WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: _NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO"

Transkript

1 WEDA LINE Lensepumpe WEDA 10 Instruksjoner og reservedelskatalog Manual number: _NO

2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og alle instruksene OPPBEVAR ALLE SIKKERHETSADVARSLENE OG ALLE INSTRUKSENE FOR Å KUNNE HENVISE TIL DEM SENERE. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump ARBEIDSOMRÅDE Arbeidsområdet skal holdes rent og ha god belysning. Områder med uorden eller dårlig belysning er områder hvor det ofte skjer ulykker. Ikke start det elektriske pump i en eksplosiv atmosfære, for eksempel ved tilstedeværelse av brannfarlige væsker, gass eller støv. Elektrisk verktøy produserer gnister som kan antenne støv eller røykgasser. Barn og andre personer til stede må holdes på avstand i løpet av bruken av det elektriske verktøyet. Uoppmerksomhet kan gjøre at du mister kontrollen over verktøyet. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump ELEKTRISK SIKKERHET Det elektriske pumps støpsel skal være tilpasset stikkontakten. Endre aldri støpselet på noe som helst vis. Ikke bruk adaptere sammen med jordet verktøy. Uendret støpsel og tilpassede stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med overflater forbundet med jord som for eksempel rør, varmeovner, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er forbundet med jord er det økt fare for elektrisk støt. Verktøyene må ikke utsettes for regn eller fuktige forhold. Hvis det trenger vann inn i pumpvil det øke faren for elektrisk støt. Ledningen må behandles med forsiktighet. Ledningen skal aldri brukes til å bære eller dra pump eller for å ta ut støpselet. Ledningen skal beskyttes mot varme, smøremidler, skarpe kanter eller deler i bevegelse. En skadet eller sammenfiltret ledning øker faren for elektrisk støt. Når pumpbrukes utendørs, skal det brukes en skjøteledning som egner seg for utendørs anvendelse. Bruk av en ledning som egner seg for utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. Hvis det er absolutt påkrevd å bruke pump på et fuktig sted, skal det anvendes en strømforsyning beskyttet av en reststrømbryter (RCD). Bruk av en RCD reduserer faren for elektrisk støt. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump PERSONSIKKERHET Vær aktpågivende og følg godt med i det du holder på å gjøre og bruk sunn fornuft når du anvender verktøyet. Ikke bruk pump hvis du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller legemidler. Et uoppmerksomt øyeblikk under bruk av et verktøy kan medføre alvorlig personskade. Bruk verneutstyr. Bruk alltid verneutstyr for øynene. Egnet verneutstyr som for eksempel støvmasker, sklisikre vernesko, hjelm eller beskyttelseshjelm, vil redusere personskader. Unngå uønsket start av verktøyet. Sjekk at bryteren står på av-stilling før du kobler pump til lysnettet og/eller til batteriboksen, før du løfter det opp eller bærer det. Det kan føre til ulykker hvis du bærer verktøyene med fingeren på bryteren eller hvis du kobler til verktøy med bryteren i på-stilling. Fjern alle justeringsnøkler før du slår på verktøyet. En justeringsnøkkel som ikke er fjernet fra en roterende del på pump kan føre til personskade. Ikke forhaste deg. Innta en sikker og stødig arbeidsstilling. Dermed har du bedre kontroll over pump i uventede situasjoner. Bruk egnede verneklær. Ikke ha på vide klær eller smykker. Hår, klær og hansker skal holdes i avstand fra deler i bevegelse. Vide klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i deler i bevegelse. Hvis det følger med anordninger for tilkobling av utstyr for støvavtrekk og -oppsamling, må du sørge for at disse er tilkoblet og korrekt anvendt. Bruk av støvoppsamlere kan redusere risiko forbundet med støv. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKTØYET 2/20

3 Ikke press verktøyet. Bruk det pump som egner seg for anvendelsen. Et egnet verktøy utfører bedre og sikrere arbeid med det turtallet det er bygd for. Ikke bruk pump hvis det ikke er mulig å slå bryteren på og av. Et verktøy som ikke kan betjenes via bryteren er farlig og må repareres. Ta støpselet ut av stikkontakten og/eller batteriboksen før justering, utskifting av tilbehør eller før pump ryddes på plass. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for uheldig start av verktøyet. Verktøyene skal oppbevares avslått og utilgjengelig for barn, og personer som ikke har kjennskap til pump eller disse instruksjonene bør ikke få tillatelse til å bruke det. Verktøyene er farlige i hendene på nybegynnere. Hold pump ved like. Sjekk at deler i bevegelse ikke er feilinnrettet eller sperret, at det ikke er ødelagte deler eller andre forhold som vil kunne påvirke verktøyets funksjon. I tilfelle skade på pump må du få det reparert før du tar det i bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. Skjærende verktøy skal være slipte og rene. Verktøy beregnet på å skjære som er korrekt vedlikehold med kuttende og skjærende deler, setter seg sjeldnere fast og er enklere å styre. Bruk verktøy, tilbehør og kniver, mv. i samsvar med disse instruksjonene, samtidig som du tar hensyn til arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av pump til andre prosesser enn hva det er beregnet for vil kunne forårsake farlige situasjoner. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk pump ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Pump skal repareres av en fagperson som kun bruker identiske reservedeler. Dette vil sørge for at verktøyets sikkerhet opprettholdes. 3/20

4 GENERELT RL lensepumper er beregnet for pumping av lett forurenset ferskvann og saltvann. KONSTRUKSJON Pumpene er produsert av aluminium, veier lite og er motstandsdyktige mot korrosjon. Vannet som pumpes, kjøler også motoren. Pumpene er av typen «kople til og pumpe» og utstyrt med innebygd overhetingsbeskyttelse. Modeller som er utstyrt med nivåvakt, kan startes og stoppes automatisk. Takket være en unik konstruksjon med komplette pakningssett kan hele pakningssettet raskt skiftes ut på arbeidsplassen. For krevende bruksområder innen bygg og anlegg samt gruvedrift er pumpehjulene av slitesterkt kromstål mens de andre komponentene er belagt med gummi. Pumpehjulene kan justeres for maksimal effekt selv når de er slitt. TEKNISKE DATA Pumpe WEDA10 Utløp, mm 50 (2") Væskens ph-verdi 5-8 Væskens maksimaltemperatur 40 ºC Maks. nedsenkningsdybde m 20 Maks. partikkelstørrelse, mm 4 Vekt (minus kabel) kg 12,5 Sil Firkantede hull 4 x 27 mm Motorens omdreiningstall ved 50 Hz (60 Hz) (3550) Statorisolasjon klasse F 155 ºC Spenning V Faser Frekvens Hz Merkestrøm A Merkeeffekt (kw) ,8 1, ,1 1, ,3 1, , ,2 1, ,2 1,4 Andre spenninger ved forespørsel. Obs! 60 Hz-pumper brukes vanligvis ikke i Sverige eller i Norge. VIKTIG Informasjonen over er bare ment som en generell beskrivelse. Den medfører ingen forpliktelse og innebærer ingen garantier. Strømkabler 15 meter 3 x 2,5 mm² for 110 V 1-fas 15 meter 3 x 1,5 mm² for V 1-fas 15 meter 4 x 1,5 mm² for andre spenninger Alle kabler er av typen HO7RN-F med mantel av polykloropren. 4/20

5 10 110V 230V 1~ 220V 3~ cab le sec tion (m m2) V 3~ 440V 3~ 2,5 500V 3~ 1, cable length authorized (m) DIAGRAM 50 Hz 60 Hz Effektforbruk Kapasitetsdataene bygger på Rententester i følge ISO 2548 Klasse C ved + 20 C vaesketemperatur Effektforbruk Kapasitetsdataene bygger på Rententester i følge ISO 2548 Klasse C ved + 20 C vaesketemperatur Normaltrykk Normal trykk L/mn 5/20

6 DIMENSJONER Dimensjoner i mm UTLØP PART NUMBER 2" utløp for slangetilkopling med 1 slangeklemme 470W " BSP-gjenge 470W " NPT-gjenge 470W Slangen utløp er inkludert i pakken. Den bsp og NPT utløp må bestilles separat.. 6/20

7 INSTALLASJON Pumpen må ikke brukes i eksplosivt/brannfarlig miljø og heller ikke til å pumpe brennbare væsker! Legg kabelen slik at kontakter/koplingsbokser ikke kommer i vannet. Husk at det kan oppstå elektriske ulykker. - Kople til en trykkledning av godkjent trykklasse. - Når pumpen starter, kan trykkslangen rykke til. Pumpen må aldri løftes i strømkabelen! - Ingen må befinne seg i vannet når pumpen er i drift, f.eks. i et svømmebasseng. - Påse at pumpen står støtt, eller heng den opp i løftebøylen. - Kontroller rotasjonsretningen (bare 3-faspumper), som vises med piler på merkeskiltet. Rotasjon i én retning, startrykk i den andre. o o o Pumpen starter så snart den koples til strømnettet. Når pumpen starter, rykker den kraftig mot urviseren. Ved feil rotasjonsretning må rekkefølgen av to faser endres (bare 3-faspumper). Rotasjonsretning Startrykk ELEKTRISK TILKOPLING Kontroller at opplysningene på pumpens typeskilt stemmer med nettspenning og frekvens. DEN ELEKTRISKE INSTALLASJONEN SKAL UTFØRES AV EN KVALIFISERT INSTALLATØR. DE LOKALE INSTALLASJONSFORSKRIFTENE MÅ FØLGES. Påse at pumpen er riktig jordet. Jordlederen skal være litt lengre enn faselederne. Hvis motorledningen rykkes løs ved en feil, skal jordlederen være den siste lederen som løsner fra tilkoplingen. Fase Gul / grønn blå brun Nøytral fase Fase Gul / grønn blå brun svart fase fase fase INNEBYGD MOTORVERN Kontroller at pumpen er frakoplet strømnettet før det påbegynnes noe arbeid! Pumpens innebygde motorvern bryter strømmen automatisk hvis motoren blir overhetet. Når motorvernet har brutt strømtilførselen, må årsaken finnes og feilen repareres. Etter avkjøling til normal arbeidstemperatur, vil kontaktoren slå på strømmen igjen, og pumpen starter. 7/20

8 FEILSØKING INSTRUKSJONER WEDA 10 Feilsøking Årsak Tiltak Pumpen starter ikke. 1. Ødelagte sikringer. 1. Skift sikringer. 2. Kabelbrudd. 2. Service. 3. Strømbrudd Blokkert pumpehjul. 4. Rengjør pumpens underdel. 5. Ødelagt kontaktor. 5. Service. 6. Brent statorvikling. 6. Service. Pumpen starter, men stopper igjen. Pumpen arbeider, men gir for lite vann. 1. Pumpen går baklengs. 1. Skift 2 faser i pluggen. 2. Pumpen er koplet til feil 2. Velg riktig spenning. spenning. 3. Fasebrudd. 3. Kontroller sikringene. 4. Tilstoppet sil. 4. Rengjør silen. 5. For lite vann. 5. Stopp pumpen. 6. Underspenning ved bruk av skjøtekabel. 6. Kontroller spenningen/skift til større skjøtekabel. 7. For varmt vann. 7. Bryt strømmen. 1. Pumpehjulet er slitt. 1. Juster pumpen/skift pumpehjul. 2. Pumpen går baklengs (3-2. Skift 2 faser i pluggen. faser). 3. For spinkel og for lang slange. 3. Skift til en grovere slange. 4. For stor trykkhøyde. 4. Velg en større pumpe. VEDLIKEHOLD PUMPEYTELSE Hvis pumpen skal opprettholde ytelsesnivået, må den justeres etter hvert som pumpehjulet slites. Klaringen mellon pumpehjul og diffusor skal være så liten som mulig. Klaringen mellom pumpehjulet og slitedetaljen kan justeres ved hjelp av justeringsbrikker. Justeringen skjer ved at man vekselvis drar til mutterne på pinnboltene. Etter justering skal pumpehjulet kunne dras rundt for hånd. Slitte pumpehjul kan ha svært skarpe kanter! Bruk vernehansker ved alt arbeid med pumpehjul! LAGER Lagrene i WEDA10 er smørt en gang for alle med smørefett som tåler høye temperaturer og har rustbeskyttende tilsetninger. Det trengs ingen inspeksjon mellom serviceintervallene. Anbefalt smørefett: TRIBOTEC OKS400/00 Med 4-6 måneders intervall skal akseltetningen smøres med fett via smørenippelen på pumpekroppen (fig.1). Ved service skal følgende deler systematisk skiftes ut: delnr. 61 og 63. Se reservedelslisten. VEDLIKEHOLDSPAKKE Art.nr. Betegnelse Deler som inngår 470W Pakningssett Delnr. 19,24,30,48,49,55,62,64 470W Slitedelsett WEDA10-50 Hz Delnr. 65,67,68,70 470W Slitedelsett WEDA10-60 Hz Delnr. 65,67,68,70 470W Fettmengde 0,5 l - Merk: Se reservedelsliste. 8/20

9 TILBEHØR BRANNKORPSKOPLING INSTRUKSJONER WEDA 10 DN40: 470W DN65: 470W (gjenget på utløp 2" BSP: 470W214280) GULVNIVÅBÅND ART.NR.: 470W (DELNR. 74) NIVÅVAKT (FLOTTØRVIPPE) ART.NR.: 470W WEDA10-pumpene kan utstyres med nivåvippe. Inn- og utkopling reguleres med lengden på kabelen til flottørvippen. Se fig. 5 og 6. Ledningen på flottøren må ikke være for lang, for da stopper ikke pumpen. Se fig. 6 Fig. 5 Fig. 6 MONTERING AV NIVÅVIPPE 1. Demonter delnr. 7, 8, 9 og 10 med sekskantnøkkel, størrelse Tre delnr. 36 og 8 inn på kabelen. 3. Skyv delnr. 40 ca. 300 mm inn på kabelen ved hjelp av såpevann. 4. Monter nivåvippen på lokket. Bruk skrunøkkel nr Monter delnr. 38 og 39. Bruk en skrutrekker. 6. Plasser delnr. 41 på kabelen. Ved hjelp av denne ringen (delnr. 41) kan kabellengden justeres. 7. Demonter M6-mutteren ved A, plasser delnr. 42, og sett mutteren på igjen med skrunøkkel, størrrelse 10. Delnr. 42 er transportholder for nivåvippen. 9/20

10 SINKANODER ART.NR. 470W INSTRUKSJONER WEDA 10 Ved pumping av saltvann (som er svært aggressivt mot aluminium) bør pumpen beskyttes med sinkanoder. INSTALLASJON 2 stk (en zinkanode på hver side av den utvendige kapslignen) 3 stk på fordeleren 10/20

11 KOPLINGSSKJEMA Blå Brun Blå Brun Nivåvippa Jord KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 1 FASE Svart Blå Brun Nivå vippa Grön / Gul Jord KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER Y Svart Blå Brun Nivå vippa Grön / Gul Jord KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER Brun Blå Nivåvippa 11/20

12 PUMPE UTSTYRT MED STYRERELÉ Reléet har i oppgave å kontrollere rotasjonsretning og matespenning. Pumpen starter ikke hvis faserekkefølgen er feil, eller hvis det mangler en fase. Hvis pumpen ikke starter, må derfor følgende kontrolleres: 1) Kontroller matespenningen. Løs eventuelle problemer. 2) Hvis matespenningen er riktig, skal pumpen slås av og den svarte kabelen flyttes fra tilkoplingspunkt nr. 2 til tilkoplingspunkt nr. 4. Flytt deretter den blå kabelen til tilsvarende punkt. Fra nr. 4 til nr. 2. 3) Start pumpen. Den skal da rotere i riktig retning samtidig som lampen på reléet tennes. KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER MED STYRERELÉ. Y=3x400V KOPLINGSSKJEMA TILKOPLING 3 FASER MED STYRERELÉ. =3x400V 12/20

13 RESERVEDELSKATALOG 13/20

14 RESERVDELSTÄLLNING Följande uppgifter ska lämmas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel : 1. Maskintyp. 2. Maskinens seriunmmer. 3. Antal av önskad reservdel. 4. Reserdelens artikelnummer. 5. Reservedelens benämning. 6. Måttupgifter vid beställning av metervara. ORDERING SPARE PARTS To avoid errors in delivery, please give the following information when ordering spare parts : 1. Type of machine. 2. Machine serial number. 3. Quantity required. 4. Part number. 5. Parts description. 6. Dimensions when ordering per length. ERSATZTEILBESTELLUNG Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen : 1. Mashinentyp. 2. Herstellungsnummer. 3. Bestellmenge. (Quantity) 4. Ersatzteilbenennung. (Part N ) 5. Ersatzteilbenennung. (Description) 6. Massangaben bei Bestellung von Meterware. ORDINI DI RICAMBI Per evitare errori nelle consegne di ricambi, Vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell ordinazione : 1. Tipo di macchina. 2. Numero di serie della macchina. 3. Quantitá dei pezzi desiderati. (Quantity) 4. Numero di codice del pezzo. (Part N ) 5. Descrizione del pezzo di ricambio. (Description) 6. Misura, in caso di ordine per metro. PEDIDO DE RECAMBIOS Para evitar errores en las entregas, deberá indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de recambios : 1. Tipo de máquina. 2. Número de serie. 3. Cantidad de piezas deseadas. (Quantity) 4. Número de artículo de la pieza de recambio. (Part N ) 5. Denominación de la pieza. (Description) 6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se expide por metros. COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d éviter toute erreur de livraison : 1. Type de machine. 2. Numéro de série. 3. Quantité désirée de pièce de rechange. (Quantity) 4. Numéro de la pièce de rechange. (Part N ) 5. Description de la pièce de rechange. (Description) 6. Longueur en cas de commande par mètre. 14/20

15 SPARE PARTS Note : To place spare parts order, use : - The serial number of the machine - The description and part number. Ref Designation P/N Qty 110V 230V -1~ -1~ -3~- Cable 3x2.5 mm 2, 15m 470W Cable 3x1.5 mm 2, 20m 470W Cable 4x1.5 mm 2, 20m 470W Cable CSA SOW 3xAWG14, 15m 470W Cable CSA SOW 3xAWG16, 20m 470W Cable CSA SOW 4xAWG16, 20m 470W Cable inlet cpl. Incl.2,4,5 470W Cable sleeve 470W Cable sleeve 470W Cable sleeve 470W Blind plug 470W Washer 470W Rubber gasket 470W Washer 470W Contactor cover 470W Nut 4700W Wiring diagram 1 phase 470W Wiring diagram 470W Wiring diagram Y 470W Screw 470W Capacitor holder 470W Capacitor compl. 470W O-ring 4700W Stud bolt 470W Washer 4700W Teflon washer 470W Contactor (see below) 26 Contactor holder 470W Data plate (CE) 470W Data plate (CSA) 470W Rivet 4700W Discharge 2 for hose 470W Discharge 2" BSP-thread 470W Discharge 2" NPT thread 470W Discharge gasket 470W Stud bolt 4700W Outer casing 470W Lubrication plate 470W Rivet 4700W Rubber plug 470W Cable inlet cpl. (8,38,39) 470W Float switch 470W Cable sleeve 470W Clamp 470W Float holder clamp 470W Capacitor 470W /20

16 44 Capacitor holder 470W Spring washer 4700W Washer 470W Bearing bracket upper 470W O ring 470W O ring 470W Stator (see below) 51 Stud bolt 470W Inner casing 470W Ball bearing upper 4700W Rotor with shaft 470W O ring 470W Bearing bracket lower 470W Grease nipple 470W Ball bearing lower 470W Circlip 4700W Distance sleeve 470W Wearing sleeve 470W Oring 470W Shaft seal without sleeve incl.pos.55,62,64 470W Shaft seal with seal 470W incl.pos.55,61,62, V -ring 470W Wear plate 470W Washer 4700W Trimming spacer 0.30 mm 470W x x x 68 Impeller 50Hz 470W Impeller 60Hz 470W Nut 470W Diffusor 470W Strainer 470W Contactor cover high 470W High steel strainer 470W x x x 75 Floor level band 470W x x x STATOR and CONTACTOR Part Numbers Power supply Stator Contactor Stator Unit ( ) 110V -1-50Hz 470W W W V -1-50Hz 470W W W V -3-50Hz 470W W W V -1-60Hz 470W W W V -1-60Hz 470W W W V -3-60Hz 470W W W Dual Voltage 220/ Hz 470W W W Dual voltage 220/ Hz 470W W W /20

17 17/20

18 Erklæring om overensstemmelse Konformitätserklärung Declaration of conformity Declaración de conformidad Déclaration de conformité Όβαίωση συμφωνίας Dichlarazione di conformità Overeenkomstigheidsverklaring Erklæring om overenstemmelse Declaração de conformidade Yhdenmukaisuusvakuutus Försäkren om överensstämmelse Deklaracja zgodności Producentens navn Name des Hertellers Manufacturer s name Nombre del fabricante Nom du fabricant Le fabricant Ονομα κατασκευαστή Nome del costruttore Fabrikant naam Produsentens navn Nome del fabricante Valmistajan nimi Tillverkarens namn Maskintype Pumpen Type Machine type Modelo de máquina Type de pompe Τύπος μηχανήματος Tipo di macchina Machinetype Mskintype Tipe de máquina Konetyyppi Maskintyp da Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er omfattet af denne erklæring, og som er forsynet med CE-mærket, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative dokument(er): : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN i henhold til bestemmelserne i EG s Maskindirektiv 2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending 2006/95/EC, EMCdirektivet 2004/108/EC. de Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht und welches mit dem CE- Zeichen versehen ist, mit den/der folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN gemäβ den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC, EMC-Richtlinien 2004/108/EC. en We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, and which is equipped with a CE-mark, is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s): EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN , following the provisions of Directive 2006/42/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC-Directive 2004/108/EC. es Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto al que hace referencia esta declaración, y que lleva la marca CE, es conforme con las siguientes normas y otros documentos normativos EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE. fr Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui est équipé d une marque CE, est conforme au(x) standard(s) suivant(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN conformément aux dispositions de la directive 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE. el Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που καλύπτεται απ αυτήν την βεβαίωση και είναι εφοδιασμένο με ΨΕ σήμανση, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα στα ανάλογα πρότυπα ή άλλα καθοδηγητικά έγγραφα : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN σύμφωνα με τους όρους των οδηγιώα 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK, την Οδηγία EMC 2004/108/EOK. it Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che è provvisto di marchio CE, è conforme ai seguenti standard o altri documenti normativi: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN secundo i requisti della direttiva 2006/42/CE, direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Straße 29 D Bad Oeynhausen Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Atlas Copco Portable OEM Solutions Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Str. 29 D Bad Oeynhausen, Germany WEDA XX Product number: XXXXXXXXX Serial number: XXXXXXXXX nl Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en is uitgerust met een CE merk, in overeenstemming is met volgende normen: EN292-2, EN809, EN , EN , EN volgens de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EK, de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn 2004/108/EK. no Vi erklærer under eget ansvar at følgende produktet som dekkes av denne erklæring, og som er CE-merket er i overenstemmelse med følgende standarder aller andre normative dokumenter: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN i følge bestemmelsene i Maskindirektivet 2006/42/EC, low voltage-direktivet 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. pt Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto a que se refer esta declaração, e que está equipado com uma marca CE, está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN em conformidade com as disposições da Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/CE, a Directiva EMC 2004/108/CE. fi Vakuutamme omalla vastuullamme että kone, jota tämä vakuutus koskee ja jota on varustettu CE-merkillä, on yhdenmukainen seuraavien normien ja ohjeellisten asiakirjojen kassa: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN noudattaen konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä koskeva direktiivi 2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/ETY. sv Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas av denna försäkran, och som är försedd med CE-märkt, är i överensstämmelse med följande standard eller andra regelgivande dokument: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN enligt villkoren i Maskindirektiv EG s 2006/42/EC, lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC. pl Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, ze produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który jest oznaczony znakiem CE jest zgodny z następującymi standardami: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN oraz z wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC i dyrektywy EMC 2004/108/CE. Date: Conformity of the specification to the directives Engineering Manager Ulrich Kirscht Conformity of the product to the specification and by implication to the directives Production Manager Christian Hirschmann

19 Konformiteteserklæring Lieferantenerklärung Declaration of incorporation Declaracion de incorpuracion Déclaration d incorporation Δήλωση κατασκευαστή Dichlarazione di incorporazione Fabrikantenverklaring Produsenterklæring Declaração de incorporação Valmistajavakuutus Tillverkardeklaration Deklaracja zgodności Atlas Copco Portable OEM Solutions Producentens navn Name des Hertellers Manufacturer s name Nombre del fabricante Nom du fabricant Le fabricant Ονομα κατασκευαστή Nome del costruttore Fabrikant naam Produsentens navn Nome del fabricante Valmistajan nimi Tillverkarens namn Maskintype Pumpen Type Machine type Modelo de máquina Type de pompe Τύπος μηχανήματος Tipo di macchina Machinetype Mskintype Tipe de máquina Konetyyppi Maskintyp da Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er omfattet af denne erklæring, og som ikke er CE-mærket, med de anvendte komponenter er i overensstemmelse med EG s Maskindirektiv 2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Anvendte harmoniserede standarder: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN OBS! Den komplette maskine må ikke tages i brug før den er i overensstemmelse med kravene i EG s Maskindirektiv. de Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht und welches nicht mit dem CE- Zeichen versehen ist, in Übereinstimmung mit den Angaben Vorschriften 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC, EMC-Richtlinien 2004/108/EC. Übereinstimmen, unter Standard EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN hergestellt wurde (falls diese Vorschriften zutreffen) Wichtig! Die gesamte Anlage darf nicht benutzt werden, wenn nicht alle Angaben aus der Maschinenrichtlinie eingehalten wurden. en We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, and which is not equipped with a CEmark, is, where applicable, in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC-Directive 2004/108/EC. Applied harmonized standards EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTE! The complete machine must not be used until it is in conformity with the provisions in the Machine Directives. es Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto al que hace referencia esta declaración, y que no lleva la marca CE, es conforme, en los aspectos que le afectan, con lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE. Las normas armonizadas aplicadas son: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! La máquina completa no debe ser utilizada hasta que se compruebe que es conforme con lo dispuesto en la Directiva de Maquinas fr Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui n est pas équipé d une marque CE, est en conformité avec les dispositions directive 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE, là où elles sont applicables. Standards normalisés appliqués : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! la machine ne doit pas être utilisée si elle n est pas conforme aux dispositions des directives. el Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που καλύπτεται απ βεβαίωση και δεν είναι εφοδιασμένο με ΨΕ σήμανση, στα ανάλογα μέρη βρίσκεται σε συμφωνία με τις ανάλογες απαιτήσεις την Οδηγία 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK, την Οδηγία EMC 2004/108/EOK. Εφαρμόστηκαν τα πρότυπα εναρμόνισης : EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κομπλέ μηχάνημα δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία παρά μόνον όταν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Μηχανημάτων της EOK. it Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che non è provvisto di marchio CE, è dove applicabile, conforme ai requisti della direttiva 2006/42/CE, direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Standard armonizzati applicati: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! La macchina completa non deve essere usta finche essa sia conforme alla direttiva macchine. Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Str. 29 D Bad Oeynhausen, Germany WEDA XX Product number: XXXXXXXXX Serial number: XXXXXXXXX nl Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en welke niet is uitgerust met een CE merk, als onderdeel besternd is om te worden ingebouwd in een machine. Op dit geheel is de Machinerichtlijn 2006/42/EK, de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn 2004/108/EK van toepassing. Toegepaste geharmoniseerde normen: EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOOT! Het is verboden bovengenoemd produkt in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard. no Vi erklærer under eget ansvar at produktet som omfattetes av denne erklæring, og som ikke er CE-merket er produsert isamsavar med krav i Maskindirektivet 2006/42/EC, low voltage-direktivet 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Harmonar med standard: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN OBS! Den komplette maskine får ikke tas i bruk før den overenstemmer med kravene i maskindirektivet. pt Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto a que se refer esta declaração, e que não está equipada com uma marca CE, está, quando aplicável, em conformidade com as disposições da Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/CE, a Directiva EMC 2004/108/CE. Normas de harmonização aplicadas: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN NOTA! A máquina completa não deve ser utilizada até que esteja em conformidade com as disposições das Directivas de Maquinaria. fi Vakuutamme omalla vastuullamme että tuote, jota tämä vakuutus koskee ja jota ei ole varustettu CE-merkillä, on soveltuvin osin yhdenmukainen EU:n konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä koskeva direktiivi 2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/ETY. Soveltuvat harmonisoidut standardit: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN Huom! Täydellistä konetta ei saa ottaa käyttöön ennekuin se on yhdenmukainen EU:n konedirektiivin kanssa. sv Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas av denna försäkran, och som ej är CE-märkt, i tillämpliga delar överensstämmer med kraven i EG s Maskindirektiv 2006/42/EC, lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC. Tillämpliga harmoiserande standarder: EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN OBS! Den kompletta maskinen får inte tas i bruk förrän den överensstämmer med kraven i EG s Maskindirektiv. pl Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który nie jest oznaczony znakiem CE jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC, dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz ujednoliconych standardów EN292-1, EN292-2, EN809, EN , EN , EN Uwaga! Urządzenie nie może być używane jeżeli nie jest zaopatrzone w deklarację zgodności. Conformity of the specification to the directives Engineering Manager Ulrich Kirscht Conformity of the product to the specification and by implication to the directives Production Manager Christian Hirschmann

20 Atlas Copco Portable OEM Solutions Irmer+Elze Kompressoren GmbH Mindener Str. 29, Bad Oeynhausen, Germany, Tel: +49 (0) / , Fax: +49 (0) / We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.

Lensepumpe WEDA 10. Manual

Lensepumpe WEDA 10. Manual Lensepumpe WEDA 10 Manual SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og alle instruksene OPPBEVAR ALLE SIKKERHETSADVARSLENE OG ALLE INSTRUKSENE FOR Å KUNNE HENVISE TIL DEM SENERE.

Detaljer

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 470W367052_NOR Rev : H

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 470W367052_NOR Rev : H WEDA LINE Lensepumpe WEDA 10 Instruksjoner og reservedelskatalog Manual number: 470W367052_NOR Rev : H SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og alle instruksene OPPBEVAR

Detaljer

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA40. Manual number: 470W367054_NOR_NO.DOC Rev : G

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA40. Manual number: 470W367054_NOR_NO.DOC Rev : G WEDA LINE Lensepumpe WEDA40 Instruksjoner og reservedelskatalog Manual number: 470W367054_NOR_NO.DOC Rev : G INSTRUKSJONER WEDA40 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og

Detaljer

Instruksjon og reservedelskatalog

Instruksjon og reservedelskatalog CONCRETE EQUIPMENT BG39 betongglattere Instruksjon og reservedelskatalog Manual number : 4700369451_NOR_NO.DOC Revision : 4 SAMENDRAG GENERELT SIKKERHETS-INSTRUKSJONER...4 For maskiner som har...4 Symboler...4

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

WEDA PUMPE. Lensepumpe RL 2010 INSTRUKSJONER OG RESERVEDELSKATALOG RL2010 - NO

WEDA PUMPE. Lensepumpe RL 2010 INSTRUKSJONER OG RESERVEDELSKATALOG RL2010 - NO WEDA PUMPE Lensepumpe RL 2010 INSTRUKSJONER OG RESERVEDELSKATALOG RL2010 - NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER - LEVERTE MASKINER : Drevet av: elektro-, luft-, bensin- eller dieselmotor. - SYMBOLER : Ordene og

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D Bruksanvisning for Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! For å redusere risikoen for skade, må bruker lese brukerveiledningen nøye. Ikke arbeid med materiale

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen COWI AS Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse 1 26.11.2011 Maskin-, styringa- og automatikktavler Firma Norge

Detaljer

Turtle Waxer TW 850-OSC

Turtle Waxer TW 850-OSC Bruksanvisning Les instruksjonene nøye før maskinen brukes. Turtle Waxer TW 850-OSC Generelle Spesifikasjoner: Navn: Turtle Waxer Spenning: 220~230V Modell Nummer: TW 850-OSC Frekvens: 50/60Hz Typ: Oscillerande

Detaljer

Malings- og Mørtelblander M1 1200W

Malings- og Mørtelblander M1 1200W Bruksanvisning for Malings- og Mørtelblander M1 1200W ZY-HM-130C ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL!

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M8 1600W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M8 1600W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M8 1600W For din egen sikkerhet, lese og forstå før du bruker. Vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Alltid bruk hørselsvern med dette verktøyet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning

Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Videomatic 75 AF V 2.0, 75 AF V 2.0 CRT og 75 AF V 2.0 TFT Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Videomatic 75 AF V 2.0, 75 AF V 2.0 CRT og 75 AF V 2.0 TFT Videomatic 75 AF V 2.0 HMS nr. 147311 Gewa

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 242

Pumpekontroller Type ABS PC 242 Pumpekontroller Type ABS PC 242 2012.04.04 14 :11 :30 0.60m 38.3 l/s PC 242 22.4 A 0.0 A 1 2 18.7 l/s (09/2014) Installasjonsveiledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Med enerett. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

6 Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CAU-438 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU: http://www.denver-electronics.com/denver-cau-438/ Denver Electronics A/S importeret af:

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning for. Bajonettsag B1 710W J1F-BQ-115 ORIGINAL INSTRUKSJONER

Bruksanvisning for. Bajonettsag B1 710W J1F-BQ-115 ORIGINAL INSTRUKSJONER Bruksanvisning for Bajonettsag B1 710W J1F-BQ-115 ORIGINAL INSTRUKSJONER GENERELL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! Les alle sikkerhets advarslene og alle instruksjonene. Unnlatelse av å

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer