Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune"

Transkript

1 Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60

2 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60

3 1. Innhold 1. Innhold Generelt Gode råd Saksbehandlere / åpningstider Saksbehandlere Åpningstider bygningsavdelingen Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og hjelpemidler Byggesaker Lover og forskrifter Veiledninger til forskrifter Hjelpemidler Aktuell litteratur Aktuelle Internettadresser Delesaker Regulerinssaker Utslippssaker Begreper - Definisjoner Gebyrer for byggesaker Gebyrer for avløpsanlegg Saksgang Saksgang i Nes kommune Byggesak Forhåndskonferanse Tiltak som verken krever søknad eller melding Tiltak som krever melding Jfr. SAK 2 og 21: Krav til dokumentasjon i meldingssaker (SAK 19) Gjeldende regler for meldingssaker (SAK 8) Ulike søknadsmåter Trinns søknadsprosess, Jfr. SAK Trinns søknadsprosess Krav til dokumentasjon ved søknad Trinns søknadsprosess, Jfr. SAK 15: Trinn 1: Søknad om rammetillatelse, Jfr SAK Trinn 2: Søknad om igangsettingstillatelse, Jfr SAK Trinns søknadsprosess, Jfr. SAK 15: Søknad om tillatelse til tiltak, Jfr. SAK Søknad om enkle tiltak, Jfr. SAK 14, Pbl. 95b Arbeidsplasser i bygget Dispensasjon Nabovarsling - protest/merknader fra nabo/gjenboer Klage Klageregler Tiltaksklasser Godkjenning av foretak for ansvarsrett Generelt om godkjenning av foretak og ansvarsrett Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 3 av 60

4 Ansvarssystemet. Hva innebærer det å påta seg de ulike ansvarsrollene Godkjenningsordningene for foretak Lokal godkjenning, GOF 16: Sentral Godkjenning: Krav til kvalifikasjoner hos den faglige ledelse i foretaket Lokal godkjenning i Nes kommune Sentral godkjenning av foretak Personlig godkjenning Selvbygger Generelle krav Generelle krav i forbindelse med byggesaker i Nes kommune Plassering av bygg Kontroll av plassering Høyde Kontroll av høydeutsett Sikring av utsettingen Radon Gjennomføring av tiltaket Kontroll Tilsyn Tilsyn med tiltak Tilsyn med foretak Endring av tillatelse Avvik Ferdigstillelse Diverse Bruksendring Innleggelse av vann og utslippstillatelse Generelt om utslipp Søknad om utslippstillatelse Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av avløpsanlegg Søknadsskjema Aktuelle linker til andre internettsider Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 4 av 60

5 2. Generelt Det anbefales at byggeboken lastes ned som en PDF-fil. Da trenger du et gratisprogram som kan lastes ned her: Byggebok som PDF-fil I byggeboken er det mange linker til lover, forskrifter, blanketter, etc. Dersom teksten er blå og underlinjert kan du trykke på teksten og aktuelt dokument eller skjema vil åpne seg. Skjemaene kan du deretter fylle ut på skjermen og skrive ut GODE RÅD 1. Skaff deg godt kvalifisert hjelp både til planlegging og bygging. Desto bedre en søknad er, desto kortere vil saksbehandlingstiden bli. Desto bedre kvalifisert hjelp du har desto bedre vil bygget bli. 2. Ta kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt. Be om forhåndskonferanse før planene har kommet så langt at du ikke ønsker å forandre de. 3. Vær tidlig ute med søknaden i forhold til når du vil sette i gang arbeidet så unngår du forsinkelser. Våren er erfaringsmessig den travleste perioden. 4. Tenk deg grundig om før du søker om ansvarsrett som selvbygger. Kan du det du ønsker å gjøre godt nok? Eller vil du spare deg selv for mye unødig slit ved å sette bort oppgaven? 5. Sikre deg gjennom privatrettslige kontrakter slik at de ansvarlige aktørene (prosjekterende, snekker, murer, rørlegger og lignende) er økonomisk ansvarlige ovenfor deg helt til du har fått ferdigattest for bygget, anlegget eller installasjonen. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 5 av 60

6 2.2 SAKSBEHANDLERE / ÅPNINGSTIDER Nes Kommune Bygningsavdelingen 3540 Nesbyen Tlf.: (sentralbord og servicetorg) Telefaks.: (servicetorg) Telefaks.: (bygningsavdelingen) E-post: SAKSBEHANDLERE Saksbehandler Saksområder E-post Servicetorget ALLE HENVENDELSER Enhetsleder Kjell Larsen Byggesaksbehandler Tom Reidar Høibjerg Avdelingsingeniør Arne Solheim Sekretær Gunn Hilde Åmellem Sekretær Anne Haraldseth Leder for resultatenhet Bygning, Oppmåling og Eiendom Oppmåling GAB Digitale kart Adresser Byggesaker Utslippsaker Lokal godkjenning av foretak Tilsyn av tiltak og foretak Interne rutiner/kvalitetssikring GAB Kommunale bygg og eiendommer Kommunale bygg og eiendommer Byggesaker Post Arkiv Nabo-oppgaver Kartutsnitt Eiendomsopplysninger Byggesaker Post Arkiv Nabo-oppgaver Kartutsnitt Eiendomsopplysninger Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 6 av 60

7 Enhetsleder Tor Dalevold Leder for resultatenhet Tekniske Tjenester Tilbobling til kommunale ledningsnett Ledningskart Avkjøring fra og byggegrense til kommunale veger ÅPNINGSTIDER BYGNINGSAVDELINGEN Våre saksbehandlere for byggesaker synes det er både hyggelig og viktig å yte god service i form av muntlig veiledning til publikum. Imidlertid vil Servicetorget kunne besvare mange henvendelser. Dette vil medføre at våre saksbehandlere kan yte bedre service i form av raskere behandling av innkomne søknader og skriftlige henvendelser. Alle henvendelser skal derfor skje til servicetorget. Avtaler om møter/forhåndskonferanser med saksbehandlere gjøres også ved servicetorget. Dersom De skulle ha behov for å snakke direkte med en saksbehandler formidles dette via servicetorget. Åpningstider servicetorget: For tiden er servicetorget åpen for henvendelser alle dager mellom 09:00 og 15:00. Servicetorget er lokalisert i Nes Helse- og Servicesenter. (Se kartskisse på neste side) For øvrig oppfordrer vi alle til å ringe og avtale tid framfor å stikke innom uanmeldt. Dette på grunn av arbeidssituasjonen som dessverre gjør at det ellers er stor mulighet for at du må gå igjen med uforrettet sak. Ordningen gjelder inntil annet kunngjøres. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 7 av 60

8 Lokalisering av servicetorget Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 8 av 60

9 2.3. OVERSIKT OVER AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER OG HJELPEMIDLER BYGGESAKER: LOVER OG FORSKRIFTER: Plan- og bygningsloven (PBL) av 14. Juni 1985 nr nr. 55, i kraft fra 1. Juli Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF). Forskrift om organisering av sentral godkjenning (ORG). Forskrift om konsekvensutredning (lite aktuell med mindre det er snakk om store tiltak - aldri aktuell for småhusbyggere) VEILEDNINGER TIL FORSKRIFTER: Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak HJELPEMIDLER Godkjenningskatalogen. Hjelpemiddel til bruk ved klassifisering av byggetiltak og godkjenning av foretak for ansvarsrett (Melding HO-3/98). Byggdetaljbladene fra Norges Byggforskningsinstitutt. (NBI) - viser preaksepterte tekniske løsninger for alle deler av et bygg. Temaveileder til driftsbygninger HO-6/98. Radon. Temaveiledning som omhandler radonproblemer for nye og eksisterende bygninger. Råd om snø på tak. Når må du måke og når må du løpe? HO-1/2001 Tømmerhus - energi og miljø. Laftebygg. Temarettleiing HO-1/ AKTUELL LITTERATUR: De nye byggereglene - kompendium utgitt av NBI, regional- og arbeidsdepartementet og statens bygningstekniske etat (BE) Temahefte småhus- saksbehandling og krav i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av Micael Blümlein utgitt av Norsk Byggtjenestes Forlag. Veileder - byggesøknader for småhus utarbeidet av Trehusindustriens landsforening. Håndbok i plan- og bygningsloven med forskrifter - hvordan søke byggetillatelse av Carl Wilhelm Tyrén og Kari Østerud- Utgitt av BA forlaget AKTUELLE INTERNETTADRESSER: Statens Bygningstekniske Etat: Byggeregler, søknadsskjemaer, etc. BA-torget Diverse vedrørende byggesak Hyttetorget Alt i fbm. hytter Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 9 av 60

10 DELESAKER: Plan- og bygningsloven (PBL) av 14. Juni 1985 nr. 77. Ajourført med endringer, senest ved lov 28.juni 1997 nr. 55, i kraft fra 1. Juli Delingsloven av 23.juni 1978 med endringer og tilhørende forskrifter. Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). ( så langt den passer ). Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker ( så langt den passer ). Forskrift om konsekvensutredning (lite aktuell med mindre det er snakk om store tiltak - aldri aktuell for småhusbyggere) REGULERINGSSAKER: Plan- og bygningsloven (PBL) av 14. Juni 1985 nr. 77. Ajourført med endringer, senest ved lov 28.juni 1997 nr. 55, i kraft fra 1. Juli Forskrift om konsekvensutredning UTSLIPPSSAKER: Forurensningsloven av 13. Mars 1981 nr. 6 med endringer. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg T-1331 fastsatt av Miljødepartementet 12. april Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 10 av 60

11 2.4 BEGREPER DEFINISJONER Denne listen av begreper og definisjoner er ikke ment å være en uttømmende liste, men et hjelpemiddel for den enkelte i forbindelse med nye begreper i plan- og bygningslov og i forskrifter. ANSVARLIG FORETAK ANSVARLIG SØKER ANSVARLIG PROSJEKTERENDE ANSVARLIG KONTROLLERENDE PROSJEKTERING ANSVARLIG UTFØRENDE ANSVARLIG KONTROLLERENDE UTFØRELSE ANSVARSOMRÅDE ANSVARSRETT PÅ EGEN EIENDOM AVVIK BKL BRANNKLASSE DOKUMENTASJON DOKUMENTERT EGENKONTROLL DRIFTSTILLATELSE ENKELTVEDTAK ENKLE TILTAK FAGOMRÅDER FORELEGG FORETAK Foretak som har fått godkjent søknad om godkjenning av foretak og søknad om ansvarsrett. Er ansvarlig for at plan- og bygningslovgivningen følges. Foretak som er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Foretak som er ansvarlig i henhold til prosjekterings- oppgaven for oppfyllelse av myndighetskrav for sin del av søknaden. Foretak som er ansvarlig for kontroll av prosjekteringen etter godkjent kontrollplan for prosjektering. Foretak som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Foretak som er ansvarlig for kontroll av utførelsen etter godkjent kontrollplan for utførelse. Avgrenset del av tiltaket som et foretak har kontrakt om å utføre. Åpner for at selvbygger kan få ansvarsrett for helt enkle søknadspliktige tiltak. Gis kun i særlige tilfeller. Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. Bygningers brannklasse. Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø inndeles byggverk i brannklasse 1 til 4. Brannklasser legges til grunn for å bestemme byggverkets bæreevne mv. ved brann. Skriftlig bekreftelse, oppstilt slik at offentlig myndighet kan overprøve den, på at angitt krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt. Kontroll som utføres av det foretaket som selv er ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig utførende for det samme fagområde Tillatelse til å ta i bruk bygningstekniske installasjoner etter at selve installasjonen er ferdig. Jfr. brukstillatelse. Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Enkeltvedtak kan påklages. Skal være av en slik karakter at søknaden skal behandles i en fase, dvs. avgjøres med direkte igangsettingstillatelse. Søknaden må inneholde alle nødvendige opplysninger for å avgjøre hele saksforholdet med tillatelsen. Se plan- og bygningsloven PBL 95b. Det fag som tiltaket eller del av tiltaket vanligvis hører inn under. Brukes også på oppgaver som krever samme type kvalifikasjoner. F.eks. tømrerarbeid, rørleggerarbeid o.s.v. Type reaksjon ved forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå gjennomføring av pålegg om retting som ikke er etterkommet innen fastsatt frist. Et rettskraftig forelegg har virkning som en dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Rettssubjekt med formål å drive næringsvirksomhet. Et foretak i relasjon til plan- og bygningsloven vil være en virksomhet som utfører et kontraktsforpliktet arbeid på tiltaket. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 11 av 60

12 FORHÅNDSKONFERANSE Et møte mellom kommunen som bygningsmyndighet og tiltakshaver/ansvarlig søker, før innsendelse av søknad. Dette for å avklare rammeforutsetningene for tiltaket i forkant av saksbehandlingen. Skal i tillegg bidra til påvirkning av tiltakets kvalitet og sikre at myndighetskrav blir ivaretatt. FUNKSJON Dette er rollene som de forskjellige utøvere (foretak) har i byggesaken. Funksjonene er: Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjektering, ansvarlig samordner, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse. FUNKSJONSKRAV Krav stilt til foretakenes system innen de forskjellige funksjonene. GODKJENNING AV Skal sendes inn sammen med søknad om ansvarsrett i hver enkelt ANSVARLIG FORETAK byggesak. Gjelder foretak som ikke har sentral godkjenning. GODKJENNINGSOMRÅDE Angir hva et foretak er godkjent for. GOF Forskrift til plan- og bygningsloven om foretak for ansvarsrett. HJELPEMIDLER De underliggende dokumenter avledet av rutinene. Kan for eks. være brevmal, sjekk- og mangelliste eller retningslinjer. IGANGSETTINGSTILLATELSE Tillatelse for å igangsette tiltaket eller tiltakets enkelte deler. Trinnet (fase 2) omfatter bl.a. tekniske krav, godkjenning av de ansvarlige foretak og kontrollplaner. KONTROLLFORM Betegnelse på dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll. Kontrollform skal ansvarlig søker foreslå som en del av kontrollplan. KONTROLLPLAN Plan hvor tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre kontroll av prosjektering og utførelse i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Ansvarlig søker skal utarbeide kontrollplan med de prioriterte myndighetskravene, innsendes som en del av søknad om rammetillatelse/tillatelse. Planen skal bl.a. inneholde opplysninger om kravsreferanse, kontrollform, metode, omfang og dokumentasjon av kontrollen. Jfr. kap. V i SAK. KPR Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen. KUT Ansvarlig kontrollerende for utførelsen. KVALIFIKASJONSKRAV Krav til foretakenes faglige ledelse (utdannelse og praksis), tilsvarende det som er angitt for den enkelte tiltaksklasse i GOF kap. III. KVALITET Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. KVALITETSSIKRING Alle planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet. KVALITETSSYSTEM Organisasjonsstrukturen, ansvar, prosedyrer og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse. LOKAL GODKJENNING Kommunal godkjenning av foretaket og dets kvalifikasjoner for det enkelte tiltak. Gjelder for alle fagområder og funksjoner. Ikke nødvendig for foretak som innehar sentral godkjenning MELDING Behandlingsform for tiltak etter plan- og bygningsloven PBL 81, 85, 86a og 86b. ORG Forskrift om organiseringen av den sentrale godkjenningsordningen for foretak for ansvarsrett. ORGANISASJONSPLAN Plan som skal følge søknaden om godkjenning av foretak som viser foretakets organisasjonsstruktur med hensyn til kvalifikasjonskrav til foretakets faglige ledelse og viser fordeling av ansvar med hensyn til oppfyllelse av krav i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen. PBL PERSONLIG ANSVARSRETT Plan- og bygningsloven Ansvar lagt direkte til person hvor det anses hensiktsmessig og arbeidet identifiseres med personen. Gis kun i særlige tilfeller. PREAKSEPTERTE LØSNINGER Anerkjente løsninger som for eks. Veiledning til TEK, Norsk standard, Byggforskserien eller andre anerkjente løsninger som er i samsvar med krav. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 12 av 60

13 PRIORITERTE Krav som vil bli gitt spesiell oppmerksomhet av myndighetene i MYNDIGHETSKRAV forbindelse med kontrollplaner, tegninger og dokumentasjon av at løsningene oppfyller myndighetskravene. PRO Ansvarlig prosjekterende. PROSJEKTERING Utarbeidelse av løsninger som er grunnlag for utførelsen. Det kan være tegningsmateriale, statiske beregninger, beskrivelser, geotekniske rapport o.l. PROSJEKTERINGSOPPDELING Viser oppdeling av prosjekteringen i de forskjellige fagområdene. PÅLEGG Krav om retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen innen en fastsatt frist. PÅLITELIGHETSKLASSE Klassifisering av de bærende konstruksjoner i et byggverk, basert på mulige konsekvenser av at det oppstår brudd i en konstruksjon. RAMMETILLATELSE En endelig tillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer (fase 1) som avgjør at tiltaket kan gjennomføres innenfor de rammer som er gitt. RISIKOKLASSE Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse, inndeles byggverk i risikoklasse 1 til 6 som legges til grunn for å bestemme nødvendige tiltak for å sikre rømning ved brann. RUTINE Felles instruks. SANKSJONER Reaksjoner for å oppnå retting av forhold i strid med plan-og bygningslovgivningen. SAK SENTRAL GODKJENNING SIDEMANNSKONTROLL SIKKERHETSKLASSE SPORBARHET SYSTEMKRAV SØK SØKNAD SØKNAD OM ANSVARSRETT OPERATØRKONTROLL TEK TILLATELSE TILLATELSE I ETT TRINN TILSYN TILTAK TILTAKSHAVER Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll. Frivillig ordning hvor foretak kan få en sentral godkjenning for hele landet basert på forskriftsfestede kriterier. Legges til grunn ved søknad om ansvarsrett for det enkelte tiltak. Intern kontroll i foretaket, utført av noen som selv ikke har prosjektert/utført selve prosjekteringen/utførelsen. Gjelder plassering og utforming av byggverk, slik at det har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind). Evne til, ved hjelp av dokumentasjon kunne spore forløpet, anvendelsen eller lokaliseringen av en aktivitet eller gjenstand eller lignende aktivitet eller gjenstand. Krav til dokumenterte prosedyrer som beskriver den aktivitet som det er et krav til system for. Ansvarlig søker. Skriftlig anmodning om å utføre et tiltak etter PBL 93. Søknaden skal forestås av en godkjent ansvarlig søker, jf. PBL 93b. Søknaden må tilfredsstille alle krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Søknaden skal bl.a. inneholde dokumentasjon som beskrevet i SAK 14 og 15. Skal sendes inn i hver enkelt byggesak av foretak som søker om ansvarsrett. Uavhengig av sentral godkjenning eller ikke. Kontroll foretatt av samme person som har prosjektert/utført arbeidet. Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Vedtak gitt av kommunen på bakgrunn av søknaden. Tiltaket kan ikke iverksettes før tillatelse er gitt. Søknadsbehandling i ett trinn som resulterer i en direkte tillatelse til fysisk å begynne arbeidet. Påse at plan- og bygningsloven følges, at nødvendig dokumentasjon foreligger og holde oppsyn med at kontroll for prosjektering og utførelse blir foretatt. Fellesbetegnelsen på arbeid og andre handlinger som omfattes av søknadsplikten i PBL 93 eller meldeplikten i PBL 81, 85, 86a og 86b. Omfatter både bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid. Kan også være unntatt fra søknads- og meldeplikt, se SAK 5, 6 og 7. Fellesbetegnelse på den tiltaket utføres på vegne av. Erstatter tidligere byggherre. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 13 av 60

14 TILTAKSKLASSE TILTAKSPROFIL TRINNVIS SAKSBEHANDLING TVANGSMULKT UAVHENGIG KONTROLL UNNTAK UTF Angir en inndeling av arbeidsoppgaver, et tiltak eller del av tiltak i tre nivåer avhengig av vanskelighet og/eller konsekvenser av feil og mangler for helse, miljø og sikkerhet. Samlet beskrivelse av alle funksjoner, fagområder og tiltaksklasser for tiltaket og alle enkeltdeler/fagområder innen tiltaket. Søknadsbehandling som deles opp i flere trinn. Fase 1 som omfatter rammetillatelse og fase 2 som omfatter igangsettingstillatelse. Type reaksjon som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen. Tvangsmulkt kan også ilegges av namsretten ved kjennelse, som følge av tidligere utferdiget forelegg. Kontroll som utføres av egne kontrollforetak som er uavhengige av de foretak som har prosjektert/utført de forskjellige fagområder i tiltaket. Mindre tiltak som verken krever søknad eller melding. Se kap. II i SAK. Ansvarlig utførende. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 14 av 60

15 2.5. GEBYRER FOR BYGGESAKER Se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ på denne linken: Regulativ for plan- og byggesaker Vi viser også til våre web-sider på: GEBYRER FOR AVLØPSANLEGG Se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ på denne linken: Gebyrregulativ for avløpsanlegg Vi viser også til våre web-sider på: Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 15 av 60

16 3. Saksgang 3.1. SAKSGANG I NES KOMMUNE Forhåndskonferanse avholdes før søknad/melding er ferdig utarbeidet dersom tiltakshaver ønsker det eller kommunen krever det. Tiltakshaver kontakter kommunen (servicetorget) for å avtale tid. Saksbehandler forbereder seg ut fra opplysninger i samtale og evt. mottatt materiell. Forhåndskonferansen avholdes normalt i løpet av 1 til 2 uker. Referat skrives (som regel av kommunen), signeres av alle parter, leveres ut og arkiveres. Nes kommune mottar søknad eller melding. Denne journalføres som inngående post. Etter denne henvendelsen fordeles saken videre til saksbehandler. (Hvis forhåndskonferanse er avholdt vil samme saksbehandler som var til stede på konferansen normalt få søknad/melding til behandling.) Vanligvis vil saksbehandler se gjennom søknaden/meldingen i løpet av få dager (maks 1-2 uker). Er søknaden/meldingen innsendt som feil sakstype eller er for mangelfull til å kunne behandles får ansvarlig søker og tiltakshaver tilbakemelding om dette. Ved alle saker som ikke kan avgjøres innen 2 uker blir det gitt skriftlig tilbakemelding til søker (kopi til tiltakshaver) med angivelse av hvilken behandling saken vil bli underlagt, forventet saksbehandlingstid, saksbehandler og hvorvidt det er mangler ved søknaden/meldingen. Hvis det er store mangler ved søknaden/meldingen kan denne bli returnert. NB! Saksbehandlingstid blir vurdert ut fra arbeidsbelastningen når saken mottas og kan fravike noe mot endelig saksbehandlingstid. Likeledes regnes saksbehandlingstiden fra den dato søknaden er komplett (se nedenunder). Hvis søknaden/meldingen har mangler, blir saken lagt i et ventearkiv hos respektive saksbehandlere. Saksbehandler kvitterer ut etter hvert som den manglende dokumentasjon innkommer. Når saken er komplett blir saken lagt i arkiv for saker til behandling hos respektive saksbehandlere. Sakene blir behandlet i den rekkefølge de blir komplette. M.a.o. jo bedre søknaden/meldingen er når den innsendes, jo raskere kan et svar forventes. Saksbehandler innhenter uttalelse fra andre instanser hvis det er søkt om dispensasjon fra plan i henhold til plan- og bygningslovens 7 eller det er påkrevd med samtykke fra andre myndigheter, jfr. pbl 95-2 (eks. jordlovmyndighet, helsemyndighet, vegmyndighet osv.). Jfr. pbl. 7 og Når alle nødvendige svar foreligger behandler saksbehandler saken ferdig jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og gjeldende arealplan. De fleste saker avgjøres av administrasjonen etter delegert myndighet. Prinsippsaker og dispensasjonssaker avgjøres politisk av Teknisk-, miljø- og Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 16 av 60

17 næringsutvalget (TMN-Utvalget). Klagesaker behandles at den instans (politisk eller administrativt) som har fattet vedtaket. Ansvarlig søker får svar i form av et brev med beskjed om vedtaket i saken. Altså om søknaden er godkjent eller ikke. Tiltakshaver får kopi. Øvrige godkjenningspapirer (godkjente og stemplede søknader, tegninger og ansvarsretter) blir sendt til ansvarlig søker. Ansvarlig søker må forstå nødvendig kopiering og distribusjon til tiltakshaver og øvrige aktører i byggesaken. Ofte er søknaden godkjent på vilkår. Slike vilkår må være oppfylt før arbeider med tiltaket kan starte opp. Det er ansvarlig utførendes plikt å kontrollere at alle slike vilkår er oppfylt før arbeidene igangsettes. Det er videre ansvarlig søkers plikt å gi tilbakemelding til kommunen om oppfyllelse av slike vilkår. Er man (kan f. eks. være tiltakshaver, en som har søkt om ansvarsrett eller en nabo som har levert inn merknad til nabovarselet) uenig i kommunens avgjørelse i saken kan det sendes skriftlig klage innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Kommunen må da ta saken opp til ny vurdering. Dette gjøres ved at bygningsavdelingen går gjennom saken på nytt og vurderer om klagen har tilført saken nye momenter som ikke var kjent for kommunen når vedtaket ble fattet. Dersom kommunen ikke endrer sin tidligere avgjørelse går saken videre til fylkesmannens juridiske avdeling for endelig avgjørelse. Ved oppføring av nybygg må ansvarlig utførende sette ut hjørner for bygget samt en høydeflis som markerer topp grunnmur. Dette skal settes ut i henhold til godkjent situasjonsplan og tegninger. Kommunen skal varsles om at dette er utført slik at kommunen selv kan vurdere om den skal føre tilsyn med kontroll av plasseringen. Er det ved denne utsettingen ønske om å gjøre endringer med plasseringen eller høyden må det sendes inn søknad om endring av tiltak der det angis hvilke endringer det søkes om og hvorfor dette omsøkes. Kommunen skal føre tilsyn med at kontroll blir utført som forutsatt i tillatelsen, og kan når som helst foreta stikkprøver av om kontrollen fungerer. Er det behov for å gjøre endinger underveis i byggeprosjektet må det sendes en søknad om endring av tiltak. Endringer av en viss grad må nabovarsles. Det kan være fornuftig å ta kontakt med saksbehandler før en slik endringssøknad innsendes, for å få klarhet i om det er nødvendig med nabovarsling samt opplyst om hva slags dokumentasjon som kreves for den spesifikke søknaden. Før et byggverk, en anleggskonstruksjon eller en installasjon tas i bruk skal det foreligge ferdigattest, evt. midlertidig brukstillatelse. Se kap.3.11 for nærmere informasjon om framgangsmåte og rollefordeling i forbindelse med dette. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 17 av 60

18 3.2. BYGGESAK Forhåndskonferanse Både tiltakshaver og kommunen kan kreve en forhåndskonferanse. Konferansen er uavhengig av tiltakets størrelse og bør avholdes for å avklare hvilke rammer man må holde seg innenfor i det spesielle tilfellet. Ansvarlig søker bør være med på forhåndskonferansen. En forutsetning for en vellykket forhåndskonferanse er at tiltakshaver og ansvarlig søker er godt forberedt. Det skal orienteres om et skisseprosjekt, og man må som et minimum vite hva som ønskes bygd, og hvor. Kommunen er ansvarlig for at det skrives et referat. FORHÅNDSKONFERANSENS HENSIKT ER BL. ANNET: Orientere om gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner av betydning Klarlegge behov for dispensasjon eller planendring Opplyse om annet regelverk som kan komme til anvendelse Belyse spesielle miljøkrav, krav til bevaring Vurdere forhold til naboer, plassering, høyder ol. Vurdere stedstilpassing og andre estetiske forhold. Kommunen legger frem sin vurdering. Vurdere grunnforholdene Radon Klarlegge adkomst, parkering, krav til uteareal Vurdere spesielle tekniske krav som brann, lyd/støy mm. Avklare krav til dokumentasjon Se på tiltaksprofil: Vanskelighetsgrad og risiko i forhold til behov for prosjektering Orientere om videre saksgang, søknadsprosess, gebyr, kostnader. Drøfte evt. andre uavklarte spørsmål. Verken forhåndskonferansen eller referatet gir noen av deltakerne juridiske rettigheter i den videre saksgangen. Naboprotester kan føre til krav om endringer i av prosjektet ut over hva som kan forutsies i forhåndskonferansen. Husk også at uttalelsene i en forhåndskonferanse baseres på den dokumentasjonen og de redegjørelsene tiltakshaver fremlegger. Endringer eller manglende opplysninger fra tiltakshavers side vil kunne medføre senere avvik fra avklaringer i forhåndskonferansen. Det må bestilles time for slike forhåndskonferanser. Ta kontakt med servicetorget og bestill tid for en slik forhåndskonferanse. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 18 av 60

19 Tiltak som verken krever søknad eller melding Dette er angitt nærmere i: Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Kap.II, 4-7. Under forutsetning av at det ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene er nedenfor stående tiltak unntatt fra saksbehandling og kontroll. Tiltakshaver må påse at lovens øvrige krav overholdes: Tekniske krav skal ivaretas og tiltaket må være i samsvar med planbestemmelser. Dette innebærer at det må sjekkes opp mot gjeldende planbestemmelser for området slik at ikke momenter som utnyttelse eller antall tillatte bygg på tomten overskrides. Unntak omfatter oppføring, rivning og fjerning og opparbeidelse av tiltak som nevnt i første ledd, herunder: 1) Nye bygninger og byggverk a) Mindre frittliggende bygning (bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur e.l.) på inntil 15 m² bruttoareal på bebygd eiendom. Bygningen kan ikke brukes til varig opphold for personer. Mønehøyden må ikke være over 3,0 m, og gesimshøyde må ikke overstige 2,5 m. Avstand til annen bygning på eiendommen må ikke være mindre enn 1,0 m. Det må minimum være 4 m til nabogrense. b) Mindre byggverk knyttet til drift av jordbruks- og skogbruks- og reindriftsområder. 2) Mindre tiltak i eksisterende bygning a) Fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres samt tilbakeføring av fasade til slik den opprinnelig var utført. b) Ikkebærende vegg innenfor en branncelle som ikke strider mot vesentlige krav til planløsning som nevnt i pbl 74 nr 1. c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle. d) Reinstallering og reparasjon av ildsted. Installering og øvrige tiltak som gjelder ildsted, er unntatt fra krav om søknad eller melding dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. 3) Mindre tiltak utendørs a) Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde mindre enn 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning. b) Frittliggende utepeis, utegulv, postkassestativ, mindre skulpturer ol. c) Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. d) Skilt inntil 3,0 m 2 og reklameinnretning o.l. inntil 1,0 m 2, som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke plassering av flere skilt, reklameinnretninger o.l. som skal plasseres på samme fasade. Planbestemmelser, vedtekter eller Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 19 av 60

20 retningslinjer etter pbl 74 nr. 2 som setter andre krav, gjelder foran denne bestemmelsen. e) Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. f) Forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. g) Fylling eller planering av terreng når tiltaket ikke fører til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk. I tettbygd strøk unntas fylling eller planering når tiltaket ikke fører til mer enn 1,5 m avvik. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse må ikke avviket være mer enn 0,5 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. h) Graving for kabler (el, tele, TV o l). i) Lokal drenering samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd. j) Biloppstillingsplasser for eiendommens bruk, hvis annet ikke fremgår av vedtekter eller plan. For landbrukseiendom er i tillegg anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen unntatt. 4) Andre mindre tiltak Andre mindre tiltak som kommunen ikke finner det nødvendig å kreve søknad eller melding for. Kommunen kan sette vilkår ved unntak for slike mindre tiltak. 5) Andre tiltak Midlertidige eller transportable tiltak som nevnt i denne bestemmelse bokstav a - d krever ikke byggesaksbehandling forutsatt at de ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl 85 første ledd. a) Plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt. b) Plassering av campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd eiendom. c) Plassering av campingvogn på campingplass. d) Plassering av mindre innretninger til fritidsbruk. PÅTENKTE TILTAK BØR DRØFTES MED NABOER OG ANDRE BERØRTE FØR MAN SETTER I GANG! DETTE FOR Å UNNGÅ AT DE SENERE PÅKLAGER TILTAKET TIL KOMMUNEN. LA GJERNE NABOEN FÅ ET SETT MED TEGNINGER. ER DU I TVIL: KONTAKT BYGNINGSAVDELINGEN! Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 20 av 60

Saksbehandlingsforskrift

Saksbehandlingsforskrift Saksbehandlingsforskrift 1 Innledende bestemmelser 2 Unntatt fra byggesak 3 Meldepliktige tiltak 4 Søknadspliktige tiltak 5 Naboer og fagmyndigheter 6 Opplysninger til kommunen 7 Kommunens saksbehandling

Detaljer

Sakstyper. Sakstyper. Hovedpunkter i innlegget. Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister. Elisabeth Kynbråten NKF byggesak

Sakstyper. Sakstyper. Hovedpunkter i innlegget. Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister. Elisabeth Kynbråten NKF byggesak Sakstyper Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister Elisabeth Kynbråten NKF byggesak Tre hovedtyper: Unntak Meldepliktige tiltak Søknadspliktige tiltak Sakstyper Hovedpunkter i innlegget

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

FORNYE FORENKLE FORBEDRE

FORNYE FORENKLE FORBEDRE FORNYE FORENKLE FORBEDRE Nye fritak fra søknadsplikt Når slipper du å søke? Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en rekke endringer i plan og bygningsloven med forskrifter. Endringene innebærer en forenkling

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10)

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Paragraf SAK10 før 1. juli 2015 SAK10 fra 1. juli 2015 3-1 kolon Bokstav e 3-2 Andre første kolon 4-1 bokstav a Som mindre tiltak etter plan- og

Detaljer

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM?

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan og bygningsloven (pbl)

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-4) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: og Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) 26.03.2010

Detaljer

Skal du bygge garasje, tilbygg

Skal du bygge garasje, tilbygg Skal du bygge garasje, tilbygg eller I denne mappen finner du veiledningsmateriell for mindre byggetiltak som kan behandles som melding. BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Tlf.55566310 Telefaks 55566333 Besøksadresse:

Detaljer

Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder:

Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: ILDIG FR A FRA AHADLIG FR IDR ILA Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: - iltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Foto: Colourbox Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak

Detaljer

V E S T B Y K O M M U N E VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR MINDRE TILTAK. Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse.

V E S T B Y K O M M U N E VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR MINDRE TILTAK. Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. ILDIG FR A FRA AHADLIG FR IDR ILA Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: - iltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift, reguleringsplan

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR

VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR ILDIG FR A FRA AHADLIG FR IDR ILA Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: - iltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift, reguleringsplan

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en del endringer i plan- og bygningsloven som gjør at mange tiltak blir unntatt søknadsplikt. Kvænangen

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Utdrag fra Dibk (direktoratet for byggkvalitet) informasjonsside.

Detaljer

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner: Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-2) Side 1 av 12 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova)

Detaljer

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere:

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 om personlig ansvarsrett for selvbygger: Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Dato: 23. desember 2010 KMBY /10. Komite for miljø og byutvikling. Fagfullmakter etter plan- og bygningsloven. BYST

Dato: 23. desember 2010 KMBY /10. Komite for miljø og byutvikling. Fagfullmakter etter plan- og bygningsloven. BYST Dato: 23. desember 2010 KMBY /10 Komite for miljø og byutvikling Fagfullmakter etter plan- og bygningsloven. MAHO BYST-0238-200716907-104 Hva saken gjelder: Komite for miljø og byutvikling har i flere

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i to trinn Generelt Beskrivelse En søknad i to trinns forutsetter at det først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer og deretter igangsettingstillatelse for å gjennomføre

Detaljer

SAKSTYPER OG TIDSFRISTER. Søknadsplikt (hovedregel) Ikke søknadsplikt (unntak)

SAKSTYPER OG TIDSFRISTER. Søknadsplikt (hovedregel) Ikke søknadsplikt (unntak) SAKSTYPER OG TIDSFRISTER Søknadsplikt (hovedregel) Ikke søknadsplikt (unntak) Fire kategorier Søknadsplikt med krav om ansvarlige foretak ( 20-1) Søknadsplikt uten krav om ansvarlige foretak ( 20-2) Unntak

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Informasjon om allmenn byggesak Lovhjemler / kilder Plan-og bygningsloven (pbl) Forskrift om saksbehandling og kontroll 1997 (SAK) + veileder Teknisk forskrift 1997 (TEK) + veileder Forskrift om foretak

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i ett trinn Generelt Beskrivelse En ett trinns søknad forutsetter at tiltaket er ferdig prosjektert når søknaden sendes til kommunen. Når tillatelsen foreligger fra kommunen kan arbeidet igangsettes.

Detaljer

Forutsetninger for unntak

Forutsetninger for unntak Forutsetninger for unntak For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt. Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013 Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 9.4.2013 Går du med byggeplaner? Vi inviterer til søker kurs på brannstasjonen i Røyken 9. og 23. april fra kl 17.00 til 19.30 for deg som skal søke kommunen om tillatelse

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES REGULERINGSPLANER OG BYGGESAKER?

HVORDAN BEHANDLES REGULERINGSPLANER OG BYGGESAKER? HVORDAN BEHANDLES REGULERINGSPLANER OG BYGGESAKER? Midt-Troms Regionråd Midt-Troms Regionråd har tatt initiativ til et prosjekt knyttet til utforming av: Råd og tips til byggeskikk i regionen En informasjonsbrosjyre

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Aktuelle tema Begreper i byggesaken Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt Hva som omfattes av unntakene Tiltak unntatt søknadsplikt

Detaljer

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere.

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere. Mottakskontroll Komplett - Godt Nok Mottakskontroll før komplett Å ta i mot en henvendelse/melding/søknad og Kontrollere at det er nok grunnlag for å kunne utføre riktig behandlingsprosess og kunne fatte

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/ DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet.

Detaljer

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er ikke et tiltak? Det som ikke defineres som en

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Bygg utan å søkja. Her finn du meir informasjon: Kontakt oss. Dette må du undersøkja!

Bygg utan å søkja. Her finn du meir informasjon: Kontakt oss. Dette må du undersøkja! Her finn du meir informasjon: Fjell kommune: På kommunen sine nettsider finn du relevante søknadsskjema, informasjon om arealplanar og karttenester osb. Reguleringsplanar og arealplanar finn du på kommunen

Detaljer

Nye regler gir deg mer frihet, men også mer ansvar. Du må selv å sørge for at tiltaket er i tråd med lovverket.

Nye regler gir deg mer frihet, men også mer ansvar. Du må selv å sørge for at tiltaket er i tråd med lovverket. Byggesøknad Generelt Ingress Du kan sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten å be om tillatelse fra kommunen. Andre byggetiltak: mindre, frittliggende bygning

Detaljer

Notat Ny ordning med registreringspliktige tiltak

Notat Ny ordning med registreringspliktige tiltak Vedlegg Notat Ny ordning med registreringspliktige tiltak Sammendrag Boligprodusentene Forening foreslår følgende endringer: Endre tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven Alle bygningsmessige arbeider

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE 2017 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret faktureres

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Forhåndskonferanse (ikke en forhåndsgodkjenning)

Forhåndskonferanse (ikke en forhåndsgodkjenning) Forhåndskonferanse (ikke en forhåndsgodkjenning) avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre saksbehandling. kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, avholdes før innsending

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli Enhetsleder Areal Heidi Skaug,

Nye byggeregler fra 1. juli Enhetsleder Areal Heidi Skaug, Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Enhetsleder Areal Heidi Skaug, 24.06.2015 Aktuelle tema - Begreper i byggesaken -Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt -Hva som omfattes av unntakene -Tiltak

Detaljer

Høringsnotat: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak. (byggesaksforskrift)

Høringsnotat: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak. (byggesaksforskrift) Høringsnotat: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak (byggesaksforskrift) 23. juni 2009 Høringsfrist: 1. oktober 2009 Departementet anmoder om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett Innhold Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på tegninger. Ferdigattest Søknadsblanketter: Søknadsskjema for tiltak

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett kan benyttes ved tilbygg, garasjer og andre mindre frittliggende bygninger. Se Plan og bygningslovens (PBL) 20 4 og Byggesaksforskriften

Detaljer

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; http://www.halden.kommune.no

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Hvorfor mottakskontroll?

Hvorfor mottakskontroll? Mottakskontroll 1. linje - sjekklister - kriterier for mangelbrev/retur - eksempler/maler Tromsøkonferansen 2009 Innføring i byggesaksbehandling Anne Lene Helgetun Nestleder NKF Byggesak og fagleder byggesak

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

DEL I FORSLAG TIL NY SAKSBEHANDLINGSFORSKRIFT. - Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker

DEL I FORSLAG TIL NY SAKSBEHANDLINGSFORSKRIFT. - Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker DEL I FORSLAG TIL NY SAKSBEHANDLINGSFORSKRIFT - Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I Innledende bestemmelser... 4 1. Formål... 4 2. Forhåndskonferanse... 4

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56

Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56 Deres ref.: Vår ref.:15/02796 Arkivnr: Dato:08. 09.2015 Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56 Tiltak Tiltakshaver Ansvarlig søker Møtested Plasthall - tennishall på vinterstid Ås tennis Koda arkitekter

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996:

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Tromsø februar 2009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Bygningskontrollen ble privatisert Kvalifiserte foretak skal ha ansvar for søknad, prosjektering,

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Harald Ulvund Naustbukta 17 6620 Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Deres ref: Vår ref Dato 2015/1906-4 06.06.2017 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE AREALPLANER NY KOMMUNEPLAN FÅR FØLGER FOR GAMLE REGULERINGSPLANER Ny kommuneplan vedtatt 01.12.2011 får følger for vedtatte reguleringsplaner. Motstrid mellom reguleringsplaner og overordnet plan (kommuneplan,

Detaljer

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon:

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon: Brukerhistorier - krav til funksjonalitet i leverandørens tilbudte løsning Tiltakshaver som henter inn informasjon om hva som er mulig på eiendommen (finner informasjonen og ser at han da ikke trenger

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2014, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.13. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser:

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: KAP 2 BYGGESAKER For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: A1 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver Pbl. 20-2 kategori I kr 2.450,- kategori II kr 1.220,- Tiltak i

Detaljer

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998?

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Informasjon om ny Plan- og bygningslov Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Da bør du lese denne brosjyren! Hovedpunktene i lovendringene Nye saksbehandlingsregler: Søknadsplikten

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi

Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi Hva vi leverer: Du kan bestille time ved å besøke oss, ringe eller sende en e-post. I dette skriv følger veiledning om behandlingsmåten,

Detaljer