HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Rådmann Øyvind Hauken, Tove Godtvassli (sekretær). Odd Magnus Rasmussen fra Teknisk Etat i 47/12. Sigmund Bjerk i sak 33/12. Godkjent Høyre har merknader om at også denne gang får de tilsendt sakspapirer i ettertid og at det ligger unødvendig mye papirer til sakene. Det var også denne gang mange saker. Ordfører har merknad til at tilleggsaker ble lagt ut sent mandag. Ordfører foreslår at sak 33/12 behandles først. Enstemmig vedtatt. Til orientering Ingen 32/12-52/12 og tilleggssak 53/12 behandles på dette møtet. Gunn Marit Nilsen fikk etter søknad fritak fra møtet fra kl Det vil si at hun fratrådte etter behandling av sak 46/12. Neste møte i Formannskapet avholdes i Hamningberg. Administrasjonsstyret ble utsatt da det er streik i kommunal sektor. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/12 12/211 REGNSKAPSRAPPORT PR /12 11/462 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK 34/12 12/87 RESERVEAGGREGAT BÅTSFJORD HELSESENTER OG PUMPESTASJON I PRESTEGÅRDBAKKEN 35/12 12/432 FORSKOTTERING AV MIDLER TIL ASFALTERING SKOLEGATA 36/12 11/791 ANTAKELSE AV ASFALTENTREPRENØR OG ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I /12 12/408 MASSEUTTAK STORHOLMEN 38/12 12/282 UNG JOBB /12 12/415 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET 40/12 12/414 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING KIRKEBUDSJETTET 41/12 12/356 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING - IT AVDELING LISENSER PÅ MICROSOFT OFFICE 42/12 12/344 EKSTRABEVILLING TIL UTVIDET AVLASTNINGSTILBUD I PU - BOLIGEN 43/12 12/345 EKSTRABEVILLING TIL REVIDERTE AVTALER MED BÅTSFJORD SERVICE 44/12 12/416 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL RUSPROSJEKTET møteleder sekretær Side 2

3 47/12 12/319 SØKNAD OM TILDELING AV TOMTER 48/12 12/417 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/ MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER /12 12/418 VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER /12 12/419 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE /12 12/420 VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 52/12 12/325 GODKJENNING AV PROTOKOLL 53/12 12/455 SØKNAD TIL FISKERIFONDET møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 32/12 Emnekode: 212 REGNSKAPSRAPPORT PR Foreløpig regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering. Innstilling enstemmig vedtatt. Foreløpig regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering. Sak nr.: 33/12 Emnekode: L05 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK Foreliggende detaljplaner og tegninger for torget følges og ferdigstilles, med unntak av det store glassbygget som utgår. Detaljplaner og tegninger av det utvidede pumpehuset må tilpasses et torg uten det store glassbygget. Det inngås kontrakt med Pir II om å sluttføre planarbeidet og utarbeide nye anbudsdokumenter i samsvar med dette. Arbeidet med utvidelse av pumpehuset og opparbeiding av uteområdet utføres tidligst mulig, helst i løpet av 2013, etter en ny utlysning på Doffin. Sist vedtatte økonomiplan sin bevilgning på 10 millioner kroner i 2013 brukes til å fullføre uteområdet og utvide pumpehuset. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Vedtaket i kommunestyret den sak 3/12 opprettholdes. Tilleggsforslag fra H v/morten Andersen: Det utarbeides en driftsplan for området med budsjett og beskrivelse av ansvar. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra Høyre settes opp mot forslag fra BAP med tilleggsforslag fra Høyre. Forslag fra BAP med tilleggsforslag fra Høyre enstemmig vedtatt. Vedtaket fra kommunestyret den sak 3/12 opprettholdes. Følgende arbeid skal gjennomføres/fullføres i 2012: møteleder sekretær Side 4

5 Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden fullføres Utsetting/montering av flytebryggen (Båtsfjord havn sitt ansvar) Planering av torget (egne maskiner brukes) Pumpehuset utvides med lager, vannuttak, strømuttak og offentlige toaletter. Dette skal være universelt utformet. Arkitekt kan brukes til tegning av dette. Bygg- og industriservice meddeles snarest skriftlig om at deres anbud fra 2010 likevel ikke fører til noen kontrakt da kommunestyrets budsjettvedta ikke gir mulighet for å gjennomføre de planlagte arbeidene. Det utarbeides en driftsplan for området med budsjett og beskrivelse av ansvar. Sak nr.: 34/12 Emnekode: 614 Saksbehandler: Ove Arnesen RESERVEAGGREGAT BÅTSFJORD HELSESENTER OG PUMPESTASJON I PRESTEGÅRDBAKKEN Båtsfjord kommune v/teknisk sjef inngår kontraktsforhandlinger med firma Haugsnes Elektro AS, Båtsfjord iht. inngitt tilbud datert Dersom Båtsfjord kommunen ikke kommer til enighet med Haugsnes, vil kommunen prøve å få i stand forhandlinger med firma Elektro Team AS, Honningsvåg. Det nye nødstrømsaggregatet plasseres i eksisterende aggregatrom på Helsesentret. Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutse: Tiltaket finansieres innenfor en total investeringsramme på 2,5 millioner kr., i følgende prioriterte rekkefølge: - Salg av gammelt aggregat - Gjenstående ubrukte lånemidler for tiltaket - Lån Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune v/teknisk sjef inngår kontraktsforhandlinger med firma Haugsnes Elektro AS, Båtsfjord iht. inngitt tilbud datert Dersom Båtsfjord kommunen ikke kommer til enighet med Haugsnes, vil kommunen prøve å få i stand forhandlinger med firma Elektro Team AS, Honningsvåg. Det nye nødstrømsaggregatet plasseres i eksisterende aggregatrom på Helsesentret. møteleder sekretær Side 5

6 Tiltaket finansieres innenfor en total investeringsramme på 2,5 millioner kr., i følgende prioriterte rekkefølge: - Salg av gammelt aggregat - Gjenstående ubrukte lånemidler for tiltaket - Lån Sak nr.: 35/12 Emnekode: Q04 FORSKOTTERING AV MIDLER TIL ASFALTERING SKOLEGATA Båtsfjord kommune forskotterer inntil 1 million kroner i 2012 for å betale asfaltering av Skolegata fra Toppen til kryss Gamle kirkegårdsvei. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Finnmark fylkeskommune om dette. Det er en forutsening av Finnmark fylkeskommune skal betale tilbake så tidlig som mulig i 2013, fortrinnsvis innen Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Dette finansieres av investeringsfond ved avslutning av likviditetsreserven. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune forskotterer inntil 1 million kroner i 2012 for å betale asfaltering av Skolegata fra Toppen til kryss Gamle kirkegårdsvei. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Finnmark fylkeskommune om dette. Det er en forutsening av Finnmark fylkeskommune skal betale tilbake så tidlig som mulig i 2013, fortrinnsvis innen Dette finansieres av investeringsfond ved avslutning av likviditetsreserven. Sak nr.: 36/12 Emnekode: Q04 Saksbehandler: Ove Arnesen ANTAKELSE AV ASFALTENTREPRENØR OG ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I møteleder sekretær Side 6

7 Det inngås kontraktsforhandling med firma Veidekke AS, Alta for perioden med opsjon på forlengelse. Tidligere vedtatt asfaltplan for 2012 følges; med unntak av asfaltering av fortau Foma (Skogholmvegen) som flyttes frem til utførelse i Vei fra kryss holmen (forbi ungdomsklubben) og til kryss Polarklipp flyttes fra 2013 til Asfalteres der behovet er størst (ca. 300 mtr.) Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Forarbeider og asfaltering av skader etter legging av kabler og lignende skal dekkes av de ansvarlige. Endringsforslag fra Høyre: Opprettholder forslag fra møte i Teknisk styre Foreslår av det i planen for asfaltering av kommunale veier og plasser fjerner prosjektet med asfaltering av kommunale bygdeveier veien til Syltefjord. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP settes opp mot innstilling og endringsforslag Høyre: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Det inngås kontraktsforhandling med firma Veidekke AS, Alta for perioden med opsjon på forlengelse. Tidligere vedtatt asfaltplan for 2012 følges; med unntak av asfaltering av fortau Foma (Skogholmvegen) som flyttes frem til utførelse i Vei fra kryss holmen (forbi ungdomsklubben) og til kryss Polarklipp flyttes fra 2013 til Asfalteres der behovet er størst (ca. 300 mtr.) Forarbeider og asfaltering av skader etter legging av kabler og lignende skal dekkes av de ansvarlige. Sak nr.: 37/12 Emnekode: U24 Saksbehandler: Ove Arnesen møteleder sekretær Side 7

8 MASSEUTTAK STORHOLMEN Vedtaket i sak 5/11. Henstiller formannskapet å oppheve vedtaket fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Teknisk styre ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet legges fram for teknisk styre til neste møte. Endringsforslag til innstilling fra BAF v/geir Knutsen: Nytt 1. avsnitt: Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag Nytt 2. avsnitt: Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Avsnitt 3: Ingen endringer Avsnitt 4: Ingen endringer Avsnitt 5: Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Avsnitt 6 (nytt): Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Forslag fra Høyre: Opprettholder forslag fra møte i Teknisk styre den Foreslår at det etableres en oversikt over disponeringen av massen på Storholmen. Oversikten skal inneholde kostnader og inntekter ved bruk av denne massen. At det lages en plan for hvordan massen skal brukes, og tidsperspektiv på når den skal brukes. Avstemming: Forslag fra H: Falt 2 mot 3 stemmer. Falt ingen stemmer Forslag BAP: vedtatt 3 mot 2 stemmer. Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag møteleder sekretær Side 8

9 Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Sak nr.: 38/12 Emnekode: 412 Saksbehandler: May Bente Eriksen UNG JOBB 2012 Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler til Ung jobb Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Dette finansieres på følgende måte: 1. Søknad sendes omstillingsstyret 2. Hvis avslag, så dekkes dette av lønnsreserven. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler til Ung jobb Dette finansieres på følgende måte: 1. Søknad sendes omstillingsstyret 2. Hvis avslag, så dekkes dette av lønnsreserven. Sak nr.: 39/12 Emnekode: 153 møteleder sekretær Side 9

10 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET Det tilleggsbevilges kr til konto for opplæring/ kurs for kontrollutvalgets medlemmer. Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Innstilling enstemmig vedtatt. Det tilleggsbevilges kr til konto for opplæring/ kurs for kontrollutvalgets medlemmer. Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Sak nr.: 40/12 Emnekode: 153 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING KIRKEBUDSJETTET For 2012 tilleggsbevilger Båtsfjord kommune kr ,- til Båtsfjord menighetsråd. Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2013 øker tilskuddet til Båtsfjord menighetsråd fra kr til kr ,-. I tillegg bevilger Båtsfjord kommune for 2013 et beløp tilsvarende gjennomsnittlig lønnsøkning i % i kirkelig tariffområde i 2011 når det gjelder lønnspostene, og gjennomsnittlig økning i konsumprisindeksen i 2011 når det gjelder øvrige utgiftsposter. Kirkevergen utreder disse påslagene innen Denne ordningen videreføres for kommende år slik at det reelle tilskuddet (inkludert lønns- og prisstigning) til Båtsfjord menighetsråd opprettholdes på 2012-nivå. Dersom Båtsfjord menighetsråd ønsker å øke driftsnivået utover dette må de i utgangspunktet være forberedt på å skaffe nødvendige bevilgninger fra andre enn Båtsfjord kommune. Endringsforslag fra BAP v/geir Knutsen: 1. setning endres til: For 2012 tilleggsbevilger Båtsfjord kommune kr ,- til dekning av underskuddet for møteleder sekretær Side 10

11 Avstemming: Innstilling settes opp mot endringsforslag fra BAP. Innstilling falt 2 mot 3 stemmer. For 2012 tilleggsbevilger Båtsfjord kommune kr ,- til dekking av underskudet for Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2013 øker tilskuddet til Båtsfjord menighetsråd fra kr til kr ,-. I tillegg bevilger Båtsfjord kommune for 2013 et beløp tilsvarende gjennomsnittlig lønnsøkning i % i kirkelig tariffområde i 2011 når det gjelder lønnspostene, og gjennomsnittlig økning i konsumprisindeksen i 2011 når det gjelder øvrige utgiftsposter. Kirkevergen utreder disse påslagene innen Denne ordningen videreføres for kommende år slik at det reelle tilskuddet (inkludert lønns- og prisstigning) til Båtsfjord menighetsråd opprettholdes på 2012-nivå. Dersom Båtsfjord menighetsråd ønsker å øke driftsnivået utover dette må de i utgangspunktet være forberedt på å skaffe nødvendige bevilgninger fra andre enn Båtsfjord kommune. Sak nr.: 41/12 Emnekode: 153 Saksbehandler: Tove Godtvassli SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING - IT AVDELING LISENSER PÅ MICROSOFT OFFICE Det bevilges kr ,- for å dekke OVS leieavtale år 1. Pengene tas fra budsjettreserven. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Kostnadene fordeles på antall lisenser pr. ansvarsområde og gis tillatelse til at kostnadene tas fra de ulike ansvarsområder for inndekking av kostnadene i Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra BAP: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Kostnadene fordeles på antall lisenser pr. ansvarsområde og gis tillatelse til at kostnadene tas fra de ulike ansvarsområder for inndekking av kostnadene i Sak nr.: 42/12 Emnekode: 153 Saksbehandler: Anne Marte Libakken møteleder sekretær Side 11

12 EKSTRABEVILLING TIL UTVIDET AVLASTNINGSTILBUD I PU - BOLIGEN Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til avlastning i PU- boligen på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Innstilling enstemmig vedtatt Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til avlastning i PU- boligen på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Sak nr.: 43/12 Emnekode: 153 Saksbehandler: Anne Marte Libakken EKSTRABEVILLING TIL REVIDERTE AVTALER MED BÅTSFJORD SERVICE Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til kjøp av tjenester ved Båtsfjord Service på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Innstilling enstemmig vedtatt. Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til kjøp av tjenester ved Båtsfjord Service på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Sak nr.: 44/12 Emnekode: 153 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL RUSPROSJEKTET møteleder sekretær Side 12

13 Det tilleggsbevilges inntil kr ,- til rusprosjektet i Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Ledelsen i prosjektet pålegges å undersøke alle mulige alternative muligheter for økonomisk støtte til prosjektet. Administrasjonen må også utrede hvordan tiltakene i rusprosjektet kan videreføres med ingen eller sterkt redusert statsstøtte fra Endringsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Det tilleggsbevilges inntil kr ,- til rusprosjektet i Avstemming: Innstilling settes opp mot endringsforslag fra BAP: Endringsforslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Det tilleggsbevilges inntil kr ,- til rusprosjektet i Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Ledelsen i prosjektet pålegges å undersøke alle mulige alternative muligheter for økonomisk støtte til prosjektet. Administrasjonen må også utrede hvordan tiltakene i rusprosjektet kan videreføres med ingen eller sterkt redusert statsstøtte fra Sak nr.: 45/12 Emnekode: REVISJON AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Formannskapet har følgende innspill til det foreliggende utkastet til ny ruspolitisk plan: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Fremlagte utkast med innspillene fra kultur- og oppvekststyret den og helse- og omsorgstyre den vedtas. Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Fremlagte utkast med innspillene fra kultur- og oppvekststyret den og helse- og omsorgstyre den vedtas. møteleder sekretær Side 13

14 Sak nr.: 46/12 Emnekode: KOMMUNAL PLANSTRATEGI BÅTSFJORD KOMMUNE FOR Formannskapet har følgende innspill til Båtsfjord kommunes forslag til kommunal planstategi: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Vedtaket fra kommunestyret den sak 29/12 opprettholdes. Ny reguleringsplan for industriområde på Storholmen Nord skal utarbeides snarest mulig og senest innen Forslag fra Høyre v/gunn Marit Nilsen: Senest innen tas bort. Avstemming: Forslag fra BAP settes opp mot forslag fra Høyre. Forslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Formannskapet har følgende innspill til Båtsfjord kommunes forslag til kommunal planstategi: Vedtaket fra kommunestyret den sak 29/12 opprettholdes. Ny reguleringsplan for industriområde på Storholmen Nord skal utarbeides snarest mulig og senest innen Sak nr.: 47/12 Emnekode: Saksbehandler: Odd Magnus Rasmussen SØKNAD OM TILDELING AV TOMTER Saken legges frem uten innstilling. Det er enighet i formannskapet om at saken utsettes. møteleder sekretær Side 14

15 Saken utsettes. Sak nr.: 48/12 Emnekode: X42 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/ MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER 2016 For perioden velges følgende kvinne og mann fra Båtsfjord kommune som lagrettemedlemmer/ meddommere til Hålogaland lagmannsrett: Kvinne: Mann: Forslag: Kvinne: Elin Karlsen Mann: Leif Arne Viken Enstemmig vedtatt. For perioden velges følgende kvinne og mann fra Båtsfjord kommune som lagrettemedlemmer/ meddommere til Hålogaland lagmannsrett: Kvinne: Elin Karlsen Mann: Leif Arne Viken Sak nr.: 49/12 Emnekode: X42 VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER 2016 For perioden velges følgende 8 kvinner og 8 menn fra Båtsfjord kommune som meddommere for Øst-Finnmark Tingrett: møteleder sekretær Side 15

16 Kvinner: Menn: Eirin Eriksen, Aud Amundsen, Arna Karlsen, Svanhild Nergaard, Ann Karin Kristiansen, Bjørg Ryan, Solveig Lund og Solveig Zahl Johansen. Stein Kollstrøm, Leif Christian Antonsen, Alf Gunnar Sørensen, Per Magnus Sørensen, Torfinn Sørnes, Odd Arne Harjo, Jan Steinar Nylund og Jan Roger Eriksen. Enstemmig vedtatt. For perioden velges følgende 8 kvinner og 8 menn fra Båtsfjord kommune som meddommere for Øst-Finnmark Tingrett: Kvinner: Menn: Eirin Eriksen, Aud Amundsen, Arna Karlsen, Svanhild Nergaard, Ann Karin Kristiansen, Bjørg Ryan, Solveig Lund og Solveig Zahl Johansen. Stein Kollstrøm, Leif Christian Antonsen, Alf Gunnar Sørensen, Per Magnus Sørensen, Torfinn Sørnes, Odd Arne Harjo, Jan Steinar Nylund og Jan Roger Eriksen. Sak nr.: 50/12 Emnekode: X42 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE Følgende personer velges til jordskiftemeddommere i Båtsfjord kommune for perioden 1. januar januar 2017: Kvinner: Menn: Forslag: Kvinner: Menn: Bjørg Ryan, Ann Karin Kristiansen og Svanhild Nergaard Per Magnus Sørensen, Alf Gunnar Sørensen og Leif Christian Antonsen møteleder sekretær Side 16

17 Enstemmig vedtatt. Følgende personer velges til jordskiftemeddommere i Båtsfjord kommune for perioden 1. januar januar 2017: Kvinner: Menn: Bjørg Ryan, Ann Karin Kristiansen og Svanhild Nergaard Per Magnus Sørensen, Alf Gunnar Sørensen og Leif Christian Antonsen Sak nr.: 51/12 Emnekode: 033 VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 2 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 3 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Som vararepresentant nr. 2 velges Anne Olavson Som vararepresentant nr. 3 velges Ståle Olsen Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 2 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Anne Olavson Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 3 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Ståle Olsen Sak nr.: 52/12 Emnekode: 515 GODKJENNING AV PROTOKOLL møteleder sekretær Side 17

18 Protokollen godkjennes. Innstilling enstemmig vedtatt. Protokollen godkjennes. Sak nr.: 53/12 Emnekode: 242 U01 SØKNAD TIL FISKERIFONDET AB-Fisk SUS v/ Andreas Bye Paulsen innvilges kr ,- i lån til kjøp av fartøy JOHANNE LK5683, forutsatt at annen finansiering går i orden. Det delegeres til rådmannen å avtale nedbetalingsplan innenfor vedtektenes rammer i 6. Vilkår for øvrig følger av fondets vedtekter. Innstilling enstemmig vedtatt. AB-Fisk SUS v/ Andreas Bye Paulsen innvilges kr ,- i lån til kjøp av fartøy JOHANNE LK5683, forutsatt at annen finansiering går i orden. Det delegeres til rådmannen å avtale nedbetalingsplan innenfor vedtektenes rammer i 6. Vilkår for øvrig følger av fondets vedtekter. møteleder sekretær Side 18

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Fra: 0900 Til: 1045 Tilstede: Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Fra administrasjonen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.02.2011 Fra: 18.00 Til: 19.30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Torfinn Sørnes, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.04.2011 Fra: 18:00 Til: 21:30 Tilstede: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møtedato: 18.10.2011 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Fra: 10:00 Til: 11:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen (erklært inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/12 11/462 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/12 11/462 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 23 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Sigmund Bjerk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Skansen Møtedato: 20.03.2012 Fra: 13:00 Til: 14:20 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Bjørn Johnny Eriksen, Ørjan Vevle, Alf Magne Karlsen, Aslaug

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 10.03.2011 Fra: 18:00 Til: 20:10 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstøm, Torfinn Sørnes, Geir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/09 09/836 SAKSPROTOKOLL: FLYTTING AV TELEMASTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Fra: 18:00 Til: 21:15 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 06.10.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 05.03.2014 Fra: 09:00 Til: 10:25 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 11.06.2014 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.10.2010 Fra: 18:00 Til: 20:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 29.01.2014 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 05.03.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/93 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 11:00 12:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND;

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Rådhuset

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Rådhuset Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: kl.12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Slåtsveen på telefon, Stein Mauseth, Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Sak 0014/08 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.04.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 27.08.13 1030-1520 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP John

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.12.2007 Fra: Kl. 18.00 Til: 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.02.2010 Tid: Kl. 16:30 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 05.03.2013 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer