Trenger du. påfyll? 10 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger du. påfyll? 10 år"

Transkript

1 Trenger du påfyll? 10 år

2 Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig Styringssystem 8 Ansvarlig kontrollerende uavhengig kontroll (3. parts kontroll) 9 Energirehabilitering 10 Håndverkerens Våtroms Veileder (hvv) Fagarbeider 11 Håndverkerens Våtroms Veileder (hvv) Prosjektleder 12 Eierskapsstyring og styrearbeid 13 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven 14 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 15 Offentlige anskaffelser 16 Arbeidsgiveropplæring i hms-arbeid 17 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) 18 Byggeplasslederstudiet 19 Etterutdanning for tømrere 20 Lese- og skrivevansker 22 2 Byggmesterskolen 10 år

3 Informasjon om Byggmesterskolen Byggmesterskolen er Byggmesterforbundets samlede kursvirksomhet, og har som målsetning å gi medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene bransjens beste tilbud på etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Kursene er tilgjengelige til medlemspris også for de andre bransjeforeningene i Byggenæringens Landsforening BNL. Kurs i samarbeid med lokalforeninger/laug Byggmesterforbundet ønsker gjennom et samarbeid mellom Byggmesterskolen og lokalforeningene å bidra til økt aktivitet i lokalforeningen samt at medlemmene får tilbud om kurs i sitt nærmiljø. Videre at lokalforeningene gjennom Byggmesterskolen kan profilere seg overfor ikke-medlemmer ved å tilby kurs. Samarbeidet med Byggmesterskolen går ut på at lokalforeningene bidrar til markedsføring og i noen tilfeller med kurslokaler/servering. I slike tilfeller legges det til grunn at lokalforeningene tilføres økonomi for det de gjør og tilbyr lokalt. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Det legges til grunn at Byggmesterskolen administrerer og forestår alt øvrig arbeid med kursene. Bedriftsinterne kurs De fleste av kursene i katalogen tilbys også som bedriftsinterne kurs for enkeltbedrifter eller flere i fellesskap. tilbud gis på forespørsel. Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører kurs vil få utstedt kursbevis eller sertifiseringsbevis. er en på kursene står oppført under beskrivelsen til hvert enkelt kurs i denne katalogen. en dekker lokaler, studiemateriell og servering. Reise og eventuelle overnattingskostnader dekkes av den enkelte deltaker. Påmelding og avmelding Påmelding til kursene gjøres elektronisk via vår hjemmeside: Alle som melder seg på kurs vil motta en bekreftelse på deltakelse. Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 7 virkedager før kurset avholdes. Avmelding etter fristens utløp belastes med kr. 500,-. Ved uteblivelse fra kurset faktureres full pris. For mer informasjon og bestilling av bedriftsinterne kurs Ta kontakt med: Kurskoordinator Greta Schibbye Telefon direkte: Byggmesterskolen 10 år 3

4 Bygg og Bolig styringssystem Bygg og Bolig Styringssystem (BBS) er et internettbasert styringssystem for byggmesterbedrifter, boligprodusenter, entreprenører og andre aktører i byggebransjen. Bygg og Bolig Styringssystem gir praktisk og enkel håndtering av både bedrifts- og prosjektdokumenter. Kurset legger vekt på å vise hvordan man bygger opp styringssystemet med tanke på plan- og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven. Bygg og Bolig Styringssystem har også integrasjon mot ByggSøk. Bruk av ByggSøk tilbys som eget kurs. Målgruppe Alle som bruker Bygg og Bolig Styringssystem eller som planlegger å ta i bruk styringssystemet i bedriften. Kurset er ment som en grunnopplæring med vekt på tilpasning i egen bedrift. Registrere egen bedrift Registrere kontakter Gjennomgang av dokumenter og tilpasning av styringssystemet til bedriften, inklusive bedriftens rutiner Gjennomgang av prosjektdokumenter og tilpasning til prosjekt Integrasjon mellom Bygg og Bolig Styringssystem og ByggSøk Gjennomføring Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltakerne har med egen pc på kurset. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 4 Byggmesterskolen 10 år

5 KALK2010 GRUNNKURS Kurset gir grunnleggende opplæring i bruk av kalkulasjonsprogrammet Kalk2010. I kursets første del gjenomgås bedriftstilpasning av programmet som installasjon av prisfiler, bibliotek for bygningsdeler samt tilpassing av faktorer/påslag. I kursets andre del legges det vekt på praktisk bruk av programmet og oppbygning/tilpasning av bygningsdeler, uttak av rapporter og bestillingsrutiner. Kalk2010 er en videreutvikling av Byggmesterforbundets program Kalk For mer informasjon om Kalk2010, se Målgruppe Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010 som kalkulasjonsprogram eller som vurderer innkjøp av kalkulasjonsprogram. Bedriftstilpasning av programmet Kalk2010 Faktorer (påslag) Opprette nytt prosjekt og underprosjekter (tilleggsarbeider) Mengder pr. enhet Bruk av tidbok Bruk av prisbok, innhente produkter fra prisfiler Oppfølging av prosjekter Utskrifter og rapporter Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Kursdeltakere kan benytte egen pc i opplæringen. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Deltakerne bør før kursstart sette seg godt inn i driftskostnadene i egen bedrift (driftskostnader pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. Kr ,- Byggmesterskolen 10 år 5

6 KALK2010 VIDEREGÅENDE KURS Nyhet! Kurset tar sikte på å gi utvidet opplæring, utover grunnleggende bruk av kalkulasjonsprogrammet Kalk2010. I kursets første del gjennomgås en oppfrisking i bruk og muligheter i Kalk2010, bedriftstilpasning av programmet og analyser av kostnader og inntekt, oppbygging av bedriftstilpassede bibliotek og bygningsdeler samt tilpassing av faktorer/påslag. I kursets andre del legges det vekt på praktisk bruk av programmet med oppfølgings modul, uttak og tilpasning av rapporter samt materialstyring, prosjektoppdeling, bestillingsrutiner og bruk av NOBB info. Kalk2010 er en videreutvikling av Byggmesterforbundets program Kalk 2001 For mer informasjon om Kalk2010, gå inn på Målgruppe Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010 som kalkulasjonsprogram og som tidligere har gjennomført grunnkurs i Kalk2010. Bedriftstilpasning av programmet og analyser av bedriftskostnader Bedriftstilpassede faktorer (påslag) Opprette bedriftstilpassede bibliotek, prosjekt og underprosjekter (tilleggsarbeider) Tilpasning av mengder pr. enhet Bruk av tidbok, bedriftstilpasning av tider Bruk av prisbok, innhente produkter fra prisfiler, oppdatering av priser i kalkylen, bruk av produktinfo fra NOBB basen Oppfølging av prosjekter Utskrifter og rapporter Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Kursdeltakere må benytte egen pc i opplæringen. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Deltakerne bør før kursstart sette seg godt inn i driftskostnadene i egen bedrift (driftskostnader pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. Kr ,- 6 Byggmesterskolen 10 år

7 Endringer i plan- og bygningsloven : Nye byggeregler trådte i kraft henholdsvis samt delvis og Kurset tar utgangspunkt i de to nye forskriftene: byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften med henvisning til plan- og bygningsloven. Kurset vil tilpasses fortløpende ettersom ny informasjon kommer på plass. Målgruppe: Alle som har behov for å holde seg oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter. : Lovens oppbygning Energiregler Universell utforming og tilgjengelighet Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport Sikkerhet ved brann og naturfare, Radon mm. Dokumentasjon og styringssystem Søknadssystemet og saksbehandlingen Gjennomføringsplan Godkjenning av foretak og ansvar Uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner og overtredelsesgebyr Blanketter Gjennomføring: Forelesning. Deltagerne gis anledning til å stille spørsmål i den grad tiden tillater det. Varighet: En dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr 3.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 1.500,- For ikke-medlemmer: kr 4.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 2.000,- Byggmesterskolen 10 år 7

