4-06. Elektronikkens betydning. Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-06. Elektronikkens betydning. Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS"

Transkript

1 FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t o k t o b e r Elektronikkens betydning Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS

2 Det moderne Forsvaret bygger på elektronikk Militær slagkraft har tradisjonelt vært et spørsmål om krutt og stål. I dag handler teknologisk overlegenhet om antall transistorer og evnen til å anvende dem. Av forskerne Leif Hanssen og Jakob Gakkestad (FFI) I det daglige liv omgir vi oss med mye elektronikk, selv om vi kanskje ikke tenker så mye over det. Når du sitter i kø på vei hjem fra jobben og må ringe hjem for å fortelle at du blir forsinket, bruker du en mobiltelefon som du får plass til i lommen. Du tenker neppe over at for å få til dette, er det flere hundre milliarder transistorer som må fungere i et perfekt samspill. Det som muliggjør dette er den rivende utviklingen innenfor mikroelektronikk de siste 40 årene. Moores lov I 1965 skrev Gordon Moore artikkelen Cramming more components onto integrated circuits i tidsskriftet Electronics. I artikkelen kom han med en observasjon som senere er blitt kalt Moores lov. Den sier at antall transistorer integrert på en enkelt brikke (integrert krets) vil dobles hvert annet år. I 1965, da de var i stand til å produsere integrerte kretser som inneholdt 50 transistorer, kunne dette virke som en drøy spådom. Moore torde heller ikke strekke perspektivet lengre enn ti år. Historien har derimot vist at han snarere var forsiktig i sine spådommer. I 1975 modifiserte han loven til at antall transistorer dobles hver attende måned. I over 40 år har Moores lov vært oppfylt, og de 50 transistorene fra 1965 er nå blitt til en milliard. Simulator. Teknologi som delvis er utviklet av spillindustrien, gjør det mulig å utvikle stadig bedre og naturtro simulatorer. De kan delvis erstatte reelle øvelser og dermed spare store kostnader. (Foto: FMS)

3 Hvordan har dette vært mulig? I sin artikkel pekte Moore på tre forhold som kunne være begrensende for utviklingen. Det var størrelse, varmeutvikling og hvor godt en klarte å produsere kretsene. Ved hjelp av kontinuerlig forskning og utvikling har halvlederfabrikantene klart å løse disse problemene med silisiumbasert CMOS-teknologi (se faktaboks). En regner med at det fremdeles er noen generasjoner igjen av CMOS-teknologien, men at nedre fysiske grenser vil være nådd i løpet av de neste 10 til 15 årene. Den store amerikanske produsenten av mikroprosessorer, Intel, mener likevel at Moores lov vil fortsette å gjelde, men da for en annen type og mindre halvlederteknologi. Det kan bli såkalt nanoteknologi. Det påstås at tidsæraen for nanoteknologi vil ta av for alvor når CMOSteknologien ikke kan krympes videre. Billigere enn riskorn For 50 år siden kostet en transistor kr. Prisen har nå sunket til 0, øre. Det betyr at prisen på en transistor nå er lavere enn prisen på et riskorn. Årsproduksjonen i antall transistorer er i dag over en million billioner (10 18 ). Det er høyere enn antall riskorn som ble produsert i Markedet ser også ut til å ha et umettelig behov for transistorer. Det betyr at årsproduksjonen vil fortsette å øke i samme takt som nå, og prisen vil forsette å reduseres tilsvarende. Spillindustrien er blitt viktig for utviklingen av nye prosessorer. Høy datakraft gjør spillene mer naturtro og realistiske. IBM har sammen med Sony og Toshiba utviklet en ny prosessor, Cell, som skal brukes i blant annet Sonys nye Playstation 3. Den er ifølge produsenten utviklet med tanke på bringing supercomputer power to everyday life. Hva har Moores lov gitt oss? En eksponentiell økning, dobling hver attende måned, i antall transistorer per arealenhet over mange år må ha hatt stor betydning for teknologiutviklingen. I dag er det avansert elektronikk i leketøy, og noen av de meste avanserte elektroniske produktene på markedet er spillmaskiner. Med overgang fra stedbundet til personbundet telefon (mobiltelefoni) og framveksten av internettet, har utgifter til teknologi blitt en større del av budsjettet for en vanlig borger. For dem som vokser opp i dag, er det unaturlig å ikke ha tilgang på telefon og musikk uansett hvor de er. Datakraft Da forløperen til mikroprosessoren, Intel 4040, kom på 60-tallet, ble den regnet som en kuriositet med flere hundre transistorer integrert på en enkelt brikke. Utover 70-tallet ble dette videreutviklet med 8-bits mikroprosessorer fra flere forskjellige leverandører. Disse hadde kapasitet nok til å danne grunnlaget for de første mikrodatamaskiner. Rundt 1980 ble PC-en født. Da var antall transistorer på en brikke kommet opp i flere titall tusen. Dette var tilstrekkelig til at maskinen kunne utføre nyttige oppgaver for store Transistorforbuket er etter hvert blitt svært høyt. Allerede i 2007 regner en med at det vil være flere transistorer enn hjerneceller på en vanlig kontorarbeidsplass. Hvem driver utviklingen? Tidligere var det forsvarsindustrien og romfartsindustrien som hadde økonomisk kraft og de mest utfordrende problemstillingene til å drive fram utviklingen i mikroelektronikk. Dette er ikke tilfelle lenger. I dag er det sivil sektor som er teknologidrivende. Massemarkedet har høy betalingsvillighet, spesielt innenfor kommunikasjon og underholdning. Brukerne vil ha stadig større ytelse for å kunne behandle digitale foto, redigere video og spille med spill som krever god grafikk. Transistor Forsvarets forskningsinstitutt Elektronikkens som betydning våpen Meget forenklet kan en transistor sammenliknes med en bryter med tre tilkoblingspunkter. Med det tredje punktet kan en bestemme om det skal gå strøm mellom de to andre punktene. I digital elektronikk brukes det binære totallsystemet med null og én. Hvis det tredje tilkoblingspunktet er én er bryteren på, og hvis det er null er bryteren av. CMOS CMOS står for Complementary Metal-Oxide Semiconductor. CMOS inneholder to typer transistorer. For den ene typen er transistoren av når styrespenningen er én, og for den andre typen er det omvendt. Det gjør at en kan lage elektronikk som bruker mindre strøm og som utvikler mindre varme. fakta

4 grupper. Utover 90-tallet åpnet det private markedet seg og det ble vanlig med PC i hjemmet. Privatmarkedet har et stort volum og høyt prispress. Dette har resultert i en enorm ytelse versus kostnad. I 2006 vil antall transistorer i en mikroprosessor overstige en milliard. Den datakraften man hadde tilgjengelig for å sende folk til månen i 1969, har de fleste stående på skrivebordet i dag. Det som for tretti år siden var en kraftig datamaskin, som trengte et eget rom med kjøling, finnes i dag i alle mobiltelefoner. Hvis utviklingen følger Moore s lov i 15 år til, vil en mikroprosessor inneholde ganger flere transistorer i 2020 enn i dag. Det vil si over en billion transistorer. Dette gir oss muligheter til løse problemer som vi i dag ikke kjenner til. Med nærmest ubegrenset regnekraft vil kunstig syn og hørsel være en realitet. Det betyr at en full analyse av all aktivitet i et område kan gjøres i sanntid, hvilket har stor betydning for militære operasjoner. Trådløs kommunikasjon og internett Utviklingen innen mobiltelefoni og trådløse datanettverk de siste ti årene, har ført til at komponenter for radiokommunikasjon i UHFområdet (300 MHz 3 GHz) er blitt svært billige. I løpet av de siste 5-10 årene har radiobrikker for GSM mobiltelefoni (rundt 900 MHz og rundt MHz) og brikker for trådløse datanett kommet så langt når det gjelder pris og ytelse at komponentprisen er blitt nærmest ubetydelig. Dette har gjort det mulig å koble datamaskiner sammen i et felles nett og åpnet for helt nye og fleksible muligheter. Utviklingen åpner også for mange nye tjenester, spesielt innen kommunikasjon og media, som vi foreløpig kun ser konturene av. Når datakraft og sambandsradioer vokser sammen og kan produseres til svært lav pris, åpnes helt nye teknologiske muligheter. Teknologien er i ferd med å bli tilgjengelig i form av såkalt smarte omgivelser. I framtiden vil hjemmene være fylt av elektronikk i en helt annen grad enn i dag. Varme og ventilasjon, sikkerhet og lysstyring vil bli elektronisk styrt og trådløs. Bedre funksjonalitet og bedre energiøkonomisering, sammen med reduserte investerings- og vedlikeholdskostnader vil styre denne utviklingen. Tendenser Det er vanskelig å se langt inn i framtiden for en teknologi som utvikler seg så fort som elektronikk. Likevel ser vi tydelig tre tendenser: Mer trådløs kommunikasjon Distribuert intelligens Konfigurerbar elektronikk Økt miniatyrisering og redusert pris på radiomoduler gjør det mulig å bli kvitt ledninger, som ofte er en begrensende og brysom faktor. Dette merker vi hjemme. I dag er for eksempel datanettverk og spillkontrollere trådløse. Bruken av trådløsteknologi vil øke voldsomt. Alt vil bli elektronisk styrt. Lys, varme, ventilasjon og sikkerhet vil integreres gjennom Kretskort. Sivil industri og forskning er viktige drivkrefter i utviklingen av moderne elektronikk. Teknologi som utvikles, testes eller evalueres på FFI inngår i mange av dagens og framtidens våpensystemer. (Foto: FFI) Kampsystem. Marinens nye fregatter, Nansen-klassen, er stappfull av avansert elektronikk, som for eksempel SPY 1F helautomatisk radar, TIS belysningssystem for luftvernmissiler, elektrooptisk sensorsystem for kanon, forbedret sonar og det taktiske kommunikasjonssystemet Link 16. (Foto: FMS)

5 trådløse nettverk og gi løsninger som er billigere og har bedre funksjonalitet. Mikroprosessorer har hatt en voldsom utvikling de siste ti årene, og den store flaskehalsen er forlengst blitt dataveien inn og ut av prosessoren. Siden regnekraft er blitt veldig billig, er det mer hensiktsmessig å gjøre beregninger nær opphavet til dataene. Den store sentrale prosessoren vil dermed få assistanse av mange små prosessorer som forbehandler data der de oppstår. Den teknologiske utviklingen går nå så fort at hvis et produkt først skal utvikles, deretter produseres og til slutt transporteres ut til markedet, kan det være utdatert innen det kommer hjem til kunden. Med konfigurerbar elektronikk vil de elektroniske enhetene være mer generelle, slik at funksjonen lastes opp sammen med programvaren etter at enheten er montert ute hos kunden. Dette er for eksempel brukt i basestasjoner for mobil kommunikasjon. Hva betyr dette for Forsvaret? Utviklingen av mikroelektronikk har hatt og vil ha en svært stor betydning for Forsvaret. Den har blant annet ført til bedre radarer, ildledningssystemer, kommando- og kontrollsystemer. Utviklingen har satt sitt preg på alle deler av forsvaret. I M3-oppdateringen av F-16 flyene, fikk de blant annet hjelmsikte og Link 16, en Nato-standarisert datalink med høy hastighet og sikkerhet. Dette hadde ikke vært mulig å implementere med gammel teknologi. På samme måte vil også våre nye fregatter være godt lastet med moderne elektronikk. Vi vil nå peke på noen spesifikke områder der utviklingen innen mikroelektronikk har vært helt avgjørende for å realisere nye funksjoner som Forsvaret drar nytte av. Nettverksbasert forsvar (NbF) Forsvaret vil etter hvert omdannes til å bli nettverkbasert. Et hovedmål med nettverkbasert forsvar er informasjonsoverlegenhet. Det gir mulighet til å kunne treffe raske og riktige beslutninger slik at styrkene utnyttes mer effektivt. Den teknologien som gjør dette mulig er mikroelektronikk. Et nettverkbasert forsvar bygges av mange billioner transistorer. Det er viktig å ha full oversikt over både egne og motpartens styrker, samt kunne forstå hvilke handlinger motparten planlegger. All informasjon som vil ha betydning for de beslutninger som skal tas, må gjøres tilgjengelig for beslutningstaker på en slik måte og på et tidspunkt som sikrer at beslutningen blir korrekt. Sensorfusjon Forbedret elektronikk i satellitter og sensorer, som for eksempel radar, gir mye bedre datagrunnlag for etterretning og situasjonsoversikt. Det kan samles inn flere data, og de kan bearbeides og presenteres på en mye bedre Kommando- og kontroll. Elektronikkutviklingen forbedrer militær overvåking, stridsledelse og kommunikasjon. Dette er også en forutsetning for framtidens nettverksbaserte forsvar (NbF), der militære enheter i større grad skal kunne dele og bruke informasjon. (Foto: FMS) Kampfly. Kampfly, med sine sensorer og våpensystemer, er flygende høyteknologi. Stadig mindre elektroniske komponenter gjør også ammunisjonen, som for eksempel bomber og missiler, mer treffsikker og effektiv. (Foto: FMS)

6 En forutsetning. Skal FFI kunne overvåke og gi råd om teknologiutviklingen på en troverdig måte, er det ikke nok å være tilskuer vi må delta. Her et glimt fra det støvfrie Epitek-laboratoriet på FFI. (Foto: Bjørn Fremstad/FFI) måte enn før. For å få fornuftige resultater ut av disse store datamengdene, er det en forutsetning at en har tilgang til svært stor datakraft. Presisjonsstyrte våpen Mange har sett TV-bilder fra Irak-krigen der de allierte styrkene brukte presisjonsstyrte våpen for å ødelegge viktige mål inne i Irak. Det er våpen som enten er styrt med satellittbasert navigasjon (GPS), eller som blir styrt inn til målet ved hjelp av laserbelysning. Disse bombene er blitt muliggjort ved å miniatyrisere GPS-mottakere og lasersøkere. Utviklingen går videre mot å integrere GPSmottakere sammen med gyroer basert på mikroelektromekaniske systemer (MEMSteknologi). Dette bedrer nøyaktigheten og er samtidig mer motstandsdyktig mot elektroniske mottiltak. Teknologien har også gjort det mulig å utstyre noen av disse våpnene med datalinker. Dette gjør at et presisjonsstyrt våpen på vei mot målet kan motta oppdatert informasjon om bevegelige mål, eventuelt nytt mål, eller at oppdraget avbrytes. Ammunisjon med nye funksjoner Med kraftig redusert pris og størrelse, sammen med økt ytelse, er det nå mulig å legge avansert elektronikk sammen med MEMS-sensorer inn i ammunisjon. Dette kan gi oss ammunisjon i kaliber 20 mm 155 mm med flere typer funksjoner, for eksempel banekorreksjon og programmerbar ammunisjon. Dette er nærmere beskrevet i FFI-FOKUS nr : Moderne ammunisjon. Lommeradar Som en følge av den teknologiske utviklingen er CMOS-teknologi blitt anvendbar også for svært høye frekvenser. Radarer, som sender ut svært høyfrekvente radiobølger, er et eksempel på nye bruksområder for CMOS-teknologi. Dette har tradisjonelt vært et område hvor elektronikken har vært dyr og effektkrevende. Det har begrenset anvendelsen til store installasjoner for bruk på langt hold. Med lavt effektforbruk, lite volum og lav pris kan radarteknologi brukes på helt nye måter. Et eksempel på dette er gjennom veggenradar (Through The Wall Radar). Hvis en slik radar kan produseres delvis basert på komponenter utviklet for mobile og trådløse nettverk, vil prisen bli så lav at hver eneste soldat kan utstyres med en. Trådløse sensornettverk Trådløse sensornettverk er nettverksteknologi på mikronivå. Det amerikanske forsvarsdepartementets forskningsinstitusjon, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), har støttet et program kalt Smart Dust. Mange andre aktører, både sivile og militære, har jobbet med dette under betegnelsen Wireless Sensor Networks. Slike nettverk består av et stort antall bitte-små noder, punkter i nettverket, som bruker så lite effekt at de kan leve et par år på et lite batteri. Hver node må inneholde sensorer, en kommunikasjonsradio, og datakraft til å måle og analysere data samt håndtere nettverket. Nettverket er selv-organiserende (Ad-Hoc) og trenger ingen infrastruktur. Med tradisjonell elektronikk ville dette vært funksjoner nok til å fylle en stor koffert. Bruk av moderne CMOS-teknologi gjør nå at alt dette kan integreres på en enkelt krets. Sammen med moderne halvlederbaserte sensorer kan nodene lages i en størrelse ned mot en kubikkcentimeter. Den mest umiddelbare anvendelsen av slike sensornettverk er i katastrofeområder der et stort antall noder kan skytes eller kastes inn i området for å kart

7 fakta legge situasjonen før personell sendes inn. Denne nettverksteknologien vil også kunne få mange andre anvendelser. For eksempel gir den mulighet til å ha trådløs kommunikasjon mellom alle enheter som en soldat bærer med seg. Bruk av simulatorer Flygere har lenge brukt simulatorer til trening. Dette har vært hensiktsmessig på grunn av de store kostnadene forbundet med å trene flygere. Siden regnekapasitet er blitt så kraftig og samtidig rimelig, har vi fått andre simulatorer som kan brukes til for eksempel kamptrening. I slike simulatorer kan en legge inn terrengmodeller, samvirke mellom våpen og simulatorer, og få en svært god, nærmest naturtro, grafisk framstilling av dette. Moores lovs far Gordon Moore, opphavsmannen til Moores lov, jobbet først sammen med William Shockley, som senere fikk Nobelprisen i fysikk for å ha funnet opp felteffekt-transistoren. Moore var så med på å starte opp selskapet Fairchild Semiconductors, som av mange regnes som opphavet til halvlederindustrien. Moore brøt etter hvert ut sammen med noen av kollegaene, og startet selskapet Intel. Intel er i dag kjent for de fleste som storprodusent av mikroprosessorer som brukes i pc-ene våre. Med enorm regnekraft og teknologi utviklet av spillindustrien, er simulatorer nå blitt et viktig supplement til reelle øvelser. Elektronikkutvikling på FFI Forsvarets forskningsinstitutt har en lang historie i oppbygging av en avansert norsk forsvarsindustri. FFI har også gitt flere bidrag til sivil industri, der Norsk Data er det mest kjente. Mange systemer som er i bruk av forsvaret i dag, har på en eller annen måte vært innom FFI. Etter at sivil sektor overtok lederskapet innenfor teknologiutviklingen, er gjenbruk av sivil teknologi i militære sammenhenger blitt veldig viktig. Hyllevare, eller COTS- komponenter (Commercial Off The Shelf), skal i størst mulig grad gjenbrukes eller tilpasses militære formål. Et eksempel på dette er at FFI designet i sin tid mikroprosessoren (MIPROC) til Penguinraketten fordi det ikke fantes noen tilgjengelig prosessor som kunne brukes. Senere kom det flere kommersielle prosessorer på markedet, og etter hvert ble prisen og ytelsen så god at MIPROC ble erstattet med en hyllevare-prosessor. Dette er en typisk arbeidsmetode for FFI. Når det ikke finnes velegnede komponenter tilgjengelige utvikler FFI selv, eller i samarbeid med andre institutter og bedrifter, de komponentene som skal til for å løse de tekniske krav som militært utstyr krever. Dette gjøres i dag innenfor områder som elektronisk krigføring, moderne brannrør, missilsøkere og utstyr som krever spesielt lite effekt. (fortsetter på siste side) Lovmaker: Gordon Moore Ufattelig lite I 1978 fikk cirka transistorer plass på en minnebrikke. I 2005 inneholdt en minnebrikke over 1 milliard transistorer. Til sammenligning: I 1978 kostet en flytur mellom New York og Paris cirka kr, og den tok sju timer. Hadde flytrafikken også fulgt prinsippene i Moores lov, ville en tilsvarende flytur i dag ha kostet mindre enn 20 øre og vart i ett sekund. Hvor liten er en nanometer? En nanometer er en milliiondels millimeter. I 2006 produseres kretser i 65 nanometers teknologi. Litt forenklet sagt så betyr dette at den minste linjebredden på ledere inne på kretsen er 65 nanometer. Dette betyr at vi får plass til 2,46 millioner transistorer på dette arealet Det forventes at kretser i 45 nanometers teknologi kommer på markedet i 2007/2008.

8 Artikkelforfattere Leif Hanssen Er utdannet dr. scient i mikroelektronikk fra Universitetet i Oslo. Han har blant annet jobbet ved Senter for Industriforskning (nå Sintef Oslo) og ved Televerkets Forskningsinstitutt. Han har vært ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt siden 2002, hvor han jobber med nettverkbasert forsvar og med radarteknologi. FFI-FOKUS no. 4 Oktober 2006 Design FFI Production PDC Tangen ISSN I dag foregår mye forskning i store internasjonale prosjekter der mange institutter samarbeider. For å få være med i slike prosjekter må FFI kunne bevise egen kompetanse ved å kunne utvikle deler av systemer. Gjennom slike bidrag får FFI tilgang på resultater som er verd mye mer enn de årsverk som FFI bidrar med. Betingelsen for å få være med på slike prosjekter, er en høy kompetanse på utvikling av ny elektronikk. En av de viktigste oppgavene for elektronikkutviklingen på FFI er å forutse hvilke muligheter som vil bli tilgjengelige om fem, ti og femten år. For å gjøre dette med høy troverdighet utvikler vi demonstratorer og prototyper som kan gi et bilde av hva Forsvaret kan forvente av fremtidige systemer. For den som vil lese mer Gordon E. Moore: Cramming more components onto integrated circuits, Electronics Semiconductor Industry Association, 2005 Annual Report Intels hjemmeside: IBM: www-03.ibm.com/chips/asics Smart Dust: www-bsac.eecs.berkely.edu/programs/smartdust.html Jakob Gakkestad Er utdannet dr. scient i mikroelektronikk fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet ved Senter for Industriforskning (nå Sintef Oslo), Tandberg Data og Chipcon. Han har vært ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt siden 2003, hvor han arbeider med mikroelektromekaniske systemer (MEMS) for bruk i ammunisjon og med systemarkitektur/interoperabilitet i prosjektet Nye kampfly assistanse til Forsvaret. Kontaktinformasjon Forsvarets forskningsinstitutt Postboks 25, 2027 Kjeller E-post: Telefon: Militært nummer: E-post til FFI-FOKUS: Forsvarets FFIforskningsinstitutt N o r w e g i a n D e f e n c e R e s e a r c h E s t a b l i s h m e n t

2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi?

2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi? FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t f e b r u a r 2 0 1 0 Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

Detaljer

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI F F I - F O K U S F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 4 Fra plattform til nettverk Illustrasjon:

Detaljer

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen KUNNSKAP &ideer FFI vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar nettforsvaret effektiv krigføring i cyberspace Hilde Hafnors strategi verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen for

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 EK Visjon 2020 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri (utarbeidet

Detaljer

Grunnleggende teleforskning

Grunnleggende teleforskning Teknologi alle kan bruke (SPODIS) Neste generasjon internett (ENNCE) Trådløst bredbånd krever kunnskap (WIRAC) Grunnleggende teleforskning Plug-and-Play kan gi enklere datahverdag Sluttrapport 2002 Kryptonøkkeldistribusjon

Detaljer

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 6 Ubåtens nye roller Foto: KNM Utvær 2 Fremtidens

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare 10110011010101010101010110011010110101001101101101010101010110101010011010010101011010011 00011101101011011011011011011101101101110110110111011011101101101110111011011010101011101 11011010100011111000000111001101001010101100101101101011011001101111010110011011111101010

Detaljer

Det sosiale og kommersielle internett

Det sosiale og kommersielle internett Det sosiale og kommersielle internett Arne Krokan 1. Introduksjon I løpet av 10 år er internett utviklet fra å tilby tjenester til nerdene til å bli en svært viktig del av samfunnets kommunikative infrastruktur.

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

Nye kampfly og egenbeskyttelse -En analyse av stealth og EK

Nye kampfly og egenbeskyttelse -En analyse av stealth og EK 3 Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI We killed 33 F-15Cs and didn t suffer a single loss, he said. "They didn t see us at all Nye kampfly og egenbeskyttelse -En analyse av stealth og EK Skrevet

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT. Smartere forsvar. for mindre penger

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT. Smartere forsvar. for mindre penger FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Smartere forsvar for mindre penger Nr. 04 August 2012 Smartere forsvar for mindre penger av Espen Berg-Knutsen, Steinar Gulichsen og Sverre

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4 "!#$ &% '()%*!"+,#' -. / /0 '12 3-0 - "!4'0 57698;:=83?A@CB D=69EC@CFHG#?JIK8L?M@N?M8KOPECQL

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

ElPred - den fremsynte appen

ElPred - den fremsynte appen ElPred - den fremsynte appen Eksperter i Team TET4850 Smart Grids Prosjektrapport Robert Versvik Stein-Olav Davidsen Magnus Solli Haukaas Håvard Skytt Michaelsen Egil Solberg NTNU Mai 2012 1 Forord Dette

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer 2008 / Grønn IT / IKT-Norge

teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer 2008 / Grønn IT / IKT-Norge teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer 2008 / Grønn IT / IKT-Norge side 2 Fra grønne holdninger til grønne handlinger IKT-Norge /Grønn IT / 2008 IT-næringen ønsker å ta vår del av ansvaret

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer