GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015"

Transkript

1 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

2 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter sørger for økt komfort og lavt energiforbruk i norske bygg. Det har ikke kommet helt av seg selv: Helt siden 1935 har vi i GLAVA bygget opp vår kompetanse om norske forhold. 2 Det til enhver tid oppdaterte sortiment finnes på glava.no. MILJØMERKET GLAVA AS har ikke prosjekteringsansvar og tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 241 Trykksak 681

3 GLAVA TROLLVEGGEN Trollveggen består av isolerte elementer laget av formstøpt EPS fra GLAVA. Elementene er satt sammen av stålbindere i og mellom vangene, noe som gjør systemet svært robust. Stålbinderne er hengslet slik at elementene kan flatpakkes under transport. Det er ingen ut- eller innvendige hjørner å forholde seg til, kun rette elementer som tilpasses på byggeplass. Elementene veier ca. 15 kg, og kan enkelt løftes av én person. Betingelser for bruk: Denne anvisningen gjelder for montering av GLAVA Trollveggen med tilhørende produkter. GLAVA tar ikke ansvar for montering som ikke følger denne anvisningen og teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, TG nr Det er den utførende og ansvarshavende som er ansvarlig for at montering er tilfredsstillende og forskriftsmessig utført. Tegningene i denne anvisningen er ikke byggetegninger, men illustrasjoner som viser prinsippet for utførelsen. Det stilles krav til 3. parts, uavhengig kontroll av prosjekteringen under punktene Konstruksjonssikkerhet og Geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3. 3 Trollveggen kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Produktet er klassifisert som brennbart, Euroklasse F, og bruk av Trollveggen er generelt begrenset til risikoklasse 1, 2 og 4, og brannklasse 1. Bearbeiding: Elementet må kappes med egnet verktøy for stål, f.eks. sirkelsag med blad som kan kappe stål. Elementene må pusses med min. 8 mm fiberpuss eller annen tilsvarende kledning over bakken. Under bakken må elementet beskyttes mot fukt. - se side 26. Maksimal oppfyllingshøyde er 2,7 meter. Over 2,7 meter må det fylles tilbake med masser som ikke gir jordtrykk mot veggen. Se forøvrig sidene om armering. INNHOLD Betingelser for bruk 3 Produktdata 4 5 Før montering 5 Fundament 5 Radonsperre 6 Montering av fundamentskinne 7 Montering Trollveggen 8 18 Utsparinger for åpninger 17 Støping av Trollveggen 19 Avstivende vegger 20 Kontaktpunkter 21 Glidesjikt 21 Kombinasjon med trevegg i front 22 Etasjeskillere 23 Utkraget bjelkelag 24 Innvendig behandling 25 Utvendig behandling 26 Armering av Trollveggen U-verdier Trollveggen Markisolering og telesikring U-verdier gulv 38

4 PRODUKTDATA 4 GLAVA EPS S 150. Isolasjonsklasse 35. λd 0,035 (W/mK) Kortidslast: 150 kn/m 2 etter NS-EN 826 Langtidslast: 45 kn/m 2 etter NS-EN % def. 50 år Fuktopptak: 2-3 vol.% Betongbredde: 155 mm. NB! Endres til 151 mm i løpet av første halvår Betongforbruk: ca. 150 liter pr. m 2 Betongkvalitet: B20 til B30. Maks kornstørrelse 16 mm med 25 % reduksjon. Synkmål (slump) 18 cm Armering: Se sidene Format fundamentskinne: Totalbredde 210 mm. Lengde 2000 mm. Bredden på delen som stikker opp i elementet er 150 mm. Format element: Høyde: 620 mm (byggemål 600 mm) Bredde: 380 mm 340 mm 305 mm Lengde: 1985 mm byggemål. Brutto lengde: 2005 mm Indre vange er alltid 75 mm. Ytre vange er enten 75 mm, 110 mm eller 150 mm. Vertikalsnitt Horisontalsnitt

5 c/c c/c75 c/c I hver vange er det 2 stk. horisontale spikerslag. Disse er merket med horisontale striper på utsiden av vangene. Spikerslagene ligger i midten av vangens tykkelse. Senteravstanden mellom spikerslagene er 300 mm. Høyden på spikerslagene er 32 mm. Fra bunnen av elementet og til senter spikerlag er det 272 mm. Deretter c/c 300 mm til spikerslaget i toppen av elementet. Fra topp element og ned til senter spikerslag er det 28 mm, målt fra laveste del av vangen. Før montering Det er viktig å få avklart grunnforholdene, slik at rett fundamenteringsmåte velges. Enkle grunnundersøkelser kan spare en for mange penger. Det er viktig å få god oversikt over forekomsten av fjell og dybder til fjellgrunnen, fordi dette i stor grad påvirker fundamentering. Hus bør bare plasseres dels på fjell og dels på løsmasser (jordmasser) når løsmassene er meget faste. Er massene løsere og dybden til fjell liten bør massene fjernes slik at man kommer ned på fjell. Bløte, løse jordlag med stor dybde øker faren for setninger. Masser med organisk innslag, for eksempel myr eller leire, er spesielt vanskelige. Skrått terreng med løsmasser må vurderes særskilt. Fare for sig og stabilitet i skråningen må vurderes fordi ensidig oppfylling kan gi setningsforskjeller på huset hvis grunnen er setningsømfintlig, spesielt hvis det er ulike dybder til fjell. Er massene telefarlige er det av betydning for frostsikring av fundament og rørledninger. Gå ut i fra at grunnen er telefarlig med mindre dette er avklart ved en jordanalyse. Fundament Trollveggen skal alltid settes på et støpt fundament som er dimensjonert for byggets totale belastning. Til fundamentet kan det f.eks. benyttes GLAVA Såleforskaling eller Trollveggen såleblokk (kommer siste halvdel av 2015). Alle vegger skal forankres til fundament med oppstikkende armering, se armeringstabeller på sidene Denne armeringen skal ligge på veggens ytterside og være forankret 500 mm i fundament. Armeringen må bøyes, og skal stikke 1 meter over ferdig gulv.

6 6 Radonsperre GLAVA leverer radonsperrer med tilbehør for montering i bruksgruppe A og B. I tillegg leveres radonbrønner. Les mer og se egen monteringsanvisning på glava.no.

7 Montering av Fundamentskinne Fundamentskinnen sikrer riktig plassering av elementene, og sørger for at elementene står støtt under støping. Start monteringen av fundamentskinnen i et hjørne. Skinnen skal plasseres slik at senter av elementets betongkjerne havner i senter av fundamentet. Fundamentskinnen kappes med blekksaks eller vinkelsliper. Skinnen festes til fundamentet med spikerplugger eller med boltepistol. Benyttes plugger må det borres hull i skinnen. Bolter/plugger monteres med avstand c/c 400 mm (på begge sider av skinnen). Lag eventuelt åpninger i fundamentskinnen til dører. Benyttes boltepistol så pass på at hodet på bolten kommer langt nok ned. Kontroller mål og diagonaler underveis. Det letter jobben senere. 7

8 Montering Trollveggen Start monteringen i et hjørne. Dette må tilpasses se egen tegning på side 9. I hjørner skal elementenes lengde ikke være mindre enn 60 cm, målt fra innvendig hjørne. Se illustrasjon på side 9. Det er viktig at verktøyet har sagblad egnet til stål. Sirkelsag med stålblad er et godt alternativ, og gir rette og pene kutt. Unngå bruk av vinkelsliper(fare for at EPS-vangene smelter). I hjørner bør elementene monteres i forbandt for hvert skift. Deler av den oppstikkende vangen må fjernes, slik at neste skift kommer i riktig posisjon. Den avskårede biten på tegningen under, viser prinsippet. 8 Når elementene skal kappes, kappes en vange av gangen. De medfølgende klossene tres gjennom elementet slik at man sikrer at det ikke rører på seg når man kapper. Elementet legges ned, gjerne på et bord eller et annet element, for å få god arbeidshøyde.

9 Tilpassing av hjørneelementer - Skjær av falsene merket a) på yttervangene med en håndsag. a) b) a) c) Falsene bygger 2 cm. - Kapp deretter innervangene merket b) og c). - For 15 cm yttervange kappes b) 30,5 cm. (vange 15 + betong 15,5 = 30,5 cm) - For 11 cm yttervange kappes b) 26,5 cm. - For 7,5 cm yttervange kappes b) 23 cm - Indre vange c) kappes 25 cm. 9 NB! Betongbredden endres til 15,1 cm første halvår Klipp av binderne med tang eller kapp de av med en vinkelsliper. b) 30,5 cm c) 25 cm Min. 60 cm 3 4 Min. 30 cm 3 4 Huskeregler Minimumsavstand til hjørner: 60 cm Minimum overlapp: 30 cm Låsebøyler i alle skjøter Monter hjørnebeslag og skråavstiving etter at første skift er montert Monter elementer rundt forskalinger til dører/vinduer så tidlig som mulig Fest øverste skift med låsestag Ved oppfylling > 1 meter må det støpes kontaktpunkter

10 I skjøter der elementene er kappet i den ene enden, skjæres falsen av med en håndsag slik at det blir en rett skjøt mellom elementene. 10 I alle originale skjøter skal det brukes låsebøyle. Disse skal monteres i topp og bunn av elementet, og mot begge vangene (4 stk. pr. skjøt). Ved uoriginale skjøter der avstanden mellom binderne er 10 cm, kan låsebøyler benyttes. Se forøvrig side 11.

11 Hvis avstanden mellom binderne blir større, inntil 20 cm, må skjøten(e) sikres. Det gjøres med plank av 36 x 148 mm på begge sider av elementet. Planken festes til de horisontale stålspikerslagene i elementets vanger. I tillegg skal det festes til elementet under og over hvis det er mulig. 11 Alle utsparinger plasseres så tidlig som mulig. Utsparingene lages av 36 x 148 mm. Les mer på side 17.

12 Når første skift er på plass, monteres hjørnebeslag med skråavstivere. Kontroller deretter igjen diagonaler og retninger. 12 Hjørnebeslaget skrus fast til stålspikerslagene i elementet. Spikerslaget er alltid plassert i midten av vangetykkelsen, så skruelengden må tilpasses yttervangens tykkelse. Som skråavstivning kan det brukes forskalingsbord.

13 I stedenfor hjørnebeslag kan det benyttes tykke plater av kryssfinèr eller OSB, eller 36x198 mm. Dette må skrus godt sammen slik at hjørnet blir stivt, og tåler betongtrykket hjørnet utsettes for ved støping av muren. 13 Når armeringsjernene skal skjøtes er det viktig at armeringen legges på hverandre, ikke ved siden av, og med 50 cm overlapp. Armeringsjernene skal bindes til annenhver binder. Det samme gjelder for hjørnearmeringen. Hjørnearmeringen lages av 2 stk. jern som bøyes og går kontinuerlig i hjørnet. Tykkelse og lengde på hjørnearmeringen leses ut fra armeringstabellene på sidene 27-29, i forhold til om det er horisontal eller vertikal bæring, og oppfyllingshøyden.

14 Når man starter på neste skift, kan f.eks ett element kappes i to. Vi anbefaler at monteringen planlegges på forhånd for å redusere kapp og svinn. 14 Det skal være min. 30 cm overlapp mellom elementskjøter i hvert skift, se forøvrig side 9. Det skal benyttes hjørnebeslag i alle hjørner, og hvert skift skal festes i hjørnebeslagene. Når hele skiftet er montert legges armeringen. Se armeringstabell, det kan hende at jernene skal ligge på c/c 300 mm. Veggen kontrolleres for lodd-avvik. Husk låsebøyle i alle skjøter.

15 Nå er det klart for montering av tredje skift. 15 Når det tredje skiftet er montert så skal stillaset på plass. Stillaset har flere funksjoner i denne sammenheng, bl.a. stiver det av veggen og sørger for riktig arbeidshøyde ved montering av de resterende skiftene, og når muren skal fylles med betong. Skinnene/U-profilene skrues først fast i alle stålspikerslagene i veggen. Støttesystemet skal monteres med maks. 40 cm avstand til hjørnene. Senteravstanden skal være c/c 1,5 m. Deretter monteres støttebena. Foten forankres med plugger i bakken, eller i gulvstøpen om den er klar. Pass på at radonsperre, rør etc. ikke blir skadet. Vinkel på skråstøttene skal stå i 45 0 ut fra veggen. Skråstøttene skal stå så høyt som mulig på veggen uten å komme i konflikt med gangbanen.

16 16 GLAVA AS leverer ikke støtteben eller stillassystemer. Kontakt ditt lokale utleiefirma Alternativt kan det benyttes avstivning av f.eks. 48 x 98 mm som settes på kant. Avstanden mellom avstivningen skal være maks. 1,4 meter. Planken skrues først fast i alle stålspikerslagene i veggen, og skal monteres med maks. 40 cm avstand til hjørnene. Pass på slik at radonsperre, rør etc. ikke blir skadet. Vinkel på skråstøttene skal stå i 45 0 ut fra veggen. Skråstøttene skal stå så høyt som mulig på veggen.

17 Utsparing for dører og vinduer 17 Lag utsparingen og sett den inn før man tilpasser elementene rundt. Utsparingen, klosser og skråavstivning lages av 36 x 148 mm. Dette gir et godt feste for innfesting av dør/vindu. Skal dør eller vindu plasseres i flukt med ytterkant vegg, så må utsparingen lages av brede bord eller plater. Det er viktig at det borres ett eller to hull i bunnen på utsparingen for å sikre evakuering av luft, og visuell kontroll av betongflyten. På ut- og innsiden av åpningen/utsparingen festes forskalingsbord. Disse skal skrues gjennom stålspikerslagene i vangene, der det er mulig, og inn i utsparingen slik at denne låses fast. Skruelengde må tilpasses vangetykkelsene. For å sikre god forankring av utsparingen til betongen kan det med fordel festes skruer eller spiker fra baksiden av utsparingen og inn mot betong. For armering av åpninger, se armeringsforutsetninger på side 27.

18 Siste skift med elementer skal festes til nest siste skift ved hjelp av låsestagene. Det gjøres for å hindre at elementene eventuelt flyter opp ved støp. Det skal brukes 3 stk låsestag pr. element, og disse monteres i hver ende og på midten. 18 Siste horisontalarmering monteres og bindes til annenher binder. Deretter monteres vertikalarmeringen som skal bindes til horisontalarmeringen. Se forøvrig armeringstabellene fra side 27. Deretter er det klart for støping.

19 Støping Maks. vertikale støpehastighet er 1 meter per time. Sørg for at betongblandingen har riktig slump (synkmål) slik at betongen flyter lett rundt utsparinger o.l. Stak nedi med en lekt e.l. Det skal ikke brukes vibrator. I første runde støpes det opptil 75 cm slik at betongen dekker første element og litt opp i det andre skiftet. Fyll støp i runder til muren er fylt opp. Det er en fordel om pumpebil kan benyttes for størst fleksibilitet. Unngå å avslutte fyllingen nær et hjørne. Etter støping sjekkes linje og lodd på veggene. Juster eventuelt ved hjelp av støttebena før betongen herder. Det er viktig at betongen har riktig synkmål. 19 Stillaser og støttesystemer skal ikke fjernes før betongen har herdet. Herdetid er avhengig av flere faktorer. Konsulter betongleverandøren. Det skal ikke fylles tilbake mot veggen(e) før tidligst 14 dager etter støping.

20 20 Avstivende vegger Avstivende vegger skal benyttes der det er horisontal bæring og tilbakefylling. Til avstivende vegger kan 75 x 75 mm element benyttes, og veggen skal stå på et støpt fundament som veggene forøvrig, og med oppstikkende vertikalarmering. Støtteveggene skal gå minst like langt inn i rommet som tilbakefyllingshøyden utvendig. Døråpninger og/ eller utsparinger skal ikke forekomme innenfor den påkrevde støtteveggslengden. Fundamentet og støttevegger monteres samtidig med elementene i omkretsen. Da kan alt støpes samtidig. Armering av hjørner og vegg(er) gjøres i henhold til armeringstabellene på sidene Vi anbefaler at støtteveggen armeres som veggen det tilbakefylles mot. Andre løsninger må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. På baksiden av veggen, som støtteveggen kommer mot, må det monteres avstivning fra utsiden som vist på bildet. Avstivningen kan lages av f.eks. 36x 148 mm, og festes i stålspikerslagene i elementene.

21 Kontaktpunkter Ved oppfyllingshøyder over 1 meter må betonggulvet støpes i kontakt med veggens betongkjerne, her vist med kontaktpunkter på c/c 1 meter. Kontaktpunktene skal være like høye som gulvstøp og ha en bredde på 10 cm. Bildet viser også radonsperre i bruksgruppe B. 21 Glidesjikt Husk at det alltid skal være et glidesjikt mellom EPS-isolasjonen i gulvet og betonggulvet. Her vist i form av alkalieresistent, aldringsbestandig plastfolie.

22 Kombinasjonsløsning med trevegg i front. Trollveggen kan kombineres med trevegg i front, men armeringen av kortveggene må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. Vi anbefaler at det benyttes et 300 mm halv-element av Trollveggen som ringmur, og som settes på samme støpte fundament som veggene forøvrig. Det må benyttes et kapillærbrytende sjikt av f.eks. grunnmurspapp der hjørneløsningen av tre går mot eksponert betong i Trollveggen. Husk svillemembran mellom mur og bunnsvill. 22 Figuren under viser forslag til endeforskaling der det skal være trevegg i front. Forskalingen lages av 36 x 148 mm. Forskalingen på sidene skal skrus til stålspikerslagene i elementene. Bruk plater e.l. nederst for å sikre mot betongtrykk.

23 Etasjeskillere Tilslutning til etasjeskiller er avhengig av type etasjeskiller og retning på bæring. Ved bruk av massivt betongdekke eller betonghulldekke mellom etasjene skal dekke støpes eller løftes på plass med et opplegg på minst 100 mm inn på betongkjernen i Trollveggen. Eksempel på armering er vist i TG nr Forøvrig må armeringen prosjekteres. 23 Ved bruk av trebjelkelag kan tilslutningen utføres som vist på figuren under. Vi anbefaler at laster føres mest mulig sentrisk ned på betongkjernen i elementene. Der ytre vange ikke blir dekket av utvendig kledning kan det benyttes vannbrett eller beslag.

24 Utkraget bjelkelag Der det er ønskelig at utvendig kledning går utenpå pusset mur, og det ikke skal brukes beslag eller vannbrett, så kan utkraget bjelkelag være en løsning. Små utkraginger, maks. 0,5 x bjelkens høyde målt fra ytterkant betong til senter av bærende stenderverk, kan gjøres for en- og toetasjes småhus av tre uten videre beregninger av bæreevne. Lastkapasitet ved punktlaster fra større utvekslinger o.l. i veggen skal kontrolleres spesielt. Utkraginger over dette må beregnes i hvert enkelt tilfelle. 24 Figuren viser snitt av løsning med utkraget bjelkelag. Vær nøye med tettingen mellom murkrone og svill, og vindsperren på vegg. Utkraging maks. 0,5 x bjelkens høyde

25 Innvendig overflatebehandling og/eller isolert påforing Innvendig må elementene pusses med min. 8 mm fiberpuss eller kles med 12,5 mm gipsplater(gn). Alle gipsplateskjøter skal dekkes med skjøteremse og sparkel. Kledningen må ikke gjennomhulles slik at EPS-vangen blir eksponert, med tanke på brann. Det gjelder også el.gjennomføringer. Vi anbefaler at el.føringer legges åpent. Alternativt må veggene kles med gips før utforing monteres slik at skjult elektrisk anlegg kan monteres. Annen kledning kan benyttes, men det krever en isolert utforing. Her henviser vi til SINTEF Byggforsk byggdetaljblad Bruk av brennbar isolasjon i bygninger. Vår anbefaling er at innvendig isolasjonstykkelse ikke blir tykkere enn isolasjonstykkelsen i ytre vange. Ved montering av isolert utforing, og det benyttes trestendere, må bunnsvill og andre deler som kommer i kontakt med betong settes på et kapillærbrytende sjikt. 25 Bruk av dampsperre. Såfremt halvparten av den totale isolasjonsmengden, inkl. vangen til Trollveggen, ligger på utvendig side er det ikke nødvendig å montere dampsperre på innvendig side i tørre rom, uavhengig av oppfyllingshøyde. For våtrom anbefaler vi GLAVA våtromsplater for en fuktsikker løsning. Alternativt pusses veggen og påføres smøremembran og fliser. Yttervegger i våtrom skal damptettes uavhengig av oppfyllingshøyde.

26 26 Utvendig overflatebehandling og/eller påforing: Under terrengnivå må muren fuktsikres. Vi anbefaler at muren påføres en dampåpen vanntettende primer eller membran fra bunnen og en halv meter opp først. Deretter kan det monteres Styrofoam eller Perimate, eller det kan benyttes grunnmursplater av plast med knaster. Tilbakefylling mot veggene skal gjøres med et trykkbrytende og drenerende lag av finpukk, grus eller sand som hindrer at det oppstår vanntrykk mot veggen, og som leder vannet uhindret til drensledningen. Alternativt benyttes lett fylling. Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass, eller annet som ikke har større romvekt/densitet enn de ovennevnte. Over terreng må muren pusses med min. 8 mm fiberpuss, eller kles med 9 mm GU gips. Det samme gjelder hvis muren er tilleggsisolert med Styrofoam eller Perimate. Benyttes gips så skal skjøtene dekkes med lekter som skrus inn i stålspikerslagene i elementet. Pusses muren så bør pussjiktet ikke føres ned under terreng. I overgangen mellom terreng og friluft kan det benyttes et beslag eller fuktbestandig slemming. EPS blir påvirket av sollys/ UV- stråler. Dette, i tillegg til at EPS er brennbar isolasjon, gjør at Trollveggens eksponerte flater bør pusses/kles inn, kort tid etter støping. Det er også mulig å montere en isolert utforing som påføres vindsperre og lekter for lufteskikt før kledning. Utforingslektene skal festes i stålspikerslagene i elementene. For pussystemer henviser vi til Weber, Hey Di, Mapei og STO.

27 Armering av Trollveggen Trollveggen armeres i henhold til tabellene under. Tabellene forutsetter en snølast på mark lik 4,5 kn/m 2. Se forøvrig byggdetaljblad Ved større snølaster må armeringen prosjekteres. Veggene er ikke beregnet for store laster, og det skal ikke parkeres tunge kjøretøy inntil yttervegg mot terreng. I armeringsberegningene er det forutsatt at fundament går minst 500 mm under senter betonggulv, oppfyllingshøyde på inntil 2,0 og 2,7 m (fra underkant fundament) og terrengfall 1:50 minst 3,0 m ut fra veggen. Ved oppfyllingshøyder større enn dette må det gjøres spesielle beregninger av bæreevnen. Hvis Trollveggen blir brukt i mer enn en etasje må alle vegger ha minimum vertikalarmering på Ø10, c/c 250 mm plassert sentrisk, i tillegg til forankringsarmeringen til fundamentet. Ved jordtrykk kan det være større krav til vertikalarmering. Ved andre bruksområder må veggens bæreevne dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. 27 Der det benyttes avstivende vegger så skal de gå minst like langt inn i rommet som tilbakefyllingshøyden utvendig. Døråpninger og/eller utsparinger skal ikke forekomme innenfor den påkrevde støtteveggslengden. Disse veggene lages av mm elementer. Vi anbefaler at det støpes fundament til avstivende vegger slik at de enkelt kan støpes sammen med veggene forøvrig. Alternativt må avstivende vegger ha støtte mot betonggulvet. Veggene armeres etter den tabellen som den avstivende veggen går mot. I hjørner kan hjørnebeslaget med fordel benyttes for god avstivning. Åpninger Over, under og på sidene av åpninger (vinduer og dører) legges 2 stk. Ø12 mm, med forankringslengde min. 500 mm til hver side. For åpninger med bredde > 1,2 meter eller ved konsentrerte laster, må armeringen prosjekteres av rådgivende ingeniør. Armering av Trollveggen ved horisontal bæring Tabell 1. Gjelder for vegger uten oppfylling Gjelder for vegger uten oppfylling, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 1. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500x500 mm Tabell 2. Gjelder for vegger med oppfylling maks. 2,0 meter Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, sand eller grus, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 2. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 6,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm < 10,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm

28 Tabell 3. Gjelder for vegger med oppfylling inntil 2,7 meter Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, sand eller grus, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 3. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 6,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm 28 < 8,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø12 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm < 10,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø12 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø12 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm Tabell 4. Gjelder for vegger med oppfylling av lette masser. Maks. oppfylling 2,7 meter Gjelder for vegger med oppfylling av lette masser, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og armeres iht. tabell. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass eller annet som ikke har større romvekt/ densitet. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 7,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm < 10,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm Armering av Trollveggen ved vertikal bæring Tabell 5. Gjelder for vegger uten oppfylling Gjelder for vegger uten tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 5. Vegghøyde inntil 3 meter. Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm mot innv. side Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500x500 mm

29 Tabell 6. Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, grus eller sand Gjelder for vegger med tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 6. Det forutsettes tilbakefylling med masser av finpukk, grus, eller sand. Ved denne løsningen må horisontale krefter fra jordtrykket mot vegg tas med i totalvurderingen av byggets stabilitet. Vegghøyde inntil 3 meter. Oppfyllingshøyde Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering plassert mot innvendig side Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. 29 < 2 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm < 2,7 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø12 c/c 300 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm Tabell 7. Gjelder for vegger med oppfylling med lette masser Gjelder for vegger med tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 7. Maks. oppfylling med lett fylling er 2,7 meter, Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass eller annet som ikke har større romvekt/densitet. Vegghøyde inntil 3 meter. Oppfyllingshøyde Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering plassert mot innvendig side Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 2,7 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 300 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm

30 U-verdier Figurene viser forskjellige løsninger med Trollveggen. Enten elementene alene, med utvendig isolering med Styrofoam TM / Perimate TM, innvendig isolering med GLAVA Extrem 33 og GLAVA Proff 35 eller en kombinasjon. I tabellene finnes U-verdier for de nevnte kombinasjoner, alene eller med oppfylling utvendig. 30 Vi har ikke GLAVA beregnet TROLLVEGGEN U-verdier der innvendig Bare element. Med utvendig isolering av Styrofoam/Perimate isolasjonstykkelse overstiger tykkelsen på yttervange, Trollveggen i.h.t. nye består av isolerte elementer laget av EPS fra GLAVA. Elementene har stålbindere i retningslinjer og mellom fra vangene, noe som gjør mursystemet svært robust. Når elementene er stablet, kan de fylles med betong i én operasjon. Stålbinderne er dessuten hengslet, slik at elementene enkelt SINTEF Byggforsk. kan "flatpakkes" under transport. Enkelt og robust Det er ingen innvendige eller utvendige hjørner å forholde seg til, kun standardelementer som tilpasses på byggeplass. Elementene veier cirka 15 kilo, og er dermed egnet for enmannsløft. Bruksområder GLAVA Trollveggen mursystem kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Mursystemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende bealstninger. Bruksområdet er generelt begrenset til brannklasse 1. Dimensjoner Med innvendig isolering Utvendig og innvendig isolering Utvendig- og innvendig isolering med kontinuerlig isolasjon bak. Elementet består av to deler: Innervangen har standard tykkelse på 75 mm. Yttervangen kan leveres i 75 mm, 110 mm eller 150 mm tykkelse, avhengig av konstruksjon og ønsket U- verdi. U- verdi uten oppfylling [W/ m²k] Tilleggsisolering: Variant XPS utv. Glassull innv ,258 0,216 0, mm (λ33)¹ - - 0, mm (λ35)¹ - - 0, mm (λ33)² - - 0, mm (λ35)³ - - 0, mm (λ34) 48 mm (λ33)¹ 0,151 0,135 0, mm (λ34) 48 mm (λ35)¹ 0,153 0,136 0, mm (λ36) 48 mm (λ33)¹ 0,136 0,123 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)¹ 0,137 0,124 0, mm (λ36) 48 mm (λ33)¹ 0,126 0,115 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)¹ 0,127 0,116 0, mm (λ34) 75 mm (λ33)² - 0,122 0, mm (λ34) 70 mm (λ35)³ - 0,126 0, mm (λ36) 75 mm (λ33)² 0,115 0,106 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)³ 0,119 0,108 0, mm (λ34) - 0,188 0,163 0, mm (λ36) - 0,151 0,135 0,121

31 U- verdi med 1,0 m oppfylling [W/ m²k] Tilleggsisolering: Variant XPS utv. U- Glassull verdi med innv. 1,0 m oppfylling 75 + [W/ 75 m²k] Tilleggsisolering: - 0,244 Variant 0,206 0,175 XPS -utv. Glassull 48 mm (λ33)¹ innv , mm - (λ35)¹ 0,244-0,206-0,175 0, mm mm (λ33)¹ (λ33)² ,143 0, mm mm (λ35)¹ (λ35)³ ,144 0, mm - (λ34) mm mm (λ33)² (λ33)¹ 0,145-0,130-0,128 0, mm - (λ34) mm mm (λ35)³ (λ35)¹ 0,147-0,131-0,133 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)¹ 0,145 0,131 0,130 0,119 0,118 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)¹ 0,147 0,132 0,131 0,120 0,119 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)¹ 0,131 0,121 0,119 0,111 0,108 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)¹ 0,132 0,122 0,120 0,112 0,109 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)² 0,121-0,111 0,118 0,101 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)³ 0,122-0,112 0,121 0,102 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)² (λ33)² 0,111-0,118 0,102 0,107 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)³ (λ35)³ 0,115-0,121 0,104 0,111 0, mm (λ34) (λ36) 75 mm -(λ33)² 0,111 0,180 0,102 0,156 0,094 0, mm mm (λ36) (λ36) 48 mm -(λ35)³ 0,115 0,145 0,104 0,130 0,097 0, mm (λ34) - 0,180 0,156 0, mm (λ36) - 0,145 0,130 0,117 U- verdi med 2,0 m oppfylling [W/ m²k] 31 Tilleggsisolering: Variant XPS utv. U- Glassull verdi med innv 2,0 m oppfylling 75 + [W/ 75 m²k] Tilleggsisolering: - 0,215 Variant 0,183 0,158 XPS -utv. Glassull 48 mm (λ33)¹ innv , mm - (λ35)¹ 0,215-0,183-0,158 0, mm mm (λ33)¹ (λ33)² ,131 0, mm mm (λ35)¹ (λ35)³ ,132 0, mm - (λ34) mm mm (λ33)² (λ33)¹ 0,133-0,120-0,118 0, mm - (λ34) mm mm (λ35)³ (λ35)¹ 0,135-0,121-0,122 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ 0,133 0,121 0,120 0,109 0,109 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ 0,135 0,122 0,121 0,110 0,109 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ33)¹ 0,121 0,112 0,109 0,103 0,101 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ35)¹ 0,122 0,113 0,110 0,104 0,101 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)² 0,112-0,103 0,109 0,095 0, mm (λ34) (λ36) mm (λ35)¹ (λ35)³ 0,113-0,104 0,112 0,096 0, mm mm (λ34) (λ36) mm (λ33)² 0,103-0,109 0,096 0,100 0, mm mm (λ34) (λ36) mm (λ35)³ 0,106-0,112 0,097 0,103 0, mm (λ34) (λ36) 75 mm -(λ33)² 0,103 0,162 0,096 0,142 0,089 0, mm (λ36) 48 mm -(λ35)³ 0,106 0,133 0,097 0,120 0,090 0, mm (λ34) - 0,162 0,142 0, mm (λ36) - 0,133 0,120 0,108

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 14 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Intervall for endringer Rapporten er kjørt

Intervall for endringer Rapporten er kjørt Intervall for endringer 01.10.2015-30.09.2016 Rapporten er kjørt 21.10.2016 Til bruk Kommunenr. Kommunenavn FDV 2017 101 HALDEN 389 104 MOSS 55 105 SARPSBORG 612 106 FREDRIKSTAD 663 111 HVALER 156 118

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent Turnover per. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i i 0100 ØSTFOLD 87,7 4,8 7,5 0101 HALDEN 88,4 1,5 10,1 0104 MOSS 86,1 2,2 11,6 0105 SARPSBORG 89,0 1,8 9,2 0106 FREDRIKSTAD 88,0 1,6 10,4 0111 HVALER

Detaljer

Bygg og byggningsendringer

Bygg og byggningsendringer Intervall for endringer 01.10.2014-30.09.2015 Rapporten er kjørt 16.10.2015 Bygg og byggningsendringer for FDVavtaler 2016 Kommunenr. Kommunenavn FDV 2016 101 HALDEN 263 104 MOSS 70 105 SARPSBORG 547 106

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Kommune-nummer Kommune Stemme-berettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 3 221 13,9 % 0104 Moss

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Geografi Tildelt 2012 Norge 696 066 396 Akershus 62 370 000 ASKER 7 016 000 AURSKOG HØLAND 1 923 000 BÆRUM 16 552 000 EIDSVOLL 4 132 000 ENEBAKK 1 511 000

Detaljer

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 786 52 554 405,00 0104 MOSS 19 594 49 294 430,00 0105 SARPSBORG 38 287 95 265 925,00 0106 FREDRIKSTAD 50 424 127 012 865,00 0111 HVALER 3 462 8 276 205,00 0118 AREMARK 1 440 3

Detaljer