Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune"

Transkript

1 Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60

2 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60

3 1. Innhold 1. Innhold Generelt Gode råd Saksbehandlere / åpningstider Saksbehandlere Åpningstider bygningsavdelingen Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og hjelpemidler Byggesaker Lover og forskrifter Veiledninger til forskrifter Hjelpemidler Aktuell litteratur Aktuelle Internettadresser Delesaker Regulerinssaker Utslippssaker Begreper - Definisjoner Gebyrer for byggesaker Gebyrer for avløpsanlegg Saksgang Saksgang i Nes kommune Byggesak Forhåndskonferanse Tiltak som verken krever søknad eller melding Tiltak som krever melding Jfr. SAK 2 og 21: Krav til dokumentasjon i meldingssaker (SAK 19) Gjeldende regler for meldingssaker (SAK 8) Ulike søknadsmåter Trinns søknadsprosess, Jfr. SAK Trinns søknadsprosess Krav til dokumentasjon ved søknad Trinns søknadsprosess, Jfr. SAK 15: Trinn 1: Søknad om rammetillatelse, Jfr SAK Trinn 2: Søknad om igangsettingstillatelse, Jfr SAK Trinns søknadsprosess, Jfr. SAK 15: Søknad om tillatelse til tiltak, Jfr. SAK Søknad om enkle tiltak, Jfr. SAK 14, Pbl. 95b Arbeidsplasser i bygget Dispensasjon Nabovarsling - protest/merknader fra nabo/gjenboer Klage Klageregler Tiltaksklasser Godkjenning av foretak for ansvarsrett Generelt om godkjenning av foretak og ansvarsrett Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 3 av 60

4 Ansvarssystemet. Hva innebærer det å påta seg de ulike ansvarsrollene Godkjenningsordningene for foretak Lokal godkjenning, GOF 16: Sentral Godkjenning: Krav til kvalifikasjoner hos den faglige ledelse i foretaket Lokal godkjenning i Nes kommune Sentral godkjenning av foretak Personlig godkjenning Selvbygger Generelle krav Generelle krav i forbindelse med byggesaker i Nes kommune Plassering av bygg Kontroll av plassering Høyde Kontroll av høydeutsett Sikring av utsettingen Radon Gjennomføring av tiltaket Kontroll Tilsyn Tilsyn med tiltak Tilsyn med foretak Endring av tillatelse Avvik Ferdigstillelse Diverse Bruksendring Innleggelse av vann og utslippstillatelse Generelt om utslipp Søknad om utslippstillatelse Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av avløpsanlegg Søknadsskjema Aktuelle linker til andre internettsider Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 4 av 60

5 2. Generelt Det anbefales at byggeboken lastes ned som en PDF-fil. Da trenger du et gratisprogram som kan lastes ned her: Byggebok som PDF-fil I byggeboken er det mange linker til lover, forskrifter, blanketter, etc. Dersom teksten er blå og underlinjert kan du trykke på teksten og aktuelt dokument eller skjema vil åpne seg. Skjemaene kan du deretter fylle ut på skjermen og skrive ut GODE RÅD 1. Skaff deg godt kvalifisert hjelp både til planlegging og bygging. Desto bedre en søknad er, desto kortere vil saksbehandlingstiden bli. Desto bedre kvalifisert hjelp du har desto bedre vil bygget bli. 2. Ta kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt. Be om forhåndskonferanse før planene har kommet så langt at du ikke ønsker å forandre de. 3. Vær tidlig ute med søknaden i forhold til når du vil sette i gang arbeidet så unngår du forsinkelser. Våren er erfaringsmessig den travleste perioden. 4. Tenk deg grundig om før du søker om ansvarsrett som selvbygger. Kan du det du ønsker å gjøre godt nok? Eller vil du spare deg selv for mye unødig slit ved å sette bort oppgaven? 5. Sikre deg gjennom privatrettslige kontrakter slik at de ansvarlige aktørene (prosjekterende, snekker, murer, rørlegger og lignende) er økonomisk ansvarlige ovenfor deg helt til du har fått ferdigattest for bygget, anlegget eller installasjonen. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 5 av 60

6 2.2 SAKSBEHANDLERE / ÅPNINGSTIDER Nes Kommune Bygningsavdelingen 3540 Nesbyen Tlf.: (sentralbord og servicetorg) Telefaks.: (servicetorg) Telefaks.: (bygningsavdelingen) E-post: SAKSBEHANDLERE Saksbehandler Saksområder E-post Servicetorget ALLE HENVENDELSER Enhetsleder Kjell Larsen Byggesaksbehandler Tom Reidar Høibjerg Avdelingsingeniør Arne Solheim Sekretær Gunn Hilde Åmellem Sekretær Anne Haraldseth Leder for resultatenhet Bygning, Oppmåling og Eiendom Oppmåling GAB Digitale kart Adresser Byggesaker Utslippsaker Lokal godkjenning av foretak Tilsyn av tiltak og foretak Interne rutiner/kvalitetssikring GAB Kommunale bygg og eiendommer Kommunale bygg og eiendommer Byggesaker Post Arkiv Nabo-oppgaver Kartutsnitt Eiendomsopplysninger Byggesaker Post Arkiv Nabo-oppgaver Kartutsnitt Eiendomsopplysninger Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 6 av 60

7 Enhetsleder Tor Dalevold Leder for resultatenhet Tekniske Tjenester Tilbobling til kommunale ledningsnett Ledningskart Avkjøring fra og byggegrense til kommunale veger ÅPNINGSTIDER BYGNINGSAVDELINGEN Våre saksbehandlere for byggesaker synes det er både hyggelig og viktig å yte god service i form av muntlig veiledning til publikum. Imidlertid vil Servicetorget kunne besvare mange henvendelser. Dette vil medføre at våre saksbehandlere kan yte bedre service i form av raskere behandling av innkomne søknader og skriftlige henvendelser. Alle henvendelser skal derfor skje til servicetorget. Avtaler om møter/forhåndskonferanser med saksbehandlere gjøres også ved servicetorget. Dersom De skulle ha behov for å snakke direkte med en saksbehandler formidles dette via servicetorget. Åpningstider servicetorget: For tiden er servicetorget åpen for henvendelser alle dager mellom 09:00 og 15:00. Servicetorget er lokalisert i Nes Helse- og Servicesenter. (Se kartskisse på neste side) For øvrig oppfordrer vi alle til å ringe og avtale tid framfor å stikke innom uanmeldt. Dette på grunn av arbeidssituasjonen som dessverre gjør at det ellers er stor mulighet for at du må gå igjen med uforrettet sak. Ordningen gjelder inntil annet kunngjøres. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 7 av 60

8 Lokalisering av servicetorget Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 8 av 60

9 2.3. OVERSIKT OVER AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER OG HJELPEMIDLER BYGGESAKER: LOVER OG FORSKRIFTER: Plan- og bygningsloven (PBL) av 14. Juni 1985 nr nr. 55, i kraft fra 1. Juli Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF). Forskrift om organisering av sentral godkjenning (ORG). Forskrift om konsekvensutredning (lite aktuell med mindre det er snakk om store tiltak - aldri aktuell for småhusbyggere) VEILEDNINGER TIL FORSKRIFTER: Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak HJELPEMIDLER Godkjenningskatalogen. Hjelpemiddel til bruk ved klassifisering av byggetiltak og godkjenning av foretak for ansvarsrett (Melding HO-3/98). Byggdetaljbladene fra Norges Byggforskningsinstitutt. (NBI) - viser preaksepterte tekniske løsninger for alle deler av et bygg. Temaveileder til driftsbygninger HO-6/98. Radon. Temaveiledning som omhandler radonproblemer for nye og eksisterende bygninger. Råd om snø på tak. Når må du måke og når må du løpe? HO-1/2001 Tømmerhus - energi og miljø. Laftebygg. Temarettleiing HO-1/ AKTUELL LITTERATUR: De nye byggereglene - kompendium utgitt av NBI, regional- og arbeidsdepartementet og statens bygningstekniske etat (BE) Temahefte småhus- saksbehandling og krav i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av Micael Blümlein utgitt av Norsk Byggtjenestes Forlag. Veileder - byggesøknader for småhus utarbeidet av Trehusindustriens landsforening. Håndbok i plan- og bygningsloven med forskrifter - hvordan søke byggetillatelse av Carl Wilhelm Tyrén og Kari Østerud- Utgitt av BA forlaget AKTUELLE INTERNETTADRESSER: Statens Bygningstekniske Etat: Byggeregler, søknadsskjemaer, etc. BA-torget Diverse vedrørende byggesak Hyttetorget Alt i fbm. hytter Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 9 av 60

10 DELESAKER: Plan- og bygningsloven (PBL) av 14. Juni 1985 nr. 77. Ajourført med endringer, senest ved lov 28.juni 1997 nr. 55, i kraft fra 1. Juli Delingsloven av 23.juni 1978 med endringer og tilhørende forskrifter. Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). ( så langt den passer ). Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker ( så langt den passer ). Forskrift om konsekvensutredning (lite aktuell med mindre det er snakk om store tiltak - aldri aktuell for småhusbyggere) REGULERINGSSAKER: Plan- og bygningsloven (PBL) av 14. Juni 1985 nr. 77. Ajourført med endringer, senest ved lov 28.juni 1997 nr. 55, i kraft fra 1. Juli Forskrift om konsekvensutredning UTSLIPPSSAKER: Forurensningsloven av 13. Mars 1981 nr. 6 med endringer. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg T-1331 fastsatt av Miljødepartementet 12. april Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 10 av 60

11 2.4 BEGREPER DEFINISJONER Denne listen av begreper og definisjoner er ikke ment å være en uttømmende liste, men et hjelpemiddel for den enkelte i forbindelse med nye begreper i plan- og bygningslov og i forskrifter. ANSVARLIG FORETAK ANSVARLIG SØKER ANSVARLIG PROSJEKTERENDE ANSVARLIG KONTROLLERENDE PROSJEKTERING ANSVARLIG UTFØRENDE ANSVARLIG KONTROLLERENDE UTFØRELSE ANSVARSOMRÅDE ANSVARSRETT PÅ EGEN EIENDOM AVVIK BKL BRANNKLASSE DOKUMENTASJON DOKUMENTERT EGENKONTROLL DRIFTSTILLATELSE ENKELTVEDTAK ENKLE TILTAK FAGOMRÅDER FORELEGG FORETAK Foretak som har fått godkjent søknad om godkjenning av foretak og søknad om ansvarsrett. Er ansvarlig for at plan- og bygningslovgivningen følges. Foretak som er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Foretak som er ansvarlig i henhold til prosjekterings- oppgaven for oppfyllelse av myndighetskrav for sin del av søknaden. Foretak som er ansvarlig for kontroll av prosjekteringen etter godkjent kontrollplan for prosjektering. Foretak som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Foretak som er ansvarlig for kontroll av utførelsen etter godkjent kontrollplan for utførelse. Avgrenset del av tiltaket som et foretak har kontrakt om å utføre. Åpner for at selvbygger kan få ansvarsrett for helt enkle søknadspliktige tiltak. Gis kun i særlige tilfeller. Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. Bygningers brannklasse. Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø inndeles byggverk i brannklasse 1 til 4. Brannklasser legges til grunn for å bestemme byggverkets bæreevne mv. ved brann. Skriftlig bekreftelse, oppstilt slik at offentlig myndighet kan overprøve den, på at angitt krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt. Kontroll som utføres av det foretaket som selv er ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig utførende for det samme fagområde Tillatelse til å ta i bruk bygningstekniske installasjoner etter at selve installasjonen er ferdig. Jfr. brukstillatelse. Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Enkeltvedtak kan påklages. Skal være av en slik karakter at søknaden skal behandles i en fase, dvs. avgjøres med direkte igangsettingstillatelse. Søknaden må inneholde alle nødvendige opplysninger for å avgjøre hele saksforholdet med tillatelsen. Se plan- og bygningsloven PBL 95b. Det fag som tiltaket eller del av tiltaket vanligvis hører inn under. Brukes også på oppgaver som krever samme type kvalifikasjoner. F.eks. tømrerarbeid, rørleggerarbeid o.s.v. Type reaksjon ved forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå gjennomføring av pålegg om retting som ikke er etterkommet innen fastsatt frist. Et rettskraftig forelegg har virkning som en dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Rettssubjekt med formål å drive næringsvirksomhet. Et foretak i relasjon til plan- og bygningsloven vil være en virksomhet som utfører et kontraktsforpliktet arbeid på tiltaket. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 11 av 60

12 FORHÅNDSKONFERANSE Et møte mellom kommunen som bygningsmyndighet og tiltakshaver/ansvarlig søker, før innsendelse av søknad. Dette for å avklare rammeforutsetningene for tiltaket i forkant av saksbehandlingen. Skal i tillegg bidra til påvirkning av tiltakets kvalitet og sikre at myndighetskrav blir ivaretatt. FUNKSJON Dette er rollene som de forskjellige utøvere (foretak) har i byggesaken. Funksjonene er: Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjektering, ansvarlig samordner, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse. FUNKSJONSKRAV Krav stilt til foretakenes system innen de forskjellige funksjonene. GODKJENNING AV Skal sendes inn sammen med søknad om ansvarsrett i hver enkelt ANSVARLIG FORETAK byggesak. Gjelder foretak som ikke har sentral godkjenning. GODKJENNINGSOMRÅDE Angir hva et foretak er godkjent for. GOF Forskrift til plan- og bygningsloven om foretak for ansvarsrett. HJELPEMIDLER De underliggende dokumenter avledet av rutinene. Kan for eks. være brevmal, sjekk- og mangelliste eller retningslinjer. IGANGSETTINGSTILLATELSE Tillatelse for å igangsette tiltaket eller tiltakets enkelte deler. Trinnet (fase 2) omfatter bl.a. tekniske krav, godkjenning av de ansvarlige foretak og kontrollplaner. KONTROLLFORM Betegnelse på dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll. Kontrollform skal ansvarlig søker foreslå som en del av kontrollplan. KONTROLLPLAN Plan hvor tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre kontroll av prosjektering og utførelse i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Ansvarlig søker skal utarbeide kontrollplan med de prioriterte myndighetskravene, innsendes som en del av søknad om rammetillatelse/tillatelse. Planen skal bl.a. inneholde opplysninger om kravsreferanse, kontrollform, metode, omfang og dokumentasjon av kontrollen. Jfr. kap. V i SAK. KPR Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen. KUT Ansvarlig kontrollerende for utførelsen. KVALIFIKASJONSKRAV Krav til foretakenes faglige ledelse (utdannelse og praksis), tilsvarende det som er angitt for den enkelte tiltaksklasse i GOF kap. III. KVALITET Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. KVALITETSSIKRING Alle planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet. KVALITETSSYSTEM Organisasjonsstrukturen, ansvar, prosedyrer og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse. LOKAL GODKJENNING Kommunal godkjenning av foretaket og dets kvalifikasjoner for det enkelte tiltak. Gjelder for alle fagområder og funksjoner. Ikke nødvendig for foretak som innehar sentral godkjenning MELDING Behandlingsform for tiltak etter plan- og bygningsloven PBL 81, 85, 86a og 86b. ORG Forskrift om organiseringen av den sentrale godkjenningsordningen for foretak for ansvarsrett. ORGANISASJONSPLAN Plan som skal følge søknaden om godkjenning av foretak som viser foretakets organisasjonsstruktur med hensyn til kvalifikasjonskrav til foretakets faglige ledelse og viser fordeling av ansvar med hensyn til oppfyllelse av krav i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen. PBL PERSONLIG ANSVARSRETT Plan- og bygningsloven Ansvar lagt direkte til person hvor det anses hensiktsmessig og arbeidet identifiseres med personen. Gis kun i særlige tilfeller. PREAKSEPTERTE LØSNINGER Anerkjente løsninger som for eks. Veiledning til TEK, Norsk standard, Byggforskserien eller andre anerkjente løsninger som er i samsvar med krav. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 12 av 60

13 PRIORITERTE Krav som vil bli gitt spesiell oppmerksomhet av myndighetene i MYNDIGHETSKRAV forbindelse med kontrollplaner, tegninger og dokumentasjon av at løsningene oppfyller myndighetskravene. PRO Ansvarlig prosjekterende. PROSJEKTERING Utarbeidelse av løsninger som er grunnlag for utførelsen. Det kan være tegningsmateriale, statiske beregninger, beskrivelser, geotekniske rapport o.l. PROSJEKTERINGSOPPDELING Viser oppdeling av prosjekteringen i de forskjellige fagområdene. PÅLEGG Krav om retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen innen en fastsatt frist. PÅLITELIGHETSKLASSE Klassifisering av de bærende konstruksjoner i et byggverk, basert på mulige konsekvenser av at det oppstår brudd i en konstruksjon. RAMMETILLATELSE En endelig tillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer (fase 1) som avgjør at tiltaket kan gjennomføres innenfor de rammer som er gitt. RISIKOKLASSE Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse, inndeles byggverk i risikoklasse 1 til 6 som legges til grunn for å bestemme nødvendige tiltak for å sikre rømning ved brann. RUTINE Felles instruks. SANKSJONER Reaksjoner for å oppnå retting av forhold i strid med plan-og bygningslovgivningen. SAK SENTRAL GODKJENNING SIDEMANNSKONTROLL SIKKERHETSKLASSE SPORBARHET SYSTEMKRAV SØK SØKNAD SØKNAD OM ANSVARSRETT OPERATØRKONTROLL TEK TILLATELSE TILLATELSE I ETT TRINN TILSYN TILTAK TILTAKSHAVER Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll. Frivillig ordning hvor foretak kan få en sentral godkjenning for hele landet basert på forskriftsfestede kriterier. Legges til grunn ved søknad om ansvarsrett for det enkelte tiltak. Intern kontroll i foretaket, utført av noen som selv ikke har prosjektert/utført selve prosjekteringen/utførelsen. Gjelder plassering og utforming av byggverk, slik at det har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind). Evne til, ved hjelp av dokumentasjon kunne spore forløpet, anvendelsen eller lokaliseringen av en aktivitet eller gjenstand eller lignende aktivitet eller gjenstand. Krav til dokumenterte prosedyrer som beskriver den aktivitet som det er et krav til system for. Ansvarlig søker. Skriftlig anmodning om å utføre et tiltak etter PBL 93. Søknaden skal forestås av en godkjent ansvarlig søker, jf. PBL 93b. Søknaden må tilfredsstille alle krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Søknaden skal bl.a. inneholde dokumentasjon som beskrevet i SAK 14 og 15. Skal sendes inn i hver enkelt byggesak av foretak som søker om ansvarsrett. Uavhengig av sentral godkjenning eller ikke. Kontroll foretatt av samme person som har prosjektert/utført arbeidet. Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Vedtak gitt av kommunen på bakgrunn av søknaden. Tiltaket kan ikke iverksettes før tillatelse er gitt. Søknadsbehandling i ett trinn som resulterer i en direkte tillatelse til fysisk å begynne arbeidet. Påse at plan- og bygningsloven følges, at nødvendig dokumentasjon foreligger og holde oppsyn med at kontroll for prosjektering og utførelse blir foretatt. Fellesbetegnelsen på arbeid og andre handlinger som omfattes av søknadsplikten i PBL 93 eller meldeplikten i PBL 81, 85, 86a og 86b. Omfatter både bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid. Kan også være unntatt fra søknads- og meldeplikt, se SAK 5, 6 og 7. Fellesbetegnelse på den tiltaket utføres på vegne av. Erstatter tidligere byggherre. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 13 av 60

14 TILTAKSKLASSE TILTAKSPROFIL TRINNVIS SAKSBEHANDLING TVANGSMULKT UAVHENGIG KONTROLL UNNTAK UTF Angir en inndeling av arbeidsoppgaver, et tiltak eller del av tiltak i tre nivåer avhengig av vanskelighet og/eller konsekvenser av feil og mangler for helse, miljø og sikkerhet. Samlet beskrivelse av alle funksjoner, fagområder og tiltaksklasser for tiltaket og alle enkeltdeler/fagområder innen tiltaket. Søknadsbehandling som deles opp i flere trinn. Fase 1 som omfatter rammetillatelse og fase 2 som omfatter igangsettingstillatelse. Type reaksjon som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen. Tvangsmulkt kan også ilegges av namsretten ved kjennelse, som følge av tidligere utferdiget forelegg. Kontroll som utføres av egne kontrollforetak som er uavhengige av de foretak som har prosjektert/utført de forskjellige fagområder i tiltaket. Mindre tiltak som verken krever søknad eller melding. Se kap. II i SAK. Ansvarlig utførende. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 14 av 60

15 2.5. GEBYRER FOR BYGGESAKER Se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ på denne linken: Regulativ for plan- og byggesaker Vi viser også til våre web-sider på: GEBYRER FOR AVLØPSANLEGG Se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ på denne linken: Gebyrregulativ for avløpsanlegg Vi viser også til våre web-sider på: Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 15 av 60

16 3. Saksgang 3.1. SAKSGANG I NES KOMMUNE Forhåndskonferanse avholdes før søknad/melding er ferdig utarbeidet dersom tiltakshaver ønsker det eller kommunen krever det. Tiltakshaver kontakter kommunen (servicetorget) for å avtale tid. Saksbehandler forbereder seg ut fra opplysninger i samtale og evt. mottatt materiell. Forhåndskonferansen avholdes normalt i løpet av 1 til 2 uker. Referat skrives (som regel av kommunen), signeres av alle parter, leveres ut og arkiveres. Nes kommune mottar søknad eller melding. Denne journalføres som inngående post. Etter denne henvendelsen fordeles saken videre til saksbehandler. (Hvis forhåndskonferanse er avholdt vil samme saksbehandler som var til stede på konferansen normalt få søknad/melding til behandling.) Vanligvis vil saksbehandler se gjennom søknaden/meldingen i løpet av få dager (maks 1-2 uker). Er søknaden/meldingen innsendt som feil sakstype eller er for mangelfull til å kunne behandles får ansvarlig søker og tiltakshaver tilbakemelding om dette. Ved alle saker som ikke kan avgjøres innen 2 uker blir det gitt skriftlig tilbakemelding til søker (kopi til tiltakshaver) med angivelse av hvilken behandling saken vil bli underlagt, forventet saksbehandlingstid, saksbehandler og hvorvidt det er mangler ved søknaden/meldingen. Hvis det er store mangler ved søknaden/meldingen kan denne bli returnert. NB! Saksbehandlingstid blir vurdert ut fra arbeidsbelastningen når saken mottas og kan fravike noe mot endelig saksbehandlingstid. Likeledes regnes saksbehandlingstiden fra den dato søknaden er komplett (se nedenunder). Hvis søknaden/meldingen har mangler, blir saken lagt i et ventearkiv hos respektive saksbehandlere. Saksbehandler kvitterer ut etter hvert som den manglende dokumentasjon innkommer. Når saken er komplett blir saken lagt i arkiv for saker til behandling hos respektive saksbehandlere. Sakene blir behandlet i den rekkefølge de blir komplette. M.a.o. jo bedre søknaden/meldingen er når den innsendes, jo raskere kan et svar forventes. Saksbehandler innhenter uttalelse fra andre instanser hvis det er søkt om dispensasjon fra plan i henhold til plan- og bygningslovens 7 eller det er påkrevd med samtykke fra andre myndigheter, jfr. pbl 95-2 (eks. jordlovmyndighet, helsemyndighet, vegmyndighet osv.). Jfr. pbl. 7 og Når alle nødvendige svar foreligger behandler saksbehandler saken ferdig jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og gjeldende arealplan. De fleste saker avgjøres av administrasjonen etter delegert myndighet. Prinsippsaker og dispensasjonssaker avgjøres politisk av Teknisk-, miljø- og Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 16 av 60

17 næringsutvalget (TMN-Utvalget). Klagesaker behandles at den instans (politisk eller administrativt) som har fattet vedtaket. Ansvarlig søker får svar i form av et brev med beskjed om vedtaket i saken. Altså om søknaden er godkjent eller ikke. Tiltakshaver får kopi. Øvrige godkjenningspapirer (godkjente og stemplede søknader, tegninger og ansvarsretter) blir sendt til ansvarlig søker. Ansvarlig søker må forstå nødvendig kopiering og distribusjon til tiltakshaver og øvrige aktører i byggesaken. Ofte er søknaden godkjent på vilkår. Slike vilkår må være oppfylt før arbeider med tiltaket kan starte opp. Det er ansvarlig utførendes plikt å kontrollere at alle slike vilkår er oppfylt før arbeidene igangsettes. Det er videre ansvarlig søkers plikt å gi tilbakemelding til kommunen om oppfyllelse av slike vilkår. Er man (kan f. eks. være tiltakshaver, en som har søkt om ansvarsrett eller en nabo som har levert inn merknad til nabovarselet) uenig i kommunens avgjørelse i saken kan det sendes skriftlig klage innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Kommunen må da ta saken opp til ny vurdering. Dette gjøres ved at bygningsavdelingen går gjennom saken på nytt og vurderer om klagen har tilført saken nye momenter som ikke var kjent for kommunen når vedtaket ble fattet. Dersom kommunen ikke endrer sin tidligere avgjørelse går saken videre til fylkesmannens juridiske avdeling for endelig avgjørelse. Ved oppføring av nybygg må ansvarlig utførende sette ut hjørner for bygget samt en høydeflis som markerer topp grunnmur. Dette skal settes ut i henhold til godkjent situasjonsplan og tegninger. Kommunen skal varsles om at dette er utført slik at kommunen selv kan vurdere om den skal føre tilsyn med kontroll av plasseringen. Er det ved denne utsettingen ønske om å gjøre endringer med plasseringen eller høyden må det sendes inn søknad om endring av tiltak der det angis hvilke endringer det søkes om og hvorfor dette omsøkes. Kommunen skal føre tilsyn med at kontroll blir utført som forutsatt i tillatelsen, og kan når som helst foreta stikkprøver av om kontrollen fungerer. Er det behov for å gjøre endinger underveis i byggeprosjektet må det sendes en søknad om endring av tiltak. Endringer av en viss grad må nabovarsles. Det kan være fornuftig å ta kontakt med saksbehandler før en slik endringssøknad innsendes, for å få klarhet i om det er nødvendig med nabovarsling samt opplyst om hva slags dokumentasjon som kreves for den spesifikke søknaden. Før et byggverk, en anleggskonstruksjon eller en installasjon tas i bruk skal det foreligge ferdigattest, evt. midlertidig brukstillatelse. Se kap.3.11 for nærmere informasjon om framgangsmåte og rollefordeling i forbindelse med dette. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 17 av 60

18 3.2. BYGGESAK Forhåndskonferanse Både tiltakshaver og kommunen kan kreve en forhåndskonferanse. Konferansen er uavhengig av tiltakets størrelse og bør avholdes for å avklare hvilke rammer man må holde seg innenfor i det spesielle tilfellet. Ansvarlig søker bør være med på forhåndskonferansen. En forutsetning for en vellykket forhåndskonferanse er at tiltakshaver og ansvarlig søker er godt forberedt. Det skal orienteres om et skisseprosjekt, og man må som et minimum vite hva som ønskes bygd, og hvor. Kommunen er ansvarlig for at det skrives et referat. FORHÅNDSKONFERANSENS HENSIKT ER BL. ANNET: Orientere om gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner av betydning Klarlegge behov for dispensasjon eller planendring Opplyse om annet regelverk som kan komme til anvendelse Belyse spesielle miljøkrav, krav til bevaring Vurdere forhold til naboer, plassering, høyder ol. Vurdere stedstilpassing og andre estetiske forhold. Kommunen legger frem sin vurdering. Vurdere grunnforholdene Radon Klarlegge adkomst, parkering, krav til uteareal Vurdere spesielle tekniske krav som brann, lyd/støy mm. Avklare krav til dokumentasjon Se på tiltaksprofil: Vanskelighetsgrad og risiko i forhold til behov for prosjektering Orientere om videre saksgang, søknadsprosess, gebyr, kostnader. Drøfte evt. andre uavklarte spørsmål. Verken forhåndskonferansen eller referatet gir noen av deltakerne juridiske rettigheter i den videre saksgangen. Naboprotester kan føre til krav om endringer i av prosjektet ut over hva som kan forutsies i forhåndskonferansen. Husk også at uttalelsene i en forhåndskonferanse baseres på den dokumentasjonen og de redegjørelsene tiltakshaver fremlegger. Endringer eller manglende opplysninger fra tiltakshavers side vil kunne medføre senere avvik fra avklaringer i forhåndskonferansen. Det må bestilles time for slike forhåndskonferanser. Ta kontakt med servicetorget og bestill tid for en slik forhåndskonferanse. Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 18 av 60

19 Tiltak som verken krever søknad eller melding Dette er angitt nærmere i: Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Kap.II, 4-7. Under forutsetning av at det ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene er nedenfor stående tiltak unntatt fra saksbehandling og kontroll. Tiltakshaver må påse at lovens øvrige krav overholdes: Tekniske krav skal ivaretas og tiltaket må være i samsvar med planbestemmelser. Dette innebærer at det må sjekkes opp mot gjeldende planbestemmelser for området slik at ikke momenter som utnyttelse eller antall tillatte bygg på tomten overskrides. Unntak omfatter oppføring, rivning og fjerning og opparbeidelse av tiltak som nevnt i første ledd, herunder: 1) Nye bygninger og byggverk a) Mindre frittliggende bygning (bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur e.l.) på inntil 15 m² bruttoareal på bebygd eiendom. Bygningen kan ikke brukes til varig opphold for personer. Mønehøyden må ikke være over 3,0 m, og gesimshøyde må ikke overstige 2,5 m. Avstand til annen bygning på eiendommen må ikke være mindre enn 1,0 m. Det må minimum være 4 m til nabogrense. b) Mindre byggverk knyttet til drift av jordbruks- og skogbruks- og reindriftsområder. 2) Mindre tiltak i eksisterende bygning a) Fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres samt tilbakeføring av fasade til slik den opprinnelig var utført. b) Ikkebærende vegg innenfor en branncelle som ikke strider mot vesentlige krav til planløsning som nevnt i pbl 74 nr 1. c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle. d) Reinstallering og reparasjon av ildsted. Installering og øvrige tiltak som gjelder ildsted, er unntatt fra krav om søknad eller melding dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. 3) Mindre tiltak utendørs a) Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde mindre enn 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning. b) Frittliggende utepeis, utegulv, postkassestativ, mindre skulpturer ol. c) Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. d) Skilt inntil 3,0 m 2 og reklameinnretning o.l. inntil 1,0 m 2, som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke plassering av flere skilt, reklameinnretninger o.l. som skal plasseres på samme fasade. Planbestemmelser, vedtekter eller Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 19 av 60

20 retningslinjer etter pbl 74 nr. 2 som setter andre krav, gjelder foran denne bestemmelsen. e) Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. f) Forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. g) Fylling eller planering av terreng når tiltaket ikke fører til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk. I tettbygd strøk unntas fylling eller planering når tiltaket ikke fører til mer enn 1,5 m avvik. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse må ikke avviket være mer enn 0,5 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. h) Graving for kabler (el, tele, TV o l). i) Lokal drenering samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd. j) Biloppstillingsplasser for eiendommens bruk, hvis annet ikke fremgår av vedtekter eller plan. For landbrukseiendom er i tillegg anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen unntatt. 4) Andre mindre tiltak Andre mindre tiltak som kommunen ikke finner det nødvendig å kreve søknad eller melding for. Kommunen kan sette vilkår ved unntak for slike mindre tiltak. 5) Andre tiltak Midlertidige eller transportable tiltak som nevnt i denne bestemmelse bokstav a - d krever ikke byggesaksbehandling forutsatt at de ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl 85 første ledd. a) Plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt. b) Plassering av campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd eiendom. c) Plassering av campingvogn på campingplass. d) Plassering av mindre innretninger til fritidsbruk. PÅTENKTE TILTAK BØR DRØFTES MED NABOER OG ANDRE BERØRTE FØR MAN SETTER I GANG! DETTE FOR Å UNNGÅ AT DE SENERE PÅKLAGER TILTAKET TIL KOMMUNEN. LA GJERNE NABOEN FÅ ET SETT MED TEGNINGER. ER DU I TVIL: KONTAKT BYGNINGSAVDELINGEN! Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 20 av 60

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer