Prosjekt Byggherre Størrelse, m² Kostnad Oppdragstype

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Byggherre Størrelse, m² Kostnad Oppdragstype"

Transkript

1 Arenessmauet 11 A, 4370 Egersund Erfaringsliste, i hovedsak fra eget firma, Siv.ing. Arne Rettedal AS og Kværner/Aker Solutions Egersund Prosjekt Byggherre Størrelse, m² Kostnad Oppdragstype Helse- og sosialbygg Kjerjaneset bo- og servicesenter Eigersund Kommune 41 boenh. / Byggeleder Solåsheimen alders- og sykehjem Gjesdal Kommune Prosjekt- og byggeleder Helse- og sosialsenter, ombygg. Heradshuset Gjesdal Kommune Byggeleder Domkirkens alders- og sykehjem Stavanger Kommune Byggeleder Ambulansesentral, SIR Rogaland Fylkeskommune Byggeleder Sentralsjukehuset i Rogaland Rogaland Fylkeskommune Byggeleder Kvernhuset, Helse-, sosial-, bank- og postbygg A/S Senterbygg Byggeleder Andre offentlige bygg Stavanger Lufthavn, Sola. Ekspedisjonsbygg Statens Bygge- og eiendomsdir Byggeleder Stavanger Lufthavn, Sola. Fly- og biloppstilling Luftsfartsverket Byggeleder Stavanger Lufthavn, Sola. Helikopterterminal Statens Bygge- og eiendomsdir Byggeleder, ass. prosjektleder Rogaland Kunstmuseum, Mosvannsparken Stavanger Kommune Byggeleder Spesialbygg, industri mm. Utredning alternative steinbrudd, div. områder Rekefjord Stone AS Eiendomsvurd., landmåling, regulering, utvinning mm. Tannlegesenter Dentfix AS 225 Arkitekt, prosjekt- og byggeleder Shell, UIsteinvik. Bensinstasjon, ombygging AS Norske Shell Prosjekt- og byggeleder Shell, Walhalla Kr.Sand. Bensinst., ombygging AS Norske Shell Prosjekt- og byggeleder Fina, Vardeneset. Bensinstasjon, ombygging AS Norske Shell Prosjekt- og byggeleder Fina, Stav Vest, Trondheim. Bensinstasjon, ombygging AS Norske Shell Prosjekt- og byggeleder Fina, Stav Øst, Trondheim, Bensinst., ombygg. AS Norske Shell Prosjekt- og byggeleder

2 Fina, Værnes, Trondheim. Bensinst., ombygg. AS Norske Shell Prosjekt- og byggeleder Trelastlager Dalane Produkter A/S 250 Prosjekt- og byggeleder Gatekjøkken, videoutleie Tanken Grill & Video AS 200 Prosjektvurd. og byggesøknad EMOS Senteret Egersund Mekaniske Verksted AS Prosjektarbeid, kaianlegg Kontor- og lagerbygg Wolftrade AS Prosjektutredning. Arkitekttegninger. Eiekrysset Servicestasjon AS, Shell Select Eiekrysset Servicestasjon AS Kloakktømmeanlegg, løsning og søknad Monteringshall, ombygging mekanisk verksted Dalane Produkter A/S Prosjekt- og byggeleder Mekanisk verksted Dalane Produkter A/S Prosjekt- og byggeleder Biliststasjon Egersund A/S Norske Shell Byggeleder Prosj.konsept, bensinst. i Skandinavia. Input for Europamal A/S Norske Shell Prosj.organisasjon, konstruksjonsvalg Overflatebehandlingsanlegg Kværner Egersund Arkitekt, prosjekt- og byggeleder Sentrallager Kværner Egersund Arkitekt, prosjekt- og byggeleder Bryne Shellsenter A/S Norske Shell Prosjekt- og byggeleder Hagakrossen Shellsenter A/S Norske Shell Prosjektleder Sola Shellsenter A/S Norske Shell Byggeleder Kontor- og forretningsbygg Mega Moi, forretningssenter og leiligheter Høyland og Jæren Forbruksforening Prosjekt- og byggeleder Svanedalgården AS Svanedal Ullvarefabrikk Prosjekt- og byggeleder Sentrumskvartalet, Egersund Desconda AS Prosjektleder, prosjektbistand / -kontroll Bertelsen & Garpestad A/S, ombygging kontorbygg Bertelsen & Garpestad A/S 600 Arkitekt, byggetekn., byggeleder Hommersåkvågen Senter Sand Transport A/S Framdrift, byggejus / kontraktsdokumenter Eiekrysset forretningssenter Eiekrysset A/S Prosjekt- og byggeleder Madlatorvet, kontor-, forretningssenter. Eget P-bygg. Madlakrossen Eiend.selskap A/S Prosjekt- og byggeleder Ingeniørbygg Kværner Egersund Prosjekt- og byggeleder Elektrosenteret A/S, lager, butikk og kontorbygg. Elektrosenteret A/S Prosjekt- og byggeleder Norsik A/S, sikkerhetstrykkeri. Norsik A/S Prosjektvurdering / bistand Kontorbygg, Tananger A/S Norske Shell Byggeleder Kontorbygg, Kvalaberg Felleskjøpet Rogaland Agder Byggeleder Skoler, kultur, idrett Betania Sokndal, forsamlingsbygg Betania Utstikking, innmåling, brannkonsept, div. rådgivning Kontorbygg, skole, Sandnes Norrøna Eiendom AS, NLM Tilstandsvurdering, utredning bruksformål / hensiktsmessig Videregående skole, Sandnes, Prinsens vei Norrøna Eiendom AS, NLM Tilstandsvurdering, utredning bruksformål / hensiktsmessig Evjetun Leirsted, forsamlingshus og leiligheter Norsk Luthersk Misjonssamband Arkitekt. Prosj.org.

3 Havanna Badeland, Sandnes Tverrfaglig skadebefaring, teknisk utredning Skjeraberget barnehage Bjerkreim kommune Byggeleder. Assist. prosjektleder Vikeså skule, ombygging / renovering og nybygg Bjerkreim kommune Prosjekt- og byggeleder Husabø barne- og ungdomsskole Eigersund kommune Kvalitetskontroll av himlinger. Oppfølging utbedring. Grøne Bråden skole Eigersund kommune Kvalitetskontroll av himlinger Eigerøy skole Eigersund kommune Kvalitetskontroll av himlinger Helleland skole Eigersund kommune Kvalitetskontroll av himlinger Rundevoll skole Eigersund kommune Kvalitetskontroll av himlinger Hellvik skole Eigersund kommune Kvalitetskontroll av himlinger Boligblokker, rekkehus B/L Hegreberget Stavanger Boligbyggelag 60 rekkehus Byggeleder Eiganes Terrasse Pega Eiendom A/S 2 boligblokker Byggeleder B/L Tastaforen Stavanger Boligbyggelag 108 boenheter Kvalitetskontroll og overtagelsesforr. B/L Ofolsbakken Stavanger Boligbyggelag 77 boenheter Kvalitetskontroll og overtagelsesforr. B/L Holaberget Stavanger Boligbyggelag 80 boenheter Kvalitetskontroll og overtagelsesforr. B/L Sundekrossen, 7 boligblokker, 64 rekkehus, aktiv.hus Stavanger Boligbyggelag 237 boenheter Byggeleder FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold Kontorbygg, Fabrikkveien 8 A/S Eiendom Forvaltning, Drift, og Vedlikehold Kontorbygg, Petroleumsveien 8 A/S Eiendom Forvaltning, Drift, og Vedlikehold Kontor- og forretningsbygg, Foruskrossen ANS A/S Eiendom Forvaltning, Drift, og Vedlikehold Bank, post, reisebyrå og kontorbygg, Forusbéen 40 A/S Eiendom Forvaltning, Drift, og Vedlikehold Kontor- og produksjonsbygg, Hammaren Bygg ANS A/S Eiendom Forvaltning, Drift, og Vedlikehold Offshore Tilvirkningssjef for alle utførende 8 faggrupper, 400 fast ansatte Kværner Egersund Tilvirkningssjef +200 innleide i fag/avdelinger: Prefab. stål, prefab. rør, stålmontasje, rørmontasje, mekanisk utrustning, produksjonsservice, overflatebehandling og sveiseteknisk / kontrollavd. / ISO Statfjord B, ombygging boremodul W15, W16, W /-99 Umoe Olje og gass Tverrfaglig prosj.vurd., tilbudsarb., framdrift/koord. Landmåling, kart- og terrengarbeid, masseberegning Utdrag:

4 Forsamlingsbygg Betania, Sokndal Utstikking og innmåling av tiltak Boligbygg Div. nabotvister Beregning sol- / skyggevirkning fra byggverk, solazimut mm. Fritidsboliger Hovden i Setesdal Utmåling for byggearbeider, grunn- og betongarbeider Strandsoner, gårdsbruk, boliger mm. Diverse Grensepåvisning, analyse gamle skyldskiftedokumenter mm. Industri, boliger, fritidsboliger Diverse Oppmålingstekniske beregninger inkl. ulike datum Dalane kristne skole Innmåling og vurdering høyspent vs. byggetiltak Næringsbygg, bensinteknisk, boliger, hytter, kaianlegg, veier mm. Diverse As-built innmåling bygg og tekniske installasjoner Næringsbygg, bensinteknisk, boliger, hytter, kaianlegg, veier mm. Diverse Situasjonsplaner, kartarbeid, 3D Grunnarbeider Diverse Profilering og mengdeberegning for grunnarbeider Boliger og næringsbygg, veier mm. Diverse Stikningsplaner Shell Randabergveien, Conder / prefab. i England AS Norske Shell Presisjonsmålinger, as-built for bygging og prefab. av stålkonstruks Smart Mandal AS Norske Shell Innmåling og analyse etter dødsulykke med lastebil, presentasjon i Egersund Seafood AS, videreforedling Egersund Seafood AS Kontroll av kontraktsoppfyllelse før overtagelse Termografering, tetthetskontroll Veileder: Hjelp til gjennomføring av tetthetskontroll og termografering ENOVA SF Utarbeide Norges første veileder for innbyggerne, 2008 Boliger over hele Norge ENOVA SF Termografering og tetthetskontroll for forskningsøyemed Boliger, hytter, næringsbygg, kirker, bobil, varmekabler mm. Diverse Termografering og / eller tetthetskontroll Undervisning Vaktmesterskolen Norges korresp. og ing.høyskole/aof Dalane Undervisning Arbeidslederskolen Norges korresp. og ing.høyskole/aof Dalane Undervisning Word 7.0 AOF Dalane Undervisning Byggejus Reklamasjonssaker, framdriftsvurderinger, kontraktsoppfyllelse Skadervurderinger, rapporter, oppfølging mm. Bistand i rettssaker, herredsrett og lagmannsrett, dok. for Høyesterett Bistand i voldgiftssaker sgivere sgivere sgivere sgivere

5 Bistand i forliksråd Bistand i jordskifterett, eiendomstvister, inkl. landmålingsoppdrag sgivere sgivere Arealplanlegging Reguleringsplan, offentlig, næring, bolig, hytter, natur, idrett, fare mm. sgivere Prosjektering ROS- analyse, vassdrag mm. sgivere Målinger, beregninger, analyse Utearealer, landskapsutforming sgivere Prosjektering Taksering Næringseiendommer, boliger, konstruksjoner Brannskjønn, næringseiendommer og boliger Rådgivning ved arveoppgjør, salg / overdragelse og eiendomsdeling Skadevurderinger, fukt, sopp, råte, insekter Diverse oppdrag Ansvarlig søker, næring, bolig, hytter, båthus, konstruksjoner mm. Uavhengig kontroll, våtrom, lufttetthet Brann- og bygningstekniske vurderinger, brannkonsept Gjennomgang arealer ved leieopphør, vurdering avvik og kostnader Tilstandskontroll / -vurderinger Våtrom, søknad og kontroll Budsjettering, kalkyler, taksering, brannskjønn Fjellbø Hyttefelt, Hovden i Setesdal 26 tomter Reguleringsarbeid Bryne Shellsenter, Utvidelse A/S Norske Shell Prosjekt- og byggeleder S/E Bjergsted Terrasse SR-bank, Stavanger Boligbyggelag Oppbygging økonomistyringssystem H-BUS, Rekkehus Nedre Tasta Hetland Boligbyggelag Oppbygging økonomistyringssystem Div. bistand vedr. Rogaland Studiesenter Bygg II, Statoil byggetrinn IV, SAS Royal Hotel, Rogalandsforskn., IMI-gården - statsarkiv, Service- og adm.bygg Rogaland Distriktshøgskole, Statoil byggetrinn VI, A/S Norske Shell - konstr.vurd.,

6 EDB- baserte løsninger Programmering regnskap / reskontro / faktureringssystemer Programmering prisberegningssystemer, SSB Databasesystem for HMS- arb. for aktiv oppfølging Årskostnadsberegninger m. intervalloppdelinger Web- programmering, prosjektsamordning grupper Siv.ing. Arne Rettedal AS Siv.ing. Arne Rettedal AS

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Firmapresentasjon Rev: November 2013

Firmapresentasjon Rev: November 2013 Firmapresentasjon Rev: November 2013 Innhold 1. Om oss 1.1. Om firmaet 1.2. Medarbeidere 1.3. Kvalitetssikring 1.4. Programvare 1.5. Sentral godkjenning 2. Fagområder 2.1. Prosjektadministrasjon 2.2. Byggeteknikk

Detaljer

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører: BRANNSIKKERHET Norconsult er, med sine nær 50 brannrådgivere, Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri,

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Bred strek markerer de 14 kommunene som inngår i Stavanger-regionen. 12.12.2006 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor samarbeide

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende Frederikshavn 20.11.2014 Agenda Fakta om HENT AS Selskapsutvikling Produktområder Hvilke fag vi ønsker tilbud på Internasjonale innkjøp Erfaringer med danske underentreprenører Referanseprosjekter Fakta

Detaljer

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad CURRICULUM VITAE Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Drøbakveien 31, 1432 Ås Tel.: 64 96 54 00 E-post: jon.arne.engan@nmbu.no JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult

Detaljer

Referanser. Prosjekter i god form? Følg den gule linjen! Se helheten. Se gult med Novaform. www.novaform.no

Referanser. Prosjekter i god form? Følg den gule linjen! Se helheten. Se gult med Novaform. www.novaform.no Prosjekter i god form? Følg den gule linjen! Referanser Når nye former skal skapes, er Novaform en naturlig samarbeidspartner. Vi tilbyr allsidig prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen, og

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Vedlegg 4 Prosjektkatalog

Vedlegg 4 Prosjektkatalog Vedlegg 4 Prosjektkatalog Prosjektkatalogen som presenteres i dette vedlegget omfatter prosjekter som har fått tilsagn om støtte i 2011. For prosjekter som har fått tildelt støtte før 2011, henviser vi

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart"

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart Veileder for bruk av tre By- og tettstedsutvikling "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart" Innhold Innledning 2 Bruk og status 2 Bakgrunn 2 Visjon

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk Curriculum Vitae KONSEPTA Asle Martinsen Født 1986 Utdanning 2007 2010 Bachelor i ingeniørfag, Brann- og sikkerhet, Høgskolen Stord/Haugesund Arbeidserfaring - Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk

Bygningsnettverkets energistatistikk Enovas byggoperatør Bygningsnettverkets energistatistikk Årsrapport 2002 Juni 2003 Forord Byggoperatøren var i 2002 Enovas operatør for realisering av statens mål for energiøkonomisering i byggsektoren.

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer