Trenger du. påfyll? 10 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger du. påfyll? 10 år"

Transkript

1 Trenger du påfyll? 10 år

2 Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig Styringssystem 8 Ansvarlig kontrollerende uavhengig kontroll (3. parts kontroll) 9 Energirehabilitering 10 Håndverkerens Våtroms Veileder (hvv) Fagarbeider 11 Håndverkerens Våtroms Veileder (hvv) Prosjektleder 12 Eierskapsstyring og styrearbeid 13 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven 14 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 15 Offentlige anskaffelser 16 Arbeidsgiveropplæring i hms-arbeid 17 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) 18 Byggeplasslederstudiet 19 Etterutdanning for tømrere 20 Lese- og skrivevansker 22 2 Byggmesterskolen 10 år

3 Informasjon om Byggmesterskolen Byggmesterskolen er Byggmesterforbundets samlede kursvirksomhet, og har som målsetning å gi medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene bransjens beste tilbud på etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Kursene er tilgjengelige til medlemspris også for de andre bransjeforeningene i Byggenæringens Landsforening BNL. Kurs i samarbeid med lokalforeninger/laug Byggmesterforbundet ønsker gjennom et samarbeid mellom Byggmesterskolen og lokalforeningene å bidra til økt aktivitet i lokalforeningen samt at medlemmene får tilbud om kurs i sitt nærmiljø. Videre at lokalforeningene gjennom Byggmesterskolen kan profilere seg overfor ikke-medlemmer ved å tilby kurs. Samarbeidet med Byggmesterskolen går ut på at lokalforeningene bidrar til markedsføring og i noen tilfeller med kurslokaler/servering. I slike tilfeller legges det til grunn at lokalforeningene tilføres økonomi for det de gjør og tilbyr lokalt. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Det legges til grunn at Byggmesterskolen administrerer og forestår alt øvrig arbeid med kursene. Bedriftsinterne kurs De fleste av kursene i katalogen tilbys også som bedriftsinterne kurs for enkeltbedrifter eller flere i fellesskap. tilbud gis på forespørsel. Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører kurs vil få utstedt kursbevis eller sertifiseringsbevis. er en på kursene står oppført under beskrivelsen til hvert enkelt kurs i denne katalogen. en dekker lokaler, studiemateriell og servering. Reise og eventuelle overnattingskostnader dekkes av den enkelte deltaker. Påmelding og avmelding Påmelding til kursene gjøres elektronisk via vår hjemmeside: Alle som melder seg på kurs vil motta en bekreftelse på deltakelse. Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 7 virkedager før kurset avholdes. Avmelding etter fristens utløp belastes med kr. 500,-. Ved uteblivelse fra kurset faktureres full pris. For mer informasjon og bestilling av bedriftsinterne kurs Ta kontakt med: Kurskoordinator Greta Schibbye Telefon direkte: Byggmesterskolen 10 år 3

4 Bygg og Bolig styringssystem Bygg og Bolig Styringssystem (BBS) er et internettbasert styringssystem for byggmesterbedrifter, boligprodusenter, entreprenører og andre aktører i byggebransjen. Bygg og Bolig Styringssystem gir praktisk og enkel håndtering av både bedrifts- og prosjektdokumenter. Kurset legger vekt på å vise hvordan man bygger opp styringssystemet med tanke på plan- og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven. Bygg og Bolig Styringssystem har også integrasjon mot ByggSøk. Bruk av ByggSøk tilbys som eget kurs. Målgruppe Alle som bruker Bygg og Bolig Styringssystem eller som planlegger å ta i bruk styringssystemet i bedriften. Kurset er ment som en grunnopplæring med vekt på tilpasning i egen bedrift. Registrere egen bedrift Registrere kontakter Gjennomgang av dokumenter og tilpasning av styringssystemet til bedriften, inklusive bedriftens rutiner Gjennomgang av prosjektdokumenter og tilpasning til prosjekt Integrasjon mellom Bygg og Bolig Styringssystem og ByggSøk Gjennomføring Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltakerne har med egen pc på kurset. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 4 Byggmesterskolen 10 år

5 KALK2010 GRUNNKURS Kurset gir grunnleggende opplæring i bruk av kalkulasjonsprogrammet Kalk2010. I kursets første del gjenomgås bedriftstilpasning av programmet som installasjon av prisfiler, bibliotek for bygningsdeler samt tilpassing av faktorer/påslag. I kursets andre del legges det vekt på praktisk bruk av programmet og oppbygning/tilpasning av bygningsdeler, uttak av rapporter og bestillingsrutiner. Kalk2010 er en videreutvikling av Byggmesterforbundets program Kalk For mer informasjon om Kalk2010, se Målgruppe Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010 som kalkulasjonsprogram eller som vurderer innkjøp av kalkulasjonsprogram. Bedriftstilpasning av programmet Kalk2010 Faktorer (påslag) Opprette nytt prosjekt og underprosjekter (tilleggsarbeider) Mengder pr. enhet Bruk av tidbok Bruk av prisbok, innhente produkter fra prisfiler Oppfølging av prosjekter Utskrifter og rapporter Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Kursdeltakere kan benytte egen pc i opplæringen. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Deltakerne bør før kursstart sette seg godt inn i driftskostnadene i egen bedrift (driftskostnader pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. Kr ,- Byggmesterskolen 10 år 5

6 KALK2010 VIDEREGÅENDE KURS Nyhet! Kurset tar sikte på å gi utvidet opplæring, utover grunnleggende bruk av kalkulasjonsprogrammet Kalk2010. I kursets første del gjennomgås en oppfrisking i bruk og muligheter i Kalk2010, bedriftstilpasning av programmet og analyser av kostnader og inntekt, oppbygging av bedriftstilpassede bibliotek og bygningsdeler samt tilpassing av faktorer/påslag. I kursets andre del legges det vekt på praktisk bruk av programmet med oppfølgings modul, uttak og tilpasning av rapporter samt materialstyring, prosjektoppdeling, bestillingsrutiner og bruk av NOBB info. Kalk2010 er en videreutvikling av Byggmesterforbundets program Kalk 2001 For mer informasjon om Kalk2010, gå inn på Målgruppe Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010 som kalkulasjonsprogram og som tidligere har gjennomført grunnkurs i Kalk2010. Bedriftstilpasning av programmet og analyser av bedriftskostnader Bedriftstilpassede faktorer (påslag) Opprette bedriftstilpassede bibliotek, prosjekt og underprosjekter (tilleggsarbeider) Tilpasning av mengder pr. enhet Bruk av tidbok, bedriftstilpasning av tider Bruk av prisbok, innhente produkter fra prisfiler, oppdatering av priser i kalkylen, bruk av produktinfo fra NOBB basen Oppfølging av prosjekter Utskrifter og rapporter Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Kursdeltakere må benytte egen pc i opplæringen. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Deltakerne bør før kursstart sette seg godt inn i driftskostnadene i egen bedrift (driftskostnader pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. Kr ,- 6 Byggmesterskolen 10 år

7 Endringer i plan- og bygningsloven : Nye byggeregler trådte i kraft henholdsvis samt delvis og Kurset tar utgangspunkt i de to nye forskriftene: byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften med henvisning til plan- og bygningsloven. Kurset vil tilpasses fortløpende ettersom ny informasjon kommer på plass. Målgruppe: Alle som har behov for å holde seg oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter. : Lovens oppbygning Energiregler Universell utforming og tilgjengelighet Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport Sikkerhet ved brann og naturfare, Radon mm. Dokumentasjon og styringssystem Søknadssystemet og saksbehandlingen Gjennomføringsplan Godkjenning av foretak og ansvar Uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner og overtredelsesgebyr Blanketter Gjennomføring: Forelesning. Deltagerne gis anledning til å stille spørsmål i den grad tiden tillater det. Varighet: En dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr 3.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 1.500,- For ikke-medlemmer: kr 4.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 2.000,- Byggmesterskolen 10 år 7

8 ByggSøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem ByggSøk er et elektronisk søkesystem for byggesøknader som driftes av Statens bygningstekniske etat - BE. Ved å tilrettelegge for disse tjenestene på internett, ønsker myndighetene å bidra til mer effektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen. Systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. Kurset tar utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem. Målgruppe: Alle som bruker Bygg og Bolig styringssystem eller som planlegger å søke om byggetillatelse. Integrasjon mellom Bygg og Bolig Styringssystem og ByggSøk Hvordan registrere en søknad Hvordan bruke kommunens kart (der hvor dette er mulig) Gjennomgang av en komplett søknad Gjennomgang av gjennomføringsplanen og hvordan denne brukes aktivt mot kommunen Gjennomgang av signering av andres søknader der hvor dette er aktuelt Gjennomføring: Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Det er ikke et krav at man har Bygg og Bolig Styringssystem. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 8 Byggmesterskolen 10 år

9 Ansvarlig kontrollerende uavhengig kontroll (3. Parts kontroll) Kommer! Uavhengig kontroll skal bli obligatorisk fra Hvordan vil den se ut, hvem kan utføre og hvilke forutsetninger trengs for å utføre denne? Ikke minst hvilket ansvar påtar en bedrift seg ved å tilby uavhengig kontroll. Når kurskatalogen går i trykken er disse spørsmålene fremdeles ikke helt avklart, men dette vil bli klarere i tiden framover. Byggmesterforbundet mener at dette kan være et godt tilleggsarbeid for mange bedrifter, og ser det som viktig at den uavhengige kontrollen utføres av bransjen selv. Ut fra det lager vi et kurs om hvordan utøve uavhengig kontroll. Hva kreves av kompetanse, hva skal kontrolleres, hvor ofte må en være på byggeplassen og hva kreves av systemer. Målgruppe: Alle som kan tenke seg å utøve uavhengig kontroll og har, eller skal søke om, sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende. Sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende er et krav fra Staten for å utøve uavhengig kontroll, godkjenning må søkes etter nye forskrifter. (etter saksforskriften 10-14) Hvilke krav er det til systemer Kompetanse i egen bedrift Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende Godkjenningsområder Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak Obligatorisk krav om uavhengig kontroll Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering Unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll Gjennomføring av uavhengig kontroll Sluttkontroll Gjennomføring: Forelesning, dialog mellom kursholder og deltakere. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Byggmesterskolen 10 år 9

10 Energirehabilitering Energimerkeordningen trådte i kraft og stiller krav til energiattest for alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg over 50 m 2 som skal selges eller leies ut. Dette har ført til at etterisolering av eksisterende bygningsmasse for å oppnå bedre energimerke, er et forretningsområde i sterk fremmarsj. Andre grunner til å etterisolere er strømsparing, komfort, bedre innemiljø og eventuelt nye offentlige tilskuddsordninger. I samarbeid med Lavenergiprogrammet har Norske Murmestres Landsforening NML og Byggmesterforbundet utviklet et praktisk vinklet kurs som gir deltagerne innføring i løsninger for faglig utførelse som blant annet gir kompetanse i etterisolering av mur- og trekonstruksjoner. Målgruppe Alle som jobber med etterisolering og andre typer energirehabilitering av mur- og trekonstruksjoner. Generell innføring i energiriktig oppgradering Strategi for oppgraderingsarbeider Innføring i bygningsfysiske prinsipper Innføring i prinsipper for energibruk i bygg og energiberegning Innføring i prinsipper for bygningsforvaltning Vanlige utfordringer Gjennomgang av preaksepterte løsninger Inndeles på fornuftig måte etter bygningstyper og situasjoner Bruk av kurskompendiet Gjennomgang av aktuell bygningskategorier og situasjoner Introduksjon til bygningskategoriene som omfattes av kurset Gjennomgang av forskjellige situasjoner (vernet, ikke vernet, trebygg, murbygg) Identifisering og klassifisering av byggeprosjekt (type, situasjon) Innføring i aktuelle byggeregler og formalia Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift Energimerkeordningen (og muligheter for å oppnå bedre merking ved etterisolering) Bygningsvern Utviklingstendenser i forskrifter etc. Gjennomføring Forelesning, dialog mellom kursinstruktør og deltakere, gruppeoppgave. Varighet: En dag. For medlemmer i Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 10 Byggmesterskolen 10 år

11 Håndverkerens Våtromsveileder (HVV) Fagarbeider Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV). Basert på veilederen tilbys et kurs for de som utfører den vesentlige delen i forbindelse med bygging eller ombygging av våtrom. Kurset er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeider i våtrommet, samtidig som det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. Målgruppe Fagarbeidere innenfor mur, flislegging, tømrer og membran-arbeider. Videre takstmenn, lærere, teknikere/ ingeniører, kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtromssegmentet. Opptakskrav Svennebrev/fagbrev i relevant fag. Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder Våtromsskader og fuktproblematikk Myndighetskrav/forskrifter Fuktmekanikk Materialers egenskaper Toleranser Oppbygging av nye våtrom Rehabilitering Membraner Overganger Overflater Andre fag Overganger mellom fag Kontroll FDV Eksamen Gjennomføring Faglige forelesninger, dialog mellom deltakere. Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder. Varighet: To dager + elektronisk eksamen. Sertifisering Det utstedes kursbevis og sertifikat i kortformat etter avlagt og bestått eksamen. For medlemmer av Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Eksamensavgift kr. 900,- H V V Håndverkerens Våtroms Veileder Byggmesterskolen 10 år 11

12 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtroms Veileder. Dette kurset er en påbygning til kurs for utførende håndverkere og særlig tilpasset for prosjektledere. Målgruppe Prosjektledere som er ansvarlig for å lede totalentrepriser i forbindelse med bygging og ombygging av våtrom. Videre er kurset også godt egnet for takstmenn, lærere, kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som opererer i våtromssegmentet. Det anbefales at man har gjennomført kurs for fagarbeidere eller på annen måte har den nødvendige fagkompetanse på området. Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder Offentlig- og privatrettslig regelverk Veiledning og frarådningsplikt Tilbud Totalansvar Kontrakt Endringer Betalingsregler Betalingssikkerhet Avtalt kvalitetsnivå Fagskiller og grensesnitt Prosjektledelse med gjennomføringsplan Rutiner og sjekklister for alle fag og entreprenører Sluttkontroll FDV-dokumentasjon Overlevering Gjennomføring Faglige forelesninger, dialog mellom deltakere. Håndboken Håndverkerens Våtromsveileder. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- H V Håndverkerens 12 V Byggmesterskolen 10 Våtroms Veileder år

13 Eierskapsstyring og styrearbeid Mange opplever i løpet av livet å bli valgt inn i tillits- og/eller styreverv. Men ikke alle er klar over hvilke plikter, formaliteter, utfordringer og muligheter man da står overfor. I en del tilfeller begynner den tillitsvalgte eller styremedlemmet først å fungere godt i vervet på det tidspunktet vedkommende skal fratre og sende stafettpinnen videre. Ved å delta på dette kurset vil du bli bedre forberedt og bedre egnet til å fylle eksisterende og fremtidige tillitsverv i bedrifter og organisasjoner. Kurset har også som målsetning å gjøre det enklere, morsommere og mer interessant å påta seg vervet. Målgruppe Kurset arrangeres for tillitsvalgte i laug/lokalforeninger i Byggmesterforbundet, og er tilpasset eiere, styremedlemmer i selskaper og foreninger og andre tillitsvalgte, bedriftsledere og øvrige som har interesse av å få økt kunnskap om eierskapsstyring, selskapsdrift og organisasjonsarbeid. Selskaper, organisasjoner og organisasjonsstrukturer Lovverk og vedtekter De forskjellige organenes oppgaver, myndighet og ansvar Retningslinjer for styrearbeid Generalforsamlinger i selskaper/landsmøter/årsmøter Byggmesterforbundets formål og strategi Samvirke mellom organisasjonsleddene Gjennomføring Forelesning, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Varighet: 1,5 døgn med middag og overnatting. Oppstart kl. 10:00 dag 1, avslutning kl. 15:00 dag 2. For tillitsvalgte i Byggmesterforbundet Gratis Byggmesterskolen 10 år 13

14 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Bustadoppføringslova gjelder ved oppføring av bolig og fritidshus for forbrukere. Håndverkertjenesteloven gjelder alt arbeid på fast eiendom (reparasjoner, installasjoner, vedlikehold, ombygging) for forbrukere, med unntak av nyoppføring av bolig og fritidshus. Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til forbrukere må ha kunnskaper om bedriftens og forbrukernes rettigheter og plikter, i henhold til håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og øker lønnsomheten. Målgruppe Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som regulerer partenes rettigheter og plikter, samt bruk av standard kontraktsformularer (Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og Byggblankettene 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven) Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 14 Byggmesterskolen 10 år

15 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke anvendes i forbrukerforhold. NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det også henvises til NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Målgruppe Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Råd og tips om hvordan tvister kan unngås og håndteres dersom de er oppstått. Gjennomføring Forelesning og praktiske eksempler. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner blir prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Byggmesterskolen 10 år 15

16 Offentlige anskaffelser Bedrifter som deltar i konkurranser om oppdrag til det offentlige må kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennom føring av konkurransen og valg av leverandør. Målgruppe Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regleverkets/standardens bestemmelser Gjennomføring Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 16 Byggmesterskolen 10 år

17 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 1. januar 2006 ble det innført krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Lovkravet er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å oppfylle dette lovkravet er det utviklet en bransjetilpasset opplæring for arbeidsgivere på 4 timer. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Målgruppe Arbeidsgivere. Arbeidsgivers plikter og ansvar Arbeidsgivers medvirkningsplikt Virkemidler i arbeidsmiljøet Krav til arbeidsmiljøet Aktørene i det daglige HMS-arbeidet Gjennomføring Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Spørsmål blir besvart i den grad tiden tillater det. Varighet: 4 timer. For medlemmer av Byggmesterforbundet: Gratis For medlemmer av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Byggmesterskolen 10 år 17

18 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMSarbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud. Målgruppe Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs. Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles: Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter Samarbeid, trivsel og ledelse Kartlegging av egen arbeidsplass Fysisk- og kjemisk helsefare HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak Gjennomføring Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder. Varighet: 2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i mellomperioden. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 18 Byggmesterskolen 10 år

19 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederstudiet har blitt gjennomført 14 ganger rundt i landet i perioden , og rundt 200 deltakere har fullført. Studiet er modulbasert og består av fire 2-dagersmoduler + eksamen. Målgruppen er alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser. smessig består studiet av et utvalg temaer som er viktige for byggeplasslederfunksjonen, satt sammen i en bestemt rekkefølge. En viktig målsetting med studiet er å gjøre deltakerne i stand til å bygge opp/vurdere en komplett prosjektdokumentasjon med utgangspunkt i lov- og forskriftskravene. Andre viktige målsettinger er å øke effektiviteten, holde konfliktnivået nede, samt bedre det økonomiske resultatet i det enkelte prosjekt. Grunnet endringer i plan- og bygningsloven og byggherreforskriften og reviderte og nye standardkontrakter er Byggeplasslederstudiet nå fjernet fra kurskatalogen i påvente av en større revisjon slik at vi kan oppretthold et dagsaktuelt nivå. Tidspunkt for lansering av nyrevidert Byggeplasslederstudium vil bli annonsert på våre hjemmesider Byggmesterskolen 10 år 19

20 Etterutdanning for tømrere Kommer 2013 Modul 1 Konstruksjoner 3 dager Tegningsforståelse Laster og krefter Festemidler Sikring av tak Toleranser Materialanvendelse Bruk av sjekklister Ansvarsfordeling Modul 2 Bygningsfysikk 3 dager Isolering Tetting Fukt Brann Lyd Ventilasjon Spesielle rom Det nye kurskonsept tar sikte på å etterutdanne tømrersvenner. Både nyutdannede og de som har jobbet noen år i faget. Behovet for etterutdanningen har vokst frem i takt med en gradvis svakere fagutdanning som følge av de siste to reformer, R94 og Kunnskapsløftet. En annen årsak er tømrerfagets behov for tilføring av ny kunnskap og fordypning i et stort fag i kontinuerlig utvikling. Etterutdanningen vil bli gjennomført som fullskala pilotkurs i Deretter vil det bli utdannet instruktører. Meningen er at etterutdanningen skal tilbys landsdekkende fra og med 2013, og gjennomføres av lokale lærekrefter. Byggmesterforbundet sentralt administrerer etterutdanningen, leverer undervisningsmateriellet og sertifiserer instruktørene. Målsetningen er å øke bedriftens konkurranseevne ved å utdanne dyktige og selvstendige tømrere. Opptakskrav: Svennebrev i tømrerfaget 20 Byggmesterskolen 10 år

21 Modul 3 Modul 4 Eksamen ROT 3 dager Byggeplassen 2 dager 1 dag Energieffektivisering Byggemetoder Byggematerialer Byggeskikk og stilarter Riving og gjenbruk Farlige stoffer Fremdriftsplanlegging Rigging av byggeplassen HMS Avfallshåndtering Mottakskontroll Oppslagsverk Dokumentasjon Samarbeid Oppsummering Repetisjon Eksamen Gjennomføring: Etterutdanningen er inndelt i fire 2- og 3- dagersmoduler + eksamen. Undervisningen består av forelesing, erfaringsutveksling og gruppearbeid. I piloten vil det bli utprøvd en modell med veiledere bestående av svært erfarne tømrere, som har til oppgave å følge opp deltakerne mellom samlingene. Det er ca. to måneder mellom hver samling. Hele etterutdanningen gjennomføres på ca. 8 måneder. Kompetansebevis: Deltakelse på enkeltmoduler vil bli bevitnet med kompetansebevis utstedt av Byggmesterforbundet. For fullført og bestått etterutdanning utsteder Byggmesterforbundet et sertifiseringsbevis. : Er ikke fastsatt Byggmesterskolen 10 år 21

22 Lese- og skrivevansker Over en tredjedel av den norske befolkningen sliter med en eller annen form for lese- og skrivevansker. Selv om det ikke er utført spesielle undersøkelser i bygg- og anleggsbransjen, er det grunn til å tro at andelen er enda høyere her hvor mesteparten av verdiskapningen skjer gjennom praktisk arbeid. I en bransje med stadig strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon i form av kontrakter, søknader, kontroll-systemer og sjekklister, ser vi det som viktig å formidle aktuell informasjon om temaet til våre medlemmer og potensielle kursdeltakere. Tilrettelagt eksamen På våre kurs med eksamen kan deltakere med dokumenterte lese- og skrivevansker søke om forlenget eksamenstid. I særlige tilfeller kan det avlegges eksamen i en kombinasjon av skriftlig og muntlig, eller ren muntlig eksamen. Dysleksi Norge Dysleksi Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker. Medlemskap i Dysleksi Norge er åpent for alle dyslektikere, pårørende, fagpersoner, skoler og andre interesserte. Ønsker du å lære mer om lese-/skrivevansker og aktuelle hjelpemidler, kan du ta kontakt med Dysleksi Norge. Telefon: E-post: 22 Byggmesterskolen 10 år

23 Hvorfor bør dine ansatte gå på kurs? Byggesaksforskriften stiller krav til at personell i foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha nødvendig og oppdatert kunnskap om plan- og bygningsloven relatert til virksomheten. Foretaket avgjør selv hvordan dette kravet best kan løses, men intern opplæring skal kunne dokumenteres. Ved å delta på kurs som tilbys i Byggmesterskolen, vil bedriften kunne dekke og dokumentere store deler av den nødvendige opplæringen. For mer utdypende informasjon om bestemmelsen, se veiledning til byggesaksforskriftens 10 1 bokstav e (opplæring) på Byggmesterskolen 10 år

24 Byggmesterskolen Byggmesterskolen er Byggmester forbundets samlede kursvirksomhet. Design & produksjon:

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Kurskatalog 2016 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 KURSKATALOG 2017 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre! Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Ta et steg videre! tilbyr nå fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Hvem er kontrolløren?

Hvem er kontrolløren? Hvem er kontrolløren? Uavhengig solid fagperson Kjenner regelverket Har tillit får tillit Kan ha sentral godkjenning 104 Når kreves kontroll? Kun ved søknadspliktige tiltak etter pbl. 20-1 Obligatoriske

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom Våtromsdagene 2010 Alt henger sammen med alt Også i våtrom Kvalitetssikring i Fagrådet for våtrom Prosess startet jan 2010 Kvalitetssikre t ik alle aktiviteter it t 1 Administrasjon 2 Godkjent våtromsbedrift

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8 En ny og modernisert Mesterutdanning fra bransjeforeningene i byggenæringen Side 1 av 8 Hva og hvem er Blimester? Åtte landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen har gått sammen om å utvikle en

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III Oppdragsbeskrivelse Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg Innhold 1 GENERELT... 3 1.1 Om Forsvarsbygg... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

Videregående kurs i universell utforming for håndverkere

Videregående kurs i universell utforming for håndverkere Videregående kurs i universell utforming for håndverkere NOK 100 000 NOK 1500 Du velger prislappen Ikke alle kursinvitasjonene i postkassen forsvarer å ta ansatte ut av jobb en hel dag. Når det handler

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910 Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter Oslo, 22.03.2012 Er sertifisering nok et pålagt krav? Sprinklermarkedet i Norge: Ca 500 000 monterte sprinkler

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne Nye kontrollregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A 220514.docx Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER...

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov- og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge Krav og muligheter til framtidens bygg Guro Hauge Hva har skjedd til nå? 2000-2005: Lavenergiboliger som forbildeprosjekter 2005: Soria Moria lavenergiboliger som forskriftsstandard 2007: TEK 2007 2008:

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til 4 dagers Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer)

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF «Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF Næringsforeningen i Rogaland «Utfordringer og muligheter «Stein Hesstvedt / MLF 30.03.17 MLF MLF - et stort et stort fellesskap fellesskap - 295 medlemsbedrifter

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Verkstedmaskiner Modul DOK 02-FX Inkluderer Klasse/ Kode F1

Detaljer

for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap OPPKLARENDE INFORMASJON DELTAKELSE SPØRSMÅL SAMARBEID MÅLSETTING OPPLÆRING LOVPÅBELAGT GJENNOMFØRE

for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap OPPKLARENDE INFORMASJON DELTAKELSE SPØRSMÅL SAMARBEID MÅLSETTING OPPLÆRING LOVPÅBELAGT GJENNOMFØRE Kurs og kompetanse for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap OPPKLARENDE POSITIVITET VIKTIGHETEN POPULÆRT INFORMASJON DELTAKELSE SPØRSMÅL SAMARBEID MÅLSETTING OPPLÆRING LOVPÅBELAGT GJENNOMFØRE KUNNSKAP

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Kurskatalog våren 2013

Kurskatalog våren 2013 Kurskatalog våren 2013 2 KURSKATALOG 3 KURSKATALOG Praktiske opplysninger Påmelding sendes til: kompetanse@obos.no Ved påmelding oppgis selskapsnummer og navn på boligselskap, samt deltagers navn, adresse

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 8/2006 www.opak.no OPAK-SEMINAR Vi inviterer med dette til høstens faglige seminarer! Høstens program legger vekt på nye standarder og endrede regelverk, bl a ny bygge- og anleggskontrakt,

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer