Vedlegg 2 Rutereduksjonar 20. juni Nordfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 Rutereduksjonar 20. juni Nordfjord"

Transkript

1 Vedlegg reduksjonar. juni 1 6 Nordfjord Tiltak strekning Borgundvåg- Leikanger Leikanger- Borgundvåg : DX67 3 1, Samband med båt frå Selje til Bergen. Få reisande til ekspressbåt til Bergen 16: DX67, Samband frå Selje og Måløy til Borgundvåg. til Borgundvåg utover skulerutene. Grodås-Kjøs bru 9: DX67 3,1 9 Samband med buss til Nordfjordeid, og til Stryn/Oslo. Åbrekk-Olden 7: Sk Fri, Instillast i skulefrie periodar. Få reisande Stryn-Olden- Åbrekk Hoplandstunet- Stryn Stryn - Hoplandstunet Stryn- Hoplandstunet Hoplandstunet- Stryn Sandane- Nordfjordeid Alternativ med skulebuss kl 8. til Stryn og kl. 7. til Nordfjordeid. Dei som skal vidare med Nordfjordexpressen til Oslo får ventetid på 1 time. på morgon utanom skulerutene og turistrutene om sommaren. 1: Sk Fri 3, Innstillast 1 ar når det er skulefri. tilbod sk.frie ar kl. 1. frå Stryn til Olden 7: 9 1, : 6, Bygderute til Stryn. Gir samband i Stryn til Førde/Bergen kl. 8., Ålesund kl Få Bygderute frå Stryn når sommar. Samband frå Bergen/Førde og Ålesund. Få 1: 3 13, 37 6 Bygde rute Stryn - Hopland når skule. Alternativt rutetilbod med skulebussane 11: 37 1, Bygde rute frå Hopland når skule Alternativt rutetilbod med skulebussane 1: DX67 18, når skulefri/sommar. Få sommar sommar tilbod frå Sandane kl. 1. og kl Arbeidsreisande får ekstra ventetid. når skulefri/sommar. tilbod frå Nordfjordeid- Nordfjordeid kl 1.1 og kl 16.1(vinter DX67- Sandane lufthavn- 1: 77 1, skulefri). Få tilbodet til Anda S Sandane Lufthamn fell vekk. tida for buss høver 11 ikkje med flytida, difor lite/ingen SUM tilbod frå Nordfjordeid kl 1.1 og kl 16.1(vinter skulefri).

2 Vedlegg reduksjonar. juni 1 6 Sunnfjord Tiltak strekning Grov - Eikefjord 1: S 79 8 Førde-Årdal i Jølster Grytøyra- Korssund/Straum snes-dale 1: Skulerute. Grov - Eikefjord. Eikefjord - Seljeset skal gå Går paralelt med sjukehusbussen. Færre reisande, ikkje lenger behov. Reisande kan nytte buss frå Florø kl.1.3 Grov kl Eikefjord kl Korrespondanse med buss til Seljeset. minutt differanse for dei reisande det gjeld. Reisande kan nytte Sjukehusbussen 7: 3, sommar/skulefrie ar 1 16 Dale- Straumsnes/Kors sund-grytøyra Grytøyra- Folkestad/Straum snes-dale 1:3 36 1, sommar/skulefrie ar 7: 16 1, sommar/skulefrie ar Dale- Straumsnes/Folk estad-grytøyra Grytøyra- Folkestad-Dale Dale- Folkestad- Grytøyra Sørebø-Nautsund- Håland 1:3 16, sommar/skulefrie ar 7: 13, sommar/skulefrie ar 1: , sommar/skulefrie ar 7:3, - 1 sommar/skulefrie ar 1 Dale-Sørebø 1:3, - 1 sommar/skulefrie ar 3 Bulandet- Værlandet Værlandet- Bulandet Bulandet- Værlandet 1: DX67 3, :3 DX67, : 13, denne avgangen på bygderute. Svært få passa. denne avgangen på bygderute. Svært få passa. denne avgangen på bygderute. Svært få passa. til ferja kl.1.. frå ferja kl.1.3. til ferja kl.1.. Værlandet- denne avgangen på bygderute. Svært 1: 13 8, frå ferja kl.1.. Bulandet få passa. 6 Bortnen-Davik 8: ,

3 Tiltak strekning 7 Davik-Borten Innsparing Merknad Konsekvens for dei reisande 7:3 3, Davik-Kolset skule-leirgulen 1: , Rugsund-Davik 1: 3 3, Grøneng-MoFørde 3 31 Førde-Grøneng , sommar/skulefrie ar 13: , sommar/skulefrie ar trafikk sommar/skulefri, grunna lite trafikk sommar/skulefri, grunna lite Mjell-Viken 8:1 1,1 17 Viken-Mjell 1:3, - 7 Viken - Sande 8: 1: 11 1,6 1 Innstillast grunna lite trafikk. 36 1, Innstillast grunna lite trafikk. mån og fre sommar og 7 skulefrie veker Sande - Viken Sandane- Hyen 37 Sandane- Rauset Solheim- 38 Eimhjellen-Hyen 39 7: Hyen-EimhjellenSolheim 1: 1 6, : 3, 1 8: 1 8,3 8 1: 1, fre i skulefrie veker. e veker. tilbod frå Solheim kl sommar) 6 e veker. tilbod frå Hyen kl sommar) SandaneRavnestad 11: 138 1, Innstillast skulefri 1 RavnestadSandane 1:, RysjedalsvikaLavik 9: 187 1, Rysjedalsvika- 9: 11,6 196 Høyanger-FundoLeirvikRysedalsvika 1:1 18 1, Ortnevik-Bjordal 9: 13, Lavik-Høyanger 13 tilbod frå Sandane kl.1.. D3 sommar og D skulefri grunna få reisande sommar og - Hyen kl Hyen kl.13.. (ikkje - Solheim kl.9.3. (ikkje Innstillast grunna få Det er busstilbod til Leirvik. tilbod Rysjedalsvika kl Leirvik. Ikkje rutetilbod mellom Leirvik og Lavik med korrespondanse til Fjordekspressen. skulefrie ar tilbod Vadheim kl.11. rutetilbod Leirvik - Vadheim skulefrie ar tilbod ruta 13. Få reisande tilbod Ortnevik kl.7.. skulear 9 8 Høyanger kl Høyanger kl Vadheim. - Bjordal kl.8.3. Ikkje

4 Tiltak strekning Bjordal-Ortnevik 8:3 13, Få Ingen korrespondanse med ferje/båt. Skarestad- Mundal Mundal- Skarestad Grotle-Kalvåg- Smørhamn Smørhamn- Kalvåg -Hauge Hauge-Kalvåg- Smørh. Smørh-Kalvåg- Grotle-Hauge 9:3 1, Bygderute med få Innstillast. Ikkje anna rutetilbod 11:3 36 1, 9 87 Bygderute med få Innstillast. Ikkje anna rutetilbod 7: 6 1, : 6 9, : 173, : 897 6, Nytt ruteopplegg til Smørhamn på laurar. 1 bil startar på Grotle og køyrer via Kalvåg og til Smørhamn. I vert dette utført med bilar, ein frå Grotle og ein frå Kalvåg. Nytt ruteopplegg frå Smørhamn på laurar. 1 bil startar på Smørhamn og køyrer via Kalvåg og til Hauge. I vert dette utført med bilar, ein til Grotle og ein til Kalvåg. Nytt ruteopplegg til frå Smørhamn. 1 bil startar på Hauge og køyrer via Kalvåg og til Smørhamn med retur. I vert dette utført med bilar, ein frå Hauge og ein frå Kalvåg. Nytt ruteopplegg frå Smørhamn. 1 bil startar på Smørhamn og køyrer via Kalvåg og til Grotle. I vert dette utført med bilar, ein til Grotle og ein til Kalvåg. tilbod Bjordal kl Ortnevik kl.9. D. Reisande mellom Grotle og Smørhamn får lenger frå Novelandet går ut. (lite nytta) Reisande mellom Grotle og Smørhamn får lenger frå Novelandet går ut. (lite nytta) Reisande mellom Hauge og Smørhamn får lenger til Novelandet går ut. (lite nytta). Reisande mellom Smørhamn og Grotle får lenger til Novelandet går ut. (lite nytta) Det vert ikkje korrespondanse til Oldeide. Reisande frå Kalvåg kan nytte ekspressbåt frå Smørhamn kl. 1. til Måløy. Grotle-Oldeide 8: 3 DX7 36, grunna få reisande Dei reisande mister rutetilbodet sitt på laurar. Oldeide-Grotle- bilst. Rb.st.-Hauge- Oldeide 9: 1 6 1, grunna få reisande Dei reisande mister rutetilbodet sitt på laurar. 1: 3 6 6, grunna få reisande Dei reisande mister rutetilbodet sitt på laurar. 6 Oldeide-Grotle- Hauge 1: 6 3, grunna få reisande Dei reisande mister rutetilbodet sitt på laurar. Sum i kr 1 778

5 Vedlegg Tiltak strekning 7 Vik-Vangsnes reduksjonar 7:, Innsparing Merknad Konsekvens Få Kan reise alternativt På skulear er det alternativt rutetilbod med kl. 8.. På skulefrie ar må dei passasjerane reise min tidlegare. Det vert då samband med båt til Bergen. Alternativ reisetid er buss kl. 1.1 vinterperioden. Vangsnes - Vik 8: 1 8, Avgangen frå Vangsnes kl 8.1 til Vik vert instilt skulear. Sommar og skulefrie periodar vert avgangen framskunda til kl. 7.3 for å gi korrespondanse med båten til Bergen. Vik - Arnafjord 17: 1 1, Instille grunna få 16: S3 3 Bygderute 9 6 Vik - Myrkaskog Sogndal Kaupanger kai Kaup.sentr 1:3 336 for dei reisande Sogn. juni 1 6 med få kl. 7.1 frå Vik og kl. 16. i Dei reisande får eit redusert tilbod., Instillast e periodar. Få reisande til Kaupanger kai i desse periodane. Dei reisande må nytte Sogndalsringen til Kaupanger kai sommar kl. 1.. Andre alternativ er buss frå Sogndal kl. 1.3 og kl. 1. til Kaupangsenteret. 6 Sogndal-SelsengSogndal 7: s, 1197 Svært få Alternativ Sogndal. 63 Sogndal Kaupanger kai 7: s, 71 Svært få Alternativ med Sogndalsringen Kaupangsenteret. 6 Lo - Nesse Lærdal 1:1 s, 171 Svært få tilbodet Ruta går berre skulear på torsane. Det er ikkje anna rutetilbod på denne sida av elva. Skulerutene varierar frå år til år, alt etter kor elevane bur, og er difor ikkje kunngjorde. Det vert ikkje reiseveg er å Gangavstand enkelte verte rutetilbod i dette området. Alternativ krysse elva og nytte rutene som går E-16. over næraste bru til busstopp kan for fleire kilometer Ruta går berre skulear på torsane. Det er ikkje anna rutetilbod på denne sida av elva. Skulerutene varierar frå år til år, alt etter kor elevane bur, og er difor ikkje kunngjorde. Det vert ikkje reiseveg er å Gangavstand enkelte verte rutetilbod i dette området. Alternativ krysse elva og nytte rutene som går E-16. over næraste bru til busstopp kan for fleire kilometer Ruta går berre skulear på torsane. Det er ikkje anna rutetilbod på denne sida av elva. Skulerutene varierar frå år til år, alt etter kor elevane bur, og er difor ikkje kunngjorde. Det vert ikkje reiseveg er å Gangavstand enkelte verte rutetilbod i dette området. Alternativ krysse elva og nytte rutene som går E-16. over næraste bru til busstopp kan for fleire kilometer. 1 Innstillast skulefrie ar. Tilbod om service skyss 1 gang i månaden Alternativt rutetilbod skulear + Elvekrok kl.1.3. til Gaupne kl Serviceskyss 1 gang i månaden. Lærdal - Mo bru Mo bru - Lærdal 68 9: 1: 1 9,8 3,63 Lærdal - Mo bru 13: 3 1,16 Elvekrok Gaupne 8: 16 1, 8 med sjukehusbussen til Førde kl. 7. frå kl. 7. til vert redusert.

6 Tiltak strekning Gaupne - 69 Elvekrok 1: 9,6 1 Aurland - 7 Håbakken 6: 63, Innstillast skulefrie ar. Tilbod om service skyss 1 gang i månaden. Ruta som vert lagt ned gav korr. på Håbakken med sjukehusbussen til Sogndal og Førde. Få Alternativt rutetilbod skulear + Gaupne kl.1. til Elvekrok kl serviceskyss 1 gang i månaden. Kan reise med båt frå Aurland kl. 6. til Sogndal,3,, på skulear. På 1 skulear går båten kl Aurland-Høydalen 1: 1, Få Ruta vert innstilt. Det er etablert serviceskyss i området. 7 Aurland-Høydalen 13: 1, Øvre Årdal - Utladalen-Øvre 73 Årdal 11: 1 1, Øvre Årdal - Utladalen - Øvre 7 Årdal 13: 1,1 1 8 Hersvik - Hersvik 7 v.kr. 1: 3 6, Hersvik v. kr. - Hersvik - 76 Leknessund 16: , Få Ruta vert innstilt. Det er etablert serviceskyss i området. Innstillast. Innstillast. Få reisande Få reisande Dei reisande kan alternativt nytte skulerutene på skuleane. Dei reisande kan alternativt nytte skulerutene på skuleane. Ruta vert omgjort til tingingsrute. Dei reisande må førehandstinge. Ruta vert omgjort til tingingsrute. Dei reisande må førehandstinge. Hersvik - 77 Hersvik v.kr. 1: 3, 7 1 Få Ingen forventa konsekvens, då det ikkje er registrert Lundøy - Nordre 78 Hjønnevåg 17: 1, Ruta vert omgjort til bestillingsrute. Dei reisande må bestille i førevegen når dei skal reise. Sløvåg - Dalsøyra - ( Nordgulen 79 best) 19: 13, 6 68 Oppdalsøyra- 8 Dalsøyra 16: 1, 3 Dalsøyra - 81 Nordgulen : 13 16, Sum i kr Få Ingen forventa konsekvens, då det ikkje er registrert Få Dei reisande får redusert rutetilbodet sitt. Ruta går i til Nordgulen dersom passa. Foreslår ruta nedlagt grunna få Dei få reisande kan alternativt reise kl Sum Nordfjord Sum Sunnfjord Sum Sogn SUM rutereduksjonar 16 heilårseffekt

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Side 1 av 5 Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding til vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding til vedtak: Fylkesutvalet

Detaljer

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode Side 1 av 12 Saksbehandlar: Eva Solhaug Fosshagen og Inger Grete Skjeldestad Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7611-4 Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved

Detaljer

Dersom honnøreisande skal innrømmast høgare rabatt på fylkeskryssande ruter må det etablerast avtalar med andre fylke.

Dersom honnøreisande skal innrømmast høgare rabatt på fylkeskryssande ruter må det etablerast avtalar med andre fylke. Nummer Innspel frå Innspel Informasjon om ruta Aktuelle endringar og tiltak Vurdering / konsekvens for publikum 1.1 Rasmus Lødøen Tilbodet på Kviven må ikkje forsvinne heilt. Tal reisande på Kviven er

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2018

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2018 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2018 Tal på sokn Bergen domprosti 6 Bergen domkirke menighet Laksevåg Loddefjord Nygård Olsvik Sandviken Bergensdalen prosti 9 Løvstakksiden Landås Årstad

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX67 6 7 7 DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal... 0930...............

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Uke Dag Dato Kl Aktivitet Heime Borte Arena Lag/arrangør MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp Førde 2 Førde 5 Hafstadparken 2 G13/14 9ar 2. div avd 2 MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp

Detaljer

Merknader til Widerøe sitt ruteprogram - ruteområde 13 FRO

Merknader til Widerøe sitt ruteprogram - ruteområde 13 FRO Sogn og Fjordane Fylkeskommune Samferdsleavdelinga Askedalen 2 6863 Leikanger Dykkar ref. Vår ref. Dato: Ole Ingar Hæreid Jan Tore Bø 16.05.2012 Merknader til Widerøe sitt ruteprogram - ruteområde 13 FRO

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Ruteinnspel frå kommunar og andre gjeldande frå 20. juni Vedlegg 1 Innspel som vert tilrådd imøtekomne: Innspel nr.

Ruteinnspel frå kommunar og andre gjeldande frå 20. juni Vedlegg 1 Innspel som vert tilrådd imøtekomne: Innspel nr. Ruteinnspel kommunar og andre gjeldande 20. juni 2016 Vedlegg 1 som vt tilrådd imøtekomne: Vurding 1 Norled 23-501 Bg-Sogndal 14:15 Ta vekk avgang kl. 1415 laurdagar i veke 25-32. 2 Norled 23-501 Bg-Sogndal

Detaljer

INNHALDS-REGISTER. Årdal, Lærdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger, Vik kommunar. Balestrand, Høyanger kommunar

INNHALDS-REGISTER. Årdal, Lærdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger, Vik kommunar. Balestrand, Høyanger kommunar INNHALDS-REGISTER H R O U V T U E D R Norled AS - Ekspressbåtruter Ekspressbussruter Gjennomgåande bussruter Side 8 Side 14 Side 27 EKSPRESS- BÅT EKSPRESS- BUSSAR ÿ GJENNOMG. BUSSRUTER ÿ L O K A L E Sone

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

Kjøp av person- og godsrutetenester 2012

Kjøp av person- og godsrutetenester 2012 Kjøp av person- og godsrutetenester 2012 Fylkesdirektøren si tilråding www.sfj.no Innholdsfortegnelse SAMANDRAG... 1 1 INNLEIANDE MERKNADER... 1 2 RAMMEFØRESETNADER OG TINGINGSRESULTAT... 2 2.1 Det vedtekne

Detaljer

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Transport Fredag. Dette er hentet fra Rutebok.no hvor dere finner mer info om evt. andre tider og transportalternativer. Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Lavik-Florø Lavik Rysjedalsvika Retning Sørbøvåg

Detaljer

Innspel til Regional transportplan

Innspel til Regional transportplan Aurland Balestrand Leikanger Lærdal Luster Sogndal Vik Årdal Innspel til Regional transportplan for Sogn og Fjordane SOGN REGIONRÅD Innspel til Regional transportplan Politikardagen 23. 25. september november

Detaljer

Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 75 346 421 7 49 56 1 595 9 765 11 360 Aurland 40 149 189 2 4 6 1 599 7 984 9 583

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Hovudutval for samferdsle si prioritering på nivå 1-3. Uprioritert på kvart enkelt nivå

Hovudutval for samferdsle si prioritering på nivå 1-3. Uprioritert på kvart enkelt nivå Hovudutval for samferdsle si prioritering på nivå -3. Uprioritert på kvart enkelt nivå Nivå Utgreiing Funksjon Tiltak Konsekvens Anslag Skuleruter Optimalisering skulerutene i samarbeid med kommunar og

Detaljer

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte 208 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 202 - ferdig i 208 Prosent fullført

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Mel Kraftverk, Vetlefjorden, Balestrand kommune. Møtedato Kl. Kl 10:00 16:20

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Mel Kraftverk, Vetlefjorden, Balestrand kommune. Møtedato Kl. Kl 10:00 16:20 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Mel Kraftverk, Vetlefjorden, Balestrand kommune Møtedato 29.10.2014 Kl. Kl 10:00 16:20 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Helen

Detaljer

Kontaktinformasjon klubbar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins pr. 28.okt 2015 Klubb Fornavn Etternavn Postadresse Postnr Poststed Tlf Mobil Fanaråk

Kontaktinformasjon klubbar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins pr. 28.okt 2015 Klubb Fornavn Etternavn Postadresse Postnr Poststed Tlf Mobil Fanaråk Kontaktinformasjon klubbar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins pr. 28.okt 2015 Klubb Fornavn Etternavn Postadresse Postnr Poststed Tlf Mobil Fanaråk IL - Friidrett Silvija Apeinane Nymoen 6876 SKJOLDEN

Detaljer

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte 2019 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Elevundersøkinga Elevundersøkinga i vidaregåande skule, 2018/2019. VG1, begge kjønn, alle utdanningsprogram. Kjelde:

Detaljer

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Dato Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Merknad Fre 17.10.14 pokalen 1 Førde Lau 25.10. Kurs / instr. R Sogndal i Leikanger Søn 26.10. Kurs

Detaljer

Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II

Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II Side 1av 5 Saksbehandlar: Statens vegvesen Region vest Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/3539-1 Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II Fylkesrådmannen rår hovudutval

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui Kartskisser Dei strekningane som kan vere aktuelle for bygging av gs-veg er presentert på kart. Dette er berre eit første steg mot ei prioriteringsliste. Det må i tillegg takast omsyn til lokale tilhøve,

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:... Tekst Statens vegvesen - Vegliste for 2 x totalvekttabellen,

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017.

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Inge Horstad, Knut Gunnar Fonn, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/465-2 Høyring: Ferjer Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Framlegg til vedtak: Fylkesrådmannen

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ for heile strekninga Førebelse resultat Kystvegen Oversiktskart gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ - føresetnadar Moglege kombinasjonar Delstrekning

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

FJORDEN GJENNOM EN NASJONALROMANTIKERS ØYNE

FJORDEN GJENNOM EN NASJONALROMANTIKERS ØYNE SOGNEFJORDEN FJORDEN GJENNOM EN NASJONALROMANTIKERS ØYNE Å REISE PÅ FJORDEN I DAG FJORDLANDSKAPET Skjolden Sula Lavik dypeste punkt 1300 muh 100 moh 780 moh 1400moh Ytre Sula 300 muh Sognefjorden er Norges

Detaljer

U t t a l e t i l N T P F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r

U t t a l e t i l N T P F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r I n t e r e s s e u t v a l e t f o r F ø r d e l u f t h a m n, B r i n g e l a n d : U t t a l e t i l N T P 2 0 1 8-2 0 2 7 - F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r Ø v r i g e l u f t h

Detaljer

AVDELING OPNINSTIDER TILSETTE

AVDELING OPNINSTIDER TILSETTE ASKVOLL AVDELING OPNINSTIDER TILSETTE Askvoll bibliotek Mån., tys., ons., tors.: Bjørneset, Randi 6980 Askvoll 10.00-14.30 6980 Askvoll Tlf: 57 73 33 33 Mån., tys., tors.: 57 73 02 40 16.00-19.00 (Biblioteksjef,

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015 Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem frå 2015 Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019. Tapskompensasjon

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2014-2017 - (tal i heile 1000 kr) Anleggsnr. Anleggstype og anleggsstad Kommune Kostnad 1.søknadsår Status

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel. Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid

Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel. Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid Ekspressruter i og til/frå Sogn og Fjordane Ikkje kommersielle Fylkeskommunale

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Vedlegg nr. 4 Langtidsprogram anlegg for vurdering frå 2018

Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Vedlegg nr. 4 Langtidsprogram anlegg for vurdering frå 2018 Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Vedlegg nr. 4 Langtidsprogram anlegg for vurdering frå 2018 Anleggstype og anleggsstad Kommune Søknad pr. Status pr. des. 2 des. 2013 Alpinanlegg

Detaljer

Dialogmøte Sogn. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sogn. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sogn Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Hovudutval for samferdsle si prioritering pä nivä 1-3. Uprioritert pä kvart enkelt nivä

Hovudutval for samferdsle si prioritering pä nivä 1-3. Uprioritert pä kvart enkelt nivä Hovudutval for samferdsle si prioritering pä nivä -3. Uprioritert pä kvart enkelt nivä NivÄ Utgreiing Funksjon Tiltak Konsekvens Anslag Skuleruter Optimalisering skulerutene i samarbeid med kommunar og

Detaljer

Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar (TIK-midlar) spesifisert INNSTILLING

Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar (TIK-midlar) spesifisert INNSTILLING Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar (TIK-midlar) 214 - spesifisert INNSTILLING Nr Kommune Utbetalt tilskot 211-213 Totalsum Veg status Tiltak/ prosjekt Kostnad Tilskot enkelt tilltak Tilskot totalt

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

TERMINLISTE - FJORDANE KRETS (S-pokal er treningsstemne i miniatyr på fredagar i Sunnfjord)

TERMINLISTE - FJORDANE KRETS (S-pokal er treningsstemne i miniatyr på fredagar i Sunnfjord) TERMINLISTE - FJORDANE KRETS 2013-2014 (S-pokal er treningsstemne i miniatyr på fredagar i Sunnfjord) SUNNFJORD NORDFJORD SOGN INDRE Dato Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Kjøp av personog godsrutetenester. Fylkesdirektøren si tilråding

Kjøp av personog godsrutetenester. Fylkesdirektøren si tilråding Kjøp av personog godsrutetenester 2007 Fylkesdirektøren si tilråding INNHALDSOVERSYN SAMANDRAG...1 1 INNLEIANDE MERKNADER...2 2 RAMMEFØRESETNADER, TINGINGSRESULTAT OG TILPASSINGSTILTAK...3 2.1 DET VEDTEKNE

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 42 Frå Sogndal Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sogndal skysst... 7.55 11.30 14.30 17.15 7.55 14.30 7.55 11.30 14.30 17.15 Kaupangsenteret... 8.10 11.45 14.45 17.30 8.10 14.45 8.10

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 950

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 950 45 Frå Sogndal Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sogndal skysst.... 5.50 7.55 11.35 14.35 17.15 7.55 14.35 7.55 14.35 17.15 20.35 Kaupangsenteret... 6.05 8.10 11.50 14.50 17.30 8.10 14.50 8.10

Detaljer

Hovudutval for samferdsle si prioritering pä nivä 1-3. Uprioritert pä kvart enkelt nivä

Hovudutval for samferdsle si prioritering pä nivä 1-3. Uprioritert pä kvart enkelt nivä Hovudutval for samferdsle si prioritering pä nivä -3. Uprioritert pä kvart enkelt nivä NivÄ Utgreiing Funksjon Tiltak Konsekvens Anslag Skuleruter Skuleruter Optimalisering skulerutene i samarbeid NÅdvendig

Detaljer

b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter

b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter TI Å LEGGE SAMMEN TI Å TREKKE FRA TI 1 Regn om til minutter. a) 1 time = minutter b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter f)

Detaljer

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir Faggruppe sjø Faggruppe sjø er oppretta av AU og har vore samansett av representantar frå: Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mattilsynet Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi

Detaljer

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane Mai 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde.

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. AUD-rapport 08-18 Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Torbjørn Eidsheim Bøe, Gis-koordinator/seniorrådgjevar.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. A-sak 15/2747

Innholdsfortegnelse. A-sak 15/2747 A-sak 15/2747 Innholdsfortegnelse 1.1 Askvoll kommune... 3 1.2 Aurland kommune... 4 1.3 Balestrand kommune... 5 1.4 Bremanger kommune... 5 1.5 Eid kommune... 6 1.6 Fjaler kommune... 6 1.7 Flora kommune...

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Antall givere registrert

Antall givere registrert Kommune Navn Antall givere registrert Bidrag ASKVOLL ATLØY 4H 6 556 ASKVOLL ATLØY IDRETTSLAG 119 41 321 ASKVOLL VÆRLANDET IDRETTSLAG 46 8 096 ASKVOLL ASKVOLL OG HOLMEDAL SKYTTARLAG 15 6 270 ASKVOLL ASKVOLL

Detaljer

Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten

Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten Tiltaka er basert på resarch, analyser og arbeidsmøter mellom involverte aktørar. Dette er samla i rapporten Utgreiing om endringar i rutetilbodet for Sognebåten,

Detaljer

Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten

Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten Tiltaka er basert på resarch, analyser og arbeidsmøte mellom involverte aktørar. Dette er samla i rapporten Utgreiing om endringar i rutetilbodet for Sognebåten,

Detaljer

Tyssebotn Lonevåg Bergen

Tyssebotn Lonevåg Bergen 6 Buss Tyssebotn... 5.58 7.35 10.07 14.55 16.17 18.37 Birkeland... 6.05 7.42 10.14 15.02 16.24 18.44 Bernes... 7.40 Fotlandsvåg... 6.11 6.48 7.20 7.50 9.00 10.20 12.25 15.08 15.58 16.30 16.55 18.50 Hosanger...

Detaljer

TERMINLISTE - FJORDANE KRETS (S-pokal er treningsstemne i miniatyr på fredagar i Sunnfjord)

TERMINLISTE - FJORDANE KRETS (S-pokal er treningsstemne i miniatyr på fredagar i Sunnfjord) TERMINLISTE - FJORDANE KRETS 2013-2014 (S-pokal er treningsstemne i miniatyr på fredagar i Sunnfjord) SUNNFJORD NORDFJORD SOGN INDRE Dato Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Handbok. Overgangsprosjektet.

Handbok. Overgangsprosjektet. Handbok Overgangsprosjektet www.sfj.no Innhald Innleiing... 3 Hovudtema... 3 Mål for Sogn og Fjordane... 3 Organisering av Ny GIV... 4 Overgangsprosjektet... 4 Oppfølgingsprosjektet... 5 Statistikkprosjektet

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 507 9 265 11 772 28 244 272 6 409 10 202 16 611 Aurland 1 561 4 743 6 304 65 237

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer