nynorsk Engelsk Feltoppbygging avklares med Inspera. Metadata i Aschehoug Undervisning 14

15 1 Innholdskategorisering og metamerking 1.1 Tittel Verk (benyttes kun dersom oppgaven er knyttet til en bok) Forhåndsdefinert: It s My Business Targets At Work US felleskapitler At Work UK - felleskapitler At Work US - Medier og kommunikasjon At Work US - Byggfag, tekniske byggfag og trearbeidsfag At Work US - Elektrofag At Work US - Formgivingsfag At Work US - Helse- og sosialfag At Work US - Hotell- og næringsmiddelfag og naturbruk At Work US - Mekaniske fag At Work UK - Medier og kommunikasjon At Work UK - Byggfag, tekniske byggfag og trearbeidsfag At Work UK - Elektrofag At Work UK - Formgivingsfag At Work UK - Helse- og sosialfag At Work UK - Hotell- og næringsmiddelfag og naturbruk At Work UK - Mekaniske fag Uttrykk Tittel på innholdselement/dokument, for eksempel: Our Electronic World, The Definite Article Activity Ansvar/Roller Person Etternavn Fornavn Rolle - rettighetshavere - forhåndsdefinerte verdier: Forfatter Oversetter Fotograf Illustratør Animatør Oppleser Sanger Musiker Programmerer Komponist Metadata i Aschehoug Undervisning 15

16 Medarbeidere - forhåndsdefinerte verdier: Redaktør Billedredaktør Redaksjonssekretær Prosjektleder Rettigheter/Avtale forhåndsdefinerte verdier: Royalty Engangshonorar enerett/førsterett/gjenbruksrett Tidsavgrensing/utløpsdato Territorialavgrensing Kommentar frifelt (for eksempel kommentar til avtale) Korporasjon Navn Rolle forhåndsdefinerte verdier: Primærutgiver Sekundærutgiver Teknisk leverandør Bildebyrå Rettighetsagentur (TONO, BONO, LINO) Rettigheter/Avtale forhåndsdefinerte verdier (må sjekkes): Fri bruk av forlaget Begrenset bruk av forlaget Abonnement Engangshonorar fri bruk Engangshonorar begrenset bruk Kommentar frifelt (for eksempel kommentar til avtale) 1.3 Emne Frie emneord/søkeord På norsk og evt. annet språk (for EN både norsk og engelsk) Hjelp fra kumulativ liste? Vesentlig! Forhåndsdefinert emneliste/kategorier (for eksempel Dewey) Forslag: følge hovedtabell for Dewey Sjanger Forhåndsdefinert foreløpig bare en: Læremiddel 1.4 Målgruppe Skoletrinn/årstrinn Forhåndsdefinert: Videregående skole Metadata i Aschehoug Undervisning 16

17 1.4.2 Studieretning Forhåndsdefinert: Salg og service Allmenne, økonomiske og administrative fag Musikk, dans, drama Idrettsfag Media og kommunikasjon Byggfag Elektrofag Formgivningsfag Helse- og sosialfag Hotell- og næringsmiddelfag Kjemi- og prosessfag Mekaniske fag Naturbruk Tekniske byggfag Trearbeidsfag Trinn/nivå/år Forhåndsdefinert: Grunnkurs (GK) VKI AF VKI YF VKII Fag Nivå 1 - forhåndsdefinert: Engelsk Tysk osv. Evt. Nivå 2 (kurstype). Forhåndsdefinert: 2 engelsk 1 2 engelsk 2 3 engelsk A 3 engelsk B tysk B tysk C Læreplanmål Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): Mål 1 Forståelse av muntlig engelsk Mål 2 Forståelse av skriftlig engelsk Mål 3 Bruk av muntlig engelsk Mål 4 Bruk av skriftlig engelsk Mål 5 Den engelskspråklige verden Mål 5a The US Mål 5b The UK Mål 6 Engelsk knyttet til den enkelte studieretningen Metadata i Aschehoug Undervisning 17

18 1.4.6 Ferdigheter Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): Listening Reading Speaking Writing Fagspesifikke tema Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): History Geography Social, Health and Welfare Issues Ethical Issues Economic and Industrial Issues Political Systems and Issues Immigration and Ethnic Groups Ecology and the Environment International Relations and World Affairs Education, Work and Employment Culture and Art Travel and Tourism Technology Famous people; authors, inventors etc. The US The UK The English-speaking World Aktiviteter/oppgavetyper Forhåndsdefinert for engelsk (avhengig av valg under 1.4.4): Grammatikkoppgave Grammatikkforklaring Vokabularliste generelle emner Vokabularøvelse generelle emner Muntlige dialoger Språkbruksoppgave muntlig Skriflige sjangre eksempler Skriftlige sjangre - sjekklister Språkbruksoppgave skriftlig Rollespill Nettverksoppgave (Net Work) Tekstrelatert oppgave (Text Related) Web evaluering (Web Evaluation) Quiz Kartoppgave (Map Activity) Skriftlig aktivitet (Writing Activity) Teksttilknyttet vokabularoppgave (Vocabulary Activity) Metadata i Aschehoug Undervisning 18

19 1.5 Relasjoner (Inspera) For dokument som er sammensatt av flere deler: del av, inneholder, tilhører, eier osv. For dokument som krever en applikasjon: brukes av, brukes til. Merkes ved publisering/bruk. Ikke aktuelt å spesifisere. 1.6 Dokumenttyper Fysisk form = Teknisk filtype = MIME Trenger ikke spesifiseres. Ligger i filformat/type Dokumentsstruktur Logisk form/struktur på dokument innspill fra Inspera. Innholdstype? Forslag: Test Dokument Bilde Video Lyd Flash animasjon Oppgavetype (brukt som) Evt. generelle kategorier på tvers av fag. Må defineres av flere redaksjoner. (For eksempel: merke prosjektoppgaver på tvers av fag) 1.7 Formatering Innspill fra Inspera. Ikke aktuell. 1.8 Nivå og Tilpasning Nivå Forhåndsdefinert: Lett/Easy Middels/Intermediate Krevende/Demanding Lyd Lydoppgaver merkes spesielt. Metadata i Aschehoug Undervisning 19

20 2 Merking av innhold i forhold til søk/sluttbruker 2.1 Frie emneord/søkeord (legges inn under 1.3.1) Defineres for hvert innholdselement på engelsk (ikke forhåndsdefinert) 2.2 Læreplanmål (legges inn under 1.4.5) Mål 1 Forståelse av muntlig engelsk Mål 2 Forståelse av skriftlig engelsk Mål 3 Bruk av muntlig engelsk Mål 4 Bruk av skriftlig engelsk Mål 5 Den engelskspråklige verden Mål 5a The US Mål 5b The UK Mål 6 Engelsk knyttet til den enkelte studieretningen 2.3 Skills (legges inn under 1.4.6) Listening Reading Speaking Writing 2.4 Topics (legges inn under 1.4.7) History Geography Social, Health and Welfare Issues Ethical Issues Economic and Industrial Issues Political Systems and Issues Immigration and Ethnic Groups Ecology and the Environment International Relations and World Affairs Education, Work and Employment Culture and Art Travel and Tourism Technology Famous people; authors, inventors etc. The US The UK The English-speaking World 2.5 Activities (legges inn under 1.4.8) Skills and Activities Grammar Activity Grammar Explanation Vocabulary List General Topics Metadata i Aschehoug Undervisning 20

21 Vocabulary Activity General Topics Dialogues Spoken Communicatin - Activities Written Communication Examples Written Communication - Checklists Written Communication - Activities Roleplay Themes Net Work Activity Text Related Activity Web Evaluation Activity Quiz Map Activity Writing Activity Text Related Vocabulary Activity 2.6 Special Labels (legges inn under 1.8.2) Sound Level Easy Intermediate Demanding Metadata i Aschehoug Undervisning 21

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

HiO-notat 20000 nr 11

HiO-notat 20000 nr 11 HiO-notat 20000 nr 11 Generelle prinsipper for design og tilrettelegging av nettsider for undervisning Av Magid Al-Araki Høgskolen i Oslo Avdeling for økonomi- kommunal- og sosialfag 2000 1 Høgskolen i

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Håndbok for innføring av LivsIT

Håndbok for innføring av LivsIT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 4/ 2004 Håndbok for innføring av LivsIT Forord Vestlandsforsking fikk i 2002 et oppdrag fra Kommunenes

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester din veiviser i det offentlige TINGLYSING BARNEHAGE SOSIALHJELP RENOVASJON BYGGEMELDING BOSTØTTE Håndbok for innføring av Los - en informasjonsstandard for offentlige tjenester www.norge.no Håndbok for

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer