GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015"

Transkript

1 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

2 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter sørger for økt komfort og lavt energiforbruk i norske bygg. Det har ikke kommet helt av seg selv: Helt siden 1935 har vi i GLAVA bygget opp vår kompetanse om norske forhold. 2 Det til enhver tid oppdaterte sortiment finnes på glava.no. MILJØMERKET GLAVA AS har ikke prosjekteringsansvar og tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 241 Trykksak 681

3 GLAVA TROLLVEGGEN Trollveggen består av isolerte elementer laget av formstøpt EPS fra GLAVA. Elementene er satt sammen av stålbindere i og mellom vangene, noe som gjør systemet svært robust. Stålbinderne er hengslet slik at elementene kan flatpakkes under transport. Det er ingen ut- eller innvendige hjørner å forholde seg til, kun rette elementer som tilpasses på byggeplass. Elementene veier ca. 15 kg, og kan enkelt løftes av én person. Betingelser for bruk: Denne anvisningen gjelder for montering av GLAVA Trollveggen med tilhørende produkter. GLAVA tar ikke ansvar for montering som ikke følger denne anvisningen og teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, TG nr Det er den utførende og ansvarshavende som er ansvarlig for at montering er tilfredsstillende og forskriftsmessig utført. Tegningene i denne anvisningen er ikke byggetegninger, men illustrasjoner som viser prinsippet for utførelsen. Det stilles krav til 3. parts, uavhengig kontroll av prosjekteringen under punktene Konstruksjonssikkerhet og Geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3. 3 Trollveggen kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Produktet er klassifisert som brennbart, Euroklasse F, og bruk av Trollveggen er generelt begrenset til risikoklasse 1, 2 og 4, og brannklasse 1. Bearbeiding: Elementet må kappes med egnet verktøy for stål, f.eks. sirkelsag med blad som kan kappe stål. Elementene må pusses med min. 8 mm fiberpuss eller annen tilsvarende kledning over bakken. Under bakken må elementet beskyttes mot fukt. - se side 26. Maksimal oppfyllingshøyde er 2,7 meter. Over 2,7 meter må det fylles tilbake med masser som ikke gir jordtrykk mot veggen. Se forøvrig sidene om armering. INNHOLD Betingelser for bruk 3 Produktdata 4 5 Før montering 5 Fundament 5 Radonsperre 6 Montering av fundamentskinne 7 Montering Trollveggen 8 18 Utsparinger for åpninger 17 Støping av Trollveggen 19 Avstivende vegger 20 Kontaktpunkter 21 Glidesjikt 21 Kombinasjon med trevegg i front 22 Etasjeskillere 23 Utkraget bjelkelag 24 Innvendig behandling 25 Utvendig behandling 26 Armering av Trollveggen U-verdier Trollveggen Markisolering og telesikring U-verdier gulv 38

4 PRODUKTDATA 4 GLAVA EPS S 150. Isolasjonsklasse 35. λd 0,035 (W/mK) Kortidslast: 150 kn/m 2 etter NS-EN 826 Langtidslast: 45 kn/m 2 etter NS-EN % def. 50 år Fuktopptak: 2-3 vol.% Betongbredde: 155 mm. NB! Endres til 151 mm i løpet av første halvår Betongforbruk: ca. 150 liter pr. m 2 Betongkvalitet: B20 til B30. Maks kornstørrelse 16 mm med 25 % reduksjon. Synkmål (slump) 18 cm Armering: Se sidene Format fundamentskinne: Totalbredde 210 mm. Lengde 2000 mm. Bredden på delen som stikker opp i elementet er 150 mm. Format element: Høyde: 620 mm (byggemål 600 mm) Bredde: 380 mm 340 mm 305 mm Lengde: 1985 mm byggemål. Brutto lengde: 2005 mm Indre vange er alltid 75 mm. Ytre vange er enten 75 mm, 110 mm eller 150 mm. Vertikalsnitt Horisontalsnitt

5 c/c c/c75 c/c I hver vange er det 2 stk. horisontale spikerslag. Disse er merket med horisontale striper på utsiden av vangene. Spikerslagene ligger i midten av vangens tykkelse. Senteravstanden mellom spikerslagene er 300 mm. Høyden på spikerslagene er 32 mm. Fra bunnen av elementet og til senter spikerlag er det 272 mm. Deretter c/c 300 mm til spikerslaget i toppen av elementet. Fra topp element og ned til senter spikerslag er det 28 mm, målt fra laveste del av vangen. Før montering Det er viktig å få avklart grunnforholdene, slik at rett fundamenteringsmåte velges. Enkle grunnundersøkelser kan spare en for mange penger. Det er viktig å få god oversikt over forekomsten av fjell og dybder til fjellgrunnen, fordi dette i stor grad påvirker fundamentering. Hus bør bare plasseres dels på fjell og dels på løsmasser (jordmasser) når løsmassene er meget faste. Er massene løsere og dybden til fjell liten bør massene fjernes slik at man kommer ned på fjell. Bløte, løse jordlag med stor dybde øker faren for setninger. Masser med organisk innslag, for eksempel myr eller leire, er spesielt vanskelige. Skrått terreng med løsmasser må vurderes særskilt. Fare for sig og stabilitet i skråningen må vurderes fordi ensidig oppfylling kan gi setningsforskjeller på huset hvis grunnen er setningsømfintlig, spesielt hvis det er ulike dybder til fjell. Er massene telefarlige er det av betydning for frostsikring av fundament og rørledninger. Gå ut i fra at grunnen er telefarlig med mindre dette er avklart ved en jordanalyse. Fundament Trollveggen skal alltid settes på et støpt fundament som er dimensjonert for byggets totale belastning. Til fundamentet kan det f.eks. benyttes GLAVA Såleforskaling eller Trollveggen såleblokk (kommer siste halvdel av 2015). Alle vegger skal forankres til fundament med oppstikkende armering, se armeringstabeller på sidene Denne armeringen skal ligge på veggens ytterside og være forankret 500 mm i fundament. Armeringen må bøyes, og skal stikke 1 meter over ferdig gulv.

6 6 Radonsperre GLAVA leverer radonsperrer med tilbehør for montering i bruksgruppe A og B. I tillegg leveres radonbrønner. Les mer og se egen monteringsanvisning på glava.no.

7 Montering av Fundamentskinne Fundamentskinnen sikrer riktig plassering av elementene, og sørger for at elementene står støtt under støping. Start monteringen av fundamentskinnen i et hjørne. Skinnen skal plasseres slik at senter av elementets betongkjerne havner i senter av fundamentet. Fundamentskinnen kappes med blekksaks eller vinkelsliper. Skinnen festes til fundamentet med spikerplugger eller med boltepistol. Benyttes plugger må det borres hull i skinnen. Bolter/plugger monteres med avstand c/c 400 mm (på begge sider av skinnen). Lag eventuelt åpninger i fundamentskinnen til dører. Benyttes boltepistol så pass på at hodet på bolten kommer langt nok ned. Kontroller mål og diagonaler underveis. Det letter jobben senere. 7

8 Montering Trollveggen Start monteringen i et hjørne. Dette må tilpasses se egen tegning på side 9. I hjørner skal elementenes lengde ikke være mindre enn 60 cm, målt fra innvendig hjørne. Se illustrasjon på side 9. Det er viktig at verktøyet har sagblad egnet til stål. Sirkelsag med stålblad er et godt alternativ, og gir rette og pene kutt. Unngå bruk av vinkelsliper(fare for at EPS-vangene smelter). I hjørner bør elementene monteres i forbandt for hvert skift. Deler av den oppstikkende vangen må fjernes, slik at neste skift kommer i riktig posisjon. Den avskårede biten på tegningen under, viser prinsippet. 8 Når elementene skal kappes, kappes en vange av gangen. De medfølgende klossene tres gjennom elementet slik at man sikrer at det ikke rører på seg når man kapper. Elementet legges ned, gjerne på et bord eller et annet element, for å få god arbeidshøyde.

9 Tilpassing av hjørneelementer - Skjær av falsene merket a) på yttervangene med en håndsag. a) b) a) c) Falsene bygger 2 cm. - Kapp deretter innervangene merket b) og c). - For 15 cm yttervange kappes b) 30,5 cm. (vange 15 + betong 15,5 = 30,5 cm) - For 11 cm yttervange kappes b) 26,5 cm. - For 7,5 cm yttervange kappes b) 23 cm - Indre vange c) kappes 25 cm. 9 NB! Betongbredden endres til 15,1 cm første halvår Klipp av binderne med tang eller kapp de av med en vinkelsliper. b) 30,5 cm c) 25 cm Min. 60 cm 3 4 Min. 30 cm 3 4 Huskeregler Minimumsavstand til hjørner: 60 cm Minimum overlapp: 30 cm Låsebøyler i alle skjøter Monter hjørnebeslag og skråavstiving etter at første skift er montert Monter elementer rundt forskalinger til dører/vinduer så tidlig som mulig Fest øverste skift med låsestag Ved oppfylling > 1 meter må det støpes kontaktpunkter

10 I skjøter der elementene er kappet i den ene enden, skjæres falsen av med en håndsag slik at det blir en rett skjøt mellom elementene. 10 I alle originale skjøter skal det brukes låsebøyle. Disse skal monteres i topp og bunn av elementet, og mot begge vangene (4 stk. pr. skjøt). Ved uoriginale skjøter der avstanden mellom binderne er 10 cm, kan låsebøyler benyttes. Se forøvrig side 11.

11 Hvis avstanden mellom binderne blir større, inntil 20 cm, må skjøten(e) sikres. Det gjøres med plank av 36 x 148 mm på begge sider av elementet. Planken festes til de horisontale stålspikerslagene i elementets vanger. I tillegg skal det festes til elementet under og over hvis det er mulig. 11 Alle utsparinger plasseres så tidlig som mulig. Utsparingene lages av 36 x 148 mm. Les mer på side 17.

12 Når første skift er på plass, monteres hjørnebeslag med skråavstivere. Kontroller deretter igjen diagonaler og retninger. 12 Hjørnebeslaget skrus fast til stålspikerslagene i elementet. Spikerslaget er alltid plassert i midten av vangetykkelsen, så skruelengden må tilpasses yttervangens tykkelse. Som skråavstivning kan det brukes forskalingsbord.

13 I stedenfor hjørnebeslag kan det benyttes tykke plater av kryssfinèr eller OSB, eller 36x198 mm. Dette må skrus godt sammen slik at hjørnet blir stivt, og tåler betongtrykket hjørnet utsettes for ved støping av muren. 13 Når armeringsjernene skal skjøtes er det viktig at armeringen legges på hverandre, ikke ved siden av, og med 50 cm overlapp. Armeringsjernene skal bindes til annenhver binder. Det samme gjelder for hjørnearmeringen. Hjørnearmeringen lages av 2 stk. jern som bøyes og går kontinuerlig i hjørnet. Tykkelse og lengde på hjørnearmeringen leses ut fra armeringstabellene på sidene 27-29, i forhold til om det er horisontal eller vertikal bæring, og oppfyllingshøyden.

14 Når man starter på neste skift, kan f.eks ett element kappes i to. Vi anbefaler at monteringen planlegges på forhånd for å redusere kapp og svinn. 14 Det skal være min. 30 cm overlapp mellom elementskjøter i hvert skift, se forøvrig side 9. Det skal benyttes hjørnebeslag i alle hjørner, og hvert skift skal festes i hjørnebeslagene. Når hele skiftet er montert legges armeringen. Se armeringstabell, det kan hende at jernene skal ligge på c/c 300 mm. Veggen kontrolleres for lodd-avvik. Husk låsebøyle i alle skjøter.

15 Nå er det klart for montering av tredje skift. 15 Når det tredje skiftet er montert så skal stillaset på plass. Stillaset har flere funksjoner i denne sammenheng, bl.a. stiver det av veggen og sørger for riktig arbeidshøyde ved montering av de resterende skiftene, og når muren skal fylles med betong. Skinnene/U-profilene skrues først fast i alle stålspikerslagene i veggen. Støttesystemet skal monteres med maks. 40 cm avstand til hjørnene. Senteravstanden skal være c/c 1,5 m. Deretter monteres støttebena. Foten forankres med plugger i bakken, eller i gulvstøpen om den er klar. Pass på at radonsperre, rør etc. ikke blir skadet. Vinkel på skråstøttene skal stå i 45 0 ut fra veggen. Skråstøttene skal stå så høyt som mulig på veggen uten å komme i konflikt med gangbanen.

16 16 GLAVA AS leverer ikke støtteben eller stillassystemer. Kontakt ditt lokale utleiefirma Alternativt kan det benyttes avstivning av f.eks. 48 x 98 mm som settes på kant. Avstanden mellom avstivningen skal være maks. 1,4 meter. Planken skrues først fast i alle stålspikerslagene i veggen, og skal monteres med maks. 40 cm avstand til hjørnene. Pass på slik at radonsperre, rør etc. ikke blir skadet. Vinkel på skråstøttene skal stå i 45 0 ut fra veggen. Skråstøttene skal stå så høyt som mulig på veggen.

17 Utsparing for dører og vinduer 17 Lag utsparingen og sett den inn før man tilpasser elementene rundt. Utsparingen, klosser og skråavstivning lages av 36 x 148 mm. Dette gir et godt feste for innfesting av dør/vindu. Skal dør eller vindu plasseres i flukt med ytterkant vegg, så må utsparingen lages av brede bord eller plater. Det er viktig at det borres ett eller to hull i bunnen på utsparingen for å sikre evakuering av luft, og visuell kontroll av betongflyten. På ut- og innsiden av åpningen/utsparingen festes forskalingsbord. Disse skal skrues gjennom stålspikerslagene i vangene, der det er mulig, og inn i utsparingen slik at denne låses fast. Skruelengde må tilpasses vangetykkelsene. For å sikre god forankring av utsparingen til betongen kan det med fordel festes skruer eller spiker fra baksiden av utsparingen og inn mot betong. For armering av åpninger, se armeringsforutsetninger på side 27.

18 Siste skift med elementer skal festes til nest siste skift ved hjelp av låsestagene. Det gjøres for å hindre at elementene eventuelt flyter opp ved støp. Det skal brukes 3 stk låsestag pr. element, og disse monteres i hver ende og på midten. 18 Siste horisontalarmering monteres og bindes til annenher binder. Deretter monteres vertikalarmeringen som skal bindes til horisontalarmeringen. Se forøvrig armeringstabellene fra side 27. Deretter er det klart for støping.

19 Støping Maks. vertikale støpehastighet er 1 meter per time. Sørg for at betongblandingen har riktig slump (synkmål) slik at betongen flyter lett rundt utsparinger o.l. Stak nedi med en lekt e.l. Det skal ikke brukes vibrator. I første runde støpes det opptil 75 cm slik at betongen dekker første element og litt opp i det andre skiftet. Fyll støp i runder til muren er fylt opp. Det er en fordel om pumpebil kan benyttes for størst fleksibilitet. Unngå å avslutte fyllingen nær et hjørne. Etter støping sjekkes linje og lodd på veggene. Juster eventuelt ved hjelp av støttebena før betongen herder. Det er viktig at betongen har riktig synkmål. 19 Stillaser og støttesystemer skal ikke fjernes før betongen har herdet. Herdetid er avhengig av flere faktorer. Konsulter betongleverandøren. Det skal ikke fylles tilbake mot veggen(e) før tidligst 14 dager etter støping.

20 20 Avstivende vegger Avstivende vegger skal benyttes der det er horisontal bæring og tilbakefylling. Til avstivende vegger kan 75 x 75 mm element benyttes, og veggen skal stå på et støpt fundament som veggene forøvrig, og med oppstikkende vertikalarmering. Støtteveggene skal gå minst like langt inn i rommet som tilbakefyllingshøyden utvendig. Døråpninger og/ eller utsparinger skal ikke forekomme innenfor den påkrevde støtteveggslengden. Fundamentet og støttevegger monteres samtidig med elementene i omkretsen. Da kan alt støpes samtidig. Armering av hjørner og vegg(er) gjøres i henhold til armeringstabellene på sidene Vi anbefaler at støtteveggen armeres som veggen det tilbakefylles mot. Andre løsninger må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. På baksiden av veggen, som støtteveggen kommer mot, må det monteres avstivning fra utsiden som vist på bildet. Avstivningen kan lages av f.eks. 36x 148 mm, og festes i stålspikerslagene i elementene.

21 Kontaktpunkter Ved oppfyllingshøyder over 1 meter må betonggulvet støpes i kontakt med veggens betongkjerne, her vist med kontaktpunkter på c/c 1 meter. Kontaktpunktene skal være like høye som gulvstøp og ha en bredde på 10 cm. Bildet viser også radonsperre i bruksgruppe B. 21 Glidesjikt Husk at det alltid skal være et glidesjikt mellom EPS-isolasjonen i gulvet og betonggulvet. Her vist i form av alkalieresistent, aldringsbestandig plastfolie.

22 Kombinasjonsløsning med trevegg i front. Trollveggen kan kombineres med trevegg i front, men armeringen av kortveggene må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. Vi anbefaler at det benyttes et 300 mm halv-element av Trollveggen som ringmur, og som settes på samme støpte fundament som veggene forøvrig. Det må benyttes et kapillærbrytende sjikt av f.eks. grunnmurspapp der hjørneløsningen av tre går mot eksponert betong i Trollveggen. Husk svillemembran mellom mur og bunnsvill. 22 Figuren under viser forslag til endeforskaling der det skal være trevegg i front. Forskalingen lages av 36 x 148 mm. Forskalingen på sidene skal skrus til stålspikerslagene i elementene. Bruk plater e.l. nederst for å sikre mot betongtrykk.

23 Etasjeskillere Tilslutning til etasjeskiller er avhengig av type etasjeskiller og retning på bæring. Ved bruk av massivt betongdekke eller betonghulldekke mellom etasjene skal dekke støpes eller løftes på plass med et opplegg på minst 100 mm inn på betongkjernen i Trollveggen. Eksempel på armering er vist i TG nr Forøvrig må armeringen prosjekteres. 23 Ved bruk av trebjelkelag kan tilslutningen utføres som vist på figuren under. Vi anbefaler at laster føres mest mulig sentrisk ned på betongkjernen i elementene. Der ytre vange ikke blir dekket av utvendig kledning kan det benyttes vannbrett eller beslag.

24 Utkraget bjelkelag Der det er ønskelig at utvendig kledning går utenpå pusset mur, og det ikke skal brukes beslag eller vannbrett, så kan utkraget bjelkelag være en løsning. Små utkraginger, maks. 0,5 x bjelkens høyde målt fra ytterkant betong til senter av bærende stenderverk, kan gjøres for en- og toetasjes småhus av tre uten videre beregninger av bæreevne. Lastkapasitet ved punktlaster fra større utvekslinger o.l. i veggen skal kontrolleres spesielt. Utkraginger over dette må beregnes i hvert enkelt tilfelle. 24 Figuren viser snitt av løsning med utkraget bjelkelag. Vær nøye med tettingen mellom murkrone og svill, og vindsperren på vegg. Utkraging maks. 0,5 x bjelkens høyde

25 Innvendig overflatebehandling og/eller isolert påforing Innvendig må elementene pusses med min. 8 mm fiberpuss eller kles med 12,5 mm gipsplater(gn). Alle gipsplateskjøter skal dekkes med skjøteremse og sparkel. Kledningen må ikke gjennomhulles slik at EPS-vangen blir eksponert, med tanke på brann. Det gjelder også el.gjennomføringer. Vi anbefaler at el.føringer legges åpent. Alternativt må veggene kles med gips før utforing monteres slik at skjult elektrisk anlegg kan monteres. Annen kledning kan benyttes, men det krever en isolert utforing. Her henviser vi til SINTEF Byggforsk byggdetaljblad Bruk av brennbar isolasjon i bygninger. Vår anbefaling er at innvendig isolasjonstykkelse ikke blir tykkere enn isolasjonstykkelsen i ytre vange. Ved montering av isolert utforing, og det benyttes trestendere, må bunnsvill og andre deler som kommer i kontakt med betong settes på et kapillærbrytende sjikt. 25 Bruk av dampsperre. Såfremt halvparten av den totale isolasjonsmengden, inkl. vangen til Trollveggen, ligger på utvendig side er det ikke nødvendig å montere dampsperre på innvendig side i tørre rom, uavhengig av oppfyllingshøyde. For våtrom anbefaler vi GLAVA våtromsplater for en fuktsikker løsning. Alternativt pusses veggen og påføres smøremembran og fliser. Yttervegger i våtrom skal damptettes uavhengig av oppfyllingshøyde.

26 26 Utvendig overflatebehandling og/eller påforing: Under terrengnivå må muren fuktsikres. Vi anbefaler at muren påføres en dampåpen vanntettende primer eller membran fra bunnen og en halv meter opp først. Deretter kan det monteres Styrofoam eller Perimate, eller det kan benyttes grunnmursplater av plast med knaster. Tilbakefylling mot veggene skal gjøres med et trykkbrytende og drenerende lag av finpukk, grus eller sand som hindrer at det oppstår vanntrykk mot veggen, og som leder vannet uhindret til drensledningen. Alternativt benyttes lett fylling. Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass, eller annet som ikke har større romvekt/densitet enn de ovennevnte. Over terreng må muren pusses med min. 8 mm fiberpuss, eller kles med 9 mm GU gips. Det samme gjelder hvis muren er tilleggsisolert med Styrofoam eller Perimate. Benyttes gips så skal skjøtene dekkes med lekter som skrus inn i stålspikerslagene i elementet. Pusses muren så bør pussjiktet ikke føres ned under terreng. I overgangen mellom terreng og friluft kan det benyttes et beslag eller fuktbestandig slemming. EPS blir påvirket av sollys/ UV- stråler. Dette, i tillegg til at EPS er brennbar isolasjon, gjør at Trollveggens eksponerte flater bør pusses/kles inn, kort tid etter støping. Det er også mulig å montere en isolert utforing som påføres vindsperre og lekter for lufteskikt før kledning. Utforingslektene skal festes i stålspikerslagene i elementene. For pussystemer henviser vi til Weber, Hey Di, Mapei og STO.

27 Armering av Trollveggen Trollveggen armeres i henhold til tabellene under. Tabellene forutsetter en snølast på mark lik 4,5 kn/m 2. Se forøvrig byggdetaljblad Ved større snølaster må armeringen prosjekteres. Veggene er ikke beregnet for store laster, og det skal ikke parkeres tunge kjøretøy inntil yttervegg mot terreng. I armeringsberegningene er det forutsatt at fundament går minst 500 mm under senter betonggulv, oppfyllingshøyde på inntil 2,0 og 2,7 m (fra underkant fundament) og terrengfall 1:50 minst 3,0 m ut fra veggen. Ved oppfyllingshøyder større enn dette må det gjøres spesielle beregninger av bæreevnen. Hvis Trollveggen blir brukt i mer enn en etasje må alle vegger ha minimum vertikalarmering på Ø10, c/c 250 mm plassert sentrisk, i tillegg til forankringsarmeringen til fundamentet. Ved jordtrykk kan det være større krav til vertikalarmering. Ved andre bruksområder må veggens bæreevne dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. 27 Der det benyttes avstivende vegger så skal de gå minst like langt inn i rommet som tilbakefyllingshøyden utvendig. Døråpninger og/eller utsparinger skal ikke forekomme innenfor den påkrevde støtteveggslengden. Disse veggene lages av mm elementer. Vi anbefaler at det støpes fundament til avstivende vegger slik at de enkelt kan støpes sammen med veggene forøvrig. Alternativt må avstivende vegger ha støtte mot betonggulvet. Veggene armeres etter den tabellen som den avstivende veggen går mot. I hjørner kan hjørnebeslaget med fordel benyttes for god avstivning. Åpninger Over, under og på sidene av åpninger (vinduer og dører) legges 2 stk. Ø12 mm, med forankringslengde min. 500 mm til hver side. For åpninger med bredde > 1,2 meter eller ved konsentrerte laster, må armeringen prosjekteres av rådgivende ingeniør. Armering av Trollveggen ved horisontal bæring Tabell 1. Gjelder for vegger uten oppfylling Gjelder for vegger uten oppfylling, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 1. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500x500 mm Tabell 2. Gjelder for vegger med oppfylling maks. 2,0 meter Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, sand eller grus, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 2. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 6,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm < 10,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm

28 Tabell 3. Gjelder for vegger med oppfylling inntil 2,7 meter Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, sand eller grus, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og som armeres iht. tabell 3. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 6,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm 28 < 8,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø12 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm < 10,0 meter Ø12 c/c 250 mm Ø12 c/c 300 mm Ø12 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø12 c/c 600 mm L= 1000 x 1000 mm Tabell 4. Gjelder for vegger med oppfylling av lette masser. Maks. oppfylling 2,7 meter Gjelder for vegger med oppfylling av lette masser, og som er avstivet fra tverrvegg til tverrvegg, og armeres iht. tabell. Det forutsettes etasjeskiller av tre, hulldekke e.l. Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass eller annet som ikke har større romvekt/ densitet. Avstand mellom avstivende vegger Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne. Vertikalarmering Sentrisk plassert Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 7,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm i første skift. Deretter Ø10 c/c 600 mm - Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm < 10,0 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm Armering av Trollveggen ved vertikal bæring Tabell 5. Gjelder for vegger uten oppfylling Gjelder for vegger uten tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 5. Vegghøyde inntil 3 meter. Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm mot innv. side Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500x500 mm

29 Tabell 6. Gjelder for vegger med oppfylling av finpukk, grus eller sand Gjelder for vegger med tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 6. Det forutsettes tilbakefylling med masser av finpukk, grus, eller sand. Ved denne løsningen må horisontale krefter fra jordtrykket mot vegg tas med i totalvurderingen av byggets stabilitet. Vegghøyde inntil 3 meter. Oppfyllingshøyde Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering plassert mot innvendig side Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. 29 < 2 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 250 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm < 2,7 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø12 c/c 300 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm Tabell 7. Gjelder for vegger med oppfylling med lette masser Gjelder for vegger med tilbakefylling, og som er avstivet med overliggende dekke i betong(plasstøpt betong) til gulv på grunn, og som armeres iht. tabell 7. Maks. oppfylling med lett fylling er 2,7 meter, Lett fylling vil si masser som ikke gir trykk mot veggen, tyngdetetthet < 3,5 kn/m 3. Det kan være EPS, skumglass eller annet som ikke har større romvekt/densitet. Vegghøyde inntil 3 meter. Oppfyllingshøyde Forankring til fundament mot utv. side Horisontalarmering 2 stk. som legges på stålbinderne Vertikalarmering plassert mot innvendig side Armering i hjørner og ved støttemur. Jern legges mot utvendig side. < 2,7 meter Ø10 c/c 250 mm Ø10 c/c 300 mm Ø10 c/c 300 mm Vinkel 2 stk. Ø10 c/c 600 mm L= 500 x 500 mm

30 U-verdier Figurene viser forskjellige løsninger med Trollveggen. Enten elementene alene, med utvendig isolering med Styrofoam TM / Perimate TM, innvendig isolering med GLAVA Extrem 33 og GLAVA Proff 35 eller en kombinasjon. I tabellene finnes U-verdier for de nevnte kombinasjoner, alene eller med oppfylling utvendig. 30 Vi har ikke GLAVA beregnet TROLLVEGGEN U-verdier der innvendig Bare element. Med utvendig isolering av Styrofoam/Perimate isolasjonstykkelse overstiger tykkelsen på yttervange, Trollveggen i.h.t. nye består av isolerte elementer laget av EPS fra GLAVA. Elementene har stålbindere i retningslinjer og mellom fra vangene, noe som gjør mursystemet svært robust. Når elementene er stablet, kan de fylles med betong i én operasjon. Stålbinderne er dessuten hengslet, slik at elementene enkelt SINTEF Byggforsk. kan "flatpakkes" under transport. Enkelt og robust Det er ingen innvendige eller utvendige hjørner å forholde seg til, kun standardelementer som tilpasses på byggeplass. Elementene veier cirka 15 kilo, og er dermed egnet for enmannsløft. Bruksområder GLAVA Trollveggen mursystem kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Mursystemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende bealstninger. Bruksområdet er generelt begrenset til brannklasse 1. Dimensjoner Med innvendig isolering Utvendig og innvendig isolering Utvendig- og innvendig isolering med kontinuerlig isolasjon bak. Elementet består av to deler: Innervangen har standard tykkelse på 75 mm. Yttervangen kan leveres i 75 mm, 110 mm eller 150 mm tykkelse, avhengig av konstruksjon og ønsket U- verdi. U- verdi uten oppfylling [W/ m²k] Tilleggsisolering: Variant XPS utv. Glassull innv ,258 0,216 0, mm (λ33)¹ - - 0, mm (λ35)¹ - - 0, mm (λ33)² - - 0, mm (λ35)³ - - 0, mm (λ34) 48 mm (λ33)¹ 0,151 0,135 0, mm (λ34) 48 mm (λ35)¹ 0,153 0,136 0, mm (λ36) 48 mm (λ33)¹ 0,136 0,123 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)¹ 0,137 0,124 0, mm (λ36) 48 mm (λ33)¹ 0,126 0,115 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)¹ 0,127 0,116 0, mm (λ34) 75 mm (λ33)² - 0,122 0, mm (λ34) 70 mm (λ35)³ - 0,126 0, mm (λ36) 75 mm (λ33)² 0,115 0,106 0, mm (λ36) 48 mm (λ35)³ 0,119 0,108 0, mm (λ34) - 0,188 0,163 0, mm (λ36) - 0,151 0,135 0,121

31 U- verdi med 1,0 m oppfylling [W/ m²k] Tilleggsisolering: Variant XPS utv. U- Glassull verdi med innv. 1,0 m oppfylling 75 + [W/ 75 m²k] Tilleggsisolering: - 0,244 Variant 0,206 0,175 XPS -utv. Glassull 48 mm (λ33)¹ innv , mm - (λ35)¹ 0,244-0,206-0,175 0, mm mm (λ33)¹ (λ33)² ,143 0, mm mm (λ35)¹ (λ35)³ ,144 0, mm - (λ34) mm mm (λ33)² (λ33)¹ 0,145-0,130-0,128 0, mm - (λ34) mm mm (λ35)³ (λ35)¹ 0,147-0,131-0,133 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)¹ 0,145 0,131 0,130 0,119 0,118 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)¹ 0,147 0,132 0,131 0,120 0,119 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)¹ 0,131 0,121 0,119 0,111 0,108 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)¹ 0,132 0,122 0,120 0,112 0,109 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)² 0,121-0,111 0,118 0,101 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ (λ35)³ 0,122-0,112 0,121 0,102 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)² (λ33)² 0,111-0,118 0,102 0,107 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)³ (λ35)³ 0,115-0,121 0,104 0,111 0, mm (λ34) (λ36) 75 mm -(λ33)² 0,111 0,180 0,102 0,156 0,094 0, mm mm (λ36) (λ36) 48 mm -(λ35)³ 0,115 0,145 0,104 0,130 0,097 0, mm (λ34) - 0,180 0,156 0, mm (λ36) - 0,145 0,130 0,117 U- verdi med 2,0 m oppfylling [W/ m²k] 31 Tilleggsisolering: Variant XPS utv. U- Glassull verdi med innv 2,0 m oppfylling 75 + [W/ 75 m²k] Tilleggsisolering: - 0,215 Variant 0,183 0,158 XPS -utv. Glassull 48 mm (λ33)¹ innv , mm - (λ35)¹ 0,215-0,183-0,158 0, mm mm (λ33)¹ (λ33)² ,131 0, mm mm (λ35)¹ (λ35)³ ,132 0, mm - (λ34) mm mm (λ33)² (λ33)¹ 0,133-0,120-0,118 0, mm - (λ34) mm mm (λ35)³ (λ35)¹ 0,135-0,121-0,122 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ 0,133 0,121 0,120 0,109 0,109 0, mm mm (λ34) (λ36) mm mm (λ35)¹ 0,135 0,122 0,121 0,110 0,109 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ33)¹ 0,121 0,112 0,109 0,103 0,101 0, mm mm (λ36) (λ36) mm mm (λ35)¹ 0,122 0,113 0,110 0,104 0,101 0, mm (λ34) (λ36) mm mm (λ33)¹ (λ33)² 0,112-0,103 0,109 0,095 0, mm (λ34) (λ36) mm (λ35)¹ (λ35)³ 0,113-0,104 0,112 0,096 0, mm mm (λ34) (λ36) mm (λ33)² 0,103-0,109 0,096 0,100 0, mm mm (λ34) (λ36) mm (λ35)³ 0,106-0,112 0,097 0,103 0, mm (λ34) (λ36) 75 mm -(λ33)² 0,103 0,162 0,096 0,142 0,089 0, mm (λ36) 48 mm -(λ35)³ 0,106 0,133 0,097 0,120 0,090 0, mm (λ34) - 0,162 0,142 0, mm (λ36) - 0,133 0,120 0,108

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy 1 Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. oktober 2010 Endringer fra forrige oppdatering er markert med rød tekst Kap. 01 Bostedskommune

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13 Kodehefte Autosys Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. februar 2014. Endringer fra forrige oppdatering er markert med orange Innhold

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2015

Detaljer