Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner"

Transkript

1 pt Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Kulturdepartementet Vår ref.: Postboks 8030 DEP Vår dato: OSLO Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli MOTT 22 OKTLu/4 Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner Innledende bemerkninger Post- og teletilsynet (PT) har etter forslag fra Telenor sett på muligheten for å sette av en egen nummerserie til bruk ved innsamlingsaksjoner. Bakgrunnen for forslaget er Finansdepartementets uttalelsel om at det ikke skal oppkreves merverdiavgift ved mottak av rene gaver, hvor disse ikke utgjør «omsetning» etter merverdiavgiftsloven2 3-1, første ledd. Tilbydere kan altså fakturere mottatte beløp ved innsamlingsaksjoner uten å beregne merverdiavgift, så lenge giver ikke mottar noen gjenytelse. Ved innsamlingsaksjoner over telefon blir innringer trukket et visst beløp over sin telefonregning ved å ringe aksjonens angitte telefonnummer. Dagens system innebærer at merverdiavgift (mva.) blir beregnet av giverbeløpet og innbetalt til skattemyndighetene, samtidig som organisasjoner som står bak innsamlingsaksjoner i etterkant kan søke Finansdepartementet om tilbakeføring av merverdiavgiften. Som følge av Finansdepartementets presisering av regelverket ønsker man å få til en løsning hvor hele gavebeløpet går direkte til innsamlingsaksjonen, for slik å legge til rette for at innsamlingsaksjoner kan gjøres i tråd med merverdiavgiftsregelverket på en mer effektiv måte. Å få til en hensiktsmessig og enkelt gjennomførbar ordning for dette kompliseres av at numrene teletorg humanitare-innsamlingsaksjonerd 2 Lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58 (mval.) Post- og teletilsynet Postadresse / Postal address: Tel NO Besøksadresse / Office address: Postboks 93 Fax Nygård 1, Lillesand 4791 LILLESAND NORWAY

2 brukt til innsamlingsaksjoner befinner seg i samme nummerserie som andre typer fellesfakturerte tjenester (820-serien). Telenor har derfor foreslått at det settes av en egen nummerserie kun til bruk for innsamlingsaksjoner, et konsept PT er positive til. I det følgende beskrives et forslag til en slik ordning, hvor tilbyderne etter søknad tildeles mindre nummerserier fra PT og deretter tildeler enkeltnummer videre til den enkelte innsamlingsaksjon. Forslag til ordning med egen nummerserie for innsamlingsaksjoner anomsfrie givernummer» PT foreslår å sette av nummer i 821-serien til den nye ordningen. Ved å anvende nummer innenfor 82X-serien opprettholder man oppmerksomheten om at dette er nummer hvor det medfører kostnader utover ordinær takst å ringe til, samtidig som man får et skille mellom givernummer og andre fellesfakturerte tjenester. En serie på anses som en tilstrekkelig ressurs. Fra Til Antall Sum Innsamling kategori ,- Innsamling kategori ,- Innsamling kategori ,- Innsamling kategori ,- Innsamling kategori Egendefinert sum Ved å dele serien i fem kategorier, får man en oversiktlig angivelse av gavebeløp. I kategori 5 er det meningen at tilbyder (i samsvar med den aktuelle innsamlingsaksjon) selv kan sette gavebeløpet, dersom de andre kategoriene ikke skulle være hensiktsmessige. Administreringen av serien vil fungere som følger: Tilbydere kan søke PT om tildeling av nummer innenfor de ulike kategoriene, og PT vil tildele disse i serier av 100 nummer. Tilbyderne vil deretter kunne sette de enkelte nummer i drift for organisasjoner som henvender seg til sin utvalgte tilbyder for ett eller flere givernummer. For å få til en hensiktsmessig ressursutnyttelse, kan givernumrene tildeles innsamlingsaksjoner enten på permanent eller midlertidig basis. PT anser det nødvendig å sette noen vilkår for tildeling av nummer for pengeinnsamling uten beregning av merverdiavgift. Tilbyderne må påse at disse er oppfylt før organisasjoner som skal gjennomføre en innsamlingsaksjon blir tildelt nummer. For det første må organisasjonen bekrefte overfor sin tilbyder at det dreier seg om en ren innsamling, uten omsetning, jf. mval. 3-1, første ledd. Omsetning er definert som «levering av varer og tjenester mot vederlag», jf. mval. 1-3, første ledd, bokstav a. Dette kan enkelt 2

3 gjennomføres ved en avkrysningsmulighet e.l. i søknad fra organisasjon til tilbyder om givernummer. For det andre må tilbyder kontrollere at den aktuelle organisasjon er registrert i Innsamlingsregisteret3. Dette registeret er opprettet med hjemmel i Innsamlingsregistreringsloven4 og har som formål «å medvirke til at midler som gis til innsamlinger i størst mulig grad gir overskudd til beste for det oppgitte formål med innsamlingen», jf. 1, første ledd. En slik kontroll vil være enkel for tilbyderne å gjennomføre. Vilkåret om registrering er ment å bidra til å minske risikoen for at useriøse aktører får anledning til å ta i bruk nummer for innsamlingsaksjoner. Regjeringen er også bevisst viktigheten av å styrke de seriøse organisasjonenes arbeid for å bidra til å opprettholde og øke tilliten mellom givere og innsamlingsaksjoner. I den anledning, og med en målsetning om å forenkle regelverk og byråkratiet for frivillige organisasjoner, har Kulturdepartementet nå ute på hørings et forslag om å oppheve Innsamlingsregistreringsloven og heller å legge til rette for registrering i Frivillighetsregisteret6. Dersom denne endringen gjennomføres, mener PT at vilkåret for tildeling bør endres fra registrering i Innsamlingsregisteret til registrering i Frivillighetsregisteret. Høringsfrist og videre prosess PT ønsker eventuelle innspill på forslaget i denne høringen innen 3. november Svarene bes sendt til firma ost n t.no og merkes «Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner saksnummer ». Eventuelle spørsmål angående høringen kan rettes til Bjarte Stølås Storli (bssnpt.no). PT vil vurdere tilbakemeldinger som mottas til innholdet i denne høringen, og det tas sikte på å forelegge et forslag til gjennomføring av egen nummerserie for innsamlingsaksjoner for drøfting på møtet til Arbeidsgruppe Nummer den 18. november i år. Med hilsen Hans Jørgen seksjonssjef AgerIALL, Brevet er godkjent eiert,,.. ekspedert på papir uter; Bjarte Stølås Storli rådgiver 3 4 Lov om registrering av innsamlinger av 29.juni 2007 nr oss=l&id=

4 1.januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Kopi til: Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 OSLO 4

5 Mottaker Altibox AS Adresse Postboks 8124 Poststed 4069 STAVANGER Land Astrium Services Business Communications AS BANZAI 4G AS Postboks 433 Boks 1552 Vika 1327 LYSAKER 0117 OSLO Com4 AS Økernveien OSLO Compatel Norway Finarea SA Get AS Haugaland Kraft AS Hello Norway AS Intelecom Group AS InteleSMS AS Intelligent telecom services AS Kulturdepartementet Kvantel AS Lycamobile Norway Ltd Network Norway AS NextGenTel AS NTE Marked AS Orange Business Norway AS Phonect AS Phonero AS Phonzo Pnvat AS Skattedirektoratet TDC AS Tele2 Norge AS Telenor Norge AS Teletopia Gruppen AS TeliaSonera Norge AS Telio Telecom AS CIO BDO Advokater AS Postboks 1704 Vika Po. box 5648 Postboks 4400 Nydalen Postboks 2015 Postterminal Sandakerveien 130 Postboks 124 Bryn Postboks 461 Brobekkveien 80 Postboks 8030 DEP Postboks 124 Lilleaker Hasleveien 28C Postboks 6258 Etterstad Postboks 3 Sandsli Postboks 2554 Holbergsgate 1 Postboks 444 Postboks 70 Postboks 577 Sentrum Pb 6300 Etterstad Postboks 4600 Nydalen Postboks 6125 Etterstad Snarøyveien 30 Strandveien 8 - inngang A Postboks 4444 Nydalen Postboks 54 Skøyen 0121 OSLO 6901 LUGANO 1 Sveits 0403 OSLO 5504 HAUGESUND 0484 OSLO 0611 OSLO 1327 LYSAKER 0582 OSLO 0030 OSLO 0216 OSLO 0571 OSLO 0603 OSLO 5861 BERGEN 7736 STEINKJER 0166 OSLO 1327 LYSAKER 4661 KRISTIANSAND S 0105 OSLO 0603 OSLO 0405 OSLO 0602 OSLO 1360 FORNEBU 1366 LYSAKER 0403 OSLO 0212 OSLO 5

6 Ventelo AS Postboks 633 Lundsiden 4616 KRISTIANSAND S Voxbone SA/NV Avenue Louise BRUSSELS Belgia Wireless Maingate AB Box Sverige KARLSKRONA 6

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform DSK/ R1205-08-133 Oslo, 2012-02-20 Stikkord: ORIENTERING 5/12 Til: Skogeierandelslagene Fylkesmennene, Landbruksavdelingen Tema: Skogsbilveger og endring av organisasjonsform Dette orienteringsskrivet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer