KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS"

Transkript

1 KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: E-post:

2 KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert i desember 1997 og har drevet som AS siden august Vi driver en bedrift, som i hovedsak er basert på kursvirksomhet i tillegg til en butikk med assortert utvalg innen brannvernprodukter. I tillegg driver vi med tjenester som feiing, kontroll og vedlikehold av slukkeutstyr og service av dykkerutstyr. OBN - Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen, er et servicekontor for opplæring, og et bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Lærlinger er vår hovedprioritet. Vi er et opplæringskontor, som legger til rette alle de forhold en lærling har i sin lærebedrift. Norsk Fagskole - er en kompetanse og utdanningsbedrift som leverer kurs, opplæring, etter- og videreutdanning, samt rådgivning til enkeltpersoner, privat og offentlig næringsliv over hele landet. Vårt hovedkontor ligger i Tromsø. I tilegg er det etablert regionskontorer på Finnsnes, i Alta, Trondheim, Oslo og Kristiansand. Firmaet ble startet i IT-Kunnskap - ble etablert høsten 1997 og har siden den gang drevet med kurs innen IT (data), yrkesrettede kurs og skreddersydde kurs. Vi har hovedkontor på Kunnskapsparken i Steinkjer. Samarbeidet - vi lanserer i 2010, er å tilby en omfattende kurskatalog til våre kunder og medlemsbedrifter. Sammen har vi bred erfaring innen kurs og opplæring for unge og voksne, og ønsker med dette samarbeidet å kunne tilby et mer utfyllende tilbud for våre kunder og medlemsbedrifter. Lokalene - våre ligger i Lensmann Havigs gt 2. Her har vi egne møterom, hvor vi kan ta i mot opptil 45 stk. Vi har et stort møterom, og et mindre hvor vi kan plassere 15 stk. Begge rom er utstyr med hva som trengs av hjelpemiddel for å holde kurs. Møterom brukes hovedsakelig av oss for kursing, men tilbys også som utleie hvis bedrifter ønsker å ha egne møter, eller kurs. Geografisk - reiser vi gjerne ut for å holde kurs. Vi har egne kursholdere, og vi reiser dit hvor det er behov for oss. Kick-off - for bedrifter og lag arrangerer vi på forespørsel. Ta kontakt med oss for spørsmål, eller se på vår nettside for mer info. Vi har samarbeidspartnere på områder som omfatter paintball, sjørafting, havfiske klatring osv. Ta kontakt for å få et skreddersydd opplegg for ditt ønske. 2

3 FINNER DU IKKE KURSET DU ØNSKER I INNHOLDSREGISTERET, TA KONTAKT MED OSS OG VI VIL GJØRE VÅRT YTTERSTE FOR Å PRØVE Å HJELPE DEG MED Å FINNE EN LØSNING. KURSSENTERET NAMSOS VIL HELE TIDEN JOBBE FOR Å UTVILKLE SORTIMENTET I VÅR KURSKATALOG. VI TILRETTELEGGER ALLE KURS ETTER BEHOV. INNHOLDSFORTEGNELSE Brann og brannvern Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Brannvernleder Industrivern grunnkurs Røykdykking Grunnleggende brannvern Sikker barnehage Kompetansebeviset (grønt og rødt kompetansebevis) Varmearbeider - Sertifisering og Resertifisering Kjemikaliekurs HMS, bygg, anlegg og industri Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28 Side 29 Side 30 Side 31 Side 32 Side 33 Grunnleggende førstehjelpskurs Hjertestarterkurs Asbestsanering HMS for ledere 40 timers verneombud/ledere Fallsikring Stillaskurs (bygger) Stropp- og anhukerkurs Rigger Off-shore Ny plan og bygningslov Norsk standard Bro og Traverskran Personløfterkurs Våtromskurs, grunn og A-modul og oppgradering A-modul Våtromskurs B-modul Paragraf 555, bruk av arbeidsutstyr Teori til svennebrev i tømrerfaget Teori til fagbrev i Salg- og servicefaget Truckførerkurs Anleggsmaskinførerkurs Faglig lederkurs (for instruktører med lærlingeansvar) Laftekurs IT-kunnskap Side 34 Side 35 Side 36 Side 37 Side 38 Side 39 Side 40 Grunnkurs databehandling / seniorkurs Office grunnkurs Excel/Word/Powerpoint/Outlook Office videregående Excel/Word Windows 7 timers grunnkurs Datakortet 120 timer 40 timers innføringskurs AutoCAD grunnkurs 18 timer, AutoCAD videregående kurs 18 timer Hobby og fritid Side Dykkerkurs (PADI) 3

4 BRANNVERNLEDER Kurset gir de kvalifikasjonene som Forebyggendeforskriften stiller til brannvernledere i særskilte brannobjekter KURSINNHOLD: Brannvernlederen Hva kreves av en brannvernleder? Hva skal en brannvernleder gjøre? Lover og Forskrifter instrukser Dokumentasjon Øvelser og opplæring Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn HMS forskriften Instrukser som skal hindre brann Rutiner for å hanskes med branntilløp Planer for opptreden i brann Hvem har ansvar for dokumentasjonen? Hva skal dokumenteres? Hvordan skal dokumentasjonen gjøres? Brannteori Bygningsmessig brannvern Aktive brannverntiltak Praktiske øvelser 2 DAGERS KURS M/PRAKTISK ØVELSE 4

5 INDUSTRIVERN - GRUNNKURS KURSINNHOLD: Lovgrunnlag, oppgaver og ansvar Opptreden på skadestedet Førstehjelp Brann / orden Etter gjennomført grunnopplæring, skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter, slik at de aktivt kan delta i det brann- og ulykkesforebyggende arbeid på bedriften og ivareta beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom. Risikovurdering Innsatsøvelse HVORFOR ENDER NOEN BRANNTILLØP I KATASTROFE? Tilleggstjenester for industrivern i berdskapsklasse I og II Forsterket førstehjelp Forsterket brannvern Røyk- og kjem.dykking Kjemikalievern Alt personal i industriverngruppene skal gjennomføre 12 timers opplæring i tilleggstjenesten. Dette kommer i tillegg til grunnopplæringen. 3 DAGERS KURS (24 TIMER) 5

6 RØYKDYKKING Modul-basert Røykdykkeropplæring Opplæringsprogram for røykdykkere. Pyrosec as har gjennom de siste 4 årene utarbeidet et modulbasert opplæringsprogram for røykdykkere, spesielt tilpasset deltidsbrannvesen. Programmet er utviklet i samarbeid med Sintef Unimed og prøvd ut mot et hundretalls røykdykkere i perioden. Prosjektet har hatt støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Ideen bak programmet er at røykdykkere i et deltidsbrannvesen skal ha samme kompetanse og ferdigheter som røykdykkere som er ansatt på heltid i de større brannvesenene. Det er mulig å oppnå ved systematisk opplæring og tester som er målrettet mot de egenskapene som er viktige for røykdykkere. Programmet bygger på 16 moduler, hvorav 10 er rettet mot de mest sannsynlige innsatssituasjonene som et brannvesen vil komme ut for. De 6 øvrige er grunnmoduler som skal sørge for at røykdykkeren skal ha den best mulige ballasten til å være en sikker og effektiv røykdykker. Sentralt i programmet er en testmetode av røykdykkerne (Pyrosec-testen) som gir svar på det som benevnes som det totale prestasjonsnivået, dette er et uttrykk som angir røykdykkerens mestring i forhold til de fire egenskapene: fysisk kapasitet, arbeidsteknikk, stressmestring og pustekontroll. På bakgrunn av 750 gjennomførte tester, er det vår erfaring at at alle røykdykkere har et betydelig forbedringspotensiale uavhengig av fysisk kapasitet. Fysisk kapasitet er imidlertid en avgjørende egenskap for en røykdykker og blir ivaretatt ved den obligatoriske testen som er hjemlet i kjemikalieforskriften. I testen måles det en rekke parametre som ligger til grunn for beregning av en indeks som angir røykdykkerens prestasjonsnivå. Dersom indeksen er langt under en eller under en ved flere tester, gir måleverdiene grunnlag for individuell veiledning av røykdykkeren for å bli bedre. Gjennom testen etterstrebes det at røykdykkeren skal finne sitt optimale innsatsnivå som er den beste balansen mellom de fysiologiske endringene som belastningene i en røykdykkerinnsats kan påføre røykdykkerne på den ene sida, og den mentale reserven som er nødvendig for å ivareta evnen til å tenke rasjonelt og gjøre sikre valg på den andre. Jo høyere indeksen er, dess nærmere er røykdykkeren sitt optimale innsatsnivå. Røykdykkerens egen erfaring ved gjennomføringa av testen og testresultatet, er en referanse som har overføringsverdi til reelle innsatser som røykdykker. Røykdykkere som ikke er fornøyd med testresultatet, vil ha muligheten til, i løpet av det samme kurset, å gjenta testen etter veiledning for å oppnå maksimal læring. Det vedlagte kursprogrammet skisserer et opplæringsløp over tre år på til sammen 128 timer, fire av kursene er over tre dager og de to siste over to dager. Kursene er bygd opp systematisk på den samme måten med relevante temaer (moduler), der vi tar utgangspunkt i definerte hendelser. Disse hendelsene analyseres ved hjelp av det vi kaller fasemetodikk som gir løsninger både i den operative fasen og i forhold til korpsets ressursbehov og behovet for opplæring og øvelser. Kurs 1 i denne planen er det vi tidligere har kalt nybegynnerkurs, de øvrige kursene er nye, men bygger på deler av de kursene som vi har avholdt i flere år tidligere. HELSE FYSIOLOGI OG ANATOMI BRANNTEORI UTSTYRSLÆRE NØDPROSEDYRER OG RISIKOREDUSERENDE TILTAK TOTAL MESTRINGSKAPASITET OG DET OPTIMALE INNSATSNIVÅET SYSTEMATISK INNSATSMETODIKK VANNRELATERTE INNSATSSITUASJONER HØYDERELATERTE INNSATSSITUASJONER BYGNINGSBRANN BRANN I HELSEINSTITUSJON LANDBRUKSBRANN BRANN I STØRRE BYGNINGER FARLIG GODS-ULYKKER KJØRETØYULYKKER BRANN I FJELLANLEGG BRANN I SKIP GRUNNL 6

7 GRUNNLEGGENDE BRANNVERN De to første minuttene - Hvorfor branntilløp blir katastrofer? Kritiske faktorer - Hva må gjøres? - Hvordan gjør vi det? Dokumentasjon - Hva sier lovverket? - Hvem har ansvar? Praktiske demonstrasjoner og slukkeøvelse - Demonstrasjon av brann, på person, frityrbrann, BLEVE (ekspolosjonsfare) i gass/ sprayboks - Lære å bruke slukkeutstyr, pulver / skumslukker. 3 TIMERS KURS 7

8 SIKKER BARNEHAGE Risikoforhold i barnehager Forebyggende tiltak og planverk Den enkeltes ansvar Grunnleggende brannvern og førstehjelp i forhold til kartlagt risiko Funksjon og teknikk i bruk av aktuelt slukkeutstyr. Praktisk trening Hjerte og lungeredning 5 TIMERS KURS 8

9 KOMPETANSEBEVIS Kompetansebevis: For personer skal ordningen kunne føre fram til utstedelse av kompetansebevis. For å få kompetansebevis og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet. For vannbaserte slokkeanlegg utstedes blått kompetansebevis. Det vil si at personen skal kunne utføre vedlikehold etter NS-EN Kompetansebeviset vil være en del av den dokumentasjon som kreves for aktører i denne bransjen. For håndslokkere utstedes kompetansebevis i to typer, Kategori Rød og Grønn. Kategori RØD vil si at personen skal kunne utføre kontroll av trykkladde pulver-, vann- og skumapparater i henhold til NS 3910, tillegg B, kolonne 1. Kategori GRØNN vil si at personen skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere som nevnt i NS 3910 (og kontroll av brannslangetromler etter NS-EN Trer helt i kraft 1. juli 2009). 2 DAGER RØDT 4 DAGER GØNT 9

10 VARMEARBEIDER KR AV INNFØR T 1. J ANU AR OM OPPLÆRING OG GODKJENT SERTIFIK AT FOR Å UTFØRE VARME AR BEIDER, KRE VER FOR NYE LSE H VERT FEM TE ÅR. Resertifiseringskurs 3,5 t Er for de som må fornye sikkerhetssertifikatet for å kunne utføre varme arbeider, f eks snekkere, rørleggere, vaktmestere, sveisere, industriarbeidere etc. TEMA: R i s i k o a n a l ys e. A n s va r. F o r e b yg g e n d e t i l t a k. Resertifiseringskurs 4 t Er beregnet på de som må fornye sikkerhetssertifikatet og som trenger dokumentasjon for gjennomført slukkeøvelser (2 år). Sertifiseringskurs 7 t Kurset er for de som ikke har sertifikat, og som trenger det for å arbeide med industri, bygg- og anlegg, verksted, offshore etc. TEMA: R i s i k o a n a l ys e. A n s va r. F o r e b yg g e n d e t i l t a k. S l u k k e ø ve l s e. TEMA: B r a n n f a r e r Å f o r e b yg g e r i s i k o A n s va r o g e r s t a t n i n g S l u k k e ø ve l s e. 8 1 Ar b e i d s o m m e d f ør e r r i s i k o f o r b r a n n. G j e n n o m f o r s i kr i n g s vi l k å r e n e s e t t e r f o r s i kr i n g s - s e l s ka p e n e kr a v t i l o p p d r a g s g i ve r o g t i l o p p d r a g s t a k e r o m b r a n n f o r e b yg g e n d e t i l t a k. D e kr e ve r o g s å a t d e s o m u t f ør e r va r m e a r b e i d e r p å s t e d e r s o m i k k e e r f a s t o g s p e s i e l t t i l r e t t e l a g t f o r s l i k t a r b e i d, s ka l h a o p p l æ r i n g. [ Ve i l e d n i n g t i l f o r s kr i f t o m b r a n n f o r e b yg g e n d e t i l t a k o g t i l s yn ] 7 TIMER SERTIFISERING 3,5 TIMER RESERTIFISERING 4 TIMER RESERTIFISERING M/SLUKKEØVELSE 10

11 KJEMIKALIEKURS Ved fullført kurs skal kandidaten ha kunnskaper og ferdigheter i å kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier. Arbeidsmiljøloven HMS-Datablader Klassifisering av kjemikalier YL-tall beregninger Giftlære og yrkeshygiene Håndtering av kjemikalieavfall Forurensing av miljø Verneutstyr og forebyggende arbeid Kontroll og oppfølging Merkeforskrifter oppbygging av merkeetiketter Behandling - førstehjelp 8 TIMERS KURS 11

12 GRUNNLEGGENDE FØRSTEHJELPSKURS Ingen bør dø fordi kollegaene ikke hadde lært førstehjelp. I henhold til HMS-bestemmelsene, skal derfor alle ansatte på en arbeidsplass ha grunnleggende opplæring i livbergende førstehjelp. Praksis: Trening i hjerte lungeredning på dukke, stabilisering og sideleie, stoppe blødninger. De to første minuttene Hva må gjøres? Skade/ulykkesstedet Egensikkerheten - Primærundersøkelse - Er situasjonen livstruende? - Varsling - Frie luftveier - Hjerte lungeredning - Stoppe blødninger - Stabilisering - Hindre varmetap - Avgrensning - Sikring - Evakuering - Tilkall assistanse - Brann - Trafikksituasjoner - Forgiftning - Smitte 3 TIMERS KURS 12

13 HJERTESTARTERKURS Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter Målgrupper: Ansatte i bedrifter, ledere og trenere i organisasjoner/lag, sykepleiere og sykepleierstudenter, medisinstudenter i 1-3 studieår, alle leger som ikke skal beherske AHLR Ambulansepersonell på grunnleggende nivå, vaktpersonell (vektere, brannmenn, politi etc.) legefolk i førstehjelpsgrupper, familiemedlemmer til spesielt utsatte pasienter. På dette kurset får du lære å bruke en halvautomatisk hjertestarter på en trygg og effektiv måte For å delta på dette kurset forventes det at du kan utføre basal hjerte-lungeredning (HLR) 4 TIMER 13

14 ASBESTSANERING Asbest er et meget helseskadelig materiale, virksomheter som utfører sanering av asbest må derfor ha Arbeidstilsynets tillatelse for å utføre sanerings arbeider. Norsk Fagskole setter deg i stand til å få denne tillatelsen og har lang erfaring med opplæring innenfor asbest-sanering. Arbeidstilsynet stiller strenge krav til håndtering av abestholdige materialer. Alle arbeider som medfører fare for spredning av fibre er meldepliktig og underlagt krav til vernetiltak. Nedriving eller bearbeiding av asbestholdige materialer skal derfor kun skje av godkjente virksomheter. Asbestholdige materialer skal pakkes forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Gjennomføring: Har du behov for utvendig asbestsanering deltar du på de to første dagene som består av teori. Har du behov for både innvendig og utvendig asbestsanering deltar du på alle tre dagene. Dag tre består av praksis. Hvis du bare har behov for sanering av asbestsementrør, ta kontakt slik at vi kan tilpasse kurset etter dette behovet. For alle alternativ avlegges skriftlig prøve, som må bestås. 2-3 DAGER 14

15 HMS FOR LEDERE Arbeidsmljøloven krav til ledere: Arbeidsmiljøloven er en minimumslov. Loven fordeler ansvar og oppgaver og beskriver de arbeidsmetoder som skal følges. HMS-systemet i bedriften skal fange opp alle sider ved bedriftens arbeidsmiljø. Det kreves at det utarbeides mål for HMS-arbeidet, og arbeidet skal organiseres planmessig. Hvilke krav stiller lov og forskrift? Tilrettelegging av det psykososialt arbeidsmiljø Hvordan finne tid til HMSarbeidet i en travel hverdag? Hvordan få et HMS-system som fungere i praksis God lederpraksis i HMS: HMS er en del av bedriftenes hverdag, og HMS-arbeidet bidrar til å skape gode og lønnsomme bedrifter. Den enkelte leder må vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å få HMS inn som en naturlig del av den daglige virksomheten. 8 TIMER 15

16 40 TIMERS VERNEOMBUD / LEDERE Arbeidsmiljø: Med kurset oppnår du en forståelse for hvilke lover og regler som gjelder for arbeidslivet, og hvordan man kan bidra til en sikker og helsevennlig arbeidsplass i et positivt arbeidsmiljø. Kurset er beregnet for verneombud, ledere, mellomledere samt medlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Innføring i verne- og miljøarbeid Rolle og ansvarsfordeling. Aktørene i HMS- arbeidet. Verneombudets rolle og oppgaver. Innføring i rbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og annet aktuelt egelverk. Mål: Gi deg en innsikt og forståelse av HMS arbeidet i virksomheten. Tilføre deg kunnskaper om Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriftens intensjoner slik at disse kan brukes som redskap og oppslagsverk i verne og miljøarbeidet. Kunnskaper om fysisk arbeidsmiljø herunder støy, belysning, klima, ergonomi, og trivsel. Kunnskap om forebyggende tiltak, ulykkesvern og bruk av verneutstyr. Psykososialt arbeidsmiljø. Hvordan gjennomføre et systematisk HMS- arbeid i bedriften. Sykefraværsarbeid og IA- avtale. 40 TIMER 16

17 FALLSIKRING Fallsikring: Vi legger i hovedsak vekt på å gi blivende riggere opplæring i sikker bruk, kontroll og vedlikehold av fallsikringsutstyr. Gjøre seg kjent med produsentens bruksanvisning og kunne anvende denne. Opplæringen bygger på de bestemmelser som kommer klart frem i forskriften til Arbeidsmiljøloven( best.nr. 555 ) Bruk av arbeidsutstyr, samt ( best. nr. 524 ). NORSOK S-002 N Arbeidsmiljø - Vedlegg B Fallsikringsutstyr Forskrift om personlig verneutstyr best. nr. 524 Når skal fallsikringsutstyr brukes / Risikovurdering Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner Egen- og ekstern kontroll av fallsikringsutstyr - Kameratsjekk Vedlikehold og lagring Kasseringsregler Dokumentasjon Prøve Riktig bruk av fallsikringsseler, bruk av blokker og falldemper Forankringspunkt 2 DAGER (16 TIMER) 17

18 STILLASKURS (BYGGER) Stillaskurs - Teori og praksis: Forskrift om stillas (forskrift 555, 46C, pkt. 14) med hjemmel i Arbeidsmiljøloven fastsetter krav til opplæring for de som skal bygge eller endre stillaser over 5 meter. Kravet om stillassertifikat kreves selv om du og din bedrift i årevis har bygget stillaser uten uhell. Det er bedriftens ansvar å sørge for at arbeidstakere som bygger stillas får nødvendig opplæring (stillassertifikat). Det er de samme krav til opplæring for de som foretar endringer på stillas, som for de som bygger stillas. Brukere av stillas vil derfor ofte ha behov for opplæring i bygging og endring av stillas på lik linje med de som bygger stillas. Planlegging for montering eller endring av stillaser Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander Tillatte belastninger Vindforankring Kontroll av stillas Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS) Skriftlig eksamen 4 timer 3 DAGER (27 TIMER) 18

19 STROPP-OG ANHUKERKURS Stropping og Anhuking: Riktig bruk av løfteredskap har stor betydning for sikkerheten på arbeidsplassen. Det er anhuker og signalgivers ansvar at lasten blir korrekt og sikkert stroppet og at riktige signaler blir gitt. Feil informasjon og slurv kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader. Mål med kurset: Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgiving. Gi kunnskap om lovfestede forhold for kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon. Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet. Hindre ulykker og gjøre en bedre jobb. Innledning / generell informasjon Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr Arbeidsutstyrets konstruksjon og virkemåte Kontroll og ettersyn Arbeidsmiljø Godshåndtering Farlig gods Se våre nettsider for gjennomføring 19

20 RIGGER (OFFSHORE) Rigging: Kurset gir deg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås. Benytter du transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last i ditt daglige virke, må du ha riggerkurs. FORKUNNSKAPER - OPPTAKSKRAV Modul O 1.1 Bruk av løfteredskap (stroppekurs) Kursinnhold: Modul O 2.2 Fallsikring Prinsippene for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og /eller vertikal forflytting av last. Modul 1.1 (8 timer) Modul G11 (16 timer) Modul O-2.2 (16 timer) Modul O-3.2 (32 timer) 20

21 NY PLAN OG BYGNINGSLOV Ny plan- og bygningslov settes i kraft 1. juli 2010 Den nye plan- og bygningsloven skal medvirke til at boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten. Reglene om byggesaksbehandling blir mer oversiktlige. Fokus på kvalitet skjerpes i byggesaken. Vurderingen av foretak skal bli bedre, det skal brukes mer uavhengig kontroll og det skal føres mer tilsyn med byggetiltakene. Ny plan- og bygningslov Ny teknisk forskrift (TEK) Ny forskrift om byggesak og ansvar Ta kontakt for priser Ta kontakt for gjennomføring 21

22 NORSK STANDARD Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Uten standarder ville samfunnet gått i stå. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der skruer og mutre ikke lenger skulle passe sammen. Eller hva hvis det hadde vært 100 måter å skru i en lyspære på? Eksempler på standarder Husbygging Elektriske apparater Kontroll av slukkeutstyr Ta kontakt for priser Ta kontakt for gjennomføring 22

23 BRO OG TRAVERSKRAN Bro- og traverskranfører: Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, stabilitet, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. NB! Deltakeren må kunne dokumentere 40 timer veiledet praksis i bedrift før kompetansebevis utstedes. modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 2.3 Løfteredskap modul 2.7 Bro- og Traverskran modul 3.7 Kontroll og vedlikehold 6 dager (48 TIMER) Arbeidsmiljøloven 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkesog helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Sertifisert sikkerhetsopplæring 47 Forskrift nr 608 ( 555 ) Bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i 48 og 49, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. 23

24 PERSONLØFTERKURS Personløfter/Lift: Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, stabilitet, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Etter kurset skal deltakerne kunne: Føle seg mer sikker i sin rolle som bruker av personløfter/lift Redusere risikoen for å skade seg selv, andre og utstyr Bli en dyktig bruker av personløfter som arbeider både sikrere og smartere Forstå regler, rettigheter og plikter 47 i forskrift 555 (Bruk av arbeidsutstyr) Den som skal bruke arbeidsutstyr, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende. Innhold: På kurset er det lagt vekt på grundig gjennomgåelse av kjøreteknikk og kjennskap til begrensningene for de forskjellige personløfter/lift typer - hva som er riktig og hva som er galt. Den kontroll og vedlikehold personløfter/liftføreren skal kunne gjøre av personløfter/lift og tilhørende utstyr blir gjennomgått. Videre omtales sikkerhetsutstyr til personløfter/lifter og sikkerhetsrutiner. Kunnskap om bruksegenskaper, begrensninger, osv. er også nyttig kunnskap for personløfter/ liftførere. Omtale av stabilitetsberegning og momenter, oppstilling, oppbygning, klasseinndeling er tatt med. Arbeidsmiljø, aktuelt lovverk, ergonomi, verneutstyr, sikkerhetsskilting, m.m., blir også omtalt. Etter gjennomgått kurs som utdyper stoffet med teoretisk opplæring, praktiske prøver og avsluttende prøve, vil man som liftfører med personløfter/liftførerbevis ha et godt grunnlag og kjennskap til sikker bruk av personløfter/lift. Drivkilder og hydraulikk Forskrift Kontroll og vedlikehold Førbrukskontroll Krav til opplæring Årlig sertifisert kontroll Avslutning med prøve Hvorfor opplæring? Se våre nettsider for gjennomføring Bruk av arbeidsutstyr Helse, miljø og sikkerhet 24 Klasseinndeling A og B

25 VÅTROMSKURS A-MODUL Bli våtromssertifisert: Vi sertifiserer fagfolk og bedrifter slik at Byggebransjens våtromsnorm (BVN) oppfylles gjennom kunnskap, tverrfaglighet og prosjektstyring. Fagrådet for våtrom (FFV) har vedtatt læreplaner og krav til opplæring og sertifisering av våtrom. Grunnmodul: Alle som ønsker sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, må først ha gjennomført grunnmodulen før man kan ta fagmodul og eksamen. Det vil si at grunnmodulen alene gir ingen sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, men grunnmodulen må være gjennomført før deltakelse på Modul A-C. FFV fastsetter og reviderer læreplanen for Grunnmodul våtrom. Modul A: FFV har fastsatt at fagarbeider som skal utføre arbeid i våtrom etter BVN må ha gjennomført og bestått Grunnmodul våtrom og fagkurset Modul A - Utførelse. Bestått eksamen gir våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom, innenfor vedkommendes fagområde. Ønsker en fagarbeider sertifisering innenfor flere fagområder, må vedkommende ha ny kursmodul (Modul A) for hvert fagområde det ønskes våtromssertifikat for. Fagarbeideren må også dokumentere faglige kvalifikasjoner for hvert fagområde. SERTIFIKAT-TYPER A1 Betong- og murfag GRUNNMODUL 25 TIMER A-MODUL 7 TIMER (INKL. EKSAMEN PÅ 4 TIMER) A2 Byggtapetserer, maler og taktekkerfaget A3 Rørleggerfaget A4 Elektrikerfaget 25 A5 Tømrer- eller blikkenslagerfaget

26 VÅTROMSKURSKURS B-MODUL Bli våtromssertifisert: Vi sertifiserer fagfolk og bedrifter slik at Byggebransjens våtromsnorm (BVN) oppfylles gjennom kunnskap, tverrfaglighet og prosjektstyring. Fagrådet for våtrom (FFV) har vedtatt læreplaner og krav til opplæring og sertifisering av våtrom. Modul B: FFV har fastsatt at prosjekterende / faglig leder for våtromsarbeider iht. BVN må ha gjennomført Grunnmodul våtrom og bestått kurset Modul B Ledelse av prosjektering og utførelse. Bestått eksamen for B modul våtrom gir sertifikat som prosjekterende for våtromsarbeider og/eller sertifikat som faglig leder, og bedriften kan da bli godkjent våtromsbedrift ihht BVN. Norsk Fagskole tilbyr høyt kvalifiserte kurs. Oppdateringskurs Modul A og Modul B Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A eller B B-MODUL 15 TIMER Innhold: Oppdatering av BVN Oppdatering av opplæringskravene Nye lover, forskrifter, normer Erfaring med skader og skadeårsaker Eventuelle nye krav til faglig utførelsenye materialer/produkter og løsninger Forbedringspotensialer Kunnskapsutveksling OPPDATERINGSKURS 7 TIMER (A- og B-Modul) 26

27 PARAGRAF 555 BRUK AV ARBEIDSUTSTYR Formålet med forskriften er å fastsette krav til sikkerhet og helse ved arbeidstakeres bruk av arbeidsutstyr i arbeidet. Erfaringen tilsier at hoveddelen av ulykker i forbindelse med bruk av arbeidsutstyr skyldes måten arbeidsutstyret brukes på, og ikke feil ved konstruksjon og bygging av arbeidsutstyret. Kravene gjelder bruk av alle former for arbeidsutstyr, som i denne forskriften er et vidt spekter av produkter som maskiner, beholdere, verktøy og ethvert teknisk hjelpemiddel eller gjenstand som brukes ved fremstilling av et produkt eller for å utføre et arbeid, se forskriftens definisjon av arbeidsutstyr. Kravene gjelder alle aktiviteter som involverer arbeidsutstyr, og det stilles også krav til iverksetting av tiltak mot enhver fare forbundet med bruken, uavhengig om den har en fysisk, kjemisk eller annen årsak. De fleste av forskriftens krav har tidligere vært nedfelt i spesialforskrifter. Dette betyr at godt egnede og godt vedlikeholdte tekniske innretninger og arbeidsutstyr som virksomhetene allerede har, vil være i en slik stand at de med relativt liten innsats vil kunne oppfylle forskriftens krav. Eldre utstyr som ikke har blitt vedlikeholdt og passet i forhold til gjeldende bestemmelser, vil normalt trenge å bli oppgradert for å møte de tekniske kravene i denne forskriften. Ta kontakt for pris Ta kontakt for gjennomføring Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, enmannsvirksomhet og mot den som i henhold til krav i forskriften driver sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll. Den setter også krav til sertifiseringsorgan om at de skal dokumentere sin kompetanse. 27

28 TEORI TIL SVENNEBREV I TØMRERFAGET Tømrerfaget - hva gjør Tømreren? Tømreren kapper bjelker, bord, plater og andre deler i rette lengder og med rette vinkler og monterer de sammen med vinduer og dører til ferdige hus. Isolering, innvendig listing og legging av takstein kan også inngå i dette arbeidet For å kunne gjøre dette arbeidet, må tømreren kunne lese og forstå arbeidstegninger og i noen tilfeller selv gjøre enkle utregninger for å beregne vinkler, vekt og dimensjonering av bjelker og andre bærende konstruksjoner. Men som regel er dette gjort av arkitekter og ingeniører. Tømreren lærer i utdanningen sin også mer spesielle byggemetoder som lafting, dvs. tradisjonell sammenføyning av stokker som bygningsmateriale i stedet for med reisverk og bord. Noen tømrere spesialiserer seg på denne og andre spesielle byggemetoder. Andre spesialiserer seg på rehabilitering og restaurering av eldre hus. En stor andel tømrere arbeider med bygging av nye hus, det være seg både bolighus, større boligbygg og næringsbygg. I næringsbygg og større boligbygg vil arbeidet for eksempel bestå i bygging og montering av lettvegger og tak for leiligheter og kontor, samt plating og listing. Etter gjennomført kurs skal deltakerne gjennomføre eksamen på en videregående skole, en tverrfaglig praktisk eksamen. I tillegg til godkjent teori må man ha inntil 60 måneders praksis i relevant arbeid i 100 % stilling for å kunne melde seg opp til fagprøve. Praksisen må være opparbeidet de siste 10 årene. Praksis kan opparbeides etter avlagt teoretisk eksamen. Praksis i stillinger mindre enn 50 % kan underkjennes. Praktisk fagprøve kan først avlegges når en har bestått den teoretiske tverrfaglige eksamen, og tilstrekkelig praksis er dokumentert og godkjent. Bransje- og verktøylære I forbindelse med fagbrevutdanning kan det søkes ulike støtte / stipendordninger. Nivået på hvor mye den enkelte deltaker her kan få, avhenger hvilken fagorganisasjon den enkelte tilhører. Byggeteknikk og bygningsfysikk Enten med undervisning over helgesamlinger over 2 semester, ca 1 helg i måneden Eller med undervisning ca 1 ettermiddag/kveld i uka over 2 semester. Råbygg og utvendig arbeid Innvendig arbeid Tegning 28

29 TEORI TIL FAGBREV I SALG- OG SERVICEFAGET Salg og servicefaget: Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Kursinnhold: Salg og servicefaget dekker fagområdene: Salg, service og sikkerhet. Kompetansen du tilegner deg ved å gå opp til eksamen i Salg og servicefaget er tilsvarende det nivået som lærefaget i studiene på VG2 har i dag. Salg og servicefaget vil gjøre deg kvalifisert til en rekke spennende arbeidsoppgaver og karrieremuligheter innenfor fagområder og bransjer i servicenæringen. Den kompetansen som du tilegner deg er tilpasset lærefagene i studieretningen. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i kurset. Dagens servicebedrifter benytter seg i stadig sterkere grad av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Sentrale fag i læreplanen: Markedsføring og salg, sikkerhet samt økonomi og administrasjon. Praksisdelen Kravet for å gå opp til den praktiske prøven er minst 60 måneder allsidig praksis i faget. Det kan gis fratrekk i kravet for relevant skolegang. Praktisk prøve kan først avlegges når en har bestått teoretisk eksamen og tilstrekkelig praksis er dokumentert og godkjent. NB! Deltakerne kan gjennomføre teoriopplæring selv om full praksistid ikke er opptjent. I forbindelse med fagbrevutdanning kan det søkes ulike støtte / stipendordninger. Nivået på hvor mye den enkelte deltaker her kan få, avhenger hvilken fagorganisasjon den enkelte tilhører. Enten med undervisning over helgesamlinger over 2 semester, ca 1 helg i måneden Eller med undervisning ca 1 ettermiddag/kveld i uka over 2 semester. 29

30 TRUCKFØRERBEVIS Truckfører klasse 1-5: (for truck inntil 10 tonn) I Norge er det påkrevd at enhver som betjener en truck skal ha gjennomført godkjent truckførerkurs. De som ikke kan vise til slik opplæring er ikke kvalifiserte førere, og har etter loven ikke rett til å betjene en truck. Norsk Fagskole er sertifisert som opplæringsvirksomhet for alle truck-klasser og kan derfor utføre opplæring av truckførere og utstede kompetansebevis i henhold til arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter. Vi har godkjente og sertifiserte instruktører og kjører løpende truckførerkurs over hele landet. Formål med opplæringen Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi deg praktisk forståelse av prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr. Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på trucker. Etter praktisk grunnopplæring må man gjennomføre mengdetrening som avsluttes med en praktisk kjøreprøve på truck, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck. NB! Deltakeren må kunne dokumentere 20 timer veiledet praksis i bedrift før kompetansebevis utstedes. modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 2.2 Truck modul 3.2 kontroll og vedlikehold 28 TIMER 30

31 ANLEGSMASKINFØRER Anleggsmaskinfører: Sentrale arbeidsområder som anleggsmaskinfører er kjøring av ulike maskintyper, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser. Anleggsmaskinføreren skal kunne vedlikeholde maskinene, utføre variert anleggsarbeid, nivellere og utføre enklere stikking. Du må kunne utføre daglig og periodisk vedlikehold av anleggsmaskiner. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder. Kunnskap og ferdigheter: Det kreves ingen forkunnskaper for å ta anleggsmaskinfører-kurset. Anleggsmaskinføreren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget arbeid. Anleggsmaskinføreren skal kunne kommunisere med kunder og kolleger og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid i tråd med brukernes behov og samfunnets prioriteringer innenfor alle av fagets arbeidsområder. Man skal kunne anvende offentlige lover og forskrifter samt bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer knyttet til arbeidet, ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og andre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (HMS), og delta i vernearbeidet. Anleggsmaskinføreren skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik at det kan gi motivasjon til videre personlig og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid. modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 2.1 masseforflytningsmaskiner modul 3.1 kontroll og vedlikehold 40 TIMER (gjennomføres over to fortløpende helger, eller etter avtale med den enkelte bedrift) 31

32 FAGLIG LEDERKURS (FOR INSTRUKTØRER MED LÆRLINGEANSVAR) KURS FOR FAGLIG LEDERE OG INSTRUKTØRER I BEDRIFT OG YRKESFAGLÆRERE I VIDEREGÅENDE SKOLE Målgruppe for kursene: Faglig ledere, instruktører/veiledere som har opplæringsansvar for lærlinger i bedrift, samt yrkesfaglærere i videregående skole. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, v/ avd. for videregående opplæring, tilbyr et 2-dagers kurs for faglig ledere / instruktører i bedrift, samt yrkesfaglærere. Kurset er et ledd i Nord-Trøndelag Fylkeskommune sine rutiner angående godkjenning som lærebedrifter. KUNNSKAPSLØFTET: Bakgrunn og målsetting, innføring av nye betegnelser og struktur, konsekvenser for bedriftsopplæringa etc. VURDERING I BEDRIFTSOPPLÆRINGA: Alternative vurderingsmåter, vurderingskriterier etc. INSTRUKSJON OG VEILEDNING I LÆREFORHOLDET: Hva er instruksjon og hva er veiledning, virkemidler for å forbedre opplæring i bedrift, gevinsten av forbedret opplæring etc. Det er ingen deltakeravgift kurs og mat betales av 2 DAGERS KURS Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 32

33 LAFTEKURS Laftekurs: Sikker bruk av utstyr som motorsag, elektrisk høvel og ulike håndverktøy som høvel og bile (øks). Klargjøring og vurdering av tømmer for lafting. Herunder lære hvordan man hånterer stokkene slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Lære å lafte sammen knuter(nåver). Kjenne til at tømmeret synker sammen over tid. Kunne ta ut åpninger til dører og vinduer og særskilt kjenne til hvordan dette gjøres på laftebygg. (beitskier) Kjenne til bruken av dømlinger (for å styre tømmeret under synkning. Beregne takvinkler slik at torvtak blir liggende. Lafte opp røstinga og lafte inn rundåser. Bli kjent med stavlaft. Profilering av staver (stolper) Utstyr: Utstyr gjennomgås første kurskveld. Viktig at den enkelte venter med store innkjøp før kurset er kommet i gang. Det som skal medbringes for de som har eget ustyr: - hørselvern - klær som er tilpasset værforhold og årstid - øks - eventuelt elektrisk motorsag av typen Stihl og elektrisk høvel av typen Rebir. Har du ikke eget utstyr kan vi muligens anskaffe utstyr til rabatterte priser. Spør oss om utstyr til laftekurs. 120 TIMER (Kurset går på kveldstid med 4 timer i uka og det må påregnes at enkelte helgedager kan bli benyttet etter avtale med deltagerne. Kurset er stipulert til ca 120 timer. Kurset har maks 16 deltagere som rullerer på de ulike oppgavene med byggene. Kurset er planlagt med mest mulig praktisk arbeid.) 33

34 GRUNNKURS DATABEHANDLING/SENIORKURS IT-Kunnskap holder datakurs som er tilpasset seniorene i vårt nærområde (både i Namsos og Steinkjer). Dette i sammenheng med at dagens samfunn nesten forlanger at alle skal ha tilgang til en datamaskin, og samtidig være koblet opp mot internett for å bruke mulighetene som finnes der. Vi har nybegynnerkurs og påbyggingskurs kurs for Seniorer. Nybegynnerkurs (tastatur, mus, bli kjent med datamaskinen, bli kjent med programmer, med mer Internett og nettbank Påbyggingskurs Internett, søking med mer Bildebehandling Tekstbehandling E-post Windows (lagre, mapper etc.) 12 TIMER (3 timer x 4 dager) 34

35 OFFICE GRUNNKURS EXCEL/WORD/POWERPOINT/OUTLOOK Word er i dag det mest brukte tekstbehandlingsprogrammet vi har. Dette programmet har utrolige muligheter. Fortsatt er det mange som kun bruker datamaskinen som en skrivemaskin. Når du har gått et grunnkurs i Word kan du lage profesjonelle dokumenter. Du vil også effektivisere arbeidet ditt vesentlig. Excel er i dag det ledende regneark programmet, og er et enkelt og brukervennlig program, men samtidig et avansert program med mange muligheter. Skal du gjøre beregninger, lage budsjetter, sortere informasjon, fremstille tall grafisk, lage automatiske utregninger, er Excel programmet for deg. PowerPoint er et presentasjonsprogram hvor du kan lage presentasjoner til å formidle dine produkter og ideer. Mange bruker PowerPoint presentasjoner i møtesammenheng men man kan også lage presentasjoner som kjøres over data/tv skjermer for å informere eller reklamere om dine produkter. Her er det mange muligheter for den som ønsker å få frem et budskap på en profesjonell måte 14 TIMER 35

36 OFFICE VIDEREGÅENDE EXCEL/WORD WORD: Denne modulen krever at kandidaten kan utnytte et tekstbehandlingsprogram ved å bruke noen av de mer komplekse funksjonene i programmet. Med en kompetanse som ligger over grunnleggende nivå skal kandidaten effektivt kunne produsere tekstdokumenter av høy kvalitet. Kandidatens kompetanse skal inkludere ferdigheter som raffinert typografisk presentasjon og oppstilling av tekst, innsetting og håndtering av tabeller, bilder, diagrammer og avansert paginering. Kandidaten skal kunne produsere store komplette dokumenter og kunne bruke verktøy for fletting. EXCEL: Denne modulen krever at kandidaten kan utnytte et regnearkprogram ved å bruke noe av den mer komplekse funksjonaliteten i programmet til å produsere avanserte modeller. Med en kompetanse som ligger over grunnleggende nivå skal kandidaten effektivt kunne organisere data matematisk og logisk, hente ut informasjon, og bruke verktøyene i programmet for å presentere og produsere regnearkdata av høy kvalitet. Kandidatens kompetanse skal inkludere ferdigheter i behandling av celler i et regneark, utforming av matematiske og logiske formler ved å bruke de avanserte funksjonene som er tilgjengelig, samt redigering og bearbeiding av numeriske verdier, tekst og grafiske data. Kandidaten skal kunne produsere resultater fra flere arbeidsbøker, utforme diagrammer og makroer, sortere data og bruke funksjonaliteten i programmet for å optimalisere beregninger. 14 TIMER 36

37 WINDOWS 7 TIMER GRUNNKURS Windows er et operativsystem, altså som styrer programmene og det vi lagrer på maskinene. I dag er Windows på 90% av alle datamaskiner som selges. Uansett hva du skal bruke datamaskinen din til er det nyttig å kunne Windows. Ved å kunne bruke Windows vil du spare mye tid og irritasjon på å lete etter filer og lignende. Skrivebordet Hurtigmenyer Lagring Mapper Snarvei Hjelpe funksjonen Søke funksjonen Kontrollpanel OLE Installere skrivere Nettverk Installere / fjerne programmer og Windows komponenter 14 TIMER 37

38 DATAKORTET The European Computer Driving Licence (ECDL) er en felles europeisk dokumentasjon (et kompetansebevis) som viser at innehaveren har bestått en teoretisk prøve i de grunnleggende begrepene innen informasjonsteknologi (IT) og seks praktiske prøver som måler innehaverens kompetanse på bruk av datamaskinen. ECDL er et felles europeisk referansenivå som er støttet av Europaunionen (EU). ECDL er et IT-sertifikat, eller kompetansebevis, for alle Europeere. Det er rettet mot alle som trenger, eller ønsker, å vite hvordan man bruker en datamaskin. Det passer for alle yrkesgrupper og for personer som er på vei inn i arbeidslivet, og for alle aldersgrupper, fra 8 til 80. I dag blir kunnskap om informasjonsteknologi stadig viktigere for alle mennesker, i alle situasjoner, og ECDL dokumenterer enkeltpersoners reelle ITkompetanse. Grunnleggende teori Tekstbehandling (word) Database (access) Operativsystem (windows) Regneark (excel) Presentasjon (powerpoint) Nettverkstjenester (internett) 120 TIMER 38

39 INNFØRINGSKURS 1 / 3 av Norges befolkning kan ikke data Det er et faktum at en stor del av Norges befolkning ikke har basis IKT- ferdigheter. Dette er et samfunnsmessig problem, og kan gi personlige problemer eller belastninger for de som ikke har tilegnet seg disse ferdighetene. Dette vil du lære: Enkel innføring om datamaskinen Enkel tekstbehandling og utskrift Sende og motta e-post Gå ut i verden på Internett. Finn oppdaterte rutetider, tv-programmer, billetter, nettbanken, informasjon om dine hobbyer, slekt og venner, etc Bruk av datamaskin og filbehandling Enkel tekstbehandling Internett Elektronisk post 6 DAGER 39

40 AUTOCAD GRUNNKURS Det overordnede målet for kurset er å gi deltakerne en innføring i Bricscad/ AutoCADs rolle innenfor fagområdet dataassistert konstruksjon. Kurset legger vekt på å oppøve sentrale ferdigheter innenfor bruk av programmet slik at du settes i stand til å produsere skjemategninger for mekaniske konstruksjoner, elektro, vvs, m.m. Bricscad/ AutoCAD har lenge vært et av de viktigste verktøyene i profesjonelle konstruksjons miljøer. Forkunnskaper: Grunnleggende datakunnskaper og ferdigheter (AutoCAD for videregående arrangerer vi på forespørsel) Introduksjon til Bricscad/ AutoCAD Grunnleggende tegnefunksjoner Hva kreves av utstyr? OBJECT SNAP funksjonene De grunnleggende mulighetene i Windows grensesnittet Grupper og blokker Målsetting Teksting Utskrift av tegninger DRAW kommandoene INQUIRY kommandoer MODIFY kommandoer 18 TIMER 40

41 DYKKEKURS PADI Sportsdykking i namdalske farvann og verden forøvrig!! Hva kreves? Nesten alle kan gjøre det. Hvis du har sans, spenning og opplevelser er det store muligheter for at du kan bli en ivrig PADI-dykker. Det er også greit å kjenne til disse kravene: Minstealder: 10 år. Elever som er yngre enn 15 år kan ved å gjennomføre kurset kvalifisere seg som PADI Junior Open Water Diver, som de kan oppgradere til PADI Open Water Diver når de har fylt 15. Fysikk: Alle elever skal, for sikkerhets skyld, besvare et spørreskjema, hvor medisinske tilstander som kan ha betydning for dykking blir kartlagt. Hvis ingen av disse tilstandene gjelder deg, er det bare å skrive under og sette i gang. Hvis noe av dette gjelder deg, må legen din vurdere om helsetilstanden din har betydning for dykking, og skrive under på et helseskjema som bekrefter at du har helse til å dykke. I noen land og områder krever lokale lover at alle dykkerelever skal legeundersøkes før de begynner på kurs. Vannfølelse: Før du er ferdig med PADI Open Water Diver-kurset, kommer instruktøren din til å sjekke vannfølelsen din. Du får svømme 200 meter/yards (eller 300 meter/yards med maske, snorkel og svømmeføtter). Det er ingen tidsbegrensning på dette, og du kan bruke hvilken svømmeteknikk du vil. Du får også flyte og trå vannet i 10 minutter, også på hvilken måte du vil. Se våre nettsider for gjennomføring 41

42 DYKKEKURS - PADI Om funksjonshemninger: Alle individer som kan oppfylle kurskravene er kvalifisert for sertifisering. Det er mange tilpassede teknikker som kan gjøre det mulig for funksjonshemmede å oppfylle disse kravene. Paraplegikere, amputerte og personer med andre funksjonshemninger blir ofte sertifisert som PADI Open Water Diver. Selv personer med enda større funksjonshemninger dykker. Snakk med PADI-instruktøren hos ditt lokale PADI-dykkesenter for mer informasjon om dette. Læremidler : Du kommer til å behøve og bruke følgende læremidler på PADI Open Water Diver-kurset, og ved oppfriskning og referanse etter kurset: PADI Open Water Manual og PADI Open Water Diver Video på DVD, eller PADI Open Water Diver Multimedia (kombinert manual og video for computerbasert læring). Du behøver også din egen PADI loggbok og Recreational Dive Planner (tabell, hjulet (The Wheel TM) eller erdp TM). Vi på Pyrosec sertifiserer sportdykkere opp til Divemaster. I tillegg har vi sertifiserte folk til å ta service på aller fleste ventilsett i tillegg til at vi trykktester luftflasker. Har også et eget draktverksted, hvor vi lapper sågar skifter mansjetter, glidelås med mer. Nytt av året er at vi i tar service på AGA-masker for den kommersielle dykkerbransjen Se våre nettsider for gjennomføring 42

43 SAMARBEIDSPARTNERE Til Overhalla Til Lund Kurssenteret Namsos Til Steinkjer Kurssenteret Namsos: Til Steinkjer Lensmann Havigs gt Namsos Tlf:

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

KURSKATALOG. Vancowill Industrial Solutions AS

KURSKATALOG. Vancowill Industrial Solutions AS Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Vancowill Industrial Solutions AS Vi

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

KURSOVERSIKT Kine Helen Oldervik

KURSOVERSIKT Kine Helen Oldervik KURSOVERSIKT 2017 Kine Helen Oldervik kine@kig.no Innhold 1. HMS-kurs for ledere... 2 2. HMS-kurs for verneombud... 2 3. Brannvernleder... 2 4. Førstehjelpskurs... 2 5. Ergonomi... 3 6. Maskinførerkurs...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner Praktisk kjøreopplæring 32 timer ved Sertifisert

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011 Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kurskatalog 2011 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-3. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.2 Rigging 32 timers teori-/praksiskurs 10 / 90 Utgave 1-2002 1 Denne

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.3 Personalvinsjer 8 timers teori-/praksiskurs 20/80 Utgave 1-2002 1

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Velkommen. til. Rogaland Kranskole

Velkommen. til. Rogaland Kranskole Velkommen til Rogaland Kranskole Lærling Kran og løfteoperasjonsfaget Uke 1 14 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 1 14 Kurs uke Uke 1. Uke 2. Uke 3. Uke

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflytningsmaskiner Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1 Revisjon nr.

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1 Revisjon nr. KRAV TIL VEDLIKEHOLDSPERSONELL FOR HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER 1 Omfang Bestemmelsen angir de minstekrav til kunnskaper som Rådet anser som nødvendige for å bestå eksamen for vedlikeholdspersonell.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Teleskoptruck Tillegg som

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1 Revisjon nr.

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1 Revisjon nr. KRAV TIL VEDLIKEHOLDSPERSONELL FOR HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER 1 Omfang Bestemmelsen angir de minstekrav til kunnskaper som Rådet anser som nødvendige for å bestå eksamen for vedlikeholdspersonell.

Detaljer

Arktisk tilpasset U3-kurs

Arktisk tilpasset U3-kurs Arktisk tilpasset U3-kurs Frode Lundberg Foto: Malén Ekløv Frode Lundberg Kursannsvarlig ved Narvik videregående skole Sertifisert instruktør for: Masseforflyttningsmaskin (alle klasser) Truck (alle klasser)

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.5 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.5 Tårnkran 14 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.1 Offshorekran (krandelen av tidligere Fagplan F-2689) 40 timers teorikurs

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin Navn: Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no Innhold Side

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.7 Bro- og Traverskran 13 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.9 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.9 Teleskoptruck C1 og C2 16 timers teorikurs

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i teorimodulene Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.1 Masseforflytningsmaskiner 14 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer

Detaljer

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Innhold Side Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Avtale om praktisk kjøreopplæring med fadder ( 3 stk ) 6-11 Skjema for dokumentasjon av gjennomført Utstyrsspesifikk opplæring 12-13 Skjema for

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett:

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett: Navn: OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin + Personløfter Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer