(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 4831 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06B 3/263 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (4) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av endret patent etter innsigelse (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag 08.. (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , FR, , FR, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Profils Systèmes, Parcs d`activités de Massane Rue Alfred Sauvy, Baillargues, FR-Frankrike (72) Oppfinner Derre, Christophe, Rue de la Poste, 670 Aigues Vives, FR-Frankrike Esclapez, Frederic, Rue du Bassin, Saint Series, FR-Frankrike Reinert, Aymeric, Impasse du Sarraie, 670 Aigues Vives, FR-Frankrike (74) Fullmektig Curo AS, Industriveien 3, 7080 HEIMDAL, Norge (4) Benevnelse Anordning ved forskyvbart rammeformet bygningselement (6) Anførte publikasjoner EP-A , EP-A , FR-A , GB-A US-A , US-B , US-B , CA-A DE-A , DE-C , EP-A , EP-A EP-A , EP-A , EP-A , EP-B FR-A , US-A , US-A- 26 8, US-A US-A

2 1 Beskrivelse OPPFINNELSENS ANVENDELSESFELT [0001] Denne oppfinnelsen er tilknyttet feltet skyvbare, rammeformete bygningselementer eller snekkerarbeid, så som skyvevinduer og skyvedører og især feltet tilpasninger som bedrer deres isolerende egenskaper. BESKRIVELSE AV KJENT TEKNIKK [0002] Klassisk består skyvbare bygningselementer av to deler: et eller flere glassinnlagte vinduer eller dører som kan skyves, som heretter betegnes som SKYVERAMMER; og en fast ramme som heretter betegnes som KARM, man bestemmer om åpningen er stengt eller åpen gjennom å skyve skyverammen. [0003] Karmen blir tilsatt en bære- og styreanordning for skyverammene og består av flere profiler sammensatt med spenner i et annet materiale for å bryte kuldebroene som denne typen bygningselementer kan medføre. Karmen har en sentral uthulning i midten som især atskiller profilene som huser skyverammenes forskyvninger. Sammen med kontaktfeltet mellom profilene 1 danner uthulningen den generelle formen av en U. Denne profilens U-form med den sentrale uthulningen finner vi igjen i hele karmen. Denne uthulningen, som er en utvekslingssone mellom karmens profiler og skyverammene, har fått mange utviklinger for å især optimere følgende funksjoner: - isolering mellom karmsiden som er i kontakt med utsiden og karmsiden som er i kontakt med innersiden, - montering av skyverammen i karmen, - avløp av vanninnsiget ved den laveste horisontale delen av karmen. [0004] Ved iverksettelsen av disse funksjonene kan det for visse partier av karmen resultere i motstridende egenskaper. 2 [000] Faktisk må skyverammen ved montering kunne beveges i den øvre horisontale siden av karmen for at man skal kunne heve den inn på glideskinnene som finnes på den nedre horisontale siden av karmen. Denne bevegelsesfriheten får man av den nevnte uthulningen som etter montering må fylles for å sikre for isolasjon og mot avsporing. [0006] Isolasjonen og mer generelt beskyttelsen mot det utvendige miljø (støv, vann, osv...) krever en barriere eller fyllmasse som forhindrer kontakt mellom de to volumene som skyverammene atskiller for å isolere det ene miljøet fra det andre. Disse barrierene består klassisk av tettende midler som kan komme i kontakt med de forskjellige elementene som skal atskilles. Imidlertid kan disse barrierene være til sjenanse, enten i den øvre horisontale siden av karmen ved innsetting av NO EP B2

3 2 skyverammene, eller ved bevegelsen langs skinnene i den nedre horisontale siden av karmen. Faktisk kommer især ytterpunktene på profilene i skyverammen sammen med karmen, for å delvis fylle opp den sentrale U-uthulningen. Hvilken som helst barriere som blir satt i uthulningen av den nedre horisontale siden av karmen kan dermed forstyrre forskyvningen av skyverammen. [0007] Karmsidenes forskjellige funksjoner har resultert i bruken av forskjellige typer barrierer for de forskjellige karmsidene, noe som er mer tidkrevende ved installasjonen, og kompliserer og fordyrer hele innretningen. [0008] Isolasjonsproblemer ved skyvbare bygningselementer finnes ikke bare i karmprofilene i de liggende sidene. [0009] For eksempel, kan det stående kontaktområdet mellom skyveramme og karm vanskelig motta isolasjon, fordi at klassisk finner vi her delene som gjør det mulig å låse skyverammen. [00] I tillegg kan uthulningene i de stående sidene av skyverammen eller mer generelt i alle bygningselementenes profiler, optimeres for å bedre isolasjonen. Selv om løsninger finnes, kan deres isolasjonsevne og monteringsprinsipp forbedres. 1 [0011] Dokumentet EP-A offentliggjør et skyvbart bygningselement som inneholder alle karakteristikkene for innledningen til patentkrav 1. KORTFATTET BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0012] Patentsøkeren har utført forskning med hensikt å optimalisere iverksettelsen av disse funksjonene. Forskningen har ført frem til et skyvbart bygningselement som tilsvarer formålet for oppfinnelsen, gjennom å foreslå, ikke bare en isolasjonsløsning som kan brukes for de forskjellige karmdelene, men også i perfekt tilpasning en isolasjonsløsning for kontaktområdet mellom karmen og skyverammen, som optimerer alle nevnte funksjoner og som kan brukes for alle profiler i nevnte bygningselement. [0013] I henhold til oppfinnelsen er det skyvbare bygningselementet, med en karm og en eller 2 flere skyverammer spesielt idet karmen mottar en isolerende profil i minst to sammenbundne deler. Den første delen gir støtte og feste i karmen, den andre delen er omtrent parallell med bunnen av U-en og posisjoneres nærmest ytterkantene av profilen i skyverammen som går inn i den sentrale uthulningen. Forbindelsen mellom de to delene er elastisk og tillater bevegelsen av den andre delen mot den første og tilbake igjen. [0014] Denne egenskapen er spesielt fordelaktig idet den foreslår å bruke samme profil for å isolere hele karmen. Faktisk vil elastisiteten tillate bevegelsesfriheten som er nødvendig for å føre skyverammen inn i den øvre delen av karmen. Gjennom skyverammeprofilens virkning vil den andre delen nærme seg den første og slippe inn i profilen. Tilbakekomsten i den opprinnelige NO EP B2

4 3 stillingen garanterer ikke bare en god isolasjon etter at monteringen er avsluttet, men også en god isolasjon i de andre delene av karmen, stående og liggende. Likeledes selv om den andre delen av profilen ikke er tenkt å være i kontakt med skyverammenes profil når de er i hvilestilling, vil elastisiteten unngå at isolasjonsprofilen bremser i tilfelle kontakt skulle oppstå. [001] Denne isolasjonsprofilen kan brukes i hele lengden av karmsiden. I samsvar med formålet for oppfinnelsen, vil isolasjonsprofilen dertil fylle sin funksjon like godt i de liggende som i de stående sidene av karmen. [0016] I henhold til en særdeles fordelaktig egenskap, kan forbindelsen mellom første og annen del bestå av to plater. Denne egenskapen medvirker i inndelingen av uthulningen og er dermed med på å optimere profilens isolerende rolle. [0017] I henhold til en annen egenskap består den første delen av en horisontal plate som støtter seg til bunnen av U-en hvor den blir innsatt, og hvis kanter er som to vinger som strekker seg mot grenene i U-en i en bestemt vinkel. Gjennom å ta denne formen vil også den første delen medvirke i inndelingen av uthulningen. 1 [0018] I henhold til en særdeles fordelaktig egenskap, består forbindelsen mellom første og annen del av profilen i minst en plate i elastisk materiale. I henhold til en foretrukket utførelse er begge platene elastiske. [0019] I henhold til en særdeles fordelaktig egenskap, består annen del hovedsakelig av en plate som er omtrent parallell med bunnen av U-en, og hvis kanter strekker seg inntil grenene i U-en. 2 [00] I henhold til andre egenskaper, er det skyvbare bygningselementet spesielt idet det tilegner seg en eller flere av følgende egenskaper: - bindeplatene har minst en bøyelinje så at den andre delen lettere kan nærme seg bunnen av U- en, - den andre delen har to ytre fremspring som strekker seg mot ytterkantene på skyverammen som glir i karmen, - den andre delen og bindeplatene er i et bøyelig materiale med en hardhet mellom 6 og 9 shore A, - den første og den andre delen er bundet sammen fordi de er produsert i en og samme koekstruderingsprosess, - den første og den andre delen er i PVC, - U-profilen i karmen har på sine grener et internt fremspring hvis avstand i forhold til bunnen av U-en tillater å holde den første delen på plass gjennom å holde dens vinger, - isolasjonsprofilen er festet på spennet som bryter kuldebroen og utgjør en del av U-en, NO EP B2

5 4 - man fester ved å klipse på plass, - isolasjonsprofilen og spennet som bryter kuldebroen og utgjør en del av U-en, er satt sammen i en del. [0021] Vedrørende isolasjonen i kontaktsonen mellom de stående sidene av karmen og en eller flere skyverammer, kan vi nevne at karmen har to stående og to liggende sider, og minst en av de stående sidene har en låsemekanisme. Innretningen skyvbart bygningselement i oppfinnelsen er spesielt idet minst en av de stående sidene av karmen er i to deler: en del i aluminium og en inndelt del i plast som dekker aluminiumsdelen og har fremspring som i samarbeid med utformingen av skyverammen, er med på å inndele uthulningen og deltar dermed i isolasjonen. I henhold til en annen egenskap, har den minst et låseblikk, som er en av delene av låsemekanismen, og som man skrur inn i karmen tvers igjennom plastdelen, noe som dermed sikrer festet både av plastdelen og låseblikket i aluminiumsdelen. Således, selv om mottatt av PVCdelen, er låseblikket festet til den mest solide delen av karmen. [0022] Vedrørende isolasjonen av uthulningene inne i profilene, og især inne i de stående sidene 1 på skyverammen, er innretningen skyvbart bygningselement spesielt idet det omfatter en eller flere inndelingsprofiler som er satt inn i profilenes uthulninger, og de inntar en geometri, som sammen med de indre overflater i profilene som især skyverammen består av, står for inndelingen av uthulningen definert av profilene. [0023] De fundamentale konseptene i oppfinnelsen er nettopp blitt fremstilt i deres mest elementære form, andre detaljer og egenskaper kommer klarere frem ved å lese den følgende beskrivelsen og de illustrerende tegningene i anneks, som gir i ikke begrensende eksempel, en utførelse av en innretning for skyvbart bygningselement som tilsvarer oppfinnelsen. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0024] 2 - Figur 1 er et riss i perspektiv av en utførelse av en innretning for skyvbart bygningselement som tilsvarer oppfinnelsen, - figur 2 viser et tverrsnitt av profilene som danner den øvre liggende siden av det skyvbare bygningselementet i figur1, - figur 3 viser et tverrsnitt av profilene som danner den øvre liggende siden av det skyvbare bygningselementet i en stilling som illustrerer innsettelsen av skyverammen, - figur 4 viser et tverrsnitt av kontaktsonen mellom de stående sidene av skyverammen og karmen med delene som danner låsemekanismen, - figur viser et tverrsnitt av profilene som danner de nedre og øvre liggende sidene av en annen utførelse av innretningen for skyvbart bygningselement. NO EP B2

6 BESKRIVELSE AV FORETRUKNE UTFØRELSESFORMER [002] Tegningen i figur 1 viser et bygningselement med kontroll over åpningen av et vindu eller en glassdør, og består av en karm 0 i hvilken en eller flere glassbelagte skyverammer 0 glir fra stengt stilling til åpen stilling og motsatt. Den nedre liggende siden 1 i karmen 0 inkluderer skinner 111 på hvilke skyverammene 0 beveger seg. [0026] Tegningen i figur 2 viser et tverrsnitt av profilene som utgjør øvre liggende side av bygningselementet i figur 1. Denne øvre delen består av en øvre side 1 av karmen 0 med hvilken de øvre sidene i skyverammene 0 samarbeider. [0027] Denne liggende siden 1 består av to deler 0 og 400 forent av to kuldebrobrytende steg og. Disse to delene 0 og 400 har fremspring 3 og 4 i det vertikale plan og som er dirigert mot sentrum av åpningen. Disse fremspringene bærer, på den nedre liggende siden av karmen 0, skinnene 111 på hvilke skyverammene 0 beveger seg. [0028] I henhold til den foretrukne illustrerte utførelsen, har denne liggende siden 1 og mer generelt karmen 0 symmetrisk struktur om et vertikalt plan som går midt gjennom stegene 1 og. [0029] Disse vertikale fremspring 3 og 4 mot sentrum av åpningen, danner, sammen med sonen som binder sammen disse to delene, en utsparing 600, hvilket resulterer i en profil i U-form. Denne uthulningen er delvis fylt opp av grenene på de liggende sidene 2 som er øverst på skyverammene 0. [00] I henhold til den foretrukne utførelsen, har profilene på de øvre liggende sidene av skyverammene en U-profil, hvis grener plasserer seg på hver sin side av fremspringene 3 og 4 på respektive profiler 0 og 400 av karmen 0. Således kommer en av grenene av nevnte U og plasserer seg mellom de to fremspringene og fyller delvis utsparingen 600. [0031] I samsvar med oppfinnelsen er en isolasjonsprofil 700 satt inn i utsparingen [0032] Denne isolasjonsprofilen 700 består av, en første stiv del 7 som medvirker i å posisjonere og holde på plass isolasjonsprofilen i U-profilen, og en annen bøyelig del 7 som fyller ut uthulningen i den nevnte U og som strekker seg mot grenene til profilene på de øvre liggende sidene av skyverammene. Denne andre delen 7 er omtrent parallell med bunnen av U-en. [0033] Som illustrert av tegningen i figur 3, er isolasjonsprofilen 700 spesiell idet forbindelsen mellom de to delene 7 og 7 er elastisk og tillater dermed tilnærming, således muliggjøres innføringen av skyverammene i karmen ved installering. Denne elastisiteten muliggjør likeså tilbakevendingen av den andre delen i riktig posisjon. I samsvar med oppfinnelsen sikrer de to platene 721 og 722 forbindelsen mellom den første og den andre delen. Den første delen 7 NO EP B2

7 6 består i tillegg av, en flat del omtrent parallell med bunnen av U-en, og to grener 711 og 712 som skrår ut mot begge grenene i karmens U 0. [0034] I henhold til en særdeles fordelaktig egenskap har de to bindeplatene 721 og 722 en bøyelinje L som forenkler tilnærmingen mellom de to delene 7 og 7 i profilen 700, tilnærmingen er illustrert i figur 3 av pilen F1. [003] Som illustrert er den andre delen 7 formet som et konvekst hvelv, hvis kanter 723 og 724 strekker seg mot grenene på U-en. [0036] Sidegrenene 711 og 712, av den første delen 7 som er posisjonert i bunnen av U-en, sammen med de to bindeplatene 721 og 722, av den andre delen 7 hvis kanter kommer inntil grenene i U-en, iverksetter en inndeling i U-ens uthulning (fem inndelinger C blir skapt), noe som optimerer profilens 700 isolasjonsfunksjoner. [0037] Den andre delen 7 har en overflate som er rettet mot bunnen av U-en, og som er knyttet til de to bindeplatene 721 og 722. Den motsatte sidens overflate har to små eksterne fremspring 72 og 726 som strekker seg mot ytterpunktene 211 på profilene 2 tilhørende skyverammene 1 0 som glir i karmen 0 og fyller delvis ut den U-formede uthulningen. Denne egenskapen har som fortrinn å begrense den eventuelle kontakten, som kunne forekomme, mellom den andre delen 7 og skyverammene, til en rettlinjet støtte. [0038] I henhold til en foretrukket utførsel, er den andre delen og begge bindeplatene i et bøyelig materiale med en hardhet mellom 6 og 9 shore A. Den ønskede elastisiteten for oppfinnelsens 2 isolasjonsprofil oppnås ved: riktig hardhet, tilpasset tjukkelse av profilen, og riktig posisjonerte bøyelinjer og forbindelser. [0039] I henhold til en særdeles fordelaktig utførsel er den første delen og den andre delen samt alle bindeplatene bundet sammen fordi produsert i en og samme koekstrusjonsprosess. Således kan oppfinnelsens isolasjonsprofil ikke bare settes i alle karmens sider, men i tillegg er den produsert i en og samme prosess. Oppfinnelsens innretning for bygningselement foreslår å vinne både gjennom å forenkle installeringen og gjennom lavere produksjonskostnader. [0040] I henhold til en foretrukket utførsel er både den stive og den bøyelige delen i PVC. [0041] For å forenkle installeringen har den U-formede uthulningen i karmen 0, på sine grener 3 og 4, interne fremspring 311 og 411, hvis avstand i forhold til bunnen av U-en sørger for å holde den første delen 7 på plass, gjennom sine sidegrener 711 og 712. Ved installering kommer således grenene 711 og 712 til å trekkes sammen for å kunne sette inn profilen 700 i bunnen av U- en, deretter folder de seg ut igjen og holder deretter delen på plass gjennom å støte mot de nevnte fremspring og danne en sammenbinding av typen klips. NO EP B2

8 7 [0042] I henhold til en ikke illustrert utførelse er isolasjonsprofilen festet til det kuldebrobrytende spennet som danner en del av U-en. Dette festet kan være av typen klips. [0043] I henhold til en annen ikke illustrert utførelse danner isolasjonsprofilen sammen med det kuldebrobrytende spennet, som er en del av U-en, en samlet del. [0044] I henhold til en ikke illustrert, men særdeles fordelaktig egenskap, vil avløpet av vann i dette området skje gjennom innsnitt i profilen. De er x60 mm og kommer hver 0 mm. [004] Som illustrert gjennom tegningen i figur 4, er innretningen for skyvbart bygningselement spesielt idet det omfatter minst en stående side 1 av karmen 0 som er i to deler: en del i 1 aluminium 131, og en inndelt del 132 i PVC (eller en annet plastmateriale) som dekker aluminiumsdelen 131, og som har utskudd som sammen med utformingen av den stående siden 2 av skyverammen 0, skaper inndelingene C som bidrar til isolasjonen. I henhold til en annen egenskap er låseblikket 800, som er en av delene av låsemekanismen, skrudd på karmen 1 tvers igjennom PVC delen 132. Dette fester PVC delen 132 og låseblikket festes godt i aluminiumsdelen 131. Således, selv om låseblikket blir tatt imot av PVC delen 132, er den godt festet til den sterkeste delen av karmsiden 131. [0046] Som illustrert er aluminiumsdelen 131 delt opp i minst to profiler bundet sammen gjennom kuldebrobrytende steg 133, disse har interne fremspring 134 som er vinkelrette i forhold til planet definert av spennene for å skape andre inndelinger C. [0047] Figur illustrerer inndelingsprofilene 900 som er i uthulningene 212, som vi finner især i de liggende sidene 2 av skyverammene 0. [0048] Denne inndelingsprofilen 900 har en U-form hvis dimensjoner er lavere enn 2 uthulningsvolumet 212 i profilen 2 som mottar den, og hvis høye og lave ytterpunkter på grenene brukes som grunn for vinger 9 som strekker seg i vinkel (her omtrent 4 grader) og kommer i kontakt med de indre overflatene på profilen 2. Bruken av inndelingsprofilen 900 gjør det mulig å skape, sammen med de andre delene i profilen 2, fire inndelinger C3. Denne inndelingsprofilen vil helst være produsert i plast og spesielt i PVC. Valget av plastmateriale for inndelingsprofilen og/eller tjukkelsen av denne profilen, vil tillate, på grunn av bruken av en åpen profil (en U på hvilken 4 vinger strekker seg ut i 4 graders vinkel), å utnytte profilens elastisitet for å forenkle montering og fastholding i uthulningen som den inndeler. [0049] Man forstår at anordningen av det skyvbare bygningselementet er blitt beskrevet og illustrert, ikke for å begrense men for å offentliggjøre. Selvfølgelig kan diverse innredninger, forandringer og forbedringer bringes til det ovennevnte eksemplet, uten å likeså gå utenfor rammen av denne oppfinnelsen som defineres av rammen av de vedlagte patentkrav. NO EP B2

9 8 [000] På grunn av aksepterte avvik i målene, er for eksempel vingene på de forskjellige delene av isolasjonsprofilen definert så at de ikke kommer i kontakt med bygningselementet. Likevel kan de fleste delene av profilen strekke seg helt ut og være i kontakt med bygningselementet, uten at dette forhindrer deres funksjon. NO EP B2

10 9 Patentkrav 1. Anordning ved skyvbart bygningselement, omfattende en karm og ett eller flere skyveelement idet karmen med er forbundet med skyveelementet eller skyveelementene, mens karmen (0) er delt i to deler (0) og (400) som er forbundet med varmesperrende steg (, ) dannende en utsparing (600) med form av et U-profil i den nedre sentrale delen, idet karmen (0) opptar et termisk isolerende profil, hvilket profil holdes støttet og i posisjon i karmen (0), karakterisert ved at varmeisolasjonsprofilet (700) består av minst to deler (7 og 7) som er innbyrdes forbundet, idet den første delen (7) sikrer støtten og posisjonen i karmen (0) og den andre delen (7) er hovedsakelig parallell med bunnen i U-profilet og ligger nærmest mulig enden av profilet til åpningsrammene (0), som strekker seg inn i den sentrale utsparingen (600), idet forbindelsen mellom de to delene (7, 7) er elastisk og på den måte tillater forskyvning av den andre del (7) mot den første del (7) og tilbake i posisjon. 2. Anordning i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at forbindelsen mellom den første delen (7) og den andre delen (7) dannes av to vegger (721, 722) Anordning i samsvar med patentkrav, karakterisert ved at den første delen (7) består av en vannrett vegg som støtter seg mot bunnen i U-profilet og hvis kanter danner sidebein (711, 712) som danner en innbyrdes vinkel for å nærme seg sidene i U-profilet som varmeisolasjonsprofilet (700) er innsatt i. 4. Anordning i samsvar med patentkrav 2, karakterisert ved at forbindelsesveggene (721, 722) strekker seg langs minst ei foldelinje (L), hvilken letter bevegelsen av den andre delen (7) mot bunnen i U-profilet.. Anordning i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at forbindelsen mellom den første og den andre delen (7, 7) av profilet (700) er dannet av minst én vegg av elastisk materiale (721, 722) Anordning i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at den andre delen (7) omfatter to ytre framspring (72, 726) som tenderer til å nå endene (211) til åpningsrammene (0) som glir i karmen (0). 7. Anordning i samsvar med patentkrav 2 og/eller, karakterisert ved at den andre delen (7) og forbindelsesveggene (721, 722) består av et bøyelig materiale som har en Shore A hardhet mellom 6 og 9, en hardhet lavere enn den for den første delen (7). NO EP B2

11 8. Anordning i samsvar med patentkrav 7, karakterisert ved at den første og den andre delen (7, 7) samt forbindelsesveggene (721, 722) er forbundet ved at de blir laget i én og samme koekstruderingsprosess. 9. Anordning i samsvar med patentkrav 8, karakterisert ved at den første og den andre delen (7, 7) består av PVC.. Anordning i samsvar med patentkrav 3, karakterisert ved at U-profilet dannet av karmene har et indre framspring (311, 411) på sine bein (4, 3), hvis avstand ut fra bunnen i U-profilet sikrer at den første delen (7) holdes på plass ved låsing av dens sideveis utragende bein (711 og 712). 11. Anordning i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at varmeisolasjonsprofilet (700) er festet til varmeisolasjons-steget (), som danner en del av U-profilet. 12. Anordning i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at varmeisolasjonsprofilet (700) danner én og samme del med varmeisolasjonssteget () som danner en del av U-profilet. 13. Anordning i samsvar med patentkrav 1, hvor karmen omfatter to poster og to tverrstykker, idet minst en av postene har en låseanordning, karakterisert ved at minst en post (1) av karmen 1 (0) består av to deler: en aluminiumsdel (131) og en adskilt del av plast (132), som dekker aluminiumsdelen (131) og som har framspring som skaper oppdelinger (C ) som bidrar til varmeisolasjonen, idet de samvirker med formene på postene (2) til åpningselementet. 14. Anordning i samsvar med patentkrav 13, karakterisert ved at den omfatter minst en lukkekrok (800) som danner det ene elementet i en låseanordning som er skruet på karmens post (1) og der går gjennom plastdelen (132), for å sikre festingen av plastdelen (132) og lukkekroken (800) i aluminiumsdelen (131). 1, Anordning i samsvar med patentkrav 13, karakterisert ved at aluminiumsdelen (131) er delt i minst to profiler, som er forbundet med varmebrosperresteg (133) som har indre framspring (134) som er anordnet vinkelrett på de plan som defineres av stegene (133), for å danne oppdelinger 2 (C ). 16. Anordning i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at den omfatter skilleprofiler (900) som er anordnet i utsparinger (212) til stede i rammeprofilet (2) av åpningsrammene (0) av bygningselementet og som har U-form som er mindre enn volumet til en utsparing (212) i profilet som den opptar, og hvis øvre og nedre ender til beina tjener som basis for vinger (9), som strekker seg ut i vinkel for å være i berøring med den indre flata, som avgrenser de respektive utsparingene (212). NO EP B2

12

13

14

15

16

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20922 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61B 17/80 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 3/82 (06.01) F16L 1/12 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer