Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie avholdes mandag 30. april 2012 kl. 18:00 i Ringen Kino. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Søknad om utvidelse av terrasse (Vedlegg 1) B) Montering av markiser over veranda i blokkenes øverste etasjer (Vedlegg 2) C) 4G utbygging og basestasjon (Vedlegg 3) D) Endring av husordensreglene (Vedlegg 4) E) Reseksjonering av seksjon og vedtektsendring (Vedlegg 5) 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styremedlemmer B) Valg av varamedlemmer C) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Ringnes Park Vest Sameie Khurram Ali /s/ Torill Andreassen /s/ Hans Olav Bjørk /s/ Elin Susanne Elfving /s/ Marianne Husum /s/ Paul Eivind Ramberg /s/ Alisan Senel /s/

3 Side 3 Ringnes Park Vest Sameie ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Khurram Ali Toftes Gate 13 A Styremedlem Torill Andreassen Thorvald Meyers Gate 16 A Styremedlem Hans Olav Bjørk Parkveien 33 Styremedlem Elin Susanne Elfving Thorvald Meyers Gate 10 Styremedlem Marianne Husum Thorvald Meyers Gate 8 Styremedlem Paul Eivind Ramberg Toftes Gate 19 A Styremedlem Alisan Senel Toftes Gate 13 A Varamedlem Shahram Ariafar Toftes Gate 13 D Varamedlem Eldin Hasanagic Thorvald Meyers Gate 12 F Varamedlem Christina Wiig Toftes Gate 19 A Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Hjemmeside Styrets hovedinformasjonskanal er hjemmesiden hvor generell informasjon fra styret til seksjonseiere og beboere publiseres. Informering via hjemmeside erstatter brev, oppslag i oppganger m.m. Eneste unntak er innkalling til sameiermøte og referat fra sameiermøte som fortsatt vil bli sendt pr. post. Kontaktinformasjon for styret Styret ber om at alle henvendelser gjøres elektronisk pr e-post til evt. har styret en egen mobiltelefon Det gjøres oppmerksom på at mobiltelefonen ikke er døgnbemannet, og vi ber derfor om at det legges igjen meldinger i talepostkassen. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet er et kombinert eierseksjonssameie som består av 502 boligseksjoner og 6 næringsseksjoner. Seksjon 504 og 505 utgjør parkeringsanleggene. Seksjonseiere som har kjøpt parkeringsplass har fått tinglyst bruksrett tilknyttet egen seksjon. Dersom parkeringsplassen ikke skal følge seksjonen ved et evt. salg må bruksretten overdras og tilknyttes en annen seksjon i sameiet. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org. nr.:

4 Side 4 Ringnes Park Vest Sameie Sameiet ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune og har følgende adresser: Sannergata 6 E Thorvald Meyers Gate 16 A Thorvald Meyers Gt 16 B-J Toftes Gate 21 A B Toftes Gate 23 Thorvald Meyers Gate 12 Thorvald Meyers Gate 14 Thorvald Meyers Gate 10 Toftes Gate 19 Toftes Gate 13 Thorvald Meyers Gate 6 Thorvald Meyers Gate 8 Toftes Gate 11 Toftes Gate 17 Toftes Gate 15 Thorvald Meyers Gate 4 Thorvald Meyers Gate 6 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste Det er inngått vaktmesteravtale med ISS Landscaping. ISS nås best på vakttelefon 02317, som er døgnbemannet. Styret har vedtatt følgende rutiner for vaktmestertjenestene: 1. ISS rykker kun ut ved situasjoner som kan gi varig skade, og oppleves som akutt. Ved en slik utrykning skal det noteres navn på beboer, leilighetsnummer og utførelse av oppdrag må beskrives nøye. Styreleder skal uansett varsles på e-post eller mobil Dersom situasjonen ikke oppleves som akutt, skal styreleder kontaktes på mobil eller e-post for å kunne avgjøre om dette kan reklameres på ovenfor entreprenør/direkte på underleverandør i henhold til liste i DV. 3. Den enkelte beboer kan bestille vaktmestertjenester på egen regning. I disse tilfeller vil det være ISS sitt ansvar å inndrive dette.

5 Side 5 Ringnes Park Vest Sameie Renhold Sameiet har avtale med Renek AS om renhold av Sameiets fellesarealer. Nøkkelbestilling Nøkkelbestillingskjema for bolig er overlevert OBOS. Bestilling av nøkler til fellesarealet, bodarealer med mer, vil kunne gjøres gjennom Grete Jørgensen hos OBOS Eiendomsforvaltning på følgende e-post adresse kostnaden ved dette vil bli belastet den enkelte seksjonseier. Postkasseskilt Ved første utsendelse av brev fra OBOS Eiendomsforvaltning, ble det oppfordret til å fylle ut ønsket informasjon på postkasseskilt. Styret har i møte besluttet at en ny oppdatering av postkassekilt ikke vil være en kostnad som skal belastes sameiet. Vi gjør videre oppmerksom på at gratis postkasseskilt kan mottas fra posten ved flytting og adresseendring. Styret har vedtatt at alle sameiere skal benytte en ensartet utforming av postkasseskiltene, hvitt med svart preg. Skiltet skal inneholde navn (maks 3 linjer a 20 tegn og seksjonsnummer, leilighetsnummer og H-nummer på siste linje (se eksempel nedenfor). Jernia, Ringnes Park har mål til skiltene (ulike mål for innendørs og utendørs postkasser) og tar ca kr. 225,- for et skilt. Norsk Nøkkelservice i Sinsenveien 4 på Sandaker, en liten spasertur unna, tar ca kr 120,-. Målene er 94x58 mm for de store, og 69x44 mm for de små. O L A K A R I N O R M A N N N O R M A N N S 1 / A / H Vedlagt denne årsmeldingen følger en oversikt over seksjonsnummer, leilighetsnummer og H-nummer (vedlegg 11). Ringetablå Melding om endring av navn på ringetablå ved eierskifte/utleie sendes på e-post til Grete Jørgensen i OBOS Eiendomsforvaltning Meldingen skal inneholde seksjonsnummer og ønsket navn på tablå (maksimalt 16 tegn). Navneendringer vil bli belastet seksjonseier med kr 175,-. Programmering av tablået vil skje samlet av sameiets vaktmester 1 til 2 ganger pr. mnd. Det må derfor påregnes at dette kan ta noe tid etter bestilling. DV (Drift og vedlikeholdsinstruks) I forbindelse med overtagelse ble det overlevert en DV. Vi ber samtlige seksjonseiere sette seg inn i spesielt flik 1 i denne DV, hvor nødvendig kontaktinformasjon foreligger, samt tegning over området. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

6 Side 6 Ringnes Park Vest Sameie Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside

7 Side 7 Ringnes Park Vest Sameie Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Energi Sameiet er tilknyttet Hafslund fjernvarme som leverer varmt vann til oppvarming og tappevann. Dette er inkludert i felleskostnadene. Det er ikke målere for individuelt forbruk av fjernvarme i leilighetene. Brannalarm Ringnes Park Vest ligger oppå et næringsbygg på ca kvm bestående av kino, treningssenter og diverse butikker, samt et parkeringsanlegg på over 200 plasser. Dette har medført at Oslo Brannvesen har kategorisert bygget som et særskilt brannobjekt. På bakgrunn av dette er hele bygget sentralt alarmert, med direkte tilkobling til Oslo Brannvesen. Av denne grunn er det viktig å merke seg følgende (dette vil også bli hengt opp på oppslagstavlene) Ringnes Park Vest har inngått avtale med Securitas for alarmoverføring - Ved feil (lav summelyd fra tablå og tekstet feil ): Ring Securitas på Ved falsk alarm: Ring Securitas på Ved Brann og røykutvikling: Forlat bygningen og Ring Oslo Brannvesen på 110 Styret planlegger å avholde en brannøvelse til høsten når alle leilighetene er overlevert. Generelt om brannalarmer Ved alarm vil Oslo Brannvesen rykke ut. Dersom man vet at det er en falsk alarm kan man ringe 110 og informere om dette, slik at utrykningen blir nedtonet, men Oslo Brannvesen vil uansett rykke. En utrykning fra Oslo Brannvesen vil bli belastet den enkelte seksjonseier med ca kr (den til en hver tid gjeldene sats fra Oslo Brannvesen). Styret er kjent med at man i enkelte forsikringsselskaper kan legge en tabbeforsikring inn i innboforsikringen, slik at den økonomiske belastningen ved evt. feil alarmering vil begrense seg til egenandel avtalt med det enkelte forsikringsselskap. Den enkelte beboer bes innrette seg slik at risikoen for å for falske alarmer minimeres. Sensoren i den enkelte sin leilighet reagerer på varme, støv og røyk. Det er derfor av betydning at man bruker ventilasjonsanlegget ved kraftig matlaging, samt dekker til sensoren ved for eksempel oppussing eller andre støvende arbeider. Man kan også kontakte vaktmester for å koble ut sløyfer dersom det er snakk om større ombygninger. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

8 Side 8 Ringnes Park Vest Sameie Styrets arbeid Det sittende styret har i perioden 2011/2012 hatt 11 styremøter. Styret har lagt ned betydelig arbeid for å drifte selskapet i 2011/2012. Det innbefatter både oppfølging av regnskap, godkjenning av fakturaer, oppfølging mot tjenesteytere (forretningsfører, vaktmester, vaktselskap, renholdsfirma, parkeringsselskap, heisleverandører, entreprører/utbygger, valg av nye leverandører, reforhandling av eksisterende avtaler, oppfølging av klager og henvendelser fra beboere, reklamasjon overfor OKK). Styret mottar mange henvendelser og forsøker å besvare disse fortløpende. Styret ber om at i størst mulig grad blir kontaktet per e-post. Alt av søknader, klager og forslag må sendes skriftlig per e-post til Sammendrag av styrets arbeid Noen av saker som styret har jobbet med: Valg av ny leverandør for rengjøring og mattetjenester Sommeren 2011 mottok styret mange klager fra beboere om at rengjøring var utilstrekkelig. Derfor tok styret kontakt med fire rengjøringsselskaper for å motta tilbud om rengjørings- og mattetjenester. Disse ble vurdert og valget falt på Renek AS. Årsaken var at Renek hadde det rimeligste tilbudet og at referansene var gode. Med dette ble utgifter for rengjøring og mattetjenester halvert med en sum av ca kr Etter å ha byttet leverandør har styret ikke mottatt klager om rengjøringen. Hengende blomsterkasser fra balkonger Høsten 2011 var det mye vind og dette medførte at noen blomsterkasser falt ned fra balkonger (bl.a. fra F-bygget ned på Jonoe). For å opprettholde beboernes sikkerhet besøkte styret beboere og oppfordret til å henge blomsterkassene på innsiden. Under runden ble også brann- og rømningsveier kontrollert og sørget for å være frie for gjenstander. Nei takk til reklame - klistermerker For å fremstå som et miljøvennlig sameie delte styret ut Nei takk til reklame -klistermerker i alle postkasser. Dette resulterte i mindre søppel (reklamer, gratisaviser, etc) på sameiets fellesområder. Behandling av 4G mobilnettutbygging henvendelse fra Telenor I forbindelse med 4G-mobilnettutbyggelsen til Telenor Mobil ønsket Tecnogarden å utvide basestasjonen på Ringnes Park med fire nye antenner samt fire mindre signalforsterkere. Styret har undersøkt helsemessige konsekvenser rundt denne oppgraderingen med bakgrunn i den elektromagnetiske strålingsverdien (EMF). Styrets undersøkelser kan bekrefte at dette vil være på et helsemessig sikkert nivå. Generalforsamlingen må godta dette for at oppgraderingen skal kunne gjennomføres. I ettertid har Telenor lagt 4G- utbyggingsprosjektet på is og vil ta kontakt med styret hvis behovet endrer seg. Vurdert forslaget om å asfaltere grusvei mellom bygg C og D Styret har vurdert forslag om å asfaltere grusvei mellom C og D bygningen. På grunn av kostnadsrammen samt prioritering av andre tiltak ble det vurdert å vente med dette.

9 Side 9 Ringnes Park Vest Sameie Søknad - utvidelse av takterasse Tatt i mot søknad fra beboer i bygg C som ønsker å utvide sin takterrasse utover mot fellesarealene. Styret har undersøkt med eiendomsmeglere og jurister og kommet frem til at dette kan tillates vederlagsfritt. Årsaken er at det angitte fellesarealet ikke har noe nytte for fellesskapet og kan praktisk sett kun utnyttes av søker. Gjennomgang av telefoniavtalen Styret har sett nærmere på telefoniavtalen som sameie bruker ca i året. Under avtalen inngår 12 analoge fasttelefonilinjer (som benyttes i sameiets heiser) samt en styreledermobil. Pga av at den potensielle besparelsen ved å velge andre tilbydere er så lav (ca kr 4000), har styret vurdert å fortsette avtalen slik den er i dag. Gjennomgang av forsikringsavtalen Sameiet Ringnes Park Vest har per dags dato forsikringsavtalen BoPluss hos If. Polisenr: Årlig utgift: ca kr For å opprettholde en sunn og rasjonell økonomi er også denne avtale under gjennomgang i disse dager (april 2012). Målet er å ha den beste avtalen basert på pris vs kvalitet. Styret har mottatt et tilbud fra eksisterende leverandør med en reduksjon på ca. kr Distribuert postkasseskilt bestilt fra OBOS til beboere. Koordinert info på oppslagstavlene. Hengt opp informasjon på oppslagstavlene i alle oppgangene. Tatt ned gammelt info og reklame med jevne mellomrom. Laminert og hengt opp redigert utgave av informasjonsplakater. I tillegg en gjenomgang av informasjon på hjemmesiden for å gjøre det lettere å finne informasjon HMS arbeid i sameiet. HMS runde i sameiet i samtlige fellesområder (oppganger, takterrasser med mer) for å få oversikt over risikofarere mht brannsikkerhet Sjekket om det har stått gjenstander som må fjernes, sjekket at branndørene og brannluker blir holdt lukket, sikringskap holdt låst, at verandakassene henger innvende og ikke utvendig på verandaene. (Det har falt blomsterkasser ned i Thorvald Meyersgt). Oppnevnt HMS ansvarlig, gått vernerunde 18. og 26. april 2012, kontinuerlig arbeid med å få HMS systemet dokumentert på en tilfredsstillende måte. Det vil bli utarbeidet risikoanalyse og tidslinje for evt. tiltak som er nødvendig. Gjenstander i fellesoppganger Snakket med beboere som har hatt diverse gjenstander i gangene, og blomsterkasser hengt på utsiden. Har hengt opp lapper på div. gjenstander i fellesområdene om at de må fjernes. Har hatt flere oppfølgingsrunder. Securitas skal nå ha lagt det inn som rutine at de sjekker at branndørene og brannlukene holdes lukket på sine daglige rutiner. I tillegg sjekker også ISS dette med jevne mellomrom. Fått opplæring i hvordan kameraovervåkningen fungerer. Gjennomført 1-års kontroll med OKK og OPAK i Ringesparkvest Nord. Deltatt på oppstartsmøte i forbindelse av at vi skiftet over til alarmoverførings avtale med Securitas.

10 Side 10 Ringnes Park Vest Sameie Har hatt møte med ISS for å få en innføring i bruk av brannpanel m.m. Gjennomført brannlederkurs 25. april 2012 Digital arkivering og FDV Startet arbeidet med å elektronisere sameiets avtaler, styrereferater, seksjoneringstegninger, rapporter og andre viktige dokumenter på det nye styrerommet. Dette for at nåværende styre, og ikke minst fremtidige styrer skal ha viktige dokumenter tilgjengelig på en enkelt måte. Fått ISS til å kjøpe skap og systematisere sameiets FDV. Vannlekkasjer og dokumentasjon Har i perioder hvor det har vært akutte vannlekkasjer med fare for sikkerhet hatt kontinuerlig oppfølging for å sjekke om det har det vært nye vannlekkasjer. Dette er nå satt i gang utbedringer fra OKK. Kartlegging av omfang problemer med varmtvann Utbygger OKK har engasjert Itech til å nøste opp i hva problemen bunner i. De tar kontakt med VVS-konsulenten for anlegget (Bright) for kontroll på byggeplass. OKK kommer tilbake med årsak og nødvendige tiltak for utbedring. Kartlegging av omfang problemer med radiatorer Utbygger OKK har engasjert Itech til å nøste opp i hva problemen bunner i. De tar kontakt med VVS-konsulenten for anlegget (Bright) for kontroll på byggeplass. OKK kommer tilbake med årsak og nødvendige tiltak for utbedring. Overvåking av trafikk hjemmesider og twitter. Parabol oslo kino Styret har inngått avtale med Oslo Kino om å fjerne parabol og finne et mer egnet sted. Canal digital reforhandling av avtale Det har kommet ønske fra flere beboere om å gå over til Get, det er ikke mulig før i 2014 (avtalen med CD utløper). Styret er uansett i reforhandlingsavtale med CD for å få ned årlige kostnader på kr Alarm, kamera og innbruddssikring av boder I nord er det montert 10 kamera, kameraene står med 7 dagers opptakssyklys i henhold til datatilsynets retningslinjer. Det er ikke byttet noen sylindere i forbindelse med låsarbeidet i nord garasjen, slik at alle nøkler skal passe som før. De 3 bodavdelingene med dør fra garasjen, har også fått alarm og dørstyring. Disse har i tillegg fått nødboks fra innsiden da døren fra garasjen er eneste vei ut. Bruk av nødboksen vil umiddelbart utløse alarmen. I syd er det montert 15 kamera, og alle bod/inngangsdører er oppgradert med c-profiler i hele sameiet. Styret har også fått montert automatisk lukking av terrassedører. Ventilasjons reklamsjon garasje nord, matlukt fra Brasserie 45/Chopstix Venter på utbedring fra Energima AS OKK - Multiconsult, fortløpende dokumentering av lekkasjer og utbedring Totalentreprenøren OKK, påtar seg ansvar for alle forhold som nevnes i rapport fra Multiconsult. Det er godt samarbeid med OKK og OKK har satt igang utbedringstiltak først og fremst på akutte forhold som lekkasjer og propantank utbedring.

11 Side 11 Ringnes Park Vest Sameie Kort status fra OKK per : Gasstank Arbeide med å heve denne er i gang. Den må i tilegg flyttes ca 0.60 lenger ut. På grunn av skråningen på veien ned vil utenomhus ark legge inn en form for trapping like på utsiden av restauranten. Vi har meldt fra til alle berørte parter om vår arbeide. Lekkasjer Det er nå helt tørt i garasjedelen både på Ringnes Nord og syd. Bod arealer i grensen mellom syd og nord som er tømt vil måtte stå slik en stund fremover. 1 års befaring Ringnes nord Denne er nå ferdig utført og lister med utkvitteringer vil bli oversendt styret i uke 17 1 års befaringer leiligheter (Syd og Nord) Vi ser oss nå ferdig med utbedring av alle de leiligheter som har svart på vår henvendelse vedr. 1 års befaring. Noen henger litt etter men dette går av seg selv. Trapp ifra Th M gate og opp på gårds hage Syd Her vil vi rette opp et repo og 4 trappetrinn slik at ikke is danner seg. Vi retter opp med et skli-sikkert belegg som får noe helling ut Bakgården Efter omfattande klager og mislighold av växterna och gräset på sameiets områden har avtalet med då ansvarig gartner, Tranby, sagts upp. Det är en pågående reklamationssak mot Tranby mtp det stora antalet döda växter og generell mislighold. Nya avtal inhämtades efter befaringsrundor av Skaaret AS och Grant AS. Valet föll på Grant AS både mtp referenser och ekonomi. Enligt avtal med Grant AS sker utbedring och ersättning av samtliga döda växter så fort vädret tillåter nyplantering. Mycket research og tid har lagts ned för att finna växter som tål både placering mtp sol- og vannförhållanden. Brosteinssti I blomsterbedden mellan Thorvald Meyersgate 12 og 14 har det lagts en brosteinssti för at underlätta passage och minska slitage på växterna. Tillbudet inhämtades på mitt anbud. Forbudt skilt for lufting av hunder Detta för att hålla gräset grönt och öka trivseln för samtliga beboare. Söppelskur Efter flera oönskade besök i söppelskur har desse utbedrets och dörene sänkts för att hindra intrång av ovedkommende. Fordeling av lås til søppelskur har genomförts för at undvika överfulla og ohygieniska skur. Montering av bevegelsesstyrt sensorer mtp energisparing.

12 Side 12 Ringnes Park Vest Sameie Bomar På sameiemötet 2011 bestämdes det med 2/3 flertal at bom alt pullerter skulle monteras vid samtliga infarter til sameiets bakgård. Ett tillbud från Euroskilt är inhämtat og godkänt av styrelsen. Söknad till samferdselsetaten är insänt og styret väntar godkänning från samferdselsetaten för att starta monteringen. Pga andra prekära ärenden har bomar ej prioriterats under vinterhalvåret mtp likviditet. Avtale med OTIS og Schindler heis, vedr. heisstans i helgene Det har vært skyhøye kostnader ved utrykning i helgene, ISS ringer styreleder ved feil i helgene, styreleder vurderer om utrykning kan vente over helgen Utrykningsgebyr fra Securitas Styret registrerer mindre husbråk nå enn tidligere noe vi alle sikkert er fornøyd med. Faktiske kostnader blir fakturert seksjonseier når Securitas har utrykning. Brannvernleder Styre har valgt å ikke velge ISS, men en i styret stiller som brannvernleder, det gir besparelser på kr i året. Propantank reklamasjon OKK er iferd med å grave opp propantanken som er nedgravd foran Brasserie 45 /Chopstix og utbedre iht. offentlige forskrifter, arbeidet vil være utført innen sommeren Utbedring av nedbrent søppelskur ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at inntekter og kostnader forbundet med næringsparkeringen fordeles og føres i sameiets regnskap. Andre inntekter består i hovedsak av gebyrer for utrykning av vekter samt salg av portåpnere og postkasseskilt. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjett, skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser

13 Side 13 Ringnes Park Vest Sameie kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes større bygningsmessige tiltak som sikring og utbedring av dører og montering av anlegg for kameraovervåkning, samt nevnte forhold vedrørende kostnader forbundet med næringsparkering. Konsulenthonorar ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avvik skyldes bistand fra Multiconsult AS med tilstandsanalyse. Kabel-TV ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket skyldes dels feil i budsjett og dels etterfakturering av for lite betalt i Kostnadene til energ/fyring herunder fjernvarme er også i år delvis avsatt med kr 10,- pr kvm/mnd i påvente av endelig korrekt avregning av sameiets målere. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Sameiet hadde pr en negativ egenkapital (udekket tap) med kr ,-. Det er budsjettert med et årsresultat for 2012 som vil dekke dette og gi sameiet positiv egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 20% økning av felleskostnadene fra Felleskostnadene utgjør etter endringen kr 36,- pr kvm/mnd.

14 Side 14 Ringnes Park Vest Sameie I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Ringnes Park Vest Sameie Khurram Ali /s/ Torill Andreassen /s/ Hans Olav Bjørk /s/ Elin Susanne Elfving /s/ Marianne Husum /s/ Paul Eivind Ramberg /s/ Alisan Senel /s/

15 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Sameiet Ringes Park Vest REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Ringes Park Vest som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Ringes Park Vest per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land Sameiet Ringes Park Vest

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Ringnes Park Vest Sameie

Til beboerne i Ringnes Park Vest Sameie 1 Ringnes Park Vest Sameie Til beboerne i Ringnes Park Vest Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 23.4.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Ringen kino 64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Forretningsfører

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie

Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Lindemansgate 3-6 Boligsameie Side 1 Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012.

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 1 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Åstad Panorama Boligsameie avholdes mandag 19. mars 2012 kl. 19.00, Holmen Seniorsenter (Holmensenteret). Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 4 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 4 Boligsameie 1 Solsiden 4 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 4 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2011-2012 Styremedlem Lene Wolden Bache 2011-2012 Styremedlem Nina

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. UTKAST Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger på Fagervikplassen. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av

Detaljer