8 ByggSøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem ByggSøk er et elektronisk søkesystem for byggesøknader som driftes av Statens bygningstekniske etat - BE. Ved å tilrettelegge for disse tjenestene på internett, ønsker myndighetene å bidra til mer effektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen. Systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. Kurset tar utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem. Målgruppe: Alle som bruker Bygg og Bolig styringssystem eller som planlegger å søke om byggetillatelse. Integrasjon mellom Bygg og Bolig Styringssystem og ByggSøk Hvordan registrere en søknad Hvordan bruke kommunens kart (der hvor dette er mulig) Gjennomgang av en komplett søknad Gjennomgang av gjennomføringsplanen og hvordan denne brukes aktivt mot kommunen Gjennomgang av signering av andres søknader der hvor dette er aktuelt Gjennomføring: Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Det er ikke et krav at man har Bygg og Bolig Styringssystem. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 8 Byggmesterskolen 10 år

9 Ansvarlig kontrollerende uavhengig kontroll (3. Parts kontroll) Kommer! Uavhengig kontroll skal bli obligatorisk fra Hvordan vil den se ut, hvem kan utføre og hvilke forutsetninger trengs for å utføre denne? Ikke minst hvilket ansvar påtar en bedrift seg ved å tilby uavhengig kontroll. Når kurskatalogen går i trykken er disse spørsmålene fremdeles ikke helt avklart, men dette vil bli klarere i tiden framover. Byggmesterforbundet mener at dette kan være et godt tilleggsarbeid for mange bedrifter, og ser det som viktig at den uavhengige kontrollen utføres av bransjen selv. Ut fra det lager vi et kurs om hvordan utøve uavhengig kontroll. Hva kreves av kompetanse, hva skal kontrolleres, hvor ofte må en være på byggeplassen og hva kreves av systemer. Målgruppe: Alle som kan tenke seg å utøve uavhengig kontroll og har, eller skal søke om, sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende. Sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende er et krav fra Staten for å utøve uavhengig kontroll, godkjenning må søkes etter nye forskrifter. (etter saksforskriften 10-14) Hvilke krav er det til systemer Kompetanse i egen bedrift Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende Godkjenningsområder Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak Obligatorisk krav om uavhengig kontroll Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering Unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll Gjennomføring av uavhengig kontroll Sluttkontroll Gjennomføring: Forelesning, dialog mellom kursholder og deltakere. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Byggmesterskolen 10 år 9

10 Energirehabilitering Energimerkeordningen trådte i kraft og stiller krav til energiattest for alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg over 50 m 2 som skal selges eller leies ut. Dette har ført til at etterisolering av eksisterende bygningsmasse for å oppnå bedre energimerke, er et forretningsområde i sterk fremmarsj. Andre grunner til å etterisolere er strømsparing, komfort, bedre innemiljø og eventuelt nye offentlige tilskuddsordninger. I samarbeid med Lavenergiprogrammet har Norske Murmestres Landsforening NML og Byggmesterforbundet utviklet et praktisk vinklet kurs som gir deltagerne innføring i løsninger for faglig utførelse som blant annet gir kompetanse i etterisolering av mur- og trekonstruksjoner. Målgruppe Alle som jobber med etterisolering og andre typer energirehabilitering av mur- og trekonstruksjoner. Generell innføring i energiriktig oppgradering Strategi for oppgraderingsarbeider Innføring i bygningsfysiske prinsipper Innføring i prinsipper for energibruk i bygg og energiberegning Innføring i prinsipper for bygningsforvaltning Vanlige utfordringer Gjennomgang av preaksepterte løsninger Inndeles på fornuftig måte etter bygningstyper og situasjoner Bruk av kurskompendiet Gjennomgang av aktuell bygningskategorier og situasjoner Introduksjon til bygningskategoriene som omfattes av kurset Gjennomgang av forskjellige situasjoner (vernet, ikke vernet, trebygg, murbygg) Identifisering og klassifisering av byggeprosjekt (type, situasjon) Innføring i aktuelle byggeregler og formalia Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift Energimerkeordningen (og muligheter for å oppnå bedre merking ved etterisolering) Bygningsvern Utviklingstendenser i forskrifter etc. Gjennomføring Forelesning, dialog mellom kursinstruktør og deltakere, gruppeoppgave. Varighet: En dag. For medlemmer i Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 10 Byggmesterskolen 10 år

11 Håndverkerens Våtromsveileder (HVV) Fagarbeider Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV). Basert på veilederen tilbys et kurs for de som utfører den vesentlige delen i forbindelse med bygging eller ombygging av våtrom. Kurset er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeider i våtrommet, samtidig som det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. Målgruppe Fagarbeidere innenfor mur, flislegging, tømrer og membran-arbeider. Videre takstmenn, lærere, teknikere/ ingeniører, kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtromssegmentet. Opptakskrav Svennebrev/fagbrev i relevant fag. Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder Våtromsskader og fuktproblematikk Myndighetskrav/forskrifter Fuktmekanikk Materialers egenskaper Toleranser Oppbygging av nye våtrom Rehabilitering Membraner Overganger Overflater Andre fag Overganger mellom fag Kontroll FDV Eksamen Gjennomføring Faglige forelesninger, dialog mellom deltakere. Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder. Varighet: To dager + elektronisk eksamen. Sertifisering Det utstedes kursbevis og sertifikat i kortformat etter avlagt og bestått eksamen. For medlemmer av Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Eksamensavgift kr. 900,- H V V Håndverkerens Våtroms Veileder Byggmesterskolen 10 år 11

12 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtroms Veileder. Dette kurset er en påbygning til kurs for utførende håndverkere og særlig tilpasset for prosjektledere. Målgruppe Prosjektledere som er ansvarlig for å lede totalentrepriser i forbindelse med bygging og ombygging av våtrom. Videre er kurset også godt egnet for takstmenn, lærere, kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som opererer i våtromssegmentet. Det anbefales at man har gjennomført kurs for fagarbeidere eller på annen måte har den nødvendige fagkompetanse på området. Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder Offentlig- og privatrettslig regelverk Veiledning og frarådningsplikt Tilbud Totalansvar Kontrakt Endringer Betalingsregler Betalingssikkerhet Avtalt kvalitetsnivå Fagskiller og grensesnitt Prosjektledelse med gjennomføringsplan Rutiner og sjekklister for alle fag og entreprenører Sluttkontroll FDV-dokumentasjon Overlevering Gjennomføring Faglige forelesninger, dialog mellom deltakere. Håndboken Håndverkerens Våtromsveileder. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- H V Håndverkerens 12 V Byggmesterskolen 10 Våtroms Veileder år

13 Eierskapsstyring og styrearbeid Mange opplever i løpet av livet å bli valgt inn i tillits- og/eller styreverv. Men ikke alle er klar over hvilke plikter, formaliteter, utfordringer og muligheter man da står overfor. I en del tilfeller begynner den tillitsvalgte eller styremedlemmet først å fungere godt i vervet på det tidspunktet vedkommende skal fratre og sende stafettpinnen videre. Ved å delta på dette kurset vil du bli bedre forberedt og bedre egnet til å fylle eksisterende og fremtidige tillitsverv i bedrifter og organisasjoner. Kurset har også som målsetning å gjøre det enklere, morsommere og mer interessant å påta seg vervet. Målgruppe Kurset arrangeres for tillitsvalgte i laug/lokalforeninger i Byggmesterforbundet, og er tilpasset eiere, styremedlemmer i selskaper og foreninger og andre tillitsvalgte, bedriftsledere og øvrige som har interesse av å få økt kunnskap om eierskapsstyring, selskapsdrift og organisasjonsarbeid. Selskaper, organisasjoner og organisasjonsstrukturer Lovverk og vedtekter De forskjellige organenes oppgaver, myndighet og ansvar Retningslinjer for styrearbeid Generalforsamlinger i selskaper/landsmøter/årsmøter Byggmesterforbundets formål og strategi Samvirke mellom organisasjonsleddene Gjennomføring Forelesning, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Varighet: 1,5 døgn med middag og overnatting. Oppstart kl. 10:00 dag 1, avslutning kl. 15:00 dag 2. For tillitsvalgte i Byggmesterforbundet Gratis Byggmesterskolen 10 år 13

14 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Bustadoppføringslova gjelder ved oppføring av bolig og fritidshus for forbrukere. Håndverkertjenesteloven gjelder alt arbeid på fast eiendom (reparasjoner, installasjoner, vedlikehold, ombygging) for forbrukere, med unntak av nyoppføring av bolig og fritidshus. Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til forbrukere må ha kunnskaper om bedriftens og forbrukernes rettigheter og plikter, i henhold til håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og øker lønnsomheten. Målgruppe Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som regulerer partenes rettigheter og plikter, samt bruk av standard kontraktsformularer (Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og Byggblankettene 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven) Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 14 Byggmesterskolen 10 år

15 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke anvendes i forbrukerforhold. NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det også henvises til NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Målgruppe Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Råd og tips om hvordan tvister kan unngås og håndteres dersom de er oppstått. Gjennomføring Forelesning og praktiske eksempler. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner blir prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Byggmesterskolen 10 år 15

16 Offentlige anskaffelser Bedrifter som deltar i konkurranser om oppdrag til det offentlige må kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennom føring av konkurransen og valg av leverandør. Målgruppe Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regleverkets/standardens bestemmelser Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 16 Byggmesterskolen 10 år

17 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 1. januar 2006 ble det innført krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Lovkravet er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å oppfylle dette lovkravet er det utviklet en bransjetilpasset opplæring for arbeidsgivere på 4 timer. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Målgruppe Arbeidsgivere. Arbeidsgivers plikter og ansvar Arbeidsgivers medvirkningsplikt Virkemidler i arbeidsmiljøet Krav til arbeidsmiljøet Aktørene i det daglige HMS-arbeidet Gjennomføring Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Spørsmål blir besvart i den grad tiden tillater det. Varighet: 4 timer. For medlemmer av Byggmesterforbundet: Gratis For medlemmer av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Byggmesterskolen 10 år 17

18 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMSarbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud. Målgruppe Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs. Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles: Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter Samarbeid, trivsel og ledelse Kartlegging av egen arbeidsplass Fysisk- og kjemisk helsefare HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak Gjennomføring Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder. Varighet: 2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i mellomperioden. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 18 Byggmesterskolen 10 år

19 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederstudiet har blitt gjennomført 14 ganger rundt i landet i perioden , og rundt 200 deltakere har fullført. Studiet er modulbasert og består av fire 2-dagersmoduler + eksamen. Målgruppen er alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser. smessig består studiet av et utvalg temaer som er viktige for byggeplasslederfunksjonen, satt sammen i en bestemt rekkefølge. En viktig målsetting med studiet er å gjøre deltakerne i stand til å bygge opp/vurdere en komplett prosjektdokumentasjon med utgangspunkt i lov- og forskriftskravene. Andre viktige målsettinger er å øke effektiviteten, holde konfliktnivået nede, samt bedre det økonomiske resultatet i det enkelte prosjekt. Grunnet endringer i plan- og bygningsloven og byggherreforskriften og reviderte og nye standardkontrakter er Byggeplasslederstudiet nå fjernet fra kurskatalogen i påvente av en større revisjon slik at vi kan oppretthold et dagsaktuelt nivå. Tidspunkt for lansering av nyrevidert Byggeplasslederstudium vil bli annonsert på våre hjemmesider Byggmesterskolen 10 år 19

20 Etterutdanning for tømrere Kommer 2013 Modul 1 Konstruksjoner 3 dager Tegningsforståelse Laster og krefter Festemidler Sikring av tak Toleranser Materialanvendelse Bruk av sjekklister Ansvarsfordeling Modul 2 Bygningsfysikk 3 dager Isolering Tetting Fukt Brann Lyd Ventilasjon Spesielle rom Det nye kurskonsept tar sikte på å etterutdanne tømrersvenner. Både nyutdannede og de som har jobbet noen år i faget. Behovet for etterutdanningen har vokst frem i takt med en gradvis svakere fagutdanning som følge av de siste to reformer, R94 og Kunnskapsløftet. En annen årsak er tømrerfagets behov for tilføring av ny kunnskap og fordypning i et stort fag i kontinuerlig utvikling. Etterutdanningen vil bli gjennomført som fullskala pilotkurs i Deretter vil det bli utdannet instruktører. Meningen er at etterutdanningen skal tilbys landsdekkende fra og med 2013, og gjennomføres av lokale lærekrefter. Byggmesterforbundet sentralt administrerer etterutdanningen, leverer undervisningsmateriellet og sertifiserer instruktørene. Målsetningen er å øke bedriftens konkurranseevne ved å utdanne dyktige og selvstendige tømrere. Opptakskrav: Svennebrev i tømrerfaget 20 Byggmesterskolen 10 år

21 Modul 3 Modul 4 Eksamen ROT 3 dager Byggeplassen 2 dager 1 dag Energieffektivisering Byggemetoder Byggematerialer Byggeskikk og stilarter Riving og gjenbruk Farlige stoffer Fremdriftsplanlegging Rigging av byggeplassen HMS Avfallshåndtering Mottakskontroll Oppslagsverk Dokumentasjon Samarbeid Oppsummering Repetisjon Eksamen Gjennomføring: Etterutdanningen er inndelt i fire 2- og 3- dagersmoduler + eksamen. Undervisningen består av forelesing, erfaringsutveksling og gruppearbeid. I piloten vil det bli utprøvd en modell med veiledere bestående av svært erfarne tømrere, som har til oppgave å følge opp deltakerne mellom samlingene. Det er ca. to måneder mellom hver samling. Hele etterutdanningen gjennomføres på ca. 8 måneder. Kompetansebevis: Deltakelse på enkeltmoduler vil bli bevitnet med kompetansebevis utstedt av Byggmesterforbundet. For fullført og bestått etterutdanning utsteder Byggmesterforbundet et sertifiseringsbevis. : Er ikke fastsatt Byggmesterskolen 10 år 21

22 Lese- og skrivevansker Over en tredjedel av den norske befolkningen sliter med en eller annen form for lese- og skrivevansker. Selv om det ikke er utført spesielle undersøkelser i bygg- og anleggsbransjen, er det grunn til å tro at andelen er enda høyere her hvor mesteparten av verdiskapningen skjer gjennom praktisk arbeid. I en bransje med stadig strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon i form av kontrakter, søknader, kontroll-systemer og sjekklister, ser vi det som viktig å formidle aktuell informasjon om temaet til våre medlemmer og potensielle kursdeltakere. Tilrettelagt eksamen På våre kurs med eksamen kan deltakere med dokumenterte lese- og skrivevansker søke om forlenget eksamenstid. I særlige tilfeller kan det avlegges eksamen i en kombinasjon av skriftlig og muntlig, eller ren muntlig eksamen. Dysleksi Norge Dysleksi Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker. Medlemskap i Dysleksi Norge er åpent for alle dyslektikere, pårørende, fagpersoner, skoler og andre interesserte. Ønsker du å lære mer om lese-/skrivevansker og aktuelle hjelpemidler, kan du ta kontakt med Dysleksi Norge. Telefon: E-post: 22 Byggmesterskolen 10 år

23 Hvorfor bør dine ansatte gå på kurs? Byggesaksforskriften stiller krav til at personell i foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha nødvendig og oppdatert kunnskap om plan- og bygningsloven relatert til virksomheten. Foretaket avgjør selv hvordan dette kravet best kan løses, men intern opplæring skal kunne dokumenteres. Ved å delta på kurs som tilbys i Byggmesterskolen, vil bedriften kunne dekke og dokumentere store deler av den nødvendige opplæringen. For mer utdypende informasjon om bestemmelsen, se veiledning til byggesaksforskriftens 10 1 bokstav e (opplæring) på Byggmesterskolen 10 år

24 Byggmesterskolen Byggmesterskolen er Byggmester forbundets samlede kursvirksomhet. Design & produksjon:

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer