K-SAK STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING."

Transkript

1 T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato 2010/ FEL / HS K-SAK STRATE 2020 HELSE MDT-RE RHF. STRATE 2015 HELSE SUMØRE HF. HØYR. Vedlagt følgjer K-sak 64/10..Kounestyret handsaa saka i øte og gjorde slikt edtak: 1. Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personeliessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AM-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane n Postadr.: Pb FSAVA ateadr.: Rådhusgata Fosnaåg Tlf.: Fax : Bank: rg.nr.: E-pose posnnottak(,dheroloune.no øcw. heroy.kotnune.no

2 på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Med helsing yi%a de Skinnes e.f. Kopi: Helse Midt-orge RHF Pb STJØRDAL

3 HERØY KMMUE Hels eadelinga SAKSPRTKLL Sakshandsaar: BMA Arkisaknr: 2010/334 Arki: 00 Utalsaksnr Utal Møtedato 113/10 Forannskapet /10 Kounestyret STRATE 2020 HELSE MDT -RE RHF. STRATE 2015 HELSE SUMØRE HF. HØYR. Tilråding: 1 Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta.

4 e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Møtebehandling: Bjørn Martin Aasen øtte og orienterte. Rådannen sitt fralegg art sarøystes edteke. Tilråding i Forannskapet Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande:

5 a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonene på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Møtebehandling: Kouneoerlege Bjørn Martin Aasen øtte og orienterte.

6 Forannskapet si innstilling art sarøystes edteke. Vedtak i Kounestyret Herøy kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt.

7 Særutskrift: Helse Sunnøre HF Helse Midt-orge RHF

8 Vedlegg: Strategi 2015 Helse Sunnøre HF, høyringsutkast, edtak høyring i styret Strategi 2020 Helse Midt-orge RHF, høyringsdokuent, edtak høyring i styret Saksopplysningar: SAMADRA Strategi 2020 og Strategi 2015 trekkjer opp hoedutiklingstrekka for spesialisthelsetenesta i Midt-orge og på Sunnøre. 1. Varig endra befolkingssaansetting - nye beho. 2. Auka kra til kalitet, dokuentasjon og KT 3. y pasientrolle. 4. Tilsette i helsesektoren ert ein knappheitsfaktor. 5. Økonoisk ekst i spesialisthelsetenesta ert bresa - ekst skal koe i kounehelsetenesta. Det ert tilrådd slik urdering a strateginotata: 1. Herøy/Sande kounestyre sluttar seg til dei hoedål og den hoedstrategi so er trekkt opp i Strategi 2020 og Strategi 2015 ed dei presiseringar so fragår a saksutgreiinga. 2. Herøy/Sande kounestyre il særskildt understreke følgjande: a. Det er klart ønskjeleg å oppretthalde sjukehuset i Volda slik det er i dag. Derso utiklinga, både fagleg og personellessig, edfører at det ikkje er ulig å oppretthalde deler a den akuttkirurgiske nattberedskap, il odell B ere å foretrekke. b. Fødeadelinga ed Volda sjukehus å oppretthaldast. c. staden for etablering a "forsterka sjukeheiar" bør det i eit nært saarbeid ello foretaket og kounene gjennoførast ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane d. Det er klart ønskjeleg ed eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea der hoedoppgåa til teaa ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaet skal ha ei forsterkande og fagleg støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta. e. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMK-tenestene også har legeakt til stades i kounene heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og

9 AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei etl endring i lokaliseringa a abulansestasjonane på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed ei felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. Ei slik utikling il understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. f. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande. g. ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet er a esentlig betydning for dei eldre. Den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 å gjennoførast. Fellesprosjekt ello Herøy og Sande og Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", er ein god start til å skaffe både kounene og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. BAKRU. Styret for Helse Midt-orge RHF (HM) edtok i oktober 2009 å utarbeide ein oerordna strategi for utikling a tenestetilbodet i Helse Midt-orge ot 2020, no nend so Strategi Med bakgrunn i og parallellt ed denne prosess, har foretaka blitt pålagd å utarbeide ein tilsarande strategi for sitt ansarsoråde. Styret i Helse Sunnøre HF (HS)har gjort edtak o høyring a sin plan Strategi Det er ierksett ein ofattande høyringsprosess so og ofattar kounesektoren. Styret i Helse Sunnøre HF skal handsae høyringa i byrjinga a juni Styret i Helse Midt-orge RHF skal handsae høyringa i slutten a juni Planlegging og utikling a spesialisthelseteneste er ein ofattande o koplisert prosess so.a. er styrt a logjeing, oerordna safunnsinteresser, sentrale politiske føringar, deografisk utikling, teknologisk og kunnskapsessig utikling og lokale politiske interesser. Eit sentralt styringsdokuent i strategiutiklinga er.a. St.eld. nr. 47 ( ) Sahandlingsreforen so trekkjer opp sentrale føringar for ei saordna utikling a helsetenesta både i kounesektoren og i spesialisthelsetenesta (foretaka). Denne eldinga ert handsaa a Stortinget åren UTFRDRAR. Analysen so er utført i Strategi 2020 og Strategi 2015 iser følgjande hoedutfordringar : 1. Varig endra befolkingssaansetting - nye beho.

10 a. y eldrebølge fra ot 2020 (67-80 år), og ot 2030 (80-90 år). b. Fleire personar ed kroniske og saansette lidingar. c. Auka antall krefttilfeller, rusisbruk og psykisk sjukdo. 2. Auka kra til kalitet, dokuentasjon og KT (elektronisk dokuentasjon og kounikasjon). 3. y pasientrolle. 4. Tilsette i helsesektoren ert ein knappheitsfaktor. a. Færre unge - fleire eldre. b. Kra o indre arbeidstid på ubeke tid (akttid). 5. Økonoisk ekst i spesialisthelsetenesta ert bresa - ekst skal koe i kounehelsetenesta. Sett i lys a dei store hoedutfordringane er det ei stor utfordring å gjennoføre ein heilheitleg debatt o utiklinga a den sala helsetenesta. gså kounesektoren il stå oerfor dei sae hoedutfordringane so helseforetaka. Kounene har ei tilleggsutfordring knytt til ein sært ariert befolkingsessig størrelse sat at det er store forentningar til at kounesektoren skal ta eit eir sala grep o styringa a helsetenesta slik det fragår a St. eld. r. 47 ( ). Dette stiller og kra o utikling a saarbeidsodellar ello kounene for isse deler a helsetenesta. Det er gitt god detaljert dokuentasjon på den deografiske utiklinga på Sunnøre i Strategi 2015, s. 10. MÅL FR UTVKLA. Strategi 2020 har HM sett opp fe strategiske ål: 1. Styrket innsats for de store pasientgruppene 2. Kunnskapsbasert pasientbehandling 3. En organisering so underbygger trygge pasientforløp 4. Rett kopetanse på rett sted til rett tid 5. Økonoisk bærekraft Det er grunn til å frahee nokre a dei underpunkt so er tekne opp under dei fe ålsettingane: - Ressursane skal flyttast frå akuttberedskap til auka kapasitet på planlagd erksed. - Ressursane skal ofordelast frå soatikk til psykisk helseern og rus. - Ressursane skal odisponerast frå døgn til dag og poliklinikk. Der det er hensiktsessig for pasientane skal ressursane odisponerast frå sentraliserte til lokale løysingar. - Uniersitetssjukehuset skal ha ei tydeleg rolle so kopetansebase. - Utikling a tilbod i nært saspel ed brukarane. - Forutseieleg pasientforløp, dokuentert kalitet, best effektie osorgsniå.

11 Knappheit på arbeidskraft - rett kopetanse på rett plass. - Prioritering, rasjonell drift, nasjonale føringar. UTVKLSTREKK SETRALE TEESTEMRÅDER: STRATE For sentrale tenesteoråder trekkjer styret i HM opp slike utiklingstrekk og urderingstea: 1. ode og kopetente prehospitale tenester (abulanse, legeakt). a. Betydeleg opprusting og kopetanseheing er gjennoført, ed ny rolle og nye oppgåer. b. Transport a pasient til det det sjukehus so har est releant kopetanse. c. Dei est kritisk skadde og sjuke skal transporterast til St. las Hospital. d. Saarbeid ed lokale legeakter sentralt. e. Prehospital etenester skal ealuerast i perioden og det skal urderast o dagens organisering skal idareførast (frå priat entreprise til foretaksdrift). 2. Det gode lokalsjukehuset. a. Dei store pasientgruppene skal få hoeddelen a sine beho for spesialisthelseteneste dekka i lokalsjukehus eller i desentraliserte poliklinikkar/dagtilbod. b. Lokalsjukehus skal ere den iktigaste ressursbasen i priærhelsetenesta, og det skal understøtte utfordringane ed stadig fleire eldre og kronisk sjuke so kounene står oerfor.. Lokalsjukehusa skal ha akuttberedskap innanfor indreedisin og tilhøyrande edisinske støttefunksjonar inkl aktordning for anestesi. d. Lokalsjukehusa skal gi lireddende og skadebegrensande behandling i kritiske indreedisinske tilstandar 24 tiar i døgnet (sirkulasjonssikt, hjerneslag, nyresikt, alorlege infeksjonar, forgiftingar os.). e. Lokalsjukehuset skal ha kopetanse for stabilisering og idaretransport a akuttpasientar ed beho for eir spesialiserte tenester. f. Lokalsjukehuset skal tilby kirurgiske tenester i ulike spesialitetar, en ikkje ha akuttberedskap innanfor kirurgiske disiplinar. g. Planlagde kirurgiske døgntenester skal ere basert på 5-døgnsdrift. 3. Psykisk helseern og rusbehandling. a. Vidareføre den struktur so er lagt i pptrappingsplan for psykisk helse ( ). b. hoedsak desentraliserte tenester gjenno DPS (distrikspsykiatriske senter) og poliklinikkar. c. Auka saarbeid ed kounehelsetenesta. d. Uendra akuttberedskap.

12 e. Etablering a terrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i alle foretak. 4. Fratidig akuttkirurgi. a. Sjå tabellarisk frastilling a akuttinnleggelsar side Strategi b. Sært lat antall øhj-inngrep natt. i. Volda og rkdal: eit inngrep pr. 10 natt (00:00-08:00) ii. asos og Kristiansund: eit inngrep pr. 5 natt. c. Den sala aktberedskap innanfor ortopedi og blautdelskirurgi har langt større kapasitet enn behoet tilseier. d. Akuttkapsiteten bind ressursar so kan frigjerast til å øte dei største utfordringane i strategiperioden. e. Saling a failjøa innanfor kirurgi og ortopedi i kart HF (helseforetak) il styrke fagiljøa gjenno sterkare faglegheit. f. Pasientoluet er ikkje stor nok til rettferdiggjere akuttfunskjon i dei kirurgiske disiplinar i alle sjukehus. g. Til drøfting: Helseforetaka skal ostille erkseda slik at det ert eit sjukehus i kart HF-oråde so skal ha akuttberedskap i dei kirurgiske dispinar. h. Det sjukehus so ert tillagt den kirurgiske beredskap får neninga "akuttsjukehus". 5. Fødselsosorga - ei saanhengande teneste. a. Målsetting: od kalitet og redusert risiko. b. Frå er ansaret for både fødetilbod og følgeteneste tilagt helseforetaket. c. Abulanse skal beannast ed lege eller jordor når transport oerstig 1,5 tiar. d. Differensiert nasjonal odell for fødselsosorg: i. Jordorstyrt fødestoe - streng seleksjon, god sangerskapsosorg ed kartlegging a risiko. ii. Fødeadeling ed jordor, fødselslege, operasjonstea og beredskap for sjukt barn og sjuk or. iii. raide ed høg risiko ert henist fødeklinikk (St. las Hospital). e. Tung aktbelasting for gynekologar på fødeadeling. i. kkje sasar ello aktbelasting og beho for planlagd dagarbeid. ii. Bør ere int 6-8 delt akt. f. Til drøfting: Antall fødeadelingar bør reduserast for å skape større einingar, bedre rekruttering, bedre fagiljø. Transport til fødeadeling skal takst ed i urderinga. i. Pågår urdering a saarbeid oer regiongrensene ello Helse Sunnøre HF og Helse Førde HF. 6. Akutt-tilbodet til barn. a. Utiklingstrend frå døgnbehandling til dagbehandling.

13 b. kkje pasientgrunnlag for eir enn 2 barneadelingar ed akuttberedskap, c. St. las Hospital og Ålesund bør dekke disse funksjonane. d. ørige helseforetak etablerast akuttberedskap i 5-dagarspostar. 7. Sahandling ed kounene. a. Utikling a Felles akuttottak (FAM): i. Kounal legeakt salokalisertt ed sjukehuset, tilgang til støttetenester og kopetanse frå spesialsithelsetenesta ii. Lokalsjukehusa skal i strategiperioden initere aktuelle kouner og abulansetenesta til å saarbeide o etablering a FAM. b. Helseforetaka skal i saarbeid ed aktuelle koune idareutikle interediæreiningar ("ello kounehelsetenesta og spesialsithesetenesta". c. Helseforetaka skal etablere desentralserte poliklinikk- og dagtilbod frittståande eller i tilknyting til interediæradelingar. STRATE 2015 HELSE SUMØRE HF. HVEDPUKT HØYRSUTKAST. høyringsutkast for Helse Sunnøre HF ert det understreka at (s ): - Lokalsjukehusa skal idareutiklast i dialog ed kounane. - Arbeidsdelinga ello sjukhusa (Ålesund og Volda) og ello heiseforetaket og kounane skal sjåast på. - sasar ed regjeringa si politiske plattfor il einskilde sjukehus gjere andre oppgåer enn i dag. - Dagens desentraliserte sjukehustilbod skal oppretthaldast for å sikre nærleik til akuttfunksjonar og fødetibod, sjøl o slike tilbod ikkje ert gitt ed alle sjukehus. - ngen lokalsjukehus skal leggjast ned. Strategi for utiklinga a Helse Sunnøre HF er forulert slik: Strategi for utikling a Helse Sunnøre - Helse Sunnøre skal gi eit differensiert tilbod ed høg kalitet for å sikre ei høg eigendekking (o lag 86 %) a spesialisthelsetenester til befolkninga på Sunnøre, yte tenester til nærliggende kounar der dette er teneleg for pasientane og idareføre dei føretaksoergripande oppgåene. - Begge dei to sjukehusa skal idareutiklast so lokalsjukehus og spesialisere seg og satse særleg på utikling a tilbod knytt til dei utfordringane so befolknings- og sjukdosutiklinga gir. - Vi skal sjå ressursane sala ed dei to sjukehusa ed fokus på god kalitet og god ressursutnytting.

14 Volda sjukehus For å øte utfordringa ed endra alderssaansetjing i befolkninga og sjukdosutiklinga skal Volda sjukehus prioritere dei est anlege lokalsjukehusoppgåene. Dette gjeld dei store sjukdosgruppene, kronisk sjuke og sjuke eldre pga behoet for nærleik til tenestene og stort beho for sahandling ed kounane. Det er innanfor desse oråda i forentar stor etterspørsel/auka beho. Ålesund sjukehus Ålesund sjukehus skal også prioritere dei est anlege lokalsjukehusoppgåene. A osyn til befolkningskonsentrasjon, geografi, beredskapsbehoet og likeerdige helsetenester skal Ålesund sjukehus ere det est differensierte sjukehuset etter St las Hospital og ha eit godt traueottak. Vi skal oppretthalde ålet o fratidig P/ (behandling a akutt hjerteinfarkt) i Ålesund. Det er i høyringsnotatet gjort greie for fire hoedodellar for utikling a oppgåefordelinga ello dei to sjukehusa i Helse Sunnøre HF: Modellar for utikling a oppgåefordelinga ello sjukehusa Det er utarbeidd fire odellar for utikling a oppgåefordelinga ello dei to sjukehusa. Alle odellane idarefører ein desentralisert struktur ed to sjukehus ed akutt-tilbod. Vi iser til nærare otale a odellane i eigen delrapport so følgjer so edlegg. oerande akuttberedskap ed Ålesund sjukehus er ikkje foreslått endra. Val a odell for Volda sjukehus il få betydning for oppgåefordelinga ello dei to sjukehusa. Det blir derfor iktig å sjå heilskapleg på tilbodet for befolkninga på Sunnøre. Konsekensane a odellane å utgreiast nærare utoer det so allereie går fra i dokuent so følgjer edlagt. Det er også beho for å kalitetsikre dei økonoiske konsekensane. Det er brei fagleg seje o at dagens odell innanfor kirurgi/blautdelskirurgi og ortopedi ed felles aktordning for desse faga ed Volda sjukehus, ikkje er fratidsretta. Modellar for utikling a Volda sjukehus: Modell A Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin, anestesi, føde/gynekologi, kirurgi/blautdelskirurgi. Til kl 2217 dagar: ortopedi Modell B Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin, anestesi, føde/gynekologi, ortopedi. 5 døgnspost. kirurgi/blautdelskirurgi - beredskap for inneliggande pasientar. Modell Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin, anestesi, føde/gynekologi.5-døgnsport: ortopedi og kirurgi/blautdelskirurgi - beredskap for inneliggande pasientar. Modell D Akuttberedskap 24 tiar17 dagar: indreedisin og anestesi.5- døgnspost: ortopedi og kirurgi/blautdelskirurgi - beredskap for inneliggande pasientar 5-døgnspost inneber at det berre skal ere planlagd/elekti erksed.

15 All augeblikklege hjelp skal gå til Ålesund. Helse Midt-orge sin Strategi 2020 ser ein også på det akuttedisinske tilbodet og oerordna institusjonsstruktur. Helse Sunnøre il åtte forhold seg til dei konklusjonar so følgjer a Strategi Eit eentuelt saarbeid ed Helse Førde er til urdering. (sjå eigne edlegg). BYJARAE KMMUE SE BEHV. Dei est sentrale og grunnleggande erdiar for befolkinga er: - Tryggheit for hjelp - Kopetent helsehjelp - ærheit til helsehjelp Befolkinga i åre kouner il gjennogå akkurat sae endring so ellers i landet, og i eit at utiklinga il ere prega a den store gruppa eldre sine sjukdoar. Det il erte auka trong o: Koplisert kreftbehandling og lindrande behandling, gjerne på eller nær heistaden. Kopetente geriatriske (eldreedisin) urderingar på eller nær heistaden Behandling for akutte tllstandar på indreedisinske adelingar (hjerte, infeksjonar, KLS os.) Planlagde ortopediske operasjonar so hofte, kne og skulder. Bruddbehandling etter fallskader hjå eldre. Forebygging a kroniske sjukdoar og fallskader. pplæring i eistring a kroniske sjukdoar. For å øte disse endringane å både kounehelsetenesta og spesialsithelsetenesta gjennogå endringar. Kounehelsetenesta å byggast opp både kopetanseessig og kapasitetsessig. Spesialisthelsetenesta å oorganisere for å løyse endra oppgåer, spesielt innanfor dei ekstoråde so ein ser. MERKADAR. 1. ppqåedelinq ello Volda oq Ålesund siukehus. Hoedstriden er knytt til spørsåla o: a. Volda sjukehus skal ha 24-t kirurgisk beredskap, eller o denne skal reduserast noko, b. Volda sjukehus skal ha fødeadeling eller jordorstyrt fødestoe Ad a: Derso nattberedskap kirurgi ert nedlagt ed Volda sjukehus il brukarane frå Herøy og Sande so treng denne hjelpa, åtte leggast inn ed Ålesund sjukehus. Dette skjer delis allereide i dag. Ved innlegging ed kirurgisk adeling o natt ert

16 det gjort konkrete urderingar a ka for sjukehus so kan gi den aktuelle pasient rett hjelp. Kirurgiske tilstandar so allereide i dag ert lagt inn direkte til Ålesund sjukehus er.a.: trafikkskadde ed fleire brot, houdskade, bukskade os., dei fleste barn ed kirurgiske tilstandar, istanke o bukpulsåreblødning, blodpropper i pulsårer os. Til Volda sjukehus går: lårhalsbrot, andre enklare brotskader, blintar, gallestein, nyrestein os. Utiklingstrenden har ore og il fortsatt ere ei siling a pasientar ello Ålesund og Volda sjukehus. Utiklinga har ore slik at desto eir koplisert og ofattande tilstanden er, så ert pasienten sendt til det est spesialiserte sjukehuset. Denne utiklinga il halde fra, og il erte forsterka a etl nedlegging a kirurgisk natteakt ed Volda sjukehus. Ved urdering a dette spørsål å ein og take ed at alle akutte skader i auger, øyre-nase-hals, akutte alorlege houdskader, akutte alorlege tilstandar hjå barn, ert innlagt ed Ålesund sjukehus etl direkte til St las Hospital. Ad b: Ei fødeadeling kre. a. døgnberedskap ed gynekolog, jordor, anestesi, noko so er teke ed i Alt. A, B og i Strategi all hoedsak ert fødande frå Herøy og Sande innlagt ed fødeadelinga ed Volda sjukehus. okre få ert innlagt ed Ålesund sjukehus når det på førehand er adekka edisinske problestillinga so tilseier det. Den interkounale jordorberedskapen er frå teken oer a Helse Sunnøre HF. Ut frå dei astander ein har no i denne erte nedlagt. Derso fødeadelinga ed Volda sjukhus ert nedlagt, il transporttida til Ålesund for større deler a Herøy og Sande erte eir enn 90in., og beredskapen å etablerast att. 2. Kronisk siuke eldre ed saansette lidingar ppbygging a geriatrisk kopetanse og kapasitet har så langt tapt ressurskapen i helseforetaka. Det il ere a esentlig betydning for dei eldre i alle kouner at den satsinga so ert lagt opp til i Strategi 2015 ert gjennoført. Herøy og Sande kouner gjennofører eit fellesprosjekt ed Helse Sunnøre HF, "eriatrikopetanseprosjekt", so il skaffe både oss og foretaket erfaring i nye arbeidsetoder innanfor dette orådet. Prosjektet, so er i startfasen, har allereide no adekka isse kulturforskjellar ello spesialisthelsetenesta og kounehelsetenesta, so er krejande å forhalde seg til. Det er a esentlig betydning for dei eldre at den spesialiserte kopetansen også finn si forankring i den lokale helsetenesta og på den åten sikrer at alle får rett tilgang til spesialisert hjelp når det trengst, sastundes so dette kan giast lokalt. Denne utiklinga il kreje ressurtilgang og ei oprioritering innanfor spesialisthelsetenesta, noko so er eit a dei grunnleggande konflikttea i den pågåande debatten. 3. Akuttedisin - prehospitale tenester

17 Med prehospitale teneste einer ein: Lokal legeakt, LV-sentral, AMK-sentral so styrer akuttedisinsk naudtelefon, abulanseteneste, abulansebåt, abulansehelikopter og abulansefly. Disse tenestene utgjer i dag, saan ed lokal legeakt, ein sentrale tryggheitsbase for befolkinga når det gjeld akuttedisinsk naudhjelp. Herøy og Sande har i dag eigen lokal legeakt ed lege tilgjengeleg i kounene heile døgnet so igjen har eit nært saarbeid ed AMK. Strategi 2015 er det anført at etl endringar i abulansestasjonar skal urderast rna. so følgje a Eiksundsabandet. Vidare skal det utiklast felles akuttotta (FAM) i saarbeid ed kounene. Det er a esentlig betydning for befolkinga l Herøy og Sande at ein i tillegg til AMKtenestene også har legeakt til stades heile døgnet. Utikling a felles akuttottak der helseforetaket og AMK-tenestene er ed, altså eit FAM, å finne stad lokalisert geografisk slik at befolkinga i Herøy og Sande også har tilgong til legeteneste i tillegg til AMK-tenestene. Ei eti endring i lokaliseringa a abulansestasjonene på Ytre-Søre Sunnøre å sjåast i saanheng ed felles legeakt /AMK-stasjon (FAM) for befolkinga i Herøy og Sande. dette il føre til etablering a eit FAM for Ytre- Søre Sunnøre å utiklinga ise, en for befolkinga i Herøy og Sande er det a ital betydning a ein får legeakttenestene sine lokalt. Ei slik utikling il og understøtte ei bedre saordning og ei felles fagutikling ello lokal legeakt og AMK-tenesta. Det er ikkje aktuelt å akseptere ei flytting a abulansestasjonane frå Ytre-Søre Sunnøre til Volda sjukehus. Herøy og Sande legeaktdistrikt dekkjer og øyane i Sande koune. Det er a ital betydning for befolkinga på øyane sin tryggleik at abulansebåten både ert oppretthaden og har ein kalitet og kapasitet (teknisk og sjødyktigheitsessig) so er tilpassa det orådet den skal traffikere. Dette å og sjåast i saanheng ed legeaktordninga for Herøy og Sande, jfr oanfor. 4. Medisinske faq Det store eksten a beho for helsehjelp il finne stad innanfor dei edisinske fag. Dette il ofatte lungesjukdoar (KLS os.) diabetes, kreftsjukdoar, hjerneslag, hjartesjukdoar os. Mykje a denne helsehjelpa il erte gitt lokalt, en ed fagleg støtte frå lokalsjukehuset. idlertid il det og ere auke beho for akuttinnleggingar so følgje a disse sjukdoane,. Det il sastundes ed utbygging i kounehelsetenesta også ere beho for auke i den akuttedisinske kapasitet ed lokalsjukehuset. Det er særskild iktig at den akuttedisinske kapasitet for akutt behandling a hjerneslag ert idareutikla, då ein ed akti akuttbehandling kan forebygge ofattande følgjestilstandar hjå eldre og på den åten både sikre bedre liskalitet og redusert beho for langarig helsehjelp.

18 Strategi 2015 er det sett opp ei ålsetting o etablering a P-behandling a akutt hjerteinfarkt (blokking og stenting). Denne behandlinga ert i dag gitt i eit høgspesialisert fagiljø ed St las Hospital. Ei etablering a eit slik tilbod ed Ålesund sjukehus il ere krejande både økonoisk og personellessig, og il kunne koe i konflikt ed dei andre store oppgåene so helseforetaket står oerfor. Det bør difor gjennoførast ei grundig prioriteringsurdering før eit slik tilbod ert etablert, og det å urderast o det edisinske behoet er så stort at det il ere rett å legge andre tilbod til sides. 5. Vaksenpsykiatri - rus Helseforetaket byggjer, i sasar ed sentrale faglege retningslinjer, opp eit spesialisert behandlingstilbod innanfor rus og psykiatri, og ser disse hoedutfordringane i saanheng. Dei føreset eit nært saarbeid ed kounene. Dette føreset igjen at kounen organiserer sitt arbeid innafor dette tunge orådet på ein åte so lettar og stiulerer saarbeidet både lokalt og ello foretak og koune. Herøy koune har i dag ein oppsplitta struktur i det psykisk helsearbeidet og rusbehandlinga og har ikkje den heilheitstilnæringa til dette orådet so foretaket legg opp til. Skal Herøy klare å følgje opp so ein god saarbeidspart ed helseforetaket, å det gjennoførast ei reorganisering a dette arbeidet. Foretaket har til no ikkje prioritert dette arbeidet høgt nok, og ligg i etterslep når det gjeld ekst i innsats i høe til sentrale retningslinjer. Det er krejande å ri innsats frå soatisk akuttedisinske tenester til behandlingstilbod innanfor rus-psykiatri, en ei slik prioritering il ere rett ut frå dei utiklingstrender so ligg til grunn for Strategi Særskilde beho il nok ekse fra innanfor dette orådet knytt til eldre sine psykiske lidingar inkl ruslidingar. 6. Barn oq unge Det ert frå 2012 etablert ein eigen Klinikk for barn og unge, noko so er særs positit. gså innanfor dette orådet er det iktig at sahandlinga ed kounehelsetenesta ert idareutikla, særleg gjeld dette oppfølgjing a barn og unge ed kroniske lidingar og funksjonsheingar, ikkje inst barn ed diagnosene autise, Aspergers syndro, psykisk utiklingsheing og alorlege fysiske funksjonsheingar. Dette il ere ei idareføring a den linje so har ore følgd til no. 7. Rehabiliterinq - habilitering Re-/habiltering il fraetter erte ei stor utfordring for kounene. Den spesialiserte re-/habiliteringa skal fortsatt ere forankra i spesialisthelsetenesta. Det er teke initiati til å utikle ein eigen rehabiliteringsplan for kounen, so saan ed

19 Strategi 2015 og Sahandlingsreforen il legge grunnlaget for eit strukturet saarbeid ello koune og foretak. Utikling a ein rehabiliteringsplan er eit oråde der interkounalt saarbeid sat saarbeid ed foretaket kan ere ein alternati arbeidsåte. 8. Kreft Antall krefttilfeller il auke både so følgje a endra aldersaansetting, en også so følgje a bedre undersøkjingsetoder og bedre inforasjon til befolkinga. Spesielt il kunnskap innanfor genetikkorådet edføre eir systeatiske undersøkjingar der genetiske forhold tilseier auka risiko for kreft. Kreftbehandling er høgspesialisert på alle oråde, en ykje a denne kan likeel utførast ed lokalsjukehus eller i kounene. Det er a esentlig erdi å få slik behandling både på den stad der kopetansen er høgast, td. kreftkirurgi (Ålesund eller St las Hospital), aansert strålebehandling (Ålesund, St las Hospital, Haukeland), eller ein får den lokalt i for a cellegift os. ed sitt lokalsjukehus. ppfølgjing og lindrande behandling ert ei stor oppgåe for kounehelsetenesta fraetter. Utikling a palliatie tea ed lokalsjukhusa kje i isse høer i konflikt ed arbeidsetodene i kounehelsetenesta. Erfaringane ed slike oreisande(abulante) tea er noko ariable. Sett frå kounehelsetenesta si side il eit saarbeid ed sjukehusa sine abulante tea ere konstruktie og iktige derso hoedoppgåa til disse ert å eilede og fagleg styrke den lokale helsetenesta, edan ansaret for pleie og behandling er forankra lokalt. Teaa skal ha ei forsterkande og støttande oppgåe oerfor kounehelsetenesta, og ikkje ere oertakande. 9. nfeksionsedisin ngen erknad til dette orådet. 10. Sahandling - heilskap Strategi 2020 og 2015 har også lagt til grunn St.. nr 47 ( ) Sahandlingsreforen. Eit sentralt redskap i sahandlinga er den nyleg godkjende sahandlingsatalen ello kounene og helseforetaket. all hoedsak er grunn til å slutte opp o helseforetaket sine ålsettingar og strategiar når det gjeld sahandling. idlertid er det grunn til å knyte erknadar til asnittet "Lokaledisinske sentra, forsterka sjukeheiar..": Utikling a "forsterka sjukehei" eller 1nterediær sjukheisadeling" er eit sentralt tea i fratidig arbeidsdeling ello kouner og sjukehus. Det er etablert eit slikt tilbod i Ålesund og det er edteke etablert ei slik adeling på Søre Sunnøre.

20 Etablering a eigne "forsterka sjukeheisadeling" il ere ressurskrejande. Alternatiet er å gjennoføre ei gradis opptrapping a kopetanse og kapasitet i dei eksisterande sjukeheiane, altså at dei ressursar so il gå ed til etablering a ein forsterka regional sjukehei, bør går til dei eksisterande sjukeheiar og kopetanseessig oppgradering a disse. At ein innanfor ei slik generell oppgradering også kan gjennoføre ei iss spesialisert oppgåedeling ello adelingane, il kunne gi forsterka tenester til dei so treng det for kortare tid. Det il altså ere ulig å utikle forsterka tenester for dei so treng det for kortare perioder, td. etter sjukehusopphald, innanfor det sjukheisønster ein har i dag og uten å etablere regionale sjukeheiar slik so foreslått. Kounen tilrår at helseforetaket endrar sin tilnæringsodell på dette orådet, og at det ert etablert eit strukturert saarbeid etter eit ønster so skissert her, jfr og det saarbeidsprosjekt innanfor geriatri so er etablert ello foretaket og Herøy og Sande. Det er i Strategi 2015 understreka at fagaksen ello sjukehuslegar og fastlegar/kounelegar er sentral i det fratidige sahandlingsønster ein ser. Dette il og stille kra til fastlegar/kounelegar når det gjeld endring i arbeidsoppgåer og arbeidsetoder, og ikkje inst at legekapasiteten i kounen ert auka RÅDMAE Si VURDER. Dei utfordringane i ser stiller store kra til fratidig utforing a helstenesta. Punktis kan utiklinga skisserast slik: - Fleire oppgåer ert tillagt kounene - beho for sterk ekst både personellessig og økonoisk i kounesektoren. - Fleire store oppgåer kre saarbeid utoer kounegrensene. - ppgåefordelinga ello sjukehusa endra seg både so følgje a auka kunnskap og ny teknologi. okre oppgåer ert sentralisert a faglege grunnar, andre ert flytta ut i kounene, og andre il kree eir ressursar i sjukehusa. Forandringane so utiklinga kre a oss il og kunne føre til ein langarig ressurskap ello kounesektoren og spesialisthelsetenesta. Kounesektoren il aldri klare sine oppgåer derso ein ikkje får ein ekst både økonoisk og personellessig. Den største knappheitsfaktoren il erte personell. Dei prioriteringar helseforetaket gjer il såleis påirke kounene sine uligheiter til å løyse sine oppgåer. Det er ei stor utfordring både å kunne øte den utikling ein ser og å skape forståing for at utiklinga il edføre endringar i både opgåedelinga og prioriteringar i helsetenesta. Å gjennoføre slike endringar og sastundes oppretthalde befolkinga sin tillit til og tryggheit for tenester, er ei stor oppgåe so det å brukast tid på. Kjernekonflikta i Strategi 2020 og Strategi 2015 er knytt til organisering og lokalisering a den akuttkirurgiske nattberedskapen og fødetilbodet.

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt 2012 Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt Utarbeida av prosjektgruppa: Bjarte Wilhelmsen Fastlege, Legevaktsleiar Stord Astrid Stautland Ve

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader 1.1.5 1.1.7 A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedlegg 1 SAMANDRAG AV HØYRINGSINNSPEL OG VURDERINGAR AV DESSE Nesset kommune, råd for eldre og funksjonshemma (5.6.13) Ser med uro på at kommunen står utan fast tannlege og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer