SKIFTEVÆSENET I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIFTEVÆSENET I NORGE"

Transkript

1

2 B N TABLLR VDKOMMND SKIFTVÆSNT I NORG I AART I, TILLIGMD OPGAV OVR D FTR OVRFORMYNDRRGNSKABRN FOP AART UNDR RIGTS OVItFORMPNDRIRS BSTYRLS linstaand MIDLR SAMT DN BONGLIa NORSK RGJRINGS IIN RDANIGST INDSTILLING AF SIILI CH$ISTIAØIA TRYKT I INV OLDS QTH YââHI

3

4 B N Tabel I Opave ver de i aret ved Riets Skifte,Turisdictiner behandlede Ber Fra henst de uslutte de I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin Af de i behandlede Ber: Distrikter ere i Aarets Lb sluttede henstde ved Aarets Udan usluttede '": pm ra K I Oversit Riet Riets Landdistrikter Riets lijb Ladesteder II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenws Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa, III Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber I; aurvik Bratsber Nedens Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken, b : * Summa Iv Landdistrikterne fderivis Ide Marker: Ide Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri a: Hvaløerne Bre Thinla Msse: Tune Srenskriveri : Glemin, Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri Rakkestad: Rakkestad Srenskriveri Trystad D *

5 Tab I B N Fra henstde usluttede I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin Af de i behandlede Ber: Distrikter (, ere i Aarets Lb sluttede henstde ved Aarets Udan usluttede P rw O ic n s Aker Fll: Fll Srenskriveri Aker D Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie: Næs Srenskriveri idsvld D Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri Slør: Sln Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Sndre Hedemarkens Srenskriveri Hamar Srenskriveri Nrdre Hedemarkens D Tten: Tten, Vardal Biri Srenskriveri t Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Srenskriveri j Mellem D D Øier, Rinebu Sndre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalen: i Mellem Gudbrandsdalens Srenskriveri : { Nrdre Frns Thinla f Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders: Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskriveri Rinerie: Rinenes Srenskriveri Buskerud: Lier, 'tken Hurums Srenskriveri ( ker, Mdum Sidals D Jarlsber: Nrdre Jarlsbers Srenskriveri Mellem D D ) Sndre D D, Laurvik: Laurviks Srenskriveri L Bamble: Bamble Srenskriveri Gjerpens D

6 B N Tab I Distrikter Fra henstde usiuttede a) ;; 'FA ;' n N I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin a) ; a) a, ;, r ci z, a) ;: a Q) s a) %, a),, a) O; 'Ff, ' n F, tin ;; r,c) n,,,, r"n ;,, ;' n c w ci) fil w,ẉ s In a), w c,,, n, ;, n l L, i r; rd 'll t c a,t P P P s Af de i behandlede Ber: ere i Aarets Ll sluttede ct (h) rspi H henstde ved Aarets Udan usluttede, r,,,, ra be n ci, P r : ' s C:) '' " c,: ' Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri Øvre Telemarken: ) Øvre Telemarkens østfjeldske Srenskriveri t Øvre Telemarkens vestfjeldske D Nedenæs: i Hlts Srenskriveri Nedenws D i Sands D Sætersdalen: Sætersdalens Srenskriveri Mandal: s Trrisdals Srenskriveri i MandaisD Lister: i Lyndals Srenskriveri I Flekkefjrds D Jæderen Dalerne: i Jæderens Srenskriveri / Dalernes D Ryfylke: Karmsund Hesbø Srenskriveri ( Ryfylke Srenskriveri i Sndhrdland: Sndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri I Nrdhrdland: $ Midthrdlands Srenskriveri ( Nrdhrdlands D Sn: $ Ytre Sns Srenskriveri ( Indre D D Snd Nrdfjrd: i Søndfjrds Srenskriveri I / Nrdfjrds D i Sndmre: I Søndre SOndmøres Srenskriveri Nrdre D D Rmsdal: Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdmres Srenskriveri Ørkedal: Orkedals Srenskriveri i Guldal: s Guldals Srenskriveri i Rraas D Strinden Selbu: Strinden Selbu Srenskriveri Fsen: Fsens Srenskriveri,

7 B N Tab I Fra henstde usluttede I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin Af de i behandlede Ber: Distrikter cu W a; ; rz:: ; ) c''' Z,:it A i al,, a) 'i rw = a) rt S t Q) Pa),), it St A : i cu ; cu rr ', i, ct cp OA r,, tst A 'h',,, : I ere i Aarets Lb sluttede `c, z Ni a) "C' W b I) n ; c pc) pf,i) iti it A c P i ' henstde ved Aarets Udan usluttede `?, ;+ bi a) '''' b JD tl ;c () l r ci) rri rt Isk z `,, P ' Stør Værdalen: Stør Værdalens Srenskriveri Inderen: Inderens Srenskriveri Namdalen: Namdalens Srenskriveri Søndre Heleland: Sndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland: Nrdre Helelands Srenskriveri Salten : Saltens Srenskriveri Lften Vesteraalen: Lften, Vesteraalen Andemes Srenskr Senjen Trms: i Senjens Srenskriveri Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri Tanen: Tanens Srenskriveri Vardø: Vard Srenskriveri Varaner: Varaners Srenskriveri V Kjb Ladestæderne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre ierenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken I I i e Summa I * I i Summa Ì)TÕ

8 , VI Distrikter Kj Ladestederne B N Fra henstde usluttede cp,, ' LI ci) ; rci, c) ; ci) PP r w Isl A () c :, I ere tilkmne t; ''Fi ; iw cp a) ci ó) ;, c) (:,z `n,s, A ) : r Ialt have i været under Behandlin ci, ii ''' rl (;) ct) ;, rt ct ód ; cp a) ( : r:,' Is( A cl) ;,d l," Tab I Af de i behandlede Ber: ere i Aarets Lb sluttede,wcv, r i bc' c) ''' ;, (:) a) pa,,i ( ) rci rcs Is, p 't a), p R ' H henstde ved Aarets Udan usluttede Christiania Beren Drammen Thrndbjem Stavaner Christianssand ) Frederikssta,d Knsber Arendal Laurvik Aalesund Frederikshald Skien P Trms Hauesund kersund a Hrten Sandefjrd, Christianssund Tønsber,, Mandal ' Kraerø, Lillesand Mlde, Namss Prsrund Brevik Lillehammer Vardø Mss Tvedestrand Bdø Hnef s Østerrisør Farsund Hammerfest ' Hlmestrand Flekkefjrd Sandnæs i Vadsø Lanesund i Skud Stenkjær Hamar Gjøvik, Grimstad ' Levaner Z Drøbak i Sn Knsviner Sendal i i Sarpsbr Hølen Aasaardstrand ; Stathelle Kpervik Hvitsten Hlmsb Svelvik Msjøen, Summa, MO,)? ri pwa), c' r ód ;', c ci) c Fr, c), d rij ts, A ct cu R ' = ',

9 s B N Tabel IL Opave ver de Persners Stillin, hvis Ber i Aaret ere kmne under Skiftebehandlin Distrikter I Oversit t ( Knkursber,:, n a,,,,,,,, cu ) ZL, M = S a' /sz r 'CI cil cn r c :", ;T cv F, c),i', := ;, d,w, r ; T) ct ::' aa z ': cu, a) cl,, e t ) c), (), wa) a,, P ci) ) ) t, c ), G T,,,,,, eti,, "aa),, rt:$ a) "cl Z b : rd,, " r'l,f a "b cu $ ' t ó cn' * ) e t l N b e ` r ',,,, ) rcp ti ' c ;i rti r,,; be,b pt C,,, rci,i),,,) rd nd,, ci),,,,i,,, :,:t,r, t CD c, re :CS : :,) rt c a> ;,b ii) = Gd " rì l fr", C, a, ) : ci ) (,) ;:e NI;,), p, ;) ' $ 'CI = Q) * C$ 'ZS TilDS'", rt A ( ( i c' ''c, ci c:d,q z T R w ' ',)e,'fl :J cp" ) c r cd, rrh&' tar,,,, cl,: a,), c,,,,,,,`` ),,), Ç: r,, c, ç " ; A ; ;,,' rci 'A ci ' :, l',,,,,i) Pa c, =,,, ;, k Dødsber andre Ber c c!' = P ),c) Ce w '' cp P, Riet Riets Landdistrikter Riets Nb Ladesteder I II Amterne O Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians ' Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenws Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem, Nrdre Thrndbjem Nrdland Trms Finmarken Summa I T S Z III Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken, Kristians Buskerud ' Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenees Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal O Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa i Õ ' IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: I'de Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri : Hvaløerne ( Bre Thinla Msse: Tune Srenskriveri : Glemin, Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri b, mmmiim

10 B N Tab II Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter rci rd i CI) be ;:, cė c),,, :, CL) a) cl),,,, a) t* ai a),, ; c,, ci) t e ál a) '' c P t a) P a) Ft ),, p ; rt ' ;' ' ' Tiia ;r rr:) P rc$ ta rd c a zi,, ct h rc,,,,,, r, tai,,i, :cr,, P ',; ;: cn ;, bd rcibe,cd ; r a) t,' t ; rz*: ' :, cb' a) ;, w bt t rt,,, cl) a),, a), at rrj, c) rci, rcé,,, c) '''',, cn, r,, S (L), c),," rcs w tz ; ct cl) c) ez, c, d I 'CS be '''''?:', Cd h c/j ii,h s''' ',,,CS bp bl), FC' Cd,,,,, ' CD,, W Pli,,,, a) (J) 'J rc:$ ; e a) cfi,,,,,, cl),, Fc:i, ; tiz ) rn, ;, c) r :',, Z c' 'SZ ' r, Z cl r cn ' Z,,, I ri,), * '' ( Z), cl,,,, :, ri P ; ;, '''' = ''ri) Q) c Q) rp,,c T c) ;, Q, P t d Q),,,:, er,, Q) Ce, CL) CL) t c) l,, ', ;' rc, P,,, rw w > ọ,q T,, CD cl ac c),:,cl z a),,,,, l, ti CA = ç'' Z "I r( = Rakkestad : Rakkestad Srenskriveri i Trystad D Aker Fli: Fll Srenskriveri i Aker D Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie : Næs Srenskriveri I idsvld D Viner Odalen: Viner OdalensSrenskriveri Slør: Slrs Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Sndre Hedemarkens Srenskr i Hamars Srenskriveri t Nrdre Hedemarkens D, Tten : Tten, Vardal Biri Srenskr I Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Sren skriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Sndre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalen: Mellem Gudbrandsdalens Srenskriveri : Nrdre Frns Thinla? Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders: Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri i Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskr Rinerie: Rineries Srenskriveri i Buskerud: Lier,Rken HurumsSrenskr ker, Mdum Sidals D

11 B N Tab II Dislrikter d Z a cl cu i : : rr cp Knkursber rd, Dødsber andre Ber, ; CI) a),, s, c a> a t c cl) ;, ^ cl) c) P c) M ;,, CL) td ;Li a>, a), cl) za t) a) ;, a) ;, ' c) cu ;,, a> ', rzi :, ) TA:I ;,i,,, a ) FC C) T,t i) 'CS rt: rt: b,o,, b : ci) cii ic, `",f is' rd '''''' A a' ' hi, '' C, CD tj c:i (:Z z ra c) ; it t " ( r"c rn, tz t rcs te,s,,, '" c) (), til rw bk t rri z,) ' a),z :>,t ics ' " '" P O '' rt V,, is (,? ;I ct CD LcL) (),,,, la c), a) rci be,,bt, ra ct ;, cn : rṭ b bl,:, cs rn ;,, cf) cd Ft rtz T, cu C, cij C' 'I,f, :,,::, ;,,, i (i) r,,r, i,,,,,, td rs, ),:::,,,,, cn tin ' c, cl li c/d r, r b,, ),,,,,,r, <i),, c T, cr') = P, P ' '' c) ra % ; a) a) a),, c'zi "" C cci,?',,,'"l$,, OD rn (;) r' Ọ ; r: ' r w,,,, rc $, ; rci, ''' i ' : G) = " 'c'd, ċu = ',,T, ci; pa PP = = Jarlsber: i Nrdre Jarlsbers Srenskriveri I Mellem D D t Søndre D D Laurvik: Laurviks Srenskriveri, Bamble: Bamble Srenskriveri i Gjerpens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri Øvre Telemarken: ) Øvre Telemarkens østfjeldske Srenskriveri Øvre Telemarkens vestfjeldske Srenskriveri Nedenaes : i Hlts Srenskriveri Nedenaes D f Sands D Seetersdalen: Sætersdalens Srenskriveri Mandal: Trrisdals Srenskriveri i Mandals D Lister: ) Lyndals Srenskriveri Flekkefjrds D Rederen Dalerne: i Jæderens Srenskriveri b! Dalernes D Ryfylke: KarmsundHesbø Srenskriveri! Ryfylke Srenskriveri Søndhrdland: Søndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri Nrdhrdland: } Midthrdlands Srenskriveri I Nrdhrdlands D Sn: Ytre Sns Srenskriveri i IndreD D J Sønd Nrdfjrd: i Søndfjrds Srenskriveri,! Nrdfjrds D Søndmøre: Søndre Søndmøres Srenskriveri ( Nrdre D D, P, sc) ra t, r, a),, <

12 B N Tab II ', r''' Knkursber t', a, t',,(, r,,, is cl t) ci) rci, ; ru,fi c ; a, FA ),s: a) ; i) ati " a rz:, Distrikter t, ''''' : bi) Cfc,,,,!; b = r= ; (), ' cp,r:j ; cn s a) be cf/ bc' rt ',,,,,,, c,,, s rzz,s, a, z () ;bc) i çb;, '' :,, ct) w; r, ;, rc: : {f r, Dødsber andre Ber c,?;,,,, C) )'' a) ci, C) ;, c b O ; ;,,,,,p,, rt : ri, ba,,,r) ), P cb" z a rcs a) rci a) a) a) e ;, ;, ;, r, a) a) a) C to ;, a, cá, a ), ;i / S Z r CF ; " T, : cl) c) ; W i rc' r a) c ) n ;' r, :i w = la ;, a) d P, =, Rmsdal: Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdmøres Srenskriveri Ørkedal: Ørkedals Srenskriveri ' Guldal: Guldals Srenskriveri i Rraas D ii Strinden Selbu: Strinden Selbu Srenskriveri Fsen: Fsens Srenskriveri il Stør Værdalen: Stør Værdalens Srenskriveri Inderøen: Inderens Srenskriveri Namdalen: Namdalens Srenskriveri Søndre Heleland: Søndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland : Nrdre Helelands Srenskriveri Salten : Saltens Srenskriveri Lften Vesteraalen: Lften, Vesteraalen Andens Srenskriveri Senjen Trms: s Senjens Srenskriveri Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri Tanen: Tanens Srenskriveri Vard: Vardø Srenskriveri H n, Varaner: Varaners Srenskriveri J il Summa I I ll ist Si *

13 B N Tab II, Knkursber Dødsber andre Ber rd ai rc; ai ti,, h ti ' bk CIO () ; s F,, e be PT a> ;, v a) c) a) rci, ra (),, A"', et> a),,, (i);, cl, Ix = ;',t a,,,,,, t:id, c, z: ' ' ;i) ) ; r ri ti I rz,,,,,, r, 't ri tx ::, rn,, = r= C D ; cn +L Distrikter P,, (i)! " c ',,, i, t, bk,, CD rm a) s r,i rci,,,, a) d c") cp a) e a) '' z= t ' cdfc c) < Fci t Fa V, c' `", rci s, r,,,c, z, c, CD a) (),,,) 'CI c r",,) '' ct cl), ) ci) c,) 'CI M Ti bp ''' bia,,, ;, cn, ra =, rzi h : ci) c, cn rcs Ft ;,r a) i,,, be,, Q cs,,, ;, a, cn ; D c) :,d ;,: ct) rw c,,, P,,Z = ; cl),,, : :r ';,,, c) c rcl ^ 'CI r, xi, r Z td,,% S',,, i'm, be al,, ';, Cd ISCI) PIC),kl, ' CL), r'?) i Ce S cn P:,, ;', C, ("T, a? r ;' r, cri),, Z c,?" c, ' bk CD ),,, = ç pc,: ;, CD,,, ', c) ","" : '"C ; c) ' rtl p a) pz / i " ;' F :$ = ti re fá,,,, CZ F a) = = IS c e cl, P: ea a'' P Z c' Pc = : V Kjb Ladestederne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenws Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus, Rmsdal Søndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms, Finmarken ; Summa l)) O ' VI Kjb Ladestederne Christiania Beren ' Thrndhjem Drammen Kristianssand Stavaner Frederiksstad Laurvik kersund Arendal Aalesund Trms ' Frederikshald Lillesand Knsber Sandefjrd Skien Kraerø Hrten Tønsber Hauesund Kristianssund Prsrund Tvedestrand Mandal Farsund Namss Bd I ' Sandnæs Vadsø Lillehammer Hønefs Hlmestrand Østerrisør Mss Brevik Lanesund Skudes Mlde Levaner I

14 B N Tab II Knkursber Dødsber andre Ber a) ; be rri h Distrikter Cs Cs ta Cs Cs ) Cs Cs s), cn ral Cs Cs r Q) ;,,, a) s, a) () c) ; ci) t a) ; 'CI $ Ti);"") CI,, bl) ci, rn I, c: rzz c, U <),t' a) & ;, r CD CD rti C) Cn $,,', Cll Cd,:: r Cr FC, ;Li,I,, F Z a),,l F, : ; a) cp "N;i : ; ''' I a) r be Hammerfest Drøbak Hamar Grimstad Flekkefjrd Flrø Stenkjær Vardø Sarpsbr Sn Hølen Knsviner Gjøvik Aasaardstrand Stathelle Kpervik Hvitsten Hlmsb Svelvik Sendal Msjøen Summa SO

15 B N Tab III Opave ver de i Aaret sluttede Ber Knkursber Dødsber andre Ber +Q, z Sluttede sm fallitte: ') 'L'e Sluttede sm slvente: c) ; c,, rci rd i:l' c) CD (),, Cn Dividende til upririterede Kreditrer z z it,,,, rci (i) át = c, ' z ±;, w Z), () rt ", CN ci) $ (L) ċd,, CL) C) riti ; ;"i''' ' "t r' fi r'l '''l ; a) ci) ;, : ; " r", t T Ia Distrikter " be c) c) e :,ț), i " Z PO FI F, D cn m ; F:',,:, c) sz,,; cl) () P Dt;),, P c Z () ''' ' ' cl rri (T) fzri a) c) r c),,":' r (), r',=, f ' C> '), " i ' in F`, i, t, '' "',',,,,,, /"", ' ' cl) cu,i, rb ' XI )a) " : cḍ ) ci) ;,, i; IT],,, ci>,, :: :' h cu ;, c) ) ;, ia) t ti, be, a) L' b t),,),,,i ' ' 'ri *rr, ' 'O) c`' ci, C) p, rt r to * r' c ', : ; rci P P,,: ' ct), M cz:, ci) r " CL) r" F ;; FA cf CI = G,,,, t r,,s),r, in c V, z ) GNI kn,= el) ''' Ce ' wf, p i TC ' f,j ci, $ a),, bp P k ' pi W,,, I Oversit ci) Riet Riets Landdistrikter Riets Nb Ladesteder ' S 'O SS II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal W Sndre Thrndhjem, Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa Z Ill Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus I Hedemarken i Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik ' ; Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Søndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa s ' IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: Ide Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri : Hvaløerne Bre Thinla ii I /

16 B N u Knkursber Dødsber andre Ber ) Sluttede sm fallitte:,lc?,:, Sluttede sm slvente,ci r CD Tab III,;:l rd r CD i rz: Dividende til upri CI) ai r'i, i, c C i),,i,,, "A Z), riterede Kreditrer c,,,,, CIO CD () r CD,,, a) ' a) Cl),, CL, Cd ;r:", : rci C),, ci), ;,,, : Distrikter ' z'apc Ç), c,) c), : ci, ci " IC ' in, G R, i ' il) () bt,q,,, rba cl, C) CI r" ' CI),, '' ' ar' ''''' P (I) V; " I c' $ c' +' c) % A"' in,s '''' Z ',, i',, c) ' w ''' a) ;, rd cl) c el r C) N,, be '' ci, a) s, z,, <) ri, p rcs :;, r I b W ''' ' r la, r, :Si SI P ''' t Z M CD 'CI () ;:,,, be rc', f'd '' CD C, c ;, (,,, +D P: e ci) C r,, c,c u' e,i) a;, + i, rt bn,,,,,ṫ rw rt, ; ' C) C) PT +' /,,, c) ;,, F c, ri Cir' ; c,,,,,,,, ct rz CD C CD C) P P r, :I ) ; rt: c e P, a; r,,, p,,, tia ' r, ; cu,c, cn, ' rcs c +,;', : (a) cl,,s, ri) ': n Cq r Ct V, c,, r `n 'CI cl) ; ba 'z' tk ct (i, cp r ; Ti? I,, tid Pq 'CI,, 'A e ''' p,, ''' Msse: une Srenskriveri J : Glemin, Ons Tune Thinla ' Msse Srenskriveri Rakkestad : Rakkestad Srenskriveri Trystad D Aker Fll: ) Fll Srenskriveri Aker D Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie: Næs Srenskriveri ' ( id vld D s Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri Slør: Slrs Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri ' Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Søndre Hedemarkens Srenskr Hamar Srenskriveri Nrdre Hedemarkens D Tten: Tten, Vardal Biri Srenskr Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Srenskriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Søndre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalen: Mellem Gudbrandsdalens Sren skriveri : N rdre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriver i Valders : Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskr CO r'd rn t z ct) ; e) et!,

17 Tab III B N Knkursber Sluttede sm fallitte: Dødsber andre Ber Sluttede sm slvente Dividende til upririterede Kreditrer Distrikter a) be j be `, CL) 'CS sa) t C),c) Ç) t rrl ç) be l " () c r "": ba rz '' l F rcz C c, : Rinerie: Rineries Srenskriveri Buskerud: ( Lier, Røken Hurums Srenskriveri ) ker, Mdum Sidals Sren ( skriveri Jarlsber: Nrdre Jarlsbers Srenskriveri Mellem D D Søndre D D Laurvik: Laurviks Srenskriveri Bamble: Bamble Srenskriveri Gjerpens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri Øvre Telemarken: Øvre Telemarkens østfjeldske ) Srenskriveri Øvre Telemarkens vestfjeldske Srenskriveri Nedenws: i Hlts Srenskriveri Nedenæs D ( Sands D li Sætersdalen : Sætersdalens Srenskriveri Mandal : Trrisdals Srenskriveri MandaisD Lister: Lyndals Srenskriveri Flekkefjrds D Jæderen Dalerne : Jederens Srenskriveri / Dalernes D Ryfylke : Karmsund Hesbø Srenskriveri f Ryfylke Srenskriveri il Søndhrdland: Søndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri Nrdhrdland : Midthrdlands Srenskriveri Nrdhrdlands D

18 Sndmres Distrikter ;, rzi CI) I '", D CD,,,, ) F r vtr, t j,, r, ' tl ;",, ci),,, Cn y F bid FÅ 'SI Q> XI,,:i CO ;, C p :t, C) 'Ci & cp a ; Ta P, <, I, rc, rt B N Knkursber Sluttede sm fallitte: Dividende til upririterede Kreditrer ' c) +' C) i, P,,i C) r,,, ' Z F: ; PA '', Y, c,, c)' PA m Yk d IC) ;, no CD t to i' r r, tx :''', r, () a CD ri' Ce,, /,,, a) +,, il () ics f ; ' ',:' Dødsber andre Ber CD I, bp ci Q,,j Sluttede sm slvente cp rpi F, C),, D,, I c,,i CI :=,), r t cu,, tr, cf),,, tt,) r:, V r, CD ' t = '+a),, cv bp t ci) ;, cv,:i rri r C C bi Cð,,,,W r T' () re r, Cd,i") ) CD '', () ;i bi),w c,, ZaD ''') CD CD ;cl ; r rc: r' to '''l, ii Cn ci) ) ) (, '), c,,:) Tab III ci),, rrj i c,/ c) Q),, i' cr cp, '+' i :rm II rt = In r '' D CI, F se p,= ;,r, CD ) F' = ' ),, c,ci, CP ci, ;, rri, cp c a) ci) L, F (),:n rsz :' 'C' ) m Sn: i Ytre Sns Srenskriveri I Indre D D Snd Nrdfjrd: i Sndfjrds Srenskriveri I Nrdfjrds D Søndmre: ) Søndre Srenskriveri I Nrdre D D Rmsdal Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdrnres Srenskriveri Ørkedal: Ørkedals Srenskriveri Guldal: Guldals Srenskriveri, I Røraas D,, Strinden Selbu Strinden Selbu Srenskriveri, Fsen: Fsens Srenskriveri i Str Værdalen: Stør Værdalens Srenskriveri " Inderen: Inderøens Srenskriveri Namdalen: Namdalens Srenskriveri Sndre Heleland: Søndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland: Nrdre Helelands Srenskriveri I Salten: Saltens Srenskriveri I Lften Vesteraalen : Lften, Vesteraalen Andentes Srenskriveri Senjen Trms: Senjens Srenskriveri t Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri

19 B N Tab III Distrikter I rd s, ci,,,,,; a rc,,,, % ; : a) C`Z,, cl) a) L ":, OD a) s bt ' r G ar") " ts) rc Q) ;, a) rt, ;T Knkursber Dødsber andre Ber P" ;' ;, :,,, ri, ci, y s A C c, pc) ''' Sluttede sm fallitte: Dividende til upririterede Kreditrer p, c), r C) P ka,, c ; c) p cd + ; C,,,) vö cq ; C> y c),, +; r, ''' C:;) kr, r cp y ' c) P c) L ; a) c> tx P ci) : I i a) '' cf, ) CD :' FA Z, `) ci, T, cl),, ; r c D ' Ii ", Q) bip, G, Cl) Pq Cb,,; ic: z (,) c) z a),, a),, rt, c, () b z, ai,,,, xl rt:$ ')t),, (, c ;,, a), r r, C+ k Ç Sluttede sm slvente: cp : Q, r, e,it, %i ), ci), 'Ý (,, CD ' h, Cti; bi) P " f a) bi, ra cu, : fw ^Q Ú ',,,, '' ex :, a) tc, PI T, r : zs rx Ẹ CI) s) " ' I) c, r:,' N a) a>, i' a a) ''Tci,,, CO ;' : e, ct) r,+,; a),, c ) 'CI to, ' = " : cl) a) ; ", è"; a) c r la,,, t, ) cp s, c) c,, c/d i r P <),,, c) ;cli a ) " r ", e, d,,, ), a ) : " C a G :z c $ Q,, e Tanen: Tanens Srenskriveri Vardø: Vardø Srenskriveri Varaner: Varaners Srenskriveri Summa i V Kjb Ladestederne amtsvis Smaalenene, i Akershus I Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal, Stavaner, I Søndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre 'ihrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa VI Kjb Ladestederne Christiania Beren Drammen Thrndhjem Stavaner Kristianssand Frederiksstad Knsber Laurvik Hrten kersund Aalesund Frederikshald Arendal Mandal Kristians Kraerø Sandefjrd Lillesand Trms Tønsber Skien,, Prsrund Namss Vardø Mss I,, l',

20 B N Tab III K nkursb er Sluttede sin fallitte Dødsber andre Ber Sluttede sm slvente Dividende til upririterede Kreditrer Distrikter IC r IC ọ e'd ba r n c Brevik Østerrisør Flekkefjrd Hauesund Mlde Hammerfest Lillehammer Hlmestrand Gjøvik Hønefs Farsund Stenkjær Vadsø Sn Knsviner Lanesund Tvedestrand Skudesnæshavn Bdø Drøbak Hølen Hamar Stathelle Grimstad Sendal Levaner Sarpsbr Hvitsten Hlmsb Aasaardstrand Svelvik Sandnæs Kpervik Flrø Msjøen, Summa

21 B N Tabel IV Opave, sin viser, i hvr lan Tid de i Aaret sluttede Ber have været under Behandlin Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter ci) i ci) r; I, et ' e',', t, :le t'd<lti cc c,:, ''' cð rz ci,, c,,, ct,,, q 'II, 't" t, c e, c'ci,; (m ' c Si s; e ` c) cú '' c) i r r '<lcs, e 'l ':', Cd; (' ^ ; rir,', Z c C I c ' 'Si ' ' ''' t ':' ' e r t; T e c e IOversit liet Riets Landdistrikter Riets Kjeb Ladesteder I II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken I Kristians ' Buskerud Jarlsber Laurvik ' B ratsber! Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland I Trms Finmarken Summa III Landdistrikterne amtsvis Smaenene, Akershus ledemarken xistins Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber, Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhj em Nrdland Trms Finmarken Summa ( i l IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: i Ide Markers Srenskriveri, Tune Srenskriveri : Hvaløerne ( Bre Thinla Msse: Tune Srenskriveri : Glemin, Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri Rakkestad: Rakkestad Srenskriveri Trystad D Aker Fll: i Fll Srenskriveri i Aker D,,,,,,

22 Distrikter,,:ze 'CI tel pl,,,, i i cð ct) ; pl, C, ;» cl) rt: ;, ``', tá r N ;,, t,, Cq CV fr B N Knkursber s,,,, T,d Ct, di fr, S t,, c'd "cti ;T, ' p,,, c,e' In ' CD fr ; <I ct, ' CO i :"B' ;: c : "' F Pid ;:i c, "' G ; ;, ;,,,,L i c, le cn C),, ; '' ',e, ; ) rf, ; c),, 'Ci * '''' ),,:, a i i,::, CO Dødsber andre Ber é) al cvrq *, : QD ;"',' () rc ;,,Id tdi ',,, N d ;, a c' litl N CO ;c ti ''t CO " r a t ''t di C l t,:, I ' ;:, '' ic'd,,, '' &,,, Tj Ir:" " P :TS" C) Tab IV Nedre Rmerie Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie: ) Næs Srenskriveri t idsvld D Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri Slør: Slørs Srenskriveri Søndre Østerdalen: Søndre Østerdalens Srenskriveri Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken i Søndre Hedemarkens Srenskr Hamar Srenskriveri r Nrdre Hedemarkens D I Tten: Vardal Biri Srenskr Tten, Sndre Gudbrandsdalen: Søndre Gudbrandsdalens Srenskriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Søndrerns F Thinla Nrdre Gudbrandsdalen Mellem Gudbrandsdalens Srenskriveri : Nrdre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders: Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvaer: Numedal Sandsværs Srenskr Rinerie: Rineries Srenskriveri Buskerud i Lier, Rken Hurums Sren skriveri ) ker, Mdum Sidals Sren ( skriveri Jarlsber: Nrdre Jarlsbers Srenskriveri Mellem D D Sndre D D Laurvik Laurviks Srenskriveri '' Bamble: Bamble Srenskriveri e Gj erp ens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskr " " " rn p`d '''' In Pi ' '

23 B N Tab IV Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter,, (I) e) fcs ct '" cx) ct) Z ct C:rii tj ;,,cs '''' s, el c d N r, ;II ''' s f 't N c d a' ;, : ""D '`' S,ct CO c d, l $, r ""' '' r, ct eti c d k ;, ;Xi +D s < c LCD c c i a) s : ' : < ct c c d i' ;, ;Li ' < c CCI ; ç, ; < =,,, c F Ç,, ;,,,, () c::, ed '' ;,, * a' ''', r ; ( C) ' ; () re:, c),,,, p it,, :j,,t c c!) ;:, ai, c v T, rt % < a' v N»:, ; c' ci CO r; ;, t ct c,ti r ;, :: t, $: < cl :ti» ; ',, <, In c,», r ; a),,,, p `, : I Øvre Telemarken: i Øvre Telemarkens østfjeldske Srenskriveri ' ) Øvre Telemarkens vestfjeldske r Srenskriveri I NedenTs: i Hlts Srenskriveri i Nedenæs D r Sands D Sætersdalen: Sætersdalens Srenskriveri Mandal: Trrisdals Srenskriveri i MandaisD Lister: i Lyndals Srenskriveri i Flekkefjrds D hederen Dalerne: Jæderens Srenskriveri i Dalernes D Ryfylke: i Karmsund Hesbø Srenskr t Ryfylke Srenskriveri Søndhrdland: Søndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri Nrdhrdland: Midthrdlands Srenskriveri i Nrdhrdlands D Sn: Ytre Sns Srenskriveri i Indre D D Sønd Nrdfjrd: i Sndfjrds Srenskriveri i Nrdfjrds D Søndmøre: i Søndre Søndmøres Srenskriveri i Nrdre D D Rmsdal: Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdmøres Srenskriveri Ørkedal: Ørkedals Srenskriveri Guldal: i Guldals Srenskriveri " i Røraas D ' Strinden Selbu: Strinden Selbu Srenskriveri Fsen: Fsens Srenskriveri Stør Værdalen Stør Værdalens Srenskriveri Inderøen: Inderens Srenskriveri a

24 Distrikter Namdalen: Namdalens Srenskriveri Søndre Heleland: Søndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland: Nrdre Helelands Srenskriveri Salten: Saltens Srenskriveri Lften c, Vesteraalen: Lften,Vesteraalen Andenæs Srenskriveri Senjen Trmsø: Senjens Srenskriveri i Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri Tanen: Tanens Srenskriveri Vardø: Vard Srenskriveri,, rt L, c,,,, C' 'c) (I) at c," A 'f:' + CS p, PT rt f te <, Cd s ;T ' ; B N Knkursber i ;ci < < c/ c C' ' : = ;T i ;+ ti < tr' ; i,a F, c'e: < t :' ;, ;, D ; ;, ' c ; :', ;T,,,i c zi, I s, r, (',, ; ;, Fc ' ` cn c T ;,, ;:T :, '' ;, () Q) V) : c I';,,,,,,e "I" ct,ii:z,, d Dødsber andre Ber:, CC, + rn r ;, a) r ' ; Cd r < <I N ; r, :, I I ;+ Cd r 'at : cq a" ;, ;," s, ' c "'" ; rz :, ''q " kt" ; :,; "' P ' m'l k c::, CV,;, r ' Li, n' f, ; ci) Tab VI Varaner: Varaners Srenskriveri, Summa I S, SI v Kjb Ladestederne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik' Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Søndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Søndre Thrndhjem Nrdre Thrndlajem Nrdland Trms Finmarken,, Summa ii ' i (,) Cct r Fr:i " VI Kjb Ladestederne Kristiania Beren Drammen Thrndhjem Stavaner Kristianssand Frederiksstad Knsber Laurvik Hrten kersund, Aalesund

25 B N Tab IV Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter CL) F r ' ; s cl) rci Ce CNI N, c < ' ; Cd Ct,t CD Ce ; al ; ; Ce a CD Ce ad "'D : te **' c pr, c Ce ; r, ;+ Ce ;" Cr, C,Id ;; C s C ;al r $ c, s < c Ce ; f Ce ct Cf, Ce, ìc C it < cl) < Frederikshald Arendal Mandal Kristianssund Kraerø Sandefjrd Lillesand b Trmsø Tønsber Skien Prsrund Namss Vardø Mss Brevik Østerrisør Flekkefjrd Hauesund Mlde Hammerfest Lillehammer Hlmestrand Gjøvik Hønefs Farsund Stenkjær Vadsø Sn Knsviner Lanesund Tvedestrand Skudesnaeshavn Bdø Drøbak Hølen Hamar Stathelle Grimstad Sendal Levaner Sarpsbr Hvitsten Hlmsb Aasaardstrand Svelvik Sandnæs Kpervik Flrø Msjøen Summa II a

26 B N Tabel V Opave, sm viser, i hvr lan Tid de ved Udanen af usluttede Ber have vearet under Behandlin Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter r F ; CrJ ; < I ;i cd CS r rli r, < ct < CS CS CO I, LT CS F Ce ' C,, r r CS C, CS r CS CS Ce ' Ce p N cð r+ P CS S CS CS F $, CS r I CS ' r I Oversit Riet Riets Landdistrikter Riets Nb Ladesteder II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa F Ill Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmark en Summa ' i i i IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: Ide Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri : Hvaløerne Bre Thinla Msse: i Tune Srenskriveri : Glemin, j Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri Rakkestad: i Rakkestad Srenskriveri t Trystad D Aker Fll i Fll Srenskriveri I Aker D

27 i B N Tab V Knkursber Dødsber andre Ber: Distrikter i ;:, a) r''' rct'' c,,, cb VI, '' P ;,,,,t) ' ct ;, < cl, c',, ;Ṭ, d p, < d cq c P, r,, P < ct c II P c'',t in P,,, P P < ct in P, pi < c' C t d ;,,, p d,,,,, r e i P s; ; cn,, c Si ;, d < < M c, '',,, :, "'l,, r, a) ch) p G r ',,, Q, i,c, ct, I <) P P P, P P, c, Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri i Øvre Rmerie : Næs Srenskriveri i idsvld D Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri P, T, Slør: Slrs Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri I Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Sndre Hedemarkens Srenskr i ) Hamars Srenskriveri ( Nrdre Hedemarkens D Tten : Tten, Vardal Biri Srenskr Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Srenskriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Sndre Frns Thinla i Nrdre Gudbrandsdalen: Mellem Gudbrandsdalens SrenskriveriO: Nrdre Frns Thinla? Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri ' Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders : Valders Srenskriveri J i I Hallindal : Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskr ' Rinerie : Rineries Srenskriveri Buskerud : i Lier, Rken Hurums Sren ) skriveri ) ker, Md Sidals Sren ( skriveri Jarlsber: i i Nrdre Jarlsb ers Srenskriveri I Mellem D D r Sndre D D Laurvik : Laurviks Srenskriveri Bamble: i Bamble Srenskriveri i Gjerpens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri ' Z,,,,, V ti,, Cq ; :,'' cq CO d ; + Li, i''' < CO ",t' i : ;, ;, < ct,t k''' cr ; " PI c, c),,,, P i ;, c) Cr r F=

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Tverrpolitisk liste for A

Tverrpolitisk liste for A KOMMUN6 2, P.AM- 2015 G

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA,

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII 13 HUSHOLDNINGSREGNSKAP Sept 1918 sept 1919 (Budgets de familles de sept 1918 à sept 1919) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ KRISTIANIA, I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77 CONTENTS Norwegian vessels in regular coastal service in 1954 365 Preliminary survey of the crop in Norway in 1956... 382 Statistics on craftsmen 1955 386 Standard of trade areas 390 Poor relief and social

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. orges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la orvége, série X.) Rekke X. Trykt 97. r.. Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalité.). Statistiskøkonomisk oversikt over

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) res Offisielle Statistikk, rekke X XI. (Statistique Officielle de la rvèe, série X et XI.) Rekke X. Trykt 1949. r. 171. Statistisk-øknmisk versikt ver året 1948. ( Aperçu de la situatin écnmique.) - 172.

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04 Eksamenstid: 0900 1200 G høgsklen i sl KTUASJSEKSAMESPPGAVE e; : Emnekde: Grppe(r): Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) l 50262 Dat: 100104 BK Eksamensppgaven Antall sider (inkl Antall ppgaver: besir av:

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le Storting.) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 89. STORTINGSVALGET 9. (Élections en 9 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9. Johannes Bjørnstads

Detaljer

BRAZIL. i j,.l. ;AMBA )=no. f:'-] 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb. Ary Barroso Arr.: Inge Sunde

BRAZIL. i j,.l. ;AMBA )=no. f:'-] 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb. Ary Barroso Arr.: Inge Sunde 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb ;AMBA )=no f:'-] i j,.l ISMN M 66102-49s-8 Copyright @ peermusic AB, Stockhohr Adrn. inorge av: Norsk Musikforlag A/S' Oslo Tryk med tillatelse. Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer