Strategisk Handlingsplan for Det Akademiske Kvarter 2009 Vedtatt på 28. ordinære generalforsamling. Visjon. Strategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk Handlingsplan for Det Akademiske Kvarter 2009 Vedtatt på 28. ordinære generalforsamling. Visjon. Strategier"

Transkript

1 for Det Akademiske Kvarter 2009 Vedtatt på 28. ordinære generalforsamling Dokumentet er illustrert i strategikartet for 2009 som også viser sammenhengene mellom strategiene og visjonen. Visjon Kvarteret skal skape det bredeste kulturtilbudet og være det naturlige tilholdsstedet for samtlige studenter i Bergen. Strategier 1. Kul1 Kvarteret skal være et nyskapende kulturhus som til en hver tid setter standarden for et bredt kulturtilbud for studenter. 2. Kul2 Kvarteret skal ha et mer koordinert og målrettet kulturtilbud. Tilbudet skal kontinuerlig utvikles ved at kulturaktiviteter koordineres i en gruppe eller et forum for kultur - dette vil være et forum for kreativitet og nyskapning. 3. Kul3 Kvarteret skal være en grobunn for nye studentorganisasjoner og aktiviteter. 4. Gst1 Kvarteret skal gi gjestene en optimal totalopplevelse av servicen og miljøet på huset. 5. Gst2 Kvarteret skal utvikle større eierskap til huset hos den enkelte student, hos studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene. 6. Gst3 Kvarteret skal øke den relative andelen studenter fra læresteder som i dag er underrepresentert som brukere og gjester på studenthuset. 7. Øko1 Kvarteret skal utvide inntektsgrunnlaget og ha en jevn økning i driftsinntektene. 8. Øko2 Kvarteret skal ha et stort nok overskudd fra driften til å dekke inn verdien av den egenkapitalen som er tapt siden etableringen av SKiBAS. 9. Øk03 Vi skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsnivå. Side 1/24 Side 1 av 1

2 10. Ipr1 Kvarteret skal ha en så god rekruttering og oppfølging av sine medarbeidere at det er full bemanning, og en venteliste for studenter som ønsker å jobbe frivillig på huset. 11. Ipr2 Kvarteret skal til enhver tid ha en åpen, standardisert og effektiv informasjon både mot medarbeidere og eksterne aktører. Dette gjelder synliggjøring, flyt og lagring av både relevant og nyttig informasjon. 12. Ipr3 Kvarteret skal utvide serveringstilbudet og drive kontinuerlig produktutvikling. 13. Ipr4 Kvarteret skal opprettholde og bruke en bevisst og lett gjenkjennelig estetisk profil. Samtidig skal det være spillerom for å sette trenden innen formuttrykk og effektiv kommunikasjon utad mot samtlige studenter. 14. Ipr5 De administrative vervene og stillingene skal utøves kontinuerlig som om det ikke var rotasjon i tillitsvalgte og ansatte. All drift skal planlegges en periode frem i tid. 15. Lou1 Strategiutvikling og målstyring skal bli et felles lederansvar på alle nivåer, og strategier og målsetninger skal være styrende for utvikling og drift av Kvarteret. 16. Lou2 Kvarteret skal bygge en inkluderende helhusfølelse på tvers av etatene. Helhusfølelse er et begrep på Kvarteret for å beskrive en følelse av eierskap og tilhørighet til hele huset og ikke bare sin(e) gruppe(r). 17. Lou3 Kvarteret skal ha et standardisert, kontinuerlig opplæringsprogram som sikrer generelle- og gruppespesifikke kunnskaper og samtidig gir rom for videre kursing og spesialisering. 18. Lou4 Kvarteret skal gjøre den høye rotasjonen av frivillige til en fordel ved å systematisk bygge et hurtig voksende nettverk av kontaktpersoner, i form av alumni * og eksterne samarbeidspartnere. * Gjennom et alumninettverk kan man holde kontakten med venner og kollegaer fra tiden som frivillig på Kvarteret. I tillegg kan man ha mulighet til å holde deg oppdatert på hva som skjer på Kvarteret - både organisatorisk og sosialt. Kan ha mange flere muligheter som f.eks. opprettelse av uformelle undergrupper innenfor nettverket mm. For et eksempel se Ordet alumni er latin for tidligere studenter ved en skole og brukes ofte for å betegne studentnettverk. Side 2/24 Side 2 av 2

3 VISJON kvarteret skal skape det bredeste kulturtilbudet og være det naturlige tilholdsstedet for samtlige studenter i bergen. Strategikart for Det Akademiske Kvarter Strategier er forkortet og kartet er et supplement til strategisk handlignsplan Leveranse Gjest GST1 Kvarteret skal gi gjestene en optimal totalopplevelse av servicen og miljøet på huset. Kultur GST2 Kvarteret skal utvikle større eierskap til huset hos den enkelte student, hos studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene. KUL1 Kvarteret skal være et nyskapen kulturhus som til en hver tid setter standarden for et bredt kulturtilbud for studenter. KUL3 Kvarteret skal være en grobunn for nye studentorganisasjoner og aktiviteter. KUL2 Kvarteret skal ha et mer koordinert og målrettet kulturtilbud. Kultur GST3 Kvarteret skal øke den relative andelen studenter fra læresteder som i dag er underrepresentert. Hva vi skal levere Økonomisk Interne prosesser IPR2 Kvarteret skal til enhver tid ha en åpen, standardisert og effektiv informasjon både mot medarbeidere og eksterne aktører. ØKO2 Kvarteret skal ha et stort nok overskudd fra driften til å dekke inn verdien av den egenkapitalen som er tapt siden etableringen av SKiBAS. IPR3 Kvarteret skal utvide serveringstilbudet og drive kontinuerlig produktutvikling. ØKO1 Kvarteret skal utvide inntektsgrunnlaget og ha en jevn økning i driftsinntektene. IPR1 Kvarteret skal ha en så god rekruttering og oppfølging av sine medarbeidere at det er full bemanning, og en venteliste for studenter som ønsker å jobbe frivillig på huset. IPR5 D e a d m i n i s t r a t i v e vervene og stillingene skal utøves kontinuerlig som om det ikke var rotasjon i tillitsvalgte og ansatte. ØKO3 Vi skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsnivå. IPR4 Kvarteret skal opprettholde og bruke en bevisst og lett gjenkjennelig estetisk profil. IPR6 (Lyd- lys og støttetjenster) ikke formulert LOU1 Strategiutvikling og målstyring skal bli et felles lederansvar på alle nivåer, og strategier og målsetninger skal være styrende for utvikling og drift av Kvarteret. Læring og utvikling Side 3/24 LOU4 Kvarteret skal gjøre den høye rotasjonen av frivillige til en fordel ved å systematisk bygge et hurtig voksende nettverk av kontaktpersoner. LOU2 Kvarteret skal bygge en inkluderende helhusfølelse på tvers av etatene. Kartet bør kunne gi svar på følgende: -Hvordan skal Kvarteret klare å nå sine mål uttrykt i visjon og formålsparagraf? -Hvordan kan vi se at organisasjonen er i ferd med å nå disse målene? LOU3 Kvarteret skal ha et standardisert, kontinuerlig opplæringsprogram som sikrer generelle- og gruppespesifikke kunnskaper og samtidig gir rom for videre kursing og spesialisering.

4 Oppdatert 12/11/ :34:45 Kode Oversikt over utvikling for målsetninger fra strategisk handlingsplan 2008 Status KUL1 KUL2 Kvarteret skal være et nyskapende kulturhus som til en hver tid setter standarden for et bredt kulturtilbud for studenter. Kvarteret skal ha et mer koordinert og målrettet kulturtilbud. Tilbudet skal kontinuerlig utvikles ved at kulturaktiviteter koordineres i en gruppe eller et forum for kultur - dette vil være et forum for kreativitet og nyskapning. Ikke ferdig utarbeidet KUL3 Kvarteret skal være en grobunn for nye studentorganisasjoner og aktiviteter. Ikke ferdig utarbeidet Endring siden sist GST1 Kvarteret skal gi gjestene en optimal totalopplevelse av servicen og miljøet på huset. Ikke rapportert Måling er iverksatt f.o.m. oktober GST2 GST3 Kvarteret skal utvikle større eierskap til huset hos den enkelte student, hos studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene. Kvarteret skal øke den relative andelen studenter fra læresteder som i dag er underrepresentert som brukere og gjester på studenthuset. periode Mål for året Ansvar Oppfølging Målkort Leder i kvarterstyret, Silje Hildestrand 0% 0 Ikke satt 70% Kulturkomiteen ved eksternansvarlig, Anette Bråthen Moen Ikke påbegynt - Ikke satt Eksternansvarlig i kvarterstyret, Anette Bråthen Moen Men tall er ikke rapportert ennå Ikke målt - Mål ikke satt da undersøkelse ikke er gjort ennå Mål settes i januar 2009 basert på status Mål ikke satt da undersøkelse ikke er gjort ennå Skjenkegruppen og Vakt representert ved Skjenkeansvarlig, Charlotte Hoem ØKO1 Kvarteret skal utvide inntektsgrunnlaget og ha en jevn økning i driftsinntektene. Ikke utarbeidet Økonomiansvarlig i kvarterstyret, Mustafa Duale ØKO2 Kvarteret skal ha et stort nok overskudd fra driften til å dekke inn tallverdien av den Ikke ferdig - Budsjettet i Budsjettet i RS v/robert Bjørnøy egenkapitalen som er tapt siden etableringen av SKiBAS. utarbeidet balanse for 2009 balanse for 2009 Norseng ØKO3 IPR1 IPR2 Vi skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsnivå. Kvarteret skal ha en så god rekruttering og oppfølging av sine medarbeidere at det er full bemanning, og en venteliste for studenter som ønsker å jobbe frivillig på huset. Kvarteret skal til enhver tid ha en åpen, standardisert og effektiv informasjon både mot medarbeidere og eksterne aktører. Dette gjelder synliggjøring, flyt og lagring av både relevant og nyttig informasjon. Mål ikke etablert Administrativ leder, Gustav Birkeland Ikke målt ferdig - Får ikke oversikt over friviilige på Kvarteret Ordfører Side 3 Leder i kvarterstyret Side 4 Leder i kvarterstyret Side 6 Leder i kvarterstyret Side 7 Finner ikke Finner ikke Side 8 ansvarlig ansvarlig Info v/erik Oramas PR-ansvarlig Side 9 Få oversikt (!) Personalgruppen v/ Leder Silje Dyngeland Sjursen Ikke målt - Ikke satt Ikke satt Informasjonsetaten v/leder, Øyvind Kinsey Leder i kvarterstyret Side 10 Leder i SKIBAS Side 11 Økonomiansvarlig i kvarterstyret, Mustafa Duale Internansvarlig i kvarterstyret Side 12 Side 13 PR-ansvarlig Side 14 IPR3 Kvarteret skal utvide serveringstilbudet og drive kontinuerlig produktutvikling. 28,7% -0,9% Ikke satt 30% Produktgruppen v/? Skjenkeansvarlig i Side 15 kvarterstyret IPR4 Kvarteret skal opprettholde og bruke en bevisst og lett gjenkjennelig estetisk profil. Ikke målt - Ikke satt Ikke satt Informasjonsetaten Side 16 Samtidig skal det være spillerom for å sette trenden innen formuttrykk og effektiv kommunikasjon utad mot samtlige studenter. v/leder grafisk, Anja Ødegård IPR5 De administrative vervene og stillingene skal utøves kontinuerlig som om det ikke var 26% - Ikke satt Side 17 rotasjon i tillitsvalgte og ansatte. All drift skal planlegges en periode frem i tid. LOU1 Strategiutvikling og målstyring skal bli et felles lederansvar på alle nivåer, og Møte ikke /14 deltakelse Administrativ leder, Leder i kvarterstyret Side 18 strategier og målsetninger skal være styrende for utvikling og drift av Kvarteret. gjennomført i 2008 på strategimøter Gustav Birkeland LOU2 LOU3 LOU4 Kvarteret skal bygge en inkluderende helhusfølelse på tvers av etatene. Helhusfølelse er et begrep på Kvarteret for å beskrive en følelse av eierskap og tilhørighet til hele huset og ikke bare sin(e) gruppe(r). Kvarteret skal ha et standardisert, kontinuerlig opplæringsprogram som sikrer generelle- og gruppespesifikke kunnskaper og samtidig gir rom for videre kursing og spesialisering. Kvarteret skal gjøre den høye rotasjonen av frivillige til en fordel ved å systematisk bygge et hurtig voksende nettverk av kontaktpersoner, i form av alumni og eksterne samarbeidspartnere. 10/13 - Ikke satt 13/13 Personalgruppen v/ Leder Silje Dyngeland Sjursen Ikke mulig før oversikt over antall frivillige (IPR1) Ikke påbegynt - trenger ansvarlig Personalgruppen v/ Leder Silje Dyngeland Sjursen Internansvarlig i kvarterstyret Internansvarlig i kvarterstyret Internansvarlig i kvarterstyret Side 19 Side 20 Side 22 Side 4/24

5 Kul1 Kvarteret skal være et nyskapende kulturhus som til en hver tid setter standarden for et bredt kulturtilbud for studenter. Dato: 12/11/2008 MÅLKORTET ER IKKE UTARBEIDET FERDIG I 2008 Å sørge for at utviklingen av kulturtilbudet er i tråd med formålsparagraf og visjon. Med nyskapende menes å skape fleksible rammer som gjøre det mulig for alle med en god idé å realisere denne enten det gjelder kulturdriften eller serveringsvirksomheten. Med bredt kulturtilbud menes at alle studenter i Bergen bør kunne finne spillerom for sin interesse eller subkultur på Kvarteret. Målsetningen er vanskelig Medieomtale i samtlige medier Jevnlig markedsundersøkelse for samglige fakulteter/studiesteder Rød: (lite utvikling) Gul: (under Grønn: (som planlagt) utvikling) Ansvarlig måloppnåelse: Leder, Kvarterstyret for Ordfører, representantskapet Tettere involvering av kulturarrangørene og samarbeid om felles målsetninger Kulturpott for å trekke i gang nye prosjekter gjennom kulturkomitéen <Hva er måloppnåelse avhengig av?> Målkortet er gammelt og ikke ferdig eller oppdatert Side 5/24

6 Kul2 Kvarteret skal ha et mer koordinert og målrettet kulturtilbud. Tilbudet skal kontinuerlig utvikles ved at kulturaktiviteter koordineres i en gruppe eller et forum for kultur - dette vil være et forum for kreativitet og nyskapning. Dato: 12/11/2008 IKKE OPPDATERT AV KULTURKOMITEEN Møteplan? Felles kulturkalender kvarteret? semester. for Hvert Å sørge for at kulturtilbudet utvikles i tråd med omforente målsetninger mellom kulturarrangører og DAK. Med et koordinert og målrettet kulturtilbud menes langsiktig programmering som er samkjørt på en slik måte at det totale tilbudet gir rom for alle aktørers kunstneriske planer. Med målrettet menes at studentpublikummet trolig opplever kulturen på Kvarteret som ett samlet program og dermed at innholdet kan ha et bevisst forhold til målgrupppene % (at man har en felles plakat) Rød: (lite utvikling) Gul: (under utvikling) 70% av alle driftsorganisasjonene sine arrangementer og arrangementer på Kvarteret skal være i programmet. Grønn: (som planlagt) 0-10% 10-50% 50-70% Målsetningene er ikke oppdatert av kulturkomiteen, venter på tilbakemelding etter møte Måles hver måned, og rapporteres fra eksternansvarlig Ansvarlig for måloppnåelse: Kulturkomitéen Leder i kvarterstyret v/eksternansvarlig i kvarterstyret Samordne pr-grupper opp mot Infogruppen Hierarki av målsetninger: 1. Semesterprogram, katalog våren Denne inneholder alle arrangementene til driftsorganisasjonene og alle arrangementer på Kvarteret. 2. Semesterplakat, høsten 2008, fet, inneholder alle arrangementer. 3. Kulturkalender for resten av semesteret våren Inneholder alle arrangementer på Kvarteret (NG2 og USF) Side 6/24

7 Finansiering Programarbeid hos arrangører Grafisk Distribusjon Det er ikke ønskelig med en høyere prosentandel enn målet for året, da det er viktig å kunne ha impulsive arrangementer som faller utenfor programmet. Side 7/24

8 Kul3 Kvarteret skal være en grobunn for nye studentorganisasjoner og aktiviteter. Dato: 12/11/2008 IKKE FERDIG UTARBEIDET Legge til rette for at nye tilbud skal kunne gro frem i tråd med formålet om bredde. Bredden i type arrangementer. etablere målsetning.> <Må en Eksternansvarlig i kvarterstyret Leder i kvarterstyret Kartlegge aktivitetskategorier Aktivt legge til rette for at de aktivitetene som er underrepresentert får spillerom. Hjelpe uerfarne arrangører som vil prøve noe nytt. Direkte kontakt med borger gjennom kulturstyret for å motivere de til å arrangere på KVarteret. GST3 IPR2 Ikke ferdig utarbeidet Side 8/24

9 Målkort for målsetning i for Det Akademiske Kvarter Gst1 Kvarteret skal gi gjestene en optimal totalopplevelse av servicen og miljøet på huset. Dato: 12/11/2008 Nå visjonen om å være et naturlig tilholdssted gjennom gjestenes totalopplevelse av DAK Hva skal kvarteropplevelsen være for de som går inn døren. Måles ved å telle antall gjester i lokalet kl 14 og 21 alle dager i tillegg til vakt sine 4 faste tellinger torsdgag-lørdag. Målkortet viser to måltall: Gjennomsnittlig antall gjester på dagtid og på kveldstid, f.eks <fyll inn for oktober> verdispenn? fylles ut januar 2009> <Fylles ut i 2009> <fylles ut etter desember> <settes etter første måling> <ikke satt, settes til GF h2008> verdispenn? fylles ut januar 2009> verdispenn? fylles ut januar 2009> n/a n/a n/a n/a Telles hver dag, gjennomsnitt beregnes for hver måned, gjennomsnitt av to måneder beregnes for hver rapport. Skjenkeansvarlig i kvarterstyret Leder i kvarterstyret Serveringslokalene skal være ryddige og trivelige: Det skal være nok søppelbøtter på toaletter og utenfor lokalet. De som er på jobb rydder jevnlig, dette gjelder også teknisk utstyr. Gjestene skal ha lyst til å sitte ned møbleringen skal være hensiktsmessig. Ha riktig belysning og lyspærer i alle lamper. Musikk: Det skal være tilpassede spillelister eller musikkprofiler til alle arrangementer/konsepter. Måle disse tiltakene i IK-skjemaet, ha stikkprøver på tiltakene styrene lager liste. Tilby varer på en god måte: Servere øl i ordentlige glass. Vakt og skjenke utarbeider system for effektiv håndtering av glass. Flere vannmugger. Vareutvalget og menyen skal belyses bedre og det skal være tydeligere skrift på tavlen bruk hvitt kritt. Oppdaterte aviser (alle vi mottar) henger hele tiden fremme fra åpning når ikke gjestene leser disse. God og hyggelig service: Vakt og skjenke fokuserer på å være hyggelige og ta ordentlig i mot gjestene. Yte god og effektiv service. Inviterende, tydelig, inngangsparti/velkomst: Bruke vinduer og dør mer effektivt til å markere at vi holder åpent og navnet på stedet. Ordentlige køskillere, bedre plass for de røykende og ryddigere ankomst. <Her kan dere fylle ut mer> <Her kan dere fylle ut mer> Bemanning og arbeidsmiljø 1PR1 Informasjonsflyt og helhusfølelse IPR2 og LOU2 Stabil og effektiv administrasjon IPR5 Måling starter opp i oktober. Gjennomsnitt beregnes da ut i fra antall målinger iht. skjema. Side 9/24 Side 1 av 1

10 Gst2 Kvarteret skal utvikle større eierskap til huset hos den enkelte student, hos studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene. Dato: 12/11/2008 HAR ENNÅ IKKE KLART Å TILDELE ANSVAR FOR DETTE MÅLKORTET Skape større oppslutning om DAK og dermed også etterleve visjon og formålsparagraf Studentene fra alle læresteder skal i større grad føle eierskap og tilknytning til Kvarteret gjennom vår kommunikasjon og kultur-/serveringstilbud. Informasjonsetaten v/??? PR-ansvarlig i kvarterstyret <Hva er måloppnåelse avhengig av?> Diskuterer denne mye med info. Har ennå ikke funnet naturlig ansvarsfordeling. Side 10/24

11 Gst3 Kvarteret skal øke den relative andelen studenter fra læresteder som i dag er underrepresentert som brukere og gjester på studenthuset. Dato: 12/11/2008 Satse på de målgruppene hvor DAK ikke klarer å etterleve formålsparagraf og visjon om bred deltakelse fra samtlige læresteder Andel gjester fra forskjellige studentsegmenter. Ukentlig spørring av gjestene på hverdager av kvarten ca. kl 22. Dagen forskyves hver uke slik at 5 uker gir målinger på alle hverdager. Måler antall fra UiB, NHH, HiB, Andre, ikke student og Kvarteret (interne). UiB NHH HiB Andre Ikke stud. Interne - Ikke satt da status må etableres først. Lang sikt: Fordelingen av studenter på Kvarteret bør være lik fordelingen av studenter i byen. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først Måles hver måned og rapporteres annen hver måned. Informasjonsetaten v/erik Oramas PR-ansvarlig i kvarterstyret Øke den direkte markedsføringen på alle studiesteder. Bidra til målrettet rekruttering på alle studiesteder. Etablere gode samarbeid med informasjonsavdelingene både innenfor studentforeninger og administrasjon på alle studiesteder. Jobbe med å kartlegge og lage rutiner for dette. Velfungerende personalgruppe. Budsjett til å gjennomføre informasjonsarbeidet. IPR1 og IPR2 <Fylle ut av ansvarlig> Side 11/24

12 Øko1 Kvarteret skal utvide inntektsgrunnlaget og ha en jevn økning i driftsinntektene. Dato: dd/mm/åååå MÅLKORTET ER IKKE UTARBEIDET Sikre at årlige driftsinntekter er gode og diversifiserte nok til å kunne nå målsetningene formulert i den strategiske handlingsplanen. Økonomiansvarlig i kvarterstyret Leder i kvarterstyret <Hva er måloppnåelse avhengig av?> Side 12/24

13 Øko2 Kvarteret skal ha et stort nok overskudd fra driften til å dekke inn tallverdien av den egenkapitalen som er tapt siden etableringen av SKiBAS. Dato: 12/11/2008 Ikke ferdig utarbeidet Bygge opp igjen studentene i Bergen og aksjonærene sine tapte investeringer i DAK og styrke organisasjonen økonomisk Målsetning per år og måltall er ikke satt. Gjøres i desember Ikke satt Mål ikke satt Avhenger av valgt måltall RS ved Robert Bjørnøy Norseng Leder i SKiBAS Driftsbudsjettet skal være i balanse i år 2009 Det skal utarbeides et måltall for utviklingen av egenkapitalen på lang sikt innen desember 2008 Økonomikomiteen skal kvalitetssikre det årlige budsjettarbeidet. Prosessen skal starte senest medio september for høsten og medio februar for våren. Samtlige arbeidsgrupper skal ha blitt støttet av RS-fadder i budsjettarbeidet før dette leveres inn. Fadder melder tilbake til økonomikomiteen som melder tilbake til AU. Medlemmmene i økonomikomiteen bør være faddere for de gruppene med mest omfattenede økonomisk aktivitet. Øko1 Øko3 IPR5, IPR1 Side 13/24

14 Øko3 Vi skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsnivå. Dato: 12/11/2008 Sikre forsvarlig og bærekraftig økonomisk forvaltning av Kvarteret Gode internrutiner, god økonoimistyring, bærekraftig ressursbruk, ivaretakelse av studentene og de andre aksjonærene sine interesser og midler. Måles som kombinasjon av kostnadsavvik, dekningsbidrag i forhold til resultat og regnskapskontoer som måler kasseavvik og forsinkelsesgebyrer. Ikke etablert Ikke etablert Ikke etablert Ikke etablert Ikke etablert. Arbeidet går fremover utenom målkort gjennom bearbeiding av internrutiner og budsjett- og regnskapsrapporteringssystem. Hver måned i forbindelse med økonomirapportering. Administrasjonen v/administrativ Økonomiansvarlig i kvarterstyret leder Kursing i rutienr. Ansvarliggjøring i forbindelse med budsjettkontoer. Gjenoppretting av økonomisamarbeidet mellom økoer i kvast og arger. IPR1 IPR5 LOU3 Målet er i første omgang å få kontroll over intern økonomistyring og få etablert bedre budsjett- oppfølgingsrutiner. Dette vil være ferdig første kvartal 2009 og rapportering ventes å starte februarapril. Side 14/24

15 Ipr1 Kvarteret skal ha en så god rekruttering og oppfølging av sine medarbeidere at det er full bemanning, og en venteliste for studenter som ønsker å jobbe frivillig på huset. Dato: 12/11/2008 Sikre dyktige og motiverte frivillige, sikre full bemanning og skape økt oppslutning Antall frivillige i arbeidsgruppene sett i forhold til optimal bemanning (reelt behov). Klarer ikke måle?? Få oversikt antall frivillige ennå Vi har ingen informasjon om antall frivillige eller behov. Vanskelig å få tilbakemelding fra gruppestyrer Hver andre måned Personalgruppen v/leder, Silje Dyngeland Sjursen Internansvarlig i kvarterstyret, Anne Kari Tinnesand Få oversikt over bemanningsbehov og bemanning til GF høsten Dette gikk ikke! Jobbe videre med rekruttering som planlagt høsten Utarbeide målrettede tiltak innen utgangen av året. Arbeidsmiljø helhusfølelse LOU2 Bemanning og budsjett for å drive rekruttering rekruttering for å drive rekruttering Målet er i første omgang å få oversikt (dette har vi ikke hatt før (!)) og deretter lage en tiltaksplan for For 2008 fortsetter det gode rekrutteringsarbeidet som er startet og hatt effekt dette semesteret. Side 15/24

16 Ipr2 Kvarteret skal til enhver tid ha en åpen, standardisert og effektiv informasjon både mot medarbeidere og eksterne aktører. Dette gjelder synliggjøring, flyt og lagring av både relevant og nyttig informasjon. Dato: 12/11/2008 Sikre god informasjonsflyt samt organisatorisk hukommelse og læring At x antall i målgruppe y kjenner til hvor man finner relevant informasjon for målgruppen, antall besøkende på relevante nettsteder Tilby praktiske system og rutiner for organisering av informasjon, samt effektive midler for spredning av informasjon til aktuelle mottakere. Spørreskjema internt for GLEM (inkl. DORG) som måler hvor mange i hvert styre som kjenner til et sett med faste elementer. Ukjent Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først Måles hver måned. Rapporteres hver annen måned. Informasjonsetaten v/leder PR-ansvarlig i kvarterstyret Kartlegging av informasjonsbehov/spredning og ønsket mottaksmåte Innføre retningslinjer basert på kartlegging for distribusjon av informasjon slik at denne til enhver tid følger er viss standard Nytt nettsted for ekstern kommunikasjon Blog for intern kommunikasjon Tilgjengelige filservere og system for kommunikasjon, organisering og sikkerhetskopiering av data - informasjonssystem (Prosjekt?) Kontrollsystem for oppdatering og overføring av styreinformasjon mellom overlappinger. At alle forholder seg til retningslinjene Infrastruktur som fungerer, LOU2 og IPR5 Side 16/24

17 Ipr3 Kvarteret skal utvide serveringstilbudet og drive kontinuerlig produktutvikling. Dato: 10/11/2008 Fornøyde gjester og stabile inntekter gjennom etterspurt serveringstilbud Da tankøl står for opp mot 80% av salget og stort sett selger seg selv rettes hovedinnsatsen mot de andre varegruppene som også vil bidra til økning i tankøl når disse øker. Måles som relativ andel salg av produkter ut over tankøl (som er hovedinntektskilden). 28,7% -0,9% Ikke satt 31% 23-25% 25-28% 29% og over 30% 25,8% 26,6% 27,2% 29,6% 28,7% Måles i omsetningstallene i månedlig regnskapsrapport og rapporterer gjennomsnitt for to foregående måneder. Produktgruppen v/ <fyll inn> Skjenkeansvarlig i kvarterstyret Vinkveld to ganger i måneden med fast tema Månedens vin Skifte/evaluere standardutvalg vin 2 ganger i semesteret Kvalitetssikre kaffen og råvarene Nyutvikling i menyer for matsalg og snacks Opplæring av skjenkegruppen som selger produktene Effektiv logistikk Godt informasjons- og pr-arbeid Det er grunn til å tro at målet nås gjennom importølkampanje november og desember. Side 17/24

18 Ipr4 Kvarteret skal opprettholde og bruke en bevisst og lett gjenkjennelig estetisk profil. Samtidig skal det være spillerom for å sette trenden innen formuttrykk og effektiv kommunikasjon utad mot samtlige studenter. Dato: 12/11/2008 Effektiv kommunikasjon av DAK mot hele målgruppen i.h.t. visjon og formålsparagraf At Info er delaktig i alle avgjørelser som har med kommunikasjon/profil å gjøre, og sørger for at handlinger er iht. visjon og formålsparagraf. Spørreundersøkelser på campus: Gjenkjenning av våre profilelementer (pingviner etc). Hvor mange av målgruppe x kan si hvordan vår logo ser ut. Ikke målt - Ikke satt Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først. Ikke satt da status må etableres først Frekvens bestemmes av info mht. hva som er hensiktsmessig. Informasjonsetaten v/leder grafisk, PR-ansvarlig i kvarterstyret Anja Ødegård Aktiv bruk av profilelementer i grafisk produksjon Logo på plass i baren på NG2 Aktivt referere til profilmanual Aktiv dialog med de som på en eller annen måte fronter DAK <Hva er måloppnåelse avhengig av?> <ansvarlig fyller ut> <ansvarlig fyller ut> Side 18/24

19 Ipr5 De administrative vervene og stillingene skal utøves kontinuerlig som om det ikke var rotasjon i tillitsvalgte og ansatte. All drift skal planlegges en periode frem i tid. Dato: 12/11/2008 Kontinuitet og stabilitet i de administrative verv og stillinger. Målsetningen gjelder, daglig leder, kvarterstyret, administrativ leder, evt. logistikkansvarlig og kvarter. Etter hvert bør den utvides til å gjelde gruppestyrene. Kontinuitet defineres her som sammenhengende og konsekvent utøvelse av verv og stillinger. Lang nok tid i stillingen til å... Relevant kompetanse for vervene Stabilitet defineres her som forutsigbarhet i organisasjonen og trygge rammebetingelser for de ansatte og frivillige. Ikke rapportert - - Omfang av opplæring/overlapping skal være 1/4 av en måneds definert arbeidstid. Kvast tid 20-30t. Ansatte 40t. Rød: (lite utvikling) Gul: (under Grønn: (som planlagt) utvikling) <20% % >80% 35% (?) ,5=26% - Ikke raportert Ikke raportert Skal kun måles desember, februar, juni og august i forbindelse med opplæring - Internansvarlig i kvarterstyret Leder i kvarterstyret Formelle stillingsbeskrivelser for alle verv og stillinger. Kvast lager sine egne. Vurdere å få kontrakter for de enkelte tillitsvervene. Forlenge opplæringsperioden for kvast inn i påfølgende semester Opplæringsrutiner/opplæringsmaler Utvide oppfølging av overlapping og opplæring ned på gruppestyrenivå LOU3: Standardisert og kontinuerlig opplæringsprogram Opplæringen på de 3 i februargruppen var svært varierende fra pers til pers. Side 19/24

20 LoU1 Strategiutvikling og målstyring skal bli et felles lederansvar på alle nivåer, og strategier og målsetninger skal være styrende for utvikling og drift av Kvarteret. Dato: 12/11/2008 Antall mottatte målkort for hver rapportering Opprettholde system og rutiner for langsiktig og målrettet styring av Kvarteret. Sørge for at Kvarteret kan nå visjonen og operere i tråd med formålet. Sørge for at målstyringen er dynamisk i forhold til Kvarterets utvikling og ikke blir et statisk og irrelevant måleverktøy. Gjøre strategiarbeidet til et kontinuerlig lederansvar i hele organisasjonen. Måles som deltakelse på og gjennomføring av strategimøter -/ /14 5/14 8/14 12/14 Ingen planlagt utvikling i Gjennomføres fra og med semesterstart Gjennomføres hver periode Administrasjonen v/administrativ Leder i kvarterstyret leder Evaluering av strategisk handlingsplan på åpent møte for hver periode. Rapportering og evaluering for GLEM av strategisk handlingsplan, målkort og status ved hver rapporteringsperiode. Rapportering og evaluering for KVAST og SKIBAS av strategisk handlingsplan, målkort og status ved hver rapporteringsperiode. Tilbud om oppfølging av målkortarbeide til alle arbeidsgrupper. LOU2 IPR5 Hovedfokus i 2008 har vært få implementere målstyringen. Strategiene ble utviklet i samarbeid med arbeidsgruppene Strategiene videreutvikles i tråd med målsetning i 2009 så snart målstyring er implementert føste mål er å jobbe mot konkrete mål. Side 20/24

21 Lou2 Kvarteret skal bygge en inkluderende helhusfølelse på tvers av etatene. Helhusfølelse er et begrep på Kvarteret for å beskrive en følelse av eierskap og tilhørighet til hele huset og ikke bare sin(e) gruppe(r). Dato: dd/mm/åååå Skape helhetsforståelse av organisasjonen og et godt arbeidsmiljø. Redusere faren for suboptimalisering. Et inkluderende og godt arbeidsmiljø som gjøre det mulig for alle grupper å samarbeide om å nå visjonen og målene for Kvarteret. Samarbeide om å optimalisere Kvarteret som helhet helhus. Måles som antall grupper som er representert på hvert felles internarrangement. Antall grupper er 13 (inkl. administrasjon, RS og SKIBAS). Måles på arrangementer i regi av Personalgruppen der måling er hensiktsmessig eller representativt. 10/13? Var ikke satt. 13/ Trolig gul.???? 10/13 Hver andre måned. Personalgruppen v/leder, Silje Dyngeland Sjursen Internansvarlig i kvarterstyret, Anne Kari Tinnesand Utarbeides før fristen for generalforsamling høsten 2008 og sendes adm. leder. Ikke gjennomført. Effektiv interninformasjon så alle grupper får beskjed om arrangemeter. Fylles ut av PG. Utarbeides videre i PG frem mot GF høsten Side 21/24

22 Lou3 Kvarteret skal ha et standardisert, kontinuerlig opplæringsprogram som sikrer generelle- og gruppespesifikke kunnskaper og samtidig gir rom for videre kursing og spesialisering. Dato: 12/11/2008 Sikre et stabilt og kontinuerlig opplæringsprogram hvor alle får nødvendig opplæring samtidig som det er rom for videreutvikling for den enkelte. Kvalitetssikre arbeidsgruppene sin opplæring på gruppenivå. Sørge for at alle arbeidsgrupper har fått den samme felles opplæring innenfor de områdene som er felles for kvarteret (f.eks. brannvern, organisasjonskunnskap, målsetninger, rutiner, kontaktpersoner mm.) Måles som antall frivillige som har fått opplæring (gruppe og felles) av antall frivillige totalt. Har ikke oversikt over antall.? Har ikke oversikt over antall. Har ikke oversikt over antall. Har ikke oversikt over antall.????? Hver andre måned. Personalgruppen v/leder, Silje Dyngeland Sjursen Internansvarlig i kvarterstyret, Anne Kari Tinnesand Lage felles opplæringsopplegg med mål om å forstå Kvarteret og kunne jobbe effektivt i organisasjonen samt sosialisering. Følge opp den gruppespesifikke opplæringen. Få oversikt over gjeldende opplæring. Personaldatabase oversikt over frivillige. Felles opplæringsprogram. God dialog med arbeidsgruppene mht. oppfølging. Side 22/24

23 Prøve å knytte utarbeiding av personaldatabase opp mot e-tjenesten sin brukerdatabase. Utarbeides av PG frem mot GF h Jobbe først med oversikt over frivillige som må på plass, og deretter oversikt over opplæring om mulig. Ikke gjennomført. Side 23/24

24 Målkort for Det Akademiske Kvarter Lou4 Kvarteret skal gjøre den høye rotasjonen av frivillige til en fordel ved å systematisk bygge et hurtig voksende nettverk av kontaktpersoner, i form av alumni og eksterne samarbeidspartnere. Dato: 12/11/2008 Må Få PÅ PLASS PROSJEKTANSVARLIG FØRST, PG HAR PLAN Gjøre en hovedutfordring om til en unik ressurs. Mål 1: Få opprettet alumni. Mål 2: Kvantitativt mål for antall medlemmer bakover i tid.???? Hver måned når systemet er opprettet. Personalgruppen v/? Internansvarlig i kvarterstyret Jobbe for å få opprettet et nettverk under uib sin alumni. Jobbe for å få på plass en prosjektansvarlig for nettverket og deretter starte prosjektet. <Hva er måloppnåelse avhengig av?> Målkortet og arbeidet med målsetningen venter på at PG får rekruttert en som vil jobbe med prosjektet. Side 24/24 Side 1 av 1

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b Referat KVARTERSTYREMØTE 05-08 05.02.2008, kl 18:00 NG1 b TIL STEDE KVAST Internansvarlig Anne K. Tinnesand Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (ankom kl. 19:20) ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 13-09 24.3.2009, kl. 16.15, NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 31-08 07.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-09 21.10.2009, kl 18:00 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig /Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig MINISTRATIV LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth (kom kl 17:50) Internansvarlig Rikke Vestergaard Eksternansvarlig Ingrid Solstrand

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45)

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) 2011 2013 Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland 20.02.2011 Handlingsplanen for 2011-2013 er fundamentert i forbundets vedtatte

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-11 Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 05-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med adm. leder, økonomiansvarlig, pr-ansvarlig, mardkesjef og Tom Tveita om mulige samarbeidspartnere fredag 4. februar. Anser

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer