Fagkurs 2013 Samarbeid om kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkurs 2013 Samarbeid om kompetanse"

Transkript

1 Fagkurs 13. og 14. november 2013 Radisson Blu Lillehammer Hotel Veiledende tidsplan 13.november 14.november Ankomst, registrering Kaffe/te med rundstykker Frokost Fagkurs Fagkurs Lunsj Rydding av rom Kaffe med rundstykke Fagkurs Fagkurs Pause med kaffe og kake Ideutveksling, forslag til neste års kurs. Evaluering (18 ved behov) Fagkurs Lunsj med påfølgende avreise Middag med påfølgende sosialt samvær 6 Kurstid samlet 4,5 Kurstid samlet Kursoversikt med kursomtaler: Her er kursene i nummerert rekkefølge. Merk dere at noen kurs er dagskurs, andre varer i to dager. Velg det dere vil delta på. Alle kurs er åpne for alle interesserte selv om det er nevnt fagområder. Når det gjelder overnatting har vi mindre romkapasitet i år enn i fjor. Sett derfor opp hvem du ønsker å dele rom med. Husk å avtale med leder før du melder deg på. Påmelding skjer via questback direkte til Oppland fylkeskommune. Det vil bli kunngjort egen link for påmelding i brevet som går fra FOS til skolene. PÅMELDINGSFRIST FREDAG 25.OKTOBER. 1

2 1 Bygg og anlegg Fuktmekanikk, skader og måling Betong og sparkel og torsdag : Fuktmekanikk, skader og bruk av måleinstrumenter - Enkle fuktmekanismer og begreper - Krav til fuktsikring i TEK10 - Måleinstrumenter og bruk av disse - Fuktmekanikk Fuktmekanikk og bruk av Mollierdiagram - Eksempler på type skader og årsak Fuktproblemer relatert til bad og våtrom - Tørking på godt og vondt Uavhengig kontroll (hvis tiden tillater). kl Dagens bruk av ulike betong- og sparkelproduker. Kurset tar for seg: utnyttelse, bruk og utfordringer for ulike betongprodukter, sparkel og fugemasser. Kurset kjøres i regi av Matei Aktuelle saker fra nettverket 2 Formgivingsfag Media og komm. Design og håndverk Videoeffekter med Adobe After Effects Jarle Leirpoll og Animasjon med keyframes og expressions, Motion Graphics, Reiseruter på kart, enkel Compositing, Blending modes, Parenting, 3D og 2,5D med virtuelle lys og kameraer, å få stoff inn i og ut av After Effects 3 Design og håndverk Design & interiør Helle Tjaberg Hva skjer på designfronten både i Norge og utlandet, hvilke store trender er viktige, hvordan oppstår en trend, hvorfor er norsk design så i vinden for tiden m m. 4 Design og håndverk NCS Fargekurs 2

3 Romfølelse og fargesetting -Fargenes betydning -Valg av farger til ulike rom -Fargeverktøy -Fargenes påvirkning av lyskilder -Gruppeøvelser fargeplanlegging -Universell utforming fargenes refleksjonsfaktor 5 Elektro Endevaslutninger Fiber : Per Otto Eriksen, Hivoteck. Petter Kirkeby Garstad, Eidsiva bredbånd : Stein Åge Fredrikstad, Elsikkerhet Norge. og : Endeavslutninger kablespot, kabeltyper, kabelsko og tilkoblinger Generelt om fiber : Vamesøkende kameraer på elektriske anlegg. Energimerking. 6 Musikk, dans,drama Faglig utveksling mellom skolene Playback theatre Nettverket Teater Ekko og torsdag Første dag vil bestå av arbeid med playback theater i samarbeid med teater Ekko. Andre dag vil dreie seg om faglig samarbeid mellom skolene med særlig vekt på DS, Tip 1 og 2 og MDD faget. Å lage felles eksamensoppgaver er også tema. 7 Restaurant og mat Poteter Ost og vin Bioforsk, Per Steinsholt Ost og Vin. Brimiringen, Per Ivar Berget Per Steinsholt er sivilagronom og forsker på potet bl.a. og vil snakke om ulike typer poteter og bruksområder. Han er veldig interessert i å nå ut til lærere i RM for økt bruk av potet. Han er også interessert i akevitt og har en samling han vil vise, og forelese om. Del 1: Potetetens fortreffelighet i kostholdet, 2 timer. Del 2: Poteter, kultur og nytelse, 1 time Siste del av dagen vil Per Ivar Berget, Brimiringen, ta for seg lokalproduserte oster. Her vil vi også få informasjon om vin til oster fra Vinmonopolet på Lillehammer. Kurset avholdes på Mesna ondag. 3

4 8 Restaurant og mat Ernæring og spesialkoster Laila Dufseth Kurs om spesialkost og ernæring ved Laila Dufseth. Kurset avholdes på hotellet 9 Service og samferdsel Alle Blanke ark Håvard Tjora Kursbeskrivelse: Nettverket til Service og samferdsel presenterer i år Håvard Tjora, også omtalt som hele Norges superlærer med blant annet tv-serien Blanke ark som gikk på TV Norge. Studieprogrammet vårt har i flere år hatt varierende søkertall, med tilhørende stor spredning i elevmassen. Dette gir oss som lærere store utfordringer i hverdagen, og for å takle disse utfordringene best mulig er det en rekke elementer man kan fokusere på. Tjora vil med sitt tredelte foredrag bidra med sin kunnskap og erfaring fra arbeid med elever som sliter i skolehverdagen. Blanke ark: Om elever som sliter på skolen og hva Tjora mente skulle til for å snu situasjonen elevene i Blanke ark var inne i. Om skole/hjem, tanker rundt lærerens profesjonalitet, klasseledelse og måter man kan jobbe på. Varighet: 4-5 timer Grunnlaget for å lære er i programfagene våre nært knyttet til å kunne lese, noe Tjora vil belyse videre. Om lesestrategier: Lærer skolen elevene å lese på rett måte? Varighet: En snau time. Programområdet Service og samferdsel har mye tall i programfagene, og grunnlaget kommer fra matematikk. Tjora vil derfor snakke om Matematikken rundt oss: Et foredrag om levendegjøring av matematikk, noen eksempler på områder elever kan slite med langt opp i skoleløpet, kreativ bruk av matematikk. Varighet: En drøy time. 10 Service og samferdsel Hva er god vurdering? Nettverket Kursbeskrivelse: Nettverket til Service og samferdsel i Oppland har gjennom flere år jobbet i fellesskap for å utvikle gode kjennetegn på måloppnåelse i programfagene. Programområdet har i Oppland benyttet disse kjennetegnene aktivt i undervisningen. Allikevel har flere lærere meldt at det må jobbes videre med hva som er god vurdering. Med dette foredraget rettes fokus mot en praktisk og god gjennomgang av vurdering. Spesielt vil foredraget ta opp "Underveisvurdering" og "Fremover-vurdering". 11 TIP Industriteknologi Solid Edge brukerkurs Marius Slagsvold. Summit System AS 4

5 Kurs Solid Edge v/ Marius Slagsvold TIP Industriteknologi Verktøy Verktøy, Sandvig Tools ved Åge Johansen. Åge Johansen, Sandvig Tools 13 TIP Bilfag Datakommunikasjon i bil Bjørn Jacobsen Dieselgrossisten og Datakommunikasjon i bil. Buss systemer og optiske systemer. Mulig at kurset skal avholdes på Vargstad. Avklaring på dette kommer. 14 Helse og oppvekst (10-15 aktuell for alle.) Presisjonsopplæring Erfaringsdeling i nettverket Gunn og Jon Løkke 13. november: Kl : Presisjonsopplæring og motivasjon hos elever i videregående skole v/ Gunn og Jon Løkke, Høgskolen i Østfold Tema: Praktisk presisjonslæring, motivasjon og opplæring ( HO/Alle?) Kl. ca : Erfaringsdeling og drøfting av aktuelle problemstillinger (HO) MERK TORSDAG ER HO SAMMEN MED IDRETT/KRØ (kryss av der også hvis dere skal delta to dager.) 15 Idrett og kroppsøving Vurdering Praktisk økt Faggrupper Vurdering kroppsøving Praktisk økt. - Speedminton - Crossfit Faggrupper kroppsøving / idrettsfag. Oppfølging fra samling okt. (idrettsfag) MERK TORSDAG ER IDRETT/KRØ SAMMEN MED HO (kryss av der også hvis dere skal delta to dager.) 5

6 16 Idrett og kroppsøving og Helse Oppvekst Naturlig mat og trening Hverdagsaktivitet Del1 Pål Jåbekk Del 2 Vegard Nilsen Evolusjonære argumenter for tilnærming til kosthold og trening. Pål Jåbekk Hverdagsaktivitet den beste medisin? Ref «ID» i kroppsøving. Vegard Nilsen, Overlege SSH 17 Norsk Skriving og skrivestrategier Ingrid Metliaas, Bro Aschehoug Dagskurs onsdag 13.nov.,2013 Skriving og skrivestrategier - et praksisnært kurs om skriveopplæring i norskfaget og om sammenhengen mellom leseforståelse og skrivekompetanse. Demonstrasjon av konkrete undervisningsopplegg Kurset har også en økt om endringer og muligheter i den reviderte læreplanen. Her er det bla. endringer i temaet retorikk og hvordan det påvirker muligheter og ferdigheter i deltakelse i muntlig norsk Kursholder: Ingrid Metliaas Kursholder er rådgiver ved nasjonalt senter for skriveopplæring og arbeider ved Verdal vgs. Hun er også nasjonal koordinator for FYR. 18 Norsk Fellesfag, yrkesretting, relevans Nina Næss, Gjøvik vgs Yrkesretting av fellesfag er en satsing for å få ned antall elever som ikke fullfører yrkesfag. Gjøvik vgs er knutepunktskolen for dette arbeidet i Oppland. Nina Næss vil spesielt ta for seg yrkesretting av norsk. 19 Realfag Klimaendringer i nordområdene Ketil Isaksen, Meteorologisk institutt, UiO : Klima i endring; globalt og i nordområdene: Observerte endringer og hvilke endringer som kan forventes mot slutten av dette hundreåret. Permafrost: Hva er permafrost, permafrostens utbredelse og hvordan vi kan bruke permafrosten som klimaparameter. Forskningsresultater fra permafroststudier i Skandinavia og på Svalbard: Aktiviteter og forskningsresultater fra permafroststudier gjort bl. a. på Svalbard og her i Oppland. Det settes av god tid til spørsmål og diskusjon. Ketil Isaksen er seniorforsker ved Meteorologisk institutt; Forsknings- og 6

7 utviklingsdivisjonen; spesialfelt er permafrost og klimatologi (spesielt på Svalbard). Målgruppe: Lærere innen naturfag, geografi og geofag 20 Realfag Fornybar energi Josefine Selj, prosjektleder Senter for fornybar energi, Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller og Sunniva Rose, Universitetet i Oslo : Fornybar energi - Status for de viktigste teknologiene og de største utfordringene v/josefine Selj : Solceller i Norge og internasjonalt v/josefine Selj : Kan Thorium gi oss sikker kjernekraft? v/sunniva Rose I global sammenheng har utviklingen av solceller, både i forhold til pris og utbredelse, overgått selv de mest optimistiske prognosene. Hvor god er egentlig dagens solcelleteknologi, og er den relevant i Norge? Norsk solcelleindustri har sett både bølgetopper og bølgedaler, men hvor står vi når stormen stilner? Josefine Selj vil også komme inn på plusshus og lagring av solstrøm i sitt foredrag. Thorium er det eneste materialet som potensielt kan supplere uran som brensel i dagens kjernekraftverk, men trenger verden mer kjernekraft? Er kjernekraft en klimanøkkel eller en miljøversting? Norges ledende posisjon innen reaktorforskning og våre store forekomster av Thorium gjør kjernekraft til et høyaktuelt tema i norsk forskning. Sunniva Rose er doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på hvordan vi kan bruke grunnstoffet thorium som brensel i kjernekraftverk. Målgruppe: Lærere innen naturfag, geografi og fysikk 21 Realfag/ matematikk GeoGebra: Hva er nytt? Revisjon av læreplanene i matematikk. Work-shops. Omvendt undervisning: «Den virtuelle matematikkskolen» Stig Eriksen, Dahlske vdg. skole, Grimstad og Bjørn Vadet, Nord- Gudbrandsdal vdg. skole avd Otta : Introduksjon til GeoGebra med eksempler på anvendelser v/stig Eriksen. Differensierte oppgaver for deltakerne. Litt om hva som er nytt og om bruk av digitale hjelpemidler i forhold til nylig revisjon av læreplanene i matematikk. 7

8 : Deling i 2 workshops: a) Grunnleggende bruk av GeoGebra (1P-2P-PÅB) v/bjørn Vadet. Funksjoner/regresjon, oppsett og skjerm i Geogebra. b) Geogebra for viderekomne v/stig Eriksen. Eksempler fra 1T og programfagene. CAS, bildebruk i GeoGebra, bruk av dynamisk tekst med mer. Stig Eriksen benyttes mye av Matematikksenteret/Norsk GeoGebra-institutt til kursvirksomhet for lærere i vdg. skole. Lærerne må ha med egen PC, med versjon 4.2 av GeoGebra installert! : Om omvendt undervisning. Den virtuelle matematikkskolen v/bjørn Vadet. Bjørn Vadet er leder for dette pilotprosjektet i Oppland. Målgruppe: Matematikklærere. 22 Realfag/ biologi 1. Eksamen, tekstproduksjon Cato Tandberg, og argumentasjon i biologi. Høgskolen i Oslo og 2. Workshop Akershus 3. Bioteknologi, etikk og Laila Hatlelid Nilsen, bærekraftig utvikling Lena vdg. skole Audrun Utskarpen, ph.d. seniorrådgiver i Bioteknologinemnda (fra 13.30) og torsdag : : Eksamen, tekstproduksjon og argumentasjon i biologi. Vi vil også se på lesing og vurdering i biologi. Målet er å bruke databaserte oppgaver, praktisk arbeid og ulik realfaglig litteratur i veilednings- og vurderingssituasjoner. Cato Tandberg fra Høgskolen i Oslo og Akershus har tidligere ledet Skolelaboratoriet i Biologi ved Universitet i Oslo. : : Workshop erfaringsutveksling deling: Læreplan, eksamen, tekstproduksjon og argumentasjon i biologi. Ansv.: Laila Hatlelid Nilsen, Lena vdg. skole : Bioteknologi, etikk og bærekraftig utvikling v/audrun Utskarpen. Hovedtemaer vil være: Genteknologi og bærekraftig matproduksjon og Etikk ved medisinsk bruk av bioteknologi. Målgruppe: Biologilærere (og i tillegg naturfaglærere fra torsdag kl ) 23 Språkfag Erfaringsutveksling mellom språklærere - både i engelsk og fremmedspråk. 8 Digitale ordbøker Innleder: Anne Revling

9 13. november fra kl. 10:00: Erfaringsutveksling mellom språklærere - både i engelsk og fremmedspråk. Ideen er her at vi deler gode pedagogiske opplegg med hverandre, med særlig vekt på film og litteratur. Andre stikkord er evaluering og karakterer, samt hvordan vi skal forholde oss til de nye forskriftene om gjennomføring av muntlig eksamen. Samlingen er ment å passe for språklærere på alle studieretninger. Fra ca. kl. 15:30: "Digitale ordbøker og andre digitale verktøy i fremmedspråkene: nytteverdi og utfordringer. Erfaringsdeling og drøfting av strategier for anvendelse i opplæringen". Videre er det ønskelig å få utarbeidet et forslag til felles retningslinjer for bruk av hjelpemidler ved prøver på nivå l og ll. I panelet: Anne Revling og Heidi Haakenstad 24 Språkfag Sensorskolering Silje Moen 14. november kl. 09:00 - ca. kl 13:30 Fransk "sensorskolering": Gjennomgang av et utvalg eksamensoppgaver, med påfølgende vurderingsdrøfting. Kursleder: Lektor Silje Moen Avtal med leder før påmelding Velg kurs du vil delta på. Ved overnatting, sett opp hvem du vil dele rom med. Påmelding på questback link innen 25. Oktober Velkommen til gode kurs! 9

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Bedre undervisning og motiverende læring

Bedre undervisning og motiverende læring Videregåendekonferansen 2014 22. og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 5 regionale konferanser om små barns matematikk Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer konferanse om matematikk i barnehagen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer