Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga"

Transkript

1 Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen. Side 4 7 NR 1 Februar 2009

2 Jens' hjørne Nr. 1 - februar 2009 Dobbel gevinst Den internasjonale finanskrisen rammer også Norge. Vi får ukentlig varsler om bedrifter som opplever permitteringer og oppsigelser. Selv om de samlede arbeidsledighetstallene fortsatt er på et lavt nivå sammenliknet med andre land, så øker den også her. Dette er dramatisk for de lokalsamfunn, bedrifter og enkeltpersoner som rammes. For Regjeringen er arbeid til alle jobb nummer én. Derfor har vi lagt fram tiltak for å trygge eksisterende og skape nye arbeidsplasser. Målet med tiltakene er å skape aktivitet i offentlig og privat sektor, slik at vi bevarer arbeidsplasser og skaper nye. Vi skal pusse opp og vedlikeholde offentlige bygg. Vi skal utbedre veier og jernbanelinjer. Kommunene får penger til å gjøre det vi alle ser rundt oss: en skole som skulle vært pusset opp, en barnehage som trenger nye vinduer, en kommunal vei som skulle vært utbedret. Vi får en dobbel gevinst. Vi setter ledige hender i arbeid. Og vi løser uløste oppgaver. Det vi iverksetter nå er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på 30 år og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv. Vi bruker nå mer oljepenger enn vi noen gang har gjort. Det kan vi gjøre nå, fordi vi har holdt igjen i gode tider. Vi har reserver å sette inn når situasjonen krever det, slik den gjør nå. Tiltakene vil bidra til å dempe virkningene av krisen. Jeg vil likevel minne om at vi står overfor store utfordringer. Vi kommer til å se permitteringer og oppsigelser. Vi må regne med sterk økning i ledigheten. Vi kan ikke løse alle problemene som vil oppstå. Men vi skal gjøre alt vi kan for å dempe virkningene. Bedrifter og ansatte skal få hjelp til omstilling og vi skal skape nye jobber som kan erstatte de som nå forsvinner. Derfor sørger vi nå for mer penger til NAV, arbeidsmarkedstiltak og omstilling. Men dette blir likevel et tøft år for Norge. Dette er en situasjon som kaller på samhold og samarbeid. Problemene er store og kommer på mange områder. Men vi skal møte dem. Sammen. Innhold 3 Myten om Ap og FrP 4 Nytt partiprogram 8 Håp om frihet i Gaza 10 Arbeid til alle 12 Et viktig stoppskilt 14 Oppslagstavla 15 Stort og smått 16 Kandidaten Sammen - Valg '09 utgis av: Arbeiderpartiet Adresse: Youngstorget 2 A, 5.etg. Oslo Post: Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: Telefax: E-post: E-post til redaksjonen: Internett: Ansvarlig redaktør: Sindre Fossum Beyer Redaksjon: Sindre Fossum Beyer, Ingrid Sagranden, Monica Volden Sivertsen, Snorre Wickstrøm, Pål Andreassen Produksjon og administrasjon: LO Media Kontaktpersoner, LO Media: Administrasjonssjef Liv Lysaker, Tlf: , e-post: Daglig leder Tore Ryssdalsnes Tlf , e-post: Forsiden: Nestleder Helga Pedersen har ledet arbeidet med nytt partiprogram. FOTO. ADAM STIRLING, TEKNA-MAGASINET Layout: Ole Palmstrøm, LO Media Trykk: A/S Dagblad Trykk Opplag: Ny og hyppigere partiavis 241 MILJØMERKET Trykkeri 683 Foto: Guri Dahl/SMK Avisa du holder i hånden er den nye malen for Arbeiderpartiets avis til alle medlemmene. I tillegg til at vi har endret format, sidetall og papir, har vi også økt frekvensen kraftig. Sammen kom i fjor med fire utgaver. I år legger vi opp til 10 utgaver. Si din mening om «Valg09/ Sammen» på 2 Februar 2009

3 analysen Snorre Wikstrøm leder partikontorets p olitiske avdeling. Han har arbeidet med meningsmålinger for Arbeiderpartiet siden I denne spalten vil han i månedene fram mot valget ta for seg ulike funn fra slike målinger. Du kan diskutere denne artikkelen på Myten om Ap og FrP En godt etablert myte i norsk politikk er at det eksisterer et sterkt konkurranseforhold mellom Arbeiderpartiet og FrP. Av journalister, rikssynsere og også i vår egen partiorganisasjon hører vi ofte om det store antallet velgere som ikke klarer å bestemme seg for om de vil stemme Ap eller FrP. Det er til og med skrevet bøker som tar for seg dette. Faktum er at dette konkurranseforholdet nesten ikke finnes. Verken i historisk sammenheng eller i de siste måneder har overgangen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vært særlig stor. Fremskrittspartiet fikk sitt gjennombrudd som stort parti i Valgforskeren Bernt Aardal har vist at partiet hele tiden har hatt liten velgerutveksling med Arbeiderpartiet. Det er altså ikke slik at FrP har «bygget seg opp på misfornøyde Ap-velgere», slik mange tror. Det har hele tiden vært Høyre som har vært partiets viktigste konkurrent. Den øverste grafikken viser netto velgeroverganger mellom FrP og de andre partiene. Ap mistet noen velgere til FrP i 1989 og i 1997, men Høyre har mistet betydelig flere. I 1993 og 2005 har Ap vunnet flere velgere fra FrP enn de har tapt. Vi vet at FrPs velgere plasserer partiet sitt klart til høyre på den politiske skalaen, og de fleste av dem peker på Høyre hvis de må velge et annet parti. F EBRUAR Netto gevinst og tap for Frp Gn.snitt Figur 1: Netto velgerovergang mellom de andre partiene og FrP i perioden Kilde: Bernt Aardal. / Grafikk: Ole Palmstrøm Partiutvikling aug '08 jan ' Aug 08 Sep 08 Okt 08 Nov 08 Des 08 Jan 09 Figur 2: Partienes utvikling på meningsmålingene fra august 2008 tli januar Kilde: Gjennomsnitt av alle meningsmålinger. / Grafikk: Ole palmstrøm For de fleste av Arbeiderpartiets velgere, er SV det nærmeste alternativet. Både Høyre, Venstre og Senterpartiet er mer attraktive enn FrP for Ap-velgerne. Likevel er det ingen av disse partiene som får rollen som er vår hovedkonkurrent når vi nå starter valgkampen. Det er nemlig sofaen som er det aller mest attraktive alternativet. Når de siste måneders målinger viser at FrP mister oppslutning mens Ap styrker seg, betyr det ikke at velgere strømmer fra FrP til Ap. De som forlater FrP setter seg i stor grad på gjerdet eller de går til Høyre. Ap vinner tilbake velgere som stemte på oss sist, vi vinner tidligere hjemmesittere og vi vinner i betydelig grad velgere som skal stemme for første gang. Arbeiderpartiet kommer ikke til å ha som mål å vinne en eneste velger fra Fremskrittspartiet ved valget til høsten. I stedet vil målet være å mobilisere sosialdemokrater: Å få de som deler våre verdier til å bruke stemmeretten. Klarer vi å få dem som i utgangspunktet er enige med oss til faktisk å gå og stemme, vinner vi valget. Vi vinner ikke valg ved kun å studere meningsmålinger. Mål ingene har betydelige feilmarginer. De sier noe om nær fortid, men ingen ting om framtida. Og de gir bare i begrenset grad svar på hvorfor velgerne velger som de gjør. Likevel kan meningsmålinger gi oss som skal drive valgkamp viktige opplysninger. De kan gi oss informasjon om hva folk er opptatt av, om hvem vi konkurrerer med og om hvor vi har størst mulighet til å vinne velgere. Og ikke minst kan de hjelpe oss med å oppklare myter og misforståelser. Som denne om Ap og FrP. 3

4 Flere skoletimer Alle elever skal ha tilhørighet til én fast klasse eller basisgruppe hvor hoveddelen av felles opplevelse i skolen skjer. Timetallet utvides til 28 skoletimer i uka på barnetrinnet. Styrke opplæringen i norsk, matematikk og engelsk. Innføre nasjonale prøver i videregående. Partiprogrammet Billigere SFO Det foreslås å innføre inntektsgraderte satser, søskenmoderasjon og samordning mellom betaling i barnehage og skolefritidsordning. Dessuten å øke kvaliteten og ha flere ansatte med fagutdanning i skolefritidsordningen. Mer praktisk på videregående De teoretiske fagene i yrkesfaglige studieprogram skal bli mer praksisnære og legge opp til mer varierte undervisningsformer. Flere lærlingplasser i offentlig og privat sektor. Det gis tilbud om et mer praktisk rettet alternativ der hele eller større deler av opplæringen foregår i arbeidslivet. Slår ring om den norske modellen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen. TORE RYSSDALSNES (tekst) Det er en av de januardagene alt bare er grått, glatt og kaotisk. Snøen laver ned i store flak, og jeg ankommer Fiskeri- og kystdepartementet klissvåt fra topp til tå. Kan klimakrisen ha tatt vinterferie, undrer jeg i heisen opp til Arbeiderpartiets nestleder. Der i gården er det imidlertid lite frustrasjon å finne over litt vinter. Tvert om: Det var godt med sne, smiler Helga Pedersen, før hun litt mer ettertenksom forteller om juleferien sin i Vestertana. Det var ikke et snefnugg i hele jula. Det er det i hvert fall første gang jeg har opplevd, og i Finnmark er folk oppriktig bekymret over de klimaendringene de merker på kroppen, sier Helga Pedersen. Lang prosess. Men det er forslaget til nytt partiprogram vi egentlig skal snakke om. Arbeidet har pågått i snart to år, og Helga fikk jobben med å lede programkomiteen like etter at hun ble valgt som ny nestleder i partiet. Målet for prosessen var helt klart å involvere partiet sterkere enn tidligere. Vi er flinke til å være ute i organisasjonen under valgkampene, men mellom valgene føler nok mange at det skjer for lite. Vi ville derfor engasjere flere til å si noe om hvordan politikken vår skal være de neste årene. Og det lyktes vi med, slår nestlederen fast. Over 8000 innkomne forslag er suveren rekord i hvert fall i moderne tid. Og programkomiteen har kunnet glede seg over innkomne forslag fra hele landet og fra medlemmer i alle aldre. Det ble en heftig sekretærjobb, skal vi tro nestlederen, men så er hun da også veldig godt fornøyd med programforslaget som nå er framlagt: Sosialdemokrati 2020 Prosessen med å utvikle Arbeiderpartiets nye partiprogram er kalt «Sosialdemokrati 2020». Partiprogrammet skal dra opp linjene for politikken for perioden , men skal også peke framover. Hva er de viktige utfordringene i framtida, og på hvilke områder må vi utvikle ny sosialdemokratisk politikk? Dette har vært sentrale spørsmål i arbeidet med det nye partiprogrammet. Kilde: Partiprogram Arbeidet med programmet har pågått i snart to år. Programkomiteen ble nedsatt i Nyvalgt nestleder Helga Pedersen ble valgt til å lede arbeidet. Samråd landet rundt og en internettkampanje som ble sett av resulterte i et imponerende antall innsendte forslag. Det kom inn 2000 forslag i brev eller e-post, og 6000 fra medlemmer via nettet. I 2005 kom det til sammenligning inn om lag 500 forslag. Programforslaget ble presentert for Arbeiderpartiets landsstyre 5. februar, nå sendes forslaget ut på høring i partiorganisasjonen med frist for tilbakemeldinger 20. mars. Partiprogrammet vedtas under Arbeiderpartiets landsmøte, april. Det har blitt et tydelig ideologisk program der vi slår ring om den norske modellen, sier Helga Pedersen, som bevisst bruker «den norske modellen» om samfunnsorganiseringen som ofte er blitt kallet «den nordiske modellen». Bakgrunnen er at Sverige og Norges andre naboer reduserer offentlig sektor, svekker arbeidstakerorganisasjonenes påvirkning og bygger ned velferdsstaten. Norge er snart alene om å organisere samfunnet slik vi gjør, og der for kaller vi det for en norsk modell, sier hun, og peker på kontrasten til hovedutfordrer Fremskrittspartiet. Når Siv Jensen sier på TV at «den som står alene, står godt», så er dette noe helt annet enn vi står for. For meg som en mørkeredd person er det helt utrolig å tenke at jeg skal klare meg bedre alene enn i fellesskap med andre, sier Ap-nestlederen. Finanskrise. Forslaget til nytt partiprogram legges fram i en tid der den pågående finanskrisen skygger over alle andre politiske saker. Selv om programarbeidet har pågått siden lenge før finanskrisen oppsto, mener Helga Pedersen at programforslaget er godt rustet til å møte også slike utfordringer. Den norske modellen bygger på at vi skal skape og dele. Det er grunnleggende viktig for Arbeiderpartiet å jobbe for å skape arbeidsplasser og jobbe mot arbeidsledighet. Gjennom forsiktig pengebruk i gode tider har vi nå penger på bok og gode muligheter til å føre en politikk som begrenser skadevirkningene av finanskrisen. Vi skal drive en aktiv næringspolitikk, sier Helga Pedersen før hun ramser opp de næringene som skal prioriteres sterkest: Energi, maritim og marin sektor, miljø og reiseliv. 4 Februar 2009

5 Flere og bedre lærere Lærerutdanningen skal i større grad spesialiseres inn mot trinn og fag. Det skal bli flere lærere og flere ansatte og yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste lærerne og frigjøre tid til undervisning. Det skal gjennomføres tiltak som bidrar til å heve lærernes status og kompetanse. Mer offentlig tannhelse Det offentlige tar gradvis tar større ansvar for tannhelse.. Det etableres gratis årlig tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Egenandel for 19- og 20- åringer hos skoletannlege bortfaller. Refusjonssatsene for store utgifter økes, og flere diagnoser kan komme inn under egenandelstak 2. Styrker rusomsorgen De som ber om hjelp mot rusmisbruk skal få oppfølging fra første dag. Det blir etablert rusakutt i Oslo, og det kan bli aktuelt også i andre større byer. Overdoser og narkodødsfall skal følges bedre opp. Det skal bli sterkere statlig tilsyn med skjenkepolitikken, og rustiltak i fengsler utvides. Partiprogrammet OFFENSIV: Etter å ha mottatt 8000 innspill fra medlemmene er det nye partiprogrammet nå klart for behandling i partiets organer, konstaterer nestleder Helga Pedersen. FOTO: ADAM STIRLING, MAGASINET TEKNA Norge er snart alene om å organisere samfunnet slik vi gjør, og derfor kaller vi det for en norsk modell. Helga Pedersen FEBRUAR

6 Eldresatsing Det gis tilskudd til eldresentre, besøkstjenester og andre former for møteplasser. Frivillige organisasjoner trekkes inn for å gi eldre muligheter til å lære bruk av IT. Eldreråd brukes mer aktivt og kulturtilbudet for eldre styrkes. Tilbud til alle femåringer Det gis tilbud om førskole i barnehage for alle femåringer som ikke har barnehageplass. I områder med mange minoritetsspråklige tilbys gratis kjernetid i barnehage for alle tre-til femåringer. Maksimalprisen holdes på et lavt nivå, og det skal være nok førskolelærere og andre ansatte slik at kvaliteten blir bedre. Foto: Partiprogrammet I tillegg skal vi gjennomføre en historisk satsing på samferdsel. Samferdsel vil bli budsjettvinner i årene framover dersom vårt program vedtas. Dette gjelder både for vei, bane og langs kysten. God infrastruktur er en forutsetning for verdiskapning, og er dermed god næringspolitikk i seg selv. I tillegg skaper en slik satsing også arbeidsplasser direkte, sier Helga Pedersen. Satsing på tannhelse. Pedersen varsler flere tannhelsereformer neste stortingsperiode. Mange med dårlig råd skal slippe å betale, hvis Ap får beholde regjeringsmakten. Arbeiderpartiet ønsker at det offentlige skal ta større ansvar på tannhelseområdet, sier hun. Blant forslagene er gratis tannhelsekontroll for alle under 20 år og over 75 år. Folk på institusjon, langtidsmottakere av sosialhjelp og kronikere er andre grupper som vil få gratis tannpleie hvis Helga Pedersen får det som hun vil. Men gratis tannhelse for alle er foreløpig ikke aktuelt. Nei. De som er i jobb må fortsatt i hovedsak dekke tannlegeregningene sine selv. Vi tar de som mest trenger hjelp, først, sier programgeneralen. Pårørende-permisjoner. En annen velferdsreform som er på trappene er innføring av permisjonsordninger for å ta seg av syke pårørende. Dette er både en arbeidslivsreform og en likestillingsreform, mener Pedersen. Det er kvinner som er mest hjemme med småbarn, og det er også kvinner som tar seg mest av syke pårørende når den tid kommer. Vi ønsker å gi denne perioden mer verdighet og innføre permisjonsordninger i stedet for som i dag, når mange velger å sykmelde seg for å ta seg av syke foreldre eller andre familiemedlemmer, konstaterer Helga Pedersen. Kriminalpolitikk. Å forsvare velferdsstaten handler også om å skape trygghet for den enkelte. I partiprogrammet legges det derfor blant annet opp til å styrke politiet og foreslå en voldsofferpakke. Det mest omstridte innen justispolitikken er nok forslaget om å endre juryordningen. Dette vil Pedersen gjennomføre både av hensyn til offer og den tiltalte. Halvparten av dem som dømmes i tingretten frikjennes i lagmannsretten. Dette er ikke bra for noen, sier Pedersen, som JERNBANESATSING: Arbeiderpartiet ønsker en historisk satsing på samferdsel. FOTO: JERNBANEVERKET «Samferdsel vil bli budsjettvinner i årene framover dersom vårt program vedtas.» Helga Pedersen avviser at dette er en seier for embetsverket og dommerstanden. Vi har hatt mange møter med de ulike justismiljøene, og vil legge fram et forslag som har bred støtte, sier legger hun til. Dissens om Lofoten. I saken om oljeboring i Lofoten legges det fram en delt innstilling. AUF vil ha Lofoten som petroleumsfri sone, mens flertallet foreslår å vente til 2010 med å ta stilling i saken. I 2007 fikk vi gjennom en forvaltningsplan som greide å balansere mellom vekst og vern. Nord-Norge trenger vekst, men samtidig må vi ta hensyn til unike naturområder og langsiktige fiskeriressurser. Jeg er overbevist om at vi skal finne en god løsning på dette, sier Helga Pedersen. Arbeidslivsreformer. Det er ikke bare når det gjelder pårørende-permisjoner det foreslås reformer for arbeidslivet. Redusert arbeidstid for helsearbeidere i 3-delt turnus, solidaransvar for lønn i hele kontraktskjeden, styrket kontrollvirksomhet og konkrete mål og strategier for likelønn er noen av forslagene som gjelder arbeidslivet. Vi har en lang rekke konkrete forslag for et bedre arbeidsliv og for å styrke arbeidsfolks rettigheter. Arbeid og arbeidslivsspørsmål har et hovedfokus både i dette programmet og i vår politikk i årene framover, slår Helga Pedersen fast. Flest forslag om skole. Det området som fikk klart flest forslag blant de 8000 innkomne er innen skolepolitikken. Norge har et godt skolesystem, men det er for mange som faller utenfor og vi scorer for dårlig på internasjonale kunnskapstester. Ett av grepene vil være tettere oppfølging av dem som ikke lærer seg grunnleggende ferdigheter innenfor basisfagene norsk og matematikk, sier Helga Pedersen, som ikke avviser å flytte noe av denne undervisningen til egne lokaler. Primært ønsker vi at alle skal lære sammen i fellesskap, men der det er nødvendig å ta hånd om den enkelte elev enda tettere kan det være aktuelt å gi eleven et tilpasset tilbud, sier Pedersen, som ellers foreslår heldagsskole på litt sikt, bedre innhold i skolefritidsordningen (SFO) og at skolen skal bli bedre på utjevning av sosiale forskjeller. Klimakrisen. I tillegg til finanskrisen er det en annen krise som krever den største oppmerksomhet i årene som kommer. Klimautfordringene er store, og Norge skal være et foregangsland også framover, forteller Ap-nestlederen. Jernbaneløft, satsing på fornybar energi og en aktiv stat er noen av de innenlandske virkemidlene. Ute vil Arbeiderpartiet gå foran og være en pådriver, ikke minst opp mot de store og raskt-voksende industrilandene Brasil, Russland, India og Kina (Brik-landene). Denne høsten står vi overfor en av de viktigste begivenhetene i vår tid. Toppmøtet i København vil gi oss svaret på om det er mulig å få på plass et internasjonalt avtaleverk for å få redusert utslippene. Innsettelsen av Obama er fantastisk og gir håp om en ny klimapolitikk i USA. Med dette programmet viser vi tydelig at Arbeiderpartiet vil Norge skal være pådriver. Vi skal gjøre vår del av jobben. Vi skal gå foran. Diskutér på 6 Februar 2009

7 Valgfrihet i omsorg Det skal bygges eller gis tilsagn om bygging av minst sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2015, og legetjenesten på sykehjem styrkes. Det blir større valgfrihet med fast hjemmehjelp og innflytelse på hvem som kommer og hva de skal gjøre. Dagtilbud til demente lovfestes. Vil ha rimelige tomter Husbanken skal ha gode utlånsrammer blant annet for å sikre at flere kan få startlån. Et program for økt bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger settes i gang. Det offentlige stiller til rådighet rimelige tomter til boligbygging. Det bygges minst 1000 studentboliger hvert år. Ny og bedre klimaavtale Vi vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig, globalt klimaregime. En framtidig klimaaavtale skal ha ordninger som bidrar til teknologiutvikling, herunder teknologi for karbonfangstog lagring. Partiprogrammet Vil hente inn erfaringer Som nyutdannet lærer ble Anne Ragnhild Kjær Sti (32) fra Skien forundret over at det ikke fantes mer samarbeid og utveksling av erfaringer innen skolen. Nå er hennes forslag om en nasjonal database i skolen tatt med i partiprogrammet. Pål Andreassen (tekst) Dette er kanskje ikke en enestående tanke, og jeg har hørt at en lignende database allerede finnes i Skottland. Men da jeg begynte som lærer i fjor høst slo det meg fort at det virket meningsløst at alle skulle sitte på hver sin tue og lage mer eller mindre det samme undervisningsopplegget, sier Anne Ragnhild, som er kontaktlærer for en 9. klasse ved Gimsøy skole i Skien. Arbeiderpartiet har et ønske om en fellesskole, og i den sammenhengen bør også lærernes arbeid betraktes som en fellesverdi. Det finnes i dag spredte, og spede forsøk på deling av erfaringer og kunnskap innen skolen, men med en nasjonal database for både undervisningsopplegg, planarbeid og til hjelp i kontakten mellom hjem og skole håper man å skape en enda bedre fellesskole. På skolen hvor jeg arbeider er det i dag en delekultur, og jeg vet at det også er praksis på mange andre skoler. Men allikevel tror jeg at med felles database så kan vi bli enda flinkere til å dele på våre erfaringer, og gjøre hverandre bedre. BLE HØRT: Anne Ragnhild Kjær Sti har sendt inn forslag til programkomiteen, og hennes forslag finner man i programforslaget. FOTO:PRIVAT En fellesverdi. Selv om Anne Ragnhild har lang fartstid i politikken, blant annet som nestleder i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse og fra sentralstyret i AUF, er det først og fremst som lærer og foreldre hun lanserte ideen om databasen. Som mor har jeg opplevd å få mange skjemaer og opplegg rundt blant annet foreldresamtaler fra skolen der den eldste sønnen min går. De har stort sett vært veldig fornuftige, og da jeg spurte om jeg kunne bruke noe av det samme på min skole, og i min jobb, så var de positive til det. Slik kan vi i skolen være med på å foredle hverandres opplegg. Jeg ser på mitt arbeid som lærer som en fellesverdi, slår Anne Ragnhild fast. FEBRUAR 2009 Hun vet at nok ikke alle innen skoleverket er like villige til å dele av sine erfaringer, og er klar på at en nasjonal database ikke må bli en «fasit» på hvordan ting skal gjøres. Det er allikevel viktig at så mange som mulig bidrar med sine erfaringer, ikke minst de dårlige. Dessuten må terskelen for å legge inn ting, være lav, mener trebarnsmoren fra Skien. I samme retning. Det finnes allerede variant av den databasen Anne Ragnhild ønsker seg men den retter seg mest mot videregående. Med den nye databasen vil man kunne legge til rette for en god digital læringsarena, og kanskje kan man gjøre skolene mer uavhengig av forlagsbransjen. Det vil også bli lettere å evaluere skolenes arbeid, og få kunnskap om hva slags undervisning som faktisk gjøres rundt om i norske skoler. Noe som blant annet er viktig i forskningsøyemed. Det må være et statlig ansvar å få dette til å fungere og drifte databasen. Men en ting er sikkert, og det er at man aldri blir dummere av å se på andres arbeid. Og skal vi oppnå alle målene i Kunnskapsløftet er det i alle fall nødvendig at alle drar i samme retning, konstaterer Anne Ragnhild Kjær Sti. Diskutér på 7

8 Fortsatt håp om frihet i Gaza Rehabiliterer båter: Havnene i Gaza er ødelagt etter krigen, og Norsk Folkehjelp jobber for å rehabilitere båter og utstyr slik at fiskerne kan ta opp levebrødet sitt igjen. Vi har mistet våre hjem og våre barn, men motstanden må fortsette. Nå kommer det internasjonale samfunnet og gir oss sement, mat og medisiner. Men det er ikke det vi vil ha det er frihet vi vil ha. (Palestinsk flyktning, NRK nyheter 19. januar 2009.) Kristine Lindberg, Norsk Folkehjelp (tekst og foto) Store deler av Gaza ligger i ruiner etter det som har blitt betegnet som den mest brutale og massive krigføringen i dette århundret. Antall drepte palestinere er over 1300 de fleste barn, kvinner og menn som verken var soldater eller organiserte medlemmer av Hamas. Tusener er skadet og lemlestet. Hjem, skoler, butikker, sykehus og moskeer er ødelagt eller jevnet med jorden. Israel har argumentert for at deres siste militære krigføring mot Hamas vil føre til at befolkningen snur seg imot egne ledere nettopp fordi de fleste ofrene var sivile. Dette har også vært begrunnelsen for de siste 18 måneder med kollektiv avstraffelse av en hel befolkning, gjennom Israels blokade av Gaza. Taktikken med å ramme sivile i håp om at de gjenværende skal vende seg imot sine egne ledere har blitt benyttet før uten hell. For eksempel i Libanon i 2006, eller under israelernes Operation Defensive Shield under den andre intifadaen i mars Verken Arafat eller Hizbollah fikk mindre oppslutning blant befolkningen etter disse krigene heller det motsatte. Og det er ingen grunn til å tro noe annet denne gangen. En langvarig frihetskamp. I mer enn 40 år har den palestinske befolkningen levd under okkupasjon på Gazastripen og Vestbredden, og overgrepene har vært mange og traumatiske. Okkupasjonen har blant annet innebåret at folks liv har blitt begrenset av stadig nye militære reguleringer, land har blitt konfiskert, hus revet ned og arrestasjonene har vært mange og tilfeldige. Kampen mot okkupasjon og for et fritt Palestina kom blant annet til uttrykk under de palestinske frihetskampene, intifadaene, i 1987 og i Begge gangene ble opprørene slått hardt ned på militært, og uten at man kom noe nærmere en politisk løsning på konflikten. Mange menneskeliv har gått tapt, hovedsakelig på palestinsk side, og i kjølvannet av begge disse motstandskampene ligger det mye sinne, frykt, sorg og avmakt. De siste 18 månedene har Israel strammet grepet ytterligere, med hundrevis av stengsler rundt om på Vestbredden, bygging av en ulovlig separasjonsmur, og en total blokade av Gaza. Før krigen brøt ut den 27. desember hersket det en konstant krise i de okkuperte palestinske områdene. Viktig infrastruktur, sykehus, strøm og vannforsyning var nær en kollaps, og sivilt samfunnsliv og økonomi lå helt nede. 80 prosent av befolkningen lever for under 2 dollar om dagen, og arbeidsløsheten er skyhøy. Nå er den palestinske befolkningen satt ytterligere tilbake. Norsk Folkehjelp i Palestina. Norsk Folkehjelp startet sitt arbeid med palestinske flyktninger i Libanon i 1982, samme år som massakren i flyktningleiren Shakra og Shatila, hvor om lag 2000 mennesker mistet 8 Februar 2009

9 Parlament i Ruiner: Parlamentet i Gaza by er bombet sønder og sammen etter krigen, på lik linje med tusenvis av andre offentlige og private bygninger palestinere har fått sine hjem ødelagt etter krigen. livet. I 1987 utvidet vi arbeidet til Vestbredden og Gaza i Palestina, og i siden 1996 har Norsk Folkehjelp hatt kontor på Gazastripen. Vi har hele tiden støttet palestinernes legitime kamp mot okkupasjon og for en fri og levedyktig demokratisk stat. Dette har vi først og fremst gjort gjennom å støtte ulike grupper i det palestinske samfunnet til å organisere seg og delta i å bygge et sivilt samfunn for alle. Kvinner, flyktninger, bønder, fiskere og ungdom er noen av våre viktigste målgrupper. Vår langvarige tilstedeværelse og klare støtte har gitt oss sterke bånd til de palestinske lokalsamfunnene og tillit hos befolkningen. Jordbruk og fiske. I Gaza har den Israelske hæren gjennom flere år rasert store arealer med dyrket jord og ødelagt vanningssystemer, ofte for å gjøre plass til israelske bosetninger. Mange landsbyer har mistet store jordbruksområder, frukt- og olivenlunder, og tilgang til både drivhus og vannkilder er ødelagt. Den såkalte separasjonsmuren en opp til åtte meter høy betongmur som strekker seg langs med hele Vestbredden er reist opp tvers igjennom jordene til palestinske bønder. Veisperringer og reiserestriksjoner gjør det vanskelig for bøndene å organisere seg for å kjempe imot disse ødeleggelsene. Norsk Folkehjelp jobber derfor blant annet med å spre informasjon om de israelske ødeleggelsene av den palestinske jordbrukssektoren, og støtter bønder lokalt slik at de kan jobbe for sine rettigheter knyttet til bruk av land. Vi støtter rehabilitering av jordbruksland og innkjøp av nytt utstyr som har blitt beslaglagt eller ødelagt. Nødhjelpstiltakene er også rettet mot arbeidsledige fiskere. Israel har slått til særlig hardt i Rafah i sør, på grensa mot Egypt og rundt Deir Al Balah. Mange hus er bombet og rasert, mange sivile er drept og enda flere skadet. Fiskerne her har bodd inneklemt mellom israelske bosettinger, og har ikke kunnet utøve sitt yrke på flere år. Siden sommeren 2006 har israelske marinefartøyer forhindret fiskerne i å fiske mer enn tre nautiske mil ut fra kysten, og det er daglige episoder der fiskerne blir skutt på eller arrestert. Gjenoppbygning av Gaza. Nå trapper Norsk Folkehjelp opp innsatsen for de krigsrammede i Gaza. I tillegg til å fortsette det arbeidet vi allerede gjør, vil vi nå vurdere å sette i gang rydding av udetonerte bomber og andre eksplosiver. Halvparten av befolkningen er under 16 år, og vi vil etablere et tilbud om støtte til traumatiserte barn i utdanning, slik at de kan gjennomføre sin skolegang. I tillegg vil vi bidra med nødvendig husgeråd, og utlevering av koke- og kjøkkenutstyr og reparasjon av vanntanker. Vi forsterker innsatsen innenfor jordbruk og fiskeri. Matproduksjonen er avgjørende for å sikre en viss selvforsyning. Krigshandlingene har igjen ødelagt svært mye dyrkbar jord, vanningssystemer, drivhus og utstyr, og flere steder vil vi måtte starte på nytt mye av det arbeidet som allerede er gjort innenfor rehabilitering av jordbruk og fiskeri. Våre ansatte vurderer nå, sammen med våre lokale palestinske samarbeidspartnere på Gazastripen, hvor innsatsen skal settes inn først. Norsk Folkehjelp holder fast på vårt langsiktige mål om å skape en politisk, sosial og økonomisk utvikling for den palestinske befolkningen. Dette gjør vi gjennom å samarbeide med og støtte grasrotbaserte og demokratiske organisasjoner. Mer en 40 år med okkupasjon og flere militære invasjoner har gitt dette arbeidet mange tilbakeslag. Tross dette har ikke den palestinske befolkningen mistet troen på et liv i frihet. Kampen for en politisk løsning som kan gi palestinerne deres rettigheter er derfor like viktig som å støtte palestinerne igjennom den humanitære krisen som okkupasjonen og de siste krigshandlingene har skapt. Diskutér på FEBRUAR

10 460 årsverk til politiet Regjeringen foreslår 460 nye sivile årsverk. Sammen med økningen på 250 årsverk i budsjettet for 2009, gir dette mulighet til å opprette 710 årsverk i år. Ved å tilsette flere sivile, kan 280 polititjenestemenn frigjøres til operativt arbeid altså mer politi i gatene. Flere tiltaksplasser Regjeringen styrker arbeidsmarkedstiltakene med 6000 nye tiltaksplasser og 320 nye stillinger i Arbeids- og velferdsetaten i Samlet øker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltakene med 650 mill. kroner, mens bemanningen av Arbeids- og velferdsetaten øker med 156 mill. kroner i Satsing på bygg og velferd Kommunene tilføres til sammen 6,4 mrd. kroner i nye midler, hvorav 4 mrd. kroner til et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur med 100 prosent statlig finansiering. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tiltakspakken Arbeid til alle er Statsminister Jens Stoltenberg og Regjeringen har presentert de kraftigste tiltakene mot arbeidsledighet i Norge på mer enn 30 år. Arbeid til alle er jobb nummer én for Regjeringen, sier statsministeren. Vi møter ham i regjeringskvartalet like etter at den lange pressekonferansen hvor tiltakene ble presentert, er avsluttet. Der har han, sammen med finansminister Kristin Halvorsen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete, lagt fram helt nye tiltak over statsbudsjettet for 20 milliarder kroner. I tillegg kommer andre budsjetttiltak for 7 milliarder kroner, slik at den samlede endringen av statsbudsjettet er på hele 27 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til alle andre de tiltakene Regjeringen iverksatte i høst, og de 16 ekstra oljemilliardene som ligger i det allerede vedtatte statsbudsjettet. I sum betyr dette økt oljepengebruk med 43 millioner kroner fra Summen av Regjeringens tiltak er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på mer enn 30 år. Men det mest effektive tiltaket, og det tiltaket som treffer best og virker raskest, er rentenedsettelsen. Derfor la vi til rette for det i statsbudsjettet, og derfor arbeidet vi for det i hele høst. Rentene har gått ned med 2,75 prosent. Det kommer både næringslivet, kommunene og de private husholdningene til gode, sier Stoltenberg, som mener at Regjeringen styrer økonomien slik at rentene kan fortsette å synke. Han påpeker at mens Norge nå setter «Vi bruker mer oljepenger enn vi noen gang har gjort. Det kan vi gjøre nå, fordi vi har holdt inn de sterkeste virkemidlene i Europa, har vi samtidig den laveste ledigheten. Vi bruker mer oljepenger enn vi noen gang har gjort. Det kan vi gjøre nå, fordi vi har holdt igjen i gode tider. Vi har reserver å sette inn når situasjonen krever det. Statsministeren er imidlertid nøye med å understreke at den internasjonale krisen også rammer Norge. Det er ikke til å unngå. Ingen regjering, ingen tiltak, ingen oljeformue kan hindre det. Vi står overfor det mest alvorlige tilbakeslaget verden har sett siden krigen. Det er sterke krefter som nå trekker hele verdensøkonomien ned. Krisen går dypere og utvikler seg raskere enn noen kunne forestille seg. Åpen økonomi. Statsministeren peker på at vi lever av å selge mange av våre varer og tjenester til andre land. - Vi er en liten og åpen økonomi. Halvparten av det vi produserer, selger vi til andre land. Da sier det seg selv at norske bedrifter blir rammet av det som nå skjer i verden rundt oss. Det treffer direkte i mange norske bedrifter. Når forbruket faller i andre europeiske land, treffer det også norske bedrifter som lever av å selge produktene sine til europeiske forbrukere. Det gjør inntrykk på meg, når jeg de siste månedene har møtt mange som er direkte berørt av den økonomiske krisen, eller som frykter at de vil bli det. Vi gjør det vi kan for å sikre eksisterende arbeidsplasser og trygge norsk økonomi. Men Regjeringen kan ikke redde enkeltbedrifter som mister markedet. Det vil komme omstilling og nedbemanning. Derfor fremmer vi også mange arbeidsmarkedstiltak for å bygge bru mellom gamle og nye jobber. Mulighetens land. I tillegg gjennomfører vi tidenes største ekstraordinære dugnad for fellesskapet. Vi tilfører kommunene 6,4 milliarder kroner for å øke aktiviteten over hele landet. Vi skal bruke milliardbeløp på samferdsel, på veier og jernbane, på klima- og miljøtiltak, for å nevne noe. Pengene skal brukes til å gjøre Norge enda bedre. Vi skal pusse opp skoler og kulturhus, utbedre veier og jernbaner, og investere milliardbeløp i bedre miljø og klimatiltak. Slik får vi dobbel gevinst. Ledige hender blir satt i arbeid ved at kommunene kan gjennomføre tiltak de har måttet vente med. Uløste oppgaver kan bli løst ved at vi bruker krisen til å ta et ekstra løft for velferden. Mer penger til kommuner, fylker og statlige virksomheter, gir også mer aktivitet og nye oppdrag til private bedrifter over hele landet. Norge er fortsatt mulighetens land i en kriserammet verden, sier statsministeren. Han legger til at Regjeringen allerede den 9. februar vil legge fram nye tiltak rettet mot finanssektoren for å styrke bankenes utlånsevne. igjen i gode tider.» jens stoltenberg Diskutér på 10 Februar 2009

11 Økt støtte til grønn energi Regjeringen ønsker å benytte en situasjon med ledig kapasitet til å skape en mer miljøvennlig energiforsyning, og styrker satsingen på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon med 1,2 mrd kroner i Forslaget innebærer at aktiviteten på alle områder innen energiomleggingen kan økes. Nye regler for permittering Antall dager som arbeidsgiver har lønnsplikt under permittering foreslås redusert fra 10 til 5 dager. Samtidig foreslår Regjeringen at maksimal periode med dagpenger under permitteringer økes fra 30 til 42 uker. Tiltakene foreslås med virkning fra 1. april Departementet vil framover vurdere nærmere også enkelte andre sider ved permitteringsregelverket. Tiltak for næringslivet Tiltakene for næringslivet skal bedre tilgang på kapital i tillegg til å stimulere bedrifter til fortsatt å prioritere forskning og utvikling. Dermed legger Regjeringen til rette for utvikling av ny næringsvirksomhet. Nærings- og handelsdepartementets iverksetter tiltak for totalt om lag 4,7 milliarder kroner. Tiltakspakken jobb nummer én SAMFERDSEL: En storstilet samferdselsutbygging skal bidra til å få flere hender i arbeid. Her fra anleggsarbeid på Riksvei 4 utenfor Raufoss et par år tilbake. FOTO: ESPEN BRAATA, SCANPIX FEBRUAR

12 sexkjøploven Et viktig stoppskilt Marit Nybakk er ikke så naiv at hun tror at prostitusjonen i Norge blir borte med den nye sexkjøploven. Men den er uansett et viktig steg i riktig retning for å få bukt med menneskehandel og et samfunn der kvinner kan kjøpes for penger. Pål andreassen (tekst og foto) Dette har vært en kampsak for meg helt siden 70-årene, og er en del av det vi gikk i tog og kjempet for den gang. Likestillingskampen, likelønn og retten til fri abort og seksuell likestilling mellom kvinner og menn. Etter murens fall tok debatten rundt prostitusjon seg opp igjen, da jenter fra Sørøst-Europa ble en handelsvare, også her i Norge, forklarer Marit Nybakk. Hun har med selvsyn sett at den nye loven, som ble innført ved årsskiftet, allerede har hatt en formidabel påvirkning på gateprostitusjonen i hovedstaden. Dette betyr selvsagt ikke at all prostitusjon i Norge forsvinner. Mange jenter vil trekke innendørs, men gateprostitusjonen er tilnærmet borte, sier hun. STOP-gruppen ved Oslo-politiet kan også konstatere at horetrafikken på det nærmest har opphørt utendørs. De vil nå sette inn større ressurser for å spane på bordeller og utesteder hvor de vet at det fortsatt foregår prostitusjon. Det finnes flere velorganiserte bordeller i Oslo, og politiet er allerede i gang med å aksjonere overfor disse. Jeg tror også at den nye loven kan bidra til at det vil bli lettere å få tatt hallikene og bakmennene, opplyser Stortingsveteranen. Hierarki blant jentene. Gateprostitusjonen i Oslo har de siste årene hatt et ganske tøft hierarki, hvor de nigerianske jentene har hatt de «beste» plassene blant annet på Karl Johan, mens jenter fra Øst-Europa har tatt seg av sidegatene ned mot Akershus, og biltrafikken. De få norske jentene som har vært igjen på gata, og som i all hovedsak har vært rusmisbrukere, har blitt fortrengt ned til kaiområdene. Da jeg kom med flytoget til Oslo S i natt, og gikk oppover Karl Johan kunne jeg konstatere at det var helt tomt for prostituerte og veldig stille. Det er klart at denne loven virker, konstaterer Nybakk. Allerede i 1999 innførte Sverige en lov som kriminaliserte den som kjøper seksuelle tjenester, mens Finland har en variant LANG KAMP: Marit Nybakk gleder seg over forbundet mot sex-kjøp som gjelder fra årsskiftet. av loven. Norge er dermed det andre landet som tar skrittet fullt ut og kriminaliserer sexkjøp. Men Nybakk opplyser at det er flere europeiske land som er i tenkeboksen om å innføre det samme. Det er blant annet stor bevisstgjøring i Europa-parlamentet på dette, ikke minst takket være Inger Segelström som var saksordfører for den svenske loven, og som nå sitter i Europa-parlamentet. Trenger penger. En ting er å fjerne den prostitusjonen man ser på gata, noe som ser ut til å ha virket. Men den videre innsatsen må legges på å hindre videre rekruttering internasjonalt og nasjonalt, og ikke minst å styrke ressursene i hjelpeapparatet. Det har fra flere hold blitt reagert på at Regjeringen foreløpig «bare» har bevilget 10 millioner til dette. Men Nybakk mener at kritikerne har satt seg for dårlig inn i saken. Det er ikke bare snakk om de 10 millionene, selvsagt er det ikke det. I tillegg har vi for eksempel Krisesenterets Rosaprosjekt og Nadheim Kvinnesenter i regi av Kirkens Bymisjon. Begge disse organisasjonene har allerede har tatt inn tidligere prostituerte som arbeider innenfor systemene. Rosaprosjektet tilbyr jobbtrening, til både norske og utenlandske prostituerte, hvor de får vitnemål og kan gå videre i arbeidslivet, forklarer Nybakk og legger til at det vil pågå et kontinuerlig arbeid for å styrke denne potten. Selv om Marit Nybakk kanskje har vært den som ar vært mest synlig i kampen for å få gjennom den historiske loven, vil hun på ingen måte ta æren alene. Dette har vært en lang, lang kamp hvor mange har stått sammen. Jeg har nok vært en av frontkjemperne, men jeg må også nevne blant andre Gro Tvedt Andersen leder av Ap s kvinnenettverk i Oslo, Kjersti Bergsjø tidligere SU-leder og flere av de gamle feministene som Unni Rustad. De har kjempet for dette i mange år, sier Nybakk. Diskutér på 12 Februar 2009

13 Medlemstilbud profilprodukter til lave priser! NB! Begrenset antall produkter så vær rask med bestillingen. Nøkkelbånd, 10 mm bredt med sikkerhetslås, avtagbar hurtigkobling og mobilsnor. «Alle skal med» + logo trykket i hvitt. Nå kun kr 10,- For andre gode tilbud sjekk nettbutikken! Refleksvesten er laget i polyester og har to reflekstriper over midjen og skulderen på begge sider. Nå kun kr 29,- Drikkeflaske i aluminium, 0,5 liter. Nå kun kr 30,- Cap i 100% bomull. Logo brodert på siden. Sort med størrelseregulering i nakken. Én størrelse. Nå kun kr 30,- Fleecevest, sort, 100% polyester med 2-lags microfleece. Utvendige lommer. Logo brodert på venstre bryst.str: S-XXL. Nå kun kr 69,- Fleecejakke, 100%, med vindtett membran til tur- og fritidsbruk. 100% polyester med 2-lags microfleece. Utvendige lommer. Logo brodert på venstre bryst.str: S-L. Nå kun kr 98,- Fleecejakke, unisex, sort. Avtagbare ermer slik at den også kan benyttes som vest. Str: S-XXL. Nå kun kr 119,- Fleecejakke, med avtagbare ermer. (Alle priser er inkl. mva. Frakt tilkommer). Bestill på send en e-post til ring Artisti Kundeservice på telefon eller send brev til Rosebutikken, postboks 92 Alnabru, 0614 Oslo.

14 1 oppslagstavla Nytt kull sosialdemokratiske ledere Arbeiderpartiets storsatsing på lederutvikling gir resultater. Siden 2007 er omlag 140 deltagere ferdige på «Kvinne på topp» og «Lederekrutt 08» Talentene fra 2008 er nå klare for valgkamp! Evalueringen av «Kvinne på topp 2008» viser at 72,7 prosent av de som gjennomførte 2008-programmet vil forsøke å ta toppverv for Ap. Vi ser også at de fleste ønsker flere får denne sjansen, 5500 nye medlemmer Arbeiderpartiet skal være partiet med størst medlemsvekst hvert år. Arbeiderpartiet vil bli best på å beholde medlemmer. Løsningen ligger i aktiv medlemspleie. Arbeiderpartiet skal verve 5500 nye medlemmer i da 81,8 prosent anbefaler andre kvinner å søke samme kurs. Lederutvikling har effekt og er en riktig satsing. Hele 78,6 prosent av deltagerne i «Lederekrutt 08» vil anbefale kurset til andre. Og det ser ut til at programmet kan ha effekt på lederne, for over 50 prosent sier at de vil holde kontakt med de andre etter programmet. Søknadsfrist for 2009-programmet: 1. mars 2009 Verving og medlemspleie er en hovedoppgave i valgåret 2009 Verv 3: 1. januar 22.april: De første 50 deltar i trekningen om en drømmedag for styrets faste medlemmer i stortinget, på partikontoret og i regjeringen. Støtt sivilbefolkningen i Gaza nå! Bruk konto: Givertelefon: (200 kr) Ny inkluderingsveileder Arbeiderpartiet vil være Norges mest inkluderende parti. Vi er stolte over å presentere vår nye Inkluderingsveileder. Veilederen er laget sammen med rollemodeller med minoritetsbakgrunn i Oslo, Akershus og Buskerud. I valgkampen blir rollemodellene viktige ressurser Inkluderingsveileder Kommunepartiet som rekrutterer flest og som har meldt inn sin målsetning, belønnes med kr , øremerket studieog kampanjevirksomhet. For å delta i kampanjen, Arbeiderpartiet skal få medlemmer på kurs og skolering i Dette tilsvarer 20 prosent av medlemmene. For å nå det ambisiøse målet, utfordres alle kommuneog fylkespartier til å delta i 20%-kampanjen. Kampanjen er en konkurranse om å bli det fylkespartiet som har størst kursaktivitet målt i forhold til antall medlemmer. Arbeiderpartiet Vil skolere medlemmer Kampanjesjef Monica Volden Sivertsen er valgkampsjef i Arbeiderpartiet. På oppslagstavla vil hun skrive om ting som skjer i organisasjonen og valgkampen. for at så mange som mulig i Norge skal bruke s t e m meret t e n sin. Veilederen skal bidra til skolering, bevissthet og kreativitet i alle kommune- og fylkespartier. Bruk den nye Inkluderingsveilederen som du finner på Medlemsportalen nå. Organisasjonskampanje Valgkampsjefen melder kommunepartiet/ fylkespartiet seg på ved å sende sitt måltall for verving i 2009 i forhold til innbyggertall til innen 15. mars Gevinsten er en politisk drømmedag i det politiske miljø i Oslo som skreddersys etter fylkespartiets egne ønsker. Alle fylkespartier legger nå sine egne Kompetanseplaner for å nå ambisjonen. Last ned årets skoleringsbrosjyre på Medlemsportalen eller få den fra partikontorene. Send gjerne bidrag og tips til Monica på: epost: 14 Februar 2009

15 Adresseliste fylkespartiene Østfold Ap St.Mariesgate SARPSBORG Tlf: , fax: E-post: Akershus Ap Youngstorget 2 b PB 8794 Youngstorget, 0028 OSLO Tlf: , fax: E-post: Oslo Ap Youngstorget 2b, 4. etg. PB 8794 Youngstorget, 0028 OSLO Tlf: , fax: E-post: Hedmark Ap Folkets Hus, 2326 HAMAR Tlf: , fax: E-post: Oppland Ap Serviceboks 55 Folkets Hus, 2809 HUNNDALEN Tlf: , fax: E-post: Buskerud Ap Folkets Hus, 3017 DRAMMEN Tlf: , fax: E-post: Aust-Agder Ap Skytebanen 14, 4841 ARENDAL Tlf: , fax: E-post: Vest-Agder Ap Skippergata KRISTIANSAND S Tlf: , fax: E-post: Rogaland Ap Breitorget, 4006 STAVANGER Tlf: E-post: Hordaland Ap Teatergaten 34, 5010 BERGEN Tlf: , fax: E-post: Sogn og Fjordane Ap Storehagen 5, PB 128, 6801 FØRDE Tlf: , fax: E-post: Møre og Romsdal Ap Storgata 9 PB 168, 6401 MOLDE Tlf: , fax: E-post: Sør-Trøndelag Ap Folkets Hus, PB 817, 7408 TRONDHEIM Tlf: , fax: E-post: Nord-Trøndelag Ap Samfunnshuset, Kongensgate STEINKJER Tlf: , fax: E-post: Nordland Ap Nyholmsgate 15, 8005 BODØ Tlf: , fax: E-post: Troms Ap Skippergaten 41 Postboks 6166, 9291 TROMSØ Tlf: , fax: E-post: Finnmark Ap Postboks 95 E-post: Tlf: VADSØ Månedens sudoku Løsning Vi trenger din innsats for å bli flere! Vi lever i en tid hvor enkeltmenneske står i fokus, men vi som er sosialdemokrater vet at fellesskapet er viktig for å sikre det enkelte menneskets frihet og muligheter. Derfor trenger vi flere nye medlemmer. Vi er glade for at du har valgt å melde deg inn. Kanskje kan du spørre om naboen og kollegaen din også vil bli med på laget. Mange som blir medlem-mer sier at de ikke har blitt Nytt medlem med tidligere fordi de ikke er blitt spurt. Når du verver får du fine vervepremier. For å følge med på hvilken vervekampanje og premier som gjelder; gå inn på eller ta kontakt med medlemsavdelingen Bruk vervekupongen under. Lykke til! Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... Telefon:... e-post:... Underskrift (påkrevd v/opplysning om e-post):... Partilag:... Arbeiderpartiet Svarsending Oslo Fødselsdato:...Dato:... Vervet av:... Medlemsnr:... Kryss av for å motta flere vervekuponger Ap Fulltbetalende (kr 250,-) AUF (kr 50,-) Halvtbetalende ( kr 125,-) Halv kontingent gjelder for partimedlemmer (Ap) som er pensjonister, trygdede, hjemmeværende, arbeids-ledige, skoleelever/studenter eller vernepliktige.

16 Valg '09 Vil ha tre på Stortinget Else-May Botten vil ikke tallfeste valgresultatet til høsten, men har mål om å få inn tre representanter på Møre og Romsdal-benken på Stortinget. Pål Andreassen (tekst og foto) Hvorfor ble du politiker? Det hele startet med et sterkt engasjement for å få gjeninnført Ungdomsgarantien, da jeg var LOs ungdomssekretær i Møre og Romsdal. Et oppriktig engasjement rundt å legge til rette for at folk kan leve gode liv. Hva er din viktigste kampsak? Møre og Romsdal har mange industriarbeidsplasser, som trenger en god og langsiktig næringspolitikk. I et kraftkrevende industrifylke er det viktig å få på plass ny kraftproduksjon og en infrastruktur på linjenettet, som sikrer krafttilførselen. Sikre veier og bedret infrastruktur knyttet til sjø og bane er også viktig. Hva er din største politiske seier? I jobben som LOs distriktssekretær i fylket har jeg vært privilegert nok til å kjempe for folks rettigheter i arbeidslivet. De beste opplevelsene jeg har hatt, er når vi har berget nedleggingstruede arbeidsplasser. Hva er den viktigste saken i valgkampen? Arbeid til alle er jobb nummer 1! For Ap vil det være naturlig å kjempe for fortsatt trygge arbeidsplasser, gode ordninger for FOTO: PRIVAT Kandidaten I hver utgave fram til valget vil vi på denne plassen la av listekandidatene til Arbeiderpartiet få svare på de samme ti spørsmålene. Først ute er Else-May Botten fra Møre og Romsdal. Navn: Else-May Botten Alder: 35 år Sivilstatus: Samboer og en sønn Bosted: Molde Yrke: LOs distriktssekretær Plass på lista: 1. plass for AP i Møre og Romsdal de permitterte og ledige. Ap må være garantisten for å ivareta arbeidstakernes rettigheter. Hvem blir Arbeiderpartiets hovedmotstander i valgkampen? De som ikke vil ivareta arbeidstakernes rettigheter, og de som vil rasere våre velferdsordninger. Slik jeg ser det, passer de borgerlige partiene godt inn her. Hva gjør du for å motvirke klimaendringene? I min jobb hvor jeg reiser mye rundt i fylket, er jeg avhengig av bil. Jeg kjører en moderne dieselbil som har lavt forbruk og CO2 utslipp. Videre bidrar jeg med kildesortering og er bevisst på strømsparing ved hjelp av sparedusj og sparepærer. Hva er din drømmeoverskrift i avisen? Velgerne strømmer til Ap i Møre og Romsdal! Hva gjør du når du har fri fra politikken? Tar vare på familie og venner. Jeg lar meg friste av den vakre naturen her, så det blir en del turer i skog og mark. Det er et rikt kulturliv i hele fylket, det å få ulike kulturinputs er også prioritert. Hva vil du vise fram fra ditt hjemfylke hvis du må velge én ting? Jeg vil vise fram den fantastiske naturen vår. Den er skjønn og variert. Videre vil jeg si at vi som bor her, preges av denne naturen. Hva blir resultatet for Arbeiderpartiet i valget til høsten? Jobber vi godt både lokalt og sentralt i partiet drar vi valgseieren i land. Jeg ønsker ikke å tallfeste resultatet, men håper vi øker vår oppslutning fra 2005 og at vi sitter godt forankret i regjeringskvartalene for å gi det norske folk en trygg politikk også framover. Konkret mål for oss i Møre og Romsdal: tre på tinget! Vi vil vite hvordan vi kan nå deg og sikre at vi har riktig kontaktinformasjon til deg. Send sms med kodeord AP [ ditt medlemsnummer ] [ din e-post adresse ] til B-PostAbonnement Returadresse: Det norske Arbeiderparti Postboks 8743 Youngstorget 0028 OSLO

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis 1 En fortelling fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg: Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis Et samarbeid mellom The Palestinian Association for Cultural Exchange (PACE) og Palestinakomiteens

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Til læreren. H. Aschehoug & Co

Til læreren. H. Aschehoug & Co Til læreren Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Dette er en fin anledning til å arbeide med politikk og demokrati. Vi har utviklet gratis undervisningsopplegg til bruk i 5. 7. trinn. Opplegget er

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp!

Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp! 1 Kjære alle sammen! Velkommen til årets Space-camp! Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp! Å få lov til å komme til Nord-Norge, til Andøya

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav Oversatt av Ragnhild Eikli Om forfatteren: Susan Abulhawa er forfatter, menneskerettsaktivist, biolog og politisk kommentator. Hun debuterte med Morgen i Jenin

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer