COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og "positive results for life" er registrerte varemerker tilhørende Covidien AG i USA og internasjonalt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og "positive results for life" er registrerte varemerker tilhørende Covidien AG i USA og internasjonalt."

Transkript

1

2 COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og "positive results for life" er registrerte varemerker tilhørende Covidien AG i USA og internasjonalt. Andre merker er varemerker som tilhører et Covidien-selskap Covidien. U.S. Patents 5,485,847; 5,676,141; 5,743,263; 6,035,223; 6,226,539; 6,411,833; 6,463,310; 6,591,123; 6,708,049; 7,016,715; 7,039,538; 7,120,479; 7,120,480; 7,142,142; 7,162,288; 7,190,985; 7,194,293; 7,209,774; 7,212,847; 7,400,919. Kontakt Covidien teknisk service på (USA) eller din lokale representant for å få informasjon om eventuell garanti. Kjøp av dette instrumentet innebærer ikke noen uttrykt eller underforstått lisens under et Covidien-patent til bruk av instrumentet med et pulsoksimeter som ikke er produsert eller lisensiert av Covidien.

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Sikkerhetsinformasjon... 7 Oversikt...7 Advarsler...7 Forholdsregler...9 Kapittel 2. Generell innledning Oversikt...11 Beskrivelse og tiltenkt bruk av oksymeter...11 Beskrivelse...11 Tiltenkt bruk...11 Komponentliste...12 Frontpanel...13 Brukergrensesnitt...13 Visuelle indikatorer for oksymeter...14 Overvåke verdier...16 Lydindikatorer...17 Bakpanel...18 Symboler og beskrivelser for bakpanel...18 Oksymeterfunksjoner...19 OxiMax SPD varsling Funksjon...19 SatSeconds Alarmbehandlingsfunksjoner...20 Funksjon for styring av forsinkelsesalarm for pulsfrekvens...23 Visningsalternativer for oksymeterdisplay...23 Display for General Care Format (GCF) (Vanlig pleieformat)...23 Pletysmografisk (Plet-) skjermbilde...24 Forstørret skjermbilde...24 Skjermbilde for sanntidstrend...24 Kapittel 3. Oppstilling av oksymeteret Sikkerhetspåminnelser...27 Koble til en vekselstrømkilde...28 Bruke batteristrøm...29 Koble til en OxiMax pulsoksymetersensor...30 Redusere EMI (elektromagnetisk interferens)...31 Kapittel 4. Drifte oksymeteret Oversikt...33 Overvåke oksymeterstrømmen...33 Batteristrømmåler...33 Indikator for lavt batteri...34 Starte opp oksymeteret...34 Brukerhåndbok iii

4 Strømkrav...34 Power-On Self-Test (POST) (selvtest ved oppstart)...35 Automatisk stopp og avstengning av strømmen...36 Bruke OxiMax pulsoksymetersensorer...37 Sensorregistrering...37 Sensorregistreringsfeil...38 Styre oksymeterets bakgrunnslys...38 Styre visningsskjermbildet...39 Bruke skjermbildet for General Care Format (GCF) (Vanlig pleieformat)...39 Bruke plet-skjermbildet...40 Bruke forstørret skjermbilde...41 Bruke skjermbildet for sanntidstrend...42 Justere volumet for hørbare lyder...45 Justere pulstonens lydstyrke...45 Styre oksymeteralarmer...45 Styring av lydalarmer...46 Bruke oksymeterets skjermmenyer...47 Navigering i menyalternativer...47 Justere fabrikkens standardinnstillinger...56 Bruke OxiMax SPD varsling -funksjonen...60 Bruke funksjon for styring av forsinkelsesalarm for pulsfrekvens...63 Bruke SatSeconds alarmstyringsfunksjon...64 Kapittel 5. Behandle oksymeterdata Behandle oksymetertrenddata...67 Grunnleggende om trenddata...67 Lese trenddataskjermbildet...68 Lagre trenddata...71 Slette trendinformasjon...72 Behandle data fra OxiMax -pulsoksymetrisensoren...73 Forstå sensormeldinger...73 Bruke sensorhendelsesopptak...76 Dataporttilkoblingsmuligheter...83 Oversikt...83 Dataporttilkoblingsmuligheter...85 Utdatainformasjon...86 Bruke Nurse Call-grensesnittet...90 Nurse call-funksjonen...90 Stille inn nurse call RS232-polaritet...91 Beregne analog spenningsutgang...92 Kapittel 6. Bruke OxiMax -pulsoksymetrisensorer og tilbehør Oversikt...93 OxiMax Pulsoksymetrisensorer...93 Velg en OxiMax -pulsoksymetrisensor...93 iv Brukerhåndbok

5 OxiMax Pulsoksymetrisensorens funksjoner...96 Biokompatibilitetstesting...96 Ekstrautstyr...96 Oversikt...96 GCX-monteringsplate...97 GCX -veggmonteringsarm og -kanal...98 GCX-rullestativ...99 Polstret bæreveske Kapittel 7. Ytelsesvurderinger Oversikt Ytelsesvurderinger Primære vurderinger Oksymetrivurderinger Pasientforhold OxiMax pulsoksymetrisensoren - ytelsesvurderinger Sikkerhetsinformasjon Unøyaktige sensormålingsforhold Signaltap Anbefalt bruk Kapittel 8. Feilsøking Oversikt Hjelp og støtte Tekniske tjenester Hjelpefunksjon Feilkoder Spørsmål og feilmeldinger Hovedhøyttalersvikt Lavt batteri og kritisk lavt batteri Skaffe teknisk støtte Returnere oksymeteret Kapittel 9. Vedlikehold av oksymeteret Oversikt Rengjøring Jevnlige sikkerhetskontroller Vedlikehold Kapittel 10. Driftsteori Oversikt Forstå pulsoksymetri Teoretiske prinsipper Automatisk kalibrering Funksjonell kontra fraksjonell metning Målt kontra beregnet metning Brukerhåndbok v

6 Oksymeterfunksjoner SatSeconds Alarmbehandlingsfunksjoner Funksjon for styring av forsinkelsesalarm for pulsfrekvens OxiMax SPD varsling Funksjon OxiMax Teknologien i pulsoksymetrisensoren Funksjonstestere og pasientsimulatorer Kapittel 11. Produktspesifikasjoner Oversikt Fysiske spesifikasjoner Elektriske krav Strøm Batteri Kapasitet på nurse call-relé Miljøbetingelser Drift Transport og oppbevaring Ytelsesspesifikasjoner Måleområde OxiMax Pulsoksymetrisensorer Produktoverholdelse Produktstandarder for overholdelse Produktsikkerhetsstandarder EMC-standarder (Electromagnetic Compatibility) Produsentens erklæring Grunnleggende krav EMC (Electromagnetic Compatibility) Sensor- og kabeloverholdelse Sikkerhetstester Jordingsintegritet Lekkasjestrøm vi Brukerhåndbok

7 1 Sikkerhetsinformasjon Oversikt Denne delen inneholder sikkerhetsinformasjon som krever at brukerne utviser egnet forsiktighet når de bruker OxiMax N-600x pulsoksymeter. Advarslene kan kjennes igjen på -symbolet som vises ovenfor. Advarslene varsler deg om fare for alvorlige konsekvenser (død, personskade eller bivirkninger) for pasienten eller brukeren. Forholdsreglene kan kjennes igjen på FORSIKTIG-symbolet som vises ovenfor. Forsiktighetsreglene varsler brukeren om å utvise forsiktighet for sikker og effektiv bruk av OxiMax N-600x pulsoksymeter. Advarsler Merknadene kan kjennes igjen på MERKNAD-symbolet som vises ovenfor. Merknadene vises før eller etter prosedyretrinn eller informasjon, og gir ekstra veiledning eller informasjon om emnet som beskrives. OxiMax Pulsoksymetersensoren ekstrapolerer fra dato og klokkeslett fra Nellcor OxiMax N-600x pulsoksymeter ved opptak av sensorhendelsesregistering til sensoren. Nøyaktigheten for dato/klokkeslett bestemmes av innstillingene for dato/klokkeslett på pulsoksymetermonitoren. Still inn pulsoksymeterets dato og klokkeslett til riktig verdi før du kobler til en registreringsaktivert sensor for å holde datoen og klokkeslettet konsistent så lenge sensoren er tilkoblet. Fordi en sensor med sensorhendelsesopptaksdata kan overføres fra et oksymeter til et annet, kan variasjoner i dato og klokkeslett mellom monitor og sensorhendelsesopptaksdataene endre visningsrekkefølgen for disse dataene. Hvis du vil unngå dette potensielle problemet, kan du stille inn samme tid for alle oksimetre ved en institusjon. Brukerhåndbok 7

8 Sikkerhetsinformasjon Eksplosjonsfare ikke bruk OxiMax N-600x pulsoksymeter i nærvær av brennbare bedøvelsesmidler. Væske må ikke sprøytes, helles eller søles på pulsoksymeteret, dets tilbehør, koblinger, brytere eller åpninger i kabinettet siden det kan skade oksymeteret. Ekstra oksygen vil svekke avmetningsmønstrene. Faren for en pasients åndedrett kan være proporsjonalt mer alvorlig før mønstre vises i metningstrenden. Vær årvåken når du overvåker en pasient som får tilført oksygen. LCD-panelet inneholder giftige kjemikalier. Ikke berør knuste LCD-paneler. Fysisk kontakt med et knust LCD-panel kan føre til overføring eller inntak av giftige stoffer. Slå ikke av eller demp lydalarmen på OxiMax N-600x pulsoksymeter dersom dette kan sette pasientsikkerheten i fare. Manglende tildekking av OxiMax pulsoksymetersensorstedet med et ugjennomskinnelig materiale i omgivelser med kraftig lys kan medføre unøyaktige målinger. Pulsoksimeteravlesninger og pulssignaler kan påvirkes av visse miljøforhold, OxiMax feilaktig bruk av pulsoksymetersensor og visse pasienttilstander. Se de relevante avsnittene i denne håndboken når det gjelder spesifikk sikkerhetsinformasjon. Bruk av andre tilbehør, sensorer og kabler enn de spesifiserte kan føre til unøyaktige avlesninger av OxiMax N-600x pulsoksymeter og økt emisjon og/eller svekket elektromagnetisk immunitet for oksymeteret. Ved installering av pulsoksymeterets vekselstrømkabel må du sikre at kabelen er omhyggelig plassert slik at ingen snubler eller vikler seg inn i den. 8 Brukerhåndbok

9 Forholdsregler Forholdsregler Forsiktig Ved tilkobling av OxiMax N-600x pulsoksymeter til et instrument skal korrekt funksjon verifiseres før klinisk bruk. Både pulsoksymeteret og det tilkoblede instrumentet skal benytte jordet uttak. Tilbehør koblet til pulsoksymeterets datagrensesnitt skal være sertifisert i henhold til IEC Standard : 2005 for data-behandlingsutstyr eller IEC Standard : A1: A2:1995 for elektromedisinsk utstyr. Alle utstyrskombinasjoner skal overholde kravene til elektriske medisinske systemer i IEC Standard :2000. En person som kobler ekstrautstyr til signalinngangsporten eller signalutgangsporten (dataportkobling), konfigurerer et medisinsk system og er derfor ansvarlig for å sikre at systemet overholder kravene til elektriske medisinske systemer i IEC Standard :2000 og kravene om elektromagnetisk kompatibilitet i IEC Standard : A1:2004. Nøyaktigheten til oksymeteret kan reduseres dersom systemet kobles til sekundære I/O-enheter uten jordforbindelse. Forsiktig Føderal lovgivning (USA) begrenser denne anordningen til salg av, eller på forordning fra en lege. Forsiktig Kasser batteriet i henhold til lokale krav og regelverk. Brukerhåndbok 9

10 Sikkerhetsinformasjon 10 Brukerhåndbok

11 2 Generell innledning Oversikt OxiMax N-600x pulsoksymeter Måleren er bare tiltenkt bruk som supplement ved vurdering av en pasient. Den må brukes i samsvar med kliniske tegn og symptomer. Denne håndboken inneholder informasjon for drift av OxiMax N-600x pulsoksymeter. Før du bruker oksymeteret, må du lese brukerhåndboken for N-600x grundig. Den nyeste utgaven av denne håndboken kan skaffes fra Internett på: Beskrivelse og tiltenkt bruk av oksymeter Beskrivelse OxiMax N-600x pulsoksymeter gir kontinuerlig ikke-invasiv overvåkning av funksjonell oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO2) og pulsfrekvens. Men riktig fastvare er aktivering av pulsoksymeterets OxiMax SPD varsling (SPD)- funksjon mulig. Tiltenkt bruk OxiMax N-600x pulsoksymeter er tiltenkt kun til reseptbelagt bruk på neonatale, pediatriske og voksne pasienter som har god eller dårlig perfusjon, på sykehus, sykehus-lignende fasiliteter, i transport på-sykehus, samt til hjemmebruk. OxiMax SPD varsling (SPD)-funksjonen er planlagt kun til institusjonspleie for voksne til å påvise avmetningsmønstre som indikerer gjentagende reduksjoner i luftstrømmen gjennom de øvre luftveiene og til lungene. Merk! Planlagt typisk bruk kan defineres til å inkludere følgende for OxiMax N-600x pulsoksymeter: Bruk på sykehus omfatter vanligvis allmenmedisinske områder (GCF), operasjonsstuer, spesialprosedyreområder, intensivavdelinger og kritiske områder innenfor sykehuset og sykehus-lignende fasiliteter. Sykehus-lignende fasiliteter omfatter legekontorer, søvnklinikker, pleieinstitusjoner og poliklinikker og sub-akutte avdelinger. -Transport på sykehus omfatter transport av pasienten på et sykehus eller en -institusjon. Hjemmebruk innebærer bruk av en lekmann (foresatt eller liknende pleier) i hjemmemiljøet. Brukerhåndbok 11

12 Generell innledning Bruk for en bestemt pasient krever valg av riktig OxiMax pulsoksymetersensor. Se Bruke OxiMax -pulsoksymetrisensorer og tilbehør, side 93. Ved bruk av de fire skjermtastene kan brukere få tilgang til trendinformasjon, endre alarmgrenser, justere tiden på den interne klokken, velge kommunikasjonsprotokoll og velge samme grensesnittspråk som språket til institusjonen, pleiepersonen eller brukeren. Se Bruke oksymeterets skjermmenyer, side 47. Figur 1. Skjermtaster på menyen på frontpanelet Oksymeteret kan gå på vekselstrøm eller på et internt batteri. Kontroller og indikatorer for oksymeteret er illustrert og identifisert på OxiMax N-600x pulsoksymeter Frontpanel, Figur 2 på side 13 og OxiMax N-600x pulsoksymeter Bakpanel, Figur 3 på side 18. Komponentliste Den vanlige OxiMax N-600x pulsoksymeter-kartongen sendes med følgende pakkliste over innholdet. Tabell 1. Vanlig pakkliste Antall Element 1 OxiMax N-600x pulsoksymeter 1 Nellcor OxiMax pulsoksymetersensor eller utvalgspakke 1 DUC-10 pulsoksymeterkabel 1 N-600x brukerhåndbok (som gjelder for salgslandet) og/eller CD 1 Strømledning etter sykehusstandard (som gjelder for salgslandet) 2 Sikringer, 0,5 A, 250 volt, -trege, IEC (5 x 20 mm) 1 N-600x hurtigveiledning 12 Brukerhåndbok

13 Frontpanel Frontpanel Figur 2. OxiMax N-600x pulsoksymeter Frontpanel Tabell 2. Liste over frontpanelkomponenter 1 SpO2 Sensorport 14 Taster for JUSTERING OPP/NED 2 Indikator for lavt batteri 15 Pulsfrekvens (slag/min.), øvre grenseverdi 3 Vekselstrømsindikator 16 Pulsfrekvens (slag/min.), nedre grenseverdi 4 PÅ-/STANDBY-tast 17 Ikon for neonatal modus 5 Batteristrømmåler 18 HJELP/KONTRAST-tast 6 SatSeconds, ikon og grenseverdi 19 Ikon for rask responsmodus 7 SPD Ikon og sensitivitetsverdi 20 Pulsfrekvens (slag/min.) 8 Lyslinje 21 Skjermtaster for menyvalg 9 %SpO2 Sanntidsverdi 22 Menylinje 10 %SpO2 Øvre grenseverdi 23 Data-i-sensor-indikator 11 %SpO2 Nedre grenseverdi 24 Forstyrrelsesindikator 12 Avslått alarm-indikator 25 Pulssøkindikator 13 Tast for AVSLÅTT ALARM 26 Oksymeterhøyttaler Brukergrensesnitt Merk! Når du trykker en tast, unntatt PÅ-/STANDBY-tasten, skal det gi enten en gyldig eller en ugyldig tone. Dersom tastetrykket ikke avgir lyd, skal en kvalifisert servicetekniker kontaktes. PÅ-/STANDBY-tast Bruk denne til å slå oksymeteret av og på. ALARM AVSLÅTT-tast Bruk denne til å slå av ALLE alarmer som lyder for hele perioden for avslått alarm. Etter at du har slått av en alarm, trykker du tasten igjen for å reaktivere alarmen. Knappen brukes også til å se og justere tidsperioden som alarmen er slått av, samt alarmens lydstyrke. ALARM AVSLÅTT-tasten sletter meldingene Brukerhåndbok 13

14 Generell innledning SENSOR OFF (sensor av), LOW BATTERY (lavt batteri) og SENSOR DISCONNECT (sensor frakoblet) fra skjermen. Den lyser kontinuerlig når en lydalarm er blitt slått av. Den blinker når tidsperioden for avslått alarm er satt til AV. Når du trykker ALARM AVSLÅTT, vil det hindre ALLE alarmer i å lyde så lenge alarm avslått-perioden varer. Hvis pleieren slår av en SPD alarm, nullstiller det indeksen som sporer gjentatte avmetningsmønstre og slår av ALLE alarmer. Forsiktig Hvis pleieren ikke nullstiller en primær lydalarm innen to (2) minutter, vil en sekundær alarm med en spesiell tonehøyde lyde. JUSTER OPP-tast Bruk denne til å øke variable parametre for oksymeteret. JUSTER NED-tast Bruk denne til å senke variable parametre for oksymeteret. HJELP-/KONTRAST-tast Bruk denne til å gå inn i hjelp på skjermen eller til å justere skjermkontrasten. Trykk og slipp HJELP-/KONTRAST-tasten for å starte opp hjelp på skjermen. Trykk og hold HJELP-/KONTRAST-tasten samtidig som du trykker JUSTER OPP og JUSTER NED-tastene for å øke eller minske kontrasten for skjermbildet. Menylinje på skjermen Bruk denne til å vise menyfunksjoner for den aktuelle skjermtasten. Visuelle indikatorer for oksymeter Indikator for vekselstrøm Lyser kontinuerlig når den er koblet til en vekselstrømkilde og vises også når batteriet lader. Lyser ikke når oksymeteret går på det interne batteriet. Indikator for lavt batteri Lyser kontinuerlig når 15 eller færre minutter gjenstår av batterikapasiteten, og blinker når batterikapasiteten når en kritisk lav tilstand. Pulssøkindikator Lyser jevnt før mottak av første pulssignal, samt ved lengre tids overvåking og krevende overvåkingsbetingelser. Pulssøkindikatoren blinker ved tap -av-pulssignal. Forstyrrelsesindikator lyser når oksymeteralgoritmen påviser at den innkommende signalkvaliteten er forringet. En periodisk tent forstyrrelsesindikator er vanlig under pasientmåling og angir at oksymeteralgoritmen dynamisk justerer mengden data som kreves for måling av SpO2 og pulsfrekvens. Når den lyser kontinuerlig, har oksymeteralgoritmen utvidet mengden av data som kreves for måling av SpO2 og pulsfrekvens. I så tilfelle kan gjengivelseskvaliteten ved sporing av hurtige endringer i disse verdiene reduseres. Merk! Degraderinger kan forårsakes av omgivende lys, dårlig plassering av sensoren, elektrisk støy, elektrokirurgiske forstyrrelser, pasientaktivitet eller andre årsaker. 14 Brukerhåndbok

15 Frontpanel Data-i--sensorindikator Lyser for å vise at den brukte OxiMax pulsoksymetersensoren inneholder sensorhendelsesdata for pasienten. Sensorhendelsesinformasjonen kan vises på skjermen eller skrives ut. Batteristrømmåler Viser gjenværende batteristrøm på oksymeteret. Batteristrømmåleren består av fire stolper, som hver tilsvarer omtrent 1,5 timer driftstid. Alle de fire stolpene lyser når batteriet er fullt oppladet. Ingen stolper lyser når batteristrømmen er lav. Synlig i alle skjermvisninger. Se Batteristrømmåler, side 33. Pletysmografisk (plet) bølgeform Denne ikke-normaliserte bølgeformen benytter sanntids sensorsignaler, som reflekterer relativ pulsstyrke og kvalitet på innkommende signaler. Denne indikatoren er bare tilgjengelig i pletysmografisk visning. Pulsamplitude (lyslinje) Indikerer pulsslag og relativ (ikke-normalisert) pulsamplitude. Ettersom den registrerte pulsen blir sterkere, vil flere lyslinjer tennes med hvert pulsslag. Denne indikatoren er bare tilgjengelig i skjermvisninger av forstørret format og i generelt pleieformat (GCF). % SpO2 Verdi Viser metningsnivåene for oksygen i hemoglobin. Nuller blinker på skjermen under tap-av-pulsalarmer og blinker med %SpO2-verdien når SpO2 ligger utenfor alarmgrensene. Oksymeteret fortsetter å oppdatere skjermen under pulssøk. Innstillinger for øvre og nedre alarmgrense vises som mindre verdier til høyre for den dynamiske %SpO2 verdien. Synlig i alle skjermvisninger. Pulsfrekvensverdi Viser pulsfrekvensen i slag per minutt. Blinker under tap-av-pulsalarm og når pulsfrekvensen ligger utenfor alarmgrensene. Oksymeteret vil fortsette å oppdatere skjermen under pulssøk. Pulsfrekvenser utenfor pulsfrekvensområdet 20 til 250 slag/minutt vises som henholdsvis 0 og 250. Gjeldende innstillinger for øvre og nedre alarmgrense vises som mindre verdier til høyre for den dynamiske pulsfrekvensverdien. Synlig i alle skjermvisninger. Metningsmønsterpåvisning (SPD), ikon OxiMax SPD varsling (SPD)brukes til å påvise avmetningsmønstre i SpO2-trenden hos voksne. Når SPD-funksjonen er aktivert, påviser oksymeteret avmetningsmønstre som angir gjentatte reduksjoner i luftstrømmen gjennom pasientens øvre luftveier og ned i lungene. Når SPDfunksjonen påviser avmetningsmønstre i SpO2-trenden hos voksne, gjøres pleierne oppmerksom på disse mønstrene via en visuell indikator, og eventuelt en valgfri lydalarm. Trekantikonet for SPD vises på skjermen når funksjonen er aktivert. Trekanten fylles nedenfra og opp etter hvert som mønstrene blir mer alvorlige. Trekanten tømmes ovenfra og ned etter hvert som mønstrene blir mindre alvorlige. Hvis trekanten fylles opp, lyder en alarm. Når SPD er aktivert, er standardinnstillingen På med følsomheten satt til 1. Funksjonen kan slås av i GRENSE-menyen. Pleiere kan velge blant tre innstillinger for alarmfølsomhet: 1 (høyest følsomhet), 2 (middels følsomhet) eller 3 (lavest følsomhet), der 1 fører til flere alarmer og 3 fører til færre alarmer. Hastigheten som SPD-ikonet fylles med, avhenger av SPDs følsomhetsinnstilling. Kontakt Nellcors Technical Services Department, , eller din lokale Nellcor-representant for å få informasjon om aktivering. For å bruke funksjonen kan du se Bruke OxiMax SPD varsling -funksjonen, side 60. Brukerhåndbok 15

16 Generell innledning SatSeconds Ikon SatSeconds-funksjonen gir alarmstyring for milde eller korte SpO2- grenseoverskridelser. Når SatSeconds-funksjonen er aktivert, fylles SatSecondssirkelikonet med klokkeretningen etter som SatSeconds alarmstyringssystemet påviser SpO2 avlesninger utenfor grenseinnstillingene. SatSeconds-ikonet tømmes mot klokkeretningen når SpO2 avlesningene er innenfor grensene. Når SatSecondsikonet er fullt, vil en mellomprioritetsalarm høres. Synlig i alle skjermvisninger. For mer informasjon om bruken av funksjonen kan du se Bruke SatSeconds alarmstyringsfunksjon, side 64. Ikon for hurtigsvarmodus Det vises nederst til høyre på menylinjen når det er aktivert. Oksymeteralgoritmen svarer på endringer i SpO2-data med forskjellig frekvens: to til fire sekunder i hurtigmodus og fem til syv sekunder i normalmodus ved utregninger %SpO2. Innstillingene for responsmodus påvirker ikke algoritmens beregning av pulsfrekvensen, og heller ikke påvirker det opptaket av trenddata, som opptrer med ett-sekunders intervall. Men svarmodus kan derimot påvirke SPD alarmens oppførsel. Synlig i alle skjermvisninger når den er aktivert. For mer informasjon om bruken av funksjonen kan du se Slik angir du svarmodus, side 55. Ikon for neonatale alarmgrenser Vises lengst nederst til høyre på menylinjen når det er aktivert. Synlig når alarmgrensene er innstilt på neonatale grenseverdier, men ikke når de er innstilt på voksne grenseverdier. For mer informasjon om bruken av funksjonen kan du se Stille inn voksen eller neonatal modus, side 58. Overvåke verdier Manglende tildekking av OxiMax-sensorstedet med et ugjennomskinnelig materiale i omgivelser med kraftig lys kan medføre unøyaktige målinger. OxiMax N-600x pulsoksymeter vurderer kontinuerlig kvaliteten til pulsoksymetersignalet mens pasienten overvåkes SpO2 og pulsfrekvensen. Verdiene på oksymeterets frontpanel gjenspeiler data avledet av overvåkningen. N-600x pulsoksymeter algoritmen utvider automatisk datamengden som trengs for å måle SpO2 og pulshastighet, avhengig av måleforholdene. Normaltilstander Under normale målingsforhold er gjennomsnittsberegningstiden seks til sju sekunder (omtrent tre sekunder i hurtigmodus). Kortvarige unormale tilstander Under forhold som skyldes lav perfusjon, forstyrrelser (f.eks. ytre forstyrrelser som lys fra omgivelsene) eller en kombinasjon av disse, vil oksymeteret automatisk utvide datamengden som kreves ut over syv sekunder. Dersom den resulterende dynamiske gjennomsnittstiden overskrider 20 sekunder, lyser pulssøkindikatoren jevnt og %SpO2 og pulsfrekvens vil oppdateres hvert sekund. Alvorligere tilstander Etter hvert som disse forholdene forlenges, fortsetter mengden data som trengs, å øke. Hvis den dynamiske gjennomsnittstiden kommer opp i 40 sekunder, begynner pulssøkindikatoren å blinke for å angi pulstaptilstand og %SpO2 og verdiene for pulshastighet blinker med null. Dette aktiverer lydalarmtilstanden. 16 Brukerhåndbok

17 Frontpanel Lydindikatorer Hørbare indikatorer omfatter skarpe toner og piping. Pleiere kan velge å slå av alarmer ved å trykke ALARM AVSLÅTT-tasten. Når du trykker ALARM AVSLÅTT, vil det hindre ALLE alarmer i å lyde så lenge alarm avslått-perioden varer. Forsiktig Hvis pleieren ikke nullstiller en primær lydalarm innen to (2) minutter, vil en sekundær alarm med en spesiell tonehøyde lyde. Tabell 3. Lydindikatorfunksjoner Funksjon Alarm avslått-påminnelse Pulstone Pulstone Høyprioritetsalarm Mellomprioritetsalarm Lavprioritetsalarm SPD Alarm Høy SpO2-alarm Bestått -selvtest etter -oppstart Bekreftelsestone Ugyldig trykk på skjermtast Gyldig trykk på skjermtast Lydstyrketone Beskrivelse Tre toner utsendes omtrent hvert 3. minutt med alarm avslått-perioden innstilt på AV og alarm avslått-påminnelsen er koblet inn. En høy, skarp tone lyder hvis det ikke kommer brukerrespons på en lydalarm, eller hvis oksymeteret påviser en feil i primærhøyttaleren. En enkel pipelyd for hvert registrert pulsslag. Tonehøyden i pulstonepipelyden endres i tråd med punkt-for-punkt-stigning eller -fall i metningsnivået. Høy-frekvent, rask-en pulserende tone indikerer tap-av-puls. Merk: Hvis en høyprioritetsalarm ikke blir slått av innen 30 sekunder ved å trykke ALARM AVSLÅTT-tasten, øker oksymeteret alvorsgraden til lydalarmsignalet ved å veksle mellom en krystalltone og den primære alarmtonen. En mellom-høy, pulserende tone indikerer at en SpO2 eller pulsfrekvensen ligger utenfor grenseverdiene. Merk: Hvis en mellomprioritetsalarm ikke blir slått av innen to minutter ved å trykke ALARM AVSLÅTT-tasten, øker oksymeteret alvorsgraden til lydalarmsignalet ved å veksle mellom en krystalltone og den primære alarmtonen. En lav-frekvent sakte-pulserende tone med 3,5 sekunders intervaller indikerer at en OxiMax pulsoksymetersensor er frakoblet, lavt batteri eller monitorfeil. Merk: Hvis en lavprioritetsalarm ikke blir slått av innen to minutter ved å trykke ALARM AVSLÅTT-tasten, øker oksymeteret alvorsgraden til lydalarmsignalet ved å veksle mellom en krystalltone og den primære alarmtonen. En trio av raske høy-, mellom-, høykrekvente toner med 2,5 sekunders intervaller. Et par raske mellomfrekvente toner fulgt av høyfrekvent pulserende tone med 2,5 sekunders intervaller. En -1-sekunds tone indikerer at oksymeteret er slått på og at det ble et vellykket resultat - av selv-testen ved oppstart. Tre pipelyder indikerer at standardinnstillingene er blitt lagret eller nullstilt til fabrikksinnstillingene, eller at trend-data er blitt slettet. En kort, lav-frekvent tone indikerer et tastetrykk som ikke er passende for oksymeterets nåværende status. Rask, mellom-frekvent tone indikerer at riktig skjermtast er trykket. Kontinuerlig tone indikerer alarmvolumjustering. Brukerhåndbok 17

18 Generell innledning Bakpanel Figur 3. OxiMax N-600x pulsoksymeter Bakpanel Tabell 4. Bakpanelkomponenter 1 Ekvipotensialklemme (jord) 2 Vekselstrømskobling 3 Dataportkobling 4 Sikringsholder 5 Inngangsspenningsvelger Symboler og beskrivelser for bakpanel Advarsel! Se bruksanvisning Utskifting av sikring Ekvipotensialklemme (jord) Produksjonsdato Datagrensesnitt Riktig WEEE-avfallsavhending Type BF-anvendt del - ikke defibrillatorsikker 18 Brukerhåndbok

19 Oksymeterfunksjoner Oksymeterfunksjoner OxiMax SPD varsling Funksjon OxiMax SPD varsling (SPD)-funksjonen påviser avmetningsmønstre hos voksne som angir gjentatte reduksjoner i luftstrømmen gjennom pasientens øvre luftveier og ned i lungene. Relative reduksjoner i en pasients småventilering over en tidsperiode kan forårsake progressivt fall i alveolart partialtrykk for oksygen, og kan føre til arteriell avmetning. Hvis disse reduksjonene i ventilering er gjentakende, skaper de klare mønstre i metningstrenden. Mønstre av gjentakende avmetning utvikles gradvis over tid, og øker i alvorsgrad. Påvisning av mønstre indikerer at en pasient kan lide av progressivt alvorlige reduksjoner i luftstrømmen som kan bli mer akutt hvis de forblir ubehandlet. Avmetningsmønstre består av mange sekvensielle forekomster av avmetning fulgt av ny metning. SPD-funksjonen kvalifiserer avmetningsmønstre forårsaket av slike gjentakende reduksjoner i luftstrøm basert på spesielle egenskaper. Alvorsgraden i avmetningstilfellet (dybden av avmetning under hendelsen) og omfanget av den følgende gjenmetningen Regelmessigheten til avmetningshendelsene (hvor ofte mønsteret gjentar seg) Stigningen i avmetnings-/gjenmetningstrendene som utgjør hendelsene SPD-funksjonen kvalifiserer disse avmetningsmønstrene over en periode på seks (6) minutter. Avhengig av sensitivitetsinnstillingen for SPD, kan vedvarende mønstre utløse SPD alarm, som varsler pleieren om tilstanden. Figur 4. Klinisk signifikante avmetningsmønstre Se Visningsalternativer for oksymeterdisplay, side 23, Styre visningsskjermbildet, side 39, Bruke OxiMax SPD varsling -funksjonen, side 60, og OxiMax SPD varsling Funksjon, side 124 for mer informasjon. Brukerhåndbok 19

20 Generell innledning SatSeconds Alarmbehandlingsfunksjoner Oksymeteret overvåker prosentandelen av hemoglobinbindingssteder mettet med oksygen i blodet. For tradisjonelle alarmer innstilles øvre og nedre alarmverdier til å løse ut alarmen ved bestemte SpO2 nivåer. Når SpO2 nivået svinger nær en alarmgrense, lyder alarmen hver gang den overskrider alarmterskelen. SatSeconds overvåker både grad og varighet av avmetning som en indeks over alvorsgraden av avmetning. Slik bidrar SatSeconds-funksjonen til å skille ut klinisk signifikante hendelser fra mindre og mer kortvarige avmetninger som kan medføre plagsomme alarmer. Figur 5. Første SpO2 hendelse: Ingen SatSeconds alarm 20 Brukerhåndbok

21 Oksymeterfunksjoner Figur 6. Andre SpO2 hendelse: Ingen SatSeconds alarm Brukerhåndbok 21

22 Generell innledning Figur 7. Tredje SpO2 hendelse: Utløser SatSeconds alarm SatSeconds- sikkerhetsnettet brukes til pasienter med metningsnivåer som ofte faller under grensen, men som ikke forblir under grensen lenge nok til å aktivere SatSeconds-innstillingen. Når tre eller flere grenseoverskridelser registreres innenfor 60 sekunder, vil en alarm utsendes selv om SatSeconds-tidsinnstillingen ikke er nådd. Se Visningsalternativer for oksymeterdisplay, side 23, Styre visningsskjermbildet, side 39, Bruke SatSeconds alarmstyringsfunksjon, side 64, og SatSeconds Alarmbehandlingsfunksjoner, side 123 for mer informasjon. 22 Brukerhåndbok

23 Visningsalternativer for oksymeterdisplay Funksjon for styring av forsinkelsesalarm for pulsfrekvens Oksymeteret overvåker pulshastigheten ved å bestemme antallet pletbølger over en tidsenhet. For tradisjonelle alarmer innstilles øvre og nedre alarmgrenseverdier for overvåking av pulshastighet. Når pulshastigheten fluktuerer i området rundt en alarmgrense, vil alarmen høres hver gang grensen overskrides. Bruk funksjonen Forsinkelse av pulsfrekvens til å skille ut klinisk signifikante hendelser fra mindre og mer kortvarige brudd på pulshastighetsgrensene som kan medføre plagsomme alarmer. Forsinkelsesfunksjonen for pulshastighet tillater en periode med terskelbrudd før pulshastighetsalarmen går. Slik skiller forsinkelsesfunksjonen for pulshastighet ut klinisk signifikante hendelser fra mindre og mer kortvarige brudd på pulshastighetsgrensene som kan medføre plagsomme alarmer. For å bruke forsinkelsesfunksjonen for pulshastighet innstilles på tradisjonelle alarmer øvre og nedre alarmgrenser for pulshastighet. Deretter stilles forsinkelsen for pulshastighet. Grensene for forsinkelse for pulshastighet styrer hvor lenge pulshastighetsnivået krysser én av grensene før en hørbar alarm går. Se Visningsalternativer for oksymeterdisplay, side 23, Styre visningsskjermbildet, side 39, Bruke funksjon for styring av forsinkelsesalarm for pulsfrekvens, side 63, og Funksjon for styring av forsinkelsesalarm for pulsfrekvens, side 124 for mer informasjon. Visningsalternativer for oksymeterdisplay Velge skjermvisninger Velg skjermvisning for det OxiMax N-600x pulsoksymeter som passer best i situasjonen. Fabrikkinnstillingen for skjermvisning er General Care Format (GCF) (vanlig pleieformat). Forsiktig Verifiser bevegelsen i lyslinjen, den pletysmografiske bølgeformen eller det blinkende hjerteikonet før du aksepterer noen oksymeterdata som gyldig måling. Display for General Care Format (GCF) (Vanlig pleieformat) Figur 8. Visning av General Care Format (GCF) (Vanlig pleieformat) Bruk dette skjermbildet til stor, lettlest overvåkningsinformasjon. General Care Format (GCF)-skjermbildet omfatter pulsamplitudelinjen, gjeldende målt SpO2 og pulsfrekvens, samt gjeldende øvre og nedre SpO2 og pulsfrekvens. Det inkluderer også en batteristrømmåler hvis det kjøres på batteristrøm. Hvis aktivert, SatSeconds og SPD ikonskjermbilde. For mer informasjon kan du se Styre visningsskjermbildet, side 39. Brukerhåndbok 23

24 Generell innledning Pletysmografisk (Plet-) skjermbilde Figur 9. Plet-skjermbildevisning Bruk denne skjermbildevisningen til visuell overvåkingsinformasjon i bølgeform. Det pletysmografiske skjermbildet omfatter en "vindusvisker" i pletysmografisk bølgeform, menylinje, samt målt SpO2 og pulsfrekvens. Det inkluderer også en batteristrømmåler hvis det kjøres på batteristrøm. Pletysmografiske bølgeformer med topp til topp-amplituder mindre enn ti pulsamplitudeenheter (PAU-er) et knyttet til hverandre. Hvis aktivert, SatSeconds og SPD ikonskjermbilde. For mer informasjon kan du se Styre visningsskjermbildet, side 39. Forstørret skjermbilde Figur 10. Forstørret skjermbildevisning Bruk denne skjermbildevisningen til visuell overvåkingsinformasjon i bølgeform. Det forstørrede skjermbildet omfatter pulsamplitydelinjen, gjeldende målt SpO2 og pulsfrekvens, samt gjeldende øvre og nedre SpO2 og pulsfrekvens. Det inkluderer også en batteristrømmåler hvis det kjøres på batteristrøm. Hvis aktivert, SatSeconds og SPD ikonskjermbilde. For mer informasjon kan du se Styre visningsskjermbildet, side 39. Skjermbilde for sanntidstrend Figur 11. Skjermbildevisning for sanntidstrend Bruk denne skjermbildevisningen til visuell overvåkningsinformasjon knyttet til sanntidstrender. Trenddataplot blir automatisk oppdatert etter som oksymeteret beregner hvert nytt trendpunkt, der intervallet mellom beregningene er basert på valgt visningstidsskala. Skjermbildet for sanntidstrend display omfatter SpO2 og/ 24 Brukerhåndbok

25 Visningsalternativer for oksymeterdisplay eller trenddataplot for pulshastighet, gjeldende målte SpO2 og pulshastigheter. Det inkluderer også en batteristrømmåler hvis det kjøres på batteristrøm. Hver gang oksymeteret påviser en puls, blinker hjerteikonet. Hvis aktivert, SatSeconds og SPD ikonskjermbilde. For mer informasjon kan du se Styre visningsskjermbildet, side 39. Brukerhåndbok 25

26 Generell innledning 26 Brukerhåndbok

27 3 Oppstilling av oksymeteret Sikkerhetspåminnelser For å sikre pasientens sikkerhet må du ikke plassere OxiMax N-600x pulsoksymeter i en posisjon som kan få det til å falle på pasienten. Som med all medisinsk utstyr skal pasientkabler plasseres slik at risikoen for pasientinnvikling eller -kvelning minimeres. Sikre at høyttaleren ikke er blokkert på noen måte. Ellers kan det hende at lydalarmer ikke kan høres. Koble oksymeteret og Nellcor OxiMax pulsosymetersensoren fra pasienten under MRI-skanningen. Gjenstander som inneholder metall, kan bli farlige prosjektiler når de utsettes for de sterke magnetiske feltene som skapes av MRI-utstyret. Indusert strøm kan også potensielt forårsake forbrenninger. For å opprettholde presis ytelse og forhindre apparatsvikt, må du ikke utsette OxiMax N-600x pulsoksymeter for høy fuktighet, inkludert direkte utsettelse for regn. Ellers kan resultatet bli feilaktige verdier eller apparatsvikt. Ikke bruk OxiMax N-600x pulsoksymeter, OxiMax pulsoksimetersensor, kabler eller kontakter som virker skadet. Ikke løft pulsoksymeteret etter apparatets kabel eller strømledning. Kabelen eller ledningen kan dras ut, slik at du mister pulsoksymeteret på en pasient eller en skadelig overflate. OxiMax N-600x pulsoksymeter er ikke defibrillator-sikkert. Det kan forbli forbundet til pasienten under defibrillering eller ved bruk av en elektrokirurgisk anordning, men avlesningene kan være unøyaktige under defibrillering og i kort tid deretter. Brukerhåndbok 27

28 Oppstilling av oksymeteret I USA må du ikke koble pulsoksymeteret til en elektrisk kontakt kontrollert av en veggbryter, siden dette øker risikoen for fjerning av vekselstrømmen til pulsoksymeteret. Bruk bare Nellcor-godkjente OxiMax-pulsoksymetrisensorer og pulsoksymeterkabler når du kobler til OxiMax-sensorens kontakt. Tilkobling av andre kabler eller sensorer påvirker sensordataenes nøyaktighet, noe som kan føre til negative resultater. Bruk bare Nellcor DOC-10-pulsoksymeterkabel med OxiMax N-600x pulsoksymeter. Bruk av annen pulsoksymeterkabel kan redusere apparatets yteevne. Koble ikke en kabel tiltenkt datamaskinbruk til SpO2-sensorporten. OxiMax N-600x pulsoksymeter skal ikke brukes ved siden av eller stablet på annet utstyr. Hvis tilstøtende eller stablet bruk er nødvendig, pass på at oksymeteret har normal drift i den ønskede konfigureringen. Merk! OxiMax N-600x pulsoksymeter omfatter voktertimere som nullstiller oksymeteret i tilfelle programvarefeil. Koble til en vekselstrømkilde I USA må du ikke koble pulsoksymeteret til en elektrisk kontakt kontrollert av en veggbryter, siden dette øker risikoen for fjerning av vekselstrømmen til pulsoksymeteret. Forsiktig Inngangsspenningsvelgeren må innstilles til korrekt spenning (115 eller 230 V) for å unngå skade på utstyret og sikre at batteriet lades opp. Forsiktig Pass på at pulsoksymeteret er riktig jordet når det går på vekselstrøm. Hvis du er usikker på om vekselstrømkontakten er riktig jordet, kobler du pulsoksymeteret fra kontakten og bruker batteristrøm. Kontakt en kvalifisert elektriker som kan undersøke kontaktens jordforbindelser. Forsiktig Bruk bare den sykehusklassifiserte strømledningen fra Nellcor. Koble til en vekselstrømkilde 1. Still inn inngangsspenningsvelgeren på riktig spenning. 28 Brukerhåndbok

29 Bruke batteristrøm Figur 12. Inngangsspenningsvelger og strømkontakt på bakpanelet 2. Sett strømledningens hunkobling inn i strømkoblingen på baksiden av oksymeteret. 3. Sett strømledningens hankobling inn i et korrekt jordet vekselstrømsuttak. 4. Kontroller at oksymeterets vekselstrømsindikator lyser. Merk! Hvis vekselstrømsindikatoren ikke lyser, kontrollerer du inngangsspenningsvelgeren, brukertilgjengelige sikringer og vekselstrømskontakt. Bruke batteristrøm Strøm får man til OxiMax N-600x pulsoksymeter enten fra en vekselstrømkontakt ( or V AC) eller fra et 6-volts, 4 amperes-timerbatteri. Okxsymeterets indre batterin-595 kan brukes til å strømføre oksymeteret under transport eller når vekselstrøm ikke er tilgjengelig. Overgangen mellom strømkilder er usynlig for brukeren, fra vekselstrøm til batteristrøm eller fra batteristrømt til vekselstrøm. Et nytt, fullt oppladet batteri gir minst 7 timers overvåkingstid under visse betingelser. Pulssimulator satt for 200 slag/minutt, høyt lys og lav modulering Ingen lydalarm høres Det er ikke koblet noen analog eller seriell utgangsenhet til oksymeteret, inkludert serielle data, analoge utdata og Nurse Call-utdata Standardinnstilling for skjermbildelysstyrke Lade batteriet fullt opp Forsiktig For å lade et batteri som har lite strøm eller er utladet, kobles oksymeteret til en vekselstrømkontakt. Lad batteriet i minst åtte timer med oksymeteret avslått eller tolv timer med oksymeteret påslått. Bytt ut batteriet hvis færre enn fire stolper lyser etter at batteriet er ladet fullt opp. Lad batteriet minst hver tredje måned, og gi det full ladetid hvis det er den første ladingen på flere uker. 1. Koble oksymeteret til en vekselstrømkilde. Oksymeteret vil ikke slå seg på uten tilkobling til vekselstrøm. 2. Verifiser at oksymeteret er av og at indikator for vekselstrøm/batterilading lyser. Ved oppstart med vekselstrøm viser batteriets strømmålet tomt. Oksymeteret går på vekselstrøm mens batteriet lader. Når oksymeteret er oppladet, lyser alle de fire stolpene på indikatoren. Brukerhåndbok 29

30 Oppstilling av oksymeteret 3. Inntil batteriet er oppladet, vises meldingen ENHETEN VIL SLÅS AV HVIS VEKSELSTRØMMEN BLIR BORTE. Trykk tasten ALARM AVSLÅTT to ganger for å fjerne meldingen fra skjermen før oksymeteret kan brukes til pasientovervåkning. Oksymeteret er nå klart til drift. Forsiktig Hvis en lav batterialarm høres, kobles oksymeteret til en vekselstrømkilde og deretter fjernes alarmen ved å trykke på tasten ALARM AVSLÅTT. Hvis oksymeteret drives på en vekselstrømkilde med utladet batteri og vekselstrømmen senere blir borte, vil oksymeteret slår av umiddelbart. Når alle følgende betingelser er tilstede i 15 minutter vil N-600x pulsoskymeter automatisk slås av. Oksymeteret går på batteristrøm. Ingen taster er blitt trykket. Ingen puls er påvist. Hvis en pasient ikke er tilkoblet OxiMax pulsoskymetersensoren eller sensoren blir koblet fra oksymeteret, kan ikke oksymeteret registrere data. Ingen aktive alarmer, bortsett fra lavt batteri eller en ikke-korrigerbar feil. Merk! Batteriet lades alltid opp mens monitoren er tilkoblet en vekselstrømkilde. Nellcor anbefaler at oksymeteret forblir koblet til en vekselstrømkilde når det ikke er i bruk. Dette sikrer fullbatterikraft når oksymeteret behøves. Koble til en OxiMax pulsoksymetersensor Bruk bare Nellcor-godkjente OxiMax-pulsoksymetrisensorer og pulsoksymeterkabler når du kobler til OxiMax-sensorens kontakt. Tilkobling av andre kabler eller sensorer påvirker sensordataenes nøyaktighet, noe som kan føre til negative resultater. Nederst på oksymeterskjermen vises OxiMax pulsoksymetersensortype ved tilkobling av en OxiMax pulsoksymetersensor til oksymeteret eller når oksymeteret fullfører selvtesten med en OxiMax pulsoksymetersensor tilkoblet. Merk! Fysiologiske betingelser, medisinske prosedyrer eller ytre agenter som kan forstyrre oksymeterets evne til å oppdatere og vise målinger, omfatter dysfunksjonell hemoglobin, arterielle fargestoffer, lav perfusjon, kraftig pigmentering og fargeagenter som neglelakk, hårfarge eller brunkrem. Merk! Lys fra sensorlysdioder kommer innenfor klasse 1-nivået, i henhold til IEC : Brukerhåndbok

31 Redusere EMI (elektromagnetisk interferens) 1. Koble fast en DOC-10-pulsoksymeterkabel til oksymeterets SpO2 sensorport. Figur 13. Sensorportkontakt på frontpanelet 2. Åpne plastlåsen i andre enden av DOC-10-pulsoksymeterkabelen. Figur 14. Sette inn kabel i plastlåsen på DOC-10-pulsoksymeterkabelen 3. Koble kabelen og en Nellcor OxiMax SpO2-sensor sammen. 4. Smekk plastlåsen ned over kontaktene. 5. Når oksymeteret registrerer en gyldig puls, går det inn i overvåkningsmodus og viser pasientdata i sanntid. 6. Fest sensoren til pasienten. Sørg for å lese bruksanvisningen som følger med sensoren. Redusere EMI (elektromagnetisk interferens) Forsiktig Denne enheten er testet og funnet å være i overensstemmelse med grensene for medisinske anordninger i henhold til IEC : A1: A2: 1995, EN : A11: A12: A13: 1996 og medisinsk enhetsdirektiv 93/42/EEC. Disse kravene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en typisk medisinsk installasjon. På grunn av stadig mer utstrakt bruk av radiofrekvensoverførende utstyr og andre elektriske støykilder i helsemiljøer (for eksempel elektrokirurgiske enheter, mobiltelefoner, mobile to-veisradioer, elektriske apparater og høy-definisjonsfjernsyn) er det likevel mulig at høye nivåer av slike forstyrrelser, på grunn av kildens nærhet eller kraftige signaler, kan forstyrre ytelsen til N-600x pulsoksymeter. OxiMax N-600x pulsoksymeter er konstruert for bruk i miljøer hvor pulssignalet kan hemmes av elektromagnetiske forstyrrelser. Slik interferens kan føre til feilmålinger og funksjonsproblemer for oksymeteret. Forstyrrelse kan gi utslag i ustabile avlesninger, driftsstopp og andre funksjonsproblemer. Skjer dette, bør bruksmiljøet undersøkes for å finne kilden til forstyrrelsen og følgende tiltak utføres for å eliminere kilden: 1. Slå utstyr i nærheten av enheten av og på for å identifisere forstyrrelseskilden. Brukerhåndbok 31

32 Oppstilling av oksymeteret 2. Flytt eller snu rundt på det forstyrrende utstyret. 3. Øk avstanden mellom det forstyrrende utstyret og oksymeteret. Oksymeteret genererer, bruker og kan utsende radiofrekvensenergi som kan forårsake skadelig interferens med andre påvirkelige apparater i nærheten dersom det ikke installeres og brukes i henhold til disse instruksjonene. 32 Brukerhåndbok

33 4 Drifte oksymeteret Oversikt Kassér det interne batteriet i henhold til lokale krav og forskrifter. Denne delen identifiserer metoder for visning og innsamling av pasientdata om oksygenmetning ved bruk av OxiMax N-600x pulsoksymeter. Den beskriver menynavigering, strøm på/av og skjermbildealternativer, parameterområder, OxiMax pulsoksymetersensortilkoblinger og konfigurering av standardinnstillinger som egner seg for det aktuelle pleiemiljøet. Planlegg regelmessig vedlikehold og sikkerhetskontroll med kvalifisert servicetekniker hver 24. måned. I tilfelle mekanisk eller funksjonell skade kontaktes Nellcors Technical Services Department på , eller din lokale Nellcor-representant. Overvåke oksymeterstrømmen Batteristrømmåler Alltid når oksymeteret ikke er tilkoblet en vekselstrømkilde, går oksymeteret på et internt batteri. En batteristrømmålerindikator viser gjenværende batteristrøm. For mer informasjon kan du se Koble til en vekselstrømkilde, side 28 og Bruke batteristrøm, side 29. Forsiktig Hvis batteriet er helt utladet og vekselstrømmen blir borte, vil oksymeteret slås av. Tabell 5. Nivåer for batteristrømmåler Nivå Beskrivelse Indikerer at % (ca. 6-7 timer) batterikapasitet gjenstår. Indikerer at % (ca. 4,5-6 timer) batterikapasitet gjenstår. Indikerer at % (ca. 2,5-4,5 timer) batterikapasitet gjenstår. Indikerer at % (ca. 1-2,5 timer) batterikapasitet gjenstår. Indikerer at 1-13 % (mindre enn 1 time) batterikapasitet gjenstår. Brukerhåndbok 33

34 Drifte oksymeteret Merk! Nivåene i Tabell 5 er basert på et nytt batteri. Ettersom et batteri blir brukt og oppladet over tid, vil det kanskje bare gi 75 % av kapasiteten til et nytt batteri. For eksempel vil et batteri som er to år gammelt, kanskje bare gi 75 % (3 stolper) av kapasiteten til et nytt batteri. Indikator for lavt batteri Forsiktig En kvalifisert servicetekniker bør skifte ut det interne batteriet hver 24. måned. Blysyrebatteriet er resirkulerbart. Ikke deponer batteriet ved å kaste det sammen med vanlig søppel. Deponer batteriet i henhold til lokale retningslinjer eller kontakt Nellcors tekniske serviceavdeling for å ordne avhending. Forsiktig Pulsoksymeterets standardinnstillinger vil tilbakestilles til fabrikksinnstillingene dersom batteriet utlades helt eller skiftes ut. Få en kvalifisert servicetekniker til å tilbakestille oksymeteret i samsvar med institusjonens standardverdier, og følg instruksjonene i N-600x servicehåndbok. Merk! Dersom vekselstrømsvelgeren på oksymeterets bakpanel ikke stemmer med vekselstrømskilden, kan oksymeteret kjøre på batteri selv om det er koblet til en vekselstrømkilde. Dette vil til slutt føre til en lavprioritetsalarm og en tent lavt batteriindikator. Pass på at spenningsvelgeren er satt til rett vekselstrømsspenning. Lavt batteri-indikatoren tennes og en lavprioritetsalarm utsendes når det gjenstår strøm til cirka 15 minutters overvåkingstid i batteriet. Se Tabell 5 for en beskrivelse av lavt og kritisk lavt batterinivå. Når batterikapasiteten når en kritisk tilstand for lavt batteri, blinker lavt batteri-indikatoren og en høyprioritetsalarm høres i omtrent ti sekunder før oksymeteret slås av. Fjern alarmen for lavt batteri ved å trykke på tasten ALARM AVSLÅTT. Lavt batteriindikatoren og skjermmeldingen vil fortsatt vises. Fjern lydalarmen ved å koble oksymeteret til en vekselstrømkilde. Lavt batteri-indikatoren forblir tent så lenge det er lav spenning på batteriet. Er oksymeterets bakgrunnsbelysning slått av under en lavt batteri-tilstand, kan lyset ikke slås på igjen før oksymeteret blir koblet til en vekselstrømkilde. Merk! Ettersom batteriet brukes og opplades over tid, kan tidsperioden fra lavt batteri-alarmen utsendes og til oksymeteret slås av, reduseres. Starte opp oksymeteret Strømkrav Forsiktig Hvis en indikator eller et displayelement ikke lyser når pulsoksymeteret er slått på, må du ikke bruke pulsoksymeteret. Kontakt heller en kvalifisert servicetekniker, din lokale Nellcorrepresentant eller Nellcors avdeling for teknisk service. 34 Brukerhåndbok

35 Starte opp oksymeteret Forsiktig Under POST (rett etter oppstart) skal det kontrolleres at alle indikatorer tennes og alle skjermelementer slås på, og at pulsoksymeterets høyttaler utsender en sekvens av tre stigende toner. Etter at POST-prosessen er fullført, må du verifisere at én enkelt ett-sekunds tone utsendes. Før oksymeteret brukes i en klinisk situasjon, må det verifiseres at oksymeteret er trygt og at det virker skikkelig. Verifiser at det virker riktig ved hver oppstart ved å følge prosedyren under. Power-On Self-Test (POST) (selvtest ved oppstart) Ved oppstart utfører OxiMax N-600x pulsoksymeter en selvtest (power-on self-test (POST)) som tester oksymeterets kretsløp og funksjoner, og deretter går til standardskjermbildet. Med en sensorkabel og en OxiMax pulsoksymetersensor tilkoblet er enheten klar til å registrere pasienttrenddata. Merk! Fysiologiske betingelser, medisinske prosedyrer eller ytre agenter som dysfunksjonell hemoglobin, arterielle fargestoffer, lav perfusjon, kraftig pigmentering og eksternt påførte fargeagenter som neglelakk, hårfarge eller brunkrem kan forstyrre oksymeterets evne til å oppdage og vise målinger. Starte opp oksymeteret Bruk ikke pulsoksymeteret dersom du ikke hører noen POST bestått-tone. Kontakt heller Nellcors tekniske serviceavdeling eller din lokale Nellcor-representant. Kontroller at høyttaleren ikke blokkeres. Ellers kan det hende at lydalarmer ikke kan høres. Merk! I tillegg til å være en bekreftelsesverifikasjon for POST, brukes POST bestått-tonen også som en hørbar bekreftelse på at høyttaleren fungerer korrekt. Alarmvarsler vil ikke kunne høres dersom høyttaleren ikke fungerer korrekt. 1. Slå på oksymeteret ved å trykke på PÅ-/STANDBY-tasten. 2. Kontroller at alle indikatorer på frontpanelet tennes i omtrent to sekunder. 3. Følg med på LCD-skjermen for POSTs sprutskjerm, som vises i omtrent fem sekunder. Brukerhåndbok 35

36 Drifte oksymeteret 4. Lytt etter tre stigende toner og deretter et ett-sekunders pip, som indikerer at høyttaleren fungerer riktig og at selvtestene ved oppstart er fullført på en vellykket måte. Figur 15. POST Splash Screen for Firmware Version Merk! Fastvareversjonen vist ovenfor er bare et eksempel. Kontroller oksymeterets gjeldende installerte fastvareversjon og registrer den før du kontakter teknisk assistanse. Ha det alltid tilgjengelig når du kontakter Nellcors avdeling for teknisk service eller en lokal Nellcorrepresentant for teknisk assistanse. Hvis oksymeteret registrerer et internt problem under POST-prosessen, vil en feiltone utsendes og oksymeteret vise en feilkode (EEE) og tilhørende nummer. Se Feilsøking, side 105. Figur 16. Feiltilstandsskjermbilde, batterifeil Merk! Fysiologiske betingelser, medisinske prosedyrer eller ytre agenter som kan forstyrre monitorens målinger, omfatter dysfunksjonell hemoglobin, arterielle fargestoffer, lav perfusjon, kraftig pigmentering og eksternt påførte fargeagenter som neglelakk, hårfarge eller brunkrem. Automatisk stopp og avstengning av strømmen Automatisk stopp Når alle følgende betingelser er tilstede i 15 minutter, vil OxiMax N-600x pulsoksymeter automatisk slås av. Oksymeteret går på batteristrøm. Ingen knapper er blitt trykket. Ingen puls er registrert (for eksempel når en pasient ikke er koblet til OxiMax pulsoskymetersensoren eller sensoren er koblet fra oksymeteret). Ingen aktive alarmer (bortsett fra lavt batteri eller en ikke-korrigerbar feil). 36 Brukerhåndbok

Brukerhåndbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoksimeter. OxiMax TM Technology

Brukerhåndbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoksimeter. OxiMax TM Technology Brukerhåndbok Nellcor TM OxiMax N-600x pulsoksimeter OxiMax TM Technology COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og positive results for life er registrerte varemerker tilhørende Covidien AG i USA

Detaljer

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker for Nellcor Puritan Bennett Inc eller et tilknyttet selskap.

Detaljer

Brukerhåndbok. Nellcor Overvåkningssystem for pasientrespirasjon ved sengen

Brukerhåndbok. Nellcor Overvåkningssystem for pasientrespirasjon ved sengen Brukerhåndbok Nellcor Overvåkningssystem for pasientrespirasjon ved sengen COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og positive results for life er registrerte varemerker tilhørende Covidien AG i USA

Detaljer

Pulsi-ossimetro Manuale d uso CMY

Pulsi-ossimetro Manuale d uso CMY Ops_Italian_cover.ai 3/3/06 14:34:39 Pulsi-ossimetro Manuale d uso C M Y CM MY CY CMY K Denne ISM-enheten samsvarer med kanadiske ICES-001. Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 Canada. Nellcor

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Håndbok for hjemmebruk

Håndbok for hjemmebruk TM Nellcor bærbart SpO 2 -overvåkningssystem (PM10N) Håndbok for hjemmebruk 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og Nellcor er varemerker registrert i USA og internasjonalt, og som

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning. Nellcor SpO 2 pasientovervåkningssystem ved sengen

Bruksanvisning. Nellcor SpO 2 pasientovervåkningssystem ved sengen Bruksanvisning TM Nellcor SpO 2 pasientovervåkningssystem ved sengen 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logo og Nellcor er registrerte varemerker for Covidien llc. i USA og/eller internasjonalt.

Detaljer

Håndbok for hjemmebruk

Håndbok for hjemmebruk TM Nellcor SpO 2 pasientovervåkningssystem ved sengen PM100N Håndbok for hjemmebruk COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og «positive results for life» er registrerte varemerker tilhørende Covidien

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:03 02 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON:30 04 03 23.03.01 ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING BESKRIVELSE 1 1. Visningsenhet (LED-type) E-BIKESYSTEMENE e-bikesystemet er

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer