Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen"

Transkript

1 Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Dolmsundet Hotell, Hitra Tid: 4. og 5. juni 2015, Til stede: Agdenes kommune: Hans B. Meland, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flåmo, Svanhild Mosebakken (dag 1) Hemne kommune: Ståle Vaag, Svein Johnny Forren Hitra kommune: Ole L. Haugen, Tom Skare (dag 2), Dag Robert Bjørshol (dag 1) Meldal kommune: Ingen Orkdal kommune: Gunnar H. Lysholm, Steinar Gaustad, Anja Tjelflaat Rennebu: Ola T. Lånke, Marit Bjerkås Rindal: Ola T. Heggem, Line Flåtten Skaun: Bjørn Hammer, Lars Arne Pedersen Snillfjord: Anders P. Krokstad, John Lernes Fylkesmannen: Ingen Sør-Trøndelag fylkeskommune: Eistein Guldseth (dag 2) Fagforbundet: Bente Fagerli, Heidi Olsen Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (referent) Innledere: Kruse Larsen AS: Jan-Erik Larsen Sør-Trøndelag fylkeskommune: Knut Sundet Sør-Trøndelag fylkeskommune: Gaute Dahl Telenor: Bjørn Amundsen, Pål Henrik Lukashaugen Regionrådsmøtet startet på hurtigbåtterminalen på Sandstad. Vi fikk først en orientering om Ægir og Kystmuseet. Deretter ble deltagerne fraktet ut med båt til visningsanlegget på Hemnskjela. Denne bolken ble avsluttet med en omvisning på det nye næringsområdet på Jøstenøya. Sakliste 1: Innkalling og sakliste. Kommentarer til sakliste: Sak om strategisk næringsplan ble amputert fordi Ove Snuruås har meldt forfall. Sak om vindkraft blir også amputert fordi Statkraft har vedtatt å ikke investere i vindkraft i vår region. Innkalling og sakliste ble godkjent 2: Ordfører Ole L. Haugen ønsket velkommen og viste en film som lagd for å promotere Hitra. Han gikk også gjennom den generelle utviklingen på Hitra. 3: Jan-Erik Larsen: Tidligere statssekretær og pressemann, nå ansatt for å utvikle næringslivet på Nordmøre. Tema for innlegget er Orkdalsregionen sett fra Nordmøre. Hans presentasjon blir lagt ut på Kom vekst og Nordmøre næringsråd skal slå seg sammen. Han gikk gjennom den store endringen Norge gjennomgår for tiden i folkeforflytning. Distriktene tømmes og Osloregionen øker. Han gikk gjennom hva en region er: Et region må ha et klart senter (nav). Regionen må ha enten relasjonelle, kulturelle og formelle bindinger for å holde sammen.

2 Hva er en hverdagsregion? Pendling. Damvad har lagd kart som synliggjør pendlingen i Møre og Romsdal. Tre regionsenter som ikke har pendling mot hverandre. De tre har hvert sitt omland. Hans råd er bli enige om hva som skal være regionsenter. Kristiansund har hatt blikket vendt mot verden og ikke vært seg bevisst sitt omland. Kristiansund har hatt et vanskelig forhold til høyere utdanning. Og har gått glipp av å få disse institusjonene til byen. Kristiansund har gått i oppløsning som regionsenter. Hans mening er at Orkdalsregionen er en samling kommuner og ikke en region. Kanskje kan Vest-Trøndelag og Nordmøre bli en motvekt mot Trondheim? Kanskje burde Nordmøre og Orkdalsregionen sette seg ned sammen og diskutere en felles fremtid? Utfordringer videre: Hva vil vi utrette sammen? Hva gjør oss til en region? Hvor gode felles mål har vi? Hvor forpliktende er de? Hva er vi villige til å ofre for hverandre? Hvilken byregion vil vi samarbeide for å utvikle? Hva er de tydelige, felles aktørene under fylkeskommunen og Trondheim, og over enkeltkommunene? Det er en global megatrend at folk bor i byer. Han mener det er viktigere å lage sterke regioner ennå flytte kommunegrenser. Momenter fra debatten: Burde kanskje Orkdalsregionen deles i to, indre og ytre del? Hva kan vi gjøre med befolkningsutviklingen? Vil utvikling av sterke regionsentra føre til ytterligere avfolkning i distriktene? Kan dette være en målkollisjon? Værnesregionen ligger i to fylker, og til tross for dette er de av de regionene i vår del av landet som har lyktes best. Rindal understreker at deres tilhørighet er mot Trøndelag. Surnadal har ikke greid å ta en posisjon som regionsenter. Flere som tar til orde for å dele opp Orkdalsregionen. Vi burde ha et sterkt fellesskap opp mot sentrale myndigheter. Man greier ikke å skape en regionen bare fordi man har et fellesskap i saker Hvem har egentlig definert størrelsen på Orkdalsregionen? Statlige arbeidsplasser burde være noe å slåss for for Orkdalsregionen

3 5: Samferdsel. Knut Sundet og gaute Dahl fra Sør-Trøndelag fylkeskommune Se her for presentasjoner: Viktig at Orkdalsregionen er på banen med innspill transportplan for fylkesveiene. 6: Telenor: Bjørn Amundsen Telemarkedet har endret seg dramatisk og er i konstant endring. 70 prosent økning i trafikken hvert år og 10 prosent økning i pris. 99 prosent har mobildekning hjemme 93 prosent har 3G-dekning hjemme 86 prosent har 4G dekning hjemme Innen 2020 skal Norge ha samme dekning på 4G som det er på 2G i dag. Hvis det ikke hadde vært konkurranse i markedet hadde ikke kundene fått det tilbudet Norge har på mobildekning i dag. I løpet av 2015 skal mer enn 95 prosent ha tilgang til 4G hjemme. -- Dagen ble avsluttet med middag på Hopsjøbrygga og en orientering om stedet ved Tom Skare. Dag 2 Innspill til sakliste: Følgende ble spilt inn under eventuelt: Ta en runde på kommunereformen Innspill om ny løsning for Klettkrysset Berit Flåmo og innspill om dannelse av regionalt friluftsråd 7: Valg på samferdselsrepresentant i AU Ståle Vaag ble innvalgt i AU med ansvar for samferdsel. 8: Årsmelding og regnskap godkjent. 9: Vindkraft: Statkraft har besluttet å ikke investere i utbygging av vindkraft i Midt-Norge. Ordfører i Snillfjord Anders Krokstad sa at dette kom som lyn fra klar himmel og de hadde ikke fått noen indikasjoner på at prosjektet ikke skulle realiseres. Vi ender opp med å finansiere vindkraftutbygging i Sverige. Det er ikke unaturlig at regionrådet har en mening om det som Har skjedd. Lars Arne Pedersen: Vi bør fokusere på leveringssikkerheten i nettet og gi et tydelige utsagn om dette. Lånke: Tror ikke siste ord er sagt i denne saken, men vanskelig å ha noen klar formening om hva som har skjedd i denne saken.

4 Heggem: Oppfordrer at AU og ordfører i Snillfjord følger opp vindkraftsaken. Haugen: Ta kontakt med Fosen regionråd om en felles uttalelse. Oppfordrer til at Trønderenergi innkaller til et eiermøte. Krokstad: Hvordan vil Trønderenergi vurdere sine egne prosjekter i Sarepta? Er veldig nysgjerrig på hva Trønderenergi vil gjøre fremover. Flåmo: Samkjøre seg med Fosen regionråd om en uttalelse. Heggem: Avgjørende for regionrådet at vi uttaler oss denne saken. Usikker på hva som ligger i denne saken. Har en følelse av at dette er storpolitikk. Ønsker at regionrådet skal være en sentral aktør i dette. Haugen: Burde vi oppfordre til en forsering av veiprosjekt for å utnytte ledighet i anleggsbransjen ved bortfallet av vindkraftutbyggingen? Lånke: Det skal investeres 16 mrd i E6. Er av den grunn ikke så bekymret for anleggsbransjen. Haugen: Daglig leder i regionrådet samordner en uttalelse sammen med Fosen regionråd. 10: «Salmon Region», presentasjon ved Ole L. Haugen Ole L. Haugen: Vi har latt andre ta identiteten og eierskapet til vindkraftutbyggingen. Bruker dette som en illustrasjon på at vi ikke er synlig. Fosen har egen journalist som dekker fra NRK. Synes at lokalmedia fatter liten interesse for det vi holder på med. Haugen gikk gjennom en presentasjon med tittelen Salmon region. Hva er limet og blodåra i Orkdalsregionen? Lakseveien Fv714 fra Frøya til Berkåk. The Salmon Road. «Den gyldne beinvei». Veikrysset på Berkåk er viktig for Orkdalsregionen. Ola T. Heggem: Skal vi fortsatt være et regionråd så må vi være noe utenom å møtes fire ganger for året. Ikke enkelt å få med vegvesenet når det gjelder skilting. Vi må evne å se veikorridorer. Rindal jobber med en ommklassifisering av Fv65. Heggem støtter tankene Haugen delte gjennom sin presentasjon. Ola.T. Lånke: Støtter tankene i presentasjonen av Haugen. Må være en dypere mening med lakseveien enn at det bare fraktes oppdrettskals der, men at veien går langs elva og at begrepet gis en dypere mening. Han oppfordere regionrådet til å ta opp konflikten mellom vill- og oppdretslaks. Ståle Vaag: Er vi for passive og venter at medias skal ta kontakt med oss? Det vil bli et eiermøte i Trønderenergi mellom 16. juni og 2. juli. Tom Skare: Kan ikke forvente at pressen dukker på møter for å finne saker. Media forventer mest mulig ferdigspikra saker. Man må bestemme seg for noen saker man ønsker å fronte. Anja Tjelflaat: Bra å ta tak i veier og at man står sammen om det. Burde være en suksesshistorie å ta tak i dette med laksen hvis man greier å enes om det. Lånke: Kanskje er det like greit at vi ikke har vært for synlig i media med den historien vi har? Heggem: Vi må fremstå som en viktig aktør skal vi nå frem i media. Vi er nå den regionen vi er, men vi har mye til felles også. Bjørn Hammer: Hva har jeg fått ut av å stille på møter? Gode temaer og foredragsholdere. En styrke for oss at vi kommer med fellesuttalelser. Heggem: Fredagsmøtene i regionrådet kan fort bli hektisk. Viktig meg todagersmøter.

5 Lysholm: Hva med å lage en felles kulturkalender for Orkdalsregionen på hjemmesiden vår? Havn på Hitra og Orkanger, burde lage innspill til media. Viktigste blir kanskje å skaffe mer arbeidskraft til regionen. Kampen om kompetansen blir viktig. Lars Arne Pedersen: Sende ut en melding om at vi er bekymret for energisituasjonen. Lage en sak på hjemmesiden om kronikken. Tom Skare: Bør lage saker på forhånd før regionrådsmøte sånn at man får oppmerksomhet. Daglig leder viste muligheter for å finansiere opp næringsfond. 11: Eventuelt Klettkrysset: Lars Arne Pedersen viste frem løsningen for Klettkrysset. Uttalelse sendes vegvesenet, samferdselsdepartementet og fylkeskommune. Dette ble enstemmig vedtatt. Friluftsråd: Innspill fra Berit Flåmo om vi burde lage et friluftsråd for Orkdalsregioen. Lage et felles informasjonsopplegg på dette. Evt søke midler fra fylkeskommunen. Daglig leder følger opp dette. Anja: Viktig at det følger en stillingsressurs med dette. Blir synliggjort på en positiv måte. Lars Arne: Skaun er medlem i Trondheimsregion friluftsråd og føler de har fått veldig mye ut av dette. Berit: Vil AU ta tak i debatten som har vært på dette møtet? Ber AU om å vurdere hvilke dager vi legger regionrådsmøter på.

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Hemne Hotell Tid: 7. februar 2014, 1000-1500 Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flaamo, Beathe

Detaljer

Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING

Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING Styret i Orkladal Næringsforening (2013 2014): Fra venstre: Arve Slørdahl, (Salvesen & Thams) styremedlem Marit Fuglem Høgli (Admento AS) styremedlem Morten

Detaljer

Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner

Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Eksplorativ undersøkelse Bestilt av Nordland fylkeskommune Reputation in Mind AS Store Nørve 16B 6009 Ålesund Mobil: 928 03 307 E-post: odd.harald@repmind.no

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA FROSTATING Levanger 01.04.03 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Gerd Janne

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer