F - Private dokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F - Private dokumenter"

Transkript

1 F - Private dokumenter L0001 Diverse personlige dokumenter 3/031/08/ Fru Storhaugs notater m.m 0002 Forsikringskvitteringer Vestlandske blikktrykkeri / mekanisk verksted / personlige dokumenter / Norsk sovjetrussisk samband / diverse Avisutklipp / sanger / dikt 0005 Telegrammer L0002 Skolebøker 3/031/08/ Murkonstruksjoner T. Osv. Langeland 0002 Murkonstruksjoner T. Osv. Langeland 0003 Mekanikk for Magne Fagerlid 0004 Mekanikk for Rolv Holgersen 0005 Innføring for mekanikk T. Osv. Langeland 0006 Treforbindelser T. Osv. Langeland 0007 Trekonstruksjon 0008 Trekonstruksjon for Rolv N. Holgersen L0003 Skrivebøker fra studietid i Tyskland /031/08/7 Inneholder også diverse gjenstander : Liten tavle, lommekompass og voltometer (?) L0004 Diverse skrivebøker og studiebøker fra studietid i Tyskland 3/031/08/ Deutscher Baukalender Sammlung Göschen - Festligkeitslehre 0003 Mechanik der Baukonstruktionen 0004 Moderne Bauformen - januar Moderne Bauformen - januar 1928

2 0006 Moderne Bauformen - februar Trykt blad (ca.) Blad med bilder / tegninger av hus med forskjellig prisverdier - noen sider inkludert forside mangler 0008 Skrivebøker (ca.) 18 skrivebøker L0005 Diverse tegninger i stort format fra studietiden 3/031/08/7 Ikke arkitektrelatert G - Arkitektforretning / Murmester Gd - Saks - og korrespondansearkiv L0001 Diverse 3/031/08/ Avisutklipp / Tvist Bransberg Dahl - Storhaug Anbud og regninger Korrespondanse Vedtekter og skriv fra norske arkitekters landsforbund M.M Norsk Standard beskrivelser 1938 / 53 / diverse bygningsbrosjyrer / reklame 0006 Forordninger, lover 0007 Anbud 0008 Arbeidsbeskrivelser 0009 W : model over monument " Falt for Norge " Gr - Regnskap L0001 Diverse regnskap 3/031/08/ Hovedbok Hovedbok Lønnslister diverse arbeidsplasser Lønnslister diverse arbeidsplasser

3 0005 Reskontro Lønnininger diverse arbeidsplasser Memorial ( lønninger diverse arbeidsplasser Regnskapsbok, diverse arbeidsplasser Lønninger diverse arbeidsplasser Regnskapsbok Regnskapsbok - Revegården Regnskap Takstbok for Den Vestenfjeldske Kredittforening H - Lærer ved yrkesskolen L0001 Diverse 3/031/08/ Yrkestegning for skreddere / feiere 0002 Husbygging Husbyggingsteori 0004 Husbyggingsteori 0005 Yrkestegning for damefrisører L0002 Diverse 3/031/08/ Mekanikk 0007 Eksamen teknologi - tre 0008 Undervisningsopplæring møbelsnekker / kunsthåndverkskrift m.m I - Ekstrne trykksaker L0001 Diverse trykksaker 3/031/08/ Regnskapsbok 0002 Norske storgaarder

4 0003 Insulite Träfibewr - isoleringsskivor och Hård Insulite - Egenskaper och praktisk använding 0004 Kunst og Haandverk fra Norges fortid 0005 Diverse trykksaker og vedtekter m.m 0009 WesternHomeBuilder Yttervegger for småhus Th Saturday Evening Post L0002 Diverse trykksaker 3/031/08/ Læsebog i modersmålet Grafiske tabeller over skibsaktiekurser Isolation af jærnkonstruktioner Småhus - Skjærgårder, jakt - ski - og sportsstuer, og villaer 0005 Moderne trehusbygging 0006 Tegninger til bebyggelse av jordbruker-hjem Norske Arkitekters Landsforbund Håndbok Studentene fra Biografiske opplysninger og statistikk Matrikkel over Stavanger med Skattetakster Utkast til mandtal over stemmeberettigede i Stavanger ved stortingsvalget - Bethania 0011 Utkast til mandtal over stemmeberettigede i Stavanger ved stortingsvalget - Turnhallen 0012 Utkast til mandtal over stemmeberettigede i Stavanger ved stortingsvalget - Nylund skole 0013 Utkast til mandtal over stemmeberettigede i Stavanger ved stortingsvalget - Bethel Diverse trykksaker / byggetidene Diverse trykksaker

5 L0003 Diverse trykksaker 3/031/08/ Bonytt Arkitektnytt Diverse andre tidsskrift ( Naturvern i Norge, Urd, Allers, matoppskrifter o.l. ) K - Arbeidsbeskrivelser, tegninger o.l. L0001 Arbeidsbeskrivelser, tegninger 3/031/09/ Kjøpmann Johs.S. Abrahamsen. Nygata Kontorsjef Gust. A. Endresen Kannikgata Forretningsfører Hogne Djuve, Bennetters gate Frøkerne Baade, Prinsens gate Andreas Larsen, Christian IV's gate Sakfører Lunde Pedersen Christian Jacobsens gate Malermester Forsell, Christian IV's gate Konsul Gustav Aretz, Eiganesveien Fabrikkeier O. Nordbø Eiganesveien 57, Kaptein K. I Karlsen, Leiv Eiriksons gate Lektor Hoel, Lagårdsveien 136, 136a 0012 Martha Johnsen, Eiganesveien Egil Johannesen, Niels Abels gate Disponent Osmundsen Eiganesveien Tannlege Forsberg, Eiganesveien Paul Naversen, Eiganesveien Skreddermester Ernst Ericson. Torfæus gate Marius Endresen, Høle enebolig

6 0019 Paraplymaker Johs. Johnsen, Nedre Dalgate Murmester Frithjof Halvorsen, Bjørnøygata Kontorchef Fossan, Orknøygata Kasserer Thorleif Johnsen, Bjørnøygata Forlagschef Paul Dreyer - hus på Stokka 0024 Annonsechef Motland, Niels Abels gate 5 L0002 Arbeidsbeskrivelser, tegninger 3/031/09/ Sommerhus / hytte for frk Haave 0002 Kontorfullmektig J. Pedersen, Eiganesveien Grosserer Aarrestad, Olav Kyrres gate Holbergs gate Maskinist Tharaldsen, Muségata Rolf Ulrichsen, Bjørnøygata Vestlandske Petroleumscompagni A/S - Beboelseshus på Gressholmen ( bolig for bestyreren ) - Grasholmen 0008 Bryggemester Aas, Tau 0009 Grosserer Fr. W. Ramsland, Rogalandsgata Fabrikkeier Roaldsø, Birkelandsgata 1 Kun tegninger 0011 Kjøpmann R. Rolfsen Holbergs gate Tordenskjolds gate Skolebestyrer Abr. Tønnesen Jelsagata Skredder Thorsen, St. Svithuns gate Forretningsfører Thv. Nielsen, Mariero 0016 Butikksjef M. Nielsen, Christian IV's gate 15

7 0017 O. r. sakfører Ohm, Opheimsgata Klaus Puntervold, St. Svithuns gate Grosserer P. Næsheim, Eiganesveien Skolebestyrer Øiestad, Erling Skjalgsons gate 48 L0003 Arbeidsbeskrivelser, tegninger 3/031/09/ Vestlandske Petroleumskompani A/S - Bensinstasjon Hillevåg Vestlandske Petroleumskompani A/S - Bensinstasjon Ladegårdveien Vestlandske Petroleumskompani A/S - Bensinstasjon Kongsgata A/S Tou Bryggeri - Lervigsveien T. Torgersen, Kirkegata Uldal Handelsskole, Lagårdsveien Vestlandske Blikktrykkeri 0008 Bakemester Olsen, Tanke Svilands gate Romsøe Konditori - Torvet St. Johannes Gamlehjem, Jelsagata Stavanger nye Posthus 0012 Sunnhordalanske Dampskipsselskap - Skagenkaien 14a 0013 Stavanger Husmorskole lokaler nr Stavanger Oljemølles kontorbygg 0015 Svein Kvia A/S. Sandnes 0016 S. Mauritzens sønner, fabrikkbygning - Harald Hårfagres gate " Mostun " - Ombygging ved Mosvannet 0018 N. Noraas, Asylgata 15

8 0019 Skagen 14 - Ombygging 0020 Kyrre maskinverksted A/S, Olav Kyrres gate Bakermester Alvestads nye forretningsfasade Øvre Strandgate 79 - Bergsmauet 0022 Bensintappeanlegg - Nedre Strandgate Vestlandske Petroleumscompagni A/S - Bensinstasjon Strandkaien 0024 Bensinstasjon Årdal Handelslag 0025 Bensinstasjon A. Egeland, Lura 0026 Bensinstasjon - Berge Hattteland, Kleppe 0027 Tigerbensin-tappestasjon, Lufthus, Hinna 0028 Diverse bensinstasjoner 0002 Vestlandske Petroleumscompagni A/S, St. Svithunsgate Vigesaa forbruksforening 0004 Gandalen bensinstasjon, Paul Sandve, Høyland Herred 0005 Bensinstasjon Hjelmeland 0006 Bensinstasjon Klinkenberggate Bensinstasjon Brødrene Kverneland 0029 Bensinstasjon - Tanke Svilandsgate 0030 Økonom - Nymannsgata T - Kart og tegninger Ta - Ene- og tomannsboliger, sommerhus og hytter L0001 Bakermester Alvestad, Øvre Strandate B/009/09/2 L0002 Red. sekretær Jens Amundsen 2B/009/09/2 L0003 Snekker Andersen, Olav Nilssons gate 69? 2B/009/09/2 L0004 Konsul Arentz, Eiganesveien 30 2B/009/09/2

9 L0005 Konsul Bjelland, Sele 2B/009/09/2 L0006 Bjørheim 2B/009/09/2 Plantegninger for hytte L0007 Dr. Buch, Boganes (Forandring) 2B/009/09/2 Hytte L0008 Konsul Leif Buch Hansen, Holbergs gate B/009/09/2 Villa L0009 Byggmester Bull-Njaa, Lysefjordgata 66 og 68 2B/009/09/2 Bebyggelse av 4 tomter L0010 Forlagschef Paul Dreyer - Stokka B/009/09/2 Enebolig (2stk.) + Interiør L0010a Forlagchef Paul Dreyer - Stokka B/009/09/2 Enebolig (2stk) + interiør L0011 Edvardsen ; T. Egeland B/009/09/2 Interiør, Villa 0001 Edvardsen 1911 Interiør 0003 T. Egeland 1911 Villa L0012 Lærer Eikeland, Torfæus gate 59 ; Skreddermester Ernst Ericson 2-mannsbolig 2B/009/09/2 L0013 Skibsreder Endresen, Wessels gate B/009/09/2 Kjøkken-/Ominredning L0014 Marius Endresen, Høle B/009/09/2 L0015 Feiermester Erichsen - Plan over oppløfting og tilbygging, Store Skippergate 23 2B/009/09/2 L0016 Tannlege Johan Forsberg, Eiganesveien B/009/09/2 L0017 Malermester Forsell, Christian IVs gate 2 2B/009/09/2 L0018 Kontorsjef Fossan, Orknøygata B/009/09/2 2-mannsbolig

10 L0019 L0020 Handelsmann Fjeldsaa, Muségata 31. Forandring av trapp og altan Kjøpmann S. Gitlesen, Dronningensgate ; Gjemre ; Kr. Grude jr., Færøygata 25 ; Agent G. Gudmundsen 2B/009/09/2 2B/009/09/ Kjpmann S. Gitlesen, Dronningensgate 0002 Gjemre 0003 Kr. Grude jr., Færøygt Agent G. Gudmundsen L0021 Hjalmar Hansen, Muségata 52 2B/009/09/2 L0022 Garborgs Plass - St. Svithuns gate 2B/009/09/2 L0023 Berge Hatteland, Klepp, G.nr.1, b.nr B/009/09/2 Forretnings- og våningshus L0024 Postbud Børge Henriksen, Erlands gate 2. Dr. Chr. Heibergs plan over venteværelse, Kannikbakken 4 Fasade 2B/009/09/2 L0025 Tannlege Hellisen, Bjørnøygata 3 2B/009/09/2 Enebolig L0026 Slaktermester Kr. Hervik, Løkkeveien B/009/09/2 L0027 Kjøpmann Hovda 2B/009/09/2 L0028 Gudrun Hove, Stølsvigen B/009/09/2 Hytte L0029 Lektor Hoel, Lagårdsveien 136 A B/009/09/2 L0030 T. Haavik 2B/009/09/2 L0031 Erling Hærem, Rådhusgaten, Sauda B/009/09/2 Situasjonsplan L0032 Garverimester Idsøe, Rogalandsgata 19 2B/009/09/2 L0033 Murmester Martin Jensen, Tordenskjolds gate 88 (?), Lars Jaarvik Ogna, Gnr B/009/09/ Murmester Martin Jensen, Tordenskjolds gate 88?

11 0002 Lars Jaarvik, Ogna, Gnr. 12 L0034 Paraplymaker Johnsen, Rogalandsgata B/009/09/2 L0035 Jan Th. Jonassen - enebolig B/009/09/3 L0036 Kaptein K. Karlsen, Leiv Eiriksonsgate 57 2B/009/09/3 Plan - Kjeller L0037 Lærer A. Knutsen, Schives gate 57 2B/009/09/3 L0038 Advokat Kleppe, Eiganesveien 145 2B/009/09/3 Peis L0039 Brødrene Kværneland, Kong Carls gate B/009/09/3 L0040 Svein Kvia, Langgata i Sandnes ; Håkon Kværneland 2B/009/09/ Svein Kvia, Sandnes 0002 Håkon Kverneland 1936 Skjemategning av peis L0041 Lærer Lura, Seehusens gate 35 2B/009/09/3 L0042 Entrepenør Langeland ; H. Lunde, Mariero 2B/009/09/ Entrepenør Langeland Sommerhus 0002 H. Lunde, Mariero 1937 L0043 L0044 Fabrikkeier H. Abel Lunde, Asbjørn Klosters gate, nåværende plassering Admiral Cruys gate 8 Stein Lutsi, Helgeland ; Andreas Larsen, Christian IVs gate 17 2B/009/09/3 2B/009/09/ Stein Lutsi, Helgeland Andreas Larsen, Kr. IVsgt L0045 Skipsreder Meling ; Butikksjef Midtun, Johan Thorsens gate 42 2B/009/09/ Skipsreder Meling 0002 Butikksjef Midtun, Joh. Thorsensgt

12 L0046 Annonsesjef Motland, Niels Abels gate 5 ; Villa Maavik, Leiv Eiriksons gate ; Georg T. Monsen 2B/009/09/ Annonsesjef Motland Nils Abels gt Villa Maavik, Leif Eriksons gt Georg T. Monsen L0047 Butikksjef M. Nilsen, Christian IVs gate 15 ; Forretningsfører Thv. Nilsen, Mariero 2B/009/09/ Butikksjef M. Nielsen, Kr. IVsgt Forretningsfører Thv. Nielsen, Mariero 1939 L0048 Sæpefabrikant Nordbø, Eiganesveien 59 ; Lærer Olaf Nøtvedt, Vikedalsgata 31 2B/009/09/ Sæbefabrikant Nordbø, Egenesv Lærer Olaf Nøtvedt, Vikedalsgt. 31 L0049 T. Nygaard, (Eiganesveien 91) ; O. Nygaard, Sandnes ; Lærer Nilsen 2B/009/09/ T. Nygaard, (Egenesv. 91) 0002 O. Nygaard, Sandnes Lærer Nilsen 1917 L0050 Erling Næss ; Musikkhandler E. Næss, Dronning Ragnas gate 16 ; Kjøpman P. Norgaard, Sauda ; Nordbø 2B/009/09/ Erling Næss 0002 Musikkhandler E. Næss, Dronning Ragnas gt Kjøpman P. Norgaard, Sauda 0004 Nordbø L0051 Grosserer Peder P. Næsheim, Eiganesveien 51 ; Grosserer A. Næsheim, Eiganesveien 86 2B/009/09/ Grosserer Peder P. Næsheim, Egenesveien 51

13 0002 Grosserer A. Næsheim, Egenesveien 86 L0052 Disponent Jacob Osmundsen, Eiganesveien B/009/09/3 L0053 O.r. sakfører Lunde Pedersen, Christian Jacobsens gate 8 ; Trygve Pedersen, Torfæus gate 54 ; K. Puntervold, Madlaveien 54 (Tidl. St. Svithuns gate 54) 2B/009/09/ O.r.sakfører Lunde Pedersen, Chr. Jacobsens gt. 8 Interiør etter forandringer 0002 Trygve Pedersen, Torfeus gt. 54 Tilbygg - interiør 0003 K. Puntervold, Madlaveien 54 (tidl. St. Svithuns gt.54) 2-mannsbolig L0054 Grosserer Ramsland, Rogalandsgata B/009/09/3 L0055 Kontorfullmektig J.Pedersen, Disponent B.Pedersen, Eiganesveien 79 2B/009/09/3 L0056 Kaptein Rasmussen, Músegata B/009/09/3 Huset sannsynligvis ikke oppført, da kaptein Rasmussen hadde adresse Møllegata 12 frem til Sannsynligvis død kort tid etter L0057 Bestyrer Rasmussen ; Kjøpmann Rolfsen, Holbergs gate 58 ; Ole Rosseland, Falsens gate 2B/009/09/ Bestyrer Rasmussen Kjøpmann Rolfsen, Holbergsgt. 58 Sommerhus 0003 Ole Rosseland, Falsens gt. Enebolig - Peis L0058 L0059 Rønneberg Preserving Co. ; Rønnebergs Hermetikkfabrikk i Randabergveien 25, samt plantegninger av ukjent bolighus Sanne, Haalands Herred, Haalandsveien. ; S. Skeie, Admiral Cruys gate 20 ; Direktør Selrod, Christian IVs gate B/009/09/3 2B/009/09/ Sanne, Haalands Herred, Haalandsv.

14 0002 S. Skeie, Adm. Cruys gt. 20 Fasade Aalgaards gt Direktør Selrod, Kristian IVsgt L0060 Sommerhus Frk.Haave 2B/009/09/3 L0061 Arkitekt Storhaug, Tordenskjolds gate B/009/09/4 Villa L0062 Kjøpman Bertinius Svendsen, Falsens gate 38 ; Murmester Storhaug, Sandsgata. ; Villa Skadsheim, Eiganesveien 2B/009/09/ Kjøpmann Bertinius Svendsen Villa 0002 Murmester Storhaug, Sandsgata 26 Villa 0003 Skadsheim L0063 Martin Stangeland, Sola ; E. Slettebø ; Bjerkreim ; L.J. Sømme, Peder Clows gate og Øvre Strandgate 3 2B/009/09/ Martin Stangeland, Sola E. Slettebø 0003 Bjerkreim 0004 L.J. Sømme, Peder Klows gate L0064 Maskinist Tharaldsen, Muségata B/009/09/4 2-mannsbolig L0065 Sigvald Tjessem, Figgjo, Gnr. 28, Bnr. 58 av Høyland Tinglag 2B/009/09/4 L0066 Snekkermester Tjensvold 2B/009/09/4 Huset sannsynligvis ikke oppført. Tjensvold hadde adresse Lyder Sagens gate 21 frem til Etter det står kona oppført på samme adresse. L0067 Skredder Thorsen, St. Svithuns gate 70 ; Kjøpmann A. Tjølsen, Lyder Sagens gate 10 ; Fru Thrane, Prinsens gate 14 2B/009/09/ Skredder Thorsen, St. Svithunsgt

15 2-mannsbolig 0002 Kjøpmann A. Tjølsen, Lyder Sagens gt Fru Thrane, Prinsens gt. 14 L0068 Skolebestyrer Tønnesen, Jelsagata B/009/09/4 L0069 Kaptein R. Tørresen, Eiganesveien (Arkitekt Christian Wisbech) ; Kaptein Tørresen - Senere: "Jæderen" 2B/009/09/ Kaptein R. Tørresen, Eiganesveien 1917 Villa 0002 Kaptein Tørresen - Senere: "Jæderen" Sommerbolig L0070 Rolf Ulrichsen, Bjørnøygata B/009/09/4 L0071 Skolebestyrer Uldal, Lagårdsveien 10 2B/009/09/4 L0072 Lensmann Vinje 2B/009/09/4 Dovre - peis L0073 Forslag til plassering av ingeniør Wiigs hytte på Sven Oftedals plass, Vikedalsgata 2B/009/09/ Forslag til plassering av ingeniør Wiigs hytte, Vikedalsgate L0074 Skipsreder Waage, Niels Juels gate 32 2B/009/09/4 L0075 I. Wilhelmsen, Erling Skjalgssons gate 20 2B/009/09/4 L0076 B. Wessøe, Skudesnes 2B/009/09/ H. Wessøe, Skudesnes L0077 Byggmester Øglænd, Muségata 37, eller Butlers gate 7. ; Skolebestyrer Øiestad, Erling Skjalgsons gate 48 2B/009/09/ Byggmester Øglænd, Musègata 37, eller Butlers gate Erling Skjalsonsgt L0078 John H. Øvregaard ; Disponent Thv. Øglend 2B/009/09/4

16 0001 John H. Øvregaard 1949 Enebolig 0002 Disponent Thv. Øglænd Villa L0079 Snekker O. Aadnøy ; Brødrene Aarrestad, Strandkaien 2B/009/09/ Snekker O. Aadnøy 0002 Brødrene Aarrestad, Strandkaien L0079a Disponent Aadnøy, Admiral Cruys gate 24 2B/009/09/5 L0080 Niels Abels gate 6 2B/009/09/5 L0081 Balders gate 9 2B/009/09/5 L0082 Bergelandsgata ; Banegata 2B/009/09/5 Fasade L0083 Dronningens gate 6 2B/009/09/5 L0084 Eiganesveien 141 2B/009/09/5 L0085 Holbergs gate 34 2B/009/09/5 L0086 Pedersgata 110 (?) 3/001/01/1 Fasade L0087 Johan Thorsens gate 53 2B/009/09/5 2-mannsbolig. Produktion L0088 Jelsagata 26 2B/009/09/5 Fasade L0089 Christian IVs gate 24 2B/009/09/5 Fasade L0090 Klinkenberggata 24 2B/009/09/5 L0091 Christian IV's gate 5a ; Kirkegata 30 2B/009/09/5 Forslag til ombygging L0092 Kongsgata B/009/09/5 Forslag til ombygging L0093 Kannikgata 22 2B/009/09/5

17 L0094 Løkkeveien 14 ; Leiv Eiriksons gate B/009/09/5 Garasjebygging L0095 Fasade Madlaveien 2B/009/09/5 L0096 Muségata B/009/09/5 L0097 Muségata 60 2B/009/09/5 L0098 Lea, Avaldsnesgata 35 2B/009/09/5 Fasade L0099 Nedre Strandgate 8 (Ark. Wisbech) B/009/09/5 L0100 Opheimsgata B/009/09/5 Forslag til forandring L0101 Orknøygata 11 2B/009/09/5 Fasade L0102 Olavskleiva 25 2B/009/09/5 L0103 Olav Nilssons gate 2B/009/09/5 L0104 Prinsens gate 16 ; Prinsens gate 23 ; Oscars gate (?) 2B/009/09/5 L0105 Prinsens gate 23 2B/009/09/5 L0106 Pedersgata 74 2B/009/09/5 Forandring L0107 Pedersbakken 2B/009/09/5 Før og etter forandring L0108 Rosenkrantz gate 9 ; Randabergveien 2B/009/09/5 L0109 St. Svithuns gate 70 2B/009/09/5 2-mannsbolig (Se også L0067 i denne arkivserien) L0110 Sommerhus - enerett til til tegningen - Kassafabrikken 2B/009/09/5 L0111 Sverdrups gate 18 2B/009/09/ Sverdrups gt Etter forandring L0112 Tordenskjolds gate 63, 69 og 88 2B/009/09/5

18 L0113 Nedstrandsgata 47 2B/009/09/5 L0114 Valberggata 2 2B/009/09/3 2. etasje L0115 Villa "Vik", Eiganesveien 2B/009/09/5 L0116 Vikeså, bensin- og tappeanlegg 2B/009/09/5 L0117 Øvre Strandgate 6 2B/009/09/5 L0118 Åmli i Sirdal, Gnr 19, bnr.12, Bensinstasjon 2B/009/09/5 L0119 Studenttegninger 2B/009/08/5 L0120 Tyske vindusmotiver 2B/009/09/5 L0121 Typetegninger 2B/009/09/5 L0122 Muségata 99 2B/009/09/5 Garasje - trapp L0123 Ellingsen vinduer og dører 2B/009/09/5 L0124 Gjenreisningsnemdas standard 2B/009/09/5 L0125 Lumber osv. 2B/009/09/5 Dør av kryssfiner, Forskjellige benyttede profiler ved smijernssøyler, lumber, vindusbenker (solbenker) L0126 Yttervegger, interiør, peis 2B/009/09/5 L0127 Detaljetegning trapp 2B/009/09/5 L0129 Tyske planskisser 2B/009/09/5 L0130 Dekorasjoner 2B/009/09/5 L0131 Alliansen Konditori, Kirkegata 30 - Laugmandens Konditori; Olavskleiva 4 2B/009/09/5 L0132 Promenadekafeen - Kirkegata 20 2B/009/09/5 L0133 Romsøe Conditori - Øvre Strandgate 6 2B/009/09/5 L0133a Romsøe Conditori - Øvre Strandgate 6 2B/009/09/5

19 L0134 Kafe Solborg, Østervåg 30 - Vaaland Dampbakeri, Muségata 46 2B/009/09/5 L0135 Forslag ombygging av Hetlandsmarken Skole - Nymannsveien 165 Forslag til ombygging av Hetlandsmarken Skole til kirke, senere Varden småkirke 2B/009/09/5 L0136 Gjerde mot Hjelmelandsgata 2B/009/09/5 L0137 Typetegninger 2B/009/09/5 Tb - Fabrikker L0001 Duplex Sikringsanordning 2B/009/10/2 L0002 Bergens Blikktrykkeri Proj. Fabrikkbygning 2B/009/10/2 L0003 Bryne Bomullsveveri B/009/10/2 L0004 The. S. Borgen Packing Co., Ryfylkegt. 2B/009/10/2 L0005 Eiks maskinforretning, Utstillingsarrangement ; P.S Fjetland Bilverksted, Storgata 21 ; Frigg A/S, Kongsgata 60, tilh. ing. Oftedal 2B/009/10/ Eiks maskinforretning, Utstillingsarrangement P.S. Fjetland Bilverksted, Storgt Forslag til påbygging 0003 Frigg A/S. Kongsgt. 60, tilhører ing. Oftedal 1914 L0006 Hardanger - Sunnhordalandske Dampskibsselskap, Skagen B/009/10/2 L0007 Kyrre Maskinfabrikk, Olav Kyrres gate B/009/10/2 Forandring etter brann L0008 Musikktempel - Motto: "Einfac" 2B/009/10/2 L0009 Mercantile Canning Co., Verksgata 58 ; Oftedal Bilforhandler, Olav Kyrres gate 39 2B/009/10/ Mercantile Canning Co., Verksgata Oftedal Bilforhandler, Olav Kyrres gate 39 L0010 Stavanger Blikktrykkeri, Tougata / Ryfylkegata 13 (?) ; 2B/009/10/2

20 Stavanger Cementvarefabrikk A/S ; Stavanger Conservefabrikks nye tilbygning 0001 Stavanger Blikktrykkeri, Tougata. Utvidelse av maskinverksted 0002 Stavanger Cementvarefabrikk A/S Stavanger Conservefabrikks nye Tilbygning L0011 Stavanger Tinnfabrikks nye bygning (Arkitekt G. Finne) ; Stavanger Oljemølle, Lager og kontorbygning 2B/009/10/ Stavanger Tinnfabrikks nye bygning (Arkitekt G. Finne) Stavanger Oljemølle, Lager og kontorbygg L0012 Smørfabrikken "Heimdal", Støperigata 41 Stvgr. ; Strandens Røgeri, Øvre Strandgate 69 ; Svendsen & Co., bilforretning, bilverksted, Sandnes 2B/009/10/ Smørfabrikken "Heimdal", Støperigata 41 Stavanger Utvidelse av lagerbygning 0002 Strandens Røgeri, Øvre Strandgate Svendsn & Co., bilforretning, bilverksted, Sandnes L0013 Turmkonstruktion, Akademie Wismer A/S Tou, Maskinfabrikk Gormania B/009/10/2 L0014 Vestlandske Blikktrykkeri, Haugesundsgata B/009/10/2 L0015 Vestlandske Gummivarefabrikk, Haugesundsgata B/009/10/2 L0016 Vestlandske Cementstøperi, forslag ang. beboelseshus på Gressholmen ; A/S Østlandske Petroleumscomp., oljefyringsanl. for M.Johnsen ; Østlandske og Vestlandske Petroleumscomp., Bensintakanl. 2B/009/10/ Vestlandske Cementstøperi, forslag ang. beboelseshus på Gressholmen A/S Østlandske Petroleumscomp., oljefyringsanl. for M.Johnsen 0003 Østlandske og Vestlandske Petroleumscomp., Bensintakanl. L0017 Demonstrasjon - damefrisyrer Monter - utstilling B/009/10/2

21 L0018 Handelens Hus Ca. ; Horten Tekniske skole og Yrkesskole v/ark. Kristoffer Lange ; I.O.G.Ts lagerbygning ; Johannes Gamlehjem, Jelsagata 34 (før forandringer) 2B/009/10/ Handelens Hus Ca Horten Tekniske skole og yrkesskole v/arkitekt Kristoffer Lange I.O.G.Ts lagerbygning etasje 0004 Johannes Gamlehjem, Jelsa gt. 34 (før forandringer) 1918 L0019 S. Mauritzen & Sønner, Lervigsveien B/009/10/3 L0020 Pikehjemmet, Kongsgata. ; Rogaland Automobilklubb ; K.N.A. forslag til klubbhus ; Svenn Svennsen ; Ingebreth Svendsens gravstøtte 2B/009/10/ Pikehjemmet, Kongs gt Rogaland Automobilklubb 0003 K.N.A. forslag til klubbhus 0004 Svenn Svennsen 0005 Ingebreth Svendsens gravstøtte 1919 L0021 Rage, Klinkenberggata 28 ; Verkmester Arne Refvem, Tanke Svilands gate 37, Bilverksted 2B/009/10/ Rage, Klinkenberg gt Verksmester Arne Refvem, Tanke Svilands gt. 37, Bilverksted L0022 Stavanger Bygningskommision ; Stavanger Biograf Øvre Holmegate 15 ; Klokker Stokkes hus, Wessels gate 2B/009/10/ Stavanger Bygningskommision 0002 Stavanger Biograf Forandring 0003 Klokker Stokkes hus, Wessels gt. L0023 Stavanger Lithografiske Anstalt, Øvre Holmegt. 15 2B/009/10/3

22 L0024 Stavanger Sparekasse, forslag til ombygging ; Skudnes Sparebank og Postkontor 2B/009/10/ Stavanger Sparekasse, forslag til ombygging Skudnes Sparebank og Postkontor L0025 Svenneprøvetegning, Stavanger elementære Tekniske skole, Husbyggeravdeling, Lars Torjussen 2B/009/10/3 L0026 Tanke Svilands gate B/009/10/3 L0027 Forslag til utvidelse av V.S.F.S. avddeling Stavanger ; Utkast, presserom av V.S.F.S Stavanger. ; Undalen Molybdengruber, overing.bolig 2B/009/10/ Forslag til utvidelse av V.S.F.S. avdeling Stavanger 0002 Utkast til presserom av V.S.F.S. avdeling Stavanger 0003 Undalen Molybdengruber, overingenørbolig L0028 Ark. T. Vaaland, bilag til målerbrev Buøen 143 ; Kornforedlingsanlegg, Brødrene Aanestad, Nedre Strandgate 21 2B/009/10/ Arkitekt T. Vaaland, bilag til målerbrev Buøen Kornforedlingsanlegg, Brødrene Aanestad, Nedre Strandgate L0029 Automatsentral - Malde og Tananger ; Automatsentral Sola ; Forslag til kiosk; Bjerkreim Bensintappestasjon - Erling Slettebø 2B/009/10/ Automatsentral - Malde og Tananger 0002 Automatsentral Sola 0003 Forslag til kiosk 0004 Bjerkreim Bensintappestasjon - Erling Slettebø L0030 Garasjebygning - Løkkeveien 14 ; Gandalen bensinstasjon - Paul Sandve ; V.P.C. stasjon på Jæren 2B/009/10/ Garasjebygning - Løkkeveien Gandalen bensinstasjon - Paul Sandve 1938

23 0003 V.P.C. stasjon på Jæren L0031 Automatsentral, Hinna ; Telefonsentral for Hinna ; Bensintappestasjon Hinna ; "Standard", Ola Luftshus 2B/009/10/ Automatsentral, Hinna 0002 Telefonsentral for Hinna 0003 Bensintappestasjon Hinna 0004 "Standard", Ola Loftshus L0032 Hjelmeland Bensinstasjon ; Jauge i Dalane bensinstasjon ; Hillevåg bensinstasjon 2B/009/10/ Hjelmeland Bensinstasjon Hauge i Dalane Bensinstasjon Hillevåg Bensinstasjon 1936 L0033 Kongsgaten 48, V.P.C. Bensinstasjon B/009/10/3 L0034 Klinkenberggata 24 Bensinstasjon ; Kongsgata 50 Bensinstasjon B/009/10/4 L0035 Lagårdsveien 42 - Tappestasjon B/009/10/4 L0036 Muségata 99, Garasjeforslag ; Nedre Strandgate 15, Bensinanl. ; Norsk Brændselolje A/S, Oslo, Grunnplan over div.kont. Tegnet av K.S.M 2B/009/10/ Muségaten 99, Garasjeforslag 0002 Nedre Strandgate 15, Bensinanlegg 0003 Norsk Brændselolje A/S, Oslo, Grunnplan over diverse kontor. Tegnet av K.S.M L0037 St. Svithuns gate 24 Bensinanlegg ; Strandkaien Bensinstasjon, Nedre Strandgate 15 ; Sola, Nils Larsen, Tjelta, bensinstasjon 2B/009/10/ St. Svithunsgate 24 Bensinanlegg Strandkaien Bensinstasjon

24 0003 Sola, Nils Larsen, Tjelta, Bensinstasjon L0038 Tanke Svilands gate 24, Bensinstasjon ; Arkitekttegning John Warland - Bensintappestasjon i Store Skippergate 2B/009/10/ Tanke Svilandsgate 24 Bensinanlegg Arkitekttegning John Warland - Bensintappestasjon L0039 Vigesaa Bensintappeanlegg ; Vaulen Bensinstasjon "Standard" 2B/009/10/ Vigesaa Bensintappeanlegg 0002 Vaulen Bensinstasjon "Standard" 1935 L0040 Årdal i Ryfylke, Bensinstasjon 2B/009/10/4 L0041 Johan Abrahamsen, Nygata 1, ark. Hansteen & Sørensen ; Hanskehuset ; Varme- og santiæranlegg - ing. Jacobsen 2B/009/10/ Johan Abrahamsen Nygaten 1, arkitekt Hansteen & Sørensen Hanskehuset 1939 Ombygging 0003 Varme- og sanitæranlegg - ingenør Jacobsen L0042 S. S. Bredal, Nygata ; Breigata 7 2B/009/09/ S.S. Bredal, Nygaten Bredgaten Forandring L0043 Tanke Svilands gate 36 - Detalj av disk i kolonialbutikk ; Klubbgata - Fasade ; Laugmannsgata 6 - butikkdør ; Nygata 16 ; Nygaten 2B/009/10/ Detalj av disk i kolonialbutikk Klubbgaten - Fasade 0003 Nygaten Nygaten 1935 L0044 Dirdal Forbruksfor., Høle Tinglag ; Selmer Hanas 2B/009/10/4

25 Landhandel, Høiland Herred ; Berge Hatteland, Klepp, Forretnings- og våningshus 0001 Dirdal Forbruksforretning., Høle Tinglag Selmer Hanas Landhandel, Høiland Herred 0003 Berge Hatteland, Klepp, Forretnings- og våningshus 1933 L0045 Kjøpmann Johs. Krogh, Skagen 3 - Forandring av butikketasje ; J.A. Melhus, Skudenes - Butikktilbygg ; Osmundsen & Trodal, Lagårdsveien 1 2B/009/10/ Kjøpmann Johs. Krogh, Skagen 3 - Forandring av butikketasje 0002 J.A. Melhus, Skudenes - Butikktilbygg Osmundsen & Trodal, Lagårdsveien 1 L0046 Breigata 5 - Brødrene Pedersen ; Plan av butikk ; Reolkonstruksjon 2B/009/10/ Brødrene Pedersen 1942 Tilbygging 0002 Plan av butikk reolkonsktruksjon L0047 L0048 Skagenkaien 14, forslag til forandring (Hardanger Søndhordalansdske Dampskipsselskap) Storgata 20 ; Søregata 16 ; Verksgata 14 ; Øvre Holmegate B/009/10/4 2B/009/10/ Storgaten Søregaten Verksgaten Øvre Holmegate 7 L0049 Søregata 4 (Vævergaten 4) B/009/10/4 L0050 P.H. Vindingsland ; Fjermedal i Bjerkreim ; Årdal forbruksforening 2B/009/10/ P.H. Vindingsland 1936

26 0002 Fjermedal i Bjerkreim Årdal forbruksforening 1937 Tc - Situasjonsplaner og kartskisser L0001 Situasjonsplaner og kartskisser 2B/009/10/ Beste utnyttelse av stokken 3 tegninger 0002 Hovedvei til Egersund L0002 Situasjonsplaner og kartskisser 2B/009/10/ Forslag til regulering av Klubbhaven Forslag til regulering for kvartalet begrenset av Bakkegaten, Steinkargaten Kirkegaten Bredgaten 3 tegninger 0003 Foslag til plassering av Gaborgmonumentet 0004 Forslag til regulering av Gressholmen L0003 Situasjonsplaner og kartskisser 2B/009/10/ Grafisk fremstilling av varmetapet gjennom forskjellige veggkonstrukioner. Undersøkelse foretatt av professor Bugge. Norsk Tangmattefabrikk A/S Haugesundsgate 27-29: Profiler i gatesnitt og situasjonsplan rundt kvartalet 2 tegninger Parkering mellom Shhøitegate, Kannikgate, St. Svithunsgate og Solegaten 0004 Omlegging av kloakk 2. tegninger L0004 Situasjonsplaner og tegninger 2B/009/10/ Kart over Admiral Cruysgate Kart over Consul Sigvald Bergesens eiendom Ramsvik i Hollandsmarken 0003 Kart over Fjeldberg Bruk

27 0004 Kart fra Stavanger: Sentrum rundt Domkirken, Våland/Hillevåg, Klubbgaten 4 tegninger 0005 Prosjektert kai Tananger L0005 Situasjonsplaner 2B/009/10/4 L0006 Situasjonsplaner 2B/009/10/ Jelsegata 1/ Aalgaardsgate 0002 Mtr. nr. 52, Løkkeveien 0003 Bryggergaten, Lerviksveien, Kvitsøygaten, Rennesøygaten, Haugesundsgate, Johannesgate, Omøysgate 5 tegninger 0004 "Økonom" Nymannsgaten 89, Situasjonsplan 3 tegninger 0005 Lagårdsveien Lagaardsveien, Bygrense 3 tegninger 0007 Garasje og trapp, Muségaten tegninger L0007 Situasjonsplaner og kartskisser 2B/009/10/ Situasjonsplan Tordenskjoldsgate Situasjonsplan Storgaten Peder Klowsgate Fasade Bryggerigaten / Ryfylkegaten 0005 Situasjonsplan St. Svithunsgate 59 og 61 2 tegninger 0006 Skisse over prosjekteret gate som krysser Randabergveien 0007 Situasjonsplan og arkitektskisse ovewr hus som ligger mellom Rogalandsgaten og Marcus Thranes gate 3 tegninger 0008 Skisser og situasjonsplan av Olavskleiven 4

BIDRAG TIL STAVANGERS ARKITEKTUR HISTORIE MELLOM 1850 OG 1930

BIDRAG TIL STAVANGERS ARKITEKTUR HISTORIE MELLOM 1850 OG 1930 STAVANGER MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 83(1973), s. 83-99 BIDRAG TIL STAVANGERS ARKITEKTUR HISTORIE MELLOM 1850 OG 1930 Av IIILD SØRBY I Norges arkitekturhistorie er Stavanger kjent for sin vakre og velbevarte

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I. Egil Henriksen

/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I. Egil Henriksen / Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I Egil Henriksen 164 Egil Henriksen A wda, Lars 03.01.l871 Stavanger - 20.04.1959 Stavanger. I lære hos C. L. Jacobsens sønner i Urgaten. Hadde kort

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2003 I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold (Leder) Så kjekt! 3 Av Berit M. Grande

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss.

Stavangeren. Nr. 1 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2010 20. årgang I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Leder 3 Av Hans Eyvind Næss Årsmøtereferat

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Godkjente lærebedrifter Aktivitørfaget

Godkjente lærebedrifter Aktivitørfaget Godkjente lærebedrifter Aktivitørfaget Det finnes to typer lærebedrifter; Selvstendig lærebedrift og lærebedrift i opplæringskontor (hvor det er opplæringskontoret som står som ansvarlig for lærlingen).

Detaljer

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding OPPEGÅRD LEKSIKON Ajourført pr 7. mars 2004 Copyright: Erik Ballangrud Forord Dette dokument er ikkbe på noen måte et ferdig produkt. Det er fortsatt mange hull å fylle og sikkert feil som må rettes. Til

Detaljer

Årsrapport. Gir kraft til vekst

Årsrapport. Gir kraft til vekst Årsrapport 2012 Gir kraft til vekst Pulpit 2012 samlet over 600 deltakere i Konserthus. Den nye store møteplassen for regionens næringsliv ble til gjennom et samarbeid mellom Næringsforeningen og SpareBank

Detaljer

Nordsjørittet 2011 Resultater pr. pulje

Nordsjørittet 2011 Resultater pr. pulje Pulje 1 1 58 Allan Kaagaard Krestensen Statoil 2:59:04 30.49 2 1 Edd Geir Bore Bryne CK 2:59:04 30.49 3 6 Geir Henning Larsen Lyse BIL 2:59:04 30.49 4 36 Atle Tanum Team VELUX Isola Leca 2:59:04 30.49

Detaljer

Hallo... er det noen der?

Hallo... er det noen der? NR 6 DESEMBER 2009 21. ÅRGANG Ska sei De typiske stavangerske dialektuttrykkene må bevares, mener Erling Jensen - aktuell med boken Ska sei! side 3 Skatehallen Hallo...... er det noen der? Allis Bore Hovland

Detaljer

Nordsjørittet 2012 Resultater pr. pulje

Nordsjørittet 2012 Resultater pr. pulje Pulje: 1 1 11 Geir Dahlen Stavanger Terrengsykkelklubb / BTT 2:43:35 33.38 2 163 Rolf Helge Selliken Spinn 2:43:37 33.37 3 30 Frode Kolstad National Oilwell Varco 2:43:38 33.37 4 24 Erling Kindem GDF SUEZ

Detaljer

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr.

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. 3. A R K E O L O G I S K E F U N N Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. Det er foretatt relativt få utgravinger i Stavanger sentrum. Utgravingene som er gjort er ofte foretatt i forbindelse med større utbyggings-

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Kverneland ASA - Vi har klart å snu oss og tenke - og ikke minst jobbe - smartere. Det handler om styring og fokus på hver enkelt prosess, sier

Detaljer

vinter 2014 Årgang 14 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune ØVELSE GJØR MESTER EIGERHUSET 30 ÅR - S 6 en klubb for alle EIgersunds stolthet

vinter 2014 Årgang 14 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune ØVELSE GJØR MESTER EIGERHUSET 30 ÅR - S 6 en klubb for alle EIgersunds stolthet EIGERPOSTEN vinter Årgang Til gratis distribusjon i Eigersund kommune ØVELSE GJØR MESTER teknikkmerkene - S EIGERHUSET ÅR - S Oppsummering sesongen - S en klubb for alle TILBAKEBLIKK TIL - S HISTORIEN

Detaljer

FRANKERINGSMASKIENSTEMPLENE NR. 1 1000

FRANKERINGSMASKIENSTEMPLENE NR. 1 1000 SJEKK-LISTE FOR FRANKERINGSMASKIENSTEMPLENE MELLOM NR. 1 1000 UTARBEID AV Svein Svendsen FRANCOTYP 1a [ ] * OSLO Agra Margarinfabrikk 1926 1960 X [ ] Melange \MARGARINEN MED MERSMAK + "ku med palmehorn"

Detaljer

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS 0029 Hellem, Gunnar 0101 Barrientos, Carlos 0101 Hestnes, Bjørn 0101 Orvik, Odd Einar 0102 Farmen, Pål 0102 Nordang, Asbjørn 0102 Teg, Egil 0103 Faget, Sadik 0103 Johansson, Søren 0103 Rasmussen, Rolf

Detaljer

Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor

Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor Hild Sørby Brandsberg-Dahls arkitekter fyller 75 år 2012. Som byens eldste arkitektkontor har det i høy grad vært med å forme Stavangers urbane

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid. 1 Samme Brough NOTEAM 1:04:07 57:54 3 Iselin Sagevik Kalsås Nordbohus Sandnes AS 2:02:56

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid. 1 Samme Brough NOTEAM 1:04:07 57:54 3 Iselin Sagevik Kalsås Nordbohus Sandnes AS 2:02:56 23km Kvinne 15-16 DNF Hanne Mikkelson 1:30:41 1:30:41 1 Torlaug Storhaug Auestad Jonas B Auestad AS 1:10:02 1:06:37 2:16:39 Påmeldte: 2 Startende: 2 23km Kvinne 17-18 1 Lene Kristin Apeland 1:26:45 1:25:00

Detaljer

utbygging. Småboligen brukes ofte av unge uten barn som midlertidig bolig. Et bomiljø med

utbygging. Småboligen brukes ofte av unge uten barn som midlertidig bolig. Et bomiljø med NR 1 FEBRUAR 2014 26. ÅRGANG Større boliger Boligene som ble bygd i bydelen i fjor var større enn på mange, mange år. Det ble bygd flere fireroms og færre ett- og toroms leiligheter. Dette viser de nyeste

Detaljer

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner MUSEUMS Bulletinen Norsk Folkemuseums Venner Nr. 37 3/2003 LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» MUSEUMSBULLETINEN 3/2003 - NORSK PÅ FOLKEMUSEUMS FOLKEMUSEET VENNER 1 3-2003 MUSEUMS Bulletinen

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

Farligere rush-trafikk

Farligere rush-trafikk NR 5 OKTOBER 2009 21. ÅRGANG Emmaus-utbygging kan føre til: Farligere rush-trafikk Hyrden Magnar Mæland er sauebonde og baptistpastor. I august overtok han ansvaret for Stavanger Baptistmenighet i Bergelandsgata.

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer