Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2008

2

3 Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta, mens andre spørsmål handler om dine meninger. Les hvert spørsmål nøye og svar så nøyaktig som mulig. Du kan be om hjelp hvis det er noe du ikke forstår, eller hvis du ikke er sikker på hvordan du skal besvare spørsmålet. Hvert spørsmål etterfølges av noen svaralternativer. Fyll ut sirkelen ved siden av svaret du velger, slik det er vist i eksemplet nedenfor Eksempel Hvor ofte gjør du disse tingene? for hver linje Minst én Én eller Noen Hver gang i to ganger i ganger i dag uken måneden året Aldri a) Jeg lytter til musikk D b) Jeg prater med vennene mine D c) Jeg driver med sport D Les hvert spørsmål nøye og velg det svaret du synes passer best. Fyll ut sirkelen ved siden av eller under svaret ditt. Hvis du vil forandre svaret, skal du sette et kryss over det første valget ditt, og så fylle ut sirkelen ved det nye svaret. Spør om hjelp hvis det er noe du ikke forstår, eller hvis du ikke er sikker på hvordan du skal svare. Takk for at du tar deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet. Side 3 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

4 Om deg selv 1 Når ble du født? A. Fyll ut sirkelen ved siden av det B. Fyll ut sirkelen ved siden av den året du er født måneden du er født År Måned O Januar - O O Februar - O O Mars - O O April - O O Mai - O O Juni - O O Juli - O O August - O Annet - O September - O Oktober - O November - O Desember - O 2 Er du jente eller gutt? Jente Gutt Side 4 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

5 3 Hvor ofte snakker du norsk hjemme? Alltid Nesten alltid Av og til Aldri Omtrent hvor mange bøker er det hjemme hos deg? (Ikke tell med blader, aviser eller skolebøker.) Ingen eller veldig få (0-10 bøker) Nok til å fylle en bokhylle (11-25 bøker) Nok til å fylle en reol ( bøker) Nok til å fylle to reoler ( bøker) Nok til å fylle tre eller flere reoler (flere enn 200 bøker) Side 5 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

6 Om deg selv (forts.) 5 Har du noen av disse tingene hjemme? for hver linje Ja Nei a) Lommeregner b) Datamaskin (ikke regn med PlayStation, GameCube, XBox, eller andre TV-/videospill) c) Skrivepult/bord du kan bruke d) Ordbok e) Tilgang til Internett f) Leksikon g) Atlas h) Globus i) Kikkert j) Akvarium k) Piano l) Hytte og/eller stor båt m) DVD- eller videospiller n) Videokamera o) Mer enn ett TV-apparat p) Mer enn ett baderom q) Mer enn én bil Side 6 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

7 6 A. Hva er den høyeste utdanningen moren din (kvinnelig foresatt) har fullført? Ikke fullført barneskole Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Kort utdanning ved høyskole (1-2 år) Universitet eller høyskole minst 3 år Universitet eller høyskole minst 5 år Vet ikke B. Hva er den høyeste utdanningen faren din (mannlig foresatt) har fullført? Ikke fullført barneskole Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Kort utdanning ved høyskole (1-2 år) Universitet eller høyskole minst 3 år Universitet eller høyskole minst 5 år Vet ikke Side 7 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

8 7 Om deg selv (forts.) A. Er din mor (kvinnelig foresatt) født i Norge? Ja Nei B. Er din far (mannlig foresatt) født i Norge? Ja Nei A. Er du født i Norge? Ja Nei Hvis Ja, gå til spørsmål 9 B. Hvis du ikke er født i Norge, hvor gammel var du da du kom hit? Eldre enn 10 år til 10 år Yngre enn 5 år Side 8 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

9 9 Har du tenkt å fortsette utdanningen etter videregående skole? Ja Ja, men ikke med én gang Nei Hvis Nei, gå til spørsmål Hvis du planlegger å fortsette utdanningen din, hvilket av følgende ligger nærmest det området du aller helst vil studere? a) Naturvitenskap (f.eks. fysikk, kjemi, biologi, geologi) b) Helsefag (f.eks. tannlege, lege, farmasøyt, veterinær) c) Ingeniørfag (f.eks. kjemiingeniør, bygningsingeniør, elektro- eller mekanikkingeniør) d) Handelsfag (f.eks. regnskap, markedsføring, finans, administrasjon, ledelse) e) Data- og informasjonsfag (f.eks. systemanalytiker) f) Matematikk (f.eks. ren matematikk, statistikk) g) Samfunnsvitenskap (f.eks. psykologi, økonomi, sosiologi) h) Andre typer studier Side 9 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

10 11 Datamaskiner A. Hvor mye tid bruker du i gjennomsnitt pr. dag med datamaskin? (Regn ikke med PlayStation, GameCube, XBox, eller andre TV/video-spill.) Mer enn 2, men Mindre mindre 4 eller Ingen enn 1-2 enn flere tid 1 time timer 4 timer timer Hvis du har svart Ingen tid, gå til spørsmål 12 B. Hvor bruker du datamaskin? for hver linje Mye Noen ganger Aldri a) Hjemme b) På skolen c) Andre steder (f.eks. på biblioteket, hos en venn, på internettkafé) C. Når du bruker datamaskin til skolearbeid, hva bruker du den til? for hver linje Ja Nei Side 10 a) Leter etter informasjon på Internett b) Tekstbehandling c) Analyser og presentasjon av data (f.eks. regneark, grafer) d) Bruker spesielle programmer (f.eks. simuleringer, algebraprogrammer) e) Annet Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

11 Ting du gjør utenom skolen 12 Hvor mye tid bruker du før eller etter skolen på hver av disse tingene på en vanlig skoledag? for hver linje Mer enn 2, men Mindre mindre 4 eller Ingen enn 1-2 enn flere tid 1 time timer 4 timer timer a) Jeg gjør skolearbeid b) Jeg deltar i aktiviteter (f.eks. sport, musikk, klubber, organisasjonsarbeid osv.) c) Jeg bruker datamaskin til andre ting enn skolearbeid (f.eks. sende meldinger, e-post, spill, musikk osv.) d) Jeg er sammen med venner e) Jeg arbeider i en betalt jobb f) Jeg går på kino eller ser på TV Side 11 Elevspørreskjema - Generelt - Fysikk

12 Fysikk på skolen 13 Hvorfor valgte du 3FY-kurset? Merk av hvor viktig hver grunn var for deg. for hver linje Veldig Veldig viktig Viktig Uviktig uviktig a) Jeg liker å utføre eksperimenter og undersøkelser i fysikk b) Jeg gjør det vanligvis bra i fysikk c) Fysikktimer er interessante d) Å arbeide med eller gjøre lekser i fysikk tar ikke lang tid for meg e) Jeg trenger dette kurset for å få den yrkeskarrieren jeg ønsker meg f) Det er gode lærere i fysikk g) Foreldrene mine anbefalte meg å ta dette kurset h) Jeg trodde at jeg lett ville greie prøvene i kurset i) Jeg liker måten fysikk undervises på på min skole j) Å ta 3FY-kurset gir meg flere muligheter etter videregående skole k) Læreren min anbefalte meg å ta dette kurset l) Vennene mine tar også dette kurset m) Studieveilederen på skolen anbefalte meg å ta dette kurset Side 12 Elevspørreskjema - Fysikk

13 14 A. Hvor mange minutter til sammen i uka utgjør fysikktimene dine? Skriv antall minutter NB Svaret oppgis i minutter, ikke i timer, økter e.l. B. Tar du også ett av disse kursene? 3MX 3MZ Hvor ofte gjør dere følgende i fysikktimene? for hver linje Hver eller nesten Omtrent hver halvparten Noen time av timene timer Aldri a) Vi hører på at læreren gjennomgår/foreleser fagstoff b) Vi arbeider med oppgaver på egen hånd c) Vi samarbeider om å løse fysikkoppgaver (grupper/hel klasse) d) Vi repeterer gjennomgått fagstoff e) Vi gjennomgår lekser f) Vi har muntlige eller skriftlige prøver Side 13 Elevspørreskjema - Fysikk

14 Fysikk på skolen (forts.) 16 Hvor ofte gjør du følgende i fysikktimene? for hver linje Hver eller nesten Omtrent hver halvparten Noen time av timene timer Aldri a) Vi ser på at læreren demonstrerer et eksperiment eller en undersøkelse b) Vi planlegger et eksperiment eller en undersøkelse c) Vi bruker lover og formler i fysikk til å løse oppgaver d) Vi skriver forklaringer på det vi arbeider med e) Vi relaterer det vi lærer i fysikk til dagliglivet f) Vi lærer formler og framgangsmåter utenat g) Vi leser læreboka i fysikk eller annet tilleggsmateriale h) Vi ser på at læreren viser et eksperiment eller en undersøkelse på en datamaskin Side 14 Elevspørreskjema - Fysikk

15 17 A. Hvor ofte bruker du følgende i fysikktimene? for hver linje Hver eller nesten Omtrent hver halvparten Noen time av timene timer Aldri a) Kalkulator b) Datamaskin c) Annen datateknologi B. Hvilken type kalkulator bruker du i fysikktimene? Enkel kalkulator med basisfunksjoner (+,,,, %, og ), uten funksjoner som log, sin, cos Avansert kalkulator med basisfunksjoner (+,,,, %, og ) og i tillegg funksjoner som log, sin, cos Grafisk kalkulator avansert og kan også vise grafer Symbolsk kalkulator grafisk og kan også løse uttrykk i symbolsk form Side 15 Elevspørreskjema - Fysikk

16 18 Lekser A. Hvor mange minutter bruker du per uke på fysikkleksene? Skriv antall minutter NB Svaret oppgis i minutter, ikke i timer, økter e.l. B. Når du arbeider med fysikkleksene, hvor ofte gjør du dette? Alltid eller Aldri eller nesten Noen nesten alltid ganger aldri a) Løser oppgaver b) Leser i læreboken c) Lærer formler og framgangsmåter utenat Hvor ofte bruker du en datamaskin til å arbeide med fysikk utenom fysikktimene? Nesten hver dag Én til to ganger i uken Omtrent én gang i måneden Aldri eller nesten aldri Side 16 Elevspørreskjema - Fysikk

17 20 UTGÅR 21 Hvor ofte har du en fysikkprøve som du forbereder deg til? Omtrent én gang i uken Omtrent én gang i måneden Omtrent fem ganger i året Omtrent to ganger i året Aldri Side 17 Elevspørreskjema - Fysikk

18 Slik er det 22 Hvor ofte synes du dette faktisk foregår i fysikktimene? for hver linje Aldri Svært sjelden Ofte ofte a) Læreren legger vekt på en matematisk framstilling av stoffet b) Læreren legger vekt på å drøfte den kvalitative (uten bruk av matematikk) siden av begrepet c) Når du gjør elevøvelser, forklarer læreren hva du skal gjøre, eller du følger ferdige beskrivelser d) Når du gjør elevøvelser, velger du selv problemene du vil undersøke og de metodene du vil bruke for å løse dem e) Du bruker PC eller avansert kalkulator når du gjør eksperimenter Elevspørreskjema - Fysikk Side 18 Elevspørreskjema - Fysikk

19 . Slik er det 23 Hvilken karakter fikk du i forrige termin i: Fyll ut for de fagene du har a) 3FY b) 3MX c) 3MZ Tusen takk for at du fylte ut spørreskjemaet Elevspørreskjema - Fysikk Side 19 Elevspørreskjema - Fysikk

20 Elevspørreskjema Fysikk

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering.

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering. Samfundets Skole Kristiansand april 2006 Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 På høsten brukte vi mye tid for å komme frem til en god problemformulering. Vi startet

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Alt om deg selv. Gi meg vinger som bærer. Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv

Alt om deg selv. Gi meg vinger som bærer. Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv #1 Gi meg vinger som bærer Alt om deg selv Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv 1 #1 Gi meg vinger som bærer Alt om deg selv Hvordan du bruker

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer