WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: _NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO"

Transkript

1 WEDA LINE Lensepumpe WEDA 10 Instruksjoner og reservedelskatalog Manual number: _NO

2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og alle instruksene OPPBEVAR ALLE SIKKERHETSADVARSLENE OG ALLE INSTRUKSENE FOR Å KUNNE HENVISE TIL DEM SENERE. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump ARBEIDSOMRÅDE Arbeidsområdet skal holdes rent og ha god belysning. Områder med uorden eller dårlig belysning er områder hvor det ofte skjer ulykker. Ikke start det elektriske pump i en eksplosiv atmosfære, for eksempel ved tilstedeværelse av brannfarlige væsker, gass eller støv. Elektrisk verktøy produserer gnister som kan antenne støv eller røykgasser. Barn og andre personer til stede må holdes på avstand i løpet av bruken av det elektriske verktøyet. Uoppmerksomhet kan gjøre at du mister kontrollen over verktøyet. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump ELEKTRISK SIKKERHET Det elektriske pumps støpsel skal være tilpasset stikkontakten. Endre aldri støpselet på noe som helst vis. Ikke bruk adaptere sammen med jordet verktøy. Uendret støpsel og tilpassede stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med overflater forbundet med jord som for eksempel rør, varmeovner, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er forbundet med jord er det økt fare for elektrisk støt. Verktøyene må ikke utsettes for regn eller fuktige forhold. Hvis det trenger vann inn i pumpvil det øke faren for elektrisk støt. Ledningen må behandles med forsiktighet. Ledningen skal aldri brukes til å bære eller dra pump eller for å ta ut støpselet. Ledningen skal beskyttes mot varme, smøremidler, skarpe kanter eller deler i bevegelse. En skadet eller sammenfiltret ledning øker faren for elektrisk støt. Når pumpbrukes utendørs, skal det brukes en skjøteledning som egner seg for utendørs anvendelse. Bruk av en ledning som egner seg for utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. Hvis det er absolutt påkrevd å bruke pump på et fuktig sted, skal det anvendes en strømforsyning beskyttet av en reststrømbryter (RCD). Bruk av en RCD reduserer faren for elektrisk støt. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump PERSONSIKKERHET Vær aktpågivende og følg godt med i det du holder på å gjøre og bruk sunn fornuft når du anvender verktøyet. Ikke bruk pump hvis du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller legemidler. Et uoppmerksomt øyeblikk under bruk av et verktøy kan medføre alvorlig personskade. Bruk verneutstyr. Bruk alltid verneutstyr for øynene. Egnet verneutstyr som for eksempel støvmasker, sklisikre vernesko, hjelm eller beskyttelseshjelm, vil redusere personskader. Unngå uønsket start av verktøyet. Sjekk at bryteren står på av-stilling før du kobler pump til lysnettet og/eller til batteriboksen, før du løfter det opp eller bærer det. Det kan føre til ulykker hvis du bærer verktøyene med fingeren på bryteren eller hvis du kobler til verktøy med bryteren i på-stilling. Fjern alle justeringsnøkler før du slår på verktøyet. En justeringsnøkkel som ikke er fjernet fra en roterende del på pump kan føre til personskade. Ikke forhaste deg. Innta en sikker og stødig arbeidsstilling. Dermed har du bedre kontroll over pump i uventede situasjoner. Bruk egnede verneklær. Ikke ha på vide klær eller smykker. Hår, klær og hansker skal holdes i avstand fra deler i bevegelse. Vide klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i deler i bevegelse. Hvis det følger med anordninger for tilkobling av utstyr for støvavtrekk og -oppsamling, må du sørge for at disse er tilkoblet og korrekt anvendt. Bruk av støvoppsamlere kan redusere risiko forbundet med støv. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKTØYET 2/20

3 Ikke press verktøyet. Bruk det pump som egner seg for anvendelsen. Et egnet verktøy utfører bedre og sikrere arbeid med det turtallet det er bygd for. Ikke bruk pump hvis det ikke er mulig å slå bryteren på og av. Et verktøy som ikke kan betjenes via bryteren er farlig og må repareres. Ta støpselet ut av stikkontakten og/eller batteriboksen før justering, utskifting av tilbehør eller før pump ryddes på plass. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for uheldig start av verktøyet. Verktøyene skal oppbevares avslått og utilgjengelig for barn, og personer som ikke har kjennskap til pump eller disse instruksjonene bør ikke få tillatelse til å bruke det. Verktøyene er farlige i hendene på nybegynnere. Hold pump ved like. Sjekk at deler i bevegelse ikke er feilinnrettet eller sperret, at det ikke er ødelagte deler eller andre forhold som vil kunne påvirke verktøyets funksjon. I tilfelle skade på pump må du få det reparert før du tar det i bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. Skjærende verktøy skal være slipte og rene. Verktøy beregnet på å skjære som er korrekt vedlikehold med kuttende og skjærende deler, setter seg sjeldnere fast og er enklere å styre. Bruk verktøy, tilbehør og kniver, mv. i samsvar med disse instruksjonene, samtidig som du tar hensyn til arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av pump til andre prosesser enn hva det er beregnet for vil kunne forårsake farlige situasjoner. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Pump skal repareres av en fagperson som kun bruker identiske reservedeler. Dette vil sørge for at verktøyets sikkerhet opprettholdes. 3/20

4 GENERELT RL lensepumper er beregnet for pumping av lett forurenset ferskvann og saltvann. KONSTRUKSJON Pumpene er produsert av aluminium, veier lite og er motstandsdyktige mot korrosjon. Vannet som pumpes, kjøler også motoren. Pumpene er av typen «kople til og pumpe» og utstyrt med innebygd overhetingsbeskyttelse. Modeller som er utstyrt med nivåvakt, kan startes og stoppes automatisk. Takket være en unik konstruksjon med komplette pakningssett kan hele pakningssettet raskt skiftes ut på arbeidsplassen. For krevende bruksområder innen bygg og anlegg samt gruvedrift er pumpehjulene av slitesterkt kromstål mens de andre komponentene er belagt med gummi. Pumpehjulene kan justeres for maksimal effekt selv når de er slitt. TEKNISKE DATA Pumpe WEDA10 Utløp, mm 50 (2") Væskens ph-verdi 5-8 Væskens maksimaltemperatur 40 ºC Maks. nedsenkningsdybde m 20 Maks. partikkelstørrelse, mm 4 Vekt (minus kabel) kg 12,5 Sil Firkantede hull 4 x 27 mm Motorens omdreiningstall ved 50 Hz (60 Hz) (3550) Statorisolasjon klasse F 155 ºC Spenning V Faser Frekvens Hz Merkestrøm A Merkeeffekt (kw) ,8 1, ,1 1, ,3 1, , ,2 1, ,2 1,4 Andre spenninger ved forespørsel. Obs! 60 Hz-pumper brukes vanligvis ikke i Sverige eller i Norge. VIKTIG Informasjonen over er bare ment som en generell beskrivelse. Den medfører ingen forpliktelse og innebærer ingen garantier. Strømkabler 15 meter 3 x 2,5 mm² for 110 V 1-fas 15 meter 3 x 1,5 mm² for V 1-fas 15 meter 4 x 1,5 mm² for andre spenninger Alle kabler er av typen HO7RN-F med mantel av polykloropren. 4/20

5 10 110V 230V 1~ 220V 3~ cab le sec tion (m m2) V 3~ 440V 3~ 2,5 500V 3~ 1, cable length authorized (m) DIAGRAM 50 Hz 60 Hz Effektforbruk Kapasitetsdataene bygger på Rententester i følge ISO 2548 Klasse C ved + 20 C vaesketemperatur Effektforbruk Kapasitetsdataene bygger på Rententester i følge ISO 2548 Klasse C ved + 20 C vaesketemperatur Normaltrykk Normal trykk L/mn 5/20

6 DIMENSJONER Dimensjoner i mm UTLØP PART NUMBER 2" utløp for slangetilkopling med 1 slangeklemme 470W " BSP-gjenge 470W " NPT-gjenge 470W Slangen utløp er inkludert i pakken. Den bsp og NPT utløp må bestilles separat.. 6/20

7 INSTALLASJON Pumpen må ikke brukes i eksplosivt/brannfarlig miljø og heller ikke til å pumpe brennbare væsker! Legg kabelen slik at kontakter/koplingsbokser ikke kommer i vannet. Husk at det kan oppstå elektriske ulykker. - Kople til en trykkledning av godkjent trykklasse. - Når pumpen starter, kan trykkslangen rykke til. Pumpen må aldri løftes i strømkabelen! - Ingen må befinne seg i vannet når pumpen er i drift, f.eks. i et svømmebasseng. - Påse at pumpen står støtt, eller heng den opp i løftebøylen. - Kontroller rotasjonsretningen (bare 3-faspumper), som vises med piler på merkeskiltet. Rotasjon i én retning, startrykk i den andre. o o o Pumpen starter så snart den koples til strømnettet. Når pumpen starter, rykker den kraftig mot urviseren. Ved feil rotasjonsretning må rekkefølgen av to faser endres (bare 3-faspumper). Rotasjonsretning Startrykk ELEKTRISK TILKOPLING Kontroller at opplysningene på pumpens typeskilt stemmer med nettspenning og frekvens. DEN ELEKTRISKE INSTALLASJONEN SKAL UTFØRES AV EN KVALIFISERT INSTALLATØR. DE LOKALE INSTALLASJONSFORSKRIFTENE MÅ FØLGES. Påse at pumpen er riktig jordet. Jordlederen skal være litt lengre enn faselederne. Hvis motorledningen rykkes løs ved en feil, skal jordlederen være den siste lederen som løsner fra tilkoplingen. Fase Gul / grønn blå brun Nøytral fase Fase Gul / grønn blå brun svart fase fase fase INNEBYGD MOTORVERN Kontroller at pumpen er frakoplet strømnettet før det påbegynnes noe arbeid! Pumpens innebygde motorvern bryter strømmen automatisk hvis motoren blir overhetet. Når motorvernet har brutt strømtilførselen, må årsaken finnes og feilen repareres. Etter avkjøling til normal arbeidstemperatur, vil kontaktoren slå på strømmen igjen, og pumpen starter. 7/20

8 FEILSØKING INSTRUKSJONER WEDA 10 Feilsøking Årsak Tiltak Pumpen starter ikke. 1. Ødelagte sikringer. 1. Skift sikringer. 2. Kabelbrudd. 2. Service. 3. Strømbrudd Blokkert pumpehjul. 4. Rengjør pumpens underdel. 5. Ødelagt kontaktor. 5. Service. 6. Brent statorvikling. 6. Service. Pumpen starter, men stopper igjen. Pumpen arbeider, men gir for lite vann. 1. Pumpen går baklengs. 1. Skift 2 faser i pluggen. 2. Pumpen er koplet til feil 2. Velg riktig spenning. spenning. 3. Fasebrudd. 3. Kontroller sikringene. 4. Tilstoppet sil. 4. Rengjør silen. 5. For lite vann. 5. Stopp pumpen. 6. Underspenning ved bruk av skjøtekabel. 6. Kontroller spenningen/skift til større skjøtekabel. 7. For varmt vann. 7. Bryt strømmen. 1. Pumpehjulet er slitt. 1. Juster pumpen/skift pumpehjul. 2. Pumpen går baklengs (3-2. Skift 2 faser i pluggen. faser). 3. For spinkel og for lang slange. 3. Skift til en grovere slange. 4. For stor trykkhøyde. 4. Velg en større pumpe. VEDLIKEHOLD PUMPEYTELSE Hvis pumpen skal opprettholde ytelsesnivået, må den justeres etter hvert som pumpehjulet slites. Klaringen mellon pumpehjul og diffusor skal være så liten som mulig. Klaringen mellom pumpehjulet og slitedetaljen kan justeres ved hjelp av justeringsbrikker. Justeringen skjer ved at man vekselvis drar til mutterne på pinnboltene. Etter justering skal pumpehjulet kunne dras rundt for hånd. Slitte pumpehjul kan ha svært skarpe kanter! Bruk vernehansker ved alt arbeid med pumpehjul! LAGER Lagrene i WEDA10 er smørt en gang for alle med smørefett som tåler høye temperaturer og har rustbeskyttende tilsetninger. Det trengs ingen inspeksjon mellom serviceintervallene. Anbefalt smørefett: TRIBOTEC OKS400/00 Med 4-6 måneders intervall skal akseltetningen smøres med fett via smørenippelen på pumpekroppen (fig.1). Ved service skal følgende deler systematisk skiftes ut: delnr. 61 og 63. Se reservedelslisten. VEDLIKEHOLDSPAKKE Art.nr. Betegnelse Deler som inngår 470W Pakningssett Delnr. 19,24,30,48,49,55,62,64 470W Slitedelsett WEDA10-50 Hz Delnr. 65,67,68,70 470W Slitedelsett WEDA10-60 Hz Delnr. 65,67,68,70 470W Fettmengde 0,5 l - Merk: Se reservedelsliste. 8/20

9 TILBEHØR BRANNKORPSKOPLING INSTRUKSJONER WEDA 10 DN40: 470W DN65: 470W (gjenget på utløp 2" BSP: 470W214280) GULVNIVÅBÅND ART.NR.: 470W (DELNR. 74) NIVÅVAKT (FLOTTØRVIPPE) ART.NR.: 470W WEDA10-pumpene kan utstyres med nivåvippe. Inn- og utkopling reguleres med lengden på kabelen til flottørvippen. Se fig. 5 og 6. Ledningen på flottøren må ikke være for lang, for da stopper ikke pumpen. Se fig. 6 Fig. 5 Fig. 6 MONTERING AV NIVÅVIPPE 1. Demonter delnr. 7, 8, 9 og 10 med sekskantnøkkel, størrelse Tre delnr. 36 og 8 inn på kabelen. 3. Skyv delnr. 40 ca. 300 mm inn på kabelen ved hjelp av såpevann. 4. Monter nivåvippen på lokket. Bruk skrunøkkel nr Monter delnr. 38 og 39. Bruk en skrutrekker. 6. Plasser delnr. 41 på kabelen. Ved hjelp av denne ringen (delnr. 41) kan kabellengden justeres. 7. Demonter M6-mutteren ved A, plasser delnr. 42, og sett mutteren på igjen med skrunøkkel, størrrelse 10. Delnr. 42 er transportholder for nivåvippen. 9/20

10 SINKANODER ART.NR. 470W INSTRUKSJONER WEDA 10 Ved pumping av saltvann (som er svært aggressivt mot aluminium) bør pumpen beskyttes med sinkanoder. INSTALLASJON 2 stk (en zinkanode på hver side av den utvendige kapslignen) 3 stk på fordeleren 10/20

11 KOPLINGSSKJEMA Blå Brun Blå Brun Nivåvippa Jord KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 1 FASE Svart Blå Brun Nivå vippa Grön / Gul Jord KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER Y Svart Blå Brun Nivå vippa Grön / Gul Jord KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER Brun Blå Nivåvippa 11/20

12 PUMPE UTSTYRT MED STYRERELÉ Reléet har i oppgave å kontrollere rotasjonsretning og matespenning. Pumpen starter ikke hvis faserekkefølgen er feil, eller hvis det mangler en fase. Hvis pumpen ikke starter, må derfor følgende kontrolleres: 1) Kontroller matespenningen. Løs eventuelle problemer. 2) Hvis matespenningen er riktig, skal pumpen slås av og den svarte kabelen flyttes fra tilkoplingspunkt nr. 2 til tilkoplingspunkt nr. 4. Flytt deretter den blå kabelen til tilsvarende punkt. Fra nr. 4 til nr. 2. 3) Start pumpen. Den skal da rotere i riktig retning samtidig som lampen på reléet tennes. KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER MED STYRERELÉ. Y=3x400V KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER MED STYRERELÉ. =3x400V 12/20

13 RESERVEDELSKATALOG 13/20

14 RESERVDELSTÄLLNING Följande uppgifter ska lämmas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel : 1. Maskintyp. 2. Maskinens seriunmmer. 3. Antal av önskad reservdel. 4. Reserdelens artikelnummer. 5. Reservedelens benämning. 6. Måttupgifter vid beställning av metervara. ORDERING SPARE PARTS To avoid errors in delivery, please give the following information when ordering spare parts : 1. Type of machine. 2. Machine serial number. 3. Quantity required. 4. Part number. 5. Parts description. 6. Dimensions when ordering per length. ERSATZTEILBESTELLUNG Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen : 1. Mashinentyp. 2. Herstellungsnummer. 3. Bestellmenge. (Quantity) 4. Ersatzteilbenennung. (Part N ) 5. Ersatzteilbenennung. (Description) 6. Massangaben bei Bestellung von Meterware. ORDINI DI RICAMBI Per evitare errori nelle consegne di ricambi, Vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell ordinazione : 1. Tipo di macchina. 2. Numero di serie della macchina. 3. Quantitá dei pezzi desiderati. (Quantity) 4. Numero di codice del pezzo. (Part N ) 5. Descrizione del pezzo di ricambio. (Description) 6. Misura, in caso di ordine per metro. PEDIDO DE RECAMBIOS Para evitar errores en las entregas, deberá indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de recambios : 1. Tipo de máquina. 2. Número de serie. 3. Cantidad de piezas deseadas. (Quantity) 4. Número de artículo de la pieza de recambio. (Part N ) 5. Denominación de la pieza. (Description) 6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se expide por metros. COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d éviter toute erreur de livraison : 1. Type de machine. 2. Numéro de série. 3. Quantité désirée de pièce de rechange. (Quantity) 4. Numéro de la pièce de rechange. (Part N ) 5. Description de la pièce de rechange. (Description) 6. Longueur en cas de commande par mètre. 14/20

15 SPARE PARTS Note : To place spare parts order, use : - The serial number of the machine - The description and part number. Ref Designation P/N Qty 110V 230V -1~ -1~ -3~- Cable 3x2.5 mm 2, 15m 470W Cable 3x1.5 mm 2, 20m 470W Cable 4x1.5 mm 2, 20m 470W Cable CSA SOW 3xAWG14, 15m 470W Cable CSA SOW 3xAWG16, 20m 470W Cable CSA SOW 4xAWG16, 20m 470W Cable inlet cpl. Incl.2,4,5 470W Cable sleeve 470W Cable sleeve 470W Cable sleeve 470W Blind plug 470W Washer 470W Rubber gasket 470W Washer 470W Contactor cover 470W Nut 4700W Wiring diagram 1 phase 470W Wiring diagram 470W Wiring diagram Y 470W Screw 470W Capacitor holder 470W Capacitor compl. 470W O-ring 4700W Stud bolt 470W Washer 4700W Teflon washer 470W Contactor (see below) 26 Contactor holder 470W Data plate (CE) 470W Data plate (CSA) 470W Rivet 4700W Discharge 2 for hose 470W Discharge 2" BSP-thread 470W Discharge 2" NPT thread 470W Discharge gasket 470W Stud bolt 4700W Outer casing 470W Lubrication plate 470W Rivet 4700W Rubber plug 470W Cable inlet cpl. (8,38,39) 470W Float switch 470W Cable sleeve 470W Clamp 470W Float holder clamp 470W Capacitor 470W /20

16 44 Capacitor holder 470W Spring washer 4700W Washer 470W Bearing bracket upper 470W O ring 470W O ring 470W Stator (see below) 51 Stud bolt 470W Inner casing 470W Ball bearing upper 4700W Rotor with shaft 470W O ring 470W Bearing bracket lower 470W Grease nipple 470W Ball bearing lower 470W Circlip 4700W Distance sleeve 470W Wearing sleeve 470W Oring 470W Shaft seal without sleeve incl.pos.55,62,64 470W Shaft seal with seal 470W incl.pos.55,61,62, V -ring 470W Wear plate 470W Washer 4700W Trimming spacer 0.30 mm 470W x x x 68 Impeller 50Hz 470W Impeller 60Hz 470W Nut 470W Diffusor 470W Strainer 470W Contactor cover high 470W High steel strainer 470W x x x 75 Floor level band 470W x x x STATOR and CONTACTOR Part Numbers Power supply Stator Contactor Stator Unit ( ) 110V -1-50Hz 470W W W V -1-50Hz 470W W W V -3-50Hz 470W W W V -1-60Hz 470W W W V -1-60Hz 470W W W V -3-60Hz 470W W W Dual Voltage 220/ Hz 470W W W Dual voltage 220/ Hz 470W W W /20

17 17/20

18 Erklæring om overensstemmelse Konformitätserklärung Declaration of conformity Declaración de conformidad Déclaration de conformité Όβαίωση συμφωνίας Dichlarazione di conformità Overeenkomstigheidsverklaring Erklæring om overenstemmelse Declaração de conformidade Yhdenmukaisuusvakuutus Försäkren om överensstämmelse Deklaracja zgodności Producentens navn Name des Hertellers Manufacturer s name Nombre del fabricante Nom du fabricant Le fabricant Ονομα κατασκευαστή Nome del costruttore Fabrikant naam Produsentens navn Nome del fabricante Valmistajan nimi Tillverkarens namn Maskintype Pumpen Type Machine type Modelo de máquina Type de pompe Τύπος μηχανήματος Tipo di macchina Machinetype Mskintype Tipe de máquina Konetyyppi Maskintyp da Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er omfattet af denne erklæring, og som er forsynet med CE-mærket, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative dokument(er): : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN i henhold til bestemmelserne i EG s Maskindirektiv 2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending 2006/95/EC, EMCdirektivet 2004/108/EC. de Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht und welches mit dem CE- Zeichen versehen ist, mit den/der folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN gemäβ den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC, EMC-Richtlinien 2004/108/EC. en We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, and which is equipped with a CE-mark, is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s): EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN , following the provisions of Directive 2006/42/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC-Directive 2004/108/EC. es Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto al que hace referencia esta declaración, y que lleva la marca CE, es conforme con las siguientes normas y otros documentos normativos EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE. fr Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui est équipé d une marque CE, est conforme au(x) standard(s) suivant(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN conformément aux dispositions de la directive 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE. el Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που καλύπτεται απ αυτήν την βεβαίωση και είναι εφοδιασμένο με ΨΕ σήμανση, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα στα ανάλογα πρότυπα ή άλλα καθοδηγητικά έγγραφα : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN σύμφωνα με τους όρους των οδηγιώα 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK, την Οδηγία EMC 2004/108/EOK. it Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che è provvisto di marchio CE, è conforme ai seguenti standard o altri documenti normativi: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN secundo i requisti della direttiva 2006/42/CE, direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Straße 29 D Bad Oeynhausen Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Atlas Copco Portable OEM Solutions Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Str. 29 D Bad Oeynhausen, Germany WEDA XX Product number: XXXXXXXXX Serial number: XXXXXXXXX nl Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en is uitgerust met een CE merk, in overeenstemming is met volgende normen: EN292-2, EN809, EN , EN , EN volgens de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EK, de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn 2004/108/EK. no Vi erklærer under eget ansvar at følgende produktet som dekkes av denne erklæring, og som er CE-merket er i overenstemmelse med følgende standarder aller andre normative dokumenter: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN i følge bestemmelsene i Maskindirektivet 2006/42/EC, low voltage-direktivet 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. pt Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto a que se refer esta declaração, e que está equipado com uma marca CE, está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN em conformidade com as disposições da Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/CE, a Directiva EMC 2004/108/CE. fi Vakuutamme omalla vastuullamme että kone, jota tämä vakuutus koskee ja jota on varustettu CE-merkillä, on yhdenmukainen seuraavien normien ja ohjeellisten asiakirjojen kassa: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN noudattaen konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä koskeva direktiivi 2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/ETY. sv Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas av denna försäkran, och som är försedd med CE-märkt, är i överensstämmelse med följande standard eller andra regelgivande dokument: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN enligt villkoren i Maskindirektiv EG s 2006/42/EC, lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC. pl Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, ze produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który jest oznaczony znakiem CE jest zgodny z następującymi standardami: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN oraz z wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC i dyrektywy EMC 2004/108/CE. Date: Conformity of the specification to the directives Engineering Manager Ulrich Kirscht Conformity of the product to the specification and by implication to the directives Production Manager Christian Hirschmann

19 Konformiteteserklæring Lieferantenerklärung Declaration of incorporation Declaracion de incorpuracion Déclaration d incorporation Δήλωση κατασκευαστή Dichlarazione di incorporazione Fabrikantenverklaring Produsenterklæring Declaração de incorporação Valmistajavakuutus Tillverkardeklaration Deklaracja zgodności Atlas Copco Portable OEM Solutions Producentens navn Name des Hertellers Manufacturer s name Nombre del fabricante Nom du fabricant Le fabricant Ονομα κατασκευαστή Nome del costruttore Fabrikant naam Produsentens navn Nome del fabricante Valmistajan nimi Tillverkarens namn Maskintype Pumpen Type Machine type Modelo de máquina Type de pompe Τύπος μηχανήματος Tipo di macchina Machinetype Mskintype Tipe de máquina Konetyyppi Maskintyp da Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er omfattet af denne erklæring, og som ikke er CE-mærket, med de anvendte komponenter er i overensstemmelse med EG s Maskindirektiv 2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Anvendte harmoniserede standarder: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN OBS! Den komplette maskine må ikke tages i brug før den er i overensstemmelse med kravene i EG s Maskindirektiv. de Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht und welches nicht mit dem CE- Zeichen versehen ist, in Übereinstimmung mit den Angaben Vorschriften 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC, EMC-Richtlinien 2004/108/EC. Übereinstimmen, unter Standard EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN hergestellt wurde (falls diese Vorschriften zutreffen) Wichtig! Die gesamte Anlage darf nicht benutzt werden, wenn nicht alle Angaben aus der Maschinenrichtlinie eingehalten wurden. en We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, and which is not equipped with a CEmark, is, where applicable, in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC-Directive 2004/108/EC. Applied harmonized standards EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTE! The complete machine must not be used until it is in conformity with the provisions in the Machine Directives. es Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto al que hace referencia esta declaración, y que no lleva la marca CE, es conforme, en los aspectos que le afectan, con lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE. Las normas armonizadas aplicadas son: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! La máquina completa no debe ser utilizada hasta que se compruebe que es conforme con lo dispuesto en la Directiva de Maquinas fr Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui n est pas équipé d une marque CE, est en conformité avec les dispositions directive 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE, là où elles sont applicables. Standards normalisés appliqués : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! la machine ne doit pas être utilisée si elle n est pas conforme aux dispositions des directives. el Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που καλύπτεται απ βεβαίωση και δεν είναι εφοδιασμένο με ΨΕ σήμανση, στα ανάλογα μέρη βρίσκεται σε συμφωνία με τις ανάλογες απαιτήσεις την Οδηγία 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK, την Οδηγία EMC 2004/108/EOK. Εφαρμόστηκαν τα πρότυπα εναρμόνισης : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κομπλέ μηχάνημα δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία παρά μόνον όταν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Μηχανημάτων της EOK. it Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che non è provvisto di marchio CE, è dove applicabile, conforme ai requisti della direttiva 2006/42/CE, direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Standard armonizzati applicati: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! La macchina completa non deve essere usta finche essa sia conforme alla direttiva macchine. Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Str. 29 D Bad Oeynhausen, Germany WEDA XX Product number: XXXXXXXXX Serial number: XXXXXXXXX nl Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en welke niet is uitgerust met een CE merk, als onderdeel besternd is om te worden ingebouwd in een machine. Op dit geheel is de Machinerichtlijn 2006/42/EK, de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn 2004/108/EK van toepassing. Toegepaste geharmoniseerde normen: EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOOT! Het is verboden bovengenoemd produkt in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard. no Vi erklærer under eget ansvar at produktet som omfattetes av denne erklæring, og som ikke er CE-merket er produsert isamsavar med krav i Maskindirektivet 2006/42/EC, low voltage-direktivet 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Harmonar med standard: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN OBS! Den komplette maskine får ikke tas i bruk før den overenstemmer med kravene i maskindirektivet. pt Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto a que se refer esta declaração, e que não está equipada com uma marca CE, está, quando aplicável, em conformidade com as disposições da Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/CE, a Directiva EMC 2004/108/CE. Normas de harmonização aplicadas: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! A máquina completa não deve ser utilizada até que esteja em conformidade com as disposições das Directivas de Maquinaria. fi Vakuutamme omalla vastuullamme että tuote, jota tämä vakuutus koskee ja jota ei ole varustettu CE-merkillä, on soveltuvin osin yhdenmukainen EU:n konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä koskeva direktiivi 2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/ETY. Soveltuvat harmonisoidut standardit: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN Huom! Täydellistä konetta ei saa ottaa käyttöön ennekuin se on yhdenmukainen EU:n konedirektiivin kanssa. sv Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas av denna försäkran, och som ej är CE-märkt, i tillämpliga delar överensstämmer med kraven i EG s Maskindirektiv 2006/42/EC, lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC. Tillämpliga harmoiserande standarder: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN OBS! Den kompletta maskinen får inte tas i bruk förrän den överensstämmer med kraven i EG s Maskindirektiv. pl Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który nie jest oznaczony znakiem CE jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC, dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz ujednoliconych standardów EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN Uwaga! Urządzenie nie może być używane jeżeli nie jest zaopatrzone w deklarację zgodności. Conformity of the specification to the directives Engineering Manager Ulrich Kirscht Conformity of the product to the specification and by implication to the directives Production Manager Christian Hirschmann

20 Atlas Copco Portable OEM Solutions Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Str. 29, Bad Oeynhausen, Germany, Tel: +49 (0) / , Fax: +49 (0) / We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Sonos SUB. Produktguide

Sonos SUB. Produktguide Sonos SUB Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608 From s/n: 19272 To s/n: 20200 From s/n: 20011 To s/n: 20143 From s/n: 19450 To s/n: 19608 Viktig Les og forstå sikkerhetsbestemmelsene og bruksinstruksjonene før liften tas i bruk, og følg dem. Kun kvalifisert

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.0 (21.09.09 HPJ/MT) Innhold 1 PROLYFT PLE MOTORISERT TALJE... 2 2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER... 3 3 TEKNISKE DATA... 4 4 PROLYFT MOTORISERTE

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer