4-06. Elektronikkens betydning. Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-06. Elektronikkens betydning. Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS"

Transkript

1 FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t o k t o b e r Elektronikkens betydning Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS

2 Det moderne Forsvaret bygger på elektronikk Militær slagkraft har tradisjonelt vært et spørsmål om krutt og stål. I dag handler teknologisk overlegenhet om antall transistorer og evnen til å anvende dem. Av forskerne Leif Hanssen og Jakob Gakkestad (FFI) I det daglige liv omgir vi oss med mye elektronikk, selv om vi kanskje ikke tenker så mye over det. Når du sitter i kø på vei hjem fra jobben og må ringe hjem for å fortelle at du blir forsinket, bruker du en mobiltelefon som du får plass til i lommen. Du tenker neppe over at for å få til dette, er det flere hundre milliarder transistorer som må fungere i et perfekt samspill. Det som muliggjør dette er den rivende utviklingen innenfor mikroelektronikk de siste 40 årene. Moores lov I 1965 skrev Gordon Moore artikkelen Cramming more components onto integrated circuits i tidsskriftet Electronics. I artikkelen kom han med en observasjon som senere er blitt kalt Moores lov. Den sier at antall transistorer integrert på en enkelt brikke (integrert krets) vil dobles hvert annet år. I 1965, da de var i stand til å produsere integrerte kretser som inneholdt 50 transistorer, kunne dette virke som en drøy spådom. Moore torde heller ikke strekke perspektivet lengre enn ti år. Historien har derimot vist at han snarere var forsiktig i sine spådommer. I 1975 modifiserte han loven til at antall transistorer dobles hver attende måned. I over 40 år har Moores lov vært oppfylt, og de 50 transistorene fra 1965 er nå blitt til en milliard. Simulator. Teknologi som delvis er utviklet av spillindustrien, gjør det mulig å utvikle stadig bedre og naturtro simulatorer. De kan delvis erstatte reelle øvelser og dermed spare store kostnader. (Foto: FMS)

3 Hvordan har dette vært mulig? I sin artikkel pekte Moore på tre forhold som kunne være begrensende for utviklingen. Det var størrelse, varmeutvikling og hvor godt en klarte å produsere kretsene. Ved hjelp av kontinuerlig forskning og utvikling har halvlederfabrikantene klart å løse disse problemene med silisiumbasert CMOS-teknologi (se faktaboks). En regner med at det fremdeles er noen generasjoner igjen av CMOS-teknologien, men at nedre fysiske grenser vil være nådd i løpet av de neste 10 til 15 årene. Den store amerikanske produsenten av mikroprosessorer, Intel, mener likevel at Moores lov vil fortsette å gjelde, men da for en annen type og mindre halvlederteknologi. Det kan bli såkalt nanoteknologi. Det påstås at tidsæraen for nanoteknologi vil ta av for alvor når CMOSteknologien ikke kan krympes videre. Billigere enn riskorn For 50 år siden kostet en transistor kr. Prisen har nå sunket til 0, øre. Det betyr at prisen på en transistor nå er lavere enn prisen på et riskorn. Årsproduksjonen i antall transistorer er i dag over en million billioner (10 18 ). Det er høyere enn antall riskorn som ble produsert i Markedet ser også ut til å ha et umettelig behov for transistorer. Det betyr at årsproduksjonen vil fortsette å øke i samme takt som nå, og prisen vil forsette å reduseres tilsvarende. Spillindustrien er blitt viktig for utviklingen av nye prosessorer. Høy datakraft gjør spillene mer naturtro og realistiske. IBM har sammen med Sony og Toshiba utviklet en ny prosessor, Cell, som skal brukes i blant annet Sonys nye Playstation 3. Den er ifølge produsenten utviklet med tanke på bringing supercomputer power to everyday life. Hva har Moores lov gitt oss? En eksponentiell økning, dobling hver attende måned, i antall transistorer per arealenhet over mange år må ha hatt stor betydning for teknologiutviklingen. I dag er det avansert elektronikk i leketøy, og noen av de meste avanserte elektroniske produktene på markedet er spillmaskiner. Med overgang fra stedbundet til personbundet telefon (mobiltelefoni) og framveksten av internettet, har utgifter til teknologi blitt en større del av budsjettet for en vanlig borger. For dem som vokser opp i dag, er det unaturlig å ikke ha tilgang på telefon og musikk uansett hvor de er. Datakraft Da forløperen til mikroprosessoren, Intel 4040, kom på 60-tallet, ble den regnet som en kuriositet med flere hundre transistorer integrert på en enkelt brikke. Utover 70-tallet ble dette videreutviklet med 8-bits mikroprosessorer fra flere forskjellige leverandører. Disse hadde kapasitet nok til å danne grunnlaget for de første mikrodatamaskiner. Rundt 1980 ble PC-en født. Da var antall transistorer på en brikke kommet opp i flere titall tusen. Dette var tilstrekkelig til at maskinen kunne utføre nyttige oppgaver for store Transistorforbuket er etter hvert blitt svært høyt. Allerede i 2007 regner en med at det vil være flere transistorer enn hjerneceller på en vanlig kontorarbeidsplass. Hvem driver utviklingen? Tidligere var det forsvarsindustrien og romfartsindustrien som hadde økonomisk kraft og de mest utfordrende problemstillingene til å drive fram utviklingen i mikroelektronikk. Dette er ikke tilfelle lenger. I dag er det sivil sektor som er teknologidrivende. Massemarkedet har høy betalingsvillighet, spesielt innenfor kommunikasjon og underholdning. Brukerne vil ha stadig større ytelse for å kunne behandle digitale foto, redigere video og spille med spill som krever god grafikk. Transistor Forsvarets forskningsinstitutt Elektronikkens som betydning våpen Meget forenklet kan en transistor sammenliknes med en bryter med tre tilkoblingspunkter. Med det tredje punktet kan en bestemme om det skal gå strøm mellom de to andre punktene. I digital elektronikk brukes det binære totallsystemet med null og én. Hvis det tredje tilkoblingspunktet er én er bryteren på, og hvis det er null er bryteren av. CMOS CMOS står for Complementary Metal-Oxide Semiconductor. CMOS inneholder to typer transistorer. For den ene typen er transistoren av når styrespenningen er én, og for den andre typen er det omvendt. Det gjør at en kan lage elektronikk som bruker mindre strøm og som utvikler mindre varme. fakta

4 grupper. Utover 90-tallet åpnet det private markedet seg og det ble vanlig med PC i hjemmet. Privatmarkedet har et stort volum og høyt prispress. Dette har resultert i en enorm ytelse versus kostnad. I 2006 vil antall transistorer i en mikroprosessor overstige en milliard. Den datakraften man hadde tilgjengelig for å sende folk til månen i 1969, har de fleste stående på skrivebordet i dag. Det som for tretti år siden var en kraftig datamaskin, som trengte et eget rom med kjøling, finnes i dag i alle mobiltelefoner. Hvis utviklingen følger Moore s lov i 15 år til, vil en mikroprosessor inneholde ganger flere transistorer i 2020 enn i dag. Det vil si over en billion transistorer. Dette gir oss muligheter til løse problemer som vi i dag ikke kjenner til. Med nærmest ubegrenset regnekraft vil kunstig syn og hørsel være en realitet. Det betyr at en full analyse av all aktivitet i et område kan gjøres i sanntid, hvilket har stor betydning for militære operasjoner. Trådløs kommunikasjon og internett Utviklingen innen mobiltelefoni og trådløse datanettverk de siste ti årene, har ført til at komponenter for radiokommunikasjon i UHFområdet (300 MHz 3 GHz) er blitt svært billige. I løpet av de siste 5-10 årene har radiobrikker for GSM mobiltelefoni (rundt 900 MHz og rundt MHz) og brikker for trådløse datanett kommet så langt når det gjelder pris og ytelse at komponentprisen er blitt nærmest ubetydelig. Dette har gjort det mulig å koble datamaskiner sammen i et felles nett og åpnet for helt nye og fleksible muligheter. Utviklingen åpner også for mange nye tjenester, spesielt innen kommunikasjon og media, som vi foreløpig kun ser konturene av. Når datakraft og sambandsradioer vokser sammen og kan produseres til svært lav pris, åpnes helt nye teknologiske muligheter. Teknologien er i ferd med å bli tilgjengelig i form av såkalt smarte omgivelser. I framtiden vil hjemmene være fylt av elektronikk i en helt annen grad enn i dag. Varme og ventilasjon, sikkerhet og lysstyring vil bli elektronisk styrt og trådløs. Bedre funksjonalitet og bedre energiøkonomisering, sammen med reduserte investerings- og vedlikeholdskostnader vil styre denne utviklingen. Tendenser Det er vanskelig å se langt inn i framtiden for en teknologi som utvikler seg så fort som elektronikk. Likevel ser vi tydelig tre tendenser: Mer trådløs kommunikasjon Distribuert intelligens Konfigurerbar elektronikk Økt miniatyrisering og redusert pris på radiomoduler gjør det mulig å bli kvitt ledninger, som ofte er en begrensende og brysom faktor. Dette merker vi hjemme. I dag er for eksempel datanettverk og spillkontrollere trådløse. Bruken av trådløsteknologi vil øke voldsomt. Alt vil bli elektronisk styrt. Lys, varme, ventilasjon og sikkerhet vil integreres gjennom Kretskort. Sivil industri og forskning er viktige drivkrefter i utviklingen av moderne elektronikk. Teknologi som utvikles, testes eller evalueres på FFI inngår i mange av dagens og framtidens våpensystemer. (Foto: FFI) Kampsystem. Marinens nye fregatter, Nansen-klassen, er stappfull av avansert elektronikk, som for eksempel SPY 1F helautomatisk radar, TIS belysningssystem for luftvernmissiler, elektrooptisk sensorsystem for kanon, forbedret sonar og det taktiske kommunikasjonssystemet Link 16. (Foto: FMS)

5 trådløse nettverk og gi løsninger som er billigere og har bedre funksjonalitet. Mikroprosessorer har hatt en voldsom utvikling de siste ti årene, og den store flaskehalsen er forlengst blitt dataveien inn og ut av prosessoren. Siden regnekraft er blitt veldig billig, er det mer hensiktsmessig å gjøre beregninger nær opphavet til dataene. Den store sentrale prosessoren vil dermed få assistanse av mange små prosessorer som forbehandler data der de oppstår. Den teknologiske utviklingen går nå så fort at hvis et produkt først skal utvikles, deretter produseres og til slutt transporteres ut til markedet, kan det være utdatert innen det kommer hjem til kunden. Med konfigurerbar elektronikk vil de elektroniske enhetene være mer generelle, slik at funksjonen lastes opp sammen med programvaren etter at enheten er montert ute hos kunden. Dette er for eksempel brukt i basestasjoner for mobil kommunikasjon. Hva betyr dette for Forsvaret? Utviklingen av mikroelektronikk har hatt og vil ha en svært stor betydning for Forsvaret. Den har blant annet ført til bedre radarer, ildledningssystemer, kommando- og kontrollsystemer. Utviklingen har satt sitt preg på alle deler av forsvaret. I M3-oppdateringen av F-16 flyene, fikk de blant annet hjelmsikte og Link 16, en Nato-standarisert datalink med høy hastighet og sikkerhet. Dette hadde ikke vært mulig å implementere med gammel teknologi. På samme måte vil også våre nye fregatter være godt lastet med moderne elektronikk. Vi vil nå peke på noen spesifikke områder der utviklingen innen mikroelektronikk har vært helt avgjørende for å realisere nye funksjoner som Forsvaret drar nytte av. Nettverksbasert forsvar (NbF) Forsvaret vil etter hvert omdannes til å bli nettverkbasert. Et hovedmål med nettverkbasert forsvar er informasjonsoverlegenhet. Det gir mulighet til å kunne treffe raske og riktige beslutninger slik at styrkene utnyttes mer effektivt. Den teknologien som gjør dette mulig er mikroelektronikk. Et nettverkbasert forsvar bygges av mange billioner transistorer. Det er viktig å ha full oversikt over både egne og motpartens styrker, samt kunne forstå hvilke handlinger motparten planlegger. All informasjon som vil ha betydning for de beslutninger som skal tas, må gjøres tilgjengelig for beslutningstaker på en slik måte og på et tidspunkt som sikrer at beslutningen blir korrekt. Sensorfusjon Forbedret elektronikk i satellitter og sensorer, som for eksempel radar, gir mye bedre datagrunnlag for etterretning og situasjonsoversikt. Det kan samles inn flere data, og de kan bearbeides og presenteres på en mye bedre Kommando- og kontroll. Elektronikkutviklingen forbedrer militær overvåking, stridsledelse og kommunikasjon. Dette er også en forutsetning for framtidens nettverksbaserte forsvar (NbF), der militære enheter i større grad skal kunne dele og bruke informasjon. (Foto: FMS) Kampfly. Kampfly, med sine sensorer og våpensystemer, er flygende høyteknologi. Stadig mindre elektroniske komponenter gjør også ammunisjonen, som for eksempel bomber og missiler, mer treffsikker og effektiv. (Foto: FMS)

6 En forutsetning. Skal FFI kunne overvåke og gi råd om teknologiutviklingen på en troverdig måte, er det ikke nok å være tilskuer vi må delta. Her et glimt fra det støvfrie Epitek-laboratoriet på FFI. (Foto: Bjørn Fremstad/FFI) måte enn før. For å få fornuftige resultater ut av disse store datamengdene, er det en forutsetning at en har tilgang til svært stor datakraft. Presisjonsstyrte våpen Mange har sett TV-bilder fra Irak-krigen der de allierte styrkene brukte presisjonsstyrte våpen for å ødelegge viktige mål inne i Irak. Det er våpen som enten er styrt med satellittbasert navigasjon (GPS), eller som blir styrt inn til målet ved hjelp av laserbelysning. Disse bombene er blitt muliggjort ved å miniatyrisere GPS-mottakere og lasersøkere. Utviklingen går videre mot å integrere GPSmottakere sammen med gyroer basert på mikroelektromekaniske systemer (MEMSteknologi). Dette bedrer nøyaktigheten og er samtidig mer motstandsdyktig mot elektroniske mottiltak. Teknologien har også gjort det mulig å utstyre noen av disse våpnene med datalinker. Dette gjør at et presisjonsstyrt våpen på vei mot målet kan motta oppdatert informasjon om bevegelige mål, eventuelt nytt mål, eller at oppdraget avbrytes. Ammunisjon med nye funksjoner Med kraftig redusert pris og størrelse, sammen med økt ytelse, er det nå mulig å legge avansert elektronikk sammen med MEMS-sensorer inn i ammunisjon. Dette kan gi oss ammunisjon i kaliber 20 mm 155 mm med flere typer funksjoner, for eksempel banekorreksjon og programmerbar ammunisjon. Dette er nærmere beskrevet i FFI-FOKUS nr : Moderne ammunisjon. Lommeradar Som en følge av den teknologiske utviklingen er CMOS-teknologi blitt anvendbar også for svært høye frekvenser. Radarer, som sender ut svært høyfrekvente radiobølger, er et eksempel på nye bruksområder for CMOS-teknologi. Dette har tradisjonelt vært et område hvor elektronikken har vært dyr og effektkrevende. Det har begrenset anvendelsen til store installasjoner for bruk på langt hold. Med lavt effektforbruk, lite volum og lav pris kan radarteknologi brukes på helt nye måter. Et eksempel på dette er gjennom veggenradar (Through The Wall Radar). Hvis en slik radar kan produseres delvis basert på komponenter utviklet for mobile og trådløse nettverk, vil prisen bli så lav at hver eneste soldat kan utstyres med en. Trådløse sensornettverk Trådløse sensornettverk er nettverksteknologi på mikronivå. Det amerikanske forsvarsdepartementets forskningsinstitusjon, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), har støttet et program kalt Smart Dust. Mange andre aktører, både sivile og militære, har jobbet med dette under betegnelsen Wireless Sensor Networks. Slike nettverk består av et stort antall bitte-små noder, punkter i nettverket, som bruker så lite effekt at de kan leve et par år på et lite batteri. Hver node må inneholde sensorer, en kommunikasjonsradio, og datakraft til å måle og analysere data samt håndtere nettverket. Nettverket er selv-organiserende (Ad-Hoc) og trenger ingen infrastruktur. Med tradisjonell elektronikk ville dette vært funksjoner nok til å fylle en stor koffert. Bruk av moderne CMOS-teknologi gjør nå at alt dette kan integreres på en enkelt krets. Sammen med moderne halvlederbaserte sensorer kan nodene lages i en størrelse ned mot en kubikkcentimeter. Den mest umiddelbare anvendelsen av slike sensornettverk er i katastrofeområder der et stort antall noder kan skytes eller kastes inn i området for å kart

7 fakta legge situasjonen før personell sendes inn. Denne nettverksteknologien vil også kunne få mange andre anvendelser. For eksempel gir den mulighet til å ha trådløs kommunikasjon mellom alle enheter som en soldat bærer med seg. Bruk av simulatorer Flygere har lenge brukt simulatorer til trening. Dette har vært hensiktsmessig på grunn av de store kostnadene forbundet med å trene flygere. Siden regnekapasitet er blitt så kraftig og samtidig rimelig, har vi fått andre simulatorer som kan brukes til for eksempel kamptrening. I slike simulatorer kan en legge inn terrengmodeller, samvirke mellom våpen og simulatorer, og få en svært god, nærmest naturtro, grafisk framstilling av dette. Moores lovs far Gordon Moore, opphavsmannen til Moores lov, jobbet først sammen med William Shockley, som senere fikk Nobelprisen i fysikk for å ha funnet opp felteffekt-transistoren. Moore var så med på å starte opp selskapet Fairchild Semiconductors, som av mange regnes som opphavet til halvlederindustrien. Moore brøt etter hvert ut sammen med noen av kollegaene, og startet selskapet Intel. Intel er i dag kjent for de fleste som storprodusent av mikroprosessorer som brukes i pc-ene våre. Med enorm regnekraft og teknologi utviklet av spillindustrien, er simulatorer nå blitt et viktig supplement til reelle øvelser. Elektronikkutvikling på FFI Forsvarets forskningsinstitutt har en lang historie i oppbygging av en avansert norsk forsvarsindustri. FFI har også gitt flere bidrag til sivil industri, der Norsk Data er det mest kjente. Mange systemer som er i bruk av forsvaret i dag, har på en eller annen måte vært innom FFI. Etter at sivil sektor overtok lederskapet innenfor teknologiutviklingen, er gjenbruk av sivil teknologi i militære sammenhenger blitt veldig viktig. Hyllevare, eller COTS- komponenter (Commercial Off The Shelf), skal i størst mulig grad gjenbrukes eller tilpasses militære formål. Et eksempel på dette er at FFI designet i sin tid mikroprosessoren (MIPROC) til Penguinraketten fordi det ikke fantes noen tilgjengelig prosessor som kunne brukes. Senere kom det flere kommersielle prosessorer på markedet, og etter hvert ble prisen og ytelsen så god at MIPROC ble erstattet med en hyllevare-prosessor. Dette er en typisk arbeidsmetode for FFI. Når det ikke finnes velegnede komponenter tilgjengelige utvikler FFI selv, eller i samarbeid med andre institutter og bedrifter, de komponentene som skal til for å løse de tekniske krav som militært utstyr krever. Dette gjøres i dag innenfor områder som elektronisk krigføring, moderne brannrør, missilsøkere og utstyr som krever spesielt lite effekt. (fortsetter på siste side) Lovmaker: Gordon Moore Ufattelig lite I 1978 fikk cirka transistorer plass på en minnebrikke. I 2005 inneholdt en minnebrikke over 1 milliard transistorer. Til sammenligning: I 1978 kostet en flytur mellom New York og Paris cirka kr, og den tok sju timer. Hadde flytrafikken også fulgt prinsippene i Moores lov, ville en tilsvarende flytur i dag ha kostet mindre enn 20 øre og vart i ett sekund. Hvor liten er en nanometer? En nanometer er en milliiondels millimeter. I 2006 produseres kretser i 65 nanometers teknologi. Litt forenklet sagt så betyr dette at den minste linjebredden på ledere inne på kretsen er 65 nanometer. Dette betyr at vi får plass til 2,46 millioner transistorer på dette arealet Det forventes at kretser i 45 nanometers teknologi kommer på markedet i 2007/2008.

8 Artikkelforfattere Leif Hanssen Er utdannet dr. scient i mikroelektronikk fra Universitetet i Oslo. Han har blant annet jobbet ved Senter for Industriforskning (nå Sintef Oslo) og ved Televerkets Forskningsinstitutt. Han har vært ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt siden 2002, hvor han jobber med nettverkbasert forsvar og med radarteknologi. FFI-FOKUS no. 4 Oktober 2006 Design FFI Production PDC Tangen ISSN I dag foregår mye forskning i store internasjonale prosjekter der mange institutter samarbeider. For å få være med i slike prosjekter må FFI kunne bevise egen kompetanse ved å kunne utvikle deler av systemer. Gjennom slike bidrag får FFI tilgang på resultater som er verd mye mer enn de årsverk som FFI bidrar med. Betingelsen for å få være med på slike prosjekter, er en høy kompetanse på utvikling av ny elektronikk. En av de viktigste oppgavene for elektronikkutviklingen på FFI er å forutse hvilke muligheter som vil bli tilgjengelige om fem, ti og femten år. For å gjøre dette med høy troverdighet utvikler vi demonstratorer og prototyper som kan gi et bilde av hva Forsvaret kan forvente av fremtidige systemer. For den som vil lese mer Gordon E. Moore: Cramming more components onto integrated circuits, Electronics Semiconductor Industry Association, 2005 Annual Report Intels hjemmeside: IBM: www-03.ibm.com/chips/asics Smart Dust: www-bsac.eecs.berkely.edu/programs/smartdust.html Jakob Gakkestad Er utdannet dr. scient i mikroelektronikk fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet ved Senter for Industriforskning (nå Sintef Oslo), Tandberg Data og Chipcon. Han har vært ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt siden 2003, hvor han arbeider med mikroelektromekaniske systemer (MEMS) for bruk i ammunisjon og med systemarkitektur/interoperabilitet i prosjektet Nye kampfly assistanse til Forsvaret. Kontaktinformasjon Forsvarets forskningsinstitutt Postboks 25, 2027 Kjeller E-post: Telefon: Militært nummer: E-post til FFI-FOKUS: Forsvarets FFIforskningsinstitutt N o r w e g i a n D e f e n c e R e s e a r c h E s t a b l i s h m e n t

INF1400 Kap 0 Digitalteknikk

INF1400 Kap 0 Digitalteknikk INF1400 Kap 0 Digitalteknikk Binære tall (ord): Digitale signaler: Hva betyr digital? Tall som kun er representert ved symbolene 0 og 1 (bit s). Nøyaktighet gitt av antall bit. (avrundingsfeil) Sekvenser

Detaljer

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er endringskompetanse? Budskap: Marked, teknologi og metode - Ny

Detaljer

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er det du utdanner deg til? Min og din tid i faget Er det noe du kan lære fra

Detaljer

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Agenda Introduksjon Hvorfor kommer sensornett nå? Arbeid ved FFI CWIN Arbeid ved HiB Veien videre Moore s lov Dobling

Detaljer

2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi?

2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi? FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t f e b r u a r 2 0 1 0 Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

Detaljer

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI F F I - F O K U S F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 4 Fra plattform til nettverk Illustrasjon:

Detaljer

Datamaskinens oppbygning

Datamaskinens oppbygning Datamaskinens oppbygning Håkon Tolsby 18.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedenheten Hovedkort Prosessor CISC og RISC 18.09.2014 Håkon Tolsby 2 Datamaskinens bestanddeler Hovedenhet Skjerm Tastatur Mus

Detaljer

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010:

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Informatikkforskning grunnleggende for moderne samfunnsutvikling De fleste mennesker kan ikke tenke seg en tilværelse uten mobiltelefon, pc og tilgang til internett.

Detaljer

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby Internminnet Håkon Tolsby 22.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold: Internminnet RAM DRAM - SDRAM - DDR (2og3) ROM Cache-minne 22.09.2014 Håkon Tolsby 2 Internminnet Minnebrikkene som finnes på hovedkortet. Vi

Detaljer

Forskningsseminar: Høgskolen i Ålesund: 05.04.2013 Fra Smart Grid, til Smarte Regioner

Forskningsseminar: Høgskolen i Ålesund: 05.04.2013 Fra Smart Grid, til Smarte Regioner Forskningsseminar: Høgskolen i Ålesund: 05.04.2013 Fra Smart Grid, til Smarte Regioner Harald Yndestad Smartere Byer Hva er motivet? 1 Urbanisering - Vekst av megabyer: ->50% i 2013, -> 70% i 2050 - Samtidig:

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI OG NØDKOMMUNIKASJON. Nødnettdagene 2015 Helge Moe, Norsk Helsenett SF

VELFERDSTEKNOLOGI OG NØDKOMMUNIKASJON. Nødnettdagene 2015 Helge Moe, Norsk Helsenett SF VELFERDSTEKNOLOGI OG NØDKOMMUNIKASJON Nødnettdagene 2015 Helge Moe, Norsk Helsenett SF HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Helsenettet og Norsk Helsenett SF Velferdsteknologi Anbefalinger fra utredningen av mulige

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Digidel-arena Nord-Norge

Digidel-arena Nord-Norge Digidel-arena Nord-Norge «Økt digital deltakelse» Tore Brox-Larsen UiT Norges arktiske universitet Hvorfor ønsker vi økt digital deltakelse? Nyttig for deg Du kan sende e-post, motta e-post, betale regninger,

Detaljer

Telekommunikasjon i morgendagens Forsvar. Foto: FMS

Telekommunikasjon i morgendagens Forsvar. Foto: FMS FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n d o e v s e m b e r 2 0 0 3 Telekommunikasjon i morgendagens Forsvar

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning RTK-NETTVERK FRAMTIDENS LØSNING For ti år siden var det vanligst å bruke to GPSmottakere (en base og en rover) til RTK-måling. I tillegg måtte man ha med seg en mengde batterier og kabler, to radioer,

Detaljer

Avanserte byggeblokker (Maxfield kap.13 og 17)

Avanserte byggeblokker (Maxfield kap.13 og 17) Avanserte byggeblokker (Maxfield kap.13 og 17) Innhold: Kap 13: Embedded prosessorer (prosessorkjerner) Kap 17: Virtuelle komponenter (Intellectual Properties - IPs) INF3430 - H11 1 Organisering av kretskort

Detaljer

Elektronisk kommunikasjonssystem på systemnivå

Elektronisk kommunikasjonssystem på systemnivå Elektronisk kommunikasjonssystem på systemnivå Læreplan - ToD Teknologi og design skal være et praktisk fag Ivareta estetiske aspekt Problemløsing/prosess Anvende naturfag og matematikk Gi elever tilstrekkelig

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

En teknisk historiefortelling

En teknisk historiefortelling Tretti år med digital kretsteknikk En teknisk historiefortelling av Yngvar Lundh Utrolig mye har hendt på et par mannsaldre Digitalteknikk De første viktige tretti år Vi kalte det Sifferteknikk 1940 1950

Detaljer

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1 Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 Side 1 utvikling Invenia AS Side 2 Vår visjon og Forskning Invenia Innovation AS rundt Distribuerte systemer Invenia Innovation AS Side 3 23. Mars 2000 Forretningsidé

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Transistoren, informasjonsteknologiens atom, fyller sekstito år. Men den går ikke av med AFP.

Transistoren, informasjonsteknologiens atom, fyller sekstito år. Men den går ikke av med AFP. Transistoren, informasjonsteknologiens atom, fyller sekstito år. Men den går ikke av med AFP. professor Einar Johan Aas Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU NTVA Trondheim, 9. november

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008 RFID Et blikk på teknologien Bård Myhre SINTEF IKT Innføringskurs i RFID februar 2008 3 Oversikt Mål Strukturere en lettere kaotisk RFID-verden Gjøre det enklere å forstå hva folk mener når de snakker

Detaljer

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses Kongsberg Your Extreme Fra Disney princesses Ved å automatisere innhenting og masseutsendelse av informasjon i en nødsituasjon kan en befolkning effektivt informeres med personlig tilpasset varsling og

Detaljer

DRI 1001 Er teknologien styrbar og hvordan kan vi styre?

DRI 1001 Er teknologien styrbar og hvordan kan vi styre? Er teknologien styrbar og hvordan styre? DRI 1001 Forelesninger 5.11.2013 Temaer: Hva innebærer det å styre teknologi Teknologideterminisme versus sosial forming av teknologien Forstå hva som menes med

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

wslan wireless sensor Local Area Network

wslan wireless sensor Local Area Network wslan wireless sensor Local Area Network NFR KMB Jan Erik Håkegård SINTEF Faglig seminar - Trådløs fremtid, Telenor Fornebu, 26. januar 2005 1 Innhold Eksempler på anvendelsesområder for sensornettverk

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Introduksjon - tema nanoteknologi. Kilder, bilder/tekst: www.nanovidenbank.dk, FFI Forsvarets forskningsinstitusjon, Terje Berg, CPU, EUCAT as

Introduksjon - tema nanoteknologi. Kilder, bilder/tekst: www.nanovidenbank.dk, FFI Forsvarets forskningsinstitusjon, Terje Berg, CPU, EUCAT as Introduksjon - tema nanoteknologi Kilder, bilder/tekst: www.nanovidenbank.dk, FFI Forsvarets forskningsinstitusjon, Terje Berg, CPU, EUCAT as Nano - like lite som verdensrommet er stort? De fleste har

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Kapittel 3: Digital logic level 3 Nivå 0: Digtalekretsar Fundamentale komponentar AND, OR, NOT,NAND, NOR XOR porter D-vipper for lagring av ett bit

Detaljer

Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen? Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo

Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen? Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen? Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo Fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag, NTNU, 25/10-2011

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Vannbestandig Konfigurerbar strømstyring Støtter diverse tilbehør CE/FCC/PTCRB/Anatel Sertifisert GL200 er en kraftig GPS sporingsenhet og egner seg godt

Detaljer

361 forsknings prosjekter og oppdrag. Også rocket science.

361 forsknings prosjekter og oppdrag. Også rocket science. 361 forskningsprosjekter og oppdrag. Også rocket science. Hvem kan vi egentlig stole på? VI KAN FORENKLE og si at FFI jobber med hacking og propaganda men det stemmer ikke helt. Forsk erne våre jobber

Detaljer

Når presisjon og kvalitet er avgjørende

Når presisjon og kvalitet er avgjørende Når presisjon og kvalitet er avgjørende 1 Økt konkurransekraft, også for kundene våre Gjennom et tett samarbeid med våre kunder, ønsker Berget AS å bidra til innovasjon og økt konkurransekraft. Ved å samarbeide

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI 1 2 Trekantmodellen er navnet vi bruker på den måten vi samhandler på i forsvarssektoren for å ta fram avansert teknologi på en kosteffektiv

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Teknisk informasjon Toshiba og Intel Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Ved hjelp av Intel Centrino Duo mobil teknologi har Toshiba utviklet nye bærbare

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

FFI RAPPORT. WIRELESS SENSOR NETWORKS - Trådløse sensor nettverk. Hanssen Leif FFI/RAPPORT-2006/04014

FFI RAPPORT. WIRELESS SENSOR NETWORKS - Trådløse sensor nettverk. Hanssen Leif FFI/RAPPORT-2006/04014 FFI RAPPORT WIRELESS SENSOR NETWORKS - Trådløse sensor nettverk Hanssen Leif FFI/RAPPORT-2006/04014 WIRELESS SENSOR NETWORKS - Trådløse sensor nettverk Hanssen Leif FFI/RAPPORT-2006/04014 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Detaljer

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken.

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Komplette kommunikasjonsløsninger tilpasset dagens behov Kommunikasjon for oss er mer enn bare prat Elektro Telecom har lang erfaring med løsninger

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Smarte Regioner Harald Yndestad Et Kvalifiseringsprosjekt: Regionalt Forskingsfond Midt-Norge - Høgskolen i Ålesund, - Sunnmøre Regionråd - Ålesund Kommune - Statens Vegvesen,

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

Innhold. 2 Kompilatorer. 3 Datamaskiner og tallsystemer. 4 Oppsummering. 1 Skjerm (monitor) 2 Hovedkort (motherboard) 3 Prosessor (CPU)

Innhold. 2 Kompilatorer. 3 Datamaskiner og tallsystemer. 4 Oppsummering. 1 Skjerm (monitor) 2 Hovedkort (motherboard) 3 Prosessor (CPU) 2 Innhold 1 Datamaskiner Prosessoren Primærminnet (RAM) Sekundærminne, cache og lagerhierarki Datamaskiner Matlab Parallell Jørn Amundsen Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap 2010-08-31 2

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog. kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog. kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge MAR.1NTEK Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge MARINTEK har gjennom flere nasjonale og europeiske forskningsprosjekter

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Forskning, teknologiutvikling og IKT

Forskning, teknologiutvikling og IKT Forskning, teknologiutvikling og IKT Dag Johansen Institutt for Informatikk Universitetet i Tromsø Forskning, teknologiutvikling og IKT Et personlig perspektiv Dag Johansen Institutt for Informatikk Universitetet

Detaljer

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder Bilder kommer fra mange kilder Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Torbjørn Skauli og Trym Haavardsholm Optisk avbildning - et felt i forandring Hva kan et kamera

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Design der EMI er prioritert Inndeling: analoge systemer digitale systemer Elektronikk Knut Harald Nygaard 2 EMI kan reduseres

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Forsvar mot ballistiske missiler

Forsvar mot ballistiske missiler FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t a p r i l 2 0 0 6 Forsvar mot ballistiske missiler 2-06 Foto: Scanpix

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Lærerveiledning Stødighetstester Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Stødighetstester er et skoleprogram hvor elevene får jobbe praktisk med elektronikk. De vil

Detaljer

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Radiosystemer (RS) Romteknologi og navigasjon. Radioteknikk og kommunikasjon

Radiosystemer (RS) Romteknologi og navigasjon. Radioteknikk og kommunikasjon Radiosystemer (RS) Hovedprofil: Romteknologi og navigasjon Radioteknikk og kommunikasjon Hovedprofil: 7 & 8 sem Radiokommunikasjon Fjernmåling Romteknologi I &II Navigasjonssystemer Radio-SYSTEMER Radio-TEKNIKK

Detaljer

Elektronikk med vitensenteret

Elektronikk med vitensenteret Nordnorsk Vitensenter Elektronikk med vitensenteret Lag en løgndetektor Loddevarianten Heðinn Gunhildrud Bygg en løgndetektor Huden i hendene våre svetter mikroskopiske svettedråper når kroppen vår stresser

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort NCEI Teknologifrokost 25. Mars 2015 Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort Del 1: Are Hellandsvik Forsker ved SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Del 2: Terje Frøysa Forsker

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til IKT. Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til IKT. Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til IKT Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Læringsmål for denne forelesningen

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Hvorfor er det sånn? 19.05.11

Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvordan er det? Hva ønsker pasientene av IT løsninger? Henger politikk og handlingsplaner sammen? Har helsevesenet omstillingsvilje? Hva skjer utenom det etablerte offentlige

Detaljer

Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate)

Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate) Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate) GPS-enhet Funksjonalitet Ja Nei 1) Har enheten alarmknapp som kan brukes for å sende varsel? For noen personer

Detaljer

Gull sekken. SE MEG PB. 8747 0028 OSLO semegdks@gmail.com TLF 412 12 929

Gull sekken. SE MEG PB. 8747 0028 OSLO semegdks@gmail.com TLF 412 12 929 SE MEG PB. 8747 0028 OSLO semegdks@gmail.com TLF 412 12 929 Gull sekken Se meg er et fotoprosjekt som setter deg inn i en kunstnerisk prosess av problemstillinger. Temaet er deg selv. Mobiltelefonkamera

Detaljer