LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011"

Transkript

1 1 LANDSMØTEFORSLAG Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte april 2011 Innsendt fra partiorganisasjonen i Oppland og Oppland Ap Behandlet i styremøte i Oppland Ap 26. november 2010 Behandlet i representantskapet i Oppland Ap 28. november 2010

2 ORGANISATORISKE FORSLAG... 5 VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 5 Forslag til endring av vedtekt 2. Medlemskap VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 5 Forslag til endring av vedtekt 4. Kommunepartiene VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 6 Forslag til endring av vedtekt 15. Direkte medlemskap VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 6 Forslag til endring av retn.linjer 2 kommuneparti. Organisasjonens oppbygg... 6 VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 7 Forslag til endring av retn.linjer 7 kommuneparti. Kommunestyregruppene VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 7 Forslag til endring av retn.linjer 5 partiavdeling. Alm. bestemmelser... 7 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Arbeiderparti... 8 Vedtektsendring 4 medlemsmøtet/representantskapet... 8 Lillehammer Arbeiderparti Alminnelige bestemmelser, punkt 9 i Vedtekter for Det norske Arbeiderparti skal lyde: Styrk demokratiet moderniser det politiske arbeidet! Moderniser partiorganisasjonen!... 9 POLITISKE FORSLAG Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Styresammensetning i kommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Kommunestruktur Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full barnehagedekning Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full sykehjemsdekning Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Tennene er en del av kroppen. Fjern klasseskillet i tannhelsen! Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Innfør screening for tykktarmskreft Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Flytt fokus fra sykefravær til arbeidsfravær Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Ingen høyning av egenandeler i helsevesenet! Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Skattefinansiert velferd og utbygging i et rikt land Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Verneplikt med utvidet innhold for all ungdom Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Et rent statlig NAV. Likeverdige sosialhjelpsatser GRAN ARBEIDERPARTI Ny trase Grefsen Roa GRAN ARBEIDERPARTI Statlig regulering GRAN ARBEIDERPARTI Ikke ekskluder AFP-pensjonister NORD-FRON ARBEIDERPARTI

3 Fradrag for vedlikeholdsutgifter på egen bolig NORD-FRON ARBEIDERPARTI Et statlig finansiert løft for kulturlandskapspleie og tiltak mot gjengroing NORD-FRON ARBEIDERPARTI TAXFREESALGET PÅ NORSKE FLYPLASSER OG FERJER AVVIKLES NORD-FRON ARBEIDERPARTI AVVIKLE STØTTE TIL PELSDYROPPDRETT I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI IKKE YNGLENDE ULV I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI STOPP ARBEIDET MED UTREDNING AV HØGHASTIGHETSTOG I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI GASSKRAFTVERK I MIDT-NORGE JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av fagutdanninga i videregående skole JEVNAKER ARBEIDERPARTI Fosterhjem og økonomisk støtte JEVNAKER ARBEIDERPARTI Det må gjennomføres en kommunereform nå JEVNAKER ARBEIDERPARTI Sikring av lokalsykehusfunksjoner JEVNAKER ARBEIDERPARTI Den automatiske meldeplikten ved arbeidsavklaringspenger må bort JEVNAKER ARBEIDERPARTI Valgfri eksamen i sidemål JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av tidlig innsats overfor elever som trenger spesiell oppfølging JEVNAKER ARBEIDERPARTI Utvidelse av timetallet i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet, samt daglig fysisk aktivitet NORDBYEN ARBEIDERLAG, GJØVIK Bevaring av lokalsykehus SKJÅK ARBEIDERPARTI Fraktutgjevning SKJÅK ARBEIDERPARTI Nettleige SKJÅK ARBEIDERPARTI Tannhelse SKJÅK ARBEIDERPARTI Eigen fjellpolitikk SKJÅK ARBEIDERPARTI Ambulanse Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Bedre vilkår for pendlere Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Gjennomføring av Nasjonal transportplan (NTP) krever økte statlige bevilgninger! Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Kommunestruktur sammenslutning av kommuner Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Behov for endring av anbudslengder innenfor helseforetakene og NAV SAMARBEIDSKOMITEEN LO OPPLAND ARBEIDERPARTI Lovfestet krav om tariffavtale ved offentlige innkjøp eller anbud HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER

4 Gjør vår nasjonale bioenergi konkurransedyktig! HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Innlandet som kompetansemotor innen Bioenergi HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Innlandet som råstoffleverandør til bioenergi HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Et levende distriktslandbruk trenger bedre rammevilkår! Reverser privatiseringen av Mesta Stans postdirektivet! Trygghet fra Vold

5 5 ORGANISATORISKE FORSLAG Forslag 1 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 2. Medlemskap. Beholde: Nåværende tekst som pkt. 1.. Nytt pkt. 2. Medlem skal fortrinnsvis ha medlemskap i partiavdeling. Der det ikke er naturlig tilhørighet til partiavdeling, kan medlem ha direkte medlemskap i kommunepartiet. Organisering med partiavdelinger har vært og kan fremdeles være en god modell for partiet om en får dette til å fungere med aktive partilag. I kommuner der dette viser seg vanskelig, må det være mulig å stå direkte tilsluttet kommuneparti når naturlig tilhørighet til partiavdeling ikke er til stede. Slik fleksibilitet kan snarere styrke partiet og kommunepartiet organisasjonsmessig og politisk enn skape svekkelse. I egen lokal partiorganisasjon og i andre en har kjennskap til, har det over tid vist seg vanskelig å skaffe nok tillitsvalgte og skikkelig aktivitet både for partilag og kommuneparti. Behovet for avdelingsstruktur kan variere fra kommune til kommune og så vel i større kommuner som små kommuner. Slik endring ville legalisere organisering som faktisk blir praktisert i kommuner i dag. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 2 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 4. Kommunepartiene. Utgår: Nåværende tekst. Nytt pkt. 1. Som prinsipp skal det være kommuneparti i hver kommune. Kommunepartiet sitt navn skal være Arbeiderparti med kommunen sitt navn foran. 2. Evt. partiavdelinger sammen med direkte tilknyttede medlemmer i samme kommune danner kommunepartiet. 3. Medlemsmøtet eller representantskapet er kommunepartiets høyeste organ mellom årsmøtene. 1. Det er oppfattet som klar intensjon at i kommune med partiorganisasjon skal det være kommuneparti. Dette går ikke klart nok fram av partiet sitt regelverk, jfr. 4 i vedtekter, 2 i retn.linjer for kommuneparti og 5.2 i retn.linjer for partiavdeling. Samlet danner disse tvil om grunnlag for kommuneparti i tilfelle med en partiavdeling i kommune. 2. Med henvisning til forslag om endring i vedtekt 2 om medlemsskap, er det naturlig at medlem uten naturlig tilknytting til partiavdeling, blir direkte tilknyttet kommuneparti.

6 6 På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 3 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 15. Direkte medlemskap. Nytt pkt. 1. Kommunepartiet kan ta opp som direkte medlemmer enkeltpersoner som er bosatt i kommunen, men som ikkje har geografisk eller på annen måte naturlig tilknytting til partiavdeling. 2. Som pkt. 1 i nåværende tekst. Beholde: Pkt. 3 i nåværende tekst. Konsekvens av forslaget til endringar i vedtekter 2 og 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 4 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 2 kommuneparti. Organisasjonens oppbygg. Ny overskrift: Organisering. Utgår: 1. setning/avsnitt. Dekka av forslag til endra vedtekt 4. Nytt pkt. 1. Nåværende 2. setning/avsnitt beholdes som pkt. 1. Beholde: Nåværende 3. setning/avsnitt som pkt. 2. Nåværende 4. setning/avsnitt som pkt. 3. Konsekvens av forslag til endring av vedtekt 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng.

7 7 Forslag 5 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 7 kommuneparti. Kommunestyregruppene. Utgår: Pkt. 4 og pkt. 8. Nytt pkt. 4. Kommunestyregruppa skal i samarbeid med partistyret arbeide etter partiets program, vedtekter, retningslinjer og vedtak. 8. Vedtak i kommunestyregruppa eller i kommunepartiet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må kommunestyregruppa eller kommunepartiet avgjøre dette. Det kan vises forståing for unnatak, når dette ikke kommer i strid med partiet sitt formål eller partiprogram. 1. Enkelte punkt i partiet sine retningslinjer er spesielt rettet til kommunestyregruppa. Derfor er det naturlig at ordet retningslinjer kommer med i teksten under pkt Tillegget under pkt. 8 kan være retningsgivende. Det kan i en valgperiode dukke opp saker som av spesielle/private grunner må kunne tillegges vekt for unntak. For eksempel av etisk eller religiøs karakter. Partiet skal være parti for alle lag av landets innbyggere. mener det må være opp til det/ den kommuneparti / kommunestyregruppe og legge opp hvordan de vil praktisere 7 pkt 8 i starten av hver periode. Forslag 6 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 5 partiavdeling. Alm. bestemmelser. Utgår: Pkt. 2 og 3. Beholdes: Nåværende pkt. 1 som nytt pkt. 1. Ny tekst: 2. Et medlem kan delta i en annen partiavdelings aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett i avdelingen, men teller ikke med ved avdelingens representasjon. Avdelingane har ikkje mulighet til å krevje inn kontingenten av disse. Beholdes: Nåværende pkt. 4 og 5 som pkt. 3 og 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng.

8 8 Forslag 7 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Arbeiderparti Vedtektsendring 4 medlemsmøtet/representantskapet ( 2.dre ledd ) Kommunepartiet kan selv velge om en vil ha medlemsmøte eller representantskapsmøte som øverste organ mellom årsmøtene. Utviklingen i interessen for politisk arbeid på kommunenivå er dessverre negativ. Interessen for medlemsmøter er mange steder sterkt fallende, og grunnlaget for å gjøre viktige politiske vedtak på bredt grunnlag av medlemmene forvitres. Ved medlemsmøter åpnes det også i større grad for aksjonsdemokrati i viktige enkeltsaker. Ved å kunne opprettholde representantskapsmodellen selv i kommunepartier med færre enn 5 partilag vil en få en bredere forankring av viktige politiske saker. Medlemmene skal fullt ut velges av og blant medlemmene i kommunepartiet. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Forslag 8 Lillehammer Arbeiderparti 12 Alminnelige bestemmelser, punkt 9 i Vedtekter for Det norske Arbeiderparti skal lyde: Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal det tilstrebes at begge kjønn er likt representert. Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Ved nominasjon til Stortings-, Sametings- fylkestings- og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista, og kjønnsfordelingen være blant det antall kandidater som tilsvarer antall representanter partiet fikk ved siste valg. Landsmøtet 2005 erstattet krav om minimum 40% av hvert kjønn med pålegg om absolutt kjønnsbalanse. Dette kravet forutsetter at det overhodet er mulig å finne samme antall kandidater av hvert kjønn. Også i vårt store Parti har det, særlig ved nominasjoner til kommunevalg og ved valg av lagsstyrer, vist seg ikke alltid å være tilfelle. Partiet stilles til tider overfor valget mellom ikke å stille liste eller bryte 12.9; mellom å velge et ulovlig lagsstyre eller å legge ned små, men aktive lag med betydelig funksjon i å finne oppgaver, behov, idéer, mål i arbeid for lokale interesser, i kontakt med, og følelse for hverdagslivet i lokalmiljøene. Når kjønnsbalansekravet fastsettes må Partiet «sette næring etter tæring»: Intensivert arbeid med metoder for medlemsverving og aktivitetsøkning må gjøre Partiet mer robust mot kort- og langvarig svikt i såvel medlemstall som i antall medlemmer med vilje til å la seg velge i, og for Partiet. Først når en har sikkerhet for at kvoteringskrav ikke fører til uønsket nedleggelse av partiavdelinger eller avståelse fra å stille liste kan kravet til fordeling gjøres absolutt. Den situasjonen er Arbeiderpartiet ikke i nå.

9 9 støtter ikke forslaget. Det er feil å gi opp målsettingen om at Ap skal være Norges mest likestilte parti. Forslag 9 Styrk demokratiet moderniser det politiske arbeidet! Forslag: DNA vil arbeide for at forholdene må legges mer til rette, og nye arbeidsmetoder må effektivisere og modernisere det politiske arbeidet på alle nivå. Landsmøtet 2009 vedtok at hele partiet sammen skulle arbeide for organisasjonsutvikling i perioden På alle nivåer skal det lages handlingsplaner og legges til rette for rekruttering, fornyelse og politikkutforming. Åpne, demokratiske, lærende og tidsriktige arbeidsformer er særs viktig for å inkludere hele organisasjonen. På tross av dette ser vi at det er vanskelig å få folk til å ta på seg politisk arbeid. Det må bli praktisk mulig å forene politiske verv og det å være fulltidsarbeidende, samt ha et familieliv. Forslaget er vedtatt av representantskapet og sendes landsmøtet Forslag 10 Moderniser partiorganisasjonen! Forslag: DNA vil gjennomgå organisasjonsstrukturen og arbeidsformer nøye med mål om å gjøre politisk arbeid på alle nivå mulig for alle uavhengig av bosted, yrkesliv og familiesituasjon. Det settes ned et utvalg for å utrede dette. Veldig mange er motivert til og ønsker å drive politisk arbeid. Men dette er ofte praktisk umulig å kombinere med full jobb og et familieliv. Spesielt merkes dette godt i distriktene der reiseavstand til møter ofte er 1-3 timer en vei. DNA bør være i front når det gjelder å bruke nye teknologiske kommunikasjonsmidler og lignende. Forslaget er vedtatt av representantskapet og sendes landsmøtet

10 10 POLITISKE FORSLAG Forslag 11 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Styresammensetning i kommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester Styrene i kommunale og interkommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester direkte til innbyggerne, som renovasjonsselskaper, bør settes sammen slik at brukerrepresentanter (innbyggerrepresentanter) utgjør flertallet. Skal folkevalgte ut av styrene i kommunale selskap, som korrupsjonsforebyggende tiltak og for å unngå inhabilitet når selskapene behandles i folkevalgte organ? Tas produksjon av en lovpålagt innbyggertjeneste ut av kommuneorganisasjonen mister de folkevalgte styringsretten til bedriftsstyret. Bortfall av direkte demokratisk styring bør kompenseres gjennom indirekte, ved styreoppnevning. Folkevalgte styremedlemmer tilegner seg fort nødvendig fag-/bransjekunnskap, men legger vekt på rollen som brukerrepresentanter. Medlemmer oppnevnt i kraft av fag-/bransjekunnskap oppfatter seg ikke som brukerrepresentanter. Demokratielementet trenges i bakgrunnen. Forslaget støttes ikke. Dagens lovverk gir tilstrekkelig anledning til å vurdere sammensetningen av styrene i kommunale og interkommunale selskaper. Forslag 12 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Kommunestruktur Det nedsettes en kommisjon for å utrede tilpasning av kommunestrukturen nasjonalt til forutsetninger i endring. Førende for kommisjonens arbeid skal være å hindre regional ubalanse, tilstrebe likeverdige kommuner, og sikre like forutsetninger for folks tilgang til velferd, utdanning og infrastruktur. En kommunestruktur som ikke tilpasses forutsetninger i endring kan føre til økende regional ubalanse, være et avgjørende hinder mot likeverd for nordmenn uavhengig av hvor de bor, og lede til folketallsnedgang og avfolking. Kommunestrukturdebatten er lammet av retorikk og følelsestung symbolisme som umuliggjør fordomsfri vurdering såvel i enkeltkommuner som i nasjonal debatt. Kommunestruktur er en del av den nasjonale styringsstrukturen. Norge er ingen føderasjon, men en enhetsstat. Nasjonale styringsstruktur er derfor Stortingets ansvarsområde, uten at det kan kalles tvang. Frivillighetslinjen siden 1995 er statlig ansvarsfraskriving, og et feilgrep. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland AP. Anbefales.

11 11 Forslag 13 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full barnehagedekning For å holde full barnehagedekning og sikre best mulig faglig kvalitet i barnehagene videreføres øremerkede midler til barnehagedrift. Full barnehagedekning, og sikring av høy faglig kvalitet er nasjonale mål også når full barnehagedekning er nådd. Utfordringen er å nå dette målet når kommuner varsler nedbygging og faglig redusert kvalitet når øremerkede midler faller bort. Et slikt nasjonalt mål for en kommunal sektor kan bare nåes hvis Staten øremerker midler ikke bare til å nå, men også holde målet. Hvis ikke staten tar i bruk styringsverktøy for å holde mål staten selv har satt for et kommunalt ansvarsområde, men krever at kommunene skal virkeliggjøre nasjonale mål innen rammebevilgningene, blir målet redusert til et velment ønske. Oppland Ap mener lokalpolitikerne er best egnet til å vurdere organisering av velferdstilbudet lokalt. Størrelsen på rammeoverføringer og investeringstilskudd er verktøyene staten bør benytte. Forslaget støttes ikke. Forslag 14 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full sykehjemsdekning For å nå et mål om full sykehjemsdekning i valgperioden må Staten øremerke tilstrekkelig midler til først å nå, siden holde målet. Full sykehjemsdekning sykehjemsplass til dem som trenger det er et like viktig mål som full barnehagedekning. Landet må i kommunevalgperioden komme forbi stadiet der pleietrengende medborgere uverdig hindres adgang til nødvendige tilbud. Nasjonale mål for kommunal sektor kan bare nåes, og opprettholdes ved at Staten øremerker tilstrekkelig midler til først å nå målet, og seinere holde det. Når Arbeiderpartiet setter nasjonale mål for en kommunal sektor må det derfor følges av øremerkede midler. Et statlig mål for et kommunalt ansvarsområde blir redusert til et velment ønske når staten ikke tar ibruk styringsverktøy for å nå mål den selv har satt. Oppland Ap mener lokalpolitikerne er best egnet til å vurdere organisering av velferdstilbudet lokalt. Størrelsen på rammeoverføringer og investeringstilskudd er verktøyene staten bør benytte. Forslaget støttes ikke.

12 12 Forslag 15 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Tennene er en del av kroppen. Fjern klasseskillet i tannhelsen! Tannhelsetjenester innordnes ordningene i NAV Trygd, med samme fritaks-, refusjons-, maksimalpris- og egenandelsordninger som øvrige helsetjenester. Tannhelsetjenester er lite omfattet av trygdesystemet, og skaper klasseskiller. Ikke å ha råd til tannhelsetjenester oppleves som det verste ved å være fattig. Forbruker-Rapporten slo i 2003 fast at en kan se på tennene hvilke samfunnsgrupper folk tilhører. Konsultasjon hos offentlig tannlege kostet den gang 915 kr., hos en privat langt mer. De høye takstene rammer dem med dårligst råd kraftigst, og gir dem stadig dårligere tannhelse. Dette er det norske velferdssamfunnet og Arbeiderpartiet uverdig, hvilket Landsmøtet 2009 langt på vei slo fast, uten at det er godt nok fulgt opp. Å inkludere tannhelse fullt ut i folkehelsen er en hovedoppgave for vårt parti. Det vises til vedtak på landsmøte i Forslaget støttes. Forslag 16 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Innfør screening for tykktarmskreft Norge følger eksemplet fra andre europeiske land og iverksetter et nasjonalt screeningsprogram for diagnostisering av tykk- og endetarmskreft slik vi alt har for livmorhals- og brystkreft. Programmet bør omfatte alle over 50 år. Tykk- og endetarmskreft er nest hyppigste kreftform i Norge, og rammer både kvinner og menn. Antall tilfeller har økt med 50% de siste 50 åra. Sykdommen rammer særlig eldre. Oppdages den i tide er det gode utsikter til helbredelse. Men symptomene er svake. Derfor oppdages sykdommen ofte for seint. Mange europeiske land har nasjonale screeningsprogram for tarmkreft. I Norge blir kreftformen påvist ved koloskopi, som er komplisert, ressurskrevende, bestemmes individuelt og brukes når symptomene er tydelige. Da er det ofte for seint. Derfor er Norge et av de landene i Europa som har høyest forekomst og dødelighet av tykk- og endetarmskreft. Forslaget støttes

13 13 Forslag 17 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Flytt fokus fra sykefravær til arbeidsfravær Folks livsarbeidskapasitet tjener samfunnet og den enkelte best hvis totalt livsløpsarbeidsfravær blir lavest mulig. Arbeidsfravær består av arbeidsløshet, sykefravær, tidligpensjonering og uføretrygding, som må sees i sammenheng. Sykefraværstiltak må ikke føre til sykdomsnærvær eller at andre typer arbeidsfravær øker. Sykefravær er ikke uavhengig av andre typer arbeidsfravær. Går gjennomsnittlig pensjonsalder opp og arbeidsstokken blir eldre, øker sykefraværet. Uføretrygdes færre, og flere uføretrygdede kommer i arbeid vil sykefraværet øke. Fører dette samtidig til økt velferd og økt totalt livsløps-arbeidsnærvær har vi en suksess, tross sykefravær. Tiltak mot sykefravær må aldri ramme berettiget sykemeldte. Særlig må folk med arbeidsmiljørelatert psykososial lidelse skjermes. Høyresidens anslag mot sykelønnsordningen må tilbakevises. Uønsket utstøting av arbeidslivet må bekjempes. Forslaget støttes Forslag 18 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Ingen høyning av egenandeler i helsevesenet! Egenandeler for lege- og andre helsetjenester, og medisiner skal ikke settes opp. Tvert om skal en av sosiale grunner vender tilbake til målet om å redusere egenandelene. Universalitetsprinsippet bør gjelde slike egenandeler. «Regjeringen vil redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå.» Formuleringen i Soria I er ikke gjentatt i Soria II, men det var ikke varslet at den skulle fjernes. Den ble i valgkampen 09 forklart som et av målene som ennå ikke var nådd, og som ville bli prioritert. Den var endel av grunnlaget for valgseieren. En diamentralt motsatt politikk er uakseptabel, særlig fordi avgiften også foreslås som et fiskalt tiltak, og ikke kan gis god nok sosial innretning. Allerede dagens egenandeler gir sosial helseulikhet, redusert bruk av nødvendige medisiner, og har karakter av avgift på sykdom. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

14 14 Forslag 19 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Skattefinansiert velferd og utbygging i et rikt land For å nå mål om å utvikle velferds- og kunnskapssamfunnet, minske forskjellene mellom folk og styrke miljøvennlig infrastruktur og næringsliv for tida etter oljen må personskattenivået forsiktig, men gradvis heves f.o.m Handlingsregelen må erstattes av mer presise modeller for beregning av økonomiske ringvirkninger. Ved skattefinansierte fellesgoder har Arbeiderpartiet bygget landet og vunnet folket. Trass uløste velferds-, utdannings-, infrastrukturoppgaver, økende gap mellom kommunale oppgaver og inntekter varsles innstramning i offentlige budsjetter. Fredningen av 04- skattenivået og Handlingsregelen gjør det nødvendig. Men ukontrollert, ikke sosialt fordelt og sterkt presskapende privat forbruk vil øke, og utgjøre en stadig større del av økonomien. Derfor må solidarisk iliknet skatt varsomt heves fra og med Handlingsregelen er for upresis som modell for beregning av økonomiske ringvirkninger, og kan hindre ønskede tiltak som ikke vil skape unødig press. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales. Forslag 20 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Verneplikt med utvidet innhold for all ungdom Vernepliktforsvaret må gjenreises, ikke bare innrettet mot kortsiktig truselbilde. Omstilling i forsvaret tar tid. Norsk territorium må kunne forsvares om det trues i framtida. Verneplikt skal gjøre ungdom til gagns mennesker og må gjelde alle. Den må avtjenes i Forsvaret eller i offentlig tjenesteproduksjon. Siviltjeneste kan avskaffes. Verneplikt omfatter alle gutter, men avtjenes bare av en del av de vernepliktige. Den har en viktig funksjon som oppdrager, og må omfatte all ungdom. Verneplikt bare for menn er uforenlig med likestilling. Et vernepliktsforsvar er en garanti for et demokratisk forsvar. Forsvaret skal sikre norsk territorium under et framtidig truselbilde ulikt dagens. Forsvaret vil neppe ha bruk for hele ungdomskull. Derfor bør verneplikten utvides til også å kunne omfatte tjeneste i produksjon av offentlige velferds- og andre goder som idag har et stort udekket mannskapsbehov, uten at det skal skje på bekostning av ansatte. Slik overflødiggjøres siviltjeneste. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

15 15 Forslag 21 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Et rent statlig NAV. Likeverdige sosialhjelpsatser For å rå med problemene med NAV er det nødvendig at etaten er éntydig statlig, og at ikke deler tilhører det statlige, andre deler det kommunale forvaltningsnivå. Økonomisk sosialhjelp bør følge likeverdige satser over hele landet. Sosialhjelp bør derfor være en statlig ytelse. Problemene med NAV kan neppe løses så lenge etaten er delvis kommunal, delvis statlig. NAV må tilhøre ett og samme forvaltningsnivå det statlige. NAVs nettsider: «Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.» Satsene varierer betydelig fra kommune til kommune, uten nødvendigvis å avspeile geografiske levekostnadsskilnader. Skilnadene i satser samsvarer ikke med overordnede mål om nasjonal rettferdighet og likeverdig behandling uavhengig av bosted. Forslaget støttes. Forslag 22 GRAN ARBEIDERPARTI Ny trase Grefsen Roa Vi vil igangsette planarbeidet for å etablere dobbeltspor i ny trasé fra Grefsen til Roa og forlengelse av Gjøvikbanen fra Gjøvik til Lillehammer. Av så vel miljø- som trafikksikkerhetsårsaker må mer av godstransporten over fra vei til jernbane. Oslotunnelen er allerede overbelastet med dagens trafikk og økningen som følger ved åpning av Follobanen vil ytterligere gjøre Oslo til en flaskehals. Med den planlagte doblingen av kapasiteten ved Alnabru godsterminal vil dette medføre ytterligere økning av trafikk gjennom Oslo fordi det finnes i dag ingen omkjøringsmulighet. Dette prosjektet er viktig og vil gi følgende effekter: 1. Et dobbeltspor i ny trasé fra Grefsen stasjon til Roa stasjon vil avlaste Oslo-Drammen ved at den voksende godstrafikken til Bergen kan gå over Roa. 2. Ny moderne trasé Oslo S- Roa vil gi pendlerne en bedre komfort og vesentlig redusert reisetid, samt gi insitament til etableringsvilje for næringsutvikling i regionen. 3. Ved tilknytting av Gjøvikbanen til Lillehammer vil dette gi Dovrebanen to alternative ruter mot Oslo, både for persontrafikk og for gods. Gods fra Trondheim til Bergen kan rutes via Roa. 4. Et moderne dobbeltspor med høy hastighet vil gi bedre stabilitet, bedre komfort og bli mindre sårbar ved feil. Forslaget støttes.

16 16 Forslag 23 GRAN ARBEIDERPARTI Statlig regulering Lovverket må endres slik at politisk nivå i Samferdselsdepartementet får plikt til å overta og fullføre en planprosess som stopper opp lokalt. Dersom en kommune ikke er i stand til å vedta plan for stamveg, europaveg og jernbanetrasé i løpet av vanlig tidsramme, skal saken innen tre måneder løftes opp til samferdselsdepartementet og fullføres der. Formålet er å få en helhetlig plan for en sammenhengende veg- eller banestrekning, sammenhengende utbygging og fullfinansiering av større veg- og jernbanetraseer. Et plandokument er ferskvare. Det bør ikke gå lang tid fra planen er vedtatt til bygging påbegynnes. Går det flere år, må kanskje noen av analysene gjøres om igjen. Dessuten øker kostnadene i forhold til de estimerte kostnadene på tidspunktet da planene ble vedtatt. På Hadeland har vi to riksvegprosjekter som har stoppet opp for flere år siden. Rv35 Hønefoss-Gardermoen skulle stått ferdig til åpningen av Gardermoen i Rv4 på strekningen Roa - Jaren skulle etter normal planprosess vært ferdig regulert i 2005, men bare en av to kommuner fullførte planprosessen. Fastboende og trafikkanter må fortsatt holde ut med to svingete, farlige tofeltsveger uten midtdele, med fartsdempende tiltak og blandingstrafikk. Forslaget støttes. Forslag 24 GRAN ARBEIDERPARTI Ikke ekskluder AFP-pensjonister Vi vil ikke ekskludere AFP-pensjonister i lokalpolitikken. Regelverket må endres for at AFPpensjonister ikke straffes økonomisk ved å engasjere seg i lokalpolitikken eller frivillige organisasjoner. Med dagens skatteordning/begrensning av inntekt for AFP-pensjonister, straffes disse økonomisk om de engasjerer seg som folkevalgte i kommunestyrene eller frivillige organisasjoner. Normalt honoreres kommunestyrerepresentanter med møtegodtgjørelse som oftest overskrider AFP-pensjonister tak på inntekt per kalenderår på kr ,-. Om møtegodtgjørelsen overstiger dette beløpet med bare en krone, tilsier det trekk i trygdeordning og utlignet skatt for møtegodtgjørelsen på kr ,-. Dette medfører at AFP-pensjonister i dag ekskluderes fra å delta i kommunepolitikken. Forslaget støttes. Det vises imidlertid til ny AFP fra

17 17 Forslag 25 NORD-FRON ARBEIDERPARTI Fradrag for vedlikeholdsutgifter på egen bolig Det innføres et fradrag for arbeidsutgifter ved vedlikeholdsarbeid på egen bolig. Fradraget settes til 50 % av dokumenterte utgifter opp til kr Ordninga vil motivere til vedlikehold på boligeiendommer Ordninga vil stimulere til å benytte hvit arbeidskraft, og på denne måten motvirke/redusere bruk av svart arbeid Sverige har innført en tilsvarende ordning Forslaget støttes. Forslag 26 NORD-FRON ARBEIDERPARTI Et statlig finansiert løft for kulturlandskapspleie og tiltak mot gjengroing Staten tar initiativ til et landsomfattende prosjekt for rydding av skog / kulturlandskapspleie / tiltak mot gjengroing, finansiert dels over statsbudsjettet, dels fra grunneiiere, kommuner og næringsliv. Begrunnelse : Det er nødvendig å samordne tiltak / prosjekter som isolert sett ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, men som på sikt vil gi positiv samfunnsøkonomisk effekt for reiseliv, landbruk, produksjon av fornybar energi, sysselsetting Vil kunne utløse aktivitet og inntjening for frivillige organisasjoner Vil gi Norge et estetisk løft ved at gjengroing reduseres Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

18 18 Forslag 27 NORD-FRON ARBEIDERPARTI TAXFREESALGET PÅ NORSKE FLYPLASSER OG FERJER AVVIKLES Arbeiderpartiet vil gå inn for å avvikle billisalg av alkohol på flyplasser og ferjer i løpet av neste stortingsperiode. Begrunnelse : Norsk alkoholpolitikk er basert på at brennevin og sterkvin skal omsettes gjennom vinmonopolet. Lavprissalg av disse varene på fly, flyplasser og ferjer er i strid med dette, og bidrar til å øke i stedet for å begrense alkoholkonsumet i befolkningen. Dette er også i motstrid til norsk helsepolitikk. 15 % av alt alkoholsalg i Norge foregår nå avgiftsfritt, - utsalget på Gardermoen selger mer enn noen av Vinmonopolets butikker. Såkalt taxfreesalg favoriserer den del av befolkningen som reiser mye til utlandet i både arbeids- og fritidssammenheng. Mange av disse reisene foregår for arbeids-givers regning, og foretas i stor grad av personer med god økonomi. Det er ingen logisk begrunnelse for at disse også skal ha ekstra økonomiske fordeler som stimulerer til ytterligere luksusforbruk, bl.a. enda flere flyreiser. Dette blir et paradoks når det samtidig er et mål å redusere utslipp av CO2. Forslaget støttes ikke Forslag 28 NORD-FRON ARBEIDERPARTI AVVIKLE STØTTE TIL PELSDYROPPDRETT I NORGE Arbeiderpartiet vil avvikle økonomisk støtte til norsk pelsdyroppdrett i løpet av ei 2-årsperiode fra og med Næringsutøvere som har mer enn 50 % av inntekta si fra pelsdyroppdrett, kommer inn under de generelle virkemidler for avvikling og omstilling i landbruket. Begrunnelse : Næringa mottar i underkant av 50 mill. kroner i offentlig støtte i dag. På ulike vis har det gjennom de siste åra blitt dokumentert at denne næringa verken vil eller kan innrette seg etter lovverk og regler for etisk forsvarlig dyrehold. Uansett styrka kontroll og tilsyn er det ikke i samsvar med Lov om dyrevelferd å holde ville dyr i små nettingbur. Pelsdyrnæringa produserer ei vare som det ikke er behov for, verken i Norge eller som eksportartikkel. Det finnes i dag på markedet produkter som både pris- og kvalitetsmessig er fullgode alternativer til naturpels. Flere land i Europa har avikla / er i ferd med å avvikle slik støtte til næringa. Forslaget er i strid med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap og støttes ikke. Mattilsynet må få de midler de trenger for å kunne ivareta sine oppgaver.

19 19 Forslag 29 NORD-FRON ARBEIDERPARTI IKKE YNGLENDE ULV I NORGE Ved neste revisjon av rovviltforskriften som bygger på St.melding nr. 15 Rovvilt i norsk natur, vil Arbeiderpartiet gå inn for at det ikke skal være ynglende ulv i Norge. Begrunnelse : Ulv er ikke en sjelden og truet dyreart i Skandinavia / på den nordlige halvkule, og kommer således ikke inn under forpliktelser etter konvensjonen om bioligisk mangfold. Ulven står i særstilling som skadevolder blant våre 4 store rovdyr, og en fast bestand av ulv er ikke forenlig med verken norsk landbrukspolitikk eller målet om kultivering og bruk av utmarka. Oppland Ap viser til rovvilt forliket i Stortinget og mener rovvilt politikken må bygge på dette også framover. Forslaget støttes ikke. Forslag 30 NORD-FRON ARBEIDERPARTI STOPP ARBEIDET MED UTREDNING AV HØGHASTIGHETSTOG I NORGE Arbeiderpartiet vil avvikle utredningsarbeidet med høghastighetsbaner i Norge, og vil ikke gå inn for slik jernbaneutbygging i NTP Begrunnelse : Høghastighetstog er en samferdselspolitisk avsporing i Norge. Det er ikke økonomisk grunnlag for slike investeringer i overskuelig framtid, og det finnes verken økonomi eller befolkningsgrunnlag for drift av slike baner. Dagens togmateriell er dimensjonert for tilstrekkelig høge hastigheter ( km/t), forutsatt en del opprusting / utbedring av eksisterende banelegeme. Alle tilgjengelige investeringsmidler innafor Jernbaneverkets ansvarsområde må brukes til å ruste opp Intercity-trianglet Lillehammer/Skien/Halden til dobbelspor. Oppland AP mener det er klokt å skaffe seg kunnskap før man konkluderer om eventuell utbygging av høyhastighetstog i Norge. Forslaget støttes ikke.

20 20 Forslag 31 NORD-FRON ARBEIDERPARTI GASSKRAFTVERK I MIDT-NORGE Arbeiderpartiet vil gå inn for at det planlagte og godkjente gasskraftverket i Fræna kommune bygges og settes i gang uten fullrensing så snart som mulig, dvs. med samme konsesjonsbetingelser som verket på Mongstad. Begrunnelse : Produksjon ved dette gasskraftverket vil sjøl uten fullrensing fra dag en redusere de totale CO2-utslippene i det nordeuropeiske kraftmarkedet. Gasskraftverket vil kunne forsyne Ormen Lange-anlegget med strøm. Gasskraftverket vil avhjelpe ei større kraftkrise i Midt-Norge mens overføringskapasiteten bygges ut, noe som ikke vil kunne gjennomføres på mange år. Forslaget støttes ikke Forslag 32 JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av fagutdanninga i videregående skole Det skal legges mer vekt på praktiske ferdigheter og fagkunnskap i de yrkesrettede utdanningene i videregående skole. Teorien skal primært være yrkesrettet. Gjennom Reform 94 fikk de yrkesrettede fagene i videregående skole innført mye allmennfaglig stoff. Begrunnelsen var at det skulle bli lettere å oppnå studiekompetanse, også gjennom yrkesutdanning. For noen er dette viktig, og denne muligheten bør holdes åpen. Men for svært mange oppleves allmennfagene som unødvendige og irrelevante, og fagkunnskapen og de praktiske ferdighetene er svekket. Vi trenger mange dyktige fagarbeidere i framtida. De skal også tilegne seg fagrelevant teori. En reduksjon av allmennfagene i de yrkesrettede fagene er på ingen måte å senke kravene, men å skjerpe kravene til fagkunnskap og praktiske ferdigheter. Yrkesfagene har et betydelig større frafall enn studiespesialiserende retning. En større vekt på fagkunnskap og praktiske ferdigheter kan kanskje også føre til at flere fullfører, i tillegg til at de som fullfører, blir bedre fagarbeidere. Forslaget støttes.

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Kommunereformen innhold og status

Kommunereformen innhold og status Kommunereformen innhold og status Solbergregjeringens kommunereform Samarbeidsavtale (H/Frp/Krf/V): «Gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at det fattes nødvendige vedtak i perioden» Regjeringen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014 Kommunereform Rådmannens orientering Tvedestrand kommune 2014 Disposisjon 1. Fremdriftsplan 2. Om demokratiet 3. Kommunens oppgaver 4. Argumenter for og mot reform 5. Vedtak: Østre Agder 1. Fremdriftsplan

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 1 Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN HEMNES KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN HEMNES KOMMUNE HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN HEMNES KOMMUNE Det vises til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet datert 05.09.2012. Brevet inneholder høringsnotat

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

10Velstand og velferd

10Velstand og velferd 10Velstand og velferd Norsk økonomi Noreg eit rikt land BNP bruttonasjonalproduktet: Samla verdi av ferdige varer og tenester som blir produserte i eit land gjennom eit år. Målestokk for den økonomiske

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. konsernverneombud, Helse Nord

Lokalsykehusstrategi. konsernverneombud, Helse Nord Lokalsykehusstrategi Konserntillitsvalgte/ konsernverneombud, Helse Nord Margit Steinholt Med førstefødte datter i sine armer, hviler Mathilde Mack. Født 11.juni 1816 Gift 11.juni 1832 Død 1. september

Detaljer

Spenningsfeltet mellom politikk og styring

Spenningsfeltet mellom politikk og styring Spenningsfeltet mellom politikk og styring 16. september 2004 Siri Hatlen Styreleder Helse Øst RHF Reformens begrunnelse Mer helse for pengene med pasienten i fokus Regionalt perspektiv - bedre ressursutnyttelse

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

OPPSUMMERING VEIEN VIDERE. Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017

OPPSUMMERING VEIEN VIDERE. Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017 OPPSUMMERING VEIEN VIDERE Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017 Samarbeidsallianse for kommunene i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Nittedal. Formål 2016-2017: «Stor-Oslo Nord er samarbeidskommunenes verktøy

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

Kommunene sett fra innbygggernes ståsted:

Kommunene sett fra innbygggernes ståsted: UNIVERSITETET I OSLO Kommunene sett fra innbygggernes ståsted: Grasrotoppfatninger om lokal politikk og lokale tjenester Innlegg ved NFR / KS konferansen Institutt for statsvitenskap Lokaldemokrati i Norge:

Detaljer

Folketrygden 40 år

Folketrygden 40 år Folketrygden 40 år 1967-2007 Bjarne Håkon Hanssen Arbeids- og inkluderingsminister Jubileumskonferanse 29. november 2007 Dette vil jeg snakke om Folketrygden fra 1967 Hva var nytt? Hva var man opptatt

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommune reformen. Båtsfjord kommune. Selvstendig kommune eller sammenslått med naboen eller fjern slektning.

Kommune reformen. Båtsfjord kommune. Selvstendig kommune eller sammenslått med naboen eller fjern slektning. Kommune reformen Båtsfjord kommune Selvstendig kommune eller sammenslått med naboen eller fjern slektning. Staten har gitt føringer på arbeidet med kommunereformen fram mot 1.juli 2016: Kommunene skal

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer