SKIFTEVÆSENET I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIFTEVÆSENET I NORGE"

Transkript

1

2 B N TABLLR VDKOMMND SKIFTVÆSNT I NORG I AART I, TILLIGMD OPGAV OVR D FTR OVRFORMYNDRRGNSKABRN FOP AART UNDR RIGTS OVItFORMPNDRIRS BSTYRLS linstaand MIDLR SAMT DN BONGLIa NORSK RGJRINGS IIN RDANIGST INDSTILLING AF SIILI CH$ISTIAØIA TRYKT I INV OLDS QTH YââHI

3

4 B N Tabel I Opave ver de i aret ved Riets Skifte,Turisdictiner behandlede Ber Fra henst de uslutte de I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin Af de i behandlede Ber: Distrikter ere i Aarets Lb sluttede henstde ved Aarets Udan usluttede '": pm ra K I Oversit Riet Riets Landdistrikter Riets lijb Ladesteder II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenws Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa, III Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber I; aurvik Bratsber Nedens Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken, b : * Summa Iv Landdistrikterne fderivis Ide Marker: Ide Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri a: Hvaløerne Bre Thinla Msse: Tune Srenskriveri : Glemin, Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri Rakkestad: Rakkestad Srenskriveri Trystad D *

5 Tab I B N Fra henstde usluttede I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin Af de i behandlede Ber: Distrikter (, ere i Aarets Lb sluttede henstde ved Aarets Udan usluttede P rw O ic n s Aker Fll: Fll Srenskriveri Aker D Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie: Næs Srenskriveri idsvld D Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri Slør: Sln Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Sndre Hedemarkens Srenskriveri Hamar Srenskriveri Nrdre Hedemarkens D Tten: Tten, Vardal Biri Srenskriveri t Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Srenskriveri j Mellem D D Øier, Rinebu Sndre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalen: i Mellem Gudbrandsdalens Srenskriveri : { Nrdre Frns Thinla f Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders: Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskriveri Rinerie: Rinenes Srenskriveri Buskerud: Lier, 'tken Hurums Srenskriveri ( ker, Mdum Sidals D Jarlsber: Nrdre Jarlsbers Srenskriveri Mellem D D ) Sndre D D, Laurvik: Laurviks Srenskriveri L Bamble: Bamble Srenskriveri Gjerpens D

6 B N Tab I Distrikter Fra henstde usiuttede a) ;; 'FA ;' n N I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin a) ; a) a, ;, r ci z, a) ;: a Q) s a) %, a),, a) O; 'Ff, ' n F, tin ;; r,c) n,,,, r"n ;,, ;' n c w ci) fil w,ẉ s In a), w c,,, n, ;, n l L, i r; rd 'll t c a,t P P P s Af de i behandlede Ber: ere i Aarets Ll sluttede ct (h) rspi H henstde ved Aarets Udan usluttede, r,,,, ra be n ci, P r : ' s C:) '' " c,: ' Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri Øvre Telemarken: ) Øvre Telemarkens østfjeldske Srenskriveri t Øvre Telemarkens vestfjeldske D Nedenæs: i Hlts Srenskriveri Nedenws D i Sands D Sætersdalen: Sætersdalens Srenskriveri Mandal: s Trrisdals Srenskriveri i MandaisD Lister: i Lyndals Srenskriveri I Flekkefjrds D Jæderen Dalerne: i Jæderens Srenskriveri / Dalernes D Ryfylke: Karmsund Hesbø Srenskriveri ( Ryfylke Srenskriveri i Sndhrdland: Sndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri I Nrdhrdland: $ Midthrdlands Srenskriveri ( Nrdhrdlands D Sn: $ Ytre Sns Srenskriveri ( Indre D D Snd Nrdfjrd: i Søndfjrds Srenskriveri I / Nrdfjrds D i Sndmre: I Søndre SOndmøres Srenskriveri Nrdre D D Rmsdal: Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdmres Srenskriveri Ørkedal: Orkedals Srenskriveri i Guldal: s Guldals Srenskriveri i Rraas D Strinden Selbu: Strinden Selbu Srenskriveri Fsen: Fsens Srenskriveri,

7 B N Tab I Fra henstde usluttede I ere tilkmne Ialt have i været under Behandlin Af de i behandlede Ber: Distrikter cu W a; ; rz:: ; ) c''' Z,:it A i al,, a) 'i rw = a) rt S t Q) Pa),), it St A : i cu ; cu rr ', i, ct cp OA r,, tst A 'h',,, : I ere i Aarets Lb sluttede `c, z Ni a) "C' W b I) n ; c pc) pf,i) iti it A c P i ' henstde ved Aarets Udan usluttede `?, ;+ bi a) '''' b JD tl ;c () l r ci) rri rt Isk z `,, P ' Stør Værdalen: Stør Værdalens Srenskriveri Inderen: Inderens Srenskriveri Namdalen: Namdalens Srenskriveri Søndre Heleland: Sndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland: Nrdre Helelands Srenskriveri Salten : Saltens Srenskriveri Lften Vesteraalen: Lften, Vesteraalen Andemes Srenskr Senjen Trms: i Senjens Srenskriveri Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri Tanen: Tanens Srenskriveri Vardø: Vard Srenskriveri Varaner: Varaners Srenskriveri V Kjb Ladestæderne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre ierenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken I I i e Summa I * I i Summa Ì)TÕ

8 , VI Distrikter Kj Ladestederne B N Fra henstde usluttede cp,, ' LI ci) ; rci, c) ; ci) PP r w Isl A () c :, I ere tilkmne t; ''Fi ; iw cp a) ci ó) ;, c) (:,z `n,s, A ) : r Ialt have i været under Behandlin ci, ii ''' rl (;) ct) ;, rt ct ód ; cp a) ( : r:,' Is( A cl) ;,d l," Tab I Af de i behandlede Ber: ere i Aarets Lb sluttede,wcv, r i bc' c) ''' ;, (:) a) pa,,i ( ) rci rcs Is, p 't a), p R ' H henstde ved Aarets Udan usluttede Christiania Beren Drammen Thrndbjem Stavaner Christianssand ) Frederikssta,d Knsber Arendal Laurvik Aalesund Frederikshald Skien P Trms Hauesund kersund a Hrten Sandefjrd, Christianssund Tønsber,, Mandal ' Kraerø, Lillesand Mlde, Namss Prsrund Brevik Lillehammer Vardø Mss Tvedestrand Bdø Hnef s Østerrisør Farsund Hammerfest ' Hlmestrand Flekkefjrd Sandnæs i Vadsø Lanesund i Skud Stenkjær Hamar Gjøvik, Grimstad ' Levaner Z Drøbak i Sn Knsviner Sendal i i Sarpsbr Hølen Aasaardstrand ; Stathelle Kpervik Hvitsten Hlmsb Svelvik Msjøen, Summa, MO,)? ri pwa), c' r ód ;', c ci) c Fr, c), d rij ts, A ct cu R ' = ',

9 s B N Tabel IL Opave ver de Persners Stillin, hvis Ber i Aaret ere kmne under Skiftebehandlin Distrikter I Oversit t ( Knkursber,:, n a,,,,,,,, cu ) ZL, M = S a' /sz r 'CI cil cn r c :", ;T cv F, c),i', := ;, d,w, r ; T) ct ::' aa z ': cu, a) cl,, e t ) c), (), wa) a,, P ci) ) ) t, c ), G T,,,,,, eti,, "aa),, rt:$ a) "cl Z b : rd,, " r'l,f a "b cu $ ' t ó cn' * ) e t l N b e ` r ',,,, ) rcp ti ' c ;i rti r,,; be,b pt C,,, rci,i),,,) rd nd,, ci),,,,i,,, :,:t,r, t CD c, re :CS : :,) rt c a> ;,b ii) = Gd " rì l fr", C, a, ) : ci ) (,) ;:e NI;,), p, ;) ' $ 'CI = Q) * C$ 'ZS TilDS'", rt A ( ( i c' ''c, ci c:d,q z T R w ' ',)e,'fl :J cp" ) c r cd, rrh&' tar,,,, cl,: a,), c,,,,,,,`` ),,), Ç: r,, c, ç " ; A ; ;,,' rci 'A ci ' :, l',,,,,i) Pa c, =,,, ;, k Dødsber andre Ber c c!' = P ),c) Ce w '' cp P, Riet Riets Landdistrikter Riets Nb Ladesteder I II Amterne O Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians ' Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenws Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem, Nrdre Thrndbjem Nrdland Trms Finmarken Summa I T S Z III Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken, Kristians Buskerud ' Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenees Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal O Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa i Õ ' IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: I'de Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri : Hvaløerne ( Bre Thinla Msse: Tune Srenskriveri : Glemin, Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri b, mmmiim

10 B N Tab II Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter rci rd i CI) be ;:, cė c),,, :, CL) a) cl),,,, a) t* ai a),, ; c,, ci) t e ál a) '' c P t a) P a) Ft ),, p ; rt ' ;' ' ' Tiia ;r rr:) P rc$ ta rd c a zi,, ct h rc,,,,,, r, tai,,i, :cr,, P ',; ;: cn ;, bd rcibe,cd ; r a) t,' t ; rz*: ' :, cb' a) ;, w bt t rt,,, cl) a),, a), at rrj, c) rci, rcé,,, c) '''',, cn, r,, S (L), c),," rcs w tz ; ct cl) c) ez, c, d I 'CS be '''''?:', Cd h c/j ii,h s''' ',,,CS bp bl), FC' Cd,,,,, ' CD,, W Pli,,,, a) (J) 'J rc:$ ; e a) cfi,,,,,, cl),, Fc:i, ; tiz ) rn, ;, c) r :',, Z c' 'SZ ' r, Z cl r cn ' Z,,, I ri,), * '' ( Z), cl,,,, :, ri P ; ;, '''' = ''ri) Q) c Q) rp,,c T c) ;, Q, P t d Q),,,:, er,, Q) Ce, CL) CL) t c) l,, ', ;' rc, P,,, rw w > ọ,q T,, CD cl ac c),:,cl z a),,,,, l, ti CA = ç'' Z "I r( = Rakkestad : Rakkestad Srenskriveri i Trystad D Aker Fli: Fll Srenskriveri i Aker D Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie : Næs Srenskriveri I idsvld D Viner Odalen: Viner OdalensSrenskriveri Slør: Slrs Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Sndre Hedemarkens Srenskr i Hamars Srenskriveri t Nrdre Hedemarkens D, Tten : Tten, Vardal Biri Srenskr I Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Sren skriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Sndre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalen: Mellem Gudbrandsdalens Srenskriveri : Nrdre Frns Thinla? Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders: Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri i Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskr Rinerie: Rineries Srenskriveri i Buskerud: Lier,Rken HurumsSrenskr ker, Mdum Sidals D

11 B N Tab II Dislrikter d Z a cl cu i : : rr cp Knkursber rd, Dødsber andre Ber, ; CI) a),, s, c a> a t c cl) ;, ^ cl) c) P c) M ;,, CL) td ;Li a>, a), cl) za t) a) ;, a) ;, ' c) cu ;,, a> ', rzi :, ) TA:I ;,i,,, a ) FC C) T,t i) 'CS rt: rt: b,o,, b : ci) cii ic, `",f is' rd '''''' A a' ' hi, '' C, CD tj c:i (:Z z ra c) ; it t " ( r"c rn, tz t rcs te,s,,, '" c) (), til rw bk t rri z,) ' a),z :>,t ics ' " '" P O '' rt V,, is (,? ;I ct CD LcL) (),,,, la c), a) rci be,,bt, ra ct ;, cn : rṭ b bl,:, cs rn ;,, cf) cd Ft rtz T, cu C, cij C' 'I,f, :,,::, ;,,, i (i) r,,r, i,,,,,, td rs, ),:::,,,,, cn tin ' c, cl li c/d r, r b,, ),,,,,,r, <i),, c T, cr') = P, P ' '' c) ra % ; a) a) a),, c'zi "" C cci,?',,,'"l$,, OD rn (;) r' Ọ ; r: ' r w,,,, rc $, ; rci, ''' i ' : G) = " 'c'd, ċu = ',,T, ci; pa PP = = Jarlsber: i Nrdre Jarlsbers Srenskriveri I Mellem D D t Søndre D D Laurvik: Laurviks Srenskriveri, Bamble: Bamble Srenskriveri i Gjerpens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri Øvre Telemarken: ) Øvre Telemarkens østfjeldske Srenskriveri Øvre Telemarkens vestfjeldske Srenskriveri Nedenaes : i Hlts Srenskriveri Nedenaes D f Sands D Seetersdalen: Sætersdalens Srenskriveri Mandal: Trrisdals Srenskriveri i Mandals D Lister: ) Lyndals Srenskriveri Flekkefjrds D Rederen Dalerne: i Jæderens Srenskriveri b! Dalernes D Ryfylke: KarmsundHesbø Srenskriveri! Ryfylke Srenskriveri Søndhrdland: Søndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri Nrdhrdland: } Midthrdlands Srenskriveri I Nrdhrdlands D Sn: Ytre Sns Srenskriveri i IndreD D J Sønd Nrdfjrd: i Søndfjrds Srenskriveri,! Nrdfjrds D Søndmøre: Søndre Søndmøres Srenskriveri ( Nrdre D D, P, sc) ra t, r, a),, <

12 B N Tab II ', r''' Knkursber t', a, t',,(, r,,, is cl t) ci) rci, ; ru,fi c ; a, FA ),s: a) ; i) ati " a rz:, Distrikter t, ''''' : bi) Cfc,,,,!; b = r= ; (), ' cp,r:j ; cn s a) be cf/ bc' rt ',,,,,,, c,,, s rzz,s, a, z () ;bc) i çb;, '' :,, ct) w; r, ;, rc: : {f r, Dødsber andre Ber c,?;,,,, C) )'' a) ci, C) ;, c b O ; ;,,,,,p,, rt : ri, ba,,,r) ), P cb" z a rcs a) rci a) a) a) e ;, ;, ;, r, a) a) a) C to ;, a, cá, a ), ;i / S Z r CF ; " T, : cl) c) ; W i rc' r a) c ) n ;' r, :i w = la ;, a) d P, =, Rmsdal: Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdmøres Srenskriveri Ørkedal: Ørkedals Srenskriveri ' Guldal: Guldals Srenskriveri i Rraas D ii Strinden Selbu: Strinden Selbu Srenskriveri Fsen: Fsens Srenskriveri il Stør Værdalen: Stør Værdalens Srenskriveri Inderøen: Inderens Srenskriveri Namdalen: Namdalens Srenskriveri Søndre Heleland: Søndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland : Nrdre Helelands Srenskriveri Salten : Saltens Srenskriveri Lften Vesteraalen: Lften, Vesteraalen Andens Srenskriveri Senjen Trms: s Senjens Srenskriveri Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri Tanen: Tanens Srenskriveri Vard: Vardø Srenskriveri H n, Varaner: Varaners Srenskriveri J il Summa I I ll ist Si *

13 B N Tab II, Knkursber Dødsber andre Ber rd ai rc; ai ti,, h ti ' bk CIO () ; s F,, e be PT a> ;, v a) c) a) rci, ra (),, A"', et> a),,, (i);, cl, Ix = ;',t a,,,,,, t:id, c, z: ' ' ;i) ) ; r ri ti I rz,,,,,, r, 't ri tx ::, rn,, = r= C D ; cn +L Distrikter P,, (i)! " c ',,, i, t, bk,, CD rm a) s r,i rci,,,, a) d c") cp a) e a) '' z= t ' cdfc c) < Fci t Fa V, c' `", rci s, r,,,c, z, c, CD a) (),,,) 'CI c r",,) '' ct cl), ) ci) c,) 'CI M Ti bp ''' bia,,, ;, cn, ra =, rzi h : ci) c, cn rcs Ft ;,r a) i,,, be,, Q cs,,, ;, a, cn ; D c) :,d ;,: ct) rw c,,, P,,Z = ; cl),,, : :r ';,,, c) c rcl ^ 'CI r, xi, r Z td,,% S',,, i'm, be al,, ';, Cd ISCI) PIC),kl, ' CL), r'?) i Ce S cn P:,, ;', C, ("T, a? r ;' r, cri),, Z c,?" c, ' bk CD ),,, = ç pc,: ;, CD,,, ', c) ","" : '"C ; c) ' rtl p a) pz / i " ;' F :$ = ti re fá,,,, CZ F a) = = IS c e cl, P: ea a'' P Z c' Pc = : V Kjb Ladestederne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenws Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus, Rmsdal Søndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms, Finmarken ; Summa l)) O ' VI Kjb Ladestederne Christiania Beren ' Thrndhjem Drammen Kristianssand Stavaner Frederiksstad Laurvik kersund Arendal Aalesund Trms ' Frederikshald Lillesand Knsber Sandefjrd Skien Kraerø Hrten Tønsber Hauesund Kristianssund Prsrund Tvedestrand Mandal Farsund Namss Bd I ' Sandnæs Vadsø Lillehammer Hønefs Hlmestrand Østerrisør Mss Brevik Lanesund Skudes Mlde Levaner I

14 B N Tab II Knkursber Dødsber andre Ber a) ; be rri h Distrikter Cs Cs ta Cs Cs ) Cs Cs s), cn ral Cs Cs r Q) ;,,, a) s, a) () c) ; ci) t a) ; 'CI $ Ti);"") CI,, bl) ci, rn I, c: rzz c, U <),t' a) & ;, r CD CD rti C) Cn $,,', Cll Cd,:: r Cr FC, ;Li,I,, F Z a),,l F, : ; a) cp "N;i : ; ''' I a) r be Hammerfest Drøbak Hamar Grimstad Flekkefjrd Flrø Stenkjær Vardø Sarpsbr Sn Hølen Knsviner Gjøvik Aasaardstrand Stathelle Kpervik Hvitsten Hlmsb Svelvik Sendal Msjøen Summa SO

15 B N Tab III Opave ver de i Aaret sluttede Ber Knkursber Dødsber andre Ber +Q, z Sluttede sm fallitte: ') 'L'e Sluttede sm slvente: c) ; c,, rci rd i:l' c) CD (),, Cn Dividende til upririterede Kreditrer z z it,,,, rci (i) át = c, ' z ±;, w Z), () rt ", CN ci) $ (L) ċd,, CL) C) riti ; ;"i''' ' "t r' fi r'l '''l ; a) ci) ;, : ; " r", t T Ia Distrikter " be c) c) e :,ț), i " Z PO FI F, D cn m ; F:',,:, c) sz,,; cl) () P Dt;),, P c Z () ''' ' ' cl rri (T) fzri a) c) r c),,":' r (), r',=, f ' C> '), " i ' in F`, i, t, '' "',',,,,,, /"", ' ' cl) cu,i, rb ' XI )a) " : cḍ ) ci) ;,, i; IT],,, ci>,, :: :' h cu ;, c) ) ;, ia) t ti, be, a) L' b t),,),,,i ' ' 'ri *rr, ' 'O) c`' ci, C) p, rt r to * r' c ', : ; rci P P,,: ' ct), M cz:, ci) r " CL) r" F ;; FA cf CI = G,,,, t r,,s),r, in c V, z ) GNI kn,= el) ''' Ce ' wf, p i TC ' f,j ci, $ a),, bp P k ' pi W,,, I Oversit ci) Riet Riets Landdistrikter Riets Nb Ladesteder ' S 'O SS II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal W Sndre Thrndhjem, Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa Z Ill Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus I Hedemarken i Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik ' ; Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Søndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa s ' IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: Ide Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri : Hvaløerne Bre Thinla ii I /

16 B N u Knkursber Dødsber andre Ber ) Sluttede sm fallitte:,lc?,:, Sluttede sm slvente,ci r CD Tab III,;:l rd r CD i rz: Dividende til upri CI) ai r'i, i, c C i),,i,,, "A Z), riterede Kreditrer c,,,,, CIO CD () r CD,,, a) ' a) Cl),, CL, Cd ;r:", : rci C),, ci), ;,,, : Distrikter ' z'apc Ç), c,) c), : ci, ci " IC ' in, G R, i ' il) () bt,q,,, rba cl, C) CI r" ' CI),, '' ' ar' ''''' P (I) V; " I c' $ c' +' c) % A"' in,s '''' Z ',, i',, c) ' w ''' a) ;, rd cl) c el r C) N,, be '' ci, a) s, z,, <) ri, p rcs :;, r I b W ''' ' r la, r, :Si SI P ''' t Z M CD 'CI () ;:,,, be rc', f'd '' CD C, c ;, (,,, +D P: e ci) C r,, c,c u' e,i) a;, + i, rt bn,,,,,ṫ rw rt, ; ' C) C) PT +' /,,, c) ;,, F c, ri Cir' ; c,,,,,,,, ct rz CD C CD C) P P r, :I ) ; rt: c e P, a; r,,, p,,, tia ' r, ; cu,c, cn, ' rcs c +,;', : (a) cl,,s, ri) ': n Cq r Ct V, c,, r `n 'CI cl) ; ba 'z' tk ct (i, cp r ; Ti? I,, tid Pq 'CI,, 'A e ''' p,, ''' Msse: une Srenskriveri J : Glemin, Ons Tune Thinla ' Msse Srenskriveri Rakkestad : Rakkestad Srenskriveri Trystad D Aker Fll: ) Fll Srenskriveri Aker D Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie: Næs Srenskriveri ' ( id vld D s Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri Slør: Slrs Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri ' Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Søndre Hedemarkens Srenskr Hamar Srenskriveri Nrdre Hedemarkens D Tten: Tten, Vardal Biri Srenskr Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Srenskriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Søndre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalen: Mellem Gudbrandsdalens Sren skriveri : N rdre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriver i Valders : Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskr CO r'd rn t z ct) ; e) et!,

17 Tab III B N Knkursber Sluttede sm fallitte: Dødsber andre Ber Sluttede sm slvente Dividende til upririterede Kreditrer Distrikter a) be j be `, CL) 'CS sa) t C),c) Ç) t rrl ç) be l " () c r "": ba rz '' l F rcz C c, : Rinerie: Rineries Srenskriveri Buskerud: ( Lier, Røken Hurums Srenskriveri ) ker, Mdum Sidals Sren ( skriveri Jarlsber: Nrdre Jarlsbers Srenskriveri Mellem D D Søndre D D Laurvik: Laurviks Srenskriveri Bamble: Bamble Srenskriveri Gjerpens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri Øvre Telemarken: Øvre Telemarkens østfjeldske ) Srenskriveri Øvre Telemarkens vestfjeldske Srenskriveri Nedenws: i Hlts Srenskriveri Nedenæs D ( Sands D li Sætersdalen : Sætersdalens Srenskriveri Mandal : Trrisdals Srenskriveri MandaisD Lister: Lyndals Srenskriveri Flekkefjrds D Jæderen Dalerne : Jederens Srenskriveri / Dalernes D Ryfylke : Karmsund Hesbø Srenskriveri f Ryfylke Srenskriveri il Søndhrdland: Søndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri Nrdhrdland : Midthrdlands Srenskriveri Nrdhrdlands D

18 Sndmres Distrikter ;, rzi CI) I '", D CD,,,, ) F r vtr, t j,, r, ' tl ;",, ci),,, Cn y F bid FÅ 'SI Q> XI,,:i CO ;, C p :t, C) 'Ci & cp a ; Ta P, <, I, rc, rt B N Knkursber Sluttede sm fallitte: Dividende til upririterede Kreditrer ' c) +' C) i, P,,i C) r,,, ' Z F: ; PA '', Y, c,, c)' PA m Yk d IC) ;, no CD t to i' r r, tx :''', r, () a CD ri' Ce,, /,,, a) +,, il () ics f ; ' ',:' Dødsber andre Ber CD I, bp ci Q,,j Sluttede sm slvente cp rpi F, C),, D,, I c,,i CI :=,), r t cu,, tr, cf),,, tt,) r:, V r, CD ' t = '+a),, cv bp t ci) ;, cv,:i rri r C C bi Cð,,,,W r T' () re r, Cd,i") ) CD '', () ;i bi),w c,, ZaD ''') CD CD ;cl ; r rc: r' to '''l, ii Cn ci) ) ) (, '), c,,:) Tab III ci),, rrj i c,/ c) Q),, i' cr cp, '+' i :rm II rt = In r '' D CI, F se p,= ;,r, CD ) F' = ' ),, c,ci, CP ci, ;, rri, cp c a) ci) L, F (),:n rsz :' 'C' ) m Sn: i Ytre Sns Srenskriveri I Indre D D Snd Nrdfjrd: i Sndfjrds Srenskriveri I Nrdfjrds D Søndmre: ) Søndre Srenskriveri I Nrdre D D Rmsdal Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdrnres Srenskriveri Ørkedal: Ørkedals Srenskriveri Guldal: Guldals Srenskriveri, I Røraas D,, Strinden Selbu Strinden Selbu Srenskriveri, Fsen: Fsens Srenskriveri i Str Værdalen: Stør Værdalens Srenskriveri " Inderen: Inderøens Srenskriveri Namdalen: Namdalens Srenskriveri Sndre Heleland: Søndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland: Nrdre Helelands Srenskriveri I Salten: Saltens Srenskriveri I Lften Vesteraalen : Lften, Vesteraalen Andentes Srenskriveri Senjen Trms: Senjens Srenskriveri t Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri

19 B N Tab III Distrikter I rd s, ci,,,,,; a rc,,,, % ; : a) C`Z,, cl) a) L ":, OD a) s bt ' r G ar") " ts) rc Q) ;, a) rt, ;T Knkursber Dødsber andre Ber P" ;' ;, :,,, ri, ci, y s A C c, pc) ''' Sluttede sm fallitte: Dividende til upririterede Kreditrer p, c), r C) P ka,, c ; c) p cd + ; C,,,) vö cq ; C> y c),, +; r, ''' C:;) kr, r cp y ' c) P c) L ; a) c> tx P ci) : I i a) '' cf, ) CD :' FA Z, `) ci, T, cl),, ; r c D ' Ii ", Q) bip, G, Cl) Pq Cb,,; ic: z (,) c) z a),, a),, rt, c, () b z, ai,,,, xl rt:$ ')t),, (, c ;,, a), r r, C+ k Ç Sluttede sm slvente: cp : Q, r, e,it, %i ), ci), 'Ý (,, CD ' h, Cti; bi) P " f a) bi, ra cu, : fw ^Q Ú ',,,, '' ex :, a) tc, PI T, r : zs rx Ẹ CI) s) " ' I) c, r:,' N a) a>, i' a a) ''Tci,,, CO ;' : e, ct) r,+,; a),, c ) 'CI to, ' = " : cl) a) ; ", è"; a) c r la,,, t, ) cp s, c) c,, c/d i r P <),,, c) ;cli a ) " r ", e, d,,, ), a ) : " C a G :z c $ Q,, e Tanen: Tanens Srenskriveri Vardø: Vardø Srenskriveri Varaner: Varaners Srenskriveri Summa i V Kjb Ladestederne amtsvis Smaalenene, i Akershus I Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal, Stavaner, I Søndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre 'ihrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa VI Kjb Ladestederne Christiania Beren Drammen Thrndhjem Stavaner Kristianssand Frederiksstad Knsber Laurvik Hrten kersund Aalesund Frederikshald Arendal Mandal Kristians Kraerø Sandefjrd Lillesand Trms Tønsber Skien,, Prsrund Namss Vardø Mss I,, l',

20 B N Tab III K nkursb er Sluttede sin fallitte Dødsber andre Ber Sluttede sm slvente Dividende til upririterede Kreditrer Distrikter IC r IC ọ e'd ba r n c Brevik Østerrisør Flekkefjrd Hauesund Mlde Hammerfest Lillehammer Hlmestrand Gjøvik Hønefs Farsund Stenkjær Vadsø Sn Knsviner Lanesund Tvedestrand Skudesnæshavn Bdø Drøbak Hølen Hamar Stathelle Grimstad Sendal Levaner Sarpsbr Hvitsten Hlmsb Aasaardstrand Svelvik Sandnæs Kpervik Flrø Msjøen, Summa

21 B N Tabel IV Opave, sin viser, i hvr lan Tid de i Aaret sluttede Ber have været under Behandlin Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter ci) i ci) r; I, et ' e',', t, :le t'd<lti cc c,:, ''' cð rz ci,, c,,, ct,,, q 'II, 't" t, c e, c'ci,; (m ' c Si s; e ` c) cú '' c) i r r '<lcs, e 'l ':', Cd; (' ^ ; rir,', Z c C I c ' 'Si ' ' ''' t ':' ' e r t; T e c e IOversit liet Riets Landdistrikter Riets Kjeb Ladesteder I II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken I Kristians ' Buskerud Jarlsber Laurvik ' B ratsber! Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland I Trms Finmarken Summa III Landdistrikterne amtsvis Smaenene, Akershus ledemarken xistins Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber, Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhj em Nrdland Trms Finmarken Summa ( i l IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: i Ide Markers Srenskriveri, Tune Srenskriveri : Hvaløerne ( Bre Thinla Msse: Tune Srenskriveri : Glemin, Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri Rakkestad: Rakkestad Srenskriveri Trystad D Aker Fll: i Fll Srenskriveri i Aker D,,,,,,

22 Distrikter,,:ze 'CI tel pl,,,, i i cð ct) ; pl, C, ;» cl) rt: ;, ``', tá r N ;,, t,, Cq CV fr B N Knkursber s,,,, T,d Ct, di fr, S t,, c'd "cti ;T, ' p,,, c,e' In ' CD fr ; <I ct, ' CO i :"B' ;: c : "' F Pid ;:i c, "' G ; ;, ;,,,,L i c, le cn C),, ; '' ',e, ; ) rf, ; c),, 'Ci * '''' ),,:, a i i,::, CO Dødsber andre Ber é) al cvrq *, : QD ;"',' () rc ;,,Id tdi ',,, N d ;, a c' litl N CO ;c ti ''t CO " r a t ''t di C l t,:, I ' ;:, '' ic'd,,, '' &,,, Tj Ir:" " P :TS" C) Tab IV Nedre Rmerie Nedre Rmeries Srenskriveri Øvre Rmerie: ) Næs Srenskriveri t idsvld D Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri Slør: Slørs Srenskriveri Søndre Østerdalen: Søndre Østerdalens Srenskriveri Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken i Søndre Hedemarkens Srenskr Hamar Srenskriveri r Nrdre Hedemarkens D I Tten: Vardal Biri Srenskr Tten, Sndre Gudbrandsdalen: Søndre Gudbrandsdalens Srenskriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Søndrerns F Thinla Nrdre Gudbrandsdalen Mellem Gudbrandsdalens Srenskriveri : Nrdre Frns Thinla Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders: Valders Srenskriveri Hallindal: Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvaer: Numedal Sandsværs Srenskr Rinerie: Rineries Srenskriveri Buskerud i Lier, Rken Hurums Sren skriveri ) ker, Mdum Sidals Sren ( skriveri Jarlsber: Nrdre Jarlsbers Srenskriveri Mellem D D Sndre D D Laurvik Laurviks Srenskriveri '' Bamble: Bamble Srenskriveri e Gj erp ens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskr " " " rn p`d '''' In Pi ' '

23 B N Tab IV Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter,, (I) e) fcs ct '" cx) ct) Z ct C:rii tj ;,,cs '''' s, el c d N r, ;II ''' s f 't N c d a' ;, : ""D '`' S,ct CO c d, l $, r ""' '' r, ct eti c d k ;, ;Xi +D s < c LCD c c i a) s : ' : < ct c c d i' ;, ;Li ' < c CCI ; ç, ; < =,,, c F Ç,, ;,,,, () c::, ed '' ;,, * a' ''', r ; ( C) ' ; () re:, c),,,, p it,, :j,,t c c!) ;:, ai, c v T, rt % < a' v N»:, ; c' ci CO r; ;, t ct c,ti r ;, :: t, $: < cl :ti» ; ',, <, In c,», r ; a),,,, p `, : I Øvre Telemarken: i Øvre Telemarkens østfjeldske Srenskriveri ' ) Øvre Telemarkens vestfjeldske r Srenskriveri I NedenTs: i Hlts Srenskriveri i Nedenæs D r Sands D Sætersdalen: Sætersdalens Srenskriveri Mandal: Trrisdals Srenskriveri i MandaisD Lister: i Lyndals Srenskriveri i Flekkefjrds D hederen Dalerne: Jæderens Srenskriveri i Dalernes D Ryfylke: i Karmsund Hesbø Srenskr t Ryfylke Srenskriveri Søndhrdland: Søndhrdlands Srenskriveri Hardaner Vs: Hardaner Vs Srenskriveri Nrdhrdland: Midthrdlands Srenskriveri i Nrdhrdlands D Sn: Ytre Sns Srenskriveri i Indre D D Sønd Nrdfjrd: i Sndfjrds Srenskriveri i Nrdfjrds D Søndmøre: i Søndre Søndmøres Srenskriveri i Nrdre D D Rmsdal: Rmsdals Srenskriveri Nrdmøre: Nrdmøres Srenskriveri Ørkedal: Ørkedals Srenskriveri Guldal: i Guldals Srenskriveri " i Røraas D ' Strinden Selbu: Strinden Selbu Srenskriveri Fsen: Fsens Srenskriveri Stør Værdalen Stør Værdalens Srenskriveri Inderøen: Inderens Srenskriveri a

24 Distrikter Namdalen: Namdalens Srenskriveri Søndre Heleland: Søndre Helelands Srenskriveri Nrdre Heleland: Nrdre Helelands Srenskriveri Salten: Saltens Srenskriveri Lften c, Vesteraalen: Lften,Vesteraalen Andenæs Srenskriveri Senjen Trmsø: Senjens Srenskriveri i Trms D Alten: Altens Srenskriveri Hammerfest: Hammerfests Srenskriveri Tanen: Tanens Srenskriveri Vardø: Vard Srenskriveri,, rt L, c,,,, C' 'c) (I) at c," A 'f:' + CS p, PT rt f te <, Cd s ;T ' ; B N Knkursber i ;ci < < c/ c C' ' : = ;T i ;+ ti < tr' ; i,a F, c'e: < t :' ;, ;, D ; ;, ' c ; :', ;T,,,i c zi, I s, r, (',, ; ;, Fc ' ` cn c T ;,, ;:T :, '' ;, () Q) V) : c I';,,,,,,e "I" ct,ii:z,, d Dødsber andre Ber:, CC, + rn r ;, a) r ' ; Cd r < <I N ; r, :, I I ;+ Cd r 'at : cq a" ;, ;," s, ' c "'" ; rz :, ''q " kt" ; :,; "' P ' m'l k c::, CV,;, r ' Li, n' f, ; ci) Tab VI Varaner: Varaners Srenskriveri, Summa I S, SI v Kjb Ladestederne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik' Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Søndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Søndre Thrndhjem Nrdre Thrndlajem Nrdland Trms Finmarken,, Summa ii ' i (,) Cct r Fr:i " VI Kjb Ladestederne Kristiania Beren Drammen Thrndhjem Stavaner Kristianssand Frederiksstad Knsber Laurvik Hrten kersund, Aalesund

25 B N Tab IV Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter CL) F r ' ; s cl) rci Ce CNI N, c < ' ; Cd Ct,t CD Ce ; al ; ; Ce a CD Ce ad "'D : te **' c pr, c Ce ; r, ;+ Ce ;" Cr, C,Id ;; C s C ;al r $ c, s < c Ce ; f Ce ct Cf, Ce, ìc C it < cl) < Frederikshald Arendal Mandal Kristianssund Kraerø Sandefjrd Lillesand b Trmsø Tønsber Skien Prsrund Namss Vardø Mss Brevik Østerrisør Flekkefjrd Hauesund Mlde Hammerfest Lillehammer Hlmestrand Gjøvik Hønefs Farsund Stenkjær Vadsø Sn Knsviner Lanesund Tvedestrand Skudesnaeshavn Bdø Drøbak Hølen Hamar Stathelle Grimstad Sendal Levaner Sarpsbr Hvitsten Hlmsb Aasaardstrand Svelvik Sandnæs Kpervik Flrø Msjøen Summa II a

26 B N Tabel V Opave, sm viser, i hvr lan Tid de ved Udanen af usluttede Ber have vearet under Behandlin Knkursber Dødsber andre Ber Distrikter r F ; CrJ ; < I ;i cd CS r rli r, < ct < CS CS CO I, LT CS F Ce ' C,, r r CS C, CS r CS CS Ce ' Ce p N cð r+ P CS S CS CS F $, CS r I CS ' r I Oversit Riet Riets Landdistrikter Riets Nb Ladesteder II Amterne Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Beren Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmarken Summa F Ill Landdistrikterne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsber Laurvik Bratsber Nedenæs Lister Mandal Stavaner Sndre Berenhus Nrdre Berenhus Rmsdal Sndre Thrndhjem Nrdre Thrndhjem Nrdland Trms Finmark en Summa ' i i i IV Landdistrikterne fderivis Ide Marker: Ide Markers Srenskriveri Tune Srenskriveri : Hvaløerne Bre Thinla Msse: i Tune Srenskriveri : Glemin, j Ons Tune Thinla Msse Srenskriveri Rakkestad: i Rakkestad Srenskriveri t Trystad D Aker Fll i Fll Srenskriveri I Aker D

27 i B N Tab V Knkursber Dødsber andre Ber: Distrikter i ;:, a) r''' rct'' c,,, cb VI, '' P ;,,,,t) ' ct ;, < cl, c',, ;Ṭ, d p, < d cq c P, r,, P < ct c II P c'',t in P,,, P P < ct in P, pi < c' C t d ;,,, p d,,,,, r e i P s; ; cn,, c Si ;, d < < M c, '',,, :, "'l,, r, a) ch) p G r ',,, Q, i,c, ct, I <) P P P, P P, c, Nedre Rmerie: Nedre Rmeries Srenskriveri i Øvre Rmerie : Næs Srenskriveri i idsvld D Viner Odalen: Viner Odalens Srenskriveri P, T, Slør: Slrs Srenskriveri Sndre Østerdalen: Sndre Østerdalens Srenskriveri I Nrdre Østerdalen: Nrdre Østerdalens Srenskriveri Hedemarken: Sndre Hedemarkens Srenskr i ) Hamars Srenskriveri ( Nrdre Hedemarkens D Tten : Tten, Vardal Biri Srenskr Sndre Gudbrandsdalen: Sndre Gudbrandsdalens Srenskriveri Mellem D D : Øier, Rinebu Sndre Frns Thinla i Nrdre Gudbrandsdalen: Mellem Gudbrandsdalens SrenskriveriO: Nrdre Frns Thinla? Nrdre Gudbrandsdalens Srenskriveri ' Hadeland Land: Hadeland Lands Srenskriveri Valders : Valders Srenskriveri J i I Hallindal : Hallindals Srenskriveri Numedal Sandsvær: Numedal Sandsværs Srenskr ' Rinerie : Rineries Srenskriveri Buskerud : i Lier, Rken Hurums Sren ) skriveri ) ker, Md Sidals Sren ( skriveri Jarlsber: i i Nrdre Jarlsb ers Srenskriveri I Mellem D D r Sndre D D Laurvik : Laurviks Srenskriveri Bamble: i Bamble Srenskriveri i Gjerpens D Nedre Telemarken: Nedre Telemarkens Srenskriveri ' Z,,,,, V ti,, Cq ; :,'' cq CO d ; + Li, i''' < CO ",t' i : ;, ;, < ct,t k''' cr ; " PI c, c),,,, P i ;, c) Cr r F=

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDE'T. 2-90 TARIFFOPPGJØRET i 990_ VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Beretning om de norske jernbaners drift

Beretning om de norske jernbaners drift Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen 1925-1926. Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap. Innhold. Regnskap for Statsbanenes

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft r w.cflc... 12 Min skråblikk NATUR & MLJØ FOR 25 AR SDEN forbindelse med naturvernaret 1970 sender Postverket ut fire nye frimerker med motiver fra norsk natur havorn, ulv, mogop og Voringsfossen. Frimerkene

Detaljer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer 93/24 August 1993 Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer av Bjart J. Holtsmark Forskningsavdelingen Seksjon for Økonomisk

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. f yu have issues viewing r accessing this file cntact us at NCJRS.gv. Natinal Criminal Justice Reference Service 'j.- ficjfs This inicrfiche was prduced frm dcuments received fr inclusin in the NCJRS data

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

iegets akv rale i eller praksis?

iegets akv rale i eller praksis? iegets akv rale i eller praksis? UKErevyen 1977 Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Ørjan Wiklund Koreograf: Arne Svendsen Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

H. T HO. L. SCHAANNING:

H. T HO. L. SCHAANNING: Stavanger ~Ius_e ums å rshefte, Årg. 39/40(1928/ 1930), XI. S. 1-38 Xl. H. T HO. L. SCHAANNING: DEN INTERNASJONALE RINGMERKNING AV TREKKFUGLER OG DE FORELIGGENDE RESULTATER FOR NORGE. Blandt de mere praktiske

Detaljer