K-SAK STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING."

Transkript

1 T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato 2010/ FEL / HS K-SAK STRATE 2020 HELSE MDT-RE RHF. STRATE 2015 HELSE SUMØRE HF. HØYR. Vedlagt følgjer K-sak 64/10..Kounestyret handsaa saka i øte og gjorde slikt edtak: 1. Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personeliessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AM-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane n Postadr.: Pb FSAVA ateadr.: Rådhusgata Fosnaåg Tlf.: Fax : Bank: rg.nr.: E-pose posnnottak(,dheroloune.no øcw. heroy.kotnune.no

2 på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Med helsing yi%a de Skinnes e.f. Kopi: Helse Midt-orge RHF Pb STJØRDAL

3 HERØY KMMUE Hels eadelinga SAKSPRTKLL Sakshandsaar: BMA Arkisaknr: 2010/334 Arki: 00 Utalsaksnr Utal Møtedato 113/10 Forannskapet /10 Kounestyret STRATE 2020 HELSE MDT -RE RHF. STRATE 2015 HELSE SUMØRE HF. HØYR. Tilråding: 1 Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta.

4 e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Møtebehandling: Bjørn Martin Aasen øtte og orienterte. Rådannen sitt fralegg art sarøystes edteke. Tilråding i Forannskapet Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande:

5 a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonene på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Møtebehandling: Kouneoerlege Bjørn Martin Aasen øtte og orienterte.

6 Forannskapet si innstilling art sarøystes edteke. Vedtak i Kounestyret Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt.

7 Særutskrift: Helse Sunnøre HF Helse Midt-orge RHF

8 Vedlegg: Strategi 2015 Helse Sunnøre HF, høyringsutkast, edtak høyring i styret Strategi 2020 Helse Midt-orge RHF, høyringsdokuent, edtak høyring i styret Saksopplysningar: SAMADRA Strategi 2020 og Strategi 2015 trekkjer opp hoedutiklingstrekka for spesialisthelsetenesta i Midt-orge og på Sunnøre. 1. Varig endra befolkingssaansetting - nye beho. 2. Auka kra til kalitet, dokuentasjon og KT 3. y pasientrolle. 4. Tilsette i helsesektoren ert ein knappheitsfaktor. 5. Økonoisk ekst i spesialisthelsetenesta ert bresa - ekst skal koe i kounehelsetenesta. Det ert tilrådd slik urdering a strateginotata: 1. Herøy/Sande kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy/Sande kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og

9 AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. BAKRU. Styret for Helse Midt-orge RHF (HM) edtok i oktober 2009 å utarbeide ein oerordna strategi for utikling a tenestetilbodet i Helse Midt-orge ot 2020, no nend so Strategi Med bakgrunn i og parallellt ed denne prosess, har foretaka blitt pålagd å utarbeide ein tilsarande strategi for sitt ansarsoråde. Styret i Helse Sunnøre HF (HS)har gjort edtak o høyring a sin plan Strategi Det er ierksett ein ofattande høyringsprosess so og ofattar kounesektoren. Styret i Helse Sunnøre HF skal handsae høyringa i byrjinga a juni Styret i Helse Midt-orge RHF skal handsae høyringa i slutten a juni Planlegging og utikling a spesialisthelseteneste er ein ofattande o koplisert prosess so.a. er styrt a logjeing, oerordna safunnsinteresser, sentrale politiske føringar, deografisk utikling, teknologisk og kunnskapsessig utikling og lokale politiske interesser. Eit sentralt styringsdokuent i strategiutiklinga er.a. St.eld. nr. 47 ( ) Sahandlingsreforen so trekkjer opp sentrale føringar for ei saordna utikling a helsetenesta både i kounesektoren og i spesialisthelsetenesta (foretaka). Denne eldinga ert handsaa a Stortinget åren UTFRDRAR. Analysen so er utført i Strategi 2020 og Strategi 2015 iser følgjande hoedutfordringar : 1. Varig endra befolkingssaansetting - nye beho.

10 a. y eldrebølge fra ot 2020 (67-80 år), og ot 2030 (80-90 år). b. Fleire personar ed kroniske og saansette lidingar. c. Auka antall krefttilfeller, rusisbruk og psykisk sjukdo. 2. Auka kra til kalitet, dokuentasjon og KT (elektronisk dokuentasjon og kounikasjon). 3. y pasientrolle. 4. Tilsette i helsesektoren ert ein knappheitsfaktor. a. Færre unge - fleire eldre. b. Kra o indre arbeidstid på ubeke tid (akttid). 5. Økonoisk ekst i spesialisthelsetenesta ert bresa - ekst skal koe i kounehelsetenesta. Sett i lys a dei store hoedutfordringane er det ei stor utfordring å gjennoføre ein heilheitleg debatt o utiklinga a den sala helsetenesta. gså kounesektoren il stå oerfor dei sae hoedutfordringane so helseforetaka. Kounene har ei tilleggsutfordring knytt til ein sært ariert befolkingsessig størrelse sat at det er store forentningar til at kounesektoren skal ta eit eir sala grep o styringa a helsetenesta slik det fragår a St. eld. r. 47 ( ). Dette stiller og kra o utikling a saarbeidsodellar ello kounene for isse deler a helsetenesta. Det er gitt god detaljert dokuentasjon på den deografiske utiklinga på Sunnøre i Strategi 2015, s. 10. MÅL FR UTVKLA. Strategi 2020 har HM sett opp fe strategiske ål: 1. Styrket innsats for de store pasientgruppene 2. Kunnskapsbasert pasientbehandling 3. En organisering so underbygger trygge pasientforløp 4. Rett kopetanse på rett sted til rett tid 5. Økonoisk bærekraft Det er grunn til å frahee nokre a dei underpunkt so er tekne opp under dei fe ålsettingane: - Ressursane skal flyttast frå akuttberedskap til auka kapasitet på planlagd erksed. - Ressursane skal ofordelast frå soatikk til psykisk helseern og rus. - Ressursane skal odisponerast frå døgn til dag og poliklinikk. Der det er hensiktsessig for pasientane skal ressursane odisponerast frå sentraliserte til lokale løysingar. - Uniersitetssjukehuset skal ha ei tydeleg rolle so kopetansebase. - Utikling a tilbod i nært saspel ed brukarane. - Forutseieleg pasientforløp, dokuentert kalitet, best effektie osorgsniå.

11 Knappheit på arbeidskraft - rett kopetanse på rett plass. - Prioritering, rasjonell drift, nasjonale føringar. UTVKLSTREKK SETRALE TEESTEMRÅDER: STRATE For sentrale tenesteoråder trekkjer styret i HM opp slike utiklingstrekk og urderingstea: 1. ode og kopetente prehospitale tenester (abulanse, legeakt). a. Betydeleg opprusting og kopetanseheing er gjennoført, ed ny rolle og nye oppgåer. b. Transport a pasient til det det sjukehus so har est releant kopetanse. c. Dei est kritisk skadde og sjuke skal transporterast til St. las Hospital. d. Saarbeid ed lokale legeakter sentralt. e. Prehospital etenester skal ealuerast i perioden og det skal urderast o dagens organisering skal idareførast (frå priat entreprise til foretaksdrift). 2. Det gode lokalsjukehuset. a. Dei store pasientgruppene skal få hoeddelen a sine beho for spesialisthelseteneste dekka i lokalsjukehus eller i desentraliserte poliklinikkar/dagtilbod. b. Lokalsjukehus skal ere den iktigaste ressursbasen i priærhelsetenesta, og det skal understøtte utfordringane ed stadig fleire eldre og kronisk sjuke so kounene står oerfor.. Lokalsjukehusa skal ha akuttberedskap innanfor indreedisin og tilhøyrande edisinske støttefunksjonar inkl aktordning for anestesi. d. Lokalsjukehusa skal gi lireddende og skadebegrensande behandling i kritiske indreedisinske tilstandar 24 tiar i døgnet (sirkulasjonssikt, hjerneslag, nyresikt, alorlege infeksjonar, forgiftingar os.). e. Lokalsjukehuset skal ha kopetanse for stabilisering og idaretransport a akuttpasientar ed beho for eir spesialiserte tenester. f. Lokalsjukehuset skal tilby kirurgiske tenester i ulike spesialitetar, en ikkje ha akuttberedskap innanfor kirurgiske disiplinar. g. Planlagde kirurgiske døgntenester skal ere basert på 5-døgnsdrift. 3. Psykisk helseern og rusbehandling. a. Vidareføre den struktur so er lagt i pptrappingsplan for psykisk helse ( ). b. hoedsak desentraliserte tenester gjenno DPS (distrikspsykiatriske senter) og poliklinikkar. c. Auka saarbeid ed kounehelsetenesta. d. Uendra akuttberedskap.

12 e. Etablering a terrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i alle foretak. 4. Fratidig akuttkirurgi. a. Sjå tabellarisk frastilling a akuttinnleggelsar side Strategi b. Sært lat antall øhj-inngrep natt. i. Volda og rkdal: eit inngrep pr. 10 natt (00:00-08:00) ii. asos og Kristiansund: eit inngrep pr. 5 natt. c. Den sala aktberedskap innanfor ortopedi og blautdelskirurgi har langt større kapasitet enn behoet tilseier. d. Akuttkapsiteten bind ressursar so kan frigjerast til å øte dei største utfordringane i strategiperioden. e. Saling a failjøa innanfor kirurgi og ortopedi i kart HF (helseforetak) il styrke fagiljøa gjenno sterkare faglegheit. f. Pasientoluet er ikkje stor nok til rettferdiggjere akuttfunskjon i dei kirurgiske disiplinar i alle sjukehus. g. Til drøfting: Helseforetaka skal ostille erkseda slik at det ert eit sjukehus i kart HF-oråde so skal ha akuttberedskap i dei kirurgiske dispinar. h. Det sjukehus so ert tillagt den kirurgiske beredskap får neninga "akuttsjukehus". 5. Fødselsosorga - ei saanhengande teneste. a. Målsetting: od kalitet og redusert risiko. b. Frå er ansaret for både fødetilbod og følgeteneste tilagt helseforetaket. c. Abulanse skal beannast ed lege eller jordor når transport oerstig 1,5 tiar. d. Differensiert nasjonal odell for fødselsosorg: i. Jordorstyrt fødestoe - streng seleksjon, god sangerskapsosorg ed kartlegging a risiko. ii. Fødeadeling ed jordor, fødselslege, operasjonstea og beredskap for sjukt barn og sjuk or. iii. raide ed høg risiko ert henist fødeklinikk (St. las Hospital). e. Tung aktbelasting for gynekologar på fødeadeling. i. kkje sasar ello aktbelasting og beho for planlagd dagarbeid. ii. Bør ere int 6-8 delt akt. f. Til drøfting: Antall fødeadelingar bør reduserast for å skape større einingar, bedre rekruttering, bedre fagiljø. Transport til fødeadeling skal takst ed i urderinga. i. Pågår urdering a saarbeid oer regiongrensene ello Helse Sunnøre HF og Helse Førde HF. 6. Akutt-tilbodet til barn. a. Utiklingstrend frå døgnbehandling til dagbehandling.

13 b. kkje pasientgrunnlag for eir enn 2 barneadelingar ed akuttberedskap, c. St. las Hospital og Ålesund bør dekke disse funksjonane. d. ørige helseforetak etablerast akuttberedskap i 5-dagarspostar. 7. Sahandling ed kounene. a. Utikling a Felles akuttottak (FAM): i. Kounal legeakt salokalisertt ed sjukehuset, tilgang til støttetenester og kopetanse frå spesialsithelsetenesta ii. Lokalsjukehusa skal i strategiperioden initere aktuelle kouner og abulansetenesta til å saarbeide o etablering a FAM. b. Helseforetaka skal i saarbeid ed aktuelle koune idareutikle interediæreiningar ("ello kounehelsetenesta og spesialsithesetenesta". c. Helseforetaka skal etablere desentralserte poliklinikk- og dagtilbod frittståande eller i tilknyting til interediæradelingar. STRATE 2015 HELSE SUMØRE HF. HVEDPUKT HØYRSUTKAST. høyringsutkast for Helse Sunnøre HF ert det understreka at (s ): - Lokalsjukehusa skal idareutiklast i dialog ed kounane. - Arbeidsdelinga ello sjukhusa (Ålesund og Volda) og ello heiseforetaket og kounane skal sjåast på. - sasar ed regjeringa si politiske plattfor il einskilde sjukehus gjere andre oppgåer enn i dag. - Dagens desentraliserte sjukehustilbod skal oppretthaldast for å sikre nærleik til akuttfunksjonar og fødetibod, sjøl o slike tilbod ikkje ert gitt ed alle sjukehus. - ngen lokalsjukehus skal leggjast ned. Strategi for utiklinga a Helse Sunnøre HF er forulert slik: Strategi for utikling a Helse Sunnøre - Helse Sunnøre skal gi eit differensiert tilbod ed høg kalitet for å sikre ei høg eigendekking (o lag 86 %) a spesialisthelsetenester til befolkninga på Sunnøre, yte tenester til nærliggende kounar der dette er teneleg for pasientane og idareføre dei føretaksoergripande oppgåene. - Begge dei to sjukehusa skal idareutiklast so lokalsjukehus og spesialisere seg og satse særleg på utikling a tilbod knytt til dei utfordringane so befolknings- og sjukdosutiklinga gir. - Vi skal sjå ressursane sala ed dei to sjukehusa ed fokus på god kalitet og god ressursutnytting.

14 Volda sjukehus For å øte utfordringa ed endra alderssaansetjing i befolkninga og sjukdosutiklinga skal Volda sjukehus prioritere dei est anlege lokalsjukehusoppgåene. Dette gjeld dei store sjukdosgruppene, kronisk sjuke og sjuke eldre pga behoet for nærleik til tenestene og stort beho for sahandling ed kounane. Det er innanfor desse oråda i forentar stor etterspørsel/auka beho. Ålesund sjukehus Ålesund sjukehus skal også prioritere dei est anlege lokalsjukehusoppgåene. A osyn til befolkningskonsentrasjon, geografi, beredskapsbehoet og likeerdige helsetenester skal Ålesund sjukehus ere det est differensierte sjukehuset etter St las Hospital og ha eit godt traueottak. Vi skal oppretthalde ålet o fratidig P/ (behandling a akutt hjerteinfarkt) i Ålesund. Det er i høyringsnotatet gjort greie for fire hoedodellar for utikling a oppgåefordelinga ello dei to sjukehusa i Helse Sunnøre HF: Modellar for utikling a oppgåefordelinga ello sjukehusa Det er utarbeidd fire odellar for utikling a oppgåefordelinga ello dei to sjukehusa. Alle odellane idarefører ein desentralisert struktur ed to sjukehus ed akutt-tilbod. Vi iser til nærare otale a odellane i eigen delrapport so følgjer so edlegg. oerande akuttberedskap ed Ålesund sjukehus er ikkje foreslått endra. Val a odell for Volda sjukehus il få betydning for oppgåefordelinga ello dei to sjukehusa. Det blir derfor iktig å sjå heilskapleg på tilbodet for befolkninga på Sunnøre. Konsekensane a odellane å utgreiast nærare utoer det so allereie går fra i dokuent so følgjer edlagt. Det er også beho for å kalitetsikre dei økonoiske konsekensane. Det er brei fagleg seje o at dagens odell innanfor kirurgi/blautdelskirurgi og ortopedi ed felles aktordning for desse faga ed Volda sjukehus, ikkje er fratidsretta. Modellar for utikling a Volda sjukehus: Modell A Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin, anestesi, føde/gynekologi, kirurgi/blautdelskirurgi. Til kl 2217 dagar: ortopedi Modell B Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin, anestesi, føde/gynekologi, ortopedi. 5 døgnspost. kirurgi/blautdelskirurgi - beredskap for inneliggande pasientar. Modell Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin, anestesi, føde/gynekologi.5-døgnsport: ortopedi og kirurgi/blautdelskirurgi - beredskap for inneliggande pasientar. Modell D Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin og anestesi.5- døgnspost: ortopedi og kirurgi/blautdelskirurgi - beredskap for inneliggande pasientar 5-døgnspost inneber at det berre skal ere planlagd/elekti erksed.

15 All augeblikklege hjelp skal gå til Ålesund. Helse Midt-orge sin Strategi 2020 ser ein også på det akuttedisinske tilbodet og oerordna institusjonsstruktur. Helse Sunnøre il åtte forhold seg til dei konklusjonar so følgjer a Strategi Eit eentuelt saarbeid ed Helse Førde er til urdering. (sjå eigne edlegg). BYJARAE KMMUE SE BEHV. Dei est sentrale og grunnleggande erdiar for befolkinga er: - Tryggheit for hjelp - Kopetent helsehjelp - ærheit til helsehjelp Befolkinga i åre kouner il gjennogå akkurat sae endring so ellers i landet, og i eit at utiklinga il ere prega a den store gruppa eldre sine sjukdoar. Det il erte auka trong o: Koplisert kreftbehandling og lindrande behandling, gjerne på eller nær heistaden. Kopetente geriatriske (eldreedisin) urderingar på eller nær heistaden Behandling for akutte tllstandar på indreedisinske adelingar (hjerte, infeksjonar, KLS os.) Planlagde ortopediske operasjonar so hofte, kne og skulder. Bruddbehandling etter fallskader hjå eldre. Forebygging a kroniske sjukdoar og fallskader. pplæring i eistring a kroniske sjukdoar. For å øte disse endringane å både kounehelsetenesta og spesialsithelsetenesta gjennogå endringar. Kounehelsetenesta å byggast opp både kopetanseessig og kapasitetsessig. Spesialisthelsetenesta å oorganisere for å løyse endra oppgåer, spesielt innanfor dei ekstoråde so ein ser. MERKADAR. 1. ppqåedelinq ello Volda oq Ålesund siukehus. Hoedstriden er knytt til spørsåla o: a. Volda sjukehus skal ha 24-t kirurgisk beredskap, eller o denne skal reduserast noko, b. Volda sjukehus skal ha fødeadeling eller jordorstyrt fødestoe Ad a: Derso nattberedskap kirurgi ert nedlagt ed Volda sjukehus il brukarane frå Herøy og Sande so treng denne hjelpa, åtte leggast inn ed Ålesund sjukehus. Dette skjer delis allereide i dag. Ved innlegging ed kirurgisk adeling o natt ert

16 det gjort konkrete urderingar a ka for sjukehus so kan gi den aktuelle pasient rett hjelp. Kirurgiske tilstandar so allereide i dag ert lagt inn direkte til Ålesund sjukehus er.a.: trafikkskadde ed fleire brot, houdskade, bukskade os., dei fleste barn ed kirurgiske tilstandar, istanke o bukpulsåreblødning, blodpropper i pulsårer os. Til Volda sjukehus går: lårhalsbrot, andre enklare brotskader, blintar, gallestein, nyrestein os. Utiklingstrenden har ore og il fortsatt ere ei siling a pasientar ello Ålesund og Volda sjukehus. Utiklinga har ore slik at desto eir koplisert og ofattande tilstanden er, så ert pasienten sendt til det est spesialiserte sjukehuset. Denne utiklinga il halde fra, og il erte forsterka a etl nedlegging a kirurgisk natteakt ed Volda sjukehus. Ved urdering a dette spørsål å ein og take ed at alle akutte skader i auger, øyre-nase-hals, akutte alorlege houdskader, akutte alorlege tilstandar hjå barn, ert innlagt ed Ålesund sjukehus etl direkte til St las Hospital. Ad b: Ei fødeadeling kre. a. døgnberedskap ed gynekolog, jordor, anestesi, noko so er teke ed i Alt. A, B og i Strategi all hoedsak ert fødande frå Herøy og Sande innlagt ed fødeadelinga ed Volda sjukehus. okre få ert innlagt ed Ålesund sjukehus når det på førehand er adekka edisinske problestillinga so tilseier det. Den interkounale jordorberedskapen er frå teken oer a Helse Sunnøre HF. Ut frå dei astander ein har no i denne erte nedlagt. Derso fødeadelinga ed Volda sjukhus ert nedlagt, il transporttida til Ålesund for større deler a Herøy og Sande erte eir enn 90in., og beredskapen å etablerast att. 2. Kronisk siuke eldre ed saansette lidingar ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet har så langt tapt ressurskapen i helseforetaka. Det il ere a esentlig betydning for dei eldre i alle kouner at den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 ert gjennoført. Herøy og Sande kouner gjennofører eit fellesprosjekt ed Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", so il skaffe både oss og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Prosjektet, so er i startfasen, har allereide no adekka isse kulturforskjellar ello spesialisthelsetenesta og kounehelsetenesta, so er krejande å forhalde seg til. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Denne utiklinga il kreje ressurtilgang og ei oprioritering innanfor spesialisthelsetenesta, noko so er eit a dei grunnleggande konflikttea i den pågåande debatten. 3. Akuttedisin - prehospitale tenester

17 Med prehospitale teneste einer ein: Lokal legeakt, LV-sentral, AMK-sentral so styrer akuttedisinsk naudtelefon, abulanseteneste, abulansebåt, abulansehelikopter og abulansefly. Disse tenestene utgjer i dag, saan ed lokal legeakt, ein sentrale tryggheitsbase for befolkinga når det gjeld akuttedisinsk naudhjelp. Herøy og Sande har i dag eigen lokal legeakt ed lege tilgjengeleg i kounene heile døgnet so igjen har eit nært saarbeid ed AMK. Strategi 2015 er det anført at etl endringar i abulansestasjonar skal urderast rna. so følgje a Eiksundsabandet. Vidare skal det utiklast felles akuttotta (FAM) i saarbeid ed kounene. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMKtenestene også har legeakt til stades heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga i Herøy og Sande også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei eti endring i lokaliseringa a abulansestasjonene på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. dette il føre til etablering a eit FAM for Ytre- Søre Sunnøre å utiklinga ise, en for befolkinga i Herøy og Sande er det a ital betydning a ein får legeakttenestene sine lokalt. Ei slik utikling il og understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. Det er ikkje aktuelt å akseptere ei flytting a abulansestasjonane frå Ytre-Søre Sunnøre til Volda sjukehus. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande, jfr oanfor. 4. Medisinske faq Det store eksten a beho for helsehjelp il finne stad innanfor dei edisinske fag. Dette il ofatte lungesjukdoar (KLS os.) diabetes, kreftsjukdoar, hjerneslag, hjartesjukdoar os. Mykje a denne helsehjelpa il erte gitt lokalt, en ed fagleg støtte frå lokalsjukehuset. idlertid il det og ere auke beho for akuttinnleggingar so følgje a disse sjukdoane,. Det il sastundes ed utbygging i kounehelsetenesta også ere beho for auke i den akuttedisinske kapasitet ed lokalsjukehuset. Det er særskild iktig at den akuttedisinske kapasitet for akutt behandling a hjerneslag ert idareutikla, då ein ed akti akuttbehandling kan forebygge ofattande følgjestilstandar hjå eldre og på den åten både sikre bedre liskalitet og redusert beho for langarig helsehjelp.

18 Strategi 2015 er det sett opp ei ålsetting o etablering a P-behandling a akutt hjerteinfarkt (blokking og stenting). Denne behandlinga ert i dag gitt i eit høgspesialisert fagiljø ed St las Hospital. Ei etablering a eit slik tilbod ed Ålesund sjukehus il ere krejande både økonoisk og personellessig, og il kunne koe i konflikt ed dei andre store oppgåene so helseforetaket står oerfor. Det bør difor gjennoførast ei grundig prioriteringsurdering før eit slik tilbod ert etablert, og det å urderast o det edisinske behoet er så stort at det il ere rett å legge andre tilbod til sides. 5. Vaksenpsykiatri - rus Helseforetaket byggjer, i sasar ed sentrale faglege retningslinjer, opp eit spesialisert behandlingstilbod innanfor rus og psykiatri, og ser disse hoedutfordringane i saanheng. Dei føreset eit nært saarbeid ed kounene. Dette føreset igjen at kounen organiserer sitt arbeid innafor dette tunge orådet på ein åte so lettar og stiulerer saarbeidet både lokalt og ello foretak og koune. Herøy koune har i dag ein oppsplitta struktur i det psykisk helsearbeidet og rusbehandlinga og har ikkje den heilheitstilnæringa til dette orådet so foretaket legg opp til. Skal Herøy klare å følgje opp so ein god saarbeidspart ed helseforetaket, å det gjennoførast ei reorganisering a dette arbeidet. Foretaket har til no ikkje prioritert dette arbeidet høgt nok, og ligg i etterslep når det gjeld ekst i innsats i høe til sentrale retningslinjer. Det er krejande å ri innsats frå soatisk akuttedisinske tenester til behandlingstilbod innanfor rus-psykiatri, en ei slik prioritering il ere rett ut frå dei utiklingstrender so ligg til grunn for Strategi Særskilde beho il nok ekse fra innanfor dette orådet knytt til eldre sine psykiske lidingar inkl ruslidingar. 6. Barn oq unge Det ert frå 2012 etablert ein eigen Klinikk for barn og unge, noko so er særs positit. gså innanfor dette orådet er det iktig at sahandlinga ed kounehelsetenesta ert idareutikla, særleg gjeld dette oppfølgjing a barn og unge ed kroniske lidingar og funksjonsheingar, ikkje inst barn ed diagnosene autise, Aspergers syndro, psykisk utiklingsheing og alorlege fysiske funksjonsheingar. Dette il ere ei idareføring a den linje so har ore følgd til no. 7. Rehabiliterinq - habilitering Re-/habiltering il fraetter erte ei stor utfordring for kounene. Den spesialiserte re-/habiliteringa skal fortsatt ere forankra i spesialisthelsetenesta. Det er teke initiati til å utikle ein eigen rehabiliteringsplan for kounen, so saan ed

19 Strategi 2015 og Sahandlingsreforen il legge grunnlaget for eit strukturet saarbeid ello koune og foretak. Utikling a ein rehabiliteringsplan er eit oråde der interkounalt saarbeid sat saarbeid ed foretaket kan ere ein alternati arbeidsåte. 8. Kreft Antall krefttilfeller il auke både so følgje a endra aldersaansetting, en også so følgje a bedre undersøkjingsetoder og bedre inforasjon til befolkinga. Spesielt il kunnskap innanfor genetikkorådet edføre eir systeatiske undersøkjingar der genetiske forhold tilseier auka risiko for kreft. Kreftbehandling er høgspesialisert på alle oråde, en ykje a denne kan likeel utførast ed lokalsjukehus eller i kounene. Det er a esentlig erdi å få slik behandling både på den stad der kopetansen er høgast, td. kreftkirurgi (Ålesund eller St las Hospital), aansert strålebehandling (Ålesund, St las Hospital, Haukeland), eller ein får den lokalt i for a cellegift os. ed sitt lokalsjukehus. ppfølgjing og lindrande behandling ert ei stor oppgåe for kounehelsetenesta fraetter. Utikling a palliatie tea ed lokalsjukhusa kje i isse høer i konflikt ed arbeidsetodene i kounehelsetenesta. Erfaringane ed slike oreisande(abulante) tea er noko ariable. Sett frå kounehelsetenesta si side il eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea ere konstruktie og iktige derso hoedoppgåa til disse ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta, edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaa skal ha ei forsterkande og støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta, og ikkje ere oertakande. 9. nfeksionsedisin ngen erknad til dette orådet. 10. Sahandling - heilskap Strategi 2020 og 2015 har også lagt til grunn St.. nr 47 ( ) Sahandlingsreforen. Eit sentralt redskap i sahandlinga er den nyleg godkjende sahandlingsatalen ello kounene og helseforetaket. all hoedsak er grunn til å slutte opp o helseforetaket sine ålsettingar og strategiar når det gjeld sahandling. idlertid er det grunn til å knyte erknadar til asnittet "Lokaledisinske sentra, forsterka sjukeheiar..": Utikling a "forsterka sjukehei" eller 1nterediær sjukheisadeling" er eit sentralt tea i fratidig arbeidsdeling ello kouner og sjukehus. Det er etablert eit slikt tilbod i Ålesund og det er edteke etablert ei slik adeling på Søre Sunnøre.

20 Etablering a eigne "forsterka sjukeheisadeling" il ere ressurskrejande. Alternatiet er å gjennoføre ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane, altså at dei ressursar so il gå ed til etablering a ein forsterka regional sjukehei, bør går til dei eksisterande sjukeheiar og kopetanseessig oppgradering a disse. At ein innanfor ei slik generell oppgradering også kan gjennoføre ei iss spesialisert oppgåedeling ello adelingane, il kunne gi forsterka tenester til dei so treng det for kortare tid. Det il altså ere ulig å utikle forsterka tenester for dei so treng det for kortare perioder, td. etter sjukehusopphald, innanfor det sjukheisønster ein har i dag og uten å etablere regionale sjukeheiar slik so foreslått. Kounen tilrår at helseforetaket endrar sin tilnæringsodell på dette orådet, og at det ert etablert eit strukturert saarbeid etter eit ønster so skissert her, jfr og det saarbeidsprosjekt innanfor geriatri so er etablert ello foretaket og Herøy og Sande. Det er i Strategi 2015 understreka at fagaksen ello sjukehuslegar og fastlegar/kounelegar er sentral i det fratidige sahandlingsønster ein ser. Dette il og stille kra til fastlegar/kounelegar når det gjeld endring i arbeidsoppgåer og arbeidsetoder, og ikkje inst at legekapasiteten i kounen ert auka RÅDMAE Si VURDER. Dei utfordringane i ser stiller store kra til fratidig utforing a helstenesta. Punktis kan utiklinga skisserast slik: - Fleire oppgåer ert tillagt kounene - beho for sterk ekst både personellessig og økonoisk i kounesektoren. - Fleire store oppgåer kre saarbeid utoer kounegrensene. - ppgåefordelinga ello sjukehusa endra seg både so følgje a auka kunnskap og ny teknologi. okre oppgåer ert sentralisert a faglege grunnar, andre ert flytta ut i kounene, og andre il kree eir ressursar i sjukehusa. Forandringane so utiklinga kre a oss il og kunne føre til ein langarig ressurskap ello kounesektoren og spesialisthelsetenesta. Kounesektoren il aldri klare sine oppgåer derso ein ikkje får ein ekst både økonoisk og personellessig. Den største knappheitsfaktoren il erte personell. Dei prioriteringar helseforetaket gjer il såleis påirke kounene sine uligheiter til å løyse sine oppgåer. Det er ei stor utfordring både å kunne øte den utikling ein ser og å skape forståing for at utiklinga il edføre endringar i både opgåedelinga og prioriteringar i helsetenesta. Å gjennoføre slike endringar og sastundes oppretthalde befolkinga sin tillit til og tryggheit for tenester, er ei stor oppgåe so det å brukast tid på. Kjernekonflikta i Strategi 2020 og Strategi 2015 er knytt til organisering og lokalisering a den akuttkirurgiske nattberedskapen og fødetilbodet.

Kommunestyret handsama saka i møte 06.05.10 og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret handsama saka i møte 06.05.10 og gjorde slikt vedtak: HERØY KOMMUNE Fellessekretariatet ø ø HELSE SUNNMØRE HF 0 Dato: 12 MAI 2010 J.nr.:.sSG^ tl.^[.^.^.iounatatt off.... SaksbehA ÅM..... Ark.nr....0..... Kopi:................ Helse Sunnmøre HF Administrasjon

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Trygge og gode helse- og omsorgstenester kan tilsynserfaringar vere ei kjelde til læring og forbetring?

Trygge og gode helse- og omsorgstenester kan tilsynserfaringar vere ei kjelde til læring og forbetring? Trygge og gode helse- og osorgstenester kan tilsynserfaringar vere ei kjelde til læring og forbetring? Oppsuering av tilsynserfaringar 20 1 Innleiing... 3 Korleis brukar kounane tilsyn til forbetring?...

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

M I 2010 bb. Dato: øø ø HELSE SUNNMØRE HF. Helse Sunnmøre HF 6026 ÅLESUND

M I 2010 bb. Dato: øø ø HELSE SUNNMØRE HF. Helse Sunnmøre HF 6026 ÅLESUND øø ø HELSE SUNNMØRE HF 0 Dato: 1 11 M I 2010 bb J.nr.:4Z^i^pp^Ø.'.^. (. Unntatt off.... Saksbeh.Ad~... Ark.nr.O.Q..Qp ^... Kopi :... SANDE KOMMUNE RÅDMANNEN 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008 NNHERRED SAMKMMLV ]AN, 2008 Iherred samkommue Postboks 130 7601 LEVANGER States vegvese Behadlede ehet : Saksbehadlerfivalgsr Vår referase : Deres referase : Vår dato: Regio midt Kjellaug Fredrikke Fuglem

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Bø kommune Møtebok. Høyringssvar, Utviklingsplan for Sykehuset Telemark 2014-2016 Vedlegg: SAKSGANC I Styre/råd/utval lutval for helse og velferd

Bø kommune Møtebok. Høyringssvar, Utviklingsplan for Sykehuset Telemark 2014-2016 Vedlegg: SAKSGANC I Styre/råd/utval lutval for helse og velferd Bø kommune Møtebok SAKSGANC I Styre/råd/utval Møtedato tsak nr lutval for helse og velferd..._..._... 12.02.2014. 1004/14 1Råd for funksjonshemma 113.02.2014 1003/14 TEKI ;Kommunestyret 124.02.2014!013/14

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Det blir vist til motteke høyringsbrev datert , vedlagt høyringsdokumentet Strategi 2020.

Det blir vist til motteke høyringsbrev datert , vedlagt høyringsdokumentet Strategi 2020. Staben HELSE eå* MIDT-NORGE Saksdok.:._^^ - Mottatt: 2 7 MAI 2010 Helse Midt-Norge Postboks 464 Saksbeh.: _E5 Un n t. (,-,'f Arkiv: 7501 STJØRDAL Dykkar ref.: Vår ref.: 101386-4 Arkiv : K1-, K2-1300, K3

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Uttale Strategi 2020, strategi for utvikling av tenestetilbodet i Helse Midt-Norge

Uttale Strategi 2020, strategi for utvikling av tenestetilbodet i Helse Midt-Norge saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.04.2010 16840/2010 Jarle Reiten/ Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr Utval Møtedato T-17/10 Fylkestinget 21.04.2010 Uttale Strategi 2020, strategi for utvikling

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd Jon Bolstad

Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd Jon Bolstad Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd 17.02.12 Jon Bolstad Gode lokale helsetenester mot 2020 Kva er eit godt lokalsjukehus? Korleis skape bærekraftige tenester ved hjelp

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune Helse Fonna Fellestenester Informasjonsavdelinga Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett stad - til rett tid Informasjon til Utvalet for helse og sosial i Skodje 11.11.09 Norge er eit av de land i OECD som brukar flest offentlege helsekroner pr.

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014 Den akuttmedisinske kjeda Dialogmøte 21. november 2014 Pasientforløp Mål: Akutt sjuke/skadde pasientar skal kome til endeleg behandling/rehabilitering og kome heim mest mogeleg restituert. For å få dette

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Behov for endring Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres.

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Fræna kommune Rådmann

Fræna kommune Rådmann Fræna kommune Rådmann HELSE.: MIDT-NORGE Saksdok.: _ac_tu1_64 Mottatt: Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Saksbeh.: Urnt_off_ Arkiv: Dvkkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2010/742-5 Jan Morten

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/87-142 Bjørg Wangensten Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar Innstilling frå rådmannen: støttar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Samspel for heilskaplege tenester i Sogn Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom på ein koordinert og rasjonell måte! Spørsmål

Detaljer

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF STYRET Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Anny Sønderland 26. 27.03.2012 Arkivkode: 011 Saksmappe: 2011/722

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Stordal kommune Servicekontoret

Stordal kommune Servicekontoret Stordal kommune Servicekontoret Saksbehandlar: Norunn Viset Busengdal Helse Sunnmøre 6026 ÅLESUND Vår ref.: 10/365-5 Dykkar ref.: Arkiv: FA-G00 Dato: 20.05.2010 Strategi 2015 og Strategi 2020 - Stordal

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 02.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2017/644 STYRESAK:

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan Samanstilling av risikoelement

Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan Samanstilling av risikoelement Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan Samanstilling av risikoelement Bakgrunn og framgangsmåte for samanstilling av risikoelement Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane

Detaljer

Utviklingsplan akutt kirurgi HMR

Utviklingsplan akutt kirurgi HMR Saksframlegg Utviklingsplan akutt kirurgi HMR 2018-21 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/05 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 25. januar 2017 Saksbehandlar: Fagdirektør Jo-Åsmund Lund Arkivreferanse: 2016/3222

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus Nasjonalt Topplederprogram Sollaug Espedal Kull 14 Stord Sjukehus - Helse Fonna HF,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer