SAMEIET KURLANDSÅSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEIET KURLANDSÅSEN"

Transkript

1 SAMEIET KURLANDSÅSEN INNKALLING Ekstraordinært Sameiermøte avholdes ONSDAG 24 JUNI 2009 kl på Til behandling: GRENDEHUSET 1. Konstituering. a) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. b) Valg av referent. c) Navnefortegnelse. d) Valg av to personer til å skrive under protokollen. 2. Sak til behandling er: Utskifting av vinduer og -/terrassedører i Sameiet. Som vedtatt på ordinært sameiermøte i april 2008 har styret nå innhentet anbud på utskifting av vinduer og -/terrassedører i Sameiet. Styret har i den forbindelse inngått avtale med OBOS prosjekt om å bistå i prosjektering, utforming, innhenting og vurdering av anbud samt byggeledelse om utskifting blir vedtatt. Styret har tidligere sendt ut registreringsskjema hvor de resp. sameiere har innmeldt egne vindus-/dør utskiftinger, som et ledd i å få en total oversikt over aktuelt utskiftingsbehov. I tillegg er det gjort en fysisk sjekk for avklaring av innfestingsmetode på eksisterende vinduer. Det ble sendt ut anbudsforespørsel til totalt 4 større firma, utformet som en totalentreprise. Tre anbud kom inn. Det ble forespurt om utskifting av alle vinduer, -/terrassedører samt pris på etablering av skyvedør mot /terrasse og pris på inngangsdør. Det er forespurt på to alternative vindustyper- toppsvingte (s.k.husmorvindu) og side-/bunnhengslet tilsvarende de vi har i dag. (svinger innover). Vinduer og dører leveres ferdig malt, røde utvendig hvite innvendig. For videre informasjon se vedlagte saksdokumenter. Brosjyrer på vinduer/dører vil bli fremlagt på sameiermøtet. Beslutning vedr. utskiftingen krever 2/3 flertall blant fremmøtte sameiere. For styret Odd Asskildt Leder 1

2 Vindusutskifting. Bakrunn Bakrunn for vedtak om innhenting av anbud på utskifting av vinduer og -/terrassedører er bl.a. at: b. disse er fra opprinnelig byggetid (1978) c. vi har erfart en del vannlekkasjer ved/gjennom vinduene d. glassene har en isoleringsgrad som er vesentlig lavere enn dagens vinduer e. flere har i dag punkterte glass i sine vinduer f. -/terrassedører er slitte og gir dårlig isolering g. forenkling for den enkelte ved at dette går i styrets regi h. gunstigere tilbud på vinduer / dører ved stort antall i. sikrer at bygnings fasader blir enhetlige (like) j. fleksibilitet ved å ta hele eller deler over husleie k. alt blir gjort av solid entreprenør med kyndige håndtverkere og garanti/ kontroll :::::::::::::::::::::::::::::::: Anbud er innkommet fra følgende firma: - Vindu entreprenøren AS - DVS AS Entreprenøren - Brødrene Tohje AS Mellom høyeste og laveste anbud var differensen ca. 2,5 mill kroner. Tilbudene har vært nøye vurdert, og styret slutter seg til OBOS prosjekt sin anbefaling om å gå i videre forhandlinger med laveste tilbyder som er DVS Entreprenøren AS, dersom forslag om utskifting av vinduer og dører blir vedtatt. Dette firma har lang erfaring med tilsvarende rehabiliteringer. Styret har hatt møte med Sameiets bankforbindelse, DNB Nor, vedr. mulighet for lånefinansiering av rehabiliteringen. Ytterligere avklaring vedr. lånebeløp og betingelser må foretas etter et evtl. vedtak, da beløpsstørrelse er avhengig av valgt forslagsalternativ. Det er fra bankens side per i dag antydet en lånerente på 5-6 %. Det er likeledes innhentet enhetspriser på etablering av skyvedør fra stue til /terrasse samt hovedinngangsdør. Etablering av skyvedør medfører kostnad for byggeanmeldelse (pga. fasadeendring), som fordeles på aktuelle sameiere. Kostnad beløper seg til Kr per berørt husrekke. (Kommer i tillegg til enhetsprisen) Mottatte priser er: Hovedinngangsdør type Nordan Demontering av eksisterende, sette inn ny Kr inkl. mva Etablering av skyvedør, type Lian, bredde 2,99 m Ved forsterkning til skifte av skyvedør er det beregnet synlig limtredrager i dimensjon inntil 115 x 300 mm Kr inkl. mva (Ved etablering av skyvedør utgår evtl. skifte av fast stuevindu og -/terrassedør) 2

3 Styret fremmer følgende forslag til sameiermøtet. Forslag 1 - Utskifting Sameiermøtet vedtar å skifte ut: - Alle vinduer i teglstensfasaden unntatt de vinduer som sitter i sameieres egne utvidelser på terrasser samt hybelleilighets sovealkove. - i kroken ved inngangsdør (B-E leil.) Utskifting av øvrige vinduer og /terrassedører er frivillig, men anbefales tatt sammen med foreslått utskifting, da dette vil bli billigere enn å ta dette ved en senere anledning. De sameiere som ønsker disse vinduer/dører må bestille dette ved å fylle inn bestillingsskjema i vedlegg 1 og levere dette til styrets leder senest søndag 28 juni (som er siste frist for å få disse vinduer/dører inkludert i Sameiets felles bestilling.) Forslag 2. Ved et evtl. vedtak om skifte av vinduer foreligger 2 alternative vindusløsninger. a) Toppsvingte b) Bunn-/sidehengslet Ved valg av toppsvingt utførelse vil det ikke være mulig å montere opp igjen eksisterende utvendige persienner. Evtl. nye persienner er ikke inkludert i prosjektet. Styret vil imidlertid innhente enhetspris på demontering og remontering av eksisterende persienner fra entreprenøren, slik at dette kan bestilles av den resp. sameier. Sameiermøtet bes stemme over ønsket vindusløsning. Avgjørelse om løsning baseres på simpelt flertall. Forslag 3. Ved et evtl. vedtak om skifte av vinduer/-/terrassedører foreslår styret følgende finansieringsform. 100 % finansiert via lån gjennom Sameiet og nedbetaling via felleskostnad 70 % nedbetaling via felleskost og 30 % som kontantbetaling 30 % nedbetaling via felleskost og 70 % som kontantbetaling 100 % kontantbetaling Forslag 4. Styret gis mandat til å inngå låneavtale med DNB Nor på vegne av Sameiet oppad begrenset til Kr. 7,0 mill. Likeledes gis styret mandat til, om nødvendig, stille i pant Sameiets garasjeanlegg på Gnr. 83 Bnr.300 Seksjonsnr

4 Forslag 5. Ved vedtak om utskifting av vinduer/dører bemyndiges styret til å gå i videre og avsluttende forhandlinger samt inngå kontrakt på vegne av Sameiet med DVS AS Entreprenøren. (Ref. enhetspriser etc. på side 7) Dersom kostnadsnivå blir vesentlig endret pga. endret volum i forhold til anbudets volumberegning vil styret innkalle til nytt sameiermøte. Forslag 6. Dersom ikke utskifting (forslag 1) blir vedtatt, foreslår styret at den enkelte sameier selv skifter vinduer/dører når de ønsker, men at slik utskifting kun skal foretas utifra etablerte krav og retningslinjer utarbeidet av styret. Sameier skal på forhånd innhente styrets godkjennelse for slik utskifting. Forslag 3 skal da stemmes over i denne forbindelse, og resultat innarbeides i styrets krav/retningslinjer for utskifting. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4

5 Kostnader Enhetskostnader for de to type vinduer sees på side 7. Kostnader er basert på tall fra DVS AS Entreprenøren.. Det tas forbehold om at enhetskostnader kan endres (økes) dersom antall vinduer/dører i en evtl. bestilling reduseres sterkt fra tilbudt volum. Da det vil være litt ulike alternativ, avhengig av utbygninger etc. må den enkelte sameier selv legge sammen de ulike enhetskostnader for sin leilighet. I tillegg til denne summen vil det komme en fordelt kostnad som dekker prosjektering, byggeledelse, administrasjon, rigging etc. som vil beløpe seg til ca. kr for 4-roms leilighet og ca. Kr for hybel. A. Kostnadseksempler. Dette er kostnader for side-/bunnhengslede vinduer. Det tas forbehold om en evtl. økning av enhetskost dersom stor avstand mellom tilbudt og evtl. bestilt volum. Eksempel1 4 roms leilighet (ikke A-leil) vinduer ihht. forslag 1. i teglvegg Kr i teglvegg dobbelt str. Kr i krok Kr Stuevindu i teglvegg Kr Andel prosjektering/rigg etc. Kr Total ikke utbygd 4 roms leil. Kr Inkl. mva A-leilighet vinduer ihht. forslag 1 i teglvegg Kr i teglvegg dobbelt str. Kr i krok Kr Stuevindu i teglvegg Kr Stuevindu i teglvegg egen utvidelse Kr Andel prosjektering/rigg etc. Kr Total ikke utbygd 4 roms leil. Kr Inkl. mva Basert på en lånerente på 6% og 15 års nedbetalingstid vil en 100% finansiering via lån gjennom Sameiet resultere i et tillegg til dagens felleskostnad på: For 4-roms leilighet (ikke A-leil) : Kr. 390 pr. mnd. For A-leilighet : Kr. 449 pr.mnd. En evtl. økning av bankrente vil da medføre endret måndelig tillegg. 5

6 Eksempel 2 Hybelleilighet med 2 vinduer mot samt dør: Balkongdør Kr faste vinduer mot Kr Andel prosjektering/rigg etc Kr Total for hybellleilighet Kr Inkl. mva Ikke utbygd 4 roms leilighet (ikke A-leil) i teglvegg Kr i teglvegg dobbelt str. Kr i krok Kr Stuevindu i teglvegg Kr Kjøkkenvindu mot /terrasse Kr Stuevindu mot /terrasse Kr Balkong/terrassedør Kr Andel prosjektering/rigg etc. Kr Total ikke utbygd 4 roms leil. Kr Inkl. mva Basert på en lånerente på 6% og 15 års nedbetalingstid vil en 100% finansiering via lån gjennom Sameiet resultere i et tillegg til dagens felleskostnad på: Hybellleilighet Kr. 238 pr. mnd. Ikke utbygd 4-roms øleil. (ikke A-leilighet) Kr. 567 pr. mnd En evtl. økning av bankrente vil da medføre endret måndelig tillegg. Eksempel 3 Ikke utbygd 4 roms leilighet (ikke A-leil) med skyvedør i teglvegg Kr i teglvegg dobbelt str. Kr i krok Kr Stuevindu i teglvegg Kr Kjøkkenvindu mot /terrasse Kr Skyvedør Kr Andel prosjektering/rigg etc. Kr Total ikke utbygd 4 roms leil. Kr Inkl. mva Basert på en lånerente på 6% og 15 års nedbetalingstid vil en 100% finansiering via lån gjennom Sameiet resultere i et tillegg til dagens felleskostnad på: Kr. 668 pr. mnd. En evtl. økning av bankrente vil da medføre endret måndelig tillegg. 6

7 Enhetspriser Enhetskostnader Side-/bunnhengslet vindu Kostnader inkl. mva. i teglvegg i teglevegg - A leilighet i trevegg (kroken) i teglveggdobbelt størrelse Stuevindu i teglvegg Stuevindu i teglvegg - egen utvidelse A -leil Kjøkkenvindu ut mot terrasse/ Fast stuevindu ut mot terrasse/ Balkongdør Stuevinduer i fasade ut mot P-plass (A-leil) 2 stk Store vinduer mot (hybel) 2 stk I tillegg til denne summen vil det komme en fordelt kostnad som dekker prosjektering, byggeledelse, administrasjon, rigging etc. For A-E leiligheter vil denne være på ca. Kr inkl. mva For hybelleiligheter vil denne være på ca. Kr inkl. mva Enhetskostnader Topphengslet vindu Kostnader inkl.mva Soveroms- Soveroms- Soveroms- Stuevindu i Stuevindu i Kjøkken- Fast Balkongdør Stuevinduer Store i vindu i vindu i vindu i teglvegg teglvegg - vindu ut stuevindu i fasade ut vinduer teglvegg teglevegg - trevegg teglvegg- egen mot ut mot mot P-plass mot A leilighet (kroken) dobbelt størrelse utvidelse A -leil terrasse/ terrasse/ (A-leil) 2 stk (hybel) 2 stk I tillegg til denne summen vil det komme en fordelt kostnad som dekker prosjektering, byggeledelse, administrasjon, rigging etc. For A-E leiligheter vil denne være på ca. Kr inkl. mva For hybelleiligheter vil denne være på ca. Kr inkl. mva 7

8 Generelt vedr. utskiftingen. Dette er basert på tilbud fra DVS AS Entreprenøren. Vinduer vil bli skiftet ved å stå inne i leiligheten. Dvs. det vil ikke bli benyttet utvendige stillaser. Vindus-/dørglass: N-tec lavenergi med U-verdi 1,2 Listverk (profilert- furu) leveres ferdig overflatebehandlet i farge NCS S 0502Y (hvit). Merke etter dykkerspiker og skjøter blir synlig. Listverk gjerdes i hjørner. Vinduer og dører leveres ferdig malte: røde utvendig hvite innvendig Balkong-/terrassedører leveres med innvendig låssylinder Leverandør grovrydder, men finrydding og vask er ikke inkludert Den resp. sameier må besørge forhold som fremkommer i leverandørens informasjons- og varslingsskriv. Forsinkelser iht etablert framdriftsplan forårsaket av sameiere/sameiet vil medføre tilleggskostnader Evtl. fjerning av persienner (innvendig- og utvendig) samt markiser er den resp. sameiers ansvar. Likeledes evtl. remontering av disse. Styret vil innhente enhetspriser for de-og remontering. Sameier må selv ta ned gardiner/gardinbrett som berøres av utskiftingen. Sameier må selv besørge flytting av møbler etc for å muliggjøre fremkommelighet Vinduer/dører leveres røde utvendig og hvite innvendig. Evtl. elektriske ledninger/installasjoner som berøres av utskiftingen er sameiers eget ansvar å fjerne/flytte. 8

9 SAMEIET KURLANDSÅSEN Bestilling av ekstra vinduer - dører. Jeg/vi bestiller herved. (Sett kryss) Skyvedør mot /terrasse Venstre.. /Høyre del til å skyve (sett innenifra stuen) Balkong-/terrassedør. Hovedinngangsdør Utskifting av kjøkkenvindu mot /terrasse.. Utskifting av fast stuevindu mot /terrasse. Utskifting av 2 stk faste vinduer mot for hybelleilighet. Utskifting av 2 stk. stuevinduer i A-leilighet mot øvre P-plass/Kurlandsåsen Kostnadene ønskes finansiert på følgende måte: (Sett kryss) 100 % finansiert via lån gjennom Sameiet og nedbetaling via felleskostnad..70 % nedbetaling via felleskost og 30 % som kontantbetaling..30 % nedbetaling via felleskost og 70 % som kontantbetaling.100 % kontantbetaling Kurland den:.. Sameiers navn:. Leilighet Underskrift: Utfylt skjema leveres styret v/odd Asskildt 57 E - senest søndag 28.juni

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører.

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. Dato: 30. desember 2002 FULLMAKTSAK 03/03 Direktør ved Bergen Bygg og Eiendom KF Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. BJSC BBE-1633-200000712-147 Hva saken

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I, avholdes torsdag 30.03.2006, kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer