Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder Email: rune.fensli@uia.no"

Transkript

1 Procedures Infrastructure Standards Competence Test-panel National and International Collaboration Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder 03/06/2015 UiA, ehealth,

2 Outline Importance of standards and national recommendations Norwegian authorities take a leading role in the introduction of new standards University of Agder has joined Continua and contributes in R&D work focusing on End-End infrastructure Devoteam builds up a Norwegian test and certification lab in the Agder Region 03/06/2015 UiA, ehealth,

3 Centre for ehealth and Health Care Technology Health and Care Services Patients and Endusers Industrial R&D Research Multi-disciplinary research Based on a Quadruple-Helix Model 03/06/2015 UiA, ehealth,

4 Video 2010: «ehealth - Extended Care Coordination» Visions at 2010 for new methods of collaboration and shared access to medical information R&D projects initiated based on those ideas 03/06/2015 UiA, ehealth,

5 2014: New solution in the EU-project United4Health Norwegian Implementation of Secured Treatment Pathway Health Record within a National Health Network UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care, ICT PSP call identifier: CIP-ICT PSP Point-of-Care Services Agder. Sub-Project financed by the Research Council of Norway, ehealth Extended Care Coordination. Agder Research Fund, UiA, ehelse,

6 Utfordringer ved telemedisin og velferdsteknologi Mange proprietære produkter på markedet Vanskelig å kombinere ulike fabrikat løsninger Uklare krav til datasikkerhet og integrasjon Uklare ansvarsforhold: anskaffelse, drift- og vedlikehold Manglende helhetstenkning ved økonomiske modeller Vanskelig å implementere stor-skala drift 03/06/2015 UiA, ehealth,

7 Norge standardiserer på Continua rammeverket Helsedirektoratet har foreslått standardisering (IS-2200, 2014) 18. desember 2014: «Regjeringen innfører standardiseringsrammeverket Continua på velferdsteknologiområdet i Norge https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/standardisering-av-velferdsteknologi-medcontinua/id / Helsedirektoratet, SAVE-prosjektet arbeider med en Referansearkitektur, som vil danne grunnlaget for hvordan fremtidsrettede løsninger skal implementeres innenfor et nasjonalt rammeverk (planlagt ferdig i løpet av 2015) 03/06/2015 UiA, ehealth,

8 Continua Framework 03/06/2015 UiA, ehealth,

9 Fremtidens trygghetsalarmer 03/06/2015 UiA, ehealth,

10 Ulike aktiviteter samkjørte IKT-systemer 03/06/2015 UiA, ehealth,

11 Nasjonal lagring av alarmer og data Nasjonalt responssenter 03/06/2015 UiA, ehealth,

12 FoU-prosjekt finansiert av Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond, Formål: Utvikle et ehelse testsenter for å kunne gjøre en uhildet evaluering av nye teknologiløsninger for omsorgsteknologi og nye dataløsninger for helsetjenestene. Bidra til kompetanseheving i regionen samt være et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø for standardisering og testing/verifisering av velferdsteknologiske løsninger. Partnere: UiA, ehelse,

13 Eksempler på aktuelle løsninger for test 1. Fremtidens trygghetsalarmer Situasjonen preges av mange ulike løsninger fra aktuelle leverandører Uklart hvilke krav og standarder som bør legges til grunn Behov for en referanseinstallasjon for test av fremtidige løsninger 2. Hjemmebehandling av kroniske pasienter Nye samhandlingsformer er i ferd med å utvikles i nært samarbeid mellom sykehus hjemmebaserte omsorgstjenester fastleger pasienter Nye teknologiløsninger bør testes og evalueres i lab før tjenester igangsettes 3. Deling av medisinsk informasjon Nye løsninger er i ferd med å utvikles labtest og evaluering er påkrevet UiA, ehelse,

14 Eksempel på ende-ende infrastruktur Gerdes, Fensli: End-to-end Security and Privacy Protection for Co-operative Access to Health and Care Data in a Telehealth Trial System for Remote Supervision of COPD Patients. MIE Sensor Device (PHD) Point-of-Care Patient User Interface (Measurements, Questionnaires, Information, Consultation) SpO 2 BT Tablet PC SIM card 3G/4G PLMN 3G/4G VPN tunnel HIS Infrastructure P-EHR (IIP) Secured NHN Telehealth Service Internet VPN tunnel VPN tunnel VPN tunnel Telehealth Service Terminal Health & Care Sources Nurses Telehealth Service Terminal Telehealth Service Terminal GPs Hospital Specialists UiA, ehelse,

15 Universitetet Viktige synergier Samarbeid med EU-prosjektet PRECYSE (sårbarhet i kritisk infrastruktur) Samarbeid med Centre for Integrated Emergency Management (integrert krisehåndtering) Pågående forskningsprosjekter innen ehelse, samhandling, smart-hus Regionalt Testmuligheter for leverandører av teknologiløsninger til helsesektoren Kommuner og sykehus kan få testet og verifisert aktuell teknologi Nasjonalt Samarbeid med offentlige myndigheter om standardisering og test/verifisering Bidra til å finne gode fremtidsrettede løsninger i et nasjonalt perspektiv Internasjonalt Delta i aktuelle fora for standardisering Samarbeid med internasjonale testmiljø UiA, ehelse,

16 SAVE-rapporten 2014: Forslag om standardisering Continua rammeverk Referansedesign (under arbeid) ehelse TESTSENTER Infrastruktur simulerer NHN Continua medlemskap Internasjonalt testsenter Referanseimplementasjon i Agder UiA, ehelse,

17 Senter for ehelse er medlem av Continua Connected Health Alliance, og vil gjennom dette arbeidet delta i arbeidsgrupper for utviklingen av fremtidsrettede krav til teknologiløsninger UiA, ehelse,

18 Continua Working Groups Emerging Market - Committed to evaluating and cataloguing global trends, barriers and opportunities with the Continua Regional Subcommittees. European - The European Working Group manages Continua's relations with government entities in Europe. Technical - Evaluate existing standards against requirements in order to identify gaps and take steps to reconcile. Use Case - Responsible for identifying and prioritizing user experiences to be addressed by the Continua Interoperability Guidelines. Market Adoption - Establish a value proposition for innovative connected health solutions that effectively manage the health, wellness and fitness of the health consumer by using Continua- Certified solutions and systems. Regulatory - Clarification and description of interoperable devices functions in a regulatory environment. Test & Certification - Create and maintain the Test and Certification Program for Continua. 03/06/2015 UiA, ehealth,

19 Introduksjons kurs Continua rammeverket Tirsdag 09. juni Campus Grimstad Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id= /06/2015 UiA, ehealth,

20 21 Connecting Business & Technologies Devoteam Group er et internasjonalt rådgivnings- og konsulentselskap. I Norge er vi representert med 140 rådgivere og konsulenter, Devoteam AS og Fornebu Consulting. Vi bistår virksomheter i endrings / forbedringsprosesser og vektlegger god forankring, kvalitet på leveransene og effektiv kompetanseoverføring til kundens organisasjon. Vi jobber som rådgiver, leverandør av løsning, prosjektleder, arkitekt, teknisk konsulent, integrator, tester på tvers av bransjer I privat og offentlig sektor. Tilstede i 21 land i EMEA ansatte Omsetter for over 500 millioner årlig Denmark United Kingdom The Netherlands Poland Germany Belgium Czech Republic Luxembourg Austria France Switzerland Morocco Spain Algeria Norway Tunisia Sweden Italy Turkey Jordan Saudi Arabia United Arab Emirates

21 Devoteam Test Din partner for å sikre dine produkter, tjenester og prosesser 22 Hva er verdien for deg? Sikre at produkter og tjenester er i henhold til forventninger, krav og standarder Tilgang til pålitelig en samarbeidspartner fra industrien med hovedfokus på å levere profesjonelle test tjenester Tilgang til en ISTQB Platinum Partner, en global standard for SW testing Leveranser I hendhold til oppdragsgivers behov I hendhold til bransjens regelverk og standarder Pålitelig test partner med uavhengig tilnærming Vår tilnærming og erfaring Flere Test Services programmer gjennomført årlig 30 + test eksperter med sterke teknologi og fag kunnskap 3. parts tilnærming med fokus på krav og standarder Evne og erfaring fra andre bransjer styrker vår tilnærming

22 Fokus på standarder og testmetoder test-lab infrastrukture Test-panel med representative brukere Partnere: Devoteam & Universitetet i Agder Prosedyrer Infrastruktur Test-panel Kompetanse Standarder Nasjonalt og internasjonalt samarbeid ehealth, UiA,

23 The Norwegian ehealth Testlab - Status og planer videre Partner of the Continua Personal Connected Health Alliance Etablert partnerskap med Continua-alliansen Etablert samarbeid med tilsvarende miljøer i Danmark og Sverige. Aust-Agder Kompetansefond støtter Devoteam med midler til videreutvikling av testlaben for å bli et godkjent Continua test og sertifisering senter. Etablert samarbeid med Helsedirektoratets Continua Service Center Etablere organisasjon med kvalitetssystem og tjenesteportefølje Sikre Uavhengighet, Konfidensialitet, Kontroll, Lagring og Sporbarhet Etablere prosesser Bygge Kompetanse Continua Certified Experts Etablere Fysisk miljø Sertifisert Continua Testlab

24 25 utvikling

25 Continua Test Labs

26 Certification Goal Assurance that a device has been designed to meet the requirements of the Continua Design Guidelines 27

27 28 Guidelines Certification Logo Guidelines Select connectivity standards and publish Guidelines for strict interoperability. Certification and Logo Recognizable logo signifying the promise of interoperability with other certified products.

28 Personal Device Thermometer Pulse Oximeter Pulse / Blood Pressure Already Complete: Interfaces & Standards Aggregation Manager Telehealth Service Center Health Records CCD PCD 01 Weight Scale Glucose Meter Cardio / Strength Independent Living Activity Peak Flow Medication Adherence Physical Activity Continua BT Profiles Device Connectivity Wide Area Network (WAN) Interface Health Record Network Interface 29 EHR HIE PHR NHIN

29 Scope of Certification Program In Scope Compliance Testing Interoperability Testing Out of Scope Non-functional testing User Interface testing Regulatory testing

30 Scope of Certification Program Testing conformance to transport specification and interoperability at the transport level. Transpor t Data / Protocol (i.e PHD) IOP Testing conformance to data and messaging standards. Testing conformance to Continua Interoperability Guidelines

31

32

33 34 Veien til sertifisering

34 Continua Certification Experts Individual recognized by Continua as an expert on topics related to Continua Certification.

35 The Norwegian ehealth Testlab andre tjenester Partner of the Continua Personal Connected Health Alliance Rådgiving på standardisering innenfor Telecare og Telehealth teknologier inkludert end-2-end tjenester fra pasientens hjem til helsetjenesten. Rådgiving anskaffelse og implementasjon av nye IKT løsninger Utføre evalueringer av prototyper og kommersielle løsninger Funksjonell og ikke-funksjonell test (performancetest, usabilitytest etc.) Regulatory testing (security etc) HRN test Compliance test /selvdeklarasjonstest I henhold til Continua- og myndighetskrav Opplæring og kurs

36 Contact information: Ann-Elisabeth Ludvigsen Expert Director Terje Løvås vei 1, 4898 Grimstad Phone: Rune Fensli Professor Jon Lilletuns vei 9, 4898 Grimstad Phone:

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen

Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen Rune Fensli Førsteamanuensis, Forskningsleder Senter for ehelse, Universitetet I Agder rune.fensli@uia.no ehelse 2013 - DND, 24. april 2013 21.04.2013

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År! NR. 3 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Lederen Kunden i fokus Hvem har ikke opplevd å møte veggen

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Bør IHE Norge revitaliseres?

Bør IHE Norge revitaliseres? Behov for standardisering og samordning Bør IHE Norge revitaliseres? Edgar Glück Spesiallege KITH www.kith.no IHE Integrating the Healthcare Enterprise Å få til høy grad av integrasjon mellom informasjonssystem

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 IS-2295 Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Publikasjonens tittel: Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Utgitt: 02/2015 Publikasjonsnummer: IS-2295 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18 Innhold Side Vi står på! 1 Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2 90-årenes telenett 8 Bredbåndsnett 13 Satellittkommunikasjon 18 Optisk kommunikasjon 22 Morgendagens mobilkommunikasjon - GSM

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

VELKOMMEN. #nødnett SMS: 992 08 908

VELKOMMEN. #nødnett SMS: 992 08 908 VELKOMMEN 08.30 Åpning v/ programleder Morten Ellingsen 08.35 DNKs utgangspunkt v/cecilie B. Løken, avdelingsdirektør DNK 08.50 Nødnett i dag og TEDS v/hans Petter Naper, prosjektleder for TEDS pilot 09.05

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Per Eirik Aune. Curriculum Vitae. PERSONALIA: Født: 23.04.54 Sivil status: Samboer Adresse Rosenbergveien 27 B 0963 Oslo

Per Eirik Aune. Curriculum Vitae. PERSONALIA: Født: 23.04.54 Sivil status: Samboer Adresse Rosenbergveien 27 B 0963 Oslo Curriculum Vitae NØKKELKVALIFIKASJONER: PERSONALIA: Født: 23.04.54 Sivil status: Samboer Adresse Rosenbergveien 27 B 0963 Oslo Senior prosjektleder med erfaring fra prosjekt/programledelse, business prosess

Detaljer

Hvordan kan IBM hjelpe

Hvordan kan IBM hjelpe Hvordan kan IBM hjelpe norske bedrifter ut i verden Jan Fr Sagdahl Client Manager Local Government and Healthcare jfs@no.ibm.com Agenda IBM som selskap IBM og helse IBM og partnere Hvordan kan IBM hjelpe

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer