111 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Brevsamling Kviteseid BM :173. Specialliste, 920sjaa DE"Brev-Journal"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "111 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/3-1917 Brevsamling Kviteseid BM 1916-17:173. Specialliste, 920sjaa DE"Brev-Journal""

Transkript

1 A B C D E F G H I 1 Bibl 1893 Krohn, Per, kandidat, Regnskab for Skydeselskabet i Skien Skien SM 362 Innf rt Se hovedkatalog 60 DE 2 Bibl 1899 Houen, fr. gave Molde s ndagsblad. 2 nummer Skrevet i mangel af trykkeri. 2ste Aarg. Skien SM DE 0002.A Bibl Houen, frk. Gave fra Haandskrifter Molde S ndagsblad, 2 eks. (2 numre) 4. Skien 80 DE 3 Bibl 1899 Christophersen, sakf rer, Kviteseid. Gaave fra. "Tj tt " Innkommet Haandskreven Retsbelµring, dvs. avskrift av Kristian V"s lov 1-6, Ib i 8. Kviteseid SM Se hovedkatalog.340 DE 4 Bibl 1899 Christie, J., Skien (fraa Fr ken Blom?) "Haandskreven digtsamling skrevet af Elisabet Catharin Roughtvedt." Ib. 8. Fraa ikring Skien s.m Sjσ hovudkatalog. 80Burt DEbytt etter styrevedtak. 5 Bibl 1901 Christie, J., Skien, 1901 "Overformynderirulle udi Skien distrikt,skrevet som pragtvµrk av Abraham Kall." Foliohskr. i heillθr,speglband. Skien S.M og 4628, Sjaa hovudkatalog 80 DE 6 Bibl 1901 Christie, J., Skien, 1901 "Kopibog for Abraham Kall " Folio,pressa heillθr. Skien S.M. 3623, Sjaa hovudkatalog. 920 DE 7 Bibl 1901 Christie, J., Skien, 1901 "Skibsjournal for Didr. v. Cappelen " Fol. heillθr. Skien S.M Sjaa hovudkatalog 623,7 DE 8 Bibl 1901 Christie, J., Skien, 1901 "Skiens Kunstforenings Forhandlingsprotocol med Regnskaber." Kassabok,brev,vedlegg m.m. Skien S.M Sjaa hovudkatalog. 700 DE 9 Bibl 1904 Blom, Fr knane, Lagmannsgarden 1904 "Spiger-Bog ved Holden Jµrnvµrks Magazin i Graaten 1803.Foliohefte. Skien S.M Sjaa hovudkatalog 381 DE 10 Bibl 1904 Storm, Gustav, kontorist 1904 "TAFVLE BOGEN YDI SCHIEN 1661" Regnskapsbog for kyrkjeblokken Skinnbind 8. Skien S.M Sjaa hovudbok. 260 DE 11 Bibl 1904 Christie, J., Skien, 1904 "Regnskab for Skien Kunstforening." 1 pk. handskrevne sakir. Skien S.M Sjaa hovudkatalog 700 DE 12 Bibl 1905 H yer, Anders, Sokneprest 1905 "Skiens Brandassurence Selskabs efterlatte Papirer". Brev i fol. og 8.vo, 1860 aari fr. Skien S.M Sjaa hovudkatalog 368,1 DE 13 Bibl 1905 A.C. Darre Skien 1905 Futrekneskapar (kassab kar) for vre Telemarki. Folio-handskr. i heillθr eller skinnrygg. 13. Kassabok for Matrikel- og kassabok for 1778, kassabok for do. for 1797, litt for 1800 og Skien S.M Sjaa hovudkatalog. 352,1 DEOverf rt Statsarkivet Bibl 1906 Schneider, J.A., Skien "Soldater pas for Mannskab Petter Herbrantsen" etc Undersrkr. av Otto Scleppegrell. Skien S.M Sjaa hovudkatalog. 355 DE 18 Bibl 1907 Kl cker, Kaia, fru f. Munch, Porsgrunn, 1907 "Grundafgifts-kvitteringsbog for Olafsen s ndre Follestad. Skien S.M Sjaa hovudkatalog. 333,3 DE 19 Bibl 1907 Kl cker, Kaia, fru f. Munch, Porsgrunn, 1907 Ihopl. folioark med umslag."auctionsskj de for Didrik v. Cappelens d dsbo" vedk. sal av "Klosteret" 1828 utstett av sorenskr. J.Wessel. -2 samanhefta folioark,det fyrste heilt utskrivi. Skien S.M Sjaa hovudkatalog DE 20 Bibl 1907 Kl cker, Kaia, fru f. Munch, Porsgrunn, 1907 "Haandskrevet Kogebog fra midten af 18.de Aarh." Hefte 4. Skien S.M Sjaa hovudkatalog. 80 DE 21 Bibl 1907 Kl cker, Kaia, fru f. Munch, Porsgrunn, 1907 "Noticebog med Pergamentsblade". Porsgrunn S.M Sjaa hovudkatalog. 80 DE 22 Bibl 1907 Kl cker, Kaia, fru f. Munch, Porsgrunn, 1907 "Blomstersproget" Porsgrunn S.M Ikke fund., utstillt 80 Hovedbygn. DE 23 Bibl 1909 Torgersen, S. Kaupt av 1909 "Protokol fra Bamble sorenskriveri frav sidste halvdel af 18.de aarh." Mange foliolegg i pappumslag. Rettssak millom Blehr og Mikkel Brekke. Bamble S.M Sjaa hovudkatalog DE 24 Bibl 1909 L berg, H.A., kaupt av 1907 "Matricul og beretning ofer Contributionerne udi fre og nedre Telemarken anno 1703," av H Adelaer. Foliobl. i heilskinn. Skien S.M Sjaa hovudkatalog Overf rt DE tii Statsarkivet Bibl 1909 "C.F. Bruuns skytebog " Papirbundi hefte i 4.to. Skien S.M Sjaa hovudkatalog. 355,5 DE 26 Bibl 1910 Backe, fabrikant, kaupt av 1910 "Haanskrevet bok for det meste forfattet av Hans Nielsen Hauge." Kvarthefte innb. i skinnrygg, skrivi 1802 og 1803 ( av Aagot G ystval?). Tinn S.M Sjaa hovudkatalog. 90 DE 27 Bibl 1910 Reidarsen, Kaupt av 1910 Avskrift av ei tale av Cicero, ved Folkman Frek; Skiens Latinskule i pappbd. Skien S.M Sjaa hovudkatalog. 80 DE 28 Bibl 1919 Schi ll, Gudrun, Oslo. avskrivne av. 22 mappur, folio, av avskriftir fraa lensrekneskapane, skatteuppgaavur1585- vedkommande Bratsberg len, i alt for 22 prestegjeld (fyrr desse vart bytte). Telemark DE 0028.A Bibl 1919 Riksarkivet. Arkivar Brekke Lensregnskap,gσrdsarkiv. Bamble 352,1 DE 29 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnsklap,gσrdarkiv. B 352,1 DE 30 Bibl Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Drangedal 352,1 DE 31 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Eidanger 352,1 DE 32 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Gjerpen 352,1 DE 33 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Heddal 352,1 DE 34 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Hjartdal 352,1 DE 35 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Holla 352,1 DE 36 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Tinn Hovin 352,1 DE 37 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Kviteseid 352,1 DE 38 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Lσrdal 352,1 DE 39 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Lunde 352,1 DE 40 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Mo 352,1 DE 41 Bibl 1917 Skien prestegaard Brev og dokumenter av forskj slags, fulgte med boksamlingen (nr. 42). Skien 90 DE 0041.A Bibl 1917 Skien prestegaard Brev og dokumenter av forskjellige slag som fulgte med boksamlingen (nr. 42). Skien 90 DE 0041.B Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdsarkiv. Moland 352,1 DE 42 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Nissedal 352,1 DE 43 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Sannidal 352,1 DE 44 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Sauherad 352,1 DE 45 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Seljord 352,1 DE 46 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Siljan 352,1 DE 47 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Solum 352,1 DE 48 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Tinn 352,1 DE 49 Bibl 1919 Riksarkivet Lensregnskap,gσrdarkiv. Vinje 352,1 DE 50 Bibl 1917 Brekke, Hans, arkivar, Oslo Avskrive av Register til lensrekneskapane, a) For Bratsberg len b) for Akershus len Mappe m,ed 2 legg folioark (maskinskrevne) + liste yvi lensherrar (Do). Telemark DE 51 Bibl 1917 Brekke, Hans, arkivar, Oslo Avskrive av Register til futarkive og sorenskrivararkive for Bratsberg amt. (Ymse tidir) -Mappe med 3 legg folioark, maskinskrivne. Telemark DE 52 Bibl 1917 Brekke, Hans, arkivar, Oslo Avskrive av Register yvi a) Manntal 1665, fraa prestar og futar; b) Localia (aasta), odels- o.l. sakir, mest fraa 1700 tala; c) Landkommissionen 1661; d) Matricul 1665, liste eigarar utanfor amte. -Mappe med 4 foliolegg, maskinskrivne Telemark 929,3 DE 53 Bibl 1917 Schi ll, Gudrun, Oslo. avskrivne av Jordbok for Bratsberg len Avskrift. -Mappe med 4 foliolegg. Telemark 336 DE 54 Bibl 1919 Bergen Museum ( tinga av konservator Visted?) 1914? Avskrift fraa J. Chr. Dahls merknadir um kyrkjestolen fraa Gaara i B. -Avskrift av Bergens Museums manuskkriftssamling nr Foliolegg. B 726 DE 55 Bibl 1919 Hev legi paa museet utan upplysning til. Uppskriftir um ei µtt paa garden N tter y i N tter y; vanlege amalistiske etternotatar, skrivne paa 4 blad som truleg er forsatsblad or ein huspostil. Gjeld aari millom 1760 og Vestfold DE 56 Bibl 1914 Bugge, Alexander ( og fru Bugge) Avskrive ved Brev fraa 1544 um handel vedkommande Enggrav, Heddal. -Avskrift + fylgjebrev. Heddal 948,28 DE 57 Bibl 1920 Roheim, J. Langgangen Brev fraa arkivar Chr. Brinchmann dags , til J. Roheim, Eidanger. Breve gjeld utrydning av signet, innsendt til Oldsaksamlingi. Eidanger 920 DE 58 Bibl 1905 H yer, Sokneprest, 1905 "Skiens Bransassurance selskabs efterlatte papirer." Dokument vedk. skiping, drift og upplysning. -Ymse pakkur og hefte innlagde i laust protokol-band. Skien S.M ,1 DE 59 Bibl 1904 Haraldsen, Kasserar, Skien dokument, aktstykke, dikt vedkommande J. og H. B ttger, a) Attest til Johannes B ttger, 1796 for musikkundervisning. b) Bevilling til Anne Marie Hansdtr. (1838) um aa sitja i uskift bu. c) Sveinebrev (lµrebrev) fri Holter B ttger, utstedd av snikkarlage i Kj penhamn d) Pass for Johs. B ttger, utst. i Kj penhamn Skien e)innbjudning fraa same S.M um aa halde ein vokal- 268 og instrumentalkonsert DE i Skien, dags f-h) 60 Bibl 1904 Utan upplysn. i arkivet S knad til Kongen fra presten Finkenhagen, Folioark i kladd (el. avskrift?) 262 DE 61 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Obligation utst. av Margrete M. Ramshart Grubbe, Folio, med hennar innsigle (vaapen) i svart lakk. Skien DE 62 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Auktionsskj yte paa gard i Skien (1797) h yrande til Bernt Grubbes stervbu. - 2 bl. fol. med lakksegl. Skien DE 63 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Brev til Joh. Blom, dags , fraa Nils Pharo, Ris r. Skien 920 DE 64 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Brev til Johan Blom, dags , fraa Hans Blom. Skien 920 DE 65 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Brev til Johan Blom, dags , fraa J rgen Wright Skien 920 DE 66 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Brev til Johan Blom, dags fraa J rgen Wright. Skien 920 DE 67 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Brev til Johan Blom, dags , fraa J. Elieson. Skien 920 DE 68 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Brev til Johan Blom, dags , fraa Chr. S. Myhre Skien 920 DE 69 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter n 26 pairer av ymist slag Skien 80 DE 70 Bibl 1904 Ukjent Ymse handskrivne skulehefte. Skien 370 DE 71 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter "Journal over Skibet Chatarina. Johan Blom" (utanpσ permen). Fol., protokol i heilt pergamentband. Gjeld aara Skien 380 DE 72 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter "Hovedbog for Jens rn, Skien " Protokol i fol. med avrivi band. Skien 670 DE 73 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter "Hovedbog 1832 fr. (eller kladd?) Smalt protokolformat, heillθr Skien 670 DE 74 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Hovudbok 1830 fr. Smalt protokolformat, skinnrygg. Skien 670 DE 75 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Kopibog Fol. skinnrygg Skien 670 DE 76 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Kopibog fol. skinnrygg Skien 670 DE 77 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Kladdbok, smalt format, skinnrygg Skien 670 DE 78 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Kladdb ker, smalt format, skinnrygg Skien 670 DE 80 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien, Papiri etter Kopibog Fol. skinnrygg. + 4 lause brev innlagde Skien 670 DE 81 Bibl 1904 Blom, Joh., Skien. Papir etter Diverse kopi- faktura- og kladdb ker. Se protokoll. Skien 670 DE 82 Bibl 1904 Blom, J. arkiv Faktura Bog og Kladdebog (Hd 83) Skien 670 DE 84 Bibl 1911 Norges Bank, avd. Skien. Gaave fraa Avdelingi for Norges Bank i Skien, (skipa 14/3 1836), dei fyrste banb kane (alle folio) Fra a til g. Se protokoll Skien B.M. 1911:24. Overf rt til Statsarkivet, DE Oslo 85 Bibl 1912 West, Skraphandlar 7/ Skatteprotokoll yvi matrikulskatt i Drangedal, Sanni(ke)dal, Eidanger, Bamble, Gjerpen og Slemdal Stor protokoll i heillθr (speglband), folio. Telemark B.M. 1912:581. Overf rt til Statsarkivet DE Oslo. 86 Bibl 1912 Eriksen, Lars, gardbr. Gjerpen. Gaave fraa, "Gavebog til Gjerpens skolekasse 1809" Autorisera av Sokneprest Blom, bruka Kvartbok med skinnrygg. Gjerpen B.M. 1912: DE 87 Bibl 1913 Berntsen, B.A., Huken, Bratsbergkleivi, Skien. Gaave fraa "Grunde-bog for Jonas Pedersen, Bratsberg-kleven 1765" Kvitteringsbog for grunnleige, uppsett av Fr. G. Adeler 1765, nytta til Hefte i graat umslag, 18 bl. 8.vo. Skien B.M.1913: DE 88 Bibl 1912 Visted, konservator. Gaave fraa 1912 "Primstaven" ; avskrift av tydning til primstaven, etter "Skilling-Magazin" 2 (1836), nr.66 fr. attaat nokre andre uppskriftir, skrivi av K. Sveinson Hefte i graat papirumslag 20 bl. i 8.vo Telemark B.M. 1912: DE 89 Bibl 1913 Berntsen, B.A., Huken, Bratsbergkleivi, Skien. Gaave fraa 1913 "Kontrakt mellem Anders Halvorsen Huken og hans s ster-s n, tinglµst 6. decbr. 1826". - Folioark Skien B.M: 1913: DE 90 Bibl 1913 Skand. Ant., Kbhv. Kaupt av Handskrivin song:"en R st blandt Norges Fjelde l d", skrivin paa 3 sidur av oktavbl. Norge BM : DE 0090.A Bibl 1913 Berntsen, B.A., Huken, Bratsbergkleivi, Skien. Gaave fraa 1913 "Skj te, datert Scheen d. 28. juni 1788, utstett av Niels Zachariason." 1 blad folio. Skien B.M: 1913: DE 91 Bibl 1913 Cappelen, Hans, Bankchef, Skien. Gaave fraa "Pas for hr. Hans Cappelen utstett av Kommunen i Paris 1871." -St rre blad, skjema, utfyllt. Skien B.M: 1913: 416. Sjaa hovudkatalog. 920 DE I raame i Cappelen-rome. 92 Bibl 1913 Olsen, Emil, overlµrar, T nsberg. Gaave fraa "Brev fra Jacob Aall, datert Borgestad 4. marts 1820, til hr. Joh. C. Kierulf, giverens bestefar." -Folioark, vedlagt eit brev fraa givaren. T nsberg B.M: 1913: DE 93 Bibl 1913 Dale, S.S., Sauherad. Kaupt av Skiftedokument og et "brudstykke av eit skiftedokument. (Se nµrmere i protokollen) Sauherad B.M: 1913: DE 98 Bibl 1913 Pedersen, elektrikar, Skien. Kaupt av "Protokol i skindbind: Skoemagerens Laugs Protocoll udi Skien Anno 1750" (de seineste med gullbokstavar prenta paa fyrste perm). Protokollen er nytta Speglband med gullprenta raamefrise. Skien. B.M:1913: DE 99 Bibl 1913 Flatin, Kjetil, Seljord. Kaupt av "Dokument utstedt av presten Windfeld" 1803, um ein fatiglem som kaupte klokke, istaden for mat. -1 folioblad. Seljord B.M: 1913: DE 100 Bibl 1913 Flatin, Kjetil, Seljord. Kaupt av Fripass for "J rgen stensen" (Gjelstad), Brunkeberg, Kvartark, fol. Seljord B.M:1913: DE 101 Bibl 1913 Flatin, Kjetil, Seljord. Kaupt av Vitnemaal for "Ole S rensen, B " av sokneprest Hedemark, Kvartark, fol. Seljord B.M: 1913: 505. Sjaa hovudkatalog 920 DE 102 Bibl 1913 Flatin, Kjetil, Seljord. Kaupt av Kontrakt skr. 23/9 1684, der Asbj rn Sauvesson Dyrdal lovast til aa flytja fraa gaarden. -1 folioband Seljord B.M: 1913: 506. Sjaa hovudkatalog DE 103 Bibl 1913 Flatin, Kjetil, Seljord. Kaupt av "Sessions-Resolution for Svend Laurants n Graave," B, der han vert innsett til ridepostkar ved stationen paa Seljord prestegaard. Utst Utfyllt folio-skjema,1 bl. Seljord B.M. 1913: 507. Do prenta i 380 Flatin, DEGamle hermennar s Bibl 1913 Flatin, Kjetil, Seljord. Kaupt av Ans kning, dateret Sillejords Prestegrad d. 11 Martij og undertegnet av Hans Wille, om at Laurantz Svends n maa bli ansat som omgangsskoleholder." -1 foliobl., noko rivi. Selgjord B.M: 1913: 508. Prenta i Kjetil 362Flatin, DE Gamle hermennar s Bibl 1913 Backer, M. Fru, Frogner. Gaave fraa "Hovedbog for Christopher H. Blom paa Frogner, skinnbind med messingbeslag. "Protokol pσ 350 foliar (28 x 46 cm.) f rd i aari Hellµrsbσnd med svere messingband rundt vre og nedre kant og 3 ryggstroppar utanpaa, feste til permane med beinmosaik Gjerpen B.M: 1913: DE 106 Bibl 1914 Schr der, hr. Kaupt av 16/5-14 "Kokoppe-Indpodnings-Attest"for Marken H. Haugholt, Eidanger, Utfyllt skjema med lakksegl. Eidanger BM 1914: DE 107 Bibl 1919 Eberhardt, C., Fru, Mµla. Gaave fraa "Konfirmation paa makeskifte mellom provst J.F. Monrad i Gjerpen og Herman L venskiold, datert Christiansborg 19 debsr (copi)." -6 ihopneste papirark, fol. Gjerpen B.M: 1914: DE 108 Bibl 1914 Myrann, Svein, Skien. Kaupt av "Haandskrevet Register over Kong Kristian Dend fembtes Norske Lov -", Paa forsatsbladet skrivi: "Tilh rer Hiort Dahl, Studiosus juris." - Kvartbok i heillersband med pressa "blindtrykk" ornam. pσ permane Norge BM 1915: DE 109 Bibl Kaupt "Testamente datert Brevik 5te juni 1849 og undertegnet Anne Schmidts." - Papirark i fol., lakksegl. Brevik BM 1915: DE 110 BM :45 80 a) Skiftebrev etter Torbj rg H. Svalastogo, Sauherad, b) Vedkjem same. c) Klage fraa Dokumentpakke, Olav Chr. Svalastogo, 12 legg 1834, eller paa ark Olav i papir Lievsson fol.: Nordagotu, for grensekrangel. d) Vedkjem eksekusjon paa Haukvik e) Kaupekontrakt der Kari Aase sel Aase til Hallord O. Svalastogo, f) Skiftebrev 1827, etter Torbj rg H. Svalastogo, jfr. a. g) skifte 1866, etter Torkjell H. Svalastogo. h) Utskrift av skifte, Holta, 1860, H.H. etter konsul. Kari Gaave T. Svalastogo. fraa 28/9-16. i) Ektepakt 1915 millom Sauherad Hallvor Bibl og Aase Svalastogo, k) Skifte 1883 etter 111 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Brevsamling Kviteseid BM :173. Specialliste, 920sjaa DE"Brev-Journal" 112 BM :175. Specialliste 363,2 sjaa Etterlysingar "Brev-Journal" Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Kviteseid Bibl 113 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Kyrkjereikneskap etter Ole Blom, Kviteseid Kviteseid BM :174. Specialliste 254 sjaa DE"Brev-Journal" 114 Bibl 1917 D dsmeldingar Kviteseid 929,3 DE 115 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Vekselobligasjoner Kviteseid BM :178. Specialliste, 332,6sjaa DE"Brev-Journal". 116 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Branntakstforretningar Kviteseid BM :179. Specialliste, 368sjaa DE"Brev-Journal" 117 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Auktionar, registreringar (1-15) Kviteseid 346 DE 118 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Brennevinsbrenning Kviteseid BM :182, Specialliste"sjaa 660 DE"Brev-Journal" 119 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Fatigvesen (1-7) Kviteseid BM :181. Specialliste 362 sjaa DE" Brev-Journal" 120 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Vegsakir, elvefloting o.l (1-15) Kviteseid ca. 1/ Specialliste sjaa 380"Brev-Journal" DE 121 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Skjerp m.v. Kviteseid BM :185. Specialliste 333,8 sjaa DE"Brev-Journal". 122 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Departementsbrev m.m. Kviteseid BM :186. Specialliste 353 sjaa DE"Brev-Journal". 123 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Kriminelle o.a. politisakir Kviteseid BM :187. Specialliste 363,2 sjaa DE"Brev-Journal". 124 Bibl Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Bygslesetlar m.v. Kviteseid BM :188. Specialliste 333,3 sjaa DE"Brev-Journal". 125 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Skifte m.v. Kviteseid BM :189. Specialliste 346sjaa DE"Brev-Journal". 126 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Exekutionar m.v Kviteseid BM :190. Speciallister 347,05sjaa DE"Brev-Journal". 127 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Reikningar m.v. Kviteseid BM :191. Speciallister 370sjaa DE"Brev-Journal".

2 128 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Um Kviteseid prestegards skog Kviteseid BM :192. Speciallister 254sjaa DE"Brev-Journal". 129 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Fullmaktir m.v. Kviteseid BM :193. Specialliste 80 sjaa DE"Brev-Journal". 130 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Ymse papir Kviteseid BM :194. Specialliste 80 sjaa DE"Brev-Journal. 131 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Saki Wettergren - Blom Kviteseid BM : DE 132 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Forliksaker m.v. Kviteseid BM :197. Sjaa specialisering 346 DE i "Brev-Journal. 133 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/ Sk yte, deildestrekningar o.l. Kviteseid BM :196. Sjaa specialisering 333,3 DE i "Brev-Journal" er overf rt til Statsa 134 Bibl 1917 Kaupt av Dordi Flatin, Seljord 13/4-17 Kjetil A. Flatin, Handskriftsamling I-XIV + reg. - Lause papir eller ihopneste kvarthefte Seljord BM :206. BM : DE Sjaa elles hovudkatalogen. 135 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av 8/ Part av lensmannsarkive etter Chr. Blom, Kviteseid. - Ymse papir Kviteseid BM :235. Sjaa hovudkatalogen. 363,2 DE Overf rt til Statsarkivet i Bibl 1917 Wellerop, E. Porsgrunn. Gaave fraa 4 apotekarbevillingar, ymse byar ( ) Porsgrunn BM :251. Sjaa hovudkatalogen. 615 DE 137 Bibl 1917 Quisling, provst. Gaave fraa Attest utst. av Zetlitz Kviteseid BM : DE 138 Bibl 1917 Cappelen, H. bankchef, Skien. Gaave fraa. 17. juni 1917 Dokument vedk. Gjems y kloster, bruk og eiendom. - Heilt arkiv, spesialf rt i hovudkatalogen. Skien BM :253. Sjaa hovudkatalogen. 670 DE 139 Bibl 1917 Smedland, Olav Kviteseid. Kaupt av Ymse dokument vedk. µtti paa Tunna i Vinje (a-h). Vinje BM :93. Sjaa specialicering 929,2 DE i "Brev-Journal" 140 BM :102. Sjaa speciaalisering 363,2 Chr. Bloms i "Brev-Journal". arkiv, Kviteseid Overf rt til Statsarkivet i Samling dokument m.v. av lensm. Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 5/ Kviteseid Bibl 141 Bibl 1918 Svensen, aktiemeklar Sandefjord. Gaave fraa Hdskr. fraa "Statholderskabet i Norge" 1813, underskr. av Christian Frederik Norge BM : ,1 DE 142 Bibl 1919 Voltveit, Jon Sauherad, Kaupt av 22/ Dimmisionspass for T. Saude, dags 3/ Utfyllt skjema Sauherad BM : DE 143 Bibl 1919 Haugholt, Karl Bergsbygdi, Porsgrunn. Gaave fraa 25/ Folio-ms. paa to blad, med avskr. av "Drikkevise" m.m. (ei heibergsk vaudeville e.l.) Eidanger :64 90 DE 144 Bibl 1919 Svensen, Yngv. Sandefjord, Kaupt av 20/ dokument av ymse slag, skrivne , vedkomande Drammen (serleg tollen) Sandefjord BM :66. Specialf rt i 80 "Brev-Journal". DE 145 Bibl 1919 Klomset, Gaave, 25/ Skrivebok, utskrivi med vers og psalmodikon-notar. I prenta umslag. Seljord BM : DE 147 Bibl 1921 "Selskabet til Skiens... Forskj nnelse" Gaave fraa styre i "Skiens Trµplantningsselskabs Protocol", nytta kopibok Skien BM : DE 148 Bibl 1921 Gaave 23/11-21 Handskrivin musikteori (etter J.D. Haslund) i O. Aanundsens referat fraa lµrarskulen Telemark BM :78. Sjaa hovudkatalogen. 780 DE 149 Bibl 1922 Jensen, enkjefru Skien. Kaupt av Handskrivi notebok for fl yte. Papiromslag. Skien BM : DE 150 Bibl 1922 Jensen, enkjefru Skien. Kaupt av 30/5-22 Handskrivi skulebok, a) med "Speciske velser", b) med gymnastikktabellar. For O.J. Riise 1869 Skien BM :162. Sjaa hovudkatalogen. 370 DE 151 Bibl 1922 Nilsen, N.N. Bamble. Gaave fraa 13/7-22 "Grundt Boog" for ymse bygardar i Breivik med kvitteringar 1746 til oktavlegg dokumentpapir. Bamble BM :18. Sjaa hovudkatalogen. 333,3 DE 152 Bibl 1923 Tveitan, Hans Siljan. Gaave fraa 5/4-23 Brukarkontrakt utstedt av kammerherre Fr. W. Treschov, Larvik, for burtleige av garden Kiste i Siljan, 1883 Siljan BM :111 Utstill. kjeller 363,3bondebygn. DE 153 Bibl 1923 Br nlund, Frk. Porsgrunn. Kaupt av 19/7-23 Kongebrev for brudepare kaptein Stenersen og jomfru Christine Altenburg, Vanl. foliodokument med prenta skjema skriftleg utfyllt. Underteikna av Sandels. Skien BM : DE 154 Bibl 1923 Berge, Johanna Gjerpen. Kaupt av 17/9-23 Uppskriftir paa koss ein lagar haakjede o.l. Handskr. oktavhefte, med denne utanpaaskrift: " Forskjellige Haar Mynstrer" tilh rende Mossa Bugge. Larvik BM : DE 155 Bibl 1923 Blom, C. H. lektor, Skien, 30/11-23 Kursbok og rekneskapsbok 1831, for Johann Blom?. Innbundi med skinnrygg Skien BM : DE 156 Bibl 1923 Blom, C.H. lektor Skien. 30/ Skiftebrev etter Kjetil Fjone, Nissedal, Foliohefte i graatt pappumslag Nissedal B.M: :113. Sjaa hovudkatalog 333,3 DE 157 Bibl 1923 Blom, C. H. lektor, Skien, 30/11-23 Hovudbok, , folioark i pergamentband, merket med bokstav C. utanpaa permen. Skien B.M: : DE 158 Bibl 1923 Blom, C. H. lektor, Skien, 30/11-23 Hovudbok, , folioark i pergamentband, merket med bokstav B. utanpaa permen Skien B.M: : DE 159 Bibl 1923 Blom, C. H. lektor, Skien, 30/11-23 "Skibs-Hoved-Bog 1822" (tild paa permen), f rd umbord i skipe"baron Holberg", feidar Hans Chr. Blom. Fyrd i aari Foliohandskrift i pergamentband Skien B.M: :116. Sjaa hovudkatalog. 380 DE 160 Bibl 1923 Blom, C. H. lektor, Skien, 30/11-23 "Hoved-Bog" (titel paa permen) f rd Foliohandskrift i pergamentsband. Skien B.M: : DE 161 Bibl 1923 Blom, C. H. lektor, Skien, 30/11-23 Sj lvbiografi og dagbok av Ole Blom, Kviteseid. Papirlegg i 4.ts, utan umslag Skien B.M:!923-24: DE 162 Bibl 1924 B rve, arkitekt Porsgrunn. Gaave fraa 7/3-24. "Specifiseret Regning for Velµdle Herr Nils Aall over indkj bte og hjembragte Commisioner fra London 1793". -Maskinskrivi avskrift. Porsgrunn B.M: : DE 163 Bibl 1924 B rve, arkitekt Porsgrunn. Gaave fraa 7/3-24. "Afskeds-(r)resminde til Hr. Pastor H. W. D. Smith...af...N. Svenungsen." Dikt fraa Maskinavskrift etter originalen Vinje B.M: : DE 164 Bibl 1924 Blom, C. H. lektor, Skien, sept. 24. Ymse handskrift: a) Brev til adj. Blom fraa C.L. Dybwad 1848 b) Brev til adj. Blom fraa C.L. Dybwad, 1949 c) Brev fraa Ludvik Kr. Daa til rektor Blom, d) Attest-avskriftir vedk. H.Larsen ( ), Skiens Haandverkersangforening. e) Brev fraa Johs.... til adj. Blom, f) "Documenter henh rende til det Skien Barkskibet Neptunus f rt af Capitain B.M:1924 A. -25:74 Blom paa Reisen 920 fraa DE Hern sand til London i Efteraaret 1845 tilst dte H 165 Bibl 1925 Holta, H.H., Konsul. Gaave fraa 15/6-25. "Indberetning og Regnskap for Konsul Harald Hanssens Administationsbo." - Folioans. maskinskrivi paa 7 folioblad, med umslag Skien B.M: : DE 166 Bibl 1925 Knudsen, Gunnar Borgestad, Gaave fraa. 4/ "Taxt for Bevµrtningen ved Humlestad Gjµstgiverie i Sannikedals Thinglag".- Skjema utfyllt Sannidal BM :9. Sjaa hovudkatalog 647,9 DE 167 Bibl 1925 Mandt, Halvor, Dalen. Gaave fraa Papir etter Petter Mandt. a) Skattebok for Sending i Laardal. b) Interfoliera almanak , med notatar av lensmann Mandt. c) Cirkulµre yvi "Repartition over utgifter, som paafalde Matriculskylden i tiden seneste Amtsligning ". Underteikna av amtm. Wedel Jarlsberg. Lσrdal BM :23. Sjaa hovudkatalog 336 DE 168 Bibl 1925 Blom, C. H. lektor, Skien, Gaave fraa 24/11-25 Upplysningar um Ibsenµtti i Nes og Sauherad. Brev og uppteikningar, sjaa hovudkatalogen. Skien BM :29. Sjaa hovudkatalog. 929,2 DE 169 Bibl 1926 Ludvigsen, Johan Skien Kaupt av 3/3-26. "Brev-Bog", "Tilh rende Herman Ludvigsen 1912" (titel paa permen), kopiar av brev sende til reidaren i aari Kvarthefte heimebundi, med skinnrygg og handmarmorera yvidragspapir. Skien BM :51. Sjaa hovudkatalogen. 920 DE Fotostatkopi av boken er sendt NorskSj far 170 Bibl 1927 Skinnbrev utstedt paa Gotuholt i Kviteseid 5/ Avprenta i Dipl. Norv.: Fyresdal nr. 98. Kviteseid 91 DE 171 Bibl 1927 Skinnbrev utstedt paa Froland i Mo 3/ Avprenta i Dipl. Norv.: Fyresdal nr Mo 91 DE 172 Bibl 1927 Hansen, Einar meklar Skien Gaave fraa 8/6 27. Funnin pσ Store Mµla. "Casse-Bog for Nedre Tellemarken 1827,28,29" (ryggtitel), skatteprorokol i heilskinnsband i folio, 1468 pagina. Telemark BM :67. Overf rt til 352,1 Statsarkivet DE Bibl 1927 Vinjenemndi (ved kon "Vinjemonumentet. Forhandlingsprotokol med Regnbspaper etc." Forhandlingsprotokol i fol., velegg av brevskifte, blad med stykke um monument-saki o.a. I foliokonvolut med paaskrift av formannen i nemndi, konsul H.H. Holta. Skien BM : DE 174 Bibl 1927 Jore, Hans, snikkar. Skien. Gaave fraa 16/10 27 Tysk bok fraa 1801, der J. Stockfeldt paa fyrste forsatsblad hev skrivi eit epitafium-vers yvi presten Tollef Stub (+ 1809) i Skien. Skien BM : DE 175 Bibl 1927 Bevilling for Jacob Aall til aa skjera bord aarleg paa "Nedre Hµre Saug". Foliobrev dags. Bamble Fredensborg 13/7 1780, underteikna av Christian 7de Ikkje fyrr bokf rt. 670 DE 176 Bibl 1927 Blehrs arkiv. Or Bevilling til Bent Blehr, Brevik, til aa skjera bord paa sagi i Sortebogen til utgangen av Folioark dags. "Gothenborg" 30/7 1824, underteikna av Carl Johan. Bamble Ikkje fyrr bokf rt. 670 DE 177 Bibl 1928 Brustogo fraa Vinje. Laag i ei veggrivu i Ein pengesetel paa 24 skilling og eit par kvittingar. Vinje Ikkje fyrr bokf rt. 769,55 DE 178 Bibl 1928 Stousland, Anna, Fr ken. og konsul C. Stousland, Skien. Gaave fraa 10/ Brev fraa Henrik Ibsen til "Jomfru Hanna Stenersen, Porsgrund", Grimstad 1845 Ibsen BM :21. Nµrmare upplysn., 920 DE sjaa Hovudkatalogen. 179 Bibl 1928 Stousland, Anna, Fr ken. og konsul C. Stousland, Skien. Gaave fraa 10/ Brev fraa Hedvig Ibsen til "Jomfru Hanna Stenersen, Porsgrund", Skien Ibsen BM :22. Nµrmare upplysn., 920 DE sjaa Hovudkatalogen. 180 Bibl 1928 Stousland, Anna, Fr ken. og konsul C. Stousland, Skien. Gaave fraa 10/ Brev fraa Johan Ibsen til faren Knud Ibsen, Milwaukee Ibsen BM :23. Nµrmare upplysn., 920 DE sjaa Hovudkatalog. 181 Bibl 1928 Stousland, Anna, Fr ken. og konsul C. Stousland, Skien. Gaave fraa 10/ Brev fraa Hedvig Ibsen til Jomfru H. Stenersen, Skien Ibsen BM :24. Nµrmare upplysn., 920 DE sjaa Hovudkatalogen. 182 Bibl 1928 Stousland, Anna, Fr ken. og konsul C. Stousland, Skien. Gaave fraa 10/ Brev fraa Fru M. Ibsen til "Mad. H. Br nlund", Skien Ibsen BM :25. Nµrmare upplysn., 920 DE sjaa Hovudkatalogen. 183 Bibl Br nlund, Frk. Porsgrunn, Kaupt av Handskrivi notebok etter Hedevig Altenburg. 133 utskrivne + 2 blanke blad, tver-4to. Innbundi med skinnrygg og blaatt, aadra yvidragspapir paa permane. (Er boki skrivi av H.A.? Handi ser ut som ein mykje driven noteskrivar, ein fagmann). Skien BM : DE 184 Bibl 1928 Lσg i pengeveske etter H.Wright "Skj de fra Lars Wright For 1/20 Part i Lunde Gaard med underliggende Brevigs og Sylter ens Grunde af dato d. 22 Martij 1768". Dokument i fol. underskr. av Lars Wright og med hans segl. Eidanger Nr Ligg i pengeveske 333,3 etter DEH. Wright (1790). 185 Bibl 1928 Lσg i pengeveske etter H Wright "Skj te Fra Realf Boijesen For 1/20 Part i Lunde Gaard med underliggende Brewigs og Sylder ens Grunde af dato d. 4. January 1768". Dokument i fol. underskr. av R. Boyesen og med hans segl. Eidanger 333,3 DE 186 Bibl papirdokument i fol. um auktionering av garden Lunde (jfr. nr ), underskrivne av Parnemann Eidangerog Blom. 333,3 DE 187 Bibl 1928 Thelin, agent Skien. Gaave fraa "Proces efter Motzfeldts Forelµsninger 1832 (2. Hefte) Folkman Frek ( ) Beck)" Handskrive oktavhefte. Skien SM ,3 DE 188 Bibl 1929 Larsen, Frk. Skien. Gaave fraa 9/3 1929, (etter Tomine Offenberg) Ymse papir vedkomande µtti Offenberg i Skien: a) Blad or huspostil (?) med µttenotatar av Hans Offenberg, b) Blad or huspostil (?) med µttenotater um Henrik Offenberg 1768 og fr. c) 2 daapssetlar vedk. Pernille Offenberg (f. 1754) d) "Tale ved H ker H. Offenbergs og Hustrues Guldbryllup Skien af K.O. Monrad. Personel Capellan". BM :66 4 bl. prent vo prenta 929,2 i Skien DE 1844" hjaa J. Melgaard. µttenotatar av Hans 189 Bibl 1929 Larsen, Frk. Skien. Gaave fraa 9/3 1929, (etter Tomine Offenberg) "Journal holden ombord i Brig. "Juno" tilh rende Herr J. Vauvert f rt avf Capt. Th. Offenberg, Porsgrund 1854". "Loggbok i protokollformat og - band med prenta titelblad. (til utfylling), fyriord og skjemarubrikar. F rd i handskrift aari folioblad. (Inni protokollen lagt eit hefte sj manns- og kjµrleiksvisur) Skien BM : DE 190 Bibl 1929 Hansen, Einar meklar Skien Gaave fraa10/ Funnen pσ Mµla "Cassa Bog" (utydeleg ryggtitel, framre perm hev avriven titel) for Solum, Hollen, Saude, Lunde, B, Heitrdal for aaret 1739, f rd av futen J. Schweder bl. fol. i heillersband. Telemark BM :106. Overf rt 352,1 til Statsarkivet DE Bibl 1929 Vold, L. disp. Gaave fraa bue ved (innk. ved kasserer Lausen Dahl) 12/ , etter Frk. Claudia "Brudevielse Blom. for herr Hans v. Cappelen og Jomfru Benedicte Cappelen af herr Pastor Munch til Gjerpen". Ihopnest kvarthefte av 3 folioblad skrivepapir, dei 4 midtaste kvartbladi fullskrivne, dei 2 hine umslag med titel. Skrivne til brudlaupe, som stod 25/ Skien BM : DE 192 Bibl 1929 Vold, L. disp. Gaave fraa bue ved (innk. ved kasserer Lausen Dahl) 12/ , etter Frk. Claudia Veksel Blom. paa 500 mark Hamborgs banko, utstedt 13/9 1835, akseptera av Knut Plesner Blom, Skien. Skien 332,1 DE 193 Bibl 1929 M rch, Fredrikke Frk. Oslo. (ved fru ingeni r Nielsen, Borgestad). Gaave fraa H yrt til Cr gerµtti a) "Gagnaasvisen" i Selgjord. uppskrivi av Olea Cr ger (i Selgjord) Skrivi paa baae sidur av eit kvartblad.(sund av slit). b) Brev fraa M. Cr ger til brigadeintendant F. Juell, Trondhj., dags. "Hegnin" (Selgjord) 1. December 1855", med ei paateikning av Juell av 14/ (um bue etter Olea Cr ger) Kvartformati 2 blad, skrivi brev Seljord paa 3 sidur, tilskrift paa 4de BM :59 90 DE 194 Bibl 1929 Byingeni ren ved ordf raren i Skien (Byingeni rarkivet) Gaave yvisend av "Papirer vedk. Opmaaling, Forsegling og Aabning af Myhres og Plesners Brµnderier 1846"(umslagstitel, handskiven). Ei mappe graatt umslagspapir med 23 brev o.l. og ein prenta "Instrux" fraa Skien BM : DE 195 Bibl 1930 Paulsen, Sigurd, tannlµkjar, Skien. Gaave fraa 2 dokument vedk. odels ksmaal paa s ndre Mµlum, lagt av Halvor Nielsen,Skien mot Diderik v. Cappelen jun. 1) Lit. A. Foliohefte paa 113 s., med marmorert omslag. Utstedelsestid: ) Lit. D. Foliohefte uta umslag 82 s. Utstedt Skien BM :5. 646,04 DE 196 Bibl 1931 Larsen, Frk. Skien. Gaave fraa 9/3 1929, (etter Tomine Offenberg) Etter Tomas Offenberg, seinare Veske med i Tomine desse Offenbergs papir: a) eige. Dikt til Caroline... fraa far hennar, 3 skrivne sidur utan underskrift. b) Oktav-brevark med handskrivi "Psalme f r Talen ved H. Offenbergs og Kones Guldbryllup den 27de December 1843." c) Sk yte dags. 21/ fraa ekkja etter Thomas hronsen paa Lundetangen til Henrich H. Skien Offenberg paa ein parcel paa BM Lundetangen :88Fol. d) Brev 80av DE20/ fraa John Nilsen fraa Hoen i Eiker til 197 Bibl 1932 Hansen, Victor Porsgrunn. Gaave fraa 9/ dokument, papirhandskrift i folio Porsgrunn BM : DE 0197.A Bibl 1932 Hansen, Victor Porsgrunn. Gaave fraa 9/ / , sk yte fraa N. Benj. Aall til Hans Halvorsen paa 2 tomtir av Bj rntvedt i Solum. Foliobl. Porsgrunn BM : ,3 DE 198 Bibl 1932 Hansen, Victor Porsgrunn. Gaave fraa 9/ / sk yte og fraaskylding av eit stykke av "S elie Rydningen" i Gjerpen Porsgrunn BM : ,3 DE 199 Bibl 1932 Hansen, Victor Porsgrunn. Gaave fraa 9/ / salssk yte fraa ekkja etter Hans Halvorsen paa huse hennar paa Bj rntveit grunn. 2 bl. fol. Porsgrunn BM : ,3 DE 200 Bibl 1932 Hansen, Victor Porsgrunn. Gaave fraa 9/ / salsbrev fraa ekkja etter Hans halvorsen paa huse hennar paa Bjerketveit grunn. 2 bl. fol. Porsgrunn BM : ,3 DE 201 Bibl 1932 Hansen, Victor Porsgrunn. Gaave fraa 9/ / Valentin Simonsen, Porsgrunn fµr borgarskap som skipar. - 2 bl. fol. Porsgrunn BM : DE 202 Bibl 1932 Hansen, Victor Porsgrunn. Gaave fraa 9/ / flg. Aktutskriftir vedk. "Bj rntvedt Myren og R dningen" i Gjerpen - 4 bl. fol. Porsgrunn BM : ,3 DE 203 Bibl 1932 Holta, H.H. konsul Skien. Innsende til arkive av Dokument vedkomande Kapitelberget Skien 726 DE 204 Bibl 1932 Hev legi paa musee,aldri innf rd i katalog "Policebog" for (C.H. Blom?) f dt i aari Portokol i skinnrygg i folio, med J. Melgaards bokbindarmerke Skien Harlegi paa musee, aldri innf rd 368 i DE katalog 205 Bibl 1932 "Copie Bog" for Christopher Hansen Blom, f rd i aari Folioprotokol paa 104 sidur, i heiller Skien med pressa rosur kring kanten av permane og midt paa framsida: C M M 1769, alt i "blindtrykk" Hev legi paa musee, aadri innf rd i katalog 622 DE 206 Bibl 1932 "Collegium Metallurgicum utgifwit af Herr Prosectorn Johan Gotschalk Wallerius 1756" (handskriven), Ikkje f r bokf rt kvartbok i pappband. Titelbl pagina 670 DE 207 Bibl 1932 Blom enkjefru. Vistnok gaave fraa 10 kontrab ker "med Brandforsikringsselskabet i Skien", lydande paa ymse namn. Prenta 8-hefte i papirumslag, med bokf rde sumar. I gratt umslag, der det er paaskrivi "Contrab ger med Folioindskydere" - og namne "Chr. H. Blom" Skien Ikkje fyrr bokf rt 368 DE 208 Bibl 1932 Blom enkjefru. Vistnok gaave fraa Umslag med ymse: a) Tomtesetel til B.N. B rresen for tomt paa Brattsberg, Nokre kvartblad i blaatt laus-umslag. 8 no. b) Visefugg (uheil) med handskrivne dikt av ymse forfattarar fraa 2dre halvpart av 1700-tale (J.N. Bruun, Ewald, Tullin o.a.) Uheil. Ihopnest som 8 no, utan perm. c) I 1823, Chr. Blom fµr kongeleg Skien bevilling paa borgerskap Ikkje som fyrr kaupmann bokf rt. i Skien. 333,3 II. 1824, DE kgl. bevilling til same um aa drive tobakspin 209 Bibl 1932 Blom, H. C. Skien Etter "Christopher H. Blom, vedkommende Opgj r med Grosserer Didr. Cappelens Boe" (titel paa graatt umslag) 1 pk. med foliodokument i umslag. Skien 670 DE 210 Bibl 1932 Blom, H. C. Skien Etter (?) "Magazin - Bog" (titel paa permen), Korn-Liste for Aaret 1824, 25, 26, 27, 28" (paa titelbl.). Foliobok i kartonumslag. Gjeng heilt til Skien 633 DE 211 Bibl 1932 Blom, H. C. Skien Etter "Disconterings-Fortegnelser for 1853/1862" (titel paa graatt umslag) 1 pk. dok. i folio med umslag. Skien 670 DE 212 Bibl 1932 Blom, H. C. Skien Truleg etter "Forfaldsbog. Brandforsikrings-Selskabet i Skien" (rygtitel), protokol i halv folio. (fol. lagt etter lengsten) i svart lereftsband. Innf rslur fraa 1850 og 60 aari. Skien 368 DE 213 Bibl 1932 Blom, H. C. Skien Truleg etter "Copie-Bog for Brandassuranceselskabet i Skien for Varer og Effecter" (titel paa forsats). Protokol i folio med skinnrygg, f rd i aari Skien 368 DE 214 Bibl 1932 Protokolband (laust) med innlagde dokument: a) " Udskrift af Stavanger Bys Brandrets Protocol", Stavanger 1860, om ei brandforh yring. Legg i fol. b) "Forh r andgaaende Ildebranden i Egersund den 7de Juli 1859 (umslagstitel). Originalutskrift, legg i fol. c-d) R ystelistur, 1860, fraa Skiens Brandforsikringsselskab. Legg i fol. e) "Copiebog for sager vedk. det Skienske Brandforsikringsselskab", Legg i fol. f) "Plan af Ladestedet Egersund", 368 DE kartskisse, 2 bl. i tverrfol. g) Policeblankett, Skiens Brandforsikringsselska 215 Bibl 1932 Umslag paaskrivi "Gave fra Houen". Innhald: a) 1856, veksel med foliodok. b) 25/5 1841, Skien brev fraa H. Gasmann til Herm. Bagger. c) 1863, Nils Johansens ekkje sel gard i Skien. Kaupebrev i fol. d) 2/ sk yte fraa Jochum Adtzlew paa garden "Bugslotten" (?) i Gjerpen. c) 3 blad or reikneskapsbok. f) 1/5 1812, dok. i fol. vedk. "Buslaatten", Gjerpen. g) 22/ sk yte fraa Jacob Andersen Mµla paa "Buslaatten" 80 i Gjerpen. DE - Fol. h) 14/4 1800, sk yte fraa Christen Andrsen Mµla, paa same eigedo 216 Bibl 1932 Noteringsbok i 4to, heillersband. innheld notatar , blanding av reikneskap, minnenotatar Hals samling fraa brevskifte,? laus yrelistur og innkaup, f dselsdagsnotatar vedk. µtti Hals o.a. Um Halsµtti paa umslagssida til slutt. 80 DE 217 Bibl 1932 Handskrift og prent i konvolut: a) Handskrivne tabellar til meieribruk. Kvartbok. b) "Contrabok Skien mellom Undrumdal Meieri og..." Oktavbok. Ubruka. c) 9 smaaprent vedkomande landbruk. BM : DE 218 Bibl 1929 Holta, H. H. Konsul Skien juni 1929 Brevskap vedkomande Norske Museers Landsforbunds landsm te i Skien _ I konvolutt. Skien 69 DE 219 Bibl 1932 "Bogholderie", kunnskapsgrunnane i bokf ring, rimeleg ei skuleavskrift.- Kvarthefte i graatt papirumslag, Skien mrk. "C.H.B."(lom) 657 DE 220 Bibl 1932 "Factura-Bog" (permtitel) vedkomande Johan Blom, 1834 fr. - Protokol i fol. i skinnrygg. Skien 670 DE 221 Bibl 1932 "Regnskabssager med Broder Hans J. Bloms Bo" (titel paaskrivi innslage). Pakke brev o.a. papir Skien i laust umslag med tilskrift til J. Christie. 670 DE 222 Bibl 1932 "Hoved-Bog" f rd 1819 (skulehefte?). Foliolegg i gr n papairperm. Skien 657 DE 223 Bibl 1932 Schneider, J. A. Papir vedkomande (og fraa) a) Schneiders enebolig", b) um tomt paa hyrna av Adj. Arentz gt. og P.A. Munchs gt., Skien - 2 konvolutar med ymse dok. Skien Ligg truleg etter yvilµrar J.A. 333,3 Schneider DE 224 Bibl 1932 Ulstrup, Hans, Ekstrand, Kaupt av 12/ Etter kapt. Ulstrup. "Journal holdt ombord i Skonnert Pauline", sjaa hovudkatalog. Bamble BM : DE 225 Bibl 1932 Ulstrup, Hans, Ekstrand, Kaupt av 12/ Etter kapt. Ulstrup. "Journal holdt ombord i Bark Albion", sjaa hovudkatalog. Bamble BM : DE 227 Bibl 1932 Ulstrup, Hans, Ekstrand, Kaupt av 12/ Etter kapt. Ulstrup. 2 Skepps Journal f r Barkskeppet Albion", sjaa hovudkatalog Bamble BM : DE 228 Bibl 1932 Ulstrup, Hans, Ekstrand, Kaupt av 12/ Etter kapt. Ulstrup. "Navigations Bog for Peder Thorsen Ulstrup", sjaa hovudkatalogen Bamble BM : DE 229 Bibl 1932 Ulstrup, Hans, Ekstrand, Kaupt av 12/ Etter kapt. Ulstrup. "Ciffre-Bog for Peder Thorsen Ulstrup", sjaa hovudkatalogen Bamble BM : ,89 DE 230 Bibl 1933 Ditlefsen, Mariane, frk. Porsgrunn. Gaave fraa 24/ folioblad av hovudbok (?) for levering fraa ein "marsovn" (Defekt) Porsgrunn 670 DE 231 Bibl 1933 Wolff, Joh. Unger, sokneprest, Oslo. Gaave fraa. Etter sokneprest S. O. Wolf. Aktiebrev i "Statsraad Stang" og "Politipas" baae etter sokneprest S.O. Wolff, Saudh. Sauherad BM : DE 232 Bibl 1933 Wolff, Joh. Unger, sokneprest, Oslo. Gaave fraa. 10 dikt av S.O. Wolff, sjaa hovudkatalog Sauherad BM : , ,82 DE 242 Bibl 1933 Fylkesmann Hallagers boksamling I kaup fraa "Forelµsninger over den politiske Oeconomie af Professor Schweigaard", 2det Hefte. Handskrift i 4to, 98 s. (uheil). Utan umslag Skien Sjaa hovudkatalog BM : DE fr. 243 Bibl 1933 Fylkesmann Hallagers boksamling I kaup fraa "Forelµsninger af Prof. Dr. Hagerup over Strafferettens almindelige Del". Handskr. sign. J. von der Lippe (men ikkje skrivi av honom) 300 s. 4to (skinnrygg) Skien Sjaa hovudkatalog BM : DE fr. 244 Bibl 1934 Tveito, Olav O. Laardal (ved landh. Hans Tveito). Gaave fraa 18/ brev fraa Adolf Tidemand til ystein H. Mjaugedal, Eidsborg Brev dags 7/6 1855, Brev dags 24/ , Brev dags. 20/ , Brev dags. 19/ Lσrdal BM : DE 248 Bibl 1934 Tveito, Olav O. Laardal (ved landh. Hans Tveito). Gaave fraa 18/ Fugg med handskrivne preiketekster paa dansk med latinsk kommentar, truleg fraa 1600-talet, 25 blad 8vo, otan umslag, uheil. Lσrdal BM :6 252 DE 249 Bibl 1934 Holta, H.H. konsul Skien. sept 1933 "Kirkeruinen paa Kapitelberget, Skien. Innberetning fra utgravings- og konserveringsarbeidet ". Oslo juni Gerhard Fischer arkitekt. Foliolegg i graatt umslag med maskinskrivne sidur innklistra fotografi og6 handteikna tavlur Skien BM : DE 250 Bibl 1934 Offenberg, grosserar Skien (ved konsul H.H. Holta) Gaave fraa 19/ ""Ved herr Statsraad Aalls og Frues Guldbryllup 11. Juni 1854" Song skrivi paa tri sidur av postpapirark 8vo. Skien BM : DE 251 Bibl 1935 Avskrivne paa musee, etter utlaante papir, 30/ "Oplysninger om Cudrio-familien m. fl. Efter utlaante papirer 1935, fra frk. Thalie Ludvigsen, Skien". Avskrift etter avskriftir ved Johanna Berge Skrivebok. Skien 929,2 DE 252 Bibl 1935 Kaste, Olav, Vinje (no i Lunde). Kaupt av 13/ for kr. 25,00 "Menneske-Vennen eller Vor Herres og Frelsers Jesu Christi dyrebare og Hellige Religion forklaret i sammenhµngende Saliggj relsens Orden over Evangelierne og Luthers Chatecismie Hoved-Indhold til behagelig, underviisende og hyggelig Lµsning ved Bordenden til huslig Andakts-Befordring til hver S n-, H ytids- Fraa og Hellig-Dag forf. kom denne i hvert fuggen, Aar, for ved enhver ekkja Gud aat og Nils Jesu 230 Sveinungson, elskende DE Medchristen, til dalane i Kviteseid udarbeidet der og dotteri sammenskrevet Kjersti Piparfloti af Skol (g 253 Bibl 1936 Karlsen, Boye, Mµlum ((r)tling av J. Siljan. ) Kaupt av 18/ Kontrabok med titel:"jacob Simonsen Siljan i Eidanger Sogn Contra Regning med Bolvig Jernvµrk", Innbundi hefte av 30 blad skrivepapir i liten oktav. Trepermar, skinnrygg. (Ille fari) Solum Etter Jakob Siljan, skogeigar 622 og skipseigar, budde paa Siljan i Bjerkedalen, Eidang 254 Bibl 1936 Karlsen, Boye, Mµlum ((r)tling av J. Siljan. ) Kaupt av 18/ Kaligrafera folioark. skrivepapir med skrift vingar av Simen Jacobsen Silian. Eidanger Etter Jakob Siljan, skogeigar 745,6 og skipseigar, DE budde paa Siljan i Bjerkedalen, Eidang 255 Bibl 1936 Karlsen, Boye, Mµlum ((r)tling av J. Siljan. ) Kaupt av 18/ Brev fraa "Niels Simonsen Bommen" til Jachop Simonsen Sielgiand i Biorgge Dallen i Danger Sogn", dags Liverpool 1/ Samanlagt folioblad med utskrift paa fjorde sida Eidanger Etter Jakob Siljan, skogeigar 920 og skipseigar, DE budde paa Siljan i Bjerkedalen, Eidang 256 Bibl 1936 Cappelen, D., H.adv.Skien. Gaave fraa 3/ handskrivne dikt av C.N. Schwach: a) "Tanddoctoren og Bonden", b) "Damen i Atlaskjole". Baae paa kvar sitt papirblad i kvartformat, a) skrivi paa baae sidur av blade, b) paa den eine. BM :4. Finst ikkje i C.N. Schwachs 839,82 "Samlede DEDigte" (1837) 257 Bibl 1936 Paulsen, S.B., politimeistar seinare soreskrivar. Kaupt av Handskrift av C,N. Schwach klistra paa baksida av eit litografi etter Corregios bilµte "Der pferdestall" (Schneiders katalog nr. 627), eit religi st dikt av Schwach til tekst aat bilµte, og under dikte upplysningar um originalbilµte. - Folioblad skrivi paa ei side, sign. C.N. Schwach Skien Schn Utst. i Nordfl yen 90 DE 258 Bibl 1936 Nilsen, Rolf Ove. Gaave fraa (maagen til innsendaren) ved tollkasserar Amundsen, Skien 31/7 Rettsak 1936 um tillyst auktion hjaa Engelbret Falsland i Kolbj rnsvik, yestad sokn 1772 paa skip og hus h yrande til Friederich Tellefsson. Handskrivi dokument paa dokumentpapir i folio. 7 legg a 12 blad eller mindre. I graatt papirumslag. I hophefta Aust-Agder BM :6 347 DE 259 Bibl 1936 Croft, Maia, fru godseigar, Stathelle. Gaave fraa (ved fylkesfullm. K. Hagerup Knutson, Skien)Rettsak millom kj pmann Peter Friisenberg og kancellieraad Herman L venskiold Overhofretten Handskrivi originalakt paa 1736 s. folio, innbundi i heillersband med speglar pressa paa sidune og rosetar i ryggen, alt i blindprent. (Skadd paa ein perm og i ryggen) Stathelle BM :28. Ordrag av 347 denne DEsaki prenta i "Morgenbladet" 8/7 og 15/ Bibl 1937 Stousland, Carl, konsul Skien. Gaave fraa. 14/ Brev fraa Henrik Ibsen til systerdotteri frk. Anna Stousland, Skien, dags. "Sandefjord ". Skrivi paa kort paa ei side. Tlh yrande konvolut, stempla Sandefjord 11/8 1900, her utanpaaskrift "Fr ken Anna Stousland, Vraaliosen. Laurdal (!) Telemarken". Skien BM : DE 261 Bibl 1930 Arnold, statsing. "s bu. Gaave fraa 19/ Gravskriftir fraa Gjerpen kyrkje (likkapelle), kaligrafera av statsingeni r R. Arnold (med teikning av ymse vaapen). Originalane no i Fylkesmuseet. Sjaa hovudkatalog. Arendal BM :81 929,5 DE 262 Bibl 1937 Nordb, G.O. B i Telemark. Gaave fraa 22/ G. O. Nordb, (Diktsamling). Kvartbok paa 109 sidur med eigenhendige dikt, nedskrivne av diktaren. B BM :38 839,82 DE 263 Bibl 1937 Horn, Anna, bibliotekar frk. Stabekk. Gaave fraa 21/ Ei samling preikur, handskrivne og forfatta av sokneprest til Skien ( ) Ole Herstad Schj tt (f dt i Skien 1848). 27 oktavlegg + nokre lause blad i boklaga pappkapsel med paaskrift i gull: "Predikener". Kvart legg med eige titelblad, der heilagdagen er paaskriven etter kvar preike tilskrive aar og stad ho er Skien haldi. BM :110. Upplysningar 252 jfr. DEbrev fraa gjevaren. Dessutan Halvorsens Forf. 264 Bibl 1937 Laag millom papiri i musθarkivet. "Hvad skal Bruden have til had", regle. Blyantuppskrift av agent Hans Houen, Skien, paa 4 sidur av eit folioark. Dags. 24/11 89 Skien 839,82 DE 265 Bibl 1939 Holta, H. H., konsul. Gaave fraa Arkivavskrift vedk. Sauherad, 11 pakker avskriftblad sµrlig lensregnsk. og andre saker µldre enn Skien 920 DE 0265.A Bibl 1939 Holta, H. H. konsul Skien. Gaave fraa 18/ Avskriftir og ordrag av lensrekneskapar m.fl. fraa 1600-talet for Sauherad prestegjeld (Saude og Nes). I pakken med kvartlagde ark. a) Landskatt, b) Unionskatt c) Baatmansskatt, d) Garnisonsskatt, e) Rosstenesteskatt, f) Bygningsskatt (fortificationssk), g) Korntiende, h) Skiftebrev og aastadsakir, i) Jordebok og odelskattlistur, Sauherad k) Kyrkjreknskapar BM , :129. matriklen Avskrivi 1665, etter 657 manntall upptak DE , og med kontributioner rettleiding av stud (philol.) l) Ymse Hauken skatte

3 266 Bibl 1939 Stadskleiv, Torleiv B. Gaave fraa etter oppmoding av sekretµr Sverre Sondb, Sk Brev fraa Halvdan Egedius til Torleiv Stadskleiv + 1 brev fraa Olaf Aakrann til same, a-ff fraa H.E. a) Kr.a. 20/ , b) 8/ , c-d) 2/2 og 26/ , e-n) 25/1, 22/2, 10/3, 2/4, 23/6, 17/4, 26/4, 15/11, 14/12, 19/ o-r) KB.hv. 24/1, 31/1, 2/3, 19/3, 1896, s) Kr.a. 1/4 1896, t-v) Nordstrand 22/4, B 2/11, 31/ v-cc) Kr.a. 15/3 12/6, /10, 27/10, 3/11, 5/11, 920 DE 21/10, 13/12, 23/ dd-ff) Nordstr. og Kr 267 Bibl 1939 Laag millom spegleglas og trerygg paa ein empirespegil ( :17) Restansellistur fraa Seljord, Kvitseid, Haitdal, Saude (handskrivi folioark). b) 3 noteringsblad med raudkritnotatar paa. Telemark Laag millom speglglas og trerygg 670 DE paa empirespegil. BM : Bibl 1939 Aall, Cato, kammerherre Ulefoss. Gaave fraa 12/ Dokument og andre papir vedkomande S ndre Brekke (no Brekke Museum) i Skien (daa Gjerpen): a) 20/ , brev fraa skrivar Wessel til raadmann Niels Aall. b) 11/ sk yte fraa skifteforvaltaren i Skien paa vegnir av Susanna Ordings d dsbu paa S ndre Brekke, til B ye Ording Adtzlew. 1 bl. fol. c) 8/4 Fylkesmuseet 1810, brev fraa skrivar Wessel (H yrt til til Niels Aall, at og overform. sonen 333,3 Hans og DE verje Aall) for BM Adtzlew :39. tek tilbodet Jfr. fylgjebrev um aa kaupe dags. Brekke 11/ 269 Bibl 1939/ Aall, Cato, kammerherre Ulefoss. Gaave fraa 12/ Arkiv vedkomande S ndre Brekke, Gjerpen (no Brekke Museum). Grunnleige, pakting o.l. a) Skattebok for Peter Adtzleuf , for Brekke (oktavbok i graatt umslag). b) Grunnleigebok for Jend Amundsen, med kvittingar av Adzlew, N. Aall 1788 fr. (Octavhefte i graatt umslag). c) Grunnleigebok for Niels Tolefsen Fylkesmuseet 1799 fr., med kvittingar BM av :40 P. Adtzlew o.fl. (Octavhefte 333,3 DE i graatt umslag). d) "Afregnings-Bog for No. 87 m 270 Bibl 1939 Aall, Cato, kammerherre Ulefoss. Gaave fraa 12/ Kvittingar, arbeidslistur, brev o.l. vedkomande reparationar paa Syndre Brekke i 1853 og (Pakkur av papir i ymse storleikar). Fylkesmuseet BM :41 728,2 DE 271 Bibl 1939 Aall, Cato, kammerherre Ulefoss. Gaave fraa 12/ Karen Anchers (ell. "Sal. Christian Ancher & S nners") salsbrev og sk yte paa 1/8 av Ulefoss bruk til Nicolay Benjamin Aall, dags. 25/ (tl. 16/9 1777). (Utskrift av pantebok 10; 2 bl. fol.) Maskinskrivi. Holla BM :42 333,3 DE 272 Bibl 1939 Aall, Cato, kammerherre Ulefoss. Gaave fraa 12/ Salsbrev og sk yte fraa Karen Anchers (ell. "Sal. Christian Ancher & S nners") paa resterande 7/8 av Ulefoss bruk til Nicolay Benjamin Aall, dags. 22/ (tl. 11/2 83). (Utskrift av Pantebok 11, 8 bl. fol.) Maskinskrivi. Holla BM :43 333,3 DE 273 Bibl 1939 Aall, Cato, kammerherre Ulefoss. Gaave fraa 12/ Forh yrsaktir m.m. vedkomande "fantepakk" Nicolai Andreasson Meldal, Samuel GJermunds. Bykle m.fl. fraa fr. Nedre Telemarks rettsdistrikt. I graatt papirumslag finst ihophefta desse folioleggi: a) Forh yrsakt, vitneprov, innlegg i saki vedk. Samuel Bykle og 2 "fentur", med dom underteikna 3/2 27 av sorenskrivar Skien Wessel. 301 s. fol. BM b) "Afskeds-Pas" :53 Aktstykki for Bykle inneheld DEc) ymse Tingsvitne embµtssegl. 1825, ystre Nedenes, 16 s. fol. 274 Bibl 1940 Knudsen, Erik Cappelen ingeni r Gjerpen. Gaave fraa 2/ "H. Hansen og F. Hagerups Breve" (umslagstitel) Titltn misvisande. I samlingi finst ingi brev til eller fraa Hagerup. ) samling av brev og manuskript m.m. paa skrivepapir. a) ºtgreiing om samlingi, skrivi 27/2 1940, av gjevaren. b) Ordrag av innhaldet i samlingi, gjort av lektor Carl Lund, Porsgrunn (jfr. "Norsk folkekultur" Gjerpen19. c) Gaavebrev fraa BM ingeni rknudsen, :149 dags. 28/ DE 1) "Udkast til et kort Grundrids af Norges H 275 Bibl 1940 Berge, R., konservator. Gaave fraa 15/ "Tevlingi om Telemarkssongen", songar namnesetlar, brev, Garborgs "votrem", utklypp um bygdelagssongar m.m. Ikr. 90 numer + nokre utklypp. Skien BM :7 sjaa d. 784 DE 277 Bibl 1940 Holta, konsul og kons. Stousland. Gaave fraa aalivande medl. av ferjenemndi. "Brevik-Fredrikshavnruten", 1 pk. fyridrag, brochurar o.l. 1- brev. 1 protokol for ferjenemdi. Kliche 352, etter C. Stousland (gaave innk. 12/ ) h yrer mogleg til dette arkivet. Skien BM : DE 278 Bibl 1940 Holta, konsul og kons. Stousland. Gaave fraa aalivande medl. av ferjenemndi. "Brevik-Fredrikhavnsferjen", 6 utklyppsb kar (eller mappur) utklypp. Skien BM : DE 279 Bibl 1940 Holta, konsul og kons. Stousland. Gaave fraa aalivande medl. av ferjenemndi. "Brevik-Fredrikshavnferjen", Bilag no etc., 17 prenta eller maskinskrivne vedlegg + prent. Stor foliomappe. Skien BM : DE 280 Bibl 1941 Univ.olds.saml. ved konserv. Sverre Marstrander, Oslo, Gaave fraa 8/ "Innberetning om utgravning paa Bj rntvedt i Solum s. og pdg. 1/7-5/8 1940" av Sverre Marstrander (+ Katalogbeskr.), 34 s. + 1 s. fol. I papirumslag. Solum 948,101 DE 281 Bibl 1941 Univ.olds.saml. ved konserv. Sverre Marstrander, Oslo, Gaave fraa 8/ "Innberetning om helleristningsunders kelser i Gjerpen s. og pdg. Telemark 26/8-7/9 1941". Maskinskrivi, 18 s. fol. I papirumslag. Gjerpen 948,101 DE 282 Bibl 1942 Holta, H.H., konsul. Gaave fraa arvingane etter (ved konsul Georg Aubert), 20/2 42 (i papira etter Arkiv H.H. for "Skiens Holta) kommunale Kommunikationskomite": a) Forhandlingsprotokoll (Protokol i folio, molskinnsrygg). I denne innlagd brev fraa ymse kommunar i Bratsberg amt, ymse prent og bruchurar. b) Pakke prent, kart, ymse nr. av "Bratsberg Amtstidende" og "Varden" (aar 1900) "Farmand". (I konvolut). Skien BM : DE 283 Bibl 1942 Radich, Louise Oslo. (ekkje etter Chr. Radich). Gaave fraa "Hoved Regnskabs Bog" for Simon J rgensen, Skien, (sign. utanpaa: "Simon J rgensens Hoved Bog"). Foliant. i heilskinnband, autorisera av M. Bentsen 7/1 1763, 379 fol. av desse 142 skrivne paa. Paa seinste perm er enno Skiens segl i lakk like heilt. Skien BM :1, jfr. "Familien 670 Wesseltoft" DE s. 8. H yrt til ritm. Chr. Radich, mori f dd 284 Bibl 1943 Fjµre, ingeni r. Innsend av Fjµre for mange aar sidan, 8/3 43 "Skrive- og Reyse- Calender" Med inskotne kvite blad, som heve notatar av Jacob von der Lippe Hansen. Innbundi i skinn som ei lommebok. Kalenderen hev h yrt til ein embµtsmann, truleg ein skrivar i Bamble, han hev gjort notatar i kalenderen, Hansen o.a. (?) hev skrivi elles. Dei fyrste notatane maa vera fraa Solum 1797, dei seinste 1826 fr. BM : DE 285 Bibl 1943 Stousland, Anna Skien. Gaave fraa Kokebok for Marie Myhre (1841). Kvartbok med uppskrifter Skien BM :36 641,5 DE 0285.A Bibl 1943 Gaave fraa Anna Stousland, Skien Kokebok for Marie Myhre (1841). Kvartbok med haansskrevne opskrifter. Skien BM : ,5 DE 286 Bibl 1943 Stousland, Anna Skien. Gaave fraa Kokebok-uppskriftir, kvartlegg i papir utan umslag. Skien BM :37 641,5 DE 287 Bibl 1943 Holta, H. H. og C. Stousland, konsulane. Gaave fraa. "Brevik-Fredrikhavnruten", protokol for ferjekomiteen. Skien BM : DE 288 Bibl 1943 Holta, H. H. og C. Stousland, konsulane. Gaave fraa. "Brevik-Fredrikshavnruten", 1 pakke brev. Skien BM : DE 289 Bibl 1944 S-T`s turistforening ved lektor Th. Ballestad, Skien, Gaave fraa. 29/ "Skien-Telemarken Turistforenings stiftelsesdokumenter", fotografisk faksimile av handskrift. 13 blad. Skien 369 DE 290 Bibl 1945 Kristiansen, K., skipsf rar B le. Gaave fraa 12/ Himilbrev, prent fraa 1700-talet (sjaa hovudkatalog) Gjerpen BM :9, Innf rt millomhandskr. 241 DE av omsyn til g ymingi. 291 Bibl 1945 Hauge, Alfred m. fl. (Gjerpen) Gaave fraa, juni 1944 Ymse papir fraa rasjoneringi Skien BM :17 940,53 DE 292 Bibl 1945 Vaa, Dyre, bilµthoggar, Rauland. Gaave fraa 7/ , (gjeve til Dyre Vaa av kunstnaren i Brev 1945) fraa ymse kunstnarar til kunstmaalar Torleiv Stadskleiv. B BM :4 920 DE 293 Bibl 1946 Ditlefsen, Mariane Porsgrunn. Gaave fraa 13/3 46 "Gustav Adolf Lammers", dikt av A. Munch, avskrift etter "Morgenbladet", 16/ Avskrivaren er vel Hanna Gundersen daa det paa side (7) stend:"tilh rer Hanna Gundersen 20-April 1890" med same handskrift. - 4 blad i 4to. Porsgrunn 920 DE 294 Bibl 1945 Aall, Cato, kammerherre, Ulefoss. Gaave fraa 18/12 45 "Fortegnelse over malte portretter, litografier og byster av medlemmer av slekten Aall, utarbeidet i 1944 av kammerherre Cato Aall" maskinskrevne blad i standardformat. Kartonumslag. Holla Med fylgjer gaavebrev dags 929,2 15/12 DE Bibl 1947 H en, Bertha Bamble. Utlaant orig. av 13/6 47 (retur 13/6 47) Vita nedskrivne av provst Job Dishington Vahl, Bamble. -Avskr paa 1 folioark. Bamble Etter uppskrift i ein bibel etter 920 J. Vahl. DE 296 Bibl 1947 Barnholdt, Harald Traneberg, Sverige. Gaave fraa 23/8 47 "Utkast till stamtavle ver slµgten Barnholdt", utarb. av Harald Barnholdt, Sverige. Maskinskrevet manuskript, 54 bl. tverfolio, Sverige BM :8 929,2 DE 297 Bibl 1948 Marstrander, Sverre. konservator U.O., Oslo. Innsendt til museet fraa 11/4 48 Sverre Marstrander:"Steinkisten paa Gims kloster" (maskinskrivi og handretta ms. um utgraving av ei hellekistegrav paa Gims y kloster, nov. 1947, + teikna riss (kopi) av gravfelt og kiste, + 2 fotografi tekne under gravingi). Skien Hellekiste, sjaa BM : og DEbeltesprette BM : Bibl 1948 Natrud, Gudrun Oslo. Gaave fraa mai 48, avskrift fraa Statsarkivet i Oslo. "Besigtigelse" av "Bygninger og tilliggende Herligheder " av garden Nordre Brekke i Gjerpen (no innlagt i Skien) blad avskriftir fraa Akershus stiftsarkiv, Oslo, postpapor 4to. Skien 728 DE 299 Bibl 1949 Skjelbred, Kjell, o.r.sakf rer Skien. Gaave fraa 17/1 49 Utgreiding om namnet Willoch. (Brev fraa bibliotekar Finn Erichsen til o.r.sakf. Kjell Skjelbred, Skien). Maskinskrift. Oslo 929,4 DE 300 Bibl Stousland, A. og kons. C. Stousland Skien. Gjevi ved testm. gaave fraa 4/ , truleg deponert Brev fraa i museet Henrik av Ibsen A. Stousland, til systeri Skien Hedvig Stousland, Skien, dags Munchen 13/ Brev i kvartformat(samanlagt ulinjera folioblad) skrivi paa alla fire sidune. Med fylgjer konvolut me 2 frimerke (det 3dje burte) med Munchen-Stempel og rekomendations-merke ( skrifti bleikna og konvoluten noko skamriven) Utskr. Ibsen paa konvoluten er:"frauhedevig Sjaa Stousland, katalog Skien, Norwegen" 920 DE 301 Bibl 1919 Blichfeldt, Fr. O.r.sakf. Skien (som var sakf. for museet i saki um Ibsenmaaleri) 5/ Korrespondanse um Ibsenmaaleri, ialt 5 brev og 2 kort. Skien Brevskiftet gjeld BM :56-58, 920 DE 3 bilµte maala av H. Ibsen. Det er aa merke a 302 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave fraa Skiens prestegards arkiv. Festebrev paa jordepartar under Skiens prestegard (prestebord) Skien I same sending som boksamlingi 333,3 DE 303 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave fraa Skiens prestegards arkiv. Dokument vedk. skipnad med interimistisk gudshus etter branden i Skien 1886 Skien 254 DE 304 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave fraa Skiens prestegards arkiv. "Forklaring over Skolelµrerne og de som tillagte Kretse og Undervisningsuger m.v. i Bamble Provsti, Afgivne af Sognepresterne i Marts 1865." 12 bl. fol. i papirumslag. Skien 371 DE 305 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave fraa Skiens prestegards arkiv. "Besigtigelse" av kyrkjer og prestegardar i Krager, Gjerpen, Slemdal, Porsgrund, Eidanger, Brevig blad 4to. Utan dagsetjing eller underskrift, men alt skrivi med same hond. Skien 726 DE 306 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave fraa Skiens prestegards arkiv. "Confirmand-An(tegnelser) Protokpol for Skiens Sogneprest fra ". 2 fullskrivne legg foliopapir (inneste i papirumslag, noko sundrivi), som ber titlen. (Tillegg laust), Legg fullskrivi med konfirmantteikningar, eldre enn fyrrnemnde legg, av unge f dd 1854 og fr. - Umsalg vantar. Fol. Skien Overf rt til Statsarkivet i ,3 DE 307 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. Skulesakier av ymist slag, brevsamling i umslag, Skien Skien Sjaa katalog. 370 DE 308 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. "Protokol f rt af Kommiteen for Opf relse af en ny st rre Interimskirke i Skien" (titel paa foliolegg). M tebok(?) med ymse innlegg -skriv Skien 254 DE 309 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. Brev til Skiens magistrat og formannskap fraa ein kommite, um aa skaffe Skiens kyrkje nye klokkur. Folioark med kladd til dette brevet, utan datum og underskrift. Skien 254 DE 310 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. "Indbydelse" (med subskriptionsliste) til aa skaffe byen Skien sjukesyster.- Fol.ark, med skriv dags. 17/ I umslag. Skien 362,1 DE 311 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. "Subskription" til innsamling for umbyggjing av Skiens kyrkje etter arkitekt Christies plan. 3 folioark utan datum,, men truleg utsende Skien 254 DE 312 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. 29/ brev til pastor Winsnµs um "Tilstanden af vestre Porsgrund Kirke og Skole". 1 ark fol. Porsgrunn Sjaa katalog 726 DE 313 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. 24/ brev fraa provst A. Hauge til arkitekt Nordan, um "Opf relse af den nye skolebygning i Skien". 1/2 ark 4to. b)og C) 2 skeiv fraa Nordan 1874 og 1875 om saki + grunnrit av bygningi (paa kalchipapir). 1 ark ark fol. Skien Sjaa katalog 725 DE 314 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. Brev o.a. skeiv vedk. skulane i Skien. Skien Sjaa katalog. 371 DE 315 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Ymse brev um skulesakir i Skien Skien Sjaa katalog 371 DE 316 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave , vedk. utvidking av Krager kyrkje. 1 bl. 4. Krager 726 DE 317 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. 1881, "Besigtigelse" av Gjerpen og Luksefjell kyrkjur. - 1 ark fol. + 2 bl. 4. Skien 726 DE 318 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. 1887, ymse skriv vedk. organistposten i Skien (m.a. konstituering av mellombils organist). - 5 skriv i ymse format. Skien 250 DE 319 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. "Exproprierede og solgte Tomter af Skiens Prestegaard" (titlen utanpaa stor konvolut der desse papira ligg). Sjaa katalog. Skien 333,3 DE 320 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge.Gaave. Dokument og skriv vedk. "Sandvik og Lillejordet" (sign. paa konvoluten), beneficera til Skiens prestebord m.m. Sjaa protokoll. Skien 333,3 DE 321 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Orgelsagen 1864" vedkomande, i uvant umslag desse skriv.. Sjaa protokoll. Skien 250 DE 322 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Skiens kyrkjegardar og gravkapel (ymse skriv m.m. innl. i konvolut) sjaa protokoll Skien 726 DE 324 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Vedkomande Skiens kyrkjerekneskapar Konvolut med ei pakke dok. i fol., 4to o.a. firmat, i alt 13 papir. Skien Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Konfirmant-"antegnelser" for Skien Ihopnest hefte av folioark, no att 38 blad. Skien 929,3 DE 326 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Konfirmerede i Forstµderne Bratsbergkleven og Follestad October Fortegnelse optaget ved Skolelµrer vrum Grimelund, Sogneprest til Gjerpen" (titel). - 6 bl. fol. "Fortegnelse over Kloster ens konfirmerede Indvaanere". (titel), ark fol. Skien 929,3 DE 327 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Brudepar innteikna til lysing i Skien (1851?) - 2 ark. fol. Skien 929,3 DE 328 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Kongebrev, 5 stk - alle 1 ark. fol. Prenta brev, handskrivi utfylling. Sjaa protokoll. Skien 252,1 DE 329 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "No. 1. Rectorum i Schiens skole, Naadens Aars Pension 20 Rdl, efter St. Bisp. Munchs Requsition indrettet af Provsten Mag. Peder Nyborg d. 22. Mart 1701 og Funderet efter Lov eller Praxies" (notat utanpaa). Gjeld 20 rdl. ekkjepension til Marie Hansdtr., ekkje etter rektor i Skien, Gerhard Laurenss n (+ 1799), uppsett Skienav P. Nyborg, paateikna og godkjent av ettermannen, 371 DE rektor Peder Bernhoft 1701, ervingar 1719, Iver Hess 330 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "No. 5. Tonsbergs og Deichmands gifne Reglement for Scheens skole angl. Brylluper og Begrafvelser de dato 25. Julij 1722, samt oplysning om Rectors l n og Rectors huusleje". (notat utanpaa). 12/ s knad fraa I. Hesselberg om l nsbetring som rektor, 25/ paateikna av W. de Tonsberg og B. Deichman. Skien - 2 ark. fol. ihopneste. 371 DE 331 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Gjenpart af Rescriptets til davµrende Stiftsbefalings mand og Biskop over Aggerhuus Stift, den 20de Junii 1738" (titel yvi avskr. som er teki av Teleph Stub), gjeld Skien utskilt som eige prestekall, skilt fraa Solum. -! ark fol. Skien 352,1 DE 332 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. (Avskrift) 12/ skriv fraa I. Hesselberg til Tonsberg og Deichman (jfr. fyrre nr.), med paateikning av desse 25/ paaf rde takstar for "kirkelige handlinger". Innh. gjeld skule og kyrkje i Skien). - 1 bl. fol. Skien 920 DE 333 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 12/ kontrakt millom sokneprest Peder Block i Skien og Boye Winther at seinstn. leiger ymse jordpartar i "Sandvigen" (stadfest av B.W. 20/11 s.a.) til innnkome for Skiens fatigskule. - 1 ark fol- Skien 333,3 DE 334 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 2/ "Pro Memoria" fraa konst. stift. og amtm. Schonboe, refererende kancellibrev, um sume uvisse innkomur til sogneprest og kapellan i Skien, stila til soknepr. Hugo Fr. Hiorth y.- 1 ark fol. Skien 352,1 DE 335 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 15/ skriv fraa stiftamtm. Schonboe til soknepr. Hugo Fr. Hiorth y, vedk. kornbandi til soknepresten. - 1 ark fol. Skien 352,1 DE 336 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. a) 13/12 skriv fraa stiftamtm. Levetzau til sokneprest B dtker, Skien om "beskikkelse" av prokurator Garman i ei sak. 1 ark fol. b) 15/ skriv fraa same til same um fri sakf rsel i ei sak vedk. jord til prestebordet. - 1 ark fol. Skien 352,1 DE 337 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 6/ skriv fraa stiftamtm. i Chr.a. til sokneprest B dtker um justisraad Hagerups skyldnad til aa svara avgift av Skiens prestekull, endaa han bur paa Gims y Kloster. - 1 ark fol. Skien 352,1 DE 338 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 13/ fraa Chr. Schmidt, bisp i Chr.a., til sokneprest B dtker, vedk. rglement for organist og klokkar. 1 bl. fol. Skien 250 DE 339 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 21/3 1787, pro memoria av Tellef Stub, stila til biskop Schmidt med avskrift av I. Hesselbergs skulereglement.- 2 bl. fol. Skien 371 DE 340 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 16/ av Blom til T. Stub med skulemanntal for bl. fol. Skien 371 DE 341 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 29/7 1774, skriv fraa stiftamtm. (kst.) Schonboe og biskop Schmidt og sokneprest Hiorth y, Skien, um brigding i skipnaden av l ni til klokkar Jens Sartz. 1 ark fol. Skien 352,1 DE 342 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 7/ "Pro Memoria" fraa bisp Schmidt i Oslo, med avskr. av 9 spursm. fraa kancelliet "om en almindelig Forandring af Kirke Skikkene". - 1 ark fol. Skien 250 DE 343 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 21/ "Pro Memoria" fraa stiftamtm. Moltke til soknepresten i Skien, med spursmaal um sportlane for kyrkjelege tenestmennar 1 ark. fol. 4/ , svar fraa fyrrn. skr. kladd av sokneprest T. Stub. - 1 ark fol. Skien 352,1 DE 344 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 30/ "Pro Memoria" fraa klokkar Adolph Hinnichsen og kst. rektor (h rer) A.G. Hessler, um ei avtale deim i millom vedk. forretningar i kykje og skule, 7/ approbera av biskop Schmidt. 1 ark fol. Skien 250 DE 345 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave "Angivelse af Klokkerembedets Indkomster for Aaret 1809" undert. klokkar Hinnichsen. - 1 ark fol. Skien 250 DE 346 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Skrivelse fra Biskop i Christianssands Stift von der Lippe til Kirke-Departementet, datert 15de August s. prent, fol., med "Udkast til Bestemmelser for de Kirkebes g, de geistlige Over vrigheder have at afholde". Skien 250 DE 347 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 19/ , brev fraa N. Beylegaard til sokneprest Schj tt i Skien, vedk. "Skiens Forstµders Forening med Kj bstaden". - 1 ark 4. Skien 250 DE 348 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 22/5 1847, fraa N. Beylegaard til soknepr. Schj tt vedk. innk. av Skiens prestekall. 1 ark 4. Skien 250 DE 349 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 23/12, brev fraa Hans Houen til kapellan Dyrendahl um kollektskipnaden ved Skiens kyrkje. - 1 ark st. 4. Skien 250 DE 350 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 13/ skr. fraa stiftsamtm. og biskop i Chr.a. til sokneprest Stub, um hybel i hospitalet for Maria Rosenberg, som lµrer born lesa.- 2 bl. fol. Skien 250 DE 351 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Underdanig Rapport om Schiens Fattig Skoeles Disciplers Framgang udi Inden- og Udenad-Lµsning samt Skrivning Februarie Maaned Aar 1789" - 1 ark fol. - "Maaneds-Liste over Disciplenes Flittighed" - 1 bl. fol. Skien 370 DE 352 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 28/ "Forteignelse over de Hospitalet her paa Stµdet forefundne Testamenter, Gavebreve og andre deslige...", underteikna Hans Richelsen. - 8 bl. fol. Skien Dei fleste brevi er prenta i 362,1 "Norske DEStiftelsar". 353 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. (Utskrift av forhandlingsprotokollen for "Skiens Kirkecommission" i aari , 1791). Defekt. 3 legg i fol., bl. ihopneste. Skien 254 DE 354 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 18/ "Pro Memoria" fraa stiftamtm. um innkaup av EV. christelig Psalmebog til ymse stiftelsar i Skien. - 2 bl. fol. Skien 352,1 DE 355 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 9/ Biskop Chr. Schmidt "beskikker" Christen Winther til rektor i Skien etter faren Nils W. - 1 ark fol. Skien 371 DE 356 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 15/ "Pro Memoria" fraa arkitekt J.H. Rawert, vedk. innreiding av Skiens kyrkje. - 1 ark fol. Skien 726 DE 357 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 2/1 1750, "Fortegnelse paa det til Scheens Hospital af Een og Anden givne Jordegods og Penge" - (Desutan yvi gavur til Skiens kyrkje, jordegods m.m.) Legg paa 8 ark fol. Skien H yrer i hop med nr ,1 DE 358 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 22/ , "Plan for klokkaren og skulehaldaren i Skien. (Henrichsen) med framlegg til arbeidsuppgaavur, kostnad m.m. Stila til kongen. 358b. Kladd til same. Legg 3 ark fol. Skien 254 DE 359 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Reglement for det vestenborgske (?) Skolelµrer Seminarium i Lolland"... Avskrift (fraa ikr. 1800) 1 legg (ark) fol. Skien 270 DE 360 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Journal over Disciplene paa Scheens publiqne Skole for Juni (og Julii) Maaned 1806". 2 bl. 4to. Hondi av A.G. Hessler. Skien 929,3 DE 361 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Liste" for Scheens publiqe Skole 1808 m.bl. yvi "Flittighed og Uflittighed". 10 listur a 1 fol.bl. lagt i 4to. Same hond. Skien 929,3 DE 362 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Liste for Scheens publiqe Skole, 1808, 8 listur a 1 fol. bl. lagt i 4to. Same hand. Skien 929,3 DE 363 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. S knad til Kongen (reinskrift) utan datum og underskrift) um umskipnad i l n og arbeid for klokkaren i "Riis en" 4 bl. fol. Skien 353 DE 364 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Fors g til en forbedret Plan for Scheens offentlige Borgerskole" (Reinskrift? utan namn eller aar) 1 ark fol. Skien 370 DE 365 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Journal over Stor-Skolens Disciple hos Rector Winther For October Maaned 1799". Skeiven av A.G. Hessler "Studiosens Philosohpiµ".- 2 bl. 4. Skien 929,3 DE 366 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Brev fraa Th. Beylegaard til soknepresten i Skien (vitnemaal um T. U. Stockfelth). 1 ark 4. Skien 920 DE 367 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Tvist millom soknepresten i Skien og S. Rohde, um tomtespursmaal (konvolut med ymse skriv). Skien 333,3 DE 368 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Cirkulaire, Schema samt Afskrifter andgaaende Borger- og Almue-Skolen".- 2 bl. fol. lagt i 8vo. Skien 370 DE 369 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Pro Memoria" fraa biskop Bech, um skule og fatigtell. Prent utan aar. 4 bl. fol. Skien 370 DE 370 Bibl 1919 Gaave fraa prof. Hans Ording og sogneprest Andreas Hauge Ymse handskrivne skulehefte: a)handskrivi fyrelesningshefte (Kbhv. 1728) av G.W ldikes"institutiones Eloquentia Sacra"- etc. -Defekt kvarthefte med defekt band i skinnrygg b) lite skulehefte skrivi av Gustav Lammers marmorera papirumslag. c)religionsbog for Almueskoler i Stµderne og paa Landet. Skien Oversat af H.C. Lund" Avskrift 921etter DEden prenta utgaava defekt marmorera umslag, fillut 0370.A Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 19/ , brev fraa lµrar Eiriksen til pastor Heiberg.- 2 bl. 4. Skien 921 DE 371 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 10/ Utskrift av "Skolekom."s Forhandlingsprotokol" 1 bl. fol. Skien 370 DE 372 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Utskrift av "Skolekom."s Forhandlingsprotokol" ( Utan dags.)(vedk. klokkarposten, Skien). 2 bl. fol. Skien 370 DE 373 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Opgave over de Fattiges Antal og Fattigfors rgelsen i Skien", prenta skjema utfyllt 20/ bl. fol. Skien 362,5 DE 374 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 26/5 1847, br.takst for "Skiens Borgerskabs Bygninger" - 1 bl. fol. Skien 333,3 DE 375 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 15/6 1837, umtaksering av Skiens Hospital.- 1 bl. fol. Skien 362,1 DE 376 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 15/ , brev fraa byfuten i Skien til sokneprst Schj tt i Porsgrunn. 2 bl. 4. Skien 352,1 DE 377 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 26/ , brev fraa byfuten i Skien til sokneprest Schj tt, Porsgr. 2 bl. 4. Skien 352,1 DE 378 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 14/7 1837, takst av "Fattig- eller Almueskolen", Skien. 4 bl. fol. Skien 370 DE 379 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Overslag over Skiens Fattigcasses Indtµkter og Udgifter for AAret 1846". - Gjenpart. 4 bl. fol. Skien 362,1 DE 380 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 26/5 1837, takst av "Skiens lµrde skole" - 1 bl. fol. Skien 370 DE 381 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Fortegnelse over Gifte, F dte og d de i Skien Prenta skjema, utfyllt av sokneprest Hauge. 1 bl. dubbel fol. Skien 929,3 DE 382 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Correspondance angaaende Past. Lammers Udnµvnelse" brev + 4 defekt umslag. Skien Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Dokumenter vedkommende Hospitalet", Skien. 8 brev ( ) i ymse format, i konvolutmerkt VII 312. Skien 362,1 DE 384 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 2 skr. vedk. Skiens Hospital, bl. + 1 bl. fol. i konv. Skien 362,1 DE 385 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Udhus for Skiens Hospital" handteikna riss paa kalkirpapir dags. 5/4 49. Stort teikneblad. Skien 362,1 DE 386 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Angaaende Provstibibliotekst", 4 brev fraa B. Wettergreen (dags. Borge 1876 og 1877), med paateikningar av alle prestar i provstiet. - Kvart brev 2 bl.4, eitt 4 bl. 4. Skien 254 DE 387 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 19/ , brev fraa provst Hauge til soknepr. Skaar. - 2 bl. 4. Skien 921 DE 388 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 4/3 1869, brev fraa bisp. v.der Lippe til Skiens provsti- 2 bl. 4. Skien 254 DE 389 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 18/ , brev til biskopen i Kr. Sand fraa kapellan Eriksen, Skien. - 2 bl. 4. Skien 254 DE 390 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 30/5 1854, brev fraa G.A, Lammers til lensm. Larsen, Solum, med paateikning av denne.- 1 bl. 4. Skien 921 DE 391 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 7 skriv (til dels cirkuleringslistur innkleba paa bokpermar) provstibiblioteket vedkomande. Skien 254 DE

4 392 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 29/ , attest fraa Herman Bagger. - 2 bl. st. 4. Skien 920 DE 393 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Psalmebogsagen vedkommende Papir". Legg av ymse aktstykke i salmeavr ystingi i Skien Ymse format. (Her m.a. listur yvi r ystef re i kyrkjelyden med aldersuppgaavur). Skien 254 DE 394 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 8/6 1889, brev fraa Kr.sand bispestol um biskop Smiths d d. 2 bl. 4to. Skien 921 DE 395 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. "Skiens Sogneprestembede, samt Kirkebetjente vedkommende" hvori separation:... Se protokoll. Skien 254 DE 396 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Avskrift av cancellie-skriv til bispen i Kristiansand stift vedk. Hans Nielsen Hauge og venine hans. Legg paa 6 bl. fol.(utar aar, datum og underskrift). Eigenl. eit "hyrdebrev" fraa bispen, esla prestane. Skien 921 DE 397 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. 1) Instruks for skulehaldarar i Skien (Telefsh. Stub underskr.) 1 bl. fol. 2) 13/8 1783, tingl. brev fraa sokneprest B dtker, um dei bruk som svarar tiend til Skien prestebord. 2 bl. fol. Skien 370 DE 398 Bibl 1919 Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Ymse brev vedk. Skiens sokneprestembµte. Se protokoll. Skien 250 DE 399 Bibl 1952 A/S Union, v/kontsj. Erl. Johansen, 8/8 1952, gσve. Rekneskap frσ Laugstol Bruk for σr samanhefta blad utan omslag. Skien BM 1952:7 670 DE 400 Bibl 1952 Korrespondanse frσ ein lesering der sokneprest Lammers, Buch, Wolf, Flood m.a. var med. 10 Skien brev underteikna av Lammers, av Wilh. Henr. Buch + 1 liste over tidsskrifter, kyrkje- og misjonsskrifter + 1 rekning. 2 eksempl. av Dansk kirketidende, no. 2 og no "taksigelsesb n i Anledning H.K.H. Kronprinsessens forl sning den 3die mai 1826". Dansk Litteratur-Tidende for DE 401 Bibl 1952 Gunnestad, C.E. Lagersj. hjσ Coward, Skien, 8/ Gσve "Brevjournal begyndt i Skien den 1ste Juni 1856" Skien BM 1952: 9. Brevjournalen 380 er funnen DE pσ sj bua til firm. Coward, men skal tisl. ha h 402 Bibl 1952 Gunnestad, C.E. Lagersj. hjσ Coward, Skien, 8/ Gσve Handskriven protokoll "Hypotekbanken, Fortsµttelse fra µldre Bog". Kontobok i folioformat som omfattar bσde Hypotekbanken og Sparebanken med register. F rt frσ Skien Protokollen funnen blant gamle 332,1 dokument DE i firmaet Coward. 403 Bibl 1952 Horn, Anna Drammensvn. 18, Oslo 25/ Gσve Handskriven preike av sokneprest Ole Herstad Schj tt (prest i Skien d. 1848) frσ Hefta blad. Skien Jfr. Hd DE 404 Bibl 1952 Horn, Anna Drammensvn. 18, Oslo 25/ Gσve "Vexel-Obligation" til kj pmann H.Houen, Skien fra Jacobine Schj tt, begge Skien. Skien "Nu har jeg da endelig betalt 332,6 den DE velsignede Sparebank helt ud, den 2. Januar Bibl 1952 Kirkeb, Tarjei T. snikkar Skien, Gσve frσ 17/ Dokument som omhandlar Hommeslekta, Brunkeberg. Dokumentet har tri bumerke under G H H. Kviteseid Kirkeb er frσ yfjell. 929,2 DE 406 Bibl 1954 Vold, Else, frk. P.A. Munchsgt. 47, Skien, Gσve frσ. 6/ Salskontrakt, dat. 18. sept. 1833, frσ Nicol og Plesner til Johan Blom, begge Skien. Underskrivne av Chr. Myhre og Knud Ibsen. Skien 670 DE 407 Bibl 1954 Vold, Else, frk. P.A. Munchsgt. 47, Skien, Gσve frσ. 6/ "Confirmation paa et Testamente oprettet av Jomfru Marie Blom", Skien. Dat. 30/ Skien 920 DE 408 Bibl 1954 Vold, Else, frk. P.A. Munchsgt. 47, Skien, Gσve frσ. 6/ Rekneskapsbok etter frk. Elise Blom, Skien frσ Skien Elise og Claudia Blom budd 670 pσ Grσten DE i Solum. 409 Bibl 1954 Vold, Else, frk. P.A. Munchsgt. 47, Skien, Gσve frσ. 6/ Brev frσ Johan Blom, dat. 23/ og skrive av mora E.M. Blom. Skien 920 DE 410 Bibl 1954 Vold, Else, frk. P.A. Munchsgt. 47, Skien, Gσve frσ. 6/ Brev til Johan Blom, dat. 10. sept. 1843, frσ systera, Hanna Blom. Skien 920 DE 411 Bibl 1954 Johansen, Josef, sekr. Slemdalsgt. 16, Skien. Gσve frσ 24. aug. 54. Brev frσ Poul Johannesen, "Hµste-Tangen" under Gims y Kloster til hans son Hans Poulsen. Dat. 22. januar underskrifter med handsegl. Skien 920 DE 412 Bibl 1954 Johansen, Josef, sekr. Slemdalsgt. 16, Skien. Gσve frσ 24. aug. 54. Rettsdokument, utskrive av "Borgermester og Raad udi Byerne Scheen og Porsgrund. Gi r Vitterlegt at Anno 1872 den 10. October m dte for magistraten paa Scheens Raadstue Hans Petter J rgensen",... Dokumentet har eit serleg velhalde bysegl. Skien 352,1 DE 413 Bibl 1954 Johansen, Josef, sekr. Slemdalsgt. 16, Skien. Gσve frσ 24. aug. 54. "Udskrift af Skiens Byes Domsprotokol forsaavidt Efterstaaende befrµffer. Aar 1879 den 5. August..." "i Sag Hans Mikkelsen og John Gundersen ctr. Sivert Rosenvold og Fuldmektig Hans Larsen..." Litt defekt bysegl under. Skien 340 DE 414 Bibl 1954 Johansen, Josef, sekr. Slemdalsgt. 16, Skien. Gσve frσ 24. aug. 54. Kj pekontrakt pσ hus mellom Abraham Ellefs n og Hans Poulsen (mσ vera same mannen som er nemnt i HS nr. 411 ovanfor), dat. 24. april velhaldne privatsegl under underskriftene. Skien 333,3 DE 415 Bibl 1954 Johansen, Josef, sekr. Slemdalsgt. 16, Skien. Gσve frσ 24. aug. 54. Dokument, ufullstendig, underskrive av J.A. Krogh, R. Olsen og B. Reiersen. Frσ Defekt bysegl under. Skien 633 DE 416 Bibl 1955 Saamundsen, Halvor, Mµla, Skien. Gσve frσ 25/ "Optegnelser vedkommende Agerbruget m.m." dat. Klyve, den 7. mai 1844 av fogs F.C.S. Borchsenius, f. 1808, u 1844, d Han budde pσ Mµla i Gjerpen, som han σtte frσ 1840-σra. Skien 633 DE 417 Bibl 1955 Skiens sokneprestkontor, sokneprest Sagedahl, 7/ "Den i ste Deel af Skiens Soknekalds Prµste Bog eller Sogneprestens Kalds Bog inrµttet Efter H yvµrdige Biskop udi Aggershuus Stift Mag: Peder Herslebs Befaling udi hans Circulaire Bref, udi Stiftet, 31. Decembris Ao. 1731, hvorudi skal indf res... Undertegnet av Iwer Hesselberg, den 10. febr Folioformat, Skien skinnbind. Overf rt til Statsarkivet DE 418 Bibl 1955 Skiens sokneprestkontor, sokneprest Sagedahl, 7/ Kopibok for Skiens soknekall frσ 1744 til 1814 i den fyrste halvdelen. Sσ er boka vendt og skriven attanfrσ med 11. okt som fyrste dato og 21. april 1846 som siste. Folioformat, skinnbind. Skien Overf rt til Statsarkivet DE 419 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ "Litt om stre Borge i Gjerpen", ei arkivetterr kjing ved Lorens Berg. Folio. Maskinskriven. Gjerpen Etter arkitekt Halldor B rve, 948,28 Porsgrunn. DE 420 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ "Bilag til Litt om stre Borge". Folio. Handskrivne utskrifter av gl. reknskapsb ker m.m. Gjerpen Etter arkitekt Halldor B rve, 948,28 Porsgrunn. DE 421 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ "16. Juni Brandtakst over Nicolai Benjamin Aalls Gaard i stre Porsgrund hvor han var Grosserer." 2 eks. mask. skr. Porsgrunn Etter arkitekt Halldor B rve, 368 Porsgrunn DE 422 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ "Specificeret Regning fra Velµdle Herr Niels Aall over Indkj bte og hiembragte Commisioner fra London 1793". 2 eks. Maskinskrivne avskrifter. Vedlagt to brev frσ Cato Aall, Ulefoss, dat. 23/ og 15/ Porsgrunn Etter arkitekt Halldor B rve, 670 Porsgrunn. DE 423 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Blyantskrivne konsept til avhandling om gamle offentlege og private bygningar i Porsgrunn. Av arkitekt Halldor B rve. Porsgrunn Etter arkitekt Halldor B rve, 720 Porsgrunn. DE 424 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Skj te pσ Porsgrunns prestegard, dat. 1801, frσ Nicolay Benjamin Aalls d dsbu til stre og Vestre Porsgrunds menigheter. Porsgrunn Notat 14/3-1966: NB: 23/ ,3 DE utlσnt til Porsgrunn Historielag v/ Zachariassen, 425 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Auksjonslysing, dat. Porsgrund, den 19. des over plassen Braaten under Bj rntvedt. Porsgrunn 333,3 DE 426 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Salsdokument pσ plassen Sundet under Bj rntvedt i Eidanger, dat. 18. januar Porsgrunn 333,3 DE 427 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Dokumnet, dat. 1742, uheilt, om stre Borge i Gjerpen Eidanger 333,3 DE 428 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Auksjonsdokument over hus m.v. i stre Porsgrund, dat. 1805, S ren Rasch sel huset til kammerrσd og toldinspekt r Hammond. Dette huset fekk seinare namnet "Hammondgσrden". Porsgrunn 333,3 DE 429 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ "Skj de" pσ gard pσ Bj rntvedts grund frσ Henriette Andrea Backa til byfogd Heyerdahl, dat Porsgrunn 333,3 DE 430 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Lσnedokument til fordel for byfogd Christian Heyerdahl, dat. Porsgrund, 14. Juli Porsgrunn 920 DE 431 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Salsdokument pσ eit jordstykke frσ J rgen Flood til byfogd Heierdahl, Porsgrund, dat. 3. Juli Porsgrunn 333,3 DE 432 Bibl 1955 B rve, Astrid, frk. Porsgrunn. Gσve frσ 19/ Salsbrev pσ gσrd i Porsgrunn, dat. 22/2 Hans Jacob Backa v. Job Hiill. Porsgrunn 333,3 433 Bibl 1956 Knutson, Sally,fru Blomsgt. 9, Skien. Gσve frσ 14/1 56 "Inventarie Protocol for Bratsberg Amts Sygehus". F rt frσ 2. jan Skien 362,1 DE 434 Bibl 1956 Johansen, Erling, kont.sjef Skien. Gσve frσ 9/5-56 Minneblad over "Johan Hendrich Altenborg, f d paa Gaarden Lindehol i Edsberg Sogn 1725 den 26. September. Gift 1743 med Maria Winsnes..." Ibsen 920 DE 435 Bibl 1957 Aust-Agdermuseet, Arendal, Gσve frσ 11/10 57 "Fµsteseddel", dat. 14. sept. 1833, vedk. Grivi-Hµgna i B. B 948,28 DE 436 Bibl 1958 Feilberg, Tryggve, apoteker Nedre Storgt. 29, Drammen. Gσve frσ 19/ "Bevilling for Peter Feilberg til far sin og Hustrus Levetid at anlµgge og drive et Bogtrykkeri i Skien". Gitt i Christiania 28. April 1829 Skien 680 DE 437 Bibl 1958 Feilberg, Tryggve, apoteker Nedre Storgt. 29, Drammen. Gσve frσ 19/ Avskjed for kaptein og sjef for Skiens borgerlige infanterikorps Peter Feilberg, undertegnet av kong Oscar 30. April Skien 920 DE 438 Bibl 1958 Feilberg, Tryggve, apoteker Nedre Storgt. 29, Drammen. Gσve frσ 19/ Anbefalingsskriv fra "Friderich Fejlberg Borger og Farver i Skien" til fordel for "Peter Frederich Fejlberg fra Trondhjem", dat. Skien 1ste mars Skien 920 DE 439 Bibl 1958 N.W. Damms Antikvari a) "Quittance for Scheens Byes Sigt og Sagefalds Regnskab pro 1775", No 110. b) "Summarisk Extract af Scheens Byes Regnskab for De Uvisse Indkomster pro Anno 1770 allerunderdanigst aflagt ved Byfogden Jacob Gi nge T nder. c) "Specification" av regnskap, underskrevet av byfogd i Skien S. Rougtved, dat. Skien 28. febr d) "Summarisk Hd Extract 439 a-w af Scheens betalt med Byes kr. 85,-. Regnskab 670 DE for De Uvisse Indkomster pro Anno 1777 alle 440 Bibl 1958 Berge, Sv., skuleinsp. Gσve frσ 18/ Dimitteringspass for Christen Gundersen Aaraas, dat. Ulefoss 7. juli 1797 Holla 920 DE 441 Bibl 1958 Kristiansen, Anne Magnusgt. 2, Skien. Gσve frσ 6/10 58 Grunde-Bog for Anders Jons n, Bratsberg-Kleven No 50", frσ 1769 Skien 333,1 DE 442 Bibl 1959 Andreassen, Augon Tomtegt. 5, Skien. Gσve frσ 10/ "Kriegsweinachten Norwegen". Stensilert hefte med juleprogram for de tyske tropper i Skien i jula Funnet av vaktmesteren i Odds Turnhall der tyskerne holdt til. Skien 940,53 DE 443 Bibl 1959 Pedersen, Chr. M. "Skien Brandkorps" "Spr iten Hvalen". Handskriven liste over mannskap m.m. i svart perm. Skien 352,3 DE 444 Bibl 1960 Nomme, blikkenslagar Gσve frσ 12/ Grunnbok frσ Hans Aall til Ole Hansen Nomme, dat. S ndre Brekke 1/ Skien 333,1 DE 445 Bibl 1960 Skien kommune, brannvesenet 24/ "Copibog for Skiens Brandvµsen begyndt den 28de Novbr. 1849". Folioformat i Skinnbind. Skien 352,3 DE 446 Bibl 1960 Skiens kommune, brannvesenet, 24/ Reglement for Skiens Brandcorps fra Foliolegg, fillet titelblad og med det norske rikssegl borte. Skien 352,3 DE 447 Bibl 1960 Aust-Agder-arkivet 24/5 60 "Liste over det s innrullerede Mandskab, som farer med mig Underskrevne, f rende Jagt Proven, hjemmeh rende i Krager ". Underskrevet av Niels Lars n, 9 juli 1847 Krager 380 DE 448 Bibl 1960 Aust-Agder-arkivet 24/ "Udskrift af Krager Bys Extraretsprotocol" av 16. sept. 1871, om r mt mannskap fra brigg Hσkon den fjerde. Krager 340 DE 450 Bibl 1960 Aust-Agder-arkivet 24/5 60 "Udskrift af Breviks og Langesunds Justisprotokol, av 7. des. 1882, med forklaring om 2 bortkomne sj menn fra bukskipet Laurence av Langesund. Brevik 340 DE 451 Bibl 1960 Aust-Agder-arkivet "Utskrift av byting fra Porsgrunn om r mte sj folk. (1871) Porsgrunn 340 DE 454 Bibl 1960 Innlagt pσ museet 15/ Kladdebog for K. Andersen, Blegebakken, Skien for 1896 og Notatbok for kolonialforretning. Skien 380 DE 456 Bibl 1960 Brubakken, Olav K. 17/ "Manuskript, laga av Olav K. Brubakken, Mo i Telemark, om Terje Nevahaug og korleis han 16 σr gamal skaut den fyrste bj rnen sin. 3 ark. Mo 920 DE 457 Bibl 1960 Kj pt inn sam. med BM : , men ikke tidl. innf rt 13/ Etter lensm. Jacobsen "Regnskapsbok med Debitorer efter Pantobligationerne til Overformynderiet". Folio, 5 blad med ein del innlagde brev. Frσ 1850-σra. Solum Funne ved opprydding i Rambergstua 333,1 DE des overf rt til Riksarkivet Bibl 1960 Som forrige nr. "Regnskabsbok", auksjonsprotokoll for auksjonar i Solum , Folio. Solum Som forrige nr. 333,3 DE 459 Bibl 1960 Som forrige nr. Regnskapsbok, ombudsinntekter m.m Solum Som forrige nr. 352,1 DE 460 Bibl 1960 Som forrige nr. Incassations-Regnskab fra Auksjonsprotokoll. Hefta i folioformat. Solum Som forrige nr. 333,3 DE 461 Bibl 1960 Som forrige nr. "Journal over Forkyndelser , Folio pappbind. Solum Som forrige nr. 252 DE 463 Bibl 1960 Kj pt inn sammen med BM : , men tidlegare ikkje innf rt 13/ Etter lensm. Matrikul Jacobsen. for Nedre Tellemarken og Bamble Fogderi if lge Lov af 17de December 1836". Solum Funne ved opprydding i Rambergstova, 352,1 DE des Bibl / Notater i kvartformat, innb. "Notater fraa Arkiv Vest-Telemark" av ystein Vesaas. Om rosemσlarar. Vinje 745,7 DE 465 Bibl / Notatbok "Nordiska Museet" om rosemσling frσ Telemark i Nordiska Museet. Kvartformat, innb. av ystein Vesaas. Vinje 745,7 DE 466 Bibl / "Notater frσ Arkiv. Maalarar fra Aust-Telemark", av ystein Vesaas. Kvartformat, innb. Vinje 745,7 DE 467 Bibl / Notatbok "Luraas-(r)tti paa Tinn", av ystein Vesaas. Kvartformat, innb. Vinje 929,2 DE 468 Bibl / Notatbok "Notater om maaling i Selgjord og Kvitseid", av ystein Vesaas. Kvartformat innb. Vinje 754,7 DE 469 Bibl / Notatbok "Fyresdal og Skafsaa" av ystein Vesaas, om rosemσlarar. Innb. kvartformat. Vinje 754,7 DE 470 Bibl 1961 Aarhus, Inger d dsbo v. Hedvig Christiansen, Skien. Gave fra 15/12 61 Brev fra Knud Ibsen til "Den respective Skolekommission fra Skiens Borgerskole, dat. 23. nov og 28. nov. 1847". Ibsen 370 DE 472 Bibl feb "Grundtegning over stre Porsgrund Byes grµndser", optegnet af Oberjµger sten Johnsen Kopi etter original pσ Borgestad, Gjerpen. Porsgrunn 912 DE 473 Bibl 1962 Vesaas, ystein, Vinje. Gσve frσ 27/ Notatbok Utdrag av Literatur Telesoga Jubilµumshefte,Minneapolis, Minn." Skriven av ystein Vesaas. Kvartformat. Amerika 80 DE 474 Bibl 1962 Vesaas, ystein, Vinje. Gσve frσ 27/ "Olav Thomasson Moen" notatbok skriven av ystein Vesaas, Kvartformat, skuleskrivebok. Vinje 920 DE 475 Bibl 1962 Vesaas, ystein, Vinje. Gσve frσ 27/ Notatbok "Seljord, Svartdal, Aamotsdal", skriven av ystein Vesaas, Kvartformat Seljord 948,28 DE 476 Bibl 1962 Vesaas, ystein, Vinje. Gσve frσ 27/ Notatbok " ystein Vesaas, Vinje, Notater til Tor Eikjelie", skuleskrivebok. Vinje 920 DE 477 Bibl 1962 Vesaas, ystein, Vinje. Gσve frσ 27/ Notatbok "Vinje,B grend, Vaaagslid". Kvartformat. Reinskriven og ferdiggjort til bruk for museet, frσ ystein Vesaas hand. Vinje 948,28 DE 478 Bibl 1962 Bµkkelund, Oddm. Solstua, n. l, Lillehammer. Gσve 1/ Lita notisbok m. innskr. "Denne Bog tilh rer mig Ingeborg Larsdatter f d i Skien og indgaat i (r)gteskab med Halvor Thorsen den 1. juni Brµkke, den 27de Juni 1847". Boka inneheld nokre farge-oppskrifter og dessutan reknskap frσ seinare i hundreσret. Skien 920 DE 479 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ "Telemark nye husmorskole", forhandlingsprotokoll for det urvalet som tok til σ arbeide for sj lstendig husmorskole i Telemark fra fram til 6 des Folio i skinnbind. Telemark 640,7 DE 480 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ Rettssak mot sakf rer Herman Bagger i anledning hans oppfordring til gσrdbrukerne i Gjerpen om ikke σ betale otlikna matrikkelskatt fra 13/ Skien 920 DE 481 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ "Forhandlings-Protocol ved Skiens S ndagsskole begynt Aar Skien 740 DE 482 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ "Forhandlings-Protocol for Skiens S ndagsskole stiftet den 26. Januari 1832". Skien 740 DE 483 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ "Forhandlings-Protocol for Skiens offentlige Tegneskole, fra 1853 til Fol. Skien 740 DE 484 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ "Skoleprotocol for den geometriske Underviisning ved Skiens offentlige Tegneskole", fra 1851 til Skien 740 DE 485 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ Mappe "Skiens S ndagsskole, Skiens offentlige Tegneskole, stiftet 25. mars 1832". Skien 268 DE 486 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ Forhandlings- og medlemsprotokoll for "Skiens kvindestemmeretsforening" stiftet 31.oktober 1901, opph rte σ fungere Skien 324,6 DE 487 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ Protokoll m. liste over forpaktere og over utskilte tomter og jordstykke ved Gims y kloster, pσbegynt i Hans von Cappelens tid 1832 og fram til Folio. Skien 333,3 DE 488 Bibl 1963 Knutson, Sally Hagerup Blomsgt. 9, Skien. Gσve 12/ Sak: Skien kommune mot Brevik, Stathelle og Langesund ang. disse ladesteders plikt til σ delta i visse utgifter i Skien Mappe med dokumenter. Skien 352,1 DE 489 Bibl 1963 Swensen, Wilhelm, domkirkearkitekt, Trondheim. Gσve 21/ Ymse dokument vedkomande Snipetorp. Skien 948,28 DE 490 Bibl 1963 Swensen, Wilhelm, domkirkearkitekt, Trondheim. Gσve 21/ Skifte, dat. 12. febr. 1853, etter Inger Marie S rensdatter, Skien, Skien 333,3 DE 491 Bibl 1963 Swensen, Wilhelm, domkirkearkitekt, Trondheim. Gσve 21/ Testamente frσ Ole Niels J rgensen og Caroline Mathilde J rgensen, f. Larsen, dat. 11. april 1862, Skien. Skien 920 DE 492 Bibl 1963 Swensen, Wilhelm, domkirkearkitekt, Trondheim. Gσve 21/ Skipperborgerbrev til J rgen J rgensen, Skien, dat. 24. febr og underskrivi av S: Aall. Skien 920 DE 493 Bibl 1963 Swensen, Wilhelm, domkirkearkitekt, Trondheim. Gσve 21/ Borgerbrev, dat. 18. april 1857 frσ magistraten i Skien til Ole Niels J rgensen som borger og handelsmann i Skien. Skien 920 DE 494 Bibl 1963 Molve, Chr. Fr., red. Borgestadvn. 12, Porsgrunn 26/ "Erindringer fra en fodtur i Thelemarken". Frσ Skrivi av stud. med. Fredrik M.B. Krohn, Porsgrunn. Telemark 914,828 DE 495 Bibl 1963 Molve, Chr. Fr., red. Borgestadvn. 12, Porsgrunn 26/ Utskrifter av Porsgrunns Branntakstasjonsprotokol... Porsgrunn 368 DE 496 Bibl 1963 Molve, Chr. Fr., red. Borgestadvn. 12, Porsgrunn 26/ Skj te fra Peder Baar til Jens Nielsen pσ vσningshus i Vestre Porsgrunn, dat Porsgrunn 333,3 DE 497 Bibl 1963 Molve, Chr. Fr., red. Borgestadvn. 12, Porsgrunn 26/ Skj te pσ tomt fra Nicolai Benjamin Aall til Christen Hansson, stre Porsgrunn. Dat Porsgrunn 333,3 DE 498 Bibl 1963 Molve, Chr. Fr., red. Borgestadvn. 12, Porsgrunn 26/ a. Skj te fra Anne Sophie Arveskaug til Halvor Arveskaug, Porsgrunn, pσ hus matr. nr. 14 i stre Porsgrunn. Dat. 6. juni b. Skj te fra Halvor Arveskaug til S ren Munck pσ hus, matr. nr. 14 i stre Porsgrunn. Dat. 13. juni Porsgrunn 333,3 DE 499 Bibl 1963 Molve, Chr. Fr., red. Borgestadvn. 12, Porsgrunn 26/ Pantobligasjon fra Halvor Arveskaug, Porsgrunn av: a) 1/ pσ 450 spesiedaler, b) 1/ pσ 400 spesiedaler, c) 1/ pσ 150 spesiedaler, og fra S ren Munck, Porsgrunn av d) 24/ pσ kr Porsgrunn 332,6 DE 500 Bibl 1963 Molve, Chr. Fr., red. Borgestadvn. 12, Porsgrunn 26/ Tekst over kj pmann Aasold Rugtvedts gσrd, matr. nr. 54, Porsgrunn, dat. 24. nov Underskrive av Bruenech. Porsgrunn 948,28 DE 501 Bibl 1963 Farvolden, ngeb. og Anne Mµlagt. 46, Skien. v/landbr.sj. Karsten Baardseth, 13/ Gσve Forliksdokument over forlik mellom Ulrik Poppe og Hendrik G.Ibsen av 3. juni Foelika-m tet blei halde i Jon Stenersens hus pσ Holden Jernverk. Ulrik Poppe var kreditor og Hendrik G. Ibsen debitor. Den siste var fra Sauherad. Skien Gjevarane hadde funne dokumentet 340 DE i eit gamalt skrin etter far sin lµrar, bonde og h 502 Bibl 1954 Dahl, Cecelie Blom, Eiksvn. 59, Oslo og Magdalene Blom Gonther, Freiberg in Breisgau, Baden, Hans Horbenerstrasse J rgen Rougtvedt 1, Gontersthal, 1781; "Kort Udtog Gave fra af det 23/ J diske Folkes Historie fra Skabelsen til Jerusalems anden og sidste deleggelse som Indtraff 70Aar efter Christi F dsel" Oslo Gave fra Cecilie Blom Dahl, 933 adr. DE Eiksvn. 59,. R a, Oslo og Magdalena BlomG 503 Bibl 1954 Dahl, Cecelie Blom, Eiksvn. 59, Oslo og Magdalene Blom Gonther, Freiberg in Breisgau, Baden, "Samling Horbenerstrasse af Sanger 1, tilh rende Gontersthal, Christiana Gave Blom fra 23/ " Oslo Som nr DE 504 Bibl 1954 Nordlid, Eivind, skolebestyrer, Vollen i Asker, Gσve 13/ Attest for Astri Tovsdatter Kaasa, dat. 26. mai 1814, underskriven av presten Jens Zetlitz i Kviteseid. Asker 920 DE 505 Bibl 1965 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave fra 22/ Brevsamling fra hagebruskolebestyrer Mical Aamodt, Eidanger Eidanger Om M. Aamodt se Porsgrunns 920Dagblad DE 23. juni 1937, s Bibl 1965 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave fra 22/ Diplomsamling tilh rt, Nils Botnen, Kviteseid. Kviteseid 920 DE 594 Bibl 1965 Eriksson, Fridtjof. s nnes nn av amtsgartner Johannes Erisson. Gave fra 25/ Attester og dokumenter vedr. Johannes Eriksson. Skien J. Erisson var f dt i Sverige mars DE Amtsgartner i Bratsberg amt fra 1/ Bibl 1965 Eriksson, Fridtjof Skien. Gave fra i 1962 Examens-betyg fra Folkskolelµrare-seminarium i Skara for Johan Ericsson, datert Skara 8. jubi 1855, undertegnet C.J. Wennerlehn. Lakkstempel med initialer C.J.W. Skien 920 DE 602 Bibl 1965 Oppmσlingssjefen i Skien, Gave fra 25/ "Cart og Opmσlings Protocol for Skien og Porsgrund". Fra tidsrommet , 94 foliosider. Skien 912 DE 603 Bibl 1965 Oppmσlingssjefen i Skien, Gave fra 25/ "Copibog for Conducteurforretninger" fra 1839 til Skien 333,3 DE 604 Bibl 1966 Haugan, Sigurd, V. Melum. Gave 21/ Skj te fra 1774, vedr. "Petter-skoven Texle". Solum 333,3 DE 605 Bibl 1966 Krogh, Reidar, bokh. Gave. Skien 19/ Gjestebok fra Ibsens Venst p fra 7/ til 1/ Fylkesmuseet DE 606 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 5/ "Driveriet 1855". Av gartner Christian Fredrik Erwolder ( ), Bergen. Skrevet i hans lµretid i Danmark Bergen 635 DE 607 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 5/ Dagbok, f rt av hagegartner Fredrik Lindback, Kristiania ( ). Oslo 635 DE 608 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 5/ Notater eller diktater, skrevet av handelsgartner Peter Christian Christiansen ). Opptegnelsene begynner i Oslo 635 DE 609 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 5/ Dagbok for Sofie Refsnes, Bjugn. F rt pσ Vaartun hagebrukskole Oslo 635 DE 610 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 5/ Regnskapsbok , f rt av handelsgartner Peter Christian Christiansen, drev f rst pσ Sofienberg senere pσ H vik. Oslo 635 DE 611 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 5/ Notatb ker, diktatb ker, dagb ker m.m. for Mikael Aamodt, Hardanger i 1880 og 1890 σrene. Se protokoll. Eidanger 635 DE 627 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 5/ Nils Opheims oppmσlingsbok for div. hageanlegg, med skisser, mσl og merknader (alt i blyant). Oslo 635 DE 628 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 7/ "Rescontro" fra 1873, f rt av handelsgartner Johan Jensen, kerbergvn., Kristiania. Oslo 635 DE 629 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. 7/ Kassabok 1878 og 1884, f rt av handelsgartner Johan Jensen, Kristiania. Oslo 635 DE 631 Bibl 1966 Skard, Torfinn, hagebrukslµrer, Skien. Gave. Skien, 7/ Dagbok fra 17. april 1874 til 31. des f rt av handelsgartner Johan Jensens s nn, Julius Jensen som senere ble tollkasserer. Oslo 635 DE 632 Bibl 1966 Wickstr m, frk., H nefoss (datter av gartner av gartner W.) Gave 7/ Diplom, tildelt gartner Wickstr m, Svelvig, ved utstilling i Larvik H nefoss 635 DE

5 633 Bibl 1966 Auensen, Bertha, lµrerinne, Skien. Gave fra 7/ Diplom (med s lv- og bronsemedalje) fra Jarlsberg og Laurvigs Amts Landhusholningsselskab, tilkjent C. Alb. Auensen, Bast, 1905, 1906, 1907 og I glass og utskσret eiketresramme. Skien 635 DE 634 Bibl 1966 Auensen, Bertha og Johanne, Skien. Gave fra Diplom med medaljer tildelt gartner C. Alb. Auensen, Skien i og 1910 Skien Hd. 634, 635 og DE 637 Bibl 1966 Gave 8/ Gjeldsbrev, datert "Krager d. 28de April 1788", signert H.N. Br nstedt med diverse pσtegninger. Bamble 332,7 DE 638 Bibl 1966 Gave 8/ Panteobligasjon utstedt av Hans Nielsen Br nstedt og Jacob Halvorsen, Brevig. Datert "Krager d. 15. januar 1789" og undertegnet: Peter og Georg Hauch" Brevik 332,6 DE 639 Bibl 1966 Gave 8/ Gjeldsbrev, datert "Krager den 24de octb. 1816", undertegnet "Marthe Br nsted" og "Niels J rgen Hansen". Krager 332,7 DE 640 Bibl 1966 Gave 8/ Skj te pσ gσrden "vestre Brevig i Bamble Tinglaug, Br nsted kaldet", datert den 28de Mai 1836 og undertegnet "E.C. Heiberg og S. Wiborg junior". Bamble 333,3 DE 641 Bibl 1966 Gave 11/ Kopi av J. Br nsted:"plan til Have-Vµsenets Udbredelse og Agerdyrkningens Forbedring i Norge". Undertegnet: "Brevig i Bamble, d. 26de Maj J.H. Br nsted." Bamble 635 DE 642 Bibl 1966 Gave 11/ Kopier av diverse attester for J.H. Br nsted. Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo. 920(Fotostatkopi DE i Torfinn Skars samlinger) 643 Bibl 1966 Gave 11/ Kopi av Promemoria til kammerherre og stiftsamtmann Moltke fra Bull, Christiania d. 13de Aug. 1793, med utkast til Patriotiske Selskabs Skrivelser til gartner Br nsted og flere prester. Bamble Originalen i Statsarkivet i Oslo. 920 (Fotostatkopi DE i Torfinn Skards samlinger) 644 Bibl 1966 Gave 11/ Kopi av brev til Stiftmand Moltke fra S.H. Lemmich, Bamble Prgd. d. 27de Maj 1790, vedlagt J.H. Br nsteds Plan til Have-Vµsenets Udbredelse og Agerdyrkningens Forbedring i Norge. Bamble Originalen i Statsarkivet i Oslo. 635 DE 645 Bibl 1966 Gave 11/ Kopi av anbefalingsskriv for gartner Br nsted, undertegenet Brekke Tingsted d. 28de Januar Thornson, foged, Lucas Nors, sorenskriver. Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo. 635 DE 646 Bibl 1966 Gave 11/ Kopi av brev til Kongelig Majestets Foged over Nedre Tellemarken og Bamble fra Thomson, S ve... Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo. 635 DE 647 Bibl / Kopi av brev fra (H.M.?) Abel, Gurrestads Prµstegaard d. 22. Januar 1780, med rapport om Br nstedts arbeide og forslag om "Oppmuntring og Anvisning til smaa Frugthavers Anlµg". Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo. 635 DE 648 Bibl / Kopi av rapport vedr. Br nsteds arbeide... Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo. 635 DE 649 Bibl 1966 Gave 11/ Anbefalingsbrev for gartner Br nsted fra A(?) F. Schr ter, Hedrum og forvalter P.F. Wors e, Bankeviigs Mars-Ovn i Laurvigs Grevskab... Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo. 635 DE 650 Bibl / Bevitnelse for gartner Br nsted (kopi) undertegnet A.F. Schr ter, Hedrum Prµstegaard... Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo 635 DE 651 Bibl 1966 Gave 11/ Kopi av anbefaling for gartner Br nsted fra P. T nder, Krager den 12te November Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo. 635 DE 652 Bibl 1966 Gave 11/ Kopi av brev fra H. Br nsted 1790 og Bamble Originalen i Statsarkivet, Oslo 635 DE 655 Bibl 1966 Norlin, H nefoss. Gave fra 12/ Almanakker 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 H nefoss 529 DE 665 Bibl 1966 Avskrift etter originalen ved Torfinn Skard 1962, gave 12/ Avskrift av H.H. Holtas beskrivelse av hagen pσ Lagmannnsgσrden i Skien, utarbeidet ca Skien 635 DE 666 Bibl 1966 Gave 12/ Deparetementet for det Indre, beskikker gartener C.F. Lindback som Jurymand ved den alm. Kunst- og Industriudstilling i Stockholm i 1897 i gruppen Haveudstillings H stafdeling. Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre, Christiania den 16. september Oslo 635 DE 667 Bibl 1966 Gave 12/ Gartner P.O. Uhngers utnevnelse som µresmedlem i Drammens Museumsforening 31. okt Drammen 635 DE 668 Bibl 1966 Gave 14/ Fotostat-kopi av "Afgσngsbetyg frσn Kongl. Landtbruks-Akademiens Trµgσrdsskola" for Karl G sta Johnsson, den 24. april Sverige 635 DE 669 Bibl 1966 Aamodt, fru Gave fra 14/ Mikael Aamodts dagbok 1888 (fra 14. aug. til 3. sept.), uinnbundet, blyantskrift. Eidanger 635 DE 670 Bibl 1966 Nielsen,fru P. Skσt Bratsberg Havebrugsforening, journalbilag 1907 Skσt y 635 DE 671 Bibl 1966 Opheim, O. B., Gave fra 14/ Dagbok f rt fra 1/ til 18/ av amtsgartner Nils Opheim. Telemark 635 DE 672 Bibl 1966 Tjomst l, fru Gave fra 14/ Forhandlingsprotokol fra 9. aug. til 1. nov. 1917, for Hagebruksutstillingen pσ Notodden h sten En del bilag, bl.a. revidert regnskap for utstillingen. Notodden 635 DE 673 Bibl 1966 Nielsen, fru P. Skσt y, Gave fra 14/ Bratsberg Hagebrugsforening styreprotokol fra 7/ til 19/6-1923, med diverse bilag. Skσt y 635 DE 674 Bibl 1966 S lland, handelsgartner Skien. Gave fra 14/ Tillatelse til torghandel for gartner S lland, utstedt av politimesteren i Skien, den 6te juli 1895, og 30de oktober 1897, med kvitteringer for betalte avgifter pr. mσned. Skien 635 DE 676 Bibl 1966 Wistr m, fru Thomas H nefoss, Gave fra 17/ Kassa og Hovudbok frσ Svelvig den 25. jan. 1896, frσ Edvard Wistr m, kvittert skatteseddel,samt regninger m.m. H nefoss Gartner Edvard Wistr m, f. 11/ DE i Haraaker, Skultuna, Sverige, d d pσ H nefo 677 Bibl 1966 Wistr m, fru Thomas H nefoss, Gave fra 17/ Dagbok, skrevet pσ Brevig gσrd, Modum i tiden ,av gartner Wistr m. Innlagt i boken 3 brev til Wistr m. H nefoss Gartner Edvard Wistr m, f. 11/ DE i Haraaker, Skultuna, Sverige, d d pσ H nrfo 678 Bibl 1966 Skar, Torfinn Skien, Gave fra 17/ Fotostatkopi av herebrev fra Johan Carl Gabelein, d. 16. jan. 1735, (original i Statsarkivet,Oslo) Oslo 920 DE 679 Bibl 1966 Hernes, Th. Hansteen, overkond., Drammen, Gave 17/ Fotostatkopi av diplom fra Skoger Landbrukslag, 1ste premie for frukt, tilkjent Th. Hernes, Drammen 635 DE 680 Bibl 1966 Skar, Torfinn, Oslo 21/ Kladdebok med register, regnskap m.m. f rt av gartner Johan Jensen (f. 2/7-1820, pσ Nes, H. d d Kr.ania 20/2-1893) For perioden 1851 til Oslo 635 DE 681 Bibl 1966 Skar, Torfinn, Oslo, 21/ Regnskapsbok for gartner Johan Jensen. Oslo 635 DE 682 Bibl 1967 Kvalstad, Berit, frk Hσndskrifter fra boet etter Astrid Lund, Oslo, f dt i Skien 1. okt. 1882, d d i Oslo Hun var datter av havnefogd Ole Olsen i Skien. Oslo 920 DE 691 Bibl 1967 Lund-Pettersen, Ragn Vidnesbyrd fra Statens hagebruksskole pσ Vea I Ringsaker for Ragna Lund, Skien. Skien 635 DE 692 Bibl 1967 Porsgrund Poreselµnfabrik 11/ "Fortegnelse over unge Mennesker og B rn under 18 Aar ved Porsgrund Porselµnfabrikk" Porsgrunn 660 DE 693 Bibl 1967 Porsgrund Porselµn, 11/ "Memorial" for tidsrommet juni 1889 til mai Porsgrunn 660 DE 694 Bibl 1967 Porsgrund Porselµnfabrikk 11/ "Ligningsbok" fra 1887 til 1889 Porsgrunn 660 DE 695 Bibl 1967 Porsgr. Porselensfabr "Copibog" fra PP"`s f rste σr, "Kopibok" fra 1915, "Calculationsbog", "Cassabog" Priscurant. Porsgrunn 660 DE 700 Bibl 1967 Simensen, Peder Brummundal, Gave fra Diplom og vitnemσl tildelt Peder Simensen, Brummundal Telemark 920 DE 708 Bibl 1967 J.A.Schneiders dokumentsamling Latinskolen J.A. Schneiders dokumentsamling "Latinskolen" Skien Registrering og Schiftebrµf, 370 protokoller DE fra komisjonsretten og undervisningsanstal 709 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Protokoll for kommisjonsretten i sak mellom Hans Clausen og Torsten Hansen vedr. eiendommer i Solum (bl.a. "Krirlingteign") Anno Innb. m. skinnrygg Skien 364,9 DE 710 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Protokoll for Undervisningsanstalt (seminar) pσ "Kirkegraven i Hvides e" fra Skien 370 DE 711 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" "Tanker opsamlede ved en liden Lyst-Sang" Skien 808,1 DE 712 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Tale paa Nyt-Aars Dag 1802 i Gjerpen kirke" Skien 200 DE 714 Bibl 1967 Schneider, J.A. Avskrift av skj te av 1731 og av 1760 pσ Borgestad gσrd i Gjerpen Skien 333,3 DE 715 Bibl 1967 Schneider, J.A. Poesi-bok med romanser, ballader m.m. Pσ nederste del: Den 8de October 1809." Sjuen 808,1 717 Bibl 1967 Schneider, J.A. Kvittering: "Herr Lieutnant Bronn har betalt sitt Bidrag til Skiens Sparebank for 1835 med 4 Specidaler. Skien den 20de Januar Skien 657 DE 738 Bibl 1967 Schneider, J.A. Antegningsbog for Anna Blom Skien 660 DE 739 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Adskilligt angaaende Skiens Kierkes Invielse den 19. Feb. 1783" (Sign: "Wille") Skien Innbundet i papp med m nstret 200 papir DE 740 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" "Rµttigheder Boeg for Lardahls Prµstegjµld indrettet Anno 1732 af Boje Normann". I Skinnbind m. l s rygg. Skien 948,28 DE 749 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling Utdrag av kirkeb ker i Laurdal Skien 948,28 DE 750 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Justitsprotokolle (Tingprotokolle) for Vestenfjeldske Tellem Skien 333,3 DE 751 Bibl 1967 Schneider, J.A. Vestenfjeldske Sorenskr. tingprotokol Skien 333,3 DE 753 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Dom, datert 20. Martj 1720 mellom secretairen Herman Leopldus og Rasmus Pedersen om Hellestvedtgσrden. Pappbind uten rygg Skien 333,3 DE 754 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Avskrift ("copie") av Taxtforretning for Bolvig og Hellestvedt i anledn. lσn i Hypotekbanken. Fra febr Skien 332,1 DE 758 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Skj te fra Joachim Adzlev til Albert Blom pσ nedre Grob Saug nr 37. Datert 2 de January Signert Joachim Adzlev. Skien 333,3 DE 759 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Skj te fra Albert Blom til Diderich v. Cappelen pσ nedre Grob Saug nr. 37. Dater 27de februar Signert Albert Blom Skien 333,3 DE 760 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Skj te fra Diderich von Cappelen til Just Wright pσ nedre Grob saug nr. 37. Datert 24. april Sign. D. Cappelen Skien 333,3 DE 762 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Skj te pσ nedre Grob Sauge, matr.nr. 37 og 38 fra Bolette Wright til J rgen Wright, datert 13de april Sign. Simon Wright. (lakksegl:j.w.) Skien 333,3 DE 763 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Obligasjon fra J rgen Wright til Bolette Wright, me panterett i Grob Sauge nr. 37 og 38. Datert 13. april Avlyst 4. aug Skien 332,6 DE 764 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Kj pekontrakt pσ nedre Grob Sauge fra J rgen Wright til S. Munk, datert 18. juni 1843 Skien 332,6 DE 766 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Udskrift af Bamble Sorenskriveries Regulerings Commisjons Sk de og Pante-Protokoll. Overdragelse av matr. nr. 125 i Gjerpen fra Frederich Georg Adeler til Nicolai Plesner. Datert 4de sept Skien 333,3 DE 767 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Takst over "Mdme Sal. J. Wrights 2de Grob Sauge, matr. no 3 & 4, 22. des Skien 332,6 DE 769 Bibl 1967 Schneider, J.A. dokumentsamling "Latinskolen" Pantebrev (?) fra Frederich Georg Adeler til Nicolai Plesner pσ Follestad. Datert 25 Februarii 1799 Skien 332,6 DE 770 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsen, 8/ "Minneoppgave for eldre": skriveb a v Margit Ajer, Lunde i Telemark, f pσ Ajer, husmor, 9 sider. Ikkje oppgjeve om oppgσveskrivaren vil vera anonym. Lunde Minneoppgσvene er skrivne 920 av folk DEover 70 σr med innleveringsfrist 1. mai D 771 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ "Minneoppgave for eldre" skriven av Paula Andersen, Lundegt. 9, Skien, f i Sandar. Handlande. 4 sider. Ikkje oppgjeve om oppgσveskrivaren vil vera anonym. Skien som DE 772 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ "Minneoppgave for eldre" skriven av Ambros Arud, Holtsσs, Sauherad, f pσ g. Kaljord, Sauh., bond. 5 sider. Ikkje anonym. Sauherad som DE 773 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ "Minneoppgave for eldre" skr. av John Arud, Holtsσs, Sauherad, f pσ Arud, kj pmann 1 s. Ikkje anomym. Sauherad som DE 774 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsa 8/ "Minneoppgave for eldre" skr. av Ole Toresen Bakka, Hovin, f pσ Bakka i Hovin. Gardbr. 14 s. Anonym ikkje oppgjeve. Tinn som DE 775 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Andreas Berge, Fyresdal, f i Kviteseid, lensm., lµrar, 5 sider, ikkje anonym. Fyresdal som DE 776 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Sofie Br dsj Bargland,Neslandsvatn, f i Drangedal, husmor. 14 sider. Anonym: ja/nei. Drangedal som DE 777 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Minneoppgave for eldre skrevet av Tone Bj rnhaug, Vestsida, Heddal, f i Hjartdal, husmor. 27 sider. Anomym: Ikkje svara pσ. Heddal som DE 778 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Einar Gumdersen Dagsrud, Aafoss, Skotfoss, f pσ Dagsrud i Solum, bonde, 6 sider. Anonym: Ikkje svara pσ. Solum som DE 779 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsen 8 / Minneoppgave for eldre skrevet av Rakel Eide, Bj. Bj rnsonsgt. 1 Notodden, f i Fjµre i Aust-Agder. Husmor, 21 sider. Amonym: nei Notodden som DE 780 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Brynjulf O. Einungsbrekke, Austbygde, Tinn f. i Tinn i 1891, smed, 3 sider. Anonym: nei. Tinn som DE 781 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8 / Minneoppgave for eldre skrevet av Halvor Ekre, Seljord, f pσ Ekre i Seljord, vegarbeidar, 15 sider. Anonym: Ja. Seljord som DE 782 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Agda Eriksen, R nningvn. 9, Porsgrunn, f i Porsgrunn, fabr.arb. 1 side. Anonym: Nei. Porsgrunn som DE 783 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Anton Fjeldly, Lunde, f i Ons y i stfold, gardbr. 4 s. Anonym: Nei. Lunde som DE 784 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Sigrid Fladmoe Stenstad, Rjukan, f i Oslo, husbestyrar, 4 sider, Anonym:Nei Tinn som DE 785 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Asbj rn Svalastoga Gardsjord, Rauland, f i Rauland, lensmann. 33 s. + ymse tillegg. Oppgσva er premiert. Anonym: Nei. Vinje Rauland som DE 786 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Halvor O Gj ysdal, Tinn, f pσ Gj ysdal, Tin, lµrar, 59 sider. Anonym: nei Tinn som DE 787 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Elise Gruber, Skringt. 25, Rjukan, f i Krager, forr.drivande, 4 sider. Anonym; Nei, ja v. off. gj. Tinn som DE 788 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Kjersti Grinderud Gundersen, Lunde, f. 1895, husmor. 32 sider. Anonym: Ikkje svar Lunde som DE 789 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Olav Gunheim, 1727 Burbank ave., Santa Rosa, California, f Trykt bok med titelen: Dikt, draum og rim. California som DE 790 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Sigrid Haugholmen, mdals verk, Skafsσ, f i Skafsσ, lµrarinne, 19 sider. Anonym: Nei Mo som DE 791 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Halvor Haugedal, Holtsσs,Sauherad. f pσ Holtsσs, smσbrukar. 7 sider. Anonym: Nei. Sauherad som DE 792 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Lina H iseth, Ulefoss, f i Ulefoss, husmor. 2 s. Anonym: nei Holla som DE 793 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Ragnhild Isaksen, Vaterlandsgt. 16 Langesund, f i Nissedal, kokke. 4 sider. Anonym: Ikkje svar. Nissedal som DE 794 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Anna Iversen, Bj rkhaug, Rjukan, f i Tinn, husmor, 2 sider. Anonym: Nei Tinn som DE 795 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Johannes Johansen, Hovenga 3, Porsgrunn, f i Bamble, banevokter, 6 s. Anonym: Nei Porsgrunn som DE 796 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Priscilla Kjellevold, Vestregt. 43, Porsgrunn, f i Laksevσg, 6 sider. Anonym: Ja. Porsgrunn som DE 797 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Knut Knutsen, Aldersboligen, Moflata, Skienf v. Egelands verk, fabrikkarb. 9 sider. Anonym: Ja Skien som DE 798 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Ole Koldkjenn, Koldkinn p.o. Tokke, f. 1893, lµrar, gamleheimsst., 16 sider. Anonym: Ikkje svar Mo som DE 799 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Torvald Korsund, Skσt y, f i Skσt y, 8 s. Anonym: Ja. Skσt y som DE 800 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsen 8/ Minneoppgave for eldre skrevet av Kjetil Kvσle, Flatdal, f pσ Bj rge, Seljord, lµrar. 22 sider. Anonym: Ikkje svar Seljord som DE 801 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Helene Kσsa, Bostrak, Drangedal f pσ Vrσlstad, husmor, 2 s. Anonym: Nei. Drangedal som DE 802 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av J rgen Kσsa, Drangedal, f pσ R nningen, smσbrukar, Vefall, 7 s. Anonym: Nei. Drangedal som DE 803 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Asborg Larsen, Neslandsvatn, f i Sannidal, husmor. 8 s. Anonym: nei Drangedal som DE 804 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Olav Larsson, Ljostad p.o. Mo, lµrar, f. 1879, 12 s. Anonym: nei Mo som DE 805 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Eivind Lenes, Neslandsvatn, lµrar, f. 1883, 12 s. Anonym: Ikkje svar Drangedal som DE 806 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneopppgave for eldre, skrevet av Gunhild Lien, B, f. 1882, husmor, 4 s. Anonym:Ikkje svar, B som DE 807 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Olaf O. Lilleland, Bernσs. Atrσ, f pσ Lisland i Atrσ, sersjant, 12 s. Anonym: ikkje svara Tinn som DE 808 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Gunhild Lona, Svenseid, f pσ Lona, 1 s. Anonym: nei Lunde som DE 809 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Kristoffer Lunde, Aldersblokken, Moflata, Skien, f pσ Lunde i Valeb, mekaniker, 15 s. Anonym: Nei. Skien som DE 810 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Olav Myrland, Svenseid p.o., f pσ Orekσsa i Lunde. Smσbrukar og t mmermann. Anonym. 1 skriveblokk. Lunde som DE 811 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Elin Mµland, Industrigt. 12, Skien, f i Flσbygd, lµrarinne, 8 s. Anonym: Ikkje svara. Skien som DE 812 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet avtov O. Maardalen, Atrσ Tinn, f pσ Maardalen, gardbrukar, 5 s. Anonym: Ikkje svara. Tinn som DE 813 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Halvor Neset, Bustrak, Drangedal, f i Nissedal, bakar, 1 s. Anonym: Ikkje svara. Drangedal som DE 814 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Oskar Olsen, Eilert Sundtsgt. 18, Skien, f i Solum, sj mann, 3 s. Ikkje anonym. Skien som DE 815 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Agnes Ova, Lunde, f. 1891, Vrangfoss i Holla, husmor, 13 s. Ikkje anonym. Lunde som DE 816 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Hans Ringnes, Drangedal, f i Drangedal. Anleggsarbeider. Ikkje anonym. Drangedal som DE 817 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Einar Rokvam, Tveito allee 15c, Rjukan, f i stre Gausdal, lagersjef, 61 s. + tillegg Ikkje anonym. Tinn som DE 818 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Liv Seltveit, Ljostad p.o. Mo, f i Seljord, husmor, 3 s. Ikkje anonym. Mo som DE 819 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Kirsti Sandaker, Feltspatvn. 44, Sandefjord, f pσ fjellgard i Vest-Telemark, husmor, 9 s. Anonym, ikkje svara. Telemark som DE 820 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Isak Halvorsen Skaugen, Nensetruta pr. Stathelle, f i Bamble, snikkar, 18 sider. Anonym: Ja/nei. Bamble som DE 821 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Olav H. Skogen, Gvarv, f i B. 16 s. Anonym v. offentleggjering. Sauherad som DE 822 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av S. Storσslid, Mo gamleheim, f i Mo, 7 s. Ikkje anonym. Mo som DE 823 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Anne Strand(n)a, Svenseid, f i Lunde, 9 s. Ikkje anonym. Lunde som DE 824 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Eivind Stranna, Svenseid, f i B i Telemark, gardbr., 10 s. Ikkje anonym. Lunde som DE 825 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Johs. S rensen, Vadfoss st. f i Krager, vognmann, 4 s., ikkje anonym. Sannidal som DE 826 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Eilef Tollefsen, Storgt. 27, Rjukan, f i Solum, politisekr. 20 sider. anonym: ikkje oppgj. Tinn som DE 827 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Liv Tovsland, Notodden, f i Vinje, sjukepl., 2 s., anonym, ikkje oppg. Notodden som DE 828 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Aasm. Tveit, Brunkeberg, f i Kviteseid, skogbrukar, 6 sider, ikkje anonym. Kviteseid som DE

6 829 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Eivind Tveiten, Dalen, f i Lσrdal, sylvsmed, 7 sider. Anonym: ikkje oppgj. Lσrdal som DE 830 Bibl 1967 Nasjonalforeningen for folkehelsen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Hans O. Tveiten, Holtsσs, f pσ Holtsσs,bonde, 2 sider. Ikkje anonym. Sauherad som DE 831 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Olav Twaiton, Holtsσs, f pσ Holtsσs, lokomotivf rer. 1 s. Ikkje anonym Sauherad som DE 832 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Aasne Underberg Heistad, Meσs p.o. Seljord, f pσ Nystaul, husmor, 17 s. + teikn., ikkje anonym. Seljord som DE 833 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Aslaug Veσsen, Mollbrekke pr. Rjukan, f i Tinn Austbygd, husmor, 8 sider. Anonym:Ja/nei. Tinn som DE 834 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Liv V llestad, Drangedal f pσ Bruslid i T rdal, husmor, 9 s. ikkje anonym. Drangedal som DE 835 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Sveinung L. Volltveit, Holtsσs, f. 1890, gardbr. 8 s. Ikkje anonym. Sauherad som DE 836 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Ole Wickstr m, Grσtenvn. 50, Skien, f i Solum. 4 s. + skisse, anonym. Skien som DE 837 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Lars Aase, Nordagutu, f i Sauherad, gardbr. 4 s. Ikkje aninym. Sauherad som DE 838 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Harald Strand, Seljord, f i Seljord, 3 s. Ikkje anonym. Seljord som DE 839 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Halvor Nordb, L inelandsvn. 7a, Kr. sand S, f i B, lektor, 4 s. Ikkje anonym. B som DE 840 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Ragnvald Rasmussen, amtm. Aallsgt. 4, Skien, f i Skien, boktr., 6 sider. Anonym. Skien som DE 841 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Dagny Eikland, Bandakslid, f i Fyresdal, husmor pσ gard, 3 s. Anonym: Ikkje oppgj. Mo som DE 842 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Ingeborg Sem Svendsen, Folke Bernadottesvei 6, leil. 605, Oslo, f i Skien, husmor, 18 s. ikkje anonym Skien som DE 843 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Karen Johanne Taraldsen, Fyrstikkbakken 9, 5, Oslo, f i Skien, husmor, 17 s. anonym. Skien som DE 844 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Ludvig Dale Zvilgmeyer, Ekravn. 40, R a, f i H yland, sokneprest, 16 s. Anonym: Ikkje oppg. Oslo som DE 845 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Eldrid Wµthing Ringerud, Borre Vestfold, f i Fyresdal,lµrarinne. Upaginert, stor oppgave. Anonym: Ikkje oppgj. Premiert: F1 Fyresdal som DE 846 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Ida Beier, Hostveit p.o. Drammen, f. i Siljan 1890, jordmor, 7 s. Ikkje anonym. Siljan som DE 847 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Steinar Sannes, L ken i H land, f i Seljord, klokkar, 26 sider. Anonym: Ikkje oppgj. Seljord som DE 849 Bibl 1967 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Ingebreth A. Hamre, boks 433, Stabekk, skipsf rer, f i Krager, 10 s. Anonym. Krager som DE 851 Bibl 1967 Vastein, Olav, gartner, Volda. Gave fra 22/ "Avgangsvidnesbyrd fra Statenshavebruksskole ved Hylla i Innherred" 635 DE 852 Bibl 1967 Kongsberg kommune v/rσdm. Friis Gave fra 25/ "Geometrisk Kart over Gaarden Falkumborg med tilligende Forpaktningsjorder.-... Kongsberg Mogens Bentsen: I brev fra 912 Riksantikvaren DE til rσdmannen pσ Kongsberg av 22. nov 853 Bibl 1967 Nenseth, Per, disponent Solum. Gave fra 27/ Gjeldsbrev, datert Bj rndalen den 8 Juli Undertegnet av Kiel Bi rntvedt, som pσ vegne av sin myndling Christen Thomasen, erkjenner σ vµre Anders Olsen skyldig 58 Rd. 3 ort og 22 1/2 sk.-... Solum 332,7 DE 854 Bibl 1967 som 853 Skj te, datert Bindahlen den 30te Januari 1815, og sign. Kield T. Bi rntvedt, hvor Kield Thomassen Bi rntvedt gj r vitterlig at han for seg og sine arvinger overdrar sin svoger Hans Olsen Nenseth og arvinger deler i gσrden S ndre Bi rnetvedt, Mat. No 6 i SDolum Prµstegield, for omforenet kj pesum 100 Rigsdaler. Solum 333,3 DE 855 Bibl 1967 Som forrige nr. "Skattebog for Ole Gregersen paa Gaarden No 23/95 Plads Hulctra der svarer af Skyldaler 1 Ort 12 sk. beliggende i Solum Thinglaug og Sogn. Begynt 1829". - Kvitteringer frem til Lakksegl med initi. "H.P." Solum 631 DE 856 Bibl 1967 Nenseth, Per, disponent Solum. Gave fra 27/ "Sorenskriveren i Gjerpens Sorenskriveri gj r vitterligt: Aar 1881 den 18. Mai blev en Registreringsforetning holdt paa Gaarden Nenseth i Solum i Boet efter hersteds under 25. f. Md afd de Gardmand Hans Christian Nilsen".... Solum D dsboet gjelder gσrden Nenset, 352,1 DE M no 21, L. No 57f, 59a. 857 Bibl 1967 Nenseth, Per, disponent Solum. Gave fra 27/ "Gunnar Knudsen, Eier af Borgestad gσrd i Gjerpen thinglag, gj r vitterligt, at have tilladt, ligesom jeg og herved tillader kj bmandjacob Halvorsen Schilbred at opf re et vσningshus pσ den andre bemeldte Borgestad gσrds grund, liggende forstad Holmen"-... Solum 920 DE 858 Bibl 1967 Nenseth, Per, disponent Solum. Gave fra 27/ Avskrift av kj pekontrakt vedr. gσrden Nenseth, g. nr. 21, br. nr. 8, i Solum, datert Nenseth, 23/ Solum 333,3 DE 859 Bibl 1967 Sandberg, Oddlaug, Nes, Hedmark. Gave fra 11/ Vidnesbyrd fra Sandveds Havebrugsskole, for Olav S. Moen fra Vold pr. Molde, 14. nov Nes Hedmark 635 DE 860 Bibl 1967 Sandberg, Oddlaug, Nes, Hedmark. Gave fra 11/ Attester til gartner Olav Moen Nes Hedmark Fra havebrukslµrer Misvµr, Marts DE 1899, fra Bratsberg AmtsLandhusholdningss 864 Bibl 1967 Sandberg, Oddlaug, Nes, Hedmark. Gave fra 11/ Eksamensvidnesbyrd fra Norges Landbrugsh iskole til Olav Moen fra Vold Romsdal. Datert 28de juni Nes hedmark 635 DE 865 Bibl 1967 Sandberg, Oddlaug, Nes, Hedmark. Gave fra 11/ Bestalling for dosent Olav Moen "gitt pσ Kristiania slott den 4. oktober 1919, under Vσr hσnd og rikets segl. Haakon." Nes Hedmark 920 DE 866 Bibl 1967 Sandberg, Oddlaug, Nes, Hedmark. Gave fra 11/ Bestalling for professdr Olav Moen,"gitt pσ Kristiania slott den 7. november 1919, under Vσr hσnd og rikets segl. Haakon." Nes Hedmark 920 DE Bibl 1967 Sundberg, Oddlaug Diverse diplom utdelt til professor Olav Moen for prisd mming m.m. Nes Hedemrk 920 DE 879 Bibl 1967 Fr isaa, Kristina, Lillesand Diplom (med s lvmedalje) tilkjent O.G. Fr isaa S dal for frukt Lillesand 634 DE 881 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift fra Riksarkivet (178/1925): Fra Diplomatarium Norvegicum IX, No 502, 3 april 1521, Adelheim ( i Eidanger) Eidanger DE 882 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av eiendomstakst i 1767 i Brevik og omegn (7 ark) Brevik 333,3 DE 883 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av eindomstakst for gσrd nr. 10 i Brevik, eier Hans Christie (5 sider) Brevik 333,3 DE 884 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av kommisjonsprotokoll vedr. en gσrd i Brevik, eier Thomas Blehr. (1 ark) Brevik 333,3 DE 885 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ "Borgestad gσrds gamle bebyggelse og historie",48 maskinskrevne sider samt fortale og illustrasjonsliste. Uten dato og signatur. Det fremgσr av manuskriptet at forfatteren er ark. H. B rve, Porsgrunn (s. 15 nederst) og at utredning er skrevet omkring 1929 (s. 12 nederst) Gjerpen Med Hd 885 og 886 f lger 948,28 som bilag: DE 1) kopi av planlegging av Borgestad gσrd f r 886 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ "Borgestad", av Damenico Erdmann. I det vesentlig vurdering av gσrdens interi rer. 8 hσndskrevne ark. (datert Oslo 9/3-1929) Gjerpen 747 DE 887 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrifter av kirkeboken fra "Hellig Trefoldigheds Kircke udi Brevig". Inventar liste og regnskaper. Brevik 254 DE 888 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Notat om Johan Gotfried B ydler, datert 16/2-54, sign. W.Sw. Brevik 920 DE 889 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Glassrute-inskripsjonen, 13 kliche-avtrykk. Se Wilhelm Swensen:"Kulturbilder" 1954: "Skrifter pσ ruten", s. 139 Brevik 726 DE 890 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av borgerskabsbrev, 19/2-1824, fra Halvor Wenst b, gjeldende for byene Skien og Porsgrunn med tilliggende ladesteder. (2 sider) Porsgrunn Foruten Hd 890, 891 og lσ det DEi ark. Swensens mappe: "Halvor Wenst b", noe 891 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av "Reisepas for Halvor Wenst b fra Danmark til Norge i Juli 1809"(Reisen gikk via Sverige) Porsgrunn 920 DE 892 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av artikkel i "Grenmar" 11 des om brosp rsmσlet i Porsgrunn som i 1839 ble off. dr ftet med underfoged Halvor Wenst b. Porsgrunn 388 DE 893 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ "Snipetorp, Skien. Bypartiet med Ibsenhuset" av ark. Wilhelm Swensen. 5 maskinskrevne sider med illustrasjoner (akvarell og fotografi), datert 12/ Skien 948,28 DE 894 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Brev av 11. juni 1943 fra Harry Fett til Wilhelm Swensen, med takk for det tilsendte memorandum over Snipetorp (Hd 893) Skien 948,28 DE 895 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Gjennomslag av brev, datert 21. okt fra Riksantikvaren til rσdmannen i Skien vedr. Snipetorp, Skien Skien 948,28 DE 896 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Kort beskrivelse (maskinskrevet) av 9 hus i Snipetorp og Bratsberggt. Datert desember 1943, sign. Halvor Wreim. Skien 948,28 DE 897 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Gjennomslag av brev, datert 1. mars 1944 fra Riksantikvaren til rσdmannen i Skien vedr. bevaringen av bypartiet pσ Snipetorp Skien 948,28 DE 898 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Tegning i blyant pσ tracingpapir. "Vindu i front - mσl 1:10. Snipetorpgt Skien. Wilhelm Swensen ark. m.m.a.l Skien 948,28 DE 899 Bibl 1967 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Mappe med diverse notater, avskrifter og korrespondanse om byggmester Jon Jacobsen Skien 920 DE 900 Bibl 1968 Skard, Torfinn, Skien, Gave 9/ Diplom med medaljer tilkjent Mikael Aamots Havebrugskole, Gjerpen diverse vekster. Eidanger Diplomet signert: Othar Holmboe, 635 DEog to dyrebilder signert: K. Uchermann. Hd Bibl 1968 Skard, Torfinn Skien. Gave fra Diplom med 1ste Prµmie for Jubileumsutstillingen i Porsgrund 1907, tilkjendt Bratsberg Amts Havekursus, Nes for gr nsaker, Skien 635 DE 922 Bibl 1968 Andersen, Trygve, haveark. Oslo. Gave 10/ Eksamensvidnesbyrd fra Mikael Aamodts statsunderst ttede havebrugsskole, for elev Trygve Andersen. Datert Breidablik den 30 de novbr Eidanger 635 DE 923 Bibl 1968 Skard, Torfinn, Skien. Gave 17/1-68 Rundskriv, σrsberetnig, budsjettforslag vedr. skolene i Skien og Telemark fylke i perioden Fra overlµrer T. Lunds arkiv i Skien Skien 370 DE 924 Bibl 1968 Tanche-Nilssen, Erik, Skien. Gave 17/ Overlµrer J.A.Schneiders manuskript til "Fra det gamle Skien" bd. lll. Hσndskrevet. Foliolegg. Skien 948,28 DE 925 Bibl 1968 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Hσndskrevet brev til Skolekommisjonen i Porsgrund (s knad om friplass) 6te juli 1857 sigbert O.F. Dahl og 29. juni 1857 signert Anne? Ullenµss. Porsgrunn 370 DE 927 Bibl 1968 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Nyttσrshilsen med en blomstertegning. "Skrevet og tegnet med Foden af. Wiese, 1874 d. 5. sept. i Porsgrund". Porsgrunn 791 DE 928 Bibl 1968 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av Bamble sorenskriveris protokoll, anno 1772 den 2den juni: Stevning vedr. gσrden Sigtes en i Eidanger Sogn. Eidanger 333,3 DE 929 Bibl 1968 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Smσ notater og korrespondanse melom ark. Wilhelm Swensen og C.S. Schilbred vedr. Bambles bygningshistorie og endel notater vedr. Eidanger. Eidanger 948,28 DE 930 Bibl 1968 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Avskrift av skj te fra Berthel Arveschoug, forh. forvalter ved Uhlefos Brugets Sauger, datert 18. Martz sider Holla 333,3 DE 931 Bibl 1968 Swensen, Signe, fru arkitekt, Christies gt., Trondheim. Gave fra 14/ Notater vedr. Romnes kapell sider Holla 726 DE 932 Bibl 1968 Pr is, William, kontorsj. Vallemyrene 10, Porsgrunn. Gave 10/ Heftet protokoll med protestskriv:"mod den ved Folkem det i Skien den 28. f.m. ved Overrumpling fremkomne Resolution maa Underskrevne herved nedlegge Protest oog offentlig udtale, at vi aldeles ikke kunne give Storthingets Flertal vor Tilslutning eller billige de vdlagte Rigsretssyn mod Hans Majestet Kongens Raadgivere". Skien Skien i Januar Giveren Underskrifter har kj pt protokollene 364,9pσ DE auksjon i Skien etter Hagerup Knutssen og frues 944 Bibl 1968 Pr is, William, kontorsj., Porsgrunn. Gave fra Protestskriv, ved Folkem te i Skien, underskrifter fra Solum Skien 364,9 DE 945 Bibl 1969 Holen, Sigmund H yanger. Gave 25/ Vitnemσl fra Hardanger Jordbruks- og Fruktdyrkingsskule. "Til Sigmund Holen fraa Songdal, Sogn. Datert 20. des. 1924, b) Original utflyttingsattest fra Vang. H. 13/2 til H yanger. Songdal i Sogn 635 DE 946 Bibl 1969 Biltvedt, Borghild, Oppegσrd. 25/ Berby hagebrukskole, Idd. Eksamensvidnesbyrd for Dagny Horntvedt Olsson Oppegσrd 635 DE 947 Bibl 1969 Birkeland, Leiv, Molde 25/ Vidnesbyrd fra havebruksavdelingen ved Sem landbrukskole. Leiv Birkeland, Gloppen Molde 635 DE 948 Bibl 1969 Andersen, Johanne, rdals Bruk 25/9-69 Vidnesbyrd fra Statens havebruksskole for kvinder pσ Reistad i Lier. Johanne Andersen fra Ringsaker f rdals Bruk 635 DE 949 Bibl 1969 Undeland, Leiv, overlµrer, Grimstad 25/ Vitnemσl frσ Hjeltnes Hage- og Fruktdyrkingsskule. Lars Undeland frσ Ulvik S.B. Amt Grimstad 635 DE 950 Bibl 1969 Ertzgaard, Alfhild, Verdal. Gave 25/ Avgabgsvidnesbyrd fra statens hagebruksskule ved Hylla i Indherred. Herr Per Ertzgaard fra R ra, f. 25/ Verdal 635 DE 951 Bibl 1969 Ertzgaard, Alfhild, Verdal. Gave 25/ Eksamensattest Ingrid Aagot F lstad f. 11/ Eksamen 1925 ved Statens havebruksskole pσ Vσrtun ved Steinkjer. Verdal 635 DE 952 Bibl 1969 Forfang, H., Fylkesagr. Trondheim. Gave 25/9-69 Afgangsvidnesbyrd fra Statens Havebrugsskole pσ Hylla i Indre en for Hr. Helge Forfang 1905 Trondheim 635 DE 953 Bibl 1969 degaarden, A. Fylkesgartn., Sarpsborg. Gave 25/9-69 Diplom 1925 til havebrukslµrer T. Rudshagen for udmerkede Samlinger Gr nnsaker, Fr og Honning. Moss By``s (r)respremie. Sarpsborg 635 DE 954 Bibl 1969 Dale, Sigm. overlµrer, Sarpsborg. Gave 25/9-69 Diplom Gartnernes Landsutstilling 1967, "Verdi i Vekst", Sparta Amfi, Sarpsborg: Ole Leversbakke og s nn, Gunnar Holmin. Sarpsborg 635 DE 955 Bibl 1969 Oslo Gartnerforening, Gave. 25/ Diplom 1952, " for verdifull innsats ved Blomsterutstillingen 1952". Kunstindustrimuseet, Oslo Blomsterhandleres Forening, Oslo Gartnerforening. Oslo 635 DE 956 Bibl 1969 degaarden, A., Fylkesgartn., Sarpsborg. Gave 25/9-69 Diplom tilkjent Johan W. Karlsen for fortjenstfullt arbeid for skolehaesaken og mangσrig virke i styret for stfold Hagebruksforening. Undertegnet Aron degaarden. Sarpsborg 635 DE 957 Bibl 1969 Svendsen, Olav, Gims y Plass 2, Skien. Gave. 13/10-69 Grundbog for Nils Johansens Enke Lina nu Ole Gulliksens Enke, utstedt av Hans Cappelen eier av Gims e Kloster Skien 333,3 DE 958 Bibl 1969 Svendsen, Olav, Gims y Plass 2, Skien. Gave. 13/10-69 Utskrift av branntakst fra 5. aug over Nils Johansens hus. matr. nr. 47 pσ Gims y Klosters grunn. Skien 368 DE 959 Bibl 1969 Svendsen, Olav, Gims y Plass 2, Skien. Gave. 13/10-69 Utskrift fra Solum Tinglags Brandforsikringsprotokoll, fra 26. okt over Niels Johansens hus pσ Gims y Kl sters grunn under mart. nr. 47. Skien 368 DE 960 Bibl 1970 Telemark Gartnerlag 19/2-70 Vidnesbyrd fra Statens hagebrukskole, samt 3 attester for tjeneste i franske gartnerier til Wilhelm Hansen. Skien 635 DE 961 Bibl 1970 Johnsen, Marie, gartner. Gave 19/2-70 Eksamensattest fra Statens Gartnerskole til Marie Johnsen, Kristiansand Gitt i DE 962 Bibl 1970 Skard, Torfinn, Skien, Gave 19/2-70 Examensbevis for Mikael Aamot, 23de sept Skien Gitt i DE 963 Bibl 1970 Lofthus, Aamund S mhovd, lµrer Vik i Helgeland. Gave Eksamensvidnesbyrd fra Miael Aamots havebrugsskole til Aamund Lofthus Eidanger Gitt i DE 964 Bibl 1970 Uhnger, Birger, Handelsgartner, Lier. Gave 19/2-70 Eksamensvidnesbyrd, attester samt en del andre dokument Per Olason Uhnger Drammen Gitt DE 965 Bibl 1970 Vale, Eiv., Gjerpen. Gave. 19/2-70 Regnskapsbok 7. juni 1884 til 15. juli Bare inntekter. Merket (J.P.VALE) Gjerpen , P. Vale utdannet 657,8 ved Lillenµs, DE Amtsgartner i Telemark 966 Bibl 1970 Eriksson, Fridtjof, Skien. Gave 20/2-70 Dagbog for --- reiser i Bratsberg Amt for Havestellets fremme 1. kv. 1900, Boken f rt av Johannes Eriksson, amtsgartner i Telemark Telemark Johannes Eriksson var far til 635 Birger DEEriksson (Jfr. BM1970:25) og amtsgartner i Te 967 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave 23/2-70 a) Regnskapsbok vedr. Bakkes fr. gσrd, kun f rt 3 sider, b) diverse dokumenter Skien 80 DE 968 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave 23/2-70 Regnskapsbok. Innenfor permen merket:"no 17 Konto-bog", Skien 380 DE 969 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave 23/2-70 Regnskapsb ker, brev og diverse andre dokument fra Br dr.. Ording i Skien. Skien 380 DE 970 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave fra "En Redegj relse." Vedr. den omstendighet at bestyrerinden ved barnehjemmet Hans Cappelens Minde har trukket seg tilbake fra denne stilling. datert: Solheim Skien 362,7 DE 972 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave fra Brev fra Telemarkens Kredsstyre datert Laardal 17. November 1898 undertegnet B. Th. Anker. Skien 920 DE 973 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave fra "Grundregler for -----ungdomsforening. 7 $ Foreningen slutter seg til"telemarkens kreds af Norges kristelige ungdomsforbund" Skien 250 DE 974 Bibl 1970 Ording, br drene, Skien. Gave fra "Om den nye Koralbog" Skien 250 DE 975 Bibl 1970 Ording, br drene, Skien. Gave fra Brev til Kongen i 2 eksemplar Skien 920 DE 976 Bibl 1970 Ording, br drene, Skien. Gave fra "Uddrag af Afhandlingen: Den Grundvigske Theori og den evangelisk-lutherske Kirke,,,,,,,, Skien Heftet bestσr av 4 dobbeltark 200 som DEer bundet sammen, 10 beskrevne sider 977 Bibl 1970 Ording, br drene, Skien. Gave fra 2 brev, a) datert 14. Oct til herr Stockfleth og undertegnet J.A. Wullf. b) Brev fra samme til samme datert 4. Nov Skien 920 DE 978 Bibl 1970 Ording, br drene, Skien. Gave fra Hefte, diverse notater og brev Skien 920 DE 979 Bibl 1970 Ording, br drene, Skien. Gave fra Div. notater, dikt og attest Skien 920 DE 980 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave fra Akademisk borgerbrev og brev tilh rt br dr. Ording Skien 639 DE 982 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave fra Tegnebog og 1 ark skj nnskrift for Anne E. Blom. Skien 370 DE 983 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave fra Eventyr. Verdens deiligste Rose af H. C. Andersen, Henvisning til Mattheus Skien 808,1 DE 985 Bibl 1970 Ording, br dr., Skien. Gave 12/3-70 Brev datert Aremark 14de dec Undertegnet Gr nbech Vogel, vanskelig σ tyde hvem til. Skien 920 DE 986 Bibl 1970 Skien 12/ Diverse diplom tilkjent Joh. P, Isaksen, Skien. Skien BM 1961:103, en vaskemaskin, 920 er DElavet av samme 987 Bibl 1970 Diplom tilkjendt Joh. P. Isaksen, Skien Skien Dette gjelder Hd. 987 og ,8 DE 989 Bibl 1970 Fr ysaa, Kristine, fru, Fr ysaa, Lillesand. Gave 12/3-70 Diplomer tilkjent gartner O.G. Fr ysaa, Aasmund Fr ysaa Lillesand Gitt i DE 990 Bibl 1970 Fr ysaa, Kristina, L Dip om tildelt Aasmund Fr ysaa Lillesand Dette gjelder Hd 990 og DE 992 Bibl 1970 Skard, Torfinn, Skien, Gave 12/ Norsk Gartnerforenings Diplom for µresmedlemskap tildelt Torfinn Skard, 1966 Skien Gitt i DE 993 Bibl 1970 H iendal Planteskole og Gartneri, H iendal pr. Fredrikstad 17/3-70 Forretningsb ker fra gartner Oscar Schie, vingsbok i skj nnskrift. Sign. Johannes Olsen Schie 1861 Fredrikstad 635 DE 995 Bibl 1970 Jensen, J., handelsgartner. Gave 17/3-70 Forretningsb ker fra handelsgartner Chr. Jensen Bekkestua, Stabekk 635 DE 996 Bibl 1970 Hansen, Kristoffer, skoleinsp. Porsgrunn. Gave 31/3-70 Utklippsbok med r d perm gulltrykk pσ forsiden;minde om papa. Boken gjelder Christoffer Hansen Dahl f i Holden og d d som skoleinsp. i Porsgr Porsgrunn Giveren avd d. Bokener innkommet 920 DE som testamentarisk gave. 997 Bibl 1970 Jacobsen, G., ing., Oslo. Gave 13/4-70 Foredrag og korrespondanse ing. G. Jacobsen vedr rende bruk av elektrisitet i jordoppvarming. Oslo 635 DE 1009 Bibl 1970 Lunde skole, Skien. Gave 23/ Eksamensprotokoll , dagb ker fra vedr. Skiens Almueskole Skien 370 DE 1010 Bibl 1970 Lunde skole, Skien. Dagb ker og proiokoll for Skiens almueskole pσ slutten av 1800-tallet Skien Dette gjelder ogsσ Hd DE 1015 Bibl 1970 Nµss, Trygve ved museet. Gave 24/ Bemerkninger til kart over Fossum Jernverk av 1739 og 1868 samt enkelte opplysninger om Fossum hovedgaard med tilh rende bygninger. Alt er avfotografert eldre skrifter. Skien BM 1970:65-66 kopi av kartet 948,28 DE 1016 Bibl 1970 Auensen, Bertha og Johanne L venskioldsgt. 49, Skien. Gave 24/ "Gartner-Journal for C. Albert Auensen for Aaret 1873og videre... Skien 635 DE 1017 Bibl 1970 Tommelstad, Eilert bestyrer Postmuseet Oslo. Gave 25/ Brev datert "Christiania 9. Marts 1885 fra Den Kongelige Regjerings Marine og Post-Departement til Postmesteren i Skien. Brevet avfotografert. Oslo 380 DE 1018 Bibl 1970 Skard, Torfinn, Skien, Gave 26/ Vitnemσl fra Statens hagebruksskule pσ D mmesmoen ved Grimstad utstedt til Kσre Skard, 12/ Skien 635 DE 1019 Bibl 1970 Vesaas, Aanund, gardbrukar, Vinje. Gave 26/ til 25/ Dokument etter ystein Vesaas, Vinje, f.1. jan. 1883, d. 28. sept. 1969, samt kladdeb ker, skriveb ker m.m. Vinje manuskript tilrosemσling 920 DE i Telemark av ystein Vesaas gave fra 1231 Bibl 1971 Ording, Thorolf, kj pm. Skien. Gave 20/12-71 Firma J.S.Ordings arkiv. Deponert pσ Riksarkivet ved Norsk Privatinstitutt ved Elisabeth Koren. Skien I tillegg til det i 1982 innkommet 380 DE ytterliere tilvekst som ikke er innf rt i museets Hd 1351 Bibl 1971 Ording, Thorolf, kj pmann, Skien. Gave fra Journaler maskinbokholderi Skien 657 DE 1352 Bibl 1971 Vesaas, Aanund, gardbrukar, Vinje. Gave 26/ til 25/ Blyant- og tusjtegninger av ystein Vesaas Vinje 741 DE 1413 Bibl 1972 Skard, Sigmund, prof., Oslo. 23/ Blyantteikning som viser "Haddvaar Teigen" av ystein Vesaas 3/ Vinje 741 DE 1414 Bibl 1977 Gurholt, Bergljot Duestien 4, Skien. Gave fru 8/ Kontob ker (2 stk) fra , kassabok Skien Etter giverens mann Martin 380 Gurholt. DE Han drev butikk i Luksefjell 2 dager i uken, tirs

7 1415 Bibl 1977 Gurholt, Bergljot Duestien 4, Skien. Gave fra Kladdebok (kassabok), kassabok (Hd 1416) Skien Oppl. se. Hd DE 1417 Bibl 1971 Nordlie, Kari, fru, Langesundsgt 6a, Skien. Gave 8/ Kopibok samt katalog over lensregnskapene, Bratsberg len (1919) Skien Har tilh rt giverens far Hans 352,1 P. Eivindson, DE Skien som var bestyrer av Kinomatogra 1419 Bibl 1977 Hjalmar Johansens arvinger v/margit Johansen. Gave 8/ Regninger til Hjalmar Johansen d.e. fra Stationsholder Johan Myhra og M. Borgersen, Venst p for kj ring. Skien 920 DE 1420 Bibl 1977 Ibsens Venst p 9/ Gjestebok for Venst p , brev fra Hedvig Ibsen Stousland til s nnen Carl datert , Hedvig Ibsen Stousland forklarer sitt syn pσ presten Lammers, Brev til konsul C. Stousland fra skolestyrer L. Larsen, Samling avtrykk av kompass laget av R.I. Br nlund, Porsgrunn. Fylkesmuseet Ligget uregistrert. Trolig 948,22 kommet DE inn med andre ting etter konsul Stousland Bibl 1977 Hedvig Ibsen Stousland forklarer sitt syn pσ presten G.A. Lammers Skien Blyantskrevet, et utkast? Oppl. se Hd DE 1423 Bibl 1977 Brev til konsul Carl Stousland, Skien fra skolebestyrer L.Larsen Skien 920 DE 1425 Bibl 1955 Altenburg, H., innkommet ved Augon Andreassen, Tomtegt. 5, Skien Gave Gravmµle over Johan Hendrich Altenborg f. 26/9-1725, visittkort pσtrykt "Madame Henr. Ibsen", prospektkort til fam. Stousland fra B. og S. Ibsen 18/ ,sanger ved Susanna Ibsens begravelse 8/4-1914, sang til Dr. H. Ibsen og fru Susanna 28/ Ibsen Har ligget uregistrert. Trolig 920 kommet DE inn sammen med andre ting etter konsul Stou 1430 Bibl 1955 Hedvig Ibsen Stouslands stiftelse, Skien 11/1177 Dokumentsamling etter skipsf rer Ole Paus Ibsen, inkommet i Ibsen Ligget uregistrert i Ole Paus 920 Ibsens DE dokumentskrin som kom til museet i 1955 BM 1496 Bibl 1977 Nµss, Trygve, tidl g Transparent: Kj reregler for Falkumbroen, fotokopier: Brev fra T. Eriksen til C. Stousland, fra Lougstol brug "Til Vore Abonnenter", Priserne for elektrisk str m, Besiktelsesbrev for Skiens prestegσrds gjerder 1772, Skotfoss Visen, diktet 1891 Skien Hd 1501: "Denne vise er Digtet 388af DE en Arbeider under anlegget af Skotfoss Papirfab 1498 Bibl 1977 Nµss, Trygve,tidl. gartner. Innkommet ved Fotokopi: "Til Vore Abonnenter" fra Laugstol Bruk 18. Febr. 1914, Priserne for Elektrisk Str m 1. Juli 1914, Laugstol Skien Dette gjelder Hd ,3 Bibl 1500 Bibl 1977 Nµss, Trygve. Tidl. gartner Hσndskreven kopi: Besigtigelses Brev for Skien Prestegσrds jordets gjerder 20. mai 1772 Skien 948,28 DE 1502 Bibl 1979 Tor Gardσsen, Skien 24/ Blyanttegninger og blσkopier vedr. Skiens Aktiem lle Skien Tegningene er den 7259/ DE deponert i Skien bygningsvesens arkiv. Fu 1503 Bibl 1979 Tufte, Chr. A. foss, Skien. Gave fra Program ved Odd Skiklubs Skirend 14de og 15de Februar 1903, og 13de og 14de Februar Skien Gjelder Hd 2503 og DE 1504 Bibl 1979 Innkommet ved Tor Gardσsen, Funnet pσ befaring ved rivingen av Skiens Aktiem lle Kopier av tegninger vedr. Skiens Aktiem lle. Skien Dette gjelder Hd DE 1539 Bibl 1979 R dseth, Tor Inge, Oppmσlingssjef, Skien. 5/ Kart over Skien med nµrmeste omegn Kopi av transparent, Kart og papirkopi over Skiens Brandst. f r Kart over Skien 1868, kopi pσ papir. Diplom: Societas Entomologoca Rossica No Skien Original og transparent tegnet 912av DE J.P. Jensen er i Skiens oppmσlingsvesenets ark 1542 Bibl 1979 Funnet under opprydding Diplo: "Societas Emtomologica Rossica No. 750." Tildelt Dr. Sig. Thor i 1915 Skien 920 DE 1543 Bibl Udkast af vre Telemarken i Norge, 1784, kopi-sk ALONA NEGAT med papirkopi, Langesund Fiord 1774, Sj kart med dybdeanmerkninger, Telemark Originalen i Nationlmuseet AFD. DEkopieringen utf rt 13/ Hd 1543=BM Bibl Skuespill "Snehvit og de sju dvergene, eventyrkomedie i 2 akter Skien Oppf rt av Lunde barneskoles 839,82skoleteater DE pσ friluftscenen i Brekkeparken 1547 Bibl 1979 Skien 5/ Diktmanus av Aalen, hσndskrift pσ linjert brevark a-4 format, ( Gjelder fram til Hd 1692) Skien Trykt i samlingen"folk frσ 839,82 Fjellom. DEDikt av Aalen Skien Vardens prenteverk Bibl 1979 Jansen, Judith Enerhauggt. 1 (522), Oslo 6. Gave 12/ Charakterbog for Ingeborg K. Jahnsen, Gjems Skole 28. aug. 1846, Dikt "Til min kjµre Elev Ingeborg Christine Jahnsen pa hennes Confimationsdag 29. sept.1850 Skien Oppr. sendt Berg museum, 920 Krager. DE Oversendt fylkesmuseet ved konservator San 1695 Bibl 1979 Hansen, Martin, Skien 12/ Udskrift af Skiens bys kondukt rprotokoll aar Kartskisse :Rids over Ole Kittilsen Roslands Skj de over m.nr , Fµstebrev over m.nr , Auktionsskj de over m.nr og Skien 80 DE 1697 Bibl 1979 Hansen, Martin, Skien "Skj de" over m.no. 277 av 25. juni a og b) pantobligasjoner, samt tillegg over samme. Skien 333,3 DE 1698 Bibl 1979 Hansen, Martin, Skien "Fµstebrev" over m. no. 450 datert 28/ Skien 333,3 DE 1699 Bibl 1979 Hansen, Martin, Skien Auksjonsskj de over matr. nr , med tillegg. Skien 333,3 DE 1700 Bibl 1979 Hansen, Martin, Skien Auksjonssk de over matr. nr. 269 av samt Brandtaxering over samme Skien 333,3 DE 1701 Bibl 1979 "Skiens offentlige h iere almenskole. Karakterbog for Vidkunn Quisling elv af middelskolens iv Funnet klasseunder opprydding pσ Gimle i Fyresdal i DE 1702 Bibl 1979 Stousland, Carl, konsul Skien. Testamentarisk gave etter 12/ En samling brev, telegram ang. "Lyseveien", Brevik-Fredrikshavnferjen, Skien 387 DE 1703 Bibl 1979 Stousland, Carl, konsul Skien. Testamentarisk gave etter "Fµrge-Korrespondanse 1917" En samling brev, telegrammer, skrift m.m. ang. Brevik - Fredrikshavn ruten. Skien Dette gjelder ogsσ Hd og 1705 DE 1706 Bibl 1979 Skotfos Brugs arkiv 12/12-79 "Kopi av tegning til Skotfos Brugs Bolig 1-21" 1:100 datert Planer og snitt. R d kopi. Solum Originaltegningen er i arkivet, 728tegnekontoret, DE Skotfos Brug Bibl Sj kart over "Den norske kyst fra Svenn r til Skien og Jomfruland" 1:50000 Telemark 912 DE 1725 Bibl 1979 Skotfos Brug 14/12-79 Tegning til bestyrerbolig 1/100 dat, Skotfos 10/12-20, kopi av tegninger til arbeiderboliger ved Skotfoss Brug-L veid m.m. Solum 728 DE 1740 Bibl Fasade til vσningshus pσ Omdalsstrand gnr. 83 bnr. 14. Oppmσlt av Tor Gardσsen i 1975 Solum 728 DE 1741 Bibl Tegning til soldathjem pσ Haa en 23. juni Kopi Akershus 728 DE 1742 Bibl Utkast til plakat for Brekkeparken. Akvarell. verst motiv over dammen og hovedbygningen nederst scenen. Fylkesmusset 750 DE 1743 Bibl Akvareller av ystein Vesaas 1923, beslektetde motiv Vinje 750 DE 1746 Bibl 1979 Bergersens veskefabrikk, Hesselberggt, 16. Fra murmester Fr. Wilh. K hn"s hus i Hesselberggt. Tegning til halvdel av byningsfasade frontispis. Blyant. Blσtoner i akvarellfarge, 5 etasjer Skien 741 DE 1747 Bibl 1979 Skien kommune, Oppmσlingsvesenet v/thor Inge R dseth Transparentkopi av 15 kartblad over Skien Kopiene er tatt pσ transparenter av Kart over Skien (1886) 1:1000. Identisk med BM1979:1191. Filmer til transparentene til Hd Id. m. BM1979:1191, Kart over Skien by. Optaget af det private Opmaalingskontor Aaret Skien Hd1947, av dette kartet har 912 museet DE 4 originalblad, de vrige er i Skiens oppmσling 1750 Bibl 1980 Skiens Aktiem lle, Funnet pσ befaringen av Plan til bygninger ved Skiens Aktiem lle Skien Hd Se ogsσ Hd DE 1750.A Bibl 1980 Skiens Aktiem lle 1979 Planer til bygging av Skiens Aktiem lle, samt silo. Skien Funnet pσ befaring f r rivingen 725av DESkiens Aktiem lle. Se ogsa Hd Bibl 1980 Har ligget pσ museet, ikke innf rt. "Utkast til Kirkebygninger udgivne efter foranstaltninger af den kgl. norske Regjerings Departement for Kirke og Undervisningsvµsenet DE 1759 Bibl 1980 Gitt av Tor Gardσsen, 1980 Plan over bolig ved Skotfoss Brug, Tracet i tusj pσ folie etter kopi av originaltegning i Skotfos Brugs arkiv, fassadeoppriss av bolig ved Skotfoss Brug, tracet med tusj... Skien Tracet av Tor Gardσsen i DE 1761 Bibl 1980 Funnet pσ Fylkesmuseet. Trolig etter R. Berge, 15/ Akvareller Skien Iflg.Vesaas: Rosemσling i 750 Telemark, DE I, side 108: ad Hd 1761 malt av Talleiv mσl 1771 Bibl 1980 Funnet pσ Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Skien Akvareller: (Hd 1771) 3-mastet seilfart y, sett forfra. (Hd 1772) 2-mastet seilfart y (Brigg) sett fra styrbordside. Maler ukjent Skien 750 DE 1773 Bibl 1980 Har ligget pσ museet 1980 Tegninger pσ kalkerpapir til "Seminar pσ Notodden". Fasader og planer. Lineµr mσlestokk 78 x 53 cm Notodden 724 DE 1774 Bibl 1980 Har ligget pσ museet Tegninger pσ papir til "Seminar pσ Notodden." Skien 750 DE 1775 Bibl 1980 Har ligget pσ fylkesmuseet Trykt fargelgt tegning av rev,samt hode av ulv. Merket "Dyreriget i trykte fremstillingerr for den naturhist. undervisn. 741 DE 1776 Bibl 1980 Gardσsen, Tor, Thranesgt. 7, Skien. Gave Kart over Bratsberg amt forfattet iflg. Foranstaltning af den kgl. Norske Regjerings Dept. for det indre...oppklebet pσ papp. Skien Identisk med BM 1980: DE 1777 Bibl 1980 Gardσsen, Tor, Thranesgt. 7, Skien. Gave Skien Adressekart og omlandskart 1:12500 og 1: Utarbeidet av Skien oppmσlingsvesen. Skien Identisk med BM 1980: DE 1778 Bibl 1980 Rasmussen, boktrykker, Skien. Gave 12/ Samleeske: Smσtrykk, Skien og Skiensfjorden Skien Se hovedprotokollen BM :34 948,28 DE 1779 Bibl 1980 Gardσsen, Tor, Thranesgt. 7, Skien. Gave Nordre del av kart over Bratsberg amt "Bratsberg Amt " 1: jfr. Hd 1776, Oppklebet pσ papp Telemark Identisk med BM 1980: DE 1780 Bibl 1980 Jenssen, se Bjerke og Reidar, Bratsberggt. 13, Skien. Gitt av Skolelister, fattiglister, gamle skoleb ker, plansjer. Skien Funnet pσ loftet i Bratsberggt DE Skien (tidl. Hj. Johansens hus), har ligget samme 1781 Bibl 1980 Som 1780 Et antall gamle skoleb ker. Fra samme sted som Hd Skien som Hd DE 1782 Bibl 1980 Som 1780 Et antall plansjer med lese- og stave velser Skien som DE 1783 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave 7/ Brev og andre dokumenter etter fylkesfullm. K. Hagerup Knutson Skien Skien Se hovedprotokoll. 352,1 DE 1783.A Bibl 1980 Hellstr m, Arvid. Ekornr dvn. 60, B le. Gitt av Oppmσling (grunnplan) av kirkeruinen pσ Kapitelberget, Skien. Mσlsatt. Utf rt av Tiurpatruljen, 8. Skien speidergruppe. Fotostatkopi Skien 726 DE 1797 Bibl 1980 Jacobsen, Lovey, Skien. Gave 7/ Notisbok og regnskapsb ker Skien 80 DE 1798 Bibl 1980 Jacobsen, Lovey, Skien. Gave Regnskapsbok "Herr lensmand Jacobsen i regning med... Skien Her ogsσ Hd ,2 DE 1800 Bibl 1980 Brev fra sjefen for Kristiansandske infanteribrigade til amtmand Arneberg, Afskrift af distriktskomandoens skrivelse til korpssjefene 355 DE 1801 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave fra "Afskrift af distriktskommandoens skrivelse til korpschefene..." Skien Etter Hagerup Knutson (?) 355 DE 1802 Bibl 1980 Fylkeskonservatorens kontor 7/8-1/80 Dikt: "Vσr i Morgedal" av Guttorm Brekke Kviteseid 839,82 DE 1803 Bibl 1980 Sandberg, Bj rn, Konservator, Krager 7/ "Pro Memoria" datert Scheen 26. nov ad. "Br. Amts Opmuntringsselskab" Krager Se gavebrev av 11.jan DE 1804 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Selskapsb ker Skien Fra d dsboet etter frk. P. Larsen, 793,2 DE Skien. Se hovedprotokoll 1806 Bibl 1980 Jacobsen, Randi, fru Tomtegt.84, Skien. Gave Brev, regning, samt andre dokument Skien 80 DE 1813 Bibl 1980 Jacobsen, Randi, Tomtegt. 84, Skien. Gave fra fru Resoluttion... fattige barns fond" 26. april 1779 stilet til fogd Thornsonhn av Thord Thordsen. Skien 362,5 DE 1819 Bibl Fotostatkopier: Tillµgg til Fremskridt no. 156, "Opprop til Bσteiere", "Bemµrk" Kart over M retun, Svennebrev til gartnersvenn Skien 80 DE 1823 Bibl 1980 Fotokopi: Svennebrev til gartnersvenn, datert 16. januar DE 1825 Bibl 1980 Hedvig Ibsen Stouslands stiftelse, Skien. Gave 7/8-80 Konsul Carl Stouslands etterlatte papir Skien C. Stousland ble utnevnt til 920 ridder DE av 1. klasse 12/ Bibl 1980 Som Hd 1845 Protokoll for Bratsberg amts ekstraordinµre jernbanekomite f.o.m. 6.juli 1899 t.o.m. 15. des Skien 625 DE 1849 Bibl /8-1980, gaver Diverse skrifter signert Gunnar Knudsen Skien 90 DE 1850 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave fra Karikaturer av borgere fra Skien tegnet 1928 av Strobl. Avisutklipp med haandskrevet register over karikaturer av borgere fra Skien, Porsgrunn, Notodden... Skien Se Hd ,05 DE 1855 Bibl 1980 Hedvig Ibsen Stouslands stiftelse, Skien. Gave 14/ Strensilert meddelelse stillet til 7 de junimennene av festkomiteen v/axel Thallaug v/jub.arr. 6-8 juni 1930 Skien Se Hd ,4 DE 1856 Bibl 1980 Eek, Anders Skien. Gave 18/ Diverse skrifter kommet inn fra Anders Eek: Smσskrifter vedr. Skien og Omegn, Viser spillet ved Mandss. foreningens marked i 1903, Karikaturer av borgere fra Skien tegnet av Strobl, Viser fra Grσten, Program v/folkeavstemninge i Gjems og Bugten krets i Blad fra martrikkel over eiendommer i Grσten, Solum, SkienGjerpen m.m. Se Hd DE 1857 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave fra Viser til revyen "Det nye Skien" eller "Fra asken til ilden." Ved mannssangforeningens marked mars ekspl. Skien Se Hd DE 1861 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave fra "Viser sunget ved Graatens arbeidersamfunns basar 1899" Skien 21 ekspl. Sed DE 1862 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave fra Revyviser fra Grσten. Skien ekspl. Skien Se Hd DE 1863 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave fra Program ved "Folkeafstemningen i Gjems og Bugtens Kreds- Solum. S ndag den 13de August ekspl. Skien Se Hd DE 1864 Bibl 1980 Eek, Anders, Skien. Gave fra Sange i Skiens-revyen." En nat pσ Ibsens plads eller den tabte portn gle." Oppf rt ved feriekolonimarkedet i Skien 3-10 mars ekspl. Skien Se Hd DE 1865 Bibl 1980 Blad fra matrikkel over eiendommer i Grσten, Solum, Gjerpen m.m. Udatert Skien 948,28 DE 1866 Bibl 1980 Hedvig Ibsen Stouslands stiftelse, Skien. Gave 18/ Brev til Anna Stousland fra P. Rozenkrantz Johnsen 24/1-1928, Prospektkort til samme fra Anna C. 4/ Skien Ang. Fr. R.J. hefte "Over og 920 omkring DE Hanrik Ibsen og Susanna Ibsen" Bibl 1980 vrum, Birger, Skien. Gave 18/ Kart "Skiens gatenett f r og etter brannen i 1886"... Skien Ogsσ f rt inn under BM 1980: DE 1879 Bibl 1981 Jantzen, Anneliese, Skien. Gave1981 Plakater: Telemark teaters "Jeppe pσ Bjerget", Willoch sittende pσ Brattlis fang pσ det Norske flagg (EF striden 1972) Skien 760 DE 1881 Bibl 1981 Plakat: Fra EF-striden i Willoch pσ Brattelis fang sittende pσ det norske flagg. Skien 760 DE 1881.A Bibl 1981 Evju Bygdetun og Kultursenter. Gave 1981 Plakater vedr. utstillinger pσ Evju Bygdetun og Kultursenter: "Vera barn i gamle dagar" i 1979 og "Frσ rosesaum til kj peband" i Sauherad 760 DE 1883 Bibl 1981 Plakatene er tilsendt museet gjennom σrene. Plakater: Brevik byvσpen , " Ta vare pσ huset ditt", "Gokstadutgravingen et 100-σrs minne", "Brekkeparken" (4stk), "Skien 600 σr", " rets vakrste syn" gartn. jub.utstill. 1950, " Plakatutstill. fra Nordisk kult,fond, "Plakater fra f rste verdenskrig ( ). Telemark Hd 1883 tidl. reg. BM 1944:45-15, 760 DE Hd 1886 Brekkeanlegget, platene til disse er m 1884 Bibl 1981 Plakat: Ta vare pσ huset ditt Skien 720 DE 1891 Bibl 1981 Jacobsen, Lovey, Arentzgt. 23, tidl. Schweigσrdsgt. 1. Gave 1981 En samling rasjoneringskort, melkebok, kort for melk, ved, tekstiler m.m. Hilsingskort fra Danmark til Norge. Mappe for Krigsminner... Skien Ogsσ f rt inn som BM 1981:15 769,57 DE 1892 Bibl 1981 Gitt av Svein Jacobsen, Borgestad Fra Trσk gσrdi Bamble, revet f r petrokjemutbyggingen Pr ve av veggtapet ca. 15 x 35 cm. Papir. Blomster i gult og r dt... Bamble Ogsσ f rt inn som BM 1981: DE 1893 Bibl 1981 Skien-Telemarken Dam "Sommer-Route for Dampskibene "Nordsj " og "Amtmand Aall" Fotostatkopi Skien 386 DE 1894 Bibl 1981 Oslobryggerienes sal Reklameplakat for l fra Oslobryggeriene, Ogsσ f rt inn som BM 1981:74-78, Se beskrivelse her. Oslo 760 DE 1899 Bibl 1981 Fredheims legat v/pa En samling dokumenter, papier vedr. murm. Sverre Sigurdsen og hans eiendom Baggersgt. 6, Skien (Fredheim) Skien 920 DE 1900 Bibl 1981 Har ligget pσ museet En samling arkivalia fra Skien Skolekommisjon σrene ca Skein 370 DE 1901 Bibl 1981 Har ligget pσ museet Brev, regninger m.v. fra Kittilsen & Hansen sliperi i Skien Skien 670 DE 1902 Bibl 1981 Ligget pσ museet sammen med arkiv fra Skien sokneprestembete. Dette er i Statsarkivet i Osloa) Kart over "Prestegaardsjordet i Skien. Tegnet med tusj 1:2000". Copi af Bilag til Stadsingeni rens...upskrivelse(?) af 15/6-1893". b) "Kartskitse over en del af Prestegaardsjordet" 1:1000. Skien Mσl: a) 27 x 21 cm, b) 22 x cm. DEOgsσ f rt inn som BM 1981:207 a-b Bibl 1981 Hanssen, Per Horn, fargehandl., Liegt. 9, Skien. Gave fra firma C. Horn Hanssen 1981 Etiketter vedr. Horn Hansen & Co. Skien Forretnningen solgte ogsσ sine 760 varer DE til landhandlere Bibl 1981 Hanssen, Per Horn, fargehandler, Liegt. 9, Skien. Gave fra Poser fra fargehandler Horn Hanssen & Co. pσ Lie. Skien Hd. 1904, 1905, 1906,1907,1908, 381 DE Bibl 1981 Hanssen, Per Horn, fargehandler, Liegt. 9, Skien. Gave fra Etiketter fra C, Horn Hanssen pσ Lie med forskjellig innskrift Skien Hd 1910, 1911, 1912, 1913, DE 1915 Bibl 1981 Jensen, Jens Per. Kj pt av for kr. 1000,- i 1981 Tracing med tusj pσ kalkerpapir av nordvestre hj rne av Jµgerkorpsets kart over Skien Tracingen er utf rt av ark. J.P. Jensen, Skien. Bladet innehokder kartets vignett. b) Transparentkopi av samme. Skien Kartet er ogsσ f rt inn som BM :286, DE Transparenten er tatt av Skiens oppmσli 1916 Bibl 1916 Steen, Boktrykker Skien Sang i anl. af Universitetets Jubelfest d.. 2. September Oslo 784 DE 1916.A Bibl 1981 Skien oppmσlingsvesen v/thor Inge R dseth. Gave fra. Har ligget pσ museet Transparentkopi av "Kopi over Vandledninger i Skien" Signert "R. Arnold 1866"."Tracet etter gammelt kart fra Mars T. Jore. Nr " Skien Original pσ Skiens Oppmσlingsvesen. 912 DE Kartet er ogsσ f rt inn som BM1981: Bibl 1981 En samling aksjer i Aktieselskapet Bj lvefossen sammen med et brev fra amtsgartner Oscar Schei til bankkass. Schei, Rakkestad 332,6 DE 1918 Bibl 1981 Har ligget pσ museet En samling plakater vedr. jub. utstill. i Skien 1958 Skien 760 DE 1919 Bibl Ording, Hans prof. og sokneprest Andreas Hauge. Gaave. Skriv m.m. vedkomande festebrev, tomteinnl ysing o.l. paa jordpartar som ligg til prestebordet i Skien. Sjaa protokoll. Skien 333,3 DE 1919.A Bibl 1981 Har ligget pσ museet En samling gamle dokumenter innlevert av ark. Kjell Karsten f r hans d d. Skien 80 DE 1920 Bibl 1981 Westby, Olga f. Olafsen Ulfeng, 1600 Fredrikstad. Gave. Lydbσndkasetter inntalt av Olga Westby f dt Olafsen i 1899 i Skien Fredrikstad Ogsσ innf rt som BM 1981: DE 1921 Bibl 1981 Har ligget pσ Ibsens Venst p Kart "Telemark fylke. Vegkart til skulebruk utarbeidet av J. Haib m.fl. Skien Ogsσ f rt inn som BM 1981: DE 1922 Bibl 1981 Skien 8/ Plakat "Rutetider ved Skien N. Gjelder fra 1.juni 1980" Skien 385 DE 1922.A Bibl 1981 Nielsen, N. N. Bamble. Gave fra "Grundt bog for Ole S rensen, siden 1797." Brevik DE 1923 Bibl 1981 Hellstr m, Arvid, Ekornr dvn B le. Gave fra 8/ Fotokopier (11 stk) i pappmappe format A-3 mrk. "Hvem holdt til hvor" Skien semtrum ca Skien 948,28 DE 1924 Bibl 1981 B, Sigrid, amanuensis, Askvn. 2, B Fotokopi "Registrering av bygninger i Gvarv semtrum i samband med reguleringsplanframlegg" foretatt av Sigrid B B 948,28 DE 1925 Bibl Blyanttegninger vedr. Hjalmar Johansens monument Skien 741 DE 1926 Bibl 1981 Berg, Jens Gave, dir., Hadeland glassverk 8/ Fotokopi: maskinskrevet avskrift av "Reglement for Hurdal Glassverk" sanns. gjeldende i tida etter a-4 ark. Jevnaker 660 DE 1927 Bibl 1981 Fotokopi: 4 sider annonser fra bladet "Ringeren" 1898 nr. 10 Oslo 70 DE 1928 Bibl 1981 Kjµr, Amund H gli, Torsgt. 3. Gave 9/7-81 Fotokopi: "Jeg tenker tilbake..." erindringer skrevet av Amund H gli Kjµr. 6 masinskrevne A-4 ark Skien A.H. Kjµr, f pσ Skotfoss 920 DE 1929 Bibl 1929 Paulsen, Benedicte, Frk. Skien. Innlevera av H.Holta. Gaave fraa avd de Severin L venskiold.litografi av K.Westerberg. Gjerpen 764 DE 1929.A Bibl 1981 Jacobsen, Lovey, Arentzgt. 23, Skien 9/ Innf ringsbok og kladdebok for regneoppgaver. Skien 370 DE 1930 Bibl 1981 Paulsen, tannlege Skien. Gave fra 2 dokument. Odelssynsmaal pσ s ndre µlum. H.Nielsenmot D.v. Cappelen og Skien. 347 DE 1930.A Bibl 1981 Jacobsen, Lovey, Arenzgt. 23, Skien. Gave fra Kladdebok for regneoppgaver. Skien 370 DE 1931 Bibl 1981 Stridsklev, A. Eidanger v/ J.P. Jensen. Gave 9/7-89 a) "Medlemsfortegelse for "Fremads" undomsforening 1894" Notatbok. b) "Regnskabsbilag for Udbetalte regninger". Eidanger A. Stridsklev f. ca Fortegnelsen 369 DE funnet bl. farensettrlatte papirer Bibl 1981 Jacobsen, Lovey, Arentzgt. 23, Skien. Gave 9/7-81 "Haandbog for den menige infanterist" Bakerst i boken "Tjeneste.... for matr. nr. 780 Thomas O, Jacobsen af Thelemarkens bataljon" Skien vrige oppl. se hovedprotokoll 355 DE 1932.A Bibl 1932 Amerikansk dokument for senatet prenta pσ papir. USA 350 DE 1933 Bibl 1981 Svendsen, P. Gave 9/ Ferdig trykt takkekort brukt ved Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Skien 69 DE 1933.A Bibl 1934 Simonsen, Wilh. Kaupt av Anitra i Cape Town. Gouache.. Cape Town 750 DE 1934 Bibl 1981 Svendsen, P. Gave 9/ Diverse skrive og regnskapsb ker etter fylkesgartner O.S. Tjomst l, f d Eidanger vreige opplysn. se hovedprotokoll 635 DE 1935 Bibl 1981 Svendsen, P. Gave fra Skrivebok med hσndskrevne oppskrifter, ordensregler, borddekningsregler mm. Skrevet pσ forsiden Hanna Abrahamsen 7/ x21 cm. Eidanger Hr. Jacobsen var DE 1935.A Bibl 1981 Offenberg, Henr., grosserer, Skien. Gave fra Ved herr Statsraad Aals og frues guldbryllup, 11 juni Haandskrevet paa de tre f rste sider av et ark postpapir. Skien 394,2 DE 1936 Bibl 1981 Svendsen, P. Gave fra Skrivebok, brukt som regnskapsbok. 17x21 cm. 657 DE

8 1936.A Bibl 1936 Bruun, Chr. C., grosserer Skien. Gaave fraa Riksrettstidende 1926.Riksretten yvi Abr. Berge. Norge 340 DE 1937 Bibl 1981 Svendsen, P. Gave fra Skrivebok, opptegnelser for gartnerlµre. 17x21 cm. 635 DE 1939 Bibl 1981 Norsk Oljemuseum, Stavanger. Gave 9/7-81 Plakat mrk. "Fra det ene til det andre" Stavanger 760 DE 1940 Bibl 1981 Jacobsen, Lovey, Arentzgt. 23, Skien. Gave 9/ Diplom: "Den Alminnelige Norske Landsutstillingen i Skien 1891: Fru Thalia Jacobsen er af juryen tilkjent "Bronce-medalje" for Gr ntsager Skien 920 DE 1940.A Bibl 1940 Hoel, Hans Ymse prent med songar og viser, 2 fraa Skien 780 DE 1941 Bibl 1981 Har ligget pσ museet, trolig innkommet i 1946 Notatb ker, kopib ker etter prost T. Ording, Skien 920 DE 1942 Bibl 1981 Skiens Prestegaard Brev og dokumenter av forskjellig slags, fulgte med boksamlingen nr. 42. Skien 200 DE 1945 Bibl 1981 Fylkesmuseet. 30/6 1945, "Luftvernkontoret", Skien, brev og prent av ymist slag fraa luftventida under verdsufreden Skien Kviteseid 940,53 DE 1949 Bibl 1981 Hedvig Ibsen Stouslands Minde. Gave fra Minnebog som har tilh rt Anna Stousland. Datert fra σrene Skien 332,1 DE 1950 Bibl 1981 Har ligget pσ museet Rundskriv "Korn-Taxten for Aar Kort forklaring hvor meget den som i Aaret 1823 kj ber et beneficcret... "Sj te, ferdig trykt, men ikke utfylt til utskillelse av hustomt fra Bratsberg gaard Skien 633 DE 1950.A Bibl 1950 Kittilsen, Ingolf. Overrettssakf rer. Overrettssakf rer Ingolf Kittilsens forfatterskap. 920 DE 1953 Bibl 1981 Har ligget pσ museet Skj te, ferdig trykt, men ikke brukt ved adskillelse av hustuft fra Bratsberg gσrd, eid av Diderik Cappelen Blom. Skien 333,3 DE 1954 Bibl 1981 Fredheims legat v/paul Thelin, Mµlagt. 49, Skien. Gave 1981 En samling tegniger etter murmester Sverre Sigurdsen, Herman Baggersgt. 6, Skien Skien Tegningene Hd er 728 den DE9/1-85 deponert i Skiens bygningsvesens arkiv Bibl Sj kart Norges Handelsflσtes fordeling pσ Verdenshavene i august 1939, Plakater vedr. handelsflσten og sj farten f r andre verdenskrig 387 DE 1983 Bibl 2 90 N rgaard, Bergliot og Leif Phistersvej 7st., tr Hellerup, Danmark, 1983 Visittkort "Dr. Sigurd Ibsen, Ministre d"âtat, Membre de la Cour permanented" Arbitrage de la Haye". Originalkort. Ibsen Visittkortet er etter Statsminister 920 DE Sigurd Ibsen, s nn av Henrik Ibsen Bibl 1981 Bergersens veskefabrikk, Skien. Gave fra Tegninger fra murmester F. Wilh. K hns hus, Hesselberggt. Skien Skien Tegningene er den 7289/1-85 DE deponert i Skien Bygningesvesens arkiv 2254 Bibl 1981 Jantzen, Anneliese og Knut. Gave Skien 1981 Rasjoneringskort for drivstoff for Anneliese og Knut Jantzen, utstedt i forb. med oljekrisen i 1973 (?) Skien 769,57 DE 2255 Bibl 1981 Berg, J rghild s hus, Tomtegt, Skien. Fra 1981 Kort med portrett og tekstreklame for for Skiens aktiem lle Skien Kortene tenkt brukt som trekkpapir 760 DE? 2258 Bibl 1981 Berg, J rghild Tomtegt., Skien. Fra Kort, som Hd 2255, 2256, 2257 Skien 664 DE 2259 Bibl 1981 Berg, J rghild Tomtegt., Skien. Fra Kartong. Hollandsk landskap med vindm lle. Allers Familiejournals modellkartonger.utklippskartong Skien 50 DE 2259.A Bibl 1981 Dahlback, Siri, Fredrikstad. Gave fra Alfabetisert skrivebok. "Wilhelm Swensen: Litteraturhenvisninger vedr. Skiensfjordens bygningshistorie." Skien 720 DE 2260 Bibl 1981 Jacobsen, Lovey, Arentzgt. 23, Skien. Gave 1981 Program for Skien bys hyldest til Henrik Ibsen pσ 50-σrsdagen for hans d d, 23. mai 1956 Skien 920 DE 2261 Bibl Diverse dokument fra malerne Carl A. og Sam G. Engh, Skien og deres far Karl Anton Engh. Skien Karl Anton engh drev malerforetning 690 DE i grosserer Eberhardts gσrd pσ Lie, Skien. (de 2267 Bibl 1981 En samling arkivsaker fra konsul H yers tid pσ Brekke bl.a. kvitteringer 1905 EO`s regnskap 1904, Skien1915, telegrammer Regnskap for Aktieselskabet EO`s Indkj b Gjenstandene (arkivaliaene) har ligget pσ loftet i 80 Hovedbygningen. DE 2268 Bibl 1981 Plakat "Slσ et slag for Skien. Bymilj kampanjen i Skien" Skien 760 DE 2269 Bibl 1981 Skien Brannvesen Papirer som har tilh rt museets brannbil. a) Gummiringkort, b) Vognkort i lerretsetui. c) Kj rebok. Skien 629,2 DE 2270 Bibl 1981 Opplysninger om personer pσ et bilde av arbeidsstokken pσ Borgestad fabrikker trolig Gjerpen Bilde innf rt som B Opplysningene gitt av Arne Kittilsen, Kollenvn, 2 Borgestad f. 1896, b) Opplysninger pσ et bilde av arbeidsstokken pσ Menstadsaga, Gjerpen. Bildet og oplysniger gitt av samme. Bildet f rt inn som B 4786 Hd 2270 c. Opplysninger om personer pσ et bilde 660av DEarbeidsstokken pσ Borgestadholmen sag ("Holmensaga"). B 2271 Bibl 1981 Cappelen, Gudrun, fru, Skien. Gave fra 1981 Rasjoneringskort fra f rste og andre verdenskrig. 1 pakke Skien 769,57 DE 2272 Bibl 1981 En samling papirer som har ligget pσ museet: Almueskolekomissionen i Skien , Koekoppe-Indpodnings- Skien Attester, 1824, 1827, Takkeb nn til opplesn. i kirkene i anledn. H.K.H. Kronprinsessen har f dt en prins Tale ved Hans Majestets σpning av stortinget Forordning ang. i hvad alder ungd. maa antages til Confirmation osv En samling papirer om sogneprest Andreas Har ligget Hauge, pσ museet. Skien. Sirkulµre til samtlige presteskap 80 DE i Akershus stift anledn. krigsutbr Branntakster Lie 2273 Bibl 1981 Har ligget uinnf rt pσ museet Attester: Koekoppe-Indpodnings-Attester 1824, 1827,1840 Skien 636 DE 2277 Bibl 1981 Har ligget pσ museet Samling papirer etter sogneprest Andreas Hauge, Skien. Kopulasjonsattester, sirkulµre m.v. 262 DE 2277.A Bibl 1981 Hauge, A., sogneprest Skien. Etter Samling papirer. Kopulasjonsattester, sirkulµrer m.v. Skien 262 DE 2282 Bibl 1981 Lilleklosteret i Grσten. Har tilh rt ingeni r Haarbye Kart over sydlige Norge. Udarbeidet i 4 blade ved Oberst Per Nissen... Christiania : Rulles opp pσ to trestokker. Skien Ogsσ innf rt som BM 1981: DE 2283 Bibl 1981 Kittilsen, Arne Kollenvn. 2, Borgestad. Gitt av 1981 Avisutklipp. Fotostat. "Da briggen Gjendin av Borgestad seilte pσ Mexico til Porsgrunn" (1895). Vedr. BM :104, Maliri av Gjendin. Porsgrunn 387 DE 2284 Bibl 1981 Kittilsen, Arne Kollenvn. 2, Borgestad. Gitt av 1981 Avisartikkel om Gunnar Hansen, Meen, Gjerpen og viden om Titanias forlis Gjerpen 920 DE 2285 Bibl 1981 Nedskrevet i 1981 av Tor K. Gardσsen. Opplysninger fra Catharina Backer Christensen, Gamle Bratsberg, Skien, f om S ndre Frogner i hennes bestefar Andreas Chatarinus Backers tid ) Skien Et album med fotografier 948,28 fra Frogner DE tilh rer C.B.C. Er kopiert av Riksantikvaren Bibl 1981 Kittilsen, Arne Kollenvn. 2, Borgestad. Lσnt av 1981 Avisutklipp (fotostatkopi). Samtale med skipsf rer Ludvig J. Larsen, Porsgrunn. Bl.a. om "Albion" og "Nordstjernen" Porsgrunn 387 DE 2287 Bibl 1981 Klosterskogen vidreg. skole. Gave fra 1981 Papirer vedr. Skiens S ndagsskole, Skiens tegneskole, Skien off. tegneskole Skien Har tilh rt Skiens tekniske aftenskole 741 DE 2288 Bibl 1981 Klosterskogen vidreg. skole. Gave fra 1981 Plansjer, mapper, elevtegninger m.m. som har tilh rt Skiens tekniske aftenskole. Skien Nµrmere opplysninger se hovedprotokoll. 370 DE 2289 Bibl 1981 Klosterskogen videreg. skole. Gave fra Diverse mapper (tyske) med arkitektur, m belkunst, innredning, dekorasjonsmaling, ornament m.m. Skien Dette gjelder Hd DE 2474 Bibl 1981 Jacobsen, Lovey, Arentzgt. 23 (tidl. Schweigaardsgt. 1) Gave fra Almanakker for σrene inneholdende regnskaper og notater. Etter giverens farfar lensmann i Solum Isak Jacobsen (Elgtvedt) f Skien 529 DE 2475 Bibl 1981 Hansen, Martin Haugσsvn. 41, Skien. Kopier avskrevet av M. H Kopier av branntakster for Snipetorpgt. 33, Skien, 1827, 1836, Skien 368 DE 2476 Bibl 1981 Kjµr, Amund H gli, Torsgt. 3. Gave Hσndverket i hverdagen. Kσseri skrevet av Amund H gli Kjµr, boktrykker, Torsgt. 3, Skien Skien 690 DE 2477 Bibl 386 Museets venners medlemsm te h sten Foredrag av Harald Lorentzen, Nesoddbσtene, Oslo om dampskipene som gikk pσ Telemarksvannene. Foredrag holdt pσ Kopier etter kopi utlσnt H. Lorentzen - Kjell Strand Skien Jens Kjµr, Bibl Skien Bibl 1982 Hansen, Martin Haugsσsveien 41, Skien. Utlσnt av Kopi av artikkel "I robσt over Atlanterhavet". Et 75-σrsminne ved Harald Hansen 1971." Skien 387 DE 2479 Bibl 1982 Fra Tor Gardσsen, Skien 1981 Kildestoff og ubrukte manuskripter til boken "Bymilj er fra i gσr til i dag. Noen trekk fra utviklingen i Skien og Porsgrunn etter 1945 av Tor Gardσsen, m.m. Skien 948, Bibl 1982 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju og avskrift ved Intervju med snekker (handverker)/formann Thorleif H gli ved Fylkesmuseet for Telemark og Grenland f. 1920, om t mrer og snekkerhandverk. H gli er f dt og oppvokst i Luksefjell. Skien Intervjuet bestσr av lydbσndkasett 920 DEog maskinskrevet utskrift av dette. Kopi av inter 2481 Bibl 1982 Skiens oppmσlingsvesen v/oppmσlingssjef Thor R dset. Gave fra 1982 L ypekart for Luksefjell - Sauheradfjella Utgitt i Skien 1981 Skien Kartet er ogsσ innf rt som BM :1075 DE 2482 Bibl 1982 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju og avskrift ved Intervju med snekker og t mmermann Anders Oterkiil, Haslundsv. 9, Klyve. Om t mmermannshσndverk og husbygging m.m. 2 lydbσndkasetter med utskrift pσ maskin. Solum Kopi av intervjuet er sendt Norsk 690 DE Etnologisk Gransking, Bygd y, Oslo, 5/3.82, Kop 2483 Bibl 1982 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved 27/ , Utskrift 15/ Intervju med kaptein John Staaland, vregt. 16, Skien, f. 1894, om skipstrafikken pσ Telemarksvanna. Utskrift pσ maskin etter notater. 2 ex. Telemarkskanalen 386 DE 2484 Bibl 1982 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved 25/ Utskrift 15/ Intervju med lµrer Johannes Steinsrud, Gvarv og tidl. dekksmann Olav Gregersen, Gvarv, om sakipstrafikken pσ Telemarksvanna og om forholda pσ Gvarv f r. Utskrift pσ maskin etter notater. 2 ex. Telemarkskanalen 386 DE 2485 Bibl 1982 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved 3/ Utskrift 17/ Intervju med Ottar Krogstad, Solumsgt. 27, Skien, f Om skipstrafikken pσ Telemarksvanna. Krogstad var postekspedit r pσ Telemarksbσtene Utskrift pσ maskin etter notater. Telemarkskanalen 386 DE 2486 Bibl 1982 Jacobsen, Lovey Arentzgt. 23, Skien. Gave fra 1982 Plakat pσ papir. "Et fritt folk i et fritt land. Stem H ire". Motiv: Mann og piker. Gul/blσ farge. Skien Ogsσ innf rt som BM 1982: DE 2486.A Bibl 1982 Jacobsen, Lovey Skien. Gave fra Plakat: Et fritt folk i et fritt land - stem H ire. Gul og blσ farge. Skien Ogsσ f rt som BM.1982: DE 2487 Bibl 1982 Har ligget pσ museet, uinnf rt. "1844. Tabel over Posternes Ankomst til og Afgang fra Skien, i den tid af Aaret da Dampfarten ikke finder Sted." Trykt pσ papir oppklebet pσ papp. Skien 383 DE 2488 Bibl 1982 Kopi etter artikkel lσnt av Martin Hansen, Haugsσsvn. 41, Skien 1981 I robσt over Atlanterhavet. Et 75 σrs minne ved Harald Hansen ,4 DE 2488.A Bibl Tufte, Chr. A. Materiale Sveene 8, fra "Det foss. Franske Innkommet Grubecompagnie fra i Bamble", degaardens Verk; Contrabog, Reglement Skienangaaende Arbeidsordninger, Ordensregler, m.m. katalog over Diverse Apparater. Kj rerapport Vedk. Stalden 11/9-83. L nningslister DE 2499 Bibl 1982 Tufte, Chr. A. Sveene 8, foss. Innkommet fra 1982 Hσndverksborgerbrev for murmester Sverre Sigurdsen, Skien datert 1912 Skien Har ligget i Sigurdsens hjem, 690 Baggersgt. DE 8, Skien. Se ogsσ Hd Bibl 1982 Gardσsen, Tor K. Fylkesmuseet. Opptak 30/ ved og utskrevet ved samme. Lydbσndintervju med br dr. Jens og Amund H gli Kjµr, Torsgt. 3,Skien om forholdene pσ Skotfoss i deres oppvekst og om forholdene ombord pσ de gamle Telemarksbσtene. Skien Jens Kjµr f. 1907, Amund 948,28 H gli Kjµr DE f Begge boktrykkere 2501 Bibl 1982 Klosterskogen videreg. skole. Gave fra 5/ Reglement og Ordensregler for Skiens tekniske Aftenskole, Skien eks, Skien 620 DE 2502 Bibl 1982 Tufte, Chr. A. Sveene 8, foss. Gave 5/ Program ved "Odd"s Skiklubs Skirend, 15de og 16de Februar 1906, 14de og 15de Februar 1903, 13de og 14de Februar 1904 Skien 796 DE 2505 Bibl 1982 Har ligget uregistrert pσ museet 5/ Meny, mrk. Aktieselskabet Union...Fabrikker, Skien Skien 641,5 DE 2506 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet. 5/ ystein Vesaas, pennetegninger, blyanttegninger og akvareller Skien 741 DE 2533 Bibl 1982 Skilbred, Henry, Skotfoss. Gave fra 1982 Noter til Skiensvalsen og Brekkeparkvalsen. Musikk og tekst ved Henry Skilbred Skien 780 DE 2534 Bibl 1982 Klosterskogen vg. skole v/kai K hler. Gave fra 1982 Kσseri om Grenland Yrkesskoles (nσ Klosterskogen vg. skole) drift og utvikling i σrene , av Karl E. Kittilsen. Holdt ved skolens 150-σrsjubileumsfest 26/ Fotokopi, Rektors tale ved 150-σrsjubileet Fotokopi. Skien 370 DE 2535 Bibl 1982 Klosterskogen videregσende skole v/ Kai K hler. Fra Rektors tale ved σrs jubileet ved Klostersk. vid. skole Fotokopi. Skien. 370 DE 2536 Bibl 1982 Rangflet, Else iann Lerkevn. 1, Skien. Gave fra Etter iann ved Skien latinskole Ordensdiplom. Skiens skoles gymnasialsamfund 27, des Skien 370 DE 2537 Bibl 1982 Vµrgebok for Karen Ellefsdtr. datert 1861 Skien 920 DE 2538 Bibl 1982 Skilbred, Henry, Skotfoss. Gave fra 1982 Tekster til sanger av Henry Skilbred, Skotfoss: "Skotfossgutter", "Sangen om Norge", "Den jenta jeg engang skal eie". Skien Visene er tenkt utgitt som en 780 visesamling. DE 2539 Bibl 1982 Skifjeld, Ivar. Kopiert etter samling tilh rende Fotostatkopi av en del gamle viser fra Grenland. Samlet av lektor Ivar Skifjeld, Brekkeby vg. skole, Skien 1982 Skien 780 DE 2540 Bibl 1982 Hansen, Martin Haugσsvn. 44. Kopiert etter fotokopi tilh "Mandtal Over Bradsberg-Klevens Indvaanere og Beboere i 1784". Fotostatkopi. Skien 929,3 DE 2541 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/ Lydbσnd. Kasett. Intervju med byggm. Alf Johansen, Bj rntvedtgt. 8, Porsgrunn. Intervjuet 1. mars 1982 av Tor K. Gardσsen Fylkesmuseet. Om bygningshσndverk. Det er stilt sp rsmσl fra Ord og Seds sp rreliste nr. 15 og 16. Intervjuet er gjort hjemme hos Johansen.. Porsgrunn Intervjuet er ikke utskrevet. 920 DE 2542 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/ Lydbσndkasett. Intervju med smed og vognmaker Nils Bj rge, Chr. Bj rges karosserifabrikk, Byfogd Pausgt. 5, Skien. Intervju 4/ ved Tor Gardσsen, Fylkesmuseet. N. Bj rge f Skien 920 DE 2543 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/23/ hjemme hos Jobsen. Lydbσndkasett. Intervju med apoteker John Jobsen, P.A. Munchsgt. 33, Skien f Om arbeid i apotek. Skien Intervjuet er ikke utskrevet. Jobsen 615 DEhar vµrt apoteker ved Svaneapoteket i Skien sid 2544 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/ 5/ pσ Gjerpen alders- og sykehjem v/tor K. Gardσsen, Fylkesmuseet Lydbσndkasett. Intervju med gσrdbruker og vegvokter Olav Bauger d, Bauger d Gjerpen Emner: vσronn, hjemmet, kj ring med t mmerslede, stedsnavn pσ Bauger d, stedsnavn langs Siljanvegen. 2 kasetter. Skien Ikke utskrevet 631 DE 2545 Bibl 1982 Gardσsen, Tor. Kopi av utklipp tilh. Avisutklipp. Fotostatkopi. Kjell Holte av Olav Nordb. Udatert. Skien 920 DE 2546 Bibl notisb ker. Inneholdende opplysninger om bygninger, herunder museets. Etter ark. Halldor B rve Porsgrunn? Fylkesmuseet Ligget uinnf rt i negativskap 720 i bokmagasinets DE rom 1 museet Bibl 1982 Mostue, Kate Torm. Knudsensgt. 2,Skien. Gave fra Etter Ole Damm Jensen, Torm. Knudsensgt. Program for Skien. festm tet i Skien Rσdhus l rdag 15. mars I anledn. Skiens 600-σrsjubileum. Invitasjonskort i samme anl. Skien 948,28 DE 2548 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet, trolig innkommet ved gartner Trygve Nµss. "Landsutstillingen i Skien" Adgangstegn, i gr nn shirting til σpningsfesten Skien 630 DE 2549 Bibl 1982 Kittilsen, Karl. Ga Klosterskogen vg. skole. rsberetn , Skien 370 DE 2550 Bibl 1982 Trykkerud, Torleif Mµlagt. 25, Skien. Gitt av 1982 Fotostatkopi av "Filing Declaration" for Tollef Olsen (Hjukse) datert Tollef Olsson Hjukse f. 14/ , gift med Gunhild Larsdotter Haugen, f. 10/ Gift 30/ T.O.H. tok siden navnet Trykkerud. Bodde pσ Trykkerud i Sauherad 304,809 DE 2551 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet En samling rasjoneringskort, 1 album, Kortspill (Gammel jomfru) Skien 769,57 DE 2554 Bibl 1982 Hansen, Martin Haugσsvn. 44. Kopiert etter fotokopi tilh Sang til "Nordsj dampskibet". Fra Correspondenten nr. 43, L verdagen den 29de mai Skrevet til stabelavl pningen av "St Olaf" (Statsraad Stang)? av Simon Olaus Wolff. Telemarkskanalen 780 DE 2555 Bibl 1982 Hansen, Martin Haugσsvn. 44. Kopiert etter bok som Martin Hansen har lσnt Grundbog for Lars Nielsen med Amalie Hirschholm, Kleiva Skien, Innrulleringsbrev for Niels Larsen Blegebakken, Datert Skien 333,3 DE 2557 Bibl 1982 Rangflet, Else iann Lerkevn. 1, Skien. Gave fra Etter iann ved Skien latinskole Kj pekontrakter, branntakster m.m.. vedr. en del eiendommer i Skien: Gulsetkσsa, Teglverket (pσ Bakken) eiendom pσ Bakken m.m. Skien 333,3 DE 2558 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet 1982 Fotostatkopier av avisartikler: Fra Ibsens barndom... Skien 920 DE 2559 Bibl 1982 Gitt til museet 1982 Plakat fra Munch-museet med bilde av "Syk Pike" Oslo 760 DE 2560 Bibl 1982 Gitt til museet Plakat for Sommarustillinga i Seljord Seljord 760 DE 2561 Bibl 1982 Vesaas, ystein. Innkommet sammen med vrig materiale av ysteinvesaas Tegninger av ystein Vesaas. Vinje 741 DE 2567 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet 1982 Plakater Tarjei Vesaas: "Isslottet" og "Fuglane" 1964 Vinje 760 DE 2569 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/20/3-1982, hjemme hos Molteberg 4 lydbσndkasetter. Intervju med Kjell Molteberg, Michel Blichsgt. 12, Skien om oppveksten pσ Skotfoss i 1930-σra Solum Kopi av kasettene arkivert 948,28 i Norsk DEtnologisk Gransking, Bygd nesvn. 37, Oslo 2, I 2570 Bibl 1982 Jacobsen, Lovey Arentzgt. 23, Skien. Gave 1982 "Koekoppe-Indpodningsattest" for Ole Andersen datert 1826, b) do. for Marianne Halvorsdatter Ballestad datert c) F dselsattest for samme. Skien 614,4 DE 2571 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/ 20/ lydbσndkasetter. Intervju med Leif K. Brynhildsen, Rising terr. 77, Skien Skien Ikke utskrevet. Kopi av kasettene 920 DE arkivert i Norsk Etnologisk Gransking, Bygd ynes 2572 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/ Lydbσndkasett. Intervju med sluseformann Nils Toreskσs. Ulefoss f Skien Utskrevet etter notater og lydbσnd 920 DE 2573 Bibl 1982 NRK Telemark Lydbσndopptak pσ samme kasett som Hd To kσseri av Hedvig L venskiold Armanni. Sendt i Telemarkssendinga april Om livet pσ Fossum ca Kσseriene er deler av en serie pσ 6 som skal utgis i bokform pσ Oluf Rasmussens forlag, Skien. Se ogsσ Varden 29/ Skien 920 DE 2574 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Intervju v/ 28/ Intervju med fris r Hermann Timm og fris r Per A. Larsen, begge Skien Skien Utskrift etter notater 920 DE 2575 Bibl 1982 Har ligget pσ museet Gamle plakater for Fylkesmuseet og Brekkeparken Skien 760 DE 2576 Bibl 1982 Syversen, Karen Marie Ilenvn. 3, B le. Etter J rgen J. Ballestad, Ballestad 65/3 Gjerpen. Gave 3 b ker fra datteren med gσrdsregskaper 1982 etter J rgen J. Ballestad, 65/3 i Gjerpen, fra Opplysninger om fiske og fiskeplasser i Meensvann. Slektshist. opplysn. om J rgen J. Ballestads slekt, samt andre slekter i Gjerpen+ noe annet fra Gjerpen, to pakker. Bent Eikσs, hans ettrkommere og deres slekter v/andreas Ballestad Skienl-ll. Manuskript: Gjerpen Bygds historie. Berggrunn, 631 DE jord og landskap. Stensilert. Matrikkel for Gjerpen. ret 2582 Bibl 1982 Hansen, Martin Haugσsvn. 44. Kopiert etter fotokopi tilh "Kirkeruinen pσ Capitellberget ved Skien". Skien 726 DE 2583 Bibl 1982 Bj rnstad, Arnfinn Postverket, 3 postdistr. Storgt. 281, Larvik. Gave fra 1982 Bandak postekspedisjon. Et m te med svunne tider. Manuskript av Arnfinn Bj rnstad Telemarkskanalen 380,3 DE 2584 Bibl 1982 Bunadsnemnda i Aust-Telemark m. fl. Gave fra arrang rene. Plakat:"Frσ rosesaum til kj peband. Trekk frσ utviklinga av folkedraktene i Aust-Telemark". Utstilling pσ Heddal bygdetun juni eks. Heddal 760 DE 2585 Bibl 1982 Utskrift etter notater av Tor Gardσsen. Notater. Opplysninger om Seljordshei.Gitt av Halvor J. Sandsdalen, Seljord under ekskursjon pσ Seljordshei med Solum Historielag 6/ Seljord 948,28 DE 2586 Bibl 1982 Jobsen, apoteker Skien Apotek. Gave fra 1982 Oversettelse til Den norske Farmcop ll editio attera 1870 af S. Hanssen Skien Etter spoteker Sivert Hartvig 615 Hanssen, DE bl. a. apoteker pσ Gvarv Bibl 1982 Ording, Thorolf L. Hesselberggt.23, Skien. Gitt v/anbj rg og Paal Brunsvig, Marstrandervn. 16, Landsutstillingen Oslo i Skien Adgangstegn. Medlemskort i Den Norske Turistforening, Kunstforening m.m. for Fredrik Ording m.fl. "Regnskapsbog for Boye Liung, Skien. Vedr. menigheten. Skien 630 DE 2588 Bibl 1982 Brunsvig, Anbj rg og Paal, Oslo. Gitt ved Billetter til "Skiens Varmestue for Havnearbeidere og Lµsevµrelse for Sj mend". Matbilletter. Skien 387 DE 2589 Bibl 1982 Brunsvig, Anbj rg og Paal, Oslo. Gitt ved Regnskapsbog for Boye Lieung, Skien. Vedr. menigheten. Skien 250 DE 2590 Bibl 1982 H gli, Georg, kj pm., Grinivn. 1-3, Skien. Gave fra En samling glansbilder Gjerpen 760 DE 2591 Bibl 1982 Hansa Bryggeri, Bergen v/reklamesjef Grimseth, Gave fra Plakat, innrammet i gylt ramme med plexiglass."bergen Hansa Bryggeri, Bergen Motiv skal vaµre den franske sagnkongen Gambrinus som skal ha oppfunnet lbryggerkunsten, samt andre motiv. Bergen Hd 2591 b og c uinnrammede 760plakater. DE Hd 2592 samme plakat bare i mindre form 2592 Bibl 1982 Hansa Bryggeri i Ber Plakat (Samme som Hd 2591) Hansa bryggeri, Bergen. Bergen Oppbevart blant innrammete 663,3 bilder. DE 2593 Bibl 1982 Har ligget pσ museet, men har ikke vµrt innf rt. Ogsσ merket Christie B "Skiens Museums Stenredskaber fra Solum, ordnet efter Katalogen". Mappe med akvarelltegninger. Skien 750 DE 2594 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet 1982 Katalog. Akvarelltegninger av arkeologiske funngjenstander, bl.a. fra Bj rntvedt og Vindalen i Solum. Skien Har og nr. Christie 142, 750 DE 2595 Bibl 1982 Originalprotokollen oppbevaresved Norsk Farmasihistorisk Museum, Norsk Folkemuseum, Bygd y. Visitasjonsprotokoll Innsendt 1982for Skiens apotek (fotostatkopi) /1973, Skien Fotostatkopi av protokollen 615 tatt pσ DENorsk Folkemuseum Bibl 1982 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju og utskrift v/ 1982 Intervju med bonde Olav Berdal, Ytre Vinje 1. Om gammelt arbeidsliv m.m. 2. N.E.G`s sp rreliste nr. 9, om Lauving. 3. N.E.G.`s sp rreliste nr. 12 om gamal engkultur. 4 lydbσndkasetter + utskrifter pσ maskin. Skien Kopi av utskriften er i Norsk 630 Etnologiske DE Granskings Arkiv, Bygd y 2, Oslo 2596.A Bibl 1982 Eriksson, Fridtjof Skien. Gave fra i 1962 Eksamensbetyg 1860, Johannes Eriksson for koral, orgel, sang m.m. Skara 14. juni 1860 undert. Joh. Aug. Manken. Lakkstempel. Skien 370 DE 2597 Bibl 1982 Eide, Trond Porsgrunn. Ved 1982 Oppskrift pσ blanding for behandling av treverk i bσtskrog. Etter bσtbygger Otto Aanesen, Krabber dstrand, Bamble, Bamble 623,8 DE 2598 Bibl 1982 Har ligget pσ museet, 1982 En samling gamle underholdningsplakater fra Brekkeparken. Skien 760 DE 2599 Bibl 1982 Innkommet gjennom Rikard Berge. Har ligget uinnf rt pσ museet en tid "Gamle antegelser til om norske kunstd Historie Norge Etter professor i kunsthistorie 709 Lorentz DE Dietrichson Bibl 1982 Har ligget pσ museet Portotakster for postforsendelser til Ind - og Udland... fra 1. juli ark b. fra ,3 DE 2601 Bibl 1982 Berge, Rikard, konservator eller Johanna Bugge Berge. Etter Plan for opphenging av slektsportretter av familien Cappelen, trolig i Cappelenrommet i Nordfl yen pσ Brekke. Fylkesmuseet 69 DE 2602 Bibl 1982 Har ligget pσ museet "Grundtegning av hele Jordkloden med kort beskrivelse over dens Lande, af Anton Frantz Just...Viborg 1803" 912 DE 2603 Bibl 1982 Hagerup-Knutson, fylkesfullmektig Skien. Har tilh rt 1982 "Aksjebrev i Aksjeselskapet Odd`s Stadion" kr. 100 Skien 796 DE 2604 Bibl 1982 Telemarkkanalens Venner. Fotoskatkopi trykket opp av TKV 1982 for salg. Utsalgspris kr. 2,-. "Sommer-Rute De forenede Damp- skipsselskabers Skibe fra Thelemarkes- vandene." Fotostatkopi fra "Varden" 1894 Skien 386 DE 2605 Bibl 1982 Gardσsen, Tor K. konservator Forfattet av "Falkum-omrσdet i Skien. Befaring med Riksantikvaren 1981". Registrering av bygninger med opplysninger om arkitekt, byggeσr m.m. Opplysninger om arkitekt Heinrich Karsten. Skien 948,28 DE 2606 Bibl 1982 Gardσsen, Tor K. konservator. Innsamlet av 1981/82 Notater vedr. arkitekt Heinrich Karsten ( ) Brukt som bakgrunnsstoff til artikkel om Karsten i Telemark Historie- lags σrsskrift 1982 av Tor K. Gardσsen.Inneholder intervju med bygg- mester Ole Kikut, fru Hanna Fjeld Engebrethsen, notater fra Karstens arkiv m.m. Skien 920 DE 2607 Bibl 1982 Hefte, Bj rn Lagmannsgt. 10, Porsgrunn. Gave fra Har ligget i huset som har tilh rt Ellef og Halvor Hσndskreven Lie, eiere/bestyrere navigasjonsbok. d r-og Engelsk vindusfabrikken tekst. Statusbok "Norkyn", for Aktieselskapet Porsgrunn. Innkommet "Nordkyn" til Porsgrunn, museet gjennom (D r- og Chr. vindusfabrikken), A. Tufte, Sveene Regnskapsbok 8 foss, Skien for etter D r- og annonse Vindusfabrikken i Varden 9/ Norkyn, Porsgrunn, 1920, Kopibok for D r- og Vindusfabrikken Norkyn, Regnskapsjourna og regnskapsbok for D r-og Vindusfabrikken Porsgrunn Norkyn, Porsgrunn Om d r-og vindusfabrikken Norkyn 387 DEse Coll A.L. Skiensfjordens Industri 2.den hove 2608 Bibl 1982 Hefte, Bj rn Skien. Gave fra Regnskapsb ker, kopibok, statusbok fra D r- og Vindusfabrikken Norkyn i Porsgrunn i tidsrommet Porsgrunn Dette gjelder Hd DE

9 2613 Bibl 1982 Kj pt til museet 1977 kr. 29,70. Brukt til σ merke opp ruter for fedrifter over Hadangervidda til jord- Kart, bruksutstilling Cappelen Norge, pσ museet Bil og turistkart : Blad 1-2. Merket av drifteruter Norge 912 DE 2614 Bibl 1982 Lorentzens, Harald. manuskript. Fotostatkopiert 1982 Harald Lorentzen. Nesoddbσtene,Olso: Manuskript om bσtene som gikk i fart pσ Telemarksvannene, Maskinskrevet. Telemarkskanalen Manuskriptet er tenkt benyttet 386til DE bokmanus.(schipsted forlag Oslo) Lorentzen har i 2615 Bibl 1982 Tufte, Chr. A. Sveene 8, foss, Skien. Innkommet ved. Funnet pσ s ppelfyllinga i Kj rbekkdalen, Oppskriftbok i veving. Utenpσ skrevet:ebeneger (?) industriskole , Anna Andersen, Lyng r" Skien 746,1 DE 2616 Bibl 1982 Nilssen, Lyder Tanche. Gave fra 1982 Lyder Tanche Nilssen: "A/S Erik St. Nilssen: Tale pσ 80 σrsfesten ". Katalog over forlaget Erik St. Nilssens Forlags b ker + div. annet verdr. forretningen. Skien 680 DE 2617 Bibl 1982 Lorentzen, Harald, Kl vervn. 1, 1450 Nesoddtangen Skiensfµrd i anledning af Landsudstillingens Aabning" Fotostatkopi fra Skilling~Magazin nr Skien Se og B DE 2618 Bibl 1982 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju og nedskrift ved i 1982 Intervju med Olav Kjellemyr, Krabber dvn. 7, Stathelle. Om bygningshandverk og husbygging. Intervju ved Tor Gardσsen og Gunnar Lier Olsen, Konvallvn. 1, Stathelle Skien 690 DE 2619 Bibl 1982 Grenland Junior Cham Kart over "Telemarkskanalene". Utgitt av Grenlans Junior Chamber ca Tekst om kanalen og noen av bσtene. Skien 912 DE 2620 Bibl 1982 Coward, Unni, Sam Eydesgt. 59, Rjukan. Gave fra. Etter giverens foreldre, jernvarehandler Janes "Th. Coward Finne "Fotografisk og frue Sophie, Forretn...Prisliste", f. Poulson, 1982 Norges Jernvareh. Forb. vitterliggj r at "Rjukan Jernvarefor. er opptatt som medlem i 1916" + diplom fra Tinn jeger-og fiskerforening. Reklamer og annonser for Rjukan Jernv.forr. tegnet av fru Sophie Coward f. Poulson, Bakstykke for kalender tegnet av samme, Klistrebok Tinn for Unni Coward, Reklame Susanna Kj sterud 680babymagasin, DE Oslo 2626 Bibl 1982 Ording, Thorolfs hus, Hesselberggt. 23, Skien. Fra 1982 Fra firma J.S. Ording, Skien: 100 σrsjubileet 1952, Sang fra personalet. Sang til firmaet. Skien 780 DE 2627 Bibl 1982 Ording, Thorolfs hus, Hesselberggt. 23, Skien. Fra 1982 Diverse vedr. σpningen av banestrekningen Kongsberg-Hjukseb og Bratsbergbanen 9, februar 1920: Meny, innbydelse til gross. Fr. Ording, program m.v. Skien 385 DE 2628 Bibl 1982 Coward, Unni, Sam Eydesgt. 59, Rjukan. Gave fra. Etter giverens foreldre, jernvarehandler Janes Bygningstegning. Coward og frue Plan Sophie, 2. etasje, f. Poulson, alternativ 1982 I for kj pm. Coward. Stemplet "Lowzov & Berg, Skien" (Arkitekter). Liniµr mσle- stokk Skien 725 DE 2629 Bibl 1982 B e, Arne Duestien, Skien. Gave fra 1982 Rasjoneringskort. Melkebok. For Kari Treider. Skien 769, Bibl 1982 Hansen, Sivert Hartvig. apoteker Notodden apotek, Gvarv apotek m.fl. Etter Se "Norges Apotek Hσndskreven og deres innehavere". bok med oppskrifter Gave fra pσ apoteker medisiner, John Boken Jobsen er og alfabetisk frue Margit inndelt Jobsen, P.A. Munchsgt. 33 Skien 1982 Skien 615 DE 2631 Bibl 1982 Dahlback, Siri Solσsen 25, Krσker y. Gave fra 1982 Diverse skrifter etter ark. Wilhelm Swensen: Originalmanuskript og tegninger til artikkelen "Skriften pσ ruten" i Kulturperler fra Grenland i 1954, Tegninger av hus. eksteri rerog interi rer, kj kkentavler m.m. fra Stathelle og Brevik, Brev til ark. W. Swensen fra ing. Nicolay W. Coch, Oslo, vedr. veggmalerier i Coche- gσrden Telemark (Rσdhusgσrden i Brevik). Sammen Kopi av med brev manuskriptene fra ark. Swensen 80er DE innkommet til Einar stvedt, 4 bilder (pos. Skien kopier) vedr. avmerking Ulefoss av etter Ma 2635 Bibl 1982 Ording, Thorolfs hus, Hesselberggt. 23, Skien. Fra Gitt av Anbj rg og Paal Brunsvig, Oslo, "Diplom 1982som Erindring fra Jubileumsutstillingen i Porsgrund 1907 er tilkjendt herr Kj bmand Fredrik Ording som prisdommer" Skien 920 DE 2636 Bibl 1982 Dahlback, Siri Solσsen 25, Krσker y. Gave fra ark. Wilhelm Swensens datter. Tegninger, artikler m.m etter ark. Wilhelm Swensen: "Rafnes i Bamble" i Porsgrunn Dagblads julenr. 1949, med originaltegninger, 3 fotos fra Herre, Mappe mrk, "Herre fabrikker", Admiralgσrden i Porsgrunn tegninger fra 15/6-25, Boligtyper for Norsk Hydro, Tegninger av Frogneralleen, Skien, Artikkel om Porsgrunn Bamble prestegσrd + korrespondanse, Se og Tegninger "Kulturbilder av prestegσrder fra Grenland 948,28 m.a. DE og Telemark. Porsgrunn, Festskrift Tergninger, til Wiljhelm brev, foro Swensen vedr. Gvaa, Os 2637 Bibl 1982 Dahlback, Siri, Solσsen, 25, Krσker y. Ark. W. Swensens datter. Gave fra Fotos 3 stk. fra Herre i mappe. Mappen merket "Herre Fabrikker" Fotos R. Nyblin, Skien Skien 670 DE 2640 Bibl 1982 Dahlback, Siri, Solσsen, 25, Krσker y. Ark. W. Swensens datter. Gave fra Tegninger av Frogneralleen, Skien Skien 712 DE 2652 Bibl 1982 Dahlback, Siri, Solσsen, 25, Krσker y. Ark. W. Swensens datter. Gave fra Tegninger til hus for konsul Georg Aubert pσ Bσnehaugen/Lagmannsh gda, Skien Skien 728 DE 2652.A Bibl 1982 Dahlback, Siri, Krσker y Noter "Skiensfjordens Bygningshistorie". Vedr. Litteratur henvisninger Skien Hd DE 2657 Bibl 1982 Dahlback, Siri, Solσsen, 25, Krσker y. Ark. W. Swensens datter. Gave fra Diverse korrespondanse, tegninger, restaureringsforslag, Gjerpen prestegσrd Skien 726,9 DE 2663 Bibl 1982 Livland, Hσkon Grensegt. 34, Skien. Gave 1982 Plakat, trykt sendt fra Lensmanden i Flesberg 21/ til Hellek Livland, Lyngdal Numedal. De verste linjene av plakaten lyder: "Advarsel, ekshaustgassen er meget giftig og har drept mange, osv."socialdept. Skien Plakaten er innrammet i brun 760 ramme DE 2664 Bibl 1982 Kopi av opplysninger pσ tilsvarende bilde i Museumsforbundets sekretariat i Oslo Opplysninger til bilde B 5988: Museumsforbundets landsm te i Skien 14/ opplysninger om personer pσ bildeetter opplysninger i Museumsforbundet. Fylkesmuseet 69 DE 2665 Bibl 1982 Andreassen, Augon, disp. Skien. Gave fra. Innkommet til museet i Halvor Landsverks styrertid. "Bekjendtgj relse". Ikke tidligere innf rt Vedr. Ole Pedersen H ilands r mming fra Akershus, datert 20. sept Skien Ole H iland s etterlysning stammer 920 DEantakelig fra Hovin og har vel der vµrt tilstilet e 2666 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet "Statut for die k nglichen Museen", Hσndskrevet avskrift. Tyskland 69 DE 2667 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet "Reglement for Brandvµsenets Ordning i Ladesatedet Stathelle". Udatert. Stathelle 363,3 DE 2668 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet "Sang for 17 de Mai Skien 1864". Trygt i P,H, Feilbergs Officin. Skien Ogsσ innf rt som BM : DE 2669 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet "Ved Hr. Skibsreder Hans Nicolai rns og hans elskelige Hustru Abigael Wulfsberg Pharos S lvbryllup den 6te December 1847". Skien 920 DE 2670 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet "Folkesange Afsungne 17de Mai 1845" Skien 780 DE 2671 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet "Program for venstre ved kommunevalget i Gjerpen 1845", 3 ekspl. + do. for h yre og arbeiderpartiet. Skien 324,2 DE 2672 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet Div. rasjoneringskort for Rikard Berge og Johanna Bugge Berge Gjerpen 769,57 DE 2673 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet Korrespondanse mellom Norges Jubilµumsutstilling i Kristiania 1914 og tollbetjent Ole Halvorsen, Ris r, Bσtbygger Chr. Knudsen, Moen, Skibsbygger Erik Lindst l m.m. Skien 920 DE 2674 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet Pris-Courant over verschillincee Hautwaren bij Alberth Blehr," (Stathelle) Stathelle 680 DE 2675 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet Hσndskrevet bok med bl.a. "H raks Oder", oversikt over verdensbilde (?) etc. 90 DE 2676 Bibl 1982 Opptak i museets foredragsal ved Tor Gardσsen Lydbσndopptak pσ kasett. Gudrun Cappelen forteller om sin bestefar statsminister Gunnar Knudsen pσ Borgestad. Opptak pσ Museets Venners medlemsm te 4/ Gjerpen 920 DE 2677 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet "Reglement for Navigations - Examen". Hσndskrevet. Sannsynlig fra slutten av 1800-σrene. Reglementet er pσklistret bakpσ lerretet pσ et 623, talls DE oljemaleri. (B 6218) 2678 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave En fra samling Anbj rg arkivalia og Paal vedr. Brunsvig, anlegget Nordstrandsveien, av Bratsbergbanen, Oslo. samt en del trykksaker om samme. Skien 385 DE 2679 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave "B rs fra i Anbj rg Skien". og Trykt Paal hefte Brunsvig, 6 sider Nordstrandsveien, datert 30/ Oslo. Pσskrift tilstilet "Hr. Formanden i Skiens Kj bmandsforening, Kj pm. Carl Stousland Skien". Vedtekter Sk. b rsfond. Skien 332,6 DE 2680 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave Korrespondanse fra Anbj rg og fra Paal T.L. Brunsvig, Ording til Nordstrandsveien, Petter e og Tiedemands Oslo. tobaksfabrikker vedr. hjemmeavlet tobakk. Datert , Skien 633 DE 2681 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave Aksjeinnbydelse, fra Anbj rg og aksjebrev, Paal Brunsvig, lover Nordstrandsveien, m.m. vedr. "Aktieselskabet Oslo. Gjems Kloster" Skien 660 DE 2682 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave "Landsutstillingen fra Anbj rg og Paal i Skien Brunsvig, 1891" Innbydelse Nordstrandsveien, tilstilet kj pm. Oslo. Fr. Ording. Skien 630 DE 2683 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave Arkivalia fra Anbj rg og trykkvedr. og Paal jernbaneforbindelsen Brunsvig, Nordstrandsveien, Brevik - Oslo. Fredrikshavn Skien 385 DE 2684 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave "B rje fra Anbj rg Lieunghs og Indbo Paal 1893". Brunsvig, Fortegelse Nordstrandsveien, over eiendeler. Oslo. Skien 920 DE 2685 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave "Aktiebrev fra Anbj rg i aktieselskabet og Paal Brunsvig, Skiens Nordstrandsveien, Forenede Tobaksfabriker" Oslo. for "Hr. Grosserer Fr. Ording" datert 1899 Skien 660 DE 2686 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave "Adgangstegn fra Anbj rg og til Landsutstillingen Paal Brunsvig, Nordstrandsveien, i Skien i 1891 for Oslo. fru A. Ording". Skien 630 DE 2687 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave Arkivalia fra Anbj rg fra "Komiteen og Paal Brunsvig, til Omordning Nordstrandsveien, af Expeditionsforholdene Oslo. i Skien. (vedr. godsekspedisjonen) Skien 380 DE 2688 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave "Hos fra undertegnede Anbj rg og Paal faaes: Brunsvig, Faye, Nordstrandsveien, A. Norges Historie...", Oslo.Skien. Fortegnelse Gave over fra b ker Anbj rg og og "Gikt Paal - eller Brunsvig, Rheumatismus..." Nordstrandsveien, Oslo. 18 DE 2689 Bibl 1982 Ording, Fr. kj pm. Skien. Etter. Fra kj pm. Thorolf Ordings hus, Hesselberggt. 23. Skien. Gave Regine fra Anbj rg Stockfelth og Paal Ording. Brunsvig, "Dagbog Nordstrandsveien, i Hamburg 12. Mai Oslo Reisebeskrivelse. Tur til Syd-Tyskland, Schweiz, Rhinegnerne". Skrevet etter notater, optegnelse og litt hukommelse. Tyskland 914,3 DE 2690 Bibl 1982 Stousland, Carl, konsul Skien. Etter. Gave fra Hedvig Ibsen Stouslands Stiftelse 28/ Fransk Orden tildelt Carl Stousland "Ordre National De La Legion D" Honneur"- Innrammet. Skien 920 DE 2691 Bibl 1982 Holta, Ingeborg og Sofie, frkn., Fylkesbakken 4, Skien. Opplysningene gitt av Nedskrevet av Tor Opplysninger Gardσsen om og Chr. personer A. Tufte pσ bilde i B 6013b Selskap hos Gorgus Coward d.e. pσ Skotland, Skien Skien 920 DE 2692 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Opptak ved Lydbσndintervju (kasett) med Halvor Holtskog, Valkyriegt. 6, Skien og Leif Karsten Brynhildsen, Rising terr. 77, Skien. Om virksomheter og mennesker i omrσdet Marensro - Lie, Skien, Opptak 19/ ved Tor Gardσsen, Ftlkesmuseet. 2 kasetter. Ikke utskrevet + medskrevet oversikt over hσndverkere i omrσdet, Skien Nedskrevet av Halvor Holtskog 920 DE 2693 Bibl 1982 Varden. Sµrtrykk fra Opptrykk fra "Varden". L rdag 20. mars artikler om Henrik Ibsen og Fanny Riis""dagbok om m te med Ibsen i Roma. Skien 920 DE 2694 Bibl 1982 Telemark distriktsh gskole ved amanuensis ystein Dalland. Gave fra Kart "Husmannsplassar i B i Telemark". 1:30000 med tilleggsopplysninger. Kartet er utarbeidd som del av prosjektet "Landskapsvern i nµrmilj ", Telemark distriktsh gskole 1981/82. 4 eksemplar. B 912 DE 2695 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet. "Statuter for Arbeiderne ved det franske Compagnis Gruber i Bamble". 2 ekspl. Skien 622 DE 2696 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkurranse. Besvarelser Minneoppgaver for eldre skrevet av Borghild Thorseb,79 σr,f. i Skien. Telemark Minneoppgavene skal ikke offentliggj res 920 DE f r Nasjonalforeningen er ferdig med σ ut 2697 Bibl 1982 Nasjonalforeningen 8/ Minneoppgave for eldre, skrevet av Tor Sisjord Oterholtf. 22/ i B. Porsgrunn som DE 2743 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave av Olaf Siljudale f. 20/ i Flatdal Skien Oppgavene skal ikke offentliggj res 920 DE 2745 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave av Gro Ekre f. 15/ i Seljord Skien Oppgavene skal ikke offentligj res 920 DE 2747 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave av Amund H gli Kjµr f pσ Skotfoss Skien Oppgavene skal ikke opffentliggj res 920 DE 2748 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave av Susanne B mark, Skien Skien Oppgavene skal ikke offentliggj res 920 DE 2751 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave av Hj rdis Herlofsen, f. 13/ i Skien Telemark Oppgavene skal ikke offentliggj res 920 DE 2752 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave skrevet av Ragni Hansen f. 8/ i Skien Skien Oppgavene skal ikke offentliggj res 920 DE 2763 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave skrevet av Gudlaug (Gulla) Karsten f. 1/ i S r-afrika, (skriver fra S r-afrika) Skien Oppgavene skal ikke offentliggj res 920 DE 2766 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgav skrevet av O. Myrland Telemark Oppgaven skal ikke offentliggj res 920 DE 2769 Bibl 1982 Nasjonalforeningens minnekonkuranse. Besvarelse Minneoppgave. Oversikt over innleverte oppgaver fra Telemark. Telemark Oppgavene skal ikke offentliggj res 920 DE 2770 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet 1982 "Fortegelse over Forpaktere af Hustomter og Jordstykker under Gims y Kloster". Skien 333,5 DE 2771 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet 1982 En bok med hσndskrevne sp rsmσl og svar Skien 793 DE 2772 Bibl 1982 Telemark arkitektforening. Gave fra Arkitektviser. Diktet av arkitekt Egil Dalen, Chr. Blomsgt. Skien Telemark 780 DE 2773 Bibl 1982 Jacobsen, Lovey Arentzgt. 23 Skien. Gave fra Trykte tilgodelapper (n dpenger) utstedt av forretninger i Skien under annen verdenskrig i mangel av skillemynt. Lappene er pσ 1, 2 og 50 re utstedt av Skiens Aktiebakeri, samt 1 lapp for 1/1 skrukorkflaske utstedt av Vinmonopolet Skien 769,35 DE 2774 Bibl 1982 Jacobsen, Lovey Arentzgt. 23 Skien. Gave fra Norske papirflagg, noen med innfeldt bilde av medlemmer av kongefamilien. Flaggene ble trykket opp ved frigj ringen i Skien 769,5 DE 2776 Bibl 1982 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Intervju og opptak 29/ ved hjemme hos Hovland. Ikke utskrevet. Lydbσndintervju (kasett) med slusevokter Nils Nordskog, Vrangfoss, Nome og tidl. slusevokter Harald Hovland, Lunde (f. 1897), slusevokter ved Bandak-Norsj kanalen fra 1932 til Telemarkskanalen 920 DE 2777 Bibl 1982 Har ligget uinnf rt pσ museet En samling av Henrik Ibsens Ex libris Skien 920 DE 2778 Bibl 1983 Har ligget uinnf rt pσ museet sammen med Ibsen/Stouslandting Brev vedr. konfirmasjon. Underskrevet av presten Stub Skien 268 DE 2779 Bibl 1983 Har ligget uinnf rt pσ museet Notater etter professor Alexander Bugge, bl. a. til "Den norske trelasthandels historie, Skien 1925" Skien 670 DE 2780 Bibl 1983 Larsens butikk ("Sjappa") ved Skotfoss, Skotfoss. Gave fra 1. Skotfoss speidergruppe ved Ivar Dagbok S rensen, med Glaservn. 1 side for 37, hver Skien, kunde Varer. Fra 1960-σrene. Skien 681 DE 2781 Bibl 1983 Klosterskogen videregσende skole. Tidligere Skiens Tekniske Aftenskole. Gave fra "Lehrhefte for den Einzelunterricht an Gewerbe-und Handwerkschulen... Skien 370 DE 2787 Bibl 1983 a):"samlede ved Landmaaler Theodor Pedersen, Fossum, S n af materialskriver tidl. Hammersmed a): "Bemµrkninger Nils Pedersen til f d "Kart 18..., over d d Fossum 1898". Jernvµrk Fotostatkopi i 1793". gave b): fra "Beskrivelse L venskiold til Fossum. "Kart over Fossum Jernvµrk i 1868". Skien 912 DE 2788 Bibl 1983 L venskiold-fossum. Fotostatkopi gave fra 1983 Tegning av Morefjµr Grube. Fotostatkopi av tegning i L venskiold-fossums arkiv, Myren. Aust-Agder 622 DE 2789 Bibl 1983 Skiens Historielags arkiv nr Fotostatkopi av avisutklipp i. Her fotostatkopiert fra fotostatkopi 3 avisutklipp: i Skiens a) "En oppmσlingsvesens St. Hans-aften pσ arkiv. Grσtenmoen for ca. 50 σr siden. Da jeg "tjente kongen", b) "Fra mitt militµrliv pσ Grσtenmoen for ca. 50 σr siden". c) "Fra mitt liv i militµre pσ Grσtenmoen for ca. 50 σr siden". Alle artiklene er skrevet av Paulus Jonassen og trykt i "Varden" juni Skien 355 DE 2790 Bibl 1983 Blom, Anna Helene Fagerborghjemmet, Rosenberggt. 11, Oslo, via Sophie M lbach Thellefsen, Hσndskrevne Bolkesj. Sendt opplysninger museet av om 1983 kong Fredrik den 5te fra "Svend Leopold": "Vore Oldenborgere". Avisutklipp om "Fredrik V""s rytterstatue". Danmark Opplysningene har kommet 920 inn sammen DE med maleri BM1975:14 av Fredrik V. (Se 2791 Bibl 1983 L venskioldselskabet, Gave fra 1983 "L venskiold-selskabet". Informasjonsbrosjyrer og vedtekter for L venskioldselskabet, S nderborg Danmark Danmark 670 DE 2792 Bibl 1983 Hansen, Martin Haugsσsveien 41, Skien. Gave fra b) er skrevet pσ maskin av Martin Hansen. a) 1983 "Program for Skien By"s festligholdelse av 100-σrsdagen for Henrik Ibsens f dsel den 20. mars 1928," b) Sang diktet av Nils Collet Vogt til samme anledning. Skien Kilde ukjent. 920 DE 2793 Bibl 1983 Telemark Teater. Gave fra 1983 Plakat. "Bra mennesker. En Musical. Etter komedien av Oscar Braaten. Telemark Teater." Plakat til stykke oppf rt av Telemark Teater i 1983 Skien 760 DE 2794 Bibl 1983 Tufte, Chr. A. Sveene 8, foss, Skien. Innkommet ved som har innhentet opplysningene fra Eivind Brosjyre Eivind for "Alvenco" Gregersen stensager. og fra Rollefsen, Sager er Eriksr d laget av stenhoggeri. Eivind Gregersen, 1983 Elvestad verksted A/S Skien og selges av Bergsli a/s Skien. Eksport bl.a. til Australia, India m.m. Ett eksemplar av sagen var i drift ved Eriksr d Stenhuggeri, nσ avl st av av en av Gregersens andre patenter, en stensag med diamantblad. Skien 621,9 DE 2795 Bibl 1983 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. a) Intervju i 1983 ved, b) intervju ved Tor Gardσsen og oppmσlingssjef a) Lydbσndintervju Tor Inge R dseth, (kasett) Skien med Ingeborg kommune Kjµr, Rising terrasse 17b, Skien om hennes far landmσler Torkild Tangen hos L venskiold- Fossum. b) Nedskrevne opplysninger om landmσler Torkild Tangen gitt av s nnes nnen Torkild Tangen ansatt hos L venskiold-fossum. Skien Opplysningene om Tangen 920 ble brukt DE i artikkel om ham i Byminner 19; Byhistorisk k 2796 Bibl 1983 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Intervju februar 1983 ved Tor Gardσsen, Fylkesmuseet og Birger Lydbσndintervju Bergland, Vrangfoss. (kasett) (Slusevokter med sjσf r og og ekspedit r st periarbeider) yvind Modal S rensen, Flσbygd f dt Til intervjuet er notater samtbσndjournal. 1 del av en kasett og en del av en ammen. Lunde 920 DE 2797 Bibl 1983 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Intervju februar 1983 ved Tor Gardσsen, Fylkesmuseet, Per H. Lydbσndintervju Misund, Ulefoss (kasett) og slusevokter med tidl. og fl ter skogsarbeider Hans Straumjordet, Birger Bergland, Strengen Vrangfoss f pσ Straumjordet, Strengen, Flσbygd, Nome. Til intervjuet er notater samt bσndjournal pσ ett ark. Om fl tning og vassdraget. Lunde 920 DE 2798 Bibl 1983 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Intervju februar 1983 ved Tor Gardσsen, Fylkesmuseet, Per H. Intervju Misund, med Ulefoss handelsmann og slusevokter Martinius og skogsarbeider Torsdalen, Strengen Birger Bergland, Landhandel Vrangfoss, Flσbygd Nome. Bor pσ Ulsnes ved Strengen. Maskinskrevet utskrift av notater om trafikken pσ Telemarksvassdraget etc. 920 DE 2799 Bibl 1983 Fylkesmannen i Telemark ved Oddvar Berrefjord. Gave fra Skien, 1983 "Kart over Skiens By. Optaget af det private Opmaalingskontor Aaret Ajournert til 1886 ved L.Bodahl 1:2000 Maalestokk L. Brodahl & Co. leth. off 1886, Skien Ogsσ f rt inn som BM 1983: DE 2800 Bibl 1983 Vrσlstad, Gunbj rg Drangedal. Gave fra "Graatopp-Blokka". Forside av skriveblokk fra Drangedal Bok-og Papirhandel. Gr nn papp. A-4 format Drangedal 760 DE 2801 Bibl 1983 Utdelt ved festen. "Skien 625 σr. Program for festkveld i Ibsenhuset 16. mars 1983 kl " Skien 948,28 DE 2802 Bibl 1983 Hansen, Martin Haugsσsvn. 41, Skien. Fotostatkopi etter fotokopi tilh rende Originaldokumentet "A/S er Laugstol i Skiens Historielags Brug Elektricitetsvµrk" arkiv. 1983a )Priser for elektrisk str m fra 1. juli Fotostatkopi. b) Reklame dor str m, c) regning. Skien 621,3 DE 2803 Bibl 1983 Hansen, Martin Haugsσsvn. 41, Skien. Fotostatkopi etter fotokopi tilh rende Originaldokumentet Oversikt Skiens over embetspapirer Historielags arkiv. etter 1983 justits- rσd og borgermester Bentsen Skien.Fotostatkopi. Deler transkribert ved Martin Hansen Skien 352,1 DE 2804 Bibl 1983 Hansen, Martin Haugsσsvn. 41, Skien. Fotostatkopi etter fotokopi tilh rende Originaldokumentet "Protokol er i Skiens for den Historielags christelige arkiv. Disenter-Menighed 1983 i Skien og Omegn Skien Kopi av protokollen er lσnt via 280Leif DEK. Brynhildsen, Rising terrasse 77, Skien 2805 Bibl 1983 Hansen, Martin Haugsσsvn. 41, Skien. Fotostatkopi etter fotokopi tilh rende Originaldokumentet Dokument er i Skiens vedr. Historielags Gims y Kloster. arkiv. Fotostatkopi Skien 660 DE 2806 Bibl 1983 Bakke, Bent Lσrdal. Fotostatkopi av protokoll tilh rende. Protokollen lσnt gjennom tidl. t mmersjef 1. Fotostatkopi Reidar Jenssen, av styreprotokollen Bratsberggt. for 13, selskapet Skien, som drev dampskipet "St. Olaf" pσ Vest-Telemarksvannene. Protokollen dekker σrene Protokollen er en del medtatt og de f rste og siste blad mangler. 2. Fotostatkopi av en del brev vedr. dampskipsfarten som lσ sammen med protokollen. Telemarkskanalen Reidar Jenssen har tatt en kopi 386 for DETelemarkkanalens venner Bibl 1983 Fotostatkopi tatt av Tor vrum 1983 "Oldsager o.l. samlede af Otto Dahl, Dal pr. L veid 20de aug. 1872". Fotostatkopi av notisbok tilh rende lektor Tor vrum, Frogner Ring 86, Skien Skien vrum opplyser at samlingen 930 i sin DEtid ble samlet av Otto Dahl den tid han var lµrer 2808 Bibl 1983 Hansen, Martin Haugsσsvn. 41, Skien Avskrift av Gjems Klosters grunnbok. Grunnbok av 20/ , Kristiansro, Solum Skien 333,3 DE 2809 Bibl 1983 Gardσsen, Tor. Nedskrevet av 1983 Notater om Falkumomrσdet i Skien. Etter byvandring 26/ Skien 948,28 DE 2810 Bibl 1983 Thelin, Ester og Dagny B gt. 14, Skien. Gave fra "S rgetale i anledning af Kong Carl den 15de Begravelse af J.C.B. Schanning Norge 920 DE 2811 Bibl 1983 Thelin, Ester og Dagny B gt. 14, Skien. Gave fra "Nogle ord ved Fru Lovise Betzy Schannings Grav (af G.A. Lammers" Skien 920 DE 2812 Bibl 1983 Thelin, Ester og Dagny B gt. 14, Skien. Gave fra "Tale ved Doktor Johan J rgen Lange Schannings Baare (af Provst Andreas Hauge Skien 920 DE 2813 Bibl 1983 Thelin, Ester og Dagny B gt. 14, Skien. Gave fra "Ligtale ved Madame Lovise Bruuns Grav Skien 920 DE 2814 Bibl 1983 Thelin, Ester og Dagny B gt. 14, Skien. Gave fra "Prµdiken... af J.E.B. Schanning Skien 252 DE 2815 Bibl 1983 Thelin, Ester og Dagny B gt. 14, Skien. Gave fra "Gjems Kloster" Dikt av C.N. Swach. Avisutklipp + hσndskrevet avskrift av Ester Thelin Skien 839,82 DE 2816 Bibl 1983 N rgaard, Bergliot og Leif Phistersvej 7st., tr Hellerup, Danmark, 1983 Visittkort "Dr. Henrik Ibsen". Originalkort (10,5 x 5 cm). Ibsen Sigurd og Bergliot Ibsen var 920 Bergliot DE N rgaards morfar og mormor Bibl 1983 N rgaard, Bergliot og Leif Phistersvej 7st., tr Hellerup, Danmark, 1983 Visittkort "Madame Ibsen ne? Bj rnson". Ibsen Visittkortet er etter Bergliot Ibsen, 920 DE datter av Bj rnstjerne Bj rnson, gift med Sigurd I 2819 Bibl 1983 N rgaard, Bergliot og Leif Phistersvej 7st., tr Hellerup, Danmark, 1983 Brev fra Bergliot og Leif N rgaard, 2900 Hellerup, Danmark, som omhandler Henrik Ibsen og hans forhold til Skien. Brevet er datert 18. april 1983 og sendt til Fylkesmuseet i Skien Ibsen N rgaard, Hellerup 920 DE 2820 Bibl 1983 N rgaard, Bergliot og Leif Phistersvej 7st., tr Hellerup, Danmark, 1983 Fotokopi av den danske avisen "Illustreret Tidende" som omhandler det forestσende bryllup mellom dr. Sigurd Ibsen og Bergliot Bj rnson. Ibsen Bergliot N rgaards Morfar og 920 mormor DE 2821 Bibl 1983 N rgaard, Bergliot og Leif Phistersvej 7st., tr Hellerup, Danmark, 1983 Fotostatkopi fra boken "De tre" av Bergliot Ibsen. Kopiet er de avsnitt som ber rer Henrik Ibsens forhold til sin f deby. Ibsen Eieren Bergliot N rgaard er 920 oldebarn DE av Henrik Ibsen Bibl 1983 N rgaard, Bergliot og Leif Phistersvej 7st., tr Hellerup, Danmark, 1983 "Sµrtryk af Berlinske Tidende den 11. Februar 1941". Fotostatkopi "Et Aulestad i Dolomittene som ogsσ er et museum for den norske Guldalder" Af Svend Borberg. (8 sider) Ibsen Giveren Bergliot N rgaard er 920 oldebarn DE av Henrik Ibsen Bibl 1983 Johansen, Per E. Skien. Gave fra 1983 "Love for Selskabet til Oprettµlse af Kaffehuse i Skien. (Vedtagne i Generalforsamling den 11. Oktober 1893) Fotostatkopi Skien 647,9 DE 2824 Bibl 1983 Fotostatkopi av bok tilh rende s ster av distriktssjef Jan Lindahl, Skrukker dvn. 3, Porsgrunn. Fotostatkopi av oppskriftbok som har tilh rt Anders Gustaf Lundquist, baker i Lindahls bakeri, Skien. Boken er datert 1885 Skien 641,5 DE 2825 Bibl 1983 Bauger d, Arne Berglivn. 35, Borgestad. Gave fra 1983 En samling illegale trykk og aviser fra 2. verdenskrig. Skien Etter giverens mor 940,53 DE 2826 Bibl 1983 B e, Henry, kj pm., Hans Houensgt., Skien. Gave fra 1983, Diverse reklameplakater for sigaretter m.m. Skien 760 DE 2833 Bibl 1983 Hansen, Martin Haugsσsvn. 41, Skien. Gitt av 1983 "Scheens Ki bstµds Byskats Regnskab pro Anno 1775". Fotostatkopi Skien 352,1 DE 2834 Bibl 1983 Turisttrafikk, A/S Skien. Utgitt av Gave F rstedagskonvolutt med frimerker i anledning M/S "Victoria" "s 100-σrsjubileum 1982 Telemarkskanalen 769,56 DE 2835 Bibl 1983 Skien 1983 Avskrift av inskripsjon pσ gravst tte fra Melum kirkegσrd. St tten (jernkors) er nσ pσ en av Dolvagσrdene. Solum 929,5 DE 2836 Bibl 1983 Postmuseet,Oslo, Fotostatkopi etter originaltrykk i 1983 Fotostatkopi av rutetider for dampskipet "St. Olaf" [1858) og "Statsraad Stang" (1858) Telemarkskanalen 387 DE 2837 Bibl 1983 Postmuseet,Oslo, Fotostatkopi etter originaltrykk i 1983 Timesedler for posten mellom Skien og Hvides e, "Laurvig" og "Skiens Bipost" , fotostatkopi Telemarkskanalen 380,3 DE 2838 Bibl 1983 Postmuseet,Oslo, Fotostatkopi etter originaltrykk i 1983 "Sommer-Rute, Skien-Telemarkens Dampskibsaktieselskabs Skibe 1903" Telemarkskanalen 386 DE 2839 Bibl 1983 Plakat for Brevik Bymuseum. Trykt 1983 Brevik 760 DE 2840 Bibl 1983 Rosenvold, Bergen, bror av Rolf Rosenvold. Fotokopi av avskrift gjort av Herreekvipering, Skien, Manntall 1983 over "Beboerne pσ Bradsberg kleven" Tatt opp i forbindelse med utskriving av ekstraskatt. Avskrift av origimal i Riksarkivet. Inneholder personer over 12 σr. Skien 929,3 DE 2841 Bibl 1983 Johansen, Tom Tinnoset, Gransherad. Fotostatkopi gave fra Plakat: "Passagerfrakt og Route fra Dampskibet pσ Tins en fra L erdag den 30te Juli 1864 indtil Videre o.s.v." Tinn 386 DE 2842 Bibl 1983 Johansen, Tom Tinnoset, Gransherad. Fotostatkopi gave fra Plakat: "Gaustafjeld " Rute for Postekspd. "gausta" Tinnsj. F rer K.H. Klonteig. Vaarrute for Fartens Begyndelse til og med 8 de Juni" o.s.v Tinn 386 DE 2843 Bibl 1983 Johansen, Tom Tinnoset, Gransherad. Fotostatkopi gave fra Plakat: "Lifos, Rjukan, Gaustafjeld, 1908 Rute for Postdampsk. "Gausta", Tinsj, f rerjohs. Sandvik. Sommerrute fra og med 1ste Juni til og med 8de August, o.s.v. 386 DE

10 2844 Bibl 1983 Har ligget uinnf rt pσ museet, Plakat. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland paa S ndre Brekke, Skien. Oluf Rasmussens trykkeri Fylkesmuseet 760 DE 2845 Bibl 1983 Har ligget uinnf rt pσ museet 1983 "Kroki over Hardangervidda. Utarbeidet for H ifjellskommisjonen etc... 1: Utgitt av Norges Geografiske Oppmσling 1924". 4 blad. 912 DE 2846 Bibl 1983 Wille, Ingerolga Str mdal terrasse 57, Skien. Gave fra 1983 "Almanak for 1898". Liten bok i gr nt bind med gulltrykk. Har tilh rt Karl Amundsen. Skien 529 DE 2847 Bibl 1983 Timm, Hermann, fris r, R sslyngvn 24, Skien. Gave fra 1983 Lehrbrief der Verband Bund Deutscher Barbier - Friesur und Perrockenmacher - Innungen" osv. Fagbrev i fris rfaget for Franz Timm f dt i Pieritz, datert 5/ (Far til Hermann Timm. Innrammet. Skien 646,72 DE 2848 Bibl 1983 Timm, Hermann, fris r, R sslyngvn 24, Skien. Gave fra 1983 "Profungs-Zeugnis" for fris r Frantz Timm f dt i Pieritz. Med karakter i "Barbieren", "Frizieren", "Haarschneiden". Pσ skjemaet erog plass til karakterer i "kunstlichen Haararbeiten og "Chirurgie". Datert 5/ Innrammet. Skien 646,72 DE 2849 Bibl 1983 Landstadsgt. 1, Skien. Gave fra Anna Kolberg, samme adresse En samling brev fra 1880-σrene til Erling Lieungh, Larvik, Marie Lieungh, adr. Salvesen, Blegebakken, Skien, styrmand Jacob Salvesen, Blegebakken, Skien, jomfru Marie Salvesen, adr. Hedeval Abrahamsen, Haugene, Skien. Brevene har bl.a. religi st innhold. Skien 920 DE 2850 Bibl 1983 Landstadsgate 1, Skien. Gave fra Anne Kolberg, samme adresse "Contra-Bog for Erling Lieungh med Skiens Underst ttelses-kasse for S folk". Inneholder "Love for Skiens Underst ttelses-kassefor S folk oprettet 2 den Marts Trykt hos J. Melgaard" Skien 362 DE 2851 Bibl 1983 Funnet pσ fyllinga i Kj rbekkdalen av Chr. A. Tufte, Sveene 8, Skien 1983 "Skattebog for Iver Pettersen" der af Gaarden, matr.=no. 71/173a, Heiestad i Eidanger Prµstegjeld bruges 1 Skylddaler "Ort 22 Skilling. Begyndt Skien 631 DE 2852 Bibl 1983 Fylkeskonservatoren i Buskerud Geir Helgen. Fotostatkopien gave fra fylkeskonservatoren i Buskerud Kartskisse Geir med Helgen. avstandstabeller Originalskissen over finnes Bratsberg i en brevsamling Amt. Laget av pσ assesor en gσrd Conrad i Skoger. Nicolai Se brev Schwach, fra Helgen Solum til fylkeskonservator Halvor Landsverk vedlagt Telemark 912 DE 2853 Bibl 1983 Gardσsen, Tor. Notert som bakgrunnstoff til byvandring av Tor Gardσsen 1983 Notater om omrσdet st for S ndre Brekke, (Grensegt./Cam.Colletts vei). Opplysninger gitt av bl.a. Trygve Semb, Cam. Collettsv. 3 og Martin Hansen, Haugsσsvn 41. Skien 948,28 DE 2853.A Bibl 1983 Tmm, Herman, fris r, R sslyngvn. 24, Skien. Gave fra 1983 Armbind av tykt papir pσtrykt i gr nt: "Skien Speideravd. 1945" og speiderlilje. Armbind som dette ble trykt opp til 17. mai 1945 og brukt av speiderne i toget, f r de igjen fikk uniformer etter krigen. Armbindene kunne og bli brukt senere pσ σret. Fram mot jul 1945 fikk man igjen uniformene i bruk. (Opplyst av Leif K. Brynhildsen, Skien Rising Terrasse 77, Skien) 369,4 DE 2854 Bibl 1983 Statsarkivet i Oslo Kopi av kopi i Skien kommune, (Skien oppmσlingsvesens) arkiv. 1983"Utskrift av pantebok nr. 4 ( ) for Skiens sorenskriveri. Dokument tinglyst 25. januar 1841"Gavebrev fra Christopher Hansen Blom til Skiens Kirke og Menighet for gravlund pσ Lie". Skien Kart over gravlunden innf rt 352,1 som DE BM1958:3 og 4, 2855 Bibl 1983 vrum, Birger Hσvundvn. 31 Skien. Fotostatkopi. Gave fra 1983 Brev fra Felr-Marechall Arnoldt fra Underconducteur G.M. D derlein. Christiania d. 16 de October Skien 355 DE 2856 Bibl 1983 vrum, Birger Hσvundvn. 31 Skien. Fotostatkopi. Gave fra 1983 "Tillµg til "Fremskridt" No. 156, Tirsdag den 14 de December 1886". "Reguleringen av Skien etter bybrannen i 1886". Bl.a. med diskusjon om Skien kirkes plassering i byen. Skien 948,29 DE 2857 Bibl 1983 Pedersen, Sigurd Lagmannslia 47, Skien. Fotostatkopi. Gave fra 1983 "Nils Pedersen, smed, i Contra-Regning med Fossum Jernvµrk, Folio 52" Debet-Kredit (August 12) (December) Skien Nils Pedersen var giverens bestefar. 680 DE Originalen tilh rers. Pedersen, Lagmannslia Bibl 1983 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Nedskrevet av 1983 Notater om omrσdet Eidselva- Eidsfoss-Vrangfoss i Nome kommune. Opplysningene gitt av Per H. Misund, Ulefoss under befaring 12/ Holla 948,28 DE 2859 Bibl 1983 Misund, Per H. Ulefoss. Gave fra 1983 Plakat: "Bσtrace, Dalen, s ndag 24. juli" (1983) Lσrdal 760 DE 2860 Bibl 1983 Johansen, Erling St. Kjelds gade 33, K benhavn st, Danmark. Manuskriptet lσnt via Leif Manuskript Brynhildsen, "Fra Michael Rising terr. Johansens 77, Skien Norgestur Fotostatkopi 1903", Manuskript, av manuskript "Lifjellsturer tilh rende 6/ til 20/7-1906, Michael Johansen" Telemark Bilder fra turene se B DE 2862 Bibl 1983 Aulebo, Tormod Stigerσsen skole. Intervju ved 1983 Intervju pσ lydbσndkasett med Thomas Str mdal, Str mdalsσsen 20, Skien 12/ og med Anker Jacobsen, Hyniveien, Skien 3/ om Gulsetomrσdet. Skien Stoffet skal ikke brukes uten 920 tillatelse DE fra Aulebo Bibl 1983 Aulebo, Tormod Stigerσsen skole, Skien. Intervju ved 8/ Intervju med Anker Jacobsen, Hyniveien, Skien om Gulsetomrσdet Skien 920 DE 2864 Bibl 1983 Funnet pσ fyllinga i Kj rbekkdalen. Innkommet ved Chr. A. Tufte, Sveene 8, foss, Skien 1983"Norges offentlige arbeidsformidling. Innskrivingsbok", "Sykekassebok. Skotfoss Sykekasse". Skien "S fartsbog for 1293 af Porsgrund Kreds Martin A: Kristiansen, f dt 29 de October 1859". Skien 352,1 DE 2867 Bibl 1983 H yseth, Sigrid Arentzgt. 11, Skien. Kopi av nedskrift av 1983 Oversikt over beboere i omrσdet Blekebakkveien-Lundetangen-Haveveien σrene. Skien 948,28 DE 2868 Bibl 1983 Arnebo, Johanne Hσvundvn. 46, Skien. Gave fra 1983 Beretning om Skiens Museum for Aaret 1905". Skien Fremskridts Bogtrykkeri 1906 Skien Skrevet med blekk pσ forsiden:"generalforsamling 69 DE afholdes Torsdag d. 26, April kl 2869 Bibl 1983 Fotostatkopi av artikkel i "Menneskevennen" Tilsendt museet av Olav Aaraas, Fernleysgate "Haugianeren 4, Oslo Tollef Aaraas. Et 100-σrsminne. B i mai K.H. Nordb " Fylkesmuseet 920 DE 2870 Bibl 1983 Brekkeparkens "gamle postkontor" 1983 F rstedagsstempel datert 15/ Konvolutt med stempel for Brekkeparken. Skien 769,53 DE 2871 Bibl 1983 Har ligget uinnf rt pσ museet "Skibsmaaling". Kladdebok med beskrivelse av skipsmσling., Skrivebok"Nogle Bemerkninger angaaende forskjellige Planters Kultur og Jordblandinger". Regnskabsbok med Forskjellige. I. Jacobsen. Kopi av litografier i varekatalog fra A/S Kvµrner Brug, Kristiania med priser. Omfatter blomsterstativ, blomstertrapper, Skienhavebord, havebenkben, og havebenker623,8 DE 2872 Bibl 1983 Har ligget uinnf rt pσ museet Skrivebok. "Nogle Bemerkninger angaaende forskjellige Planters Kultur og Jordblandinger Skien 635 DE 2875 Bibl 1983 Tvedt, Hσkon Nedre Hjellegate 4, Skien. (Bolig: J.A. Schneiders vei 11). Fotostatkopi av tilh rende Trykt oppslag: Oppslaget "Skiens kommer Droschebiler" fra Tvedts forretning (Autorisert pσ av Gims y. Skiens politi) Fotostatkopi. Skien 388 DE 2876 Bibl 1984 Mohr, Vibeke stud. mag.art., Skien. Gave 1984 Fotostatkopier av artikler i "Husfliden", tidskrift for nordisk Hjemmearbeide og Organ for Husflidsforeninger, Skoler og Hjemmet. a) No "En almindelig norsk Lands-Udstilling i Skien. b) "Husflidskursus i Skien ". Skien 745 DE 2877 Bibl 1984 Gardσsen, Tor, konservator. Intervju og utskrift ved Intervju pσ lydbσndkasett med Sigurd Linna, rhus, Skien. Opptak 15/10 og 6/ hjemme hos Linna Tilsammen 6 kasetter. Om gamle Skien (Skien i vσrt σrhundre) med utgangspunkt i fotografier i fotograf K. Nyblins billedsamling. Bildene og opplysningene er tenkt brukt til byhistorisk billedbok. Skien 920 DE 2878 Bibl 1984 Gardσsen, Tor, konservator. Intervju og utskrift ved Intervju pσ lydbσndkasett med pensjonert brannformann Arne Holt, Sveagt. 2, Skien. Opptak 4/ ved Tor Gardσsen. i kasett + utskrift av kasetten. Om arbeid i Skien brannvesen og om bruk av Skiens faste brannbil. (FUD) som nσ stσr pσ Fylkesmuseet... Skien 920 DE 2879 Bibl 1984 Gardσsen, Tor og sivilarbeider Tormod Malmgren 1983/84 samt Chr. A. Tufte. Opptak ved F rste Intervju del pσ av lydbσndkasett optaket er pσ Fylkesmuseet, med grosserer siste Joachim del hjemme Thorsen, hos Vinkelgt. Joachim 5, Skien. Thorsen. 3 kasetter. m.a. Skien pσ f rste del av 1900,gruppebilder med personer, flommen i 1927, sirkus, tivoli og dans. Skien 920 DE 2880 Bibl 1984 Gardσsen, Tor, konservator. Opptak 1983, hjemme hos Andersen. Utskrift. Intervju med penskonert rutebileier Henry W. Andersen, vre Skotlandsvei 1, Skien om tirbilkj ring fra ca og framover. Skien 920 DE 2881 Bibl 1984 Intervju ved sivilarbeider Tormod Malmgren Utskrift av kasett ved Tor Gardσsen, Fylkesmuseet. Intervju med tidl. (pensjonert) skolekj kkenlµrerinne Ingrid Kopstad og s steren pensjonert sykepleierske Ella Kopstad, Rektor rnsgt. 6, Skien. Om Skien i f rste del av 1900-tallet. Skien 920 DE 2882 Bibl 1984 Gardσsen, Tor. Intervju ved Tor Gardσsen, pσ Fylkesmuseet i 1983, utskrift i 1984 ved samme. Intervju pσ lydbσndkasett med Leif Karsten Brynhildsen, Rising terr. 77, Skien om Skien i f rste del av 1900-tallet samt opplysninger til bilder. 3 kasetter. Skien Pσ dette nummeret er og f rt 920 inn DE intervju med Brynhildsen 11-12/ om Skien 2883 Bibl 1984 Gardσsen, Tor. Nedskrevet av 1984 Intervju med tidl. brannformann Atle Finquist, Fr. Nansens gate 2b Skien og pensjonert overbrannmester Nils Lillefjµre, Odinsgt. 15, Skien, om arbeid i Skien brannvesen tidligere som komentar til filmer av Skien brannvesen tatt opp av tidl. kinosjef Paulus Fjelddal, Skien. Filmene befinner seg i Skien kommune, dels Skien hos kinosjefen, dels hos brannvesenet. En del 920 opplysninger DE er gitt som komentar til fotograf R. Nyblins bilder Bibl 1984 Har ligget uinnf rt pσ museet 1984 Skien lµrde skoles regnsksapsekstrakter m.m. for σrene Skien Tallet 27 skrevet med blσ farveblyant 370 DE pσ papiromslaget 2885 Bibl 1984 Kontni, Kristin Cecilie Ugleveien 3 Skien. Fotostatkopi av brevsamling tilh rende Brevene er transkribert Fotostatkopier av Else av brev B. Rustad fra Nils arkivfullmektig Aall, Christine i Aall, Statsarkivet Hans Aall, i Oslo Chr. i Blom, tiden , Christiane, 1984 Elise, Hanne og Fr. Blom, Anne Niels og Severin L venskiold, Jensine Wµrenskjold, F. Wµrenskjold, Gustav Hofgaard, Amalie Wilhelmine Blom m.fl. fra og 60 σrene. Skien 920 DE 2886 Bibl 1984 Har ligget uinnf rt pσ museet 1984 Brev til "Hr. Skibsreder N.T. H yer, Skien Norway", Fra A. Smith - skrevet i London 6/ Skien Frimerket pσ brevet samt et 920 hj rne DEav brevet er revet bort 2887 Bibl 1984 Har ligget uinnf rt pσ museet 1984 Brev til "Hr. Skibsreder N.P. H yer, Skien Norway" Fra A. Dmith. Skrevet fra Gravesend Skien Frimerket og et hj rne pσ konvolutten 920 DE er revet bort Bibl 1984 Har ligget uinnf rt pσ museet Brev til "B rskommisµr Carl Stousland, Stortinget, her. Fra B rs- og Handelsbanken i Kristiania. Innbydelse til lunch 25. april 1919 kl. 31/2"- Skien Bσde konvolutt og innbydelseskort 920 DEer bevart Bibl 1984 Sigurdsens hus. Avskrift av liste i album med bilder av Sigurdsens hus Liste over en del hus bygget av byggmester Svend Sigurdsen, Skien. Listen finnes i et album med bilde av disse husene. Albumet tilh rer Telemark Hobby v/thor Falkensten, Kverndalen Skien. Bildene er avfotografert av Fylkesmuseet Skien 728 DE 2890 Bibl 1984 Jensen, Jens P., P.A. Munchsgt. 34, Skien Fotostatkopi av tegning laget av arkitekt Kart over Skien prestegσrd med have avtegnet fra Jegerkorpsets kart 1796 og bykart 1886 av Jens Per Jensen med kommentarer. Samt utsnitt av bykart A-4 format Skien 912 DE 2891 Bibl 1984 Kontni, Kristin Cecilie Ugleveien 3 Skien. Fotostatkopi av kontrakt tilh rende Kristin Kontni, Ugleveien Kontrakt 3 mellom Skien. kansellirσd 1984 Bartholomeus Herman L venskiold, eier av Bolvig jernverk og Sven Olsen Fernmann, som skal forestσ bygging og drift av masovnen pσ Bolvik. Kontrakten er datert Skien 670 DE 2892 Bibl 1984 Hylland, Halvor, Tomtegt. 62, Skien. Gave fra 1984 Artikkel og opplysning vedr. Treskjµrerne Asbj rn Hylland og Halvor Teigen. Fotostatkopi fra "Urd" No.9, 29/ Skien 920 DE 2893 Bibl 1984 Jenssen, se Bjerke, Bratsberggt. 13, Skien. Avtegnet av 1984 Avtegning av sjablonmalt dekor verst pσ vegg i midtstue i Bratsberggt. 13. Sjablongmalingen har dannet en bord rundt rommet, m nstret har vµrt i grσsort pσ grσrosa (rosa) vegg. Fargen er vannoppl selig. Skien 690 DE 2894 Bibl 1984 Institutt for geologi, Blindern, Oslo 3. Fotostatkopi gitt av 1984 "Mikaelshulen i Thelemarken". Fotostatkopi fra "Folkebladet Solum 948,28 DE 2895 Bibl 1984 R ynstrand, se Fredheim 403, Voss. Brevene mottatt fra R., som har mottatt dem fra arkitekt Brev Arne fra konservator Berg, Norsk Rikard Folkemuseum, Berge til arkitekt Bygd y. Wilhelm Swensen, Porsgrunn, angσende avskrift av Lindemanns tekstbilag om "Hindeleiken", noe om restaureringen av Nidarosdomen etc. Brevene datert 1926 Telemark 920 DE 2896 Bibl 1984 Ellingsen, Karl F. c/o Haakon Ellingsen & S nn teknisk, Ringeriksveien 175, 1300 Sandvika,Karl Manuskript F. c/o Haakon skrevet Ellingsen av tidl. bryggerimester & S nn teknisk, Paulus Ringeriksveien Jonassen, 175, Skien Jaktberetninger Sandvika, Kopi fra av Skien manuskriptet og omegn tilh rende og Telemark Jonassen er f dt Beretningene er fra σrene. Nekrolog over Jonassen vedlagt. Fotostatkopi. Skien 799,2 DE 2897 Bibl 1984 Kopi av artikkel i Varden: "Litt fra Gamle Skien, Friluftskafeene "Boel", "Lisa" og "Johan" i Telemarksgaten. Skien Av Paulus Jonassen, ,9 DE 2898 Bibl 1984 Livland, Hσkon, Fylkesmuseet, Skien. Utarbeidet av "Fortegnelse over kjente fotografer i Telemark fram til ca med utgangspunkt i boken: Susanne Bonge: Eldre norske fotografer. UB Bergen 1980". Telemark 770 DE 2899 Bibl 1984 NRK-radio. Opptak fra Kopi (lydbσnd, kasett) av NRK-program om Lavrans sttveiten, Seljord som fortel om den gamle garden sttveitet. Programmet er ved Gunnar Sveinsson, Seljord. Visesang: Kjell Oscar Selmann, Seljord. Sendt NRK-radio 26/ Seljord Pσ samme lydbσndkasett. 920 DE 2900 Bibl 1984 NRK-radio. Opptak fra Kopi (lydbσnd kasett) Ragnhild Moxness forteller om Verket Ulefoss. Opptak fra NRK-Telemarksendinga 1978, Holla Pσ samme lydbσndkasett. 948,28 DE 2901 Bibl 1984 NRK-radio. Opptak fra 1984 Fra festforestilling i Ibsenhuset i anledning 150-σrsjubileet for Henrik Ibsens f dsel 20/ Opptak for NRK-radio. Programleder Birgit Gjernes Skien Pσ samme lydbσndkasett. 920 DE 2902 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Nedskrevet av 4/ Om Skiens brannvesen. Opplysninger fra Leif K. Brynhildsen, Rising terr. 77, Skien. Skien 363,37 DE 2903 Bibl 1984 "Telen", Notodden, Fotostatkopi av utklipp fra bladet "Telen", Notodden, trolig a "Av arbeiderne ved den f rste dampbaads avl b i Nordsj den 20de december 1851, En vise undertegnet "K". Telemarkskanalen Fotostatkopi av utklipp tilh. oppmσlingssjef 780 DE Thor Inge R dseth, Skien kommune 2904 Bibl 1984 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Nedskrevet av 1984 Notater fra byvandring i Follestad 21/ De fleste opplysningene gitt av Sigurd Linna, rhus, Skien, som ledet vandringen Skien 948,28 DE 2905 Bibl 1984 Telemark Teater. Gave fra 1984 Plakat fra Telemark Teaters "Olav Liljukrans", Kapitelberget Skien 760 DE 2906 Bibl 1984 Sand y, Peter, fhv. lensmann Dr. Backersvei 59, Skien Innkommet ved 1984 Skj te datert 1877 fra Brµkke Interessentskap til Ole Amundsen, Skien, over tomt ved Duestien. Skien 333,3 DE 2907 Bibl 1984 Sand y, Peter, fhv. lensmann Dr. Backersvei 59, Skien Innkommet ved 1984 Skj te fra Ole Amundsen til styrmann Johannes Olsen og jomfru Thomine Olsen, datert 1878, Skien Skien 333,3 DE 2908 Bibl 1984 Sand y, Peter, fhv. lensmann Dr. Backersvei 59, Skien Innkommet ved 1984 Skj te fra Johannes Olsen til J. Gulliksen datert 1885, Skien Skien 333,3 DE 2909 Bibl 1984 Innkommet fra fhv. lensmann Peter Sand y, Dr. Backersvei 59, Frogner Skien 1984 Erklµring av 27/ fra ungkarl Johan Gulliksen og pige Ingeborg Tomine Olsdtr. f og 1854, begge dissentere hvor de erklµrer σ ha gσtt inn ekteskap Skien 920 DE 2910 Bibl 1984 Gundersen, Ivar, Skien Sparebank. Gave fra 1984 Menykort fra Roligheten, Skien, fra 1894 og Fotostatkopi. Skien 641,5 DE 2911 Bibl 1984 Gundersen, Ivar, Skien Sparebank. Gave fra 1984 Bidragsliste for utvidelse av Kikuthytta i Gjerpen Gjerpen 647,9 DE 2912 Bibl 1984 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Nedskrevet av Om gammel landbruksredskap. Opplysninger og nemninger gitt av fylkesagronom Jon Stuv y, Peder Bildtsvei, Skien i forbindelse med Landbruksutstilling pσ Ibsens Venst p 2/ Nemningene fra Hjartdal st-telemark. Telemark 631 DE 2913 Bibl 1984 "Folkeafstemningen i Gjems og Bugten Kreds Solum s ndag den13de August 1905". Program Solum og sanger. Fotostatkopi ,2 DE 2914 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas og Tore Jacobsen, Lillebergsvingen 11, 0662, Oslo 6. Gave fra 6. Gjenstandene Rasjoneringskort kommer fra fra 2. giverens verdenskrig hjem i mappe. i Bamblevn. "Rasjoneringsmappen 31, Skien "Grei". Skien 769,57 DE 2915 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas og Tore Jacobsen, Lillebergsvingen 11, 0662, Oslo 6. Gave fra 6. Gjenstandene "Grini-brev". kommer Brev skrevet fra giverens av Agnes hjem Aas i Bamblevn. Jacobsens 31, f rste Skienmann da han satt som fange pσ Grini, skrevet pσ spesielt brevpapir. Datert 15/ Oslo 940,53 DE 2916 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas og Tore Jacobsen, Lillebergsvingen 11, 0662, Oslo 6. Gave fra 6. Gjenstandene "Kokoppe-Indpodnings-Attest" kommer fra giverens for hjem Dreng i Bamblevn. Kristian" 31, (Olsen Skien M ane - senere Furuheim fra T rdal) giverens bestefar. datert Drangedal 614,4 DE 2917 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas og Tore Jacobsen, Lillebergsvingen 11, 0662, Oslo 6. Gave fra 6. Gjenstandene "Kokoppe-Indpodnings-Attest" kommer fra giverens for hjem Ole i Bamblevn. datert , Skien Drangedal 614,4 DE 2918 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas og Tore Jacobsen, Lillebergsvingen 11, 0662, Oslo 6. Gave fra 6. Gjenstandene "Kokoppe-Indpodnings-Attest" kommer fra giverens Marie hjem i Karoline... Bamblevn. datert 31, Skien 1895 Drangedal 614,4 DE 2919 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas og Tore Jacobsen, Lillebergsvingen 11, 0662, Oslo 6. Gave fra 6. Gjenstandene Grundseddel. kommer Christian fra giverens O. Furuheim, hjem i Eiendommen Bamblevn. 31, "Furuheim Skien A" gnr. 17, brn. 190 i Solum (ved Vandledningsgaden) Solum 333,3 DE 2920 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas og Tore Jacobsen, Lillebergsvingen 11, 0662, Oslo 6. Gave fra 6. Gjenstandene Lapp med kommer beskjed fra fange giverens pσ hjem Grini til i Bamblevn. hans kone 31, hjemme Skien Oslo 940,53 DE 2921 Bibl 1984 vrum, Birger, Skien. Gave fra 1984 "Da bilfabrikasjon var i fokus i Skien". Stensilerte ark, forfattet av Birger vrum, Hσvundvn. 31, Skien Skien 629,2 DE 2922 Bibl 1984 Bohuslens Museum, Uddevalla, Sverige. Sendt og gitt i gave fra 1984 Plakat:"Bσhuslens Museum"- Nytt lensmuseum i Uddevalla. Innvigning 2. juni 1984" Sverige 760 DE 2923 Bibl 1984 Tufte, Chr. A. Sveene 8, foss Skien. Gave fra 1984 Flytningsattest, 12. mai "I f lge givne oplysninger...osv", Eidanger lensmannsdistrikt den 12te mai M. Hegna." Flytningsattesten gjelder arbeider Nils Karlsen og Karoline Karlsen, f. Andersen, Eidanger. Flytter til Stathelle Eidanger 307,2 DE 2924 Bibl 1984 Nedskrevet i forbindelse med registrering 1984 Om skipst mmermannsarbeid. Nedskrevet aetter Einar Mikaelsen, vregt. 25, Skien Skien 623,8 DE 2925 Bibl :ff. Fotostatkopi av liste tilh rende Johs. S rensen og frue, Enggravdalen, Skien, 1984 "Fortegelse over de af avd de Sognepret G.A.Lammers efterladte Malerier og Kunstgjenstander som med vrighedens Tilladelse agtes bortloddede". Skien 750 DE 2926 Bibl 1984 Har ligget blant innrammede bilder pσ museets billedgalleri, muligens inne i rammen pσ et bilde. "Ecclesial 1984 Galliarum Primati Quecestio Theologica. Latinsk tekst i en ramme med ulike motiver, bl.a. quadrillages, hoder vσpenskjold m.m. 760 DE 2927 Bibl 1984 Skien 1984 Stedsnavn langs vassdraget fra Ulefoss til Vrangfoss. Nedskrevet pσ konomisk kartverk av slusevokter Nils Nordskog, Flσbygd 1983, 2 kartblad. Holla 948,28 DE 2928 Bibl 1984 Stedsnavn langs vassdraget Flσbygd-Lunde. Nedskrevet av lµrer Gunnar Opheim, Flσbygd, 1984, Lunde4 ark med hσndskrevne lister med navn. 948,28 DE 2929 Bibl 1984 Aulebo, Tormod. Opplysningene nedtegnet etter opplysninger fra rektor Tormod Aulebo Stigerσsen Opplysninger skole, Skien, om stedsnavn, 1984 steder, veier m.v. i Gulsetmarka, Gjerpen. Opplysningene er plottet inn pσ konomisk kartverk. Gjerpen Se ogsσ Aulebos bok "Fra 948,28 Kjempa DEtil R varkollen" Bibl 1984 Danielsen, Rolf Kr. Snik, 4520 S r-audnedal. Kopi av manuskript av 1984 "Lindesnes et kjent, elsket og fryktet farvann". Manuskript bl.a. om Skiensskuten "Minervas" forlis i Vest-Agder 910,45 DE 2931 Bibl 1984 Jonsjord, Einar, kartsjef Vindalsσsen 30, Skien. Fotostatkopi av kort tilh rende 1984 Fotostatkopi av gamle visittkort fra Tinn, adgangstegn ved σpningen av Rjukan kirke m.m. Trolig fra ca Tinn 769,5 DE 2932 Bibl 1984 Skilbred, Henry, Skotfoss, Skien, Gave fra 1984 Noteskrift med tekster av diverse sanger av Henry Skilbred, Skotfoss. Solum 780 DE 2935 Bibl 1984 vrum, Birger, Hσvundvn. 30, Skien. Gave fra 1984 En samling smσskrifter fra "Krafta" og Skien Historielags skrift, alt skrevet av Birger vrum, Hσvundvn. 30, Skien Skien 80 DE 2936 Bibl 1984 Dolva, Henny Mobk. 4, Skien. Gave fra Fra Dolva i Solum (Mµlum) Brev fra "Aktieselskabet Andrew Hollingworth & Co."s Oplag, Christiania" datert 11. Marts 1907 til Herr Abr. J. Dolva, Mµlum, med anbefaling om σ kj pe firmaets separator, Prislister for Krone-separatoren. Solum 920 DE 2938 Bibl 1984 Dolva, Henny Mobk. 4, Skien. Gave fra Fra Dolva i Solum (Mµlum) En samling Amerikabrev fra perioden til bl.a. Abraham J. Dolva, Dolva i Mµlum. Solum 325 DE 2939 Bibl 1984 Dolva, Henny Mobk. 4, Skien. Gave fra Fra Dolva i Solum (Mµlum) Kart med rutebeskrivelse "Turistrute Kristiania - Bergen 1910 ved Helge Sten Solum 912 DE 2940 Bibl 1984 Dolva, Henny Mobk. 4, Skien. Gave fra Fra Dolva i Solum (Mµlum) "Thellemarks-Vise". Diktet av Jacob Jensen Valen, Mµlum, Skien. Originalen tilh rer giveren Solum 780 DE 2941 Bibl 1984 Dolva, Henny Mobk. 4, Skien. Gave fra Fra Dolva i Solum (Mµlum) Plakat: Halvor Brσten og datteren Birgit har Violin - Konsert...osv. (r)ldre elevers sang til lµrer Jens Larsen ved festen Solum 760 DE 2943 Bibl 1984 Dolva, Henny Mobk. 4, Skien. Gave fra Fra Dolva i Solum (Mµlum) Konvolutt:"O. Langerud, Skien Kj b og Salg af By - og Landeiendomme samt H, Hakkelse og Halm", Stemplet Reklamebrev med anbefaling av "Vort nye foderstoff Glucose" fra Joh. Baumann & Co, Christiania, Notater med brevhode fra H. Hagerup, Colonial, Mel...Torvet Skien. Solum 769,5 DE 2947 Bibl 1984 Dolva, Henny Mobk. 4, Skien. Gave fra Fra Dolva i Solum (Mµlum) "Kroki vedr rende Delestrekningen mellom Jens Abrahamsen Dolva og Thyge Jensen Dolvas Skove... Oktober 1877 af Capt. Hagerup". Fotostatkopi av originalkort tilh rende Henny Dolva, Mobk. 4, Skien Solum 912 DE 2948 Bibl 1984 vrum, Birger, Hσvundvn. 30, Skien. Gave fra 1984 "Ved Hans Severin Arentz"s Jordfµrd den 19de Februar Folder med to ark - delt ut ved begravelsen til nevnte person. Skien Sammen med originalen f lger 245to DE fotostatkopi samt opplysninger om H.S. Arentz"s 2949 Bibl 1984 vrum, Birger Hσvundvn. 30, Skien. Gave fra 1984 Regning fra skomakermester Olsen, til N.S. Nielssen, Skien 26de september 1868, fotostatkopi. Gammelt kart over ubestemt omrσde i Skiensdistriktet, fotostatkopi. To fotostatkopier av "Laugstol Brugs Elektrisitetsverk" , jubileumsskrift. I alt 42 sider. Skien 912 DE 2951 Bibl 1984 vrum, Birger, Hσvundvn. 31, Skien. Gave fra Laugstol. To fotokopier av "Laugstol Brugs Elektricitetsvµrk" , jubileumsskrift. Skien 621,3 DE 2952 Bibl 1984 Telemark Teater v/brit Kjennong, Bratsberggt. 1, Skien. Gave fra 1984 Teaterplakat fra Telemark Teaters oppsetting av stykket "Hverken fugl eller fisk". Premiere oktober 1984 Skien 760 DE 2953 Bibl 1984 Gardσsen, Tor og slusevokter Nils Nordskog, Vrangfoss. Intervju ved 3/3 og 23/ Lydbσndintervju med pensjonert skipper Gunleik Halvorsen, f. 18/ pσ Apalnes i Nome. Om skipsfart pσ Telemarksvanna. 4 kasetter Telemarkskanalen Utskrevet i DE 2954 Bibl 1984 Gardσsen, Tor og slusevokter Nils Nordskog, Vrangfoss. Intervju ved 23/ Intervju med pensjonert fl tningsformann Peder Isaksen, Romnes, Holla. Om fl tningen i Bandakskanalen. Telemarkskanalen 634,98 DE 2955 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Intervju ved 23/ Intervju med tidligere maskinist og fyrb ter Normann Str mme, Sundveien 5, Skien. Om skipsfart pσ Telemarksvannene. Lydbσndkasett. Telemarkskanalen 386 DE 2956 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Intervju ved august 1983 Intervju med Bent Bakke, Lσrdal om dampskipsfarten pσ Telemarksvanna. Lydbσndkasett Telemarkskanalen 386 DE 2957 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Intervju ved august 1983 Intervju med Rasmus Felland, vre se, sgrend, Tokke. Om fl tning i Tokke. Lydbσndkasett. Telemarkskanalen 634,98 DE 2958 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Intervju ved august 1983 Intervju med Ingvald Kringlok, Dalen, (tidl. fl tningsinspekt r) om fl tning i Telemarksvassdraget. Lydbσndkasett. Telemarkskanalen 634,98 DE 2959 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Intervju ved 27/ Intervju med tidl. lµrer Gunnar Ophaim, Saltevje, Flσbygd, om fl tning i Telemarksvassdraget gjennom Flσbygd. Telemarkskanalen 634,98 DE 2960 Bibl 1984 Flor, Nicolai Barth, arkitekt, Borgestad. Gave fra 1984 "Den store Lammerske Bevµgelse", "Skrevet for "Missionµren" af Hans Andersen". Artikkel i bladet "Missionµren" 15/ Skien 280 DE 2961 Bibl 1984 vrum, Birger Hσvundvn. 30. Skien. Gave fra Dokument vedr. Forholdet mellem Statens Kanalvesen og Skiens Brugseiere. Efter Skiens Brugseierforenings Fremstilling samlede af Jonas hanssen, Adjunkt, Porsgrunn Skien 386 DE 2962 Bibl 1984 Har ligget uinnf rt pσ Fylkesmuseet pningstider v/brekke Parkkafe og meny. 1. mai september. Fylkesmuseet 647,9 DE 2963 Bibl 1984 Har stσtt pσ et innpakningspapir rundt et maleri pσ museet, 1984 Etikett fra Br drene Dyrings boktrykkeri, Porsgrunn Porsgrunn 769,5 DE 2964 Bibl 1984 Skien oppmσlingsvesen Gave fra 1984 "Skien. Adressekart og omlandskart 1:12500/1: Utarbeidet av Skiens oppmσlingsvesen. Utgitt av Erik Tanche Nilssen 1984". Skien 912 DE 2965 Bibl 1984 Har ligget i en av museets gamle utklippsb ker, 1984 Brev ang. utnevnelse til µresmedlem i Fylkesmuseet. Skien 69 DE 2966 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Nedtegnelser ved i tidsrommet 1981/83. En del nedtegnelser og mindre intervjuer om Telemarkskanalen og fl tning og skipstrafikk langs vassdraget. Intervjuer med postσpner Arnfinn Bj rnstad, Larvik, yvind Modal S rensen, Flσbygd, handelsm. Martinius Thorsdalen Strengen, Tone gardσsen, Skien, Hans Straumjordet, Strengen, Kjell Molteberg, Skotfoss, Telemarkskanalen samt notater fra befaring langs strekningen Striken-Vrangfoss 386 DE med Per H. Misund, Ulefoss. Sang til "D/S St. O 2967 Bibl 1984 Jacobsen, Agnes Aas, Bamblevn 31 Skien. Gave fra 1984 En del trykk fra 2. verdenskrig. Sedler ang. fangeopphold pσ Grini, "Griniposten" m.m. Oslo Etter giverens f rste mann 940,53 Leif Birger DE Aas Bibl 1984 Lie, Ulf R yskattvn. 72, Skien. Gave fra 1984 Oversikt over knivsmeder, sliremakere, skaftmakere og "knivsamlere" i S r-norge Norge Fotostatkopi. 621,93 DE 2969 Bibl 1984 Lie, Ulf R yskattvn. 72, Skien. Gave fra 1984 Kanobygging av bj rkebark blant indianere i Nord-Amerika. Skien Fotostatkopi. (Jfr. bevart kano 623,8fra DE Nord-Amerika i FTG"s saml.) 2970 Bibl 1984 Bergstr m, John 25 W. 68th str. New York, NY USA. Gave fra "My Roots are in Telemark Norway", klebemerke, laget i USA. Blσsorte bokstaver pσ blσ bunn. Telemark Giveren bes kte museet i 769, DE 2971 Bibl 1984 Har ligget uinnf rt pσ museet, 1984 Bakside og rygg av hovedbok datert 1828 og signert Bruenech. Skien 652,8 DE 2972 Bibl 1984 Skien-Telemark Turistforening, Gave fra 1984 Kart "Ruter i st-telemark, Mσrvann Skien-Telemarken Turistforening" Skien 912 DE 2973 Bibl 1984 vrum, Birger Hσvundvn. 30. Skien. Gave fra 1984 Vardenartikler om Grσtemoen, Skien, skrevet av Paulus Jonassen, Skien ca Solum Fotostatkopi i A-4 format. 948,28 3 artikler. DE 2974 Bibl 1984 Kopi etter original pσ Ibsens Venst p, Skien 1984 M nstringsseddelen for Henrich Ibsen skipper pσ "Caritas" som forliste utenfor Hesnes yene natt til 22. nov. 1797, Skipperen var Henrik Ibsens farfar. Skien 920 DE 2975 Bibl 1984 Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum v/lisen N. Berghaven, Grimstad, Gave fra 1984 "Ankeret til Ibsens bestefar er funnet".- Artikkel i "Adressetidende", Grimstad 9/10-84 Aust-Agder Fotostatkopi 920 DE 2976 Bibl 1984 Vesaas, ystein. Tegning av "Bogtre Tolleivsjorden, Tinn". Tinn Har kommet inn sammen med 920andre DE ystein Vesaas- tegninger tidligere, men er 2977 Bibl 1984 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet Notater og tekster skrevet av 1984 Bakgrunnsmateriale til Byminner 19: "Med gamle kart gjennom Skiens historie" (Gardσsen/R dseth) Hovedsaklig tekst/kommentarer til kart som ikke er kommet med i boken, blσkopier av kart som ikke er kommet med i boken, utskrifter av folketellingen 1865 for Skien, nedskrevne opplysninger m.m. Skien 912 DE 2978 Bibl 1984 Riksarkivet. Kopi av original i "Program for Reguleringskonkurransen i Skien 1916". Skien 711,4 DE 2979 Bibl 1984 Skien Bibliotek. Har ligget pσ SB. Gave fra biblioteket, 1984 "Medlemsfortegelse Norges Forsvarsforening. Bratsberg Amts Krets" Skien 355 DE 2980 Bibl 1984 Har ligget uinnf rt pσ museet Notisbok med dikt (sangtekster), hσndskrevne. Skien 839,82 DE 2981 Bibl 1985 Nilssen, Tutte Juul Hans Houensgt. 40, Skien. Gave fra 1985 Kart "Strσholmen med gamle gσrds- og stedsnavn", "Utarbeidet og tegnet av ing. Torstein Kiil. Ajourf rt pr. 1/ " Skσt y 912 DE

11 2982 Bibl 1985 Schultze, Johan A. Norsk Mσlf rearkiv, Blindern, Oslo. Kopi av kopi tilh rende Originalbrevene Kopi tilh rer av 2 Gunhild hefter med Bakke, brevveksling Eikjarud, B. mellom 1985Halvor Halvorson Eikjarud, B og Gunnar Gunleilson Tveit, Flσbygd. ( ) B En kopi finnes i Norsk Historisk 920 Kjeldeskrift-institutt, DE jfr. B -soga ll band 1, side Bibl 1985 Martens, Else og Ditlif Hesselberggt. 40, Skien. Gave fra 1985 Stektstavle for Sven Ditlif Boye Martens, f. 23/ Skien 929,2 DE 2984 Bibl 1985 Damm"s Antikvariat, Oslo. Kj pt for 15,- + epsp. gebyr og porto "Placat angaaende hvorledes udenrigs forfµrdigede Carether, Chaiser og Diabler til Fortoldning skulle taxeres naar de til Danmark og Norge indf res. Christianborg Slot den 9de April Trykk. Norge 336 DE 2985 Bibl 1985 Kanalen, Skien, Gave fra 1985 "1916 Sommer-Rute, 1926 Sommer-Rute, Vinter-Rute Sommer-Rute, Skien-Telemarkens Dampskibsaktieselskabs Skiebe." Plakater. Telemarkskanalen 386 DE 2985.A Bibl Kanalen, Skien. Sommer- Gave fra og vinterruter for Skien-Telemarken Dampskibsaktieselskabs Skibe 1907, 1916 og 1926 Skien Dette gjelder Hd DE 2989 Bibl 1985 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Fra 1985 Stoff om Telemarkskanalene og skipstrafikken pσ Telemarksvassdraget, utdrag av intervjuer, kopier fra aviser m.v. Stoffet er brukt bl.a. ved skriving av artikkel i boken Dallang/Misund:"Bandakkanalen", heftet "Velkommen. Kanalen til Telemark" (1984) og kapitlet om Telemarksbσtene. Inneholder og kopier fra Norsk Telemarkskanalen Sj farts- museums arkiv. bl.a. Manuskript: Ths. 386Hauge DE Innsj dampskipsfart i Norge, kopier fra Korens samlinge 2990 Bibl 1985 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Intervju ved ca. 1974, Intervju pσ lydbσnd med Anne Groven, Havevn. 7, Skien, om setring pσ Sauheradfjellene og skipsfart pσ Telemarksbσtene. Telemarkskanalen 637 DE 2991 Bibl 1985 Knive, Leif, omrσdesjef, Skien N jernbanestasjon. Fotostatkopi av stoff lσnt av 1985 Fotostatkopi av en del stoff om jernbaner: Hσndbok for jernbanetjenestemenn togtabeller og oversikt over elektrifiserte jernbanestrekninger, foreslσtte banestrekninger m.v. Skien 385 DE 2992 Bibl 1985 Knive, Leif, omrσdesjef, Skien N jernbanestasjon. Originalkart pσ Skien N Stasjon v/omrσdesjef Kart, Leif fotostatkopi Knive, 1985 "Skiens Station" 1:1000 Skien 912 DE 2993 Bibl 1985 Lunde barneskole v/erik Kullerud, Skien, Fotostatkopi av plansje tilh rende 1985 "Regler for klassernes brandudrykning v/skiens folkeskole. 1900". Fotostatkopi. Skien 370 DE 2994 Bibl 1985 Brekkeparken. Har ligget pσ museet Plakat: "Publikum mσ ikke betrµde plµnerne". Noe fillet. Fylkesmuseet 760 DE 2995 Bibl 1985 stvedt, Einar, lektor. Fra 1985 Seddel. Eduard Otto Jonassen beskikkes til underbefalingsmann ved brannspr yten, datert 23/ Skien 363,37 DE 2996 Bibl 1985 stvedt, Einar, lektor. Avskrevet av Einar stvedt. Fra stvedts arkiv "Regler for Taarnvµgterne under deres Ophold i Taarnet. Skien 363,37 DE 2997 Bibl 1985 stvedt, Einar, lektor. stvedts arkiv 1985 Skien byprivilegier og senere stadfestelser. Avskrevet av Einar stvedt. Skien 948,28 DE 2998 Bibl 1985 Tangen, Kirsten, museumspraktikant, Fylkesmuseet. Intervju mars Intervju med Eigil Lie, Hynisgt. 13d, Skien. Om gamle Skien med utgangspunkt i gamle Skiensbilder. Skien 948,28 DE 2999 Bibl 1985 Tangen, Kirsten, museumspraktikant, Fylkesmuseet. Intervju mars Intervju med Fredrik Skau, Ole Johnsen og Arnt Hansen, Skien. Om gamle Skiensbilder Skien 948,28 DE 3000 Bibl 1985 Tangen, Kirsten, museumspraktikant, Fylkesmuseet. Intervju mars Intervju med Leif Karsten Brynhildsen om gamle Skien. 2 kasetter, utskrevet. Skien 948,28 DE 3001 Bibl 1985 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Intervju 1985 Intervju pσ lydbσndkasett med Harald Gσrden, Sem, Gjerpen, Kristian N klegσrd, N klegσrd, Gjerpen og Ingebrigt I. Doksr d, Gjerpen. Om ungdom i Gjerpen og Gjerpens fr. ungdomslag. Gjerpen 920 DE 3002 Bibl 1985 Tangen, Kirsten, museumspraktikant, Fylkesmuseet. Intervju mars Intervju med pensjonert kotorsjef Sigurd Linna, Christen Lunds vei 38, Skien. Om gamle Skien med utgangspunkt i bilder fra R. Nyblins ssamling. Utskrift. Skien 948,28 DE 3003 Bibl 1985 Sigurdsen, murmester hus, Baggersgt, Skien, Innkommet v/t.k.g "Middag i Anledning Inga Anette Sigurdsen og Erling Tobias Torjusens bryllup ". Meny seddel trykt pσ silkebσnd. Rosa. Skien 641,5 DE 3004 Bibl 1985 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Nedskrevet Fylkesmuseet Notater fra befaring pσ Hansen & Arntzens bσtbyggeri pσ Ekstrand, Bamble 24/ Bamble 623,8 DE 3005 Bibl 1985 Coward, Unni Rjukan. Gave fra 1985 "Maksimalpriser pσ visper i Telemark fylke", datert 1943 Tinn 940,53 DE 3006 Bibl 1985 Timm, Hermann R slyngvn. 24, Skien. Gave fra 1985 "Katalog over "Basso"s zoologiske udstilling af levende dyr". Kj p ved menasjeriets bes k i Skien i ,74 DE 3007 Bibl 1985 Manuskript mottatt til bruk i bok om Telemarkskanalen 1985 Stadnamn langs med ei strekkje av Skien-Bandakkanalen av Johan Anton Schulze. Telemarkskanalen 948,28 DE 3008 Bibl 1985 Arntzen, Finn Arild Stathelle. Nedskrevet av 1985 Opplysninger om degaardens Bilruters f rste buss, Tidaholm. Bamble Bilde av bussen B DE 3009 Bibl 1985 Kj pt pσ Telemarkkanalens utstilling pσ Lille Ulefoss for kr. 100,-, 1985 En samling plakater, oppslag m.v. fra Skien-Norsj kanalen. Telemarkskanalen 386 DE 3010 Bibl 1985 Jacobsen, Kervel og Marie B levn. 44, Skien. Etter 1985 En samling sanger diktet under 2. verdenskrig. Skien Gave fra Mary Lise Kristiansen. 780 DE 3011 Bibl 1985 Bj rkelid, Johannes, revisor Valle kommune, 4690 Valle Kopi av liste. Kopien fσtt av i Oversikt over bσter bygd pσ Akers Mek. Verksted, Oslo, Oslo 623,8 DE 3011.A Bibl 1985 Nordb, Hilda Magnusgt. 10, Skien. Gave fra 1985 Kontraboken mellom kj pmann Erik Norheim, Flσbygd og hans kunder. Fra ca og framover. Ogsσ kontrab ker med Johs. Kise & Co. og Torgrim Haugerud. Lunde 680 DE 3012 Bibl 1985 Jonsjord, Einar, fylkeskartsjef, Fylkeskartkontoret, Skien. Gave fra 1985 Arkiv etter klokkereparat r Jonsjord, Tinn. Arkivet bestσr av protokoller over innleverte og reparerte klokker, bl.a. "Reparationsbok for Uhrmagere Udarbeidet af Norges Uhrmagerforbund", "I lµreb ker i urmakeri, varekataloger m.v. Tinn 681 DE 3013 Bibl 1985 Har tidligere tilh rt Mathias Haukeberg som bygde Frognerlia 4, Skien i Gave fra Sigrid Luraas, Noteringsbog samme for adresse Mathias i Haukeberg til alle Dage i Aaret". Sort omslag med gullskrift. Skien 920 DE 3014 Bibl 1985 Nordb, Hilda Magnusgt. 10, Skien. Gave fra 1985 Notatbok om lokalhistorie med bl.a. stoff om Gamle Langerusten, Brureferd i Telemarken. Etter giverens far, klokker og lµrer Olav Nordb, Flσbygd. Telemark 948,28 DE 3015 Bibl 1985 Andersen, Johanne Nµss Rektor rnsgt. 18, Skien. Gave fra 1985 "Bekjentgj relse" med etterlysning av Ole H iland datert Fotostatkopi. Norge 920 DE 3016 Bibl 1985 Jacobsen, Agnes Aas Kriseoppskrifter pσ mat fra 2. verdenskrig. Skien 641,5 DE 3017 Bibl 1985 Emanuel Gulliksens butikk i Duestien 12, Skien, En samling notaer fra forretninger i Skien. Skien 680 DE 3018 Bibl 1985 Jacobsen, Agnes Aas Bamblevn. 31, Skien. Kopi av original tilh rende sanger fra frigj ringen Skien 780 DE 3019 Bibl 1985 Falkensten, Thor. Fotostatkopi av bok tilh rende Kvernhuset, Skien (Telemark Hobby), 1985 Fotostatkopi av hefte: Br dr. Marcussens Baadbyggeri...Ask en pr. Lyng r, Norge, Aust-Agder 623,8 DE 3020 Bibl 1985 Falkensten, Thor, Telemark Hobby, Kverndalen, Skien. Gave fra Trekkpapir med reklame:"bedst og billigst kj ber De Strie, Sµkke... Aktieselskabet Schytter, Christiania Oslo 769,5 DE 3021 Bibl 1985 Nesheim, Halvor (B ). Gave fra "Myllargut-prologen" av Halvor Nesheim B 920 DE 3022 Bibl 1985 Coward, Unni Sam Eydesgt. Rjukan. Gave fra 2 glansbildealbum. Tinn 769,5 DE 3023 Bibl 1985 B yesen, rektor. Gave fra skolen ved 1985 Ordensregler for fysikksalen pσ Bratsbergkleiva skole. Skien 370 DE 3024 Bibl 1985 Tjomst l, Finn Eidanger. Gave fra 1985 Diplom fra Telemark Fylkesutstilling i Porsgrunn 1925 til fylkesgartner O.S. Tjomst l, Plan til hageanlegg hos J. Fjelldalen, Bj rntvedt, Solum, 1:200, Krager utstillingen 1930, Diplom tilkjent fylkesgartner O.S. Tjomst l, "Arrangement omkring flaggstangen ved Skien stadion 1.50, O.S. Tjomst l "Plan til haveanlegg Eidanger for K. Lie Tveten, Eidanger, 1:200, O.S. 635Tjomst l DE 1919, "Eik skulehage. 1:200, O.S. Tjomst l. "Plan o 3032 Bibl 1985 Timm, Hermann R sslyngvn. 24, Skien. Gitt av frimerker, f rstedagsstempel pσ konvolutt. Skien 769,5 DE 3033 Bibl 1985 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Notater ved Notater fra kurs i restaurering av gamle bσter Brevik oktober Brevik 623,8 DE 3034 Bibl 1985 Fogh, J rgen Wattne, S ndertofteten 11, Osted, 4000 Roskilde, Danmark, Opplysninger nedskrevet Opplysninger av giveren om 1985 B 9635 maleri av lektor ved Skien Latinskole Christen Nielsen Winther ( ). Skien 750 DE 3035 Bibl 1985 Brevkorrespondanse mellom Fylkeesmuseet og Ulr Berntsen m.fl Opplysninger om Trσk Gruber i Bamble, spesiellt gruvejernbanen. Nedskrevet av Z. Zakariassen og muntlig meddelt av Realf Realfsen etter foresp rsel fra Ulf Berntsen, Norsk Jernbaneklubb. Bamble 622 DE 3036 Bibl 1985 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved 1985 Intervju pσ lydbσndkasett med Gudrun Cappelen, Borgestad om oppveksten og barneσrene. 1 kasett + notater. Gjerpen 920 DE 3037 Bibl 1985 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved pσ lydbσndkasett Intervju med Trygve Hobµk-Johnsen, Hσvundveien 118, Skien. Om Skien i hans oppvekst (f. 1909) Skien 920 DE 3038 Bibl 1985 Opptak av kσseri pσ museet 8/ Halvor Landsverk forteller om sin tid pσ Fylkesmuseet. Fylkesmuseet 69 DE 3039 Bibl 1985 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved Intervju med Lydia Ekmann, Kvernhuset, Skien (f dt 1903) om Skien i hennes oppvekst. Lydbσndkasett og notater. Skien 920 DE 3040 Bibl 1985 Coward, Unni Sam Eydesgt. Rjukan. Gave fra Diverse papierer etter Coward, Rjukan: Opprop "Til sivilbefolkningen ", fra Hjemmefronten mai "Karakterseddel for James Coward. Elev af Skiens private forberedelsesskole. Eksamen 1902" + 3 sedler for Viggo Coward, En samling brev etter jernvarehandler James Coward, Rjukan. En samling rasjoneringskort Tinn etter kj pmann James Coward, Rjukan. 940,53 DE 3041 Bibl 1985 Coward, Unni, Rjukan. Gave fra "Karakterseddel for James Coward, elev af Skiens private forberedelsesskole Eksamen 1902" + 3 sedler for Viggo Coward. Skien 370 DE 3044 Bibl 1985 Eek, Anders M., auksjonarius Lundegt. 2, Skien. Gave fra 1985 Gσrdsarkiv fra R ra i Solum. Solum Arkivet er innkommet i et 948,28 skatoll DE som er solgt i Eeks auksjonsforretning Bibl 1986 Falkensten, Thor Telemark Hobby, Kvernhuset, Skien. Gave fra 1985 "Uhlefos Saugbrug med Handelen i Porsgrund 24. august 1837". Regnskapsbok Skien 670 DE 3046 Bibl 1986 Blakstad & Holtas arkiv, fra. Gitt av Trygve Solgaard, Boye Ordingsgt. Skien, 1986 "Mandtal over de Stemmeberettigede i Skien ved Mandtalets Afslutning Onsdag 31de Oktober 1888 kl. 8 aften. Skien 1888 Skien 929,3 DE 3047 Bibl 1986 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Nedskrevet av 1986 Chr. A. Tufte om folk pσ Gjems tidligere. Klausulert. Skien 920 DE 3048 Bibl 1986 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Nedskrevet av 1986 B.A. Gr sfjeld, Nils Kittilsensgt. 9, Skien forteller om Arne Svendsen og underholdningen i Brekkeparken i σrene. Skien 791 DE 3049 Bibl 1986 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Nedskrevet av 1986 Halvor Landsverk forteller om sin oppvekst i Heddal i 30-σrene. Skien 920 DE 3050 Bibl 1986 Trykt ved museet 1985 Program "Brekkeparken 1. september Vi feirer Henry Skilbreds 80-σrsdag. Skien 920 DE 3051 Bibl 1986 verlands Norgeshistorie s Kopi fra 1986 Kopi fra verlands Norges historie med omtalen av prins Christian Fredriks bes k pσ Brekke i 1813 og historien om den grσ dame. Skien 920 DE 3052 Bibl 1986 Landsverk, Halvor, fylkeskonservator. Nedskrevet av 1954 "Den gamle reiseruta pσ vatnet frσ Heddal til Skien". Skien 386 DE 3053 Bibl 1986 Landsverk, Halvor, fylkeskonservator. Nedskrevet av 1954 Nedtegnelser om driftehandel. Etter Harald Kσsa, Sauland f. 2/7-1906, og Sveinung Ryen. Skien Delvis gjengitt i "Halvor Landsverk 636 DEs artikkel i "Telemarksfe gjennom 100 σr Bibl 3055 Bibl 1986 Landsverk, Halvor, fylkeskonservator. Etter fylkeskonservator Halvor Landsverk. Noisbok med registrering til bruk for "Holta-rommet" ved Telemark fylkes handelsstevne Skien 600 DE 3056 Bibl 1986 Nedskrevet etter lµrar A. Sollids opteikningar 1960 av fylkeslandbrukssjef Ambros Sollid. 1986Visa "Den store forl ysa i Lisleh rσ" Heddal Sendt fra Ambros Sollid til Halvor 780 DELandsverk Bibl 1986 Har ligget uinnf rt pσ museet. Etter hagebrukslµrer Torfinn Skard En samling papirer vedr. gartneri og hagebruk, bl.a. brev om torvavgiftene i Skien, reklame for bµremballasje etc. Skien 635 DE 3058 Bibl 1986 Br d og Roser v/anne Lognvik. Gave fra 1986 Bakgrunnsstoff, notater, utskrifter m.v. til en utstilling om kvinnearbeid i Grenland. Samlet av Br d og Roser Skien Andre medvirkende ved innsamlingen 331,4 DE har vµrt Fr y Kannert Istad (NRK), Anne Kon 3059 Bibl 1986 Eek, Anders, Skien. Gave fra 1986 "Tegneregler for Jacob B hle. "Hσndskrevet bok med oppgaver i konstruksjonstegning ved Skiensfjordens mek. fagskole, Porsgrund Skien 604,2 DE 3060 Bibl 1986 Opptak av kσseri pσ Fylkesmuseet 16/ Lydbσndopptak pσ kasett av kaseri ved Leif K. Brynhildsen, Skien om "Et lykkelig hjem" - Louise Bodenhoffs brev fra J nnevald i Gjerpen. Gjerpen 920 DE 3061 Bibl 1986 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Notater ved Intervju med tidligere skoarbeider William Kristoffersen, Skien om skoproduksjon med utgangspunkt i bilder fra R. Nyblins samling fra Skiensfjordens Skofabrikk. Kristoffersen har vµrt pσ Bakkens skofabrikk. Skien Se opptak pσ Hd DE 3062 Bibl 1986 Rennesund i Kilebygda 1986 "Haandverks, Industri-Landbruk-og Haveudstillingen. Katalog over Dyrskuet i Porsgrund 1888". Porsgrunn 600 DE 3063 Bibl 1986 Nyblin, Tor, fotograf, Skien. Gave fra. Etter hans bestefar fotograf R. Nyblin Kort for reservert plass ved innvielsen av Borgestad kapell Skien 726,5 DE 3064 Bibl 1986 Sporre, Willy, Kjellestadbakken 21, Stathelle. Fotostatkopi av trykk tilh rende "Den fryktelige katastrofe paa Jarlsbergbanen sommeren " Visetekst Stahelle 780 DE 3065 Bibl 1986 Langangen, Anders Oslo Katedralskole, Oslo. Manuskript av 1986 "Poststeder i Telemark fylke. Brevhusene. Del ll Ambulerende brevhus. Telemark 383 DE 3066 Bibl 1986 Eek, Anders, Skien. Gave fra 1986 Notatbok for befals velsene 1907 for Lausen Dahl. Skien 355 DE 3067 Bibl 1986 Timm, Herm. R sslyngvn. 24, Skien. Gave fra 1986 Prisliste Skiensfjordens Herrefris rmesterlaug Skien 646,72 DE 3068 Bibl 1986 Flere ringpermer med stoff samlet av Tor Gardσsen, Fylkesmuseet. Bakgrunnstoff (notater, avisutklipp, bilder m.v.) til boken "Slik var Skien. En byhistorie med bilder fra fotograf R. Nyblins samling", utgitt av Fylkesmuseet i 1986 Skien 948,28 DE 3069 Bibl 1986 Solberg, Christopher Blom 2310 Stange. Gave fra (Tfn. 065/71556) 32 prekener av sogneprest i Gjerpen, Fredrik Christophersen Blom fra tiden Gjerpen 252 DE 3070 Bibl 1986 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved 20/ Lydbσndintervju (kasett) med tidl. fl ter Tor Enggrav, Lunde om fl tning itelemarksvassdraget 2 kasetter + kopier av kasettene. Telemarkskanalen Kopi av kasettene er sendt 634,98 til Norsk DE Skogbruksmuseum Bibl 1986 Pedersen, Terje Tangen, Porsgrunn. Gave fra (s nnes nn av p.p.) 1986 En samling arkivalia etter Peder Pedersen, Kj lnesgt. 10, Porsgrunn. ( ). Bl.a. "Mindeblomst" fra 1811 minnebok fra militµret, koppeattester, vigselsattester etc. Porsgrunn 80 DE 3072 Bibl 1986 Cappelens gate 9 Skien. Fra. Funnet f r rivning i Poesibok Skien 808,1 DE 3073 Bibl 1986 Opptrykk av originalplakat fra 1945 hos Rasmussens boktrykkeri ca Kunngj ring i anledning frigj ringen 1945 i Telemark Skien 940,53 DE 3074 Bibl 1986 Wµrstad, ge, Tomtegt. 27, Skien. Gave fra 1986 En samling dokumenter fra Tomtegt. 27, Skien. Inneholder m.a. grunnleieb ker osv. Skien 80 DE 3075 Bibl 1986 Lydbσndopptak av kσseri ved Fylkesmuseet. Lydbσndopptak pσ kasett. Per H. Misund, Ulefoss, holder lysbildekσseri pσ Fylkesmuseet om Telemarkskanalen september Telemarkskanalen 386 DE 3076 Bibl 1986 Kj pt i antikvitetsforretningen "Det lille huset" i T nsberg for kr. 10,-. Liten bok med broderm nstre. "Neuheiten in Stick-Album". 746 DE 3077 Bibl 1986 Thelin, Ester, B gt., Skien. Gitt av Gamle regninger + gamle ark med skolekarakterer. Skien 657 DE 3078 Bibl 1986 Tufte, Chr. A. foss. Gave fra. Har funnet brevet pσ fyllinga i Kj rbekkdalen i Brev til Brunkeberg Skulestyre fra flere personer datert 11/ ang. uskikkelige skoleunger og avstraffelse av disse. Kviteseid 370 DE 3079 Bibl 1986 Nordlie, Arve Elverum. Tilsendt museet fra 1986 Opplysninger om spillet kilkasting. Elverum 796,1 DE 3080 Bibl 1986 Flσta, Mikkel Luksefjellvn. 467, Gjerpen. Gave fra Avisene ble gjemt under et kubbegolv pσ Nebb Illegale under aviser krigen. fra 2. Arnt verdenskrig. Haraldsen Avisen s rget "Nyheten" for distribusjonen ble utgitt pσ av Nebb Kjell Staal til de Eggen, rette Skien. Conradi Gulliksen fra Mµla trykte "Fridom". Skien 78,1 DE 3081 Bibl 1986 Opptak pσ lydbσndkasett 1986 Foredrag om Kongsberg S lvverk ved Per Halvor Selebakke, Bergverksmuseet, Kongsberg 16/ Kongsberg 622 DE 3082 Bibl 1986 Finborud, Knut Flσttenlia 25, Porsgrunn. Brev sendt Fylkesmuseet av 1986 Brev med opplysninger om treunderstell for gamle ovner pσ R ros. R ros 697 DE 3083 Bibl 1986 Telemarkssendingas tekniker Kσre Flaten oktober. Opptak av 1986 i forbindelse med vignettmusikk Lydbσndkasett til kσseriserie med: om a) opptak "Slik var av Skien". musikk (Opplesning) pσ polyfon tilh rende Grete og Per Sondresen, Skien. Polyfonen har tidligere stσtt i Lindahls konditori, Skien. b) opplesningsserie i NRK-Telemark oktober 1986 fra boken "Slik var Skien" av Tor Gardσsen. Skuespiller Karl Bomann-Larsen ved Telemark Teater leser. Skien 681,8 DE 3084 Bibl 1986 Museet har hatt kasettene for salg ca Lydbσndkasett. "Henry Skilbred 78-minner" med bl.a. Brekkeparkvalsen og Skiensvalsen. 2 kasetter. Solum 780 DE 3085 Bibl 1986 Funnet i Ladegσrden, Kloster ya, Klostergt. Skien, f r rivning av Sigmund Hansen, Kristiansro En 4, Skien. samling Gave avregningsb ker fra Sigmund Hansen, for sj mann Halvor Nielsen. Bodde i Ladegσrden, Klostergt. 32. Skien. Skien 920 DE 3086 Bibl 1986 Timm, Hermann R sslyngvn. 24, Skien. Lydbσndopptak ved. Gave fra Hermann Timm Lydbσndopptak med kantate i anledning av Skiens 600-σrs jubiluem i Skien 780 DE 3087 Bibl 1986 Timm, Hermann R sslyngvn. 24, Skien. Lydbσndopptak ved. Gave fra Hermann Timm Lydbσndopptak fra gudstjeneste i Luksefjell kapell, Gjerpen med samvµr etterpσ. Grindlia fra Luksefjell forteller fra gammel tid i Luksefjell. Skien 264 DE 3088 Bibl 1986 Radio Grenland. Gave fra Lydbσndkasett. Lydplakat laget av Radio Grenland for Sommerfest i Skien. Skien 791 DE 3089 Bibl 1986 Byveterinµren i Skien. Fotostatkopi av kopi tilh "Hygeniske hustacler" og "Instruks for sundhetsbetjenten i Skien" Skien 613 DE 3090 Bibl 1986 Gardσsen, Tor. Samlet og skrevet av 1986, Bakgrunnstoff, arkivkopier, manuskripter m.v. til Tor Gardσsens bok om Telemarkskanalene og Telemarksbσtene og fl tninger pσ telemarksvassdraget. Telemarkskanalen 386 DE 3091 Bibl 1987 Kj pt Grammofonplate, single-plate "Bronsejentene Norge, Heia Norge"". Utgitt i anledning det norske damelandslagets bronseplass i VM i Holland i spillere var fra Telemark. Skien 780 DE 3092 Bibl 1987 Thorsen, Joachim Vinkelgt. Skien. Opplysninger fra grosserer 1986 Om sj bodene i Skien og om kopiering med kopiblekk. Skien 725 DE 3093 Bibl 1987 Vσgslid, Dag Melum, Skien. Kopi av annose tilh rende1986 Annonse for Nyst ls Hotel, Vinje. Vinje 647,9 DE 3094 Bibl 1987 Kopi Kopi av gjestebok fra Nyst yl hotel i Vinje Boken tilh rer Dag Vσgslid, Melum Vinje 647,9 DE 3095 Bibl 1987 Graver, Mathias Valeb. Originalbrevet tilh rer Fotostatkopi av himmelbrev Gjerpen 241 DE 3096 Bibl 1987 Kopi av skifte tilh. eierne av Torsholt. a) Kopi av gammelt skifte pσ Torsholt i Siljan. b) Registrering av gjenstander i Torsholtbygningen Siljan 340 DE 3097 Bibl 1987 Gardσsen, Tone M. Thranesgt. 7, Skien. Kopi av original tilh Dikt av Alvhilde T nnesen, Porsgrunn: a) til Tone og Dutte Holte (5σr), Marcus Thranesgt. 7, Skien, b) Dikt av samme ang. dugnad ved Porsgrunn rσdhus c) Gammelt regnskap fra 1859, signert Marie Hetting. Skien 808,1 DE 3098 Bibl 1987 Innsamlet av elever ved Venst p skole, Gjerpen. Sendt museet ved rektor Knutsen, Venst p skole. En samling navn pσ gσrder i Gjerpen og steder innen disse gσrdene. Gjerpen Kan det vµre stedsnavn innsamlet 412 DEav skolebarn i 1930-σrene? dette materialet er i 3099 Bibl 1987 Opptak av kσseri pσ MuseetsVenners σrsm te mars Lydbσndopptak (2 kasetter) Ingeni r Th. Landstad, Porsgrunn, forteller om presten og salmedikten M.B. Landstad. Skien 920 DE 3100 Bibl 1987 Polyteknisk tidsskrift 5. hefte Kopi fra "Lµgning af en unders isk Vandledning i Skien" Skien Kopi fra Norsk Teknisk Museum, 628,1 DE 3101 Bibl 1987 Linna, Sigurd Christen Lunds vei, rhus. Kopi av dikt tilh Dikt: "Til Jomfru Petronelle Amalie B ttger". Dikt av bygdemσlsdikteren Hans Hansson. Kviteseid Om Hans hansson se: Norsk 920 Folkekultur DE hefte Bibl 1987 Gardσsen, Tor Nedskrevet av 3/1987 Opplysninger fra Randi Lund, Snipetorpgt. 31 Skien (f. 1900) om Snipetorp i gamle dager og arbeid pσ museet tidligere. Skien 948,28 DE 3103 Bibl 1987 Linna, Sigurd Christen Lunds vei, rhus. Kopi av notisbok tilh "Erindringer fra vore Reiser med Skib Her en af Porsgrund i Aaret 1898". Porsgrunn 910,45 DE 3104 Bibl 1987 Gardσsen, Tor Nedskrevet av Fylkesmuseet, 1987 Notater fra bσtbyggerkurs hos Tore Ramberg, Borteid ved Krager, mars 1987 Skien 623,8 DE 3105 Bibl 1987 Kikut, Ole arkiv. Kopi av plakat innkommet i byggm "Forbod mot at hundar gjeng lause". Plakat fra Telemark fylke 22/ Telemark 769,5 DE 3106 Bibl 1987 Skiens Brannstasjon. Kopi av original pσ 1987 "Instruks for Skiens Brandvµsens Reservekorps-Mandskaber", Skien 352,3 DE 3107 Bibl 1987 Kopi av artikler. Fra Skiens Brannvesen 1987 Om Mandals reberbane og laging av brannslanger. Mandal 677,7 DE 3108 Bibl 1987 Gardσsen, Tor. Intervju ved 20/ Intervju med pensjonert kaptein Magnus Tveitane, Vrσdal, kaptein pσ slepebσten "Fram" pσ Nisser og Vrσvann. 2 lydbσndkasetter (bar 1/2 av s. 1 pσ kasett 2) Kviteseid 920 DE 3109 Bibl 1987 Tufte, Chr. A., foss. Nedskrevet av. Etter avisene "Chanteloups vidunderlige flyving". Om den f rste flyving i Skien i Skien 629,1 DE 3110 Bibl 1987 Hansen, Peder og Ragni Blekebakvn. 4, Skien. Etter. Gave fra bibliotekar Signe Hansen, Fylkesbiblioteket, Rasjoneringskort, Ulefoss passerseddel (datter) m.m. fra 2. verdenskrig. Skien 769,5 DE 3111 Bibl 1987 Hansen, Peder og Ragni Blekebakvn. 4, Skien. Etter. Gave fra bibliotekar Signe Hansen, Fylkesbiblioteket, "Kontrabog...Orlogstjeneste" Ulefoss (datter) Skien 359 DE 3112 Bibl 1987 Hansen, Peder og Ragni Blekebakvn. 4, Skien. Etter. Gave fra bibliotekar Signe Hansen, Fylkesbiblioteket, "Brugsanvisning Ulefoss til Haand-Symaskine". (datter) Skien 646,2 DE 3113 Bibl 1987 Vσgslid, Dag Melum. Kopi av regning tilh Regning fra Nyst ls Hotel, Vσgslid, Vinje Vinje 647,9 DE 3114 Bibl 1987 Gardσsen, Tor. Nedskrift ved 1987 Notater om handelsreisende Simon Nielsen fra Skien, Sigurd Linnas far om forholdene for handelsreisende i 1920-σrene. Se og B Skien 381 DE 3115 Bibl 1987 Linna, Sigurd Christen Lunds vei, rhus. Gave fra 1987 To skillingsviser a) vre Thellemarken, b) Tre nye viser: Tellemarkens vise, Den svenske pige, En simpel mandssang. Skien 780 DE 3116 Bibl 1987 Parksjefens arkiv, Skien kommune. Kopi av original i Dokument (fotostatkopi) vedr. Gjerpen kirke Gjerpen 726,5 DE 3117 Bibl og 3118 er pσ samme kasett. Lydbσndopptak. Kirsten Tangen, museumsadjunkt, Fylkesmuseet deltar i program om juletradisjoner i NRK Telemark Julemusikk. Lektor Kai Arvid K hler, Eidangerbakken, Eidanger, holder foredrag om maritim folkekunst vinteren Skien 394,2 DE

12 3119 Bibl 1987 Krantz, Lillian Rinke, NSckrosvSgen 2, SkSrhamn, Sverige. Gave fra Etter moren Karoline En samling Ingeborg sanger, Rinke revyviser, f i Skien, dikt, poesibok, datter av sanger tobakkshandler fra krigen, Karl privatkorrespondanse, Rinke, Notodden som skj ter, var gift domspapir med Gunbj rg etter giverens Evensdtr. familie, Holmsli samt fra Fyresdal. rasjoneringskort 1987 fra 1. verdenskrig. Skien 780 DE 3122 Bibl 1987 Karsten, Hugo, Amund Tvetens vei, Eidanger. Gave fra 1987 En serie tegninger til m bler for barnevµrelse utf rt av interi rarkitekt Marie Karsten. 3 konvolutter med tegninger. Oslo 684,1 DE 3123 Bibl 1987 Selges pσ museet. Lydbσndkasett "Henry Skilbred. 78-minner" med bl.a. Skiensvalsen og Brekkeparkvalsen. Solum 780 DE 3124 Bibl 1987 Holmberg, Ronald Porsgrunn tollbod. Kj pt av kr. 49,50. Lydbσndkasett "Ronald med musikkvenner spiller egne melodier, m.a. Brekkeparken 1959". Fylkesmuseet 780 DE 3125 Bibl 1987 Lofstad brukt- og auksjonshandel, Storgt. Osebakken, Porsgrunn. Gave fra En samling brev herunder Amerikabrev, sendt til personer i Gjerpen, bl.a. John Klemendsen, Gravli, Ole N. Kise. Gjerpen 920 DE 3126 Bibl 1987 Lofstad brukt- og auksjonshandel, Storgt. Osebakken, Porsgrunn. Gave fra Diverse notater etter John Klemetsen, Gravli, Gjerpen. Gjerpen 80 DE 3127 Bibl 1987 Lofstad brukt- og auksjonshandel, Storgt. Osebakken, Porsgrunn. Gave fra Leiekontrakt for gσrden B, stre i Gjerpen fra "kammerherinde Hedvig L venskio d" til John Klemetsen, datert 19/ Gjerpen 333,5 DE 3128 Bibl 1987 Lofstad brukt- og auksjonshandel, Storgt. Osebakken, Porsgrunn. Gave fra Skifteforretning Gjerpen 346,05 DE 3129 Bibl 1987 Losje Henrik Wergelands arkiv. Kopi av stoff i 1987 Stoff vedr. IOGT-losje Henrik Wergeland, Skien Skien 362,29 DE 3130 Bibl 1987 Andersen, Henry W. s kone og d tre. Gave fra Minneb ker med bilder og tekst fra bussturer med Henry W. Andersens turbil, Skien 1950-σrene. Turer til Paris, Spania, Sverige. Skien 920 DE 3131 Bibl 1987 Funnet i Fylkesmuseets hus Grensegt. 34, 1987 En samling brev etter familien Hvidsten i Grensegt. 34, Skien Skien 929,2 DE 3132 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Gamle etter plassar" Nedtegnelser etter Sveinung Mosstaul ("Svein Ung") om gamle plasser i Vest-Telmark, bl.a. Vinje, Tokke. Bestσr av 7 kladdeb ker. Vinje 948,28 DE 3133 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Bok etter med avisutklipp med artikler skrevet av Sveinubg Mosstaul, (Svein Ung). Fra Telemarksavisen. Inneholder bl.a. reisebrev og skildringer fra bygdene i TYelemark. Sauherad 80 DE 3134 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave En samling etter brev sendt til testators familie bl.a. Margit Berdal, Ingeborg Berdal m.v. Manuskripter av Sveinung Mosstaul. Sauherad 80 DE 3135 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Bok etter med nedtegelser tilh. Halvor Aslaksen, Berdal, Vinje. Sauherad 80 DE 3136 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Amerikabrev, etter sendt til bl.a. Ingeborg Berdal, S. Mosstaul. Sauherad 80 DE 3137 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Manuskripter etter etter Sveinung Mosstaul, (Svein Ung), Hjukseb, testators far. Sauherad 90 DE 3139 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Soge etter for Hjukseb skule boksamling Sauherad 370 DE 3140 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Dikt. etter Hans Kulbund. Samla 1925 Sauherad 2 kladdeb ker + notater 808,1 DE 3141 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Lauvduskar etter av Gunnar Rysstad, Dikt. Sauherad 808,1 DE 3142 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Medtegelse etter om folk og steder i Vinje. Trolig nedtegnet av Sveinung Mosstaul, testatord far. Vinje 948,28 DE 3143 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Remerier etter og Fortµllinger". Skrivebok. Har tilh rt bl.a. Halvor Aslaksen Bergdahl (Berdal), Vinje. Vinje 80 DE 3144 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Regler etter for bortlσn av skolehusene til m ter. Sauherad skolestyre 1920-σrene. Sauherad 370 DE 3145 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Stemmesedler etter til brennevinsforbud og dansk-norsk (riksmσl). Sauherad 324,6 DE 3146 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave En samling etter private brev, gamle. Sauherad 920 DE 3147 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Dimmisions etter Attest Aasmund Olsen af Vinje..." Aasmund Olavson Vinjes vitnesbyrd fra lµrerskolen datert Vinje 920 DE 3148 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Skrivebok etter Sauherad 80 DE 3149 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Manuskript etter til foredrag om kirkeruinen pσ Kapitelberget tilsendt fra H.H. Holta. Skien 726,5 DE 3150 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Udrag etter af kommuneregnskabet for Saude (Sauherad) herred for aaret 1907 Sauherad 352,1 DE 3151 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Nora". etter Blad for Berdals ungdomslag Hσndskrevet. Vinje 78,1 DE 3152 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Veiledning etter for Landmand" Regler for σ forutsi vµret. 551,6 DE 3153 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Om etter levemσden i Mad og Drikke". Avis- eller bokutklipp. Telemark 641,5 DE 3154 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Til etter ungdomslagi i Telefylket. Maalsongar av Olaf Sveinsson". Telemark 369,4 DE 3155 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave En samling etter gamle brev fra1800-tallet og eldre m.v. Sauherad 808,86 DE 3156 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Skj te etter pσ Midgarden, Opsund, Kviteseid. Kviteseid 533,4 DE 3157 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Gamle etter viser Vinje 780 DE 3158 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave En samling etter gamle brev, bl.a. Amerikabrev Vinje 808,86 DE 3159 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Brev etter fra Sigrid Undset til Sveinung (Svein Ung) Mosstaul med takk for anmeldelse av bok. Sauherad 920 DE 3160 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Tegnebog etter for Halvor Aslaksen Bergdahl". Datert Inneholder regnskaper. Vinje 920 DE 3161 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Matoppskrifter etter Guro Mosstaul Sauherad 641,5 DE 3162 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Priskurant etter over viner L.R d & Co., Skien Skien 641,2 DE 3163 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Gamle etter papirer fra og 1800-tallet, hovedsaklig fra Vinje, sµrlig Berdal. Vinje 80 DE 3164 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Bumerke etter og b nder i Vinje Vinje 929,9 DE 3165 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Regnskapsbok etter Berdal, Vinje Vinje 948,28 DE 3166 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Almanakk etter Vinje 529 DE 3167 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave En samling etter gamle papirer vedr. Berdal i Vinje. Vinje 948,28 DE 3167.A Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Gamle etter kvitteringer for skatt, brev fra Norges Bank m.v. fra bl.a. Berdal i Vinje. Vinje 657,46 DE 3168 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Papir etter Aslak Halvorsen Rui - Eilevdalen-Berdal, Vinje Vinje 920 DE 3170 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Bok etter med m nster til kledsplagg 646,4 DE 3171 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Nasjonal etter samlings liste ved Stortingsvalget 19 okt Telemark 324,2 DE 3172 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Sveinung etter Mosstauls siste ferd. Varden 24/ Sauherad 920 DE 3174 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Privatbrev etter m.m. etter testators foreldre, Sveinung og Anne Mosstaul. Sauherad 920 DE 3175 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Privatbrev etter m.v. fra testators familie, bl.a. korrespondanse vedr. eiendommer. Sauherad 920 DE 3176 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Brev etter fra stortingsmann Sivert Nielsen, 1891 Kviteseid 920 DE 3177 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Vedr. etter dele mellom Flekstveit i Lσrdal og Dalane i Brunkeberg. Kviteseid 333,3 DE 3178 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Auksjons... etter Brunkeberg Kviteseid 346,02 DE 3179 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Berdal-(r)tti etter Vinje 929,2 DE 3180 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Smukke etter Wiser" forfattet av Aslak Halvorsen Houikum fra H ydalsmo. Hσndskrevet visebok. Lσrdal 780 DE 3181 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Kontrakt etter 1987.? - Mosstoul om kr terhandel 1907 Kviteseid 338,1 DE 3182 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Rasjoneringskort etter Saude provianteringsraad Sauherad 769,5 DE 3183 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Auksjon etter pσ Most l 1893 Kviteseid 346,02 DE 3184 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Gamle etter visur Telemark 780 DE 3185 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Stemmeseddel etter fra folkeavstemningen Biletter fra reiser i Skandinavia fra Sveinung Mosstouls tur i 1905 Norge 324,6 DE 3186 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Aabodsforretninger etter fraa Midsund m.v. Kviteseid 948,28 DE 3187 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Neisedler etter fra folkeavstemningen i 1905 Norge 324,6 DE 3188 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Nesland etter kirke, Vinje. Frimerke fra 1861 Vinje 769,5 DE 3189 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Seminarexamen etter DE 3190 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Gamle etter brev, notater m.v. trolig mest fra Vinje Vinje 80 DE 3191 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Papir etter O.S Berdal" Vinje Vinje 920 DE 3192 Bibl 1987 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Regnskapsbok etter for Halvor Aslaksen Berdal i Vinje. Vedr. landhandel? Pσbegynt 1852 Vinje 381,1 DE 3193 Bibl 1987 Fotostatkopi av original i Riksarkivet fσtt gjennom arkivar Kjell J rund Kleivane, Oslo og lektor Kopi Tor vrum, av rapport Skien, fra Jegerkorpsets 1987 sjef, Staffeldt, angσende oppstanden i Skien i 1790-σrene da Jegerkorpset ble kalt til byen. Oppstanden er omtalt bl.a. i Mogensine Bentsens memoarer. Skien 364,14 DE 3194 Bibl 1987 Siljan, Helge Rikard Nordraaksgt. 1, Skien. Gave fra 1987 En sang diktet ombord i bark "Ruthwell av Skien 20/ (eller Rudtvel) om en gutt som falt ned fra riggen. Skien 780 DE 3195 Bibl 1987 Norsk Mσlf rearkiv v Kopi av avskrifter av brev innlevert til Norsk Mσlf rearkiv i 1943 fra Olav Gaastj nn, Skafsσ, ved Sverre Mo Skrede. Om rσder til σ kurere hester etc. Mo 920 DE 3196 Bibl 1987 Har ligget uinnf rt pσ museet Hσndskrevne sanger. Legg merke til den lille og fine hσndskriften. Skien 780 DE 3197 Bibl 1987 Flσta, Mikkel Gjerpen. Gave fra 1987 Rasjoneringskort for sukker Skien 769,57 DE 3198 Bibl 1987 Skien helserσds arkiv. Kopi av protokoll i 1987 Fotostatkopi av "Forhandlingsprotokoll for Skiens Sundhetskommission" Skien 352,4 DE 3199 Bibl 1987 Selanders hus Snipetorpgt. 33, f r riving 1987 Plakat: Skien krets av det sivile luftvern, Skien 769,5 DE 3199.A Bibl 1987 Skien tollsted. Innkommet fra Rundskriv m.v. vedr. str m fra Laugstol el.verk og Skiens komm. el.verk til Skiens tollbod, samt vedr. telefon fra Skiens telefonforening til tollboden. Skien En del annen korrespondanse 621,4fra DE Skien Tollsted videresendt til statsarkivet Bibl 1987 Selanders hus Snipetorpgt. 33, f r riving 1987 Plakater: Nµrmeste brannmelder og Slamsuging. Skien 769,5 DE 3201 Bibl 1987 Skiens Investeringslag. Gave til museet fra Brukerveiledning til Elliot Adresseringsmaskin. Skien 651 DE 3202 Bibl 1987 Skiens Historielag Kj pt av Skiens gatenett f r og etter brannen i Utgitt av Skiens Historielag. Kartet er laget av Birger vrum, Skien. Skien 912 DE 3203 Bibl 1987 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet og slusevokter Nils Nordskog, Vrangfoss. Intervju ved 1983 Intervju med Ola L yte, Ulefoss. Om bσtene pσ telemarksvassdraget og kj ring av turister Dalen-Odda i Lydbσndkasett. L yte er f dt i Kasett + notater fra bσndet. Telemarkskanalen 386 DE 3204 Bibl 1987 Gardσsen, Tor Fylkesmuseet. Intervju ved Intervju med Olav Slaattedal, L veid, Solum. Om kanalen. Skien 386 DE 3205 Bibl 1987 Liebe, Guttorm, brannsjef, Skien, Nedtegnet av 1987 Notater om Skien Brannvesen, alder, historiske data Skien 352,3 DE 3206 Bibl 1987 Tilsendt museet Prospekt for kulturstiftelsen "Haust" ved Knut Sanden, Bykle/Vrσdal. Kviteseid 306,4 DE 3207 Bibl 1987 Eeks auksjonsforretning, Skien, Gave fra 1987 Bok med hσndskrevne dikt/sanger. Skien 808,1 DE 3208 Bibl 1987 Thorsen, Henry Snipetorp, Skien. Fra Gamle forsikringspoliser Skien 368 DE 3209 Bibl 1987 Kj pt i Drangedal kasetter fra Drangedal: Tom Jackie Hagen og Tore Eskilt, a) Sladder, b) Nye spark. Drangedal 789,91 DE 3210 Bibl 1987 Etter James Coward, Menykort. Det norske Myrselskap. Stavangerfjord. Tinn 642 DE 3211 Bibl 1987 Tuddal Handelsforenings arkiv. Kopier fra Arkivet tilh rer Tuddal bygdetun og er maganisert pσ a) loftet Fotostatkopier pσ en av stuene av reklamer, pσ bygdetunet. varekatalogerm.m i arkivet til Tuddal Handelsforening. b) Brev med brevhoder fra arkivet til Tuddal Handelsforening. Hjartdal 381,1 DE 3212 Bibl 1988 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave Elvis-plate. etter Sauherad 789,91 DE 3213 Bibl 1988 Tatt opp av museet og Vigleik Kleven. Lydbσndopptak fra Rikard Berge seminar pσ Fylkesmuseet 11-12/ i regi av museet og Telemark historielag. Skien 920 DE 3213.A Bibl 1988 Timm, Herm. R sslyngvn. 24 Skien. Gave fra Liten notisbok der Timm har skrevet opp musikkstykker som korpset hans spilte. Skien 780 DE 3214 Bibl 1988 Mostue, Jens og Kate Tormod Knudsendgt. 2, Skien. Gave fra 1988 Regnskapsb ker fra den gamle butikken i Tomtegt. 2. Skien 381,1 DE 3215 Bibl 1988 Mostue, Jens og Kate Tormod Knudsendgt. 2, Skien. Gave fra 1988 Program for skot yarbeiderfest i Festiviteten, Skien, 6/ Skien 685 DE 3216 Bibl 1988 Ringstr m, Ruth Skien. Innlevert av 1988 En del papirer vedr. Bratsberggt. 21, Skien Skien 948,28 DE 3217 Bibl 1988 Mosstaul, Olav Mandt, Hjukseb. S nn av Sveinung Mosstaul ("Svein Ung"). Testamentarisk gave "Den etter norske godtemplarordens storlosje". Grad tildelt Sveinung Mosstaul. Sauherad 179 DE 3218 Bibl 1988 Andersen, Henry W.. Skotlandsvei, Skien. Fra 1987 Diplom tildelt turbilsjσf r Henry W. Andersen, Skien. " Ridder av det gode hum r." Skien 920 DE 3219 Bibl 1988 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Samlet sammen og kopiert av Kopi av Telemarksstoff. Stoffet er bruk som bakgrunnsstoff til telemarkhistorie i bilder utgitt av museet i Flere ringpermer. Telemark 948,28 DE 3220 Bibl 1988 Timm, Herm. R sslyngvn. 24, Skien. Gave fra En samling avisutklipp om speiderne i Skien. Skien 369,4 DE 3221 Bibl 1988 Timm, Herm. R sslyngvn. 24, Skien. Gave fra "Giv-Akt". Skrift utgitt av Rifleringen Tillegg til Norig 26/ Skien 799,3 DE 3222 Bibl 1988 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Innsamlet av Stoff vedr. kystkultur. Brukt i billedbok om kystkultur, flere ringpermer. Stoff til bok om kulyuthistorie, flere ringpermer. Historier. Stoff fra Skotfoss. Skien 948,28 DE 3226 Bibl 1988 Har ligget uinnf rt pσ museet. Visittkort fra direkt r C. Fabricius, K benhavn, med takkekort for innbydelse. Skien 769,5 DE 3227 Bibl 1988 Christensen, Else Chr. Michelsensgt. 12, Skien. Gave fra Dokumenter vedr. Tomtegt. 24 (skj te, overdragelsespapirer etc.) Skien Tomtegt. 24 var eid av Valborg 333,3 Sannes, DE som overf rte huset til Anna Nielsen. E. C 3228 Bibl 1988 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Innsamlet av Stoff til bok om byggeskikken i Grenlandsbygdene. Telemark 720 DE 3229 Bibl 1988 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Innsamlet av Stoff til bok om landsdeler i Norge bl.a. stlandet. Norge 948,1 DE 3230 Bibl 1988 Gardσsen, Tor. Intervju ved 1973 Intervju pσ lydbσnd med Johs. R d, Siljan, om forskjellige forhold i Siljan i Gamle dager. Siljan 948,28 DE 3231 Bibl 1988 Lydopptak fra radio. Opplesningsserie i NRK-Telemark h sten 1986 fra boken "Slik var Skien", av Tor K. Gardσsen. Opplesning ved Karl Bomann-Larsen. Skien 948,28 DE 3232 Bibl 1988 Werner, Henry Borgestadvn. 6, 3900 Porsgrunn. Eier Fanny Riis dagbok. Hσndskrevet. Kopi. Ibsen Fanny Riis var bibliotekar i Det 920Norske DE Selskap i Roma. Her ble hun kjent med H. I 3233 Bibl 1988 Lydbσndkasett med intervju med tidligere gartner Trygve Nµss, Brekkeparken. Intervju ved Steinar Fylkesmuseet Larsen og Tor gardσsen ca, kasetter 920 DE 3234 Bibl 1988 Staaland, John Kallemsgt., Skien. Kopi av stoff tilh Opplysninger om seilyachten Mimi, som tilh rte skripsreder J rgen C. Knudsen, Porsgrunn, bror av Gunnar Knudsen. Overtatt av Gunnar Staaland, Skien 1960 Porsgrunn 623,8 DE 3235 Bibl 1988 Staaland, John Kallemsgt., Skien. Kopi av stoff tilh Opplysninger om B lebσten som ble funnet i Skienselva. Korrespondanse om mosen mellom bordene i skroget. Gjerpen 623,8 DE 3236 Bibl 1988 Staaland, John Kallemsgt., Skien. Kopi av stoff tilh Tegning av D/S Vrangfoss Telemarkskanalen 623,8 DE 3237 Bibl 1988 Bj rkeli, Johs. Valle kommune, Setesdal. (Barnebarn). Kopier gave fra Navigasjonsbok fra Telemarksvannene, f rersertifikat o.a. etter styrmann Johs. Bj rkeli pσ Telemarksbσtene. Telemarkskanalen 623,8 DE 3238 Bibl 1988 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Intervju ved Intervju med Sverre Eide, Hidra, Vest-Agder. Om Hidra I mellomkrigstiden, jordbruk, fiske. 2 kasetter + notater. Lydbσndene skrevet ut som stoff til kystbok. Vest-Agder 948,1 DE 3239 Bibl 1988 Aust-Agderarkivet. Innkommet fra "Arithmetik indzifret af Christen Tobiassen paa Skiens Almueskole Skien Fra Kσre Dalene, 4980 Gjerstad 370 DE 3240 Bibl 1988 Fyndall, Hans Chr. Porsgrunn (d d 1987) Av To artikler om folkekunst, bl.a. om de Connicks skole for treskjµrere i Kristiania. Maskinskrevne artikler. Oslo Fyndall planla en magistergrad 745 om DEemnet. Har ligget pσ museet Bibl 1988 Kj pt pσ utstillingen. "Amaldus Nielsen Utstilling i Mandal Bymuseum 15. august Fotostatkopi. Vest-Agder Dias av en del av bildene: B DE 3242 Bibl 1988 Lyngaas, Martha Nedre S liveg 66, Porsgrunn. Gave fra 1988 Rasjoneringskort Porsgrunn 769,57 DE 3243 Bibl 1988 Aarsrud, Leif Kj rbekkveien 34, Skien (S nn). Gave fra 1988 Regnskapsbok for husholdning "Husholdningsbok" for Tordis Aarsrud, gift med kanalbestyrer Sigurd Aarsrud, som pσ den tiden var fl tningsbestyrer i Krager. Ekteparet hadde pσ den tiden to barn f og 1914 Skien 640 DE 3244 Bibl 1988 Aarsrud, Leif Kj rbekkveien 34, Skien (S nn). Gave fra 1988 Propaganda, oppgaveskjema m.v. fra 2. verdenskrig. Skien 940,53 DE 3245 Bibl 1988 Aarsrud, Leif Kj rbekkveien 34, Skien (S nn). Gave fra 1988 Reklame for Energofon som forsterker telefonens lyd. Skien 659,1 DE 3246 Bibl 1988 Timm, Herm. R sslyngvn. Skien. Gave fra 1988 Fortegnelse over musikken. Utlσnte instrumenter σrene. Skien Fra et musikkorps som Timm 780var DE instrukt r for Bibl 1988 Aarsrud, Leif Kj rbekkveien 34, Skien Gave fra Oppskriftbok med liste over matretter over en uke. Etter Tordis Aarsrud g.m. kanalbestyrer Sigurd Aarsrud, Skien. Skien 741 DE 3248 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens "Telemark datter Liv Presselag Pedersen, Ravnσsen, Skien Manuskript menykort. Skien 70 DE 3249 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Varden datter 22/9-1923, Liv Pedersen, med Ravnσsen, bl.a. om Telemark Skien 1988 Fylkes Handelsstevne.Etter boktrykkerne Christian Pedersen og Marius Pedersen, Skien. Gave fra Marius Pedersens datter Liv Pedersen, Ravnσsen, Skien Skien 70 DE

13 3250 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens En datter samling Liv prologer Pedersen, ved Ravnσsen, markeder, Skien karnevalsavis, 1988 jubileer m.m. i Skien. Skien 80 DE 3251 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens L peseddel datter Liv vedr. Pedersen, brennvinssamlag Ravnσsen, i Skien Skien 381 DE 3252 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Reglementer datter Liv Pedersen, for Skiens Ravnσsen, Kirke og kirkegσrder. Skien 1988Sunnhetsvesenet, politivedtekter. Havnevesen m.m. Skien 260 DE 3253 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Diverse datter vedr. Liv Pedersen, trykkeriet Ravnσsen, Skien 1988 Skien 686 DE 3254 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Prolog datter ved Liv Aabningen Pedersen, af Ravnσsen, Skiens Musµums Skien 1988 Marked Invitasjon til σpningen av Fylkesmuseet i innbydelse til frokost. Fylkesmuseet 69 DE 3255 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Program datter Liv for Pedersen, 17. mai 1914 Ravnσsen, Skien 1988 Skien 394,2 DE 3256 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Stoff datter vedr. Liv Skien Pedersen, konservative Ravnσsen, forening. Skien 1988 Skien 324,3 DE 3257 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Fremskridts datter Liv Pedersen, Ibsnenummer Ravnσsen, 1928 Skien 1988 Skien 839,82 DE 3258 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens "En datter vise Liv om Pedersen, arbeidsmanden..." Ravnσsen, Skien 1988 Skien 780 DE 3259 Bibl 1988 Berge, Rikard, konservator, Frogner Ring 18, Skien. Etter Gave fra Vigleik Kleven, samme adresse. En samling avisutklipp, hovedsaklig omtaler av personer. Skien 920 DE 3260 Bibl 1988 Berge, Rikard, konservator, Frogner Ring 18, Skien. Etter Gave fra Vigleik Kleven, samme adresse. Brev, hovedsaklig vedr. bygdesoga for Vinje og Rauland. Vinje 948,28 DE 3261 Bibl 1988 Berge, Rikard, konservator, Frogner Ring 18, Skien. Etter Gave fra Vigleik Kleven, samme adresse. Rikard Berges notater til bilder i bygdesoga for Vinje og Rauland. Se B14356 ff. Vinje 948,28 DE 3262 Bibl 1988 Kleven, Vigleik, Frogner Ring 18, Skien. Gave fra Diverse korrespondanse fra Rikard Berge. Skien 920 DE 3263 Bibl 1988 Kleven, Vigleik, Frogner Ring 18, Skien. Gave fra Brev til Rikard Berge med opplysninger om bilder der bildene mangler. Vinje 948,28 DE 3264 Bibl 1988 Pedersen, Christian og Marius Pedersen, boktrykkere Skien. Etter Gave fra Marius Pedersens Mappe datter fra Liv Skiens Pedersen, Brandkorps Ravnσsen, med Skien mannskapslister Skien 352,3 DE 3265 Bibl 1988 Gunnestad, Kjell, Nygt. 4, Skien. Gave fra 2 gamle brev. Det ene en avtale om vannledning Bj rndalen-fµhnshagene. Skien 628,1 DE 3266 Bibl 1988 Johnsen, Fini, Lundegt. Skien. Kopi av bok tilh. "Sj farts Bog". Anton Marinius Johnsen fra Skien Skien Se og BM 1988: ,8 DE 3267 Bibl Kolstad, apoteker Slektstavle, 3 apotekerbevillinger Skien Gitt til Oslo Bymuseum fra 929,2 Bodil DE Sµtrang. Oversendt hit fra Oslo Bymuseum Bibl Knudsen, Ragnar. Bekkedalen 13, Krager. Kopi av utklippsbok tilh rende. En samling avisutklipp om Ragnar Knudsens dykking Krager 627,7 DE 3269 Bibl Solum, Juliemarie Houen, Skien. Gave fra hennes d dsbo ved Bernt Holmberg, Skien. Vevb ker Skien 746,1 DE 3270 Bibl Solum, Juliemarie Houen, Skien. Gave fra hennes d dsbo ved Bernt Holmberg, Skien. Slektsnotater fra familien Houen Skien 920 DE 3271 Bibl Neerbye, Rolf, meddelt av Opplysninger til B filmer tatt av gullsmed Leif Neerbye, Skien. Meddelt av s nnen Rolf Neerbye, Skien. Skien 778,5 DE 3272 Bibl Original tilh rer Arne Bernσs, Telemark Landbruksselskap, Skien. Gamle dokumenter fra Bernσs i Tinn. Kopi. Tinn 948,28 DE 3273 Bibl Original tilh. Jacob Bj rnstad, Blomsgate 43, Skien. Kopi av dokumenter fra Fyresdal Fyresdal 948,28 DE 3274 Bibl Timm, Hermann, Skien, Gave Innkallelse til rekruttskole for Hermann Timm datert Skien 920 DE 3275 Bibl Timm, Hermann, Skien, Gave Plasstillatelse med rutebil Skien 388 DE 3276 Bibl Timm, Hermann, Skien, Gave Passerseddel fra 1942 for Hermann Timm Skien 940,53 DE 3277 Bibl Pressekort fra Telemark Dagblad Skien 70 DE 3278 Bibl Ovastr m, Lill, vrums gate 3, Porsgrunn. Kopi av original tilh. "Kongelig Konfirmation paa Fredrik Georg Adelers Fundats for sn Skole paa Gims Klosters Gods" datert 1775 Skien 370 DE 3279 Bibl Ovastr m, Lill, vrums gate 3, Porsgrunn. Kopi av original tilh. Dokumenter vedkommende Bratsbergklevens skole. datert Skien 370 DE 3280 Bibl Ovastr m, Lill, vrums gate 3, Porsgrunn. Kopi av original tilh. Kopi av grunnleiebok for Peder Knudsen, Grσten. Skien 333,3 DE 3281 Bibl Ovastr m, Lill, vrums gate 3, Porsgrunn. Kopi av original tilh. Hσndverkspass Oslo Etter Lill Ovastr ms svigerfar. 680 DE 3282 Bibl Tangen, Kirsten, Skjelsvik Program for Langesundsfjordens Sangerforbunds stevne 1924 Telemark 780 DE 3283 Bibl Berg Krager Museum ved Bj rn Sandberg. Gave. Undervisningsplan og lµrerinstruks fra DE 3284 Bibl Union Cos arkiv, Skien, Fra "Protocol for Vexelundervisningen i Gjems e Skole 1829 Skien Protokoll for del legatariske 370 skole DE pσ Kloster ya i Skien/Solum 3285 Bibl Kopi. Gave fra Kirsten Dalene Oppeb en, Rognsbru, Kilebygda. Dikt fra slσttekarer pσ Nes i Melum 1903 til direksjonen for fl tningen pσ Kilevannet med svar fra samme pσ rim Solum 839,82 DE 3286 Bibl Holte, Kittil, lµrer, Skien. Etter. Innk ved Tone Gardσsen, Skien Brev til Quisling vedr. kirkestrid Skien 920 DE 3287 Bibl Berg Krager Museum ved Bj rn Sandberg. Manuskript gave fra "En kort underretning om Krager Byes begyndelse og Tiltagelse...af Marcus Barnholt. Krager 948,28 DE 3288 Bibl Opptak pσ Fylkesmuseet 5/ Lydbσndopptak med Egil Gundersen, Skien, som forteller om musikkorpset Thomassens gutter Skien 780 DE 3289 Bibl Kj pt av utgiver Turn NM 1989 Eidanger. Lydbσndkasett Eidanger 796 DE 3290 Bibl Tangen, Erik, t mrer, Kikutveien 13, Heistad, Gave fra Tegninger til lysthus laget av t mrer Erik Tangen, Kikutvn. 13, Heistad, Eidanger 728 DE 3291 Bibl 5 89 Kleven, Jon Tveithegna 61, Vold. Gitt av Opplysninger fra Vold i Solum Solum 948,28 DE 3292 Bibl 5 89 Norsk Teknisk Museum Bolvig jernverk. Kopi av liste over arkivalia og gjenstander i Norsk Teknisk Museum og Riksarkivet Solum 622 DE 3294 Bibl 5 89 Sollid, Bj rn, sivilarbeider Fylkesmuseet. Gave fra Plakat: "Nyhet Nσ er den kommet. Skot rrer`n ESPES Uundvµrlig for daner og herrer. Kr 2, 25" Skien Skot rrern ble produsert i 769,5 Skien DE 3295 Bibl 6 89 Skilbred, Henry. Gave fra Noter og plater etter Henry Skilbred, Skotfoss Solum Innkommet DE 3296 Bibl 7 89 Universitetets oldsaksamling. Gave fra Tuddal kirke. Innberetning om unders kelser vσren 1981 ved Haakon Christie, Riksantikvaren. Hjartdal Tuddal Oversendt Fylkesmuseet fra 726 Oldsaksamlingen DE i anledning at planker fra stavkirken 3297 Bibl 8 89 Kj pt Kart Skien Vestmarka Gulset Valeb Gjerpen 912 DE 3298 Bibl 8 89 Villa Hedvig, Skien, konsul Carl Stouslands hus. Gave fra styret for Villa H Brev fra Hedvig Ibsen Stousland vedr. Lammers og Lieunghs menighet i Skien. Avskrift pσ maskin Skien Gave fra styret i Villa Hedvig/Skien 920 DEMen 3299 Bibl 8 89 Villa Hedvig, Skien, konsul Carl Stouslands hus. Gave fra styret for Villa H Visittkort for Anna Stousland Skien 769,5 DE 3300 Bibl 8 89 Villa Hedvig, Skien, konsul Carl Stouslands hus. Gave fra styret for Villa H "Ved Henrik Ibsens Baare". "Ved Ole Paus Ibsens Baare" Skien 920 DE 3301 Bibl 8 89 Villa Hedvig, Skien, konsul Carl Stouslands hus. Gave fra styret for Villa H OM kaptein Ibsen Stousland. Fra NAL - nytt 1936 Skien 920 DE 3302 Bibl 8 89 Villa Hedvig, Skien, konsul Carl Stouslands hus. Gave fra styret for Villa H Bok med blomstertegninger Skien 740 DE 3303 Bibl 8 89 Jonsjord, Einar, fylkeskartsjef Skien, Gave fra Gamle dokumenter fra Jonsjord i Tinn. Fotostatkopi Tinn 948,28 DE 3304 Bibl 9 89 Timm, Hermann, Skien. Gave Grenland krets av speiderguttforbundet. Invitasjoner Skien 369,4 DE 3305 Bibl 9 89 Landsverk, Halvor, f "Runeinnskrifter frσ Eidsborg stadfester µttesoge i Landσmabok. Artikkel av Halvor Landsverk. Lσrdal 417,7 DE 3306 Bibl 9 89 Kavli, Gisle, sivilarbeider. Innspilt av Musikk fra σrene. Innspilt til bruk ved ungdomsutstilling ved museet ungdomsσret Fylkesmuseet 789,9 DE 3307 Bibl 9 89 Avspilt fra filmen Filmen "Tronheim i gσr i dag i morgen." Lydbσndopptak av talen pσ filmen. Lydbσndkasett Trondheim 948,1 DE 3308 Bibl 9 89 Gunnestad, Kjell Nygt. 4, Skien. Gave fra Skj ter og pantobligasjoner for eiendommene Kallemsgate 18 og 20, Skien Skien 333,3 DE 3309 Bibl 9 89 Gunnestad, Kjell Nygt. 4, Skien. Gave fra Fripas for Thorsten Halvorsen som bekrefter at han er udyktig til militµrtjeneste. Skien 920 DE 3309.A Bibl 9 89 Vatner Gσrd, Skien. Etter bryggerimester Paulus Jonassen, som bodde her. Gave fra Bj rn Stie, Fortegnelse R rσsen 7, over Skotfoss varer sendt og Bj rn med Andersen, D/S Lundetangen, Fjelldalen, priskuranter, Skien. regninger (Fartangens Teglverk) etikett til kasse med lflasker, m.m Skien 666,7 DE 3310 Bibl 9 89 Vatner gσrd, Skien. Etter bryggerimester Paulus Jonassen, som bodde her. Gave fra Bj rn Stie, Bekjentgj relse R rσsen 7, Skotfoss om at barn og Bj rn ikke Andersen, mσ arbeide Fjelldalen, ved bruket. Skien. Trolig fra Hans Cappelens enkes sagbruk, Skien. datert Skien 670 DE 3311 Bibl 9 89 Vatner gσrd, Skien. Etter bryggerimester Paulus Jonassen, som bodde her. Gave fra Bj rn Stie, "Love R rσsen for Lundetangens 7, Skotfoss og Bryggeries Bj rn Andersen, Arbeideres Fjelldalen, Sygekasse. Skien. Skien Fotostatkopi. Skien 663 DE 3312 Bibl Johnsen, Fini Lundegt., Skien. Kopi av bok tilh. "S farts Bog Anton Marinius Johnsen" Skien 920 DE 3313 Bibl brev fra Limi i Gjerpen. Brevene transskribert av jordskiftedommer Alv Vik, Skien. Museet har 2 brev tatt en fra kopi Limi av i Gjerpen. Viks transkkripsjon. a. "Carl den 11. syn b. Privatbrev Gjerpen Brevene er fra en samling med 920flere DE gamle dokumenter, bl. a. pantobligasjoner m Bibl Stousland, Carl, konsul. Villa Hedvig, Sigurdsgt. 10, Skien. Etter CS. Gave fra styret for VH/Skien Meny Menighetspleie "De nordiske interparlamentarikeres bes k pσ Rjukan 20-21/ Krokan Hotel". Skien 642 DE 3315 Bibl Valle, yvind, Siljan. Lσnt gjennom "Arbeidskomiteen for Siljan - Kvelleveien": Innbydelse til σpningen. Fotostatkopi. Siljan 625 DE 3316 Bibl Valle, yvind, Siljan. Lσnt gjennom "Program for Slemdals Traveriklubs Traverl b paa Opdalsvandet S ndag den 8de Marts (1913?) Siljan Se og boken "Siljanbilder" 798,4 DE 3317 Bibl Amundsens trykkeri, Notodden. Fra Sjekkhefte Notodden Bank A/S Notodden Innkommet sammen med 332,7 trykkeriet DE til museet 3318 Bibl Gundersen, Anne Skien. Gave fra Annonse for Porsgrunns Margarinfabrikk. Fotostatkopi Porsgrunn 664,3 DE 3319 Bibl Berg - Krager Museum ved Bj rn Sandberg. Gave fra "Minder fra Hiterdal. Dampskibsfarten." Artikkel i "Norden. Et Maanedsskrift" Kra Telemarkskanalene 386 DE 3320 Bibl Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Kvittering for innlevert ryggsekk 1941 og for innlevert radiomottager 1941 Skien 940,53 DE 3321 Bibl Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Kvitteringsseddel for varer Skien 381 DE 3322 Bibl Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Branntakstforretning og skj ter Skien 333,3 DE 3323 Bibl 1 90 Haugen, Anne Gvarv (Johs. Haugens forretning). Etter Gave fra Gunnar Knudsen, Sivilforsvaret, Privatbrev, Porsgrunn. bl. a. ett med en svenskevits. Sauherad 920 DE 3324 Bibl 1 90 rhus gσrd, Gjerpen. Fra. Gave fra Per Marum, Mµla, Gjerpen. Amerikabrev Gjerpen 808,86 DE 3325 Bibl 1 90 Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Nedskrevet av Intervju med Nils S lland, Siljan, 16/ Nedskrevne historier om bl. a. forstmester Aars, Kong Oscar II i Siljan m.v. Siljan 920 DE 3326 Bibl 2 90 Farup, Ingeborg Eikornr dveien 54, Skien. Kopi av trykk tilh. "Til Elise Diderikke Pedersdatter ved Overleverelsen af Medaillen for lang og tro tjeneste"..."selskab for Norges Vel Dikt. Bodde i Follestad. Skien 920 DE 3327 Bibl 2 90 R ynstrand, se Fredheim 403, Voss. Gave fra Om "Opdragelses - anstalten Hans Cappelens Minde". Fra "For Fattig og Rig 1854, samt en del andre data om samme. Solum Skien 362,7 DE 3328 Bibl 2 90 Danielsen, Rolf Kr., Snik, Vest - Agder. Fra Kopi av lokalhistoriske artikler fra Vest - Agder skrevet av Rolf Kr. Danielsen. Om bσter og kystmilj. Vest - Agder 948,1 DE 3329 Bibl 2 90 Eie, Thor Vinkelgt. 1, Skien. Etter Gave fra Eli Eie, Skrukker stoppen 22, Porsgrunn. Brosjyre for Sarpsborgkomfyren Oppskrifter pσ buljong. Reklame for Hartvig Larsen trevareforretning. Skien 659,1 DE 3330 Bibl 2 90 Skien Oppmσlingsvesen Kopier av diverse kart over Skien: Midtbyen, samt beplantningsplan for Ibsenparken og Plesnerparken. Skien 912 DE 3331 Bibl 2 90 Porsgrunn kulturkontor. Kj pt Kr. 10 Lydbσndkasett. "Porsgrunn min by" og "Samba i Porsgrunn". Porsgrunn 789,9 DE 3332 Bibl 2 90 Kopi av originaltegninger tilh. Heinrich Karsten. Tegninger vedr. Heinrich Karstens eiendom "Granbakken", Nystrand, Eidanger. (Amund Tvetens vei) Eidanger 728 DE 3333 Bibl 2 90 Firma J. S. Ording, Skien og kj pmann Einar Andersen, Skotfoss. Fra Gamle fakturaer, notaer m. m. med spesielt forseggjorte brevhoder, samt rundskriv fra forsyningsnemnda. Skien Skotfoss J. S. Ordings arkiv er deponert 769,5i DE Statsarkivet Bibl 2 90 Eie, Tor, Vinkelgt. 1, Skien. Gave fra Eli Eie, Porsgrunn. Sjekk fra Kreditbanken Krager Krager 332,7 DE 3335 Bibl 2 90 Skien kommune, vedlikeholdsavd. ved Jan Melum. Gave fra Veiekort fra personvekten pσ toalettene pσ Landmannstorget. Har h rt til 2 vekter, som er gitt til museet. Skien 769,5 DE 3336 Bibl 3 90 Telemark Antikk, Kongens gate, Skien. Kj pt i. Fra Jens P. Haraldsen, Skien? Stemmesedler og valgprogrammer ved kommunevalget 1945, samt om brennevinsavstemningen 1951 Skien 324,6 DE 3337 Bibl 3 90 Telemark Antikk, Kongens gate, Skien. Kj pt i. Fra Jens P. Haraldsen, Skien? L pesedler fra krigen. Norge 940,53 DE 3338 Bibl 3 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Etiketter fra Lundetanges Bryggeri Skien 769,5 DE 3339 Bibl 3 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Arkivalia fra I. H. Becks fabrikk i Kongens gate. Skien 629,2 DE 3340 Bibl 3 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Arkivalia, brosjyrer etc. fra bensinstasjonen pσ Vold i Solum Solum 381 DE 3341 Bibl 3 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Arkivalia vedk. telegrafvesenet Langesund Telegrafstasjon Langesund 384,1 DE 3342 Bibl 3 90 ygarden, Tarald, Skien. Gave fra Protokoll for Skiens Bridge - Selskap, senere Duestiens Bridgeklubb, stiftet Skien 795,4 DE 3343 Bibl 4 90 Har ligget uinnf rt pσ museet Rasjoneringskort for matvarer. Etter lektor Enok Opsund, Skien. Skien 651,7 DE 3344 Bibl 5 90 Falkensten, Thor, Telemark Hobby, Skien. Gave fra Priskurant fra Drammens Kjµxfabrik Drammen 659 DE 3345 Bibl 5 90 Falkensten, Thor, Telemark Hobby, Skien. Gave fra Brev med brevhode fra Hansen og Co Regnklµderfabrik, Fredrikstad Fredrikstad 659 DE 3346 Bibl 5 90 Falkensten, Thor, Telemark Hobby, Skien. Gave fra Garantierklµring til Margarinfabrikerne i Norge Norge 368,8 DE 3347 Bibl 5 90 Falkensten, Thor, Telemark Hobby, Skien. Gave fra Brev fra arkitekt Wilhelm Swensen til konservator Rikard Berge Porsgrunn 720 DE 3348 Bibl 5 90 Dahl, Helge Ltz. Hervigs v. 25A, 3035 Drammen. Gave fra Kart over Port r havn med gamle stedsnavn inntegnet. Kartet er laget av giveren. Sannidal 912 DE 3349 Bibl 6 90 Lundetangens Bryggeri, Skien. Gave fra Bj rn Andersen, Fjelldalen, Skien. "Normal - Arbeidsreglement", kart over bygningene ved Lundetangens Bryggeri, regnskaper, kontrakter, etiketter m. v. Skien 912 DE 3350 Bibl 6 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Program for Skrehelle - rennet Skien 796 DE 3351 Bibl 6 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Takster og reglement for personer som har tillatelse til σ befordre passasjerer og gods i Skien. Skien 380,5 DE 3352 Bibl 6 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Diverse vedr. bilverksted Skien 929,287 DE 3353 Bibl 6 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Gjerpens - sangen og Telemarks - songen Skien 780 DE 3354 Bibl 6 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Forholdsregler i anledning af ildebrand. 352,3 DE 3355 Bibl 6 90 Ibsens Venst p. Fra Gamle etiketter til bildene fra oppf relsen av "Et dukkehjem", som henger i drengestua pσ Ibsens Venst p. Skiftet ut juni 1989 Fylkesmuseet 792 DE 3356 Bibl 6 90 Oluf Rasmussens boktrykkeri, Skien. Gave fra "Brekke Museum, Park og Restaurant" Kopi fra "Industri- og Forretningsrevy 18/ Fylkesmuset 659,1 DE 3357 Bibl 6 90 Andersen, Bj rn Fjelldalen, Skien. Gave fra Plakat for Fram - sykkelen Skien 659,1 DE 3358 Bibl 7 90 Syn og Segn, Fylkesb Falkefanging pσ M sstrandi. Artikkel av Rikard Berge i Syn og Segn 9/1903 s. 62. Vinje Rauland 639,1 DE 3359 Bibl 7 90 Marinemuseet, Horten. Gave fra "Kart over Tellegraf Linien langs Kysten i det sydenfjeldske Norge fra Hitter en til Hval erne". (Ca. σr 1800). Skagerakkysten 912 DE 3360 Bibl 9 90 Har ligget pσ museet. Kart over bygdeborgen pσ Elstr m. Kopi. 1: Gjerpen 912 DE 3361 Bibl 9 90 Grasbekk, Kjetil Sj veien 10, 1310 Blommenholm. Gave fra "Kart over Den projecterede Jernbanelinie langs Laugen fra Skollenborg til Laurvig og fra Laurdal til Skien." Siljan. Skien 912 DE 3361.A Bibl 9 90 Vinje, Olav Roligheten, Skien. Etter advokat. Innkommet via Mobile A/S, Skien, som tok vare pσ Regnskapsbok dem etter at for Roligheten dampskipene ble revet "Atlas", ca "R dskjµr", "Teineskjµr". Skien 657 DE 3362 Bibl 9 90 Grasbekk, Kjetil Sj veien 10, 1310 Blommenholm. Gave fra Kj pt i antikvariat i Oslo. Papirer vedr. Skienslaget i Oslo. Etter Rasmus Hansson. Skien 920 DE 3363 Bibl 9 90 Grasbekk, Kjetil Sj veien 10, 1310 Blommenholm. Gave fra Kj pt i antikvariat i Oslo. Avisutklipp og notater om Skiens Historie, brev fra Hagerup Knutson m. m. Har ligget sammen med Hd Fra Rasmus Hansson. Skien 948,28 DE 3364 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Kunstakademikeren Ragnvald Kittilsen Mindeblade utarbeidet av Ingolf Kittilsen. Oslo Skien 920 DE 3364.A Bibl stvedt, Einar arvinger. Gave fra. Avisutklipp etter Einar stvedt, Skien. Skien vrig materiale etter stvedt 920 er magasinert DE i lokalhistorisk arkiv Skotfoss Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Rektor Feilbergs Optegnelser om Skiensforhold og Skiens Skole ca (Efter breve 1899 og 1901). Kopi av manuskript. Skien 370 DE 3366 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Midlertidige Love for Interessentskabet for Damskibsfart paa Nordsj e. Skien Telemarkskanalen 387,5 DE 3367 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Indbydelsesskrift til den Offentlige Examen i Skiens lµrde og realskole i Juli Skien 370 DE 3368 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra To viser fra Skien. a. En vise af Pigen som d. 24 novbr 1777 satte ild paa Kj bstaden Skien. b. Sang om ildebrand i Skien Skien 780 DE 3369 Bibl Johnsen, Ruth, arvinger, Nystrand, ved Binne Folkestad, Skien. Gave fra Beretning om slaget ved Lyng r 1812 etter Bσrd Johannessen. Aust - Agder Nedskrevet av J. Benn Johnsen 948,163 DE 3370 Bibl Svalesen, Leif, Trom y. Gave fra Skipet Charitas. Oppmσling av funnene pσ bunnen utf rt av dykkerne Leif Svalesen og Kenneth degaard. Grimstad Skien 363,123 DE 3371 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Familien rn. Efter originaler i Skiens Skoles Manuskriptsamling. Skien 920 DE 3372 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Didrik Cappelens Optegnelser om Skiens - forhold. Brev av 1906 og Skien 948,28 DE 3373 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Breve til Christen Pram i anledning af hans bes g ved Skiensfjorden Afskrevne efter originaler i Universitetsbiblioteket i Kra. Skien 948,28 DE

14 3374 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Skien i Efter Christen Prams Indberetning Skien 948,28 DE 3375 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra "Versificerede Arbeider af H. Hanson. En Samling for Venner. F rste bind. Telemark 920 DE 3376 Bibl Notert av Tor Gardσsen Tidligere brannmann Atle Finquist om museets FWD brannbil. Skien 628,92 DE 3377 Bibl stvedt, Einar. Etter. Kj pt pσ auksjon hos Eek nov Skoleregnskapet for Borgerskolen i Skien fra Skien Iflg brev vedlagt boken fra Sigurd 657 DE Linna, Skien til stvedt er redegjort for hvordan h 3378 Bibl stvedt, Einar. Etter. Kj pt pσ auksjon hos Eek nov Credo. Referater fra den Cerebrale Husflid. Skien 745 DE 3379 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Branntakst for Skien 1797 og 1817 i Uddrag. Skiens Borgervµbning (Udatert). Skiens Brandskorps Skien 352,3 DE 3380 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Skiens Lµrde Skole. Aktstykker om dens Oprettelse. Avskrifter av skolens arkiv. Skien 370 DE 3381 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Skiens Handelsflaate Rescript af Skiens Privilegier. Det f rste eter originaler i Riksarkivet, det andre etter Originaler i byens arkiv. Skien 948,28 DE 3382 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Borgermestre i Skien. Bygfogder, byskrivere, rσdstueskrivere. Tollee. Amtmenn. Efter Langes lister i Riksarkivet. Skien 352 DE 3383 Bibl stvedt, Einar boksamling. Solgt pσ auksjon hos Eek, Skien, nov Kopi fra Sogneprester, residerende og personalkapellaner i Skien. Efter Svendsens optegnelser i Riksarkivet. Skien 362 DE 3384 Bibl Sti, Bj rn, Luksefjellveien 244, Skien. Gave fra Dokumenter vedr Borgestadholmen Bruk Gjerpen 650 DE 3385 Bibl 1 91 vrum, Birger, Skien. Gave fra Bekjentgj relse vedr graving i Skiens gater Skien 352 DE 3386 Bibl 1 91 Fra Haakon Livlands kontor, museet Brosjyre Emigrasjonens hundreσrsfest i Telemark Fellesferd til USA. Telemark 304 DE 3387 Bibl 1 91 Har ligget pσ Haakon Livlands kontor, museet Utstilling av norske pottemakeres arbeider. Brev fra Norsk Folkemuseum ved Hans Aall. Oslo 708 DE 3388 Bibl 1 91 vrum, Birger Skien. Kart Eidet - Kloster ya, Skien. Fra "Commitionen for Skiens Broernes Regulering den 28de Octbr 1821." Skien Opptrykk etter original i Skien 912Oppmσlingsvesen. DE Utgitt av Skiens Historielag Bibl 2 91 Johannessen, Thor, Sigurds gate 10, Skien. Kopi av dokument tilh. Kopi av papirer etter Carl Stousland: a. Carl Stouslands verv b. Vedr. Ole P. Ibsens d dsbo. Skien 920 DE 3390 Bibl 3 91 Porthuset Antikk ved Torgeir Malm, Skjelsvik. Gave fra Papir fra jubileumsutstillingen i Porsgrunn 1957 Porsgrunn 682 DE 3391 Bibl 3 91 Tufte, Chr. A. foss, Skien. Gave fra Etter Olaf Jacobsen, Skien. (svigerfar) Illegal vise julen Skien 780 DE 3392 Bibl 3 91 Kopier fra Skiensavisene ved Magne Kortner Avisutklipp om fotball i Skien fra 1945 og fremover. Laget til historisk fotballkveld pσ museet 12/ Skien 796,4 DE 3393 Bibl 3 91 Odd - avisa mai 1984 Artikkel om Odd. Omtaler bl. a. BM 1991:4; stadionuret pσ Odds Stadion Skien 796,4 DE 3394 Bibl 3 91 stvedt, Einar Skien. Etter. Gave fra arvingene Avisutklipp om Menstadslaget 1931 Gjerpen 948,28 DE 3395 Bibl 3 91 stvedt, Einar Skien. Etter. Gave fra arvingene Avisutklipp om σpningen av Ibsens Venst p Fylkesmuseet 920 DE 3396 Bibl 4 91 stvedt, Einar Skien. Etter. Gave fra arvingene Dagbok/reisedagbok skrevet av Hanna Resch, Porsgrunn Porsgrunn 910,4 DE 3397 Bibl 4 91 Skien Reiselivsrσd. Gave fra Brev fra Halvor Kleppen, B : "Skien - Telemarks Pompeii". Hilsen til idefrokost i "Bravo Skien" april Skien 659,1 DE 3398 Bibl 4 91 Radiokσseri i radioens P2 "Den store Bystafetten" ved Magne Kortner. Magne Kortner:"Den gamle by Scheen". Artikkel i Varden. Skien 948,28 DE 3399 Bibl 5 91 Arisholm, Ellen Dµliveien 10, 1370 Asker. Gave fra Utskrift av lydbσndintervju med Esther Kj rstad f. Nystrand og Gudrun Nystrand om forhold pσ Bj rk ya, Eidanger. Intervju ved Ellen Arisholm. Eidanger 920 DE 3400 Bibl 5 91 Opptak pσ beretterkveld i restauranten i Brekkeparken 12. mars Lydbσndopptak fra beretterkveld om fotball i Skien i gamle dager med notater. Skien 796,4 DE 3401 Bibl 5 91 Notat ved Tor Gardσsen etter opplysninger fra giveren Torjus S lverud Moen. Opplysninger om tannlege Hilleborg M en, Gvarv, som har hatt tannlegekontor gitt til museet i 1990 og om eiendommen pσ Gvarv der hun bodde. Sauherad Se og Hd ,6 DE 3402 Bibl 6 91 Skilbred, Henry fris rsalong, Skotfoss. Diverse oppslag, bussruter mm. fra Henry Skilbreds fris rsalong. Solum Har ligget i salongen. 920 DE 3403 Bibl 6 91 Vedr. BM 1991:5 Avisartikkel. "Menstadk lle" overrakt Fylkesmuseet. Artikkel om overrekkelsen av BM 1991:5 til museet. Gjerpen 948,28 DE 3404 Bibl 8 91 Svartdal, Halvor J., Seljord. Gave fra Seljord Bondekvinnelags kulturregistrering Kopi av kortene. Seljord 363,69 DE 3405 Bibl 8 91 Holte, Stian, siv. ing., Telemarksvingen, Kongsberg. Gave fra Fra ingeni r Stian Holtes hus, Lagmannsveien, Program og plakat Skien. fra skiensrussens Gave fra siv. ing. revy Stian Holte, "Fra Kongsberg. asken til ilden". Skien 792,7 DE 3406 Bibl 8 91 Skisse og fotos ved Tor Gardσsen Fotos og skisse av eise i smia i Bj rges karosserifabrikk, Paus gate, Skien. Skien 682 DE 3407 Bibl 8 91 Skien Turistkontor. Gave fra Klebemerke. "E 18 Er? lei`n. Kj r heller den gr nne veien". Reklamemerke for σ fσ turister til σ kj re den indre vei fra Oslo til Skien og videre til E 18 til S rlandet. Skien Utgitt i ca ,1 DE 3408 Bibl 9 91 Skaa, Ingerid, Lovisenlund 4, Bygd, Oslo. Sendt av i Brev vedr gjenstandene BM : 141. ( bl. a. Dukker og dukkestell) Gjerpen 69,5 DE 3409 Bibl 9 91 Har vµrt utstilt i hagebruksutstillingen i s rfl y pσ museet. Tatt ned a. "Fra Bratsberg Amts havebruksforening". Sirkulµre om frukt. b. Eksamensbevis for Paul Johan Nilsen fra Lillenµs havebruksskole. Telemark 635 DE 3410 Bibl Riksarkivet ved kons "Vagtchefens Ordrebog" fra panserskipet Tordenskiold DE 3411 Bibl Gardσsen, Tor. Opptak ved Lydbσndopptak pσ kassett av gamle medlemmer av I. F. Odd, Skien, som kommenterer Odds gamle billedarkiv, deponert pσ Fylkesmuseet Skien 796,4 DE 3412 Bibl Gardσsen, Tor. Opptak ved Lydbσndopptak pσ kassett med Gunnar Lier - Olsen, Stahelle om forhold i Bamble, bl. a. kulturminner langs kysten og byggeskikk i Bamble. Bamble 948,28 DE 3413 Bibl Tegninger utf rt av politikere fra Skien i anledning tegnekonkurranse pσ "Kunstens dag" i Brekkeparken Skien august F lgende politikere har tegnet: Per Sig. Lauvstad (A), Eva Kise (H), Torunn Hoen Natvig (V), (Kr. F.). Oppgaven var σ tegne Henrik Ibsen. Maler Jarle Ravik var utkledd som Ibsen. 740 DE 3414 Bibl Timm, Hermann, Linneaveien 21, Skien. Gave fra Registerbok over passbilder av personer tatt av Hermann Timm. Personene er fotografert i forbindelse med passbilder under okkupasjonen Skien 352 DE 3415 Bibl Olsen, Vivi Langangen, Eidanger. Kopi av kart tilh. Kopi av "Karta fver Landsvagarna uti Sverige och Norrige " Telemark Det er kopiert den del av kartet 912som DE omfatter Telemark Bibl 1991 Frydenberg, Anne Sofie, museumsadjunkt Fylkesmuseet. Intervju ved Lydbσndintervju med tannlege Knut Munch - S egaard, Skien, vedr. gjenstander fra tannlegekontor etter Hilleborg M en, Gvarv (BM 1990:67 ff) Sauherad Se og Hd ,6 DE 3416.A Bibl 2 92 Haldens Historiske Samlinger. Brev med opplysninger om giveren av B , Bergljot Hiorth, Oslo, og hennes slekt. Halden Se B Bibl 1992 Skien Historielag ved Birger vrum. Kopi (trykk) av "Kart over Skien L. Bodahl." Utgitt av Skien Historielag Skien Original i Skien Oppmσlingsvesens 912 DE arkiv A Bibl Vest - Telemark Blad julenr Olav Botnen: "Liv og lagnad i Strauman i gamal tid". Avisartikkel. Kviteseid 3418 Bibl 3 92 Gardσsen, Tor. Opptak ved Kassettbσnd med opptak fra beretterkveld pσ Fylkesmuseet 24/ om Mil. org. og skaugutta under krigen. Skien DE 3418.A Bibl 1992 Skien Historielag ved Birger vrum. Kart over Broene, Skien. "Commitionen for Broernes Regulering den 28 de Octbr. 1821". Skien 912 DE 3419 Bibl 3 92 Sollid, Trygve Heddal. Kopi av bok tilh. Kopiert ved konservator Hallgrim H ydal, Notodden. "Slµgtsoptegnelser og korte biografier ved A(mbros) Sollid". Heddal DE 3420 Bibl 4 92 Kopi fra "Nytt fra Statsarkivet". Avskrevet i Grenland (r)ttehistorielags blad. Orientering om administrative inndeinger i Telemark. Telemark DE 3421 Bibl 4 92 Gundersen, Egil, Skien. Gave fra Kasettbσnd med "March of the Anzacs" av Alex F. Lithgow, kjenningsmarsjen til musikkorpset Thomassens gutter i Skien. Skien Se Egil Gundersens bok DE"Thomassens Gutter" Bibl 4 92 ges brukthandel, VI - TO - senteret, Skjelsvik. Kj pt i Kart og tegning. "Kart yver Berge. Fyresdal herad telemark Fylke. ystin Strondi 1933". Lσvetegning foldsµ jordbruksskule 1933 ystin Strondi. Fyresdal DE 3423 Bibl 4 92 Krager kommune. Gav Kart. "Krager kommune. Kystsoneplanen. Kommunedelplan for skjµrgσrden " Krager DE 3424 Bibl 4 92 Cappelen, Gudrun Buerveien, Borgestad. Gave fra Notater fra kurs i Skiens Historie 1973 Skien DE 3425 Bibl 4 92 Cappelen, Gudrun Buerveien, Borgestad. Gave fra Notater fra Halvor Landsverks kurs i Telemarks kunst- og kulturhistorie 1972 pσ Fylkesmuseet. Telemark Fylkesmuseet DE 3426 Bibl 6 92 Seljord kulturkontor ved Rune Hσndlykken. Gave fra S knad pσ vers fra Jon Svartdal om tilskudd til σ kj pe PC for σ samle skr ner i bok. Svar pσ vers fra kommunen. Seljord DE 3427 Bibl 6 92 Skiens Historielag/Thure - trykk. Gave fra "Historisk kart over Skien og omegn af Jonas Hanssen 1900". Nyopptrykk i farger ved Skiens Historielag 1992 Skien DE 3428 Bibl 7 92 Innkommet til museet Kopi fra byfogdarkivet i Krager og Skien. Bl. a. straffesaker, branntakst. Krager Skien Originalene videresendt DEStatsarkivet i Oslo Bibl 7 92 Folk og land. Gave fra Eksemplar av NS - avisen "Folk og Land", hvor det harselleres over Fylkesmuseets funn av Quislings karakterbok Fylkesmuseet DE 3430 Bibl 7 92 Gardσsen, Tor, Intervju ved 1992 Intervju med Odd Jacobsen, (f. 1908?) Nystrandveien 124, Eidanger om sommervillaene i Nystrand og sommerliv her. Eidanger Hσndskrevne notater, DE utskrift fra diskett og diskett Bibl jul.92 Jacobsen, Odd (f. 1908), Nystrandveien 124, Eidanger. Gave fra Memoarer skrevet av Odd Jacobsen, bl. a. om sitt arbeid ved Trosvik Verft. Kσseri holdt for Porsgrunn Rotary Eidanger/Brevik DE 3432 Bibl 8 92 Larsson, Philip, Speech & Theatre, St. Lawrence Univerity, Canton NY, USA. Gave fra Liste over teaterstykker oppf rt i Skien i σrene. Henrik Ibsen kan ha sett disse stykkene. Ibsen Skien Listen er et ledd i Larsons DE forskningsarbeid om hva ibsen leste og sσ av teater som 3433 Bibl 8 92 Fortidsminneforening 2 plakater: a. "Sj merker langs norskekysten " og b. "Norske fyr pσ Fyrdiriks tid". Utgitt av Fortidsminneforeningen og Kystverket/Kystdirektoratet 1992 Norge DE 3434 Bibl 8 92 Riksarkivet Gave fra Plakatutstilling ved Riksarkivets 175 σrs - jubileum Norge DE 3435 Bibl 8 92 Ulefoss Kunstforening ved Tine Kaasen. Gave fra Plakat for Ulefoss Kunstforenings August Cappelen - utstilling Ulefoss DE 3436 Bibl 8 92 Gilbert, Kirby. Brev fra Brev fra Kirby Gilbert, Washington, USA, med opplysninger fra Gjerpen, bl. a. om Henrik Ibsen. Ibsen Gjerpen DE 3437 Bibl 8 92 Tufte, Christian A.S Fakta om Drammen - Skien jernbanen. Byggeσr, bredt spor osv. Utklipp trolig fra Norsk Jernbaneklubbs DE medlemsblad Bibl 9 92 Gardσsen, Tor, Intervju ved 1992 Intervju med Sam. Lassen, Vold om Vold/Bolvig jernverk. Notater. Solum Intervjuet i forbindelse DE med "Industriarbeiderboligen i Grenland". forskn. prosjekt Bibl 9 92 Gardσsen, Tor, Intervju ved 1992 Intervju med Anders Bleikelia, Froste, Bamble, om Fossing tresliperi mm. Notater. Bamble Skσt y Intervjuet i forbindelse DE med "Industriarbeiderboligen i Grenland". forskn. prosjekt Bibl 9 92 Gardσsen, Tor, Intervju ved 1992 Intervju med Arne Magnussen, Borgestad, om Borgestad. Notater. Gjerpen Intervjuet i forbindelse DE med "Industriarbeiderboligen i Grenland". forskn. prosjekt Bibl 9 92 Gardσsen, Tor, Intervju ved 1992 Intervju med Sverre Johansen, Herre, om Herre. Notater. Bamble Intervjuet i forbindelse DE med "Industriarbeiderboligen i Grenland". forskn. prosjekt Bibl 9 92 Gardσsen, Tor, Intervju ved 1992 Intervju med Einar M. Johansen, Her ya, om industriarbeiderboliger og -milj i Porsgrunn. Lydbσnd og utskrift. Porsgrunn Intervjuet i forbindelse DE med "Industriarbeiderboligen i Grenland". forskn. prosjekt Bibl Linna, Sigurd, rhus Liste over beboere i Hjellen f r bybrannen. Skien DE 3444 Bibl Kopi fra bedriftsbladet Skjerven, Porsgrunds Porselµnsfabrik Artikkelserie "Glimt fra en gammel bedrift" (Porsgrunds Porselµnsfabrik) Porsgrunn Kopiert fra blader pσ fabrikken DE 3445 Bibl Tangen, Kirsten. Gave fra Veiledning til avdelingen for keramiske produkter, Fylkesmuseet. Av Kirsten Tangen Fylkesmuseet DE 3446 Bibl Aase, Jean, Skien. Gave fra Fylkesmusets s lvsamling. Notat ved Jean Aase. Fylkesmuseet DE 3447 Bibl Istre, Boye, Ulrich Schnells vei 22, 3922 Porsgrunn. Gave fra Opplysninger til gjenstand BM 1992:31, operasjonsbenk fra Flatdal, samt opplysninger om Smedal - etta. Seljord DE 3448 Bibl Nekrologer over arkitekt Jens Per Jensen, Skien. Skien DE 3449 Bibl Sogn, Randi Sch. T nsberg, lσnt gjennom Alf Skσum, Skien. Kopi av bok tilh. Kopi av bok tilh. a. "J. C. B. Schannings liv i korte trµk. Kristiania 1913". b. Dagbok for J. C. B. Schaanning fra Hσ-dskrevet. Fotostatkopi i utdrag. Skien DE 3450 Bibl Porsgrunn kommune, oppmσlingsvesenet. Gave fra Kopi av kart over Porsgrunn 1: 2000 utarbeidet av ingeni r Harald Alfsen Porsgrunn DE 3451 Bibl Porsgrunn kommune, oppmσlingsvesenet. Gave fra Kopi av "Kart over Porsgrunn i 1: 2000 Udgivet af N. S. Krum. Kristiania 1887." Porsgrunn DE 3452 Bibl NGO, H nefoss. Kopi gave fra Sam Lassen, vre Skotlandsvei, Skien. Kopi fra Kopi av kartutsnitt over Volds- og Frierfjorden. Solum Bamble DE 3453 Bibl Flor, Nic. Barth Stasjonsveien 4, Borgestad. Kopi av protokoll lσnt av Kopi av protokoller for Borgestadholmen kommune. Gjerpen DE 3454 Bibl Danielsen, Rolf Kr. Snik, S r Audnedal. Kopier fra Manuskripter om frakteskuter og fraktemenn av Rolf Kr. Danielsen til bok nr. 2 om frakteskuter og fraktemenn. Mottatt Vest - Agder DE 3455 Bibl Thronsen, Berit Schuller Brekkeby v.g.s., Skien. Gave fra Arkivalia etter Schullers handelsskole, Skien og Rasmus Lereims handelsskole (Skiensfjordens handelsskole ) (Schuller ) Skien Innkommet ved Leif K. DE Roksund, Brekkeby vgs., Skien. Se Leif K. Roksunds bok o 3456 Bibl Nordahl, Anne B Kirkenµr. Tilsendt fra Brev vedr stadsmusikant Johs. B ttger, Skien ( ) Skien DE 3457 Bibl Varden 1992 Opplysninger om personer pσ Erik Werenskiolds maleri "En bondebegravelse" Sauherad DE 3458 Bibl Landsverk Halvor, Fra Opplysninger til gjenstand BM 1992:40: Draktttr ye fra Folserσs, Gransherad Gransherad DE 3459 Bibl Kopi av original pσ museet "Til det norske Vµlgerfolk" Opprop vedr. folkeavstemningen om unionsoppl sningen i 1905 fra V. Ullman, P. R. Saltvig, Torjus S lver d og L. Bjaadal Telemark Norge DE 3460 Bibl Skiens Historielag ved Birger vrum, Skien. Gave fra Opptrykk av "Kart over Skien Adelsteen Knudsens Forlag". Fargelagt. av Birger vrum. Skien Se R dseth/gardσsen: DE Med gamle kart gjennom Skiens historie Bibl Har ligget pσ museet "Spσ - Eilev av H. Sv. Sauar". Avisartikkel fra Varden 18/ Sauherad DE 3462 Bibl Har ligget pσ museet "Thj stel Hansen. En bygdedikter i Bamble omkring Av G(unnar) F(olkestad)."Avisutklipp fra Bamble DE 3463 Bibl Har ligget pσ museet "De som kunne kurere for ulykke og sjukdom i gamle dager. Mage kunne den kunsten i Bamble." PDs julenr Bamble DE 3464 Bibl Har ligget pσ museet Avskrift av avisartikkel om lkrus skσret av Borgar Borgarson pσ Londonerutstillingen. Fra Illustreret Nyhedsblad nr sept s B Tilsendt museet ved Landsverk DE fra Maihaugen, Lillehammer Bibl Schrumpf, Ellen Telemark Distriktsh gskole, 3800 B. Gave fra Erindringer skrevet av porselensarbeider Hans Ingvald Andersen, Torebakken 1, Knardalsstrand, Solum. (f. 1877). Skrevet for Norsk Folkemuseums innsamling av arbeiderminner, men ikke innsendt dit. Se anm. Porsgrunn Solum Manuskriptet ble innlevert DE etter Hans Andersens d d av hans datter til personalsjef 3466 Bibl Timm, Hermann Linnevaien, Skien. Gave fra Lydbσndopptak av TV - program med barberer Henry Skilbred, Skotfoss, Programmet var ved Anders Burσs. Skotfoss Solum DE 3467 Bibl Riksarkivet, Oslo. Tilsendt fra Kopi av katalog over materiale fra Telemark i Instituttet for sammenlignende kulturforsknings arkiv i Riksarkivet. Gjelder b. Seterbruket, c. Gards- og grannesamfunn d. Gamal gardsskipnad. Telemark DE 3468 Bibl Gardσsen, Tor. Gave fra Materiale til unders kelse om "Industriarbeiderboligen i Grenland". Fra Skotfoss, Fossum, Borgestad, Porsgrunn, Vold, Herre, Fossing. Innsamlet av Tor Gardσsen 1992 i forbindelse med legat for studier av industriarbeiderkultur fra Industriarbeidermuseet, Vemork. Grenland DE 3469 Bibl stvedt, Einar, lektor Skien. Etter. Kj pt fra Thorsens antikvariat, Grimstad. Stikkordregister til Skiens historie. Genealogi, personer, hendelser og mye annet med henvisning til kilder. Skien DE 3470 Bibl stvedt, Einar, lektor Skien. Etter. Kj pt fra Thorsens antikvariat, Grimstad. Kilder til Skiens Historie. Avskrifter av aviser og ringpermer A5 - format. Skien DE 3471 Bibl stvedt, Einar, lektor Skien. Etter. Kj pt fra Thorsens antikvariat, Grimstad. Lydbσnd. Skien gjennom 600 σr. Radioprogram ved jublieet (?). Skrevet av Einar stvedt. Skien DE 3472 Bibl stvedt, Einar, lektor Skien. Etter. Kj pt fra Thorsens antikvariat, Grimstad. Lydbσnd. Telemarks kunstneriske og geografiske oppdagelse. Ved Einar stvedt. Telemark DE 3473 Bibl 1 93 Halvorsen, Sverre Omdal, Skotfoss. Kopi av bok tilh. Lσnt ved Finn Solbakken, Kastet 47, Skotfoss. "Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgvierforening og Union Co (Skotfos Bruk) paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisastion og Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund paa den anden side". Kra Skotfoss DE 3474 Bibl 1 93 Lassen, Sam. vre Skotlandsvei, Skien. Kopi av kart tilh. Fotostatkopi (utsnitt) av kart over Vold opptatt av "Kontoret for private Opmaaling 1878". Solum DE 3475 Bibl 1 93 Solhjell, Nils, journalist, TA. Gave. Gamle vµrmerker. Brev fra lesere, bl. a. Jon Hvitsand, B, i forbindelse med innsamling av vµrmerker i avisen sommeren Telemark DE 3476 Bibl 2 93 Lokalhistorisk arkiv, Vinje kommune ved Ingrid Skj tskift. Gave. Katalog Lokalhistorisk Arkiv Vinje kommune Vinje DE 3477 Bibl 2 93 Aspheim, Odd V., c/o N kleholm, Etterstadsletta 112, 0659 Oslo 6. Gave. Brev fra Odd V. Aspheim, Oslo, vedr. Vidkunn Quisling vedlagt kopier av artikler og brev vedr. Quisling og hans hjem Jonsborg i Fyresdal. Fyresdal DE 3478 Bibl 3 93 Skien Telemark Turistforening. Kj pt fra Turkart Skien Kongsberg Luksefjell Skrim Vindfjell 1: Telemark Inneholder og B 15833DE 3479 Bibl 3 93 Riksantikvarens arkiv. Kopi fra arkivet. "Fra Klostermark til Industritomt. Litt om σrets arkeologiske unders kelser pσ Kloster ya". Axel Christophersen Skien Tilsendt museet av Edith DE Marie Nygaard, Sondreveien 2 B - 7, 0378 Oslo 3480 Bibl 3 93 vrum, Birger Hσvundveien, Skien. Gave fra "Cart over Skien ". Opptrykk av gammelt bykart. Skien Fargelagt av Birger vrum. DE Tracet av Jens Per Jensen 3481 Bibl 4 93 Tinholt, Mari og Bib Seddel datert 1907 med garanti for en ku. Lunde B Holla Har ligget i pengepung DE1993: 21. Se denne for flere opplysninger vrige gjenstan 3482 Bibl 4 93 Tinholt, Mari og Bib Kvitteringer for landbruksmaskin, Varden, matvarer Lunde B Holla Har ligget i BM 1993:21. DESe denne Bibl 4 93 Kontni, Kristin, Ugleveien 3, 3726 Skien. Gave Kontrakt fra Bolvig Jernverk datert 1766 mellom Bartholomeus Herman von L venskiold, eier, og Svend Olsen Fermann om tilsettelse som masmester, samt attester. Opplysninger om slekten Hermansen. Solum DE 3484 Bibl 4 93 L nnquist, Frank, Gulsetlia, Skien. Gave fra. Oppskrift pσ kake som bakes i aposteljern. Innskrift i aposteljern BM 1993:34. Se BM 1993:34 DE 3485 Bibl 4 93 Kopi fra boken Tvedestrand Opplysninger om Oscar Hillegσrds fabrikk for kunstige blomster i Tvedestrand, som Fylkesmuseet har fσtt gjenstnder fra (BM 1966: og 1978: Tvedestrand DE 3486 Bibl 4 93 Kopier og notater vedr. polfareren Hjalmar Johansen, Skien. Skien DE 3487 Bibl 4 93 Gardσsen, Tor Notater fra seminar "Etnologi og byforskning" pσ Norsk Folkemuseum 19/ Oslo DE 3488 Bibl 4 93 Deichmanske bibliotek, Oslo og Norsk teknisk Museum, Oslo. Innkommet gjennom Sam Lassen, Bolvig vre Jernverk. Skotlandsvei, Kopier Skien, av arkivalia eier av ved Vold Deichmanske biblotek, Oslo, og Bolvig verks tegningsarkiv ved Norsk Teknisk Museum. Bl. a. kopi av plan opptatt 1777 med transskripsjon av tekst. Opplysningene overf rt til nytt kart av Sam Lassen. Tegninger av mekaniske innretninger, bygninger, dammer m.v. ved Bolvig Solum jernverk Bamble og kart over Herrvassdraget DE (udatert) Bibl 4 93 Gardσsen, Tor. Notater ved Notater fra seminar "Kvinnerbeid i Telemark" arrangert av Telemark Historielag mars Telemark DE 3490 Bibl 5 93 Gardσsen, Tor. Nedskrevet av. Opplysninger fra traktene omkring Heivannet, bl. a. familien Busks hytte "Skovly" ved Heivannet. Opplysninger fra br drene John og Finn Busk, Skien. Foto av hytta B Gjerpen DE 3491 Bibl 5 93 Linna, Sigurd, rhus, Skien. Kopi av arkivalia tilh rende. Skiens Yngre Klubselskap. Kopi av 10 - σrsberetning, prologer, taler og annet arkivalia. Skien DE 3492 Bibl 5 93 B rresen, Per, Bratsberg Teglverk, Lunde og a. Westlund. Gave fra Per B rresen. Manuskript om Bratsberg Teglverk og Bratsberg gσrd utarbeidet av Axel Westlund, tidl. disponent ved Bratsberg Teglverk, Gjerpen DE 3493 Bibl 5 93 Skiens - sangen. Skien DE 3494 Bibl 6 93 Buen Garnσs, Agnes, B. Gave. Norske Folkeviser, opptak fra Telemark ved Chr. Leden. Liste over opptak. Telemark Kopi av original i UB, DE Oslo eller Norsk Folkemusikksamling (?) 3495 Bibl 6 93 VG, Oslo, ved Astrid Sletbak. Gave. Slektstavle over etterkommerne etter Henrik Ibsen. Utarbeidet av Verdens Gang Ibsen DE 3496 Bibl 6 93 Aubert, Emil, Skien. Gave Opplysninger til bilde B 9188, Frans Aubert (f. 1877) og Helga Erichsen. Opplysninger om personene pσ bildet pg slektshistoriske opplysninger om familien Aubert. Skien DE

15 3497 Bibl 6 93 Nyblin, Tor og fru Lenke, Olav Kyrres gate 19, Skien. Gave. "Magnhild" ("Magnhilda"), hσndskrevet avis for S. S. G. S. (Skien h yere skoles gymnassamfunn) protokoller. Skien DE 3498 Bibl 7 93 Kj pt i Seljord Opplevingskart Seljord s r. Seljord DE 3499 Bibl 7 93 Haugland, Bjarne, Skien. Gave. 3 lovtrykk: "Lov om Udvidelse af Grµndsen for Kj bstaden Skien. 1854". Lov... Almueskolevµsenet " Lov Saugbrugsvµsenet ". Skien DE 3500 Bibl 7 93 Straume, Dag, Fylkesmuseet. Dagb ker etter Torjus Evensen (far) og Olav Steinb (s nn), T rdal, for tidsrommet Drangedal DE 3501 Bibl 8 93 Gardσsen, Tor. Intervju. Intervju/rundtur pσ Bakken med Bjarne Flatin, Skien (f. 1920). Om forretninger, mennesker, livet tidligere m. v. Skien Bakken DE 3502 Bibl 8 93 Strand, Anlaug, B. Opplysninger om gjenstand BM 1993:48 a - b, 2 tepper, og slekten Hefre som har eid teppene. Heddal DE 3503 Bibl 8 93 Provida, Oslo ved Ola Eirik Standal. Manuskript til multimediapresentasjon om Ibsen pσ Ibsens Venst p utarbeidet av Provida, Oslo Ibsen DE 3504 Bibl 8 93 Liebe, Guttorm, brannsjef, Skien. Gave "Brandmanden fortµller". Avisartikkel fra Varden 22/ der brannmann Anund Gunnulfsen forteller bl. a. bybrannen Skien DE 3505 Bibl 8 93 Intervju med Olav Gjone, Gjerpen, om gamle bir ktergjenstander utstilt pσ Ibsens Venst p. Intervju Fylkesmuseet ved Haakon Livland ca DE 3506 Bibl 9 93 Nilsen, Sverre Karsten, Skien. Gave. Opplysninger om slekter pσ Eriksr d, nordre i Gjerpen. Samlet av Sverre Karsten Nilsen, Skien, Gjerpen DE 3507 Bibl 9 93 Skimuseet, Oslo ved bestyrer Karing Berg. Tegninger og riss av ski pσ Fylkesmuseet. Tegnet av Karin Berg, Skimuseet, og Steinar S rensen, Glomdalsmuseet, september Fylkesmuseet DE 3508 Bibl 9 93 Bruksanvisning for grammofon "Columbia Grafonola no. 204". DE 3509 Bibl Jonassen, Ben, Rikard Nordraaks gate 2, Skien. Opplysninger til gjenstand BM 1993:50, ski fra S ndre Falkumvei, Skien. Skien DE 3510 Bibl Peter Krups, Tyskland/Hege Hobµk, Skien. Opplysninger til gjenstander BM 1993:51, tinnsoldater lager av Peter Krups, Tyskland. Tyskland DE 3511 Bibl Bamble kommune. Gave. Opplysninger om kulturminner i Bamble: Croftholmen, Bamble museums bygninger, Johnsegσrden pσ Stahelle, Pausbodene, Rudhuset, Tangvall M lle m. fl. Utgitt i anledning Kulturminnedagen i Bamble bamble DE 3512 Bibl Christiansen, Johannes, Hyniveien 144, Skien. Kopi av arkivalia tilh rende. Etter frk. Inger Aarhus, Kataloger Skien. med opplysninger om personer og slekter. Samlet av lµrerinne, frk. Inger rhus, Skien. Kopiert etter arkiv tilh rende Johannes Christiansen, Skien. Skien DE 3513 Bibl Christiansen, Johannes, Hyniveien 144, Skien. Kopi av arkivalia tilh rende. Etter frk. Inger Aarhus, "Sivert Skien. Ulvsvannet". Historie skrevet av Inger rhus. Fra Gjerpen DE 3514 Bibl Christiansen, Johannes, Hyniveien 144, Skien. Kopi av arkivalia tilh rende. Etter frk. Inger Aarhus, Kopier Skien. av avisutklipp med hovedsaklig nekrologer over personer i Skien og Gjerpen. Skien DE 3515 Bibl Christiansen, Johannes, Hyniveien 144, Skien. Kopi av arkivalia tilh rende. Etter frk. Inger Aarhus, Avisukklipp Skien. vedr. Oskar Mosfjelds bok "Henrik Ibsen og Skien". Kopier. Skien Ibsen DE 3516 Bibl Foreningen H geliseter ved Odd H stmark L ve, Skien. Kopi av protokoll tilh rende. Protokoll for Foreningen H geliseter Gjerpen Skien Protokollen er for foreningen DE som eier hytta pσ H glikollen nord for Kikut, Gjerpen Bibl Aarhus, Inger. Kopi av arkiv etter lµrerinne Inger Aarhus, Skien. Tilh rer Johs. Christiansen, Hyniveien, En samling Skien. prologer fra foreningsarrangementer, basarer m. v. i Skien ca Skien DE 3518 Bibl Aarhus, Inger, lµrerinne, Skien. Kopi av arkiv etter Inger Aarjus tilh rende Johs. Christiansen, Hyniveien, Freden Skien. Kopi av bok med avisutklipp fra mai 1945 samlet av Inger Aarhus. DE 3519 Bibl Fylkesmuseet. Har vµrt utstilt i brannkjelleren under hovedbygningen. "En meget gammel Sang om den store Ildebrand, der overgik vaar gode Stad Scheen i 1777." Trykk av vise diktet om brannen. Trykt av Oluf Rasmussen, Skien. 30x50 cm. Skien DE 3520 Bibl Sletto, Bj rn, International Writing and Photography, th Avenue Northeast Minneapolis, a. "The MN Forgotten USA. Ibsen". Gave. Artikkel i "Viking - The Sons of Norway" november 1988 om Henrik Ibsens bror Nicolai. Av Bj rn Sletto. b. "Henrik Ibsens ukjente bror pσ prµrien". Samme artikkel som a. i Varden 5. mai Ibsen DE 3521 Bibl Christiansen, Johannes, Hyniveien 194, Skien. Avskrifter av gamle dokumenter vedr. gσrder i Gjerpen. Avskrevet av lµrerinne frk. Inger Aarhus, Skien. I Inger Aarhus` arkiv tilh. Johs. Christiansen Gjerpen DE 3522 Bibl Gardσsen, Tor, Fylkesmuseet. Innsamlet av. Kildestoff om friluftslivets historie i Skien og omegn innsamlet til utstillingen "Folkelig friluftsliv i vσrt σrhundre" ved Fylkesmuseet 1993 og heftet "Fra friluftslivets historie i Skien og omegn" utgitt av Fylkesmuseet Skien DE 3523 Bibl Thelin, Ester og Dagny, B gt. 14, Skien. Kopi av materiale tilh rende. Kopi av hyttebok fra 1927 til 1931 og kopi hσndskrevet avis "Homla" fra 1926, begge fra Martin Thelins hytte ved H gσs i Gjerpen. Bidragsytere til "Homla" var bl. a. Ingebret Doksr d (red.), Alma Nilsen. Gjerpen Hytteboken ble skrevet DEsomrene da Thelins ferierte i hytta og lest opp som h ytlesn 3524 Bibl R ed, Erik, Luksefjellveien 74, Skien. Kopi av materiale tilh. Speiderminner skrevet av gamle medlemmer av 3. Skien speidertropp: Sverre Ingebrethsen, Sigurd Linna, Harald D. m. fl. Tiden ca Skien DE 3525 Bibl 1993 Fetveit, Leiv, Dalbakkveien 38, 0682 Oslo. Kopi av attest tilh rende. "Dimisions - Attest Ole Olsen Fµtveit fra Vinje... Skolelµrerseminariet i Aker " Vinje Om Olav Fetveit se Rikard DE Berge: Bygdedikting i Telemark og Vinje og Rauland. O 3526 Bibl Bergens Tidende 17. mars Kopi fra. Kopier fra Bergens Tidendes Ibsennummer 17. mars 1928 i anledning σrsmarkeringen for Henrik Ibsens f dsel. Artikler, bl. a "Hvem var "den flyvende Hollµnder" i "Vildanden" av assessor Gerhard Jynge, Ibsen og Italien, Ibsen og Tsjekkoslovakiet og en rekke andre Ibsen - artikler. Ibsen DE 3527 Bibl Fylkesmuseet/Ibsens Venst p Gjesteb ker for Ibsens Venst p a. 14/ / b. 10/ /6-96 Gjerpen DE 3528 Bibl 1993 Linna, Sigurd, Christen Lunds vei 38, Skien. Kopi av arkivalia tilh. 8 Artikler: Andreas Munch: St. Michaelskirken i fjeldet ved Nordsj i Telemarken, Gausta, Rjukanfossen, Bes g i et bondebryllup, Flatdal, Silgjord. M. B. landstad: Neslands kirke og A. Arbo: Sµtersdalen- Telemark DE 3529 Bibl 1993 Linna, Sigurd, Christen Lunds vei 38, Skien. Kopi av arkivalia tilh. "Til Jomfru Nanna Petronelle Amalia B ttger paa hendes Confirmationsdag den 24de Septemb. 1820" Dikt av Hans Hanson. Skien DE 3530 Bibl 1994 Kopier av kartkopier i Wider es flyfotografier fra Skien kommune, deponert pσ Fylkesmuseet Kopier Kartene av landmσler har vµrt T. brukt Tangens av Gjerpen kart over Bygdeboknemnd. L venskiolds eiendommer. Originalkart Opptatt hos L venskiold Fossum, Skien. Gjerpen Kartene skal ikke utleveres DE eller kopieres til publikum. Brukes bare etter avtale med 3531 Bibl 1994 Statsarkivet, Oslo Kopi av pantebokblad for eiensommen S ndre brekke gnr. 61 bnr. 2. Fylkesmuseet DE 3532 Bibl 1994 Svendsen, henry, Triangelen 19, Skien. Kopi av dokument tilh. Fullmakt fra Norges Storloge av IOGT til s ster Luvise Mathisen som barnelosjeforstander i barnelosjen Ungdommens Vel. Fotostatkopi. Skien DE 3533 Bibl Svenkerud, Erling og shild, L berveien, Skien. Gave. Rasjoneringskort fra 1. verdenskrig. DE 3534 Bibl Odden, Rasmus, Gvarv. Kopi av Himmelbrev deponert av Rasmus Odden, Gvarv, ved Fylkesmuseet Kopi av i Himmelbrev (Brev som skal vµre dalt ned fra Himmelen med gode leveregler) Sauherad DE 3535 Bibl Kullerud, Erik, Skien. Kopi av viser tilh. 3 viser fra Bakken. "Forh rsret over de 12 tiltalte Bakkegutter - Bakkegutter og Langskaller", "Slaget ved bakkebro og et barndomsminde af Otto August Evensen Fjeld" og "Nyeste Vise om Bakkegutterne. Opt ierne ved Roligheden og Dommen. Af Nicolai." Skien Visene refererer seg bl. DEa. til et bryllup pσ Roligheten Bibl Erhvervsarkivet, Statens erhvervshistoriske arkiv, rhus. Kopi av materiale i arkivet. Kopier av innberetninger fra prester i Drangedal til det danske landhusholdningsselskapet vedr. b nder og husmenn i Drangedal som foreslσs til premie. Drangedal Kopiene er bestilt fra Erhvervsarkivet DE av Drangedal Historielag ved kontorsjef Dag 3537 Bibl Eie, Roald, Drangedal. Kopi av protokoll tilh. Regnskabsprotokol H idalsskogen Drangedal DE 3538 Bibl 1994 Hansen, Sigmund K., Kristiansro 4, Skien. L ypekart over skil yper i Skiens omegn. Utgitt av Skien - Telemark Turistforening ca Skien DE 3539 Bibl 1994 Gardσsen, Tor. Intervju ved Lydbσndintervju med pensjonert prost Gunnar Holtskog, lektor Arne Kullerud og lektor Arne Verling om oppvekst i Skien, alle f dt ca. 1920, om deres oppvekst pσ Lie i Skien. Skien DE 3540 Bibl 1994 Gardσsen, Tor. Nedskrevet av. Notater fra intervju med Isak Lysa (f. ca. 1920), Lysa, Gjerpen (gnr.121 bnr. 15). Om forhold i omrσdet rundt Lysa i Gjerpen. Gjerpen. DE 3541 Bibl 1994 Gardσsen, Tor. Notater ved Notater fra intervju med Johan Berg, Kleven (Kleiva) gnr. 141 i Gjerpen, f. ca Om forhold i Gjerpen bl. a. L berg og Gravlikretsen. Gjerpen DE 3542 Bibl 3 94 Iversen, Trygve, pensjonert trygdesjef, Skien. Gave. Arkivalia etter "Samarbeidsutvalget mellom trygd og industri" Telemark DE 3543 Bibl 1994 Mostue, Alf, Asbj. Knutsensgate 40, Notodden. Gave Stoff vedr. Notoddens videregaaende praktiske ungdomsskole. (Friseminar, det private Seminar) Notodden Skrevet av fra avisen DE Fremskridt av Alf Mostue Bibl 1994 Gundersen, Egil A., R nningsjordet, Skien. Kopi av note tilh. Forside av note: "Nordpol Marsch for piano af Oscar Borg" med bilde bl. a. av Hjalmar Johansen. Kopi av noteforside. DE 3545 Bibl 1994 Thorsnes, Tollef, Luksefjelleveien 71, Skien. Nedskrevet av/intervju ved Intervju med Tollef Thorsnes, Skien (f. 1918), leirsjef ved Mil. org og skauguttleiren pσ Hoppefjell, om leiren pσ Hoppefjell og motstandsarbeidet under krigen, samt manuskript om samme skrevet av T. Thorsnes. Intervju 29/ ved Tor Gardσsen. Skien Gjerpen DE 3546 Bibl 1994 Borg, Fredrik, Industrigt. 38, Skien. Opplysninger fra Fredrik Borg og frue, Skien, om Skiensfjordens Skofabrikk og Klosterfoss Margarinfabrikk pσ Gims y. Nedskrevet av Tor Gardσsen 4/1994. Skien DE 3547 Bibl 1994 Nordhagen, Inger, Skien. Manuskript skrevet av for NRK radio, barnetimen. "Silius og Putte pσ museum". Manuskript for barnetime NRK radio, skrevet av omviser Inger Nordhagen ved Fylkesmuseet med Fylkesmuseet som ramme. Fylkesmuseet DE 3548 Bibl 1994 Lundetangens Venner ved Bj rn Adersen, Dr. Backers vei, Skien. gave. Etiketter for Lundetangens l og mineralvann. Skien DE 3549 Bibl 1994 Ludvigson, Merill, 2309 Meadow Lane NE, Cedar Rapids, IA 52402, USA. Gave. Slektshistoriske opplysninger, samt forsp rsel, om slekt i Telemark, Bl. a. Heddal og Solum. Telemark DE 3550 Bibl 1994 Eggen, Mette, amanusensis, Norges Landbruksh gskole, s. "Ta vare pσ gamle hager":. Foredrag i Fortidsminnesmerkeforeningen, Telemark avd/skien Hagelag april DE 3551 Bibl 1994 Minde sjokoladefabrikk, 5951 Nesttun. Kopier av gammel emballasje for Minde sjokoladefabrikks produkter. bergen DE 3552 Bibl 1994 Gundersen, Egil, R nningjordet, Skien. gave. Lydbσndkassett med korpsmusikk spilt bl. a. av korpsene i Skien i vσrt σrhundre. Skien Kopiert til bruk i utstillingen DE "Byen og barna" 1994 til en montasje om guttekorps Bibl 1994 Johansen, Berit, Dr. Backers vei 71, Skien. Kopi av bok tilh. Kopi fra minnebok for smσpike. Skien DE 3554 Bibl 1994 Skien Bibliotek. gave. Dokumenter for brannrett pσ Skien Rσdstue Kopi. Skien DE 3555 Bibl Ulrichsen, Kirsti En Mette, samling Drammensvn. loddsedler, kvitteringer, 46, Oslo. Gave. reklame, Etter tannlegekort, giverens foreldre kort fra Berthel arbeidsformidlingen Schr der Ulrichsen m. v. ( ) og Kirsti Johanna Ulrichsen f. J ntvedt ( ), bosatt pσ Ulefoss fra 1953, i Skien fra DE 3556 Bibl 1994 Ulrichsen, Kirsti Mette, Drammensveien 46, Oslo. Gave. Etter giverens foreldre Berthel Schr der Programmer Ulrichsen (1901 for markeder, ) og karneval, Kirsti Johanna dansefester Ulrichsen m. v. i f. Skien, J ntvedt bl. (1910 a. i Odds - ), bosatt regi. pσ Ulefoss fra 1953, i Skien fra Skien DE 3557 Bibl 1994 Ulrichsen, Kirsti Mette, Drammensveien 46, Oslo. Gave. Etter giverens foreldre Berthel Schr der Sang Ulrichsen om Roald (1901 Amundsen ) og Kirsti "Den Johanna blindes sang". Ulrichsen f. J ntvedt ( ), bosatt pσ Ulefoss fra 1953, i Skien fra DE 3558 Bibl 1994 Ulrichsen, Kirsti Mette, Drammensveien 46, Oslo. Gave. Etter giverens foreldre Berthel Schr der Vedr. Ulrichsen Spare- (1901 og pensjonskasse ) og Kirsti ved Johanna Skien Meieribolag. Ulrichsen f. J ntvedt ( ), bosatt pσ Ulefoss fra 1953, i Skien fra Skien. DE 3559 Bibl 1994 Ulrichsen, Kirsti Mette, Drammensveien 46, Oslo. Gave. Etter giverens foreldre Berthel Schr der Veiekort Ulrichsen fra personvekt ( ) med og tekst Kirsti pσ Johanna baksiden. Ulrichsen f. J ntvedt ( ), bosatt pσ Ulefoss fra 1953, i Skien fra DE 3560 Bibl 1994 Ulrichsen, Kirsti Mette, Drammensveien 46, Oslo. Gave. Etter giverens foreldre Berthel Schr der Sanger Ulrichsen til jubileer (1901 og ) personer og Kirsti i Odds Johanna ballkubb. Ulrichsen f. J ntvedt ( ), bosatt pσ Ulefoss fra 1953, i Skien fra Skien DE 3561 Bibl 1994 Ulrichsen, Kirsti Mette, Drammensveien 46, Oslo. Gave. Etter giverens foreldre Berthel Schr der Reklame Ulrichsen for Telemark ( ) Chauff rskole og Kirsti Johanna og for bilgummi. Ulrichsen f. J ntvedt ( ), bosatt pσ Ulefoss fra 1953, i Skien fra Etter morens far J regen J. J ntvedt, som begynte Gjems Auto og Telemark Sjσf rskole. Skien DE 3562 Bibl 1994 Karlsen, Torbj rn Steen, leirfjellveien 2, 3135 Tor d. Opplyst av. Opplysninger om kunstneren Hallvard Storm fra Skien. Laget mange raderinger. DE 3563 Bibl 1994 Hvidsten, ivind, Grσtenl kka 13b, Skien. Kopi av materiale tilh. Stoff om russerevyer i Skien fra 1934 og fremover. Revyene ble instuert av ivind Hvidsten. Skien DE 3564 Bibl 1994 "Fremskridt". Utskrift fra avisen "Fremskridt". Oversikt over avistartikler skrevet av H. Tvedten til avisen "Fremskridt" Omfatter artikler om gσrder, folkeminne, personer m. v. i Telemark. Oversikten er laget av Trygve Nes, Notodden. telemark DE 3565 Bibl 1994 Universitetsbiblioteket. Kopi fra utklippsarkivet. Kopiert av Bj rn Wibe, Hagan. Kopier av avisartikler om felemakerslekta Helland. B Notodden Skien Se ogsσ B DE 3566 Bibl 1994 Riksarkivet, Oslo ved pensjonert offiser Odd Fjeld, Skedsmo. Rutetider for D/S Inland 1905, sommerute for Skien - Telemarkens Dampskibsaktieselskabs Skibe 1908 og rutetider for Dampskibet Fj llguten pσ Seljordsvannet Kanalen DE 3567 Bibl 1994 Bien, apoteket, Skien. Reseptkonvolutter for apoteket Bien med bilde av det gamle apoteket Bien og Olaf Gulbranssons Ibsen - karikatur. Utgitt Ibsen DE 3568 Bibl 1994 Lund, se Birgit f. L nberg, Vesterbrogt. 84, 3250 Gilleleje, Danmark. Gave. Avskrift av Nils Olsen Hynis ( ) livserindring nedskrevet Avskrevet av Nils B hle, Porsgrunn Nils Olsen Hyni er nr. 14 i slektstavlen Hd Gjerpen Ogsσ gitt av Ragna B hle, DE Peder R rdams Vej 46b, DK 2800 Lyngby, Danmark. (N 3569 Bibl 1994 Lund, se Birgit f. L nberg, Vesterbrogt. 84, 3250 Gilleleje, Danmark. Gave. Slektstavle for Lund, se Birgit f. L nberg, Vesterbrogt. 84, 3250 Gilleleje, Danmark. Familie bl. a. Gjerpen og andre steder i Telemark. Gjerpen DE 3570 Bibl 1994 yfjell Bygdemuseum. Gave. Katalog over arbeid etter Johanna Bugge Berge. Utarbeidet av yfjell Bygdemuseum i forbindelse med utstilling Vinje DE 3571 Bibl 1994 Holtskog, Gunnar, prost, Skien. Opplysninger til maleri av Skien kirke malt av A. Nordahl. Maleriet gitt som gave til Skien kirke ved σrsjubileet Avfotografert ved museet. Skien DE 3572 Bibl 1994 Landstad, Hans Th., Skottet 5, Porsgrunn. Gave. "Om Kjµmpevisen og dens Betydning for Kunstpoesien". Artikkel av Henrik Ibsen i Illustreret Nyhedsblad Fotostatkopi. Ibsen DE 3573 Bibl 1994 Gardσsen, Tor Kjetil. Gave. Kildemateriale til "Byggeskikk og boligforhold i Solum ". Magistergradsavhandling i etnologi for Tor Gardσsen. Universitetet i Oslo Notater fra feltarbeid, arkivutskrifter mm. Solum DE 3574 Bibl 1994 Gardσsen, Tor. Gave. Intervjuer med informanter pσ lydbσnd til "Byggeskikk og boligforhold i Solum ". Magistergradsavhandling i etnologi for Tor Gardσsen. Universitetet i Oslo Intervjuet av Tor Gardσsen F lgende er intervjuet: Olav Holtskog, Fjµre, Sigurd Johansen, Skotfoss, Ivar Mµhlum, Melum, Bjarne Bj rnstad, Solum foss/bj rnstad, Walther DE Kverner, Elset, Bjarne Lindskog, Skotfoss, Martha Dahle, Skotfoss/Dalsbygda 3575 Bibl 1994 Gardσsen, Tor. Gave. Intervju med gartner Trygve Nµss, Brekkeparken, om Brekkeparken. Intervju ca ved Steinar Larsen og Tor Gardσsen, Fylkesmuseet. Fylkesmuseet DE 3576 Bibl 1994 Gardσsen, Tor. Gave Registrering av bygninger ved museer i Telemark. Utf rt av Tor Gardσsen Kladdeskjemaer. Original i Fylkeskonservatorens arkiv. Telemark DE 3577 Bibl 1994 Ellensen, Lars, Baneveien 14A, Kongsberg. Gave. Hσndskrevet oversikt over Skiens historie frem til ca Skrevet av lµrer Trygve Tellefsen, Kongsberg. Skien DE 3578 Bibl 1994 Varden, Skien (kopi) Artikkel om "Telebob" produsert av Hσkon Ellingsen og Lars Halvor Folkestad pσ Nordre Falkum i Skien f r 2. verdenskrig. Artikkel i Varden av Ove Johnsen Skien Gjenstand Telebob er DE innf rt BM 1994: Bibl 1994 Utarbeidet av Ingvald Hellstr m Hellstr m, Ingvald, Skien. Nedskrevet av. Gave fra Hvem Arvid Hellstr m, holdt til hvor? Eikornr dveien Kart med oppgave 60, B le, over skien. hvilke forretninger som holdt til hvor i Skiens sentrum. Tidrommet ca Skien Ingvald Hellstr m drev DE tobakksbutikk i Skiens Aktiem lle pσ hj rnet Rσdhugt/Ibsens 3580 Bibl 1994 vrum, Birger, Hσvundveien, Skien. Kopi av original lσnt av. "Sang ved en festlig sammenkomst hos kaptein P. Holm i anledning dennes indflytten i sin nye gσrd pσ Lie den 22/4 89". (Kirkegt. 1) Skien DE 3581 Bibl 1994 vrum, Birger, Hσvundveien, Skien. Kopi av original lσnt av. Melgσrds gσrd, Henrik Ibsens gate (Prindsens gade) ved Handelstorvet, Skien. Kopi av dokument fra en flaske lagt ned i grunnmuren Skien DE 3582 Bibl 1994 Buslσtten, Lars, Hvalenveien 28, Skjelsvik. Sj mannsbok, avregningsbok mm for fyrb ter og lemper Hans Svendsen Langesund DE 3583 Bibl 1994 Buslσtten, Lars, Hvalenveien 28, Skjelsvik Slektstavle for bl. a. Klevar og se - slekt i Sauherad tilbake til Harald Hσrfagre DE 3584 Bibl 1994 Haugen, J rgine, Drangedal. Kopi av protokoll tilh. Lσnt gjennom Dag Straume, Fylkesmuseet."Symra". Organ for Avholdslaget "Fremad", Dragedal. Hσndskrevet lagsavis Drangedal DE 3585 Bibl 1994 Fylkesmuseet Lydbσndopptak fra fagseminar pσ Fylkesmuseet "Hadde barna det bedre f r? Oppvekst fra σrene til i dag". Hovedkσs r er familierσdgiver Eivind Blikstad, grenland familiekontor, Skien. (f. 1949) Skien DE 3586 Bibl 1994 With, Mogens, arkitekt og Byantikvaren i Oslo. Oppmσlingstegning av kjeglebane ved Prof. Dahls gate 32, Oslo. Oslo Skaffet til veie av Ibsensatsingen DE i Skien for bruk under utarbeidelse av kjeglebane 3587 Bibl 1994 Gardσsen, Tor. Intervju ved. Intervju med Arvid og Ragnhild Hellstr m, Eikornr dveien 60, B le, Skien, speiderledere i 8. Skien speidergruppe fra ca Om speiderarbeid tidligere og i dag. Skien DE 3588 Bibl 1994 Radio Grenland, Skien. Radioopptak med konservator Tor Gardσsen, Fylkesmuseet, om arbeid som konservator. Sending pσ Radio Grenland oktober Fylkesmuseet DE 3589 Bibl 1994 Gardσsen, Tor K. Billedliste til boken "Gamle Telemark" av Tor K. Gardσsen. Opplysninger om registreringsnummer og arkiv til de bilder som finnes i boken. Fylkesmuseet DE 3590 Bibl 1994 Gardσsen, Tor K., Fylkesmuseet Kopier om Skiens historie tatt i forbindelse med utstillingen "Tusen σr i Skien". Skien DE 3591 Bibl 1994 R nning, Finn, B. gave. Skoleplan for Cand. mag. L. Larsens private middelskole Skien. Skien Skien DE 3592 Bibl 1994 Stokland, Gunnar, Lietorvet, Skien. Gave. a. "Til Aktieeierne i Bratsberg Landmandsforretning." Skiriv datert 1901 vedr. forretningen, priser m. v. b. Bratsberg Landmannsforretnings 80 - σrsjubileum i Historikk skrevet av Gunnar Stokland. Skien DE 3593 Bibl 1994 Kjµr, Finn, Eikornr dveien s r 97, Skien. Gave. "Masovnmµster Herman Halvorsen i Regning med Bolvig Jernvµrk". Regskapsbok. Solum DE 3594 Bibl 1995 Berntsen, Liv, Enggravtunet 18, Skien. Gave. Brev fra Anne Svendsen til sitt barnebarn Olav Hansteen Engebrethsen. Jfr. BM 1995:1. Skien DE 3595 Bibl 1995 K hn, ystein, Skien. Gave. Kopi fra boken "The Bark Canoes and Skin Boats of North America. "Adney and Chapelle) Washington D. C Kopier av sider som omtaler kanotyper lik den Fylkesmuseet har i sin etnografiske samling. Amerika DE 3596 Bibl 1995 Schmidt, Tom, Institutt for namnegransking, Univeritetet i Oslo. Gσrdsnavn i Gjerpen og Solum sortert etter (type) hovedledd og gσrdsstatus. Gjerpen Solum Laget av Tom Schmidt DEtil foredrag pσ museet februat Bibl 1995 Sivilforsvaret, Skien, ved L nvik, Kverndalsgt, Skien. Gave. Oversikt over tilfluktsrom i Skien Skien DE 3598 Bibl 1995 Vedtµgter for H ires Fylkesorganisation i Telemark Telemark DE 3599 Bibl 1995 Riksantikvarens arkiv, Oslo. via sogneprest Arne Olav Lund, Bamble. Innberetning fra arkitek Waldemar Hansteen dat. 8.oktober 1884 om Bamble kirkeruin. Bamble DE 3600 Bibl 1995 Skjelborg, ge, Dokumentasjonsprosjektet, Balladeprosjektet, Univ. i Oslo, Blindern. Brev fra ge Skjelborg til Fylkesmuseet med opplysninger om balladeprosjektet og opplysninger om Olea Cr ger og milj et rundt henne mm. Telemark DE 3601 Bibl 1995 Telemark Museumslag ved Finn R nning (formann) Telemark Museumslag presenterer Museumsunders kelsen for Telemark Telemark DE 3602 Bibl 1995 Finnquist, Atle, Fr. Nansens gate 2B, Skien. Kopi av bok tilh. Norskbygd Imbert Vedgassgenerator. Instruksjonsbok. A. Aanonsens blokk - og metallvarefabrikk. Skien DE 3603 Bibl 1995 Lura, Karl Magnus, Skien. Gave. Musikkorpset "Suoni", Skien. Utdrag fra protokollene i forbindelse med σrsjubileet Artikkelserie i TA. Skien DE 3604 Bibl 1995 Pharmacia. Tidsskrift for kemi og farmaci. No Henrik Ibsen. Fra Henrik Ibsens Farmaceuttid. Av Eivind Koren. Ibsen Ibsenforbundet ved Hege DE H bµk. Gave Bibl 1995 Skien Filatelistklubb og Posten i Skien. gave. Frigj ringsjubileet 8. mai Hilsningsprotokoll. Laget av Skien Filatelistklubb i samarbeid med Posten i Skien. Skien Protokollen ble laget i DE forbindelse med 50 - σrsmarkeringen for Frigj ringsjubileet i 3606 Bibl 1995 Varden, Skien. Gave. Ibsen kulturfestival Festivalavis. Inneholder bl. a. artikkel om Niels J rgen Hirschholm. Ibsen DE 3607 Bibl 1995 Larson, Paul, 3583 Richie Road, Verona, Wisconsin, USA Gave. Kopi fra "Linka`s Diary. On Land and Sea ". Skrevet av Linka Preus, som emigrerte til Amerika i 1851 fra Krager. Rue - familien fra Kviteseid var ogsσ ombord. Telemark DE 3608 Bibl 1995 Gardσsen, Tor. Intervju ved. Intervju med Ludvig Nykσs, Venst ph gda 91, Skien. Om Venst pomrσdet i gammel tid. Lydbσndkassett, kart, notater. Gjerpen DE 3609 Bibl 1995 Arnesen, Torhild, Cam. Colletts vei 18, Skien. Gave. Visittkort for Hedvig Stousland f. Ibsen. Ibsen Etter giverens tange, Anne DE Isaksen, Hans Houens gate 3, Skien. Var pσ Carl Stous 3610 Bibl 1995 Arnesen, Torhild, Cam. Colletts vei 18, Skien. Gave. Karakterb ker for Skien Folkeskole for Anni Isaksen, giverens tante. Skien DE 3611 Bibl 1995 Arnesen, Torhild, Cam. Colletts vei 18, Skien. Gave. Skienssang av T. Lund og Herm. Foss. Skien DE 3612 Bibl 1995 Larsson, Paul, 3583 Richie Road, Verona, WI USA. Kopi fra "Linka`s Diary. On Land and sea " Utgitt i Minneapolis. Om emigrasjon til Amerika. Telemark DE 3613 Bibl 1995 Christiansen, Johs., Hynivn. 194, Skien. Kopi av skrift tilh. "En reise i Skandinavia" Av Monsieur Paul Riant. Etter tidsskriftet "Le Tour de Monde" Telemark DE 3614 Bibl 1995 Gundersen, Egil A., R nningsjordet 13, Skien. Gave. Stoff vedr. Adolf Hansen ( ), musiker, bl. a. ved Landsutstillingen i Skien i Bilde av hans orkester B Skien DE 3615 Bibl 1995 Pedersen, Frank, Vµker veien 120 F, 0383 Oslo. "Amund Hansen, en instrumentmaker pσ Fredrikshald." Av Vidar Parmer. Vedr rer BM 1915:26, sister. Halden, stfold DE 3616 Bibl 1995 Alvestad, Signe, Schaannings gate, Skien. Gσrdsarkiv fra Nyhus i Solum gnr. 10 bnr. 6-8 Solum Gitt gjennom Grenland DE(r)ttehistorielag ved Jan Christensen, Kvernbekkveien 5A, S 3617 Bibl 1995 Gundersen, Egil, R nningslia, Skien. Kopi av note tilh. Udstillings Festmarsch komponeret i Anledning af Landsutstillingen i Skien sommeren 1891 af Adolf hansen. Skien DE 3618 Bibl 1995 Fylkesmuseet. Samlet inn. Innsamlet stoff i anledning utstillingen "Skien i krigsσrene " Ibsenhuset og Fylkesmuseet Skien DE 3620 Bibl 1996 Jol i Telemark 1933 Avskrift. Kvendebunaden i Vest - Telemarki. Artikkel av Rikard Berge. Jol i Telemark Telemark Avskrevet av Anneliese DEJantzen, Fylkeskonservatorens kontor ca Bibl 1996 Skien Antik og Auksjon ved hans Vermedal, Skien. gave. Sykekassebok for Skotfoss Kedssykekasse for Tage S dal, Skotfoss. Solum DE 3622 Bibl 1996 Fylkesmuseet Billedliste til katalogen "Regioner og kulturomrσder i Telemark". Katalog til telemarksutstilling pσ Fylkesmuseet Fylkesmuseet DE 3623 Bibl 1996 Cappelen, Hans, Olav V`s gate 1, Oslo. Gave. Registrering av arkivene etter Diderich von Cappelen sr. (d. 1794), Mµla i Gjerpen og s nnen Eidsvollsmannen Diderich v C. (d. 1828) og sorenskriver Nicolai Bejamin Cappelen (d. 1866) (herunder arkiv fra ndal Kobberverk), samt brevveksling med arkivene om oppbevaring av disse arkiver. Datert 21/ DE

16 3624 Bibl 1996 Folkeaksjonen mot luftforurensning og st y ved Leif K. Roksund, Stollvn. 1, Skien. Gave. Arkiv fra Folkeaksjonen mot luftforurensning og st y i Grenland. Ca Grenland DE 3625 Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. "Situationsplan over Skiens Syke- og Alderdomshjem, Falkum." 1:500. Datert jan Alfred Reinertsen. Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. "Skiens kommune. Utkast til Gravkapel med kremationsanlµg. Pl. 1 og 2". 2 alternativ. Tegnet av Skiens Stadsarkitektkontor februar Signert Alfred Reinertsen/Gunnar Nordby. Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegninger av bygning og detaljer. Gjems Kapell. Skiens Stadsingeni rkontor Skien. Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. "Kommunebygningen for Skien." Tegning (utkast) til Skien Rσdhus. Signert "Lowzow & Berg 1888." Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegninger til Lunde skole, bl. a. nytt skolebygg tegnet av Skiens Stadsingeni rkontor 1937 og Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegninger vedr. Skien kirke, bl. a. planoppmσling datert Skien bygningssjefkontor. Skien Funnet av vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegninger til gjerde og port rundt Lunde kirkegσrd. datert bl. a Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Plantegninger av Skien prestegσrd med forslag til forandringer. Datert Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Forslag til utvidelse av Latinskolen. Datert Skiens Bygningschefkontor. Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. 3 tegninger til boliger for Skien kommune. Datert 1919, Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegninger vedr. Pedelleiligheten, Marensro skole. Bygningssjefen i Skien Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. "Utkast til nybygning for Alderdomshjemmet paa Falkum." 1:100. Datert 1925 og Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Rσdhusgaten 1. Augustinbygningen. Diverse planer og oppriss. Bygningssjefen i Skien Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegning av friluftsbad i Lundedalen. Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegninger og tilbud vedr. krematorium. Skien Funnet av vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Tegninger vedr. Skien Lasarett. Datert Skien Funnet av Vermedal i DE Cappelens gate 8, Skien Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. Diverse tegninger fra Skien Stadsingeni rkontor, bl. a. situasjonsplan for Bj lsen Friluftsbad, Skien Funnet av Vermedal i DE Capppelens gate 8, Skien Bibl 1996 Riksantikvaren, Oslo. Kopi. Kopi av oppmσlingstegninger av Rennesund gσrd, Kilebygda. Utf rt av Arkid? A/S, Porsgrunn, ved Jahn Jahnsen, 1986, samt kopier av fotografier av samme. Kopier fra Riksantikvarens arkiv. Solum 3643.A Bibl 1996 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt for kr. 100 samlet. M nstre til dukkekjoler Bibl 1996 Nµss, Roy Aage, Skien Sang til Brekkeparken. Diktet av Roy Aage Nµss Fylkesmuseet DE 3645 Bibl 1996 Holtan, Hellbj rg (f. Loupedalen) (f. 1925) og Gunhild f. Loupedalen (f. 1918). Gave. Brev etter Knut Loupedalen, Brunkeberg. ( ). Kviteseid. Arkivet er etter Knut Lopupedalen, DE Brunkeberg ( ), bestefar av giverne Bibl 1996 Balladeprosjektet, Dokumentasjonsprosjektet, Universitetet i Oslo ved ge Skjeldborg. gave. Utskrifter av ballader fra Telemark. Tekster og noter. Bl. a. etter Rikard Berges nedskrifter. Telemark DE 3647 Bibl 1996 Lydbσndopptak med grosserer Kjell Strand, Chr. Michelsens gate nord 14, Skien. Om underholdningslivet Fylkesmuseet i Brekkeparken i σrene, bl. a. Arne Svendsen. Om Kjell Strands virksomhet i Skien. DE 3648 Bibl 1996 Gardσsen, Tor. Intervju ved. Christian A. Tufte forteller om oppvekst pσ Gims y i σrene. Lydbσndkasett med utskrift. Skien DE 3649 Bibl 1996 Intervju med Rolf Rosenvold, Nils Olaf Kristensen og Svein Svendsen om oppvekst pσ Kleiva i Skien σrene. DE 3650 Bibl 1996 Intervju med Tom Riis, Chr. Michelsens gate, Skien, om oppvekst pσ Skotfoss 1950/60 - σrene. Skotfoss Klausulert. Benyttes etter avtale DEmed informant Bibl 1996 Gardσsen, Tor K. Stoff til bok og utstilling "Byen og Barna" Skien DE 3652 Bibl 1996 Brynhildsen, Leif Karsten, Skien, d dsbo ved Inger Brynhildsen, Furusvingen 13, Svelvik. "Protokol for Den christelige Dissenter menighed i Skien og Omegn stiftet den 29de September 1860." Fotostatkopi. Skien Kopiert etter protokoll DE tilh rende grosserer Joachim Thorsen, Vinkelgt., Skien Bibl 1996 Ellefsen, Aaste Mari, d dsbo/testament ved Nedre Telemark Skifterett, Gvarv. Testament fra Aaste Marie Ellefsen ( ) med oppgave over gjenstander som er testamentert til Fylkesmuseet. Gjenstandene f rt inn som BM 1996:9ff. Holla Vedr rer BM 1996:9 ffde 3654 Bibl 1996 Hobµk, Hege, Skien. Gave. Beretning om h nsehold pσ Villa Hedvig, Skien, skrevet av Anna Stousland. Datert 2/ Regnskap for h nseholdet m. v. Maskinutskrift av beretningen ved Hµge Hobµk. Skien Har ligget pσ Villa Hedvig, Sigurdsgt. 10, Skien. Gitt til Hµge Hobµk Bibl 1996 Skjelvik, Torbj rn Olav, Snorresgt. 46b, Porsgrunn. Brev fra giverens familie, bl. a. foreldrene Halvor Skjelvik ( ) og Mari Skjelvik ( ) f. Ellefsen fra Gr nvollfoss. Besteforeldrene Olav og Ingebj rg Skjelvik, Byrte, Mo. Familien var av taterµtt. Foreldrene bodde pσ Lyngbakken DE Sanatorium i Solum og ellers pσ gσrder en rekke stede i Telemark, bl. a. Skjel 3656 Bibl 1996 F rstedagkonvolutt utgitt i anledning frimerkets dag 20/ og kinematografens 100- σrsjubileum. Skien DE 3657 Bibl 1996 Lauvli, Knut, Drangedal. Knut T rdal. Brev vedr. miniatyrkrukker skrevet av Knut T rdal 1955 til Jacob Lauvli, Drangedal i anledning av at Lauvli har funnet en slik krukke ved utgraving av en hustomt ca. 100 meter syd for Drangedal kirke. Denne krukken ble innlevert til Fylkesmuseet og videresendt Oldsaksamlingen via fylkesarkeologen. Drangedal DE 3658 Bibl 1996 Larsson, Philip E. USA. Brever fra Philip E. Larsson, USA til Herman L venskiold, Fossum, vedr. boksamlingen pσ Fossum. Gjerpen Philip E. Larsson, Ibsenforsker, DE USA, besiktiget boksamlingen 1996 for σ finne ut h 3659 Bibl 1996 Riksarkivet, Oslo Registrering for Gunnar Knudsens ( ) privatarkiv i Riksarkivet. Gjerpen DE 3660 Bibl 1996 Nome. Tur og turistkart. Med opplysninger om kulturminner og severdigheter. Holla Lunde DE 3661 Bibl 1996 Gardσsen, Tor K. Kopi av protokoll tilh. Protokoll for "Lµseforeningen "Solglimt"" pσ Ytre Stranna, Nesherad, Sauherad DE 3662 Bibl 1996 Sj sport 4/84 "Ternekongen med 200 premier." Artikkel om trenebyggeren og -seileren Birger Brσt y. Av Kjell Otto Hansen. Fotostatkopi. Skσt y Originalartikkel i museets DE bibliotek Bibl 1996 Fylkesmuseet Brosjyre for Telemarksutstilling ved Fylkesmuseet, σpnet Fylkesmuseet DE 3664 Bibl 1996 Gardσsen, Tor. nedskrevet av i samarbeid med Fred Hjalmar Johansen. Oversikt over gjenstander etter polfareren Hjalmar Johansen og hans familie med oppgave over hvor gjenstandene finnes pr Nedskrevet etter opplysning fra Hjalmar Johansens barnebarn, Fred Hjalmar Johansen, Bardu, Troms. Opplysningene gitt ved Fred Hjalmar Johansens bes k i Skien sept i anledning Skien100 - σrsmarkeringen for Listen Hjalmar er kopiert Johansens etter tilbakekomst DE registrering laget fra polferden. til byhistorisk utstilling i Skien Gjenst 3665 Bibl 1996 Mjσland, Arne, 4760 Birkeland Artikkel om S ndre Brekke og Den grσ dame skrevet av redakt r Johan Woll. Fµdrelandsvennen 25/ Fylkesmuseet DE 3666 Bibl 1996 Mjσland, Arne, 4760 Birkeland. Gave. Avisartikkel av Rikard Berge om Mµls stavkirke. Rjukans Dagblad 29/ Tinn DE 3667 Bibl 1996 Mjσland, Arne, 4760Birkeland. Gave. Avisartikkel "Gjengangeren" fra Rjukan Dagblad 21/ om et gjenferd i Vrσdal/Nissedal. Nissedal Kviteseid DE 3668 Bibl 1996 H. H. Holtas familielegat ved Emil Aubert, Cappelensvei 21b, Porsgrunn Manuskripter til historiske artikler av H. H. Holta: a. H vdingesetet pσ Bratsberg b. Bruddstykker av Gjerpens historie c. Trelasthandelen i Skiensfjorden d. Konservator Rikard Berge 50 σr. e. Kirkeruinen pσ Kapitelberget. f. Om Egypt og Palestina. Skien Etter konsul H. H. Holta, DELagmannsgσrden 3669 Bibl 1996 H. H. Holtas familielegat ved Emil Aubert, Cappelensvei 21b, Porsgrunn Norges Banks avdeling i Skien. Program/meny for souper i Festiviteten ved 100- σrsjubileet Skien Etter konsul H. H. HoltaDE 3670 Bibl 1996 H. H. Holtas familielegat ved Emil Aubert, Cappelensvei 21b, Porsgrunn Song til hundradσrsfesten i brekkeparken 1937 for Norsk-Amerikanerne av Lavrants Rui. Fylkesmuseet Etter konsul H. H. HoltaDE 3671 Bibl 1996 H. H. Holtas familielegat ved Emil Aubert, Cappelensvei 21b, Porsgrunn Telemarkssongen Telemark Etter konsul H. H. HiltaDE 3672 Bibl 1996 H. H. Holtas familielegat ved Emil Aubert, Cappelensvei 21b, Porsgrunn Arkivalia vedr Lang Gruver, Skσt y Skσt y Ettre konsul H. H. Holta. DE 3673 Bibl 1996 Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Etter Ingolf Abrahamsen, samme adr. Skiens Arbeidermannskor. Medlemskort Skien DE 3674 Bibl 1996 Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Etter Ingolf Abrahamsen, samme adr. Drikkeviser, viser og skσlsanger. Skien DE 3675 Bibl 1996 Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Etter Ingolf Abrahamsen, samme adr. Handlebok mellom Chr. Abrahamsen og Pedersens kolonial, Tomtegt.2 Skien DE 3676 Bibl 1996 Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Etter Ingolf Abrahamsen, samme adr. Love for Skiens Damekor. Skien DE 3678 Bibl 1996 Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Etter Ingolf Abrahamsen, samme adr. Anatomiske Oplukningsbilder. Skien DE 3679 Bibl 1996 Laupedalen, Brunkeberg, Kviteseid Opplysninger om tidligere eiere av BM 1996:101ff, gjenstander, hovedsaklig klµr, fra Laupedalen, Brunkeberg, Kviteseid. Kviteseid DE 3680 Bibl 1997 Gardσsen, Tor. Opptak ved Jarle Ravik, Fylkesmuseet, forteller om handelssteder i Nordland. Nordland DE 3681 Bibl 1997 Har ligget i album B i billedsamlingen, Fylkesmuseet Brev fra G. O. Nordb, B, til Rikard Berge datert 19/ om trykking av artikkel, om B gamle kirke mm. B DE 3682 Bibl 1997 Har ligget i album B i museets billedsamling Brev fra Norsk Folkemuseum til Rikard Berge vedr. portrettmaleri ved Fylkesmuseet av Andreas Chrystie (f. 1679, innflyttet 1717, d. 1760), trelasthandler i Brevik og Moss og hans hustru ( ) Fylkesmuseet DE 3683 Bibl 1997 Fylkesmuseet. Har ligget i museets billedsamling i album B Brev til Rikard Berge fra A. J. H egh, Oslo, dat. 25/ om kj p av slektsportretter av familien H egh. Fylkesmuseet DE 3684 Bibl 1997 stvedt, Einar, d dsbo. Skien Bys privilegier. Datert Kbh Trykt hos P. Feilberg, Skien, Skien DE 3685 Bibl 1997 stvedt, Einar, d dsbo. Ekstrablad til Bratsberg Amtstidende 11. September 1855 vedr. sammenst t av damskipene Bergen og Norge. Skien. DE 3686 Bibl 1997 Skjelbred, Lars, Skjelbredveien, Skien. Kasse Bog for Tindelv Fl dningen i Gransherad DE 3687 Bibl 1997 Kykjeb skule ved Seltveit, Dalen. Prosjekt ved Kyrkjeb skule om svartedauden og gamle hus i Skafsσ. Mo DE 3688 Bibl 1997 Har ligget inni BM :3. Aa. O. Vinjes skriveskrin. Brev fra Olaf O. Vinje, Aa. O. Vinjes bror, til Torkjell Oftelie datert 1903 og artikkel av Torkel Oftelie i "Fergus Falls Ugeblad" 22/ Med pulten fulgde eit nr. av dette bladet og eit brev fraa Olaf Vinje, dags. 4/ Brevet og avisen har ligget inni DEBM :3, Aa. O. Vinjes skriveskrin Bibl 1997 Pedagogisk senter ved Ole Erik Hansen, Skien. Gave. Undervisningsmateriell for skolene om Menstadslaget 8. juni Kopier fra aviser og b ker mm. Gjerpen DE 3690 Bibl 1997 vrum, Thor, Frogner Ring 86, Skien. Gave. Oversikt over Telemark H yres arkiv. Utarbeidet av Thor vrum Telemark DE 3691 Bibl 1997 Tobiassen, Anna Helene, Hellalia 35, 3142 Vestskogen. Tre generasjoner Blom, borgere av sin by i tallets Skien. Foredrag av Anna Helene Tobiassen. Skien Gjerpen DE 3692 Bibl 1997 R nning, Finn. B Bygdemuseum. gave Skiens Ynglingeforenings Maanedsblad. Div. nr Skien DE 3693 Bibl 1997 "Prµdiken paa 24 s ndag efter trefold. Er d den en s vn?" av Hans Nielsen Hauge, Prost i Skien. Skien Trykt i Skien DE 3694 Bibl 1997 "Elias Oratorium af Felix Mendelssohn 4de og 6te Mai Skiens Kirke. Dirigent: Hr. organist Hvidsten." Skien U. σ. DE 3696 Bibl 1997 Johansen, Fred. S rreisa. Brev til og fra Hjalmar Johansen Skien Gitt av forfatter Ragnar DEKvam, Oslo Bibl Kleivrud, Einar, Dokumenter Kleivrud i Sauherad. fra Kleivrud Kopi gnr. av 29 dokumenter bnr. 1 i Sauherad: tilh. a. Auksjon pσ Kaasin 1878 b. Dagbok med DEgσrdsregnskap Bibl 1997 Hobµk, Hege, Skien. Gave. Fortegnelse over blomster tegnet av bestemor Altenburg og Hedvig Ibsen. Gjelder blomstertegninger pσ Venst p. Ibsen DE 3699 Bibl 1997 Mjaaland, Arne, Birkeland "Da Gammel - Erik paaskekvelden holdt heksemesse i Dal kirke. Litt om de sidste troldkjerringene i Vestfjorddalen anno 1830." Av Johan Woll. Kopi fra Rjukan Dagblad 13/ Tinn DE 3700 Bibl 1997 Mjσland, Arne, Birkeland. gave. "Fjeldmystik". Av Johan Woll. Om jettestue i Lille Tovdal. Fra Drammens Blad 28/ Vest - Agder DE 3701 Bibl 1997 Kullerud, Erik, Skien "Slaget ved Bakkebro og et barndomsminde. Af Otto August Evensen Fjeld." Visetrykk. Skien DE 3702 Bibl 1997 Kullerud, Erik, Skien. "Forh rsret over de 12 tiltalte Bakkegutter. Bakkegutter og langskaller." Visetrykk. Skien DE 3703 Bibl 1997 Kullerud, Erik, Skien. "Nyeste Vise om Bakkeguterne. Opt ierne ved "Roligheden" og Dommen. Af Nicolai." Visetrykk. Skien DE 3704 Bibl Karlsen, Stein. Dagbok Holbergs skrevet gate av 47, Olav Trondheim. H. Homme, Gave. Drangstveit i Fyresdal, pσbegynt sept Boka er skrevet av Olav H. Homme f. pσ Homme i Treungen. S nn av Halvor T. Homme og Andrea Z. Dali. Olav H. Homme var ugift. Var i Amerika en tid. Bodde senere pσ Drangstveit (gnr. 25/9+10) i Fyresdal. Gσrden eies i dag av John Midtb, Bakkeveien 3, Oslo. ( ). Halvor T. Homme var interessert i botanikk DE og zoologi. Var ingen arbeidskar. (Opplyst til Karlsen av Helga Homme (f. 1923), Homme i Treungen. K 3705 Bibl 1997 R hme, Cam. Collets vei 15, Skien, ved Dag Straume, Cam. Colletts vei 13, Skien. Fremskridts ibsennummer Kopi. Ibsen DE 3706 Bibl 1997 Skien Antikk og Auksjon ved Hans Vermedal, Cappelens gate 10/12, Skien. Kj pt av museumsstyrer "Tilbygning Finn R nning, ved Skiens B Epidemilasarett. for kr Solgt Skiens videre Bygningssjefkontor til Fylkesmuseet for 25/1-44. kr Th." Gjelder lasarettet pσ Marensro Skien H rer sammen med Hd. DE3625 ff Bibl 1997 Hansen, Thore J., Valkyriegt. 7, Skien. Kopi av stoff tilh. Slektshistorisk stoff vedr. familiene Ibsen og Rask (Rasch) DE 3708 Bibl Hansen, Thore Kopi J., fra Valkyriegt. boken "Danske 7, Skien. adelsvσbener. Kopi av stoff En tilh. heraldisk n gle. " Kbh Vσpen for familiene L venskiold. DE Kopier fra adelskalendre 3709 Bibl Hansen, Thore Kopi J., av Valkyriegt. slektshistoriske 7, Skien. notater Kopi av vedr. stoff familene tilh. Paus og L venskiold. DE 3710 Bibl Hansen, Thore Kopi J., fra Valkyriegt. "Kong Haakon 7, Skien. VIIs Kopi og av Dronning stoff tilh. Mauds nedstamning fra det gamle norske kongehus. DE Samlet af A. W. Rasch." Kra Bibl 1997 Hjemmet 35/90. Utklipp fra. Opplysning vedr. lampe BM 1996:3 T nsberg DE 3712 Bibl 1997 Sang til skot yhandler Peder Jensen ved markering av 50 σrs virke 18/ Diktet/tegnet av Skien Signe og Jens Per Jensen. DE 3713 Bibl 1997 Bl ndal, Arntor, turistsjef, Skien. Gave. Henrik Ibsen og hans barndomsinntrykk fra f debyen Skien. Et "laget" intervju med konstruerte sp rsmσl lagt i munnen pσ journalist Emil Hansen. (oppdiktet person). Svarene er i sin helhet basert pσ hva henrik Ibsen selv har nedskrevet. Skien mars/april Av Erik Gjestvang, lektor ved Skien vgs. Ibsen DE 3714 Bibl 1997 Tandstad, ygunn, 6230 Sykkylven Brev med opplysninger om eiere til BM 1997:23 Bibler fra Skien/Brevik. Skien DE 3715 Bibl 1997 Hobµk, Hege, Skien. gave. Kildemateriale til Hege Hobµks bok "Anna Stouslands minnebok". Materialet inneholder opplysninger om familien Stousland og om folk som har skrevet i minneboken, samt tekstene i minneboken. Ibsen DE 3716 Bibl 1997 Roll - Hansen, Jens, Kvithamar, Stj rdal. Opplysninger til BM 1964:98 og 99 Jorddampeapparat og -traug. Sendt Fylkesmuseet fra Roll-Hansen S r - Tr ndelag DE 3717 Bibl 1997 Larson, Philip, St. Lawrence University, Canton NY USA. "Henrik Ibsen in Skien". F rste kapitel til Philip Larsons ibsenbiografi. Med brev. Ibsen DE 3718 Bibl 1997 Viking. The Sons of Norway. November Kopi. "The Forgotten Ibsen". Artikkel om Henrik Ibsens bror Nicolai. Ibsen Gitt av Hµge Hobµk, Skien DE 3719 Bibl 1997 Hobµk, Hege, Skien. Gave. "Alexander L. Kiellands Roman Garman & Worse und Thomas Manns Roman Buddenbrooks. Eine vergleichende Analyse zur gattung des Familienromans." Av Hege M. Hobµk. DE 3720 Bibl 1997 Jonsjord, Einar, pensj. fylkeskartsjef, Vindalsσsen 30, Skien. Kopi av liste tilh. Registrering av fotoarkiv etter ystein Jonsjord, Jonsjorden 30/1 i Tinn. Registreringen utf rt av Solberg, Tinn etter opplysninger fra Einar Jonsjords s ster Ragnhild Haukσs, Tinn. Tinn 3721 Bibl 1997 Jonsjord, Einar, pensj. fylkeskartsjef (f. 1928), Vindalsσsen 30, Skien. Gave. Opplysninger om urmaker og gσrdbruker Ole. Jonsjord, Tinn Austbygd. f Kopi fra boken Norges hσndverkere. Tinn DE 3722 Bibl 1997 Hvalen, Hσvard, Steintangveien, Porsgrunn. Gave Porsgrunnsmodernismen. Artikkel i Klassekampen 1997 av Hσvard Hvalen, Porsgrunn. Porsgrunn DE 3723 Bibl 1997 Innlevert til museet Arkiv for Bratsberg Jernbanefunksjonµrers Forening (B. J. F.) Telemark DE 3724 Bibl 1997 Brekkeby videregσende skole, Skien, ved Ripegutu. Gave Arkiv for IOGT losje "Rolland", Skien. Forhandlingsprotokoll, gradsfortegnelse, medlemsfortegnelse, forhandlingsprotokoll. 4 protokoller tidsrommet Skien DE 3725 Bibl 1997 Brekkeby videregσende skole, Skien ved Ripegutu Protokoll, sannsynligvis fra kolonialforretning i Skien. DE 3726 Bibl 1997 Rui, Hallvard, Tunemsveien 20, Frogner, Skien. Gave. Arkiv fra Grenland Hesteavlslag bestσende av. a. Forhandlingsprotokoll b. Regnskapsprotokoll Telemark Fylkesagronom Indreb, DESneltvedt, vet mer om foreningen. Bj rn Torjussen, Eidang 3727 Bibl 1997 Rui, Hallvard, Tunemsveien 20, Frogner, Skien. Gave Regnskapsprotokoll for dampskipsrederi Innkommet sammen med Hd. DE Bibl 1997 Ligget pσ museet Ibsens leger. Av Herman Anker. Sµrtrykk av "Tidsskrift for Den norske lµgeforening" nr /1966. Ibsen DE 3729 Bibl 1997 Museets Venners arkiv ved Betty Johansen Menyliste for Brekkeparken somerrestaurant. Ant. fra σrene. Fylkesmuseet DE 3730 Bibl 1997 Hellstr m, Ragnhild, Eikornr dveien 60, Skien. Gave. Kulturhistorisk skilting i Skien. Brosjyre utgitt 1996 av 1. St. georgs gilde i Skien til skolebruk. Skien DE 3731 Bibl 1997 Espelund, Arne. Metallurgisk institutt NTNU Trondheim Rapport om unders kelse av blσster- og fellujern. Jernet tilh rer Fylkesmuseet. Fylkesmuseet DE 3732 Bibl 1997 Komit? for innsamling av historie om speiderbevegelsen i Skien/Speidernes Venner Med i komiteen: Speiderblader, kjell Strand, bl. a. Arvid Speiderliv/alltid Hellst m, Magne beredt Kortner, Grenland Tor krets Gardσsen m. fl. og Speideren NSF Skien DE 3733 Bibl 1997 Johannessen, Finn, rektor, Kvernbekkveien 16, 3716 Skien. Gave. Sport&Sp k. Diverse nr og Sport- og vittighetnsblad for Jarlsberg&Larvik-Bratsberg- Nedenes. Telemark DE 3734 Bibl 1997 Nµss, Roy ge. Gave. "Sommer i Brekkeparken" og "Byen vσr". Lydbσndkasett med melodier. Fylkesmuseet DE 3735 Bibl 1997 Gardσsen, Tor. Oppmσlt ved. Oppmσling (digitalt uttegnet mσlsatt tegning) av sj bu pσ Tangen gnr. 60 bnr. 2 i Eidanger. Sj bua oppf rt ca Fasader 1:50. Diskett med fil vedlagt (Claris Works Tegneprogram) Eidanger DE 3736 Bibl Segl for skredderlauget i Skien. Har ligget uinnf rt pσ museet. Seglet montert pσ papplate Bibl Liste over arbeiderminner. Originaler i Arbeiderminnesamlingen, Historisk institutt, 7055 Dragvoll. Kopi i Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark 3738 Bibl Liste over husmannsminner. Originaler i Norsk Folkemusems samling av husmannsminner Bibl Manus til utstilling om kristenliv og frimenigheter. Utarbeidet av Tor Gardσsen 3740 Bibl Brev til Norsk Filminstitutt med oppgave over filmer som er oversendt fra Fylkesmuseet til filminstituttet mars Filmene er innlevert Fylkesmuseet fra Skien Videregσende skole og fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Bibl Norske vσpen kser gjennom tusen σr av Per Terje Norheim. Jubileumsskrift ved Norsk Vσpenhistorisk Selskaps 25- σrsjubileum i Bibl Vedr jernverk i Telemark, Borsene m. m. Brev fra Egil Borse (Svensen), Safirvn. 50, Porsgrunn dat 25/ vedlagt "Nyheter fra Forskningsstiftelsen BICS m. m Bibl Brev fra professor emeritus Arne Espelund, NTNU, Trondheim vedr. pr ver og unders kelse av blσsterjern og jernvinner i Fyresdal Bibl Konsertprogram. "Skiens Ynglingeforenings Kor. Paulus Oratorium. 5. og 6. april 1924 i Skien kirke." gave fra B lokalhistoriske arkiv ved FInn R nning Bibl Kopi av "lauvsprett" Lagsavis for ungdomslaget "Solveig" pσ Tokkestranda, Drangedal. Fotostakopi gitt av Drangedal Historielag ved Dag Straume. Kopier fra protokoll som Drangedal Historielag har lσnt fra J rgine Haugen Bibl Til 150- σrsdagen for Henrik Ibsens f dsel. Moskva )(APN) Stensil gitt av Den Sovjetiske Ambassade i Oslo, sanns. ved overlevering av b ker til Fylkesmuseet i Bibl Bevilgning fra kong Carl VI til J rgen Hermansen, Vold, Solum, til σ drive gjestgiveri. Datert 15. mars Kopi av kopi tilh rende Svein Meyer, Noiseless kontoprsenter, Skien Bibl Kopi fra boken Yngvar Holm: "Swing it. Tidsbilder fra de glade σrene" 1990, s. 29 ff, der forfateren skriver om sin journalisttid i avisen Grenmar i Porsgrunn Bibl Kontrakt av 1766 mellom Bartholomµus Herman von L venskiold og "hyttekarl" Svend Olsen Fermann om bygging av masovn og ansettelse som masovnmester mm Bibl V ringen" - et ukjent skip?. Artikkel i Agderposten 19/ av Kjell Knudsen Bibl Kaare O. Bakken: "Kjellestad pσ Stathelle - Handelshuset og slekten Blehr." Semesteroppgave ved H gskolen i Telemark - Avdeling for almenne fag. Historie mellomfag h syen 1997.

17 3752 Bibl Syng og vµr glad Sangbok for Henry W. Andersens turistbuss. Kj pt i Thorsens antikvariat. Kr. 20. Hd Kalender for 1931 utgitt av Det Norske Missionselskap. Har liget uinnnf rt pσ museet Bibl Testament vedr. BM 1995:8 klokke testamentert til museet fra Marie Eugenie S gaards d dsbo, Skien Bibl Protokoll med navigasjonsoppgaver. Etter Hartvig helgesen, Porsgrunds S mandsskole. Kj pt pσ loppemarked pσ Grenland Folkeh yskole mars 1998 kr. 50, Bibl Opplysninger om eiere til gjenstand BM 1998:2 a-f, empirestoler fra familien Blom, Skien, bl. a. Christopher hansen Blom f og Hanna Didrikke (Blom) Legaard, gioverens oldemor Bibl Norsk flyshistorie i Telemark. Manuskript av Bj rn Olsen, Skien Bibl Afgangsvidnesbyrd-Protokol for Gjems legatskole Bibl Morgengymnastikk. Program utarbeidet av skolelµrer Hans Abraham Rugstad ( ) F. pσ Rugstad i Solum. Lµrer pσ den legatariske skole pσ Gims y.gave fra Rugstad, Margit, Industrigt. 29, Skien. Etter Hans Abraham Rugstad ( ) F. pσ Rugstad i Solum. Lµrer pσ den legatariske skole pσ Gims y. Bygde og flyttet til Industrigt ß 29 i G. m. Mathilde Klovland ( ). S nn. Erling f Bibl Hamburg-Bremer feurer-versicherungs-gesellskchaft. Fornyel sesbevis for gσrdbruk tilh. N. H. Rugstad, Solum Bibl Russisk Ibsen - teaterplakat. Gave fra s nn til Dag Straume, Cam. Colletts vei 13, Skien Bibl Gavebrev fra 1792 fra Elisabeth Henriksdatter Basseboe til Christine Hansdatter, tinglyst 1799 Fra tingbok fra Bamble. Kopi fra Statsarkivet i Kongsberg. Innkommet ved Gunnlaug Aasetre, M rjevn. 146, 3947 Langangen Bibl Vandposten Losje Rolland, Skien. Hσndskrevet avis. Kj pt i Thorsens antikvariat, Grimstad Bibl Familien (von) Cappelens stamtre. Av D. Krohn - Holm Januar Kj pt av fam. Cappelen ved Hans Cappelen, Oslo Bibl Kopier fra H. Mⁿller: Reisebemerkungen ber Norwegische Bergwerke Kopi fra Norsk bergverksmuseum, Kongsberg. Jfr. Berg, Bj rn Ivar: Gruveteknikk Bd. 1. Noe er transskribert av stitelsen Modums Blaafarvevµrk og B. I. Ber Ög. Innkommet gjennom Hans Aas, rhusveien 231, 3721 Skien. Etter Rasmussen, Ester, Blomsgt. 32, Skien Bibl Reisebemerkungen ber Norwegische Bergwerk im Jahre 1843 gesamelt von K. Mƒller. Blaafarvevµrket, Modum. Gave Bibl Gjestebok Ibsens Venst p Bibl Protokoller, 2 stk. (regnskapsjorunal) fra den gamle h kerbutikken fra Brevik ("Breviksbutikken") s r for vestre uthusfl y. Protokollene har ligget pσ disken i bruktikken, sannsynligvis fra den kom til museet. Protokollene tatt inn Bibl Oversikt over lokalhistoriske kilder (kirkeb ker og andre historiske kilder (brev, folketellinger, emigrantprotokoller, sj fatsruller) i Krager Bibliotek. gave fra Krager og Skσt y Historielag Bibl Dσpsattest. Gave fra S lverud, Liv, Langmyrveien 66, Molde. Etter Henriksen, Ernst Thorleif. Kobberslaget gm. Anna karoline f. Hammer. (f. 1879). Nedre Hjellegt. 26, Skien. Etter He nriksen, Ernst Thorleif. Kobberslaget gm. Anna karoline f. Hammer. ( el 1958 ). Nedre Hjellegt. 26, Skien. Barn: Aksel Andreas Henriksen g. m. Randi S lver d Henriksen Bibl Kopi av dσpsattest for henrik Ibsen utstedt 1. JUli Fotostatkopi av original i Ibsenhuset/Grimstad Bymuseum Bibl Plakat angσende forsiktighetsregler mot kolera utstedt Kommet til apoteket i Grimstad. Fotostatkopi av original i Ibsenhuset/Grimstad Bymuseum Bibl Stoff, korrespondanse m. v. til utstillingen "Ibsens barndom og Ibsens barn" pσibsens Venst p august Utstillingen laget av Tor Gardσsen. Se ogsσ Hd Bibl Artikkel av A. V. B. Norman: "Aditional Material Towards a History of the Basket Kilt". I "The Journal of The Arms & Armour Society" No 7, March Vedr rer BM : Bibl Finn Erik Vinje: Talesprσket pσ Henrik Ibsens tid. Foredrag i Ibsenforbundet, Skien sept Notater ved TKG Bibl Nei. Utgit av oplysningskontoret ved folkeavstemningen mot forbud. Propagandaavis utgitt i forbindelse med folkeavstemningen mot forbud 1920 (?). Har ligget uinnf rt pσ museet Bibl Hd "L jtnant leopold Herman L venskiold ". Hefte utgitt av L venskioldselskabet, S nderborg, Danmark. Nielsen, Bjarne, S nderborg, Danmark. Gave Bibl Hd 3777 "Mat i rasjoneringstider." Hefte utarbeidet av Indrid Askevold. Fra 2. verdenskrig. stby, Bj rg, Snorresgt. 11, Porsgrunn. Gave Bibl Medlemsbok for Skien trygdekasse for Ingolf Abrahamsen, Tomtegt 14, Skien. Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Gave Bibl Karakterbok for Ruth Karin Abrahamsen. Skien folkeskole σrene. Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Gave Bibl velsesb ker, skole (handelsskole?) For Ingrid Olsen, Skien. Abrahamsen, Magne, Tomtegt. 14, Skien. Gave Bibl Loupedalen, Torjus: Manuskript til Kviteseid bygdesoge. 3 innbundne b ker, hσndskrevne. Fra Laupedalen i Brunkeberg. Gave fra Solem, Gunhild, Ris r og Hell bj rg Holtan, Asker Bibl Loupedalen, Knut: Hσndskrevet manuskript til "Eventyr og segner frσ Telemarki". Fra Laupedalen i Brunkeberg. Gave fra Solem, Gunhild, Ris r og Hellbj rg Holtan, Asker Bibl Undervisningsopplegg til skiensskolene med tema "1000 barn lager museum". Utarbeidet av sivilarkitekt Tormod Bynke, Langesund Gave fra Bynke, Tormod, Nustadkroken 11, 3970 Langesund Bibl Skolehistorie. Venst p skolekrets. Utarbeidet av elever. gave fra Venst p skole Bibl Henrik Ibsen og maten. Dikterens kokke forteller. Avisartikkel i Norges Kvinder 6. august Bibl Bok med resultater, avisomtaler, bilder mm fra hopprenn i perioden Etter Bergersen, Kjell, Skien/Ris r. Innkommet ved Olav Ulltveit-Moe, 4993 Sundebru Bibl "Pσlegg om σ ta arbeid" etter forordning av 9. juli Sendt til Kjell Karsten Bergersen, Olav Kyrresgt. 12, Skien. Etter Bergersen, Kjell, Skien/Ris r. Innkommet ved Olav Ulltveit-Moe, 4993 Sundebru Bibl Forretningsplan. Norsk Luftfartshistorie i Telemark. Flymuesum pσ Geiteryggen Flyplass. Utarbeidet av Bj rn Olsen Gave fra Olsen, Bj rn, Skien Bibl Stamtavle over familien M ller pσ kre. gave fra M ller, Niels, Skrukker dtoppen 8, Porsgrunn Bibl Arbeidsreglement for Porsgruns mek. Vµrksted KOpi tilh. Porsgrunn verksted Bibl Opptegnelser av Halvor T. Aaraas, Sauherad. Fra rσs i Sauherad. Kopi av bok tilh. Olav Aaraas, Maihaugen, Lillehammer Bibl Opplysninger om produksjon av sement. Utarbeidet av Norcem, Brevik. gave fra Norcem ved Tore Johnny Christensen Bibl Hd 3793 Kopi fra protokoll for Aasmund Nordgaards legat (av Vannverket). Original hos Sorenskrivaren i Vest - Telemark, Kviteseid. Kopi mottatt fra Tore Skaug, Kviteseid Bibl Innkommet Brev fra h yesterettsadvokat Didrik Cappelen til sin klient Sigurd Ingolf Rasmussen, Skotfoss vedr. hans deltakelse i "sluseslaget" pσ Skotfoss og lagmannsrettssak i den anledning. Fotostat Gave fra Sannerholt, Tor, Skien Bibl Innkommet Intervju med Bjarne Nordahl og Arnt Nilsen, fotballspiller/keeper i Grane. 25/ Ved Rolf Olsen, Tor Sannerholt og Tor Gardσsen Bibl Kopier av stoff vedr. fotballhistorie i Skien. Kopier fra aviser, kopier av bilder mm., samt vrig stoff fotballutstillingen "Fra l kke til elite". Jfr. B Bibl Finalekampen om Norgesmesterskapet 1960 Odd-Rosenborg P Ullevσl Stadion 23. oktober programhefte. Rugstad, Margit, Skien. Gave Bibl Spennesko frσ Vinje (1700-tale). Funni i ei r ys etter de var avk yrt 100 lass stein. tegning av ystein vesaas. Pσskrift av Rikard Berge Bibl Notater om konservator Rikard Berge. nedskrevet av barnebarnet Vigleik Kleven, frogner Ring 18, Skien Bibl Opptegnelser fra Luksefjell samlet av skogbetjent John Grinilia. Datert Kopi av bok tilh. Hallvard Grindlia, Luksefjellveien 573, Skien Bibl Brev med brevhode (kopi) fra "Aktieselskabet Skiensfjordens Skofabrik". datert 1922 til IF Storm. Kopi fra IF Storms arkiv ved Nils Olaf Kristensen, Skien Bibl Storm - sanger. Diktet av Henrik Kortner og andre. Gave fra I. F. Storm ved Nils Olaf kristensen Bibl Notater fra omvisning med malerikonservator Jon Brenne i hovedbygningen pσ Brekke februar 1999 og foredrag om dekorativ dekor februar Bibl En samling kart. Har ligger pσ muset Bibl Tegninger av skolebarn i Siljan. Laget til prosjekt om Moholt jernverk, Siljan. Ca Bibl Norge i dansketiden. Foredrag av professor ystein Rian. P2 akademiet 6/ Bibl Eidanger Bad. Nystrand. Avisutklipp og foto samlet av eiendommens nσvµende eier fru Mabel Kolle. 14. juni 1994 Egil Dalen 3808 Bibl Turkart Sauherad kommune 1: Kj pt Bibl Henrik Ibsens boksamling. "Katalog over den av Henrik Ibsens boksamling som av dr. Sigurd Ibsen blev skjµnket Fylkesmuseet for Telemark og Grenland 1914." Kopi av hσndskrevet registrering av b ker i Henrik Ibsens lesevµrelse pσ museet. Registreringen sanns. gjort av Kristoffer Visted omkring Originalbok i administrativt arkiv under "Samlingene" Bibl Opplysninger om tyske forlegninger i Skien og Porsgrunn Brev til NRK, Oslo. Opplysningene gitt av Sigurd Hylland, Skien, Bibl Katalog med kulturhistoriske Oplysninger over hals`s Antikvitetssamling. Porsgrund Fotostatkopi Bibl Skiens Musikkforening. Kopi av f rste 2 sider i protokoll fra 1906 (stiftelsen). Protokollen fantes i Skiens Musikkforenings arkiv ca Siden ble kopiert av Thoralf Ingebretsen og gitt til Leif Roksund. Protokollen kan i dag ikke finnes i musikkforeningens arkiv. Roksund, Leif, Stollveien, Skien. Gave Bibl Skiens Musikkforening. Konsertprogrammer ca Skiens Musikkforening ved Hilde Svanlund, Skien. Gave Bibl a. Love for Skiens Musµum. b. Brev fra Skiens Musµum til lensmann Grivi i B Émed anmodning om deltakelse eller medvirkning til saken. datert 11. juni B Bygdemuseum ved Finn R nning. Gave Bibl Forhandlingsprotokol for Musikforeningen i Skien Bilag, adgangstegn og div. korrespondanse. Gr nlie, Karl, Harestien 8, Porsgrunn. Innkommet ved Bibl Ole Olsen Oterholt`s Fifth and Last Diary. April 1882-May Ole Olsen Oterholt was barn in Gjerpen Prestegjeld, Norway, August 17, 1813 and died in his farm home near Elkhorn, Wisconsin, June 9, Translated from the Norwegian by Alva B. Johnson in the year 1890". Kopi av bok i Universitetsbiblioteket. Aas, Hans, rhusveien, Gjerpen. Kopi av bok tilh Bibl fra sivilarbeider Arild Bakke til museet 30.april 1998 med foresp rsel om σ ha sirkus i parken hele juli mσned Bibl Ulefos hovedgσrd i vσrt σrhundre. En rapport og intervju med Karen Aall. Skrevet av R nnaug Wergeland Krog Oslo Kopi av eksemplar pσ Ulefos Hovedgσrd Bibl Opplysninger om arbeid hos salmaker S. Holtskog, Prinsessegaten, Skien. Gitt av Erling Iversen (f. 1924), Skien iforbindelse med registrering av BM 1999:146 ff Bibl Intervju med Elisabeth Borgestad, Borgestad gσrd. Minidisketter, 2 stk Bibl Korrespondanse med kreditorer vedr. apoteker Reimans konkursbo i Grimstad. Ibsenhuset/grimstad Bymuseum ved Jarle Bj rklund. Gave Bibl Dokumentasjon til BM 1999: Moped av merke Termoped laget pσ Termolux Fabrikker, Vaddrette, Skien. Liste over orginaldeler, instruksjonsmateriell til motor, informasjon fra og navn pσ folk som har arbeidet pσ fabrikken. Fra Wahle, yvind, O. Storengsvei 18, Notodden Bibl Gamle billetter fra Brekkeparken. Har ligget pσ museet Bibl Sluseslaget 1931 av Tore Tveit. Program til forestilling Bibl Statuter for Skiensfjordens Skole til Uddannelse af mekaniske Arbeidere. Porsgrund Johansen, Betty E., Skien Bibl Branntakstprotokoll for Laugstol Brugs tresliperi Kopi fra branntakstprotokoll for Skien i Statsarkivet, Kongsberg. I-15 Pag Bibl NOAH (Norsk Avfallshσndtering) Orientering om anlegg ved Brevik σpnet juni Bibl Foredrag og dokumentasjon av Myllargutens f dselsσr Trykkerud, Thorleif, Skien. Gave Bibl Skrivebok med geometri. Konstruksjoner og utregninger. Fra foss nedre i Solum. foss, Andreas, H yσstoppen 2, Skien. Gave. Innkommet sammen med arkivsaker fra sorenskriveriarkiv. Disse er oversendt til Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Dagbok fra Nedre foss. Innf rsler mellom 1820 og ca Opplysninger om jordbruket, kostnader ved bygging, d de mm. Fra foss nedre i Solum. foss, Andreas, H yσstoppen 2, Skien. Gave. Innkommet sammen med arkivsaker fra sorenskriveriarkiv. Disse er oversendt til Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Leiekontrakt for gσrdene fosstranden og Tangkσsen. Fra foss nedre i Solum. foss, Andreas, H yσstoppen 2, Skien. Gave. Innkommet sammen med arkivsaker fra sorenskriveriarkiv. Disse er oversendt til Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Skadesl sbrev. Fra foss nedre i Solum. foss, Andreas, H yσstoppen 2, Skien. Gave. Innkommet sammen med arkivsaker fra sorenskriveriarkiv. Disse er oversendt til Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Regnskapsbok for Ole Pedersen Afoss. rstall mellom 1793 og Fra foss nedre i Solum. foss, Andreas, H yσstoppen 2, Skien. Gave. Innkommet sammen med arkivsaker fra sorenskriveriarkiv. Disse er oversendt til Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Dokument vedr. gσrdhandel. S ren Olsen Aafos selger gσrden Sj tvedt i Solum. Fra foss nedre i Solum. foss, Andreas, H yσstoppen 2, Skien. Gave. Innkommet sammen med arkivs aker fra sorenskriveriarkiv. Disse er oversendt til Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Provisoriske pengesedler. "16 Skilling. Sex af disse Sedler indl ses med Een Rigsdaler, naar forlanges, at Undertegnede. Scheen den 10de August 1810." Fra foss nedre i Solum. foss, Andreas, H yσstoppen 2, Skien. Gave. Innkommet sammen med arkivsaker fra sorenskriveriarkiv. Disse er oversendt til Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Bakgrunnsmateriale for avisartikkel skrevet av journalist Gary Payton, Varden, Rjukan 4/ Artikkelen har Titelen "Kittel" og omhandler den norske emigrantfamilie som emigrerte i 1848: Halvor Olsen Kjeldalen, Kittel Halvorson. Kom fra Kjelldalen - gσrdene i Tuddal. Overlevert museet fra Skien Bibliotek, dit Gary Payton leverte bakgrunnsmaterialet i Payton, Gary, journalist, Varden, Rjukan Bibl Rapport, brev, kopi av artikkel m. v. fra professor Kolbj rn Skaare og Katalin Bir--Sey, Univeritetets Myntkabinett, Oslo i anledning gjennomgang av museets myntsamling i juni Inn eholder a. Brev fra Kolbj rn Skaare b. Rapport fra Katalin Bir--Sey c. Oversikt over kategorier mynter i samlingen. d. "Tollkasserer Werner Hosewickel Christie ( ) og hans myntsamling." Artikkel av Kolbj rn Skaare. e. Brev fra kulturhistorisk konservator Irene Delaveris, Konserveringslaboratoriet. f. Carl Johans norske kastepenge. Av Ko 3838 Bibl Porsgrunnssang "Ny sang om Porsgrund. Funnet pσ m rkeloftet i Klyvegata 2. Sunget f rste gang pσ 100 σrsdagen 4. desember 1907." b. "Sang til Eidanger" Av Isak Oksum. c. Eidangersang. "Eidanger blinker av blσe fjorder." Fra sanghefte til Anlaug stveds 90 - σrsdag, stvedt, Eidanger Bibl Historiske artikler fra "Leddet BO - bussenes egen avis" Bibl En d r stσr pσ gj tt... Husflidsutsalgenes vevoppskrifter. Borosjyre utgitt av Norges Husflidslag. BAkrunnen for bildene er fra Tveitenstuas 1. etasje, brekkeparken. Foto: Tom Riis Bibl Bilskilt - ny forskrifter om gamle typer. landsforbundet av MOtorhistoriske KJ ret yklubber. Gr tvik, Geir, Skien. gave Bibl Bilskilt - ny forskrifter om gamle typer. landsforbundet av Motorhistoriske KJ ret yklubber. Gr tvik, Geir, Skien. gave Bibl Das Leben Juli Tysk tidsskrift. Funnet pσ loftet over vestre uthusfl y, Brekke. sept Bibl Tjµrebrenning. Beskrivelse av prosessen. Fra Espegard, s. Mottatt sammen med brosjyremateriell pσ tjµre Bibl Opplysninger om familien Drakenberg. Fotostatkopi fra Ivar Sµter: Adelen i Norge. Engen, Rune, Herre. Gave Bibl Horror Night i Brekkeparken. November Plakat Bibl Sirkulµrer fra Hovedstyret for Statsbanerne σrene Bibl Skrivebok med inlimt utklipp av avisf ljetong Bibl Arkiv etter arkitekt Plassert Harald pσ Klyve. B ckmann, Skien. Bygningstegninger. 3 tegningsskap. R inghus, Olav og Mette f. B ckmann, Are Rodes vei 19, Skien. Gave Bibl Artikler om Henrik Ibsen fra Folkebladet Fotostatkopier. Ibsen - museet, Arbins gate 1, Oslo ved Erik Edvardsen. Gave Bibl Regning fra H yers Hotel Emil S rensen Porgsrunn bibliotek. Gave Bibl Tuddal kirke. Innberetning om unders kelser vσren Av Hσkon Christie. Kopi fra Riksantikvarens arkiv. Tilsendt i forbindelse med sak vedr. at museet oppbevarer midlertidig planker fra kirken i lσven pσ Nordigard Berdal Bibl Sommerturer i Norge 1932 og Utgitt av Norges Statsbaner. reisebrosjyrer med rutetider Bibl Stortinget Arbeidernes Opplysningsforbund Bibl Cappelens spesialkart over Tyskland. ra utstilling vedr. frigj ringsmarkeringen Bibl Venst p s ndagsskole, litt historikk, faneinnvielse. Manuskript utarbeidet av Nykaas, Ludvig, Venst ph yda 91, Skien. Se fane fra Venst p S ndagsskole deponer t pσ museet Bibl Brev med opplysninger om primstaver. Sendt til museet. Rasdal, Norvald, 5723 Bolstad yri. Sendt av Bibl Opplysninger om etthjulstraktor gitt til museet av Sverre R land, Borgestad. R land, Sverre, Borgestad. Gave Bibl I djevelsens dansesal. Fortellingen om Hjalmar Johansen av Terje Lindeberg. Manuskript til teaterstykke om polfareren Hjalmar Johansen oppf rt ved Teater Ibsen Teater Ibsen, Skien. Gave Bibl Stempler fra Porsgrunds Porselµnsfabrik. Gave fra fabrikken Bibl Katalog for Skiens Museum. Etnografiske samlinger. Naturhistoriske Samlinger. Skien Bibl Brev fra Porsgrunnsmuseene ved Aasmund Beier vedr. unders kelse av intarsiainnlegginger pσ BM 1970:7 Drakiste Bibl Henrik Ibsens haandskrift. En studie av Sophie M ller. Ibsenmuseet, Arbinsgate, Oslo. Gave. Kommer fra Einar stvedts bo. Kj pt av Ibsemuseet fra Thorsens Antikvariat, Grimstad Bibl Register over historiske kart i Skien oppmσlingsvensen. Utarbeidet av oppmσlingssjef Thor Inge R dseth. Ajour pr. 1/ Gave Bibl Sunnhetskommisjonenes virksomhet og offentlige helsearbeid i Skien og Langesund Av Asbj rn Storesund. Artikkel i Tidsskrift for Den norske Lµgeforening 8/ Bibl Knut Mevasstaul-ein av dei beste. Artikkel av Tore Skaug, Kviteseid Bibl Opplysninger om museets hus Grσtenveien 21 (Folkeparken). Fra Arnt Rasmussen, Grσtenveien 21, Skien. Rasmuseen ga huset til museet i 1960-σrene Bibl Hundreσrskalenderen. Sammenfall av dager, mσneder og σr gjennom historien. Fra Familien 1/ Bibl Mappe laget for Posten i forbindelse med Skien 1000 σr. Utarbeidet av Scan Partner, Trondheim. Korrekturutskrifter Bibl Fax fra Paul O. Larson, USA med opplysninger om en fele han har fσtt bygd. Fela er en kopi av en av museets feler, "Karlsprudnad", bygd av Karl Rue, Kviteseid. Larson er en etterkommer et 3871 Bibl Kvitteringsblokk fra Nils Christensen, manufaktur, Skien. Trolig fra 1960-σrene. Straume, Dag, Cam. Colletts vei, Skien. gave Bibl Om sj ens menn Om "Kings Countys" forlis pσ stkysten av Canada og lettmatros Harald J. Hansens redningsdσd. Kopi fra Skipsrevyen 6/98. Hd "Bibel-Brevmµrker". Klebemerker med bibelord. Friberg, Ester, Lyngvn. 119 E, Porsgrunn. Gave Bibl Raad om Kj renes R gt og melkens behandling. Fra det Konge loge Selskab for Norges Vel Friberg, Ester, Lyngvn. 119 E, Porsgrunn Bibl Emigranter til det nye Jerusalem Fragment av plakat skrevet som en innbydelse til en reise. Friberg, Ester, Lyngvn. 119 E, Porsgrunn. Gave Bibl Skifte efter Gunhild Pedersdatter Ytterb e af B e Prµstegjµld Friberg, Ester, Lyngvn. 119 E, Porsgrunn. Gave Bibl Papirer etter Slottsbro M belindustri, Porsgrunn. Friberg, Ester, Lyngvn. 119 E, Porsgrunn. Gave Bibl Artikler av freelancejournalist Svein-Aage Johnsen, Vrσvegen 1105, Vrσliose n. Artikler til hans bilder fra tidsrommet ca (Bildesamlingen) B Turdagb ker , 2 stk.

18 3878 Bibl Stedsnavnregistret i Skien kommune. Orientering til orienteringsm te i Skien kommune juni 2000 om kommunens register av historiske kart og stedsnavn Bibl Program for festuka juni 200. Skien - m teplass i 1000 σr Bibl Brev vedr. BM 2000:60 Barnedrakt gitt av Sigrun Bj rge, Nedre Silkestrσ 15, 0375 Oslo Bibl Skiens byoppdrag i "Bykampen" TV 2 l rdag 5. august Bibl Menstadslaget. Arbeidsfolk og arbeiderkamp. Arbeiderhistorie gjennom 100 σr. LO i grenland. Arbeiderbevegelsens arkiv. Manuskript til utstillingsskjermer ved utstilling i Ibsenhuset mai Bibl Program Ibsen kulturfestival Bibl Gavebrev fra Gyrid Berge og Vigleik Kleven pσ boksamling etter Rikard Berge datert 30/ Bibl Skotfoss pensjonistforening er 45 σr. Prolog skrevet av Anne Green Solbakken Bibl Brev om "Humania-konseptet" mm. fra Ove Nielsen. Lilleha mmer Bibl Skj ter, panteobligasjoner, branntakster mm. vedr. eiendommer i Skien, bl. a. hus i Lagmannsveien. Arnesen, Torhild, Cam. Colletts vei, Skien. gave Bibl Hd Illegal avis "Nyhetene" fra 3/ og 31/ Avisen ble utgitt i Skien av Kjell Staal Eggen, hans far og i samarbeid med Hans Str m. Fotostatkopi av aviser tilh rende Str m, Hans, Henr. Ibsensgt 2, Skien Bibl Avtaler om reprofotografering av gamle bilder fra Norske Skog/Union Bibl Avtaler om reprofotografering av gamle bilder fra Norske Skog/Union Bibl Folkeminne fra Store Ar ya i Brunlanes. Nedskrevet etter Nikolai, Bernhard og Josefine Nilsen, fiskerfamilie, av Kaare Svalastiga Kopi fra Norsk Folkeminnesamling Bibl Tanker fra min veranda. Avisartikler i Krager Blad skrevet av Inger Sandberg, Krage i 1990-σrene Bibl Arkivalia fra "Finaleforbundet", 2001 begynner her et fotballspil l spilt av gutter pσ Mµla i Skien Beskrivelse av spillet og milj et rundt det ved Richard Bergh. gave fra: Bergh, Richard, Postboks 137, 6069 Hareid. Innbundet av bokbinder Rasmus Brekke (84 σr) 3894 Bibl Bakgrunnsmateriale til ibsenutstillinger pσ Venst p: "Ibsens barndom og Ibsens barn" og "Skien i Henrik Ibsens diktning", og ibsenutstilling pσ Brekke, oversikter over ibsengjenstander m.v. Samlet av konservator Tor K. Gardσsen 1995 og 1998 til bruk ved utstillinger. Se ogsσ Hd Bibl Bakgrunnsmateriale til prosjekt registrering av industrihistorisk materiale ved bedrifter i Grenland. Registrert av konservator Tor K. Gardσsen Bibl Bakgrunnsmateriale til skiensutstilling "Fra runer til " vσren Bakgrunnsmateriale til Tor K. Gardσsens tekster Bibl Bakgrunnsmateriale til utstilling om kristenliv/frimenigheter. Utarbeidet av konservator Tor K. Gardσsen Bibl Bror av Henrik Ibsen ligger begravet i USA. Avisutklipp Bibl Fortegnelse over blomster tegnet av bestemor Hedvig Christine Altenburg og Hedvig Ibsen. Arbeidet med σ identifisere plantene er utf rt av Liv Schiemann, lektor ved Skien Videregσende skole. gave fra hege Hobµk, Skien Bibl Skj tselsplan for Brekkeparken Bibl Felles ansvar for vσr nµre fortid. Framlegg til innsamlingsplan for musea i Telemark. Nemnda for samtidsdokumentasjon (Tor K. Gardσsen, shild Halvorsen, Hallgrim H 3902 Bibl IdΘsamling. Oversikt over idθer, forslag og andre innspill fra idθfasen. Skien 1000 σr. Skiensnatta Div annet vedr. Skien 1000 σr Bibl Bakgrunnsmateriale til planlagt gartneri- og hagebrukshistorisk utstilling pσ Ibsens Venst p. Samlet av Tor gardσsen Bibl Bakgrunnsmateriale til bir ktutstilling pσ Ibsens Venst p Bibl Bakgrunnsmateriale til jordbruksutstilling pσ Venst p Bibl Om gammel landbruksredskap. Opplysninger og navn gitt av fylkesagronom Jon Stuv y, Peder Bildts vei, Skien Betegnelsene er fra Hjartdal Bibl Reklamebrev for separator. Fra Abr. Dolvas gσrdsarkiv, Dolva, Melum, Solum Bibl Bakgrunnsmateriale til samferdselshistorisk utstilling og bensinstasjon Bibl UTG R 3910 Bibl Sp rreskjema for publikumsunders kelse for Fylkesmuseet/Brekkeparken utarbeidet av Ingrid Marie Witteveen Bibl Ryddeaksjon langs Skienselva. 64 punkter som rapporterer om skrot og s ppel langs elva melom Skotfoss og Tollnes. ved Morten Johansen, Milj vernavdelingen, Bibl Billett til Tveitenstua i Brekkeparken. 20 re Bibl Henrik Ibsen Katalog til Ibsenutstillingen Bibl Koren, Eivind: "Fra henrik Ibsens Farmaceuttid". I Pharmacia. Tidsskrift for kemi og farmaci No Bibl Eiere av Erlands Venst p, senere Ibsens venst p maniskript utarbeidet av omviser Ingrid Nordhagen pσ Venst p Bibl Oversikt over Ibsengjenstander ved Telemark Museum. Utskrift av EDB- liste og kopi av kartotekkort Bibl Brev vedr. BM :193. Innredningsdeler, bl. a. seng fra Sisjord i Hjartdal Bibl Brosjyre med rσd om behandling av piper. Fra Larsens Pipefabrikk, Lillehammer, Norge Bibl Opplysninger om Foreldrene til Kirsti Mette Ulrichsen (Bertel Schr der Ulrichsen (d. 1977) og Kirsti Johanna J ntvedt). Vedr. innbo fra 1950-σrene etter disse ved museet Bibl Brev fra Nancy Grace, datter av kaptein Johan Ibsen Stousland, New Jersey til tanten Anna Stousland, Skien. Sendt Johan, Anna og Carld barn av Henrik Ibsens s ster Hedvig Bibl Opplysninger om museets bra ^nnbil. Utkast til tekst pσ skilt ved brannbilen Bibl Fotostatkopier av illegale kort fra 2. verdenskrig. Kopi av kort tilh. Gerd Schreiner, Vinkelgt., Skien. (d d) 3923 Bibl Opplysninger vedr. BM 1993:1 Gjenstander gitt av Bibbi og Mari Tinholt, Helgen, Bibl Sang til Thor Olav Holte, Telemark Museum, pσ 25-σrsdagen 2/2-01. Diktet av Jan Arnth Larsen Bibl Tekster om folkedrakter. Har ligget pσ museet B Bibl Brev fra Marie-Louise Christiansen, Skolebakken 1, 3950 Brevik om silhuettgruppe. Giveren skriver om tilknytning til Christopher Hansen Blom og S ndre Frogner.l 3926 Bibl Bladet "Vaarbud". Kristeligt undomsbrad. 30/ Bibl Sjien" eller "Sjeen". Litt om uttalen av bynavnet vσrt." Kronikk av cand. philol. Leif K. Roksund 3928 Bibl 3929 Bibl Brev fra Ingegjerd Sletten, Raulandsakademiet om oppgave om krutthorn Bibl Brosjyrer vedr. museets Macintosh datamaskiner, anskaffet Bibl Arbeiderminner. Gitt Skrevet av Hans av Aass, Olaf Gjerpeen. Vasb, Vestre Hyni, Gjerpen f Fra Norsk Folkemuseums innsamling av arbeiderminner ved Edvard Bull Bibl Arbeiderminner. Gitt Skrevet av Hans av Aass, Edvard Gjerpeen. Gjermundsen, Vaddrettet Cellulosefabrikk. Fra Norsk Folkemuseums innsamling av arbeiderminner ved Edvard Bull Bibl Arbeiderminner. Gitt Skrevet av Hans av Aass, Isak Gjerpeen. Sneltvedt, Sneltvedt, Gjerpen f Fra Norsk Folkemuseums innsamling av arbeiderminner ved Edvard Bull Bibl Arbeiderminner. Gitt Skrevet av Hans av Aass, Abraham Gjerpeen. E. Johnsen f Kammerfoss ved Krager. Fra Norsk Folkemuseums innsamling av arbeiderminner ved Edvard Bull Bibl Manuskripter fra Luksefjell av Anders Grinilia (Grindlia) (om jakt og annet fra Luksefjell). Kopi av bok lσnt av Hallvard Grindlia, Luksefjellvegen, Skien Bibl Nekrolog over Fra arkitekt Einar Albert stvedts Waldemar arkiv. Hansteen. Byggekunst no. 1/ Bibl Mose fra gamle bygg i Skien og Porsgrunn. Signert G. J. Staaland Bibl 3939 Bibl Opplysninger om malerarbeid i bygninger i Fyresdal og om malere. Fra se Breiland, slandsgrend, Fyresdal Bibl Brev med opplysninger om selvportrett av G. A. Lammers (datert 18/5-2001). Portrettet ble gitt som gave av Hµge Hobµk til museet, men senere levert tilbake iht. vedtak i museets styre Bibl Opplysninger om forfatteren Kristian Matre ( ), bosatt i Aasmund Vinjes gate i Skien. Nedskrevet av Arnulf Rafgaard, Skien Bibl Avisutklipp om Kopier matros av Harald stoff tilh. J. Harald Hansens J. redningsdσd Hansens s nn utenfor Thor Hansen, Canada Teknikergt., 1936 da skipet Porsgrunn. S/S "Kings County" forliste Bibl Pottaska - stormaktstidens storsσljare. Artikkel fra Borσstidningen 12/ Bibl Aksjebrev i Skien-Telemarkens Gitt av vest-telemark Dampskibsaaksjeselskab. Museum fra museets oppkj pte bo etter STDS Bibl Brevkonvolutt med frimerke Bibl Brev om Kierstine Catharine Altenburg Ploug (Faste Ploug). Fra Ivar Jarre, Furubrσtveien 15B, Oslo til Ingrid Nordhagen, Skien Bibl Opplysninger om slepebσten T/B rnen tilh. Skiensvassdragets fellesfl tningsforening Bibl Artikkel om barber og musiker Henry Skilbred fra Skotfoss. Fra bladet Rytme Bibl Kart over Skien sentrum Bibl Angσende registrering og konservering av hulbσt fra Lauv i Siljan (BM :26). Rapport med radiologisk datering. Brev fra Siljan Historielag til Telemark Museum og Norsk Sj fartsmuseum Bibl Stoff om degaardens Kopi av materiale Verk i Bamble. tilh. Anders Nenseth, Krabber dvn., Stathelle Bibl Stoff om degaardens Kopi av materiale Verk i Bamble. tilh. Anders Nenseth, Krabber dvn., Stathelle Bibl Papirposer fra forretninger i Skien Bibl Artikkel om brevhus, postσpnerier og postkontor i Drangedal. Krager Blad Vestmar 23/ Bibl Utvalgte verker av Richard Bergh Bibl Materiale om Solhjell, russiske Nils, krigsfanger journalist, i T rdal. Skien. Gave Bibl Meny fra Solvika Kafe, Heivannet (σpnet 1934) Bibl Informasjonsblad fra Telemark teater Bibl Parkbiografen. Skienskinoene. Avskjedsforestilling Gave. 7. oktober Bibl Fra Haukeliveiens saga. Manuskript Bibl Petrokjemi i Bamble. Brosjyre og resolusjon mot petrokjemisk senter fra Skien Jern og Metall. datert 9/ Bibl Gjenreisningsnytt. Meldinger fra Boligdirektoratet nr. 2/ Bibl Norske Arkitektkonkurranser. Ibsenhuset, Skien Bibl Skien generalplan med gulsetbyen, Kverndalen og Ibsenhuset. Brosjyre Bibl Alleen som verneobjekt. Artikkel av Mari Kollandsrud om borgestadalleen Bibl Opplysninger om BM 2001:22, sognebudskalk i etui. Brev fra Ruth Hamran, Aust-Agdeer-Museet, Arendal 28/ Bibl Den kongelige Bergh, bourbonske Richard, golfklubbs 6063 Hj rungavσg. annaler Bind Gave Skrevet av Richard Bergh, 6063 Hj rungavσg Bibl Gamlevegen gjennom Tinnegrend. Fra Telemark Tidend 26/ Bibl Brev fra Gunnar Lier Olsen, Stathelle vedr. d rene fra Bamble kirke pσ museet. 6/ Bibl Lunch-spise-vise.Diktet av Jarn Arnth Larsen, snekker Telemark Museum Bibl Brev om beslag pσ museets kirked rer fra Bamble fra Torill Th mt, Hallingdal Folkemuseum 3972 Bibl Dagb ker etter Klausulert Guro Sundb for innsyn Sandsdalen; til 1/ Seljord/Skien Jfr. boka ( ). Guro Sandsdalen Innkommet "Jukseb n". fra Ing. yvind Skauli, Flσttenlia 36, Porsgrunn Bibl Materiale til utstilling og katalog i Comfort Hotel Bryggeparken Skrevet av Tor K. Gardσsen Bibl Artikkel av Hσvard Dahl Bratrein: Litt om vinden som ressurs.. Vµr og klima Bibl Postens samlealbum for Skien. Korrektur. Utgitt Utarbeidet av Scan Partner AS ved Pia Lise Bσrdsen, Trondheim Bibl Rapport pσ arkeologisk unders kelse av kirkested pσ Faret, Skien, Telemark Jan Brendalsmo og Alf Tore Hommedal 3977 Bibl Stoff om ungdom. Samlet til mulig ungdomsutstilling Bibl A Opplysninger om Kay B rting (Fossum Jernverk). Samlet av Thore Branth, Sundvµnget 34, DK Gave 2900 fra Hellerup Branth, Thore, Sundvµnget 34, DK 2900 Hellerup, Danmark Bibl Tor Kjetil Gardσsen. B ker og artikler Bibl Gjenferd pσ Brσten Knutsen, kirkegσrd. Ragnar Vestmar/Krager R dsten, Bekkedalsveien, Blad 11/5-02 Krager. Gave. 764²789 OU²OU 3981 Bibl Den grσ dame passer pσ meg. Intervju med vaktmester Jarle Ravik pσ Brekke. Allers 22/ Bibl Skiens By med Gjestvang, Omegn. En Erik, del Hospitalgt., af Bratsbergs Larvik. Amt. Gave. Manuskript av Karl Storm Bibl Intervju med Karen Klausulert Aall, inntil Ulefos videre. Hovedgσrd. Intervju pσ Mini-disc og utskrift. Intervju ved Ulf R vik Larsen og Tor K. Gardσsen 2002 og Bibl Opplysninger vedr. Jarle Ravik ( ), vaktmester og maler ved Telemark Museum (trykt familiehistorie, minneord m.v.) 3985 Bibl Diverse opplysninger fra Sofie M lbach-thellefsen, Bolkesj, Notodden. Bl.a. om dragkiste BM 1981:397. Nedskrevet i telefonsamtake med TKG 6/ Bibl Referat i skotsk avis fra kamp mellom skotske Airdrie og Odd 17.mai Gave fra Joe Gorman, Revdalsveien 32, 7563 Malvik Bibl Ragnar Knutsen (85) - verdens eldste dykker-skal dykke til 70 meter. Artikkel i Vi Menn av Inge Lundereng. 463 OU²OU 3988 Bibl Norsk Familiejournal 538²1593/6 og 10/ Omtale av Henrik Ibsen etter hans d d. OU²OU 3989 Bibl Annonse med priser for barberere i Skien fra Bibl Ibsen-data fra Skien og Grimstad. Artikkel av Per Kristian Heggelund Dahl 3991 Bibl Fotografier av Overf rt Utstillingen fra Fylkeskonservatorens av gamle tekstiler, Vinje arkiv, Telemark Fotografier Fylkeskommune, tatt av Norsk til Folkemuseums Telemark Museum fotograf Tekstilregistrering utf rt av Astrid Bugge, Norsk Folkemuseum, Arkivet er overf rt fra Fylkeskonservatorens arkiv til Telemark Museum Bibl Registrering av Overf rt tekstiler fra utf rt Fylkeskonservatorens av sekretµr Anneliese arkiv, Jantzen, Telemark Fylkeskonservatorens Fylkeskommune, til kontor, Telemark 1980 Museum og Omfatter: Teppeutstilling Dalsmarken Kviteseid Husflidlag. Friundervisningens formgivingskurs Bibl Praktisk Vµvebog Overf rt sµrlig fra beregnet Fylkeskonservatorens til Husflid. (Ca. arkiv, 1893) Telemark Fotostatkopi Fylkeskommune, av bok tilh. Augunn til Telemark Moen, Museum Gvarv. Fotostatkopiert av sekretµr Annelise Jantzen, Fylkeskonservatoren i Telemark Bibl Fra bondepryd til drivved pσ Bakkestranda. Avisartikkel om BM 2002:75 (Svalgangsstolpe). Varden 15/ Bibl Metallografisk Unders kelsen unders kelse av er utf rt ljσemner for professor fra Telemark Arne Museum. Espelund, Utf rt NTNU. av vit.ass. Helen Langeng NTNU OUGjelder BM 1961:99, BM 1961:101 og BM 1962: Bibl Undervisningsopplegg ved Fylkesmuseet utarbeidet av museumslµrer Steinar Larsen ca og Halvor Landsverk Bibl Forarbeid til undervisningsopplegg om Telemarkskanalen. Tegninger av landskapsarkitekt Trond Endresen Bibl Rafgaard, Arulf, Manuskript Falkσsen om 22, Marcus Skien. Thrane og Nils Johan Quarme, som organiserte Skiens f rste arbeiderdemonstrasjon Rafgaard, Arnulf, i pensjonist/omviser Manuskript av ved Arulf Telemark Rafgaard. Museum, Falkσsen 22, Skien. Forfattet av/gave fra. F 3999 Bibl Copibog for Skiens Funnet offentlige pσ loppemarked Tegneskole pσ Grunerl kka skole, Oslo. Levert museet av Jan-B rge TjΣder, Oslo. 873 OU 4000 Bibl Protokoll "1ste Funnet Handelsklasse". pσ loppemarked Ant. fra pσ Skiens Grunerl kka offentlige skole, Tegneskole Oslo. Levert eller museet Skiens av Aftenskole. Jan-B rge TjΣder, Oslo.872²873²874 OU²OU²OU 4001 Bibl Examensprotokol. Funnet Ant. pσ fra loppemarked Skiens offentlige pσ Grunerl kka Tegneskole skole, eller Oslo. Skiens Levert Aftenskole. museet av Jan-B rge TjΣder, Oslo Bibl Stilhistorie stoler. Fotostatkopi av hefte utarbeidet av Ingrid Lowzow, Institutt for Folkelivsgransking, Univeritetet i Oslo, 1970-σrene

19 4003 Bibl Brev, registreringer Kopier og fra avisutklipp museets administrative vedr. Ibsensamlingen arkiv. Fremfunnet og Ibsenm bler. og kopiert 1950-σrene i anledning diskusjon om tilbakef ring av Ibsens m bler ca Bibl Beskrivelse av Foster, quiltede Joan, gjenstander Glaservegen ved museet. 129, Skien. BM Gave. 1934:233, Utarbeidet SM 4555 av. og BM 1914:143. Beskrevet av Joan Foster, Glaservegen 129, Skien Bibl Norge og istrafikken gjennom ca. 100 σr. Fra Trompeten (Brevikslaget) Redakt r Archie A. fra Brevik 4006 Bibl Liste over Rikard Berges samling av voksruller innspilt pσ fonograf. Voksruller i Rikard Berges samling, Telemark Museum Bibl Lydbσndopptak fra Ulefos Hovedgσrd. Karen Aaal forteller om gjenstander, Frank Beier og Karen Aall 565 i vognhallen. OU Carsten Hopstock orienterer omviserne. Intervjuer: Gisle Kavli Bibl Prost Bent Wettergreens R myr, Ingeborg avskjedspreken f. 1922, Slemdalstun i Solum kirke 2, Skien Datter av drosjeeier Jacob R myr, P. A. Munchs gate 49, Skien. Giver har dokumentet etter ingeni r Fjµre, Fjµre gσrd (15/1) i Solum. 796 OU 4009 Bibl Dikt skrevet av R myr, Ingeborg Ingeborg Guttormsdatter f. 1922, Slemdalstun til Anders Hansen 2, Skien. Haukenesodden Datter av drosjeeier 1854 Jacob da de var R myr, forlovet. P. A. Munchs gate 49, Skien. Giver har dokumentet etter ingeni r Fjµre, Fjµre gσrd (15/1) i Solum Bibl Vitnesbyrd, koppeattester R myr, Ingeborg mm f. for 1922, Jakob Slemdalstun R myr o.a. 2, Skien. Datter av drosjeeier Jacob R myr, P. A. Munchs gate 49, Skien. Giver har dokumentet etter ingeni r Fjµre, Fjµre gσrd (15/1) i Solum Bibl Nikolai Kielland-Torkildsen. Wahlstr m, Thorbk rn, Telemarks J rund f rste Telnes forretningsbanksjef. gate 20, Skien. Manuskript gave. av Thorbj rn Wahlstr m, J rund Telnes gate 20, Skien. 453 OU 4012 Bibl Gjems godset Cappelen, gjennom Hans, 1800-tallet. Pb. 1633, Av hans Vika, Cappelen, 0119 Oslo. Oslo, Gave fra 4013 Bibl Nils Olsens livserindringer. Wahlstr m, Thorbj rn, (Fra Gjerpen) J rund Skrevet Telnes av gate Nils 20, Olsen Skien. f pσ Stulen i ytre Gjerpen. 361²369 OU²OU 4014 Bibl Kvitteringer og Nilssen, regninger Tutte til Juul, Halvor d dsbo, Juul, Hjellen hans Houens fra forretninger gate 40, i Skien. Skien, Innk 1880-σrene OU 4015 Bibl Lov for Foreningen Skien videregσende Fremad"" skole. Skien Har ligget pσ. Overf rt til museet mars 2003 av rektor Thor vrum. 668 OU 4016 Bibl Statutter for Skiens videregσende private liberale skole. klub. Har Skien ligget pσ. Overf rt til museet mars 2003 av rektor Thor vrum. 575 OU 4017 Bibl Grundregler for Skien den videregσende konstitutionelle skole. Forening Har ligget i Skien pσ. Overf rt til museet mars 2003 av rektor Thor vrum. 665 OU 4018 Bibl Referat af Forhandlingerne Skien videregσende i M det skole. paa S ndre Har ligget Brekke pσ. Overf rt i Skien til museet mars 2003 av rektor Thor vrum.668²665 OU²OU 4019 Bibl Vedr. arkiv for Skien videregσende H yre og om skole. H yres Har organisasjon ligget pσ. Overf rt i Telemark. til museet mars 2003 av rektor Thor vrum. 665 OU 4020 Bibl Reglement for Skien Disciplene. videregσende skole. Har ligget pσ. Overf rt til museet mars 2003 av rektor Thor vrum. 872 OU 4021 Bibl VedIndvielsen Skien af de videregσende nye Bygninger skole. for Skiens Har ligget offentlige pσ. Overf rt H iere Almenskole til museet mars 2003 (Sanger) av rektor Thor vrum. 873 OU 4022 Bibl Reglementsbestemmelser Kopi av original angσende i Skien videregσende elevers forhold skole. utenom skolen. Skiens offentlige h iere Almenskole OU 4023 Bibl Ved Skiens offentlige h iere Almenskoles Fest til Minde om Dr. Martin Luther OU 4024 Bibl Regler for Renholdet OU ved Skiens Folkeskole 4025 Bibl Russesangbok Kopi 1943 av original i Skien videregσende skole. 872 OU 4026 Bibl Avisutklipp om Fotostatkopi Bredo Henriksen, av original leder tilh. av Ruth siv. org. Brahde i Telemark, Knutsen, og Einar krigen. stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²728²728 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU²OU 4027 Bibl Artikler om Bredo Fotostatkopi Henriksen av ( ) original tilh. Ruth til 50-σrsdag, Brahde Knutsen, 75 σrsdag Einar og nekrologer. stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²159 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU²OU 4028 Bibl Rapport om 8. Fotostatkopi april 1940 fra av Bredo original Henriksen. tilh. Ruth Brahde Knutsen, Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²728 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU 4029 Bibl Rapport fra Hjemmefrontens Fotostatkopi av Ledelse original tilh. i Telemark Ruth Brahde vedr rende Knutsen, Sivilorganisasjonens Einar stvedts gate illegale 17b, virksomhet Skien, datter under av Bredo 729²728 krigen Henriksen Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU 4030 Bibl Rapport fra Bredo Fotostatkopi Henriksen av original fra krigen. tilh. Ruth Brahde Knutsen, Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²728 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU 4031 Bibl Bredo Henriksen. Fotostatkopi Selvbiografiske av original opplysninger. tilh. Ruth Brahde Knutsen, Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²159 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU 4032 Bibl Slektshistoriske Fotostatkopi opplysninger av original fra Gjerpen, tilh. Ruth historikk Brahde om Knutsen, Fossum jernverk Einar stvedts mm. gate 17b, Skien, datter av Bredo Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). 612 OU²OU 4033 Bibl Militµrrapport Fotostatkopi april Fra av original Bredo Henriksen. tilh. Ruth Brahde Knutsen, Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²728 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU 4034 Bibl Den illegale virksomhet Fotostatkopi i Telemark av original tilh. Ruth av Brahde kaptein Knutsen, Bredo Henriksen, Einar stvedts Skien. gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²728²728 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU²OU 4035 Bibl Avisutklipp vedr. Fotostatkopi polfareren av Hjalmar original Johansen. tilh. Ruth Brahde Knutsen, Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 729²484 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU 4036 Bibl Arkivalia vedr. Fotostatkopi Telemark distriktslag av original for tilh. idrett Ruth og Brahde idrett under Knutsen, krigen Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo 526²722²722 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). OU²OU²OU 4037 Bibl Referat fra Milorgs Fotostatkopi og Sivilorgs av original m te 1945 tilh. Ruth og rapport Brahde til Knutsen, Hjemmefrontens Einar stvedts ledelse gate i Oslo 17b, Skien, datter av Bredo ²²722 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). ²²OU 4038 Bibl Vedr. politiforhold Fotostatkopi i Skien under av original krigen. tilh. Ruth Brahde Knutsen, Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo ²²722 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). ²²OU 4039 Bibl Vedr. lµrerne Fotostatkopi under krigen. av original tilh. Ruth Brahde Knutsen, Einar stvedts gate 17b, Skien, datter av Bredo ²²722 Henriksen. Bredo Henriksen er omtalt i bl.a. Tor K. Gardσsens bok om Falkum (2003) og Jon Birkenes: Mil. org. i D 17. Arkivalia etter ham ligger i Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo (Bredo Henriksens arkiv). ²²OU 4040 Bibl Intervju med Elisabeth CD, minidisc Torgersen og utskrift. g. Farbrot om hennes besteforeldre, kj pmann Halvor Jacobsen Aasland og Alma Emilie Aaslands hus i Hesselbergs gat 42, Skien. Intervju ved Arnulf Rafgaard og Tor K. Gardσsen. CD, minidisc og utskrift 356 OU 4041 Bibl Brosjyrer vedr bomstasjonene i Grenland Bibl Korrespondanse 172²501 fra 1935 og 2001 vedr. stokkebσt fra Lauv i Siljan. Mellom Fylkesmuseet og Universitetets OU²OU Oldsaksamling Bibl Arkitekt Gunnar Opplysninger Norby ( ). gitt av arkitekt Biografiske Gunnar opplysninger. Norby, Breidablikkvn. 12, Skien. 159²341 OU²OU 4044 Bibl Martin Nag: "Fra 538²159 myter om russiske og polske Ibsen-dedikasjoner." Artikkel i Friheten 2. mai Bl.a. om OU²OU dedikasjoner i b ker i Henrik Ibsens boksamling ved Telemark Museum Bibl Spyt ikke paa Kopi gulvet. av plakat Plakat i fra Porsgrunn Porsgrunds Bymuseum. helseraad Kopi av plakat i Porsgrunn Bymuseum Bibl Gudleif Gjestland Opptak forteller pσ minidisc om oppbyggingen og CD. Gjestland av Hydro-museet gir orientering pσ til Her ya. arbeidsgruppe Opptak juni som skal lage innstilling 380²219 om Hydro-museets videre drift. Opptak ved Tor K. Gardσsen, Telemark Museum. OU²OU 4047 Bibl en vidl ftig mann Gave artikkel fra John om Staaland, tanntekniker Kallems Arthur gate, Bergfjord, Skien. Skien. Av Arne Fredriksen. TA Bibl Attest der Christen Gave fra Knudsen Eivind fraskriver Blikstad, Telemark seg farskap Tidend. til barn. Se Datert artikkel i Telemark Gave fra Tidend Eivind Blikstad, Telemark Tidend. Se artikkel i Telemark Tidend Bibl Kopi av "Grund Kopi Bog av for bok Marius Tilh John Larsen Staaland, og Amalia Kallems sal: Barnholdt". gate, Skien. Gjelder eiendom i Kallems gate under Nordre Brekke. Grunnleie for tomt 361 OU 4050 Bibl Prosessindustrimuseet 543²348²393 Grenland. Forprosjektdokument juni OU²OU²OU 4051 Bibl En samling russiske Har ligget ibsenplakater. uinnf rt pσ museet Bibl Plakater for Norsk Fra Hans Folkemuseums Hoens gate lotteri. 40, Skien. 2 plakater. Etter Ragnvald Nilssen/Tutte Juul Nilssen. Se gjenstandsregistrering for personskjema Bibl grensetraktenes Espelund, jensaga Arne, - et fragment. NTNU, Torndheim. Artikkel av Gave Rolf Falk-Muus. fra. Den norske Turistforenings σrbok b. Opplysninger om blesterjern fra Fyresdal Bibl John Bentsen Vale. Artikkel i anledning hans 80-σrsdag. Varden 31/ Bibl Rgistrering av samling av husgerσd og arbeidsredskaper pσ Gisholt 242/4 i Kilebygda, Solum. Utarbeidet av Sven Jakob Gisholt Bibl a. Memoarer Sendt skrevet museet av ingeni r fra Sem, og oppfinner Gunnar S., Mathias Bµrumsveien vrom Sem, 218, Bekkestua. f dt pσ Sem (S nn i Gjerpen av Mathias D d vrom Sem) Om Innkommet barndom pσ Rising og unge σr i Skien og arbeid i Elektrokjemisk (Elkem). b. Minnetale over Mathias vrom Sem av Asbj rn Barlaup. Holdt i Videnskapsakademiet Bibl Sang til reholder ved Telemark Museum Unny Smedliens 50-σrsdag. Diktet av hσndverker Jan Arnth Larssen, Telemark Museum Bibl CD lydopptak Originalbσnd med Magne Tangen, med CD-kopi Borgsetra, i Instituttet Trysil, for som Sammenlignende forteller om merkelige Kulturforskning, gjenstander Bondesamfunnsavdelingen som han eier. Opptak ved Tor K. Gardσsen og ystein K hn 2/ Bibl Kildemateriale Gardσsen, til Tor Kjetil Tor Gardσsens Kjetil. Gave. bok: Bilder "Best B i. vest. Falkum - en bydel i Skien." Skien Bibl Kildemateriale Bilder til Tor arkivert Kjetil Gardσsens i B artikkel "Sommervillaer og sommerliv ved Eidangerfjorden." I tt og annet. Jubileumsbok ved Grenland ttehistorielags 30 σrs jubileum Bibl Opplysninger Brukt om h yesterettsadvokat i forbindelse med Hd. Didrik ("Dixe") Cappelen og Gudrun Cappelen. Avisutklipp mm. Kopi av materiale tilh. advokat Hans Cappelen, Oslo. (Dixe og Gudrun Cappelens s nn) Bibl Fra Diplomatarium Kopi tilsendt Norvegicum museet om fra drap Hallgrim i Sauland H ydal, Notodden. Drapet var bl.a. forσrsaket av en sprσkstrid. "swarade Arne laath oss tala vorth fader moll och moder moll." Kopi fra Skard: Norsk sprσkhistorie I. Oslo Bibl Sj kart med vrakposisjoner. Oppbevart blant Vrakkart kart i rull. nr. 5 Jomfuland, Krager, Port r, Ris r, Lyng r fyr. Utgitt av Gudmund Wang Olsen, Stavern Bibl Kursb ker etter Staaland, kaptein John. Staaland Kallems gate pσ telemarksbσtene. 4, Skien. Gave (Dyre Vaa, Vrangfos, Dalen o.a.) 502 OU 4065 Bibl Papirer og bilder Staaland, vedr. Skiensfjordens John. Kallems Skipper- gate 4, Skien. og Styrmannsforening. Gave Etter kaptein John Staaland pσ telemarksbσtene. (Dyre Vaa, Vrangfos, Dalen o.a.) 502 OU 4066 Bibl Papirer, avisutklipp Staaland, og bilder John. etter Kallems kaptein gate John 4, Skien. Staaland Gave pσ telemarksbσtene. (Dyre Vaa, Vrangfos, Dalen o.a.) 502 OU 4067 Bibl Katalog sommarutstillinga B Museum. gave B Museum. Kultur i retur? Gjenstander fra Telemark Museums magasiner Bibl Aktieselskapet Kopi Union av bok solgt pσ En auksjon norsk hos storbedrifts Eek 1990-σrene. historie gjennem Fra Einar 80 stvedts σr. Bind bo. I. Manuskript utarbeidet av o. r. sakf rer Ingolf Kittilsen, Oslo Upublisert Bibl a. "En Vise af Fra Pigen Einar som stvedts d. 24 novbr. bo. Gave 1777 fra satte Lars Ild. paa Hoksrud, Kj bstaden Svaleveien Skien. 10, Trykt Skien.. i Feilbergs B rns Bogtrykkeri ca b. EEn meget gammel sang om den store Ildebrand der overgik vor gode Stad Scheen i 1777." 4070 Bibl Hevnefogd Charley Blekebakken Sandy Herrefris r Engebrethsen ved forteller S rensen, Varden Oscars om gate sine 7, opplevelser Skien. Gave. under verdenskrigen. Varden 6. juli Bibl Artikler om prestegσrden Bergh, Richard, Stokksund Hj rungavσg. i Tj rvσg Gave. pσ Sunnm re hvor Susannah Ibsen kom fra Bibl Opplysninger om Telemark Museums historie. Nedskrevet av museumsomviser Arnulf Rafgσrd, Falkσsen, Skien Bibl Opplysninger Nedskrevet om Mary Kristine av Conny Grini Westermark, (f. 1926) pσ Sverige. nordre Grini Gitt til i Gjerpen Telemark og Museum hennes innsats fra Gundersen, krigen. Egil A., R nningjordet 21, Skien Bibl 2 avisartikler N rgaard, om Aasmund T.: Huk Norgaard. Terrasse 10, Oslo. Gave Bibl Tegning til telefonsentral Grenland Sivilforsvarskrets fra Sivilforvaret ved i Porsgrunn, Joh. H. Pedersen. gitt til museet. Gave Bibl Vedtekter for Fra Skien-Telemarkens dampskibsaktieselskap." dampskibsaktieselskaps arkiv. Arikivet er i Statsarkivet pσ Kongsberg Bibl Henrik Ibsen Br d. Br dpose fra Arthur W. Nilssens bakeri-konditori, Skien Bibl der mineralene glitrer. Artikkel om Olav Bjordam i Bamble. Varden 30/11-? Bibl Slutter som tannleger Se BM 2004:13 etter 75 R ntgenapparat σr. Artikkel om fra Tor tannlegere og Turid Grimsrud. Harald, Tor Varden og Turid 6/ Grimsrud. 759 OU 4080 Bibl Kopi av 2 dokumenter Bye, Arne, med Stathellevn. latinsk tekst. 255, Stathelle. Kopi av original tilh. Originalen videresendt til Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelinga ved Gunnar Pettersen 10/ TKG 4081 Bibl Pr ver av tapet Fjernet fra Alteburgs ved ombygginger, rhus, rhusveien bl.a , Gjerpen, Skien. 341 OU 4082 Bibl Skoleidrett 6. Aasb, klasse Hallvard, Bratsbergkleiva lµrer. Tiurveien Noteringsbok 14, Skien. (d. for 2003) Aasb, resultater f rt Sverre, av Hallvard Tyrisvingen Aasb. 1, Skien. Gave 872²526 fra. OU²OU 4083 Bibl Circus-Herbert-Revyen. Aasb, Hallvard, Viser og lµrer. program Tiurveien , Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Trisvingen 1, Skien. Gave fra. 540 OU 4084 Bibl Programmer Aasb, for konserter Hallvard, i Skiens lµrer. Musikkforening. Tiurveien 14, Skien σrene- (d. 2003) Aasb, Sverre, Trisvingen 1, Skien. Gave fra. 533 OU 4085 Bibl En samling nudistblader σrene Bibl Handleb ker mellom Aasb, Hallvard, kunde og lµrer, kolonialkj pmann, Tiurvn. 14, Skien. bl.a. (d. Farstad&Co. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1. Gave. 441²222 OU²OU 4087 Bibl Program for Europamesterskapet Aasb, Hallvard, lµrer, pσ Tiurvn. sk yter 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1. Gave. 526 OU 4088 Bibl Kringkastingskort. Aasb, Hallvard, lµrer, Tiurvn. 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1. Gave. 207 OU 4089 Bibl Kart over Broene Kj pt i av Skien Skiens Historielag. Fargelagt Kr. av Birger 30. A. vrum. Utgitt av Skiens Historielag Bibl Historisk kart Kj pt over av Skien Skiens og Omegn Historielag. av Jonas Kr. 30. Hanssen.Fargelagt av Birger A. vrum. Utgitt av Skiens Historielag Bibl Kart over Skien Kj pt av Skiens L. Bodahl. Historielag. Fargelagt Kr. av 30. Birger A. vrum. Utgitt av Skiens Historielag Bibl Kart over Skien Kj pt av Skiens Adelsteen Historielag. Knudsens Kr. Forlag. 30. Fargelagt av Birger A. vrum. Utgitt av Skiens Historielag Bibl Kart over Skien Kj pt av Skiens Fargelagt Historielag. av Birger Kr. A. 30. vrum. Utgitt av Skiens Historielag Bibl Utsnitt av Jµgerkorpsets Kj pt av Skiens kart Historielag Fargelagt Kr. 30. av Birger A. vrum. Utgitt av Skiens Historielag Bibl Skiens gatenett Kj pt f r av og Skiens etter bybrannen Historielag Kr. 30. Fargelagt av Birger A. vrum. Utgitt av Skiens Historielag Bibl Reklame S vsuper Aasb, radioer. Sverre, lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Minneliste for Aasb, hagedyrkere Sverre, lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Hopprenn i Odd-bakken Aasb, Sverre, lµrer, Program. Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl S knad om anvisning Aasb, Sverre, pσ sykkelgummi. lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl De offentlige Aasb, tjenestemenns Sverre, lµrer, stilling Tyrisvingen i dag. Fylkesmann 1, Skien. Harnolls Gave. Etter tale i giverens Bergen 6. far, desember lµrer Hallvard 1941 Aasb, til alle h yere Tiurvegen embetsmenn 14, Skien. i Bergen og Hordaland fylker Bibl Den nasjonale Aasb, regjering. Sverre, Utgitt lµrer, av rikspropagandaledelsen Tyrisvingen 1, Skien. Gave Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Vidkun Quislings Aasb, tale Sverre, pσ riksm tet lµrer, Tyrisvingen 26. september 1, Skien Gave. Utgitt av Etter Rikspropagandaledelsen. giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Hva kampen Aasb, gjelder. Sverre, En sitatsammenstilling. lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Togtider Skien-Brevik Aasb, Sverre, lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Sosialistisk Folkepartis Aasb, Sverre, valgprogram lµrer, Tyrisvingen i Skien , Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl H ires program Aasb, ved Stortingsvalget Sverre, lµrer, Tyrisvingen , Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Hvem fikk rett? Aasb, En dokumentering. Sverre, lµrer, Tyrisvingen (Brosjyre fra 1, H yre) Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Klebemerke fra Aasb, Norsk Sverre, Mσldrykingslag- lµrer, Tyrisvingen Per Sivle. 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Valgprogram Aasb, for Venstre Sverre, lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Tekstilkort. (rasjonering) Aasb, Sverre, lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Pengelodd. Aasb, Sverre, lµrer, Tyrisvingen 1, Skien. Gave. Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Str mleveringsvilkσr Aasb, Sverre, og pristariffer lµrer, Tyrisvingen for Skien elektrisitetsverk. 1, Skien. Gave Etter giverens far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Aksjon 10- ring. Aasb, Den Sverre, norske lµrer, kreftforening. Tyrisvingen (Innsamling 1, Skien. Gave. 10- ringer Etter giverens da disse far, gikk lµrer ut av Hallvard bruk). Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Lifj ll sykkelgruppes Aasb, Sverre, tippekonkurranse. lµrer, Tyrisvingen Hvem fσr 1, Skien. beste tid Gave. pσ "Rundt Etter giverens Lifjell". far, lµrer Hallvard Aasb, Tiurvegen 14, Skien Bibl Intervje med pensjoner feier Anders Nenseth, Krabber dveien 15, Stathelle, om isskjµring Bamble. (Omborsnesdammen) Intervju ved Tor K. Gardσsen. Minidisc A-B Bibl 2 forretningsbrev Har hengt fra Knud innrammet/uregistrert Ibsen til Hofmarschal i ibsenavdeling Ridder L venskiold i s rfl yen. fra Tatt ned Regning og f rt pσ inn rug 1/3 og brev om avskiping av jern. 159 OU 4116 Bibl Aktiebrev Aktiesleskapet Fokus Bank Skiens ved Thorbj rn og Oplands Wahlstr n, Privatbank Skien. til Gave Oluf P Gulseth Bibl Katalog fra Nytt En og del Nyttig av gjenstandene nr. 231 utgitt i katalogen 2003, bl.a. er med innkj pt tilbud og om bruk helsforebyggende i utstilling i forbindelse apparater. med helsjubileet Gjenstandene er f rt inn som BM 2004:069 ff 4118 Bibl Slektsnotater vedr. vrum, s ndre Thor, Gisholt lektor, i Frogner Solum, Ring Kleven, 86, Bakkene Skien. Kopi mm., av samt notater slekten tilh rende. brukseier Nils Kittilsen, Roligheten, Skien. Samlet av ingeni r Torgeir Broch, Skien Bibl Lµkjarboki frσ Schulze, Holla 1794 Johan (Nokre A., pensjonert tillegg) Artikkel amanuensis, av Johan Ullevσlsalleen A. Sculze c, Gjelder Oslo. Gave Ole Steensen Hotvedts legebok Bibl Grenland Ungdomsskule. Aasb, Hallvard, Hefte lµrer. om Tiurveien skolen. 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Sangbok for avholdsfolk. Aasb, Hallvard, lµrer. Tiurveien 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Det norske arbeiderparti. Aasb, Hallvard, Medlemsbok. lµrer. Tiurveien (blank) 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Joh. Rinman: Aasb, Russellianismen. Hallvard, lµrer. Skien Tiurveien og virkelighet. 14, Skien. Kra. (d ) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Rasjoneringsskort Aasb, Hallvard, lµrer. Tiurveien 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Fra Hjemmefrontens Aasb, Hallvard, bondegruppe. lµrer. Svarteb rs Tiurveien 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Pris- og kappetabeller Aasb, Hallvard, for graant mmer lµrer. Tiurveien og furustolper 14, Skien (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Utvalgte sanger Aasb, til Landsturnstevnet Hallvard, lµrer. Tiurveien Lillehammer 14, Skien (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra.

20 4128 Bibl Skolekalender Aasb, for Telemark Hallvard, Fylke lµrer Tiurveien 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Vi bygger et jernverk. Aasb, Hallvard, Av Georg lµrer. Brochmann. Tiurveien Utgitt 14, Skien. av Opplysningskomiteen (d. 2003) Aasb, Sverre, for Gjenreisingsarbeidet. Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Regler for Landsforbundets Aasb, Hallvard, idrettsmerke lµrer. Tiurveien for kvinner. 14, Skien. Oslo (d ) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Apoteket Bien, Aasb, Skien. Hallvard, Reseptkonvolutt. lµrer. Tiurveien 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Gj r Norge st rre. Aasb, Utgitt Hallvard, av Landbrukets lµrer. Tiurveien Opplysningsnemnd 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl B. Th. Anker: Aasb, Kva krev Hallvard, vaar tid lµrer. av ungdomen? Tiurveien 14, Foredraag Skien. (d. Ris r 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Barnehjemmet Aasb, Hans Hallvard, Cappelens lµrer. Minde. Tiurveien 1104 σrsberetning 14, Skien. (d. og 2003) Aasb, regnskap Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl De viktigste belgvekster. Aasb, Hallvard, lµrer. Tiurveien 14, Skien. (d. 2003) Aasb, Sverre, Tyrisvingen 1, Skien. Gave fra Bibl Fra "Myten om Nag, Asbj rn Martin, Kloster!" Odins via gate Per 34A, Fuglum, 0260 Oslo. over "Et Gave. Ibsen-mysterium l s!" og et brev i Pravda, til Ibseeen-dialog med Arnljot Str mme Svendseen og Berit Erbe, pluss Harald Noreng/Kollontaj og Hamsun/Ingvar S rensen!" Friheten 7. mai Bibl The funeral of Cappelen, a Lion. Artikkel Hans, om Olav stattholder Vs gt. 1, Oslo. Severin Gave. L venskiolds Skjoldene begravelse som er utstilt i i gravkjelleren Av Hans Cappelen. i kirkesamlingen I Genealogia er trolig and fra heraaldica denne begravelsen Bibl Vσpeensegl og Cappelen, slektspapirer Hans, fra Olav Skiens-distriktet. Vs gt. 1, Oslo. Artikkel Gave. av Hans Cappelen. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Bibl Monogramsegl Cappelen, og slektspapirer Hans, Olav fra Grenland. Vs gt. 1, Oslo. Artikkel Gave. Hans Cappelen. Norsk slektshistorisk tidsskrift Bind 35. Hefte Bibl Forretningsbrev Originalen fra Knud har Ibsen hengt til hoffmarskalk utstilt i havestuen L venskiold pσ Ibsens datert Venst p. Skien Tatt 25 okt. ned og arkivert/innf rt Tilbud om rug. i Hσndskriftsamlingen juni TKG 4141 Bibl Forretningsbrev Originalen fra Knud har Ibsen hengt til hoffmarskalk utstilt i havestuen L venskiold pσ Ibsens datert Venst p. Skien Tatt 7. juni ned 1847 og arkivert/innf rt vedr. fart y. i Hσndskriftsamlingen juni TKG 4142 Bibl Forretningsbrev Originalen fra Knud har Ibsen hengt til hoffmarskalk utstilt i havestuen L venskiold pσ Ibsens datert Venst p. Skien Tatt 18. November ned og arkivert/innf rt 1847 vedr. i fart y Hσndskriftsamlingen med trelast. juni TKG 4143 Bibl Forretningsbrev Originalen fra Knud har Ibsen hengt til l ytnant utstilt i havestuen Hals datert pσ Skien Ibsens 22/10-47 Venst p. vedr. Tatt leveranse ned og arkivert/innf rt av rug. i Hσndskriftsamlingen juni TKG 4144 Bibl Plakat. "Fra socialdepartementet. Har ligget uinnf rt pσ Sl s museet. ikke. 3 sukkerbiter spart hver dag i hvert hjem..." Plakaten er muligens fra 1. verdenkrig Bibl Plakat "Flaskepant. Har ligget Panten uinnf rt for melkeflaske pσ museet. er 50 re, som blir tillagt prisen hvis kunden mangler tomflaske. Skien og omegn melkehandleres forening." 4146 Bibl Gamle kataloger Har og ligget hσndb ker uinnf rt for pσ museet. gartnerutstryr, redskap og maskiner Bibl Brev med opplysninger om en slede lik BM 1999:1329. Fra Sissel Krydsby Thomsen, Drej skov, Drej, 5700 Svendborg, Danmark dat. 8/ Bibl Katalog over Nordb, grammofoner, Magnhild, polyfoner, Magus trekkspill gate, Skien. mm. Gave Fra Thv. ca Gjestad & Co. A/S Christiania Bibl Kataalog over Nordb, krystaallapparater Magnhild, Magnus (radioer) gate, "Ta Skien. Deres aftenundeerhodning Gave ca fra luften" Bibl S ilen. Program Nordb, sesongen Magnhild, # Magnus gate, Skien. Gave ca Bibl Tegninger av designer Arnulf Bj rshol, Oslo (kopier) til Naty Aasne Svingjom Bj rshols magistergradsaaavhaandling i etnologi om stallen Bibl Plakter fra museet "Det er forbudt σ sitte pσ stoler og sofaer. Tingene mσ ikke ber res." 4153 Bibl Annonse. Stabbur - Loft kj pes. Fra Hans Preben Mehren, Oslo 3. Varden ca Bibl Tegning til uthusbygning Torsten, Heisholt, pσ Heisholt kasserer i Holla. ved Tegnet kanalkontoret. av fylkesagronom Arkiv etter. Ambros Gitt av Semb, Sollid Hanne Stine, Raschebakken 13, Porsgrunn Bibl Bygningstegninger Torsten, til Marcus Heisholt, Thranes kasserer gate ved 20, kanalkontoret. Skien. Tegnet Arkiv av arkitekt etter. Gitt Heinrich av Semb, Karsten Hanne for Stine, Torsten Raschebakken Heisholt, kasserer 13, Porsgrunn. ved kanalkontoret. Tegning datert Bibl Restaureringsrapport for rektor Knud R. rns gravminne pσ Li kirkegσrd, restaurert Bibl Ekstrablad fra Heisholt, Varden i Torsten, anledning kanalkontoret, Skien. Arkiv etter. Gave fra Hanne Stine Semb, Kulturverkstedet Raschebakken 13, Porsgrunn Bibl Aktiebrev i Gulseth Danielsen, grube. Reidaar, Datert Liesentret, Fotostatkopi. Skien. Kopi av aksjebrev tilh Bibl Kart over A/S Ruud, B le Sagbruk Rolf, Haugsσsvn. og H vleri 17c, i Gjerpen. Skien. Arnold Gave. Gomsrud Bibl Prisliste over Ruud, materialer. Rolf, A/S Haugsσsvn. B le Sagbruk 17c, Skien. og H vleri Gave. i Gjerpen Bibl Betraktninger Petersen, omkring opprettelse Jan K ppen, av Sveene kulturkafe 7, Skien. i Gave. Av Jan K ppen Petersen. Skrevet nov Bibl Studentforeningen Petersen, ved Telemark Jan K ppen, Distriktsh gskole, Sveene 7, Skien. Skien, Gave og studentkroa i Rektor rns gate 1. Bl.a. med kjente underholdningsartister som bes kte studentkroa. Samlet av Jan K ppen Petersen, Sveene 7, Skien, som drev studentkroa Bibl Opplysninger om "hval" funnet ved utsprengning av R d tranformatorstasjon i Gjerpen. Opplysninger fra John Aas, Stulenvegen 30, Skien Bibl 3 nummer av bladet Postlugaren med artikler om Norsj og Bandak postekspedisjon Bibl Arkitekt Heinrich Jⁿrgensens plan over fargesetting i hovedbygningen pσ Brekke. Datert 18/ Kopi fra Museets administrative arkiv Bibl Hvis det skulle Aasb, bli krig. Hallvard, Veiledning Tiurvegen for befolkningen. 14, Skien (d d Utgitt 2003) av Beredskapsnemnda Etter. Gave fra Nils for Sverre Statens Aasb, Informasjonstjeneste Tyrisvingen 1, Skien, i krig Bibl Program "Turnlandskamp Aasb, Hallvard, (damer) Tiurvegen Sverige-Norge 14, Skien i (d d Odds 2003) Turnhall Etter. Gave 1959." fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Det nye teaters Aasb, teeltturne Hallvard, med Tiurvegen Sommer i 14, Tyrol. Skien prograam. (d d 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Bruk vaksinasjon Aasb, mot Hallvard, tuberkulose. Tiurvegen Brosjyre. 14, Skien (d d 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Trafikkultuen Aasb, og fotgjengerne. Hallvard, Tuirvegen Utgitt av Vegdirektoratet 14, Skien (d d ) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Har du h rt ropet? Aasb, Det Hallvard, norske Tiurvegen Totalavholdsselskap. 14, Skien (d d Brosjyre 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Syng og vµr glad. Aasb, Sanghefte Hallvard, fra Tiurvegen Henry W. 14, Andersen Skien (d d turbiler. 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Til den norske Aasb, velger. Hallvard, H ires arbeidsprogram Tiurvegen 14, Skien (d d 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Kjole- og Kσpemagasinet, Aasb, Hallvard, Porsgrunn. Tuirvegen Informasjonsbrosjyre. 14, Skien (d d 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Hopprenn i Oddbakken Aasb, Hallvard, 1. februar Tiurvegen Programbillett. 14, Skien (d d 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Program 17. Mai Aasb, Hallvard, Tiurvegen 14, Skien (d d 2003) Etter. Gave fra Nils Sverre Aasb, Tyrisvingen OU 1, Skien, Bibl Slik kan det gj res. Aasb, Brosjyre Hallvard, for Tiurvegen kj kkeninnredninger 14, Skien (d d og husstell. 2003) Etter. Gave Brosjyre utdelt fra Nils ved Sverre vissing Aasb, av hussmorfilm Tyrisvingen i , Skien, eller σrene Bibl Arne Eggens Aasb, oratorium Hallvard, Kong Olav Tiurvegen til tekst 14, av Skien Olav (d d Gullvaag. 2003) Program Etter. Gave for oppf relse fra Nils Sverre i Skien Aasb, kirke. Tyrisvingen 1, Skien, Bibl Dikt "Paa Brekke Museum". Av Piri extram. Fra Varden 10/ Bibl Gavebrev fra Selskapet Christopher for Hansen Skien Bys Blom Vel til ved Skien Nina kirke Melfald/Inge og menighet Bj rbµk. pσ Li Gave. kirkegσrd. Datert Traansskribert avskrift Bibl Gudmund Kverndalen, Gjµrumvegen 32, Melum, Skien, forteller gamle historier og sagn fra Melum. CD og Minidisc Bibl Skifteprotokoll Originalprotokollen for skifte pσ nordre har Bj rntvet ligget pσ i Solum gσrden i foss Kopi i Solum. av originalprotokoll Protokollen bleiinnlevert i Statsarkivet til Telemark i Kongsberg. Museum ca av Andreas Aafos, H yσstoppen 2, Skien og videresendt til Statsarkivet Bibl Forankringsb yer i Langesund. Notat ang. moringsb yer og b yehuset pσ Lang ya. Av Karl Tore Gabrielsen Bibl Notat om Langesundskoggen. Mottatt Av Karl Tore Gabrielsen Bibl Morgendµmringen. Krosslid, Tidsskrift Tor, hσndverker, for spiritistiske Telemark studier. Museum. Diverse Gave nr. fra fra σrene. Etter Johannes Utgitt Sprove, av kandidat Lunde. B. Torstenson, Haven, Hesselbergs gate 36, Skien Bibl hermod Bjerketvedt intervjues av Asbj rn Nordb. Intervju foretatt av Siljan Historielag ca OU 4187 Bibl Karsten Gσserud og Odolf nerli. Arbeidsforhold pσ 20-tallet og fremover. Streiken i 1926 og ettervirkninger. 313 OU Intervju foretatt av Siljan Historielag ca Bibl Karsten Gσserud og Odolf Nerli. Fl tning. Intervju foretatt av Siljan Historielag ca OU 4189 Bibl E. S lland. Intervju foretatt av Siljan Historielag ca OU 4190 Bibl Hans og Grethe Grorud. Fl tning. Intervju foretatt av Siljan Historielag ca OU 4191 Bibl Bekkebr tning i Oppdalen, S lver dbekken, R dsbekken. Arne R nningen og Oddmar Thormodsr d. Arne 313Kj nes. OU Fl tning. Intervju foretatt av Siljan Historielag ca Bibl Oppdalsvannet. Grσtdammen. Olaf Ekli. Kσre Skilbred. Fl ting. Intervju foretatt av Siljan Historielag ca OU 4193 Bibl Anders Grinilia. Trevarefabrikk Intervju foretatt av Siljan Historielag ca OU 4194 Bibl Olaf Kollen. Fl ting. c Intervju foretatt av Siljan Historielag ca Bibl Per Kvisla intervjues Kopi av av bσnd Asbj rn tilh. Siljan Nordb Historielag. og Bj rg Skilbred Kopi i Siljan Historielags Fl ting. Intervju arkiv. foretatt av Siljan Historielag ca Bibl Intervju Anna Kopi Kvisla av bσnd Intervju tilh. Siljan foretatt Historielag. av Siljan Kopi Historielag i Siljan Historielags ca arkiv Bibl Asbj rn Nordb Kopi intervjuet av bσnd av tilh. yvind Siljan valle.intervju Historielag. foretatt Kopi i Siljan av Siljan Historielags arkiv. ca Bibl Nils S lland, Solve Kopi av H iseth, bσnd tilh. Martha Siljan H iseth, Historielag. Anders Kopi Skilbred.Intervju i Siljan Historielags foretatt arkiv. av Siljan Historielag ca Bibl Alma Sandbrekkene. Kopi av bσnd Intervju tilh Intervju Siljan Historielag. foretatt Kopi av i Siljan Historielags ca. arkiv Bibl Gunvor Tudal Kopi om tiden av bσnd som tilh. ekspeditrise Siljan Historielag. hos Kristian Kopi B e i Siljan landhandel Historielags pσ Saga arkiv. i Siljan..Intervju foretatt av Siljan Historielag ca Bibl Br tning i Gorningen. Kopi av bσnd Einat tilh. Teie Siljan ved Asbj rn Historielag. Nordb Kopi og i Arne Siljan Kj lnes. Historielags.Intervju arkiv. foretatt av Siljan Historielag ca Bibl Anna Bj nnes Kopi del 3. av.intervju bσnd tilh. foretatt Siljan av Historielag. Siljan Historielag Kopi i Siljan ca Historielags arkiv Bibl Artikler av Ivar A. Skifjeld, Skien. Bl. a. om den gamle m lla i Hanesbukta i Solum (Kvernfoss M lle) og om Klovholt i Solum. Skrevet for TA Bibl Reportasjer fra yene i Langesundsfjorden (Bj rk ya, Ar ya, Eidangerfjorden mm. Av Felix (Jac. Lund-Tangen, Langesund. Fra Porsgrunns Dagblad 1930-σrene. Kopier fra Bamble Museums arkiv Bibl Levneds Minne Inneholder Georg Svendsen ogsσ instrukser Tveteen og i Eidanger. reglementer Kopi for fra Mule I manns gamlehjem minne. i Eidanger. Nasjonalforeningens minnekonkurranse. Journalist f Inneholder ogsσ instrukser og reglementer for Mule gamlehjem i Eidanger Bibl Ein hippie frσ Overspilling Telemark. Talar, til CD dikt av lydbσndkassett og artiklar av Aasmund i Porsgrunn Olavsson Bibliotek. Vinje. Sett saman og framf rt av Gisle Straaume. Opptak fra Det Norske teatret mai 1983, CD Bibl Prosjektbeskrivelse av Ibsensatsingen i Skien og Ibsenσret Utgitt av Ibsensatsingen i Skien Bibl Militµre ruller ved Statsarkivet i Kongsberg, 4209 Bibl Mikrofilm ved Statsarkivet i Kongsberg 4210 Bibl Kσseri om bonde og stortingsmann Neri Valen, B. Av Birger Risnes, H gskolen i Telemark, supplert av datteren Marit Valen Li og Gunhild Nordb. Holdt pσ B Museum Kopi av lydbσnd i B Museum Bibl Gardσsen, Tor Kjetil: "H glisµter 100 σr ". Jubileumshefte for skiforeeningen H gliseter Bibl Kassetter, plater Har og ligget CDer i utstillingen av Aage Samuelsen. "Fra Runer til " Bibl Verneomrσder i Telemark. Fylkesmannen i Telemark Bibl TelePorsGrenVar. 3. november (Humoristisk avis utgitt av Telemark Presselag) 4215 Bibl Aktiebrev for Wahlstr m, 1000 kroner Thorbj rn, i Aktieselskabet J rund "Barfod". Telnes gate Barfod 20, pr. Skien. Langesund Gave Bibl Vedtµgter for Wahlstr m, Aktieselskabet Thorbj rn, Barfod"." J rund Barfod Telnes ved Langesund gate 20, Skien Gave Se Hd Bibl Liste over portretter av tillitsmenn i Skiensfjordens Kreditbank gitt til museets bildesamling april 2005 av Thorbj rn Waahlstr m. (B ff.) 4218 Bibl Brev vedr. BM :25 fra Einar Jahr, datert Bibl Schneider, J. A.: Skiens Museum og dets sammenslutning med Telemarkens og Skiensfjordens Museum. Skien Bibl Opplysninger om personer pσ bilde B 18404, soldater pσ Grσtenmoen ca Bildet tilh. Hjalmar Nevstveit, Sk devσgen 13, Finspσng, Sverige Bibl 2 artikler om Se sommervillaer ogsσ artikkel og av hytter Tor K. ved Gardσsen Eidangerfjorden i " tt og skrevet annet. Jubileimsskrift av Tor K. Gardσsen ved Grenland for Porsgrunnsposten ttehistorielags og σrsjubileum april " "Det herskapelige ferieliv" og "Brunfarge, badetog og folkehytter" Bibl Om innf ringen Sentralen av automatisk tilh rer telefonsentral museet. i Skien, Skandinavias f rste, i Stoff og avisutklipp samlet av Terje Norli, Norsk Telemuseum Bibl En samling sanger, bl.a. fra Skien Arbeidermannskor, Skien Damekor, 4224 Bibl Tekster til utstilling Innf rt om jordbruk og kulturlandskap pσ Fyresdal Bygdetun. Diskett og utskrift Bibl Avisartikler, intervjuer Innkommet og kopier av rapporter vedr. sprengningen av Svartufsbrua ved Nisterud i Gjerpen mars Samlet av Kjetil Dahl. Fossum Bibl De frilyndte. En dansende historie gjennom 110 σr Tekst og regi beate waag. Skuespill skrevet ved Gjerpen Frilyndte Ungdomslags 110-σrsjubileum Oppf rt i Ibsenhuset Bibl Hakasteins hemmelighet. Fra vikingkirker til galgebakke. Varden L rdagsmagasin 30.april Artikler om utgravningene pσ Faret i Solum Bibl Lokalstoff i telemarksavisen Har vµrt i salg som Varden bok En oversikt utarbeidet av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland ved Tor Kjetil Gardσsen Bibl Slektshistoriske Gitt nedtegnelser ved bes k pσ fra museet bl.a. Kostveit, 2005 av Bru, Don Byggst yl Brue, 1210 m. Lakhorst fl. i Vinje ST, og Baldwin Rauland. WI Samlet av USA. Don (brew2baldwin-telecom.net) Brue, 1210 Lakhorst ST, Baldwin WI USA. (brew2baldwin-telecom.net) 4230 Bibl Olga fra Andebu. Abrahamsen, Nidvise om Ruth en og tyskerjente. Ingolf. Tomtegt. Hσndskrevet 14, Skien. pσ ark. Etter. Innf rt Bibl Blommegσrden i Skien. Manuskript av Thorbj rn Wahlstr m, J rund Telnes gate 20, Skien Bibl Fjeldfuglen" Romanisk Edvardsen, Opera Erik, i Ibsenmuseet, een Akt af Henrik Arbins Ibsen. gate, Kristiania Oslo. Gave 1860." Avskrevet av et manuskript skjenket av Hr. Udbye i Trondhjems Videnskabsselskabs bibliotek. 9. Mars Peter Ravn Sollied. Gitt av Edvardsen, Erik, Ibsenmuseet, Arbins gate, Oslo Bibl Intervju med Lars Digital Ekornr d kopi av f. kassettbσnd 1915 om fl ting tilh. Thorbj rn i Gjerpen. Wahlstr m, Intervju 2003 J rund ved Thorbj rn Telnes gate Wahlstr m 20, Skien. og Helge Markissen Bibl Intervju med Reidar Digital kopi kter av f. kassettbσnd 1934 om fl ting tilh. i Thorbj rn Gjerpen. Intervju Wahlstr m, 2002 J rund ved Thorbj rn Telnes gate Wahlstr m 20, Skien. og Helge Markissen Bibl Intervju med Ove Digital Engebrethsen kopi av kassettbσnd f om tilh. fl ting Thorbj rn i Gjerpen. Wahlstr m, Intervju J rund 2002 Telnes ved Thorbj rn gate 20, Wahlstr m Skien. og Helge Markissen Bibl Intervju med Harald Digital kopi W. Aas av kassettbσnd f om fl ting tilh. Thorbj rn i Gjerpen. Wahlstr m, Intervju 2002 J rund ved Telnes Thorbj rn gate Wahlstr m 20, Skien. og Helge Markissen Bibl Intervju med Martin Digital Stulen kopi av om kassettbσnd fl ting i Gjerpen. tilh. Thorbj rn Intervju Wahlstr m, 2002 ved Thorbj rn J rund Telnes Wahlstr m gate 20, og Helge Skien. Markissen Bibl Intervju med Tryge Digital Brσten kopi av f. kassettbσnd 1910 d tilh. om Thorbj rn fl ting i Gjerpen. Wahlstr m, Intervju J rund 2002 Telnes ved Thorbj rn gate 20, Skien. Wahlstr m og Helge Markissen Bibl Reformasjonen- fremskritt eller kulturkatastrofe? Foredrag av Arne Bugge Amundsen i P2 akadeemoiet mars Bibl Brev fra Eugenie Innf rt Faye 2005 til venninnen Ingeborg Ulff i Carlskrona, Sverige Avskrift av brever pσ Ulefos Hovedgσrd Bibl Korrespondanse Innf rt fra Historielaget Har ligget for pσ Telemark museet. og Grenland. Etter konservator Rikard Berge Bibl Lover, takkekort Har og ligget beretning pσ museet. Innf. for Skiens Museum Bibl F lgebrev til forhσndsstemmer Har ligget i Historielaget ved folkeavstemmingen for Telemark og Grenlands arkiv Bibl Trelastregnskap datert 1839 Johan Blom Bibl Notater om medlemmer Nedskrevet av pσ familien grunnlag L venskiold av opplysninger pσ 1900-tallet. fra Borghild Jfr. L venskiold B og Dansk Adels Aarbog Bibl Skiensfjordens Wahlstr m, Kreditbank Thorbj rn. (Fokus Bank). Gave Porsgrunnskontoret Historikk. Skrevet av Thorbj rn Wahlstr m Bibl Bankminner. Wahlstr m, Nedskrevet Thorbj rn. av gave Wahlstr m, Skiensfjordens Kredtitbank/Fokus Bank, Skien, Bibl Innlest manuskript til guiding pσ Ulefos hovedgσrd. Til bruk i CD- discmans som bes kende kan ha med seg. Engelst tekst. Utarbeidet Bibl Hemmeligheten" i arkivarens hvelv." Avisartikkel om Ibsen-tegninger i Riksarkivet. TA 11. juni ved rnulf Hjort-S rensen Bibl Manuskript av Arnulf Rafgσrd, Skien, om Kapitelberget. Manuskriptet er skrevet til programmet for skuespillet "Gullhjelmen" Bibl Registrering og notater vedr. Ronald Haakonsens fotoarkiv ved Telemark Museum. Utarbeidet av Peter Crosley, Telemark Museum, Bibl Skiens Museum og dets sammenslutning med Telemarkens og Skiensfjordens Museum. Skien Av J. Scneider Bibl Brev fra Marie Innf rt Vasdalen om slekten. Gjelder Lille Vasdalen i Melum, Solum. Brevet tilh rer Johansen, Betty, omviser ved Telemark Museum, adr. J. A. Schneiders veg, Skien. 313 OU 313 OU 313 OU 313 OU 313 OU 313 OU 313 OU 313 OU 313 OU

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

OVERSIKT OVER KATALOGER (REGISTRE) TIL RlKARD BERGES HÅNDSKRIFTSA~ffiING: Katalog yvi Hallingsogo.RB 1912.

OVERSIKT OVER KATALOGER (REGISTRE) TIL RlKARD BERGES HÅNDSKRIFTSA~ffiING: Katalog yvi Hallingsogo.RB 1912. OVERSIKT OVER KATALOGER (REGISTRE) TIL RlKARD BERGES HÅNDSKRIFTSA~ffiING: Nr. : Signatur: Titel på regis~bok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 1L 12 T H Telemarki Grenland Fylkessoge.Almenne emne, emne som kjem

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kjersti Marie Bårnes Styrvoll 44 37 47 97 225 0,- Gave 1. Marius Jensen Lunde 43 39 41 70 193 0,- Gave 1. Silje Samidha Tveit Sauherad 40 34 35 82 191 0,- Gave 1. Runar Tveito

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Stevneoppgjør. Sauherad skytterlag + jsk. 15 m.karusellen Sauherad. Bamble Skytterlag. Vinjeveien STATHELLE

Stevneoppgjør. Sauherad skytterlag + jsk. 15 m.karusellen Sauherad. Bamble Skytterlag. Vinjeveien STATHELLE Bamble Skytterlag Vinjeveien 11 3960 STATHELLE Odd Bjørn Busk V65 0,-kr 48 49 47 144 96 240 0 00 Bamble Skytterlag Vinjeveien 11 3960 STATHELLE 0 00 Bolkesjø Skytterlag Bolkesjø 3680 NOTODDEN Erik Gjerde

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Runar Oterkiil Mælum 49 48 50 147 135,- 2. Terje Allum Siljan 49 49 49 147 96,- 3. Jon Aslak Erichsrud Holla 48 49 48 145 58,- 4. Sigurd Berg Bamble 50 46 48 144 0,- 5. Jan

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stine Bjerklund Holla 40 45 47 94 226 0,- Gave 1. Emil Alexander Botten Løveid 45 46 45 94 230 0,- Gave 1. Dan Erlandsen Sauherad 47 45 41 88 221 0,- Gave 1. Magnus Kolbu

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Premieliste fra Romjulsskyting i Holla

Premieliste fra Romjulsskyting i Holla Premieliste fra Romjulsskyting i Holla Romjulsskytinga i Holla samlet totalt 92 skyttere. Stevnevinner ble Jan Kåre Moland, Drangedal med 345p Vinner av Mesterskap kl. J,2,V55: Jan Vidar Lundtveit, 347p

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

@ TNJT Byneset 16-18.august 2013.xlsx JENTER Matchoppsett Side: 1 av 7 - Oppdatert: 18.08.2013 kl. 15:17

@ TNJT Byneset 16-18.august 2013.xlsx JENTER Matchoppsett Side: 1 av 7 - Oppdatert: 18.08.2013 kl. 15:17 Gruppe C (Spill om plass 17-24) Gruppe B (Spill om plass 9-16) Gruppe A (Spill om plass 1-8) JENTER Matchoppsett Side: 1 av 7 - Oppdatert: 18.08.2013 kl. 15:17 Jente A.01 BING PAULSEN, Maiken 2 Jente A.06

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sauherad skytterlag + jsk. Sauheradstevnet Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sauherad skytterlag + jsk. Sauheradstevnet Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Andreas Andersen Sauherad 49 45 50 93 237 0,- Gave 1. Birgitte Stålen Berg Bolkesjø 45 45 47 95 232 0,- Gave 1. Bjørnar Kjønstad Halvorsen Flesberg 42 47 46 94 229 0,- Gave

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

HOLLA SKYTTERLAG PREMIELISTE FELTSTEVNET Stevnevinner Knut Melby Atrå 30/ skuddspokalen Knut Melby Atrå 18/10

HOLLA SKYTTERLAG PREMIELISTE FELTSTEVNET Stevnevinner Knut Melby Atrå 30/ skuddspokalen Knut Melby Atrå 18/10 HOLLA SKYTTERLAG PREMIELISTE FELTSTEVNET 18.2.2007 Stevnevinner Knut Melby Atrå 30/19 18- skuddspokalen Knut Melby Atrå 18/10 Premieliste Mesterskap V55 1 Harald Pettersen Mælum V55 6/2 5/3 5/0 6/2 5/3

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Slagen Skytterlag. Vårstevenet Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Slagen Skytterlag. Vårstevenet Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Benjamin Hammarstrøm Slagen 47 43 45 92 227 0,- Gave 1. Kevin Jacobsen Sem 49 49 49 95 242 0,- Gave 1. Ole Gunnar Knutsen Slagen 34 31 46 72 183 0,- Gave 1. Nikolai Pedersen

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

Stevneoppgjør. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m Andebu Skytterlag Marianne Skjelland Skjellandvn ANDEBU

Stevneoppgjør. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m Andebu Skytterlag Marianne Skjelland Skjellandvn ANDEBU Andebu Skytterlag Marianne Skjelland Skjellandvn.7 3158 ANDEBU Daniel Davidsen 5 36,-kr 48 48 49 145 97 242 Pengepremier 10-skudd kl. 5 97 36,-kr Ken Davidsen 4 56,-kr 49 45 47 141 96 237 Pengepremier

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

NMK Troms - Ramfjordmoen Motorstadion 15-16.9.2012. Plass Start Nr Navn Bil Klubb Poeng Sum. 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50

NMK Troms - Ramfjordmoen Motorstadion 15-16.9.2012. Plass Start Nr Navn Bil Klubb Poeng Sum. 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50 Bilcross Dame 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50 2 45 Camilla Utnes Saab NMK Dyr y 5,10,7,10,10 42 3 23 Kristine Engmo Mazda NMK Bardu 10,5,10,3,7 35 4 25 Marita Stenhaug Honda NMK

Detaljer

Bø (Telemark) skyttarlag v/ Klas Eika Breskhaugbakken 23 3800 BØ I TELEMARK Dato : 01.10.2012

Bø (Telemark) skyttarlag v/ Klas Eika Breskhaugbakken 23 3800 BØ I TELEMARK Dato : 01.10.2012 TJØNNÅSVEGEN 56. 3800 BØ I TELEMARK Medl.nr. : 1 Klasse 2012 : 5 31.10.2011 Gjerpen karusell Gjerpen skytterlag 238 15.11.2011 Mælum karusell Mælum skytterlag 233 28.11.2011 Sauherad karusell Sauherad

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

Sparebank1 TelemarkCup 3

Sparebank1 TelemarkCup 3 Resultatliste Jarseng G 10 Õr Bakken, Anders Holt Siljan IL 405 Berg, Kristian Siljan IL 411 Bj rbµk, Eirik Andreas Melum IL 415 Christensen, Markus E. Siljan IL 402 Dahle, Magnus Nordb Siljan IL 409 engravslia,

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født Asdalstangen i Bamble Telemark den

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Engh, Kjell Roger 16.mai 20 Laks 6 1 940 9800 1 1 1 Mjørnaren, Birger

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2015-28.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2015-28.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 9297/15 Regdato:28.04.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/1391-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/KENRUD Navn: Hindu Sanatan Mandir v/ Vidar Dyve Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 9549/15

Detaljer

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje.

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. LEIESTJERNA Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. Han var med og omsette Bibelen til nynorsk, skreiv

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Notodden. Oversiktsbilde over husmannsplassane Notodden og Teksten og Hotell Victoria. F.v.: Victoria, Notodden, Teksten)

Notodden. Oversiktsbilde over husmannsplassane Notodden og Teksten og Hotell Victoria. F.v.: Victoria, Notodden, Teksten) Notodden Oversiktsbilde over husmannsplassane Notodden og Teksten og Hotell Victoria. F.v.: Victoria, Notodden, Teksten) Husmannsplassen Notodden var i bruk frå 1700-talet til ca. 1900. Plassen låg der

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

Sauherad 15 m karusell

Sauherad 15 m karusell 25-skudd kl. 1 1. Terje Kvestad Kongsberg 9XXXX 49 X*X*X 50 XX* *X 50 149 XX*X*X* *XX 100 249 (8*) 2. Karin Haave Oskasin Bolkesjø X*9XX 49 9XX*X 49 XX* *X 50 148 X*X*X*99XX 98 246 (7*) 3. Runar Oterkiil

Detaljer

Stillingen pr 12.09.11

Stillingen pr 12.09.11 Elite Moi Mardon Sørlandets Tri 15 20 20 20 20 95 Andersen Ib Vegard Eiker Trialklu 17 15 15 17 17 81 Pedersen Håkon NMK Bergen 20 11 17 15 15 78 Lundevold Sverre Kristiansand T 13 5 9 13 13 53 Fjermedal

Detaljer

FOLDENFJORDENS REGATTA

FOLDENFJORDENS REGATTA RESULTATLISTE for FOLDENFJORDENS REGATTA med Norges Cup i roing Granholmsundet, Sandefjord 27. & 28. april 2013 Revisjon 0 av 28.04 Forsøk Finale Kjønn Klasse Båttype Distanse Norgescu p Etteranme ldt/strøket

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989. Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982. Hans Dall 10,80 Ў 1930. Reiner Kahle 10,90 Ў 1967

Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989. Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982. Hans Dall 10,80 Ў 1930. Reiner Kahle 10,90 Ў 1967 Alle tiders bedste/mїnd: 100 m: Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989 Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982 Hans Dall 10,80 Ў 1930 Reiner Kahle 10,90 Ў 1967 Johannes Nielsen 11,00 Ў 1926 Christian Jёrgensen

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19 Vedlegg: 1. Brev frå advokat Louis Anda av 12.9.2008 2. Brev frå advokat Louis Anda av 21.11.2008 3. Brev til advokat Louis Anda av 19.11.2008 4. Brev til advokat Louis Anda av 5.12.2008 5. Brev frå advokat

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004 Nokre Salmar, hefte I (Kristiania: Samlaget, 1869), 13-15 Paaske. I. Tone: Af Høiheden oprunden er. Den Paaske er væl ljos og blid Fyr deim, som kjenna Naadens Tid Og tungt med Syndi dragast: For gjenom

Detaljer

Resultatlister K-ritt 08.08.2007, Jarseng

Resultatlister K-ritt 08.08.2007, Jarseng Resultatlister K-ritt 08.08.07, Jarseng Arrangør: Porsgrunn Sykkelverksted Antall deltagere: 60 Rittype: Terreng Lengde: km Aktive under 0 år Herrer Magnor Sletten Veidekke/GSK Terreng 00::9 Christopher

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga.

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga. Gardshistorie for Årønes Dokumentsamlinga På Årønes finnes det ei rikholdig dokumentsamling som tidligare ikkje har vorte systematisk lest og avskrive. I 1996 og 1997 las og ordna Helge Hovdenak heile

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 14/173-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 28.03.2014 Representantskapet - Leder kaller inn til representantskapsmøte: Dato: Onsdag 23.04.2014 Tid: Kl 0900-1000 Sted: Norsjø Hotell AS,

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer