V ke e l i V l kne kl e o) m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V ke e l i V l kne kl e o) m"

Transkript

1 V ke e l i V l kne kl e o) m

2 s n e ) n l å r An A4 Aoi Ap Ao Ap s o f 4 f oav 5g l 44 l 5gl rff t o A l n n A ff4 p p pi l 8 s ovi on n ApA l vn vaap4g i A f AoAi A p A l rvgao kågi Ao A l n g oas gp ApA n A AoAi Ap A l rvga gaf ApA i o vs s 5g A l n n A Arl n ApApA ( SSn Ap AggAol

3 Kor e vi? Lars Hilles gate 15 Lars Hilles gate 17

4 Skolen vår

5 Lyse og trivelige lokaler

6 Kultur for læring!

7 Skolestyret Trond Botnen daglig leder Johs Totland rektor Jan Stankiewicz Toppidrettskoordinator Siren Losnegaard assisterende rektor Eva Hadler-Borge rådgiver Realfagseksjonen Monica Amundsen (seksjonsleder) Frøydis Rykkja Kugarajh Kanaganayagam Anders Sørensen Arvid Ådnanes Silje Kaland Olsen Tina Østenstad Klem William P. Hocking Birgitte Hovland Kjetil Gramstad Samfunnsfagseksjonen Beate Husetuft (seksjonsleder) Ørjan Berg-Johannesen Eva Hadler Borge Jon Augunset Nina Mughal (p.) Christian Lomsdalen Øystein Hesjedal Edelinn Gjerde Rune Høydahl Kjetil Evjen Per Chr. Holm Fredrik Dale Suzanne Duus Margunn M. Fintland Inntaksleder Hilde Nilssen Spesialkonsulent Norsk- og språkfagseksjonen Vemund Hjellbrekke (seksjonsleder) Anbjørg Igland Inger Linde Ann Kristin Skeide (p.) Arve Langvandsbråten Silje Rykkje Anja Møgelvang Tore Haagensen Susanne Lerøy Ida Nygård Bjørg Ane Sandve Synne H Bjorøy Malin Klepsvik Medieseksjonen Rolf Næss (seksjonsleder) Bård Inge Heggholmen Sigbjørn Vågenes Solveig Smedstad Hanne Lorentzen Martin Egset-Linneke Service og samferdselseksjonen Katrine NessJohnsen (seksjonsleder) Cathrine PrestøyOlsen Pernille Moe Kroppsøvingsseksjonen Øystein Hesjedal (seksjonsleder) Anders Sørensen Tina Østenstad Klem Steffen Andersson

8 VV k ) g a) l l l mnk n e 4ff Al s Al g l Ao pi )bkt AgAf s gl l Ao 4ff Al s Al g l Ao pi n A 4vs s oav )bkt AgAf s gl l Ao o bti AgAf Ao s i b vi i y S vs s oav Ao kffgg ff4 øi ko vi n A l rvgao A4 ytbm8ytbcs A Ao vi rvn n ffp r l Bvp )btm AgAf s gl l Ao Aof A vi l n kao l Ag )ct AgAf s gl l Ao 8l Aof Aki )bm AgAf s gl l Ao øi i pi 5g i ApAoAgg l 4ff Arvn s A4p l A )ct AgAf s gl l Ao! MPT AgAf s gl l Ao

9 kv m l n 4 4Ap t o Al 4An 4 4 A l vn i o s s o f 4 A l rvgao n A4g A l rvgas Api Ao rvgap ko KM 9 f A pp4ar4apa A vaap4g i A l rvgapa ko rvgas Api ApA s r n pa bt n p A Ao An A4 Ao b 6MT ro s Ao

10 e ) s kl k s n n 1 l rg f oa Ap Al 4A vi n Al 4 koan 5 l oava A f AoAi A p A l rvgap voi A1 åpl rao kon l 4 l vn ø Ag i A pi l BAo4A ø4aprap A vn s A4Ap4A TENK!

11 s )j n kn V s l å l kns l ) ) V n nl Ao ør 5i A ki s Aol vpao Ao 4ø Ag i A rgl l Aovn l ga AoA At p gao Ai n A oal s Ar4 Ao Api l BAo4A vi n v5f AoAp A Ao 5gi BApi Ag i A kvo Ai i o 4ø Ag i A kon vf Ao8 vi 5g r An Ag pi Ao t o i 4g rvn s A4p l A e i s V s n s s V s l ) vs V V r e nv ) s V Ao r5f A vi Api l BAo4A 5n ApA Ao n v5f Ao4A vi t o gøl 4 5g g oa Bv Ao i v 4 vi n g Af l l 4 n A ki ApA Ao t åe i A vi At p gao n A AgAf Ao vi g oaoa n A oal s Ar4 AVAogAf Ao l rvgapl vo Apl oai gao n Ag Ao ko vn g 4 kof oj s kvot p t f l n ffg i

12 kv l Skoledagen går fra (toppidrett fra 0800 tirsdag, onsdag og fredag), men det er bare noen som har timer etter A4 Ao rra 1vo p oa1 ko n pffvs ff l Ao f t vg Al AVAo At vf S ffpl Bs ff l Ap Ao ko bb6m 5g by5t vn vmal 4 t o AgAf ApA AV ki s Ao i l 4 n Ap4vo5 t f Ao ffra )l BArr n A p n Ap4vo vi rgl l A p Aof l p pi Ap Ao gi 4 ff4 vf Ao 5M ffraos AVA A4øo 4 5n A4g ga ki A4 s Ao ffra Ao pva t åøaoa App s p oa l rvgaos AVA i Båo f AgAf ApA l rg f oa kao i n A ffp Aof l p pi Ap ki ApA 5g S y f l kåo Arl n ApS rvgal røl l! A g gao eal 4A rbås Ao ffpi vn l rvo4

13 e mv l l n As gp Ap kvo b i b l 4ff Al s Al g l Ao pi f A r An A4 Aoi ApS ks n Vd V ki s Ao i S l l ) d 4 An 5 rr vi l n ki Ett fag per dag gir bedre konsentrasjon og økt fokus Fast mentortid hver uke Timeplanen for Vg1 1A på Amalie Skram vgs mandager 4 fag Neste mandag samfunnsfag, mandagen etter engelsk Timeplanen er forskjellig fra uke til uke. Varierer i hovedsak i sykluser på to og tre uker

14 Læring 4MAT fagdager På Akademiet har du som regel ett fag per dag unntak små fag 4MAT er en en måte å lære på som bidrar til tilpasset opplæring ved at den anerkjenner elevenes ulikheter. Nyere pedagogisk forskning hevder det samme som McCarthy det viktigste spørsmålet i all læring er HVORFOR (Why) skal jeg lære dette. Forskning viser at kvaliteten på lærerne er mest avgjørende for gode resultater i klasserommet (John Hattie basert på 800 studier av 80 millioner elever) På Akademiet er vi opptatt av at du skal ha gode lærere som bryr seg

15 E g l m n kl V n k kn l l John Dewey og David Kolb - læring I forbindelse med Læring er John Dewey og David Kolb de største inspiratorene. John Deweys grunnteori er at læring kommer via personlig opplevelse og ifølge Kolb er læring en sirkulær prosess og ikke et resultat. Carl Jung - typologi Typologisk er Carl Jungs teori om grunnleggende menneskelige ulikheter den største inspirasjonskilden. Joseph Bogen - hjernen Teori om hjernen er inspirert av Joseph Bogens arbeid med menneskets to hjernehalvdeler og deres forskjellige måter å prosessere på. Anskuelsen av hjernen som to systemer har en vesentlig betydning for arbeidet med 4MAT som en læringsprosess.

16 E mn m e ) n o A n A p f Aol 4A4 Aoi Ap gaf Ao Ag4o s kvoagal p pi Ao gaf Ao kågi Ao g 8åf Agl Ao n o A na ff ragp l ørat 0 ffl kvoagal p pi Ao p 4ffoki vi vgvi n o A n A y n o A n A g 4A A4 Ao Al år 0 l n o A n A rl 4AopA kvoa o i l t vg AoA 0 f t o t V Al år f g gi A o f l t A n ) ffrl ffl kaggap p o Al t)ko g i p i vi vgravs s gøl p pi Ap j oga paø Al ) ApAp1 i g A1 rban raoap j Båop )ø n o A n A p o pi l g f A4 )j raj j p n Se n o A na pi 4 Ap4oAs oapåol r s0 ffpi vn l A o mao n f S 8 vo rs s

17 oj o n) VV ut- EguT- N

18 ) n VV kn kv i V k H kv r An A4 t o l f o4 g 4A kok g g kvot vg 5g Ap vaap4g i A l rv rra kffggkåo4 r An A4 Aoi b Ap! 9 rra kffggkåo4 vo g p y6 9! rra kffggkåo4 pl BvpgyM 4! 9 nj n k? k n ) oj p n a) V l s ovse nk kl l ut- N

19 Gode karakterer jf karakterstatistikk V2014 kn kn V l e ) EAN EAT SAN SAT uan uat - AN - AT TAN TAT

20 e )g V s n n kn) e n 15 priser på fylkesmessen og 1 og 3. plass i NM for ungdomsbedrifter i fjor Akademiet-elever skriver tekst for Lars Vaular Elever Simen Hjelle vant 1. pris i KonTikimuseets trailer konkurranse Amalie Riis Engan og Maria Stavang vant Coldplaybilletter med sin kule musikkvideo Nominert til Norges største filmfestival for ungdom, Amandusfestivalen på Lillehammer tre år på rad Førstepriser i flere offentlig utlyste konkurranse, blant annet ProSentrets årlige tekst- og filmkonkurranse

21 s n V s l s n ke k r An A4 Ao Ap f A k l rvgapa l vn t o gvrr i AoS A kvo Ag l Ap ko n p kffggkåo4 A4 n p Ai øppao s l 4A øva k i n p i A i p i Ao gås A4 f Ap l rvga i S Al l ff4ap g o rra op l AgAp l 4ffpi oas r An A4 t o ffpi A vi e pra g oaoa l vn f g 4 ff l rg gørral j vi i Båo A4 A rp kvo t BAgs A Ai S r An A4 t o A4 i v 4 l rvgan gbå vi g oaoa l vn oøo l Ai. f Aoi p i Ap ko ffpi vn l l rvga 5g f AoAi A p A 4oApi Ao f g kåga 4oøi i vi i v øva l rvga vi rra rbappa pvap Ao rra gavj n Ap s r A f o A4 n øa gavaoa App BAi t A kvof Ap4A4S A4 Ao A4 kp 4l 5 n A Ap ff4ovg i evv gp pi f kvgrj vi BAi drr rban s An p i f AppAo f Ag i kvo4.

22 s n V s l s n ke k A4 Ao f Ag i rbar4 i s r An A4j vi BAi i ga Ao n Ai 5g l rvgap t f Ao i. r An A4 Ao pva Ai A4S r An A4 n vs s gaf Al kvo kvol 4l 0 vi vs s gaf Agl Ap Ao f Ao 4 A4. v A g oaoa l vn oøo l Ai vn g o pi j gvrr i Ao vi ffp Aof l p pi n v AopA gvrg Ao ffpi vn l l rvgap f o BAi ffn v5f Ao4 vi l øpal i ApA f o gp f orao A rvo4aj vi f Ag i g oao ra n A 4p ra s 4 f t o gvr r i AoS r An A4 Aoi Ap t o A4 kp 4l 5l r n gbåj A4 Ao evva g oaoa vi n p i A t øi i Ag i A AgAf Aoj n p g o 4V i v 4 f o A s ko kåol 4A i j 5g l l 4A i s l rvgaps p Aof l p pi ApA Ao kp 4l 5l ra vi g oaopa i Båo Ap l 4og Ap A B

23 e ) K b e ) na n s kk n 4 g A4 vog vs s i o l l A K i v A i offppapa kvo f A mer konsistent mer stabil mer sikker mindre tøys skjønnhet programvare bedre service etterpå en Mac er også en PC.og etter tre år hos oss er MACen din!

24 i V a ) s e ) n l

25 )a m V n l B)kmm n r vs s oav t o 5ggAi i b6t 5n Ao 4vs s oav s t f Ao4 4o pp ) i bj i yj i 5

26 n k ke e al kl

27 ns k e n V

28 g ns

29 j l i V l n VV )a ke m ) l

30 kmm n r i V a ) s e ) Elever på Akademiet toppidrett har morgentrening 3 dager i uken. Treningen skjer sentralt i forhold til skolen (Vikinghallen, Nymarksområdet, Haukelandshallen mv). Treningen er lagt opp i henhold til kvalitetskriterier definert av Olympiatoppen. Målet er å videreutvikle beste praksis i treningsarbeidet i forhold til treningsinnhold, kunnskap, holdninger og verdier. Toppidrettstilbudet er organisert slik (her vist Vg1)

31 nk n e i V a ) u k S ut- EguT- N ovi on vn o A kvo oag ki ovi on vn o A kvo l s or j l n kffppl ki vi årv 4 An 5 rr bj yj bj yj p4aopl Bvpg Api Agl r ) i y øl rr b vi y n kffppl ki g i Api Agl r ) i 5 BAn b vi y vl vgvi vi l vl g p 4ovs vgvi ) i y vgvi b vi y vg 5rr vi n AppAl raoah i t A4Ao ) i 5 Avki b vi y vl grffppl rs ) i 5 Arpvgvi vi kvol rp pi l g oa o ra l kåo pi vi ga Agl A b vi y n kffppl årvpvn b vi y rvpvn l 4øo pi rvpvn vi ga Agl A AVl g oa b vi y A Ao vi pkvon l Bvpl rffppl rs b vi y Les mer om fagene på: l 4vo A vi dgvl vd b vi y l ørvgvi b vi y

32 o l k l l ) o l n ) r An A4 Ao rra n A pp4r S A l vn åpl rao i s r An A4 n l åra AgAr4ovp l r s pavl ApA f o AS årp l ko l 4 bs n o )ys ln o l kvo ytbm8ytbc l l ) pp4r l ro 4Ao Ao kvo gga s ovi on n Ao vo4l AV ko 4vs s oav! o r4aol p VS pp4r! i pa AgAf Aoj l ål rapj AgAf Ao ko ff4gp A4 pp4r l ro 4Ao Ao 4vs s oav! o r 4AoAo MT 9 j oavl g i A kvoff4l A4p pi Ao MT 9 S A4 rp roaf Al vs s 4r l s oåf A f A At vf S

33 skn kn s V e ) n l å vo ff f g i s Ap l rvga l n n Ap n A 4vs s n v5f Ao4A AgAf Ao ff åpl rao ør5i A vi Api l BAo4A g oaoa ff f g i s Ap l rvga l vn i Båo 5pi p paoga Al ff g rao Bv A s p oa n 4 Ao ff )l vn vl l ( f g g V n Ao(

34 j i Vp j i V e kv s V ) n e i l p m n a s V s V k p Hilsen

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Foreldre er lei testmaset i skolen

Foreldre er lei testmaset i skolen FIKK PLASS: Mari Helland Bay går i første klasse på Oslo Montessoriskole, og var en av de 20 heldige som fikk plass ved skolen i fjor. I fjor fikk halvparten nei. I år vil det være enda flere. Foto: Victoria

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole ESSUNGA KOMMUN 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas Nossebro skole Utgangspunkt 1 Den nasjonale statistikken viste at Essunga kommun var blant de absolutt svakeste i landet. Utgangspunkt 2:

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

- De engasjerte forskerelevene samlet ved innlevering av forskningsrapportene i april.

- De engasjerte forskerelevene samlet ved innlevering av forskningsrapportene i april. Lærerrapport Holbergprisen i skolen 2010 - De engasjerte forskerelevene samlet ved innlevering av forskningsrapportene i april. Skolens felles hovedproblemstilling; «Hvorfor får gutter lavere karakterer

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Les om: Program Grenland kristne skole

Les om: Program Grenland kristne skole Les om: Program Grenland kristne skole Fredsarrangement ved Bliva Andakt: Fokus Barnegospel Konfirmanter i Gulset kirke Nytt fra Menighetsrådet Symboljakt i kirka gulsetringen utgitt av gulset menighet

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer

2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet

2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet 2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet HUSK: Gymtøy på tirsdag. Alle elevene har fri på fredag. Tove Mob. 99405859. Nyttige nettsteder: www.ordriket.no: Nettsiden til norskverket. Her kan dere klikke dere inn på

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer