GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015"

Transkript

1 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

2 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter sørger for økt komfort og lavt energiforbruk i norske bygg. Det har ikke kommet helt av seg selv: Helt siden 1935 har vi i GLAVA bygget opp vår kompetanse om norske forhold. 2 Det til enhver tid oppdaterte sortiment finnes på glava.no. MILJØMERKET GLAVA AS har ikke prosjekteringsansvar og tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 241 Trykksak 681

3 GLAVA TROLLVEGGEN Trollveggen består av isolerte elementer laget av formstøpt EPS fra GLAVA. Elementene er satt sammen av stålbindere i og mellom vangene, noe som gjør systemet svært robust. Stålbinderne er hengslet slik at elementene kan flatpakkes under transport. Det er ingen ut- eller innvendige hjørner å forholde seg til, kun rette elementer som tilpasses på byggeplass. Elementene veier ca. 15 kg, og kan enkelt løftes av én person. Betingelser for bruk: Denne anvisningen gjelder for montering av GLAVA Trollveggen med tilhørende produkter. GLAVA tar ikke ansvar for montering som ikke følger denne anvisningen og teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, TG nr Det er den utførende og ansvarshavende som er ansvarlig for at montering er tilfredsstillende og forskriftsmessig utført. Tegningene i denne anvisningen er ikke byggetegninger, men illustrasjoner som viser prinsippet for utførelsen. Det stilles krav til 3. parts, uavhengig kontroll av prosjekteringen under punktene Konstruksjonssikkerhet og Geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3. 3 Trollveggen kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Produktet er klassifisert som brennbart, Euroklasse F, og bruk av Trollveggen er generelt begrenset til risikoklasse 1, 2 og 4, og brannklasse 1. Bearbeiding: Elementet må kappes med egnet verktøy for stål, f.eks. sirkelsag med blad som kan kappe stål. Elementene må pusses med min. 8 mm fiberpuss eller annen tilsvarende kledning over bakken. Under bakken må elementet beskyttes mot fukt. - se side 26. Maksimal oppfyllingshøyde er 2,7 meter. Over 2,7 meter må det fylles tilbake med masser som ikke gir jordtrykk mot veggen. Se forøvrig sidene om armering. INNHOLD Betingelser for bruk 3 Produktdata 4 5 Før montering 5 Fundament 5 Radonsperre 6 Montering av fundamentskinne 7 Montering Trollveggen 8 18 Utsparinger for åpninger 17 Støping av Trollveggen 19 Avstivende vegger 20 Kontaktpunkter 21 Glidesjikt 21 Kombinasjon med trevegg i front 22 Etasjeskillere 23 Utkraget bjelkelag 24 Innvendig behandling 25 Utvendig behandling 26 Armering av Trollveggen U-verdier Trollveggen Markisolering og telesikring U-verdier gulv 38

4 PRODUKTDATA 4 GLAVA EPS S 150. Isolasjonsklasse 35. λd 0,035 (W/mK) Kortidslast: 150 kn/m 2 etter NS-EN 826 Langtidslast: 45 kn/m 2 etter NS-EN % def. 50 år Fuktopptak: 2-3 vol.% Betongbredde: 155 mm. NB! Endres til 151 mm i løpet av første halvår Betongforbruk: ca. 150 liter pr. m 2 Betongkvalitet: B20 til B30. Maks kornstørrelse 16 mm med 25 % reduksjon. Synkmål (slump) 18 cm Armering: Se sidene Format fundamentskinne: Totalbredde 210 mm. Lengde 2000 mm. Bredden på delen som stikker opp i elementet er 150 mm. Format element: Høyde: 620 mm (byggemål 600 mm) Bredde: 380 mm 340 mm 305 mm Lengde: 1985 mm byggemål. Brutto lengde: 2005 mm Indre vange er alltid 75 mm. Ytre vange er enten 75 mm, 110 mm eller 150 mm. Vertikalsnitt Horisontalsnitt

5 c/c c/c75 c/c I hver vange er det 2 stk. horisontale spikerslag. Disse er merket med horisontale striper på utsiden av vangene. Spikerslagene ligger i midten av vangens tykkelse. Senteravstanden mellom spikerslagene er 300 mm. Høyden på spikerslagene er 32 mm. Fra bunnen av elementet og til senter spikerlag er det 272 mm. Deretter c/c 300 mm til spikerslaget i toppen av elementet. Fra topp element og ned til senter spikerslag er det 28 mm, målt fra laveste del av vangen. Før montering Det er viktig å få avklart grunnforholdene, slik at rett fundamenteringsmåte velges. Enkle grunnundersøkelser kan spare en for mange penger. Det er viktig å få god oversikt over forekomsten av fjell og dybder til fjellgrunnen, fordi dette i stor grad påvirker fundamentering. Hus bør bare plasseres dels på fjell og dels på løsmasser (jordmasser) når løsmassene er meget faste. Er massene løsere og dybden til fjell liten bør massene fjernes slik at man kommer ned på fjell. Bløte, løse jordlag med stor dybde øker faren for setninger. Masser med organisk innslag, for eksempel myr eller leire, er spesielt vanskelige. Skrått terreng med løsmasser må vurderes særskilt. Fare for sig og stabilitet i skråningen må vurderes fordi ensidig oppfylling kan gi setningsforskjeller på huset hvis grunnen er setningsømfintlig, spesielt hvis det er ulike dybder til fjell. Er massene telefarlige er det av betydning for frostsikring av fundament og rørledninger. Gå ut i fra at grunnen er telefarlig med mindre dette er avklart ved en jordanalyse. Fundament Trollveggen skal alltid settes på et støpt fundament som er dimensjonert for byggets totale belastning. Til fundamentet kan det f.eks. benyttes GLAVA Såleforskaling eller Trollveggen såleblokk (kommer siste halvdel av 2015). Alle vegger skal forankres til fundament med oppstikkende armering, se armeringstabeller på sidene Denne armeringen skal ligge på veggens ytterside og være forankret 500 mm i fundament. Armeringen må bøyes, og skal stikke 1 meter over ferdig gulv.

6 6 Radonsperre GLAVA leverer radonsperrer med tilbehør for montering i bruksgruppe A og B. I tillegg leveres radonbrønner. Les mer og se egen monteringsanvisning på glava.no.

7 Montering av Fundamentskinne Fundamentskinnen sikrer riktig plassering av elementene, og sørger for at elementene står støtt under støping. Start monteringen av fundamentskinnen i et hjørne. Skinnen skal plasseres slik at senter av elementets betongkjerne havner i senter av fundamentet. Fundamentskinnen kappes med blekksaks eller vinkelsliper. Skinnen festes til fundamentet med spikerplugger eller med boltepistol. Benyttes plugger må det borres hull i skinnen. Bolter/plugger monteres med avstand c/c 400 mm (på begge sider av skinnen). Lag eventuelt åpninger i fundamentskinnen til dører. Benyttes boltepistol så pass på at hodet på bolten kommer langt nok ned. Kontroller mål og diagonaler underveis. Det letter jobben senere. 7

8 Montering Trollveggen Start monteringen i et hjørne. Dette må tilpasses se egen tegning på side 9. I hjørner skal elementenes lengde ikke være mindre enn 60 cm, målt fra innvendig hjørne. Se illustrasjon på side 9. Det er viktig at verktøyet har sagblad egnet til stål. Sirkelsag med stålblad er et godt alternativ, og gir rette og pene kutt. Unngå bruk av vinkelsliper(fare for at EPS-vangene smelter). I hjørner bør elementene monteres i forbandt for hvert skift. Deler av den oppstikkende vangen må fjernes, slik at neste skift kommer i riktig posisjon. Den avskårede biten på tegningen under, viser prinsippet. 8 Når elementene skal kappes, kappes en vange av gangen. De medfølgende klossene tres gjennom elementet slik at man sikrer at det ikke rører på seg når man kapper. Elementet legges ned, gjerne på et bord eller et annet element, for å få god arbeidshøyde.

9 Tilpassing av hjørneelementer - Skjær av falsene merket a) på yttervangene med en håndsag. a) b) a) c) Falsene bygger 2 cm. - Kapp deretter innervangene merket b) og c). - For 15 cm yttervange kappes b) 30,5 cm. (vange 15 + betong 15,5 = 30,5 cm) - For 11 cm yttervange kappes b) 26,5 cm. - For 7,5 cm yttervange kappes b) 23 cm - Indre vange c) kappes 25 cm. 9 NB! Betongbredden endres til 15,1 cm første halvår Klipp av binderne med tang eller kapp de av med en vinkelsliper. b) 30,5 cm c) 25 cm Min. 60 cm 3 4 Min. 30 cm 3 4 Huskeregler Minimumsavstand til hjørner: 60 cm Minimum overlapp: 30 cm Låsebøyler i alle skjøter Monter hjørnebeslag og skråavstiving etter at første skift er montert Monter elementer rundt forskalinger til dører/vinduer så tidlig som mulig Fest øverste skift med låsestag Ved oppfylling > 1 meter må det støpes kontaktpunkter

10 I skjøter der elementene er kappet i den ene enden, skjæres falsen av med en håndsag slik at det blir en rett skjøt mellom elementene. 10 I alle originale skjøter skal det brukes låsebøyle. Disse skal monteres i topp og bunn av elementet, og mot begge vangene (4 stk. pr. skjøt). Ved uoriginale skjøter der avstanden mellom binderne er 10 cm, kan låsebøyler benyttes. Se forøvrig side 11.

11 Hvis avstanden mellom binderne blir større, inntil 20 cm, må skjøten(e) sikres. Det gjøres med plank av 36 x 148 mm på begge sider av elementet. Planken festes til de horisontale stålspikerslagene i elementets vanger. I tillegg skal det festes til elementet under og over hvis det er mulig. 11 Alle utsparinger plasseres så tidlig som mulig. Utsparingene lages av 36 x 148 mm. Les mer på side 17.

12 Når første skift er på plass, monteres hjørnebeslag med skråavstivere. Kontroller deretter igjen diagonaler og retninger. 12 Hjørnebeslaget skrus fast til stålspikerslagene i elementet. Spikerslaget er alltid plassert i midten av vangetykkelsen, så skruelengden må tilpasses yttervangens tykkelse. Som skråavstivning kan det brukes forskalingsbord.

13 I stedenfor hjørnebeslag kan det benyttes tykke plater av kryssfinèr eller OSB, eller 36x198 mm. Dette må skrus godt sammen slik at hjørnet blir stivt, og tåler betongtrykket hjørnet utsettes for ved støping av muren. 13 Når armeringsjernene skal skjøtes er det viktig at armeringen legges på hverandre, ikke ved siden av, og med 50 cm overlapp. Armeringsjernene skal bindes til annenhver binder. Det samme gjelder for hjørnearmeringen. Hjørnearmeringen lages av 2 stk. jern som bøyes og går kontinuerlig i hjørnet. Tykkelse og lengde på hjørnearmeringen leses ut fra armeringstabellene på sidene 27-29, i forhold til om det er horisontal eller vertikal bæring, og oppfyllingshøyden.

14 Når man starter på neste skift, kan f.eks ett element kappes i to. Vi anbefaler at monteringen planlegges på forhånd for å redusere kapp og svinn. 14 Det skal være min. 30 cm overlapp mellom elementskjøter i hvert skift, se forøvrig side 9. Det skal benyttes hjørnebeslag i alle hjørner, og hvert skift skal festes i hjørnebeslagene. Når hele skiftet er montert legges armeringen. Se armeringstabell, det kan hende at jernene skal ligge på c/c 300 mm. Veggen kontrolleres for lodd-avvik. Husk låsebøyle i alle skjøter.

15 Nå er det klart for montering av tredje skift. 15 Når det tredje skiftet er montert så skal stillaset på plass. Stillaset har flere funksjoner i denne sammenheng, bl.a. stiver det av veggen og sørger for riktig arbeidshøyde ved montering av de resterende skiftene, og når muren skal fylles med betong. Skinnene/U-profilene skrues først fast i alle stålspikerslagene i veggen. Støttesystemet skal monteres med maks. 40 cm avstand til hjørnene. Senteravstanden skal være c/c 1,5 m. Deretter monteres støttebena. Foten forankres med plugger i bakken, eller i gulvstøpen om den er klar. Pass på at radonsperre, rør etc. ikke blir skadet. Vinkel på skråstøttene skal stå i 45 0 ut fra veggen. Skråstøttene skal stå så høyt som mulig på veggen uten å komme i konflikt med gangbanen.

16 16 GLAVA AS leverer ikke støtteben eller stillassystemer. Kontakt ditt lokale utleiefirma Alternativt kan det benyttes avstivning av f.eks. 48 x 98 mm som settes på kant. Avstanden mellom avstivningen skal være maks. 1,4 meter. Planken skrues først fast i alle stålspikerslagene i veggen, og skal monteres med maks. 40 cm avstand til hjørnene. Pass på slik at radonsperre, rør etc. ikke blir skadet. Vinkel på skråstøttene skal stå i 45 0 ut fra veggen. Skråstøttene skal stå så høyt som mulig på veggen.

17 Utsparing for dører og vinduer 17 Lag utsparingen og sett den inn før man tilpasser elementene rundt. Utsparingen, klosser og skråavstivning lages av 36 x 148 mm. Dette gir et godt feste for innfesting av dør/vindu. Skal dør eller vindu plasseres i flukt med ytterkant vegg, så må utsparingen lages av brede bord eller plater. Det er viktig at det borres ett eller to hull i bunnen på utsparingen for å sikre evakuering av luft, og visuell kontroll av betongflyten. På ut- og innsiden av åpningen/utsparingen festes forskalingsbord. Disse skal skrues gjennom stålspikerslagene i vangene, der det er mulig, og inn i utsparingen slik at denne låses fast. Skruelengde må tilpasses vangetykkelsene. For å sikre god forankring av utsparingen til betongen kan det med fordel festes skruer eller spiker fra baksiden av utsparingen og inn mot betong. For armering av åpninger, se armeringsforutsetninger på side 27.

18 Siste skift med elementer skal festes til nest siste skift ved hjelp av låsestagene. Det gjøres for å hindre at elementene eventuelt flyter opp ved støp. Det skal brukes 3 stk låsestag pr. element, og disse monteres i hver ende og på midten. 18 Siste horisontalarmering monteres og bindes til annenher binder. Deretter monteres vertikalarmeringen som skal bindes til horisontalarmeringen. Se forøvrig armeringstabellene fra side 27. Deretter er det klart for støping.

19 Støping Maks. vertikale støpehastighet er 1 meter per time. Sørg for at betongblandingen har riktig slump (synkmål) slik at betongen flyter lett rundt utsparinger o.l. Stak nedi med en lekt e.l. Det skal ikke brukes vibrator. I første runde støpes det opptil 75 cm slik at betongen dekker første element og litt opp i det andre skiftet. Fyll støp i runder til muren er fylt opp. Det er en fordel om pumpebil kan benyttes for størst fleksibilitet. Unngå å avslutte fyllingen nær et hjørne. Etter støping sjekkes linje og lodd på veggene. Juster eventuelt ved hjelp av støttebena før betongen herder. Det er viktig at betongen har riktig synkmål. 19 Stillaser og støttesystemer skal ikke fjernes før betongen har herdet. Herdetid er avhengig av flere faktorer. Konsulter betongleverandøren. Det skal ikke fylles tilbake mot veggen(e) før tidligst 14 dager etter støping.

20 20 Avstivende vegger Avstivende vegger skal benyttes der det er horisontal bæring og tilbakefylling. Til avstivende vegger kan 75 x 75 mm element benyttes, og veggen skal stå på et støpt fundament som veggene forøvrig, og med oppstikkende vertikalarmering. Støtteveggene skal gå minst like langt inn i rommet som tilbakefyllingshøyden utvendig. Døråpninger og/ eller utsparinger skal ikke forekomme innenfor den påkrevde støtteveggslengden. Fundamentet og støttevegger monteres samtidig med elementene i omkretsen. Da kan alt støpes samtidig. Armering av hjørner og vegg(er) gjøres i henhold til armeringstabellene på sidene Vi anbefaler at støtteveggen armeres som veggen det tilbakefylles mot. Andre løsninger må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. På baksiden av veggen, som støtteveggen kommer mot, må det monteres avstivning fra utsiden som vist på bildet. Avstivningen kan lages av f.eks. 36x 148 mm, og festes i stålspikerslagene i elementene.

21 Kontaktpunkter Ved oppfyllingshøyder over 1 meter må betonggulvet støpes i kontakt med veggens betongkjerne, her vist med kontaktpunkter på c/c 1 meter. Kontaktpunktene skal være like høye som gulvstøp og ha en bredde på 10 cm. Bildet viser også radonsperre i bruksgruppe B. 21 Glidesjikt Husk at det alltid skal være et glidesjikt mellom EPS-isolasjonen i gulvet og betonggulvet. Her vist i form av alkalieresistent, aldringsbestandig plastfolie.

22 Kombinasjonsløsning med trevegg i front. Trollveggen kan kombineres med trevegg i front, men armeringen av kortveggene må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. Vi anbefaler at det benyttes et 300 mm halv-element av Trollveggen som ringmur, og som settes på samme støpte fundament som veggene forøvrig. Det må benyttes et kapillærbrytende sjikt av f.eks. grunnmurspapp der hjørneløsningen av tre går mot eksponert betong i Trollveggen. Husk svillemembran mellom mur og bunnsvill. 22 Figuren under viser forslag til endeforskaling der det skal være trevegg i front. Forskalingen lages av 36 x 148 mm. Forskalingen på sidene skal skrus til stålspikerslagene i elementene. Bruk plater e.l. nederst for å sikre mot betongtrykk.

23 Etasjeskillere Tilslutning til etasjeskiller er avhengig av type etasjeskiller og retning på bæring. Ved bruk av massivt betongdekke eller betonghulldekke mellom etasjene skal dekke støpes eller løftes på plass med et opplegg på minst 100 mm inn på betongkjernen i Trollveggen. Eksempel på armering er vist i TG nr Forøvrig må armeringen prosjekteres. 23 Ved bruk av trebjelkelag kan tilslutningen utføres som vist på figuren under. Vi anbefaler at laster føres mest mulig sentrisk ned på betongkjernen i elementene. Der ytre vange ikke blir dekket av utvendig kledning kan det benyttes vannbrett eller beslag.

24 Utkraget bjelkelag Der det er ønskelig at utvendig kledning går utenpå pusset mur, og det ikke skal brukes beslag eller vannbrett, så kan utkraget bjelkelag være en løsning. Små utkraginger, maks. 0,5 x bjelkens høyde målt fra ytterkant betong til senter av bærende stenderverk, kan gjøres for en- og toetasjes småhus av tre uten videre beregninger av bæreevne. Lastkapasitet ved punktlaster fra større utvekslinger o.l. i veggen skal kontrolleres spesielt. Utkraginger over dette må beregnes i hvert enkelt tilfelle. 24 Figuren viser snitt av løsning med utkraget bjelkelag. Vær nøye med tettingen mellom murkrone og svill, og vindsperren på vegg. Utkraging maks. 0,5 x bjelkens høyde

25 Innvendig overflatebehandling og/eller isolert påforing Innvendig må elementene pusses med min. 8 mm fiberpuss eller kles med 12,5 mm gipsplater(gn). Alle gipsplateskjøter skal dekkes med skjøteremse og sparkel. Kledningen må ikke gjennomhulles slik at EPS-vangen blir eksponert, med tanke på brann. Det gjelder også el.gjennomføringer. Vi anbefaler at el.føringer legges åpent. Alternativt må veggene kles med gips før utforing monteres slik at skjult elektrisk anlegg kan monteres. Annen kledning kan benyttes, men det krever en isolert utforing. Her henviser vi til SINTEF Byggforsk byggdetaljblad Bruk av brennbar isolasjon i bygninger. Vår anbefaling er at innvendig isolasjonstykkelse ikke blir tykkere enn isolasjonstykkelsen i ytre vange. Ved montering av isolert utforing, og det benyttes trestendere, må bunnsvill og andre deler som kommer i kontakt med betong settes på et kapillærbrytende sjikt. 25 Bruk av dampsperre. Såfremt halvparten av den totale isolasjonsmengden, inkl. vangen til Trollveggen, ligger på utvendig side er det ikke nødvendig å montere dampsperre på innvendig side i tørre rom, uavhengig av oppfyllingshøyde. For våtrom anbefaler vi GLAVA våtromsplater for en fuktsikker løsning. Alternativt pusses veggen og påføres smøremembran og fliser. Yttervegger i våtrom skal damptettes uavhengig av oppfyllingshøyde.

26 26 Utvendig overflatebehandling og/eller påforing: Under terrengnivå må muren fuktsikres. Vi anbefaler at muren påføres en dampåpen vanntettende primer eller membran fra bunnen og en halv meter opp først. Deretter kan det monteres Styrofoam eller Perimate, eller det kan benyttes grunnmursplater av plast med knaster. Tilbakefylling mot veggene skal gjøres med et trykkbrytende og drenerende lag av finpukk, grus eller sand som hindrer at det oppstår vanntrykk mot veggen, og som leder vannet uhindret til drensledningen. Alternativt benyttes lett fylling. Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass, eller annet som ikke har større romvekt/densitet enn de ovennevnte. Over terreng må muren pusses med min. 8 mm fiberpuss, eller kles med 9 mm GU gips. Det samme gjelder hvis muren er tilleggsisolert med Styrofoam eller Perimate. Benyttes gips så skal skjøtene dekkes med lekter som skrus inn i stålspikerslagene i elementet. Pusses muren så bør pussjiktet ikke føres ned under terreng. I overgangen mellom terreng og friluft kan det benyttes et beslag eller fuktbestandig slemming. EPS blir påvirket av sollys/ UV- stråler. Dette, i tillegg til at EPS er brennbar isolasjon, gjør at Trollveggens eksponerte flater bør pusses/kles inn, kort tid etter støping. Det er også mulig å montere en isolert utforing som påføres vindsperre og lekter for lufteskikt før kledning. Utforingslektene skal festes i stålspikerslagene i elementene. For pussystemer henviser vi til Weber, Hey Di, Mapei og STO.

27 Armering av Trollveggen Trollveggen armeres i henhold til tabellene under. Tabellene forutsetter en snølast på mark lik 4,5 kn/m 2. Se forøvrig byggdetaljblad Ved større snølaster må armeringen prosjekteres. Veggene er ikke beregnet for store laster, og det skal ikke parkeres tunge kjøretøy inntil yttervegg mot terreng. I armeringsberegningene er det forutsatt at fundament går minst 500 mm under senter betonggulv, oppfyllingshøyde på inntil 2,0 og 2,7 m (fra underkant fundament) og terrengfall 1:50 minst 3,0 m ut fra veggen. Ved oppfyllingshøyder større enn dette må det gjøres spesielle beregninger av bæreevnen. Hvis Trollveggen blir brukt i mer enn en etasje må alle vegger ha minimum vertikalarmering på Ø10, c/c 250 mm plassert sentrisk, i tillegg til forankringsarmeringen til fundamentet. Ved jordtrykk kan det være større krav til vertikalarmering. Ved andre bruksområder må veggens bæreevne dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. 27 Der det benyttes avstivende vegger så skal de gå minst like langt inn i rommet som tilbakefyllingshøyden utvendig. Døråpninger og/eller utsparinger skal ikke forekomme innenfor den påkrevde støtteveggslengden. Disse veggene lages av mm elementer. Vi anbefaler at det støpes fundament til avstivende vegger slik at de enkelt kan støpes sammen med veggene forøvrig. Alternativt må avstivende vegger ha støtte mot betonggulvet. Veggene armeres etter den tabellen som den avstivende veggen går mot. I hjørner kan hjørnebeslaget med fordel benyttes for god avstivning. Åpninger Over, under og på sidene av åpninger (vinduer og dører) legges 2 stk. Ø12 mm, med forankringslengde min. 500 mm til hver side. For åpninger med bredde > 1,2 meter eller ved konsentrerte laster, må armeringen prosjekteres av rådgivende ingeniør. Armering av Trollveggen ved horisontal bæring Tabell 1. Gjelder for vegger uten oppfylling Gjelder for vegger uten oppfylling, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 1. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500x500 mm Tabell 2. Gjelder for vegger med oppfylling maks. 2,0 meter Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, sand eller grus, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 2. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 6,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm < 10,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm

28 Tabell 3. Gjelder for vegger med oppfylling inntil 2,7 meter Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, sand eller grus, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 3. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 6,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm 28 < 8,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø12 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm < 10,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø12 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø12 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm Tabell 4. Gjelder for vegger med oppfylling av lette masser. Maks. oppfylling 2,7 meter Gjelder for vegger med oppfylling av lette masser, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og armeres iht. tabell. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass eller annet som ikke har større romvekt/ densitet. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 7,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm < 10,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm Armering av Trollveggen ved vertikal bæring Tabell 5. Gjelder for vegger uten oppfylling Gjelder for vegger uten tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 5. Vegghøyde inntil 3 meter. Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm mot innv. side Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500x500 mm

29 Tabell 6. Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, grus eller sand Gjelder for vegger med tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 6. Det forutsettes tilbakefylling med masser av finpukk, grus, eller sand. Ved denne løsningen må horisontale krefter fra jordtrykket mot vegg tas med i totalvurderingen av byggets stabilitet. Vegghøyde inntil 3 meter. Oppfyllingshøyde Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering plassert mot innvendig side Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. 29 < 2 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm < 2,7 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø12 c/c 300 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm Tabell 7. Gjelder for vegger med oppfylling med lette masser Gjelder for vegger med tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 7. Maks. oppfylling med lett fylling er 2,7 meter, Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass eller annet som ikke har større romvekt/densitet. Vegghøyde inntil 3 meter. Oppfyllingshøyde Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering plassert mot innvendig side Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 2,7 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 300 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm

30 U-verdier Figurene viser forskjellige løsninger med Trollveggen. Enten elementene alene, med utvendig isolering med Styrofoam TM / Perimate TM, innvendig isolering med GLAVA Extrem 33 og GLAVA Proff 35 eller en kombinasjon. I tabellene finnes U-verdier for de nevnte kombinasjoner, alene eller med oppfylling utvendig. 30 Vi har ikke GLAVA beregnet TROLLVEGGEN U-verdier der innvendig Bare element. Med utvendig isolering av Styrofoam/Perimate isolasjonstykkelse overstiger tykkelsen på yttervange, Trollveggen i.h.t. nye består av isolerte elementer laget av EPS fra GLAVA. Elementene har stålbindere i retningslinjer og mellom fra vangene, noe som gjør mursystemet svært robust. Når elementene er stablet, kan de fylles med betong i én operasjon. Stålbinderne er dessuten hengslet, slik at elementene enkelt SINTEF Byggforsk. kan "flatpakkes" under transport. Enkelt og robust Det er ingen innvendige eller utvendige hjørner å forholde seg til, kun standardelementer som tilpasses på byggeplass. Elementene veier cirka 15 kilo, og er dermed egnet for enmannsløft. Bruksområder GLAVA Trollveggen mursystem kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Mursystemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende bealstninger. Bruksområdet er generelt begrenset til brannklasse 1. Dimensjoner Med innvendig isolering Utvendig og innvendig isolering Utvendig- og innvendig isolering med kontinuerlig isolasjon bak. Elementet består av to deler: Innervangen har standard tykkelse på 75 mm. Yttervangen kan leveres i 75 mm, 110 mm eller 150 mm tykkelse, avhengig av konstruksjon og ønsket U- verdi. U- verdi uten oppfylling [W/ m²k] Tilleggsisolering: Variant XPS utv. Glassull innv ,258 0,216 0, mm (λ33)¹ - - 0, mm (λ35)¹ - - 0, mm (λ33)² - - 0, mm (λ35)³ - - 0, mm (λ34) 48 mm (λ33)¹ 0,151 0,135 0, mm (λ34) 48 mm (λ35)¹ 0,153 0,136 0, mm (λ36) 48 mm (λ33)¹ 0,136 0,123 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)¹ 0,137 0,124 0, mm (λ36) 48 mm (λ33)¹ 0,126 0,115 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)¹ 0,127 0,116 0, mm (λ34) 75 mm (λ33)² - 0,122 0, mm (λ34) 70 mm (λ35)³ - 0,126 0, mm (λ36) 75 mm (λ33)² 0,115 0,106 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)³ 0,119 0,108 0, mm (λ34) - 0,188 0,163 0, mm (λ36) - 0,151 0,135 0,121

31 U- verdi med 1,0 m oppfylling [W/ m²k] Tilleggsisolering: Variant XPS utv. U- Glassull verdi med innv. 1,0 m oppfylling 75 + [W/ 75 m²k] Tilleggsisolering: - 0,244 Variant 0,206 0,175 XPS -utv. Glassull 48 mm (λ33)¹ innv , mm - (λ35)¹ 0,244-0,206-0,175 0, mm mm (λ33)¹ (λ33)² ,143 0, mm mm (λ35)¹ (λ35)³ ,144 0, mm - (λ34) mm mm (λ33)² (λ33)¹ 0,145-0,130-0,128 0, mm - (λ34) mm mm (λ35)³ (λ35)¹ 0,147-0,131-0,133 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)¹ 0,145 0,131 0,130 0,119 0,118 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)¹ 0,147 0,132 0,131 0,120 0,119 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)¹ 0,131 0,121 0,119 0,111 0,108 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)¹ 0,132 0,122 0,120 0,112 0,109 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)² 0,121-0,111 0,118 0,101 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)³ 0,122-0,112 0,121 0,102 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)² (λ33)² 0,111-0,118 0,102 0,107 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)³ (λ35)³ 0,115-0,121 0,104 0,111 0, mm (λ34) (λ36) 75 mm -(λ33)² 0,111 0,180 0,102 0,156 0,094 0, mm mm (λ36) (λ36) 48 mm -(λ35)³ 0,115 0,145 0,104 0,130 0,097 0, mm (λ34) - 0,180 0,156 0, mm (λ36) - 0,145 0,130 0,117 U- verdi med 2,0 m oppfylling [W/ m²k] 31 Tilleggsisolering: Variant XPS utv. U- Glassull verdi med innv 2,0 m oppfylling 75 + [W/ 75 m²k] Tilleggsisolering: - 0,215 Variant 0,183 0,158 XPS -utv. Glassull 48 mm (λ33)¹ innv , mm - (λ35)¹ 0,215-0,183-0,158 0, mm mm (λ33)¹ (λ33)² ,131 0, mm mm (λ35)¹ (λ35)³ ,132 0, mm - (λ34) mm mm (λ33)² (λ33)¹ 0,133-0,120-0,118 0, mm - (λ34) mm mm (λ35)³ (λ35)¹ 0,135-0,121-0,122 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ 0,133 0,121 0,120 0,109 0,109 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ 0,135 0,122 0,121 0,110 0,109 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ33)¹ 0,121 0,112 0,109 0,103 0,101 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ35)¹ 0,122 0,113 0,110 0,104 0,101 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)² 0,112-0,103 0,109 0,095 0, mm (λ34) (λ36) mm (λ35)¹ (λ35)³ 0,113-0,104 0,112 0,096 0, mm mm (λ34) (λ36) mm (λ33)² 0,103-0,109 0,096 0,100 0, mm mm (λ34) (λ36) mm (λ35)³ 0,106-0,112 0,097 0,103 0, mm (λ34) (λ36) 75 mm -(λ33)² 0,103 0,162 0,096 0,142 0,089 0, mm (λ36) 48 mm -(λ35)³ 0,106 0,133 0,097 0,120 0,090 0, mm (λ34) - 0,162 0,142 0, mm (λ36) - 0,133 0,120 0,108

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 14 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal 1 1142 Rennesøy 4 202 4 388 4,43 % 2 0618 Hemsedal 2 140 2 228 4,11 % 3 1523 Ørskog 2 120 2 202 3,87 % 4 1818 Herøy (Nordl.) 1 649 1 711 3,76 % 5 1724 Verran 2 609 2 705 3,68 % 6 0615 Flå 1 000 1 034 3,40

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra 0101 Halden 54 782 54 782 0104 Moss 8 621 55 747 0105 Sarpsborg 56 696 59 440 0106 Fredrikstad 62 426 66 966 0111 Hvaler 75 935 75 935 0118 Aremark 50 830 50 830 0119 Marker 38 168 38 311 0121 Rømskog

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer Kommunen Kommune Kostnadsestimat 2012 - per ummer 15.1.2013 0101 Halden 27 292 0104 Moss 31 477 0105 Sarpsborg 54 471 0106 Fredrikstad 78 243 0111 Hvaler 4 912 0118 Aremark 1 236 0119 Marker 3 722 0121

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2013 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember 2008 nr.

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2012 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger 2014-2017 Her er oversikten over hvor mange flyktninger hver enkelt kommune har blitt bedt om å bosette i 2014, 2015 og 2016, og hva som er plantall for bosetting i 2017. Du ser

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2012 0101 Halden 8048 3524 0104 Moss 7958 3479 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9175

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer